Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille"

Transkriptio

1 Kirjalliset toimintaperiaatteet, säännöt Dnro UBN/2014:229 Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille Taso: Opetuslautakunta Hyväksyntä: Opetuslautakunnan hyväksymä , tarkistettu Tarkistus: Tarkistettu lautakunnan päätöksen perusteella koskien vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitoa Dnro: UBN/2014:26. Voimassa: Toistaiseksi Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö 1

2 Sisällys 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa....sivu Toimintamuodot lasten päivähoidossa - Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille - Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille - Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille - Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille - Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille - Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille 1.2. Aukioloajat Suunnittelu- ja arviointipäivät 1.3. Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen 1.4. Tapaturmavakuutus 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan?...sivu Oikeus lasten päivähoitoon Oikeus vuorohoitoon 2.2. Lasten päivähoitopaikan hakeminen Vuorohoidon hakeminen Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta 2.3. Tarjous hoitopaikasta 2.4. Päivähoitopaikan vaihtaminen 2.5. Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan 2.6. Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa....sivu Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 3.2. Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin 3.3. Työttömäksi jäävä huoltaja 3.4. Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu 3.5. Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana 3.6. Hoitoajan muuttaminen 4. Maksut. sivu Maksuja koskevat säännöt Enimmäismaksu 4.2. Maksun perusteena olevat tulot 4.3. Maksun suorittaminen 4.4. Alennettu maksu sairaustapauksessa 4.5. Maksun suorittamatta jättäminen 5. Hoitopaikan irtisanominen sivu 9 6. Päivähoitopaikan evääminen sivu 10 2/10

3 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa 1.1. Toimintamuodot lasten päivähoidossa Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille Esikoulun tehtävänä on antaa huoltajille mahdollisuus työskennellä ja opiskella. Aukioloajat sopeutetaan huoltajien työn/opintojen tai lapsen tarpeiden mukaan. Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille Tämä päivähoitomuoto merkitsee sitä, että perhepäivähoitaja harjoittaa pedagogista ryhmätoimintaa 1-5-vuotiaille lapsille omassa kodissaan. Pedagogista hoivatoimintaa voi hakea, jos huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Perusteena voi myös olla lapsen oma tarve. Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille Kunta tarjoaa kaikille 3-, 4- ja 5-vuotiaille maksuttoman esikoulupaikan. Yleinen esikoulu kattaa 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa ajalla Jos lapsi täyttää 3 vuotta kevään aikana, hänelle tarjotaan paikka yleisessä esikoulussa saman vuoden syyskuun 1. päivästä alkaen. Esikoulu, johon lapsi on sijoitettu, päättää ajasta pedagogisen toiminnan pohjalta. Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille Vapaa-ajankodissa hoidetaan 6-12-vuotiaita koululaisia, joiden huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Vapaa-ajankoti on auki ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koulujen lomien ajan. Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille Avoin esikoulu on suunnattu aikuisille, joilla on 0-6-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole päivähoidossa. Toiminta on maksutonta, eikä ilmoittautumista vaadita. Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille. Tämä lasten hoitomuoto on suunnattu huoltajille, joiden lapsilla on tarvetta lastenhoidolle silloin, kun esikoulu- tai vapaa-ajankotitoimintaa ei ole saatavilla. Kunnan kotisivulla on kartta, jossa on tietoa kaikista lasten päivähoitopaikoista Upplands Väsbyssä. Kotisivulla on myös Väsby-vertailutyökalu, joka sisältää tietoa henkilökunnan koulutustasosta. Lisäksi vertailutyökalusta voi lukea esimerkiksi tietyssä esikoulussa olevien lasten vanhempien mielipiteitä hoitopaikasta ja saada tietoa lasten lukumäärästä vuosityöntekijää kohti jne Aukioloajat Esikoulun, pedagogisen hoivatoiminnan ja vapaa-ajankodin tulee olla auki kaikkina arkipäivinä ja toimintaa tulee harjoittaa jatkuvasti ympäri vuoden. Toimintaa tulee tarjota tarvittavissa määrin huoltajan työn, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. Päivähoitopaikkojen 3/10

4 tulee olla auki puiteaikana kello ja 52,5 tuntia viikossa, mikäli huoltaja tarvitsee päivähoitopaikkaa. Aukioloajoista päättää rehtori/esikoulun johtaja. Vuorohoitoa on saatavana arkisin noin kello ja noin kello 6.30 välisenä aikana sekä pyhäpäivinä päivä- ja yöaikaan Suunnittelu- ja arviointipäivät Päivähoitopaikalla on oikeus olla sulkea ovensa neljäksi päiväksi vuodessa suunnittelua ja arviointia varten. Päivähoitopaikan tulee voida tarjota huoltajan pyynnöstä lasten päivähoitoa myös suunnittelu- ja arviointipäivinä Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen Lasten ja koululaisten päivähoidossa olevat lapset tulee jättää hoitoon ja hakea hoidosta huoltajan tai huoltajan osoittaman henkilön toimesta. Koululaisten päivähoidossa olevat lapset voivat kulkea koulutien yksin huoltajan ja päivähoitopaikan välisellä sopimuksella Tapaturmavakuutus Upplands Väsbyn kunnassa asuvilla lapsilla on tapaturmavakuutus, jonka ehtoihin voi tutustua kunnan kotisivulla. 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan? 2.1. Oikeus lasten päivähoitoon Huoltajalla on oikeus lasten päivähoitoon: 1. Tarpeellisessa määrin huoltajan palkkatyön, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. 2. Huoltajan ollessa vanhempainvapaalain mukaisella vanhempainvapaalla 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 3. Huoltajan ollessa työtön 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 4. Jos lapsella on fyysisiä, henkisiä tai muunlaisia erikoistarpeita, hänelle tarjotaan esikoulutoimintaa ja koululaisten päivähoitoa tarpeen mukaan. Huoltajalle ei voida tarjota paikkaa, mikäli hänellä on lasten päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Oikeus vuorohoitoon: Vuorohoitoa haettaessa kunta käsittelee aina kutakin tapausta erikseen ja tekee päätöksen sen mukaan. Huoltajalla on mahdollisuus saada lapselleen vuorohoitoa seuraavien kriteerien täyttyessä: 4/10

5 1. Että molemmat huoltajista tai avoliitossa oleva pariskunta työskentelevät iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (todistetaan työnantajan antamalla työaikataululla/todistuksella). 2. Että huoltajat ovat yrittäneet saada muunlaisia työaikoja (todistetaan työnantajan antamalla todistuksella). 3. Että kukaan muu perheenjäsen tai muu henkilö perheen läheisyydessä ei voi pitää huolta lapsesta. Mikäli huoltaja on eronnut, hänen tulee todistaa, että toinen huoltaja ei asu samalla paikkakunnalla. 4. Että epäsäännöllinen työaika on jatkuva eli kyseessä on vähintään 3 kuukauden työ. 5. Että epäsäännöllistä työaikaa esiintyy usein eli vähintään 2 kertaa kuukaudessa. 6. Yksityisyrittäjien tulee voida todistaa, ettei heillä ole mahdollisuutta päivätyöhön Lasten päivähoitopaikan hakeminen Kun huoltaja on hakenut esikoulupaikkaa, kunnan tulee tarjota lapselle paikka neljän kuukauden kuluessa. Huoltaja hakee lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa riippumatta siitä, haluaako tämä paikan yksityisestä tai kunnallisesta koulusta kunnan alueella tai kunnan ulkopuolella. Lasten päivähoitopaikkahakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa kolmen kuukauden ikäinen. Huoltajan tulee valita päivähoitopaikka hakemuksessa. Hän voi tehdä korkeintaan kolme valintaa. Huoltaja ilmoittaa hakemuksessa myös, mistä päivämäärästä alkaen hän haluaa paikan ja haluaako hän paikan kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan saamista kunnalle tulee lähettää ilmoitus toivottuna hoitoaikana voimassa olevista tuloista ja työllisyystilanteesta. Hakemuksen yhteydessä rekisteröityjen tietojen mahdollisista muutoksista on ilmoitettava kunnalle pikimmiten Vuorohoidon hakeminen Mikäli huoltaja haluaa lapselleen vuorohoitoa, hakemus on tehtävä vähintään kuukautta etukäteen. Vuorohoitohakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa vuoden ikäinen. Vuorohoitoa tarjotaan nykyisellään ainoastaan yhdessä hoitopaikassa kunnassa. Hakulomake on kunnan kotisivulla. Sen jälkeen huoltajan tulee viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä lähettää työaikataulunsa uudelleen saadakseen lapselleen vuorohoitoa Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Jos huoltaja haluaa hakea lasten päivähoitopaikkaa toisesta kunnasta, hänen tulee ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen kuntaan. Upplands Väsbyn kunta maksaa korvausta paikasta sillä ehdolla, että huoltajalla ei ole päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta Toisessa kunnassa asuva huoltaja voi hakea lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnasta. Hakemus tehdään kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa ja suoraan valittuun päivähoitopaikkaan Tarjous hoitopaikasta 5/10

6 Huoltaja saa e-palvelun kautta tarjouksen hoitopaikasta esikouluun, pedagogiseen hoivatoimintaan tai vapaa-ajankotiin. Huoltajan tulee vastata tarjoukseen 10 päivän kuluessa e- palveluun johtavan linkin kautta. Huoltaja voi kieltäytyä hoitopaikkatarjouksesta menettämättä paikkaansa jonossa. Hän voi kieltäytyä myös toisesta tai kolmannesta valinnastaan ja olla silti jonossa ensisijaisesti valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos huoltaja on saanut ensisijaisesti valitsemansa hoitopaikan, hänet poistetaan hoitopaikkajonosta. Paikka tulee täyttää ilmoitettuna aloituspäivänä tai viimeistään neljä viikkoa sen jälkeen. Maksu peritään aloituspäivästä alkaen. Vain hoitopaikka saa muuttaa aloituspäivää Päivähoitopaikan vaihtaminen Huoltaja, joka haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa, tekee uuden hakemuksen e-palvelun kautta. Hänelle ei anneta etusijaa, vaan hänet asetetaan kyseisen hoitopaikan jonoon hakupäivän perusteella. Huoltajan vaihtumisesta on ilmoitettava nykyiseen päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja paikka on irtisanottava e-palvelun kautta. Kunnan sisällä tehtävä päivähoitopaikan vaihto ei merkitse paikan irtisanomista, vaan se koskee ainoastaan sijoituspaikkaa. Uusi sijoituspaikka voidaan täyttää aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on tehty e-palvelun kautta Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan Kun haluttuun päivähoitopaikkaan on jonoa, sovelletaan seuraavaa etuoikeusjärjestystä: 1. Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehitykselleen, lapset, joilla on omia tarpeita sekä sosiaalilain mukainen tuki. 2. Samassa esikoulussa/pedagogisessa hoivatoiminnassa olevien lasten sisarukset. 3. Ilmoittautumispäivä on jonotuspäivä. Mikäli usealla lapsella on sama ilmoittautumispäivä ja samat toiveet koskien samaa päivähoitopaikkaa, seuraavana lajitteluperusteena sovelletaan syntymäpäivää. Tämä merkitsee sitä, että vanhin lapsi saa paikan ensimmäisenä Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus Hoitopaikkatarjous lähetetään e-palvelun kautta. Huoltaja hyväksyy paikan tai kieltäytyy siitä 10 päivän kuluessa e-palvelun kautta. Hoitopaikkatarjouksen ehtoja pidetään huoltajan ja päivähoitopaikan välisenä sopimuksena. Huoltajan on ilmoitettava myös hoitoaika (aikataulu) e- palvelun kautta. 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa Mikäli tilanne muuttuu meneillään olevan lasten päivähoitojakson aikana ja huoltaja jää esimerkiksi vanhempainvapaalle tai työttömäksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta viipymättä päivähoitopaikkaan ja kunnalle e-palvelun kautta Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 6/10

7 Hoitoaika esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa perustuu huoltajan työ- /opiskeluaikoihin sekä työ-/opiskelupaikkaan matkustamiseen kuluvaan aikaan. Koululaisten päivähoitoa annetaan koulupäivää ennen ja sen jälkeen. Koulujen lomien aikana päivähoitoa tarjotaan koko päivän ajan Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa olevilla lapsilla on oikeus samaan hoitoaikaan kuin ennen huoltajan vanhempainvapaata kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymisen jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevat lapset saavat huoltajan vanhempainvapaalla pitää paikkansa kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymän jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen vanhemmalla sisaruksella ei ole oikeutta käydä vapaa-ajankodissa Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin Huoltaja, joka yhdistää vanhempainvapaalain mukaisen vanhempainvapaan työhön tai opintoihin, on oikeutettu pidempään lasten päivähoitoaikaan eli yhteensä yli 15 tuntiin viikossa 1-5-vuotiaalle vanhemmalle sisarukselle. Opintojen osalta vaaditaan, että huoltaja on oikeutettu opintotukeen ja että hän opiskelee vähintään puoliaikaisesti, mikä vastaa 15 opintopistettä lukuvuodessa. Opinnot tulee todistaa työnantajan/opintojen järjestäjän antamalla todistuksella siitä, että kurssi on alkanut. Todistus lähetetään kunnalle Työttömäksi jäävä huoltaja Kun huoltaja jää työttömäksi, 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Työvoimaviranomaisen antamalla todistuksella on todistettava, että huoltaja on työnhakija. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevien lasten oikeus paikkaan päättyy kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä alkaen, kun huoltaja jää työttömäksi Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu Mikäli tilapäiselle pidennetylle hoitoajalle syntyy tarve huoltajan sairastuttua tai loukkaannuttua, se voidaan myöntää, jos tarve on todistettu. Esikoululuokalla olevat lapset ja koululaiset, joilla ei normaalisti ole oikeutta vapaaajantoimintaan huoltajan työttömyyden aikana, voivat tarpeen vaatiessa saada tilapäistä hoitoa huoltajan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi. Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, joista toinen on pysyvästi kykenemätön huolehtimaan lapsesta, lapsella on mahdollisuus saada päivähoitoa toisen huoltajan työn/opintojen perusteella. 7/10

8 Toisen huoltajan kykenemättömyys huolehtia lapsesta tulee todistaa lääkärin/sosiaaliviranomaisen antamalla todistuksella. Kunnan kotisivulla on hakulomake Päivähoitohakemus erityisistä syistä Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana Esikoululuokalla oleville lapsille ja koululaisille, jotka eivät ole kirjoilla tavallisessa koululaisten päivähoidossa, tarjotaan hoitoa koulujen lomien aikana edellyttäen, että huoltaja työskentelee tai opiskelee. Huoltaja tekee ilmoituksen e-palvelun kautta kirjoittamalla viestikenttään, että kyseessä on sijoituspaikka loman aikana ja ilmoittamalla myös kyseessä olevat päivämäärät. Todistus työstä tai opinnoista tulee lähettää kunnalle. Lisäksi huoltaja ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa vapaa-ajankotiin viimeistään 14 päivää ennen hoitopaikan tarvetta Hoitoajan muuttaminen Hoitoaikaan tehdyistä muutoksista ilmoitetaan päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja tiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Maksu perustuu lapsen normaaliin hoitoaikaan (kokopäiväinen tai osa-aikainen). Hoitoajan muuttaminen tilapäisesti eli siirtyminen kokopäiväisestä hoitoajasta osa-aikaiseen esimerkiksi loman ajaksi maksun pienentämiseksi ei ole mahdollista. Hoitoaika ei saa olla kestoltaan alle kaksi kuukautta. Mikäli näin menetellään, Upplands Väsbyn kunta saattaa periä maksujen välisen erotuksen takautuvasti. 4. Maksut 4.1. Maksuja koskevat säännöt Huoltaja maksaa lasten päivähoitomaksua rekisteröidylle asuinkunnalleen riippumatta siitä, onko hoitopaikka kunnallinen vai yksityinen ja onko lapsi sijoitettu omaan kuntaan tai toiseen kuntaan. Maksu peritään 12 kuukaudelta vuodessa ja se perustuu lapsen hoitoaikaan ja talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten päivähoitomaksu sisältyy enimmäismaksuun. Kokopäivämaksu Yli 15 tuntia viikossa Osa-aikamaksu Korkeintaan 15 tuntia viikossa Alennettu maksu 3-5-vuotiaat, jos he saavat lasten päivähoitoa yli 15 tuntia viikossa (ensimmäiset 15 tuntia ovat maksuttomia, ks. alta) Sisarusalennus Huoltaja, jolla on useita lapsia lasten päivähoidossa, maksaa alhaisemman maksun vanhemmasta lapsesta/vanhemmista lapsista. Yleinen esikoulu 3-, 4- ja 5-vuotiaille on maksuton ja se järjestetään 1. syyskuuta toukokuuta. Huoltaja maksaa vain, jos lapsi käy esikoulussa yli 15 tuntia viikossa, sekä kesäkuukausista. 8/10

9 Jos lapsi siirtyy esikoulusta koululaisten päivähoitoon, esikoulutoiminnasta maksetaan heinäkuuhun saakka sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla. Koululaisten päivähoitomaksut maksetaan elokuusta alkaen sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla Enimmäismaksu Kunta soveltaa enimmäismaksua. Se merkitsee sitä, että lasten päivähoitomaksu perustuu tuloihin ja lapsikohtaiselle maksulle on määritetty yläraja. Enimmäismaksu riippuu siitä, onko kyseessä kokopäivämaksu, osa-aikamaksu vai alennettu maksu. Tulotiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Jos huoltaja ei anna kunnalle tulotietoja, häneltä veloitetaan enimmäismaksu. Kunnanvaltuusto päättää maksun suuruudesta. Kunnan kotisivulla on taulukko sovellettavista maksuista Maksun perusteena olevat tulot Tulojen mukaan perittävä maksu perustuu palkkaan ennen veroja ja muihin verotettaviin tuloihin sekä yritystoiminnan tuloihin. Tulotiedot ilmoitetaan kerran vuodessa tai tulojen muuttuessa. Lasten päivähoitomaksu perustuu talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Taloudella tarkoitetaan sekä yksinhuoltajia että puolisoja, joilla on tai ei ole yhteisiä lapsia. Puolisoilla tarkoitetaan myös avoliitossa eläviä ja samassa osoitteessa asuvia pariskuntia. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan tarjoamista tulee tehdä ilmoitus tuloista kunnalle e-palvelun kautta. Kunta tekee säännöllisiä pistokokeita tarkastaakseen toimitettujen tulotietojen todenperäisyyden. Tulotietoja saatetaan verrata muiden viranomaisten hallussa oleviin tietoihin Maksun suorittaminen Maksu suoritetaan siitä päivästä alkaen, jolloin lapsi aloittaa esikoulussa, pedagogisessa hoivatoiminnassa tai vapaa-ajankodissa. Huomaa, että huoltajalla, joka hakee paikkaa lasten päivähoidossa/koululaisten päivähoidossa, on 1 kuukauden irtisanomisaika, mikäli hän on hyväksynyt paikan riippumatta siitä, onko toiminta alkanut. Maksu voidaan suorittaa joko laskua tai sähköistä laskua vastaan tai suoraveloituksen kautta. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi maksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset pätevät kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu e-palvelun kautta Alennettu maksu sairaustapauksessa Mikäli lapsen poissaolo johtuu sairaustapauksesta, maksua vähennetään 30 perättäisen päivän sairaudesta johtuvan poissaolon mukaan (lääkärintodistus vaaditaan). Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan se päivä, jona ilmoitus on tehty vakuutuskassalle. Maksua alennetaan jokaisesta sairaudesta johtuvasta päivästä 30 perättäisen poissaolopäivän jälkeen. 9/10

10 Ilmoitus alennetusta maksusta sairaustapauksen vuoksi tehdään lähettämällä kunnalle vakuutuskassalta saatu todistus ja lääkärintodistus Maksun suorittamatta jättäminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei ole maksettu, peritään viivästyskorko ja perimismaksu eräpäivästä alkaen. 5. Irtisanominen Irtisanomisaika on 30 päivää ja lasten päivähoitopaikan maksu maksetaan koko irtisanomisajalta. Paikka irtisanotaan e-palvelun kautta kohdassa Sijoituspaikan päättäminen tai irtisanominen esikoulun vaihtamiseksi. Huoltaja voi irtisanoa paikkansa tilapäisesti. Tällöin vanha sijoituspaikka päätetään ja huoltajan tulee tehdä hakemus uudesta sijoituspaikasta e-palvelun kautta. Tilapäisen irtisanomisen on oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Jos huoltaja irtisanoo päivähoitopaikkansa, uudessa hoitopaikassa saa aloittaa aikaisintaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun edellinen sijoituspaikka päätettiin. 6. Päivähoitopaikan evääminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei makseta, huoltajalta voidaan evätä päivähoitopaikka. Mikäli paikkaa ei täytetä kolmen kuukauden aikana ilman erityistä syytä, oikeus päivähoitopaikkaan raukeaa. 10/10

Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito

Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito Informaatio Säännöt Maksut Voimassa helmikuun 2011 alusta lähtien SISÄLLYSLUETTELO TIETOA TOIMINNOISTA Esikoulutoiminta (1 5 vuotiaille lapsille) 1 Yleinen esikoulu

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti

Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti Enköpingin kunta Sisältö Kaikille lapsille ja nuorille Enköpingin kunnassa annetaan mahdollisuus kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuutta varten. Sivu

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Enköpingin kunta Enköpingin kunta 2013. Hoito- ja hoivahallinto. Tietoa palvelu- ja hoivamaksuista Yleistä Tämä esite on tarkoitettu hoito- ja hoivahallinnon asiakkaille.

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita koskevat koulukuljetussäännöt

Esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita koskevat koulukuljetussäännöt 1(10) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Kouluhallinto Koulutoimisto Maria Tilly, Hallintopäällikkö 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Koululautakunnan 22. kesäkuuta 2011 SKN 42 tekemän päätöksen

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot