Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma Sisällysluettelo: I Tausta ja tavoitteet. 2 II Rakennuskanta 3 III Väestö 4 IV Palvelut.. 4 V Lähiöuudistushankkeen toteuttamisohjelma toimintalinjoittain Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen Tausta ja lähtökohdat Esteettömyyskartoitus Hissiprojekti Korjausrakentaminen ja asuinympäristön parantaminen Lähiöt elämänympäristöinä Aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen Vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteet Lähiökulttuuriprojekti Sosiaalitalkkariprojekti Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys. 12 VI Hankkeen organisointi ja yhteistyöosapuolet. 13 VII Rahoitus VIII Seuranta, arviointi IX Viestintä 14 1

2 I Tausta ja tavoitteet Lähiöuudistus 2000 on viiden eri ministeriön (YM, OPM, TM, STM, SM), valtion asuntorahaston ja kuntien yhteinen sateenvarjohanke, jonka avulla tuetaan lähiöiden uudistamistyötä. Hanke perustuu Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan. Sen mukaan lähiöiden uudistamista on jatkettava asukasrakenteeltaan ja asumismuodoltaan monipuolisten asuinalueiden turvaamiseksi. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen asuntopoliittisesta strategiasta, jossa asetetaan tavoitteeksi, että Lähiöuudistus 2000 ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota elinkaariasumisen mahdollistavan esteettömyyden edistämiseen, sosiaaliseen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä informaatioteknologiaan palvelujen saatavuuden ja kansalaisten osallistumisen mahdollistajana. Näitä lähtökohtia noudattaen ympäristöministeriö asetti työryhmän, joka johtaa Lähiöuudistus ohjelman valmistelua ja toteutusta. Ohjelmalla pyritään edistämään ministeriöiden välistä yhteistyötä Ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon ohjelmaan osallistuvien ministeriöiden ja kuntien sekä Suomen Kuntaliiton lähiöiden kehittämisen tavoitteet. Hanke jakaantuu neljään toiminta-linjaan: I II III IV Lähiöt yhdyskuntarakenteessa - Täydennysrakentaminen - Väestöltään vähenevät lähiöt Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen - Ympäristön ja asumisen esteettömyys ja toimivuus - Asuntojen elinkaarikorjaaminen ja julkisen kaupunkitilan kohentaminen Lähiöt elämänympäristöinä - Asuinyhteisön sosiaalinen toimivuus ja turvallisuus - Palveleva isännöinti Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys - Tietoyhteiskunnan taidot kaikille - Lähiö - asuinalue verkossa Lähiöuudistus 2000 ohjelmaan on valittu 15 hanketta eri puolilta Suomea. Oulun kaupungista ohjelmaan valittiin Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistushanke. Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistus sisältyy Oulun kaupungin asuntoohjelmaan jatkaen lähiöiden uudistamista Oulun kaupungissa Rajakylän lähiöuudistusprojektin päätyttyä. Tekninen lautakunta järjesti seminaarin 2

3 Tavoitteena esteetön Oulu kaupunki meille kaikille, jossa käsiteltiin esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä teemoja asuin- ja liikkumisympäristön sekä ikääntyvän väestön asumisen kannalta sekä pohdittiin keinoja hissirakentamisen ja muun esteettömyyden edistämiseksi. Kaukovainio-Höyhtyä, esteetöntä elämää projektialue on valittu alueen väestön ikärakenteen sekä rakennuskannan iän ja siitä johtuvan korjaustarpeen ja hissittömyyden perusteella (tekninen lautakunta , kaupunginhallitus ). Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia sekä tuottaa kaikille soveltuvaa esteetöntä ja turvallista elinympäristöä. Tavoitteisiin pyritään rakennuskantaa korjaamalla, hissejä rakentamalla, asuinympäristöä parantamalla sekä vanhustenhuollon kehittämistoimenpitein. Kaikille esteetöntä ja turvallista asuinympäristöä edistetään myös alueellista yhteistyötä edistävällä, kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia parantavalla osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmalla sekä asukastupatoimintaa kehittämällä. Uusina toimintamuotoina kehitetään monipuolisesti kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia sekä vahvistetaan omaehtoista toimintaa ja positiivista asumiskulttuuria lähiökulttuuriprojektin tarjoamin keinoin. Projektialue käsittää Kaukovainion ja Höyhtyän suualueet eli Kaukovainion, Hiirosen, Karjasillan, Nokelan, Höyhtyän, Lintulan ja Mäntylän kaupunginosat. Hankkeen tarkoituksena on toimia pilottina esteettömyyden ja hissirakentamisen edistämiseksi myös muissa kaupunginosissa. (kartat 1 ja 2) II Rakennuskanta Kaukovainion kaupunginosa on kerrostalovaltainen, pääosin 1960-luvulla rakennettu lähiö. Kaukovainion suuralueeseen kuuluvaan Hiiroseen rakennetaan lähivuosina asunto-ohjelman mukaisesti uusia asuntoja n. 900 kpl, joista kerrostalojen osuus on 70 %. Karjasilta, johon kuuluu 1940-luvulla rakennettu yhtenäinen pientaloalue sekä pääosin 1950-luvulla rakennettu kerrostaloalue on luokiteltu suojeltavaksi aluekohteeksi Arvokkaita alueita Oulussa selvityksessä. Karjasilta sijoittuu n. 1.5 km etäisyydelle kaupungin keskustasta osaksi sisintä lähiökehää. Suojelualueeksi on esitetty myös Nokelan kaupunginosaa, jonka rakennuskanta on pääosin 1950-luvulta. Nokela sijoittuu kaupunkirakenteessa lähiökehään. Höyhtyän ja Oulun ensimmäisen aluerakennuskohteen Lintulan kerrostalot ovat pääosin 1960-luvulta. Mäntylän kaupunginosa on rakentunut luvulla. Selvaakitalojen ryhmä Höyhtyällä on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi Arvokkaita alueita Oulussa selvityksessä. 3

4 Projektialueella on asuntoja yhteensä 7745 kpl, joista kerrostaloasuntoja 70 %. Kaupungin vuokrataloyhtiöllä Oulun Sivakka Oy / Oulun Tervatalot Oy:llä on alueella asuntoja yht. 916 kpl. Rakennuskannan iästä johtuen suurimmat korjaustarpeet koskevat julkisivuja, parvekkeita ja LVI-järjestelmiä. Alueen 223 kerrostalosta on hissittömiä 117 kpl, joissa on asuntoja yhteensä 2876 kpl (Oulu aluettain 2000 selvitys). Lähivuosina Karjasillan kaupunginosaan Takalyötyn alueelle tullaan rakentamaan ns. Caritas-kylä, joka on esteettömän, turvallisen ja elinikäisen asumisen mahdollistava asuinkerrostaloalue. Asunnot suunnitellaan mm. vanhusten ja vammaisten tarpeita varten. III Väestö Projektialueella on yhteensä asukasta jakautuen suuralueittain siten, että Kaukovainiolla 5931 ja Höyhtyällä 8660 henkeä. Väestö on ikääntynyttä molemmilla suuralueilla (Oulun kaupungin väestötiedot ). Kaukovainiolla väestön keski-ikä on 41 vuotta, kun se koko kaupungissa on noin 36 vuotta. Vanhusväestön (65-vuotta täyttäneiden) osuus 16,4 %, on kaupungin korkeimpia (koko kaupungissa keskimäärin 11,1 %). Asuntokuntia on Kaukovainion suuralueella kaikkiaan 3173 kpl, joista vähän yli puolet (n. 53 %) asuu vuokralla (koko kaupungissa n. 37 %). Asunnoista lähes yhdeksän kymmenestä on kerrostaloissa. Työttömänä on joka viides työvoimaan kuuluvista henkilöistä ja työttömyysaste 22.7 % on suuralueiden toiseksi korkein vuoden 1998 työssäkäyntitilaston mukaan. Myös työpaikkaomavaraisuus jää vaatimattomalle 66 %:n tasolle (kaupungissa keskimäärin 122 %). Vva-tulot tulonsaajaa kohti vuonna 1998 olivat vain mk (toiseksi alhaisimmat kaikista suuralueista) kun tulotaso kaupungissa keskimäärin oli mk. Höyhtyän suuralueella väestön keski-ikä on noin 40 vuotta ja vanhusten suhteellinen osuus 15,2 %. Asuntokuntien määrä on 4256 kpl, joista vuokralla asuvia on noin 27 %. Työttömyysaste on 15,6 % eli hiukan kaupungin keskimääräistä matalampi ja työpaikkaomavaraisuus on 83 %. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista on 58 % (kaupungin keskimääräinen osuus 60 %). Vva-tulot tulonsaajaa kohti olivat mk eli melkein kaupungin keskimääräistä tasoa. IV Palvelut Alueen palvelut on esitetty kartoilla 3 ja 4. Kaukovainion ostoskeskuksen ympäristön parantamisesta on tehty yleissuunnitelma vuonna Ostoskeskus tulee toimimaan osaltaan myös rakennettavan Hiirosen kaupunginosan palvelualueena. Suunnittelualueella sijaitsee kolme päivittäistavaramyymälää, kaksi elintarvikekioskia, 4

5 kolme ravintolaa, apteekki sekä muutama muu kaupallinen palvelu. Kaukovainion suuralueen asukastupa sekä lähiökulttuuriprojektin toimipiste sijaitsevat myös ostoskeskuksessa. Lisäksi alueelta löytyvät seurakuntatalo, päiväkoti ja nuorisotilat. Suunnittelun tavoitteena on ollut ympäristö- ja kaupunkikuvan parantaminen, joka on toteutettu liikennejärjestelyjä selkeyttämällä sekä maisemaan ja rakennuksiin kohdistuvalla suunnittelulla. Liikuntarajoitteisten esteet ja tarpeettomat tasoerot on pyritty poistamaan. Suunnittelua on jatkettu yleissuunnitelman pohjalta siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa vuonna Kaukovainion seurakuntatalon peruskorjaushanke on käynnistynyt vuoden 2001 alussa. Yleissuunnitelman mukaiset piha-alueiden kunnostustyöt on toteutettu seurakuntatalon osalta kesällä Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2010 mukaiset projektialueen palveluiden kehittämishankkeet: Kaukovainion koulun perusparannus Kaukovainion kirjaston perusparannus Höyhtyän terveysaseman laajennus V Lähiöuudistushankkeen toteuttamisohjelma toimintalinjoittain 5.1 Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen (II) Tausta ja lähtökohdat Rakennusten ja elinympäristöjen esteettömyys on noussut merkittäväksi laatukriteeriksi kaupunkiyhteisöjen kehittämisessä. Kaikille soveltuvuus, esteettömyys ja turvallisuus on kirjattu suunnittelun ja rakentamisen tavoitteiksi vuoden 2000 alusta voimaan astuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (maankäyttö- ja rakennuslaki 12, 117, 166, maankäyttö- ja rakennusasetus 50, 51, 53) luvun erityissuunnittelusta veteraaneille ja vammaisille esteettömyys on kehittynyt uuden vuosituhannen strategiaksi. Nykytilannetta edelsi 1990-luvun väestörakenteen muutoksen tiedostaminen luvuilla esteettömästä suunnittelusta julkaistiin runsaasti ohjeita; vammaisten ihmisten oikeuksiin yhteiskunnassa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota. (Esteetön katuympäristö 2000, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2001:9, katuosasto). Kansainvälisellä tasolla Espanjan Barcelona, Barcelona A city for us all esteettömyysohjelma on yksi esimerkki kokonaisvaltaisesta esteettömän kaupungin kehittämisestä. Barcelonan esteettömyyssuunnitelman päätavoite on esteetön kaupunki vuoteen 2006 mennessä. Kymmenvuotisessa toteuttamisohjelmassa esteettömien kohteiden määrä nousee asteittaisesti lähtöprosentista 100 prosenttiin. 5

6 Suomessa esimerkiksi Helsingin kaupunki on laatinut liikkumisesteettömyysstrategian sekä toteutusohjelman, jonka tavoitteena on esteetön Helsinki vuonna 2010 (Esteetön Helsinki - kaupunki meille kaikille, osa I, Esteetön Helsinki toteutusohjelma, osa II) Esteettömyyskartoitus Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla toteutettava esteettömyyskartoitus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: I katuympäristö ja kevyenliikenteen väylät, II piha-alueet, porraskäynnit ja yhteistilat tyyppikohteista, III kartoitus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä. I Katuympäristön ja kevyenliikenteen väylien kartoitus Katuympäristöstä kartoitetaan: jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät, aukiot, yksittäiset vaaralliset paikat, joukkoliikenteen pysäkit sekä erityisesti suojatiet. II Piha-alueet, porraskäynnit ja yhteistilat Valituista rakennusten tyyppikohteista kartoitetaan hissittömyys, portaiden tasoero, liittyminen katualueelle ja luiskan olemassaolo, - julkiset palvelurakennukset (päiväkodit, koulut, terveysasemat, kirjastot, kirkot jne.) - yksityiset palvelurakennukset (ostoskeskukset) - yhteistilat (esim. asukastuvat) - asuinrakennukset. Tavoitteena on luoda esteettömyyskartoituksen osa-alueista I ja II paikkatietopohjainen (GIS) malli kartoituksen tulosten siirtämiseksi kartoilla käsiteltävään ja helposti analysoitavaan muotoon. Esteettömyystietojärjestelmän avulla on mahdollista arvioida kohteen nykytilanteen esteettömyys, luokitella kohde valittujen kriteerien pohjalta sekä analysoida mahdollisuudet korjata se esteettömäksi. III Kartoitus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön toimesta kartoitetaan kotona asuvien yli 75-vuotiaiden toimintakyky sekä koti- ja asuinympäristö. Vastaava kartoitus on toteutettu yli 85-vuotiaiden osalta. Kartoituksen tulokset analysoidaan ja laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat vuosille , jolloin toteutetaan uusi toimintakyvyn mittaus ja analysoidaan seurantatulokset. Kartoitus käynnistyy viimeistään 1/

7 Esteettömyyskartoitusta täydentää Oulun Invalidiyhdistyksen Esteetön Oulun seutu -julkaisu, jossa vapaaehtoistoimijat kiertävät yleisimmät palvelu-, liike- ja yleisötilat sekä reitit liikuntaesteisten kanssa. Julkaisu valmistuu vuoden 2001 loppuun mennessä. Esteettömyyskartoituksen osat I ja II laaditaan konsulttityönä. Kartoitukseen liittyen on mahdollista teettää osaselvityksiä yhteistyönä eri oppilaitosten kanssa. Kartoitus kilpailutetaan 8-9/2001, kartoitus käynnistyy 9-10/ Hissiprojekti Kaupunginhallituksen asettaman hissityöryhmän toimeksiantona on selvittää hissien rakentamismahdollisuudet Oulun kaupungissa, laatia hissiselvitys sekä toteuttaa taloyhtiöille suunnattu tiedotus- ja markkinointikampanja hissirakentamisen edistämiseksi. Hissiselvitys sisältää: hissittömät kerrostalot, hissien rakentamistarpeen, viranomaismääräykset sekä tekniset ratkaisut. Tiedotus ja markkinointikampanja sisältää: tekniset ratkaisut ja sijoitusvaihtoehdot, lupamenettelyn, kustannukset, rahoituksen sekä päätöksentekomenettelyn. Valtion asuntorahasto myöntää avustusta hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistoon aravalainoitetuille vuokrataloille 50 % ja asuntoosakeyhtiöille 40 % kustannuksista. Kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) vuosina myönnetään kaupungin avustusta hissien rakentamiseen 15 % asuntoosakeyhtiöille ja 5 % aravalainoitetuille vuokrataloille. Hissityöryhmä tekee esitykset avustuksen kohdentamisesta sekä toimii Oulun kaupungissa toteutettavan hissirakentamisen seurantaryhmänä kaupungin hissiavustuskauden ajan. Jäsenet: Tapani Mäkikyrö rakennusvalvontavirasto, pj. Matti Kuusisto Oulun Sivakka Rauni Väänänen-Sainio sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyö Maarit Alikoski keskusvirasto Leena Olsbo-Rusanen tekninen keskus, tontti- ja asumispalvelut, sihteeri Toimeksiannon kesto saakka. Hissityöryhmän tulee laatia hissiselvitys mennessä. Työryhmä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita. Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden 65-vuotiaista asukkaista asuu tehdyn selvityksen mukaan 30 % hissittömissä kerrostaloissa. 7

8 5.1.4 Korjausrakentaminen ja asuinympäristön parantaminen Alustava Oulun Sivakan kiinteistöjen viisivuotinen perusparannus- ja korjaussuunnitelma sisältää Kaukovainio-Höyhtyä suuralueille yhteensä kahdeksan eri kohdetta: kiinteistöjen perusparannus ja korjaushankkeita, parvekkeiden ja julkisivujen uusimisia sekä piha-alueiden perusparannus- ja korjaushankkeita. Lintulan Lämpö Oy suunnittelee usean taloyhtiön julkisivujen, parvekkeiden, vesijohtojen ja viemärien, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien, antennijärjestelmien ja vesikaton korjausta. Alueella sijaitseviin kiinteistöihin ei ole suunniteltu käyttötarkoituksen muutoksia. Oulun Tervatalot Oy:n Liesitie 3:n rivitalot ovat kuitenkin purkuuhan alla kuntoarviossa havaittujen vikojen vuoksi. Vapautuvalle tontille rakennetaan mahdollisesti asuinkerrostalo. Lähiöuudistusalueen vuoden 2001 korjausavustushakemuksista 25 % koskee ulkoalueita. Niiden korjaus- tai perusparannustoimenpiteitten kustannusarvio on yhteensä mk. Markkamääräisesti eniten avustusta vuodelle 2001 on haettu vesijohto- ja viemärijärjestelmien korjaukseen, joiden kustannusarvio on yhteensä mk. Parvekekorjauksiin on suunniteltu käytettäväksi yhteensä mk, lämmitysjärjestelmiin mk, yhteistilojen korjaus- ja muutostöihin mk ja julkisivukorjauksiin mk. Korjaustoimenpiteitä on suunniteltu yhteensä 94 kohteeseen. Korjausten kustannusarvio on yhteensä mk. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto (arkkitehti yo Sari Hirvonen) on laatinut Kaukovainio-Höyhtyä aluetta koskevan Rakennuskannan toiminnallisen perusparannuksen suunnitteluohjelman esiselvityksen. Esiselvitys liittyy Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilta valittaviin yleisiin tyyppikohteisiin joihin laaditaan esteettömän elinkaariasumisen mahdollistavat perusparannusratkaisut. Tavoitteena on saada sisällytetyksi suunnittelukohteisiin myös huoneistokohteita joiden perusparannuksen toteutusta ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan poikkitieteellisin tutkimusmenetelmin. Korjausrakentamista ja asuinympäristön parantamista edistetään myös Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistuksen tiedotuskampanjalla. 8

9 5.2 Lähiöt elämänympäristöinä (III) Aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla toimivat asukasyhdistykset - lähidemokratiayhteisöt - ovat kaupungin yhteistyökumppaneita joiden toiminta rakentuu aloitetoiminnasta, alueellisesta tiedottamisesta, yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta edistävästä toiminnasta, asukastupa- ja tietotyötoritoiminnasta, kolmannen sektorin palvelutuotannosta sekä valvontarengastoiminnasta. Asukastupatoiminta sisältyy kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan Lisäksi lähidemokratiayhteisöt toteuttavat asukasosallisuutta liittyen kaupungin linjaorganisaation perus- sekä kehittämistoimintaan. Alueilla toimii kolme asukastupaa. Lintulammen asukastuvan toiminnasta vastaa Lintulammen asukasyhdistys yhteistyössä tupaemännän, usean kymmenen työllistetyn sekä projektityöntekijöiden kanssa. Lintulammen asukastupa on toiminut Höyhtyän ostoskeskuksessa vuodesta 1997 lähtien. Toiminnassa huomioidaan erityisesti vanhukset ja työelämän ulkopuolella olevat. Tuvan laajaan toimintaan kuuluvat kotipalvelu-toiminta lapsiperheille sekä vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukeminen, perhekahvila- ja lapsiparkkitoiminta, kerho- ja harrastustoiminnot. Karjasillan asukastupa Rehulantiellä on aloittanut toimintansa lokakuussa Toiminnasta vastaa Karjasillan asukasyhdistys parin tupatyöntekijän kanssa. Kaukovainion suuralueen asukastupa sekä lähiökulttuuriprojekti toimivat Kaukovainion ostoskeskuksen tiloissa. Sekä Kaukovainion että Höyhtyän suuralueilla toimivat alueelliset yhteistyöryhmät. Alueelliset yhteistyöryhmät toimivat suuralueiden tuntosarvina reagoiden alueen tapahtumiin nopeasti joko yhteistyönä tai oman vastuualueen arkityön kautta. Yhteistyöryhmät järjestävät myös monipuolisesti yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta edistävää toimintaa, tapahtumia sekä koulutusta. Toiminta huomioi alueelliset erityispiirteet ja tarpeet. Yhteistyöryhmien toiminnassa on mukana alueen kunnallisten peruspalvelujen sekä muiden julkisten palvelujen edustajia, asukasyhdistykset, vanhempainryhmät, seurakunta, poliisi sekä järjestöjen edustajia. Asuinyhteisön sosiaalista toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään Oulun kaupungin Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaan ja toimenpideohjelmaan sekä Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelmaan 2001 (toimenpide-ehdotukset 2001, alustavat toimenpide-ehdotukset ) sisältyen. Strategian ja toimenpideohjelman on valmistellut kaupunginhallituksen asettama neuvottelukunta, jossa on edustus kaikista valtuustoryhmistä, hallintokunnista sekä neljä kuntalaisia edustavaa jäsentä. Hallinnonrajat ylittävä aluetyö sekä alueellinen toiminta esitetään toimenpideohjelmassa organisoitavaksi suuralueittain toimivien aluekokousten ja alueellisten yhteistyöryhmien kautta. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman osa-alueet ovat aluetyö ja alueellinen toiminta, lasten ja nuorten osallisuus, 9

10 tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Toiminta resurssoidaan osaksi kuntayhteisön linjaorganisaation sekä luottamushenkilöhallinnon perustoimintaa. Aluetyön sekä alueellisen toiminnan koordinoinnista vastaavat suuralueittain valittavat alueellisen yhteistyön vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilönä toimivat Oulun kaupungin peruspalveluja edustavat henkilöt. Aluetyön käytännön toteuttajina toimivat aluetyöntekijät. Aluetyöntekijän resurssi linkitetään asukastupatoimintaan. Toiminta rahoitetaan lähidemokratiaan budjetoitavasta alueellisesta toimintarahasta. Osallisuuden ja vaikuttamisen lähtökohtana ovat yhteistyö ja verkottuminen. Suunniteltu malli korostaa yhteisvastuuta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista ajattelua. Toimenpideohjelma käsitellään kaupunginvaltuustossa 10/2001 ja resurssien osalta 11/ Vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteet Vanhustenhuolto on yksi sosiaali- ja terveystoimen painopistealueista. Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhukset selviytyvät omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti tavoitteeksi on asetettu, että 90 % yli 75-vuotiaista voi asua omassa kodissaan tarvittavien palveluiden tukemana. Kotihoidon palveluja saa säännöllisesti n. 30 % yli 75-vuotiaista. Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn Vanhustenhuollon toimintastrategia vuoteen 2005 mukaisia toimenpiteitä ovat mm. Kotihoidon sisällön kehittämishanke osana laadunhallintajärjestelmää (käynnistäminen vuoden 2001 aikana, sisältää etsivän vanhustyön kehittämisen) Yli 85-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyn kartoituksen tulokset analysoidaan ja laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat vuosille , jolloin tehdään uusi toimintakyvyn mittaus ja analysoidaan seurantatulokset. Asumisoloja ja elinympäristöä koskevan kartoituksen perusteella tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön toimesta kartoitetaan kotona asuvien yli 75-vuotiaiden toimintakyky sekä koti- ja asuinympäristö Kartoitetaan hissittömät kerrotalokohteet joissa asuu runsaasti yli 75- vuotiaita ja joiden kotona selviytymiselle hissittömyys voi muodostua esteeksi Kartoitetaan palvelujen piirissä olevien yksinasuvien muistihäiriöisten määrä Tarkistetaan hissittömien kerrostalojen kartoitus yli 65-vuotiaille. Selvitetään ja tiedotetaan korjausrakentamisen mahdollisuuksista yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Kartoitetaan lähipalvelut asuinalueittain. Kartoitetaan erityispalveluiden tarve sekä elinympäristön toimivuus osana lähiöuudistusta 10

11 Kartoitetaan vanhustyön asiakkaiden mielipiteet ja tarpeet asukastupatoiminnan edelleen kehittämisestä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla Henkilöstörakennetta vahvistetaan vuosittain muuttamalla kotiavustajan vakansseja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkintoa edellyttäviksi hoitajan vakansseiksi, tuetaan henkilöstön urakehitystä Henkilökunnan täydennys- ja lisäkoulutusta jatketaan (mm. oppisopimuskoulutus) Lähiökulttuuriprojekti Lähiökulttuuriprojektin tavoitteena on vahvistaa alueen asukkaiden hyvän elämän ja omaehtoisen toiminnan mallia, ehkäistä syrjäytymistä ja näin osaltaan luoda positiivista asumiskulttuuria. Toiminta sisältää muistelutuokioita, perinnetoimintaa, vierailuja, teemapäiviä, alueellisia arjen kulttuuritapahtumien suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden vanhainkotien, palvelutalojen, päiväkotien, koulujen ja asukastupien kanssa. Toiminta käynnistyy 8/2001 yhteistyöllä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden vanhainkotien ja palvelutalojen kanssa sekä perinnenäyttelyllä Kaukovainion asukastuvan tiloissa. Vuoden 2001 painopistealue ovat ikä-ihmiset vuoden aikana luodaan yhteistyösuhteet alueen vanhainkoteihin, palvelutaloihin sekä hissittömissä taloissa asuviin vanhuksiin. Vuonna 2002 vanhuskulttuurityö jatkuu, painopistealueena on sukupolvien välinen vuorovaikutus: vanhuksilta saatua tietoa siirretään lapsille ja nuorille. Vuoden 2003 lähiökulttuuritoiminnan painopisteenä on aikuisväestö. Arvoja, suvaitsevaisuutta ja itsensä ilmaisemista sisältävän toiminnan avulla luodaan räätälöityjä hyvinvointia lisääviä toiminnan malleja Sosiaalitalkkariprojekti Sosiaalitalkkariprojekti on Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Kumppanuuskeskuksen hanke, joka linkittyy lähiöuudistusprojektiin vuoden 2002 aikana mikäli rahoitus saadaan järjestettyä. Sosiaalisen isännöinnin projektin tavoitteena on, että lähiöuudistusalueen kiinteistöjenomistajat yhteistyössä asukastupatoimintaa toteuttavien yhdistysten kanssa työllistävät sosiaalitalkkareita tukityöllistämismuotoja hyödyntäen. Yhdistelmätukityöllistämisen määrärahojen vajeesta Oulun työvoimapiirissä johtuen projektin aloitusajankohta on siirretty vuoden 2002 puolelle. 11

12 5.3 Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys (IV) Valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa mm. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa korostetaan, että kaikille kansalaisille tulee tarjota mahdollisuus kehittää tietoyhteiskuntataitoja osana elin- Ikäistä oppimista. Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Oulussa toimivien asukastupien liittämisestä kaupungin kiinteään tietoliikenneverkkoon osana kaupungin palvelujen kehittämistä. Asukastuvilla järjestettävillä kursseilla ja koulutuksella on kehitetään eri ikäisten asukkaiden tietoyhteiskuntavalmiuksia. Yhteistyötä on tehty mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Terveysteknologian opiskelijat ovat ohjanneet kursseja mm. yli 70-vuotiaille. Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus toimii yhteistyökumppanina it-koulutushankkeessa Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön/teknokeskuksen kanssa. Koulutushankkeen tavoitteet Ikääntyvät kaupunkilaiset pysyvät mukana tietoyhteiskuntakehityksessä, pystyvät käyttämään tavallisimpia tietoverkoissa tarjottavia palveluita ja hyvinvointiteknologiaa. Työelämästä poissa olevat ja sen myötä syrjäytymisvaaraan joutuvat kaupunkilaiset saavat paremmat edellytykset hakeutua tietoyhteiskunta-ajan työtehtäviin. Työelämässä mukana olevat, puutteellisten atk-taitojen vuoksi työelämän kehityksestä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt säilyttävät työpaikkojen ja työtehtävien valinnanmahdollisuuden. Koulutustarve on kartoitettu Oulun kaupungin lähidemokratiatoimintaan sisältyen on todettu tietotekniikkavalmiuksia nostavan koulutuksen ja tukitoiminnan tarve. Tietoyhteiskuntaohjelmat sisältävät kannanoton koulutustarpeeseen vastaamisesta. Toiminta Tavoitteena on järjestää 10 kahden opintoviikon koulutusjaksoa vuosina alkaen loppuvuodesta Osallistujamäärä 18 henkilöä per jakso. Koulutuksen aikana opiskelija voi suuntautua joko atk-ajokortin suorittamiseen eli työelämässä painottuviin atk-valmiuksiin tai lähiö- ja yhdistystoiminnassa käyttöön tuleviin taitoihin. Kouluttajana toimivat OAMK:n Koulutus- ja kehittämispalvelujen vakituiset opettajat. Ensimmäisten jaksojen kokemusten pohjalta luodaan toimiva malli tavoitteissa ilmaistuja koulutustarpeita omaavien väestöryhmien koulutus- ja tukitoiminnaksi. Tukihenkilöinä käytetään ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Toiminta on opiskelijoille harjoittelua tai projektiopintoja. 12

13 Koulutustoiminta linkitetään Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu koordinaatiohankkeeseen, jossa kuntalaisten koulutus Oulun kaupungissa huomioidaan laajemmin. Syksyllä 2001 järjestetään ensimmäinen kahden opintoviikon koulutusjakso, johon lääninhallitus on myöntänyt koulutusrahaa päätöksellään 4/2001. VI Hankkeen organisointi ja yhteistyöosapuolet Hankkeen organisoinnista ja suunnittelusta vastaa kaupunginhallituksen asettama lähiökehittämistyöryhmä, jossa on edustettuna tekninen keskus, keskusvirasto, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi sekä Oulun Sivakka Oy. Hankkeen vetäjänä ja koordinaattorina toimii tehtävään palkattu lähiökoordinaattori. Projektin yhteistyötahoja ovat kaupungin eri hallintokunnat sekä muu julkinen sektori, alueen asukkaat, asukasyhdistykset, muut kolmannen sektorin toimijat, kiinteistöjen omistajat ja isännöitsijät, Oulun yliopisto sekä konsultointitehtävistä vastaavat tahot. VII Rahoitus Esteetöntä elämää Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistuksen henkilöstömenojen ja toiminnan rahoitukseen esitetään Oulun kaupungin talousarvion 2002 valmistelussa varattavaksi yhteensä markkaa (79385 euroa). Hissiavustus määrärahaa esitetään Oulun kaupungin talousarvion 2002 valmistelussa varattavaksi markkaa (84094 euroa). VIII Seuranta, arviointi Kaupunginhallituksen päätöksellä asetettu lähiökehittämistyöryhmä toimii myös hankkeen seurantaryhmänä. Hankkeesta raportoidaan väliraporteilla vuoden 2001 ja 2002 osalta. Loppuraportti hankkeen tuloksista valmistuu mennessä. Lähiöuudistus 2000 toimesta järjestetään hankkeille sarja ohjausseminaareja. Hankkeen asetetuista tuloksista, tuloksia mittaavista ja arvioivista indikaattoreista, arvioinnin painopisteistä sekä tulosten hyödyntämisestä laaditaan erillinen selvitys mennessä. 13

14 IX Viestintä Lähiöuudistuksen viestinnän lähtökohta on tiedottaa lähiöuudistuksen etenemisestä välineillä jotka tavoittavat kaikki kotitaloudet mahdollistaen alueen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen. Kuntalaisten antama palaute käsitellään lähiökehittämistyöryhmässä. Tässä tarkoituksessa hyödynnetään myös Kaukovainio-Höyhtyä suuralueella toimivien lähidemokratiayhteisöjen alueellista tiedottamista; asukasyhdistysten lehtiä, tiedotteita sekä www-sivuja. Lähiöuudistuksesta tiedotetaan paikallisten joukkoviestimien ohella kaupungin tiedotuslehti Rumputuksessa sekä Oulun kaupungin henkilöstölehti Pyörteessä. Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistuksesta toteutetaan esite. Esitteen tavoitteena on mm. edistää korjausrakentamista ja asuinympäristön parantamista. Kaupunginhallituksen asettama hissityöryhmä toteuttaa taloyhtiöille suunnatun tiedotus- ja markkinointikampanjan hissirakentamisen edistämiseksi. Esiteparin toteutus aikataulutetaan toisiaan tukeviksi. Syksyn 2001 aikana täydennetään Esteetöntä elämää Kaukovainio-Höyhtyä www-sivustoa. Sivuille luodaan ajantasalla pidettävä esittelymateriaali sekä vuorovaikutus- ja palautekanava. Internetin tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään lähiöuudistuksessa tavoitteena Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden kaikkien toimijoiden erityisesti kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden, vanhainkotien ja palvelutalojen, asukasyhdistysten sekä alueellisten yhteistyöryhmien - saaminen osallisiksi prosessiin. 14

15 15

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Ohjelmapäällikkö, Sari Hosionaho, FT Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 2017 päätösjuhla 24.11.2017, Hilton Strand, Helsinki

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 GUIDANCE FOR CUSTOMERS IN ACCESSIBILITY RECONSTRUCTIONS MS. ANNA-LIISA ROMPPANEN, CIVIL ENGINEER, CITY

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI. ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ

LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI. ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ Vihreä ja vireä lähes valmis alue... 5 TAVOITTEET... 6 Keskeiset toimintatavat ja tulokset... 7 Rahoitus... 7 Organisointi

Lisätiedot

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10,02,2015 Hki Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖ - STRATEGIA - YHTEISTYÖ Lahden kaupungin strategia

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet

Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet Kerrostalojen korjaaminen klinikan aloitustilaisuus 27.5.2014 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti ESITYKSEN SISÄLTÖ: 4 x E = 1. ELINKAARI 2.

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä 26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,) Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu RYHMÄ 2. PJ.

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005 2007 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry 24.11.2008 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskohteet 2005 2006 Ulkorakenteet LVI-järjestelmät Sisärakenteet Huoneistokorjaukset

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2012 lopussa Suositus,

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2016-2017 Vanhusneuvostopäivä 6.4.2016, Helsinki, Wanha Satama Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Keskeiset tavoitteet - Saada alueen asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon - Asukkaat

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio

Tulevaisuuden Kaukovainio Tulevaisuuden Kaukovainio Ikääntyneiden asuinalueena Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Mervi Uusimäki KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 noin 4700 asukasta Aluesuhdelukuja

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Missä ollaan nyt? -kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen - Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari 2017 16.3.2017 Tampere Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen -seminaari 11.2.2016, Jyväskylä Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ

HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS 20.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ VAIHE 1. : PAIKALLISIA HISSIPROJEKTEJA perjantai 22. joulukuu 2017 2 VAIHE

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2011 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 979 640 (18,1%) 85+

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ikäystävällinen Hervanta

Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Ympäristöministeriö Tampereen kaupunki Tampereen Kotilinnasäätiö Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 24.3.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti

Lisätiedot

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla. Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla. Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti 11.10.2017 11.10.2017 Jonna Hohti 2 Resurssiviisas maankäyttö ja suunnittelu

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Esteettömyys ja hyvä asuminen

Esteettömyys ja hyvä asuminen Esteettömyys ja hyvä asuminen Yhteinen koti maalla Jamilahden kansanopisto pe 1.9.2017 Jukka Laakso Korjausneuvonnan päällikkö VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA!

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU SEMINAARI 13.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ Sote-uudistus on välttämätön palvelujen

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Hissillä kotiin. Lahti Valtakunnallinen hissiseminaari

Hissillä kotiin. Lahti Valtakunnallinen hissiseminaari Hissillä kotiin Lahti 8.5.2014 Valtakunnallinen hissiseminaari johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa.

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. 7.4.2009 Jorma Lauronen12.10.2007 Tekijän nimi Ylitarkastaja Hanna Koskela ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen 27.9.2017 Jyväskylän kaupunki/ Rakentaminen ja ympäristö/ asuntotoimi Jyväskylän kaupunki on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot