Toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2013-2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hyviä suhteita ja n (Venäjän Federaatio) ja Helsingin (Suomen tasavalta) kaupunkien välistä yhteistyötä vakiinnuttavan 27.toukokuuta 1993 allekirjoitetun julistuksen puitteissa. I. Ympäristösuojelu ja energiatalous Kokemusten vaihto ympäristönsuojelun ja ympäristöturvallisuuden alalla. Ympäristöasioiden, ympäristönsuojelun ja ekologisen turvallisuuden komitean sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteistyön edistäminen. Valtion ympäristökeskus Vodokanalin, n vesilaitoksen, ja Helsingin HSYn yhteistyön jatkaminen juomaveden ja jäteveden puhdistamista koskevissa kysymyksissä sekä muissa Itämeren tilaa parantavissa asioissa, mukaan lukien kansainvälisten aloitteiden täytäntöönpanon huomioon ottaen myönteisen kokemuksen n ja Helsingin välisestä yhteistyöstä tällä alalla Helsingin edustajien osallistuminen XIII, XIV ja XV kansainvälisiin Suurkaupungin ekologia foorumeihin Helsingin edustajien osallistuminen Itämeri-päivien järjestämiseen ja toteuttamiseen n kaupungin ja Vodokanalin edustajien vierailu Helsingissä ja HSYn johdon vierailu ssa Helsingin ja HSYn edustajien osallistuminen Suomenlahti vuoden järjestämiseen. (pääjärjestäjänä SYKE) 2013 Helsingin ja HSYn edustajien osallistuminen n vesilaitoksen, Vodokanalin, 155-vuotisjuhlallisuuksiin lokakuussa 2013, II. Liikenne, logistiikka ja liikennesuunnittelu Yhteistyön jatkaminen kaupunkiliikenteen kehittämisen ja liikenteen hallinnan alalla. Liikennejärjestelmää ja -logistiikkaa kehittävien projektien edistäminen.

2 Vastavuoroiset vierailut ja kokemusten vaihto nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kaupungin matkustajaliikenteen hallinnassa III. Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri Kokemusten vaihto sekä n ja Helsingin vuorovaikutuksen huomioon ottaminen kaupunkisuunnittelussa Yhteistyöseminaari kaupunkisuunnittelun haasteista Helsingissä ja ssa Seminaari kaupunkialueiden monikeskuskehityksestä ja infrastruktuurin rakentamisesta Seminaari kaupunkialueiden yksityiskohtaisen suunnittelun kehittämisestä Rakennusmessut ekologisten asumismuotojen edistämiseksi Yhteisiä seminaareja koskien rannikkoalueiden käyttöä teollisuuden siirryttyä muualle Seminaarit kaupungin investointeja ja rakentamista koskevissa kysymyksissä IV. Rakentaminen, kiinteistöjen hallinta ja kunnossapito Yhteisten tiedotus- ja näyttelytilojen suunnittelu energiatehokkuuden ja rakentamisen alalla. Innovatiivisen energiatehokkuuden ja laadukkaan rakentamisen ammatillisen tutkimuskeskuksen perustamisen tukeminen. Yhteiseen käyttöön tarkoitetun tutkimuskeskuksen (resurssikeskuksen) luominen energiatehokkuuden ja rakentamisen alalla. Henkilöstön koulutuskeskuskonseptin kehittäminen rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Suomalaisten ja venäläisten rakentamisen koulutusohjelmien vertaaminen teoreettisen ja ammatillisen koulutuksen osalta.

3 3 Eurooppalaisten standardien ja venäläisten kaupunkirakentamisen normien yhdenmukaistamiseen liittyvän projektin kehittäminen. Yllä mainitut toimenpiteet voidaan toteuttaa muun muassa EkoPark -hankkeen puitteissa. Sellaisten pilottihankkeiden edistäminen, jotka koskevat suomalaisten rakennusyritysten ja tutkimuslaitosten osallistumista rakentamiseen n taajamaalueilla. Yhteistyön kehittäminen kiinteistön hallinnan ja käytön alalla. Rakennuskomitean ja rakennusviraston välisen yhteistyön edistäminen. Helsingin Rakennusviraston ja n kunnossapitokomitean yhteistyön tukeminen Energian säästöä ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä koskeva seminaari Interstroyekspo ja Itämeren rakennusviikko messujen yhteydessä Kokemusten vaihto liittyen tuotannon energiatehokkuuteen ja rakennuksien rakentamiseen kahdenvälisten vierailujen aikana Tuotantoa ja nykyaikaisten rakennusmateriaalien käyttöä koskeva seminaari Interstroyekspo ja Itämeren rakennusviikko -messujen yhteydessä Yhteiset seminaarit koskien Edustroi ja Ekopark projektien toteuttamista Yhteiset seminaarit eurooppalaisten standardien ja venäläisten kaupunkirakentamisen normien yhdenmukaistamisesta 2013 Peruskiven asentamistilaisuus Omenatarhan (Helsingin lahja) 10- vuotisjuhlan yhteydessä n 300- vuotisessa puistossa 2013 Helsingin edustajien vierailu vuosittaisilla maisemataidemessuilla Puutarhasuunnittelu. kaupunki ja kukat, Lenexpo messukeskuksessa 2014 Kokemusten vaihto kaupungin metsien

4 paloturvallisuutta koskevissa kysymyksissä Kokemusten vaihto puistojen ja vihervyöhykkeiden suunnittelussa ja hoidossa 4 V. Innovaatiot, huipputeknologia, tiede ja korkeakoulut Yhteistyö teollisuuspuistojen kehittämisen sekä huipputeknologian ja -tuotannon alalla. Sähköisten palvelujen laadun kohottaminen julkisella sektorilla. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja tutkimusyritysten välisen yhteistyön edistäminen. Yhteistyön kehittäminen farmasian, lääketieteellisen tuotannon ja biotekniikan alalla. Yhteistyö pk-yritystoiminnan tukemisessa. Toteutussuunntelma: Keskiasteen ammatillisten koulujen ja korkeakoulujen opiskelijoiden, harjoittelijoiden, tutkijoiden ja opettajien vaihdon edistäminen Keskiasteen ammatillisten koulujen ja korkeakoulujen yhteisten tutkimus- ja koulutushankkeiden kehittämisen edistäminen Tieteen ja ammatillisen koulutuksen alan yhteisten symposiumien, seminaarien, konferenssien ja foorumien järjestämisen kehittäminen VI. Sosiaalityö ja terveydenhuolto Tiedon ja kokemusten vaihto innovatiivisen sosiaalisen teknologian ja tehokkaiden hankkeiden toteuttamisessa väestö-, sukupuoli- ja perhepolitiikan, sosiaaliturvan alalla. n ja Helsingin sosiaaliturvan alalla toimivien virastojen ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen. Kokemusten vaihto eri kansalaisryhmien sosiaalisten palvelulaitosten infrastruktuurin sekä erillisen sosiaalisen asuntorahaston kehittämisen alalla. Yhteistyön jatkaminen suomalais-venäläisen Seksuaaliterveys nuorten hyvinvoinnin tekijänä. Seksuaalisen väkivallan ehkäisy -nimisen hankkeen puitteissa. Yhteistyön jatkaminen suomalais-venäläisen Lisääntymisterveys. Seksuaalisuuden tasot -nimisen hankkeen puitteissa.

5 5 Yhteistyön jatkaminen suomalais-venäläisen Viittomakielisten nuorten lisääntymisterveys -nimisen hankkeen puitteissa Yhteisten koulutusseminaarien järjestäminen ja kokemuksen vaihto aiheesta: Vankilasta vapautuneiden naisten kotouttaminen Kokemusten vaihto vaikeassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa toteuttavan sosiaalityön haasteiden kartoittamiseksi n valtiollisen budjetin varoilla toimivan, invalideja varten tarkoitetun koulutuslaitoksen yhteydessä toimivan Kotikuntoutuslaitteiden toiminnallisen talon Ammatillisen kuntoutuskeskuksen, toiminnan tukeminen VII. Koulutus n koulutuskomitean ja Helsingin opetusviraston yhteistyön ylläpitäminen ja kokemusten vaihto yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä erityisopetusta koskevista kysymyksistä. Yhteistyössä hyödynnetään modernin tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. Yhteistyön puitteissa järjestettävistä toimenpiteistä sovitaan kyseisen alan vastuuorganisaatioiden kesken. VIII. Nuorisopolitiikka ja urheilutoiminta Yhteistyön tukeminen valtiollista nuorisopolitiikkaa harjoittavien viranomaistahojen välillä, kokemusten vaihtoa koskevien ohjelmien toteuttaminen. Yhteistyön tukeminen osapuolten julkisten nuorisotyötä harjoittavien järjestöjen välillä: kontaktien laajentaminen, kokemusten vaihtoa koskevien ohjelmien toteuttaminen. Yhteisten nuorisotilaisuuksien suunnittelu sekä nuorille että nuorisopolitiikan asiantuntijoille. Seminaarit terveellisen elämäntavan kehittämisestä. Yhteiset työkokoukset ja seminaarit koskien urheilutilojen rakentamista, käyttöä ja niihin investointia; urheilutoiminnan järjestämistä väestön keskuudessa; järjestöjä, rahoittamista, valtiollista tukea, maksullisia palveluja lasten, nuorten, opiskelijoiden ja ammattilaisten urheilussa sekä yli 40-vuotiaille suunnatussa urheilussa.

6 6 Toteutussuunntelma: 2013, kevät Seminaari nuorisotoiminnan yhteistyön suunnittelusta ja kehittämisestä Nuorisovaihto ja nuorisopolitiikan nuorisotyöasiantuntijaryhmien vaihto Kokemusten vaihto nuorten yrittäjyystoiminnan, opiskelijoiden itsehallinnon, nuorten huumeiden ja alkoholin väärinkäytön ehkäisemisen, vapaaehtoistyön ja suvaitsevaisuuden kehittämisen alalla IX. Kulttuuri n ja Helsingin kirjastojen välisen yhteistyön edelleen edistäminen: kokemusten vaihto ja koulutusohjelmien kehittäminen. n ja Helsingin kulttuurilaitosten yhteistyön kehittäminen, erityisesti teatterit. Kaupungin kulttuuritapahtumia koskevan tiedonvaihdon kehittäminen. Kulttuuritapahtumien elektronisten lippujen myynnin kehittäminen. Luovan alan hankkeiden toteutumisen edistäminen ssa, Helsingissä ja sen ystävyyskaupungeissa Suomen muotoilunäyttely Maailman design -pääkaupunki 2013 Perinteinen festivaali Lasten. Lasten taideteosnäyttely Luova vaihto-ohjelma Musiikkitalon () ja Valtion rahastoyhtiö -konsertin välillä, S.V. Stadlerin johdolla Pienten teatterien vaihtokiertue 2015 Säveltäjä Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan järjestäminen yhteistyössä Helsingin kaupunginorkesterin kanssa

7 7 X. Matkailu n matkailun kehittämisen komitean ja Helsingin matkailu- ja kongressitoimiston välisen yhteistyön kehittäminen. Kokemustenvaihto matkailun, myös risteilymatkailun, kehittämisen alalla, tarkoituksena laajentaa yhteistyötä ja kasvattaa matkailuliikennettä n ja Helsingin yhteinen matkailumarkkinointi kolmansissa valtioissa Osallistuminen yhteistyötä ja kongressimatkailun kehittämistä koskeviin seminaareihin Helsingin MATKA matkailumessujen puitteissa XI. Kulttuurin monimuotoisuus ja vuoropuhelu, suvaitsevaisuus Kokemusten vaihto, etnisten ryhmien ja uskontokuntien suhteisiin liittyvien seminaarien järjestäminen ja toteuttaminen ssa ja Helsingissä. Työkokousten ja seminaarien pitäminen yhdessä suomalaisten asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja maahanmuuttajien edustajien kanssa n Valtion Yliopiston n kansallisuuksien talon pohjalta kokemusten vaihtamiseksi maahanmuuttajien yhteiskunnallista integroitumista koskevilla aloilla. Seminaarien järjestäminen yhteiskunnallis-poliittisten nuorisojärjestöjen johtajien, koulutusohjelmien kehittäjien, nuorisotyön parissa toimivien ja muiden valtiovallan edustajien kanssa n ja Helsingin etnisten ryhmien ja uskontokuntien välisiin suhteisiin liittyvien ongelmien pohtimiseksi ja nuorten suvaitsevaisuuden edistämiseksi. XII. Vuorovaikutus kansainvälisten järjestöjen, ohjelmien ja hankkeiden puitteissa Yhteisten hankkeiden toteuttaminen kansainvälisten ohjelmien ja projektien puitteissa, erityisesti Euroopan unionin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamissa ohjelmissa. Yhteistyön edistäminen erilaisten kansainvälisten järjestöjen ja foorumien, kuten Itämeren metropolit, Itämeren kaupunkien liitto ja ym. puitteissa. XIII. Hallintojen vuorovaikutus

8 8 Vuorovaikutuksen tukeminen n ja Leningradin alueen liittovaltion alueellisen tilastokeskuksen ja Helsingin tietokeskuksen välillä. n valtiovallan täytäntöönpanoelinten rahoituslaitosten ja -osastojen sekä Helsingin hallintoelimien välisen yhteistyön edistäminen. Kiinteän jätteen ja rakennusjätteen valikoivan keräyksen, kuljetuksen, jakelun ja käsittelyä toteuttavien yritysten ja järjestöjen välisen tiedonvaihdon edistäminen. Median, julkaisujen ja kirjallisuutta myyvien järjestöjen avustaminen suorien kontaktien luomiseksi tiedonvaihtoa, vastavuoroista toiminnan periaatteisiin perehtymistä ja messuhankkeisiin osallistumista varten. Yhteistyön edistäminen elinkeinomarkkinoinnissa erityisesti liittyen ulkomaalaisten investointien houkuttelemiseen kaupunkien kiinteistömarkkinoille. Toteutussuunitelma: Kaupungin tilastollisten julkaisujen kokoaminen ja julkaiseminen Tuetaan luovien alojen klusterin kehittämistä ssa; Helsingin kaupungin kokemusten jakaminen World Design Capital hankkeessa ja siihen liittyvissä kaupunkisuunnittelun uudistuksissa sekä Kaapelitehdas -hankkeen investointia ja toteuttamista koskevissa kysymyksissä Yhteistyö elinkeinomarkkinoinnissa ja tiedonvaihdossa, sisältäen osallistumisen PROEstate Investment Forum messutapahtumaan ssa vuosittain. Keskustelu yhteistyöstä muilla eurooppalaisilla kiinteistöalan messuilla esimerkiksi MIPIM ja EXPO Real Kirjailijatapaamisten ja kirjaesittelyjen järjestäminen

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ Suunnitelma maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi Hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2010 SISÄLLYS sivu 1. TAUSTA, TARVE JA TAVOITE 1 2. VENÄJÄN PUOLEINEN YHTEISTYÖALUE:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) L 210/12 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Helsinki EU-toimisto Helsinki, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

PKS-KOKO. muistioita. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

PKS-KOKO. muistioita. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 muistioita 1 PKS-KOKO Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES

Lisätiedot