Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen Poissa Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Muut osallistujat Ahti Latvala Ulla Palojoki Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen varaedustaja hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Kontola puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Rauha Karvala Ari Kylkisalo Sisko Nyrhilä ( 16-47, 49-50) ( 48) PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Ilmoitusasiat 19 Teknisen lautakunnan kokoukset 20 Pöytäkirjan tarkastaminen 21 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen ja teknisen keskuksen viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen 22 Teknisen lautakunnan nimen kirjoitus 23 Teknisen keskuksen päällikön oikeus hyväksyä laskuja 24 Laskujen hyväksyjät 25 Teknisen keskuksen kassan tarkastajien valinta 26 Varaston tarkastajien valinta 27 Aravalainavelkakirjojen tarkastus 28 Luottamusmieskoulutus 2007 / Yksityistiejaosto 29 Yksityisteiden perusavustusmäärät vuonna Seinäjoen seudun linja-autoliikenteen seutulippujärjestelmäsopimus / Euroon siirtyminen / Valtionapu vuonna 2002 / Valtionavun hakeminen vuodelle 2003 / Valtionavustuspäätös / Valtionavun hakeminen vuodelle 2004 / Valtionavustuspäätös 2004 / Sateenvarjoseutulipun lanseeraaminen / Valtionavun hakeminen vuodelle 2005 / Valtionavustuspäätös 2005 / Valtionavun hakeminen vuodelle 2006 / Valtionavustuspäätös 2006 / Valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2007

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 31 Koulurannantien ja Opinkujan katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen 32 Tie- ja katuvalaistuksen rakentaminen vuonna Kaupunginarkkitehdin viran lakkauttaminen / Kaupunginarkkitehdin irtisanominen / Helena Teräväisen valitus / Kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös / Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 34 Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta / lausunto yleissuunnitelmasta / Huomautus 35 Kauhapork Oy:n sikalatoiminnan laajennushanke, Kauhava, Hahtomaantie / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 36 Lapuan kaupungin johtosäännön muutos / Asiakirjojen antamisesta päättäminen / Hallintosäännön muuttaminen / Asiakirjoista perittävät maksut 37 Heikas Oy:n biokaasulaitoshanke / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 38 Asemakaavan muutos / 7. Ritamäki, korttelit 750, 751 (osa) ja / TVH:n entinen varikkoalue / Ns. Ritalaakson alue / Kunnostuksen loppuraportti 39 Korttelin 709 tonttijako 40 Korttelin 1402 tonttijako 41 Tontin myynti / T:mi Raimo Åbylle perustettavan yhtiön lukuun

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 42 Tontin myynti / Ylimäki 43 Tontin myynti / Jylhä 44 Tontin myynti / Lillvis 45 Tontin myynti / Tm:i Heikki Korniloff perustettavan yhtiön lukuun 46 Tiisijärven kunnostussuunnitelma / Länsi-Suomen vesioikeuden päätös / Valitus Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä / Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Arja Laaksoharjun ym. valituslupahakemus ja valitus / Kaupungin selitys / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Länsi-Suomen ympäristölupaviraston kuulutus päätöksen antamisesta / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Vesistötarkkailun tarkkailuohjelman hyväksyminen 47 Kuntien yhteisen jätelautakunnan perustaminen / Sopimuksen ja jätelautakunnan johtosäännön hyväksyminen / Päätöksen muutos jätelautakuntaan valittavasta jäsenestä ja varajäsenestä / Ote Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksestä Asunto-osakkeiden arviokirja 49 Kokouksen päättäminen 50 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Rauha Karvalan ja Ari Kylkisalon.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Pöytäkirja työmaakokouksesta : Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus 2. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Tiistenjoen koulun maalämmitysputkisto 3. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus joulukuun 2006 kiinteistökaupoissa LIITE 18a / Tekla Kaupunginhallituksen päätökset : 15 Vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet LIITE 18b / Tekla Tontin ja 3 myynti/tmi Rakennuspalvelu Jouni Hoisko perustettavan yhtiön lukuun Tonteille on tarkoitus rakentaa yksikerroksiset rivitalot. Kartta LIITE 18c / Tekla Tontin myynti/antti Hautala Tontille on tarkoitus rakentaa ka-m²:n suuruinen varastohalli. Kartta LIITE 18d / Tekla Tontin myynti/ruuskasen Romu Ky Tontille on tarkoitus rakentaa romuliikettä palveleva n. 200 ka-m²:n suuruinen toimistotila/huoltohalli. Kartta LIITE 18e / Tekla Määräalan myynti / Kotamäki Kartta LIITE 18f / Tekla Määräalan myynti/mattila Kartta LIITE 18g / Tekla

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 24 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Lapuan Vanhan Paukun asemakaavatilanteesta/ympäristöministeriön päätös/kaupungin valitus KHO:lle/Vastaselitys KHO:lle/Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vireille asemakaavan muutoksen ympäristöministeriön päätöksessä yksilöidyllä alueella. Asemakaavan muutos on valmisteltava niin, että se voidaan hyväksyä ennen Kaupunginvaltuuston päätökset : 5 Kari Hakomäen eropyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä Valtuusto on myöntänyt Kari Hakomäelle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Teknisen lautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittu Rauno Latvala ja varajäseneksi Kari Hakomäki. 15 Asemakaavan muutos/7.ritamäki, korttelit 750, 751 (osa) ja /Tvh:n entinen varikkoalue/ns. Ritalaakson alue 16 Asemakaavan laatiminen, Alanurmon kaupunginosa, korttelit /Alanurmon koulunrannan alue K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET Tekla Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala Puh Kokousaika ja -paikka Hallintosääntö 3 : "Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä." Kokouskutsu Hallintosääntö 4 : "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla." Lautakunnan kokous Kokous on päätösvaltainen silloin, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä tai varajäsenistä ja kokous on kutsuttu koolle sillä tavalla kuin lautakunta on päättänyt. Varajäsenen kutsuminen Hallintosääntö 6 : "Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle."

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 Läsnäolo- ja puheoikeus Lautakunnan kokoukset ovat suljettuja. Suljetussa kokouksessa ei saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Hallintosääntö 10 : "Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen tätä varten valitsemalla edustajalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin." Esityslista Esityslista korvaa erillisen kokouskutsun silloin, kun siinä on mainittuna kokouksen aika ja paikka. Luottamuksellisuus Lautakunnan esityslista on ei-julkinen asiakirja, josta saa antaa tietoja vain toimielimen luvalla. Suljetussa kokouksessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Niistä ei saa antaa tietoja ulkopuolisille ilman toimielimen lupaa. K-ins: Lautakunta päättää kokousajoista ja kokouskutsuista. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh Lautakunta päätti, että kokouksen pidetään pääsääntöisesti joka toinen viikko maanantaisin klo lähtien. Kokouskutsu pääsääntöisesti edellisen viikon perjantaina, poikkeustapauksessa riittää lyhyempi aika.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Tekla Valmistelija: Hallintosihteeri Pirjo Muilu Puh Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastamisen jälkeen pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville, josta ajankohdasta alkaa yleinen oikaisuvaatimusaika. Päätöksen lainvoimaisuuden saavuttamiseksi pöytäkirja on hyvä tarkastaa mahdollisimman pian pöytäkirjan laatimisen jälkeen. K-ins: Lautakunta päättää normaalista tarkastamismenettelystä. Lisätietoja: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh Lautakunta hyväksyi esityksen ja päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona klo tai torstaina klo

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA TEKNISEN KESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Tekla Valmistelija: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh Kuntalain 63 : "Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi." Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 2 mom: "Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu." K-ins: Lautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä pöytäkirjan tarkastamista lähinnä olevana torstaina tai seuraavana maanantaina klo tai, jos mainittu päivä on sunnuntai, pyhäpäivä tai muu päivä, jolloin tekninen keskus on suljettuna, seuraavana arkipäivänä. Kaupungininsinöörin, kaupungingeodeetin, rakennuspäällikön, kiinteistöpäällikön, asuntosihteerin ja kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä päätöstä lähinnä olevana torstaina tai seuraavana maanantaina klo tai, jos mainittu päivä on sunnuntai, pyhäpäivä tai muu päivä, jolloin tekninen keskus on suljettuna, seuraavana arkipäivänä, ellei viranhaltijan päätöksessä ole toisin mainittu. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan puolestaan seuraamaan viranhaltijoiden päätöksiä. Pöytäkirjat ovat myös lautakunnan jäsenten luettavissa arkipäivisin klo Lisätietoja: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN NIMEN KIRJOITUS Tekla Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla. K-ins: Lautakunta päättää, että allekirjoittajina on aina vähintään kahden ryhmän edustaja seuraavista kolmesta ryhmästä: 1. Sen osaston päällikkö, jonka toimialaa päätös koskee. 2. Keskuksen päällikkö tai tämän sijainen. 3. Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai lautakunnan sihteeri. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKÖN OIKEUS HYVÄKSYÄ LASKUJA Tekla Varapuheenjohtajan esitys: Lautakunta antaa teknisen keskuksen päällikölle oikeuden hyväksyä toimielintä ja kaikkia sen osastoja, tulosalueita sekä tulosyksiköitä koskevia laskuja ja tositteita. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Tekla Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh K-ins: Lautakunta päättää vahvistaa laskujen hyväksyjät vuodeksi 2007 seuraavasti: Käyttötalous Hallinto Pirjo Muilu Keskitetty atk Jari Lahtinen ja varalla Terttu Saarinen Maankäyttö- ja Tapio Moisio kiinteistöosasto Rakennusosasto Kari Kataja-Rahko Liikenneväylät Jarmo Hietala Jätehuolto Jarmo Hietala Puistot ja metsät Kari Kataja-Rahko ja Aili Tamminen Metsätalous Kari Kataja-Rahko Tulosyksiköittäin lisäksi seuraavat: Valaistus Raimo Lepistö Liikenne Raimo Lepistö Avustukset Raimo Lepistö Asunto- ja tilapalvelu, Mikko Huhtala ja varalla Henna koko tulosalue Lahtinen Liikelaitokset, Jarmo Hietala koko tulosalue Investointiosa Rakennukset ja Kari Kataja-Rahko rakennelmat, koko tulosalue Lisäksi seuraavat Mikko Huhtala: Lukio Haapakosken koulu Ritamäen koulu Liuhtarin koulu Tiistenjoen koulu Kauhajärven koulu

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu Männikön koulu Myllypolku Päiväranta Jokilaakson asuntolarakennus Kiint. energiatalouden kehittäminen Sahankartano Kiinteistöjen asbesti Kiinteistöjen kaukovalvonta Haja-asutusalueen kiinteistöjen energiaselvitys Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen Kiinteät rakenteet ja laitteet: Liikenneväylät Jarmo Hietala Muut kiinteät rakenteet Kari Kataja-Rahko ja ja laitteet Aili Tamminen Lisäksi seuraavat: Mittausjärjestelmien Tapio Moisio kehittäminen Alueiden kehittäminen Tapio Moisio Liikelaitokset Jarmo Hietala Koneet ja kalusto Keskitetty atk. Jari Lahtinen Puistotoimi Kari Kataja-Rahko ja Aili Tamminen Liikenneväylät Jarmo Hietala Matkalaskut, puhelulaskut ym. henkilökohtaiset laskut hyväksyy aina lähin työnjohdollinen esimies. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 TEKNISEN KESKUKSEN KASSAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekla Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh Taloussääntö 12 : "Jos toimielimen alaisen viraston tai toimiston hallussa on käteiskassa, pankkitili, arvopaperi tai vakuus, toimielimen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ne." K-ins: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi kassan tarkastajaa. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi kassantarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Jussi Kontolan.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 VARASTON TARKASTAJIEN VALINTA Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Taloussääntö 15 : "Varastot on vähintään vuosittain inventoitava ja toimielimen on tarkastettava varastonsa vuosittain." K-ins: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varaston tarkastajaa. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi varaston tarkastajiksi Ari Kylkisalon ja Sisko Nyrhilän.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 ARAVALAINAVELKAKIRJOJEN TARKASTUS Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lapuan kaupungin taloussäännön toimeenpanopäätöksen 12 on seuraava: Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus Jos toimielimen alaisen viraston tai toimiston hallussa on käteiskassa, pankkitili, arvopaperi tai vakuus, toimielimen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ne. Toimielimen viraston tai toimiston päällikön on neljännesvuosittain tarkastettava virastossa tai toimistossa kassat ja pankkitilien varat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkastuksista on laadittava kertomus. Jos tarkastuksessa havaitaan huomauttamista, kertomus on annettava asianomaiselle toimielimelle. K-ins: Lautakunta valitsee kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan aravalainavelkakirjat. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi aravalainavelkakirjojen tarkastajiksi Jussi Kontolan ja Sisko Nyrhilän.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 2007 / YKSITYISTIEJAOSTO Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö Puh Suomen Tieyhdistys ry. on ilmoittanut järjestävänsä Alueelliset Yksityistiepäivät -koulutustilaisuuden mm. Seinäjoella Ohjelma LIITE 28a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää 1. antaa Kari Hakomäelle ja Hillevi Latvalalle oikeuden osallistua em. koulutustilaisuuteen ja maksaa heidän puolestaan osanottomaksun ja matkustussäännön mukaiset korvaukset. 2. Em. menot maksetaan menokohdalta K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö Puh

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 YKSITYISTE IDEN PERU SAVUSTUSMÄ ÄRÄ T VUO NNA 2007 Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää antaa yksityistiejaoston tehtäväksi esityksen laatimisen yksityisteille vuonna 2007 myönnettävistä perusavustusmääristä. Jaoston kokousajaksi ja -paikaksi esitän klo lautakunnan kokoushuone, Valtuustontie 1 B. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 SEINÄJOEN SEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN SEUTULIPPUJÄRJESTELMÄSOPIMUS / EUROON SIIRTYMINEN / VALTION APU VUONNA 2002 / VALTIONAVUN HAKEMINEN VUODELLE 2003 / VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS / VALTIONAVUN HAKEMINEN VUODELLE 2004 / VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS 2004 / SATEENVARJOSEUTULI- PUN LANSEERAAMINEN / VALTIONAVUN HAKEMINEN VUODELLE 2005 / VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS 2005 / VALTIONAVUN HAKEMINEN VUODELLE 2006 / VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS 2006 / VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2007 Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla ======== Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Kirjeellään on Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto ilmoittanut joukkoliikenteen valtionavuista vuonna Kirje LIITE 51a / Tekla Seutulipun max. lipputuki vuonna 2006 on 48 %. Teknisessä keskuksessa on laadittu oheisen liitteen mukainen valtionapuhakemus.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 Hakemus LIITE 51b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta hyväksyy laaditun valtionapuhakemuksen taksa-alennuksen saamiseksi seutulippukustannuksiin ja toimittaa sen mennessä lääninhallitukseen. Merkitään, että hakemus lääninhallitukseen toimitetaan annetun ohjeistuksen mukaisesti postiosoitteella: Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasan palveluyksikkö, Liikenneosasto, PL 200, VAASA. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään (Diaarinumero LSLH /Vi-258) myöntänyt Lapuan kaupungille valtionavustusta seutulipun taksa-alennusostoihin vuodelle Avustuksen enimmäismäärä on euroa, kuitenkin enintään 48 % kaupungille seutulipun taksa-alennusten ostoista aiheutuvista nettokustannuksista. Valtionavustuspäätös liitteineen LIITE 93a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi myöskin kaupunginkamreerille. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö Puh

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 Kirjeellään on Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto ilmoittanut joukko-liikenteen valtionavuista vuonna Kirje LIITE 30a / Tekla Seutulipun max. lipputuki vuonna 2007 on 48 %. Teknisessä keskuksessa on laadittu oheisen liitteen mukainen valtionapuhakemus. Hakemus LIITE 30b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta hyväksyy laaditun valtionapuhakemuksen taksa-alennuksen saamiseksi seutulippukustannuksiin ja toimittaa sen mennessä lääninhallitukseen. Merkitään, että hakemus lääninhallitukseen toimitetaan annetun ohjeistuksen mukaisesti postiosoitteella: Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasan palveluyksikkö, Liikenneosasto, PL 200, VAASA. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 KOULU RANNANTIEN JA OPINKUJAN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VAHVISTAMINEN Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Otsikon tarkoittamien väylien suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana kunnallisteknisellä osastolla. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa. Ilmoitus LIITE 31a / Tekla Mielipiteitä nyt po. väylien suunnitteluun ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista väylistä on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Se on esitetty piirustuksissa II ja II Asemapiirros LIITE 31b / Tekla Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla ajalla Nähtävänäolosta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla seuraavalla kuulutuksella: KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Lapuan kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla, käyntiosoite Valtuustontie 2, Lapua, pidetään julkisesti nähtävänä ajalla Alanurmon kaupunginosaan rakennettavan - Koulurannantien ja Opinkujan katusuunnitelmaehdotus. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitettu mahdollinen kirjallinen muistutus on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävänäoloajan päättymistä, postiosoite Valtuustontie 1, LAPUA. Teknisen keskuksen käyntiosoite on Valtuustontie 1, Lapua.

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 Lapualla, joulukuun 21. päivänä 2006 TEKNINEN LAUTAKUNTA Lisäksi nähtävänäolosta on julkaistu lyhyt ilmoitus Lapuan Sanomissa: ILMOITUS Kuulutus Koulurannantien ja Opinkujan (Alanurmo) katusuunnitelmaehdotuksen julkisesta nähtävänäolosta ajalla on kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Valtuustontie 8, Lapua. Lapualla, joulukuun 21. päivänä 2006 TEKNINEN LAUTAKUNTA Muistutuksia katusuunnitelmaehdotuksia vastaan nähtävänäoloaikana ei ole jätetty. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Koulurannantien ja Opinkujan (II ja II 02.52) katusuunnitelmaehdotuksen (MRL 85 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 22 TIE- JA KATUV ALAISTUKSEN RAKEN TAMINEN VUONNA 2007 Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö Puh Teknisen lautakunnan investointisuunnitelmaan on varattu vuodelle euron määräraha tie- ja katuvalaistuksen rakentamiseen. Lisäksi on erillinen määräraha Luomala-Lappajärvi yksityistien osan valaisemiseksi elinkeinopoliittisin perustein (kh ). Toteuttamista odottavia valaistuskohteita on esitelty valaistusaloitteiden toteuttamistarveselvityksessä. Kohteiden pisteytys on ajantasaistettu Talentek Oy:n toimesta. Päivitetty toteutusjärjestys osioittain: Päätiet LIITE 32a / Tekla Pientiet LIITE 32b / Tekla Kohteiden sijainti, kartta LIITE 32c / Tekla Taajama Taajama-osiossa ei ole kuntalaisten esittämiä kohteita. Tienpitäjä on omasta aloitteestaan sijoittanut taajama-alueosioon seuraavat tiet: - Siepontie, Teerentie ja Soittajantien valaistuksen täydentäminen Taajamakohteiden sijainti, karttaote LIITE 32d / Tekla Lautakunta on päättänyt, että pientiekohteena toteutetaan vuonna 2007 Raamatuntie. Tiemestarin esitys: Lautakunta 1. toteaa, että pientiekohteena toteutetaan vuonna 2007 lautakunnan päätöksen mukainen kohde.

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu päättää, että vuonna 2007 toteutetaan lisäksi seuraavat kohteet: a) Elinkeinopoliittisin perustein Luomala-Lappajärvi yksityistien osa välillä rak.osuus-teollisuuslaitos, n.350m. (Kh ). b) Taajama-aluekohteina, tienpitäjän omasta aloitteesta - Siepontie, Teerentie ja Soittajantien valaistuksen täydentäminen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 24 KAUPUNGINARKKITEHDIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KAUPUNGINARKKITEHDIN IRTISANOMINEN / HELENA TERÄVÄISEN VALITUS / KAUPUNGIN LAUSUNTO / VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS / VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET Kh Kevään 2004 aikana on käyty useita neuvotteluja liittyen kaupunginarkkitehti Helena Teräväisen toimenkuvaan ja asemaan organisaatiossa. Neuvotteluissa on käyty läpi erilaisia vaihtoehtoja, joissa on pyritty sovittamaan yhteen työnantajan näkemystä ja viranhaltijan näkemystä virkaan kuuluvista tehtävistä ja niiden hoidosta sekä teknisen keskuksen organisaatiosta ja viranhaltijan asemasta siinä. Vireillä on myös Raimo Luomasen kuntalaisaloite siitä, että Lapuan kaupunginhallitus päättäisi ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palvelukeskusten välisen työnjaon muuttamiseksi siten, että kaupunkisuunnittelu ja kaavoitustehtävät ja -henkilöstö siirretään pois teknisestä keskuksesta ja sijoitetaan hallintokeskuksen yhteyteen. Mikäli asiassa lähdetään valmistelemaan kaupunginarkkitehdin viran lakkauttamista ja mahdollista palvelussuhteen päättämistä, on huomioitava mm. seuraavat asiat: - Viran lakkauttamisesta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. - Viran lakkauttaminen ei muodosta irtisanomisperustetta. - Viranhaltijan irtisanominen voi perustua joko viranhaltijasta johtuviin syihin tai tuotannollistaloudellisiin perusteisiin. Tällaisena perusteena voi olla esim. tehtävien vähentyminen olennaisesti tai pysyvästi joko työnantajasta riippumattomista tai työnantajan omista toimenpiteistä johtuen. Työnantajan oikeuksiin kuuluu tehtävien ja palvelujen laadusta ja laajuudesta päättäminen samoin kuin oikeus päättää tehtävien järjestämistavasta mm. palvelujen ostaminen ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Irtisanominen edellyttää lisäksi mm. - Viranhaltijaa ei voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai - ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä - eikä kouluttaa uusiin tehtäviin.

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 25 Irtisanomisperustetta ei ole esim. - irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä kunnan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia tai - irtisanomisen syyksi ilmoitettujen tehtävien uudelleen järjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä kunnan tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan irtisanomisesta taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä työnantajan on neuvoteltava toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista niiden viranhaltijoiden tai heitä edustavan luottamushenkilön kanssa, joita asia koskee. Tiettyä viranhaltijaa koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja viranhaltijan välillä. Em. selvittelymenettely korvaa yleissopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Viran lakkauttamisesta on aiheellista kuulla ainakin ao. viranhaltijaa. Kaupunginarkkitehdin irtisanomisesta päättäminen kuuluu tekniselle lautakunnalle. Mikäli virkasuhteen irtisanominen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomisperustetta, viranhaltijan palvelussuhde palautuu eli jatkuu katkeamattomana. Viranhaltijalla on tällöin oikeus saada menettämänsä palkka- ja muut virkasuhteesta johtuvat etunsa takautuvasti. Työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus ottaa takaisin viranhaltija, joka on irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Takaisinottovelvollisuus on voimassa 9 kk irtisanomisajan päättymisestä lukien. Kj: Kaupunginhallitus päättää, että asian valmistelu aloitetaan em. vaihtoehtojen pohjalta. Kaikki vaihtoehdot tutkitaan valmistelun yhtey-dessä. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Neuvottelut ja kuulemistilaisuudet kaupunginarkkitehdin viran lakkauttamisesta ja kaupunginarkkitehdin palvelussuhteeseen tai palvelussuhteen päättymiseen liittyvistä asioista on käyty

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot