Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito"

Transkriptio

1 Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito Informaatio Säännöt Maksut Voimassa helmikuun 2011 alusta lähtien

2 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA TOIMINNOISTA Esikoulutoiminta (1 5 vuotiaille lapsille) 1 Yleinen esikoulu 2 Koululaisten päivähoito 3 Sivu ESIKOULUTOIMINNAN JA KOULULAISTEN PÄIVÄHOIDON YKSIKÖT 4 LOMAKKEET 6 RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 6 SÄÄNNÖT JA MAKSUT 6 Hakemus, päivähoitosijoitus, hoitoaika ja hoitoaikalista 6 Maksu ja tulotiedot 8 Päivähoitopaikan irtisanominen 11 Esikoulupaikan/koululaisten päivähoitopaikan menettäminen 11 Tervetuloa Hoforsin kunnan esikoulutoimintaan ja koulupäivähoitoon!

3 TIETOA TOIMINNOISTA Esikoulutoiminta (1 5 vuotiaille lapsille) Esikoulutoiminnan tehtävänä on pedagogisen toiminnan kautta tarjota lapsille kasvatusta ja hoitoa. Esikoulu Lapsilla on oikeus käydä esikoulua, kun huoltajat ovat ansiotyössä tai opiskelevat. Esikoulut ovat yleensä avoinna kello Työnhakijoiden lapsilla ja lapsilla, joiden vanhemmat ovat nuorempien sisarusten vuoksi vanhempainvapaalla, on oikeus olla esikoulussa 15 tuntia viikossa koko vuoden aikana, paitsi huoltajan ollessa lomalla. Maksu määräytyy enimmäismaksun mukaan. Fyysisten, psyykkisten tai muiden syiden vuoksi erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esikoulupaikkaan enintään 15 tuntia viikossa, ei kuitenkaan koululomien aikana. Paikka myönnetään erityisen hakemuksen perusteella. 1

4 Yleinen esikoulu Lapsella on oikeus käydä maksutonta yleistä esikoulua sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jonka aikana hän täyttää 3 vuotta, aina sen vuoden kevätlukukauden loppuun saakka, jonka aikana hän täyttää 6 vuotta. Tämä oikeus käsittää 525 tuntia/vuosi, mikä vastaa 15 tuntia viikossa. Hakemus jätetään kirjallisena erityisellä lomakkeella. Yleinen esikoulu noudattaa koulun lukuvuotta (lomat ja lukukaudet). Oleskeluaika tiistai torstai, kello Jos lapsi yleisen esikoulun lisäksi tarvitsee enemmän päivähoitoa, on haettava esikoulupaikkaa. Maksu alenee automaattisesti samassa määrin. Jos lapsi on siirtymässä maksullisesta esikoulutoiminnasta maksuttomaan yleiseen esikouluun, pätee kuukauden irtisanomisaika. On myös jätettävä hakemus yleiseen esikouluun. Irtisanominen ja hakemus tehdään kirjallisesti erityisillä lomakkeilla. 2

5 Koululaisten päivähoito (6 12 vuotialle lapsille) Koululaisten päivähoidon tehtävänä on täydentää koulun toimintaa, tarjota lapsille mielekästä vapaa ajantoimintaa ja tukea lasten kehitystä. Vapaa ajankoti Lapsella on oikeus oleskeluun vapaa ajankodissa ennen koulupäivää ja koulupäivän jälkeen, kun vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat. Vapaa ajankodit ovat yleensä avoinna kello Jos lapsen huoltajalla on epäsäännölliset työajat/opiskeluajat, esim. sijaisuuden, vuorotyön tai työnhaun takia, päivähoitopaikkaa saa käyttää työ /opiskeluajan tai työnvälityksen järjestämän toiminnan/kokousten mukaisessa määrässä. Lyhyin mahdollinen päivähoitosijoitus lukukauden aikana on 1 kuukausi. Koululomien aikana voi tilapäinen päivähoito olla ajankohtaista, jos ilmenee satunnaista hoidontarvetta. Esikoulutoimintaa ja koululaisten päivähoitoa koskeviin kysymyksiin vastaa päivähoidon koordinoija Jeanette Jansson Puhelin: Sähköposti: 3

6 ESIKOULUTOIMINNAN JA KOULULAISTEN PÄIVÄHOIDON YKSIKÖT (kartat sivuilla 13 14) ETELÄINEN ALUE REGNBÅGEN, EKEN JA KANALJEN (esikoulu) Esikoulun johtaja: Sonnie Eklund Puhelin: , Sähköposti: LILLÅSKOLAN (vapaa ajankoti) Rehtori: Anders Bjerned Puhelin: , Sähköposti: Kanslia: Siw Fransson Puhelin: , Sähköposti: POHJOINEN ALUE PERSFALLET JA ROBERTSHOLM (esikoulu) Esikoulun johtaja: Aila Lahtinen Puhelin: , Sähköposti: Kanslia: Anna Lena Hellström Puhelin: Sähköposti: anna 4

7 VÄRNASKOLAN (vapaa ajankoti) Rehtori: Eva Britt Dandanell Puhelin: , Sähköposti: eva Kanslia: Anna Lena Hellström Puhelin: Sähköposti: anna TORSÅKERIN KOULUALUE TALLBACKEN JA VINKELBODA (esikoulu) Esikoulun johtaja: Kristina Jernström Puhelin: , Sähköposti: SOLBERGASKOLAN (vapaa ajankoti) Rehtori: Magnus Wallinder Puhelin: , Sähköposti: Kanslia: Siw Fransson Puhelin: , Sähköposti YKSITYINEN ESIKOULU RÄVLYAN (esikoulu, vapaa ajankoti) Yhteyshenkilö: Marianne Olofsson Puhelin: ,

8 LOMAKKEET *Hakemus esikoulutoimintaan *Hakemus esikouluun/koululaisten päivähoitoon *Tulotiedot *Päivähoitopaikan irtisanominen *Jaettu päivähoitolasku, kun on kyseessä yhteishuoltajuus *Hoitoaikalista esikoulutoimintaa ja koululaisten päivähoitoa varten Lomakkeita saa Hoforsin kunnan kotisivulta (www.hofors.se) päivähoidon koordinoijalta (puhelin ) kunnantoimiston kansliasta RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS Vakuutus koskee tapaturmia, jotka sattuvat toiminnan aikana sekä kodin ja esikoulun/vapaa ajankodin välisillä matkoilla. Lisätietoja saa soittamalla numeroon SÄÄNNÖT JA MAKSUT Hakemus, päivähoitosijoitus, hoitoaika ja hoitoaikalista Kaikilla kunnassa asuvilla ja kuntaan muuttavilla huoltajilla on oikeus ilmoittaa lapsensa päivähoitojonoon. Jono on koko kunnan yhteinen. Lapsi jonottaa ensisijaisesti asuinosoitteensa lähiympäristössä ja toissijaisesti muualla kunnan alueella sijaitsevia päivähoitopaikkoja. Jonotuspäiväksi tulee hakemuksen jättöpäivä. Jonotuspäivä lasketaan kuitenkin aikaisintaan 4 kuukautta ennen toivottua päivähoidon alkamispäivää. Pyrimme tarjoamaan hoitopaikan 4 kuukauden sisällä jonotuspäivästä. 6

9 Päivähoitosijoitus Lapselle tarjotaan hoitopaikkaa, heti kun sopiva paikka vapautuu. Jos lapsen huoltaja kieltäytyy tarjotusta paikasta, mutta haluaa säilyttää jonopaikkansa, jonotuspäivä siirtyy 4 kuukaudella eteenpäin. Jos huoltaja toivoo hoitopaikkaa aikaisemmin kuin hakemuksessa ilmoittamanaan päivänä, sovelletaan 4 kuukauden sääntöä (eli uusi päivämäärä lasketaan uudeksi hakemukseksi). Lasten hoitopaikkojen jakoon vaikuttavat lapsen ikä, toivomukset toimintamuodosta sekä lapsen hoitoaika. Koululaisten päivähoitopaikkoja jaettaessa paikat määräytyvät koulun osoitteen eikä asuinosoitteen perusteella. Loppukesästä tapahtuvat lasten sijoittamiset esikouluun toteutetaan koulun alkamisen yhteydessä elokuussa. Hoitoaika ja hoitoaikalista Hoitoaika määräytyy huoltajan työ /opiskeluajan ja matka aikojen perusteella. Hoitoaikalista jätetään esikouluun/vapaa ajankotiin päivähoitoon sijoittamisen yhteydessä. Hoitoajoista päätetään yhdessä esikoulun johtajan/rehtorin tai henkilökunnan kanssa. Hoitoajan muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ja samalla jätetään uusi hoitoaikalista. Päiväsaikaan tapahtuvasta päivähoidosta, jota yötyötä tekevä huoltaja tarvitsee voidakseen levätä, on sovittava erikseen. Poliittiset ja ammattiyhdistykselliset tehtävät lasketaan työajaksi. Työnhakijoiden ja vanhempainvapaalla olevien lapset sekä lapset, jotka käyvät vain yleistä esikoulua 15 tuntia viikossa, saavat olla päivähoidossa kello , kolmena päivänä viikossa (tiistai keskiviikko torstai). Lapsi on aina haettava päivähoidosta sovittuun kellonaikaan mennessä. Jos lapsi on ollut poissa päivähoidosta hoitoaikalistan puitteissa, katsotaan aika käytetyksi eikä sitä voida vaihtaa toiseen aikaan. 7

10 Suunnittelupäivät Esikoulutoiminta ja koululaisten päivähoito on suljettuna henkilöstön jatkokoulutusta ja toiminnan suunnittelua varten 2 päivää/lukukausi. Ajankohdasta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan jo lukukauden alussa, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen suunnittelupäivää. Jos huoltaja ei itse pysty järjestämään lapsen päivähoitoa suunnittelupäivän ajaksi, asia tulee järjestää yhteistyössä yksikön kanssa. Tästä on ilmoitettava esikoulun johtajalle/rehtorille viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Maksu ja tulotiedot Maksu peritään ensimmäisestä totuttautumispäivästä lähtien irtisanomisajan viimeiseen päivään saakka. Päivähoitopaikasta peritään sama maksu hoitoajan pituudesta riippumatta. Maksu peritään 12 kuukaudelta vuodessa. Tilapäisestä oleskelusta vapaa ajankodissa peritään maksu niiltä kuukausilta, jolloin koulussa on loma ja lapsen huoltaja on ilmoittanut hoidontarpeen. Maksun perusteena oleva tulo Maksun perusteena olevaksi tuloksi katsotaan palkka ennen veronpidätystä sekä muut verotettavat tulot. Päivähoitomaksun perusteena ovat koko talouden yhteenlasketut bruttotulot. Taloudella käsitetään yksinasuvat sekä puolisot. Puolisoihin rinnastetaan mies ja nainen, jotka elävät yhteisessä taloudessa olematta avioliitossa keskenään ja joilla on tai on ollut yhteisiä lapsia ja jotka ovat henkikirjoilla samassa osoitteessa. Puolisoihin rinnastetaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt, jotka elävät yhteisessä taloudessa ja ovat henkikirjoilla samassa osoitteessa. 8

11 Kun lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, molemmat vanhemmista katsotaan hoitopaikan haltijoiksi, jos: huoltajat asuvat erillään saman kunnan alueella lapsi asuu vuorotellen kummankin huoltajan luona molemmilla huoltajilla on hoitopaikan tarve Ilmoitus jaetusta laskusta tehdään päivähoidon koordinoijalle. Maksu perustuu kunkin hoitopaikan haltijan talouden yhteenlaskettuun bruttotuloon. Tämä voi johtaa siihen, että lapsesta peritään kaksi erisuuruista maksua. Maksujen yhteissumma ei kuitenkaan saa ylittää päivähoidon enimmäismaksua. Talouksissa, joissa on perhekotilapsia, maksun perusteena ovat perhekotivanhempien tulot mukaan laskien hoitopalkkio. Yksityisyrittäjän tulot määräytyvät kohtuullisuussäännön mukaan. Lähtökohtana on vakuutuskassan määrittämä sairauspäivärahaan oikeuttava tulo sekä edellisen vuoden verotetut tulot, tai joku muu määritysperuste, jonka katsotaan soveltuvan kyseisessä tapauksessa. Jos huoltajalla on epäsäännölliset tulot, maksu perustuu viimeisimpiin tulotietoihin. Lähetä aina uudet tulotiedot kun tulosi muuttuvat. Jos talouden yhteenlasketut kuukausitulot ovat alle SEK, lapsen päivähoitopaikka on maksuton. Maksu esikoulu Lapsi 1: 3 % tuloista kuitenkin enintään kruunua/kuukausi Lapsi 2: 2 % tuloista kuitenkin enintään 840 kruunua/kuukausi Lapsi 3: 1 % tuloista kuitenkin enintään 420 kruunua/kuukausi Lapsi 4: Ei maksua 9

12 Maksu koululaisten päivähoito sekä lisäaika (eli 15 tuntia/viikko ylittävä aika) yleisessä esikoulussa olevista lapsista sekä lapsista, joilla erityisten syiden vuoksi on oikeus maksuttomaan esikoulupaikkaan Lapsi 1: 2 % tuloista kuitenkin enintään 840 kruunua/kuukausi Lapsi 2: 1 % tuloista kuitenkin enintään 420 kruunua/kuukausi Lapsi 3: 1 % tuloista kuitenkin enintään 420 kruunua/kuukausi Lapsi 4: Ei maksua Lapsi 1 tarkoittaa nuorinta lasta. Tulotiedot Kun lapsi saa päivähoitopaikan, lapsen huoltajan on jätettävä tulotietonsa päivähoidon koordinoijalle. Allekirjoitettu tulotietolomake on jätettävä ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Jos huoltaja ei muistutuksista huolimatta jätä tulotietojaan tai täydennä puuttuvia tietoja, peritään korkein päivähoitomaksu. Jos perheen kokoonpano muuttuu tai jos maksun perusteena olevat tulot muuttuvat, siitä on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnalle. Maksun muutos on voimassa muutosilmoituksen saapumista seuraavasta kuunvaihteesta lähtien. Jos joku on antanut vääriä tietoja tapauksissa, jotka johtaisivat suurempaan maksuun, maksun muutos tulee voimaan takautuvasti. Jos lapsen sairaus kestää yli kuukauden, hoitomaksusta vähennetään 5 % jokaista varsinaista toimintapäivää kohden 31. kalenteripäivästä lähtien. Tähän vaaditaan lääkärintodistus. 10

13 Päivähoitopaikan irtisanominen Päivähoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti. Kunnan on saatava irtisanominen viimeistään kuukautta ennen päivähoidon päättymispäivää. Irtisanomisajalta peritään maksu riippumatta siitä, onko lapsi päivähoidossa vai ei. Esikoulupaikan/koululaisten päivähoitopaikan menettäminen Hoitopaikan haltija, joka tahallisesti antaa vääriä tietoja tai jättää antamatta tietoja tarkoituksenaan vahingoittaa tai harhaanjohtaa kuntaa, voi menettää päivähoitopaikan. Päivähoitomaksujen maksamatta jättäminen Jos hoitopaikan haltija ei maksa päivähoitomaksua, lapsi voi menettää paikkansa esikoulutoiminnassa/koululaisten päivähoidossa. Hoitopaikan haltija, jolla on vaikeuksia päivähoitomaksujen maksamisessa, voi ottaa yhteyttä kunnan taloustoimistoon osamaksusuunnitelman laatimiseksi. Kun lapsi on menettänyt päivähoitopaikkansa, lapsen voi ilmoittaa uudelleen päivähoitojonoon, kun päivähoitomaksuista kertynyt velka on maksettu. Päivähoitopaikan käyttämättä jättäminen Jos hoitopaikan haltija ei kahteen viikkoon käytä esikoulu tai vapaa ajankotipaikkaa eikä ilmoita poissaolosta, hän menettää paikan. Maksu peritään sekä poissaoloajalta että irtisanomisajalta. 11

14 Hoitoaikojen ilmoittamatta jättäminen Hoitopaikan haltijan on jätettävä esikouluun/vapaa ajankotiin tiedot lapsen hoitoajoista. Hoitopaikan haltija, joka henkilökunnan/esikoulun johtajan/rehtorin muistutuksista huolimatta ei jätä esikouluun/vapaa ajankotiin hoitoaikalistaa, menettää paikan. Päätökset hoitopaikan menettämisestä tekee Lapsi ja koulutuslautakunta. 12

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Enköpingin kunta Enköpingin kunta 2013. Hoito- ja hoivahallinto. Tietoa palvelu- ja hoivamaksuista Yleistä Tämä esite on tarkoitettu hoito- ja hoivahallinnon asiakkaille.

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

Esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita koskevat koulukuljetussäännöt

Esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita koskevat koulukuljetussäännöt 1(10) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Kouluhallinto Koulutoimisto Maria Tilly, Hallintopäällikkö 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Koululautakunnan 22. kesäkuuta 2011 SKN 42 tekemän päätöksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot