Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille"

Transkriptio

1 Kirjalliset toimintaperiaatteet, säännöt Dnro UBN/2014:229 Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille Taso: Opetuslautakunta Hyväksyntä: Opetuslautakunnan hyväksymä , tarkistettu Tarkistus: Tarkistettu lautakunnan päätöksen perusteella koskien vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitoa Dnro: UBN/2014:26. Voimassa: Toistaiseksi Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö 1

2 Sisällys 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa....sivu Toimintamuodot lasten päivähoidossa - Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille - Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille - Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille - Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille - Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille - Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille 1.2. Aukioloajat Suunnittelu- ja arviointipäivät 1.3. Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen 1.4. Tapaturmavakuutus 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan?...sivu Oikeus lasten päivähoitoon Oikeus vuorohoitoon 2.2. Lasten päivähoitopaikan hakeminen Vuorohoidon hakeminen Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta 2.3. Tarjous hoitopaikasta 2.4. Päivähoitopaikan vaihtaminen 2.5. Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan 2.6. Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa....sivu Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 3.2. Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin 3.3. Työttömäksi jäävä huoltaja 3.4. Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu 3.5. Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana 3.6. Hoitoajan muuttaminen 4. Maksut. sivu Maksuja koskevat säännöt Enimmäismaksu 4.2. Maksun perusteena olevat tulot 4.3. Maksun suorittaminen 4.4. Alennettu maksu sairaustapauksessa 4.5. Maksun suorittamatta jättäminen 5. Hoitopaikan irtisanominen sivu 9 6. Päivähoitopaikan evääminen sivu 10 2/10

3 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa 1.1. Toimintamuodot lasten päivähoidossa Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille Esikoulun tehtävänä on antaa huoltajille mahdollisuus työskennellä ja opiskella. Aukioloajat sopeutetaan huoltajien työn/opintojen tai lapsen tarpeiden mukaan. Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille Tämä päivähoitomuoto merkitsee sitä, että perhepäivähoitaja harjoittaa pedagogista ryhmätoimintaa 1-5-vuotiaille lapsille omassa kodissaan. Pedagogista hoivatoimintaa voi hakea, jos huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Perusteena voi myös olla lapsen oma tarve. Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille Kunta tarjoaa kaikille 3-, 4- ja 5-vuotiaille maksuttoman esikoulupaikan. Yleinen esikoulu kattaa 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa ajalla Jos lapsi täyttää 3 vuotta kevään aikana, hänelle tarjotaan paikka yleisessä esikoulussa saman vuoden syyskuun 1. päivästä alkaen. Esikoulu, johon lapsi on sijoitettu, päättää ajasta pedagogisen toiminnan pohjalta. Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille Vapaa-ajankodissa hoidetaan 6-12-vuotiaita koululaisia, joiden huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Vapaa-ajankoti on auki ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koulujen lomien ajan. Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille Avoin esikoulu on suunnattu aikuisille, joilla on 0-6-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole päivähoidossa. Toiminta on maksutonta, eikä ilmoittautumista vaadita. Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille. Tämä lasten hoitomuoto on suunnattu huoltajille, joiden lapsilla on tarvetta lastenhoidolle silloin, kun esikoulu- tai vapaa-ajankotitoimintaa ei ole saatavilla. Kunnan kotisivulla on kartta, jossa on tietoa kaikista lasten päivähoitopaikoista Upplands Väsbyssä. Kotisivulla on myös Väsby-vertailutyökalu, joka sisältää tietoa henkilökunnan koulutustasosta. Lisäksi vertailutyökalusta voi lukea esimerkiksi tietyssä esikoulussa olevien lasten vanhempien mielipiteitä hoitopaikasta ja saada tietoa lasten lukumäärästä vuosityöntekijää kohti jne Aukioloajat Esikoulun, pedagogisen hoivatoiminnan ja vapaa-ajankodin tulee olla auki kaikkina arkipäivinä ja toimintaa tulee harjoittaa jatkuvasti ympäri vuoden. Toimintaa tulee tarjota tarvittavissa määrin huoltajan työn, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. Päivähoitopaikkojen 3/10

4 tulee olla auki puiteaikana kello ja 52,5 tuntia viikossa, mikäli huoltaja tarvitsee päivähoitopaikkaa. Aukioloajoista päättää rehtori/esikoulun johtaja. Vuorohoitoa on saatavana arkisin noin kello ja noin kello 6.30 välisenä aikana sekä pyhäpäivinä päivä- ja yöaikaan Suunnittelu- ja arviointipäivät Päivähoitopaikalla on oikeus olla sulkea ovensa neljäksi päiväksi vuodessa suunnittelua ja arviointia varten. Päivähoitopaikan tulee voida tarjota huoltajan pyynnöstä lasten päivähoitoa myös suunnittelu- ja arviointipäivinä Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen Lasten ja koululaisten päivähoidossa olevat lapset tulee jättää hoitoon ja hakea hoidosta huoltajan tai huoltajan osoittaman henkilön toimesta. Koululaisten päivähoidossa olevat lapset voivat kulkea koulutien yksin huoltajan ja päivähoitopaikan välisellä sopimuksella Tapaturmavakuutus Upplands Väsbyn kunnassa asuvilla lapsilla on tapaturmavakuutus, jonka ehtoihin voi tutustua kunnan kotisivulla. 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan? 2.1. Oikeus lasten päivähoitoon Huoltajalla on oikeus lasten päivähoitoon: 1. Tarpeellisessa määrin huoltajan palkkatyön, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. 2. Huoltajan ollessa vanhempainvapaalain mukaisella vanhempainvapaalla 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 3. Huoltajan ollessa työtön 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 4. Jos lapsella on fyysisiä, henkisiä tai muunlaisia erikoistarpeita, hänelle tarjotaan esikoulutoimintaa ja koululaisten päivähoitoa tarpeen mukaan. Huoltajalle ei voida tarjota paikkaa, mikäli hänellä on lasten päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Oikeus vuorohoitoon: Vuorohoitoa haettaessa kunta käsittelee aina kutakin tapausta erikseen ja tekee päätöksen sen mukaan. Huoltajalla on mahdollisuus saada lapselleen vuorohoitoa seuraavien kriteerien täyttyessä: 4/10

5 1. Että molemmat huoltajista tai avoliitossa oleva pariskunta työskentelevät iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (todistetaan työnantajan antamalla työaikataululla/todistuksella). 2. Että huoltajat ovat yrittäneet saada muunlaisia työaikoja (todistetaan työnantajan antamalla todistuksella). 3. Että kukaan muu perheenjäsen tai muu henkilö perheen läheisyydessä ei voi pitää huolta lapsesta. Mikäli huoltaja on eronnut, hänen tulee todistaa, että toinen huoltaja ei asu samalla paikkakunnalla. 4. Että epäsäännöllinen työaika on jatkuva eli kyseessä on vähintään 3 kuukauden työ. 5. Että epäsäännöllistä työaikaa esiintyy usein eli vähintään 2 kertaa kuukaudessa. 6. Yksityisyrittäjien tulee voida todistaa, ettei heillä ole mahdollisuutta päivätyöhön Lasten päivähoitopaikan hakeminen Kun huoltaja on hakenut esikoulupaikkaa, kunnan tulee tarjota lapselle paikka neljän kuukauden kuluessa. Huoltaja hakee lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa riippumatta siitä, haluaako tämä paikan yksityisestä tai kunnallisesta koulusta kunnan alueella tai kunnan ulkopuolella. Lasten päivähoitopaikkahakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa kolmen kuukauden ikäinen. Huoltajan tulee valita päivähoitopaikka hakemuksessa. Hän voi tehdä korkeintaan kolme valintaa. Huoltaja ilmoittaa hakemuksessa myös, mistä päivämäärästä alkaen hän haluaa paikan ja haluaako hän paikan kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan saamista kunnalle tulee lähettää ilmoitus toivottuna hoitoaikana voimassa olevista tuloista ja työllisyystilanteesta. Hakemuksen yhteydessä rekisteröityjen tietojen mahdollisista muutoksista on ilmoitettava kunnalle pikimmiten Vuorohoidon hakeminen Mikäli huoltaja haluaa lapselleen vuorohoitoa, hakemus on tehtävä vähintään kuukautta etukäteen. Vuorohoitohakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa vuoden ikäinen. Vuorohoitoa tarjotaan nykyisellään ainoastaan yhdessä hoitopaikassa kunnassa. Hakulomake on kunnan kotisivulla. Sen jälkeen huoltajan tulee viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä lähettää työaikataulunsa uudelleen saadakseen lapselleen vuorohoitoa Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Jos huoltaja haluaa hakea lasten päivähoitopaikkaa toisesta kunnasta, hänen tulee ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen kuntaan. Upplands Väsbyn kunta maksaa korvausta paikasta sillä ehdolla, että huoltajalla ei ole päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta Toisessa kunnassa asuva huoltaja voi hakea lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnasta. Hakemus tehdään kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa ja suoraan valittuun päivähoitopaikkaan Tarjous hoitopaikasta 5/10

6 Huoltaja saa e-palvelun kautta tarjouksen hoitopaikasta esikouluun, pedagogiseen hoivatoimintaan tai vapaa-ajankotiin. Huoltajan tulee vastata tarjoukseen 10 päivän kuluessa e- palveluun johtavan linkin kautta. Huoltaja voi kieltäytyä hoitopaikkatarjouksesta menettämättä paikkaansa jonossa. Hän voi kieltäytyä myös toisesta tai kolmannesta valinnastaan ja olla silti jonossa ensisijaisesti valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos huoltaja on saanut ensisijaisesti valitsemansa hoitopaikan, hänet poistetaan hoitopaikkajonosta. Paikka tulee täyttää ilmoitettuna aloituspäivänä tai viimeistään neljä viikkoa sen jälkeen. Maksu peritään aloituspäivästä alkaen. Vain hoitopaikka saa muuttaa aloituspäivää Päivähoitopaikan vaihtaminen Huoltaja, joka haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa, tekee uuden hakemuksen e-palvelun kautta. Hänelle ei anneta etusijaa, vaan hänet asetetaan kyseisen hoitopaikan jonoon hakupäivän perusteella. Huoltajan vaihtumisesta on ilmoitettava nykyiseen päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja paikka on irtisanottava e-palvelun kautta. Kunnan sisällä tehtävä päivähoitopaikan vaihto ei merkitse paikan irtisanomista, vaan se koskee ainoastaan sijoituspaikkaa. Uusi sijoituspaikka voidaan täyttää aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on tehty e-palvelun kautta Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan Kun haluttuun päivähoitopaikkaan on jonoa, sovelletaan seuraavaa etuoikeusjärjestystä: 1. Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehitykselleen, lapset, joilla on omia tarpeita sekä sosiaalilain mukainen tuki. 2. Samassa esikoulussa/pedagogisessa hoivatoiminnassa olevien lasten sisarukset. 3. Ilmoittautumispäivä on jonotuspäivä. Mikäli usealla lapsella on sama ilmoittautumispäivä ja samat toiveet koskien samaa päivähoitopaikkaa, seuraavana lajitteluperusteena sovelletaan syntymäpäivää. Tämä merkitsee sitä, että vanhin lapsi saa paikan ensimmäisenä Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus Hoitopaikkatarjous lähetetään e-palvelun kautta. Huoltaja hyväksyy paikan tai kieltäytyy siitä 10 päivän kuluessa e-palvelun kautta. Hoitopaikkatarjouksen ehtoja pidetään huoltajan ja päivähoitopaikan välisenä sopimuksena. Huoltajan on ilmoitettava myös hoitoaika (aikataulu) e- palvelun kautta. 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa Mikäli tilanne muuttuu meneillään olevan lasten päivähoitojakson aikana ja huoltaja jää esimerkiksi vanhempainvapaalle tai työttömäksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta viipymättä päivähoitopaikkaan ja kunnalle e-palvelun kautta Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 6/10

7 Hoitoaika esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa perustuu huoltajan työ- /opiskeluaikoihin sekä työ-/opiskelupaikkaan matkustamiseen kuluvaan aikaan. Koululaisten päivähoitoa annetaan koulupäivää ennen ja sen jälkeen. Koulujen lomien aikana päivähoitoa tarjotaan koko päivän ajan Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa olevilla lapsilla on oikeus samaan hoitoaikaan kuin ennen huoltajan vanhempainvapaata kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymisen jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevat lapset saavat huoltajan vanhempainvapaalla pitää paikkansa kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymän jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen vanhemmalla sisaruksella ei ole oikeutta käydä vapaa-ajankodissa Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin Huoltaja, joka yhdistää vanhempainvapaalain mukaisen vanhempainvapaan työhön tai opintoihin, on oikeutettu pidempään lasten päivähoitoaikaan eli yhteensä yli 15 tuntiin viikossa 1-5-vuotiaalle vanhemmalle sisarukselle. Opintojen osalta vaaditaan, että huoltaja on oikeutettu opintotukeen ja että hän opiskelee vähintään puoliaikaisesti, mikä vastaa 15 opintopistettä lukuvuodessa. Opinnot tulee todistaa työnantajan/opintojen järjestäjän antamalla todistuksella siitä, että kurssi on alkanut. Todistus lähetetään kunnalle Työttömäksi jäävä huoltaja Kun huoltaja jää työttömäksi, 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Työvoimaviranomaisen antamalla todistuksella on todistettava, että huoltaja on työnhakija. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevien lasten oikeus paikkaan päättyy kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä alkaen, kun huoltaja jää työttömäksi Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu Mikäli tilapäiselle pidennetylle hoitoajalle syntyy tarve huoltajan sairastuttua tai loukkaannuttua, se voidaan myöntää, jos tarve on todistettu. Esikoululuokalla olevat lapset ja koululaiset, joilla ei normaalisti ole oikeutta vapaaajantoimintaan huoltajan työttömyyden aikana, voivat tarpeen vaatiessa saada tilapäistä hoitoa huoltajan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi. Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, joista toinen on pysyvästi kykenemätön huolehtimaan lapsesta, lapsella on mahdollisuus saada päivähoitoa toisen huoltajan työn/opintojen perusteella. 7/10

8 Toisen huoltajan kykenemättömyys huolehtia lapsesta tulee todistaa lääkärin/sosiaaliviranomaisen antamalla todistuksella. Kunnan kotisivulla on hakulomake Päivähoitohakemus erityisistä syistä Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana Esikoululuokalla oleville lapsille ja koululaisille, jotka eivät ole kirjoilla tavallisessa koululaisten päivähoidossa, tarjotaan hoitoa koulujen lomien aikana edellyttäen, että huoltaja työskentelee tai opiskelee. Huoltaja tekee ilmoituksen e-palvelun kautta kirjoittamalla viestikenttään, että kyseessä on sijoituspaikka loman aikana ja ilmoittamalla myös kyseessä olevat päivämäärät. Todistus työstä tai opinnoista tulee lähettää kunnalle. Lisäksi huoltaja ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa vapaa-ajankotiin viimeistään 14 päivää ennen hoitopaikan tarvetta Hoitoajan muuttaminen Hoitoaikaan tehdyistä muutoksista ilmoitetaan päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja tiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Maksu perustuu lapsen normaaliin hoitoaikaan (kokopäiväinen tai osa-aikainen). Hoitoajan muuttaminen tilapäisesti eli siirtyminen kokopäiväisestä hoitoajasta osa-aikaiseen esimerkiksi loman ajaksi maksun pienentämiseksi ei ole mahdollista. Hoitoaika ei saa olla kestoltaan alle kaksi kuukautta. Mikäli näin menetellään, Upplands Väsbyn kunta saattaa periä maksujen välisen erotuksen takautuvasti. 4. Maksut 4.1. Maksuja koskevat säännöt Huoltaja maksaa lasten päivähoitomaksua rekisteröidylle asuinkunnalleen riippumatta siitä, onko hoitopaikka kunnallinen vai yksityinen ja onko lapsi sijoitettu omaan kuntaan tai toiseen kuntaan. Maksu peritään 12 kuukaudelta vuodessa ja se perustuu lapsen hoitoaikaan ja talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten päivähoitomaksu sisältyy enimmäismaksuun. Kokopäivämaksu Yli 15 tuntia viikossa Osa-aikamaksu Korkeintaan 15 tuntia viikossa Alennettu maksu 3-5-vuotiaat, jos he saavat lasten päivähoitoa yli 15 tuntia viikossa (ensimmäiset 15 tuntia ovat maksuttomia, ks. alta) Sisarusalennus Huoltaja, jolla on useita lapsia lasten päivähoidossa, maksaa alhaisemman maksun vanhemmasta lapsesta/vanhemmista lapsista. Yleinen esikoulu 3-, 4- ja 5-vuotiaille on maksuton ja se järjestetään 1. syyskuuta toukokuuta. Huoltaja maksaa vain, jos lapsi käy esikoulussa yli 15 tuntia viikossa, sekä kesäkuukausista. 8/10

9 Jos lapsi siirtyy esikoulusta koululaisten päivähoitoon, esikoulutoiminnasta maksetaan heinäkuuhun saakka sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla. Koululaisten päivähoitomaksut maksetaan elokuusta alkaen sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla Enimmäismaksu Kunta soveltaa enimmäismaksua. Se merkitsee sitä, että lasten päivähoitomaksu perustuu tuloihin ja lapsikohtaiselle maksulle on määritetty yläraja. Enimmäismaksu riippuu siitä, onko kyseessä kokopäivämaksu, osa-aikamaksu vai alennettu maksu. Tulotiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Jos huoltaja ei anna kunnalle tulotietoja, häneltä veloitetaan enimmäismaksu. Kunnanvaltuusto päättää maksun suuruudesta. Kunnan kotisivulla on taulukko sovellettavista maksuista Maksun perusteena olevat tulot Tulojen mukaan perittävä maksu perustuu palkkaan ennen veroja ja muihin verotettaviin tuloihin sekä yritystoiminnan tuloihin. Tulotiedot ilmoitetaan kerran vuodessa tai tulojen muuttuessa. Lasten päivähoitomaksu perustuu talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Taloudella tarkoitetaan sekä yksinhuoltajia että puolisoja, joilla on tai ei ole yhteisiä lapsia. Puolisoilla tarkoitetaan myös avoliitossa eläviä ja samassa osoitteessa asuvia pariskuntia. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan tarjoamista tulee tehdä ilmoitus tuloista kunnalle e-palvelun kautta. Kunta tekee säännöllisiä pistokokeita tarkastaakseen toimitettujen tulotietojen todenperäisyyden. Tulotietoja saatetaan verrata muiden viranomaisten hallussa oleviin tietoihin Maksun suorittaminen Maksu suoritetaan siitä päivästä alkaen, jolloin lapsi aloittaa esikoulussa, pedagogisessa hoivatoiminnassa tai vapaa-ajankodissa. Huomaa, että huoltajalla, joka hakee paikkaa lasten päivähoidossa/koululaisten päivähoidossa, on 1 kuukauden irtisanomisaika, mikäli hän on hyväksynyt paikan riippumatta siitä, onko toiminta alkanut. Maksu voidaan suorittaa joko laskua tai sähköistä laskua vastaan tai suoraveloituksen kautta. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi maksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset pätevät kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu e-palvelun kautta Alennettu maksu sairaustapauksessa Mikäli lapsen poissaolo johtuu sairaustapauksesta, maksua vähennetään 30 perättäisen päivän sairaudesta johtuvan poissaolon mukaan (lääkärintodistus vaaditaan). Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan se päivä, jona ilmoitus on tehty vakuutuskassalle. Maksua alennetaan jokaisesta sairaudesta johtuvasta päivästä 30 perättäisen poissaolopäivän jälkeen. 9/10

10 Ilmoitus alennetusta maksusta sairaustapauksen vuoksi tehdään lähettämällä kunnalle vakuutuskassalta saatu todistus ja lääkärintodistus Maksun suorittamatta jättäminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei ole maksettu, peritään viivästyskorko ja perimismaksu eräpäivästä alkaen. 5. Irtisanominen Irtisanomisaika on 30 päivää ja lasten päivähoitopaikan maksu maksetaan koko irtisanomisajalta. Paikka irtisanotaan e-palvelun kautta kohdassa Sijoituspaikan päättäminen tai irtisanominen esikoulun vaihtamiseksi. Huoltaja voi irtisanoa paikkansa tilapäisesti. Tällöin vanha sijoituspaikka päätetään ja huoltajan tulee tehdä hakemus uudesta sijoituspaikasta e-palvelun kautta. Tilapäisen irtisanomisen on oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Jos huoltaja irtisanoo päivähoitopaikkansa, uudessa hoitopaikassa saa aloittaa aikaisintaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun edellinen sijoituspaikka päätettiin. 6. Päivähoitopaikan evääminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei makseta, huoltajalta voidaan evätä päivähoitopaikka. Mikäli paikkaa ei täytetä kolmen kuukauden aikana ilman erityistä syytä, oikeus päivähoitopaikkaan raukeaa. 10/10

Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt

Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt SIVU 1 (6) Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt Kunnallisen ja vapaan esikoulun sekä pedagogisen hoidon säännöt Solnan kaupungissa. Määritelmät 1. Esikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 1 5-vuotiaille

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisolautakunta. Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010

Lapsi- ja nuorisolautakunta. Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010 Lapsi- ja nuorisolautakunta Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010 2 S I S Ä L T Ö s. HAAPARANNAN KAUPUNGIN ESIKOULUTOIMINTA JA KOULUPÄIVÄHOITO 3 OIKEUS PAIKKAAN 4 Ansiotöissä olevien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Håbon kunnan esikoulua, vapaaajankotia. toimintaa koskeva ohjesääntö

Håbon kunnan esikoulua, vapaaajankotia. toimintaa koskeva ohjesääntö 1(20) Kouluhallinto Koulutoimisto Maria Tilly, Hallintopäällikkö 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Päätöksen ohjesäännöstä on tehnyt koululautakunta 22. kesäkuuta 2011, SKN 43 Håbon kunnan esikoulua,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 6 3 I YLEISET PERUSTEET Sovellettavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN VARHAISKASVATUSMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 7 3 I YLEISET

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN 2 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on säädetty lailla 1503/2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut Laukaan kunta 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.3.2017 ALKAEN Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu? Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Lisätiedot

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

LASTEN

LASTEN LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.3.2017-31.7.2017 Palvelupiste Kastelli Avoinna: Raatihuoneenkatu 11 Ma-pe klo 9-16 www.hameenlinna.fi/kastelli 13100 Hämeenlinna etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Päivähoidon asiakasmaksun

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOKI PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 LUKIEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali-

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 124 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 125

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 124 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 125 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 10/2015 122 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 18:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 1 Tiedote huoltajille PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2016-2017 Kiinteä kuukausimaksu Iltapäivätoiminnasta peritään maksu

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 Yleistä Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, sivistyslautakunta Koulutie 2 puh. 02 7625 300 www.oripaa.fi VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2016 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 9.6.2016 57 LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Päivähoidon järjestämisen

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot