KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1/33 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 3016 Kirkkokatu ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3016 TONTIT 5 JA 6 ASEMAKAAVAN SELOSTUS /maanmittauslaitos 2011

2 Sisällysluettelo... 1 Sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaupallisten palveluiden selvitykset Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset/Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS /33

3 3/33 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven kaupunki 3. kaupunginosa Kortteli 3016 Muutoksella muodostuu korttelin 3016 tontit 5 ja 6 Kirkkokatu Laatijan nimi ja yhteystiedot: Kemijärven kaupunki / Maankäyttö Vapaudenkatu 8 B PL Kemijärvi Tapio Pöyliö Puh Tekninen lautakunta Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä Luonnosvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1.2 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskustassa Kirkkokadun ja Valtatie 5 välisellä alueella.

4 4/ Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava 3. kaupunginosan korttelissa Muutosalueelle osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa hotelli-ravintolarakennus. 1.4 Luettelo selostuksen liitteistä 1. Ote maakuntakaavasta 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Keskustan Master Plan (kartta) 4. Lähialueiden rakennuskanta 5. Vastineet vireille tulon mielipiteisiin yms. 6. Vastineet valmisteluvaiheen mielipiteisiin yms. 1.5 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista 1. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaupan palveluverkkoselvitys, Tuomas Santasalo Oy Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventointi / Lauri Putkonen Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittäminen 2025, Master Plan (Pöyry Environment 2009)

5 5/33 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulopäätös, tekninen lautakunta Vireille tulon kuulutus , kirjeitse ja ilmoitustaulu Valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2.2 Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan kortteliin 3016 kaksi liikerakennusten rakennuspaikkaa. Alueelle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suurmyymälä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista, kun kaava on saanut lainvoiman ja rakennuslupa myönnetty.

6 6/33 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskusta-alueella. Alue rajautuu Kirkkokatuun ja Valtatie Luonnonympäristö Maisemakuva Muutosalue on rakennettua aluetta eikä alueella ole jäljellä luonnontilaisia alueita. Suunnittelualueen ympäristö on rakennettu pääosiltaan asemakaavan mukaisesti. Pienilmasto Alueen vuotuinen keskilämpötila on n C. Lämpimin kuukausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on n. 15 C. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila on noin. -13 C. Vuotuinen sademäärä on n. 550 mm, josta lumena tulee %. Pysyvä lumipeite tulee marraskuun alkupäivinä. Paksuimmillaan lumipeite on maaliskuussa, noin cm. Vesistö Kaava ei rajoitu Kemijärven vesistöalueeseen. Maa- ja metsätalous Kaava-alueella ei ole maa- tai metsätalousalueita. Muinaismuistot ja uhanalaiset kasvit Alueilla ei ole kivikautisia muinaismuistoja eikä luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Muutosalue kuuluu keskustan kaupunginosaan, jonka asukasmäärä on n ja joka pienenee vuosittain. Suunnittelualueella sijaitsee Mestarin Kievari hotelliravintolarakennus sekä K-Supermarket Kauppapaikka. Ympäröivä rakennuskanta Ympäröivä rakennuskanta ilmenee kuvista 1-3. Kaarlonkeskus Kemijärven maalaiskunnan kunnantalo (Kaarlonkeskus), joka on rakennushistoriallisesti arvokas kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. Rakennuksen alakerrassa on toimistoja ja II-kerroksessa asuntoja. Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi rapattua betonia. Rakennuksen julkisivut on peruskorjattu vuosina

7 7/33 II Kiinteistö Oy Kemijärven Kulma Kerrosalaltaan noin 700 neliön suuruinen liike-asuinrakennus, joka on valmistunut vuonna 1940 ja kärsi Lapin sodan aikana pahoja vaurioita ja talo jouduttiin perusteellisesti korjaamaan. Rakennus on edustava esimerkki luvun liike- ja asuinrakentamisesta. Rakennuksen muotokieli perustuu klassismiin. Talossa, kuva 1, on toiminut mm. Yhdyspankki vuoteen Taloon on tehty useita pieniä peruskorjauksia vuosien aikana ja talo on hyvin edustavan näköinen. Talon säilyvyys peruskorjauksien ansiosta on hyvä. Kiinteistö Oy Kemijärven Wekko Rakennus on valmistunut vuonna 1954 ja sen alakerta on liiketiloina ja yläkerrassa on asuinhuoneistoja. Julkisivu on keltaiseksi maalattua rapattua betonia. Kuva 1. Etualalla Kaarlonkeskus, jonka oikealla puolella kauppaliike Wekko ja puiden takana Kiinteistö Oy Kemijärven kulma. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Rakennus on valmistunut vuonna 1947 ja siinä on toiminut mm. pankki sekä alakerran liiketiloissa kauppaliikkeitä. Nykyisin rakennuksessa toimii hotelli-ravintola Mestarin Kievari. Tulipalon vuoksi vanhaa rakennusta on jäljellä enää ravintolaosan länsisiipi, jossa on toiminut mm pankki, muutoin rakennus on peruskorjattu ja laajennettu vuonna Rakennuksen vanha julkisivu on pääosiltaan ruskeaa pesu-betonia. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeessa, Kemijärven kulttuuriympäristöohjelmassa taikka Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventoinnissa rakennusta ei ole ilmeisesti laajan peruskorjauksen luokiteltu säilytettäväksi taikka suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksella on kuitenkin sellaisia kulttuuriympäristöllisiä arvoja vanhan pankkirakennuksen osalta, että rakennusosan säilymisen kannalta kaavaan on syytä lisätä pankkiosan turvaava merkintä.

8 8/33 Kuva 2. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Centrun tavaratalo / Hotelli-ravintola Pohjanpirtti Rakennus muodostuu kahdesta osasta, jonka vanhimmat osat on rakennettu jo vuonna Punatiilinen Centrumin tavaratalo valmistui vuonna Rakennus muodostuu siten kahdesta eri aikakaudella rakennetusta osasta, kuva 3. Vanhin osa edustaa liikearkkitehtuuria jälleenrakennuskaudelta. Ko. rakennuskokonaisuutta koskeva asemakaavan muutos on vahvistunut keväällä 2014 ja alueelle voidaan rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Rakennuksen purkutyöt on aloitettu talvella Kuva 3. Centrum tavaratalo, taustalla hotelli-ravintola osa Arvokkaat kulttuuriympäristöt Kemijärven kirkon seutu/ valtakunnallinen rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu

9 9/33 maantie- ja rautatiesilta. Kemijärvellä arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema tornillinen pitkäkirkko ja toisen maailmansodan jälkeen rakennettu rautatie- ja maantiesilta muodostavat jälleenrakennuskauden näyttävän monumentin. Kemijärven kirkko korkeine torneineen on kaus näkyvä maamerkki. Kirkon vieressä on säilynyt ylikiiminkiläisen kirkonrakentaja Heikki Väänäsen 1774 rakentama tapuli. Kolminivelisen tapulin tunnusmerkkejä ovat barokin tyyliin kaartuvat paanukatot. Tien toisella puolella on Kemijärven pappila ja kirkkoaukion laidalla entinen apteekki. Palvelut Työpaikat ja elinkeinotoiminta Kemijärven elinkeinorakenne: Palvelut 37 %, teollisuus 32 %, kauppa 8 %, maa- ja metsätalous 5 %, liikenne 5 % ja muut 13 %. Muutosalue on osa Kemijärven kaupallista keskusta-aluetta. Liikenne Kaava-alue liittyy valtatielle 5 ja kaupalliseen keskusta-alueeseen. Kaava-alueen vieressä kulkee Kemijärvi - Salla -rautatie. Tekninen huolto Kunta on rakentanut vesi- ja viemärijohdot sekä pitää kunnossa alueen katuja. Koillis- Lapin Sähkö Oy on rakentanut alueelle sähköhuollon. Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon piiriin. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Maanomistus Muutosalueen maat ovat yksityisten omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Liitteenä 1 on ote Ympäristöministeriön vahvistamasta Itä-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö

10 10/33 Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Em. kaltainen merkintä on myös uudessa maakuntakaavaluonnoksessa. Yleiskaava Keskustan alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta sen laatiminen on aloitettu syksyllä Yleiskaavan tavoitteellinen valmistumisaika on vuoden 2015 lopulla. Asemakaava Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava. Kopio ajantasaasemakaavasta on liitteenä 2. Rakennusjärjestys Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta vastaa kaavoitusmittausohjeiden ( ) mittausluokan 2 mukaista aluetta ja se vastaa olosuhteita Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tulee asemakaavan yhteydessä selvittää asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat erityistavoitteet: on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot tulee säilyttää on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä

11 11/33 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muuttaminen on tullut tarpeelliseksi, koska kortteliin 3016 on suunniteltu sijoitettavaksi sekä erillinen hotelli-ravintolarakennus että kauppaliike, kun aikaisemmin ko. rakennukset oli tarkoitus rakentaa yhteen. Nykyisen kauppaliikkeen kerrosala on neliömetriä, josta toimisto ja tuotantokäytössä on noin 600 neliömetriä. Rakennuksessa on pysäköintitila kellarikerroksessa. Hotellirakennuksen kerrosala on noin 1300 neliömetriä. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta korttelissa 3016 on 7500 kerrosneliömetriä. Hakijan suunnitelmissa on laajentaa nykyistä kauppapaikkaa n. 900 neliömetrillä. Em. laajennus olisi miltei kokonaisuudessaan päivittäistavarakauppaa, alustavasti on suunniteltu, että laajennukseen tulisi noin 100 neliömetrin kahvila. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoituksen vireille tulokuulutus on julkaistu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus on pidetty nähtävillä , jolloin mielipiteen antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa. Kaavamuutos on tullut vireille kirjallisella hakemuksella ja tekninen lautakunta on tehnyt laatimispäätöksen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on pidetty nähtävillä Mielipiteitä kaavahankkeesta antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastine ilmenee liitteestä 5. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty , jolloin lausunnon antoivat Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Lapin rakennusperinne ry. Lausunnot sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä 6. Kaavahankkeesta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti eli kirjeitse sekä kuulutuksella lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

12 12/ Viranomaisyhteistyö Kaavan etenemisestä on tiedotettu eri viranomaisille kirjeitse. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Edelleen maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen, jota tulee kehittää mm. palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminallisena kokonaisuutena. Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan tarkistus on meneillään, mutta se ei ehdi valmistua kaavaprosessin aikana. Maakuntakaavan valmisteluaineistona on mm. kaupan palveluverkkoselvitys. Em. selvityksen mukaisesti maakuntakaava luonnoksessa Kemijärven keskusta-alueelle on osoitettu keskustatoimintojen kohde C101, jota koskee seuraava kohdekohtainen suunnittelumääräys; Suunniteltu maankäyttö on maakuntakaavaluonnoksen mukainen. Asemakaava parantaa keskustan vetovoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Liiketoiminta on keskittynyt pääosin kunnan keskusta-alueeseen, jossa ei kuitenkaan enää ole jäljellä kovin montaa kaupan sekä muun elinkeinon ja matkailuun kehittämisen soveltuvaa rakennuspaikkaa, mistä johtuen liikerakentaminen painottuu laajennuksiin. Kemijärven keskustan alueelta on laadittu Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittämissuunnitelma sekä Master Plan, liite 3, jolla on haettu uusia ideoita keskustan kehittämiseksi. Master Plan on suunniteltu yhdessä keskustan yrittäjien kanssa. Em. Master Planissa suunnittelualueelle on esitetty sijoitettavaksi päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Keskusta-alueen ulkopuolelle ei ole mahdollista ko. kaltaista yksikköä sijoittaa, koska se olisi maakuntakaavankin vastainen. Olemassa olevaa teknistä huoltoa ja katuverkostoa on voitava hyödyntää yhä paremmin, jotta uusilta ja kustannuksiltaan kalliilta yhdyskuntateknisiltä rakentamisilta vältytään. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa uuden maankäyttö- ja rakennuslain

13 13/33 mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Itä-Lapin maakuntakaavaa laadittaessa on valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettu huomioon niin kuin em. laki edellyttää. Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi (C), joka sisältää myös matkailun, kaupan ja liikerakentamisen. Yksityiskohtaisempi taajamatoimintojen alajako ratkaistaan kuntakaavoilla eli tässä tapauksessa asemakaavalla. Maakuntakaavan mukaan alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu kaupan palveluverkkoselvitys (Tuomas Santasalo Oy 2014), jossa todetaan, että vähittäiskaupan lisätarve Kemijärven keskusta-alueella on kerrosneliömetriä, kuva alla. Kun otetaan huomioon keskustassa jo oleva vähittäiskauppa (K-kauppapaikka, S- Market ja Lidl) sekä suunnitellut rakentamiset (K-Kaupapaikka 900 neliömetriä ja S- market neliömetriä, poistuu samalla n neliömetriä), voidaan todeta, että myös suunnittelualueelle esitetty laajennus n. 900 neliömetriä on tehdyn selvityksen sekä maakuntakaavan mukainen eikä ylitetä selvityksessä esitettyä vähittäiskaupan lisätarvetta. Maakuntakaavaluonnoksessa suunnittelualue sijaitsee keskustatoimintojen alueella C101 ja maakuntakaavamääräysten mukaan keskustan alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosala on yhteensä enintään kerrosneliömetriä. Kaavamuutoksella em. kerrosala ei ylity. Hakijan tavoitteena on kasvattaa päivittäistavarakaupan liiketilaa noin 900 neliömetrillä. Lähialueen asemakaavojen tavoitteet Lähialueiden asemakaavoissa alueet on kaavoitettu pääosin liikerakentamiseen, kaupanpalveluihin sekä huoltoasematoimintoihin. Keskustan ranta-alueet on kaavoitettu pääasiassa asumista varten. Kortteliin 3016 suunniteltu liiketoiminta ja

14 14/33 sekä kaupparakennuksen mahdollinen laajennus tukee ja kehittää Kemijärven keskustan palveluja sekä niiden vetovoimaa. 4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä, jossa mainitaan mm. 1) asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 2) luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle 3) rakennettua ympäristöjä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää 4) kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi esim. lähivirkistyksen soveltuvia alueita 5) jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksissa säädetään Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä mainitaan yleiskaavan sisältövaatimuksista mm. seuraavaa: Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 2. palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 3. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 4. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelutehtävään suhde asemakaavan sisältövaatimuksiin 1. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101) liite 1. Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallintoja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Asemakaava parantaa keskustan vetoivoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. 2. Vähittäiskaupan suurmyymälän sijoittuminen keskusta-alueelle parantaa palvelujen alueellista saatavuutta koko Itä-Lapin alueella. Uusia liikenneyhteyksiä ei ole tarpeen tehdä, koska kaavoitettava alue sijaitsee valmiin katuverkoston alueella

15 15/33 3. Suunnittelualue on keskellä Kemijärven liikekeskustaa, jossa lähivirkistysalueet sijoittuvat liikerakentamisen lähialueille, esim. Kuumalammen ja Pöyliöjärven ympäristöön. Kuumalammen ranta-alueille on valmistumassa hyvin rakennettu ja varusteltu reittiverkosto, joka on yhteydessä keskustan kevyenliikenteen väyliin. Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Suunnittelutehtävän suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa maakuntakaava on otettava huomioon. Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan tarkistamassa ja tarkistuksessa esille tulevat asiat otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: I yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Suunniteltu rakentaminen sijoittuu jo olemassa olevan infrastruktuuriin, eikä uusia yhdyskuntateknisiä investointeja ole tarpeen tehdä. Keskusta-alueen vetovoimaisuus paranee, kun kolme kauppapaikkaa, nykyiset LIDL ja K-SUPERMARKET sekä suunniteltu S-MARKET, sijoittuisivat lähelle toisiaan (n. 100 metrin päässä toisistaan), jolloin mm. asiointiliikenne autoilla kauppojen välillä vähenee, kun kauppaostokset voidaan tehdä jalkaisin, mikä vähentäisi myös autopaikoituksen tarvetta.. Kemijärven keskeinen keskusta-alue on muodoltaan saari, jota vesistöt ympäröivät ja uuden päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittaminen esim. Särkikankaan suunnalle hajauttaisi yhdyskuntarakennetta ja aiheuttaisi lisääntyvää asiointiliikennettä keskustan ja Särkikankaan välille, mikä ei olisi ekologisesti kestävää kehitystä. II palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uudet nykyaikaiset kauppapaikat pysäyttää paremmin matkailijoita paikkakunnalle, mm. Sallan rajanylityspaikan henkilöliikenne on ollut jatkuvassa %:n kasvussa ja vuonna 2013 oli jo rajan ylittäjää, kuva 4. Kemijärven kaupungin tavoitteena on saada varsinkin venäläiset matkailijat pysähtymään kaupungissa. Matkailijavirran pysähtyminen Kemijärvelle edesauttaa myös muuta keskusta-alueen palvelurakenteen kehittymistä ja säilymistä paikkakunnalla, jolloin vältytään pitkistä asiointimatkoista esim. Rovaniemen suuntaan. Uusi nykyaikainen kauppapaikka parantaa palveluiden saatavuutta sekä kauppojen kilpailua alueella, mikä myös omalta osaltaan parantaa keskusta-alueen vetovoimaisuutta. III mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; Keskusta-alueelle on muodostumassa isohko vanhuspalvelujen keskittymä, noin 300 metrin päähän suunnitteluista uusista päivittäistavarakaupan myymälöistä. Uusi kauppapaikka keskellä Kemijärven keskustaa ja lähellä mm. vanhusten palveluasuntoja, helpottaa vanhusväestön asiointia, koska päivittäistavarakaupan liikkeet olisivat erittäin lähellä eikä olisi tarvetta liikkua muihin kaupunginosiin esim. kauppaostosten vuoksi.

16 16/33 IV rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu maantie- ja rautatiesilta. Asemakaavan muutos ei ulotu em. alueelle ja kaavamääräyksillä uudisrakentaminen, peruskorjaukset sekä alueen muunkinlainen rakentaminen (mm. istutukset yms.) pyritään sopeuttamaan arvokkaaseen ympäristöönsä. Vähittäiskaupan suuryksikköä koskevat sisältövaatimukset 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven ydinkeskustassa ja maakuntakaavan keskustahakuisten toimintojen alueella, joten em. kaltaisia haitallisia vaikutuksia ei ole. 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä Suunnittelualue sijaitsee aivan Kemijärven ydinkeskustassa, jossa on hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä tiheä kevyenliikenteen verkosto. 3)Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset Lidl:n päivittäistavarakaupan myymälä sekä suunnitellun uuden S-Marketin (mm. päivittäistavarakauppaa) rakennuspaikka ovat aivan suunnittelualueen läheisyydessä (n. 100m), joten asiointimatkat ovat kohtuulliset eikä liikenteestä aiheudu haitallisia vaikutuksia Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin I Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Kaavatyön tavoitteena on vähittäiskaupansuuryksikön sijoittaminen suunnittelualueelle. Uusi kaupan liikemyymälä on siis myös suuri työpaikka ja sen sijoittaminen keskelle Kemijärven keskustaa parantaa alueen käyttöastetta sekä tukee yhdyskuntarakennetta II Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle Hakijan tarkoituksena ei ole purkaa alueella olevia rakennuksia vaan tavoitteena on laajentaa K-Supermarket kauppapaikkaa. Kaavamääräyksin pyritään turvaamaan hyvän taajamakuvan muodostuminen sekä uudisrakentamisen sopeuttaminen jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sekä Kemijärven kirkon ja hautausmaan muodostamaan ympäristöön. Kaava-alueella oleva vanha pankkirakennus on valmistunut vuonna 1947 ja se on Kemijärven keskustan arvokasta säilynyttä kulttuuri- ja rakennushistoriaa. Kaavamääräykselle ko. rakennus osoitetaan suojeltavaksi. III Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

17 17/33 Suunnittelualue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä alueen pintavesillä ole erityisiä käyttötarpeita. IV On varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta Suunnittelualueen läheisyydessä kulkee keskusta-alueen pää-kevyenliikenteenväylä, joka yhdistää keskustan mm. Särkikankaan kaupunginosaan. Kaavoituksen mukainen rakentaminen ei vaikeuta ko. väylän käyttöä. V Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön Suunnittelualue ja sen ympäristö on jo rakennettua aluetta, joka on soveltunut hyvin ja soveltuu edelleen hyvin rakentamiseen. VI Kaavoituksen tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä Rakennettava rakennus liitetään alueella olevaan kaukolämpöverkostoon. VII Kaavoituksessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät Kemijärven kirkon ja sen alueen erityiset arvot perustuvat kirkon ympäristöön ja sen rakennuskantaan, suunnittelualue ei sijaitse em. rakennusten välittömässä läheisyydessä. Erityisellä kaavamääräyksellä on määrätty, että rakentamisella taikka muillakaan toimenpiteillä ei saa heikentää ko. ympäristökokonaisuuden arvoa. Kaavamääräyksillä säädellään myös mm. rakennettavien mainoslaitteiden korkeus ja niiden sijoittaminen katoille kielletään. Em. pyritään siihen, että mainoslaitteet taikka vastaavat eivät korkeudeltaan heikennä kirkon kulttuuriympäristöä. Em. kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluvan hautausmaan viereen kaavassa osoitetaan istutettavan tontin osan alue, joka omalta osaltaan pienentää rakentamisen taikka muiden toimenpiteiden vaikutuksia. Edellä olevan mukaisesti on pyritty ohjaamaan rakentamista siten, että ei heikennetä kaavan alueen viereistä arvokasta kulttuuriympäristöä (kirkon seutu). 4.6 Kaupallisten palveluiden selvitykset Kemijärven kaupallisista palveluista on FCG Planeko Oy tehnyt selvityksen vuonna Selvityksessä todetaan, että Lapissa ja Kemijärvellä päivittäistavarakaupan merkittävimmät myymälätyypit ovat supermarketit. Kaupan yleisenä kehitystrendinä on muun maan tapaan kaupan keskittyminen ja palveluyksiköiden koon kasvaminen. Lapissa matkailijoilla ja loma-asukkailla on suuri merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittymiseen. Kemijärvellä matkailijoiden merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittämisedellytykset korostuu, koska väestökehitys on jatkuvasti negatiivinen. Kemijärven keskustan päivittäistavarakaupan yhtenä suurena kehittäjänä on jatkuvasti kasvava venäläisten matkailijoiden määrä. Kelloselän kansainvälinen rajanylistyspaikan kautta tapahtuu vuosittain jo yli ylitystä, mikä omalta osaltaan tuo paineita nykyaikaisten liikepaikkojen rakentamiselle Kemijärven keskustaan. Kauppiaille ja yrittäjille on siten tarjottava mahdollisuuksia liiketilojen kehittämiseen ja sitä kautta myös liiketoimintansa kehittämiseen.

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Illustraatio. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, 4.5.2015. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 5. kaupunginosa, Osa korttelia 231 Asemakaavan

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS 15.4.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotus 15.4.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot