Trek Max - Wireless Speaker A34

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trek Max - Wireless Speaker A34"

Transkriptio

1 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning

2 Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA HUOLTOKOHTEITA. KORJAUKSIA SAA SUORITTA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖ. VAARALLINEN JÄNNITE: Salamankuva kolmion sisällä on varoitusmerkki, jonka tarkoituksena on varoittaa kuluttajaa kotelon sisällä olevasta suojaamattomasta jännitteestä, jonka voimakkuus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. HUOM: Huutomerkin kuva kolmion sisällä on huomautusmerkki, jonka tarkoituksena on kehottaa kuluttajaa lukemaan laitteen käyttöohjeeseen sisältyvä tärkeä huomautus. HUOM: Tämän tuotteen käyttäjiä varoitetaan tekemästä modifikaatioita tai muutoksia, joita Imation Corp ei ole hyväksynyt. Muutokset tai modifikaatiot voivat mitätöidä laitteen yhteensopivuuden ja käyttäjä saattaa menettää oikeuden laitteen käyttämiseen. Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osan 15 säännöksiä sekä Industry Canada -säännösten osan RSS-210 säännöksiä. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Laitteen täytyy kestää kaikenlaisia häiriöitä, myös ei-toivottua toimintaa aiheuttavia häiriöitä. Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-säännösten osan 15 mukaisia luokan B digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laite on asennettu asuinympäristöön. Laite generoi, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotaajuudella tapahtuvaan kommunikointiin, jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Häiriöiden välttämistä ei voida kuitenkaan taata kaikissa asennuskohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radio- tai tvvastaanotossa. Jos häiriöitä esiintyy, voit koettaa poistaa niitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanottimet ovat eri haaroituspiireissä. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen teknikkoon. Luokitustiedot on merkitty laitteen pohjaan YLIJÄNNITESUOJA: On suositeltavaa käyttää ylijännitesuojattua verkkovirtaliitäntää. Salaman aihettamat ylijännitevahingot EIVÄT KUULU takuun piiriin. VAROITUS: ESTÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Canadian ICES-003 -vaatimukset.

3 Käyttöohje (FI) Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää seuraavat direktiivivaatimukset: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) sekä European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Tämä Bluetooth-moduuli on yhdenmukainen niiden oleellisten vaatimusten ja ehtojen kanssa, jotka mainitaan R&TTE-direktiivissä (1999/5/EC). Tämä tuote on varustettu CE-merkinnällä ja se toimii radiotaajuuskaistoilla, jotka on harmonisoitu kaikkialla Euroopan yhteisössä lukuun ottamatta tiettyjä sisäkäyttöä koskevia rajoituksia Ranskassa. VAROITUS: ESTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN SOVITA PISTOTULPPA HUOLELLISESTI PISTORASIAAN JA TYÖNNÄ SE KOKONAAN SISÄÄN TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa. 7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, lieden tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet). 9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön. 10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua. 13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti. 14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laitteen toiminta on epänormaalia. 15. VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle. Älä aseta laitteen päälle nestettä sisltäviä esineitä kuten kukkamajalkkoa. 16. Verkkopistoke on liitettävä ulottuvilla olevaan pistorasiaan, josta se on tarpeen vaatiessa helppo irrottaa. Irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta voidaan laite kytkeä kokonaan pois verkkovirrasta. 17. VAROITUS: Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen vaaraa älä altista paristoja kuumuudelle esim. jättämällä niitä auringonpaisteeseen tai avotulen läheisyyteen

4 Käyttöohje (FI) Tutustu mukana toimitettuun turvaohjeeseen. Tutustu näihin käyttöohjeisiin, turvaohjeisiin sekä takuuehtoihin ja säilytä ne vastaisen varalle. Lisätietoja saat osoitteesta TDKperformance.com.

5 Käyttöohje (FI) YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN / LADATTAVA AKKU u v w Aseta pistoke verkkosovittimeen kuvan osoittamalla tavalla. Pistoke voidaan poistaa pinsettien avulla vetämällä. Yhdistä verkkosovittimen tasavirtapistoke liitäntään 12V DC IN, joka sijaitsee TREK Maxin sivussa ja liitä verkkopistoke 100V-240V pistorasiaan. TREK Max sisältää ladattavan akun, joka latautuu automaattisesti aina, kun TREK Max on liitetty verkkovirtaan. Kun TREK Max on kytketty päälle ja sen akku latautuu, Power-merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu kellertäväksi, kun se on täyteen ladattu. Power-merkkivalo syttyy hitaasti ja sammuu hitaasti, kun akku kaipaa latausta. Akun kapasiteetti riittää noin 8 tunnin toiminta-aikaan normaalilla kuunteluvoimakkuudella. Huom: Jokainen kerta, jolloin akkua ladataan ja puretaan (latauskerta), alentaa akun kapasiteettia hieman. Ladattavilla paristoilla/akuilla on rajallinen määrä latauskertoja ja lopuksi ne on korvattava uusilla. Vaihda akku, kun sen kapasiteetti on selvästi alentunut (laitteen käyttöaika/lataus on selvästi lyhentynyt). Huolehdi asianmukaisesta akkujen hävittämisestä noudattaen turvallisuus- ja jätehuolto-ohjeita. Älä hävitä akkuja tavallisten kotitalousjätteiden seassa. Älä hävitä akkuja polttamalla. Käytä ainoastaan mukana toimitettua verkkosovitinta. Irrota sekä DC-pistoke että AC-IN -pistoke kun et käytä verkkosovitinta. Irrota verkkojohto, kun käytät laitetta paristovirralla (ladattava akku). Akun vaihto: Jos akun kapasiteetti ei enää riitä (ks. Alla oleva kappale: Ladattava paristo/power-merkkivalo), mene osoitteeseen: josta saat akun vaihtamista koskevia tietoja.

6 Käyttöohje (FI) KÄYTTÖPAINIKKEET/STATUS-MERKKIVALOT - Katso kuva x Alla olevasta taulukosta ilmenee painikkeiden toiminta ja merkkivalojen syttyminen: Akkukytkin (Läpän alla): Aseta kytkin asentoon ON kytkeäksesi laitteen valmiustilaan Standby. Asettamalla kytkimen asentoon OFF voit kytkeä laitteen pois päältä säästääksesi akun kapasiteettia. NFC (Near Field Communication): Laitteet, jotka on varustettu tällä logolla voivat kommunikoida keskenään, kun ne tuodaan kosketukseen tai lähituntumaan keskenään. Akku/Virta-merkkivalo: Ilmaisee akun varaustilan: Kellertävä - Virta päällä, täyteen ladattu Vilkkuu punaisena - vaatii lataamista Punainen - lataa Virtakytkin: Painamalla kytkintä virta syttyy tai sammuu. Voimakkuuden ilmaisimet: Ilmaisevat äänenvoimakkuuden tason. Voimakkuuspainikkeet: Painamalla näitä voit säätää haluamasi tason äänenvoimakkuudelle. Bluetooth-ilmaisin: Ilmaisee tilan Bluetooth-parituksessa: Vilkkuu hitaasti: Laiteparia ei muodostettu. Vilkkuu nopeasti: Laite havaittu ja valmiina muodostamaan parin toisen laitteen kanssa. Palaa sinisenä: Laitepari muodostettu. Bluetooth-painike: Paina valitaksesi Bluetooth-toiminnon. Tehdäksesi laitteen "havaittavaksi", paina 3 sekunnin ajan kunnes kuulet merkkiäänen ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti. Ellei laite saa yhteyttä 2 minuutin aikana, ilmaisin alkaa taas vilkkua hitaasti. Puhelinilmaisin: Palaa kellertävänä, kun puhelin on käytössä. Puhelinpainike: Paina kerran vastaanottaaksesi tulevan puhelun. Paina puhelinpainiketta kahdesti lopettaaksesi puhelun. Ohituspainikkeet: Painamalla painikkeita Skip/Search tai voit hypätä kappaleiden yli eteen tai taakse. Pitämällä painettuna painikkeita Skip/Search tai voit pikakelata kappaleita. Painamalla painiketta Play/Pause voit keskeyttää kuuntelun. Painamalla uudelleen voit jatkaa kuuntelua.

7 Käyttöohje (FI) BLUETOOTH-LAITTEEN PARITUS - Katso kuva y 1. Laitteen ollessa päällekytkettynä paina Bluetooth-näppäintä valitaksesi Bluetooth-toiminnon. 2. Pidä painettuna Bluetooth-näppäintä noin 3 sekunnin ajan kunnes Bluetooth-ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti ja laitteesta tulee "havaittava". 3. Aktivoi valitsemasi Bluetooth-laite ja valitse laiteluettelosta TREK Max. Jos Bluetooth-laite pyytää koodia, näppäile Jotkut Bluetooth-laitteet pyytävät sinua hyväksymään yhteyden. Jos laitteiden parinmuodostus on onnistunut, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja Bluetooth-ilmaisin loistaa sinisenä. Jos se on epäonnistunut, Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti. Huom: Parinmuodostuksen jälkeen TREK Max muistaa yhteyden jatkossa. PARINMUODOSTUS NFC-TEKNIIKALLA (Vaatii NFC-tuella varustetun puhelimen) - Katso kuva U NFC tarjoaa yksinkertaisen asennuksen Trek-kaiutinjärjestelmällesi. Kytke Trek-kaiutin päälle ja pidä NFC-tuella varustettua laitetta (varmista, että siinä on NFC aktivoitu) muutaman senttimetrin päässä NFC-symbolista helppoa. muodostaaksesi parin ja Bluetooth-yhteyden Trekin kanssa. Se on todella näin AUX-LIITÄNTÄ - Katso kuva V Yhdistä audiokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää äänilähteesi linjalähtöön ("LINE OUT"- liitäntään) ja toinen pää Trek Maxin sivussa olevaan "AUX IN"-liittimeen (läpän alla). Aux -liitäntään yhdistetty laite tulee ohjelmalähteeksi automaattisesti, kun audiokaapeli on kytketty. Käynnistä ulkoisen laitteen toisto, jolloin äänentoisto alkaa kuulua Trek Maxin kaiuttimista. Kun yhdistät AUX IN -liitäntään ulkoisen audiolaitteen, toimintoja Play/Pause/Skip/Backward ei voida ohjata TREK Maxin painikkeilla. PUHELUUN VASTAAMINEN Kun saat puhelun paritettuun Bluetooth-laitteeseen, paina puhelinpainiketta ottaaksesi puhelun vastaan (kellertävä väri syttyy) ja käytä TREK Maxin sisäänrakennettua mikrofonia. Paina kahdesti lopettaaksesi puhelun. USB-LAITTEEN LATAAMINEN Yhdistä laitteesi USB-liitäntä TREK Maxin USB-liitäntään (läpän alla). Laitteesi latautuu niin kauan kuin TREK Maxin akkukytkin on asennossa ON. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet sen lataamisesta. Jotkut laitteet saattavat vaatia erityisen USB-sovitinkaapelin.

8 Käyttöohje (FI) ROISKEVESITIIVIS - Katso kuva W TREK Max Trek on roiskevesitiivis, mutta sitä ei voi upottaa veteen tai altistaa juoksevalle vedelle. Varmista roiskevesitiiviys sulkemalla Trek Maxin sivussa oleva kuminen läppä. Sulje läppä tiiviisti työntämällä sen kuminen sovitin (läpän sisäpuolella) DC IN-liittimeen ja varmista, että läpän keskus muodostaa tasaisen pinnan. Aseta toinen sovitin USB-liitäntään ja varmista että koko läppä muodostaa tasaisen pinnan TREK Maxin sivussa. AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU Jos TREK Max ei saa audiosignaalia ja/tai USB-laitetta ei ladata 20 minuuttiin, TREK Max siirtyy lepotilaan TREK Max herätetään painamalla virtapainiketta Power. TEKNISET TIEDOT JA YHTEENSOPIVUUS YLEISTÄ: Käyttöjännite (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Käyttöjännite (DC)... 12V, 2A Mitat (L) x 9.8 (K) x 5.0 (S) cm Paino kg Kaiuttimet Lähtöteho:...Yhteensä 15W Langaton Audio...Bluetooth-versio 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjatulo Audio mm stereojakki... enint. 2.5Vrms tulosignaali USB-portti... 1A vain latausta varten IP-luokitus... IP64 Mikrofoni... elektreettikondensaattori Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. TDK Life on Record Logo on tavaramerkki, jonka omistaa TDK Corporation ja sitä käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja logot ovat vastaavien omistajien omaisuutta. The Bluetooth -logotyyppi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

9 Bruksanvisning (SE) VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN. KONTAKTA ALLTID EN AUKTORISERAD SERVICEPERSON I FALL DU RÅKAR UT FÖR SERVICEPROBLEM. FARLIG SPÄNNING: Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten, som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. OBS: Utropstecknet i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på, att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. OBS: Användaren varnas för att utföra modifikationer eller förändringar, som inte blivit godkända av Imation Corp. Modifikationerna eller förändringarna kan orsaka okompatibilitet i apparaten, vilket kan leda till att rättigheten att använda apparaten upphävs. Denna utrustning överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med del RSS-210 i Industry Canada-reglerna. Användningen sker på två följande villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. OBS: Denna utrustning har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital apparat i Klass B enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti, att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt: Orientera on eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker. Klassificeringsinformationen finns på apparatens botten. ÖVERSPÄNNINGSSKYDD: Vi rekommenderar att du ansluter apparaten till ett nätuttag med överspänningsskydd. Skador som orsakas av överspänning vid åskväder INGÅR INTE i garantin. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELCHOCK GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Denna klass B digitalapparat uppfyller direktivkravet Canadian ICES-003.

10 Bruksanvisning (SE) Denna Klass B digitalapparat uppfyller följande direktivkrav: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) och European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Denna Bluetooth-modul uppfyller väsentliga krav och relevanta villkor av R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna produkt är märkt med CE-märke och den utnyttjar radiofrekvensband, som är harmoniserade runtom Europeiska samfundet med undantag av vissa begränsningar för inomhusbruk i Frankrike. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, SE TILL ATT BREDARE STIFTET PÅ NÄTKONTAKTEN PASSAR IN I BREDARE ÖPPNINGEN PÅ VÄGGKONTAKTEN OCH SKJUT IN NÄTKONTAKTEN OMSORGSFULLT TÄRKEITÄ VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVAOHJEITA 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annnan utrustning (inclusive förstärkare) som ger ifrån sig värme. 9. Kringgå inte säkerthetsanordningen i den polariserade eller jordade strömkontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett brädare en det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet och det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag, ska du be en elektriker byta ut det gamla uttaget. 10. Skydda nätsladden för att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten. 11. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren. 12. Använd endast med vagn, stativ, ställning, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller som medföljer apparaten. När en vagn används, ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att hindra att den välter och orsakar skador." 13. Koppla ur apparaten under åskväder och då apparaten inte skall användas under en längre tid. 14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. VARNING: Minska risken för brand eller elchock, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. Placera inte föremål fyllda med vatten, såsom en vas på apparaten. 16. Strömkontakten används för att koppla ur apparaten och kontakten bör vara lätt åtkomlig. För att koppla apparaten helt ur nätet måste strömkontakten avlägsnas helt ur nätuttaget. 17. VARNING: Minska risken för explosion eller brand genom att inte utsätta batterier för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande.

11 Bruksanvisning (SE) Se medföljande viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs och spara denna bruksanvisning med säkerhetsföreskrifter och garantiinformation. För ytterligare information, vänligen gå till TDKperformance.com

12 Bruksanvisning (SE) ANSLUTNING TILL NÄTSTRÖM/UPPLADDNING AV BATTERIET u v w Placera en plugg i nätadaptern enligt illustration. Pluggen kan avlägsnas med att dra ut den med hjälp av en pincett. Anslut nätadapterns likströmskontakt till 12V DC IN-anslutningen på sidan av TREK Max och anslut sedan nätströmskontakten till ett 100V-240V vägguttag. TREK Max har ett inbyggt laddningsbart batteri som uppladdas automatiskt så länge TREK Max är ansluten till nätström. När TREK Max är påkopplad och dess batteri uppladdas, lyser strömindikatorn röd och blir bärnstensfärgat vid full laddning. Strömindikatorn kommer att tonas in och ut när batteriet är i behov av laddning. Batteriet ger ca 8 timmars drift på normal lyssningsnivå. Obs: Varje gång du uppladdar och urladdar batteriet (laddningscykel), minskar batterikapaciteten lite grand. Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste bytas ut så småningom. Byt ut batteriet när dess kapacitet har sjunkit avsevärt (drifttiden/uppladdningstiden är avsevärt kortare) Se till att du följer korrekt avfallshantering när du slänger bort gamla batterier. Lägg inte gamla batterier i hushållsavfall. Släng inte i öppen eld. Använd endast den medföljande nätadaptern. Avlägsna både DC-kontakten och AC-IN kontakten för att koppla bort nätadaptern när den inte används. Koppla ur nätsladden för användning med likström (batteri). Utbyte av laddningsbara batteriet: Om batteriets kapacitet inte längre räcker till (se kapitlet nedan: Laddningsbara batteriet/powerindikatorn), gå till: där du får information om utbyte av laddningsbara batteriet.

13 Bruksanvisning (SE) KONTROLLKNAPPAR /STATUSINDIKATORER - Se illustration x Tabellen nedan definierar när indikatorerna tänds och förklarar knappfunktioner: Batteribrytaren (Under gummilocket): Skjut till läget ON för att stänga av enheten till viloläget. Med att ställa brytaren i läget OFF kan du stänga av enheten för att spara på batteriet. NFC (Near Field Communication): Enheter med denna logotyp kan kommunicera med varandra genom att placera dem i kontakt eller i närheten med varandra. Batteri / Strömindikator: Visar batteriets laddningsstatus: Bärnstegsfärgad - Strömmen påkopplad, full laddning Blinkar rött - Behöver laddas Röd - Laddningen pågår Strömbrytaren: Tryck för att slå strömmen på eller av. Volym Indikatorer: Anger nivån av volymen. Volymknappar: Tryck för att ställa in önskad volym. Bluetooth-indikator: Indikerar tillståndet vid Bluetooth-parbildning: Blinkar långsamt: Ingen parbildning. Blinkar snabbt: Enheten har blivit detekterad och redo att para ihop med en annan enhet. Lyser blå: Parat ihop med en annan enhet. Bluetooth-knapp: Tryck för att välja Bluetooth-läget. För att göra enheten. "Upptäckbar", tryck och håll i 3 sekunder tills du hör en tonsignal och Bluetoothindikatorn blinkar snabbt. Om parbildningen inte lyckas inom 2 minuter, börjar indikatorn åter blinka långsamt. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Telefon-knapp: Tryck för att svara på inkommande samtal. Tryck på knappen två gånger för att avsluta samtalet. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Sökknappar: Tryck på Skip / Search eller för att hoppa framåt eller bakåt i låtarna. Tryck och håll intryckt Skip / Search eller för att söka snabbt genom låtarna. Tryck på knappen Play / Pause för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta.

14 Bruksanvisning (SE) PARBILDNING MED EN BLUETOOTH-ENHET - Se illustration y 1. När enheten är påkopplad, tryck på Bluetooth-knappen för att välja Bluetooth-läge. 2. Tryck och håll intryckt Bluetooth-knappen i ca 3 sekunder tills Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och högtalaren blir "upptäckbar". 3. Aktivera Bluetooth-enheten och välj "TREK Max" från enhetslistan. Om Bluetooth-enheten frågar efter ett lösenord, använd "0000". Vissa Bluetooth-enheter kommer att be dig acceptera anslutningen. Om enheterna är parat rätt sätt kommer högtalaren att ge en tonsignal och Bluetooth-indikatorn lyser blått. Om parbildningen misslyckas, blinkar Bluetooth Indikatorn långsamt. Obs: När du har parat ihop en enhet, kommer TREK Max att minnas den för framtida bruk. PARNING MED NFC (Kräver telefon med NFC-stöd) - Se illustration U NFC möjliggör en enkel installationsmetod for din Trek-högtalare. Du kopplar endast på Trek högtalaren och håller NFC-stödda enheten (NFC på enheten måste vara aktiv) inom några centimeters avstånd från NFC-symbolen det. på toppen av Trek för att skapa parbildning och Bluetooth-förbindelse. Så enkelt är AUX-ANSLUTNING - Se illustration V Koppla ena ändan av audiokabeln (ingår ej) till linjeutgången ("LINE OUT") på din audio-enhet och andra ändan till "AUX IN"-ingången (under lock) på sidan av TREK Max. Din audioenhet blir automatiskt vald till ljudkälla, då den är kopplad till AUX IN. Starta uppspelningen på din audioenhet och ljudet återges genom högtalarna i TREK Max. När du ansluter den externa ljudenheten till AUX IN-ingången, kommer funktionerna Play/Pause/Skip/Backward inte att kunna styras av TREK Max`s knappar. SVARA PÅ ETT TELEFONSAMTAL När du tar emot ett samtal på din ihopparade Bluetooth-enhet, tryck på Telefonknappen för att svara (indikatorn börjar lysa orange) och använd den inbyggda mikrofonen på TREK Max. Tryck två gånger för att avsluta samtalet. UPPLADDNING AV EN USB-ENHET Anslut enheten via USB till USB-uttaget på TREK Max (under gummilocket). Enheten kommer att uppladdas så länge TREK Max s batteribrytare är i läget ON. Se bruksanvisningen som medföljde din externa USB-enhet för att få närmare specifikationer om dess uppladdning. Vissa enheter kan kräva en speciell USB-adapterkabel.

15 Bruksanvisning (SE) STÄNKVATTENSKYDDAD - Se illustration W TREK Max är stänkvattenskyddad, men kan inte sänkas i vatten eller utsättas för rinnande vatten. För att säkerställa apparatens beständighet mot stänkvatten bör du täcka ingångarna på sidan av Trek med gummilocket. Stäng gummilocket med att skjuta in gummibrickan (på insidan) i DC IN-kontakten så, att centern av locket bildar en jämn yta. Skjut sedan den andra gummibrickan i USB-kontakten och säkerställ att locket blir helt intryckt och bildar en jämn yta med sidan på Trek. AUTOMATISK AVKOPPLING Om TREK Max inte får en ljudsignal, och / eller en USB-enhet uppladdas i 20 minuter, kommer TREK Max att koppla av automatiskt "Uppväckningen" av TREK Max sker helt enkelt med att trycka på strömknappen. TEKNISKA SPECIFIKATIONER YLEISTÄ: Driftspänning (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Driftspänning (DC)... 12V, 2A Dimensioner (B) x 9.8 (H) x 5.0 (D) cm Vikt kg Högtalarna Uteffekt:... Totalt 15W Trådlös Audio...Bluetooth-version 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjeingång Audio mm stereo jack... upp till 2.5Vrms ingångssignal USB-port... 1A endast för uppladdning IP-klassifiering... IP64 Mikrofon... Elektret kondensor Ändringar av specifikationer kan ske utan förbehåll. TDK Life on Record Logo är ett varumärke som ägs av TDK Corporation och används under licens. Alla andra varumärken samt logotyper ägs av respective ägare. Bluetooth -logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

16 Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands. The TDK Life on Record logo is trademark of TDK Corporation used under license.

Wireless Weatherproof Speaker A33

Wireless Weatherproof Speaker A33 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Wireless Sound Cube V513

Wireless Sound Cube V513 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje

Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje 1.0. painos 2 Johdanto Tietoja kuulokkeesta Nokia Luna Bluetooth Headset kuulokkeella voit hallita puheluja myös käyttäessäsi kahta puhelinta samanaikaisesti.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje. 9207482 1. painos / FI

Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje. 9207482 1. painos / FI Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje 9207482 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että HS-106W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SHB4000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Kuunteluturvallisuudesta 2 Yleistä 2 Vanhan

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje LoopHEAR 101 Palvelupistesilmukka Käyttöohje 1 Kiitos, kun ostit LoopHEAR palvelupistesilmukan. Tätä silmukkaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa. Tätä silmukkaa

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Omistajan käsikirja 1

Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja 1 Hei! Tervetuloa Polaroid -perheeseen! Tämä käyttöohje käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme osoitteessa cspolaroid@camarketing.com.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas Blackwire 725 Johdollinen USB-kuuloke Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Ohjelmiston lataaminen 5 Perustiedot 6 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ReSound Unite TM Minimikrofoni

KÄYTTÖOHJE ReSound Unite TM Minimikrofoni KÄYTTÖOHJE ReSound Unite TM Minimikrofoni Johdanto Onnittelut ReSound Unite Minimikrofonin hankkimisen johdosta. ReSound Unite Minimikrofoni lähettää poimimansa puheen laadukkaasti suoraan kuulokojeisiisi,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot