Trek Max - Wireless Speaker A34

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trek Max - Wireless Speaker A34"

Transkriptio

1 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning

2 Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA HUOLTOKOHTEITA. KORJAUKSIA SAA SUORITTA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖ. VAARALLINEN JÄNNITE: Salamankuva kolmion sisällä on varoitusmerkki, jonka tarkoituksena on varoittaa kuluttajaa kotelon sisällä olevasta suojaamattomasta jännitteestä, jonka voimakkuus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. HUOM: Huutomerkin kuva kolmion sisällä on huomautusmerkki, jonka tarkoituksena on kehottaa kuluttajaa lukemaan laitteen käyttöohjeeseen sisältyvä tärkeä huomautus. HUOM: Tämän tuotteen käyttäjiä varoitetaan tekemästä modifikaatioita tai muutoksia, joita Imation Corp ei ole hyväksynyt. Muutokset tai modifikaatiot voivat mitätöidä laitteen yhteensopivuuden ja käyttäjä saattaa menettää oikeuden laitteen käyttämiseen. Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osan 15 säännöksiä sekä Industry Canada -säännösten osan RSS-210 säännöksiä. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Laitteen täytyy kestää kaikenlaisia häiriöitä, myös ei-toivottua toimintaa aiheuttavia häiriöitä. Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-säännösten osan 15 mukaisia luokan B digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laite on asennettu asuinympäristöön. Laite generoi, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotaajuudella tapahtuvaan kommunikointiin, jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Häiriöiden välttämistä ei voida kuitenkaan taata kaikissa asennuskohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radio- tai tvvastaanotossa. Jos häiriöitä esiintyy, voit koettaa poistaa niitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanottimet ovat eri haaroituspiireissä. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen teknikkoon. Luokitustiedot on merkitty laitteen pohjaan YLIJÄNNITESUOJA: On suositeltavaa käyttää ylijännitesuojattua verkkovirtaliitäntää. Salaman aihettamat ylijännitevahingot EIVÄT KUULU takuun piiriin. VAROITUS: ESTÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Canadian ICES-003 -vaatimukset.

3 Käyttöohje (FI) Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää seuraavat direktiivivaatimukset: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) sekä European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Tämä Bluetooth-moduuli on yhdenmukainen niiden oleellisten vaatimusten ja ehtojen kanssa, jotka mainitaan R&TTE-direktiivissä (1999/5/EC). Tämä tuote on varustettu CE-merkinnällä ja se toimii radiotaajuuskaistoilla, jotka on harmonisoitu kaikkialla Euroopan yhteisössä lukuun ottamatta tiettyjä sisäkäyttöä koskevia rajoituksia Ranskassa. VAROITUS: ESTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN SOVITA PISTOTULPPA HUOLELLISESTI PISTORASIAAN JA TYÖNNÄ SE KOKONAAN SISÄÄN TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa. 7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, lieden tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet). 9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön. 10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua. 13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti. 14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laitteen toiminta on epänormaalia. 15. VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle. Älä aseta laitteen päälle nestettä sisltäviä esineitä kuten kukkamajalkkoa. 16. Verkkopistoke on liitettävä ulottuvilla olevaan pistorasiaan, josta se on tarpeen vaatiessa helppo irrottaa. Irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta voidaan laite kytkeä kokonaan pois verkkovirrasta. 17. VAROITUS: Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen vaaraa älä altista paristoja kuumuudelle esim. jättämällä niitä auringonpaisteeseen tai avotulen läheisyyteen

4 Käyttöohje (FI) Tutustu mukana toimitettuun turvaohjeeseen. Tutustu näihin käyttöohjeisiin, turvaohjeisiin sekä takuuehtoihin ja säilytä ne vastaisen varalle. Lisätietoja saat osoitteesta TDKperformance.com.

5 Käyttöohje (FI) YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN / LADATTAVA AKKU u v w Aseta pistoke verkkosovittimeen kuvan osoittamalla tavalla. Pistoke voidaan poistaa pinsettien avulla vetämällä. Yhdistä verkkosovittimen tasavirtapistoke liitäntään 12V DC IN, joka sijaitsee TREK Maxin sivussa ja liitä verkkopistoke 100V-240V pistorasiaan. TREK Max sisältää ladattavan akun, joka latautuu automaattisesti aina, kun TREK Max on liitetty verkkovirtaan. Kun TREK Max on kytketty päälle ja sen akku latautuu, Power-merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu kellertäväksi, kun se on täyteen ladattu. Power-merkkivalo syttyy hitaasti ja sammuu hitaasti, kun akku kaipaa latausta. Akun kapasiteetti riittää noin 8 tunnin toiminta-aikaan normaalilla kuunteluvoimakkuudella. Huom: Jokainen kerta, jolloin akkua ladataan ja puretaan (latauskerta), alentaa akun kapasiteettia hieman. Ladattavilla paristoilla/akuilla on rajallinen määrä latauskertoja ja lopuksi ne on korvattava uusilla. Vaihda akku, kun sen kapasiteetti on selvästi alentunut (laitteen käyttöaika/lataus on selvästi lyhentynyt). Huolehdi asianmukaisesta akkujen hävittämisestä noudattaen turvallisuus- ja jätehuolto-ohjeita. Älä hävitä akkuja tavallisten kotitalousjätteiden seassa. Älä hävitä akkuja polttamalla. Käytä ainoastaan mukana toimitettua verkkosovitinta. Irrota sekä DC-pistoke että AC-IN -pistoke kun et käytä verkkosovitinta. Irrota verkkojohto, kun käytät laitetta paristovirralla (ladattava akku). Akun vaihto: Jos akun kapasiteetti ei enää riitä (ks. Alla oleva kappale: Ladattava paristo/power-merkkivalo), mene osoitteeseen: josta saat akun vaihtamista koskevia tietoja.

6 Käyttöohje (FI) KÄYTTÖPAINIKKEET/STATUS-MERKKIVALOT - Katso kuva x Alla olevasta taulukosta ilmenee painikkeiden toiminta ja merkkivalojen syttyminen: Akkukytkin (Läpän alla): Aseta kytkin asentoon ON kytkeäksesi laitteen valmiustilaan Standby. Asettamalla kytkimen asentoon OFF voit kytkeä laitteen pois päältä säästääksesi akun kapasiteettia. NFC (Near Field Communication): Laitteet, jotka on varustettu tällä logolla voivat kommunikoida keskenään, kun ne tuodaan kosketukseen tai lähituntumaan keskenään. Akku/Virta-merkkivalo: Ilmaisee akun varaustilan: Kellertävä - Virta päällä, täyteen ladattu Vilkkuu punaisena - vaatii lataamista Punainen - lataa Virtakytkin: Painamalla kytkintä virta syttyy tai sammuu. Voimakkuuden ilmaisimet: Ilmaisevat äänenvoimakkuuden tason. Voimakkuuspainikkeet: Painamalla näitä voit säätää haluamasi tason äänenvoimakkuudelle. Bluetooth-ilmaisin: Ilmaisee tilan Bluetooth-parituksessa: Vilkkuu hitaasti: Laiteparia ei muodostettu. Vilkkuu nopeasti: Laite havaittu ja valmiina muodostamaan parin toisen laitteen kanssa. Palaa sinisenä: Laitepari muodostettu. Bluetooth-painike: Paina valitaksesi Bluetooth-toiminnon. Tehdäksesi laitteen "havaittavaksi", paina 3 sekunnin ajan kunnes kuulet merkkiäänen ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti. Ellei laite saa yhteyttä 2 minuutin aikana, ilmaisin alkaa taas vilkkua hitaasti. Puhelinilmaisin: Palaa kellertävänä, kun puhelin on käytössä. Puhelinpainike: Paina kerran vastaanottaaksesi tulevan puhelun. Paina puhelinpainiketta kahdesti lopettaaksesi puhelun. Ohituspainikkeet: Painamalla painikkeita Skip/Search tai voit hypätä kappaleiden yli eteen tai taakse. Pitämällä painettuna painikkeita Skip/Search tai voit pikakelata kappaleita. Painamalla painiketta Play/Pause voit keskeyttää kuuntelun. Painamalla uudelleen voit jatkaa kuuntelua.

7 Käyttöohje (FI) BLUETOOTH-LAITTEEN PARITUS - Katso kuva y 1. Laitteen ollessa päällekytkettynä paina Bluetooth-näppäintä valitaksesi Bluetooth-toiminnon. 2. Pidä painettuna Bluetooth-näppäintä noin 3 sekunnin ajan kunnes Bluetooth-ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti ja laitteesta tulee "havaittava". 3. Aktivoi valitsemasi Bluetooth-laite ja valitse laiteluettelosta TREK Max. Jos Bluetooth-laite pyytää koodia, näppäile Jotkut Bluetooth-laitteet pyytävät sinua hyväksymään yhteyden. Jos laitteiden parinmuodostus on onnistunut, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja Bluetooth-ilmaisin loistaa sinisenä. Jos se on epäonnistunut, Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti. Huom: Parinmuodostuksen jälkeen TREK Max muistaa yhteyden jatkossa. PARINMUODOSTUS NFC-TEKNIIKALLA (Vaatii NFC-tuella varustetun puhelimen) - Katso kuva U NFC tarjoaa yksinkertaisen asennuksen Trek-kaiutinjärjestelmällesi. Kytke Trek-kaiutin päälle ja pidä NFC-tuella varustettua laitetta (varmista, että siinä on NFC aktivoitu) muutaman senttimetrin päässä NFC-symbolista helppoa. muodostaaksesi parin ja Bluetooth-yhteyden Trekin kanssa. Se on todella näin AUX-LIITÄNTÄ - Katso kuva V Yhdistä audiokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää äänilähteesi linjalähtöön ("LINE OUT"- liitäntään) ja toinen pää Trek Maxin sivussa olevaan "AUX IN"-liittimeen (läpän alla). Aux -liitäntään yhdistetty laite tulee ohjelmalähteeksi automaattisesti, kun audiokaapeli on kytketty. Käynnistä ulkoisen laitteen toisto, jolloin äänentoisto alkaa kuulua Trek Maxin kaiuttimista. Kun yhdistät AUX IN -liitäntään ulkoisen audiolaitteen, toimintoja Play/Pause/Skip/Backward ei voida ohjata TREK Maxin painikkeilla. PUHELUUN VASTAAMINEN Kun saat puhelun paritettuun Bluetooth-laitteeseen, paina puhelinpainiketta ottaaksesi puhelun vastaan (kellertävä väri syttyy) ja käytä TREK Maxin sisäänrakennettua mikrofonia. Paina kahdesti lopettaaksesi puhelun. USB-LAITTEEN LATAAMINEN Yhdistä laitteesi USB-liitäntä TREK Maxin USB-liitäntään (läpän alla). Laitteesi latautuu niin kauan kuin TREK Maxin akkukytkin on asennossa ON. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet sen lataamisesta. Jotkut laitteet saattavat vaatia erityisen USB-sovitinkaapelin.

8 Käyttöohje (FI) ROISKEVESITIIVIS - Katso kuva W TREK Max Trek on roiskevesitiivis, mutta sitä ei voi upottaa veteen tai altistaa juoksevalle vedelle. Varmista roiskevesitiiviys sulkemalla Trek Maxin sivussa oleva kuminen läppä. Sulje läppä tiiviisti työntämällä sen kuminen sovitin (läpän sisäpuolella) DC IN-liittimeen ja varmista, että läpän keskus muodostaa tasaisen pinnan. Aseta toinen sovitin USB-liitäntään ja varmista että koko läppä muodostaa tasaisen pinnan TREK Maxin sivussa. AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU Jos TREK Max ei saa audiosignaalia ja/tai USB-laitetta ei ladata 20 minuuttiin, TREK Max siirtyy lepotilaan TREK Max herätetään painamalla virtapainiketta Power. TEKNISET TIEDOT JA YHTEENSOPIVUUS YLEISTÄ: Käyttöjännite (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Käyttöjännite (DC)... 12V, 2A Mitat (L) x 9.8 (K) x 5.0 (S) cm Paino kg Kaiuttimet Lähtöteho:...Yhteensä 15W Langaton Audio...Bluetooth-versio 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjatulo Audio mm stereojakki... enint. 2.5Vrms tulosignaali USB-portti... 1A vain latausta varten IP-luokitus... IP64 Mikrofoni... elektreettikondensaattori Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. TDK Life on Record Logo on tavaramerkki, jonka omistaa TDK Corporation ja sitä käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja logot ovat vastaavien omistajien omaisuutta. The Bluetooth -logotyyppi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

9 Bruksanvisning (SE) VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN. KONTAKTA ALLTID EN AUKTORISERAD SERVICEPERSON I FALL DU RÅKAR UT FÖR SERVICEPROBLEM. FARLIG SPÄNNING: Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten, som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. OBS: Utropstecknet i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på, att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. OBS: Användaren varnas för att utföra modifikationer eller förändringar, som inte blivit godkända av Imation Corp. Modifikationerna eller förändringarna kan orsaka okompatibilitet i apparaten, vilket kan leda till att rättigheten att använda apparaten upphävs. Denna utrustning överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med del RSS-210 i Industry Canada-reglerna. Användningen sker på två följande villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. OBS: Denna utrustning har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital apparat i Klass B enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti, att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt: Orientera on eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker. Klassificeringsinformationen finns på apparatens botten. ÖVERSPÄNNINGSSKYDD: Vi rekommenderar att du ansluter apparaten till ett nätuttag med överspänningsskydd. Skador som orsakas av överspänning vid åskväder INGÅR INTE i garantin. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELCHOCK GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Denna klass B digitalapparat uppfyller direktivkravet Canadian ICES-003.

10 Bruksanvisning (SE) Denna Klass B digitalapparat uppfyller följande direktivkrav: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) och European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Denna Bluetooth-modul uppfyller väsentliga krav och relevanta villkor av R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna produkt är märkt med CE-märke och den utnyttjar radiofrekvensband, som är harmoniserade runtom Europeiska samfundet med undantag av vissa begränsningar för inomhusbruk i Frankrike. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, SE TILL ATT BREDARE STIFTET PÅ NÄTKONTAKTEN PASSAR IN I BREDARE ÖPPNINGEN PÅ VÄGGKONTAKTEN OCH SKJUT IN NÄTKONTAKTEN OMSORGSFULLT TÄRKEITÄ VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVAOHJEITA 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annnan utrustning (inclusive förstärkare) som ger ifrån sig värme. 9. Kringgå inte säkerthetsanordningen i den polariserade eller jordade strömkontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett brädare en det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet och det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag, ska du be en elektriker byta ut det gamla uttaget. 10. Skydda nätsladden för att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten. 11. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren. 12. Använd endast med vagn, stativ, ställning, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller som medföljer apparaten. När en vagn används, ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att hindra att den välter och orsakar skador." 13. Koppla ur apparaten under åskväder och då apparaten inte skall användas under en längre tid. 14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. VARNING: Minska risken för brand eller elchock, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. Placera inte föremål fyllda med vatten, såsom en vas på apparaten. 16. Strömkontakten används för att koppla ur apparaten och kontakten bör vara lätt åtkomlig. För att koppla apparaten helt ur nätet måste strömkontakten avlägsnas helt ur nätuttaget. 17. VARNING: Minska risken för explosion eller brand genom att inte utsätta batterier för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande.

11 Bruksanvisning (SE) Se medföljande viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs och spara denna bruksanvisning med säkerhetsföreskrifter och garantiinformation. För ytterligare information, vänligen gå till TDKperformance.com

12 Bruksanvisning (SE) ANSLUTNING TILL NÄTSTRÖM/UPPLADDNING AV BATTERIET u v w Placera en plugg i nätadaptern enligt illustration. Pluggen kan avlägsnas med att dra ut den med hjälp av en pincett. Anslut nätadapterns likströmskontakt till 12V DC IN-anslutningen på sidan av TREK Max och anslut sedan nätströmskontakten till ett 100V-240V vägguttag. TREK Max har ett inbyggt laddningsbart batteri som uppladdas automatiskt så länge TREK Max är ansluten till nätström. När TREK Max är påkopplad och dess batteri uppladdas, lyser strömindikatorn röd och blir bärnstensfärgat vid full laddning. Strömindikatorn kommer att tonas in och ut när batteriet är i behov av laddning. Batteriet ger ca 8 timmars drift på normal lyssningsnivå. Obs: Varje gång du uppladdar och urladdar batteriet (laddningscykel), minskar batterikapaciteten lite grand. Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste bytas ut så småningom. Byt ut batteriet när dess kapacitet har sjunkit avsevärt (drifttiden/uppladdningstiden är avsevärt kortare) Se till att du följer korrekt avfallshantering när du slänger bort gamla batterier. Lägg inte gamla batterier i hushållsavfall. Släng inte i öppen eld. Använd endast den medföljande nätadaptern. Avlägsna både DC-kontakten och AC-IN kontakten för att koppla bort nätadaptern när den inte används. Koppla ur nätsladden för användning med likström (batteri). Utbyte av laddningsbara batteriet: Om batteriets kapacitet inte längre räcker till (se kapitlet nedan: Laddningsbara batteriet/powerindikatorn), gå till: där du får information om utbyte av laddningsbara batteriet.

13 Bruksanvisning (SE) KONTROLLKNAPPAR /STATUSINDIKATORER - Se illustration x Tabellen nedan definierar när indikatorerna tänds och förklarar knappfunktioner: Batteribrytaren (Under gummilocket): Skjut till läget ON för att stänga av enheten till viloläget. Med att ställa brytaren i läget OFF kan du stänga av enheten för att spara på batteriet. NFC (Near Field Communication): Enheter med denna logotyp kan kommunicera med varandra genom att placera dem i kontakt eller i närheten med varandra. Batteri / Strömindikator: Visar batteriets laddningsstatus: Bärnstegsfärgad - Strömmen påkopplad, full laddning Blinkar rött - Behöver laddas Röd - Laddningen pågår Strömbrytaren: Tryck för att slå strömmen på eller av. Volym Indikatorer: Anger nivån av volymen. Volymknappar: Tryck för att ställa in önskad volym. Bluetooth-indikator: Indikerar tillståndet vid Bluetooth-parbildning: Blinkar långsamt: Ingen parbildning. Blinkar snabbt: Enheten har blivit detekterad och redo att para ihop med en annan enhet. Lyser blå: Parat ihop med en annan enhet. Bluetooth-knapp: Tryck för att välja Bluetooth-läget. För att göra enheten. "Upptäckbar", tryck och håll i 3 sekunder tills du hör en tonsignal och Bluetoothindikatorn blinkar snabbt. Om parbildningen inte lyckas inom 2 minuter, börjar indikatorn åter blinka långsamt. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Telefon-knapp: Tryck för att svara på inkommande samtal. Tryck på knappen två gånger för att avsluta samtalet. Telefon-indikator: Lyser orange när telefonen används. Sökknappar: Tryck på Skip / Search eller för att hoppa framåt eller bakåt i låtarna. Tryck och håll intryckt Skip / Search eller för att söka snabbt genom låtarna. Tryck på knappen Play / Pause för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta.

14 Bruksanvisning (SE) PARBILDNING MED EN BLUETOOTH-ENHET - Se illustration y 1. När enheten är påkopplad, tryck på Bluetooth-knappen för att välja Bluetooth-läge. 2. Tryck och håll intryckt Bluetooth-knappen i ca 3 sekunder tills Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och högtalaren blir "upptäckbar". 3. Aktivera Bluetooth-enheten och välj "TREK Max" från enhetslistan. Om Bluetooth-enheten frågar efter ett lösenord, använd "0000". Vissa Bluetooth-enheter kommer att be dig acceptera anslutningen. Om enheterna är parat rätt sätt kommer högtalaren att ge en tonsignal och Bluetooth-indikatorn lyser blått. Om parbildningen misslyckas, blinkar Bluetooth Indikatorn långsamt. Obs: När du har parat ihop en enhet, kommer TREK Max att minnas den för framtida bruk. PARNING MED NFC (Kräver telefon med NFC-stöd) - Se illustration U NFC möjliggör en enkel installationsmetod for din Trek-högtalare. Du kopplar endast på Trek högtalaren och håller NFC-stödda enheten (NFC på enheten måste vara aktiv) inom några centimeters avstånd från NFC-symbolen det. på toppen av Trek för att skapa parbildning och Bluetooth-förbindelse. Så enkelt är AUX-ANSLUTNING - Se illustration V Koppla ena ändan av audiokabeln (ingår ej) till linjeutgången ("LINE OUT") på din audio-enhet och andra ändan till "AUX IN"-ingången (under lock) på sidan av TREK Max. Din audioenhet blir automatiskt vald till ljudkälla, då den är kopplad till AUX IN. Starta uppspelningen på din audioenhet och ljudet återges genom högtalarna i TREK Max. När du ansluter den externa ljudenheten till AUX IN-ingången, kommer funktionerna Play/Pause/Skip/Backward inte att kunna styras av TREK Max`s knappar. SVARA PÅ ETT TELEFONSAMTAL När du tar emot ett samtal på din ihopparade Bluetooth-enhet, tryck på Telefonknappen för att svara (indikatorn börjar lysa orange) och använd den inbyggda mikrofonen på TREK Max. Tryck två gånger för att avsluta samtalet. UPPLADDNING AV EN USB-ENHET Anslut enheten via USB till USB-uttaget på TREK Max (under gummilocket). Enheten kommer att uppladdas så länge TREK Max s batteribrytare är i läget ON. Se bruksanvisningen som medföljde din externa USB-enhet för att få närmare specifikationer om dess uppladdning. Vissa enheter kan kräva en speciell USB-adapterkabel.

15 Bruksanvisning (SE) STÄNKVATTENSKYDDAD - Se illustration W TREK Max är stänkvattenskyddad, men kan inte sänkas i vatten eller utsättas för rinnande vatten. För att säkerställa apparatens beständighet mot stänkvatten bör du täcka ingångarna på sidan av Trek med gummilocket. Stäng gummilocket med att skjuta in gummibrickan (på insidan) i DC IN-kontakten så, att centern av locket bildar en jämn yta. Skjut sedan den andra gummibrickan i USB-kontakten och säkerställ att locket blir helt intryckt och bildar en jämn yta med sidan på Trek. AUTOMATISK AVKOPPLING Om TREK Max inte får en ljudsignal, och / eller en USB-enhet uppladdas i 20 minuter, kommer TREK Max att koppla av automatiskt "Uppväckningen" av TREK Max sker helt enkelt med att trycka på strömknappen. TEKNISKA SPECIFIKATIONER YLEISTÄ: Driftspänning (AC) ~240V, 50~60Hz, 600mA Driftspänning (DC)... 12V, 2A Dimensioner (B) x 9.8 (H) x 5.0 (D) cm Vikt kg Högtalarna Uteffekt:... Totalt 15W Trådlös Audio...Bluetooth-version 2.1+EDR, A2DP...HFP, HSP, AVRCP Linjeingång Audio mm stereo jack... upp till 2.5Vrms ingångssignal USB-port... 1A endast för uppladdning IP-klassifiering... IP64 Mikrofon... Elektret kondensor Ändringar av specifikationer kan ske utan förbehåll. TDK Life on Record Logo är ett varumärke som ägs av TDK Corporation och används under licens. Alla andra varumärken samt logotyper ägs av respective ägare. Bluetooth -logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

16 Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands. The TDK Life on Record logo is trademark of TDK Corporation used under license.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

Sisältö. Turvallisuusohjeet. Valmistelu. Käyttötarkoitus. Virtalähde. TV:n sijoittaminen. Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

Sisältö. Turvallisuusohjeet. Valmistelu. Käyttötarkoitus. Virtalähde. TV:n sijoittaminen. Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Turvallisuusohjeet... 1 Valmistelu... 1 Käyttötarkoitus... 1 Virtalähde... 1 TV:n sijoittaminen... 1 Virtajohto ja pistoke... 2 Kosteus ja vesi... 2 Tuuletus... 2 Lämmönlähteitä ja liekkejä...

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Novus Laitteen tyyppitarra Enhet typ Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Valmistaja/Tillverkare Ultracom Oy Tarjusojantie 13, 90440 Kempele puh. 010 666 4800 myynti@ultracom.fi www.ultracom.fi

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot