Trek Max - Wireless Speaker A34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trek Max - Wireless Speaker A34"

Transkriptio

1 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning

2 Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA HUOLTOKOHTEITA. KORJAUKSIA SAA SUORITTA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖ. VAARALLINEN JÄNNITE: Salamankuva kolmion sisällä on varoitusmerkki, jonka tarkoituksena on varoittaa kuluttajaa kotelon sisällä olevasta suojaamattomasta jännitteestä, jonka voimakkuus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. HUOM: Huutomerkin kuva kolmion sisällä on huomautusmerkki, jonka tarkoituksena on kehottaa kuluttajaa lukemaan laitteen käyttöohjeeseen sisältyvä tärkeä huomautus. HUOM: Tämän tuotteen käyttäjiä varoitetaan tekemästä modifikaatioita tai muutoksia, joita Imation Corp ei ole hyväksynyt. Muutokset tai modifikaatiot voivat mitätöidä laitteen yhteensopivuuden ja käyttäjä saattaa menettää oikeuden laitteen käyttämiseen. Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osan 15 säännöksiä sekä Industry Canada -säännösten osan RSS-210 säännöksiä. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Laitteen täytyy kestää kaikenlaisia häiriöitä, myös ei-toivottua toimintaa aiheuttavia häiriöitä. Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-säännösten osan 15 mukaisia luokan B digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laite on asennettu asuinympäristöön. Laite generoi, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotaajuudella tapahtuvaan kommunikointiin, jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Häiriöiden välttämistä ei voida kuitenkaan taata kaikissa asennuskohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radio- tai tvvastaanotossa. Jos häiriöitä esiintyy, voit koettaa poistaa niitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanottimet ovat eri haaroituspiireissä. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen teknikkoon. Luokitustiedot on merkitty laitteen pohjaan YLIJÄNNITESUOJA: On suositeltavaa käyttää ylijännitesuojattua verkkovirtaliitäntää. Salaman aihettamat ylijännitevahingot EIVÄT KUULU takuun piiriin. VAROITUS: ESTÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Canadian ICES-003 -vaatimukset.

3 Käyttöohje (FI) Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää seuraavat direktiivivaatimukset: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) sekä European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Tämä Bluetooth-moduuli on yhdenmukainen niiden oleellisten vaatimusten ja ehtojen kanssa, jotka mainitaan R&TTE-direktiivissä (1999/5/EC). Tämä tuote on varustettu CE-merkinnällä ja se toimii radiotaajuuskaistoilla, jotka on harmonisoitu kaikkialla Euroopan yhteisössä lukuun ottamatta tiettyjä sisäkäyttöä koskevia rajoituksia Ranskassa. VAROITUS: ESTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN SOVITA PISTOTULPPA HUOLELLISESTI PISTORASIAAN JA TYÖNNÄ SE KOKONAAN SISÄÄN TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa. 7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, lieden tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet). 9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön. 10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua. 13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti. 14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laitteen toiminta on epänormaalia. 15. VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle. Älä aseta laitteen päälle nestettä sisltäviä esineitä kuten kukkamajalkkoa. 16. Verkkopistoke on liitettävä ulottuvilla olevaan pistorasiaan, josta se on tarpeen vaatiessa helppo irrottaa. Irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta voidaan laite kytkeä kokonaan pois verkkovirrasta. 17. VAROITUS: Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen vaaraa älä altista paristoja kuumuudelle esim. jättämällä niitä auringonpaisteeseen tai avotulen läheisyyteen

4 Käyttöohje (FI) Tutustu mukana toimitettuun turvaohjeeseen. Tutustu näihin käyttöohjeisiin, turvaohjeisiin sekä takuuehtoihin ja säilytä ne vastaisen varalle. Lisätietoja saat osoitteesta TDKperformance.com.

5 Käyttöohje (FI) YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN / LADATTAVA AKKU u v w Aseta pistoke verkkosovittimeen kuvan osoittamalla tavalla. Pistoke voidaan poistaa pinsettien avulla vetämällä. Yhdistä verkkosovittimen tasavirtapistoke liitäntään 12V DC IN, joka sijaitsee TREK Maxin sivussa ja liitä verkkopistoke 100V-240V pistorasiaan. TREK Max sisältää ladattavan akun, joka latautuu automaattisesti aina, kun TREK Max on liitetty verkkovirtaan. Kun TREK Max on kytketty päälle ja sen akku latautuu, Power-merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu kellertäväksi, kun se on täyteen ladattu. Power-merkkivalo syttyy hitaasti ja sammuu hitaasti, kun akku kaipaa latausta. Akun kapasiteetti riittää noin 8 tunnin toiminta-aikaan normaalilla kuunteluvoimakkuudella. Huom: Jokainen kerta, jolloin akkua ladataan ja puretaan (latauskerta), alentaa akun kapasiteettia hieman. Ladattavilla paristoilla/akuilla on rajallinen määrä latauskertoja ja lopuksi ne on korvattava uusilla. Vaihda akku, kun sen kapasiteetti on selvästi alentunut (laitteen käyttöaika/lataus on selvästi lyhentynyt). Huolehdi asianmukaisesta akkujen hävittämisestä noudattaen turvallisuus- ja jätehuolto-ohjeita. Älä hävitä akkuja tavallisten kotitalousjätteiden seassa. Älä hävitä akkuja polttamalla. Käytä ainoastaan mukana toimitettua verkkosovitinta. Irrota sekä DC-pistoke että AC-IN -pistoke kun et käytä verkkosovitinta. Irrota verkkojohto, kun käytät laitetta paristovirralla (ladattava akku). Akun vaihto: Jos akun kapasiteetti ei enää riitä (ks. Alla oleva kappale: Ladattava paristo/power-merkkivalo), mene osoitteeseen: josta saat akun vaihtamista koskevia tietoja.

6 Käyttöohje (FI) KÄYTTÖPAINIKKEET/STATUS-MERKKIVALOT - Katso kuva x Alla olevasta taulukosta ilmenee painikkeiden toiminta ja merkkivalojen syttyminen: Akkukytkin (Läpän alla): Aseta kytkin asentoon ON kytkeäksesi laitteen valmiustilaan Standby. Asettamalla kytkimen asentoon OFF voit kytkeä laitteen pois päältä säästääksesi akun kapasiteettia. NFC (Near Field Communication): Laitteet, jotka on varustettu tällä logolla voivat kommunikoida keskenään, kun ne tuodaan kosketukseen tai lähituntumaan keskenään. Akku/Virta-merkkivalo: Ilmaisee akun varaustilan: Kellertävä - Virta päällä, täyteen ladattu Vilkkuu punaisena - vaatii lataamista Punainen - lataa Virtakytkin: Painamalla kytkintä virta syttyy tai sammuu. Voimakkuuden ilmaisimet: Ilmaisevat äänenvoimakkuuden tason. Voimakkuuspainikkeet: Painamalla näitä voit säätää haluamasi tason äänenvoimakkuudelle. Bluetooth-ilmaisin: Ilmaisee tilan Bluetooth-parituksessa: Vilkkuu hitaasti: Laiteparia ei muodostettu. Vilkkuu nopeasti: Laite havaittu ja valmiina muodostamaan parin toisen laitteen kanssa. Palaa sinisenä: Laitepari muodostettu. Bluetooth-painike: Paina valitaksesi Bluetooth-toiminnon. Tehdäksesi laitteen "havaittavaksi", paina 3 sekunnin ajan kunnes kuulet merkkiäänen ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti. Ellei laite saa yhteyttä 2 minuutin aikana, ilmaisin alkaa taas vilkkua hitaasti. Puhelinilmaisin: Palaa kellertävänä, kun puhelin on käytössä. Puhelinpainike: Paina kerran vastaanottaaksesi tulevan puhelun. Paina puhelinpainiketta kahdesti lopettaaksesi puhelun. Ohituspainikkeet: Painamalla painikkeita Skip/Search tai voit hypätä kappaleiden yli eteen tai taakse. Pitämällä painettuna painikkeita Skip/Search tai voit pikakelata kappaleita. Painamalla painiketta Play/Pause voit keskeyttää kuuntelun. Painamalla uudelleen voit jatkaa kuuntelua.

7 Käyttöohje (FI) BLUETOOTH-LAITTEEN PARITUS - Katso kuva y 1. Laitteen ollessa päällekytkettynä paina Bluetooth-näppäintä valitaksesi Bluetooth-toiminnon. 2. Pidä painettuna Bluetooth-näppäintä noin 3 sekunnin ajan kunnes Bluetooth-ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti ja laitteesta tulee "havaittava". 3. Aktivoi valitsemasi Bluetooth-laite ja valitse laiteluettelosta TREK Max. Jos Bluetooth-laite pyytää koodia, näppäile Jotkut Bluetooth-laitteet pyytävät sinua hyväksymään yhteyden. Jos laitteiden parinmuodostus on onnistunut, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja Bluetooth-ilmaisin loistaa sinisenä. Jos se on epäonnistunut, Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti. Huom: Parinmuodostuksen jälkeen TREK Max muistaa yhteyden jatkossa. PARINMUODOSTUS NFC-TEKNIIKALLA (Vaatii NFC-tuella varustetun puhelimen) - Katso kuva U NFC tarjoaa yksinkertaisen asennuksen Trek-kaiutinjärjestelmällesi. Kytke Trek-kaiutin päälle ja pidä NFC-tuella varustettua laitetta (varmista, että siinä on NFC aktivoitu) muutaman senttimetrin päässä NFC-symbolista helppoa. muodostaaksesi parin ja Bluetooth-yhteyden Trekin kanssa. Se on todella näin AUX-LIITÄNTÄ - Katso kuva V Yhdistä audiokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää äänilähteesi linjalähtöön ("LINE OUT"- liitäntään) ja toinen pää Trek Maxin sivussa olevaan "AUX IN"-liittimeen (läpän alla). Aux -liitäntään yhdistetty laite tulee ohjelmalähteeksi automaattisesti, kun audiokaapeli on kytketty. Käynnistä ulkoisen laitteen toisto, jolloin äänentoisto alkaa kuulua Trek Maxin kaiuttimista. Kun yhdistät AUX IN -liitäntään ulkoisen audiolaitteen, toimintoja Play/Pause/Skip/Backward ei voida ohjata TREK Maxin painikkeilla. PUHELUUN VASTAAMINEN Kun saat puhelun paritettuun Bluetooth-laitteeseen, paina puhelinpainiketta ottaaksesi puhelun vastaan (kellertävä väri syttyy) ja käytä TREK Maxin sisäänrakennettua mikrofonia. Paina kahdesti lopettaaksesi puhelun. USB-LAITTEEN LATAAMINEN Yhdistä laitteesi USB-liitäntä TREK Maxin USB-liitäntään (läpän alla). Laitteesi latautuu niin kauan kuin TREK Maxin akkukytkin on asennossa ON. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet sen lataamisesta. Jotkut laitteet saattavat vaatia erityisen USB-sovitinkaapelin.

8 Käyttöohje (FI) ROISKEVESITIIVIS - Katso kuva W TREK Max Trek on roiskevesitiivis, mutta sitä ei voi upottaa veteen tai altistaa juoksevalle vedelle. Varmista roiskevesitiiviys sulkemalla Trek Maxin sivussa oleva kuminen läppä. Sulje läppä tiiviisti työntämällä sen kuminen sovitin (läpän sisäpuolella) DC IN-liittimeen ja varmista, että läpän keskus muodostaa tasaisen pinnan. Aseta toinen sovitin USB-liitäntään ja varmista että koko läppä muodostaa tasaisen pinnan TREK Maxin sivussa. AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU Jos TREK Max ei saa audiosignaalia ja/tai USB-laitetta ei ladata 20 minuuttiin, TREK Max siirtyy lepotilaan TREK Max herätetään painamalla virtapainiketta Power. TEKNISET TIEDOT JA YHTEENSOPIVUUS YLEISTÄ: Käyttöjännite (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Käyttöjännite (DC)... 12V, 2A Mitat (L) x 9.8 (K) x 5.0 (S) cm Paino kg Kaiuttimet Lähtöteho:...Yhteensä 15W Langaton Audio...Bluetooth-versio 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjatulo Audio mm stereojakki... enint. 2.5Vrms tulosignaali USB-portti... 1A vain latausta varten IP-luokitus... IP64 Mikrofoni... elektreettikondensaattori Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. TDK Life on Record Logo on tavaramerkki, jonka omistaa TDK Corporation ja sitä käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja logot ovat vastaavien omistajien omaisuutta. The Bluetooth -logotyyppi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

9 Bruksanvisning (SE) VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN. KONTAKTA ALLTID EN AUKTORISERAD SERVICEPERSON I FALL DU RÅKAR UT FÖR SERVICEPROBLEM. FARLIG SPÄNNING: Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten, som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. OBS: Utropstecknet i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på, att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. OBS: Användaren varnas för att utföra modifikationer eller förändringar, som inte blivit godkända av Imation Corp. Modifikationerna eller förändringarna kan orsaka okompatibilitet i apparaten, vilket kan leda till att rättigheten att använda apparaten upphävs. Denna utrustning överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med del RSS-210 i Industry Canada-reglerna. Användningen sker på två följande villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. OBS: Denna utrustning har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital apparat i Klass B enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti, att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt: Orientera on eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker. Klassificeringsinformationen finns på apparatens botten. ÖVERSPÄNNINGSSKYDD: Vi rekommenderar att du ansluter apparaten till ett nätuttag med överspänningsskydd. Skador som orsakas av överspänning vid åskväder INGÅR INTE i garantin. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELCHOCK GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Denna klass B digitalapparat uppfyller direktivkravet Canadian ICES-003.

10 Bruksanvisning (SE) Denna Klass B digitalapparat uppfyller följande direktivkrav: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) och European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Denna Bluetooth-modul uppfyller väsentliga krav och relevanta villkor av R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna produkt är märkt med CE-märke och den utnyttjar radiofrekvensband, som är harmoniserade runtom Europeiska samfundet med undantag av vissa begränsningar för inomhusbruk i Frankrike. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, SE TILL ATT BREDARE STIFTET PÅ NÄTKONTAKTEN PASSAR IN I BREDARE ÖPPNINGEN PÅ VÄGGKONTAKTEN OCH SKJUT IN NÄTKONTAKTEN OMSORGSFULLT TÄRKEITÄ VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVAOHJEITA 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annnan utrustning (inclusive förstärkare) som ger ifrån sig värme. 9. Kringgå inte säkerthetsanordningen i den polariserade eller jordade strömkontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett brädare en det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet och det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag, ska du be en elektriker byta ut det gamla uttaget. 10. Skydda nätsladden för att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten. 11. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren. 12. Använd endast med vagn, stativ, ställning, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller som medföljer apparaten. När en vagn används, ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att hindra att den välter och orsakar skador." 13. Koppla ur apparaten under åskväder och då apparaten inte skall användas under en längre tid. 14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. VARNING: Minska risken för brand eller elchock, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. Placera inte föremål fyllda med vatten, såsom en vas på apparaten. 16. Strömkontakten används för att koppla ur apparaten och kontakten bör vara lätt åtkomlig. För att koppla apparaten helt ur nätet måste strömkontakten avlägsnas helt ur nätuttaget. 17. VARNING: Minska risken för explosion eller brand genom att inte utsätta batterier för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande.

11 Bruksanvisning (SE) Se medföljande viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs och spara denna bruksanvisning med säkerhetsföreskrifter och garantiinformation. För ytterligare information, vänligen gå till TDKperformance.com

12 Bruksanvisning (SE) ANSLUTNING TILL NÄTSTRÖM/UPPLADDNING AV BATTERIET u v w Placera en plugg i nätadaptern enligt illustration. Pluggen kan avlägsnas med att dra ut den med hjälp av en pincett. Anslut nätadapterns likströmskontakt till 12V DC IN-anslutningen på sidan av TREK Max och anslut sedan nätströmskontakten till ett 100V-240V vägguttag. TREK Max har ett inbyggt laddningsbart batteri som uppladdas automatiskt så länge TREK Max är ansluten till nätström. När TREK Max är påkopplad och dess batteri uppladdas, lyser strömindikatorn röd och blir bärnstensfärgat vid full laddning. Strömindikatorn kommer att tonas in och ut när batteriet är i behov av laddning. Batteriet ger ca 8 timmars drift på normal lyssningsnivå. Obs: Varje gång du uppladdar och urladdar batteriet (laddningscykel), minskar batterikapaciteten lite grand. Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste bytas ut så småningom. Byt ut batteriet när dess kapacitet har sjunkit avsevärt (drifttiden/uppladdningstiden är avsevärt kortare) Se till att du följer korrekt avfallshantering när du slänger bort gamla batterier. Lägg inte gamla batterier i hushållsavfall. Släng inte i öppen eld. Använd endast den medföljande nätadaptern. Avlägsna både DC-kontakten och AC-IN kontakten för att koppla bort nätadaptern när den inte används. Koppla ur nätsladden för användning med likström (batteri). Utbyte av laddningsbara batteriet: Om batteriets kapacitet inte längre räcker till (se kapitlet nedan: Laddningsbara batteriet/powerindikatorn), gå till: där du får information om utbyte av laddningsbara batteriet.

13 Bruksanvisning (SE) KONTROLLKNAPPAR /STATUSINDIKATORER - Se illustration x Tabellen nedan definierar när indikatorerna tänds och förklarar knappfunktioner: Batteribrytaren (Under gummilocket): Skjut till läget ON för att stänga av enheten till viloläget. Med att ställa brytaren i läget OFF kan du stänga av enheten för att spara på batteriet. NFC (Near Field Communication): Enheter med denna logotyp kan kommunicera med varandra genom att placera dem i kontakt eller i närheten med varandra. Batteri / Strömindikator: Visar batteriets laddningsstatus: Bärnstegsfärgad - Strömmen påkopplad, full laddning Blinkar rött - Behöver laddas Röd - Laddningen pågår Strömbrytaren: Tryck för att slå strömmen på eller av. Volym Indikatorer: Anger nivån av volymen. Volymknappar: Tryck för att ställa in önskad volym. Bluetooth-indikator: Indikerar tillståndet vid Bluetooth-parbildning: Blinkar långsamt: Ingen parbildning. Blinkar snabbt: Enheten har blivit detekterad och redo att para ihop med en annan enhet. Lyser blå: Parat ihop med en annan enhet. Bluetooth-knapp: Tryck för att välja Bluetooth-läget. För att göra enheten. "Upptäckbar", tryck och håll i 3 sekunder tills du hör en tonsignal och Bluetoothindikatorn blinkar snabbt. Om parbildningen inte lyckas inom 2 minuter, börjar indikatorn åter blinka långsamt. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Telefon-knapp: Tryck för att svara på inkommande samtal. Tryck på knappen två gånger för att avsluta samtalet. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Sökknappar: Tryck på Skip / Search eller för att hoppa framåt eller bakåt i låtarna. Tryck och håll intryckt Skip / Search eller för att söka snabbt genom låtarna. Tryck på knappen Play / Pause för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta.

14 Bruksanvisning (SE) PARBILDNING MED EN BLUETOOTH-ENHET - Se illustration y 1. När enheten är påkopplad, tryck på Bluetooth-knappen för att välja Bluetooth-läge. 2. Tryck och håll intryckt Bluetooth-knappen i ca 3 sekunder tills Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och högtalaren blir "upptäckbar". 3. Aktivera Bluetooth-enheten och välj "TREK Max" från enhetslistan. Om Bluetooth-enheten frågar efter ett lösenord, använd "0000". Vissa Bluetooth-enheter kommer att be dig acceptera anslutningen. Om enheterna är parat rätt sätt kommer högtalaren att ge en tonsignal och Bluetooth-indikatorn lyser blått. Om parbildningen misslyckas, blinkar Bluetooth Indikatorn långsamt. Obs: När du har parat ihop en enhet, kommer TREK Max att minnas den för framtida bruk. PARNING MED NFC (Kräver telefon med NFC-stöd) - Se illustration U NFC möjliggör en enkel installationsmetod for din Trek-högtalare. Du kopplar endast på Trek högtalaren och håller NFC-stödda enheten (NFC på enheten måste vara aktiv) inom några centimeters avstånd från NFC-symbolen det. på toppen av Trek för att skapa parbildning och Bluetooth-förbindelse. Så enkelt är AUX-ANSLUTNING - Se illustration V Koppla ena ändan av audiokabeln (ingår ej) till linjeutgången ("LINE OUT") på din audio-enhet och andra ändan till "AUX IN"-ingången (under lock) på sidan av TREK Max. Din audioenhet blir automatiskt vald till ljudkälla, då den är kopplad till AUX IN. Starta uppspelningen på din audioenhet och ljudet återges genom högtalarna i TREK Max. När du ansluter den externa ljudenheten till AUX IN-ingången, kommer funktionerna Play/Pause/Skip/Backward inte att kunna styras av TREK Max`s knappar. SVARA PÅ ETT TELEFONSAMTAL När du tar emot ett samtal på din ihopparade Bluetooth-enhet, tryck på Telefonknappen för att svara (indikatorn börjar lysa orange) och använd den inbyggda mikrofonen på TREK Max. Tryck två gånger för att avsluta samtalet. UPPLADDNING AV EN USB-ENHET Anslut enheten via USB till USB-uttaget på TREK Max (under gummilocket). Enheten kommer att uppladdas så länge TREK Max s batteribrytare är i läget ON. Se bruksanvisningen som medföljde din externa USB-enhet för att få närmare specifikationer om dess uppladdning. Vissa enheter kan kräva en speciell USB-adapterkabel.

15 Bruksanvisning (SE) STÄNKVATTENSKYDDAD - Se illustration W TREK Max är stänkvattenskyddad, men kan inte sänkas i vatten eller utsättas för rinnande vatten. För att säkerställa apparatens beständighet mot stänkvatten bör du täcka ingångarna på sidan av Trek med gummilocket. Stäng gummilocket med att skjuta in gummibrickan (på insidan) i DC IN-kontakten så, att centern av locket bildar en jämn yta. Skjut sedan den andra gummibrickan i USB-kontakten och säkerställ att locket blir helt intryckt och bildar en jämn yta med sidan på Trek. AUTOMATISK AVKOPPLING Om TREK Max inte får en ljudsignal, och / eller en USB-enhet uppladdas i 20 minuter, kommer TREK Max att koppla av automatiskt "Uppväckningen" av TREK Max sker helt enkelt med att trycka på strömknappen. TEKNISKA SPECIFIKATIONER YLEISTÄ: Driftspänning (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Driftspänning (DC)... 12V, 2A Dimensioner (B) x 9.8 (H) x 5.0 (D) cm Vikt kg Högtalarna Uteffekt:... Totalt 15W Trådlös Audio...Bluetooth-version 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjeingång Audio mm stereo jack... upp till 2.5Vrms ingångssignal USB-port... 1A endast för uppladdning IP-klassifiering... IP64 Mikrofon... Elektret kondensor Ändringar av specifikationer kan ske utan förbehåll. TDK Life on Record Logo är ett varumärke som ägs av TDK Corporation och används under licens. Alla andra varumärken samt logotyper ägs av respective ägare. Bluetooth -logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

16 Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands. The TDK Life on Record logo is trademark of TDK Corporation used under license.

Wireless Weatherproof Speaker A33

Wireless Weatherproof Speaker A33 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Wireless Sound Cube V513

Wireless Sound Cube V513 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Wireless Boombox A73. FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning

Wireless Boombox A73. FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

WR-1 Käyttöohje (FI)

WR-1 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

WR-11 Käyttöohje (FI)

WR-11 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Äänenvoimakkuus 3 Musiikin toisto/tauko 3 Kappaleen valinta 3 Avoin kuuntelu 3 Aktiivinen melunvaimennus 3 Lataaminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2 Nokia Bluetooth HF BH-606 2 1 4 5 3 7 6 8 9 10 11 12 9211749/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-128Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite Echo Radiolink Langaton FM kuuntelulaite Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puhelin: (09) 580 3880 www.kl-support.fi Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Laitteen osat...3 Ominaisuudet:...3

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

LANGATON MUSIIKKISOVITIN 2

LANGATON MUSIIKKISOVITIN 2 Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound -yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi ohjeen tuotteet.

Lisätiedot

DENVER BPB-100C. Käyttöohje

DENVER BPB-100C. Käyttöohje DENVER BPB-100C Käyttöohje KÄYTTÖOPAS 1. Turvavarotoimet 1) Älä käytä tai säilytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai vaarallisessa paikassa. 2) Älä altista laitetta sateelle. 3) Älä pura, korjaa tai muokkaa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN FI malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN Ylläpito ja tekniset tiedot LATAA ladattavat paristot täyteen ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. LUE käyttöohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

U3 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

U3 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot