Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille"

Transkriptio

1 Kirjalliset toimintaperiaatteet, säännöt Dnro UBN/2014:229 Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille Taso: Opetuslautakunta Hyväksyntä: Opetuslautakunnan hyväksymä , tarkistettu Tarkistus: Tarkistettu lautakunnan päätöksen perusteella koskien vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitoa Dnro: UBN/2014:26. Voimassa: Toistaiseksi Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö 1

2 Sisällys 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa....sivu Toimintamuodot lasten päivähoidossa - Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille - Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille - Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille - Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille - Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille - Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille 1.2. Aukioloajat Suunnittelu- ja arviointipäivät 1.3. Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen 1.4. Tapaturmavakuutus 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan?...sivu Oikeus lasten päivähoitoon Oikeus vuorohoitoon 2.2. Lasten päivähoitopaikan hakeminen Vuorohoidon hakeminen Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta 2.3. Tarjous hoitopaikasta 2.4. Päivähoitopaikan vaihtaminen 2.5. Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan 2.6. Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa....sivu Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 3.2. Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin 3.3. Työttömäksi jäävä huoltaja 3.4. Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu 3.5. Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana 3.6. Hoitoajan muuttaminen 4. Maksut. sivu Maksuja koskevat säännöt Enimmäismaksu 4.2. Maksun perusteena olevat tulot 4.3. Maksun suorittaminen 4.4. Alennettu maksu sairaustapauksessa 4.5. Maksun suorittamatta jättäminen 5. Hoitopaikan irtisanominen sivu 9 6. Päivähoitopaikan evääminen sivu 10 2/10

3 1. Yleistä tietoa lasten päivähoidosta Upplands Väsbyn kunnassa 1.1. Toimintamuodot lasten päivähoidossa Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille Esikoulun tehtävänä on antaa huoltajille mahdollisuus työskennellä ja opiskella. Aukioloajat sopeutetaan huoltajien työn/opintojen tai lapsen tarpeiden mukaan. Pedagoginen hoivatoiminta 1-5-vuotiaille lapsille Tämä päivähoitomuoto merkitsee sitä, että perhepäivähoitaja harjoittaa pedagogista ryhmätoimintaa 1-5-vuotiaille lapsille omassa kodissaan. Pedagogista hoivatoimintaa voi hakea, jos huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Perusteena voi myös olla lapsen oma tarve. Yleinen esikoulu 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa 3-5-vuotiaille lapsille Kunta tarjoaa kaikille 3-, 4- ja 5-vuotiaille maksuttoman esikoulupaikan. Yleinen esikoulu kattaa 15 tuntia viikossa tai 525 tuntia vuodessa ajalla Jos lapsi täyttää 3 vuotta kevään aikana, hänelle tarjotaan paikka yleisessä esikoulussa saman vuoden syyskuun 1. päivästä alkaen. Esikoulu, johon lapsi on sijoitettu, päättää ajasta pedagogisen toiminnan pohjalta. Koululaisten vapaa-ajankoti 6-12-vuotiaille lapsille Vapaa-ajankodissa hoidetaan 6-12-vuotiaita koululaisia, joiden huoltajat työskentelevät tai opiskelevat. Vapaa-ajankoti on auki ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koulujen lomien ajan. Avoin esikoulu 0-6-vuotiaille lapsille Avoin esikoulu on suunnattu aikuisille, joilla on 0-6-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole päivähoidossa. Toiminta on maksutonta, eikä ilmoittautumista vaadita. Vuorohoito 1-12-vuotiaille lapsille. Tämä lasten hoitomuoto on suunnattu huoltajille, joiden lapsilla on tarvetta lastenhoidolle silloin, kun esikoulu- tai vapaa-ajankotitoimintaa ei ole saatavilla. Kunnan kotisivulla on kartta, jossa on tietoa kaikista lasten päivähoitopaikoista Upplands Väsbyssä. Kotisivulla on myös Väsby-vertailutyökalu, joka sisältää tietoa henkilökunnan koulutustasosta. Lisäksi vertailutyökalusta voi lukea esimerkiksi tietyssä esikoulussa olevien lasten vanhempien mielipiteitä hoitopaikasta ja saada tietoa lasten lukumäärästä vuosityöntekijää kohti jne Aukioloajat Esikoulun, pedagogisen hoivatoiminnan ja vapaa-ajankodin tulee olla auki kaikkina arkipäivinä ja toimintaa tulee harjoittaa jatkuvasti ympäri vuoden. Toimintaa tulee tarjota tarvittavissa määrin huoltajan työn, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. Päivähoitopaikkojen 3/10

4 tulee olla auki puiteaikana kello ja 52,5 tuntia viikossa, mikäli huoltaja tarvitsee päivähoitopaikkaa. Aukioloajoista päättää rehtori/esikoulun johtaja. Vuorohoitoa on saatavana arkisin noin kello ja noin kello 6.30 välisenä aikana sekä pyhäpäivinä päivä- ja yöaikaan Suunnittelu- ja arviointipäivät Päivähoitopaikalla on oikeus olla sulkea ovensa neljäksi päiväksi vuodessa suunnittelua ja arviointia varten. Päivähoitopaikan tulee voida tarjota huoltajan pyynnöstä lasten päivähoitoa myös suunnittelu- ja arviointipäivinä Päivähoitoon jättäminen ja päivähoidosta hakeminen Lasten ja koululaisten päivähoidossa olevat lapset tulee jättää hoitoon ja hakea hoidosta huoltajan tai huoltajan osoittaman henkilön toimesta. Koululaisten päivähoidossa olevat lapset voivat kulkea koulutien yksin huoltajan ja päivähoitopaikan välisellä sopimuksella Tapaturmavakuutus Upplands Väsbyn kunnassa asuvilla lapsilla on tapaturmavakuutus, jonka ehtoihin voi tutustua kunnan kotisivulla. 2. Kenellä on oikeus lasten päivähoitoon ja miten paikkaa haetaan? 2.1. Oikeus lasten päivähoitoon Huoltajalla on oikeus lasten päivähoitoon: 1. Tarpeellisessa määrin huoltajan palkkatyön, opinnot tai lapsen omat tarpeet huomioon ottaen. 2. Huoltajan ollessa vanhempainvapaalain mukaisella vanhempainvapaalla 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 3. Huoltajan ollessa työtön 1-5-vuotiaille lapsille tarjotaan esikoulutoimintaa 15 tuntia viikossa. 4. Jos lapsella on fyysisiä, henkisiä tai muunlaisia erikoistarpeita, hänelle tarjotaan esikoulutoimintaa ja koululaisten päivähoitoa tarpeen mukaan. Huoltajalle ei voida tarjota paikkaa, mikäli hänellä on lasten päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Oikeus vuorohoitoon: Vuorohoitoa haettaessa kunta käsittelee aina kutakin tapausta erikseen ja tekee päätöksen sen mukaan. Huoltajalla on mahdollisuus saada lapselleen vuorohoitoa seuraavien kriteerien täyttyessä: 4/10

5 1. Että molemmat huoltajista tai avoliitossa oleva pariskunta työskentelevät iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (todistetaan työnantajan antamalla työaikataululla/todistuksella). 2. Että huoltajat ovat yrittäneet saada muunlaisia työaikoja (todistetaan työnantajan antamalla todistuksella). 3. Että kukaan muu perheenjäsen tai muu henkilö perheen läheisyydessä ei voi pitää huolta lapsesta. Mikäli huoltaja on eronnut, hänen tulee todistaa, että toinen huoltaja ei asu samalla paikkakunnalla. 4. Että epäsäännöllinen työaika on jatkuva eli kyseessä on vähintään 3 kuukauden työ. 5. Että epäsäännöllistä työaikaa esiintyy usein eli vähintään 2 kertaa kuukaudessa. 6. Yksityisyrittäjien tulee voida todistaa, ettei heillä ole mahdollisuutta päivätyöhön Lasten päivähoitopaikan hakeminen Kun huoltaja on hakenut esikoulupaikkaa, kunnan tulee tarjota lapselle paikka neljän kuukauden kuluessa. Huoltaja hakee lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa riippumatta siitä, haluaako tämä paikan yksityisestä tai kunnallisesta koulusta kunnan alueella tai kunnan ulkopuolella. Lasten päivähoitopaikkahakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa kolmen kuukauden ikäinen. Huoltajan tulee valita päivähoitopaikka hakemuksessa. Hän voi tehdä korkeintaan kolme valintaa. Huoltaja ilmoittaa hakemuksessa myös, mistä päivämäärästä alkaen hän haluaa paikan ja haluaako hän paikan kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan saamista kunnalle tulee lähettää ilmoitus toivottuna hoitoaikana voimassa olevista tuloista ja työllisyystilanteesta. Hakemuksen yhteydessä rekisteröityjen tietojen mahdollisista muutoksista on ilmoitettava kunnalle pikimmiten Vuorohoidon hakeminen Mikäli huoltaja haluaa lapselleen vuorohoitoa, hakemus on tehtävä vähintään kuukautta etukäteen. Vuorohoitohakemus voidaan tehdä aikaisintaan lapsen ollessa vuoden ikäinen. Vuorohoitoa tarjotaan nykyisellään ainoastaan yhdessä hoitopaikassa kunnassa. Hakulomake on kunnan kotisivulla. Sen jälkeen huoltajan tulee viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä lähettää työaikataulunsa uudelleen saadakseen lapselleen vuorohoitoa Upplands Väsbyn kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan toisesta kunnasta Jos huoltaja haluaa hakea lasten päivähoitopaikkaa toisesta kunnasta, hänen tulee ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen kuntaan. Upplands Väsbyn kunta maksaa korvausta paikasta sillä ehdolla, että huoltajalla ei ole päivähoitomaksuvelkoja Upplands Väsbyn kunnalle Toisen kunnan alueella asuvat lapset, jotka haluavat paikan Upplands Väsbyn kunnasta Toisessa kunnassa asuva huoltaja voi hakea lasten päivähoitopaikkaa Upplands Väsbyn kunnasta. Hakemus tehdään kunnan kotisivulla olevassa e-palvelussa ja suoraan valittuun päivähoitopaikkaan Tarjous hoitopaikasta 5/10

6 Huoltaja saa e-palvelun kautta tarjouksen hoitopaikasta esikouluun, pedagogiseen hoivatoimintaan tai vapaa-ajankotiin. Huoltajan tulee vastata tarjoukseen 10 päivän kuluessa e- palveluun johtavan linkin kautta. Huoltaja voi kieltäytyä hoitopaikkatarjouksesta menettämättä paikkaansa jonossa. Hän voi kieltäytyä myös toisesta tai kolmannesta valinnastaan ja olla silti jonossa ensisijaisesti valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos huoltaja on saanut ensisijaisesti valitsemansa hoitopaikan, hänet poistetaan hoitopaikkajonosta. Paikka tulee täyttää ilmoitettuna aloituspäivänä tai viimeistään neljä viikkoa sen jälkeen. Maksu peritään aloituspäivästä alkaen. Vain hoitopaikka saa muuttaa aloituspäivää Päivähoitopaikan vaihtaminen Huoltaja, joka haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa, tekee uuden hakemuksen e-palvelun kautta. Hänelle ei anneta etusijaa, vaan hänet asetetaan kyseisen hoitopaikan jonoon hakupäivän perusteella. Huoltajan vaihtumisesta on ilmoitettava nykyiseen päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja paikka on irtisanottava e-palvelun kautta. Kunnan sisällä tehtävä päivähoitopaikan vaihto ei merkitse paikan irtisanomista, vaan se koskee ainoastaan sijoituspaikkaa. Uusi sijoituspaikka voidaan täyttää aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on tehty e-palvelun kautta Säännöt koskien hoitopaikkajonoa esikouluun/pedagogiseen hoivatoimintaan Kun haluttuun päivähoitopaikkaan on jonoa, sovelletaan seuraavaa etuoikeusjärjestystä: 1. Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehitykselleen, lapset, joilla on omia tarpeita sekä sosiaalilain mukainen tuki. 2. Samassa esikoulussa/pedagogisessa hoivatoiminnassa olevien lasten sisarukset. 3. Ilmoittautumispäivä on jonotuspäivä. Mikäli usealla lapsella on sama ilmoittautumispäivä ja samat toiveet koskien samaa päivähoitopaikkaa, seuraavana lajitteluperusteena sovelletaan syntymäpäivää. Tämä merkitsee sitä, että vanhin lapsi saa paikan ensimmäisenä Huoltajan ja päivähoitopaikan välinen sopimus Hoitopaikkatarjous lähetetään e-palvelun kautta. Huoltaja hyväksyy paikan tai kieltäytyy siitä 10 päivän kuluessa e-palvelun kautta. Hoitopaikkatarjouksen ehtoja pidetään huoltajan ja päivähoitopaikan välisenä sopimuksena. Huoltajan on ilmoitettava myös hoitoaika (aikataulu) e- palvelun kautta. 3. Hoitoajat lasten päivähoidossa Mikäli tilanne muuttuu meneillään olevan lasten päivähoitojakson aikana ja huoltaja jää esimerkiksi vanhempainvapaalle tai työttömäksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta viipymättä päivähoitopaikkaan ja kunnalle e-palvelun kautta Työssäkäyvä tai opiskeleva huoltaja 6/10

7 Hoitoaika esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa perustuu huoltajan työ- /opiskeluaikoihin sekä työ-/opiskelupaikkaan matkustamiseen kuluvaan aikaan. Koululaisten päivähoitoa annetaan koulupäivää ennen ja sen jälkeen. Koulujen lomien aikana päivähoitoa tarjotaan koko päivän ajan Vanhempainvapaalla oleva huoltaja Esikoulussa ja pedagogisessa hoivatoiminnassa olevilla lapsilla on oikeus samaan hoitoaikaan kuin ennen huoltajan vanhempainvapaata kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymisen jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevat lapset saavat huoltajan vanhempainvapaalla pitää paikkansa kaksi kuukautta uuden sisaruksen syntymän jälkeen. Kaksosten syntymään pätee viisi kuukautta. Sen jälkeen vanhemmalla sisaruksella ei ole oikeutta käydä vapaa-ajankodissa Vanhemman sisaruksen mahdollisuus pidennettyyn hoitoaikaan esikoulutoiminnassa huoltajan yhdistäessä vanhempainvapaan työhön/opintoihin Huoltaja, joka yhdistää vanhempainvapaalain mukaisen vanhempainvapaan työhön tai opintoihin, on oikeutettu pidempään lasten päivähoitoaikaan eli yhteensä yli 15 tuntiin viikossa 1-5-vuotiaalle vanhemmalle sisarukselle. Opintojen osalta vaaditaan, että huoltaja on oikeutettu opintotukeen ja että hän opiskelee vähintään puoliaikaisesti, mikä vastaa 15 opintopistettä lukuvuodessa. Opinnot tulee todistaa työnantajan/opintojen järjestäjän antamalla todistuksella siitä, että kurssi on alkanut. Todistus lähetetään kunnalle Työttömäksi jäävä huoltaja Kun huoltaja jää työttömäksi, 1-5-vuotiailla lapsilla on oikeus lasten päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Työvoimaviranomaisen antamalla todistuksella on todistettava, että huoltaja on työnhakija. Sijoitusajasta päättää asianomainen päivähoitopaikka. Huoltajan toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajankodissa olevien lasten oikeus paikkaan päättyy kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä alkaen, kun huoltaja jää työttömäksi Kun huoltaja sairastuu tai loukkaantuu Mikäli tilapäiselle pidennetylle hoitoajalle syntyy tarve huoltajan sairastuttua tai loukkaannuttua, se voidaan myöntää, jos tarve on todistettu. Esikoululuokalla olevat lapset ja koululaiset, joilla ei normaalisti ole oikeutta vapaaajantoimintaan huoltajan työttömyyden aikana, voivat tarpeen vaatiessa saada tilapäistä hoitoa huoltajan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi. Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, joista toinen on pysyvästi kykenemätön huolehtimaan lapsesta, lapsella on mahdollisuus saada päivähoitoa toisen huoltajan työn/opintojen perusteella. 7/10

8 Toisen huoltajan kykenemättömyys huolehtia lapsesta tulee todistaa lääkärin/sosiaaliviranomaisen antamalla todistuksella. Kunnan kotisivulla on hakulomake Päivähoitohakemus erityisistä syistä Paikka vapaa-ajankodissa koulujen loman aikana Esikoululuokalla oleville lapsille ja koululaisille, jotka eivät ole kirjoilla tavallisessa koululaisten päivähoidossa, tarjotaan hoitoa koulujen lomien aikana edellyttäen, että huoltaja työskentelee tai opiskelee. Huoltaja tekee ilmoituksen e-palvelun kautta kirjoittamalla viestikenttään, että kyseessä on sijoituspaikka loman aikana ja ilmoittamalla myös kyseessä olevat päivämäärät. Todistus työstä tai opinnoista tulee lähettää kunnalle. Lisäksi huoltaja ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa vapaa-ajankotiin viimeistään 14 päivää ennen hoitopaikan tarvetta Hoitoajan muuttaminen Hoitoaikaan tehdyistä muutoksista ilmoitetaan päivähoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti ja tiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Maksu perustuu lapsen normaaliin hoitoaikaan (kokopäiväinen tai osa-aikainen). Hoitoajan muuttaminen tilapäisesti eli siirtyminen kokopäiväisestä hoitoajasta osa-aikaiseen esimerkiksi loman ajaksi maksun pienentämiseksi ei ole mahdollista. Hoitoaika ei saa olla kestoltaan alle kaksi kuukautta. Mikäli näin menetellään, Upplands Väsbyn kunta saattaa periä maksujen välisen erotuksen takautuvasti. 4. Maksut 4.1. Maksuja koskevat säännöt Huoltaja maksaa lasten päivähoitomaksua rekisteröidylle asuinkunnalleen riippumatta siitä, onko hoitopaikka kunnallinen vai yksityinen ja onko lapsi sijoitettu omaan kuntaan tai toiseen kuntaan. Maksu peritään 12 kuukaudelta vuodessa ja se perustuu lapsen hoitoaikaan ja talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten päivähoitomaksu sisältyy enimmäismaksuun. Kokopäivämaksu Yli 15 tuntia viikossa Osa-aikamaksu Korkeintaan 15 tuntia viikossa Alennettu maksu 3-5-vuotiaat, jos he saavat lasten päivähoitoa yli 15 tuntia viikossa (ensimmäiset 15 tuntia ovat maksuttomia, ks. alta) Sisarusalennus Huoltaja, jolla on useita lapsia lasten päivähoidossa, maksaa alhaisemman maksun vanhemmasta lapsesta/vanhemmista lapsista. Yleinen esikoulu 3-, 4- ja 5-vuotiaille on maksuton ja se järjestetään 1. syyskuuta toukokuuta. Huoltaja maksaa vain, jos lapsi käy esikoulussa yli 15 tuntia viikossa, sekä kesäkuukausista. 8/10

9 Jos lapsi siirtyy esikoulusta koululaisten päivähoitoon, esikoulutoiminnasta maksetaan heinäkuuhun saakka sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla. Koululaisten päivähoitomaksut maksetaan elokuusta alkaen sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa esikoululuokalla Enimmäismaksu Kunta soveltaa enimmäismaksua. Se merkitsee sitä, että lasten päivähoitomaksu perustuu tuloihin ja lapsikohtaiselle maksulle on määritetty yläraja. Enimmäismaksu riippuu siitä, onko kyseessä kokopäivämaksu, osa-aikamaksu vai alennettu maksu. Tulotiedot rekisteröidään e-palvelun kautta. Jos huoltaja ei anna kunnalle tulotietoja, häneltä veloitetaan enimmäismaksu. Kunnanvaltuusto päättää maksun suuruudesta. Kunnan kotisivulla on taulukko sovellettavista maksuista Maksun perusteena olevat tulot Tulojen mukaan perittävä maksu perustuu palkkaan ennen veroja ja muihin verotettaviin tuloihin sekä yritystoiminnan tuloihin. Tulotiedot ilmoitetaan kerran vuodessa tai tulojen muuttuessa. Lasten päivähoitomaksu perustuu talouden yhteenlaskettuihin tuloihin. Taloudella tarkoitetaan sekä yksinhuoltajia että puolisoja, joilla on tai ei ole yhteisiä lapsia. Puolisoilla tarkoitetaan myös avoliitossa eläviä ja samassa osoitteessa asuvia pariskuntia. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan maksun perusteena olevat tiedot koko talouden osalta. Ennen lasten päivähoitopaikan tarjoamista tulee tehdä ilmoitus tuloista kunnalle e-palvelun kautta. Kunta tekee säännöllisiä pistokokeita tarkastaakseen toimitettujen tulotietojen todenperäisyyden. Tulotietoja saatetaan verrata muiden viranomaisten hallussa oleviin tietoihin Maksun suorittaminen Maksu suoritetaan siitä päivästä alkaen, jolloin lapsi aloittaa esikoulussa, pedagogisessa hoivatoiminnassa tai vapaa-ajankodissa. Huomaa, että huoltajalla, joka hakee paikkaa lasten päivähoidossa/koululaisten päivähoidossa, on 1 kuukauden irtisanomisaika, mikäli hän on hyväksynyt paikan riippumatta siitä, onko toiminta alkanut. Maksu voidaan suorittaa joko laskua tai sähköistä laskua vastaan tai suoraveloituksen kautta. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi maksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset pätevät kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu e-palvelun kautta Alennettu maksu sairaustapauksessa Mikäli lapsen poissaolo johtuu sairaustapauksesta, maksua vähennetään 30 perättäisen päivän sairaudesta johtuvan poissaolon mukaan (lääkärintodistus vaaditaan). Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan se päivä, jona ilmoitus on tehty vakuutuskassalle. Maksua alennetaan jokaisesta sairaudesta johtuvasta päivästä 30 perättäisen poissaolopäivän jälkeen. 9/10

10 Ilmoitus alennetusta maksusta sairaustapauksen vuoksi tehdään lähettämällä kunnalle vakuutuskassalta saatu todistus ja lääkärintodistus Maksun suorittamatta jättäminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei ole maksettu, peritään viivästyskorko ja perimismaksu eräpäivästä alkaen. 5. Irtisanominen Irtisanomisaika on 30 päivää ja lasten päivähoitopaikan maksu maksetaan koko irtisanomisajalta. Paikka irtisanotaan e-palvelun kautta kohdassa Sijoituspaikan päättäminen tai irtisanominen esikoulun vaihtamiseksi. Huoltaja voi irtisanoa paikkansa tilapäisesti. Tällöin vanha sijoituspaikka päätetään ja huoltajan tulee tehdä hakemus uudesta sijoituspaikasta e-palvelun kautta. Tilapäisen irtisanomisen on oltava kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Jos huoltaja irtisanoo päivähoitopaikkansa, uudessa hoitopaikassa saa aloittaa aikaisintaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun edellinen sijoituspaikka päätettiin. 6. Päivähoitopaikan evääminen Mikäli lasten päivähoitomaksua ei makseta, huoltajalta voidaan evätä päivähoitopaikka. Mikäli paikkaa ei täytetä kolmen kuukauden aikana ilman erityistä syytä, oikeus päivähoitopaikkaan raukeaa. 10/10

Sijoittumista koskevat säännöt

Sijoittumista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Kuva: Patricia Hagelin Sijoittumista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.11.2012 SKN2012/338 Koululautakunnan vahvistama 22.11.2012 Nykyinen enimmäismaksun

Lisätiedot

Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt

Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt SIVU 1 (6) Esikoulun ja pedagogisen hoidon säännöt Kunnallisen ja vapaan esikoulun sekä pedagogisen hoidon säännöt Solnan kaupungissa. Määritelmät 1. Esikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 1 5-vuotiaille

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisolautakunta. Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010

Lapsi- ja nuorisolautakunta. Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010 Lapsi- ja nuorisolautakunta Säännöt Esikoulu ja Koulupäivähoito 1.7.2010 2 S I S Ä L T Ö s. HAAPARANNAN KAUPUNGIN ESIKOULUTOIMINTA JA KOULUPÄIVÄHOITO 3 OIKEUS PAIKKAAN 4 Ansiotöissä olevien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON E-PALVELU ASIAKASVALINTATOIMISTO (KUNDVALSKONTORET)

PÄIVÄHOIDON E-PALVELU ASIAKASVALINTATOIMISTO (KUNDVALSKONTORET) PÄIVÄHOIDON E-PALVELU ASIAKASVALINTATOIMISTO (KUNDVALSKONTORET) Päivähoidon e-palvelu Laajennamme palvelua ja otamme käyttöön e-palvelun kaikille, jotka ovat hakeneet päivähoitoa Väsbyssä tai aikovat tehdä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti

Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti Kysymyksiä ja vastauksia Vapaa-ajankoti Enköpingin kunta Sisältö Kaikille lapsille ja nuorille Enköpingin kunnassa annetaan mahdollisuus kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuutta varten. Sivu

Lisätiedot

Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito

Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito Informaatio Säännöt Maksut Voimassa helmikuun 2011 alusta lähtien SISÄLLYSLUETTELO TIETOA TOIMINNOISTA Esikoulutoiminta (1 5 vuotiaille lapsille) 1 Yleinen esikoulu

Lisätiedot

Esikoulu ja Vapaa-ajankoti

Esikoulu ja Vapaa-ajankoti Lapsi- ja nuorisolautakunta Esikoulu ja Vapaa-ajankoti Säännöt 2013-01-01 2 Sisällysluettelo Esikoulu... 3 Ajat esikoulussa... 4 Ohjeet esikouluille toiminnasta tavallisen työajan ulkopuolella... 4 Esikoululuokka...

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

Håbon kunnan esikoulua, vapaaajankotia. toimintaa koskeva ohjesääntö

Håbon kunnan esikoulua, vapaaajankotia. toimintaa koskeva ohjesääntö 1(20) Kouluhallinto Koulutoimisto Maria Tilly, Hallintopäällikkö 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Päätöksen ohjesäännöstä on tehnyt koululautakunta 22. kesäkuuta 2011, SKN 43 Håbon kunnan esikoulua,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagoginen hoitotoiminta

Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagoginen hoitotoiminta Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagoginen hoitotoiminta Enköpingin kunta Enköpingin kunnassa kaikille lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla omaa tulevaisuuttaan

Lisätiedot

Hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitotoimintaa koskevat säännöt ja rutiinit

Hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitotoimintaa koskevat säännöt ja rutiinit RUTIINIT 1(6) Koulutoimi Koulutoimisto Hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitotoimintaa koskevat säännöt ja rutiinit on hyväksynyt hallintopäällikkö 23. toukokuuta 2012, SKN2011/55 nr 2012.1984

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015 Tuntiperusteinen asiakasmaksu Vanhempainilta 13.8.2015 Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.5.2015 aloittaa tuntiperusteisen, mobiilikirjaukseen perustuvan, asiakasmaksun kokeilun Kärävuoren,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8. Sivistyslautakunta 17 15.05.2014 PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Sivltk 17 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut Laukaan kunta 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.3.2017 ALKAEN Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu? Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 6 3 I YLEISET PERUSTEET Sovellettavat

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI Dnro OPELA: 228/2014 (02.011) Opela 13.5.2014 / 42 Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Hilkka Toiviainen, p.

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN 2 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on säädetty lailla 1503/2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT Sauvon kunta PÄIVÄHOIDON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2013 LUKIEN Vahvistettu sosiaali- ja terveyslautakunnassa 4.4.2012 15 ja 16 2 SISÄLLYS 1. Päivähoitomaksun määräytyminen...3 2. Maksuprosentit

Lisätiedot

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 Muutos 1.3.2015 alkaen Akaan valtuusto on kokouksessaan 17.12.2014 talousarviokäsittelyn

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Sivistyslautakunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN 2 Sisällysluettelo I YLEISET PERUSTEET 3 II LASTEN VARHAISKASVATUSMAKSUT 3 III VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 7 3 I YLEISET

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT Karijoki Liite nro 2 Kasvatus- ja opetusltk 15.05.2012 12 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT Karijoen kunnan päivähoitomaksua koskevat ohjeet 1.8.2012 lukien 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 1 Tiedote huoltajille PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 LIITTEENÄ HAKEMUS ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PUOLITTAMISESTA

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistussivulla, kun olet lähettänyt ilmoituksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen ilmoituksen. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT

Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT Sivistyslautakunta 13.8.2014 47 Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.1 KOKOPÄIVÄMAKSU Päivähoitomaksut perustuvat lakiin (734/1992) ja asetukseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen OSA 2 Sivistyslautakunta 19.12.2017 65 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.1.2018 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Se

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.1.-31.7.2018 Sivistys ja hyvinvointi palveluohjaus Raatihuoneenkatu 9, 4. krs 13100 Hämeenlinna www.hameenlinna.fi sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi Päivähoidon asiakasmaksun

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU PALVELUN TARVE %-OSUUS TUNTIA/KK KOKOAIKAHOITOMAKSUSTA 147 210 100 % 126 146 90 % 106 125 80 % 85 105 70 % 1-84 60 % Palvelun tarpeen laajuus sovitaan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOKI PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 LUKIEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali-

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa 1.3.2017 - Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat Varhaiskasvatuksesta annettuun asiakasmaksulakiin,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H VD/122/02.03.00.00/2017 Lainsäädännöllinen tausta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 28 Oripään kunta, sivistyslautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 www.oripaa.fi VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.3.2017 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot