KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1/33 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 3016 Kirkkokatu ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3016 TONTIT 5 JA 6 ASEMAKAAVAN SELOSTUS /maanmittauslaitos 2011

2 Sisällysluettelo... 1 Sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaupallisten palveluiden selvitykset Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset/Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS /33

3 3/33 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven kaupunki 3. kaupunginosa Kortteli 3016 Muutoksella muodostuu korttelin 3016 tontit 5 ja 6 Kirkkokatu Laatijan nimi ja yhteystiedot: Kemijärven kaupunki / Maankäyttö Vapaudenkatu 8 B PL Kemijärvi Tapio Pöyliö Puh Tekninen lautakunta Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä Luonnosvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1.2 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskustassa Kirkkokadun ja Valtatie 5 välisellä alueella.

4 4/ Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava 3. kaupunginosan korttelissa Muutosalueelle osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa hotelli-ravintolarakennus. 1.4 Luettelo selostuksen liitteistä 1. Ote maakuntakaavasta 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Keskustan Master Plan (kartta) 4. Lähialueiden rakennuskanta 5. Vastineet vireille tulon mielipiteisiin yms. 6. Vastineet valmisteluvaiheen mielipiteisiin yms. 1.5 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista 1. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaupan palveluverkkoselvitys, Tuomas Santasalo Oy Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventointi / Lauri Putkonen Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittäminen 2025, Master Plan (Pöyry Environment 2009)

5 5/33 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulopäätös, tekninen lautakunta Vireille tulon kuulutus , kirjeitse ja ilmoitustaulu Valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotus julkisesti nähtävillä Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2.2 Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan kortteliin 3016 kaksi liikerakennusten rakennuspaikkaa. Alueelle voidaan sijoittaa päivittäistavarakaupan suurmyymälä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista, kun kaava on saanut lainvoiman ja rakennuslupa myönnetty.

6 6/33 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Muutosalue sijaitsee Kemijärven keskusta-alueella. Alue rajautuu Kirkkokatuun ja Valtatie Luonnonympäristö Maisemakuva Muutosalue on rakennettua aluetta eikä alueella ole jäljellä luonnontilaisia alueita. Suunnittelualueen ympäristö on rakennettu pääosiltaan asemakaavan mukaisesti. Pienilmasto Alueen vuotuinen keskilämpötila on n C. Lämpimin kuukausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on n. 15 C. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila on noin. -13 C. Vuotuinen sademäärä on n. 550 mm, josta lumena tulee %. Pysyvä lumipeite tulee marraskuun alkupäivinä. Paksuimmillaan lumipeite on maaliskuussa, noin cm. Vesistö Kaava ei rajoitu Kemijärven vesistöalueeseen. Maa- ja metsätalous Kaava-alueella ei ole maa- tai metsätalousalueita. Muinaismuistot ja uhanalaiset kasvit Alueilla ei ole kivikautisia muinaismuistoja eikä luonnonsuojelukohteita Rakennettu ympäristö Muutosalue kuuluu keskustan kaupunginosaan, jonka asukasmäärä on n ja joka pienenee vuosittain. Suunnittelualueella sijaitsee Mestarin Kievari hotelliravintolarakennus sekä K-Supermarket Kauppapaikka. Ympäröivä rakennuskanta Ympäröivä rakennuskanta ilmenee kuvista 1-3. Kaarlonkeskus Kemijärven maalaiskunnan kunnantalo (Kaarlonkeskus), joka on rakennushistoriallisesti arvokas kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. Rakennuksen alakerrassa on toimistoja ja II-kerroksessa asuntoja. Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi rapattua betonia. Rakennuksen julkisivut on peruskorjattu vuosina

7 7/33 II Kiinteistö Oy Kemijärven Kulma Kerrosalaltaan noin 700 neliön suuruinen liike-asuinrakennus, joka on valmistunut vuonna 1940 ja kärsi Lapin sodan aikana pahoja vaurioita ja talo jouduttiin perusteellisesti korjaamaan. Rakennus on edustava esimerkki luvun liike- ja asuinrakentamisesta. Rakennuksen muotokieli perustuu klassismiin. Talossa, kuva 1, on toiminut mm. Yhdyspankki vuoteen Taloon on tehty useita pieniä peruskorjauksia vuosien aikana ja talo on hyvin edustavan näköinen. Talon säilyvyys peruskorjauksien ansiosta on hyvä. Kiinteistö Oy Kemijärven Wekko Rakennus on valmistunut vuonna 1954 ja sen alakerta on liiketiloina ja yläkerrassa on asuinhuoneistoja. Julkisivu on keltaiseksi maalattua rapattua betonia. Kuva 1. Etualalla Kaarlonkeskus, jonka oikealla puolella kauppaliike Wekko ja puiden takana Kiinteistö Oy Kemijärven kulma. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Rakennus on valmistunut vuonna 1947 ja siinä on toiminut mm. pankki sekä alakerran liiketiloissa kauppaliikkeitä. Nykyisin rakennuksessa toimii hotelli-ravintola Mestarin Kievari. Tulipalon vuoksi vanhaa rakennusta on jäljellä enää ravintolaosan länsisiipi, jossa on toiminut mm pankki, muutoin rakennus on peruskorjattu ja laajennettu vuonna Rakennuksen vanha julkisivu on pääosiltaan ruskeaa pesu-betonia. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeessa, Kemijärven kulttuuriympäristöohjelmassa taikka Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja kulttuuriympäristön inventoinnissa rakennusta ei ole ilmeisesti laajan peruskorjauksen luokiteltu säilytettäväksi taikka suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksella on kuitenkin sellaisia kulttuuriympäristöllisiä arvoja vanhan pankkirakennuksen osalta, että rakennusosan säilymisen kannalta kaavaan on syytä lisätä pankkiosan turvaava merkintä.

8 8/33 Kuva 2. Hotelli-ravintola Mestarin Kievari Centrun tavaratalo / Hotelli-ravintola Pohjanpirtti Rakennus muodostuu kahdesta osasta, jonka vanhimmat osat on rakennettu jo vuonna Punatiilinen Centrumin tavaratalo valmistui vuonna Rakennus muodostuu siten kahdesta eri aikakaudella rakennetusta osasta, kuva 3. Vanhin osa edustaa liikearkkitehtuuria jälleenrakennuskaudelta. Ko. rakennuskokonaisuutta koskeva asemakaavan muutos on vahvistunut keväällä 2014 ja alueelle voidaan rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Rakennuksen purkutyöt on aloitettu talvella Kuva 3. Centrum tavaratalo, taustalla hotelli-ravintola osa Arvokkaat kulttuuriympäristöt Kemijärven kirkon seutu/ valtakunnallinen rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu

9 9/33 maantie- ja rautatiesilta. Kemijärvellä arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema tornillinen pitkäkirkko ja toisen maailmansodan jälkeen rakennettu rautatie- ja maantiesilta muodostavat jälleenrakennuskauden näyttävän monumentin. Kemijärven kirkko korkeine torneineen on kaus näkyvä maamerkki. Kirkon vieressä on säilynyt ylikiiminkiläisen kirkonrakentaja Heikki Väänäsen 1774 rakentama tapuli. Kolminivelisen tapulin tunnusmerkkejä ovat barokin tyyliin kaartuvat paanukatot. Tien toisella puolella on Kemijärven pappila ja kirkkoaukion laidalla entinen apteekki. Palvelut Työpaikat ja elinkeinotoiminta Kemijärven elinkeinorakenne: Palvelut 37 %, teollisuus 32 %, kauppa 8 %, maa- ja metsätalous 5 %, liikenne 5 % ja muut 13 %. Muutosalue on osa Kemijärven kaupallista keskusta-aluetta. Liikenne Kaava-alue liittyy valtatielle 5 ja kaupalliseen keskusta-alueeseen. Kaava-alueen vieressä kulkee Kemijärvi - Salla -rautatie. Tekninen huolto Kunta on rakentanut vesi- ja viemärijohdot sekä pitää kunnossa alueen katuja. Koillis- Lapin Sähkö Oy on rakentanut alueelle sähköhuollon. Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon piiriin. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Maanomistus Muutosalueen maat ovat yksityisten omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Liitteenä 1 on ote Ympäristöministeriön vahvistamasta Itä-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö

10 10/33 Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Em. kaltainen merkintä on myös uudessa maakuntakaavaluonnoksessa. Yleiskaava Keskustan alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta sen laatiminen on aloitettu syksyllä Yleiskaavan tavoitteellinen valmistumisaika on vuoden 2015 lopulla. Asemakaava Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava. Kopio ajantasaasemakaavasta on liitteenä 2. Rakennusjärjestys Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta vastaa kaavoitusmittausohjeiden ( ) mittausluokan 2 mukaista aluetta ja se vastaa olosuhteita Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tulee asemakaavan yhteydessä selvittää asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat erityistavoitteet: on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot tulee säilyttää on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä

11 11/33 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muuttaminen on tullut tarpeelliseksi, koska kortteliin 3016 on suunniteltu sijoitettavaksi sekä erillinen hotelli-ravintolarakennus että kauppaliike, kun aikaisemmin ko. rakennukset oli tarkoitus rakentaa yhteen. Nykyisen kauppaliikkeen kerrosala on neliömetriä, josta toimisto ja tuotantokäytössä on noin 600 neliömetriä. Rakennuksessa on pysäköintitila kellarikerroksessa. Hotellirakennuksen kerrosala on noin 1300 neliömetriä. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta korttelissa 3016 on 7500 kerrosneliömetriä. Hakijan suunnitelmissa on laajentaa nykyistä kauppapaikkaa n. 900 neliömetrillä. Em. laajennus olisi miltei kokonaisuudessaan päivittäistavarakauppaa, alustavasti on suunniteltu, että laajennukseen tulisi noin 100 neliömetrin kahvila. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoituksen vireille tulokuulutus on julkaistu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus on pidetty nähtävillä , jolloin mielipiteen antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa. Kaavamuutos on tullut vireille kirjallisella hakemuksella ja tekninen lautakunta on tehnyt laatimispäätöksen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on pidetty nähtävillä Mielipiteitä kaavahankkeesta antoivat Koillismaan Osuuskauppa, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Kemijärven seurakunta. Mielipiteet sekä niiden vastine ilmenee liitteestä 5. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty , jolloin lausunnon antoivat Museovirasto, Lapin liitto, Lapin Ely-keskus ja Lapin rakennusperinne ry. Lausunnot sekä niiden vastineet ilmenee liitteestä 6. Kaavahankkeesta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti eli kirjeitse sekä kuulutuksella lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

12 12/ Viranomaisyhteistyö Kaavan etenemisestä on tiedotettu eri viranomaisille kirjeitse. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101). Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Edelleen maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen, jota tulee kehittää mm. palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminallisena kokonaisuutena. Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan tarkistus on meneillään, mutta se ei ehdi valmistua kaavaprosessin aikana. Maakuntakaavan valmisteluaineistona on mm. kaupan palveluverkkoselvitys. Em. selvityksen mukaisesti maakuntakaava luonnoksessa Kemijärven keskusta-alueelle on osoitettu keskustatoimintojen kohde C101, jota koskee seuraava kohdekohtainen suunnittelumääräys; Suunniteltu maankäyttö on maakuntakaavaluonnoksen mukainen. Asemakaava parantaa keskustan vetovoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Liiketoiminta on keskittynyt pääosin kunnan keskusta-alueeseen, jossa ei kuitenkaan enää ole jäljellä kovin montaa kaupan sekä muun elinkeinon ja matkailuun kehittämisen soveltuvaa rakennuspaikkaa, mistä johtuen liikerakentaminen painottuu laajennuksiin. Kemijärven keskustan alueelta on laadittu Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittämissuunnitelma sekä Master Plan, liite 3, jolla on haettu uusia ideoita keskustan kehittämiseksi. Master Plan on suunniteltu yhdessä keskustan yrittäjien kanssa. Em. Master Planissa suunnittelualueelle on esitetty sijoitettavaksi päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Keskusta-alueen ulkopuolelle ei ole mahdollista ko. kaltaista yksikköä sijoittaa, koska se olisi maakuntakaavankin vastainen. Olemassa olevaa teknistä huoltoa ja katuverkostoa on voitava hyödyntää yhä paremmin, jotta uusilta ja kustannuksiltaan kalliilta yhdyskuntateknisiltä rakentamisilta vältytään. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa uuden maankäyttö- ja rakennuslain

13 13/33 mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Itä-Lapin maakuntakaavaa laadittaessa on valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettu huomioon niin kuin em. laki edellyttää. Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi (C), joka sisältää myös matkailun, kaupan ja liikerakentamisen. Yksityiskohtaisempi taajamatoimintojen alajako ratkaistaan kuntakaavoilla eli tässä tapauksessa asemakaavalla. Maakuntakaavan mukaan alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu kaupan palveluverkkoselvitys (Tuomas Santasalo Oy 2014), jossa todetaan, että vähittäiskaupan lisätarve Kemijärven keskusta-alueella on kerrosneliömetriä, kuva alla. Kun otetaan huomioon keskustassa jo oleva vähittäiskauppa (K-kauppapaikka, S- Market ja Lidl) sekä suunnitellut rakentamiset (K-Kaupapaikka 900 neliömetriä ja S- market neliömetriä, poistuu samalla n neliömetriä), voidaan todeta, että myös suunnittelualueelle esitetty laajennus n. 900 neliömetriä on tehdyn selvityksen sekä maakuntakaavan mukainen eikä ylitetä selvityksessä esitettyä vähittäiskaupan lisätarvetta. Maakuntakaavaluonnoksessa suunnittelualue sijaitsee keskustatoimintojen alueella C101 ja maakuntakaavamääräysten mukaan keskustan alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosala on yhteensä enintään kerrosneliömetriä. Kaavamuutoksella em. kerrosala ei ylity. Hakijan tavoitteena on kasvattaa päivittäistavarakaupan liiketilaa noin 900 neliömetrillä. Lähialueen asemakaavojen tavoitteet Lähialueiden asemakaavoissa alueet on kaavoitettu pääosin liikerakentamiseen, kaupanpalveluihin sekä huoltoasematoimintoihin. Keskustan ranta-alueet on kaavoitettu pääasiassa asumista varten. Kortteliin 3016 suunniteltu liiketoiminta ja

14 14/33 sekä kaupparakennuksen mahdollinen laajennus tukee ja kehittää Kemijärven keskustan palveluja sekä niiden vetovoimaa. 4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta Asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä, jossa mainitaan mm. 1) asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 2) luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle 3) rakennettua ympäristöjä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää 4) kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi esim. lähivirkistyksen soveltuvia alueita 5) jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksissa säädetään Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä mainitaan yleiskaavan sisältövaatimuksista mm. seuraavaa: Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 2. palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 3. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 4. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelutehtävään suhde asemakaavan sisältövaatimuksiin 1. Maakuntakaavassa Kemijärven keskustan alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C101) liite 1. Ko. merkinnällä osoitetaan keskushakuisten palvelu- hallintoja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. Aluekuvauksessa todetaan seuraavaa Alue sisältää keskustan sekä Särkikankaan valtatien viereiset alueet Pelkosenniementie nimiselle kadulle asti. Seutukunnan tärkein palvelukeskus. Palvelujen lisärakentaminen suunnataan keskustan tiivistämiseen. Keskustan läpi kulkevan valtatien ympäristön laatua kohotetaan korkeatasoinen liikennöitävyys turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Asemakaava parantaa keskustan vetoivoimaa, palvelujen lisärakentaminen sijoittuu keskustaan ja kaavahanke on siten maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden mukainen. 2. Vähittäiskaupan suurmyymälän sijoittuminen keskusta-alueelle parantaa palvelujen alueellista saatavuutta koko Itä-Lapin alueella. Uusia liikenneyhteyksiä ei ole tarpeen tehdä, koska kaavoitettava alue sijaitsee valmiin katuverkoston alueella

15 15/33 3. Suunnittelualue on keskellä Kemijärven liikekeskustaa, jossa lähivirkistysalueet sijoittuvat liikerakentamisen lähialueille, esim. Kuumalammen ja Pöyliöjärven ympäristöön. Kuumalammen ranta-alueille on valmistumassa hyvin rakennettu ja varusteltu reittiverkosto, joka on yhteydessä keskustan kevyenliikenteen väyliin. Maakuntakaavassa on määrätty, että maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Suunnittelutehtävän suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa maakuntakaava on otettava huomioon. Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan tarkistamassa ja tarkistuksessa esille tulevat asiat otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: I yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologoinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Suunniteltu rakentaminen sijoittuu jo olemassa olevan infrastruktuuriin, eikä uusia yhdyskuntateknisiä investointeja ole tarpeen tehdä. Keskusta-alueen vetovoimaisuus paranee, kun kolme kauppapaikkaa, nykyiset LIDL ja K-SUPERMARKET sekä suunniteltu S-MARKET, sijoittuisivat lähelle toisiaan (n. 100 metrin päässä toisistaan), jolloin mm. asiointiliikenne autoilla kauppojen välillä vähenee, kun kauppaostokset voidaan tehdä jalkaisin, mikä vähentäisi myös autopaikoituksen tarvetta.. Kemijärven keskeinen keskusta-alue on muodoltaan saari, jota vesistöt ympäröivät ja uuden päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittaminen esim. Särkikankaan suunnalle hajauttaisi yhdyskuntarakennetta ja aiheuttaisi lisääntyvää asiointiliikennettä keskustan ja Särkikankaan välille, mikä ei olisi ekologisesti kestävää kehitystä. II palveluiden saatavuus ja kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uudet nykyaikaiset kauppapaikat pysäyttää paremmin matkailijoita paikkakunnalle, mm. Sallan rajanylityspaikan henkilöliikenne on ollut jatkuvassa %:n kasvussa ja vuonna 2013 oli jo rajan ylittäjää, kuva 4. Kemijärven kaupungin tavoitteena on saada varsinkin venäläiset matkailijat pysähtymään kaupungissa. Matkailijavirran pysähtyminen Kemijärvelle edesauttaa myös muuta keskusta-alueen palvelurakenteen kehittymistä ja säilymistä paikkakunnalla, jolloin vältytään pitkistä asiointimatkoista esim. Rovaniemen suuntaan. Uusi nykyaikainen kauppapaikka parantaa palveluiden saatavuutta sekä kauppojen kilpailua alueella, mikä myös omalta osaltaan parantaa keskusta-alueen vetovoimaisuutta. III mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; Keskusta-alueelle on muodostumassa isohko vanhuspalvelujen keskittymä, noin 300 metrin päähän suunnitteluista uusista päivittäistavarakaupan myymälöistä. Uusi kauppapaikka keskellä Kemijärven keskustaa ja lähellä mm. vanhusten palveluasuntoja, helpottaa vanhusväestön asiointia, koska päivittäistavarakaupan liikkeet olisivat erittäin lähellä eikä olisi tarvetta liikkua muihin kaupunginosiin esim. kauppaostosten vuoksi.

16 16/33 IV rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Suunnittelualueen itäpuolella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat jonka osakohde on Kemijärven kirkko hautausmaineen sekä toisen maailman sodan jälkeen rakennettu maantie- ja rautatiesilta. Asemakaavan muutos ei ulotu em. alueelle ja kaavamääräyksillä uudisrakentaminen, peruskorjaukset sekä alueen muunkinlainen rakentaminen (mm. istutukset yms.) pyritään sopeuttamaan arvokkaaseen ympäristöönsä. Vähittäiskaupan suuryksikköä koskevat sisältövaatimukset 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven ydinkeskustassa ja maakuntakaavan keskustahakuisten toimintojen alueella, joten em. kaltaisia haitallisia vaikutuksia ei ole. 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä Suunnittelualue sijaitsee aivan Kemijärven ydinkeskustassa, jossa on hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä tiheä kevyenliikenteen verkosto. 3)Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset Lidl:n päivittäistavarakaupan myymälä sekä suunnitellun uuden S-Marketin (mm. päivittäistavarakauppaa) rakennuspaikka ovat aivan suunnittelualueen läheisyydessä (n. 100m), joten asiointimatkat ovat kohtuulliset eikä liikenteestä aiheudu haitallisia vaikutuksia Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin I Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa mm. työpaikka-alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Kaavatyön tavoitteena on vähittäiskaupansuuryksikön sijoittaminen suunnittelualueelle. Uusi kaupan liikemyymälä on siis myös suuri työpaikka ja sen sijoittaminen keskelle Kemijärven keskustaa parantaa alueen käyttöastetta sekä tukee yhdyskuntarakennetta II Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle Hakijan tarkoituksena ei ole purkaa alueella olevia rakennuksia vaan tavoitteena on laajentaa K-Supermarket kauppapaikkaa. Kaavamääräyksin pyritään turvaamaan hyvän taajamakuvan muodostuminen sekä uudisrakentamisen sopeuttaminen jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sekä Kemijärven kirkon ja hautausmaan muodostamaan ympäristöön. Kaava-alueella oleva vanha pankkirakennus on valmistunut vuonna 1947 ja se on Kemijärven keskustan arvokasta säilynyttä kulttuuri- ja rakennushistoriaa. Kaavamääräykselle ko. rakennus osoitetaan suojeltavaksi. III Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

17 17/33 Suunnittelualue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä alueen pintavesillä ole erityisiä käyttötarpeita. IV On varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta Suunnittelualueen läheisyydessä kulkee keskusta-alueen pää-kevyenliikenteenväylä, joka yhdistää keskustan mm. Särkikankaan kaupunginosaan. Kaavoituksen mukainen rakentaminen ei vaikeuta ko. väylän käyttöä. V Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön Suunnittelualue ja sen ympäristö on jo rakennettua aluetta, joka on soveltunut hyvin ja soveltuu edelleen hyvin rakentamiseen. VI Kaavoituksen tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä Rakennettava rakennus liitetään alueella olevaan kaukolämpöverkostoon. VII Kaavoituksessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät Kemijärven kirkon ja sen alueen erityiset arvot perustuvat kirkon ympäristöön ja sen rakennuskantaan, suunnittelualue ei sijaitse em. rakennusten välittömässä läheisyydessä. Erityisellä kaavamääräyksellä on määrätty, että rakentamisella taikka muillakaan toimenpiteillä ei saa heikentää ko. ympäristökokonaisuuden arvoa. Kaavamääräyksillä säädellään myös mm. rakennettavien mainoslaitteiden korkeus ja niiden sijoittaminen katoille kielletään. Em. pyritään siihen, että mainoslaitteet taikka vastaavat eivät korkeudeltaan heikennä kirkon kulttuuriympäristöä. Em. kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluvan hautausmaan viereen kaavassa osoitetaan istutettavan tontin osan alue, joka omalta osaltaan pienentää rakentamisen taikka muiden toimenpiteiden vaikutuksia. Edellä olevan mukaisesti on pyritty ohjaamaan rakentamista siten, että ei heikennetä kaavan alueen viereistä arvokasta kulttuuriympäristöä (kirkon seutu). 4.6 Kaupallisten palveluiden selvitykset Kemijärven kaupallisista palveluista on FCG Planeko Oy tehnyt selvityksen vuonna Selvityksessä todetaan, että Lapissa ja Kemijärvellä päivittäistavarakaupan merkittävimmät myymälätyypit ovat supermarketit. Kaupan yleisenä kehitystrendinä on muun maan tapaan kaupan keskittyminen ja palveluyksiköiden koon kasvaminen. Lapissa matkailijoilla ja loma-asukkailla on suuri merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittymiseen. Kemijärvellä matkailijoiden merkitys vähittäiskaupan palvelujen kehittämisedellytykset korostuu, koska väestökehitys on jatkuvasti negatiivinen. Kemijärven keskustan päivittäistavarakaupan yhtenä suurena kehittäjänä on jatkuvasti kasvava venäläisten matkailijoiden määrä. Kelloselän kansainvälinen rajanylistyspaikan kautta tapahtuu vuosittain jo yli ylitystä, mikä omalta osaltaan tuo paineita nykyaikaisten liikepaikkojen rakentamiselle Kemijärven keskustaan. Kauppiaille ja yrittäjille on siten tarjottava mahdollisuuksia liiketilojen kehittämiseen ja sitä kautta myös liiketoimintansa kehittämiseen.

18 18/33 Selvityksessä todetaan, että keskustan kaupallinen kehittäminen vahvistaa parhaiten Kemijärven vetovoimaa ja tukee kuntakeskuksen asemaa maakunnan keskusverkostossa. Keskitetty kauppa pystyy parhaiten tarjoamaan monipuolisia palveluita kaikille kuluttajaryhmille ja ennen kaikkea turvaamaan kaupungin asukkaille laadukkaat palvelut. Sallan rajanylityspaikan vaikutus kauppaan ja matkailuun Sallan Kelloselän rajanylityspaikka avattiin kansainväliselle liikenteelle vuonna Ylitysmäärät Kelloselän rajanylityspaikalla ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja kasvun odotetaan jatkuvan %:n vuosivauhtia kuva 4. Ylitysmäärä oli vuonna , mutta vuonna 2013 ylitysmäärä oli noussut jo yli Vuosittaisen kasvun jatkuessa entisen kaltaisena (n %), rajapaikan ylittäisi vuonna 2020 jo yli kävijää. Tällä hetkellä rajanylityksissä on hienoista laskua. Edellä olevan kaltainen rajan ylittäjämäärän kasvu, vaikkakin tällä hetkellä on kasvu pysähdyksissä, tuo tullessaan myös tarpeita kasvattaa lähialueiden (Salla ja Kemijärvi) kaupallista tarjontaa. Uudet kauppaliikkeet (Uusi S-Market sekä K-Supermarket kauppapaikan laajennus) keskellä Kemijärven keskustaa houkuttelisi myös matkailijaa pysähtymään Kemijärvellä ja mahdollisesti viipymään kaupungissa pitempään ja käyttämään myös sen majoituspalveluita. Kuva 4. Sallan rajan ylityspaikan henkilöliikenne vuosina (www.raja.fi)

19 19/33 Keskusta-alueen Master Plan Kaupallisten palveluiden selvityksen jatkeeksi on tehty ns. Master Plan kuva 5; kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittämiseksi; Kemijärven kaupallisten ja matkailupalvelujen kehittäminen 2023, Master Plan(Pöyry Environment Oy 2009). Em. suunnitelman mukaan Kemijärvelle tulisi kehittää kaupallinen keskusta, jolloin toimintojen keskittämisellä ja palvelujen modernisoinnilla luodaan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta vähittäiskaupalle keskustassa. Yksinapainen keskusta, jossa palvelut ovat tiiviisti nipussa lyhyen välimatkan ja saavutettavuuden päässä toisistaan, luo positiivista ostojen kiertoa kauppoihin asiakaskäyntien ja volyymien kasvaessa. Raportissa on esitetty, että S-marketin kauppapaikaksi vanhaa Tradekan kiinteistöä (Osuusliike Sallan talo/centrum) sekä Kauppapaikan laajentamista. Em. menettelyllä kaikki suuret päivittäistavarakaupat (Lidl, K-Supermarket Kaupppaikka ja S-Market) olisi aivan ydinkeskustassa lähellä toisiaan, liite 4. K-Supermarket Kauppapaikan nykyinen kiinteistö on jäämässä asiakasvirtaan nähden pieneksi ja epäkäytännölliseksi, minkä vuoksi olisi tarpeen laajentaa ko. rakennusta.. Kuva 5. Keskustan kehittäminen Master Planin mukaan (Pöyry Environment Oy, 2009). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu kaupan palveluverkkoselvitys (Tuomas Santasalo Oy 2014), jossa todetaan, että vähittäiskaupan lisätarve Kemijärven keskusta-alueella on

20 20/ Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kemijärven kaupallisten palveluiden kehitys FCG Planeko Oy:n vuonna 2008 kaupallisista palveluista tekemän selvityksen jälkeen keskustasta on lopetettu 1) Valintatalon myymälä, pinta-ala noin 500 neliömetriä 2) Särkikankaalta K-kauppa, pinta-ala noin 600 neliömetriä 3) Särkikankaalta on poistunut vuoden 2013 aikana ns. Särkiportin liikerakennus noin 400 neliömetriä Keskustasta ja sen lähialueelta on siten poistunut noin neliömetriä päivittäistavarakaupan alaa. Em. sekä mm. venäläismatkailijoiden määrän kasvun perusteella keskustaan tulisi saada lisää päivittäistavarakaupan tarjontaa. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Luonnokset eroavat toisistaan vain vähäisessä määrin tonttien rajausten osalta. Luonnos 1. Luonnoksessa osoitetaan kaksi liikerakennusten tonttia (KL ja KM), joille voidaan rakentaa hotelli-ravintolarakennus (KL, m 2 ) sekä pävittäistavarakaupan suuryksikkö (KM, m 2 ). Korttelin kokonaisrakennusoikeus on kerrosneliömetriä. Kulku tonteilla on osoitettu ajoyhteytenä (ajo). Ko. kortteliin tulisi kaksi liittymää kirkkokadulle. Luonnos 2. Luonnoksessa osoitetaan kaksi liikerakennusten tonttia (KL ja KM), joille voidaan rakentaa hotelli-ravintolarakennus (KL,2 000 m 2 ) sekä pävittäistavarakaupan suuryksikkö (KM, m 2 ). Korttelin kokonaisrakennusoikeus on kerrosneliömetriä. Kulku tonteilla on osoitettu ajoyhteytenä (ajo). Ko. kortteliin tulisi kaksi liittymää Kirkkokadulle Luonnoksen vaikutukset Molempien luonnosten perusteella on mahdollista laajentaa sekä kauppapaikkaa sekä hotelli-ravintolaa. Koska suunnittelun kohteena oleva alue sijoittuu jo olemassa olevien kauppaliikkeiden, läheisyyteen, vähentyy autoilla tehtävä asiakasliikenne, kun kauppaostokset voidaan eri liikkeissä tehdä kävellen. Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkkokadun varrella kaupungin kaupallisessa keskustassa. Alueen sijainti on hyvä ja oikea päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Kortteliin 3016 on hyvät liikenneyhteydet ja alueen kunnallistekniikka on valmiina. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueella olevien rakennusten laajentaminen. Kauppaliikkeen rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa ja ammattitaitoisen arkkitehtisuunnittelun avulla rakennus muodostaisi positiivisen maamerkin keskustan alueelle. Kaavamääräyksin turvataan olemassa olevan vanhan pankkirakennuksen säilyminen

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA Kortteli 2082 Varastotie ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava ja asemakaavan muutos Korttelit

Lisätiedot

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella.

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Särkikankaan alueella noin kahden

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella. 1/13 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Siulatien ja Kirnutien varrella Pyhätunturin matkailukeskuksessa. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueella.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1/20 PELKOSENNIEMI. Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kortteli 22, Sammelin alue

1/20 PELKOSENNIEMI. Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kortteli 22, Sammelin alue 1/20 PELKOSENNIEMI Alaperän kylä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 22, Sammelin alue 2/20 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos korttelissa 22 tonteilla 3 ja 4 sekä puistoalueella ja kevyenliikenteenväylällä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

2.2 Asemakaava Asemakaavalla muutetaan vuonna 2008 hyväksyttyä kaavaa mm. lomarakennuskortteleiden rajausten osalta.

2.2 Asemakaava Asemakaavalla muutetaan vuonna 2008 hyväksyttyä kaavaa mm. lomarakennuskortteleiden rajausten osalta. 1/14 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Sieniselän alueella. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksessa. Alue ilmenee kuvasta 1. Kaava-alueelta on matkaa

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Vitsa-aavantien Kortelammin lähialueilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Vitsa-aavantien Kortelammin lähialueilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Vitsa-aavantien Kortelammin lähialueilla 1 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot