KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu"

Transkriptio

1 KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, Helsinki ( Puh. (09) ( Fax. (09) Sähköposti: Internet: Sisältö: 1. Monipuolisuus on toimintamme vahvuus 2. Edunvalvonta 3. Strategia Liittohallituksen kokous 5. Kannustepalkkiot Jäsenhankintakilpailu 7. Reserviläisliikuntaa 8. RUK 90 vuotta 9. Jäsenrekisteriasiaa Nettisivut 11. Muut asiat Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailussa aktiivisilla jäsenhankkijoilla on mahdollisuus saada palkinnoksi numeroitu RUL:n juhlapuukko. Kyseessä on vuonna 2011 myyntiin tuleva RUL:n 80. juhlavuoden puukko, joka perustuu jokaiselle reservinupseerille tuttuun Reserviupseerikoulun kurssipuukkoon. Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan em. puukolla. Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustusvoimien M/05 varsikengillä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Jakelu: Jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, liittovaltuusto, liittohallitus, liiton neuvottelukunta, koulutustoimikunta, RES, MPKL, MPK, piirilehdet. Liitteet: uudet jäsenet-listat, maksuntarkkailulistat, ohje uuden jäsenen ja jäsenhankkijan syötöstä nettijäsenrekisteriin, toimintakilpailut 2009

2 1. MONIPUOLISUUS ON TOIMINTAMME VAHVUUS Reserviupseeritoiminnan vahvuus on sen monipuolisuudessa. Maanpuolustuskoulutus, reserviläisliikunta ja laaja aatteellinen järjestötoiminta ovat peruspilarit, joiden varaan toiminta rakentuu. Koulutus ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa reserviupseeriutta. Yhteisellä sopimuksella maanpuolustuskoulutus on sovittu toteutettavan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. MPK on siis meidän oma koulutusorganisaatio, joka tuottaa meille hyödyllistä ja tärkeää koulutusta. Ilman aktiivisia reserviupseereita kouluttajina ja koulutettavina ei MPK haastavasta tehtävästään toteudu. RUL on jatkossakin aktiivinen toimija MPK:n kaikilla tasoilla. Reserviläisliikunnan perimmäinen tavoite on säännöllisen liikuntaharrastuksen lisääminen ja sitä kautta kenttäkelpoisuuden parantaminen. Liikuntaharrastuksen aktiivisuus on kiinni henkilöstä itsestään. Yhteisillä harjoitus- ja ampumavuoroilla, joukkoliikunta- ja kilpailutapahtumilla sekä sähköisellä kuntokortilla voidaan tukea henkilökohtaista aktiivisuutta. Yhdistyksen tärkeä tehtävä on tarjota ja tiedottaa näistä mahdollisuuksista. Aatteellinen järjestötoiminta on itsessään laaja kokoelmaa erilaisia toimintoja, joista monet vaihtelevat paikallisesti. Kerhoillat, esitelmätilaisuudet, vierailut, maanpuolustusjuhlat, kunniavartiot, veteraaniyhteistyö ja tiedotus kuuluvat useimpien yhdistysten vakiintuneisiin toimintoihin. Parhaillaan liiton järjestötoimikunta selvittää, mitä kaikkea aatteelliseen toimintaamme kuuluu, jotta voimme jatkossa kehittää myös tähän toimintaan liittyviä malleja. Liiton jäsenmäärä viime vuonna kääntyi laskuun. Tänä vuonna jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhuolto ovat toiminnan painopisteinä. Jäsenhankintakilpailun toivotaan tuovan uusia jäseniä. Melko varmasti jokaisen meidän lähiympäristössä on reserviupseereita, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä. Varmistetaan, että mahdollisimman moni reserviupseeri tietää, kuinka monipuolista toimintaa meiltä löytyy. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana. Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja siitä tiedottaminen ovat tässä työssä avainasemassa. Janne Kosonen, toiminnanjohtaja 2. EDUNVALVONTA Ampuma-aselain uudistamishanke Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi (HE 106 / 2009 vp) on edennyt eduskunnan hallintovaliokuntaan, joka antaa lakiesityksestä mietinnön. Helmikuussa alkaneet asiantuntijakuulemiset jatkuivat maaliskuun loppupuolelle saakka. Keskeiset maanpuolustusjärjestöt, mm. RUL, RES ja RESUL, olivat hallintovaliokunnan kuultavana Samana päivänä valiokunnassa olivat myös mm. Suomen Ampumaurheiluliitto ja Vantaan Reserviläiset. Jo aikaisemmin valiokunnan kuultavana ovat olleet metsästäjät, asekeräilijät sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Liiton lausunnon löydät nettisivuilta Reserviläisjärjestöt korostivat hallintovaliokunnalle antamissaan esityksissään, että ampuma-aselain on oltava sellainen, että jatkossakin on mahdollista harrastaa vastuullista, turvallista ja monipuolista ampumatoimintaa. Samalla korostettiin, että ampumataito on keskeinen osa reserviläisten sotilasammattitaitoa. Sekä RUL että RES kannattavat sitä, että suoritettu asepalvelus huomioitaisiin harjoitteluaikana ensimmäistä käsiaselupaa haettaessa. Lisäksi liitot esittävät, että hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tulee lisätä omana kohtanaan vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu. Lakiesityksen ongelmakohtia ovat mm. pitkä harjoitteluaikavaatimus, aselupien määräaikaisuus ja harrastuksen osoittaminen, raskas ampumakouluttajajärjestelmä sekä useat epätäsmällisyydet niin itse

3 lakitekstissä kuin asetusluonnoksessakin. Ampuma-aselaista antavat oman lausuntonsa perustuslakivaliokunta, puolustusvaliokunta sekä maa- ja metsätalousvaliokunta. Erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan mielenkiinnolla, koska siinä otettaneen kantaa mm. ampumaseuran pakkojäsenyyteen sekä kotitarkastukseen. Laajan kuulemiskierroksen sekä eduskunnan muiden kiireiden johdosta ampuma-aselaki ehtinee täysistuntokäsittelyyn nopeimmillaankin vasta loppukeväästä, mahdollisesti vasta kesälomakauden jälkeen. Ota yhteyttä alueesi kansanedustajiin. Aselakiin ja sitä kautta reserviläisten mahdollisuuteen ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ampumaharjoittelun kautta on vielä mahdollisuus vaikuttaa! Sotilaspukuasia Yli 60 vuotiaiden henkilöiden oikeus käyttää sotilaspukua herätti paljon keskustelua vuodenvaihteessa. RUL otti asian tiimoilta yhteyttä sekä puolustusvoimiin että useisiin maanpuolustusjärjestöihin. Maaliskuun alussa tuli tieto, että pääesikunnan logistiikkaosasto päivittää vuoden 2010 aikana sotilaspukujen käyttö koskevaa ohjeistusta. Samassa yhteydessä tarkennetaan voimassaoleviin säädöksiin perustuen myös varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden eiasevelvollisten (yli 60 -vuotiaat) oikeutta käyttää sotilaspukua. Lopulliset päätökset asiassa edellyttävät mm. Pääesikunnan oikeudellisen osaston sekä puolustusvoimista annetun lain sekä asevelvollisuuslain valmistelun ja toteutumisen valvontaa suorittavien viranomaisten kuulemista. Asiaan liittyen tuli 8.3. täydentävää ohjeistusta. Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneella ei-asevelvollisella (yli 60 -vuotias) on oikeus käyttää sotilaspukua seuraavasti: - kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla - puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa Tämä ja monet muut puolustusvoimien julkiset ohjeet löytyvät kootusti netistä sivuilta: Osa ohjeistuksesta on myös ruotsiksi. Ohjesäännöt ovat pdf - formaatissa. 3. STRATEGIA Seinäjoella kokoontuva RUL:n liittokokous mm. valitsee liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuuston sekä hyväksyy kolmivuotisstrategian vuosiksi Piirit ja yhdistykset saavat strategian ensimmäisen luonnoksen luettavakseen vielä ennen kesälomia. Jo tässä vaiheessa voi ottaa kantaa liiton arvoihin, toiminta-ajatukseen ja tehtäviin, joiden nykyiset muotoilut löytyvät netistä > Järjestö > Liiton Strategia Liiton toimisto sekä liittohallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan asiaan liittyviä kommentteja. 4. LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS RUL:n liittohallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä hyväksyttiin vuoden 2009 kannustepalkkiot. Tiedote hallituksen kokouksen käsittelemistä asioista löytyy jäsenkirjeen liitteenä.

4 5. KANNUSTEPALKKIOT 2009 Jäsenhankintapalkkiot Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2009 yhteensä 536 jäsenellä. Edellisenä vuonna liiton jäsenmäärä kasvoi yli 250 jäsenellä. Vuoden lopussa RUL:ssa oli maksanutta jäsentä. Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (939 jäsentä), Turku (827), Tapiola (594), Oulu (571) ja Kanta-Helsinki (528). Jäsenmäärä nousi kahdessa viimeksi mainitussa yhdistyksessä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana sai Klaukkalan Reserviupseerit. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi peräti 50 %, kun 28 jäsenen yhdistykseen tuli 14 uutta jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vain Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Jäsenhankintapalkkioita saaneiden yhdistysten lista on liitteenä. Toimintapalkkiot Palautettujen toimintalomakkeiden perusteella maksetaan toimintapalkkioita yhdistyksille yhteensä Palkkiota saa yhteensä 48 yhdistystä. Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus ratkaisevat. Kaiki palkitut yhdistykset löydät liitteenä olevasta taulukosta. Piireillä on omia toimintakilpailuja, joissa saattaa olla erilaiset kriteerit. Prosenttiammunta 2009 Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäsenistöä säännölliseen ampumaharrastukseen. Prosenttiammunnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden. Prosenttiammunnan kilpailuaika on kalenterivuosi. Tulos lasketaan välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutusja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa. 6. JÄSENHANKINTAKILPAILU Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Tämän kiertokirjeen liitteenä on ohje siitä, miten kerhojen tai piirien jäsenrekisterivastaavat voivat tehdä nämä ilmoitukset itse nettirekisteriin. Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2010 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin. 7. RESERVILÄISLIIKUNTAA Reserviläisurheiluliitto täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään RESERVILÄISKIERROS. Kolmeen kilpailuun/tapahtumaan osallistunut henkilö saa Suuntokompassin, reserviläiskierrosmitalin sekä kunniakirjan. Lisää tietoja kierroksesta Kesäyönmarssi Kesäyön marssi on Vantaalla 11. kesäkuuta järjestettävä kävelytapahtuma joka sopii kaikille. Kesäyön marssilla kohtaavat ainutlaatuisella tavalla yksittäiset kävelijät, erilaiset joukkueet ja puolustusvoimiamme edustavat marssijoukkueet. RESUL:n 40-vuotisjuhlien hengessä Reserviupseeriliitto kustantaa 40:n liiton toimistoon ensiksi RUL:n joukkueeseen ilmoittautuneen

5 kävelijän osallistumismaksun. Liiton joukkueessa voit osallistua mille tahansa kävelyn 10 km, 20 km, 30 km tai 40 km reiteistä. Liiton joukkue osallistuu marssin sotilassarjaan maastopuvussa, jonka voi myös kuitata tapahtumaa varten puolustusvoimilta. Kesäyön marssista, marssireiteistä, ilmoittautumisesta, sarjoista ja maksuista löytyy lisätietoa parhaiten Kevään RESUL:n liikunta- ja ammuntatapahtumat Parhaiten tietoa RESUL:n järjestämistä tapahtumista saat nettisivuilta MILCOMP FINLAND 2010 Reserviupseeriliitto ja Päijät-Hämeen reservipiiri järjestävät Hämeen Rykmentin tuella Lahdessa kansainvälisen sotilasmoniottelun MILCOMP FINLAND Samassa kilpailussa karsitaan myös RUL:n CIOR-ja PM-maastomestaruusjoukkue kesän CIOR MILCOMP kilpailua varten Norjan Stavangerissa Osallistu karsintaan ja tule mukaan Suomea edustamaan! Lisätietoa lajista löytyy liiton nettisivuilta Toiminta Liikunta ja liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, tai Lahden tapahtuman tiedot löytyvät liiton nettisivujen kalenterista. tehtävärasteineen sekä käsikranaatin heitto. Sotilasmoniottelu sopii jokaiselle hyväkuntoiselle reserviläiselle. 8. RUK 90 VUOTTA Itsenäisen Suomen ensimmäiset reserviupseerikurssit järjestettiin jo 1918 Vimpelissä. Reserviupseerikoulutus vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan, jossa ensimmäinen kurssi alkoi RUK on keskittänyt juhlallisuudet kesäkuuhun. Perjantaina kello suoritetaan seppeleenlaskut Vimpelissä ja Niinisalossa. Kaikki kurssit Haminaan Varsinainen juhlapäivä on lauantai 19.6., jolloin RUK kutsuu kaikki reserviupseerikurssit Haminaan. Ohjelma Seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalle Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä Myllykylän sankarihautausmaalla Haminan sankarihaudoilla aika varattu kursseille mahdollisia seppeleenlaskuja varten Kaatuneiden upseerien patsaalle. (aikavaraus: kirjaamo Päiväjuhla Bastionissa ohimarssi Kadettikoulunkadulla kenttäpäivällinen tykistökasarmin edessä Lisäksi kello RUK-museo on avoinna yleisölle ja järjestetään kalustonäyttely tykistökasarmin kentällä. CIOR:n sotilasmoniottelu on Naton reserviupseerien versio sotilas-5- ottelusta. Ottelun lajit ovat esterata, esteuinti, ammunta, sotilassuunnistus RUK toivoo kurssikohtaisista kokouksista ja osallistumisista alustavat ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä. Reserviupseereilla on mahdollisuus

6 kurssikokouksiin liittyen majoittua Haminassa tai Yöpyjien määrästä (+aamupalasta) pyydetään ilmoitusta toukokuun loppuun mennessä. Aamupala Muonituskeskuksessa lauantaina kello (hinta 3,80 ) ja sunnuntaina kello hinta (6,20 ). Tarkemmat kutsut lähetetään Reserviupseerikurssien oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille ja sihteereille sekä reserviupseeripiireille ja kerhoille lähtevät kevään aikana. Kutsu julkaistaan myös sanomalehdissä. Lisätietoja juhlapäivän tapahtumista saa RUK:sta (tiedotussihteeri Kirsi Lauri, puh tai tai RUL:n toimistosta (Kirsti Suortti, puh tai Juhlakirja ja puolimaraton RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys julkaisee keväällä RUK 90 vuotta juhlakirjan. Siinä on koottu kaikkien 225:n kurssin muistot yksiin kansiin. Kirja on yli 300 sivuinen näyttävä teos, joka valottaa merkittävän 90 vuoden jakson suomalaista sotilashistoriaa reserviupseerioppilaan näkökulmasta. Kirja esittelee upseerioppilaan elämää, koulutusta, aseita ja välineitä vuosien varrelta. Kirja esitellään seuraavassa Reserviläisessä ja sitä voi tiedustella RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksestä (kannatus. tai ). RUL:n jäsenet ovat saaneet kirjasta esitteen jäsenmaksulaskun yhteydessä. Tilattaessa on mainittava jäsenyhdistys. Jokaisesta RUL:n jäsenen ostamasta kirjasta maksetaan 5 :n komissio jäsenen omalle yhdistykselle. Maksu tapahtuu vuoden loppuun mennessä, ei vaadi toimenpiteitä yhdistyksiltä. Huhtikuun 25. vietetään Haminassa vilkas urheilupäivä. Kadut ja keskuspuisto täyttyvät juoksijoista, kun maantiejuoksujen SM-kilpailut, VII Kymen Sanomat puolimaraton sekä lasten puistojuoksut järjestetään historiallisessa ympyräkaupungissa, kaikki yhdellä kertaa. Kymen Sanomat puolimaratonin yhteydessä on kaikilla reserviupseereilla mahdollisuus testata oma kevätkuntonsa. Kilpailutapahtumat ovat 90 vuotta täyttävän Reserviupseerikoulun juhlatapahtumia. Niinpä tapahtuman yhteydessä on erinomainen tilaisuus yhdistää kuntoilu ja oman RU-kurssin muistelu vaikka RUK:n museoon tutustuen. Reserviupseerikoulu, Vehkalahden Veikot ja Haminan Varuskunnan Urheilijat toivottavat reservin upseerit tervetulleiksi kisaamaan ja kuntoilemaan Haminaan. Kilpailun lähtö ja maali on aivan Haminan ydinkeskustassa. Kilpailutoimisto on Keskussotilaskodissa ja peseytyminen RUK:n saunalla. Kilpailun suojelijana toimii Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraali Jukka Pennanen. Tarkemmat tiedot kilpailusta ja ilmoittautumisohjeet ovat netissä. Linkki sivuille löytyy sivustolta 9. JÄSENREKISTERIASIAA 2010 Rahanjaot Vuoden ensimmäinen rahanjako piireille ja yhdistyksille suoritettiin viikolla 12. Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen tai / Suortti). Kuluvan vuoden toinen rahanjako on viikolla 24. Uudet jäsenet Kiertokirjeen liitteenä on myös lista uusista jäsenistä Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

7 Nettirekisteri Yhdistysten käytössä on veloituksetta internetin kautta toimiva jäsenrekisteri. Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlistaansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata jäsenmaksukertymän kehittymistä ja tarvittaessa myös tulostaa listat itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset itselleen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, , Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille tai yhteyshenkilölle. 10. NETTISIVUT Piirien ja yhdistysten tapahtumatietoja voidaan liittää nettisivuilla olevaan kalenteriin, mikäli tapahtumat on suunnattu omaa jäsenistöä suuremmalle kohdejoukolle. Tapahtumatietoja voi ilmoittaa liiton toimistoon, Kerhot ja piirit voivat myös saada kotisivutilaa ja helppokäyttöisen Joomla! julkaisujärjestelmän liiton kautta. Tällöin kerhon nettisivujen osoitteen muoto on Kerho/piiri luo ja ylläpitää sivunsa materiaalin itse, liitto tarjoaa tähän välineet ja palvelintilan veloituksetta. Kotisivuista voi kysyä liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, MUUT ASIAT Marskin merkki kampanja jatkuu Veteraanikeräyksen tempauspäivät keskitettiin talvisodan päättymispäivän lähelle. Kiitokset kaikille keräykseen osallistuneille! Marskin merkkien myynti jatkuu edelleen alkupeärisen kampanjaajan päättymisestä huolimatta. Jakelukanavina ovat Veteraanivastuu ry:n keräyspiirit ja verkkokauppa Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa Keväällä ilmestyy mielenkiintoinen kirja suomalaisesta sotilastiedustelusta. Tuore tutkimus käsittelee jatkosodan vaiettua tiedusteluyksikköä suomalaista vakoilukoulua. Yksikkö toimitti syvälle Neuvostoliittoon salaisia asiamiehiä, jotka värvättiin sotavangeista ja koulutettiin saksalaisilta saadun mallin mukaisesti. Tehtävillään asiamiehet käyttivät puna-armeijan asepukuja. Teos "Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa" arvioi Äänislinnan Tiedustelijainkoulun toimintaa, koulutusta ja suhdetta kansainväliseen oikeuteen. Kirjan on kirjoittanut Mikko Porvali. Hän on oikeus- ja sotilashistoriaan perehtynyt poliisin rikostutkija ja valmistuva juristi. Hän on myös aktiivinen reserviupseeri ja rauhanturvaaja. Kirjaa saa tilata tekijältä ennakkoon huomattavalla alennuksella (29,90 / kpl) kirjakauppahintoihin verrattuna. Lisäksi posti kantaa ennakkotilatut kappaleet suoraan kotiin heti teoksen ilmestyttyä. Kirjatilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mporvali(at)gmail.com Lisätietoja teoksesta saat netistä sivulta Kiertokirje Yhdistyksillä on mahdollisuus saada liiton kiertokirje myös sähköpostin välityksellä. Yhdistys voi ilmoittaa liiton toimistoon yhden sähköpostiosoitteen, johon kiertokirje

8 lähetetään. Monet yhdistykset jakavat kiertokirjeen tiedoksi esim. kaikille hallituksen jäsenille. RUL:n toimintakalenteri löytyy liiton kotisivuilta internetistä SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry Puheenjohtaja Kapteeni Mika Hannula Toiminnanjohtaja Kapteeni Janne Kosonen Kiertokirje Liiton kiertokirjettä kehitetään luettavampaan suuntaan loppuvuoden aikana. Ole mukana kehitystyössä ja anna kiertokirjeestä palautetta ja tee kehitysehdotuksia järjestösihteeri Tommi Verholle, Samalla voit ehdottaa kiertokirjeelle uutta nimeä. Parhaan ehdotuksen lähettänyt henkilö palkitaan liiton tuotteilla.

9 UUDEN JÄSENEN JA JÄSENHANKKIJAN SYÖTTÖ NETTIJÄSENREKISTERIIN Aloita aktivoimalla jäsenhankkija 1) kirjaudu sisään nettijäsenrekisteriin 2) kirjoita nimihakuun jäsenhankkijan nimi 3) klikkaa jäsenrekisteri -painiketta 4) klikkaa kolmannessa pääkohdassa (Henkilön ryhmä/tehtävä) lisää -painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL JÄSENHANKKIJA) olevaa valitse - painiketta 6) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 7) klikkaa tallenna painiketta 8) nyt olet aktivoinut jäsenhankkijan Lisää uusi jäsen ja jäsenhankkija 1) klikkaa sivun alalaidassa olevaa lisää uusi jäsen painiketta 2) syötä jäsenen tiedot 3) tallenna tiedot 4) lisää jäsenhankkija klikkaamalla lisää painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL HANKITTU JÄSEN) olevaa valitse - painiketta 6) kirjoita sivun alalaidassa olevaan haku kenttään jäsenhankkijan sukunimi ja klikkaa hae - painiketta 7) valitse listalta oikea henkilö painamalla hänen kohdallaan olevaa valitse painiketta 8) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 9) klikkaa tallenna painiketta 10) syötä vielä lisätiedot kohtaan aselaji ja sotilasarvo 11) tallenna tieto klikkaamalla tallenna painiketta 12) nyt olet syöttänyt uuden jäsenen ja jäsenhankkijan tietokantaan, tiedot näkyvät järjestelmässä seuraavana päivänä

10 Jäsenhankintapalkkiot 2009 Piireistä Jäsenmäärä kasvoi Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys oli Klaukkalan Reserviupseerit. Se saa 400 euron palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 42 henkilöön (+ 50,0%). Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion. SARJA A, yli 150 jäsentä: Hyvinkää (+4,61 %), Tuusula (+4,12 %), Kerava (+3,03 %), Salo (+ 2,45 %) SARJA B, jäsentä: Kempele (+9,46 %), Elimäki (+ 6,25 %), Loviisa (+ 5,97 %), Pietarsaari (+ 5,00 %) SARJA C, jäsentä: Parikkala (+ 24,64 %), Vesilahti (+ 18,18 %), Lappajärvi (+ 12,90 %), Teuva (+ 9,38 %) SARJA D, alle 30 jäsentä: Lemi (+ 18,18 %), Haapamäki (+ 17,39 %), Ristiina (+ 16,67 %), Kivijärvi (+ 14,29 %) Yhdistysten jäsenhankintapalkkion edellytyksenä on lisäksi palautettu toimintalomake. Prosenttiammunta 2009 Koko liiton tulos parani hieman ollen 12,7 % (v.2008: 11,5 %). Piirit: 1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry 47,1 % (200 ) 2. Etelä-Hämeen reserviupseeripiiri ry 27,8 % (100 ) 3. Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry 26,2 % (100 ) Yhdistykset: Sarja A 1. Tikkurilan Reserviupseerikerho ry 57,1 % (100 ) 2. Salon Seudun Reserviupseerit ry 53,6 % (50 ) 3. Haminan Reserviupseerikerho ry 41,2 % (50 ) Sarja B 1. Mynämäen Seudun Res.ups.kerho. ry 73,8 % (100 ) 2. Elimäen Reserviupseerikerho ry 73,5 % (50 ) 3. Ähtärin Reserviupseerikerho ry 68,2 % (50 ) Sarja C 1. Tammelan Reserviupseerit ry 100 % (100 ) 1. Voikkaan Reserviupseerikerho ry 100 % (100 ) 3. Vesilahden Reserviupseerikerho ry 82,1 % (50 ) Sarja D 1. Ristijärven Reserviupseerikerho ry 92,0 % (100 ) 2. Rautjärven Reserviupseerikerho ry 80,0 % (50 ) 3. Paltamon Reserviupseerikerho ry 56,0 % (50 )

11 Reserviupseeriliiton toimintakilpailu 2009 Piiri Yhdistyksen nimi Sarja A, jäsenmäärä >150 Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Salon Seudun Reserviupseerit ry A Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Reserviupseerit ,5 A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit - TaKoRU ,5 A Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kouvolan Reserviupseerikerho ry A Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Lahden Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Järvenpään Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry, Helsinki A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Valkeakosken Reserviupseerikerho ry A Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Seinäjoen Reserviupseerikerho A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Tikkurilan Reserviupseerikerho ,5 A Sarja B, jäsenmäärä Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Tikkakosken Reserviupseerit ry B Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Töölön Reserviupseerit B Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kurikan Reserviupseerikerho ry B Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Nurmijärven Reserviupseerit ry B Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho ry B Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Nastolan Reserviupseerikerho ry B Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Oriveden Reserviupseerikerho ry ,5 B Kainuun Reserviupseeripiiri ry Kuhmon Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Helsingin Reservimeriupseerit ry B Sarja C, jäsenmäärä Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Voikkaan Reserviupseerikerho ry C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Tammelan Reserviupseerit ry C Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kannuksen Reserviupseerikerho C Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Vesilahden Reserviupseerikerho ry ,5 C Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kuortaneen Reserviupseerikerho ,5 C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry C Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Orimattilan Reserviupseerikerho ry C Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Liperin Reserviupseerit ry C Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Klaukkalan Reserviupseerit ,5 C Lapin Reserviupseeripiiri ry Veitsiluodon Reserviupseerit ry ,5 C Sarja D, jäsenmäärä <30 Kainuun Reserviupseeripiiri ry Ristijärven Reserviupseerikerho ry ,5 D Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Ristiinan Reserviupseerit ry ,5 D Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Taivalkosken Reserviupseerikerho ry D Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Rautjärven Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Ylihärmän Reserviupseerikerho ry D Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Valtimon Reserviupseerit 17 89,5 D Kainuun Reserviupseeripiiri ry Paltamon Reserviupseerikerho ry D Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Reisjärven Reserviupseerikerho ry 24 66,5 D Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Vesannon Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Isojoen-Karijoen Reserviupseerit D Loput liittokilpailussa palkitut Helsingin Reserviupseeripiiri ry HRUP:n sissikerho A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry A Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Turun Reserviupseerit ry A Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Kangasalan Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Tuusulan Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit - JARU A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Kenttätykistökerho ,5 A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Itä-Helsingin Reserviupseerit ,5 A Jäsenmäärä Toimintakilpailun pisteet 2009 Sarja liittosijoitus liittokilpailu sarjasijoitus sarjakilpailu liitto- ja sarjakilpailut yhteensä

12 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE TIEDOTE RUL:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2 / 2010ASIOISTA RUL:n hallituksen kokous 2 / 2010 pidettiin Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa Helsingissä lauantaina Läsnä olivat kaikki liittohallituksen jäsenet (hallituksen kokonaisvahvuus on 3 puheenjohtajaa + 20 jäsentä), liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiton toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. 1) Päätösasiat Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin mm: - Kannustepalkkioiden (=toimintapalkkiot, jäsenhankintapalkkiot ja prosenttiammunnan palkkiot) saajat vuodelta Kolmivuotissuunnitelmaan liittyen liiton arvot, toiminta-ajatus ja tehtävälistaus esitettäväksi liittovaltuustolle - Toimintakertomus ja tilinpäätös esitettäväksi liittovaltuustolle - RUL:n ampumamestaruuskilpailun uuden kiertopalkinnon säännöt - Palkitsemistoimikunnan esitys liiton kultaisista ansiomitaleista esitettäväksi edelleen puolustusministerille - Piirien ja yhdistysten esityksestä hopeiset ja pronssiset ansiomitalit - Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n, Kirkkonummen Reserviupseerit ry:n ja Ylikiimingin Reserviupseerikerho ry:n sääntömuutosesitykset - Liiton toimiston henkilökunnan palkantarkistukset työvaliokunnan esityksen mukaisesti - Johtajan kenttäopas kirjan valmistaminen vuonna Jäsenyhdistysten mallisääntöjen uusimisesta 2) Tiedotusasiat - Merkittiin tiedoksi liiton antamat lausunnot: o Puolustusvaliokunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimeenpanosta (9.2.) o MPK:lle sen strategiasta (9.3.)Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta - Merkittiin tiedoksi saadut puolustusvoimien ohjeet / normit: o Reserviläisten ja ei-asevelollisten osallistuminen puolustusvoimien järjestämiin ampumakilpailuihin sekä muun reserviläisten ampumakilpailutoiminnan tukeminen (HF 951, ) o Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneen ei-asevelvollisen (yli 60-vuotias) henkilön oikeus käyttää sotilaspukua (AG4847, ) - Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset ampuma-aselain edistymisestä, ampu hankkeesta, Kesäyön marssista ja jäsenhankintakilpailusta - Toimintaraportit o Kuultiin taloustoimikunnan, järjestötoimikunnan, koulutustoimikunnan ja kansainvälisten asioiden toimikunnan raportit o Kuultiin selvitys Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n taloudellisista tilanteista o Kuultiin selvitys liiton sijoitusomaisuuden kehittymisestä

13 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE - RUK:n 90-vuotisjuhlatapahtumat Haminassa o RUK täyttää 90 vuotta 1.4. mutta juhlii tasavuosia , jolloin RUK kutsuu Haminaan kaikki reserviupseerikurssit o Juhlakirja valmistuu kevään aikana - Sotilasmoniottelu harjoitus 8.5. ja karsintakilpailu Lahdessa o Kilpailussa karsitaan joukkue CIOR:n sotilasmoniotteluun, joka kilpaillaan elokuun alussa Norjan Stavangerissa. Kilpailussa ratkaistaan samalla pohjoismainen maastomestaruus o Mukaan Lahteen tulee kilpailijoita Virosta ja Reserviläisliitosta - YROW haku käynnissä o Liitto lähettää 2 3 nuorta reserviupseeria YROW tapahtumaan Norjaan elokuun alussa o Hakemukset liiton toimistoon huhtikuun loppuun mennessä - Kesäyön marssi 2010 o Järjestetään Vantaalla RESUL:n 40 vuotisjuhlavuoden kunniaksi RUL kokoaa marssiin 40 hengen joukkueen - Liittokokous 2010 o Järjestetään Seinäjoella o Osittain yhteistapahtumana (mm. avajaiset, maanpuolustusjuhla) Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisliiton kanssa Kaikista edellä mainituista tiedotusasioista saa lisätietoa asiasta liiton toimistosta, nettisivuilta ja Reserviläisestä. Toiminnanjohtaja Janne Kosonen Jakelu: Liittohallitus, liittovaltuusto Reserviupseeripiirit, jäsenyhdistykset

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 4/2010. Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation

KIERTOKIRJE 4/2010. Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation KIERTOKIRJE 4/2010 Elokuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

Toimintapäivätapahtumia järjestettiin viime vuonna reilusti yli sata. Viestiosaston toimintapäivässä Santahaminassa teoriatehtäviä pohdittiin

Toimintapäivätapahtumia järjestettiin viime vuonna reilusti yli sata. Viestiosaston toimintapäivässä Santahaminassa teoriatehtäviä pohdittiin 1-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto HE 106/2009 Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto RUL vastuullista johtajuutta Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

1. Yleisen asevelvollisuuden vahvistaminen

1. Yleisen asevelvollisuuden vahvistaminen 1. Yleisen asevelvollisuuden vahvistaminen Helmikuussa julkaistu puolustusvoimauudistus on herättänyt runsasta keskustelua sekä itse prosessin että uudistuksen yksityiskohtien osalta. Pettymys ja turhautuminenkin

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/2009 syyskuu

KIERTOKIRJE 5/2009 syyskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund n The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki n Puh. (09) 4056 2054 n Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKTU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLND PUHELIN: +358 9 4056 2050 FX: +358 9 447 579 SÄHKÖPOSTI:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 2 / 2013 Sisältö: 01 Näytön paikka 02 Jäsenkysely ja kolmivuotisstrategia 03 Toimintapäivä 04 Kannustepalkkiot 05 Prosenttiammunta 06 Jäsenhankintakilpailu 07 Liikunta 08 YROW / Sotilasmoniottelu

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 3/2010 Kesäkuu

KIERTOKIRJE 3/2010 Kesäkuu KIERTOKIRJE 3/2010 Kesäkuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund n The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki n Puh. (09) 4056 2054 n Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2010

SR ry. Jäsentiedote 1/2010 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2010 Kesä kolkuttelee jo ovilla. Kesällä ja etenkin syksyllä on tiedossa paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa pieni

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 1 / 2013 Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheim kuoli 28.1.1951 Sveitsissä. Hänet haudattiin 4.2.1951 Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin. RUL:n ainoan kunniapuheenjohtajan näyttävä hautapaasi

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 1/ 2014 helmikuu Sisältö: 01 Liiton puheenjohtajan tervehdys 02 Jäsenrekisteri 03 Yhdistyspäivä 04 Toimintapäivä 05 Liittohallituksen kokous 06 Jäsenhankintakilpailu 2014 07 Veteraanikeräys

Lisätiedot

rul 07 toimintakertomus 2007 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry

rul 07 toimintakertomus 2007 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry rul 07 toimintakertomus 2007 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Toimintalomake. Kirjautuminen:

Toimintalomake. Kirjautuminen: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2008 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry

rul VUOSIkertomus 2008 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry rul VUOSIkertomus 2008 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND TOIMINTA 2010 Reserviupseeriliitto on reserviläisen asialla Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) toiminnan painopisteenä olivat johtamiskoulutusjärjestelmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2012 Elokuu Sisältö: 01 Yhteisiä arvoja etsimässä 02 Uusi toimintalomake 03 Turvallisuus ja puolustus 2012 04 Toimintapäivä 05 Arvoseminaari 12.10.2012 Santahaminassa 06 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 3/2013

RESUL tiedottaa 3/2013 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 3/2013 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 www.ksrespiirit.fi 1 (6) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 Paikka ja aika: Tikkakosken upseerikerho Punainen Paroni kabinetti 23.1.2013 klo 18.00 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

Liittovaltuusto 12.4.2014 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2013

Liittovaltuusto 12.4.2014 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2013 Liittovaltuusto 12.4.2014 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2013 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 Sisällysluettelo 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2013... 3

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 1-2017 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 4-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 4-2016 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu

KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI PUHELIN:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/2010 Syyskuu

KIERTOKIRJE 5/2010 Syyskuu KIERTOKIRJE 5/2010 Syyskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Järjestötiedote 3/2015

Järjestötiedote 3/2015 10.3.2015 Järjestötiedote 3/2015 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1120 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 1/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 1/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 21.5.2011 KESKI-SUOMEN RU PIIRIN ALKUVUODEN TOIMINTAA Arvoisat reservinupseerit! Kevät on edennyt vauhdilla, saunavastan tekoon päästäneen totuttua aikaisemmin! Kuten tiedämme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (16) KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Käsitelty ja vahvistettu Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n syyskokouksessa 8.10.2014. 2 (16) Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI PUHELIN:

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 6 / 2013 joulukuu Sisältö: 01 Liiton puheenjohtaja Mika Hannulan tervehdys 02 Oulun liittokokous 03 Mäkelä ja Puoskari liiton varapuheenjohtajiksi 04 Vuoden maanpuolustusteko 2013 05

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 1. YLEISTÄ 2. HUOMIONOSOITUKSET 2.1 Yleistä Ohjeella määritetään muistamiseen ja palkitsemiseen liittyvät säännöt ja periaatteet Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Tahko jotos, perinteinen RESUL:n syysjotos vaellettiin Tahkovuoren jylhissä maisemissa syyskuun lopulla.

Tahko jotos, perinteinen RESUL:n syysjotos vaellettiin Tahkovuoren jylhissä maisemissa syyskuun lopulla. 5-2014 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 3/2011. Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation

KIERTOKIRJE 3/2011. Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation KIERTOKIRJE 3/2011 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

sp-tiedotteen sisältö

sp-tiedotteen sisältö PORVOON RESERVIUPSEERIKERHO - BORGÅ RESERVOFFICERSKLUBB r.y. 19.2.2013 Sp-tiedote 2/2013 Piilojakeluna 137 /203 jäsentä sekä 38 sidosryhmää Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit PRUK ry Kerhon puheenjohtaja:

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1(6) Toimintasuunnitelma 2015 Yleistä Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012 www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2012 Arvoisat reservinupseerit! Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhlavuosi on huipentumassa koko perheen viihdekonserttiin,

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 6 / 2012 Sisältö: 01 Liiton puheenjohtja Mika Hannulan tervehdys 02 Liittovaltuuston kokouksen päätöksiä 03 Vuoden maanpuolustusteko 04 Toimintalomakkeet 05 Sotilastaitokilpailut 06

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 3/2014

RESUL tiedottaa 3/2014 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 3/2014 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta Helsinki, 21.4.2009 Sisäasianministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 Riihimäki Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 19.11.2016 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2017 2019 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Suomi juhlaseminaari Ostrobotnialla Helsingissä

Suomi juhlaseminaari Ostrobotnialla Helsingissä Kansallinen senioriliitto ry Elokuun yhdistyskirje 1 (6) Senioriyhdistysten ja senioripiirien puheenjohtajat ja sihteerit sekä hallitusten jäsenet Arvoisat puheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma ja Tase KERAVAN RESERVILÄISET RY Toimintakertomus 2014 Kerava Yleistä Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Asiakirja sisältää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n 10.10.2012 vahvistetun toimintasuunnitelman vuodelle 2013. www.ksrespiirit.fi 2 (15) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Liittovaltuusto 20.4.2013 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2012

Liittovaltuusto 20.4.2013 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2012 Liittovaltuusto 20.4.2013 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2012 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 2 Sisällysluettelo 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2012... 3

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot