Kyh Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN LIITE: taustamateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali"

Transkriptio

1 Kyh Kyh liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN LIITE: taustamateriaali VIHTI ELOKUU

2 1 KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE Karviaisen toimintaympäristö Toimintaa ohjaavat lait ja valtakunnalliset kehittämis- ja tavoiteohjelmat Palvelujen kysyntä Palvelujen järjestämisen johtoajatukset Palveluresurssit 11 2 LASTEN JA NUORTEN PALVELULINJAN PALVELUTASOSUUNNITELMA Neuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Terveys- ja terapiapalvelut 17 3 TYÖIKÄISTEN PALVELULINJAN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutumiskeskus Suun terveydenhuoltokeskus 29 4 IKÄIHMISTEN PALVELULINJAN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE Geriatriakeskus Hoivapalvelukeskus Toimenpiteet Karviaisen alueella 2012 mennessä 41 2

3 3 1 KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perustivat Karkkilan kaupunki ja Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat. Karviainen on sosiaali- ja terveydenhuollon vuosina toteutettavan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS) mukainen hanke. PARAS -hankkeen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen tulevaisuudessa vahvistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon väestöpohjaa yhteistoiminta-alueilla, joiden väestömäärä on vähintään asukasta. Lisäksi PARAS -hankkeen tavoitteena on sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostaminen, että ne turvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen kokonaisuuden, ns. SOTE -yhtenäisyyden. Perusturvakuntayhtymä Karviainen aloitti toimintansa Karviaisen ensisijainen tavoite vuonna 2009 oli käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen jäsenkunnille kuntayhtymän toimintana. Lisäksi tavoitteena oli pitää palvelujen saatavuus vähintään vuoden 2008 tasolla kuitenkin siten, että vuonna 2009 voidaan seudulla järjestää joitakin uusia palveluja. Toiminta perustuu elämänkaarimalliin ja tavoitteena on organisoida johtamisjärjestelmä vastaamaan mahdollisimman hyvin elämänkaarimallin haasteisiin. 3-5 vuoden aikana tavoitteena on rakentaa toimiva, ylikunnallinen, talouden haasteista selviävä ja asiakasta kokonaisuutena palveleva verkosto-organisaatio. Yhteistyö toimijoiden välillä paranee kun palvelut kootaan toimiviksi moniammatillisiksi tiimeiksi. Kuntayhtymän toimintaa säätelee jäsenkuntien hyväksymä perussopimus. Perussopimuksen mukaan valtuustokausittain laaditaan palvelutasosuunnitelma. Palvelutasosuunnitelma laaditaan toiminnan käynnistämisestä saatujen kokemusten ja vuosien 2009 ja 2010 talousarvion ja vuosisopimusten pohjalta syntyneistä tarpeista. Karviaisen palvelutasosuunnitelma muodostuu seuraavista näkökulmista: Toimintaympäristö Toimintaa ohjaavat lait ja kansalliset tavoite- ja toimintaohjelmat Palvelujen kysyntä Palveluverkko Palveluresurssit 1.1 Karviaisen toimintaympäristö Karviainen on kehittyvä perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin asukkaille ammattitaidolla elämän eri vaiheissa. Karviaisen alue on väkirikkaan Uudenmaan alueella ja vuoden 2009 alusta seudullisesti osa Helsingin seutua sijoittuen Länsi-Uudellemaalle. Alueiden kehityksen yleispiirteenä on toimintaympäristön monimutkaistuminen ja erilaiset differentiaatio- ja segregaatioilmiöt. Usein puhutaankin kehityksen suurista linjoista eli megatrendeistä. Karviaisen toiminnan kannalta merkittävin kehityslinja on väestön ikääntyminen. Kaikissa länsimaissa väestö ikääntyy voimakkaasti. Länsimaissa väestön ikärakenne on merkittävämpi tekijä kuin väestön määrä suhteessa taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Suomessa erityinen väestön kehityspiirre ovat viime sodan jälkeiset suuret ikäluokat. Suurin ikäluokka syntyi vuonna 1947, yhteensä lasta. Tämä ikäluokka on nyt 63-vuotias ja saavuttaa 65 vuoden iän vuonna He lähestyvät nyt työikänsä loppua ja

4 4 suuri eläkkeelle siirtyminen tapahtuu Tämä ikäluokka täyttää 75 vuotta 2022, joka vanhustyön kehityksen kannalta on merkittävä taitekohta. Samaan aikaan nuorempien ikäluokkien osuus pienenee. Pienin ikäluokka on syntynyt 1973, yhteensä lasta. Tämä pienin ikäluokka on nyt 36-vuotias. Ikääntymisen tavanomaisimpia seurauksia on työvoimapula ja palvelujen tarpeen lisääntyminen. Työvoimapula on seurausta työikäisen väestön vähenemisestä, joka tulee Suomessa olemaan jyrkintä vuosina Työikäinen väestö vähenee tilastokeskuksen ennusteiden mukaan koko maassa yhteensä henkilöllä. Karviaisen alueella väestön määrä kasvaa, jolloin vuotiaiden määrä alueella kasvaa yhteensä n henkeä. Samalla ajanjaksolla yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa n.2400 henkeä ja yli 75-vuotiaiden määrä n henkeä. Tällä 10 vuoden ajanjaksolla työikäisen väestön suhteellinen osuus koko väestöstä putoaa 60,5 %:sta 55,2 %:iin koko maassa ja Karviaisen alueella 59,5 %:sta 54,7 %:iin. Tämän hetken yleisistä kehityslinjoista tiedon ja osaamisen, koulutuksen merkitys ihmisten elämänkulun rakentajana kasvaa jatkuvasti. Koulutus luo hyvinvointia ja lisäarvoa sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Samalla teknistyvä elämäntapa tietojärjestelmien laajan hyödynnettävyyden myötä tekee yhteiskunnat ja yhteisöt haavoittuviksi erilaisissa häiriötilanteissa ja riippuvaisiksi sähköisten järjestelmien toimivuudesta. Elämäntapamuutokset, arkiliikunnan väheneminen ja ruokatottumusten muutokset ylipainon tuomin terveysongelmin ovat suurempi haaste kansanterveydelle, kuin mihin on osattu varautua. Kehityslinja jonka merkitys saattaa tulevaisuudessa kasvaa on energiankulutus ja sen hinnan kohoaminen. Se voi vaikuttaa palveluverkoston sijoittamiseen ja mitoittamiseen ja lisätä vaatimuksia toimitilojen energiatehokkuudesta. Tämä kehityslinja voi vaikuttaa myös henkilöstön saatavuuteen, jos työmatka on merkittävä lisäkustannus. Uusimaa toimintaympäristönä Uudenmaan vahvuuksia Uudenmaan väestö on muuta maata nuorempaa Väkiluku Uudellamaalla kasvaa käsittäen neljänneksen maan väestöstä Uudenmaan väestö on terveempää kuin koko maassa keskimäärin ja tyypillisiä kansantauteja esiintyy vähemmän kuin muualla Uudellamaalla väestön koulutustaso on Suomen huippua Palvelut työllistävät Uudenmaan heikkouksia Urbaaneille alueille tyypilliset sosiaaliset ongelmat: pitkäaikaistyöttömiä, asunnottomia ja huumeidenkäyttäjiä enemmän kuin muualla maassa Vaikka väestö keskimäärin on koulutettua, on Uudellamaalla enemmän kuin muualla sellaisia nuoria ja nuorehkoja keski-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun tai ylioppilastutkinnon, mutta eivät ammatillista tutkintoa. Asuminen on akilleen kantapää: Uudellamaalla asutaan keskimäärin ahtaasti ja kalliisti, josta on seurauksena voimakas sisäinen muuttoliike mm. kehyskuntiin ja kasvava kuntarajat ylittävä työmatkaliikenne Pääliikenneverkot ovat kuormittuneita liikennemäärien kasvaessa Maaseutumaisilla alueilla ongelmana on alemmanasteisen tieverkon huono kunto. Vuoden 2009 alusta Uusimaa jakautuu entisestä poiketen kahteen seutukuntaan: Helsingin seutukuntaan ja Raaseporin seutukuntaan. Entinen Lohjan seutu yhdistyi Helsingin seutukuntaan. Helsingin seutukunta =pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa)+muu Helsingin seutukunta (Kehyskunnat)+ Lohjan seutukunta (Karjalohja, Karkkila, Lohja+ Sammatti =Lohja, Nummi-Pusula, Vihti)

5 5 Raaseporin (ent. Tammisaaren) seutukunta (Hanko, Inkoo, Karjaa+ Pohja+ Tammisaari=Raasepori) "Lohjan seutukunnan" kilpailuasemaa Uudenmaan sisällä heikentävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen osalta mm. seuraavat tekijät: Sijainti yli 30 kilometrin etäisyydellä pääkaupungista Väestön koulutustaso alittaa koko maan keskiarvon Julkinen liikenne on heikosti kehittynyt, ei raideliikennettä Hajautunut palveluverkko Asuminen, työpaikat ja palvelut ovat eri suunnilla, työmatkaliikennettä on paljon Uudenmaan seutukunnat: Helsingin seutukunta ja Raaseporin seutukunta

6 6 Väestön koulutustaso: koko maa, Uusimaa, Lohja ja Karviaisen kunnat vuonna 2007 Taulukko 1 (Lähde: Tilastokeskus) Kuntien kehitys Kunta- ja palvelurakenneuudistus on vuodesta 2009 alkaen muovaillut sekä kuntarakennetta että kuntien yhteistyötä erilaisten yhteistoiminta-alueiden muodossa. Rakenneuudistuksen puitelaki päättyy 2012, jonka jälkeen ovat edessä todennäköisesti uudet muutoshaasteet. Uusi laki päättyvän puitelain tilalle lienee tulossa voimaan vuoden 2013 alusta. Sen perusteella uudet kunta- ja palvelurakenteet olisivat voimassa vuonna Ratkaistavaksi tulee mm. kunnan lukuisten tehtävien ja taloudellisten resurssien välinen epätasapaino. Tämän valtuustokauden alkua on leimannut taloudellinen taantuma, joka on lisännyt väestön palvelutarvetta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ja näin ollen painetta kuntien menojen kasvuun näiltä osin. Kuntatalous tulee olemaan hankalassa tilanteessa taloudellisen laman vuoksi ainakin vuoden 2010 ja mahdollisesti koko valtuustokauden loppuun asti.

7 7 Taulukko 2 (Lähde: Kuntaliitto) Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys Kunta- ja palvelurakenneuudistus on muuttanut palvelurakenteiden osalta ehkä eniten perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteita. Vuonna 2008 oli yksistään perusterveydenhuollon organisaatioita 237 kpl. Vuoden 2009 huhtikuussa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioita oli yhtensä 121 kpl. Vuoden 2009 huhtikuussa Suomessa oli 66 sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta, joihin kuului yhteensä 260 kuntaa. Syksyllä 2009 ja alkuvuonna 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita kaavailtiin uudistettavaksi ns. Sote-aluemallin mukaisesti (ns. Risikon malli). Tämän mallin mukaan Suomessa olisi sosiaali- ja terveydenhuollon alueita n kpl. Sote-alueella olisivat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut kokonaisuudessaan. Alue olisi toiminnallisen ja maantieteellisen kokonaisuuden muodostava kuntayhtymä tai nämä edellytykset yksin täyttävä suuri kunta. Sote-aluemalli sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet, joita maassa olisi n. 5 kpl. Ne rakentuisivat yliopistollisten sairaaloiden ympärille. Erityisvastuualueiden tehtävänä olisi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon erityisosaajana Sote-alueiden tueksi. Myös erityisvastuualueiden kesken olisi valtakunnallista työnjakoa vuoden vaihteen tilannetta leimaa myös keskustelu Husin hajottamisesta. 1.2 Toimintaa ohjaavat lait ja valtakunnalliset kehittämis- ja tavoiteohjelmat Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämistä ohjaa pääsääntöisesti kansanterveyslaki perusterveydenhuollon osalta ja sosiaalihuoltolaki sosiaalihuollon osalta. Tätä valtuustokautta raamittaa omalta osaltaan Paras-hankkeen puitelaki vuoteen Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa on meneillään mittava lainvalmistelutyö. Valmistelussa on ollut mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuollon laki. Peruspalveluministeri Risikko ilmoitti helmikuun 2010 seminaarissa Tulevaisuuden terveydenhuolto kysyttäessä, että lakia sosiaali- ja terveydenhuol-

8 8 lon järjestämisestä ei tulla tässä vaiheessa antamaan. Hän kertoi, että uuden terveydenhuoltolain on tarkoitus tulla eduskuntaan huhtikuussa 2010 ja voimaan Terveydenhuoltolaissa on tarkoitus mm. yhdistää perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito samaan lakiin, lisätä asiakkaan valinnanvapautta ja määritellä sairaanhoitopiireille koordinointivastuu sairaankuljetuksesta. Terveydenhuollon kansallisista sähköisistä palveluista on säädetty voimaantulleissa laeissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/157) sekä laissa sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61). Lait velvoittavat kaikkia julkisen terveydenhuollon palvelujen antajia liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjiksi mennessä. Erikoissairaanhoitolain 10 velvoittaa sairaanhoitopiirin huolehtimaan tietojärjestelmien yhteensovittamisesta alueellaan. Uudenmaan alueella valmistelut alueellisesta yhteistyöstä ovat käynnissä Husin johdolla. Tämän lain toteuttamiseksi on käynnistetty kansallinen hanke, jota kutsutaan Kanta-hankkeeksi. Kantahankkeen kohteet ovat: Sähköisen lääkemääräyksen ja kansallisen lääkemääräystietokannan (eresepti) toteutus ja käyttöönotto Sähköisten potilasasiakirjojen kansallisen tietokannan (earkisto) toteutus ja käyttöönotto Kansalaisen käyttöön toteutettavan eresepti- ja earkistokannan katseluvälineen (ekatselu) toteutus ja käyttöönotto Kansallisessa hankkeessa on useita toimijatahoja ja osapuolia: Kela, Valvira, THL ja paikalliset toimijat (sairaanhoitopiirit ja perusterveydenhuolto). Tällä hetkellä näyttää siltä, että hanke on viivästymässä aikataulustaan, vaikka lakia liittymispäivän osalta ei ole toistaiseksi muutettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaa valtakunnallisista ohjelmista konkreettisimmin kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, KASTE-ohjelma. Kaste-ohjelman tavoitteet muuttavat palvelun tarveanalyysejä edelliseen ohjelmakauteen verrattuna varsinkin ikäihmisten palvelujen osalta. KASTE- ohjelman tavoitteena on, että Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee: Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat: Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot vähenevät: 1.3 Palvelujen kysyntä Väestön määrä ja ikärakenne Valtuustokauden haasteena vuotiaat Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kysynnän kehittymiseen vaikuttaa väestön määrä, ikärakenne ja sairastavuus. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan valtuustokauden aikana lisääntyy Karviaisen alueella väestön määrä vajaalla 600 henkilöllä vuosittain. Se merkitsee noin 1,4 %:n väestönkasvua vuosittain koko Karviaisen alueella. Karviaisen alueen sisällä kehitysvauhti vaihtelee Nummi-Pusulan vajaan 0,5 prosentin väestönkasvusta Vihdin 1,8 prosenttiin. Vuoden 2009 lopussa Karviaisen alueella oli asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan valtuustokauden lopussa asukkaita on Vuonna 2022 saavutetaan asukkaan raja.

9 9 Lastenneuvola- ja päivähoitoikäisten määrä (0-6 vuotiaat) kasvaa valtuustokaudella Karviaisen alueella n. 70 lapsella vuosittain. Tämä kasvu kohdistuu melkein kokonaisuudessaan Vihtiin. Nummi-Pusulassa alle kouluikäisten määrä ei kasva valtuustokaudella ollenkaan ja Karkkilassakin vain muutamalla lapsella. Ennusteiden mukaan Vihdissäkin alle kouluikäisten määrän kasvu hidastuisi vuoden 2012 jälkeen. Tämän ikäryhmän suhteellinen osuus koko väestöstä pysyy valtuustokauden aikana vakaana (n. 9 %). Kouluikäisten määrä kasvaa Karviaisen alueella hyvin niukasti valtuustokauden aikana. Kasvu on n. 25 kouluikäistä (7-19 vuotiaat) vuodessa. Tämäkin lisäys koskee vain Vihtiä. Nummi-Pusulassa ja Karkkilassa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevien määrä pienenee tällä valtuustokaudella. Kouluikäisten suhteellinen osuus koko Karviaisen alueella pienenee valtuustokaudella jonkin verran: 17,4 %:sta 16,7:iin ( ). Työikäisten (20-64 vuotiaiden) määrä kääntyy laskuun koko maassa vuonna Karviaisen alueella työikäisten määrä kasvaa valtuustokaudella vuosittain n. 177 henkilöllä. Alueen sisällä työikäisten määrä kasvaa kuitenkin vain Vihdissä. Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa työikäisten (20-64-vuotiaiden) määrän ennakoidaan hieman laskevan. Työikäisten suhteellinen osuus koko väestöstä laskee valtuustokauden aikana ( ) 59,7 %:sta 58,1 %:iin ja 54,0 %:iin vuoteen 2022, jolloin suurin ikäluokka täyttää 75 vuotta. Suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy väestön määrässä ja suhteellisessa osuudessa tällä valtuustokaudella. Ikäihmisten osalta voimakkain palvelukysyntä realisoituu seuraavilla valtuustokausilla. Väkiluvun kasvu Karviaisen alueella painottuu vahvasti vuotiaaseen väestöön. Valtuustokauden aikana heidän määränsä lisääntyy n. 1000:lla, mikä merkitsee n. 250 uutta ikääntynyttä vuosittain. Suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy tässä väestöryhmässä myös Karviaisen alueella. Yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa valtuustokaudella yhteensä n. 300 asukkaalla, mikä merkitsee n. 77 uutta yli 75 vuotiasta vuosittain. Voimakkaimmin yli 75 vuotiaiden asukkaiden määrä tulee kasvamaan vuoden 2020 tienoilla, kun suuret ikäluokat tulevat tähän ikään vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa juuri tällä valtuustokaudella 7,8 %:sta 9,5 %:iin. Yli 75 vuotiaiden suhteellinen osuus koko väestöstä tällä valtuustokaudella kasvaa vain hieman. Yli 75-vuotiaiden suhteellinen kasvu kiihtyy vuosina , jolloin suuret ikäluokat täyttävät 75 vuotta. Väestön sairastavuus Väestön sairastavuutta kuvataan sairastavuusindeksillä, joita on kahdenlaisia: vakioimaton ja ikävakioitu.

10 10 Sairastavuusindeksi vakioimaton (lähde Kelan terveyspuntari) Kokomaa 100,0100,0 100,0 Uusimaa 76,8 76,2 75,5 Lohjan seutukunta 90,0 89,6 89,4 Karkkila 110,2 108,3 106,8 Nummi-Pusula 107,8 100,8 106,3 Vihti 75,6 76,5 75,6 Kirkkonummi 59,3 60,4 61,2 Lohja 90,7 91,2 91,3 Nurmijärvi 69,3 68,0 67,9 Sipoo 72,4 71,8 71,7 Tuusula 73,6 75,0 74,7 Sairastavuusindeksi ikävakioitu (lähde Kelan terveyspuntari) Koko maa 100,0 100,0 100,0 Uusimaa 88,6 88,1 87,7 Lohjan seutukunta 94,2 93,7 93,9 Karkkila 100,7 99,0 97,9 Nummi-Pusula 96,4 90,9 97,6 Vihti 89,0 89,6 88,5 Kirkkonummi 77,2 78,1 79,9 Lohja 95,2 95,8 95,5 Nurmijärvi 90,4 88,4 86,4 Sipoo 83,2 83,9 83,3 Tuusula 91,0 93,9 92,4 Väestön sairastavuutta tarkasteltaessa ikärakenne luo omat paineensa palvelujen kysyntään, koska iäkkään väestön oletetaan käyttävän terveys- ja sosiaalipalveluja runsaammin kuin muiden ikäryhmien. Ikävakioimattoman indeksin mukaan Vihdin sairastavuus on samaa tasoa kuin Uudellamaalla keskimäärin. Karkkilan ja Nummi-Pusulan sairastavuusindeksi ylittää maan keskiarvon. Ikävakioidun indeksin mukaan Vihdin sairastavuusindeksi on koko Uudenmaan keskiarvon mukainen. Karkkilan ja Nummi-Pusulan ikävakioidut sairastavuusindeksit ovat yli Uudenmaan keskiarvon mutta alle maan keskiarvon. 1.4 Palvelujen järjestämisen johtoajatukset Karviainen on seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin alueella. Nykynäkemyksen mukaan (Paras-hanke) Karviaisen alueen kuntien väestöpohja on riittävän suuri monipuolisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Palvelujen järjestämisen johtoajatuksena on tukea ja edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä koko elämänkaaren ajan. Palvelujen järjestämisessä panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön ja kotona asumisen tukemiseen läpi elämänkaarien. Tarkoituksena on tukea ja edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä. Tarkoituksen saavuttaminen edellyttää, että kannustetaan ihmisiä ja yhteisöjä vastuullisiin elämäntapoihin ja vastuullisuuteen kroonisen sairautensa hoidossa.

11 11 Käytännön toiminnassa se tarkoittaa, että väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ei onnistu pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan kautta. Edellytyksenä toiminnan onnistumiselle on, että myös Karviaisen kunnissa yhteisöjen arvot ja toiminta tukee näitä tavoitteita kunnan peruspalveluissa ja työyhteisöissä. Se merkitsee tiivistä yhteistyötä Karviaisen, kuntien ja seudun muiden suurten toimijoiden kesken. Onnistuakseen se vaatii myös ihmisten omaa vastuunottoa terveydestään ja toimintakyvystään. Tämä merkitsee riittävää panostusta suuria väestöryhmiä koskeviin kunnan peruspalveluihin, Karviaisen avovastaanottopalveluihin ja muihin avopalveluihin. Toimintatapana se merkitsee tulevaisuusorientoitunutta toimintatapaa. Toimintatavan tarkoituksena on hillitä sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten menojen kasvua. Se on koko elämänkaaren kestävää toimintaa. Johtoajatuksena on, että toiminta on proaktiivista, jossa varsinkin elämänkaaren alun, lasten ja nuorten palvelut, hoidetaan mahdollisimman hyvin. Toimintatapa muodostuu hyvästä terveydenhallinnasta panostaen proaktiiviseen, ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, jossa suuri osuus on ihmisten omilla valinnoilla ja vastuulla terveellisten elämäntapojen osalta hyvästä sairauden hallinnasta, joka tarkoittaa sairauden ja sen hoidon käsittelyä kokonaisuutena mukaan lukien ihmisen omaehtoinen toiminta hoito-ohjeiden noudattamisessa sisältäen myös elämäntapoihin liittyvät hoito-ohjeet. Toimintapa tähtää ns. sairausepisodien, vuodeosasto- ja erikoissairaanhoidon jaksojen pienentämiseen. sekä riittävästä tuesta kotona asumiseen mahdollisimman korkeaan ikään asti tarkoituksena pienentää laitoshoidon ja erikoissairaanhoidon kustannuksia. Tehoa ja toimintavarmuutta palveluverkkoon Karviainen toimi 24 eri osoitteessa vuonna Karviaisessa suoritettiin toimitilojen alustava tarkastelu syksyllä Tavoitteena palveluverkon kehittämisessä on, että toimipisteet ovat monipuolisia sosiaalija terveydenhuollon keskuksia, jotka tukevat elämänkaarimallin mukaista toimintaa. Toimintayksiköiden järjestämisessä tavoitellaan tuotantotaloudellisesti optimaalisten yksikköjen muodostamista. Tarkoituksena on myös välttää sitä, että useassa toimintayksikössä on päällekkäisiä toimintoja. Tiiviimpi palveluverkko kuluttaa henkilöresursseja vähemmän kuin hajautunut, mikä on merkittävä näkökohta suhteessa nykyisen henkilöstön eläköitymisvauhtiin valtuustokaudella. Valtuustokaudella Karviaisen alueella on mahdollista palveluverkkoa uudistaen koota asiakkaan hoitoprosessi paremmin koordinoiduksi yhdistämällä elämänkaaren (ikäryhmän) palveluita mahdollisimman kattavasti samaan toimipisteeseen. Tavoitteena on myös pienentää uudis- ja lisärakentamisen tarvetta toimintojen uudelleen sijoittelulla 1.5 Palveluresurssit Tällä valtuustokaudella suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Suurin ikäluokka, joka syntyi vuonna 1947, täytti 60 vuotta 2007; vuonna 2010 he ovat 63 vuotiaita. Kuntien eläkevakuutuksen tietojen mukaan valtuustokaudella Karviaisessa saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän 59 henkilöä. Suurin osa henkilökohtaisen eläkeiän valtuustokaudella saavuttavista on hoitohenkilökuntaa (n. 35 kpl). Vakansseja Karviaisessa on vuoden 2010 vuosisopimuksen mukaan 538,6 kpl.

12 12 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavat Karviaisessa vuosina Taulukko 3 Näin ollen valtuustokauden tärkeitä tavoitteita on henkilöstön rekrytoinnista huolehtiminen sekä pitkällä että lyhyellä tähtäyksellä. Rekrytointia vaikeuttavia tekijöitä Karviaisen alueella ovat: koulutustaso on alhaisempi kuin Uudellamaalla keskimäärin alueella on huonot julkiset liiikenneyhteydet ja pääväylät, Turun väylä ja kehä III ovat liikenteellisesti kuormittuneita, ruuhkaisia eikä raideliikennettä ole. alue sijaitsee yli 30 kilometrin päässä Helsingistä

13 13 Vuoden 2009 ja 2010 talousarvioissa on perustettu sosiaali- ja terveyspalveluja tekevää henkilöstöä varten 4 sosiaalityöntekijän tehtävää (2 lasten linjalle ja 2 työikäisten linjalle) ja lasten linjalle 4 psykologin tehtävää, 4 perhetyöntekijän, perheneuvojan ja 2 terveydenhoitajan tehtävää. Rekrytointitarve eläköityvien tilalle on sen verran suuri, että tarvitaan jatkuvaa henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista väestön määrän ja rakenteen muuttuessa. Rekrytointitarpeen vähentämisessä palveluverkon tiivistäminen on oleellinen tekijä. 2 LASTEN JA NUORTEN PALVELULINJAN PALVELUTASOSUUNNI- TELMA Lasten ja nuorten palvelulinjan tavoitteena on palveluillaan tukea vanhemmuutta. Sen vuoksi toiminnan painopistettä suunnataan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Palvelutasosuunnitelmassa toimintaa koskevat tavoitteet on asetettu näistä lähtökohdista käsin. Palveluiden kysyntä lasten ja nuorten palvelulinjalla määräytyy neuvola- ja kouluterveydenhuollossa pääsääntöisesti lasten määrän perusteella ja terveys- ja terapiapalveluissa sekä lastensuojelussa lisäksi tarpeen perusteella (tosin joiltain osin myös tarjonta lisää kysyntää). Väestön kehitys vuotiaiden ikäryhmässä Karviaisen tasolla väestön kasvun kokonaisuudessaan 0-6 -vuotiaiden osalta ajalla ennustetaan olevan 98 lasta ja 7-19 vuotiaiden ikäryhmässä 285 lasta eli vuotiaan väestön arvioidaan Karviaisen alueella lisääntyvän 385 lapsella vuoteen Vuoteen 2025 alueen 0-19-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän ennustetaan lisääntyvän yhteensä 1856 lapsella Karviaisen alueella vuotiaan väestön määrä Karviaisen kuntien alueella kehittyy väestöennusteen mukaan varsin epätasaisesti eri alueilla. Nummi-Pusulassa alle kouluikäisten määrä laskee ennusteen mukaan vuosina (- 41 lasta) vuotiaassa väestössä Nummi-Pusulassa ei sen sijaan ole merkittävää muutosta Karkkilan alle kouluikäisen väestön ennustetaan kehittyvän samana ajanjaksona siten, että 0-6 vuotiaiden lasten määrässä ei ole merkittävää muutosta ja vuotias väestö lisääntyy hieman (+ 37). Vihdin väestössä 0-6 vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 244 lapsella ja 7-19 vuotiaiden määrän 143 lapsella tämän valtuustokauden aikana. Pääosa kasvusta siis kohdistuisi ennusteen mukaan Vihtiin. Palvelutason perusteet ja henkilöstömitoitukset

14 14 Palvelutaso lasten ja nuorten palvelulinjalla määritellään siten, että valtakunnallisia normeja (lait ja asetukset) noudatetaan niiden palveluiden osalta, joihin niitä on säädetty. Muiden palveluiden osalta palvelutaso pyritään asettamaan siten, että se vastaa alueen tarpeita ja palvelun avulla voidaan ehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta. Palvelutasoa määriteltäessä huomioidaan myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien palveluille asettamat tavoitteet (esim. Kaste). Palveluita tuottava henkilöstö mitoitetaan em. kohdat huomioiden. Palvelutason määrittelyssä lasten ja perheiden palvelulinjalla on lähdetty siitä, että Karviaista tarkastellaan kokonaisuutena samoin kuin palveluita tuottamaan tarvittavaa henkilökuntaa. 2.1 Neuvola Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) tuli voimaan Asetuksella säännellään erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää em. palveluissa. Asetuksella pyritään siihen, että neuvoloissa voitaisiin entistä paremmin tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja pystyttäisiin huomioimaan koko perheen hyvinvointi. Neuvolatyö on otollista ehkäisevän työn kannalta ja siellä on hyvät mahdollisuudet kiinnittää huomiota vanhemmuuteen, koska lähes kaikki perheet asioivat siellä jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Asetus perustuu voimassa oleviin oppaisiin ja suosituksiin (lastenneuvolaopas STM 14/2004). Oppaassa on kuvattu kyseisessä toiminnassa tarvittava henkilöstömitoitus ja henkilöstömitoitukseen vaikuttavat tekijät. Asetuksen säännökset määräaikaisten terveystarkastusten määristä ja ajankohdista tulevat voimaan , jotta kunnilla on aikaa järjestää toimintansa asetuksen mukaiseksi. Karviaisessa yhdistetään äitiys- ja lastenneuvolatyö siten, että sama terveydenhoitaja on yhteistyössä perheen kanssa äidin raskausajasta lapsen kouluikään saakka. Tällöin terveydenhoitajalla voisi olla 40 äitiä (tarkoittaa noin 40 lasta) ja lisäksi noin 200 neuvolaikäistä lasta. Terveydenhoitajia on Karviaisen alueella äitiys- ja lastenneuvolatyössä yhteensä 13. Vuoden 2010 talousarviossa on 1 uusi vakanssi alkaen. Samoin vuodelle 2011 tullaan esittämään 1 uutta vakanssia, jolloin kokonaisresurssi olisi yhteensä 15 terveydenhoitajaa. Mikäli Otalammen neuvola säilytetään, tarvitaan vielä toinen terveydenhoitajan vakanssi eli yhteensä 15 terveydenhoitajaa. Esitetyllä henkilöstöllä pyritään selviytymään kuluvan valtuustokauden ajan, vaikka neuvolatyötä koskevan asetuksen mukainen mitoitus edellisessä luvussa mainituilla perusteilla olisi vuosille seuraava: vuosi väestö 0-6 v. terveydenhoitajat , , , ,08 Taulukko 4 Mikäli lapsiväestö kasvaa huomattavasti ennustettua enemmän, on tilannetta arvioitava uudelleen. Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa tarjotaan Karviaisen alueella jatkossa neljässä toimipisteessä: Karkkilan neuvolassa Karkkilan terveyskeskuksessa, Nummi-Pusulan neuvolassa Nupulassa, Vihdin kirkonkylän neuvolassa ja Pajuniityn neuvolassa Nummelassa. Mikäli Otalammen neuvola säilytetään, on toimipisteitä yhteensä viisi.

15 15 Ehkäisevän perhetyön työntekijät sijoittuvat myös peruskuntien toimipisteisiin neuvoloiden yhteyteen. 2.2 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) tuli voimaan Asetuksella säännellään erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää em. palveluissa. Asetuksen tarkoituksena on, että kouluterveydenhuollossa havaittaisiin lasten ja perheiden ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja apua saataisiin tarjottua hyvissä ajoin. Asetus perustuu voimassa oleviin oppaisiin ja suosituksiin (Kouluterveydenhuollon opas Stakes 51/2002, kouluterveydenhuollon laatusuositus STM 8/2004 ja Opiskeluterveydenhuollon opas STM 12/2006). Oppaissa on kuvattu kyseisessä toiminnassa tarvittava henkilöstömitoitus ja henkilöstömitoitukseen vaikuttavat tekijät. Asetuksen säännökset määräaikaisten terveystarkastusten määristä ja ajankohdista tulevat voimaan , jotta kunnilla on aikaa järjestää toimintansa asetuksen mukaiseksi. Valtakunnallisen suosituksen mukaan kouluterveydenhuollossa tulee olla 1 kokopäivätoiminen kouluterveydenhoitaja 600 oppilasta kohti. Karviaisen nykyinen kouluterveydenhoitajaresurssi on 9,4 työntekijää. Vuoden 2010 talousarviossa 1 uusi työntekijä lähtien. Myös vuodelle 2011 tullaan hakemaan 1 uutta työntekijää. Tällöin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kokonaisresurssiksi muodostuisi 11,4 työntekijää. Esitetyllä henkilöstöllä pyritään selviytymään kuluvan valtuustokauden ajan, vaikka koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen mitoitus edellisessä luvussa mainituilla perusteilla olisi vuosille seuraava: vuosi väestö 7-19 terveydenhoitajat , , , ,52 Taulukko 5 Mikäli kouluikäisen väestön määrä kasvaa huomattavasti ennustettua enemmän, on tilannetta arvioitava uudelleen. 2.3 Lastensuojelu Lastensuojelussa palvelutaso määräytyy palvelun tarpeen perusteella, koska sitä viimesijaisena palveluna on välttämätöntä tehdä silloin kun lapsen ja perheen olosuhteet sitä edellyttävät. Keskeistä palvelutarpeen vähentämisen kannalta on onnistuminen peruspalveluiden ehkäisevässä työssä. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden kohdalla palvelurakenteen muuttaminen avohuollon ja perhehoidon suuntaan on olennaista. Lastensuojelulaissa (417/2007) säädetään palvelun laadun ja asiakkaan oikeusturvan takaamiseksi erilaisista aikarajoista, joiden puitteissa asiakkailla on oikeus saada asiassaan päätöksiä. Esimerkiksi lain 26 :ssä edellytetään, että sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Jos selvityksen tekeminen katsotaan aiheelliseksi, on sen lain 27 :n mukaan valmistuttava vii-

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot