Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen (klo lähtien) Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen Poissa Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Kontola puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Kari Hakomäki PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ilmoitusasiat 4 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ns. ruokalarakennuksen purkamislupa-asiassa/ Lapuan kaupungin valitus / Vastaselitys / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5 Vuoden 2007 eduskuntavaalit, vaalien ulkomainonta 6 Jaakko Palmun anomus jätevesimaksun hyvittämisestä 7 Asunto-osakkeiden arviokirja 8 Korttelin 1411 tonttijaon muutos 9 Korttelin 1413 tonttijako 10 Talousarvio 2007 / Käyttötalous / Investointitalous / Tavoitteet / Käyttösuunnitelma 11 Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta / Lausunto yleissuunnitelmasta 12 Työhyvinvointitutkimus raportti 13 Keskustan osayleiskaavan muutosehdotus Honkimetsän alueella / Lausunto 14 Kokouksen päättäminen 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Kari Hakomäen.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Ympäristöministeriön tiedotteet : Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -opas ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa -julkaisu. 2. Pöytäkirjat keskuskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen työmaakokouksista ja Tiehallinnon päätös : Hirvijoen Yhdystien yksityistien parantamistyön hyväksyminen. Tarkastuksen perusteella työstä aiheutuneista kustannuksista on hyväksytty valtionavustukseen oikeuttaviksi ,00, vahvistettu avustusprosentti on 50 % eli kaupungin tilille maksetaan , Valtion asuntorahaston vahvistuspäätös : Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry/lepola:lle on myönnetty avustusta hissin korjaamista varten , Valtion asuntorahasto kirje : Asuntorahasto on varannut valtion talousarvioon perustuen Asunto Oy Härsiläntie 26:n hissin rakentamiseen tarkoitettua avustusta ,00. Lopullinen avustus tulee olemaan enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 6. Länsi-Suomen lääninhallituksen maksatuspäätös : Lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta 5.900,53 matkakeskuksen suunnitteluhankkeen laatimiseen. 7. Viranhaltijapäätökset ja 5: Kaupungin etuosto-oikeus lokakuun ja marraskuun 2006 kiinteistökaupoissa. LIITE 3a / Tekla Kaupunginvaltuuston päätökset : 4 Harjoitushallin rakentaminen/kustannusarvio/määrärahat 5 Vuoden 2007 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille LIITE 3b / Tekla Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutokseen sekä uuden sopimuksen hyväksyminen 13 Teollisuushallin ja tontin myyminen Plate Power Oy:lle 14 Asemakaavan muutos/10. Siirilä, kortteli 1047 (osa) ja Piispankatu

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS NS. RUOKALARAKENNUKSEN PURKAMISLUPA-ASIASSA/ LAPUAN KAUPUNGIN VALITUS/VASTASELITYS/KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Kh Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylännyt ns. ruokalarakennuksen purkamisluvan. Vaasan hallinto-oikeuden päätös LIITE 14/Kh Koska purkamisluvan hakeminen on perustunut Lapuan kaupunginhallituksen päätökseen , valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty Lapuan kaupunginhallituksen nimissä. Valitus LIITE 15/Kh Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn valituksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Lapuan kaupungilta vastaselitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Nurkkakivi ry:n selityksestä, jotka on annettu kaupungin valituksen johdosta. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon selitys LIITE 9/Kh Nurkkakivi ry:n selitys LIITE 10/Kh Kj: Kaupunginhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen vastaselityksen. Vastaselitys LIITE 11/Kh Kh: Hyväksyi esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 Kh Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä. Päätös LIITE 12/Kh = LIITE 4a / Tekla Kj: Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) tai ja rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi, puh. (06) tai Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 VUODEN 2007 EDUSK UNTAVAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 15/80/2006 suositellut, että eduskuntavaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 5a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että eduskuntavaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisilla alueilla voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asetetaan Lassilantien varteen torin puolelle. Mainospaikkoja varataan kaksi (2), puoluetta, yhteislistaa tai valitsijayhdistystä kohti. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikkoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 JAAKKO PALMUN ANOMUS JÄTEVESIMAKSUN HYVITTÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Jaakko Palmu on anonut jätevesimaksun hyvittämistä. Palmun omistamassa kiinteistössä on ollut vesivuoto, mutta vuotanut vesi ei ollut mennyt jätevesiviemäriin, vaan imeytynyt maahan. Anomus LIITE 6a / Tekla Koska vuotovesi ei ole päässyt viemäriverkostoon, voidaan arvioidusta vuotovedestä johtuva jätevesimaksu jättää perimättä. Vuoden 2006 kulutus ( ) on ollut 187 m³. Keskimääräinen vuosikulutus edellisten neljän vuoden ajalta on ollut noin 47 m³. Arvioitu vuotoveden määrä on näin ollen ollut 140 m³. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää hyvittää Jaakko Palmulle jätevesimaksua 140 m³ osalta. (140 m³ * 1,60 /m³ = 224,00 + alv 22 %, yhteensä 273,28 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 ASUNTO-OSAKKEIDEN ARVIOKIRJA Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 KORTTELIN 1411 TONTTIJAON MUUTOS Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1411 koskien tontteja 2 ja 3, jotka yhdistetään tontiksi 5. Tonttijakoehdotus LIITE 8a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 8b / Tekla Tonttijakoalue on kaupungin omistuksessa ja alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa tonttijaon muutokseen. Hyväksyminen LIITE 8c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimäen kaupunginosan korttelin 1411 tonttijaon muutosehdotuksen, jossa tontit 2 ja 3 yhdistetään tontiksi 5. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 KORTTELIN 1413 TONTTIJAKO Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1413 koskien tonttia 1 sekä Liuhtarin kylään kuuluvaa tilaa Honkimetsä 34:0. Tontti sijaitsee Metsäkiventiellä. Tonttijakoehdotus LIITE 9a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 9b / Tekla Kaupunki omistaa tonttijakoalueen. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimetsän kaupunginosan korttelin 1413 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 TALOUSARVIO 2007 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS / TAVOITTEET / KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 307a / Tekla Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2007 talousarvio - kuten viime vuosien talousarviot - laaditaan toimintamenojen osalta kuluvan vuoden tasolle huomioiden kuitenkin vähennyksenä kertaluonteisesti myönnetyt määrärahat ja toiminnan muutoksesta johtuvat vähennykset. Käyttötalous Tekninen lautakunta on kokonaisuudessaan nettobudjetoinnissa. Vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan lainsäädännön vaatimaa erilliskirjanpitoa. Teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa Lapualla jo useana peräkkäisenä vuotena tapahtunut vilkas rakentaminen, jonka arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna Siitä syystä palvelujen kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kysynnän kasvu muodostuu lähinnä seuraavista ryhmistä: - kuntalaisiin kohdistuvat palvelut - kaupungin tarvitsemat sisäiset tukipalvelut - laajentuvan kaupunkirakenteen ylläpitokulut Myös lainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut lisävaatimuksia. Asukkaiden ja asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy monilla alueilla, joiden johdosta paine toimintamenojen kasvuun on kova. Mainittakoon tässä vain muutamia esimerkkejä. - Kaavoitustoiminta on monimutkaistunut. Kaavaprosessit ovat pidentyneet - Hankintatoiminta on hankaloitunut ja hidastunut - Kaupungin toimitiloihin ja kiinteistöihin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy erityisesti sisäilman laatuodotuksissa - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden syntyminen aiheuttaa lisää kustannuksia katujen, vesihuollon, puistojen ja viheralueiden ylläpitoon. Käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia vuoteen 2006 verrattuna: Tuloarvio: lisäystä tuloarvio sisältää, kuten aiemminkin, valmistus omaan käyttöön -osuuden, jonka kasvu on noin Menoarvio: lisäystä Toimintakate: vähennystä (Mikäli otetaan huomioon vuoden 2006 talousarvioon tehdyt kertaluonteiset muutokset, niin toimintakate olisi vuonna 2007 kuitenkin noin parempi kuin vuoden 2006 talousarviossa). Esityksen mukaan toimintakate heikkenisi 0,35 % vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ja vuoden 2006

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 kertaluonteiset talousarviomuutokset mukaan lukien se paranisi noin 0,35 %. Tämän lisäksi on huomattava, että vesihuoltolaitoksen tulokertymää rasittaa investoinneista aiheutuvien pääomakulujen kasvu. Keskeisimmät lisäykset menoihin vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat: - palvelujen oston lisäys (suurimpina asiantuntijapalvelujen osto ja kunnossapitopalvelujen osto) hankinnat ja muut kulut (suurimpana energian hankinnan lisäys) Yksityiskohtaisemmin muutosesitykset ovat seuraavat: Hallinto Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin esitetään lisäystä. Atk Esitetään perustettavaksi atk-suunnittelijan toimi, josta aiheutuu menoja noin Perustelut: Keskitetyn atk:n hoitamisen työmäärä on tuntuvasti kasvanut. Erityisesti perusturvan ohjelmistohankinnat ovat vaatineet lisää palvelimia. Neljän uuden palvelimen hoitaminen ja muutenkin virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli kahtasataa työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Tulojen lisäystä esitetään , mikä johtuu vilkkaan rakentamisen aiheuttamasta mittaus- ja viranomaistoiminnan määrän lisäyksestä. Asiantuntijapalvelujen ostokuluihin esitetään noin lisäystä. Asia liittyy pääosin yleiskaavan laadinnan aloittamiseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 Liikenneväylät Tuloihin esitetään lisäystä, mikä johtuu pääosin tiekarhun laskutuksen lisäyksestä. Menoihin esitetään noin lisäystä. Se muodostuu seuraavasti: Henkilöstö- ym. kulujen jako vesihuollon kesken, vähennys Katujen kunnossapidon määrän kasvu Katujen valaistuskulujen kasvu Konekeskuksen menojen kasvu Yksityisteiden menojen kasvu Yksityistiejaoston esitys määrärahojen lisäyksestä muodostuu seuraavasti: - tasokorotus pölynsidonta asutuksen osalle ajoradan pintojen vahvistukseen Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 307b / Tekla Puistot Puistojen hoitoon esitetään noin lisäystä, mikä aiheutuu puistojen määrän lisääntymisestä. Metsät Puun myyntituloihin ja metsänhoitotöihin esitetään lisäystä. Asunto- ja tilapalvelu Tulot: Vuokratulojen kasvun arvioidaan olevan noin Menojen lisäyksen arvioidaan olevan noin Menoryhmittäin suurimpina tekijöinä ovat lisääntyvät palvelujen ostot; jätehuolto ja kunnossapitopalvelut yht ; lämmön, sähkön ja veden ostokulujen lisääntyminen ja kunnossapitotarpeen kasvuun liittyvän tavarahankinnan lisääntyminen Kiinteistömassa on vähentynyt elinkeinotilojen ja koulutilojen osalta mistä aiheutuu vajaan kulujen vähennys. Liikelaitokset Vesihuolto on erilliskirjanpidossa. Pitkällä tähtäimellä menot rahoitetaan täysimääräisinä kuluttajilta perittävillä maksuilla. Tulokertymän lisäyksellä rahoitetaan kasvaneiden investointien pääomakuluja. Tulojen kasvu on noin , mikä merkitsee käyttötaksoihin ko-

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 rotusta puhtaan korotusta veden osalta 0,2 ja jäteveden osalta 0,3 ja perusmaksuihin 10 /vuosi. Menojen arvioidaan vähenevän noin , mikä aiheutuu pääosin jäteveden menojen vähentymisestä. Pelastuslaitos Aluepelastuslaitos ei ole vahvistanut talousarviotaan. Luvut perustuvat saatuihin ennakkotietoihin. Lapuan osalta menojen arvioidaan kasvavan , mikä vastaisi noin 4,7 % kasvua. K-ins: Lautakunta päättää antaa talousarvioesityksen käyttötalouden osalta liitteen 307c mukaisena ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. LIITE 307c / Tekla Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekla K-ins: Lautakunta käy alustavan keskustelun vuoden 2006 tavoitteista ja investoinneista. Lautakunta hyväksyi esityksen. Käydyssä keskustelussa käytiin läpi tulevaa investointiohjelmaa. Tekla Investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Ison Prässin kahvila / Toimitojen kehittäminen, kirje LIITE 331a/ Tekla Tiitun Liiveri Oy:n kirje LIITE 331b/ Tekla Peipontien varren asukkaiden esitys Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331c/ Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 Kuntalaisaloite Alanurmon koulunolojen parantamiseksi Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta LIITE 331d/ Tekla Juha Ojalan ym. pyyntö riittävän korkean meluvallin rakentamisesta Liuhtarissa LIITE 331e/ Tekla Toijanniemen koulun apulaisrehtori Anne Kankaan kirje : Anomus Toijanniemen koulun pihavalojen uusimiseksi LIITE 331f/ Tekla Esa Hytin ym. anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331g/ Tekla Investoinnit vuoden 2007 talousarvioon Ote vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331h/ Tekla Lapuan yläasteen rehtorin kirje : Hankesuunnitelma / Tekninen työ / Yläaste LIITE 331i/ Tekla Asunto Oy Fröökynänkuja 2: pyyntö: Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331j/ Tekla Investointien kiireellisyyden arvioinnin pohjaksi on laadittu investointien luokittelu, jonka perusteella arviointia on tarkoitus tehdä. LIITE 331k/ Tekla Investointiehdotus LIITE 331l/ Tekla K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan investointiehdotuksen liitteen 331l mukaisena. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tehdä ehdotukseen tarvittavia muutoksia. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän liikenneväylien käsittelyn aikana oli kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tekla Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lapuan strategian vuoteen Teknisen lautakunnan osalta valtuustotason tarkasteluun tarkoitetut tavoitteet on johdettu suoraan kaupungin strategiasta. Tarkastelun helpottamiseksi strategian eri kohdat numeroidaan. LAPUAN STRATEGIA VUOTEEN 2015 VISIO Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. A. YRITTÄJYYS JA ELINKEINOELÄMÄ Päämäärä: Lapuan työpaikat kasvavat monilla toimialoilla. Keinot: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Vahvistetaan yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. Luodaan dynaaminen ja joustava innovaation henki, joka toimii yksilöä tukien sekä yrityksiä ja koko yhteisöä kannustaen. Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä mm. palveluissa, matkailussa, teknologiateollisuudessa sekä luonto- ja kulttuuriyrityksissä. Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaa-aikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. B. KOULUTUS JA OSAAMINEN Päämäärä: Lapua on osaavien ja itseään kehittävien ihmisten kaupunki. Keinot: b1 Tuetaan kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvamista yhteisöllisyyteen, yrittämiseen, suvaitsevaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 b2 b3 b4 Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa ovat hyvät yleissivistävän koulutuksen palvelut, yhteiskunnan muutoksiin reagoivat ammatillisen koulutuksen palvelut sekä monipuoliset itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Osallistutaan ammattikorkeakoulun kehittämiseen verkostomallin pohjalta. Varmistetaan sivistys- ja koulutuspalvelujen laatu, sisältö, luovuus ja kysyntään vastaaminen henkilöstön koulutuksella, riittävillä resursseilla ja asiakaskeskeisyydellä. C. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Päämäärä: Lapua on virikkeellinen, omaleimainen ja turvallinen kaupunki. Keinot: c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Kehitetään liikenneväyliä ja kevyen liikenteen reittejä saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä edistetään liikenneturvallisuustyötä. Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. Kehitetään toimintavarmaa vesihuoltoa ja laajennetaan kaukolämpöverkkoa uusille alueille. Kehitetään kaupungin rakennuskantaa palvelutarjontaa vastaavaksi. Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. D. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS Päämäärä: Lapua turvaa asukkaidensa hyvinvoinnin. Keinot: d1 d2 d3 Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, ehkäistään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja tuetaan omatoimista selviytymistä. Painopistealueena on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kehitetään alue- ja väestövastuutoimintaa.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 d4 d5 Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. E. KULTTUURI Päämäärä: Lapualla on tärkeää asukkaiden hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä viihtyvyys. Keinot: e1 e2 e3 e4 e5 Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostamalla oman kulttuurin parhaiden piirteiden tunnistamista ja kehittämismahdollisuuksien havaitsemista. Ylläpidetään ja kehitetään vahvaa liikuntakulttuuria ja henkistä kulttuuria terveyden ja mielenterveyden edistäjänä. Vahvistetaan Lapuaa kirkollisena ja hengellisenä keskuksena. Arvostetaan historiaa, esi-isien työtä ja isänmaallisuutta samalla katsoen avoimesti tulevaisuuteen. Luodaan kulttuurimyönteinen, luova ja yritysystävällinen Lapuan henki. F. PÄÄOMA JA YHTEISTYÖ Päämäärä: Lapualaiset ohjaavat omaa kehitystään. Keinot: f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Huomioidaan taloudelliset rajoitteet kehityksen ohjaamisessa. Vahvistetaan kuntaidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. Sitoutetaan kaupunkikonsernin osat kaupungin strategioihin. Painotetaan johtamisessa osaamisen ja luovuuden johtamista. Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Edistetään henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 K-ins: Lautakunta hyväksyy tavoitteet seuraavasti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. * -merkityt tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden asetettavia tavoitteita. Muut tavoitteet ovat teknisen lautakunnan sisäisiä. Keskitetty atk Strategiset tavoitteet c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. - Kaupunki tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä omalle organisaatiolle. Sisäinen verkko ylläpidetään riittävän nopeana. - Tietoturva ylläpidetään riittävän hyvänä, vaikka uhkat lisääntyvät. Käyttäjiä ohjeistetaan. Kehittämistavoitteet 1. Palvelutason parantaminen - Vaatii yhden henkilön lisäystä, jolloin palvelun nopeus ja toimintojen kehittäminen paranisi. Nykyisillä resursseilla palvelutaso laskee, koska uudet lisätoiminnat kuluttavat vanhoja resursseja. Palvelutavoitteet 1. Ylläpidetään kaupungin atk-laitteet ja ohjelmistot tarkoituksenmukaisella hyvällä tasolla. 2. Pyritään noin viiden vuoden konekiertoon, jonka aikana konekanta uusitaan. 3. Palvelimissa pyritään takuuajoista johtuen kolmen vuoden konekiertoon. 4. Ohjelmistoissa päivitetään ohjelmat valmistajien tekemien uusien versioiden tasolle. 5. *Verkon ja palvelinten palvelukyky ajassa mitattuna on vähintään 99 %. Toiminta tunnuslukuina Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Palvelutason parantaminen yksi henkilö lisää konekierto 4-5 vuotta 8 vuotta mää rärahoja leikattu Ohjelm istot a janta salla valmistajien viimeiset versiot toteutunut Verkon ja palvelinten palvelutaso 99 % ajassa mitattuna 99,9% Tilasto ja v.2005 v.2006 Työa sem ia 275 kpl 280 kpl Palve limia 13 kpl 15 kpl

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Strategiset tavoitteet a2 Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. a3 Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. a6 Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. a7 Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaaaikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. c2 Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. c3 Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. c4 Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. f3 Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. f6 Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Kehittämistavoitteet 1. Kehittämismyönteinen ja markkinointisuuntautunut asiakaspalvelu (a2, c7 ja f6) - asiakaspalvelun vastuujakoa, toimitiloja ja välineitä kehitetään 2. Paikkaan sidottujen tietojen käytettävyyden parantaminen (c7) - paikkatietojärjestelmän kehittämisselvityksen laatiminen - käytössä olevien paikkatieto-ohjelmien käyttäjäkunnan laajentaminen - kartta- ja paikkatietoaineistojen numeeristaminen 3. Maapolitiikan pitkäjänteisyydestä huolehtiminen (c4) - maapoliittisen ohjelman laatiminen - * raakamaavarantoa kasvatetaan vuosittain noin 1milj. euron arvosta Palvelutavoitteet ja taloudelliset tavoitteet 1. Raakamaata hankitaan eri käyttötarkoituksiin riittävästi ja pitkäjänteisesti (c3, c4 ja a7) - maanhankinnoilla pyritään eheyttämään ja tiivistämään kaupunkirakennetta kiinnittämällä erityistä huomiota jo rakennetun kunnallistekniikan hyödyntämiseen - taajamarakenteen sisältä hankitaan maata vuosittain vähintään 7 ha 2. Kaavojen ja karttojen ajan tasaisuuden ja kattavuuden parantaminen (a6, a7, c2, c3, f3 ja f6) - kaavan pohjakartta ulotetaan Ruhan kylätaajamaan ja karttaa laajennetaan mm. Simpsiöllä

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 - yleiskaavan laatiminen Nurmonjokivarren suunnassa käynnistetään - * NovaPark-alue saatetaan asemakaavan piiriin - asemakaavoja laaditaan ja ajantasaistetaan rakentamispainetta omaavilla alueilla 3. Tonttivarannon riittävyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen (a2, a3, c2,c3) - * asuintonttivarantoa vähintään kahden vuoden tarvetta vastaavasti uutta pientalotonttia vuosittain kahdelle eri asuntoalueelle hehtaarin tonttialue teollisuuskäyttöön 4. Tonttien rakentamiskelpoisuuden turvaaminen (a3 ja c3) - uusien alueiden tonttijaot laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä - kaupungin myymät tontit lohkotaan ja rekisteröidään ennen tonttien luovuttamista - tonttien lohkomiset saatetaan vireille 5 työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta - rakennusten paikkojen merkitsemiset ja sijaintikatselmukset suoritetaan 5 työpäivän kuluessa 5. Tontteja myydään/vuokrataan kysyntää vastaavasti (a2, a3 ja c3) - * omakotitontteja 25 kpl, rivi- ja kerrostalotontteja 4-5 kpl ja teollisuustontteja 2-3 kpl - tonttien myyntitulot vuosittain Maankäyttö- ja kiinteistöosaston toiminta tunnuslukuina Tunnusluvut / vuosi Maanhankinta ha 66, Maanhankinnan menot Uutta pohjakarttaa ha (pohja + käyrät) Asemakaavaa ha 11, (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröityjä tontteja kpl Myytyjä omakotitontteja kpl Myytyjä muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Maastoon merkityt rakennusten paikat kpl

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 9.10.2006 klo 14.30-16.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-17.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S Akm 221 KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Raahen kaupungin 37. kaupunginosan korttelit 3702 ja 3713 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HULHAVANAHON, ISO-SYÖTTEEN JA LUOKKAVAARAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2010 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.1.2017 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, kortteli 560 tontti 18 Väinämöisentie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Talouden toteutuma

Talouden toteutuma 1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 22 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 83 Kouvolan Veden johtokunta 17.06.2014 Aika 17.06.2014 klo 16:30-17:37 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 51-57 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 19 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.10 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Aika 20.09.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Vekki Esko Jurvanen Heikki Finni Arja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot