KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1/33 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 3016 Kirkkokatu ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3016 TONTIT 5 JA 6 ASEMAKAAVAN SELOSTUS /maanmittauslaitos 2011

2 Sisällysluettelo... 1 Sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaupallisten palveluiden selvitykset Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset/Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS /33

3 3/33 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven kaupunki 3. kaupunginosa Kortteli 3016 Muutoksella muodostuu korttelin 3016 tontit 5 ja 6 Kirkkokatu Laatijan nimi ja yhteystiedot: Kemijärven kaupunki / Maankäyttö Vapaudenkatu 8 B PL Kemijärvi Tapio Pöyliö Puh Tekninen lautakunta Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä Luonnosvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1.2 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskustassa Kirkkokadun ja Valtatie 5 välisellä alueella.

4 4/ Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava 3. kaupunginosan korttelissa Muutosalueelle osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa hotelli-ravintolarakennus. 1.4 Luettelo selostuksen liitteistä 1. Ote maakuntakaavasta 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Keskustan Master Plan (kartta) 4. Lähialueiden rakennuskanta 5. Vastineet vireille tulon mielipiteisiin yms. 6. Vastineet valmisteluvaiheen mielipiteisiin yms. 1.5 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista 1. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaupan palveluverkkoselvitys, Tuomas Santasalo Oy Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventointi / Lauri Putkonen Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittäminen 2025, Master Plan (Pöyry Environment 2009)

5 5/33 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulopäätös, tekninen lautakunta Vireille tulon kuulutus , kirjeitse ja ilmoitustaulu Valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2.2 Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan kortteliin 3016 kaksi liikerakennusten rakennuspaikkaa. Alueelle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suurmyymälä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista, kun kaava on saanut lainvoiman ja rakennuslupa myönnetty.

6 6/33 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskusta-alueella. Alue rajautuu Kirkkokatuun ja Valtatie Luonnonympäristö Maisemakuva Muutosalue on rakennettua aluetta eikä alueella ole jäljellä luonnontilaisia alueita. Suunnittelualueen ympäristö on rakennettu pääosiltaan asemakaavan mukaisesti. Pienilmasto Alueen vuotuinen keskilämpötila on n C. Lämpimin kuukausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on n. 15 C. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila on noin. -13 C. Vuotuinen sademäärä on n. 550 mm, josta lumena tulee %. Pysyvä lumipeite tulee marraskuun alkupäivinä. Paksuimmillaan lumipeite on maaliskuussa, noin cm. Vesistö Kaava ei rajoitu Kemijärven vesistöalueeseen. Maa- ja metsätalous Kaava-alueella ei ole maa- tai metsätalousalueita. Muinaismuistot ja uhanalaiset kasvit Alueilla ei ole kivikautisia muinaismuistoja eikä luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Muutosalue kuuluu keskustan kaupunginosaan, jonka asukasmäärä on n ja joka pienenee vuosittain. Suunnittelualueella sijaitsee Mestarin Kievari hotelliravintolarakennus sekä K-Supermarket Kauppapaikka. Ympäröivä rakennuskanta Ympäröivä rakennuskanta ilmenee kuvista 1-3. Kaarlonkeskus Kemijärven maalaiskunnan kunnantalo (Kaarlonkeskus), joka on rakennushistoriallisesti arvokas kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. Rakennuksen alakerrassa on toimistoja ja II-kerroksessa asuntoja. Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi rapattua betonia. Rakennuksen julkisivut on peruskorjattu vuosina

7 7/33 II Kiinteistö Oy Kemijärven Kulma Kerrosalaltaan noin 700 neliön suuruinen liike-asuinrakennus, joka on valmistunut vuonna 1940 ja kärsi Lapin sodan aikana pahoja vaurioita ja talo jouduttiin perusteellisesti korjaamaan. Rakennus on edustava esimerkki luvun liike- ja asuinrakentamisesta. Rakennuksen muotokieli perustuu klassismiin. Talossa, kuva 1, on toiminut mm. Yhdyspankki vuoteen Taloon on tehty useita pieniä peruskorjauksia vuosien aikana ja talo on hyvin edustavan näköinen. Talon säilyvyys peruskorjauksien ansiosta on hyvä. Kiinteistö Oy Kemijärven Wekko Rakennus on valmistunut vuonna 1954 ja sen alakerta on liiketiloina ja yläkerrassa on asuinhuoneistoja. Julkisivu on keltaiseksi maalattua rapattua betonia. Kuva 1. Etualalla Kaarlonkeskus, jonka oikealla puolella kauppaliike Wekko ja puiden takana Kiinteistö Oy Kemijärven kulma. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Rakennus on valmistunut vuonna 1947 ja siinä on toiminut mm. pankki sekä alakerran liiketiloissa kauppaliikkeitä. Nykyisin rakennuksessa toimii hotelli-ravintola Mestarin Kievari. Tulipalon vuoksi vanhaa rakennusta on jäljellä enää ravintolaosan länsisiipi, jossa on toiminut mm pankki, muutoin rakennus on peruskorjattu ja laajennettu vuonna Rakennuksen vanha julkisivu on pääosiltaan ruskeaa pesu-betonia. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeessa, Kemijärven kulttuuriympäristöohjelmassa taikka Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventoinnissa rakennusta ei ole ilmeisesti laajan peruskorjauksen luokiteltu säilytettäväksi taikka suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksella on kuitenkin sellaisia kulttuuriympäristöllisiä arvoja vanhan pankkirakennuksen osalta, että rakennusosan säilymisen kannalta kaavaan on syytä lisätä pankkiosan turvaava merkintä.

8 8/33 Kuva 2. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Centrun tavaratalo / Hotelli-ravintola Pohjanpirtti Rakennus muodostuu kahdesta osasta, jonka vanhimmat osat on rakennettu jo vuonna Punatiilinen Centrumin tavaratalo valmistui vuonna Rakennus muodostuu siten kahdesta eri aikakaudella rakennetusta osasta, kuva 3. Vanhin osa edustaa liikearkkitehtuuria jälleenrakennuskaudelta. Ko. rakennuskokonaisuutta koskeva asemakaavan muutos on vahvistunut keväällä 2014 ja alueelle voidaan rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Rakennuksen purkutyöt on aloitettu talvella Kuva 3. Centrum tavaratalo, taustalla hotelli-ravintola osa Arvokkaat kulttuuriympäristöt Kemijärven kirkon seutu/ valtakunnallinen rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu

9 9/33 maantie- ja rautatiesilta. Kemijärvellä arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema tornillinen pitkäkirkko ja toisen maailmansodan jälkeen rakennettu rautatie- ja maantiesilta muodostavat jälleenrakennuskauden näyttävän monumentin. Kemijärven kirkko korkeine torneineen on kaus näkyvä maamerkki. Kirkon vieressä on säilynyt ylikiiminkiläisen kirkonrakentaja Heikki Väänäsen 1774 rakentama tapuli. Kolminivelisen tapulin tunnusmerkkejä ovat barokin tyyliin kaartuvat paanukatot. Tien toisella puolella on Kemijärven pappila ja kirkkoaukion laidalla entinen apteekki. Palvelut Työpaikat ja elinkeinotoiminta Kemijärven elinkeinorakenne: Palvelut 37 %, teollisuus 32 %, kauppa 8 %, maa- ja metsätalous 5 %, liikenne 5 % ja muut 13 %. Muutosalue on osa Kemijärven kaupallista keskusta-aluetta. Liikenne Kaava-alue liittyy valtatielle 5 ja kaupalliseen keskusta-alueeseen. Kaava-alueen vieressä kulkee Kemijärvi - Salla -rautatie. Tekninen huolto Kunta on rakentanut vesi- ja viemärijohdot sekä pitää kunnossa alueen katuja. Koillis- Lapin Sähkö Oy on rakentanut alueelle sähköhuollon. Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon piiriin. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Maanomistus Muutosalueen maat ovat yksityisten omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Liitteenä 1 on ote Ympäristöministeriön vahvistamasta Itä-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö

10 10/33 Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Em. kaltainen merkintä on myös uudessa maakuntakaavaluonnoksessa. Yleiskaava Keskustan alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta sen laatiminen on aloitettu syksyllä Yleiskaavan tavoitteellinen valmistumisaika on vuoden 2015 lopulla. Asemakaava Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava. Kopio ajantasaasemakaavasta on liitteenä 2. Rakennusjärjestys Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta vastaa kaavoitusmittausohjeiden ( ) mittausluokan 2 mukaista aluetta ja se vastaa olosuhteita Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tulee asemakaavan yhteydessä selvittää asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat erityistavoitteet: on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot tulee säilyttää on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä

11 11/33 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muuttaminen on tullut tarpeelliseksi, koska kortteliin 3016 on suunniteltu sijoitettavaksi sekä erillinen hotelli-ravintolarakennus että kauppaliike, kun aikaisemmin ko. rakennukset oli tarkoitus rakentaa yhteen. Nykyisen kauppaliikkeen kerrosala on neliömetriä, josta toimisto ja tuotantokäytössä on noin 600 neliömetriä. Rakennuksessa on pysäköintitila kellarikerroksessa. Hotellirakennuksen kerrosala on noin 1300 neliömetriä. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta korttelissa 3016 on 7500 kerrosneliömetriä. Hakijan suunnitelmissa on laajentaa nykyistä kauppapaikkaa n. 900 neliömetrillä. Em. laajennus olisi miltei kokonaisuudessaan päivittäistavarakauppaa, alustavasti on suunniteltu, että laajennukseen tulisi noin 100 neliömetrin kahvila. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoituksen vireille tulokuulutus on julkaistu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus on pidetty nähtävillä , jolloin mielipiteen antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa. Kaavamuutos on tullut vireille kirjallisella hakemuksella ja tekninen lautakunta on tehnyt laatimispäätöksen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on pidetty nähtävillä Mielipiteitä kaavahankkeesta antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastine ilmenee liitteestä 5. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty , jolloin lausunnon antoivat Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Lapin rakennusperinne ry. Lausunnot sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä 6. Kaavahankkeesta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti eli kirjeitse sekä kuulutuksella lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

12 12/ Viranomaisyhteistyö Kaavan etenemisestä on tiedotettu eri viranomaisille kirjeitse. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Edelleen maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen, jota tulee kehittää mm. palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminallisena kokonaisuutena. Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan tarkistus on meneillään, mutta se ei ehdi valmistua kaavaprosessin aikana. Maakuntakaavan valmisteluaineistona on mm. kaupan palveluverkkoselvitys. Em. selvityksen mukaisesti maakuntakaava luonnoksessa Kemijärven keskusta-alueelle on osoitettu keskustatoimintojen kohde C101, jota koskee seuraava kohdekohtainen suunnittelumääräys; Suunniteltu maankäyttö on maakuntakaavaluonnoksen mukainen. Asemakaava parantaa keskustan vetovoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Liiketoiminta on keskittynyt pääosin kunnan keskusta-alueeseen, jossa ei kuitenkaan enää ole jäljellä kovin montaa kaupan sekä muun elinkeinon ja matkailuun kehittämisen soveltuvaa rakennuspaikkaa, mistä johtuen liikerakentaminen painottuu laajennuksiin. Kemijärven keskustan alueelta on laadittu Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittämissuunnitelma sekä Master Plan, liite 3, jolla on haettu uusia ideoita keskustan kehittämiseksi. Master Plan on suunniteltu yhdessä keskustan yrittäjien kanssa. Em. Master Planissa suunnittelualueelle on esitetty sijoitettavaksi päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Keskusta-alueen ulkopuolelle ei ole mahdollista ko. kaltaista yksikköä sijoittaa, koska se olisi maakuntakaavankin vastainen. Olemassa olevaa teknistä huoltoa ja katuverkostoa on voitava hyödyntää yhä paremmin, jotta uusilta ja kustannuksiltaan kalliilta yhdyskuntateknisiltä rakentamisilta vältytään. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa uuden maankäyttö- ja rakennuslain

13 13/33 mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Itä-Lapin maakuntakaavaa laadittaessa on valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettu huomioon niin kuin em. laki edellyttää. Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi (C), joka sisältää myös matkailun, kaupan ja liikerakentamisen. Yksityiskohtaisempi taajamatoimintojen alajako ratkaistaan kuntakaavoilla eli tässä tapauksessa asemakaavalla. Maakuntakaavan mukaan alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu kaupan palveluverkkoselvitys (Tuomas Santasalo Oy 2014), jossa todetaan, että vähittäiskaupan lisätarve Kemijärven keskusta-alueella on kerrosneliömetriä, kuva alla. Kun otetaan huomioon keskustassa jo oleva vähittäiskauppa (K-kauppapaikka, S- Market ja Lidl) sekä suunnitellut rakentamiset (K-Kaupapaikka 900 neliömetriä ja S- market neliömetriä, poistuu samalla n neliömetriä), voidaan todeta, että myös suunnittelualueelle esitetty laajennus n. 900 neliömetriä on tehdyn selvityksen sekä maakuntakaavan mukainen eikä ylitetä selvityksessä esitettyä vähittäiskaupan lisätarvetta. Maakuntakaavaluonnoksessa suunnittelualue sijaitsee keskustatoimintojen alueella C101 ja maakuntakaavamääräysten mukaan keskustan alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosala on yhteensä enintään kerrosneliömetriä. Kaavamuutoksella em. kerrosala ei ylity. Hakijan tavoitteena on kasvattaa päivittäistavarakaupan liiketilaa noin 900 neliömetrillä. Lähialueen asemakaavojen tavoitteet Lähialueiden asemakaavoissa alueet on kaavoitettu pääosin liikerakentamiseen, kaupanpalveluihin sekä huoltoasematoimintoihin. Keskustan ranta-alueet on kaavoitettu pääasiassa asumista varten. Kortteliin 3016 suunniteltu liiketoiminta ja

14 14/33 sekä kaupparakennuksen mahdollinen laajennus tukee ja kehittää Kemijärven keskustan palveluja sekä niiden vetovoimaa. 4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä, jossa mainitaan mm. 1) asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 2) luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle 3) rakennettua ympäristöjä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää 4) kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi esim. lähivirkistyksen soveltuvia alueita 5) jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksissa säädetään Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä mainitaan yleiskaavan sisältövaatimuksista mm. seuraavaa: Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 2. palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 3. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 4. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelutehtävään suhde asemakaavan sisältövaatimuksiin 1. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101) liite 1. Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallintoja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Asemakaava parantaa keskustan vetoivoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. 2. Vähittäiskaupan suurmyymälän sijoittuminen keskusta-alueelle parantaa palvelujen alueellista saatavuutta koko Itä-Lapin alueella. Uusia liikenneyhteyksiä ei ole tarpeen tehdä, koska kaavoitettava alue sijaitsee valmiin katuverkoston alueella

15 15/33 3. Suunnittelualue on keskellä Kemijärven liikekeskustaa, jossa lähivirkistysalueet sijoittuvat liikerakentamisen lähialueille, esim. Kuumalammen ja Pöyliöjärven ympäristöön. Kuumalammen ranta-alueille on valmistumassa hyvin rakennettu ja varusteltu reittiverkosto, joka on yhteydessä keskustan kevyenliikenteen väyliin. Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Suunnittelutehtävän suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa maakuntakaava on otettava huomioon. Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan tarkistamassa ja tarkistuksessa esille tulevat asiat otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: I yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Suunniteltu rakentaminen sijoittuu jo olemassa olevan infrastruktuuriin, eikä uusia yhdyskuntateknisiä investointeja ole tarpeen tehdä. Keskusta-alueen vetovoimaisuus paranee, kun kolme kauppapaikkaa, nykyiset LIDL ja K-SUPERMARKET sekä suunniteltu S-MARKET, sijoittuisivat lähelle toisiaan (n. 100 metrin päässä toisistaan), jolloin mm. asiointiliikenne autoilla kauppojen välillä vähenee, kun kauppaostokset voidaan tehdä jalkaisin, mikä vähentäisi myös autopaikoituksen tarvetta.. Kemijärven keskeinen keskusta-alue on muodoltaan saari, jota vesistöt ympäröivät ja uuden päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittaminen esim. Särkikankaan suunnalle hajauttaisi yhdyskuntarakennetta ja aiheuttaisi lisääntyvää asiointiliikennettä keskustan ja Särkikankaan välille, mikä ei olisi ekologisesti kestävää kehitystä. II palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uudet nykyaikaiset kauppapaikat pysäyttää paremmin matkailijoita paikkakunnalle, mm. Sallan rajanylityspaikan henkilöliikenne on ollut jatkuvassa %:n kasvussa ja vuonna 2013 oli jo rajan ylittäjää, kuva 4. Kemijärven kaupungin tavoitteena on saada varsinkin venäläiset matkailijat pysähtymään kaupungissa. Matkailijavirran pysähtyminen Kemijärvelle edesauttaa myös muuta keskusta-alueen palvelurakenteen kehittymistä ja säilymistä paikkakunnalla, jolloin vältytään pitkistä asiointimatkoista esim. Rovaniemen suuntaan. Uusi nykyaikainen kauppapaikka parantaa palveluiden saatavuutta sekä kauppojen kilpailua alueella, mikä myös omalta osaltaan parantaa keskusta-alueen vetovoimaisuutta. III mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; Keskusta-alueelle on muodostumassa isohko vanhuspalvelujen keskittymä, noin 300 metrin päähän suunnitteluista uusista päivittäistavarakaupan myymälöistä. Uusi kauppapaikka keskellä Kemijärven keskustaa ja lähellä mm. vanhusten palveluasuntoja, helpottaa vanhusväestön asiointia, koska päivittäistavarakaupan liikkeet olisivat erittäin lähellä eikä olisi tarvetta liikkua muihin kaupunginosiin esim. kauppaostosten vuoksi.

16 16/33 IV rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu maantie- ja rautatiesilta. Asemakaavan muutos ei ulotu em. alueelle ja kaavamääräyksillä uudisrakentaminen, peruskorjaukset sekä alueen muunkinlainen rakentaminen (mm. istutukset yms.) pyritään sopeuttamaan arvokkaaseen ympäristöönsä. Vähittäiskaupan suuryksikköä koskevat sisältövaatimukset 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven ydinkeskustassa ja maakuntakaavan keskustahakuisten toimintojen alueella, joten em. kaltaisia haitallisia vaikutuksia ei ole. 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä Suunnittelualue sijaitsee aivan Kemijärven ydinkeskustassa, jossa on hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä tiheä kevyenliikenteen verkosto. 3)Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset Lidl:n päivittäistavarakaupan myymälä sekä suunnitellun uuden S-Marketin (mm. päivittäistavarakauppaa) rakennuspaikka ovat aivan suunnittelualueen läheisyydessä (n. 100m), joten asiointimatkat ovat kohtuulliset eikä liikenteestä aiheudu haitallisia vaikutuksia Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin I Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Kaavatyön tavoitteena on vähittäiskaupansuuryksikön sijoittaminen suunnittelualueelle. Uusi kaupan liikemyymälä on siis myös suuri työpaikka ja sen sijoittaminen keskelle Kemijärven keskustaa parantaa alueen käyttöastetta sekä tukee yhdyskuntarakennetta II Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle Hakijan tarkoituksena ei ole purkaa alueella olevia rakennuksia vaan tavoitteena on laajentaa K-Supermarket kauppapaikkaa. Kaavamääräyksin pyritään turvaamaan hyvän taajamakuvan muodostuminen sekä uudisrakentamisen sopeuttaminen jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sekä Kemijärven kirkon ja hautausmaan muodostamaan ympäristöön. Kaava-alueella oleva vanha pankkirakennus on valmistunut vuonna 1947 ja se on Kemijärven keskustan arvokasta säilynyttä kulttuuri- ja rakennushistoriaa. Kaavamääräykselle ko. rakennus osoitetaan suojeltavaksi. III Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

17 17/33 Suunnittelualue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä alueen pintavesillä ole erityisiä käyttötarpeita. IV On varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta Suunnittelualueen läheisyydessä kulkee keskusta-alueen pää-kevyenliikenteenväylä, joka yhdistää keskustan mm. Särkikankaan kaupunginosaan. Kaavoituksen mukainen rakentaminen ei vaikeuta ko. väylän käyttöä. V Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön Suunnittelualue ja sen ympäristö on jo rakennettua aluetta, joka on soveltunut hyvin ja soveltuu edelleen hyvin rakentamiseen. VI Kaavoituksen tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä Rakennettava rakennus liitetään alueella olevaan kaukolämpöverkostoon. VII Kaavoituksessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät Kemijärven kirkon ja sen alueen erityiset arvot perustuvat kirkon ympäristöön ja sen rakennuskantaan, suunnittelualue ei sijaitse em. rakennusten välittömässä läheisyydessä. Erityisellä kaavamääräyksellä on määrätty, että rakentamisella taikka muillakaan toimenpiteillä ei saa heikentää ko. ympäristökokonaisuuden arvoa. Kaavamääräyksillä säädellään myös mm. rakennettavien mainoslaitteiden korkeus ja niiden sijoittaminen katoille kielletään. Em. pyritään siihen, että mainoslaitteet taikka vastaavat eivät korkeudeltaan heikennä kirkon kulttuuriympäristöä. Em. kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluvan hautausmaan viereen kaavassa osoitetaan istutettavan tontin osan alue, joka omalta osaltaan pienentää rakentamisen taikka muiden toimenpiteiden vaikutuksia. Edellä olevan mukaisesti on pyritty ohjaamaan rakentamista siten, että ei heikennetä kaavan alueen viereistä arvokasta kulttuuriympäristöä (kirkon seutu). 4.6 Kaupallisten palveluiden selvitykset Kemijärven kaupallisista palveluista on FCG Planeko Oy tehnyt selvityksen vuonna Selvityksessä todetaan, että Lapissa ja Kemijärvellä päivittäistavarakaupan merkittävimmät myymälätyypit ovat supermarketit. Kaupan yleisenä kehitystrendinä on muun maan tapaan kaupan keskittyminen ja palveluyksiköiden koon kasvaminen. Lapissa matkailijoilla ja loma-asukkailla on suuri merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittymiseen. Kemijärvellä matkailijoiden merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittämisedellytykset korostuu, koska väestökehitys on jatkuvasti negatiivinen. Kemijärven keskustan päivittäistavarakaupan yhtenä suurena kehittäjänä on jatkuvasti kasvava venäläisten matkailijoiden määrä. Kelloselän kansainvälinen rajanylistyspaikan kautta tapahtuu vuosittain jo yli ylitystä, mikä omalta osaltaan tuo paineita nykyaikaisten liikepaikkojen rakentamiselle Kemijärven keskustaan. Kauppiaille ja yrittäjille on siten tarjottava mahdollisuuksia liiketilojen kehittämiseen ja sitä kautta myös liiketoimintansa kehittämiseen.

18 18/33 Selvityksessä todetaan, että keskustan kaupallinen kehittäminen vahvistaa parhaiten Kemijärven vetovoimaa ja tukee kuntakeskuksen asemaa maakunnan keskusverkostossa. Keskitetty kauppa pystyy parhaiten tarjoamaan monipuolisia palveluita kaikille kuluttajaryhmille ja ennen kaikkea turvaamaan kaupungin asukkaille laadukkaat palvelut. Sallan rajanylityspaikan vaikutus kauppaan ja matkailuun Sallan Kelloselän rajanylityspaikka avattiin kansainväliselle liikenteelle vuonna Ylitysmäärät Kelloselän rajanylityspaikalla ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja kasvun odotetaan jatkuvan %:n vuosivauhtia kuva 4. Ylitysmäärä oli vuonna , mutta vuonna 2013 ylitysmäärä oli noussut jo yli Vuosittaisen kasvun jatkuessa entisen kaltaisena (n %), rajapaikan ylittäisi vuonna 2020 jo yli kävijää. Tällä hetkellä rajanylityksissä on hienoista laskua. Edellä olevan kaltainen rajan ylittäjämäärän kasvu, vaikkakin tällä hetkellä on kasvu pysähdyksissä, tuo tullessaan myös tarpeita kasvattaa lähialueiden (Salla ja Kemijärvi) kaupallista tarjontaa. Uudet kauppaliikkeet (Uusi S-Market sekä K-Supermarket kauppapaikan laajennus) keskellä Kemijärven keskustaa houkuttelisi myös matkailijaa pysähtymään Kemijärvellä ja mahdollisesti viipymään kaupungissa pitempään ja käyttämään myös sen majoituspalveluita. Kuva 4. Sallan rajan ylityspaikan henkilöliikenne vuosina (www.raja.fi)

19 19/33 Keskusta-alueen Master Plan Kaupallisten palveluiden selvityksen jatkeeksi on tehty ns. Master Plan kuva 5; kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittämiseksi; Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittäminen 2023, Master Plan(Pöyry Environment Oy 2009). Em. suunnitelman mukaan Kemijärvelle tulisi kehittää kaupallinen keskusta, jolloin toimintojen keskittämisellä ja palvelujen modernisoinnilla luodaan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta vähittäiskaupalle keskustassa. Yksinapainen keskusta, jossa palvelut ovat tiiviisti nipussa lyhyen välimatkan ja saavutettavuuden päässä toisistaan, luo positiivista ostojen kiertoa kauppoihin asiakaskäyntien ja volyymien kasvaessa. Raportissa on esitetty, että S-marketin kauppapaikaksi vanhaa Tradekan kiinteistöä (Osuusliike Sallan talo/centrum) sekä Kauppapaikan laajentamista. Em. menettelyllä kaikki suuret päivittäistavarakaupat (Lidl, K-Supermarket Kaupppaikka ja S-Market) olisi aivan ydinkeskustassa lähellä toisiaan, liite 4. K-Supermarket Kauppapaikan nykyinen kiinteistö on jäämässä asiakasvirtaan nähden pieneksi ja epäkäytännölliseksi, minkä vuoksi olisi tarpeen laajentaa ko. rakennusta.. Kuva 5. Keskustan kehittäminen Master Planin mukaan (Pöyry Environment Oy, 2009). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu kaupan palveluverkkoselvitys (Tuomas Santasalo Oy 2014), jossa todetaan, että vähittäiskaupan lisätarve Kemijärven keskusta-alueella on

20 20/ Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kemijärven kaupallisten palveluiden kehitys FCG Planeko Oy:n vuonna 2008 kaupallisista palveluista tekemän selvityksen jälkeen keskustasta on lopetettu 1) Valintatalon myymälä, pinta-ala noin 500 neliömetriä 2) Särkikankaalta K-kauppa, pinta-ala noin 600 neliömetriä 3) Särkikankaalta on poistunut vuoden 2013 aikana ns. Särkiportin liikerakennus noin 400 neliömetriä Keskustasta ja sen lähialueelta on siten poistunut noin neliömetriä päivittäistavarakaupan alaa. Em. sekä mm. venäläismatkailijoiden määrän kasvun perusteella keskustaan tulisi saada lisää päivittäistavarakaupan tarjontaa. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Luonnokset eroavat toisistaan vain vähäisessä määrin tonttien rajausten osalta. Luonnos 1. Luonnoksessa osoitetaan kaksi liikerakennusten tonttia (KL ja KM), joille voidaan rakentaa hotelli-ravintolarakennus (KL, m 2 ) sekä pävittäistavarakaupan suuryksikkö (KM, m 2 ). Korttelin kokonaisrakennusoikeus on kerrosneliömetriä. Kulku tonteilla on osoitettu ajoyhteytenä (ajo). Ko. kortteliin tulisi kaksi liittymää kirkkokadulle. Luonnos 2. Luonnoksessa osoitetaan kaksi liikerakennusten tonttia (KL ja KM), joille voidaan rakentaa hotelli-ravintolarakennus (KL,2 000 m 2 ) sekä pävittäistavarakaupan suuryksikkö (KM, m 2 ). Korttelin kokonaisrakennusoikeus on kerrosneliömetriä. Kulku tonteilla on osoitettu ajoyhteytenä (ajo). Ko. kortteliin tulisi kaksi liittymää Kirkkokadulle Luonnoksen vaikutukset Molempien luonnosten perusteella on mahdollista laajentaa sekä kauppapaikkaa sekä hotelli-ravintolaa. Koska suunnittelun kohteena oleva alue sijoittuu jo olemassa olevien kauppaliikkeiden, läheisyyteen, vähentyy autoilla tehtävä asiakasliikenne, kun kauppaostokset voidaan eri liikkeissä tehdä kävellen. Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkkokadun varrella kaupungin kaupallisessa keskustassa. Alueen sijainti on hyvä ja oikea päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Kortteliin 3016 on hyvät liikenneyhteydet ja alueen kunnallistekniikka on valmiina. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueella olevien rakennusten laajentaminen. Kauppaliikkeen rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa ja ammattitaitoisen arkkitehtisuunnittelun avulla rakennus muodostaisi positiivisen maamerkin keskustan alueelle. Kaavamääräyksin turvataan olemassa olevan vanhan pankkirakennuksen säilyminen

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava ja asemakaavan muutos Korttelit

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 KAAVASELOSTUS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella. 1/13 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Siulatien ja Kirnutien varrella Pyhätunturin matkailukeskuksessa. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

1/20 PELKOSENNIEMI. Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kortteli 22, Sammelin alue

1/20 PELKOSENNIEMI. Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kortteli 22, Sammelin alue 1/20 PELKOSENNIEMI Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 22, Sammelin alue 2/20 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos korttelissa 22 tonteilla 3 ja 4 sekä puistoalueella ja kevyenliikenteenväylällä.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA Korttelit 3052,3054, 3056,3057 ja 3059 sekä katupuistoalueet Vesapolku, keskusta ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/15 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot