LAPIN BIOENERGIAN TULEVAISUUS -SEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN BIOENERGIAN TULEVAISUUS -SEMINAARI 9.10.2014"

Transkriptio

1 LAPIN BIOENERGIAN TULEVAISUUS -SEMINAARI Energia-alan jatkokehittämisen tarkastelua Lapissa seminaarin teemoilla Lapin bioenergiaohjelman näkökulmasta Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Reijo Väisänen 1

2 Energia-alan jatkokehittäminen Lapissa Nykytila Eurooppa strategian tavoitteet Jatkuuko sama tahti? Onko meillä aikaa ja resursseja? Teemmekö yhteistyötä? Jatkokehitysmahdollisuudet Bioenergiapotentiaalit Bisnespotentiaalin arvioiminen Nykytila Ote Lapin bioenergiaohjelman tuloksista. tavoite toteutuma Lämpöyrittäjäkohteet (laitokset) 20 5 Puuraaka-aineen käyttötavoite m Lämpöyrittäjien määrä 10 2 Energiakatselmukset (maatilat) 50% 40 (7%) Metsänhoito- bioenergiatyöt h/v h/v Biokaasu- ja hygienisointilaitoksen invest. pilotti 1 1 Pientuulivoimalat tutkimuskäyttöön Maatilakohtaiset tuulivoimalat 50 4 Aurinkopaneelijärjestelmä sähköntuotantoon opetuskäyttöön 1 1 Maatila- ja omakotitalokohtaiset aurinkopaneelijärjestelmät Uudet pitkäkestoiset koulutuksen tuotteet 5 2 Uudet täsmäkoulutustuotteet 10 2 Neuvontatuotteisto Suomen metsäkeskus 4 2

3 Eurooppa strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta ÄLYKÄS kasvu: Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto Sosiaaliset innovaatiot OSALLISTAVA kasvu: Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena MAASEUDUN KEHITTÄMINEN KESTÄVÄ kasvu: Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus Sivu 5 Jatkuuko sama tahti Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet velvoittavat lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta kaikista energialähteistä EU:ssa 20 prosenttiin. Kansallisissa toimintasuunnitelmissa vahvistetaan se, miten kukin jäsenmaa saavuttaa tavoitteensa. Suomen tulee lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 28 prosentista 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Lapin maakunnassa on mm. metsän tuottamien raaka-aineiden hyödyntäminen ollut paljolti riippuvainen suurten teollisuus- ja energia-alan yritysten linjauksista ja investointipäätöksistä. Lappiin on suunnitteilla eritasoisia energia-alan investointeja. Investoinnit toteutetaan pääosin hiilineutraalisti Suomen metsäkeskus 6 3

4 Jatkuuko sama tahti Suunnitteilla olevien investointien, kuten Rovaniemen energian Mustikkamaan voimalaitoksen ja eri kaivoshankkeiden toteuttamispäätöksiä odotellessa onkin syytä keskittyä myös paikallisesti tuotettavan ja hyödynnettävän eritasoisen bioenergiantuotannon ja potentiaalien hyödyntämiseen. Bioenergian tuotannossa hyödynnettävää raaka-ainetta Lapissa on, mutta sen kerääminen ja kuljettaminen on merkittävä kustannustekijä ja siksikin raakaaineen paikallinen hyödyntäminen voisi olla maakunnan vahvuus lisäten energiaomavaraisuutta entisestään. Energiastrategiassa esitettyjen arvioiden mukaan päästöt tulevat kasvamaan Lapissa vuoteen 2030 mennessä, mikäli puupolttoaineiden käyttöä ei voimakkaasti lisätä. Puupolttoaineiden tehokkaalla hyödyntämisellä on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin % nykytasosta. EU:n ja Suomen hallituksen linjauksilla merkittävä vaikutus Huomio! Alan toimijat pyrkivät bioenergia-alan tasaiseen ja pysyvään kehitykseen Suomen metsäkeskus 7 Puun energiakäyttö Lapissa 2013/ Metla/ Metinfo Suomen metsäkeskus 8 4

5 Metsäenergia Puun energiakäyttö Lapissa 2013/ Metla/ Metinfo Suomen metsäkeskus 9 Onko meillä aikaa ja resursseja Haasteena organisaatioiden ja lakien muutokset esimerkkejä - Kuntauudistus - Suomen metsäkeskus - Luonnonvarakeskus - Ely keskukset - Lapin ammattikorkeakoulu - Keskiasteen koulutuksen oppilasmäärät/valtion budjetti - Metsälain asetusten muutokset - Laki metsänhoitoyhdistyksistä Teemmekö vähemmällä enemmän oikeita asioita? Suomen metsäkeskus 10 5

6 Onko meillä aikaa ja rahaa Rahoittajat: Liiketoiminta (kasvuyritykset, isot yritykset) Valtio ja kunnat Sitra Maaseuturahasto TEM Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR, ESR Maantieteellisesti maaseuturahaston rahoitus painottuu harvaan asutulle maaseutualueelle ja ydin-maaseudulle, kun taas EAKR- ja ESR-rahoitus kohdistuvat pääasiassa taajamiin ja kaupunkikeskustoihin. Yhteisiä rahoituksen kohteita ovat mm. maaseudun mikroyritykset ja liiketoiminta-alueista matkailu, uusiutuva energia, biotalous, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä saavutettavuus. Maaseuturahastosta voidaan rahoittaa toimialaa rajoittamatta investointeja maaseutualueilla ilman maatilakytkentää tai maatilan yhteydessä toimivissa mikroyrityksissä. EAKR:sta ei rahoita maataloutta tai maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen yrityksiä eikä pääsääntöisesti maatiloilla toimivia yrityksiä, mutta EAKR-toimet voivat tukea niitä välillisesti erilaisten kehittämishankkeiden kautta sekä rahoittamalla mm. biotalouteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviä hankkeita Suomen metsäkeskus 11 Teemmekö yhteistyötä Hankekaudella huomioitavia seikkoja yhteistyön kehittämisessä. Metsätalouden, matkailualan, porotalouden, luonnonsuojelun, kaivos- ja energiateollisuuden kanssa pyritään keskitettyihin ratkaisuihin. Lisätään tiedottamista, neuvontaa ja koulutusta uusiutuvasta energiasta yhteistyössä kuntien, oppilaitosten, neuvonta- ja edistämisorganisaatioiden, energiayhtiöiden sekä kaivosalan kanssa. - tuet, rahoitus, osaaminen. Lappiin bioenergia-alan osaamiskeskus -ajatuksen esilläpitäminen Suomen metsäkeskus 12 6

7 Jatkokehitysmahdollisuudet, teemoja Lappilaiset bioenergiakylät (uudet kaavoituskohteet, matkailu- ja kyläkeskukset) Edistetään pienten maatila-, kylä- ja taloryhmäkohtaisten lähilämpölaitosten ja kunnallisten biokaasulaitosten rakentamista. Hallituille alueille suunniteltavat tuulivoimalat Kannustetaan tuulivoimayhtiöitä ja kyläyhdistyksiä sopimaan keskenään esim. Ruotsin mallin mukaisesti 0,3 prosentin vuotuisen korvauksen tuulivoiman tuotosta kylän kehittämiseen. Bioterminaalitoiminnan kehittäminen Koulutus: - Bioenergia-alan koulutus yhteistyötä /oppilaitokset - Paikallinen lämpöyrittäminen koulutusohjelma ja lyhytkurssit - Kuntien energiaosaaminen koulutusohjelma - Toimijoiden energiaosaaminen koulutusohjelma - Pienkiinteistöjen energiatehokkuus koulutus - Maatilatalouden energiatehokkuus koulutus ja neuvonta - Kone- ja korjuutekniikka kehittäminen ja koulutus - Metsäomistajien koulutus yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa - Lämmitystekniikka oppilaitokset, valmistajat - Energian keruutekniikka oppilaitokset, valmistajat - Raaka-aineen logistiikkaketjuun sekä bioenergia-alaan uusia liiketoimintakonsepteja - Uusiutuvien energiamuotojen ja tuotantoalojen oppimisympäristö Suomen metsäkeskus 13 Jatkokehitysmahdollisuudet, teemoja Tuhkan hyödyntäminen lannoite, tienrakennus, muut tuotteet Aurinkoenergia neuvonta, ja koulutus Biokaasu: Biokaasulaitosten suunnittelu, rakentaminen. Paikallista energiaa Biokaasun tankkauspisteet Kuluttajaneuvonta/ asennemuokkaus Hajautetusti tuotetun energian siirto valtakunnan verkkoon Syöttötariffijärjestelmän kehittäminen Hanketoimijoiden yhteistyön lisääminen Energia-alan toimijoiden yhteistyö Energiaverotuksen kehittäminen Lapin metsä- ja sahateollisuuden jakeiden hyödyntäminen Uuden metsä-/bioteollisuuden rakentaminen (monituotteet) bioenergiaala mukana!!! Uudet energiatuotteet Cleantech (mm. energiatehokkuus, ympäristö) Suomen metsäkeskus 14 7

8 Jatkokehitysmahdollisuudet, teemoja Mahdollisten lämpöyrittäjäkohteiden kehittäminen Lämpöyrittäjien määrää lisätään Energiakatselmukset, energianeuvonta (maatilat ja kunnat) Energiatodistukset Metsänhoito ja bioenergiatyöt hoidetaan ajallaan ja suunnitellusti Kaukolämmön tuotannon lisääminen vähentämällä tuontienergian käyttöä Pientuulivoimalat tutkimus- ja tuotantokäyttöön Maatilakohtaiset tuulivoimalat ja aurinkopaneelijärjestelmät Aurinkopaneelijärjestelmät sähköntuotantoon (pientalot, kiinteistöt) Neuvontatuotteiston kehittäminen, sähköisen tiedon saannin kehittäminen Aktiivinen hankehaku uuden ohjelmakauden alkaessa Osaamisresurssien yhdistäminen Yhteistyön lisääminen Lappi, Pohjois-Suomi, Suomi, Pohjoiskalotti Hankkeiden yhteissuunnittelu Suomeen tarvitaan vahvoja alueellisia innovaatiokeskittymiä, joissa hyödynnetään osaamista monialaisesti Suomen metsäkeskus 15 Metsäenergia Lappi Metsähakepotentiaali Metsähaketase 1000m3 /vuosi 1000m3/vuosi Rankapuu Kokopuu Integroitukorjuu (perus) Latvusmassa keskiarvo Kantokeskiarvo rankapuu on karsittua puuta koska tässä mallissa se korjataan ainespuun kanssa samalla kertaa erilleen kokopuussa on elävät oksat mukana Integroituperus vaihtoehdossa energiapuun osuus on yli 25m3/ha, ainespuuta yli 20m3/ha ja rungon koko >30 dm3 Latvusmassan talteenotto saanto on n. 70%, koska latvusmassaa suositellaan jätettäväksi n. 30% (Äijälä ym.2010) Suomen metsäkeskus 16 8

9 Bioenergiapotentiaali Lappi BioEnergiapotentiaali Lappi 2013 Puuperäiset MWh Yhteensä MWh Metsähake Polttopuut Sahan puru ja muut Kuori Kierrätyspuu MWh Turvetuotanto Muut MWh Yhdyskuntajäte Peltobiomassa Ruokohelpi 25 Lanta lehmä ja nauta Poroteurasjäte Yhteensä Suomen metsäkeskus 17 Jatkokehitysmahdollisuudet, teemoja sekä bisnespotentiaali Lappi Suomen metsäkeskus 18 9

10 Lähteet Lapin maaseutustrategia Lapin ilmastostrategia Lapin bioenergiaohjelma Lapin liitto Lapin ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Koulutuskuntayhtymä Lappia Metla Ely-keskus Lappi,maaseutuosasto Jyväskylä Innovation Suomen metsäkeskus TEM Suomen metsäkeskus 19 Kiitos! Suomen metsäkeskus 20 10

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä

Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa biomassan kestävää käyttöä tukevista rahoitusohjelmista, alan tapahtumista sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 12.2.2013.Heureka Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA Strateginen tavoite 1. Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ekotehokkaassa

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot