Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)"

Transkriptio

1 Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma

2 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut 5 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat 6 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 9 6 Linkitysten rakentaminen 12 7 Yhteenveto 12 Lähteet 12

3 2 1 Johdanto Tutkielma käsittelee hakukoneoptimointia ja sen vaikutuksia Internet-sivuihin. Tutkielmassa käydään läpi tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja se, miten ne toimivat. Tämän lisäksi käydään läpi hakukoneiden historiaa ja selvitetään, mitä hakukoneet tarkalleen ottaen ovat. 2 Hakukoneet ja hakukoneoptimointi Hakukoneet ovat Internet-palveluita, joilla on muutama keskeinen tehtävä. Ne etsivät koko ajan uusia nettisivuja ja käyvät niiden asiasisältöä ja sivustorakennetta läpi. Sivujen sisältö tallennetaan ja arkistoidaan lukuisille palvelemille, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Sivustot arkistoidaan niiden aihepiirien ja sisältöjen mukaan, niin että niiden palauttaminen ja näyttäminen käyttäjille on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta. [1; 2.] Tämän jälkeen hakukoneet vertailevat ja arvostelevat nettisivustojen relevanssin ja luotettavuuden, jotta käyttäjät saavat mahdollisimman tarkkaa ja oleellista tietoa. Viimeinen tehtävä hakukoneilla on näyttää käyttäjille hakujen tulokset. Käyttäjän syöttäessä hakusanan ja painaessa haku-painiketta, hakukone etsii nopeasti arkistoistaan mahdollisimman hyvät tulokset, jotka vastaavat annettuja hakusanoja. Tulosten näyttäminen ei saa kestää edes muutamaa sekuntia, sillä käyttäjät kokevat jo sen hitaaksi ja huonoksi palveluksi. [1; 2.]

4 3 Kuva 1. Kuvassa Hakukoneiden käyttöasteet maailmanlaajuisesti [3]. Ensimmäinen yleisessä käytössä ollut hakukone oli Infoseek, joka löytyi suoraan Netscape-selaimesta integroituna. Muutaman vuoden kuluttua Google kuitenkin nousi suosituimmaksi hakukoneeksi, ja se on pitänyt sijoituksensa sen jälkeen(kuva1). Googlella on nykyään noin 80 %:n osuus suoritetuista hauista. Toisena tulee Yahoo 9,7 %:n osuudella ja kolmantena Bing 7,8 %:n osuudella. Loput haut suoritetaan monissa pienemmissä hakukoneissa. Aivan tarkkoja tuloksia hakuosuuksista ei ole, sillä jokainen tilasto tästä aiheesta on toteutettu hieman erilainen, ja on todennäköistä, että niissä ei ole otettu ihan kaikkea huomioon. [1; 2.] Hakukoneoptimoinnin idea on muuttaa ja hienosäätää Internet-sivuja hakukoneita varten. Hakukoneet ovat robotteja, joten niillä on omat rajoituksensa niiden tutkiessa sivustoja, minkä takia hakukoneoptimointia usein tarvitaan. Mikäli sivu on rakennettu väärällä tavalla, ei sivusto nouse esiin hakukoneiden hakutuloksissa eikä se saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää muistaa, että sivut tulee tehdä ensisijaisesti ihmisille. Useat hakukoneet, kuten Google, rankaisevat sivustoja, joissa ei ole mietitty ihmistä ja käyttömukavuutta. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella optimoinnissa hakukoneiden algoritmien ja ihmisten mieltymysten välillä. [1.]

5 4 Hakukoneisiin vaikuttavia seikkoja Internet-sivustoissa on useita, joista esimerkkinä nyt Title-tag, H-tagit, kuvien Alt-tagit, Flashin ja JavaScriptien käyttö, Canonicaltagi, asiateksti, URL:n rakenne ja paljon muuta. Hakukoneoptimointi siis koostuu useasta pienestä osa-alueesta, joiden yhteisvaikutuksesta sivuston näkyvyys hakutuloksissa määräytyy. Hakukoneoptimoinnilla parannetaan sivuston näkyvyyttä nimenomaan orgaanisissa hakutuloksissa, jonne ei voi ostaa itseään. Orgaanisissa hakutuloksissa on erittäin tärkeää sijoittua ensimmäiselle hakusivulle, sillä vain murto-osa käyttäjästä katsoo myös toisen sivun hakutuloksia. [1.] Orgaanisien hakutulosten vastakohta ovat hakukonemainokset, joihoin pyritään vaikuttamaan hakukonemarkkinoinnilla. Hakukonemarkkinointi on hakukoneoptimointia sivuava ala, jolla pyritään saamaan sivuille näkyvyyttä hakukoneissa tiettyjen hakujen jälkeen näkyvien mainoksien avulla. [2.] Mikäli Internet-sivuja halutaan optimoida, tulee ensin ymmärtää, miten ihmiset käyttävät hakukoneita. Hakukonekäytöksen ymmärtäminen edesauttaa myös tajuamaan, miten suuri merkitys sijoituksella hakutuloksissa on. Hakukoneiden käyttäminen on pysynyt samanlaisena ihan hakukoneiden alusta asti. Pientä kehitystä on tapahtunut ihmisten ja hakukoneiden muuttuessa, mutta pääpiirteittäin eteneminen on pysynyt samanlaisena yksinkertaisena prosessina. [1; 2.] Hakukoneiden käyttäminen alkaa aina tarpeesta saada jostakin tietoa. Kyseessä voi olla yksinkertainen asia, kuten vaikka sään tarkistaminen, tai sitten vaikkapa matemaattisen kaavan toimintaperiaate. Kaikissa hakusuorituksissa toimintamalli on erittäin samanlainen. Kun lähdetään hakemaan vastausta kysymykseen hakukoneiden avulla, aluksi mietitään aina mahdollisimman ytimekäs ja kuvaava hakusana tai -lause. Yleensä hauissa käytetään perusmuotoja, mutta etenkin suomessa myös taivutuksilla on suuria hakumääriä kuukausitasolla. [1.] Hakutulosten ilmestyessä selaimeen ihminen selaa nopeasti pääpiirteittäin tulokset läpi. Huomio kiinnittyy yleensä vahvasti juuri kolmeen ensimmäiseen hakutulokseen, vaikka myös muihin ensimmäisen sivun tuloksiin saatetaan palata myöhem-

6 5 min. Hakutuloksia ei yleensä katsella enää seuraavilta tulossivuilta, vaan ihminen suorittaa uuden haun erilaisilla hakusanoilla. Valitessaan sivua käyttäjät katsovat läpi erilaisten sivustojen meta descriptionit, jotka toimivat eräänlaisina mainoslauseina sivustoille. Kun käyttäjä on valinnut haluamansa linkin, hän nopeasti selaa sivun sisällön läpi ja vaihtaa toiseen hakutulokseen, jos ei löydä nopeasti etsimäänsä. Ihminen ei yleensä lue koko sivua läpi, vaan vastauksen pitää erottua sivulta jo nopealla vilkaisulla. [1.] Jos käyttäjät ei löydä haluamaansa vastausta miltään ensimmäisen sivun hakutulokselta, hän yleisesti muuttaa hakutermejä ja suorittaa uuden haun, jonka jälkeen hakuprosessi toistuu kunnes haluttu tieto löytyy.[1] 3 Hakukoneiden rajoitukset ja ratkaisut Hakukoneet ovat robotteja, jotka toistavat ihmisten luomia sääntöjä ja ehtoja. Valitettavasti nämä robotit eivät pysty Internet-sivuilla tulkitsemaan kaikkea sisältöä, mikä johtuu puhtaasti teknisistä rajoituksista. Hakukoneet eivät pysty näkemään kuvia. Vaikka kuvien värit ja muodot ovat luettavissa binääreinä, ei kone silti osaa päätellä, mitä kuvat esittävät edes näiden muotojen perusteella. Tämän takia sivujen kuvien sisältö pitää kertoa hakukoneystävällisellä tavalla. Näitä tapoja on muutamia, joista suosituin on alt-tag, johon kirjoitetaan vain, mitä kuvassa tapahtuu. Jos kuvassa on vaikka koira hiihtämässä, voi alt-tagiin laittaa [Alt= Koira hiihtämässä ], jolloin hakukoneet tietävät oleellisen kuvista. [1; 2.] Toinen tapa esittää kuvia hakukoneille on html-sivussa laittaa kaikkiin kohtiin, mihin kuvat tulevat, tekstikuvauksena, mitä kuvissa on. Sitten CSS-tyylitiedostossa määritetään kuvat tekstien päälle. Käyttäjät näkevät kuvat aivan normaalisti, ja hakukoneet saavat taas tiedon teksteistä, jotka ovat tavallisessa selauksessa kuvan takana. Hakukoneet eivät pysty myöskään etenemään mistään lomakkeista, koska hakukonerobotit eivät voi kirjoittaa mitään tietoja sivuille. Tästä syystä pitää pitää huolta, ettei sivuston kannalta tärkeitä tietoja ole laitettu saataville vain lomakkeen

7 6 taakse. Tällä tavoin tietoa ei saada hakukoneille, eikä se ole myöskään käyttäjäystävällistä suunnittelua. [1; 2.] Internet-sivustoilla käytetyt JavaScript ja Flash-pohjaiset lisäosat ovat toteutukseltaan sellaisia, ettei hakukonerobotit pysty tulkitsemaan niiden sisältöä. Tästä syystä sivustoille ei suositella JavaScriptin avulla tehtyjä valikkoja tai muita lisäosia, joiden avulla siirrytään toiselle sivulle, koska niillä olevat tiedot jäävät silloin indeksoimatta. Flashia käytetään useammin itse informaation esittämiseen kuin sivuilla liikkumiseen, joten on tärkeää pitää huolta, että Flashissa oleva asia löytyy myös tekstimuodossa sivuilta. [1; 2.] 4 Linkkistruktuuri ja avainsanat Sivustojen sivustorakenne eli linkkistruktuuri vaikuttaa merkittävästi sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tämä johtuu osittain hakukonerobottien tavasta selata sivustoja lävitse. Hakukonerobotit selaavat läpi kaikki sivuston sivut, joihin on pääsy muilta sivuston sivuilta. Mikäli siis sivustolta miltään sivulta ei johda linkkiä sivulle B, ei sivun B asiasisältöä indeksoida hakukoneille eikä sitä voida myöskään palauttaa hakutuloksissa. Mikäli pyritään hakukoneoptimoinnin kannalta parhaaseen tulokseen, ei yksittäisellä sivulla tulisi olla yli sataa eri linkkiä. Tämä johtuu siitä, että hakukonerobotit tutkivat jokaiselta sivulta vain tiettyyn rajaan asti uusia linkkejä. Sivun näkymättömyys hakukoneille voi johtua useasta eri syystä. Yksi yleinen syy on linkin sijoittuminen Flash- tai JavaScript-lisäosan sisälle, jota hakukonerobotti ei osaa tulkita. Syynä voi olla myös linkin sijaitseminen erilaisten lomakkeiden takana, esimerkiksi hakupalkin tai kyselylomakkeen. [1; 2.] Sivujen indeksoinnin puutteen syynä on myös useasti No Follow -tag, joka kertoo hakukoneille, ettei kyseistä linkkiä tule seurata. Tälle tagille on käyttöä, mikäli sivustolla on jotain sisältöä, jota ei erilaisista syistä haluta antaa indeksoitavaksi hakukoneille. Myös Robot.txt-tiedoston avulla pystytään estämään erilaisten robottien, kuten hakukonerobottien liikkumista sivuilla. Robot.txt:ssä voidaan rajoittaa vain tiettyjen sivujen näkyvyyttä roboteille, tai sillä voidaan myös sulkea koko si-

8 7 vusto roboteilta. Robot.txt:ssä käytetään hyväksi No Follow -tagia ja No Index -tagia, jonka avulla robotit pystyvät seuraamaan linkkejä ja tutkimaan sivuja, mutta robotit eivät indeksoi näitä sivuja. [1; 2.] Avainsanat muodostavat yhden suurimmista kokonaisuuksista hakukoneoptimoinnissa. Avainsanat ovat sivujen kannalta tärkeimpiä sanoja, ja ne kertovat hakukoneille, mitä sivu käsittelee. Näitä avainsanoja käytetään myös hakujen suorittamiseen. Jokaisella sivulla tulisi olla yksi selkeä teema ja sanoma ja yksi keskeinen avainsana, jota käytetään useassa eri paikassa sivulla (kuva 2). Avainsana tulisi sijoittaa Title-tagiin, Header-tagiin, Meta Description -tagiin, sivun URL:ssa, ja itse asiatekstiin muutamaan kertaan. Avainsanaa tulisi myös käyttää muutamalla eri taivutuksella asiatekstissä, etenkin suomenkielisillä sivustoilla. [1.] Kuva 2.Optimaalisessa tilanteessa avainsanaa tulisi käyttää kuten kuvassa [4]. Avainsanoja valittaessa tulee ottaa huomioon sivun tarkoitus, avainsanojen hakukerrat kuukausitasolla, asian ja avainsanan kilpailijat, sekä avainsanan ytimekkyys.

9 8 Mikäli valittua avainsanaa käytetään hauissa kuukausittain vain vähän, sen on helpompi päästä ensimmäiseksi hakutulokseksi, mutta näkyvyys ja kävijämäärät eivät suuremmin nouse tämän avulla. Tämän takia on tärkeää osata tasapainotella avainsanojen kanssa saadakseen sekä näkyvyyttä, eli useita hakuja kyseisellä sanalla, että potentiaalia päästä korkealle hakutuloslistauksissa. Pienemmän yrityksen on vaikea kilpailla yleisimmillä alan avainsanoilla jo valmiiksi isoja yrityksiä vastaan, joilla on hakukoneoptimointi hoidossa. Tämä johtuu siitä, että sivujen sijoituksiin vaikuttaa myös niiden luotettavuus, johon vaikuttaa todella moni asia. Yleisesti ottaen hyvin hoidetut sivut ovat luotettavampia kuin juuri perustetut, joista hakukoneroboteilla ei voi olla minkäänlaista käsitystä. [1.] Pienten yritysten tulisi tähdätä avainsanoilla niin sanottuun Pitkähäntä -efektiin (kuva 3), josta ilmenee hakujen jakautuminen kuukausitasolla erilaisille avainsanoille. Ideana on nähdä, miten tärkeimmät hakusanat kattavat useita miljoonia hakuja, mutta kilpailu niissä on äärimmäisen kovaa. Silti yli 70 % hauista haetaan sanoilla, jotka kattavat vain satoja tai tuhansia hakukertoja. Näiden avainsanojen avulla pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus nousta korkealle hakutuloksissa ja silti olla mukana isoissa määrissä hakuja. Tällaisissa tilanteissa pitää vain osata yhdistellä tehokkaasti sivulle useita pienempiä avainsanoja. [1.] Kuva 3. "Pitkähäntä" -efekti [5].

10 9 5 Tärkeimpiä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Title Titlen, eli suomeksi otsikon, tulisi kuvata mahdollisimman hyvin sivun sisältöä. Avainsanoja sijoittaessa pitää muistaa, että titlessä suurempi painokerroin hakukoneille on alkupäässä. Näin ollen tärkeimmät avainsanat laitetaan alkuun ja loppuun laitetaan joko vähemmän tärkeitä avainsanoja tai sitten kuvausta muuten sivusta. Title on yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein yksittäinen hakukoneoptimointiin vaikuttava tekijä. Titlen pituus tulisi pitää enintään 70 merkissä, sillä tämän jälkeiset merkit eivät näy hakukoneille eivätkä käyttäjille. Title-tagin tulisi myös olla uniikki jokaisella sivulla, jolloin sivut eivät siltä osin ala kilpailla keskenään. [2.] Useat yritykset haluavat sijoittaa titlen alkuun oman yrityksensä nimen, mutta tämä ei ole tehokasta title-tagin käyttöä. Sivuilla on kuitenkin ideana markkinoida ja tuoda esiin sivun sisällön kannalta oleellisia asioita ja sanoja, eikä nostattaa oman yrityksen näkyvyyttä omilla sivuilla. Mikäli yrityksen nimi on pakollista saada titletagiin, tulisi sen sijaita aivan lopussa, jolloin se ei vie huomiota tärkeimmiltä hakusanoilta hakukonerobottien listoilla. Header Header-tagit eli otsikot ovat myös yksi tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä. Header1-tagin, eli pääotsikon, sisällä tulisi olla sivun kannalta tärkein avainsana joko yksin, tai jonkin tukevan avainsanan kanssa. Näillä otsikoilla pystytään jakamaan asiatekstit omiin pienempiin kokonaisuuksiin, mikä helpottaa luettavuutta ja hakukoneroboteille indeksoimista. Header2- ja header3-tageja tulisi käyttää sivuilla tukemaan tärkeimpiä avainsanoja. Myös näiden otsikoiden tulisi liittyä suoranaisesti sivun sisältöön. Useilla sivuilla h2- ja h3-tageja käytetään navigaatiossa ja linkeissä, mutta tämä ei ole yleisesti suositeltava tapa. [2.]

11 10 Meta Description Meta description ei suoraan vaikuta sivuston sijoituksiin hakutuloksissa, eikä se sen takia suoranaisesti ole sivuston optimoimista hakukoneita varten. Se on kuitenkin tärkeä syy useille sivukäynneille. Meta description toimii hakutuloslistauksissa mainostekstinä käyttäjille, jonka avulla ihmiset päättelevät, onko sivulla heitä auttavaa sisältöä vai ei. Kuvaava meta description pystyy nostamaan kävijämääriä huomattavasti, mikäli kilpailijoiden kuvaukset ovat huonosti toteutettuja. Useasti hakutuloksissa ei oteta suoraan ensimmäistä linkkiä, vaan vertaillaan esimerkiksi viiden suosituimman descriptioneita ja tämän jälkeen vasta siirrytään johonkin hakutulokseen. Title-tagin tavoin myös meta descriptionin tulisi olla uniikki jokaisella sivulla, vaikka varsinaista taistelua oman sivun sisälle ei tulekaan. Jokainen sivu silti ansaitsee oman mainoksensa, sillä jokaisen sivun sisältö kuitenkin vaihtelee. [2.] Osoitteen rakenne Osoitteen rakennetta katsellessa pitää ottaa huomioon muutama oleellinen asia, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin sekä robottien että ihmisten silmissä. Ensinnäkin osoitteen tulisi olla helppolukuinen ja ymmärrettävä, eli sen ei pitäisi koostua satunnaisgeneroiduista merkkijonoista. Satunnaiset merkkijonot on varmasti vaivattomampi luoda etenkin koko ajan kasvavalla sivustolla, mutta merkkijonot eivät kerro hakukoneroboteille tai ihmisille mitään sivun sisällöstä. [2.] Osoitteen tulisi olla lyhyt, mutta ymmärrettävä rakenne on kuitenkin pituutta tärkeämpi. Tämä taas on asia, jossa pitää osata tasapainotella tarpeeksi kuvaavan, mutta sopivan lyhyen osoitteen kanssa. Osoitteisiin tulisi sisällyttää myös sivun kannalta tärkein tai tärkeimmät avainsanat, jos ne vain järkevästi saa sisällytettyä. Osoitteessa sanat tulisi erottaa yhdysmerkillä(-), jonka jokainen hakukone ymmärtää. Tämän lisäksi käytössä on muutamia muitakin merkkejä, kuten _ ja +, mutta tiettyjen hakukoneiden kanssa näistä tulee ongelmia. [2.]

12 11 On hyväksyttävää laittaa tärkeitä avainsanoja peräkkäin, mikäli ne ovat eri alakategorioita. Joillakin sivuilla myös listataan vain mahdollisia avainsanoja ilman minkäänlaista järkevää rakennetta sivun osoitteeseen. Tämä on hakukoneroboteille ihan ymmärrettävää, mutta koska se ei ole ihmisille luotua sisältöä, hakukoneet useasti rankaisevat tällaisesta rakenteesta. [2.] Oikein: Väärin: ehokas+15x+3g+ati+radeon+amd Sivukartat Hakukonerobotit pystyvät liikkumaan sivustolla sivulta toiselle linkkien avulla. Mikäli sivulle ei ole linkkiä muilta sivuilta, se jää piiloon hakukoneroboteilta. Hakukonerobottien suunnistamista ja liikkumista helpottamaan on kehitetty sivukartat, joissa on jokainen sivuston sivu linkitettynä. Sivukartoista hyötyvät myös ihmiset, mikäli sivuston rakenne on hieman epäselvä tai käyttäjä ei vain satu löytämään haluamaansa sisältöä muuta kautta. [2.] Sivukarttoja voidaan toteuttaa usealla eri formaatilla, joista yleisimmät ovat RSS, XML ja txt-tiedosto. XML on suositelluin sivukartan formaatti sen helppokäyttöisyyden, selkeyden ja linkkien kuvausten takia. XML-sivukarttaa on myös erittäin vaivatonta päivittää, siinä missä puhdas tekstitiedosto sivukarttana on manuaalisesti päivitettävä ja tämän takia erittäin työläs. [2.]

13 12 6 Linkitysten rakentaminen Sivustojen luotettavuus vaikuttaa sivun sijoitukseen hakutuloksissa myös isolta osalta. Sivustojen luotettavuutta on vaikeaa parantaa, eikä hakukoneiden käytöstä tämän asian osalta ole pystytty selvittämään tarkemmin. Se on kuitenkin selvillä, että linkitykset muilta sivuilta vaikuttavat sivuston luotettavuuteen. Mitä tärkeämmältä sivulta linkitys tapahtuu, sitä parempi. Toisin sanottuna esimerkiksi New York Timesin sivuilta tullut linkitys on huomattavasti arvokkaampi kuin Pertin Burgerputkan sivuilta. Nykyään myös sosiaalisista medioista tulevat linkitykset ovat suuressa arvossa ja tämän takia useat hakukoneoptimointiyritykset tekevät Facebookkampanjoita. [1; 2.] 7 Yhteenveto Hakukoneoptimoinnin tehtävänä on siis nostaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan. Hakukoneoptimointi koostuu useasta pienestä asiasta, jotka yhdistettyinä saavat suuria muutoksia sivuston näkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnissa tulokset saattavat tulla vasta useiden kuukausien päästä, joten sen kanssa tulee olla pitkäjänteinen. Hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä elementtejä ovat avainsanat, title-tag, meta description, sekä header-tagit. Jokaisen sisältö tulee miettiä tarkoin, niin että se on sekä hakukoneystävällistä, että sivustoon ja sivuihin vahvasti liittyvää. Hakukoneita on useita, joista Googlella on mittava markkinajohto. Hakukoneita kuitenkin kehitetään koko ajan lisää, ja myös pienemmät hakukoneet saavuttavat uusia käyttäjiä.

14 13 Lähteet 1. Seomoz - Beginners guide to Seo Verkkodokumentti. Seomoz.org. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo>. Updated Luettu Enge, Eric, Spencer, Stephan, Fishkin, Rand & Stricchiola, Jessie The Art of SEO. Mastering Search Engine Optimization. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 3. Search engine usage Verkkodokumentti. StatCounter global stats. <http://gs.statcounter.com/>. Luettu Basics of search engine friendly design and development Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/basics-of-searchengine-friendly-design-and-development>. Luettu Keyword research Verkkodokumentti. Seomoz inc. <http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo/keyword-research >. Luettu

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 2016 Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 SEOSEON.COM/FI Antti Sundberg SEOSEON LTD Unit 9B Amtel Building,148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Johdanto Tämä hakukoneoptimointi opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Johdatus Hakukoneoptimointiin

Johdatus Hakukoneoptimointiin Johdatus Hakukoneoptimointiin kirjoittaja Jukka Helin (jukka.helin@optinet.fi) Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 900 Sisällys JOHDATUS... 1 HAKUKONEOPTIMOINTIIN... 1 SISÄLLYS... 2 1 MITEN HAKUKONEET TOIMIVAT?...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi eli SEO. Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy

Hakukoneoptimointi eli SEO. Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy Hakukoneoptimointi eli SEO Procom-koulutus 14.4.2016 Mikko Yli-Erkkilä Tulos Helsinki Oy Tulos Helsinki? Me optimoimme Digitaalisia asiakaskokemuksia Agenda SEO-osuudelle 14.4.2016 Miten hakukoneet toimivat,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö Webbihaku Hakurobotti (crawler) Indeksoija Tiedonhakumenetelmät Indeksit Mainosindeksit Webbihaut Hakukone Hae 1 2 Webbihaku Hakukoneiden käyttö Perinteisessä tiedonhaussa haetaan dokumentteja tietotarpeen

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa:

XHTML - harjoitus. Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa. Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: XHTML - harjoitus Tehtävä1: Tee xhtml tiedosto käyttäen notepad (muistio) ohjelmaa Tiedoston tallennus notepad (muistio) ohjelmassa: Jokaisen XHTML-dokumentin tulisi alkaa XML-määrittelyllä(engl.XML-prologue),

Lisätiedot

TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO

TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO TOIMIVA INTERNET -SIVUSTO Hyvä markkinointikanava Sisällysluettelo Internetsivujen suunnittelu 3 Ohjautuvuus 3 Toimiva rakenne 3 Löydettävyys 4 hakukoneoptimointi 4 hakusanamarkkinointi 7 title ja meta

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin Hyperlinkin tekeminen artikkeliin 1 Hyperlinkit artikkelissa Ovat yleensä linkkejä PIKIn hakutuloksiin (yksittäinen teos tai hakutuloslista) tai PIKin muihin sivuihin Muihin tietolähteisiin: Wikipedia,

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut HAKUKONEOPTIMOINTI Vaiheet ja työkalut Juha Tapanila Opinnäytetyö Lokakuu 2012 Viestintä Vuorovaikutteinen media TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Viestintä Vuorovaikutteinen media Juha Tapanila

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Facebook. Tilin luominen

Facebook. Tilin luominen Facebook Tilin luominen Facebook-tili Yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi tili Tili tulisi luoda omalla nimellä Yksityisyysasetuksista kannattaa pitää huolta alusta alkaen 2 Tilin luominen alkaa osoitteessa

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10 ALPE-kooste Työpajat 16.10. ja 18.10 1 Miten yhteishaut pitäisi järjestää? 1/4 Työpajoissa nousi vahvasti esille, että hakijan kannalta yhteishakujen järjestämisessä tärkeintä on, että järjestelmä on hakijan

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA. Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan.

ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA. Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan. ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan. 1 Sisältö Miksi hakukoneoptimointia ei kannata ostaa? 3 Hyötyykö verkkokauppa oikeasti hakukoneoptimoinnista? 6 Milloin hakukoneoptimointi

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Horisontti 2020 Seinäjoki 23.4.2013 Sami Kurki Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.4.2013 1 Arvioinnin kulkua - Vähintään 3 asiantuntijaa

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) :

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä,

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Nettilukutehtävien laatiminen Googlen täsmähakukoneella. Carita Kiili Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Nettilukutehtävien laatiminen Googlen täsmähakukoneella. Carita Kiili Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Nettilukutehtävien laatiminen Googlen täsmähakukoneella Carita Kiili Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Nettilukutehtävien laatiminen Googlen täsmähakukoneella Voit laatia nettilukutehtäviä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot