1. Yleiskatsaus vuoden 2010 toimintaan Lapsi- ja nuorisotoiminta Kerhotoiminta ja soitinopetus Leiri- ja kesäjälkkäritoiminta 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yleiskatsaus vuoden 2010 toimintaan 3. 2. Lapsi- ja nuorisotoiminta 4. 2.1. Kerhotoiminta ja soitinopetus 4. 2.2. Leiri- ja kesäjälkkäritoiminta 5"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 1. Yleiskatsaus vuoden 2010 toimintaan 3 2. Lapsi- ja nuorisotoiminta Kerhotoiminta ja soitinopetus Leiri- ja kesäjälkkäritoiminta Ohjaajatoiminta 5 3. Hallinto 5 4. Henkilöstö ja maksetut palkat 6 5. Yhteistyö 6 6. Tiedottaminen ja viestintä 7 7. Talous 7 Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

3 1. YLEISKATSAUS VUODEN 2010 TOIMINTAAN Jyvälän Nuoret (ry) on setlementtiliikkeen jäsenyhdistys, jonka toiminta perustuu kansainvälisen setlementtiaatteen perusarvoille. Setlementtitoiminnan arvoista keskeisinä Jyvälän Nuorten lapsija nuorisotyössä näkyvät lapsen oikeuksien kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikenlaisten rajojen. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää aktiivista, vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa lapsille, nuorille ja perheille; mahdollistaa erilaisista taustoista tulevien kohtaamista, yhdessä tekemistä ja kokemista; vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalista kasvua ja tukea heidän identiteettiään; edistää toiminnassaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Vuonna 2010 Jyvälän Nuoret järjesti monipuolista toimintaa, jossa erityisesti lapsille pyrittiin antamaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Tätä toteutettiin mm. asiaa korostamalla myös osana kerho-ohjaajien perehdytystä. Myös toiminnassa mukana olevien nuorten ja aikuisten vapaaehtoisten osallisuutta ja tekemisen iloa korostettiin. Jyvälän Nuoret alkoi toimimaan Setlementtiliiton Mun Juttu mediapajahankkeen yhtenä toteuttajana yhdessä Tampereen Oma Polku- ja Helsingin Kalliolan Setlementtien kanssa. Hanke ponnistaa setlementtiliikkeen kolmesta perusarvosta ja ajatuksesta: usko yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen, moninaisuuden arvostaminen ja yksilön erityisyyden arvostaminen. Mun Juttu -hankkeessa nuorille tarjotaan tilat, välineet sekä aikuisten tuki ja rohkaisu nuorten itseilmaisuun ja oman polkunsa löytämiseen. Työvälineinä itseilmaisulle toimivat mediapajat, joissa annetaan nuorille koulutusta ja opastusta digitaalisten apuvälineiden käyttöön. Hanketta toteutettiin yhteistyössä yritysten kanssa, jotka lahjoittivat toimintaan välineitä, ohjelmistoja ja rahaa. Jyvälän Nuorten järjestämässä kerhotoiminnassa korostui pienryhmätoiminta sekä pyrkimys toiminnan jatkuvuuteen ja sisällöllisen laadun kehittämiseen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta lisäämällä. Kerhotoimintaa toteutettiin toimintavuoden aikana osittain koululaisten iltapäivätoimintaan myönnetyn valtionavustuksen ja ELY -keskuksen lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuksen turvin sekä osittain kerhomaksuilla. Jyvälän Nuorten leirikesää voidaan pitää erittäin onnistuneena niin leiriläisten, lasten vanhempien kuin ohjaajien palautteen perusteella. Jyvälän Nuoret järjesti myös syyslomaleirin. Jyvälän Nuorten Avaimet onnistumiseen hanke saatiin vuoden 2010 helmikuussa päätökseen. Hankkeelle suunniteltu jatko, Avara - monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke, ei saanut Opetus ministeriöltä haettua rahoitusta. Avaimet onnistumiseen hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin voi tutustua osoitteessa: Vuonna 2010 Jyvälän Nuoret ry työsti hankehakemukset sekä RAY:lle että ELY-keskukselle. RAY:n hakemus koski sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanketta Oiva tupa, kaikkien ilona, jonka rahoitus evättiin uskottavan juurruttamissuunnitelman sekä yhteistyökumppaneiden roolien epäselvyyksien vuoksi. Hankkeen toimialaa pidettiin perusteltuna. ELY-keskuksen hakemus koski Haltsaa Proggis Nuorten vertaistalousneuvonta hankkeen käynnistämistä Jyvälän Nuorilla. Rahoituspäätös tulee kevään 2011 aikana. Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

4 2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA 2.1. Kerhotoiminta ja soitonopetus Jyvälän Nuoret ry järjesti yhteensä 9 kerhoa kevätkaudella ja 13 kerhoa syyskaudella, joissa oli mukana yhteensä 143 lasta ja nuorta. Kerhotoiminnan järjestämisessä kiinnitettiin erityishuomiota kerhojen ja kerho-ohjaajien toiminnan jatkuvuuteen: keväällä ja kesällä toiminnassamme mukana olleista ohjaajista osa jatkoi mukana myös syksyn toiminnassa ja syksyllä käynnistetyistä kerhoista kaikille kerhoille onnistuttiin järjestämään jatkoa myös tulevana vuonna. Vapaaehtoisohjaajavoimin 1 (yhteensä 5 ohjaajaa) toteutettiin keväällä kaksi kerhoa (Tuu Juttuun ja Oivallus) ja syksyllä neljä kerhoa (Esirippukerho, TuuJuttuun, Puuhis ja Oivallus-kerho). Kerhoista Oivallus kerho kokoontui Monikulttuurikeskus Gloriassa, Tuu Juttuun Pupuhuhdann koululla ja Puuhis sekä Keljon että Pupuhuhdan kouluilla. Esirippu kokoontui Jyvälän tiloissa. Osa-aikaisesti palkattujen ohjaajien 2 kerhoja toteutettiin kevätkaudella viisi (Street Dance, TuuJuttuun, Esirippu ja Kivakuvis) ja syyskaudella 5 (Street Dance, TuuJuttuun ja Puuhiskerho sekä Lasten nettikahvila ja Lyhytelokuva-kerho). Näistä kerhoista KivaKuvis, Puuhis ja Tuu Juttuun toimi kokonaan Länsi-Suomen Lääninhallituksen koululaisten iltapäivätoimintaan myöntämän valtionavustuksen turvin ilmaisena kävijöilleen. Syyskaudella rahoittajan nimeksi kirjattiin ELYkeskus, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta-avustus. Lääninhallituksen avustamat kerhot toimivat Pupuhuhdan, Huhtasuon ja Keljon kouluilla ja ne olivat kuvataide- ja monitoimikerhoja. Kaikki kerhot kokoontuivat kerran viikossa 8-12 kertaa lukukauden aikana. Kerhojen suunnittelussa ja markkinoinnissa kiinnitettiin erityishuomiota koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kerhoja markkinoitiin kouluilla mm. aamunavauksessa, vierailemalla luokissa, laittamalla mainoksia ilmoitustauluille ja jakamalla kerhomainoksia suoraan oppilaille. Kerhotoiminnassa pyrittiin tavoittamaan aikaisemmin vähälle huomiolle jääneet yläasteikäiset nuoret. Jyvälän Nuoret ry toteutti Viitaniemen koululle harrastekyselyn, jolla kartoitettiin nuorten nykyisiä harrastuksia ja mitä nuoret mahdollisesti haluaisivat alkaa harrastamaan. Syyskaudella tarjottiin tälle kohderyhmälle toimintaa kitara- ja rumputuntien sekä valokuvaus- ja lyhytelokuvakurssien muodossa, mutta mikään näistä ei erityisemmin kerännyt osallistujia yläasteikäisistä kävijöistä. Kerhoissa käyvät nuoret ovat edelleen suurimmaksi osaksi ala-asteella aloitettua harrastustaan jatkavia. Soitonopetusta tarjottiin pianossa, rummuissa ja syyskaudella myös kitarassa. Soitonopetukseen osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 36 oppilasta. Kaikki soitonopettajat olivat palkattuja. Pianonsoiton opetus tapahtui Jyvälän tiloissa. Rumpujensoiton opetus tapahtui kevätkaudella Viitaniemen koululla. Syyskaudeksi Jyvälän Nuoret osti omat rummut ja kitaravahvistimet, ja kitarasekä rumputunnit järjestettiin Viitajyvän tiloissa. Opetusta tarjottiin neljänä valinnaisena päivänä viikossa yhteensä kertaa lukukauden aikana. 1 Vapaaehtoisille ohjaajille maksettiin kulukorvauksena matkakulut ohjatuilta kerhokerroilta. 2 Palkatut kerho-ohjaajat ohjasivat toimintaa keskimäärin 1-1,5 h/viikossa. Heidän kanssaan oli tehty työsopimus ja palkkaa maksettiin ohjatuista kerhokerroista tuntikorvauksella yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

5 2.2. Leiritoiminta Leirejä järjestettiin yhteensä 5 viikkoa. Jyvälän kartanon tiloissa toteutettuja 7-12 vuotiaille suunnattuja päiväleirejä järjestettiin viisi. Sisältöinä pyrittiin painottamaan luovaa ja ekologista toimintaa. Leiritoiminnan tärkeimpinä tavoitteina oli tarjota lapsille toimintaa turvallisessa ympäristössä, lisätä heidän sosiaalisia taitojaan ja tukea heidän itsenäistä toimintaansa. Kesätoiminnan tavoitteena oli myös helpottaa vanhempien lomajärjestelyjä ja tarjota lapsille turvallinen vaihtoehto yksinäisten kotipäivien sijaan. Leireille osallistui kaiken kaikkiaan 36 lasta. Leiri- ja jälkkäritoimintaa ohjaamassa oli eripituisia aikoja yhteensä viisi opiskelijaa ja kaksi palkattua osa-aikaista ohjaajaa. Jyvälän Nuoret oli toteuttamassa myös Tervetuloa Avarttiin leiriä Korpilahden Alkio opistolla joulukuussa. Leirin tavoitteena oli näyttää nuorille konkreettisesti toimimuodot, joista Avartti koostuu. Leirille osallistui nuoria Jyväskylästä ja Savonlinnasta Ohjaajatoiminta Jyvälän Nuorten ohjaajatoiminnan tarkoituksena on tarjota virikkeitä ja motivaatiota toiminnassaan mukana oleville sekä vapaaehtoisille että palkatuille ohjaajille sekä kouluttaa uusia, innokkaita toimijoita. Jyvälän Nuoret tarjosivat kaikille ohjaajille käytännön toimintaan keskittyviä pikaperehdytyksiä kullekin vapaaehtoiseksi ja palkatuksi ohjaajaksi ryhtyvälle. Kesän leiriohjaajille järjestettiin päivän mittainen perehdytys- ja suunnittelutapaaminen, jossa käsiteltiin mm. leiritoiminnan osa-alueita ja tavoitteita, leiriläisten motivointia, leiriohjaajan tehtäviä, leiritoiminnan mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisua. Leiriohjaajakoulutukseen sisältyi myös leirin aikataulujen ja toiminnallisen sisällön suunnittelu. Keväällä ja syksyllä järjestettiin kerhokauden alkajaisiksi muutaman tunnin mittainen kerhokauden käynnistysmiitinki perehdytys, jossa kerho-ohjaajat tutustuivat mm. arvoihin ja tavoitteisiin, joille Jyvälän Nuorten toiminta rakentuu, käsittelivät kerhon ohjaukseen liittyviä käytännön kysymyksiä ja saivat toimintansa suunnittelun ja raportoinnin tueksi valmiita työkaluja. Syyskauden ohjaajaperehdytykseen osallistuivat kahta lukuun ottamatta kaikki niin palkatut kuin vapaaehtoiset kerho-ohjaajat. Kerhokauden aikana ohjaajat saivat lisäksi toimintaansa tukea ja kannustusta nuorisotoiminnan koordinaattorilta aktiivisella yhteydenpidolla sähköpostitse ja puhelimitse. Vapaaehtoisille ohjaajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Versova hankkeen järjestämään vapaaehtoisten työnohjaukseen. 3. HALLINTO Yhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen ja syyskokouksen, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi Jyvälän Nuoret ry:n hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana viisi kertaa. Yhdistyksen hallitukseen ovat toimintakauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Carita Vesander, puheenjohtaja Minna Kettunen, varapuheenjohtaja Riitta Huhtala Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

6 Carita Ilmavirta erosi Piia Pakarinen Varajäsenet: Tanja Drabczyk Juho Isokääntä Rahastonhoitajana toimi Helena Huovila. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Vilho Riuttanen HTM ja Seppo Lindholm JHTT/HTM, varatilintarkastajina Tilintarkastus Riuttanen Oy sekä Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Jäseniä Jyvälän Nuoret ry:ssä oli yhteensä 128, joista 111 oli alle 16-vuotiaita. 4. HENKILÖSTÖ JA MAKSETUT PALKAT Yhdistyksessä (mukaan lukien projektit) oli toimintavuoden aikana palkattuna yhteensä yksi kokoaikainen ja neljä osa-aikaista työntekijää sekä 10 kerho-ohjaajaa. Toimivuoden aikana toiminnassa oli mukana 12 vapaaehtoista (leiri- ja kerho-ohjaajat sekä hallituksen jäsenet) sekä 9 työharjoittelijaa. Jyvälän Nuorten toimintaa organisoi osa-aikainen koordinaattori 13 tunnin viikkotuntipanoksella aikavälillä 1-5/2010 ja 34 tunnin viikkotuntipanoksella 6-12/2010. Nuorisotoiminnan koordinaattorina jatkoi Panu Räsänen. Tehtävää hoidettiin Jyväskylän kaupungin ja Setlementtinuorten Keski-Suomen piirin myöntämien tukien turvin. Jyvälän Nuorten toiminnan tueksi tarvittiin edelleen myös Jyvälän Setlementin resursseja. Sekä nuorisotoiminnan koordinaattorin, että osa-aikaisten työntekijöiden palkkaukseen saatiin palkkatukea Allianssi ry:n Työtä nuorille 2010 hankkeelta. Maksetut palkat vuonna ,19 euroa Sosiaalikulut ,96 euroa 5. YHTEISTYÖ Jyvälän Nuoret ry toteuttaa toimintaansa tiiviissä yhteistyössä Jyvälän Setlementti ry:n kanssa. Jyvälän Nuoret ry on yhteistyökumppaneidensa Suomen Setlementtinuorten Keski-Suomen piiri ry:n sekä Setlementtinuorten liiton jäsen. Yhdistys teki vuoden aikana työharjoittelijayhteistyötä alalle kouluttavien oppilaitosten kanssa. Myös leiritoimintaan osallistui työharjoittelijoita. Jyvälän Nuoret ry osallistui kaupungin toiminta-avustusta saavien järjestöjen verkostoitumistapaamisiin, joissa käsiteltiin järjestöjen roolia Jyväskylässä järjestettävän nuorisotyön kentällä tulevaisuudessa. Hyväksi havaittuja tapaamisia pyritään jatkamaan myös tulevana vuonna. Kerho- ja projektitoiminnassa yhteistyökouluja olivat Pupuhuhdan-, Keljon- ja Halssilan koulut sekä Puistokoulu. Yhteistyö koulujen rehtorien ja opettajien kanssa oli aktiivista erityisesti valtion koululaisten iltapäivätoimintaan myöntämällä avustuksella järjestettyjen kerhojen osalta, joissa kerhoja järjestettiin kohdekoulujen oppilaille. Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

7 6. TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ Jyvälän Nuorten kerho- ja leiritoiminnasta sekä soitinopetuksesta tiedotettiin mm. Jyvälän Kansalaisopiston kevät- ja syysesitteissä, Jyvälän Nuorten uusituilla nettisivuilla, Nuorten Laturin harrastekalenterissa, Keskisuomalaisen menovinkeissä sekä suoramarkkinointina kouluille ja Jyvälän Nuorten toiminnassa aiemmin mukana olleille lapsille ja nuorille. Toimintaa esiteltiin myös eri yhteistyöverkostoissa ja tapahtumien yhteydessä. 7. TALOUS Jyvälän Nuoret ry:n toiminta on ollut suunnitelmien ja tavoitteiden mukaista. Talous oli linjassa toimintaan nähden. Tulos jäi hieman alijäämäiseksi (-262 euroa). Taloudelliseen tilanteeseen pyritään vastaamaan Jyvälän Nuoret ry:n tulevaa toimintaa suunnitellessa. Taloudellinen tilanne on esitetty yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Jyväskylässä Jyvälän Nuoret ry:n hallitus Jyvälän Nuoret ry:n Toimintakertomus /8

Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011

Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011 Jyvälän Nuoret ry:n toimintasuunnitelma 2011 Posti: Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä Käynti: Viitaniementie 11-13, 40720 Jyväskylä Puh. 0400 90 80 97 Sähköposti: jyvalan.nuoret@jyvala.fi http://nuoret.jyvala.fi

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

09 Helsinki Human Rights-säätiön toimintakertomus 2014

09 Helsinki Human Rights-säätiön toimintakertomus 2014 09 Helsinki Human Rights-säätiön toimintakertomus 2014 Kuva 1 Pihlajiston koristurnauksessa oli hyvä meno 09 Helsinki Human Rights -säätiö Toimintakertomus 2014 Maaliskuu 2015 2 Sisällysluettelo 09 Helsinki

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys... 4 Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 1 WAU ry Toimintakertomus 2012 15.2.2013 2 Puheenjohtajan tervehdys 2012 oli WAU ry:n neljäs toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Kauniaisissa, Mustasaaressa, Rovaniemellä

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot