KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu"

Transkriptio

1 KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, Helsinki ( Puh. (09) ( Fax. (09) Sähköposti: Internet: Sisältö: 1. Monipuolisuus on toimintamme vahvuus 2. Edunvalvonta 3. Strategia Liittohallituksen kokous 5. Kannustepalkkiot Jäsenhankintakilpailu 7. Reserviläisliikuntaa 8. RUK 90 vuotta 9. Jäsenrekisteriasiaa Nettisivut 11. Muut asiat Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailussa aktiivisilla jäsenhankkijoilla on mahdollisuus saada palkinnoksi numeroitu RUL:n juhlapuukko. Kyseessä on vuonna 2011 myyntiin tuleva RUL:n 80. juhlavuoden puukko, joka perustuu jokaiselle reservinupseerille tuttuun Reserviupseerikoulun kurssipuukkoon. Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan em. puukolla. Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustusvoimien M/05 varsikengillä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Jakelu: Jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, liittovaltuusto, liittohallitus, liiton neuvottelukunta, koulutustoimikunta, RES, MPKL, MPK, piirilehdet. Liitteet: uudet jäsenet-listat, maksuntarkkailulistat, ohje uuden jäsenen ja jäsenhankkijan syötöstä nettijäsenrekisteriin, toimintakilpailut 2009

2 1. MONIPUOLISUUS ON TOIMINTAMME VAHVUUS Reserviupseeritoiminnan vahvuus on sen monipuolisuudessa. Maanpuolustuskoulutus, reserviläisliikunta ja laaja aatteellinen järjestötoiminta ovat peruspilarit, joiden varaan toiminta rakentuu. Koulutus ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa reserviupseeriutta. Yhteisellä sopimuksella maanpuolustuskoulutus on sovittu toteutettavan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. MPK on siis meidän oma koulutusorganisaatio, joka tuottaa meille hyödyllistä ja tärkeää koulutusta. Ilman aktiivisia reserviupseereita kouluttajina ja koulutettavina ei MPK haastavasta tehtävästään toteudu. RUL on jatkossakin aktiivinen toimija MPK:n kaikilla tasoilla. Reserviläisliikunnan perimmäinen tavoite on säännöllisen liikuntaharrastuksen lisääminen ja sitä kautta kenttäkelpoisuuden parantaminen. Liikuntaharrastuksen aktiivisuus on kiinni henkilöstä itsestään. Yhteisillä harjoitus- ja ampumavuoroilla, joukkoliikunta- ja kilpailutapahtumilla sekä sähköisellä kuntokortilla voidaan tukea henkilökohtaista aktiivisuutta. Yhdistyksen tärkeä tehtävä on tarjota ja tiedottaa näistä mahdollisuuksista. Aatteellinen järjestötoiminta on itsessään laaja kokoelmaa erilaisia toimintoja, joista monet vaihtelevat paikallisesti. Kerhoillat, esitelmätilaisuudet, vierailut, maanpuolustusjuhlat, kunniavartiot, veteraaniyhteistyö ja tiedotus kuuluvat useimpien yhdistysten vakiintuneisiin toimintoihin. Parhaillaan liiton järjestötoimikunta selvittää, mitä kaikkea aatteelliseen toimintaamme kuuluu, jotta voimme jatkossa kehittää myös tähän toimintaan liittyviä malleja. Liiton jäsenmäärä viime vuonna kääntyi laskuun. Tänä vuonna jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhuolto ovat toiminnan painopisteinä. Jäsenhankintakilpailun toivotaan tuovan uusia jäseniä. Melko varmasti jokaisen meidän lähiympäristössä on reserviupseereita, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä. Varmistetaan, että mahdollisimman moni reserviupseeri tietää, kuinka monipuolista toimintaa meiltä löytyy. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana. Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja siitä tiedottaminen ovat tässä työssä avainasemassa. Janne Kosonen, toiminnanjohtaja 2. EDUNVALVONTA Ampuma-aselain uudistamishanke Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi (HE 106 / 2009 vp) on edennyt eduskunnan hallintovaliokuntaan, joka antaa lakiesityksestä mietinnön. Helmikuussa alkaneet asiantuntijakuulemiset jatkuivat maaliskuun loppupuolelle saakka. Keskeiset maanpuolustusjärjestöt, mm. RUL, RES ja RESUL, olivat hallintovaliokunnan kuultavana Samana päivänä valiokunnassa olivat myös mm. Suomen Ampumaurheiluliitto ja Vantaan Reserviläiset. Jo aikaisemmin valiokunnan kuultavana ovat olleet metsästäjät, asekeräilijät sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Liiton lausunnon löydät nettisivuilta Reserviläisjärjestöt korostivat hallintovaliokunnalle antamissaan esityksissään, että ampuma-aselain on oltava sellainen, että jatkossakin on mahdollista harrastaa vastuullista, turvallista ja monipuolista ampumatoimintaa. Samalla korostettiin, että ampumataito on keskeinen osa reserviläisten sotilasammattitaitoa. Sekä RUL että RES kannattavat sitä, että suoritettu asepalvelus huomioitaisiin harjoitteluaikana ensimmäistä käsiaselupaa haettaessa. Lisäksi liitot esittävät, että hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tulee lisätä omana kohtanaan vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu. Lakiesityksen ongelmakohtia ovat mm. pitkä harjoitteluaikavaatimus, aselupien määräaikaisuus ja harrastuksen osoittaminen, raskas ampumakouluttajajärjestelmä sekä useat epätäsmällisyydet niin itse

3 lakitekstissä kuin asetusluonnoksessakin. Ampuma-aselaista antavat oman lausuntonsa perustuslakivaliokunta, puolustusvaliokunta sekä maa- ja metsätalousvaliokunta. Erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan mielenkiinnolla, koska siinä otettaneen kantaa mm. ampumaseuran pakkojäsenyyteen sekä kotitarkastukseen. Laajan kuulemiskierroksen sekä eduskunnan muiden kiireiden johdosta ampuma-aselaki ehtinee täysistuntokäsittelyyn nopeimmillaankin vasta loppukeväästä, mahdollisesti vasta kesälomakauden jälkeen. Ota yhteyttä alueesi kansanedustajiin. Aselakiin ja sitä kautta reserviläisten mahdollisuuteen ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ampumaharjoittelun kautta on vielä mahdollisuus vaikuttaa! Sotilaspukuasia Yli 60 vuotiaiden henkilöiden oikeus käyttää sotilaspukua herätti paljon keskustelua vuodenvaihteessa. RUL otti asian tiimoilta yhteyttä sekä puolustusvoimiin että useisiin maanpuolustusjärjestöihin. Maaliskuun alussa tuli tieto, että pääesikunnan logistiikkaosasto päivittää vuoden 2010 aikana sotilaspukujen käyttö koskevaa ohjeistusta. Samassa yhteydessä tarkennetaan voimassaoleviin säädöksiin perustuen myös varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden eiasevelvollisten (yli 60 -vuotiaat) oikeutta käyttää sotilaspukua. Lopulliset päätökset asiassa edellyttävät mm. Pääesikunnan oikeudellisen osaston sekä puolustusvoimista annetun lain sekä asevelvollisuuslain valmistelun ja toteutumisen valvontaa suorittavien viranomaisten kuulemista. Asiaan liittyen tuli 8.3. täydentävää ohjeistusta. Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneella ei-asevelvollisella (yli 60 -vuotias) on oikeus käyttää sotilaspukua seuraavasti: - kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla - puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa Tämä ja monet muut puolustusvoimien julkiset ohjeet löytyvät kootusti netistä sivuilta: Osa ohjeistuksesta on myös ruotsiksi. Ohjesäännöt ovat pdf - formaatissa. 3. STRATEGIA Seinäjoella kokoontuva RUL:n liittokokous mm. valitsee liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuuston sekä hyväksyy kolmivuotisstrategian vuosiksi Piirit ja yhdistykset saavat strategian ensimmäisen luonnoksen luettavakseen vielä ennen kesälomia. Jo tässä vaiheessa voi ottaa kantaa liiton arvoihin, toiminta-ajatukseen ja tehtäviin, joiden nykyiset muotoilut löytyvät netistä > Järjestö > Liiton Strategia Liiton toimisto sekä liittohallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan asiaan liittyviä kommentteja. 4. LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS RUL:n liittohallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä hyväksyttiin vuoden 2009 kannustepalkkiot. Tiedote hallituksen kokouksen käsittelemistä asioista löytyy jäsenkirjeen liitteenä.

4 5. KANNUSTEPALKKIOT 2009 Jäsenhankintapalkkiot Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2009 yhteensä 536 jäsenellä. Edellisenä vuonna liiton jäsenmäärä kasvoi yli 250 jäsenellä. Vuoden lopussa RUL:ssa oli maksanutta jäsentä. Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (939 jäsentä), Turku (827), Tapiola (594), Oulu (571) ja Kanta-Helsinki (528). Jäsenmäärä nousi kahdessa viimeksi mainitussa yhdistyksessä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana sai Klaukkalan Reserviupseerit. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi peräti 50 %, kun 28 jäsenen yhdistykseen tuli 14 uutta jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vain Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Jäsenhankintapalkkioita saaneiden yhdistysten lista on liitteenä. Toimintapalkkiot Palautettujen toimintalomakkeiden perusteella maksetaan toimintapalkkioita yhdistyksille yhteensä Palkkiota saa yhteensä 48 yhdistystä. Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus ratkaisevat. Kaiki palkitut yhdistykset löydät liitteenä olevasta taulukosta. Piireillä on omia toimintakilpailuja, joissa saattaa olla erilaiset kriteerit. Prosenttiammunta 2009 Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäsenistöä säännölliseen ampumaharrastukseen. Prosenttiammunnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden. Prosenttiammunnan kilpailuaika on kalenterivuosi. Tulos lasketaan välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutusja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa. 6. JÄSENHANKINTAKILPAILU Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Tämän kiertokirjeen liitteenä on ohje siitä, miten kerhojen tai piirien jäsenrekisterivastaavat voivat tehdä nämä ilmoitukset itse nettirekisteriin. Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2010 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin. 7. RESERVILÄISLIIKUNTAA Reserviläisurheiluliitto täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään RESERVILÄISKIERROS. Kolmeen kilpailuun/tapahtumaan osallistunut henkilö saa Suuntokompassin, reserviläiskierrosmitalin sekä kunniakirjan. Lisää tietoja kierroksesta Kesäyönmarssi Kesäyön marssi on Vantaalla 11. kesäkuuta järjestettävä kävelytapahtuma joka sopii kaikille. Kesäyön marssilla kohtaavat ainutlaatuisella tavalla yksittäiset kävelijät, erilaiset joukkueet ja puolustusvoimiamme edustavat marssijoukkueet. RESUL:n 40-vuotisjuhlien hengessä Reserviupseeriliitto kustantaa 40:n liiton toimistoon ensiksi RUL:n joukkueeseen ilmoittautuneen

5 kävelijän osallistumismaksun. Liiton joukkueessa voit osallistua mille tahansa kävelyn 10 km, 20 km, 30 km tai 40 km reiteistä. Liiton joukkue osallistuu marssin sotilassarjaan maastopuvussa, jonka voi myös kuitata tapahtumaa varten puolustusvoimilta. Kesäyön marssista, marssireiteistä, ilmoittautumisesta, sarjoista ja maksuista löytyy lisätietoa parhaiten Kevään RESUL:n liikunta- ja ammuntatapahtumat Parhaiten tietoa RESUL:n järjestämistä tapahtumista saat nettisivuilta MILCOMP FINLAND 2010 Reserviupseeriliitto ja Päijät-Hämeen reservipiiri järjestävät Hämeen Rykmentin tuella Lahdessa kansainvälisen sotilasmoniottelun MILCOMP FINLAND Samassa kilpailussa karsitaan myös RUL:n CIOR-ja PM-maastomestaruusjoukkue kesän CIOR MILCOMP kilpailua varten Norjan Stavangerissa Osallistu karsintaan ja tule mukaan Suomea edustamaan! Lisätietoa lajista löytyy liiton nettisivuilta Toiminta Liikunta ja liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, tai Lahden tapahtuman tiedot löytyvät liiton nettisivujen kalenterista. tehtävärasteineen sekä käsikranaatin heitto. Sotilasmoniottelu sopii jokaiselle hyväkuntoiselle reserviläiselle. 8. RUK 90 VUOTTA Itsenäisen Suomen ensimmäiset reserviupseerikurssit järjestettiin jo 1918 Vimpelissä. Reserviupseerikoulutus vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan, jossa ensimmäinen kurssi alkoi RUK on keskittänyt juhlallisuudet kesäkuuhun. Perjantaina kello suoritetaan seppeleenlaskut Vimpelissä ja Niinisalossa. Kaikki kurssit Haminaan Varsinainen juhlapäivä on lauantai 19.6., jolloin RUK kutsuu kaikki reserviupseerikurssit Haminaan. Ohjelma Seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalle Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä Myllykylän sankarihautausmaalla Haminan sankarihaudoilla aika varattu kursseille mahdollisia seppeleenlaskuja varten Kaatuneiden upseerien patsaalle. (aikavaraus: kirjaamo Päiväjuhla Bastionissa ohimarssi Kadettikoulunkadulla kenttäpäivällinen tykistökasarmin edessä Lisäksi kello RUK-museo on avoinna yleisölle ja järjestetään kalustonäyttely tykistökasarmin kentällä. CIOR:n sotilasmoniottelu on Naton reserviupseerien versio sotilas-5- ottelusta. Ottelun lajit ovat esterata, esteuinti, ammunta, sotilassuunnistus RUK toivoo kurssikohtaisista kokouksista ja osallistumisista alustavat ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä. Reserviupseereilla on mahdollisuus

6 kurssikokouksiin liittyen majoittua Haminassa tai Yöpyjien määrästä (+aamupalasta) pyydetään ilmoitusta toukokuun loppuun mennessä. Aamupala Muonituskeskuksessa lauantaina kello (hinta 3,80 ) ja sunnuntaina kello hinta (6,20 ). Tarkemmat kutsut lähetetään Reserviupseerikurssien oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille ja sihteereille sekä reserviupseeripiireille ja kerhoille lähtevät kevään aikana. Kutsu julkaistaan myös sanomalehdissä. Lisätietoja juhlapäivän tapahtumista saa RUK:sta (tiedotussihteeri Kirsi Lauri, puh tai tai RUL:n toimistosta (Kirsti Suortti, puh tai Juhlakirja ja puolimaraton RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys julkaisee keväällä RUK 90 vuotta juhlakirjan. Siinä on koottu kaikkien 225:n kurssin muistot yksiin kansiin. Kirja on yli 300 sivuinen näyttävä teos, joka valottaa merkittävän 90 vuoden jakson suomalaista sotilashistoriaa reserviupseerioppilaan näkökulmasta. Kirja esittelee upseerioppilaan elämää, koulutusta, aseita ja välineitä vuosien varrelta. Kirja esitellään seuraavassa Reserviläisessä ja sitä voi tiedustella RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksestä (kannatus. tai ). RUL:n jäsenet ovat saaneet kirjasta esitteen jäsenmaksulaskun yhteydessä. Tilattaessa on mainittava jäsenyhdistys. Jokaisesta RUL:n jäsenen ostamasta kirjasta maksetaan 5 :n komissio jäsenen omalle yhdistykselle. Maksu tapahtuu vuoden loppuun mennessä, ei vaadi toimenpiteitä yhdistyksiltä. Huhtikuun 25. vietetään Haminassa vilkas urheilupäivä. Kadut ja keskuspuisto täyttyvät juoksijoista, kun maantiejuoksujen SM-kilpailut, VII Kymen Sanomat puolimaraton sekä lasten puistojuoksut järjestetään historiallisessa ympyräkaupungissa, kaikki yhdellä kertaa. Kymen Sanomat puolimaratonin yhteydessä on kaikilla reserviupseereilla mahdollisuus testata oma kevätkuntonsa. Kilpailutapahtumat ovat 90 vuotta täyttävän Reserviupseerikoulun juhlatapahtumia. Niinpä tapahtuman yhteydessä on erinomainen tilaisuus yhdistää kuntoilu ja oman RU-kurssin muistelu vaikka RUK:n museoon tutustuen. Reserviupseerikoulu, Vehkalahden Veikot ja Haminan Varuskunnan Urheilijat toivottavat reservin upseerit tervetulleiksi kisaamaan ja kuntoilemaan Haminaan. Kilpailun lähtö ja maali on aivan Haminan ydinkeskustassa. Kilpailutoimisto on Keskussotilaskodissa ja peseytyminen RUK:n saunalla. Kilpailun suojelijana toimii Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraali Jukka Pennanen. Tarkemmat tiedot kilpailusta ja ilmoittautumisohjeet ovat netissä. Linkki sivuille löytyy sivustolta 9. JÄSENREKISTERIASIAA 2010 Rahanjaot Vuoden ensimmäinen rahanjako piireille ja yhdistyksille suoritettiin viikolla 12. Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen tai / Suortti). Kuluvan vuoden toinen rahanjako on viikolla 24. Uudet jäsenet Kiertokirjeen liitteenä on myös lista uusista jäsenistä Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

7 Nettirekisteri Yhdistysten käytössä on veloituksetta internetin kautta toimiva jäsenrekisteri. Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlistaansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata jäsenmaksukertymän kehittymistä ja tarvittaessa myös tulostaa listat itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset itselleen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, , Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille tai yhteyshenkilölle. 10. NETTISIVUT Piirien ja yhdistysten tapahtumatietoja voidaan liittää nettisivuilla olevaan kalenteriin, mikäli tapahtumat on suunnattu omaa jäsenistöä suuremmalle kohdejoukolle. Tapahtumatietoja voi ilmoittaa liiton toimistoon, Kerhot ja piirit voivat myös saada kotisivutilaa ja helppokäyttöisen Joomla! julkaisujärjestelmän liiton kautta. Tällöin kerhon nettisivujen osoitteen muoto on Kerho/piiri luo ja ylläpitää sivunsa materiaalin itse, liitto tarjoaa tähän välineet ja palvelintilan veloituksetta. Kotisivuista voi kysyä liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, MUUT ASIAT Marskin merkki kampanja jatkuu Veteraanikeräyksen tempauspäivät keskitettiin talvisodan päättymispäivän lähelle. Kiitokset kaikille keräykseen osallistuneille! Marskin merkkien myynti jatkuu edelleen alkupeärisen kampanjaajan päättymisestä huolimatta. Jakelukanavina ovat Veteraanivastuu ry:n keräyspiirit ja verkkokauppa Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa Keväällä ilmestyy mielenkiintoinen kirja suomalaisesta sotilastiedustelusta. Tuore tutkimus käsittelee jatkosodan vaiettua tiedusteluyksikköä suomalaista vakoilukoulua. Yksikkö toimitti syvälle Neuvostoliittoon salaisia asiamiehiä, jotka värvättiin sotavangeista ja koulutettiin saksalaisilta saadun mallin mukaisesti. Tehtävillään asiamiehet käyttivät puna-armeijan asepukuja. Teos "Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa" arvioi Äänislinnan Tiedustelijainkoulun toimintaa, koulutusta ja suhdetta kansainväliseen oikeuteen. Kirjan on kirjoittanut Mikko Porvali. Hän on oikeus- ja sotilashistoriaan perehtynyt poliisin rikostutkija ja valmistuva juristi. Hän on myös aktiivinen reserviupseeri ja rauhanturvaaja. Kirjaa saa tilata tekijältä ennakkoon huomattavalla alennuksella (29,90 / kpl) kirjakauppahintoihin verrattuna. Lisäksi posti kantaa ennakkotilatut kappaleet suoraan kotiin heti teoksen ilmestyttyä. Kirjatilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mporvali(at)gmail.com Lisätietoja teoksesta saat netistä sivulta Kiertokirje Yhdistyksillä on mahdollisuus saada liiton kiertokirje myös sähköpostin välityksellä. Yhdistys voi ilmoittaa liiton toimistoon yhden sähköpostiosoitteen, johon kiertokirje

8 lähetetään. Monet yhdistykset jakavat kiertokirjeen tiedoksi esim. kaikille hallituksen jäsenille. RUL:n toimintakalenteri löytyy liiton kotisivuilta internetistä SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry Puheenjohtaja Kapteeni Mika Hannula Toiminnanjohtaja Kapteeni Janne Kosonen Kiertokirje Liiton kiertokirjettä kehitetään luettavampaan suuntaan loppuvuoden aikana. Ole mukana kehitystyössä ja anna kiertokirjeestä palautetta ja tee kehitysehdotuksia järjestösihteeri Tommi Verholle, Samalla voit ehdottaa kiertokirjeelle uutta nimeä. Parhaan ehdotuksen lähettänyt henkilö palkitaan liiton tuotteilla.

9 UUDEN JÄSENEN JA JÄSENHANKKIJAN SYÖTTÖ NETTIJÄSENREKISTERIIN Aloita aktivoimalla jäsenhankkija 1) kirjaudu sisään nettijäsenrekisteriin 2) kirjoita nimihakuun jäsenhankkijan nimi 3) klikkaa jäsenrekisteri -painiketta 4) klikkaa kolmannessa pääkohdassa (Henkilön ryhmä/tehtävä) lisää -painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL JÄSENHANKKIJA) olevaa valitse - painiketta 6) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 7) klikkaa tallenna painiketta 8) nyt olet aktivoinut jäsenhankkijan Lisää uusi jäsen ja jäsenhankkija 1) klikkaa sivun alalaidassa olevaa lisää uusi jäsen painiketta 2) syötä jäsenen tiedot 3) tallenna tiedot 4) lisää jäsenhankkija klikkaamalla lisää painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL HANKITTU JÄSEN) olevaa valitse - painiketta 6) kirjoita sivun alalaidassa olevaan haku kenttään jäsenhankkijan sukunimi ja klikkaa hae - painiketta 7) valitse listalta oikea henkilö painamalla hänen kohdallaan olevaa valitse painiketta 8) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 9) klikkaa tallenna painiketta 10) syötä vielä lisätiedot kohtaan aselaji ja sotilasarvo 11) tallenna tieto klikkaamalla tallenna painiketta 12) nyt olet syöttänyt uuden jäsenen ja jäsenhankkijan tietokantaan, tiedot näkyvät järjestelmässä seuraavana päivänä

10 Jäsenhankintapalkkiot 2009 Piireistä Jäsenmäärä kasvoi Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys oli Klaukkalan Reserviupseerit. Se saa 400 euron palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 42 henkilöön (+ 50,0%). Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion. SARJA A, yli 150 jäsentä: Hyvinkää (+4,61 %), Tuusula (+4,12 %), Kerava (+3,03 %), Salo (+ 2,45 %) SARJA B, jäsentä: Kempele (+9,46 %), Elimäki (+ 6,25 %), Loviisa (+ 5,97 %), Pietarsaari (+ 5,00 %) SARJA C, jäsentä: Parikkala (+ 24,64 %), Vesilahti (+ 18,18 %), Lappajärvi (+ 12,90 %), Teuva (+ 9,38 %) SARJA D, alle 30 jäsentä: Lemi (+ 18,18 %), Haapamäki (+ 17,39 %), Ristiina (+ 16,67 %), Kivijärvi (+ 14,29 %) Yhdistysten jäsenhankintapalkkion edellytyksenä on lisäksi palautettu toimintalomake. Prosenttiammunta 2009 Koko liiton tulos parani hieman ollen 12,7 % (v.2008: 11,5 %). Piirit: 1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry 47,1 % (200 ) 2. Etelä-Hämeen reserviupseeripiiri ry 27,8 % (100 ) 3. Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry 26,2 % (100 ) Yhdistykset: Sarja A 1. Tikkurilan Reserviupseerikerho ry 57,1 % (100 ) 2. Salon Seudun Reserviupseerit ry 53,6 % (50 ) 3. Haminan Reserviupseerikerho ry 41,2 % (50 ) Sarja B 1. Mynämäen Seudun Res.ups.kerho. ry 73,8 % (100 ) 2. Elimäen Reserviupseerikerho ry 73,5 % (50 ) 3. Ähtärin Reserviupseerikerho ry 68,2 % (50 ) Sarja C 1. Tammelan Reserviupseerit ry 100 % (100 ) 1. Voikkaan Reserviupseerikerho ry 100 % (100 ) 3. Vesilahden Reserviupseerikerho ry 82,1 % (50 ) Sarja D 1. Ristijärven Reserviupseerikerho ry 92,0 % (100 ) 2. Rautjärven Reserviupseerikerho ry 80,0 % (50 ) 3. Paltamon Reserviupseerikerho ry 56,0 % (50 )

11 Reserviupseeriliiton toimintakilpailu 2009 Piiri Yhdistyksen nimi Sarja A, jäsenmäärä >150 Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Salon Seudun Reserviupseerit ry A Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Reserviupseerit ,5 A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit - TaKoRU ,5 A Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kouvolan Reserviupseerikerho ry A Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Lahden Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Järvenpään Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry, Helsinki A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Valkeakosken Reserviupseerikerho ry A Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Seinäjoen Reserviupseerikerho A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Tikkurilan Reserviupseerikerho ,5 A Sarja B, jäsenmäärä Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Tikkakosken Reserviupseerit ry B Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Töölön Reserviupseerit B Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kurikan Reserviupseerikerho ry B Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Nurmijärven Reserviupseerit ry B Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho ry B Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Nastolan Reserviupseerikerho ry B Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Oriveden Reserviupseerikerho ry ,5 B Kainuun Reserviupseeripiiri ry Kuhmon Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Helsingin Reservimeriupseerit ry B Sarja C, jäsenmäärä Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Voikkaan Reserviupseerikerho ry C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Tammelan Reserviupseerit ry C Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kannuksen Reserviupseerikerho C Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Vesilahden Reserviupseerikerho ry ,5 C Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kuortaneen Reserviupseerikerho ,5 C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry C Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Orimattilan Reserviupseerikerho ry C Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Liperin Reserviupseerit ry C Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Klaukkalan Reserviupseerit ,5 C Lapin Reserviupseeripiiri ry Veitsiluodon Reserviupseerit ry ,5 C Sarja D, jäsenmäärä <30 Kainuun Reserviupseeripiiri ry Ristijärven Reserviupseerikerho ry ,5 D Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Ristiinan Reserviupseerit ry ,5 D Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Taivalkosken Reserviupseerikerho ry D Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Rautjärven Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Ylihärmän Reserviupseerikerho ry D Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Valtimon Reserviupseerit 17 89,5 D Kainuun Reserviupseeripiiri ry Paltamon Reserviupseerikerho ry D Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Reisjärven Reserviupseerikerho ry 24 66,5 D Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Vesannon Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Isojoen-Karijoen Reserviupseerit D Loput liittokilpailussa palkitut Helsingin Reserviupseeripiiri ry HRUP:n sissikerho A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry A Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Turun Reserviupseerit ry A Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Kangasalan Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Tuusulan Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit - JARU A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Kenttätykistökerho ,5 A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Itä-Helsingin Reserviupseerit ,5 A Jäsenmäärä Toimintakilpailun pisteet 2009 Sarja liittosijoitus liittokilpailu sarjasijoitus sarjakilpailu liitto- ja sarjakilpailut yhteensä

12 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE TIEDOTE RUL:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2 / 2010ASIOISTA RUL:n hallituksen kokous 2 / 2010 pidettiin Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa Helsingissä lauantaina Läsnä olivat kaikki liittohallituksen jäsenet (hallituksen kokonaisvahvuus on 3 puheenjohtajaa + 20 jäsentä), liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiton toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. 1) Päätösasiat Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin mm: - Kannustepalkkioiden (=toimintapalkkiot, jäsenhankintapalkkiot ja prosenttiammunnan palkkiot) saajat vuodelta Kolmivuotissuunnitelmaan liittyen liiton arvot, toiminta-ajatus ja tehtävälistaus esitettäväksi liittovaltuustolle - Toimintakertomus ja tilinpäätös esitettäväksi liittovaltuustolle - RUL:n ampumamestaruuskilpailun uuden kiertopalkinnon säännöt - Palkitsemistoimikunnan esitys liiton kultaisista ansiomitaleista esitettäväksi edelleen puolustusministerille - Piirien ja yhdistysten esityksestä hopeiset ja pronssiset ansiomitalit - Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n, Kirkkonummen Reserviupseerit ry:n ja Ylikiimingin Reserviupseerikerho ry:n sääntömuutosesitykset - Liiton toimiston henkilökunnan palkantarkistukset työvaliokunnan esityksen mukaisesti - Johtajan kenttäopas kirjan valmistaminen vuonna Jäsenyhdistysten mallisääntöjen uusimisesta 2) Tiedotusasiat - Merkittiin tiedoksi liiton antamat lausunnot: o Puolustusvaliokunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimeenpanosta (9.2.) o MPK:lle sen strategiasta (9.3.)Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta - Merkittiin tiedoksi saadut puolustusvoimien ohjeet / normit: o Reserviläisten ja ei-asevelollisten osallistuminen puolustusvoimien järjestämiin ampumakilpailuihin sekä muun reserviläisten ampumakilpailutoiminnan tukeminen (HF 951, ) o Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneen ei-asevelvollisen (yli 60-vuotias) henkilön oikeus käyttää sotilaspukua (AG4847, ) - Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset ampuma-aselain edistymisestä, ampu hankkeesta, Kesäyön marssista ja jäsenhankintakilpailusta - Toimintaraportit o Kuultiin taloustoimikunnan, järjestötoimikunnan, koulutustoimikunnan ja kansainvälisten asioiden toimikunnan raportit o Kuultiin selvitys Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n taloudellisista tilanteista o Kuultiin selvitys liiton sijoitusomaisuuden kehittymisestä

13 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE - RUK:n 90-vuotisjuhlatapahtumat Haminassa o RUK täyttää 90 vuotta 1.4. mutta juhlii tasavuosia , jolloin RUK kutsuu Haminaan kaikki reserviupseerikurssit o Juhlakirja valmistuu kevään aikana - Sotilasmoniottelu harjoitus 8.5. ja karsintakilpailu Lahdessa o Kilpailussa karsitaan joukkue CIOR:n sotilasmoniotteluun, joka kilpaillaan elokuun alussa Norjan Stavangerissa. Kilpailussa ratkaistaan samalla pohjoismainen maastomestaruus o Mukaan Lahteen tulee kilpailijoita Virosta ja Reserviläisliitosta - YROW haku käynnissä o Liitto lähettää 2 3 nuorta reserviupseeria YROW tapahtumaan Norjaan elokuun alussa o Hakemukset liiton toimistoon huhtikuun loppuun mennessä - Kesäyön marssi 2010 o Järjestetään Vantaalla RESUL:n 40 vuotisjuhlavuoden kunniaksi RUL kokoaa marssiin 40 hengen joukkueen - Liittokokous 2010 o Järjestetään Seinäjoella o Osittain yhteistapahtumana (mm. avajaiset, maanpuolustusjuhla) Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisliiton kanssa Kaikista edellä mainituista tiedotusasioista saa lisätietoa asiasta liiton toimistosta, nettisivuilta ja Reserviläisestä. Toiminnanjohtaja Janne Kosonen Jakelu: Liittohallitus, liittovaltuusto Reserviupseeripiirit, jäsenyhdistykset

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014 6-2014 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012 PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien toimihenkilöt, MPKL:n jäsenrekisterissä olevat sähköpostilliset kiltajäsenet, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjestöjen toiminnanjohtajat

Lisätiedot

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Maanpuolustuskoulutus vaikeutui yllättäen Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta piti selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009 1/7 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009 Puheenjohtajan palsta Tor-Erik Lindqvist, 044-2782720 tor-erik.lindqvist@salo.fi Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! Vuosi on edellisen

Lisätiedot

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 2 KARHU Voivatko sodat syttyä vahingossa? Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä

Lisätiedot

Taito toi voimaa KOTUun

Taito toi voimaa KOTUun No: 3 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 54. vuosikerta 18.6.2015 Taito toi voimaa KOTUun s. 14 Pleitit paukkuivat Loimaalla s. 3 Turun komppanian muistolaatta paljastettiin Lampilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

Jyväskylän Reserviupseerit suomen aktiivisin RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005 Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote.

Jyväskylän Reserviupseerit suomen aktiivisin RUL:n jäsenyhdistys vuosina 2004 ja 2005 Jyväskylän Reserviupseerit ry jäsentiedote. Jyväskylän Reserviupseerit suomen aktiivisin N:o 1/2011 Maaliskuu 2011 kuva vakoojaluennolla esillä olleista esineistä Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen erittäin mukavaa

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2008

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2008 1/9 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2008 Puheenjohtajan palsta Tor-Erik Lindqvist, 044-2782720 tor-erik.lindqvist (at) salo.fi Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! Vuosi on

Lisätiedot

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN M - Suomen Posti Oyj LAKEUDEN 2 / 2012 MAANPUOLUSTAJA PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN LASSE KINNUNEN Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Länsi-Suomen piiri järjesti PAUHA 2012 -harjoituksen Lohtajan ampuma-

Lisätiedot