Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)"

Transkriptio

1 Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma

2 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut 5 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat 6 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 9 6 Linkitysten rakentaminen 12 7 Yhteenveto 12 Lähteet 12

3 2 1 Johdanto Tutkielma käsittelee hakukoneoptimointia ja sen vaikutuksia Internet-sivuihin. Tutkielmassa käydään läpi tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja se, miten ne toimivat. Tämän lisäksi käydään läpi hakukoneiden historiaa ja selvitetään, mitä hakukoneet tarkalleen ottaen ovat. 2 Hakukoneet ja hakukoneoptimointi Hakukoneet ovat Internet-palveluita, joilla on muutama keskeinen tehtävä. Ne etsivät koko ajan uusia nettisivuja ja käyvät niiden asiasisältöä ja sivustorakennetta läpi. Sivujen sisältö tallennetaan ja arkistoidaan lukuisille palvelemille, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Sivustot arkistoidaan niiden aihepiirien ja sisältöjen mukaan, niin että niiden palauttaminen ja näyttäminen käyttäjille on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta. [1; 2.] Tämän jälkeen hakukoneet vertailevat ja arvostelevat nettisivustojen relevanssin ja luotettavuuden, jotta käyttäjät saavat mahdollisimman tarkkaa ja oleellista tietoa. Viimeinen tehtävä hakukoneilla on näyttää käyttäjille hakujen tulokset. Käyttäjän syöttäessä hakusanan ja painaessa haku-painiketta, hakukone etsii nopeasti arkistoistaan mahdollisimman hyvät tulokset, jotka vastaavat annettuja hakusanoja. Tulosten näyttäminen ei saa kestää edes muutamaa sekuntia, sillä käyttäjät kokevat jo sen hitaaksi ja huonoksi palveluksi. [1; 2.]

4 3 Kuva 1. Kuvassa Hakukoneiden käyttöasteet maailmanlaajuisesti [3]. Ensimmäinen yleisessä käytössä ollut hakukone oli Infoseek, joka löytyi suoraan Netscape-selaimesta integroituna. Muutaman vuoden kuluttua Google kuitenkin nousi suosituimmaksi hakukoneeksi, ja se on pitänyt sijoituksensa sen jälkeen(kuva1). Googlella on nykyään noin 80 %:n osuus suoritetuista hauista. Toisena tulee Yahoo 9,7 %:n osuudella ja kolmantena Bing 7,8 %:n osuudella. Loput haut suoritetaan monissa pienemmissä hakukoneissa. Aivan tarkkoja tuloksia hakuosuuksista ei ole, sillä jokainen tilasto tästä aiheesta on toteutettu hieman erilainen, ja on todennäköistä, että niissä ei ole otettu ihan kaikkea huomioon. [1; 2.] Hakukoneoptimoinnin idea on muuttaa ja hienosäätää Internet-sivuja hakukoneita varten. Hakukoneet ovat robotteja, joten niillä on omat rajoituksensa niiden tutkiessa sivustoja, minkä takia hakukoneoptimointia usein tarvitaan. Mikäli sivu on rakennettu väärällä tavalla, ei sivusto nouse esiin hakukoneiden hakutuloksissa eikä se saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää muistaa, että sivut tulee tehdä ensisijaisesti ihmisille. Useat hakukoneet, kuten Google, rankaisevat sivustoja, joissa ei ole mietitty ihmistä ja käyttömukavuutta. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella optimoinnissa hakukoneiden algoritmien ja ihmisten mieltymysten välillä. [1.]

5 4 Hakukoneisiin vaikuttavia seikkoja Internet-sivustoissa on useita, joista esimerkkinä nyt Title-tag, H-tagit, kuvien Alt-tagit, Flashin ja JavaScriptien käyttö, Canonicaltagi, asiateksti, URL:n rakenne ja paljon muuta. Hakukoneoptimointi siis koostuu useasta pienestä osa-alueesta, joiden yhteisvaikutuksesta sivuston näkyvyys hakutuloksissa määräytyy. Hakukoneoptimoinnilla parannetaan sivuston näkyvyyttä nimenomaan orgaanisissa hakutuloksissa, jonne ei voi ostaa itseään. Orgaanisissa hakutuloksissa on erittäin tärkeää sijoittua ensimmäiselle hakusivulle, sillä vain murto-osa käyttäjästä katsoo myös toisen sivun hakutuloksia. [1.] Orgaanisien hakutulosten vastakohta ovat hakukonemainokset, joihoin pyritään vaikuttamaan hakukonemarkkinoinnilla. Hakukonemarkkinointi on hakukoneoptimointia sivuava ala, jolla pyritään saamaan sivuille näkyvyyttä hakukoneissa tiettyjen hakujen jälkeen näkyvien mainoksien avulla. [2.] Mikäli Internet-sivuja halutaan optimoida, tulee ensin ymmärtää, miten ihmiset käyttävät hakukoneita. Hakukonekäytöksen ymmärtäminen edesauttaa myös tajuamaan, miten suuri merkitys sijoituksella hakutuloksissa on. Hakukoneiden käyttäminen on pysynyt samanlaisena ihan hakukoneiden alusta asti. Pientä kehitystä on tapahtunut ihmisten ja hakukoneiden muuttuessa, mutta pääpiirteittäin eteneminen on pysynyt samanlaisena yksinkertaisena prosessina. [1; 2.] Hakukoneiden käyttäminen alkaa aina tarpeesta saada jostakin tietoa. Kyseessä voi olla yksinkertainen asia, kuten vaikka sään tarkistaminen, tai sitten vaikkapa matemaattisen kaavan toimintaperiaate. Kaikissa hakusuorituksissa toimintamalli on erittäin samanlainen. Kun lähdetään hakemaan vastausta kysymykseen hakukoneiden avulla, aluksi mietitään aina mahdollisimman ytimekäs ja kuvaava hakusana tai -lause. Yleensä hauissa käytetään perusmuotoja, mutta etenkin suomessa myös taivutuksilla on suuria hakumääriä kuukausitasolla. [1.] Hakutulosten ilmestyessä selaimeen ihminen selaa nopeasti pääpiirteittäin tulokset läpi. Huomio kiinnittyy yleensä vahvasti juuri kolmeen ensimmäiseen hakutulokseen, vaikka myös muihin ensimmäisen sivun tuloksiin saatetaan palata myöhem-

6 5 min. Hakutuloksia ei yleensä katsella enää seuraavilta tulossivuilta, vaan ihminen suorittaa uuden haun erilaisilla hakusanoilla. Valitessaan sivua käyttäjät katsovat läpi erilaisten sivustojen meta descriptionit, jotka toimivat eräänlaisina mainoslauseina sivustoille. Kun käyttäjä on valinnut haluamansa linkin, hän nopeasti selaa sivun sisällön läpi ja vaihtaa toiseen hakutulokseen, jos ei löydä nopeasti etsimäänsä. Ihminen ei yleensä lue koko sivua läpi, vaan vastauksen pitää erottua sivulta jo nopealla vilkaisulla. [1.] Jos käyttäjät ei löydä haluamaansa vastausta miltään ensimmäisen sivun hakutulokselta, hän yleisesti muuttaa hakutermejä ja suorittaa uuden haun, jonka jälkeen hakuprosessi toistuu kunnes haluttu tieto löytyy.[1] 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut Hakukoneet ovat robotteja, jotka toistavat ihmisten luomia sääntöjä ja ehtoja. Valitettavasti nämä robotit eivät pysty Internet-sivuilla tulkitsemaan kaikkea sisältöä, mikä johtuu puhtaasti teknisistä rajoituksista. Hakukoneet eivät pysty näkemään kuvia. Vaikka kuvien värit ja muodot ovat luettavissa binääreinä, ei kone silti osaa päätellä, mitä kuvat esittävät edes näiden muotojen perusteella. Tämän takia sivujen kuvien sisältö pitää kertoa hakukoneystävällisellä tavalla. Näitä tapoja on muutamia, joista suosituin on alt-tag, johon kirjoitetaan vain, mitä kuvassa tapahtuu. Jos kuvassa on vaikka koira hiihtämässä, voi alt-tagiin laittaa [Alt= Koira hiihtämässä ], jolloin hakukoneet tietävät oleellisen kuvista. [1; 2.] Toinen tapa esittää kuvia hakukoneille on html-sivussa laittaa kaikkiin kohtiin, mihin kuvat tulevat, tekstikuvauksena, mitä kuvissa on. Sitten CSS-tyylitiedostossa määritetään kuvat tekstien päälle. Käyttäjät näkevät kuvat aivan normaalisti, ja hakukoneet saavat taas tiedon teksteistä, jotka ovat tavallisessa selauksessa kuvan takana. Hakukoneet eivät pysty myöskään etenemään mistään lomakkeista, koska hakukonerobotit eivät voi kirjoittaa mitään tietoja sivuille. Tästä syystä pitää pitää huolta, ettei sivuston kannalta tärkeitä tietoja ole laitettu saataville vain lomakkeen

7 6 taakse. Tällä tavoin tietoa ei saada hakukoneille, eikä se ole myöskään käyttäjäystävällistä suunnittelua. [1; 2.] Internet-sivustoilla käytetyt JavaScript ja Flash-pohjaiset lisäosat ovat toteutukseltaan sellaisia, ettei hakukonerobotit pysty tulkitsemaan niiden sisältöä. Tästä syystä sivustoille ei suositella JavaScriptin avulla tehtyjä valikkoja tai muita lisäosia, joiden avulla siirrytään toiselle sivulle, koska niillä olevat tiedot jäävät silloin indeksoimatta. Flashia käytetään useammin itse informaation esittämiseen kuin sivuilla liikkumiseen, joten on tärkeää pitää huolta, että Flashissa oleva asia löytyy myös tekstimuodossa sivuilta. [1; 2.] 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat Sivustojen sivustorakenne eli linkkistruktuuri vaikuttaa merkittävästi sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tämä johtuu osittain hakukonerobottien tavasta selata sivustoja lävitse. Hakukonerobotit selaavat läpi kaikki sivuston sivut, joihin on pääsy muilta sivuston sivuilta. Mikäli siis sivustolta miltään sivulta ei johda linkkiä sivulle B, ei sivun B asiasisältöä indeksoida hakukoneille eikä sitä voida myöskään palauttaa hakutuloksissa. Mikäli pyritään hakukoneoptimoinnin kannalta parhaaseen tulokseen, ei yksittäisellä sivulla tulisi olla yli sataa eri linkkiä. Tämä johtuu siitä, että hakukonerobotit tutkivat jokaiselta sivulta vain tiettyyn rajaan asti uusia linkkejä. Sivun näkymättömyys hakukoneille voi johtua useasta eri syystä. Yksi yleinen syy on linkin sijoittuminen Flash- tai JavaScript-lisäosan sisälle, jota hakukonerobotti ei osaa tulkita. Syynä voi olla myös linkin sijaitseminen erilaisten lomakkeiden takana, esimerkiksi hakupalkin tai kyselylomakkeen. [1; 2.] Sivujen indeksoinnin puutteen syynä on myös useasti No Follow -tag, joka kertoo hakukoneille, ettei kyseistä linkkiä tule seurata. Tälle tagille on käyttöä, mikäli sivustolla on jotain sisältöä, jota ei erilaisista syistä haluta antaa indeksoitavaksi hakukoneille. Myös Robot.txt-tiedoston avulla pystytään estämään erilaisten robottien, kuten hakukonerobottien liikkumista sivuilla. Robot.txt:ssä voidaan rajoittaa vain tiettyjen sivujen näkyvyyttä roboteille, tai sillä voidaan myös sulkea koko si-

8 7 vusto roboteilta. Robot.txt:ssä käytetään hyväksi No Follow -tagia ja No Index -tagia, jonka avulla robotit pystyvät seuraamaan linkkejä ja tutkimaan sivuja, mutta robotit eivät indeksoi näitä sivuja. [1; 2.] Avainsanat muodostavat yhden suurimmista kokonaisuuksista hakukoneoptimoinnissa. Avainsanat ovat sivujen kannalta tärkeimpiä sanoja, ja ne kertovat hakukoneille, mitä sivu käsittelee. Näitä avainsanoja käytetään myös hakujen suorittamiseen. Jokaisella sivulla tulisi olla yksi selkeä teema ja sanoma ja yksi keskeinen avainsana, jota käytetään useassa eri paikassa sivulla (kuva 2). Avainsana tulisi sijoittaa Title-tagiin, Header-tagiin, Meta Description -tagiin, sivun URL:ssa, ja itse asiatekstiin muutamaan kertaan. Avainsanaa tulisi myös käyttää muutamalla eri taivutuksella asiatekstissä, etenkin suomenkielisillä sivustoilla. [1.] Kuva 2.Optimaalisessa tilanteessa avainsanaa tulisi käyttää kuten kuvassa [4]. Avainsanoja valittaessa tulee ottaa huomioon sivun tarkoitus, avainsanojen hakukerrat kuukausitasolla, asian ja avainsanan kilpailijat, sekä avainsanan ytimekkyys.

9 8 Mikäli valittua avainsanaa käytetään hauissa kuukausittain vain vähän, sen on helpompi päästä ensimmäiseksi hakutulokseksi, mutta näkyvyys ja kävijämäärät eivät suuremmin nouse tämän avulla. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella avainsanojen kanssa saadakseen sekä näkyvyyttä, eli useita hakuja kyseisellä sanalla, että potentiaalia päästä korkealle hakutuloslistauksissa. Pienemmän yrityksen on vaikea kilpailla yleisimmillä alan avainsanoilla jo valmiiksi isoja yrityksiä vastaan, joilla on hakukoneoptimointi hoidossa. Tämä johtuu siitä, että sivujen sijoituksiin vaikuttaa myös niiden luotettavuus, johon vaikuttaa todella moni asia. Yleisesti ottaen hyvin hoidetut sivut ovat luotettavampia kuin juuri perustetut, joista hakukoneroboteilla ei voi olla minkäänlaista käsitystä. [1.] Pienten yritysten tulisi tähdätä avainsanoilla niin sanottuun Pitkähäntä -efektiin (kuva 3), josta ilmenee hakujen jakautuminen kuukausitasolla erilaisille avainsanoille. Ideana on nähdä, miten tärkeimmät hakusanat kattavat useita miljoonia hakuja, mutta kilpailu niissä on äärimmäisen kovaa. Silti yli 70 % hauista haetaan sanoilla, jotka kattavat vain satoja tai tuhansia hakukertoja. Näiden avainsanojen avulla pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus nousta korkealle hakutuloksissa ja silti olla mukana isoissa määrissä hakuja. Tällaisissa tilanteissa pitää vain osata yhdistellä tehokkaasti sivulle useita pienempiä avainsanoja. [1.] Kuva 3. "Pitkähäntä" -efekti [5].

10 9 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Title Titlen, eli suomeksi otsikon, tulisi kuvata mahdollisimman hyvin sivun sisältöä. Avainsanoja sijoittaessa pitää muistaa, että titlessä suurempi painokerroin hakukoneille on alkupäässä. Näin ollen tärkeimmät avainsanat laitetaan alkuun ja loppuun laitetaan joko vähemmän tärkeitä avainsanoja tai sitten kuvausta muuten sivusta. Title on yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein yksittäinen hakukoneoptimointiin vaikuttava tekijä. Titlen pituus tulisi pitää enintään 70 merkissä, sillä tämän jälkeiset merkit eivät näy hakukoneille eivätkä käyttäjille. Title-tagin tulisi myös olla uniikki jokaisella sivulla, jolloin sivut eivät siltä osin ala kilpailla keskenään. [2.] Useat yritykset haluavat sijoittaa titlen alkuun oman yrityksensä nimen, mutta tämä ei ole tehokasta title-tagin käyttöä. Sivuilla on kuitenkin ideana markkinoida ja tuoda esiin sivun sisällön kannalta oleellisia asioita ja sanoja, eikä nostattaa oman yrityksen näkyvyyttä omilla sivuilla. Mikäli yrityksen nimi on pakollista saada titletagiin, tulisi sen sijaita aivan lopussa, jolloin se ei vie huomiota tärkeimmiltä hakusanoilta hakukonerobottien listoilla. Header Header-tagit eli otsikot ovat myös yksi tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä. Header1-tagin, eli pääotsikon, sisällä tulisi olla sivun kannalta tärkein avainsana joko yksin, tai jonkin tukevan avainsanan kanssa. Näillä otsikoilla pystytään jakamaan asiatekstit omiin pienempiin kokonaisuuksiin, mikä helpottaa luettavuutta ja hakukoneroboteille indeksoimista. Header2- ja header3-tageja tulisi käyttää sivuilla tukemaan tärkeimpiä avainsanoja. Myös näiden otsikoiden tulisi liittyä suoranaisesti sivun sisältöön. Useilla sivuilla h2- ja h3-tageja käytetään navigaatiossa ja linkeissä, mutta tämä ei ole yleisesti suositeltava tapa. [2.]

11 10 Meta Description Meta description ei suoraan vaikuta sivuston sijoituksiin hakutuloksissa, eikä se sen takia suoranaisesti ole sivuston optimoimista hakukoneita varten. Se on kuitenkin tärkeä syy useille sivukäynneille. Meta description toimii hakutuloslistauksissa mainostekstinä käyttäjille, jonka avulla ihmiset päättelevät, onko sivulla heitä auttavaa sisältöä vai ei. Kuvaava meta description pystyy nostamaan kävijämääriä huomattavasti, mikäli kilpailijoiden kuvaukset ovat huonosti toteutettuja. Useasti hakutuloksissa ei oteta suoraan ensimmäistä linkkiä, vaan vertaillaan esimerkiksi viiden suosituimman descriptioneita ja tämän jälkeen vasta siirrytään johonkin hakutulokseen. Title-tagin tavoin myös meta descriptionin tulisi olla uniikki jokaisella sivulla, vaikka varsinaista taistelua oman sivun sisälle ei tulekaan. Jokainen sivu silti ansaitsee oman mainoksensa, sillä jokaisen sivun sisältö kuitenkin vaihtelee. [2.] Osoitteen rakenne Osoitteen rakennetta katsellessa pitää ottaa huomioon muutama oleellinen asia, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin sekä robottien että ihmisten silmissä. Ensinnäkin osoitteen tulisi olla helppolukuinen ja ymmärrettävä, eli sen ei pitäisi koostua satunnaisgeneroiduista merkkijonoista. Satunnaiset merkkijonot on varmasti vaivattomampi luoda etenkin koko ajan kasvavalla sivustolla, mutta merkkijonot eivät kerro hakukoneroboteille tai ihmisille mitään sivun sisällöstä. [2.] Osoitteen tulisi olla lyhyt, mutta ymmärrettävä rakenne on kuitenkin pituutta tärkeämpi. Tämä taas on asia, jossa pitää osata tasapainotella tarpeeksi kuvaavan, mutta sopivan lyhyen osoitteen kanssa. Osoitteisiin tulisi sisällyttää myös sivun kannalta tärkein tai tärkeimmät avainsanat, jos ne vain järkevästi saa sisällytettyä. Osoitteessa sanat tulisi erottaa yhdysmerkillä(-), jonka jokainen hakukone ymmärtää. Tämän lisäksi käytössä on muutamia muitakin merkkejä, kuten _ ja +, mutta tiettyjen hakukoneiden kanssa näistä tulee ongelmia. [2.]

12 11 On hyväksyttävää laittaa tärkeitä avainsanoja peräkkäin, mikäli ne ovat eri alakategorioita. Joillakin sivuilla myös listataan vain mahdollisia avainsanoja ilman minkäänlaista järkevää rakennetta sivun osoitteeseen. Tämä on hakukoneroboteille ihan ymmärrettävää, mutta koska se ei ole ihmisille luotua sisältöä, hakukoneet useasti rankaisevat tällaisesta rakenteesta. [2.] Oikein: Väärin: ehokas+15x+3g+ati+radeon+amd Sivukartat Hakukonerobotit pystyvät liikkumaan sivustolla sivulta toiselle linkkien avulla. Mikäli sivulle ei ole linkkiä muilta sivuilta, se jää piiloon hakukoneroboteilta. Hakukonerobottien suunnistamista ja liikkumista helpottamaan on kehitetty sivukartat, joissa on jokainen sivuston sivu linkitettynä. Sivukartoista hyötyvät myös ihmiset, mikäli sivuston rakenne on hieman epäselvä tai käyttäjä ei vain satu löytämään haluamaansa sisältöä muuta kautta. [2.] Sivukarttoja voidaan toteuttaa usealla eri formaatilla, joista yleisimmät ovat RSS, XML ja txt-tiedosto. XML on suositelluin sivukartan formaatti sen helppokäyttöisyyden, selkeyden ja linkkien kuvausten takia. XML-sivukarttaa on myös erittäin vaivatonta päivittää, siinä missä puhdas tekstitiedosto sivukarttana on manuaalisesti päivitettävä ja tämän takia erittäin työläs. [2.]

13 12 6 Linkitysten rakentaminen Sivustojen luotettavuus vaikuttaa sivun sijoitukseen hakutuloksissa myös isolta osalta. Sivustojen luotettavuutta on vaikeaa parantaa, eikä hakukoneiden käytöstä tämän asian osalta ole pystytty selvittämään tarkemmin. Se on kuitenkin selvillä, että linkitykset muilta sivuilta vaikuttavat sivuston luotettavuuteen. Mitä tärkeämmältä sivulta linkitys tapahtuu, sitä parempi. Toisin sanottuna esimerkiksi New York Timesin sivuilta tullut linkitys on huomattavasti arvokkaampi kuin Pertin Burgerputkan sivuilta. Nykyään myös sosiaalisista medioista tulevat linkitykset ovat suuressa arvossa ja tämän takia useat hakukoneoptimointiyritykset tekevät Facebookkampanjoita. [1; 2.] 7 Yhteenveto Hakukoneoptimoinnin tehtävänä on siis nostaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan. Hakukoneoptimointi koostuu useasta pienestä asiasta, jotka yhdistettyinä saavat suuria muutoksia sivuston näkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnissa tulokset saattavat tulla vasta useiden kuukausien päästä, joten sen kanssa tulee olla pitkäjänteinen. Hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä elementtejä ovat avainsanat, title-tag, meta description, sekä header-tagit. Jokaisen sisältö tulee miettiä tarkoin, niin että se on sekä hakukoneystävällistä, että sivustoon ja sivuihin vahvasti liittyvää. Hakukoneita on useita, joista Googlella on mittava markkinajohto. Hakukoneita kuitenkin kehitetään koko ajan lisää, ja myös pienemmät hakukoneet saavuttavat uusia käyttäjiä.

14 13 Lähteet 1. Seomoz - Beginners guide to Seo Verkkodokumentti. Seomoz.org. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo>. Updated Luettu Enge, Eric, Spencer, Stephan, Fishkin, Rand & Stricchiola, Jessie The Art of SEO. Mastering Search Engine Optimization. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 3. Search engine usage Verkkodokumentti. StatCounter global stats. <http://gs.statcounter.com/>. Luettu Basics of search engine friendly design and development Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/basics-of-searchengine-friendly-design-and-development>. Luettu Keyword research Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/keyword-research >. Luettu

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi Suomen TEKOÄLY ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi SEURA ry Robotille aivot Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana Tekoäly menneisyydestä tulevaisuuteen ARTIKKELIT 6 11 12 18 PELITEKOÄLY Sudoku ihmisen ja koneen

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot