Ajankohtaista. Perusterveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista. Perusterveydenhuolto"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Perusterveydenhuolto Vastaanottoajan saa kiireellisissä tapauksissa samana päivänä ja kiireettömän ajan 2pv 3 vko. Lisäksi käytössä kutsumalli pitkäaikaispotilaille. Täyttämättä vanhustenhuollon, osastonylilääkärin ja kotihoidon ylilääkärin virat. Haku meneillään (osastonylilääkäri ja kotihoidon ylilääkäri) Keväälle haetaan todennäköisesti 4 kk virkavapaata ja 2 työajan lyhennystä

2 Perusterveydenhuolto Jatko: Olisi tarvetta erilaisille malleille tehdä töitä elämäntilanteen mukaan Jatkossa voitaisiin harkita kilpailutusta, jos haut eivät tuota tulosta Paljon palveluita käyttävien potilaiden palveluiden käytön koordinointi 4 paikan vähennys osastolta Lääkäreiden palkkarahoissa säästäminen

3 Erikoissairaanhoito Jonot purettu Lääkäritilanne: Sisätautilääkäri: 3 4 pv/vko Kirurgit: 1 kokopäiväinen, 1 osa aikainen (määräaikainen työsopimus), 1 kirurgi oman yrityksensä kautta 2 pv/kk, jotta leikkaussaleihin saataisiin toimintaa perjantaisin Naistentautien lääkäri: poissa Anestesialääkäri: 1 kokopäiväinen Jatko Palkkarahoissa säästettävä; mikä vaikutus naistentautien lääkärin sijaistamiseen ja kirurgien jatkosopimuksille Hoitopaikan valinnanvapauden vaikutus toimintaan

4 Suun terveydenhuolto Jonot kiireettömään hoitoon hoitotakuussa, mutta pidentyneet (noin 5 kk) Lääkäritilanne: 7 virassa / 8,7 virkaa, 1 jäämässä vapaalle. Suorahankintaa suunniteltu. Kirurgi käy 2 krt/kk ostopalveluna. Hoitajatilanne: 11 hoitajaa, hygienisti puuttuu

5 VANHUS JA HOITOPALVELUT TA 14 Sosiaali ja terveyslautakunta Vanhus ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

6 Karsittu sotelakäsittelyn jälkeen Hyvinvointi tv ( ) Kokeilu päättyy 3.6 Menumat ( ) Kokeilu päättyy Mäntylän pyykkihuollosta kotiavustaja ja Hopeasillasta osastoapulainen ( ) 2

7 2014 erityistä Ikäpalo palveluohjaushanke Kotihoidon mobiili, kirjaaminen kotona mahdollistuu Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne jos säännöllisessä kotihoidossa 14 % 75 v täyttäneistä (nyt n. 9 %) Omaishoidon tukea saa 5 6 % 75 v täyttäneistä (nyt 3 %) Kevyemmät asumisvaihtoehdot, perhehoito jo alkamassa Kulkusen, kutsutaksin, invataksin ja asiointipalvelun yhteensovittaminen ja kehittäminen kaikkien tulosalueiden kanssa yhteistyönä 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Sosiaali ja terveyslautakunta Passiivinen työmarkkinatuki, maksuosuus 30 % Vuonna 2011 menot Vuonna Vuonna 2013 arvioidut menot Sote ltk esitys Kj esitys Kaupunginhallitus Vuodelle 2014 esitetty määräraha ei tule riittämään! Työttömyysaste syyskuu ,2 Syyskuu ,1 1

17 Sosiaali ja terveyslautakunta Lastensuojelulaitokset, asiakaspalvelujen ostot muilta Menot vuonna Menot vuonna Menot vuonna 2013 ( mennessä) Vuoden 2014 TA Sote lautakunta Kj:n esitys Kaupunginhallitus Lastensuojelun laitospalvelujen ostojen kasvu saatu pysäytettyä Kelpoisuusehdot täyttävien sosiaalityöntekijöiden saatavuus heikko> haettavana tällä hetkellä 3 virkaa, hakemuksia vähän > Merikratokselta ostettu erillistehtäviin, kustannukset noin 500 euroa/päivä. Sosiaalityöntekijöiden palkkausesitys ollut henkilöstötoimistossa useita viikkoja. 2

18 Sosiaali ja terveyslautakunnan iltakoulu Soten hallinto

19 Palveluperusta kuntoon Lakisääteiset sosiaali ja terveyspalvelut Kotipalvelut Perhehoito Laitoshuolto Keva erityishuolto Lasten ja nuorten huolto Kasvatus ja perheneuvonta Sosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Päihdehuolto Työterveyshuolto Mielenterveyspalvelut Sairaankuljetus Sairaanhoito ja kuntoutus Seulonnat Erikoissairaanhoito Terveysneuvonta Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Asumispalvelut Vammaispalvelut Omaishoidontuki Hammashuolto

20 Toimistotyön tiimi Audiatorin arviointi ja toimenpidesuositukset 2012 Vaaralliset työyhdistelmät Toimistotyöntekijöiden työn määrän tasaaminen Sijaistaminen

21 Kuntapalvelujen talouden ohjauksen malli

22 Talouden ohjaus SBP mallilla

23 Suoriteperusteinen budjetointi Ei välttämättä vaikuta kunnan budjettiprosessiin Parantaa tuottavuutta Siirtää vastuuta tulosyksikkötasolle Tekee euroista todellisia myös työntekijätasolla Helpottaa esimiesten, viranhaltijajohdon ja poliittisen johdon toiminnan ohjaamista

24 Hankkeet Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä LasSe- lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishanke Kunnallisen lastensuojelun käytäntöjen, erityisesti lastensuojelutarpeen selvityksen, kehittäminen. Tampereen kaupunki Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös Sosiaali- ja terveysministeriö Kaupungin päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Vuonna 2014: ja vuonna 2015: Muita tietoja Hankkeeseen osallistuu 50 kuntaa Etelä Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Pirkanmaalta, Kanta-Hämeestä ja Päijät- Hämeestä. Hankkeen valmistelusta ovat vastanneet em. alueen sosiaalialan osaamiskeskukset kuntien tuella.

25 Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ohjauksellisin keinoin Valtakunnallinen hallitusohjelmaan sisältyvä kuntakokeilu, jonka keskeisenä tavoitteena on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Lahden kaupunki Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös Työ- ja elinkeinoministeriö Kaupungin päätös Sosiaali- ja terveysltk , kaupunginhall Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Muita tietoja Hankkeeseen varatut määrärahat eivät ole sotessa. Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksen ja aikuissosiaalityön henkilöstö on mukana hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaamassa asiakkaita hankkeen palvelujen piiriin.

26 Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä Äiti ei pysy kärryillä projekti , Päijät-Hämeen yht.työryh. Perheiden tukeminen, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai vaikeuksia oppimisessa.yhteistyön ja palveluiden kehittäminen Kehitysvammaisten tukiliiton toteuttama, RAY:n rahoittama Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös Kaupungin päätös Raha-automaattiyhdistys rahoittaa ei Budjetoitu; vuodet 0 Bruttotulot koko hankeajalta 0 Bruttomenot 0 Kaupungin rahoitusosuus 0 Muita tietoja Seudullisessa työryhmässä on ollut edustus LaPePa:sta ja vammaispalveluista

27 Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä Asumisneuvoja / ARA Palkataan asumisneuvoja Heinolan vuokra-asunnot Oy: n asumisneuvojan ja sosiaaliohjaajien työpariksi sekä työskentelemään itsenäisesti erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi/tukemiseksi arjessa. Sosiaali- ja terveystoimi Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Kaupungin päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta 20 % hyväksyttävistä kustannuksista Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 80 % Muita tietoja

28 Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös Kaupungin päätös Budjetoitu; vuodet Väli-suomen Kastehanke/Potku (jatko), potilas kuljettajan paikalle Tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä omahoitoa tukevia palveluja terveyskeskuksessa. PHSOTEY , STM ei ei Bruttotulot koko hankeajalta 0 Bruttomenot 0 Kaupungin rahoitusosuus ei Muita tietoja

29 Hankkeen nimi Kuvaus / mitä tehdään Hallinnoitsija / tehtävä Ikäpalo-hanke Kehitetään ikäihmisten palveluohjausmalli ja testataan sitä, mukana lisäksi Lahti (hallinnoija), Hämeenlinna, Vantaa Lahti Toteutusaika / hankevaihe Rahoittaja, päätös STM Kaupungin päätös sotela Budjetoitu; vuodet 2014 Bruttotulot koko hankeajalta Heinolan osuus: STM:lta rahaa e Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Muita tietoja e, josta rahaa n e, loput henkilökunnan palkkamenoja

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 Menot 7 536 249,99 Tulot 429 323,79 Netto 7 106 926,20 Käyttö % 43,9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Menot 67 723,11 Tulot Netto 67 723,11 Käyttö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2013 Nokian kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy, Tampere

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot