Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011 Posti: Kortesuonkatu 52-54, Jyväskylä Käynti: Viitaniementie 11-13, Jyväskylä Puh Sähköposti:

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA KAIKILLE AVOIN KERHO- JA PAJATOIMINTA SEKÄ SOITINOPETUS LEIRITOIMINTA MUU VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNAN HINNOITTELU JA RAHOITUS 3 3. HANKKEET JA PROJEKTIT VUONNA 2011 SUUNNITELTAVAT HANKKEET JA PROJEKTIT VUONNA 2010 HAETUT RAHOITUKSET 4 4. YHDISTYKSEN HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT HALLITUKSEN ROOLI YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ VAPAAEHTOISET JA OPISKELIJAT 5 5. YHTEISTYÖ, TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 5 6. TALOUS 5

3 1. YLEISTÄ Jyvälän Nuoret ry on setlementtiliitonn jäsenyhdistys, jonka toiminta perustuu kansainvälisen setlementtiaatteen perusarvoille. Setlementtitoiminnan arvoista keskeisinä lapsi- ja nuorisotyössämme näkyvät lapsen oikeuksien kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikenlaisten rajojen. Jyvälän Nuorten toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, mutta yhdistys on valmis osallistumaan yhteistyöhön monenlaisten toimijoiden kanssa, joiden tavoitteet ja arvot edistävät yhteisiä päämääriä. Jyvälän Nuorten tavoitteena on järjestää aktiivista, vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa lapsille, nuorille ja perheille; mahdollistaa erilaisista taustoista tulevien kohtaamista, yhdessä tekemistä ja kokemista; vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalista kasvua ja tukea heidän identiteettiään; edistää toiminnassaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Jyvälän Nuoret järjestää arvopohjansa ja tavoitteensa tiedostavaa, monipuolista, yhteisöllisyyttä edistävää ja sisällöllisesti laadukasta toimintaa. Toiminnassa pyritään erityisesti tarjoamaan lapsille ja nuorille ilmaisukeinojen oppimista sekä mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan sisältöön. Myös toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallisuutta ja tekemisen iloa korostetaan. Jyvälän setlementin moton että ihmisen ois hyvä olla innoittamana Jyvälän Nuoret haastaa sekä vapaaehtoisena toimivat että palkattua työtä tekevät aktiivisesti edistämään sekä arjen lapsi- ja nuorisotyössään että keskenään toimiessaan aidosti välittämisen, yhteen hiileen puhaltamisen ja yhteisvastuullisuuden sekä palvelun hengen asennetta. Suhteissa asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa Jyvälän Nuoret haluaa tulla tunnetuksi aktiivisena ja idearikkaana, luotettavana, joustavana ja yhteistyöhenkisenä sekä yhteisiä ratkaisuja ja päämääriä edistävänä toimijana. Vuonna 2011 Jyvälän Nuoret panostaa erityisesti yhdistystoiminnan rakenteiden ja perustan sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden hengessä. Uusien sosiaalista vahvistamista ja kasvun tukemista sekä kestävää kehitystä edistävien projektien suunnitteleminen ja hankerahoitusten hakeminen ovat tärkeä osa Jyvälän Nuoret ry:n toimintaa myös jatkossa. Jyvälän Nuoret ry Toimintasuunnitelma

4 2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Jyvälän Nuorten järjestämän lapsi- ja nuorisotoiminnan pyrkimyksenä on tarjota yhdistyksen arvopohjan ja tavoitteet tiedostavaa, monipuolista, yhteisöllisyyttä edistävää ja sisällöllisesti laadukasta kerho- ja pajatoimintaa pienryhmissä. Toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Erityishuomiota kiinnitetään toiminnan jatkuvuuteen, jotta voidaan tukea lasten ja nuorten pitkäkestoisen harrastuksen sekä turvallisten ja kiinteiden verkostojen syntymistä. Myös koulujen ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan KAIKILLE AVOIN KERHO- JA PAJATOIMINTA SEKÄ SOITINOPETUS Kaikille avoin kerho- ja pajatoiminta on Jyvälän nuorten tarjoamaa osallistujille maksullista toimintaa. Osallistumismaksut pyritään pitämään matalina minimoimalla tilakustannuksia ja lisäämällä vapaaehtoisten sekä opiskelijoiden määrää ohjaajina. Kerhotoiminnassa pyritään kevät- ja syyskausilla toteuttamaan noin kymmenen kuvataide- ja kädentaito-, ilmaisu- ja tanssipainotteista kerhoa tai pajaa sekä pianon-, kitaran- ja rumpujen soitonopetusta. Tavoitteena on, että vuoden 2011 aikana avoimeen kerhotoimintaan osallistuu noin 100 lasta ja nuorta. 2.2 LEIRITOIMINTA Leiritoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus kokeilla ja kehittää omia taitojaan, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia viettämään aikaa turvallisten aikuisten ja ikäistensä kavereiden kanssa kodin ulkopuolella. Leirit järjestetään koulujen loma-aikoina ns. päiväleiritoimintana. Leirit tarjotaan pääasiassa vuotiaille lapsille. Leirejä ohjaamaan rekrytoidaan oman erityisalansa osaavia vapaaehtoisohjaajia sekä alaa opiskelevia työharjoittelijoita. Ohjaajat perehdytetään leiritoimintaan etukäteen ja kutsutaan yhteiseen leirien suunnittelutapaamiseen. Jotta leirien toimintasisältö ja käytännön järjestelyt sujuvat moitteettomasti, nimetään kaikille leireille yksi vastuuohjaaja. Tavoitteena on, että toimintavuoden aikana järjestetään 25 leiripäivää ja leiritoimintaan osallistuu yhteensä 40 lasta. 2.3 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Jyvälän Nuoret ry tulee vuonna 2011 jatkamaan Avartti toimintaa ja pyrkii samaan toimintaan mukaan lisää nuoria sekä vapaaehtoisia ohjaajia TOIMINNAN HINNOITTELU JA RAHOITUS Lapsi- ja nuorisotoiminta hinnoitellaan niin, että kerho-, leiri-, ja lukukausimaksut kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kulut. Kaikille avoimen kerhotoiminnan markkinointi- ja toimistokulut sekä ohjaaja-, materiaali-, toiminta- ja tilakulut katetaan osallistumis- ja lukukausimaksuilla. Vuonna 2011 Jyvälän Nuoret ry tulee käyttämään ELY-keskuksen sille osoittamia lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan määrärahoja lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Jyvälän Nuoret ry Toimintasuunnitelma

5 Avustusta tullaan hyödyntämään tasapuolisesti kaikkiin Jyvälän Nuorten toimintoihin. Kerhotoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tullaan hakemaan ELY-keskukselta avustusta tammikuun lopussa lasten- ja nuorten harrastustoimintaan. 3. HANKKEET JA PROJEKTIT 3.1. VUONNA 2011 SUUNNITELTAVAT HANKKEET JA PROJEKTIT Jyvälän Nuoret pyrkii vuonna 2011 aktiivisesti seuraamaan ja kuuntelemaan nuorisotyön kenttää ja mahdollisesti hakemaan projektirahoitusta erilaisiin nuorisotyön kehittämishankkeisiin. Vuonna 2011 erityisesti selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta mielenterveysongelmaisten nuorten vertaistuki-, aktivointi- sekä työkyvyn ylläpitämishankkeeseen VUONNA 2010 HAETUT RAHOITUKSET Jyvälän Nuoret ry haki vuoden 2010 toukokuussa rahoitusta RAY:ltä Oiva tupa kaikkien Ilona - sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeeseen alkamaan 2011 ( ) sekä Länsi- Suomen ELY-keskukselta Haltsaa Proggis vertaistalousneuvontaa nuorille hankkeeseen rahoitusta ( ). Päätökset rahoituksista saadaan RAY:ltä vuoden 2010 loppuun mennessä ja ELYkeskukselta vuoden 2011 alkupuolella. 4. YHDISTYKSEN HENKILÖSTÖ 4.1. HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresursseina vuonna 2011 jatkaa osa-aikainen nuorisotoiminnan koordinaattori. Jyvälän Nuorten toimintaa tukevat Jyvälän Setlementin henkilökunta ja Jyvälän Nuorten hallituksen jäsenet. Toimintaan lisäresursseja tuovat myös vapaaehtoiset ja palkatut ohjaajat sekä alan oppilaitosten työharjoittelijat. Tavoitteena on nuorisotoiminnan koordinaattorin viikoittaisen työajan (13 h) lisääminen. Tavoitteen saavuttaminen on riippuvainen Jyväskylän kaupungin avustuksen määrästä HALLITUKSEN ROOLI Jyvälän Nuorten hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä ja 2 varajäsentä jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, jonka lisäksi pidetään sääntömääräiset syys- ja vuosikokoukset YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ Jatketaan toimivaksi havaittua jäsenmaksukäytäntöä, jonka mukaan Jyvälän Nuorten maksullinen toiminta sisältää jäsenmaksun. Kaikki Jyvälän Nuorten maksulliseen kerhotoimintaan osallistuvat liitetään toimintaan osallistumisvuonna automaattisesti Jyvälän Nuorten jäseniksi, elleivät he siitä erikseen kieltäydy. Lisäksi tarjotaan myös kerholaisten vanhemmille mahdollisuutta liittyä Jyvälän Nuorten tukijäseneksi. Sopivia varainhankintamuotoja tutkitaan ja toteutetaan harkinnan mukaan. Jyvälän Nuoret ry Toimintasuunnitelma

6 4.4. VAPAAEHTOISET JA OPISKELIJAT Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, johon Jyvälän Nuoret tulee vastaamaan kehittämällä entisestään vapaaehtoistoimintaansa. Jyvälän Nuoret ry näkee haasteena myös nykyisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä: löytää tehokkaita tapoja tavoittaa uusia vapaaehtoisia yhdistystoiminnan piiriin ja jatkaa yhteistyötä jo toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kanssa. Lähtökohtana on tarjota vapaaehtoisille ohjaajille mahdollisuus ohjata heidän itsensä ja kerholaistensa näköistä toimintaa. Jyvälän Nuoret ry jatkaa tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa tarjoten opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä oppimisympäristöjä. 5. YHTEISTYÖ, TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Jyvälän Nuoret ry toimii tiiviissä yhteistyössä saman katon alla Jyvälän Setlementti ry:n kanssa. Jyvälän Nuoret ry on Setlementtinuorten Keski-Suomen piirin jäsenyhdistys ja tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä piirin kanssa mm. tapahtuma-, leiri- ja retkitoimintaan liittyen. Jyvälän Nuoret jatkaa ja tiivistää lupaavasti käynnistyneitä yhteistyösuhteita kaupungin koulujen kanssa sekä pyrkii uudelleen virittämään ja lisäämään yhteistyötä kaupungin nuoriso- ja opetustoimen sekä oppilaitosten, asukasyhdistysten ja jyväskyläläisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Yhteistyössä eri toimijoiden kesken pyritään myös löytämään positiivista näkyvyyttä, mielekkäitä vaikutuskanavia ja keskustelufoorumeja sekä hyödyntämään jo olemassa olevia resursseja, joihin pienen yhdistyksen ei ole viisasta kuluttaa omia rajallisia voimavarojaan. Jyvälän Nuorten toiminnan markkinointi toteutetaan pääasiassa Jyvälän kansalaisopiston kurssiesitteen, Jyvälän Nuorten omien kotisivujen välityksellä sekä suoramarkkinoinnin avulla kouluihin, yhdistyksen jäsenille ja muille edellisen vuoden toimintaan osallistuneille perheineen. Lisäksi hyödynnetään ilmaisina markkinointikanavina Jyväskylän kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen Nuorten Laturi nettisivustoa ja paikallislehtien menovinkki palstoja. Vuoden 2011 aikana tullaan jatkamaan Jyvälän Nuorten nettisivujen kehittämistä sekä monipuolistamaan sisältöä Jyvälän henkilökunnan ja nuorisotoiminnan koordinaattorin avulla. 6. TALOUS Vuoden 2011 talousarvio on tehty nollabudjetille. Talousarvion tulot ja kulut ovat Talousasiat näkyvät yksityiskohtaisemmin talousarviossa Jyvälän Nuoret ry:n hallitus Jyvälän Nuoret ry Toimintasuunnitelma

7 Jyvälän Nuoret ry TALOUSARVIO 2011 NUORISOTOIMINTA Tuotot Tuotot -Avustukset Kerhomaksut Soittomaksut Leirimaksut 4000 Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Vuokrat Toimintakulut Leiritoiminnan kulut Kulut yhteensä Nuorisotoiminnan tulos 0 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot (ostopalv.piiri) 8000 Tuotot yhteensä 8000 Kulut Henkilöstökulut Vuokrat Piirin osuusmaksu Muut kulut Kulut yhteensä Muu varsinainen toiminta tulos Varainhankinta Tuotot (jäsenmaksut) 1000 Yleisavustukset (Jyväskylän kaupungilta haettava avustus) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 Talousarvion tulot yhteensä Talousarvion kulut yhteensä

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liekku ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 24.11.2010 1 Liekku ry.n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2 SISÄLTÖ Yleistä 3 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2. Hallinto 4 2.1. Sosiaalinen työllistäminen ja henkilöstöhallinto 4 2.2. Taloushallinto 5 3. Toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

mielenterveysseura vuodelle 2004 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 1

mielenterveysseura vuodelle 2004 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 1 Mielekäs Toiminta MieTo ry. 1 1. ESIPUHE 2 2. UUDET JÄSENET 2 3. TYÖRYHMÄTOIMNTA ON MieTo:n TUKIHENKILÖTOIMINNAN YDIN 3 3.1 TUKIHENKILÖTYÖRYHMÄ 3 3.2 NAISRYHMÄ: UPEAT 3 3.3 PUU- JA KUNNOSTUSTYÖRYHMÄ 3

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot