Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)"

Transkriptio

1 Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma

2 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut 5 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat 6 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 9 6 Linkitysten rakentaminen 12 7 Yhteenveto 12 Lähteet 12

3 2 1 Johdanto Tutkielma käsittelee hakukoneoptimointia ja sen vaikutuksia Internet-sivuihin. Tutkielmassa käydään läpi tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja se, miten ne toimivat. Tämän lisäksi käydään läpi hakukoneiden historiaa ja selvitetään, mitä hakukoneet tarkalleen ottaen ovat. 2 Hakukoneet ja hakukoneoptimointi Hakukoneet ovat Internet-palveluita, joilla on muutama keskeinen tehtävä. Ne etsivät koko ajan uusia nettisivuja ja käyvät niiden asiasisältöä ja sivustorakennetta läpi. Sivujen sisältö tallennetaan ja arkistoidaan lukuisille palvelemille, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Sivustot arkistoidaan niiden aihepiirien ja sisältöjen mukaan, niin että niiden palauttaminen ja näyttäminen käyttäjille on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta. [1; 2.] Tämän jälkeen hakukoneet vertailevat ja arvostelevat nettisivustojen relevanssin ja luotettavuuden, jotta käyttäjät saavat mahdollisimman tarkkaa ja oleellista tietoa. Viimeinen tehtävä hakukoneilla on näyttää käyttäjille hakujen tulokset. Käyttäjän syöttäessä hakusanan ja painaessa haku-painiketta, hakukone etsii nopeasti arkistoistaan mahdollisimman hyvät tulokset, jotka vastaavat annettuja hakusanoja. Tulosten näyttäminen ei saa kestää edes muutamaa sekuntia, sillä käyttäjät kokevat jo sen hitaaksi ja huonoksi palveluksi. [1; 2.]

4 3 Kuva 1. Kuvassa Hakukoneiden käyttöasteet maailmanlaajuisesti [3]. Ensimmäinen yleisessä käytössä ollut hakukone oli Infoseek, joka löytyi suoraan Netscape-selaimesta integroituna. Muutaman vuoden kuluttua Google kuitenkin nousi suosituimmaksi hakukoneeksi, ja se on pitänyt sijoituksensa sen jälkeen(kuva1). Googlella on nykyään noin 80 %:n osuus suoritetuista hauista. Toisena tulee Yahoo 9,7 %:n osuudella ja kolmantena Bing 7,8 %:n osuudella. Loput haut suoritetaan monissa pienemmissä hakukoneissa. Aivan tarkkoja tuloksia hakuosuuksista ei ole, sillä jokainen tilasto tästä aiheesta on toteutettu hieman erilainen, ja on todennäköistä, että niissä ei ole otettu ihan kaikkea huomioon. [1; 2.] Hakukoneoptimoinnin idea on muuttaa ja hienosäätää Internet-sivuja hakukoneita varten. Hakukoneet ovat robotteja, joten niillä on omat rajoituksensa niiden tutkiessa sivustoja, minkä takia hakukoneoptimointia usein tarvitaan. Mikäli sivu on rakennettu väärällä tavalla, ei sivusto nouse esiin hakukoneiden hakutuloksissa eikä se saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää muistaa, että sivut tulee tehdä ensisijaisesti ihmisille. Useat hakukoneet, kuten Google, rankaisevat sivustoja, joissa ei ole mietitty ihmistä ja käyttömukavuutta. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella optimoinnissa hakukoneiden algoritmien ja ihmisten mieltymysten välillä. [1.]

5 4 Hakukoneisiin vaikuttavia seikkoja Internet-sivustoissa on useita, joista esimerkkinä nyt Title-tag, H-tagit, kuvien Alt-tagit, Flashin ja JavaScriptien käyttö, Canonicaltagi, asiateksti, URL:n rakenne ja paljon muuta. Hakukoneoptimointi siis koostuu useasta pienestä osa-alueesta, joiden yhteisvaikutuksesta sivuston näkyvyys hakutuloksissa määräytyy. Hakukoneoptimoinnilla parannetaan sivuston näkyvyyttä nimenomaan orgaanisissa hakutuloksissa, jonne ei voi ostaa itseään. Orgaanisissa hakutuloksissa on erittäin tärkeää sijoittua ensimmäiselle hakusivulle, sillä vain murto-osa käyttäjästä katsoo myös toisen sivun hakutuloksia. [1.] Orgaanisien hakutulosten vastakohta ovat hakukonemainokset, joihoin pyritään vaikuttamaan hakukonemarkkinoinnilla. Hakukonemarkkinointi on hakukoneoptimointia sivuava ala, jolla pyritään saamaan sivuille näkyvyyttä hakukoneissa tiettyjen hakujen jälkeen näkyvien mainoksien avulla. [2.] Mikäli Internet-sivuja halutaan optimoida, tulee ensin ymmärtää, miten ihmiset käyttävät hakukoneita. Hakukonekäytöksen ymmärtäminen edesauttaa myös tajuamaan, miten suuri merkitys sijoituksella hakutuloksissa on. Hakukoneiden käyttäminen on pysynyt samanlaisena ihan hakukoneiden alusta asti. Pientä kehitystä on tapahtunut ihmisten ja hakukoneiden muuttuessa, mutta pääpiirteittäin eteneminen on pysynyt samanlaisena yksinkertaisena prosessina. [1; 2.] Hakukoneiden käyttäminen alkaa aina tarpeesta saada jostakin tietoa. Kyseessä voi olla yksinkertainen asia, kuten vaikka sään tarkistaminen, tai sitten vaikkapa matemaattisen kaavan toimintaperiaate. Kaikissa hakusuorituksissa toimintamalli on erittäin samanlainen. Kun lähdetään hakemaan vastausta kysymykseen hakukoneiden avulla, aluksi mietitään aina mahdollisimman ytimekäs ja kuvaava hakusana tai -lause. Yleensä hauissa käytetään perusmuotoja, mutta etenkin suomessa myös taivutuksilla on suuria hakumääriä kuukausitasolla. [1.] Hakutulosten ilmestyessä selaimeen ihminen selaa nopeasti pääpiirteittäin tulokset läpi. Huomio kiinnittyy yleensä vahvasti juuri kolmeen ensimmäiseen hakutulokseen, vaikka myös muihin ensimmäisen sivun tuloksiin saatetaan palata myöhem-

6 5 min. Hakutuloksia ei yleensä katsella enää seuraavilta tulossivuilta, vaan ihminen suorittaa uuden haun erilaisilla hakusanoilla. Valitessaan sivua käyttäjät katsovat läpi erilaisten sivustojen meta descriptionit, jotka toimivat eräänlaisina mainoslauseina sivustoille. Kun käyttäjä on valinnut haluamansa linkin, hän nopeasti selaa sivun sisällön läpi ja vaihtaa toiseen hakutulokseen, jos ei löydä nopeasti etsimäänsä. Ihminen ei yleensä lue koko sivua läpi, vaan vastauksen pitää erottua sivulta jo nopealla vilkaisulla. [1.] Jos käyttäjät ei löydä haluamaansa vastausta miltään ensimmäisen sivun hakutulokselta, hän yleisesti muuttaa hakutermejä ja suorittaa uuden haun, jonka jälkeen hakuprosessi toistuu kunnes haluttu tieto löytyy.[1] 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut Hakukoneet ovat robotteja, jotka toistavat ihmisten luomia sääntöjä ja ehtoja. Valitettavasti nämä robotit eivät pysty Internet-sivuilla tulkitsemaan kaikkea sisältöä, mikä johtuu puhtaasti teknisistä rajoituksista. Hakukoneet eivät pysty näkemään kuvia. Vaikka kuvien värit ja muodot ovat luettavissa binääreinä, ei kone silti osaa päätellä, mitä kuvat esittävät edes näiden muotojen perusteella. Tämän takia sivujen kuvien sisältö pitää kertoa hakukoneystävällisellä tavalla. Näitä tapoja on muutamia, joista suosituin on alt-tag, johon kirjoitetaan vain, mitä kuvassa tapahtuu. Jos kuvassa on vaikka koira hiihtämässä, voi alt-tagiin laittaa [Alt= Koira hiihtämässä ], jolloin hakukoneet tietävät oleellisen kuvista. [1; 2.] Toinen tapa esittää kuvia hakukoneille on html-sivussa laittaa kaikkiin kohtiin, mihin kuvat tulevat, tekstikuvauksena, mitä kuvissa on. Sitten CSS-tyylitiedostossa määritetään kuvat tekstien päälle. Käyttäjät näkevät kuvat aivan normaalisti, ja hakukoneet saavat taas tiedon teksteistä, jotka ovat tavallisessa selauksessa kuvan takana. Hakukoneet eivät pysty myöskään etenemään mistään lomakkeista, koska hakukonerobotit eivät voi kirjoittaa mitään tietoja sivuille. Tästä syystä pitää pitää huolta, ettei sivuston kannalta tärkeitä tietoja ole laitettu saataville vain lomakkeen

7 6 taakse. Tällä tavoin tietoa ei saada hakukoneille, eikä se ole myöskään käyttäjäystävällistä suunnittelua. [1; 2.] Internet-sivustoilla käytetyt JavaScript ja Flash-pohjaiset lisäosat ovat toteutukseltaan sellaisia, ettei hakukonerobotit pysty tulkitsemaan niiden sisältöä. Tästä syystä sivustoille ei suositella JavaScriptin avulla tehtyjä valikkoja tai muita lisäosia, joiden avulla siirrytään toiselle sivulle, koska niillä olevat tiedot jäävät silloin indeksoimatta. Flashia käytetään useammin itse informaation esittämiseen kuin sivuilla liikkumiseen, joten on tärkeää pitää huolta, että Flashissa oleva asia löytyy myös tekstimuodossa sivuilta. [1; 2.] 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat Sivustojen sivustorakenne eli linkkistruktuuri vaikuttaa merkittävästi sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tämä johtuu osittain hakukonerobottien tavasta selata sivustoja lävitse. Hakukonerobotit selaavat läpi kaikki sivuston sivut, joihin on pääsy muilta sivuston sivuilta. Mikäli siis sivustolta miltään sivulta ei johda linkkiä sivulle B, ei sivun B asiasisältöä indeksoida hakukoneille eikä sitä voida myöskään palauttaa hakutuloksissa. Mikäli pyritään hakukoneoptimoinnin kannalta parhaaseen tulokseen, ei yksittäisellä sivulla tulisi olla yli sataa eri linkkiä. Tämä johtuu siitä, että hakukonerobotit tutkivat jokaiselta sivulta vain tiettyyn rajaan asti uusia linkkejä. Sivun näkymättömyys hakukoneille voi johtua useasta eri syystä. Yksi yleinen syy on linkin sijoittuminen Flash- tai JavaScript-lisäosan sisälle, jota hakukonerobotti ei osaa tulkita. Syynä voi olla myös linkin sijaitseminen erilaisten lomakkeiden takana, esimerkiksi hakupalkin tai kyselylomakkeen. [1; 2.] Sivujen indeksoinnin puutteen syynä on myös useasti No Follow -tag, joka kertoo hakukoneille, ettei kyseistä linkkiä tule seurata. Tälle tagille on käyttöä, mikäli sivustolla on jotain sisältöä, jota ei erilaisista syistä haluta antaa indeksoitavaksi hakukoneille. Myös Robot.txt-tiedoston avulla pystytään estämään erilaisten robottien, kuten hakukonerobottien liikkumista sivuilla. Robot.txt:ssä voidaan rajoittaa vain tiettyjen sivujen näkyvyyttä roboteille, tai sillä voidaan myös sulkea koko si-

8 7 vusto roboteilta. Robot.txt:ssä käytetään hyväksi No Follow -tagia ja No Index -tagia, jonka avulla robotit pystyvät seuraamaan linkkejä ja tutkimaan sivuja, mutta robotit eivät indeksoi näitä sivuja. [1; 2.] Avainsanat muodostavat yhden suurimmista kokonaisuuksista hakukoneoptimoinnissa. Avainsanat ovat sivujen kannalta tärkeimpiä sanoja, ja ne kertovat hakukoneille, mitä sivu käsittelee. Näitä avainsanoja käytetään myös hakujen suorittamiseen. Jokaisella sivulla tulisi olla yksi selkeä teema ja sanoma ja yksi keskeinen avainsana, jota käytetään useassa eri paikassa sivulla (kuva 2). Avainsana tulisi sijoittaa Title-tagiin, Header-tagiin, Meta Description -tagiin, sivun URL:ssa, ja itse asiatekstiin muutamaan kertaan. Avainsanaa tulisi myös käyttää muutamalla eri taivutuksella asiatekstissä, etenkin suomenkielisillä sivustoilla. [1.] Kuva 2.Optimaalisessa tilanteessa avainsanaa tulisi käyttää kuten kuvassa [4]. Avainsanoja valittaessa tulee ottaa huomioon sivun tarkoitus, avainsanojen hakukerrat kuukausitasolla, asian ja avainsanan kilpailijat, sekä avainsanan ytimekkyys.

9 8 Mikäli valittua avainsanaa käytetään hauissa kuukausittain vain vähän, sen on helpompi päästä ensimmäiseksi hakutulokseksi, mutta näkyvyys ja kävijämäärät eivät suuremmin nouse tämän avulla. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella avainsanojen kanssa saadakseen sekä näkyvyyttä, eli useita hakuja kyseisellä sanalla, että potentiaalia päästä korkealle hakutuloslistauksissa. Pienemmän yrityksen on vaikea kilpailla yleisimmillä alan avainsanoilla jo valmiiksi isoja yrityksiä vastaan, joilla on hakukoneoptimointi hoidossa. Tämä johtuu siitä, että sivujen sijoituksiin vaikuttaa myös niiden luotettavuus, johon vaikuttaa todella moni asia. Yleisesti ottaen hyvin hoidetut sivut ovat luotettavampia kuin juuri perustetut, joista hakukoneroboteilla ei voi olla minkäänlaista käsitystä. [1.] Pienten yritysten tulisi tähdätä avainsanoilla niin sanottuun Pitkähäntä -efektiin (kuva 3), josta ilmenee hakujen jakautuminen kuukausitasolla erilaisille avainsanoille. Ideana on nähdä, miten tärkeimmät hakusanat kattavat useita miljoonia hakuja, mutta kilpailu niissä on äärimmäisen kovaa. Silti yli 70 % hauista haetaan sanoilla, jotka kattavat vain satoja tai tuhansia hakukertoja. Näiden avainsanojen avulla pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus nousta korkealle hakutuloksissa ja silti olla mukana isoissa määrissä hakuja. Tällaisissa tilanteissa pitää vain osata yhdistellä tehokkaasti sivulle useita pienempiä avainsanoja. [1.] Kuva 3. "Pitkähäntä" -efekti [5].

10 9 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Title Titlen, eli suomeksi otsikon, tulisi kuvata mahdollisimman hyvin sivun sisältöä. Avainsanoja sijoittaessa pitää muistaa, että titlessä suurempi painokerroin hakukoneille on alkupäässä. Näin ollen tärkeimmät avainsanat laitetaan alkuun ja loppuun laitetaan joko vähemmän tärkeitä avainsanoja tai sitten kuvausta muuten sivusta. Title on yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein yksittäinen hakukoneoptimointiin vaikuttava tekijä. Titlen pituus tulisi pitää enintään 70 merkissä, sillä tämän jälkeiset merkit eivät näy hakukoneille eivätkä käyttäjille. Title-tagin tulisi myös olla uniikki jokaisella sivulla, jolloin sivut eivät siltä osin ala kilpailla keskenään. [2.] Useat yritykset haluavat sijoittaa titlen alkuun oman yrityksensä nimen, mutta tämä ei ole tehokasta title-tagin käyttöä. Sivuilla on kuitenkin ideana markkinoida ja tuoda esiin sivun sisällön kannalta oleellisia asioita ja sanoja, eikä nostattaa oman yrityksen näkyvyyttä omilla sivuilla. Mikäli yrityksen nimi on pakollista saada titletagiin, tulisi sen sijaita aivan lopussa, jolloin se ei vie huomiota tärkeimmiltä hakusanoilta hakukonerobottien listoilla. Header Header-tagit eli otsikot ovat myös yksi tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä. Header1-tagin, eli pääotsikon, sisällä tulisi olla sivun kannalta tärkein avainsana joko yksin, tai jonkin tukevan avainsanan kanssa. Näillä otsikoilla pystytään jakamaan asiatekstit omiin pienempiin kokonaisuuksiin, mikä helpottaa luettavuutta ja hakukoneroboteille indeksoimista. Header2- ja header3-tageja tulisi käyttää sivuilla tukemaan tärkeimpiä avainsanoja. Myös näiden otsikoiden tulisi liittyä suoranaisesti sivun sisältöön. Useilla sivuilla h2- ja h3-tageja käytetään navigaatiossa ja linkeissä, mutta tämä ei ole yleisesti suositeltava tapa. [2.]

11 10 Meta Description Meta description ei suoraan vaikuta sivuston sijoituksiin hakutuloksissa, eikä se sen takia suoranaisesti ole sivuston optimoimista hakukoneita varten. Se on kuitenkin tärkeä syy useille sivukäynneille. Meta description toimii hakutuloslistauksissa mainostekstinä käyttäjille, jonka avulla ihmiset päättelevät, onko sivulla heitä auttavaa sisältöä vai ei. Kuvaava meta description pystyy nostamaan kävijämääriä huomattavasti, mikäli kilpailijoiden kuvaukset ovat huonosti toteutettuja. Useasti hakutuloksissa ei oteta suoraan ensimmäistä linkkiä, vaan vertaillaan esimerkiksi viiden suosituimman descriptioneita ja tämän jälkeen vasta siirrytään johonkin hakutulokseen. Title-tagin tavoin myös meta descriptionin tulisi olla uniikki jokaisella sivulla, vaikka varsinaista taistelua oman sivun sisälle ei tulekaan. Jokainen sivu silti ansaitsee oman mainoksensa, sillä jokaisen sivun sisältö kuitenkin vaihtelee. [2.] Osoitteen rakenne Osoitteen rakennetta katsellessa pitää ottaa huomioon muutama oleellinen asia, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin sekä robottien että ihmisten silmissä. Ensinnäkin osoitteen tulisi olla helppolukuinen ja ymmärrettävä, eli sen ei pitäisi koostua satunnaisgeneroiduista merkkijonoista. Satunnaiset merkkijonot on varmasti vaivattomampi luoda etenkin koko ajan kasvavalla sivustolla, mutta merkkijonot eivät kerro hakukoneroboteille tai ihmisille mitään sivun sisällöstä. [2.] Osoitteen tulisi olla lyhyt, mutta ymmärrettävä rakenne on kuitenkin pituutta tärkeämpi. Tämä taas on asia, jossa pitää osata tasapainotella tarpeeksi kuvaavan, mutta sopivan lyhyen osoitteen kanssa. Osoitteisiin tulisi sisällyttää myös sivun kannalta tärkein tai tärkeimmät avainsanat, jos ne vain järkevästi saa sisällytettyä. Osoitteessa sanat tulisi erottaa yhdysmerkillä(-), jonka jokainen hakukone ymmärtää. Tämän lisäksi käytössä on muutamia muitakin merkkejä, kuten _ ja +, mutta tiettyjen hakukoneiden kanssa näistä tulee ongelmia. [2.]

12 11 On hyväksyttävää laittaa tärkeitä avainsanoja peräkkäin, mikäli ne ovat eri alakategorioita. Joillakin sivuilla myös listataan vain mahdollisia avainsanoja ilman minkäänlaista järkevää rakennetta sivun osoitteeseen. Tämä on hakukoneroboteille ihan ymmärrettävää, mutta koska se ei ole ihmisille luotua sisältöä, hakukoneet useasti rankaisevat tällaisesta rakenteesta. [2.] Oikein: Väärin: ehokas+15x+3g+ati+radeon+amd Sivukartat Hakukonerobotit pystyvät liikkumaan sivustolla sivulta toiselle linkkien avulla. Mikäli sivulle ei ole linkkiä muilta sivuilta, se jää piiloon hakukoneroboteilta. Hakukonerobottien suunnistamista ja liikkumista helpottamaan on kehitetty sivukartat, joissa on jokainen sivuston sivu linkitettynä. Sivukartoista hyötyvät myös ihmiset, mikäli sivuston rakenne on hieman epäselvä tai käyttäjä ei vain satu löytämään haluamaansa sisältöä muuta kautta. [2.] Sivukarttoja voidaan toteuttaa usealla eri formaatilla, joista yleisimmät ovat RSS, XML ja txt-tiedosto. XML on suositelluin sivukartan formaatti sen helppokäyttöisyyden, selkeyden ja linkkien kuvausten takia. XML-sivukarttaa on myös erittäin vaivatonta päivittää, siinä missä puhdas tekstitiedosto sivukarttana on manuaalisesti päivitettävä ja tämän takia erittäin työläs. [2.]

13 12 6 Linkitysten rakentaminen Sivustojen luotettavuus vaikuttaa sivun sijoitukseen hakutuloksissa myös isolta osalta. Sivustojen luotettavuutta on vaikeaa parantaa, eikä hakukoneiden käytöstä tämän asian osalta ole pystytty selvittämään tarkemmin. Se on kuitenkin selvillä, että linkitykset muilta sivuilta vaikuttavat sivuston luotettavuuteen. Mitä tärkeämmältä sivulta linkitys tapahtuu, sitä parempi. Toisin sanottuna esimerkiksi New York Timesin sivuilta tullut linkitys on huomattavasti arvokkaampi kuin Pertin Burgerputkan sivuilta. Nykyään myös sosiaalisista medioista tulevat linkitykset ovat suuressa arvossa ja tämän takia useat hakukoneoptimointiyritykset tekevät Facebookkampanjoita. [1; 2.] 7 Yhteenveto Hakukoneoptimoinnin tehtävänä on siis nostaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan. Hakukoneoptimointi koostuu useasta pienestä asiasta, jotka yhdistettyinä saavat suuria muutoksia sivuston näkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnissa tulokset saattavat tulla vasta useiden kuukausien päästä, joten sen kanssa tulee olla pitkäjänteinen. Hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä elementtejä ovat avainsanat, title-tag, meta description, sekä header-tagit. Jokaisen sisältö tulee miettiä tarkoin, niin että se on sekä hakukoneystävällistä, että sivustoon ja sivuihin vahvasti liittyvää. Hakukoneita on useita, joista Googlella on mittava markkinajohto. Hakukoneita kuitenkin kehitetään koko ajan lisää, ja myös pienemmät hakukoneet saavuttavat uusia käyttäjiä.

14 13 Lähteet 1. Seomoz - Beginners guide to Seo Verkkodokumentti. Seomoz.org. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo>. Updated Luettu Enge, Eric, Spencer, Stephan, Fishkin, Rand & Stricchiola, Jessie The Art of SEO. Mastering Search Engine Optimization. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 3. Search engine usage Verkkodokumentti. StatCounter global stats. <http://gs.statcounter.com/>. Luettu Basics of search engine friendly design and development Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/basics-of-searchengine-friendly-design-and-development>. Luettu Keyword research Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/keyword-research >. Luettu

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO)

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) Renne Brandt TV09S1M1 Mediatekniikan seminaari SISÄLTÖ 1. Mitä ovat hakukoneet? 2. Mitä hakukoneoptimointi on? 3. Hakukoneiden käyttö 4. Hakukoneystävällisten suunnittelun perusteet

Lisätiedot

ICT1TN004 Hakukoneoptimoin p ti Heikki Hiet Hie ala t

ICT1TN004 Hakukoneoptimoin p ti Heikki Hiet Hie ala t ICT1TN004 Hakukoneoptimointi Heikki Hietala Hakukoneoptimointi Sivuston laatiminen on vain osa työtä Laadittu sivusto on saatava myös hyvin esiin hakukoneissa Tavoitteena on kasvattaa ns. luonnollista

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014 Hakukoneoptimointi Frida-Maria Pessi 2014 Mitä hakukoneoptimointi on? suomennos sanoista search engine optimization (SEO). web-sivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa hakutulosten houkuttelevuuden

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 2016 Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 SEOSEON.COM/FI Antti Sundberg SEOSEON LTD Unit 9B Amtel Building,148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Johdanto Tämä hakukoneoptimointi opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Johdatus Hakukoneoptimointiin

Johdatus Hakukoneoptimointiin Johdatus Hakukoneoptimointiin kirjoittaja Jukka Helin (jukka.helin@optinet.fi) Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 900 Sisällys JOHDATUS... 1 HAKUKONEOPTIMOINTIIN... 1 SISÄLLYS... 2 1 MITEN HAKUKONEET TOIMIVAT?...

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Sähköinen markkinointi

Sähköinen markkinointi Sähköinen markkinointi Hakukoneoptimointi ja AdWords www.flowhouse.fi facebook.com/flowhouse Mitä on näkyvyys internetissä? Google (hakukoneena ) Google on Internetin ja Suomen suosituin hakukone Potentiaaliset

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö Webbihaku Hakurobotti (crawler) Indeksoija Tiedonhakumenetelmät Indeksit Mainosindeksit Webbihaut Hakukone Hae 1 2 Webbihaku Hakukoneiden käyttö Perinteisessä tiedonhaussa haetaan dokumentteja tietotarpeen

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi eli SEO. Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy

Hakukoneoptimointi eli SEO. Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy Hakukoneoptimointi eli SEO Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy Tulos Helsinki? Me optimoimme Digitaalisia asiakaskokemuksia Agenda SEO-osuudelle 14.4.2016 Miten hakukoneet toimivat,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI HAKUKONEOPTIMOINTIIN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI HAKUKONEOPTIMOINTIIN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI HAKUKONEOPTIMOINTIIN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Internetistä ja erityisesti hakukoneista on nopeasti tullut kuluttajille ja päättäjille tärkein kanava

Lisätiedot

Finna Tunnusluvut 5.3.2015

Finna Tunnusluvut 5.3.2015 Finna Tunnusluvut 1. TUNNUSLUVUT Nykyään Finnasta lasketaan seuraavat tunnusluvut: Osallistuvien organisaatioiden määrä Indeksin viitteiden määrä Verkossa saatavilla olevien viitteiden määrä Eri aineistotyyppien

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas 17.6.2014 SIVU 1 MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, 17.6.2014 Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas TAVOITTEET Koulutuksessa selviää käytännön läheisesti miten teet

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut HAKUKONEOPTIMOINTI Vaiheet ja työkalut Juha Tapanila Opinnäytetyö Lokakuu 2012 Viestintä Vuorovaikutteinen media TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Viestintä Vuorovaikutteinen media Juha Tapanila

Lisätiedot

Tiedonhaku Nelli-portaalissa

Tiedonhaku Nelli-portaalissa Tiedonhaku Neli-portaalissa 1 (10) Nelli-portaali Tiedonhaku Nelli-portaalissa SISÄLTÖ Monihaku... Monihaku -sanahaku... Monihaku -tarkennettu... Monihaun tulokset... Monihaku: Lista... Monihaku: Koko

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta Linkki: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez PubMed-tietokanta on internetissä vapaasti käytettävissä. Tietokanta sisältää yli 16 miljoonaa viitettä

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Copyright Kirsi Mikkola 1

Copyright Kirsi Mikkola 1 Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi www.liiketoiminta.info/lumo VERKKOSIVUJEN JA KAUPAN LÖYDETTÄVYYDEN PARANTAMINEN HAKUKONEOPTIMOINTI 2. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO

TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO Hyvä markkinointikanava Sisällysluettelo Internetsivujen suunnittelu 3 Ohjautuvuus 3 Toimiva rakenne 3 Löydettävyys 4 hakukoneoptimointi 4 hakusanamarkkinointi 7 title ja meta

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA Voit hakea aineistoa kaikkien Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen aineistotietokannoista. Varauksia voit tehdä niiden kirjastojen aineistoihin, joihin sinulla on asiakkuus.

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje

Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje Lapin Yhdistysnettiin rekisteröityneelle käyttäjälle avautuu oman yhdistyksen Yhdistystietosivun ohella muitakin ilmaisia palveluita. Rekisteröitynyt käyttäjä voi

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012 Google AdWordsin esittely Tammikuu 2012 1 Mikä on Google AdWords? 2 Google confidential Google AdWords? AdWords on Googlen mainontaohjelma, jonka avulla on mahdollista mainostaa kohdistetusti Googlen hakutulossivuilla

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen Tatu Mäkijärvi 28.4.2015 Espoo Ohjaaja: Mikko Lehmuskoski Valvoja: Heikki Hämmäinen Sisältö Tausta Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset Johtopäätökset Jatkotutkimus Oppex 2011 perustettu kasvuyritys 5 työntekijää

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi

Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi Google-sivustohaku lomake Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi Google-sivustohaku Saat lisätietoja osoitteesta: http://www.google.com/enterprise/search/ Saat nämä: Google-osuvuus Täysin

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

Verkkosivuston löydettävyyden parantaminen

Verkkosivuston löydettävyyden parantaminen Susanna Matilainen Verkkosivuston löydettävyyden parantaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 17.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI KEINONA PARANTAA YRITYKSEN NÄKYVYYTTÄ

HAKUKONEOPTIMOINTI KEINONA PARANTAA YRITYKSEN NÄKYVYYTTÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Multimedia- ja DVD-tekniikka 2011 Maria Koivu HAKUKONEOPTIMOINTI KEINONA PARANTAA YRITYKSEN NÄKYVYYTTÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa yritys verkossa Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa Nettinäkyvyys on yrityksesi näyteikkuna verkossa. Sen tulee elää liiketoimintasi mukana aivan kuten myymälän näyteikkunakin elää sesonkien mukaan. Kaiken

Lisätiedot

Wordpress sivuston. julkaisun tarkistuslista. Kirjoittanut Kim Laine. www.kimlaine.fi. 1.8.2015 Helsini

Wordpress sivuston. julkaisun tarkistuslista. Kirjoittanut Kim Laine. www.kimlaine.fi. 1.8.2015 Helsini Wordpress sivuston julkaisun tarkistuslista Kirjoittanut Kim Laine www.kimlaine.fi 1.8.2015 Helsini Kim Laine 29-vuotias helsinkiläinen web-suunnittelija. Yli 7 vuoden kokemus erilaisista CMS-pohjaisista

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi kauneushoitolan www-sivuille

Hakukoneoptimointi kauneushoitolan www-sivuille Satu Puntti Hakukoneoptimointi kauneushoitolan www-sivuille Case: Lähde-Spring Metropolia Ammattikorkeakoulu Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelma Opinnäytetyö 12.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

Internet. Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia. Tietotekniikan perusteet Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen

Internet. Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia. Tietotekniikan perusteet Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen Internet Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia Tavoite ja sisältö Tavoite Taito hakea tietoa tehokkaasti ja kriittisesti Internetistä Sisältö Hakumahdollisuudet Internetistä Internet-hakukoneet: toiminta,

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa www.terveysportti.fi Ohjelmaan kirjoittaudutaan valitsemalla aloitusikkunasta oma sairaanhoitopiiri, jolloin ohjelman käynnistyttyä pääsee kätevästi lukemaan

Lisätiedot

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa:

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: XHTML - harjoitus Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: Jokaisen XHTML-dokumentin tulisi alkaa XML-määrittelyllä(engl.XML-prologue),

Lisätiedot