KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu"

Transkriptio

1 KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, Helsinki ( Puh. (09) ( Fax. (09) Sähköposti: Internet: Sisältö: 1. Monipuolisuus on toimintamme vahvuus 2. Edunvalvonta 3. Strategia Liittohallituksen kokous 5. Kannustepalkkiot Jäsenhankintakilpailu 7. Reserviläisliikuntaa 8. RUK 90 vuotta 9. Jäsenrekisteriasiaa Nettisivut 11. Muut asiat Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailussa aktiivisilla jäsenhankkijoilla on mahdollisuus saada palkinnoksi numeroitu RUL:n juhlapuukko. Kyseessä on vuonna 2011 myyntiin tuleva RUL:n 80. juhlavuoden puukko, joka perustuu jokaiselle reservinupseerille tuttuun Reserviupseerikoulun kurssipuukkoon. Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan em. puukolla. Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustusvoimien M/05 varsikengillä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Jakelu: Jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, liittovaltuusto, liittohallitus, liiton neuvottelukunta, koulutustoimikunta, RES, MPKL, MPK, piirilehdet. Liitteet: uudet jäsenet-listat, maksuntarkkailulistat, ohje uuden jäsenen ja jäsenhankkijan syötöstä nettijäsenrekisteriin, toimintakilpailut 2009

2 1. MONIPUOLISUUS ON TOIMINTAMME VAHVUUS Reserviupseeritoiminnan vahvuus on sen monipuolisuudessa. Maanpuolustuskoulutus, reserviläisliikunta ja laaja aatteellinen järjestötoiminta ovat peruspilarit, joiden varaan toiminta rakentuu. Koulutus ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa reserviupseeriutta. Yhteisellä sopimuksella maanpuolustuskoulutus on sovittu toteutettavan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. MPK on siis meidän oma koulutusorganisaatio, joka tuottaa meille hyödyllistä ja tärkeää koulutusta. Ilman aktiivisia reserviupseereita kouluttajina ja koulutettavina ei MPK haastavasta tehtävästään toteudu. RUL on jatkossakin aktiivinen toimija MPK:n kaikilla tasoilla. Reserviläisliikunnan perimmäinen tavoite on säännöllisen liikuntaharrastuksen lisääminen ja sitä kautta kenttäkelpoisuuden parantaminen. Liikuntaharrastuksen aktiivisuus on kiinni henkilöstä itsestään. Yhteisillä harjoitus- ja ampumavuoroilla, joukkoliikunta- ja kilpailutapahtumilla sekä sähköisellä kuntokortilla voidaan tukea henkilökohtaista aktiivisuutta. Yhdistyksen tärkeä tehtävä on tarjota ja tiedottaa näistä mahdollisuuksista. Aatteellinen järjestötoiminta on itsessään laaja kokoelmaa erilaisia toimintoja, joista monet vaihtelevat paikallisesti. Kerhoillat, esitelmätilaisuudet, vierailut, maanpuolustusjuhlat, kunniavartiot, veteraaniyhteistyö ja tiedotus kuuluvat useimpien yhdistysten vakiintuneisiin toimintoihin. Parhaillaan liiton järjestötoimikunta selvittää, mitä kaikkea aatteelliseen toimintaamme kuuluu, jotta voimme jatkossa kehittää myös tähän toimintaan liittyviä malleja. Liiton jäsenmäärä viime vuonna kääntyi laskuun. Tänä vuonna jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhuolto ovat toiminnan painopisteinä. Jäsenhankintakilpailun toivotaan tuovan uusia jäseniä. Melko varmasti jokaisen meidän lähiympäristössä on reserviupseereita, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä. Varmistetaan, että mahdollisimman moni reserviupseeri tietää, kuinka monipuolista toimintaa meiltä löytyy. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana. Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja siitä tiedottaminen ovat tässä työssä avainasemassa. Janne Kosonen, toiminnanjohtaja 2. EDUNVALVONTA Ampuma-aselain uudistamishanke Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi (HE 106 / 2009 vp) on edennyt eduskunnan hallintovaliokuntaan, joka antaa lakiesityksestä mietinnön. Helmikuussa alkaneet asiantuntijakuulemiset jatkuivat maaliskuun loppupuolelle saakka. Keskeiset maanpuolustusjärjestöt, mm. RUL, RES ja RESUL, olivat hallintovaliokunnan kuultavana Samana päivänä valiokunnassa olivat myös mm. Suomen Ampumaurheiluliitto ja Vantaan Reserviläiset. Jo aikaisemmin valiokunnan kuultavana ovat olleet metsästäjät, asekeräilijät sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Liiton lausunnon löydät nettisivuilta Reserviläisjärjestöt korostivat hallintovaliokunnalle antamissaan esityksissään, että ampuma-aselain on oltava sellainen, että jatkossakin on mahdollista harrastaa vastuullista, turvallista ja monipuolista ampumatoimintaa. Samalla korostettiin, että ampumataito on keskeinen osa reserviläisten sotilasammattitaitoa. Sekä RUL että RES kannattavat sitä, että suoritettu asepalvelus huomioitaisiin harjoitteluaikana ensimmäistä käsiaselupaa haettaessa. Lisäksi liitot esittävät, että hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tulee lisätä omana kohtanaan vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu. Lakiesityksen ongelmakohtia ovat mm. pitkä harjoitteluaikavaatimus, aselupien määräaikaisuus ja harrastuksen osoittaminen, raskas ampumakouluttajajärjestelmä sekä useat epätäsmällisyydet niin itse

3 lakitekstissä kuin asetusluonnoksessakin. Ampuma-aselaista antavat oman lausuntonsa perustuslakivaliokunta, puolustusvaliokunta sekä maa- ja metsätalousvaliokunta. Erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan mielenkiinnolla, koska siinä otettaneen kantaa mm. ampumaseuran pakkojäsenyyteen sekä kotitarkastukseen. Laajan kuulemiskierroksen sekä eduskunnan muiden kiireiden johdosta ampuma-aselaki ehtinee täysistuntokäsittelyyn nopeimmillaankin vasta loppukeväästä, mahdollisesti vasta kesälomakauden jälkeen. Ota yhteyttä alueesi kansanedustajiin. Aselakiin ja sitä kautta reserviläisten mahdollisuuteen ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ampumaharjoittelun kautta on vielä mahdollisuus vaikuttaa! Sotilaspukuasia Yli 60 vuotiaiden henkilöiden oikeus käyttää sotilaspukua herätti paljon keskustelua vuodenvaihteessa. RUL otti asian tiimoilta yhteyttä sekä puolustusvoimiin että useisiin maanpuolustusjärjestöihin. Maaliskuun alussa tuli tieto, että pääesikunnan logistiikkaosasto päivittää vuoden 2010 aikana sotilaspukujen käyttö koskevaa ohjeistusta. Samassa yhteydessä tarkennetaan voimassaoleviin säädöksiin perustuen myös varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden eiasevelvollisten (yli 60 -vuotiaat) oikeutta käyttää sotilaspukua. Lopulliset päätökset asiassa edellyttävät mm. Pääesikunnan oikeudellisen osaston sekä puolustusvoimista annetun lain sekä asevelvollisuuslain valmistelun ja toteutumisen valvontaa suorittavien viranomaisten kuulemista. Asiaan liittyen tuli 8.3. täydentävää ohjeistusta. Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneella ei-asevelvollisella (yli 60 -vuotias) on oikeus käyttää sotilaspukua seuraavasti: - kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla - puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa Tämä ja monet muut puolustusvoimien julkiset ohjeet löytyvät kootusti netistä sivuilta: Osa ohjeistuksesta on myös ruotsiksi. Ohjesäännöt ovat pdf - formaatissa. 3. STRATEGIA Seinäjoella kokoontuva RUL:n liittokokous mm. valitsee liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuuston sekä hyväksyy kolmivuotisstrategian vuosiksi Piirit ja yhdistykset saavat strategian ensimmäisen luonnoksen luettavakseen vielä ennen kesälomia. Jo tässä vaiheessa voi ottaa kantaa liiton arvoihin, toiminta-ajatukseen ja tehtäviin, joiden nykyiset muotoilut löytyvät netistä > Järjestö > Liiton Strategia Liiton toimisto sekä liittohallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan asiaan liittyviä kommentteja. 4. LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS RUL:n liittohallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä hyväksyttiin vuoden 2009 kannustepalkkiot. Tiedote hallituksen kokouksen käsittelemistä asioista löytyy jäsenkirjeen liitteenä.

4 5. KANNUSTEPALKKIOT 2009 Jäsenhankintapalkkiot Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2009 yhteensä 536 jäsenellä. Edellisenä vuonna liiton jäsenmäärä kasvoi yli 250 jäsenellä. Vuoden lopussa RUL:ssa oli maksanutta jäsentä. Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (939 jäsentä), Turku (827), Tapiola (594), Oulu (571) ja Kanta-Helsinki (528). Jäsenmäärä nousi kahdessa viimeksi mainitussa yhdistyksessä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana sai Klaukkalan Reserviupseerit. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi peräti 50 %, kun 28 jäsenen yhdistykseen tuli 14 uutta jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vain Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Jäsenhankintapalkkioita saaneiden yhdistysten lista on liitteenä. Toimintapalkkiot Palautettujen toimintalomakkeiden perusteella maksetaan toimintapalkkioita yhdistyksille yhteensä Palkkiota saa yhteensä 48 yhdistystä. Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus ratkaisevat. Kaiki palkitut yhdistykset löydät liitteenä olevasta taulukosta. Piireillä on omia toimintakilpailuja, joissa saattaa olla erilaiset kriteerit. Prosenttiammunta 2009 Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäsenistöä säännölliseen ampumaharrastukseen. Prosenttiammunnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden. Prosenttiammunnan kilpailuaika on kalenterivuosi. Tulos lasketaan välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutusja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa. 6. JÄSENHANKINTAKILPAILU Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Tämän kiertokirjeen liitteenä on ohje siitä, miten kerhojen tai piirien jäsenrekisterivastaavat voivat tehdä nämä ilmoitukset itse nettirekisteriin. Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2010 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin. 7. RESERVILÄISLIIKUNTAA Reserviläisurheiluliitto täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään RESERVILÄISKIERROS. Kolmeen kilpailuun/tapahtumaan osallistunut henkilö saa Suuntokompassin, reserviläiskierrosmitalin sekä kunniakirjan. Lisää tietoja kierroksesta Kesäyönmarssi Kesäyön marssi on Vantaalla 11. kesäkuuta järjestettävä kävelytapahtuma joka sopii kaikille. Kesäyön marssilla kohtaavat ainutlaatuisella tavalla yksittäiset kävelijät, erilaiset joukkueet ja puolustusvoimiamme edustavat marssijoukkueet. RESUL:n 40-vuotisjuhlien hengessä Reserviupseeriliitto kustantaa 40:n liiton toimistoon ensiksi RUL:n joukkueeseen ilmoittautuneen

5 kävelijän osallistumismaksun. Liiton joukkueessa voit osallistua mille tahansa kävelyn 10 km, 20 km, 30 km tai 40 km reiteistä. Liiton joukkue osallistuu marssin sotilassarjaan maastopuvussa, jonka voi myös kuitata tapahtumaa varten puolustusvoimilta. Kesäyön marssista, marssireiteistä, ilmoittautumisesta, sarjoista ja maksuista löytyy lisätietoa parhaiten Kevään RESUL:n liikunta- ja ammuntatapahtumat Parhaiten tietoa RESUL:n järjestämistä tapahtumista saat nettisivuilta MILCOMP FINLAND 2010 Reserviupseeriliitto ja Päijät-Hämeen reservipiiri järjestävät Hämeen Rykmentin tuella Lahdessa kansainvälisen sotilasmoniottelun MILCOMP FINLAND Samassa kilpailussa karsitaan myös RUL:n CIOR-ja PM-maastomestaruusjoukkue kesän CIOR MILCOMP kilpailua varten Norjan Stavangerissa Osallistu karsintaan ja tule mukaan Suomea edustamaan! Lisätietoa lajista löytyy liiton nettisivuilta Toiminta Liikunta ja liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, tai Lahden tapahtuman tiedot löytyvät liiton nettisivujen kalenterista. tehtävärasteineen sekä käsikranaatin heitto. Sotilasmoniottelu sopii jokaiselle hyväkuntoiselle reserviläiselle. 8. RUK 90 VUOTTA Itsenäisen Suomen ensimmäiset reserviupseerikurssit järjestettiin jo 1918 Vimpelissä. Reserviupseerikoulutus vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan, jossa ensimmäinen kurssi alkoi RUK on keskittänyt juhlallisuudet kesäkuuhun. Perjantaina kello suoritetaan seppeleenlaskut Vimpelissä ja Niinisalossa. Kaikki kurssit Haminaan Varsinainen juhlapäivä on lauantai 19.6., jolloin RUK kutsuu kaikki reserviupseerikurssit Haminaan. Ohjelma Seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalle Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä Myllykylän sankarihautausmaalla Haminan sankarihaudoilla aika varattu kursseille mahdollisia seppeleenlaskuja varten Kaatuneiden upseerien patsaalle. (aikavaraus: kirjaamo Päiväjuhla Bastionissa ohimarssi Kadettikoulunkadulla kenttäpäivällinen tykistökasarmin edessä Lisäksi kello RUK-museo on avoinna yleisölle ja järjestetään kalustonäyttely tykistökasarmin kentällä. CIOR:n sotilasmoniottelu on Naton reserviupseerien versio sotilas-5- ottelusta. Ottelun lajit ovat esterata, esteuinti, ammunta, sotilassuunnistus RUK toivoo kurssikohtaisista kokouksista ja osallistumisista alustavat ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä. Reserviupseereilla on mahdollisuus

6 kurssikokouksiin liittyen majoittua Haminassa tai Yöpyjien määrästä (+aamupalasta) pyydetään ilmoitusta toukokuun loppuun mennessä. Aamupala Muonituskeskuksessa lauantaina kello (hinta 3,80 ) ja sunnuntaina kello hinta (6,20 ). Tarkemmat kutsut lähetetään Reserviupseerikurssien oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille ja sihteereille sekä reserviupseeripiireille ja kerhoille lähtevät kevään aikana. Kutsu julkaistaan myös sanomalehdissä. Lisätietoja juhlapäivän tapahtumista saa RUK:sta (tiedotussihteeri Kirsi Lauri, puh tai tai RUL:n toimistosta (Kirsti Suortti, puh tai Juhlakirja ja puolimaraton RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys julkaisee keväällä RUK 90 vuotta juhlakirjan. Siinä on koottu kaikkien 225:n kurssin muistot yksiin kansiin. Kirja on yli 300 sivuinen näyttävä teos, joka valottaa merkittävän 90 vuoden jakson suomalaista sotilashistoriaa reserviupseerioppilaan näkökulmasta. Kirja esittelee upseerioppilaan elämää, koulutusta, aseita ja välineitä vuosien varrelta. Kirja esitellään seuraavassa Reserviläisessä ja sitä voi tiedustella RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksestä (kannatus. tai ). RUL:n jäsenet ovat saaneet kirjasta esitteen jäsenmaksulaskun yhteydessä. Tilattaessa on mainittava jäsenyhdistys. Jokaisesta RUL:n jäsenen ostamasta kirjasta maksetaan 5 :n komissio jäsenen omalle yhdistykselle. Maksu tapahtuu vuoden loppuun mennessä, ei vaadi toimenpiteitä yhdistyksiltä. Huhtikuun 25. vietetään Haminassa vilkas urheilupäivä. Kadut ja keskuspuisto täyttyvät juoksijoista, kun maantiejuoksujen SM-kilpailut, VII Kymen Sanomat puolimaraton sekä lasten puistojuoksut järjestetään historiallisessa ympyräkaupungissa, kaikki yhdellä kertaa. Kymen Sanomat puolimaratonin yhteydessä on kaikilla reserviupseereilla mahdollisuus testata oma kevätkuntonsa. Kilpailutapahtumat ovat 90 vuotta täyttävän Reserviupseerikoulun juhlatapahtumia. Niinpä tapahtuman yhteydessä on erinomainen tilaisuus yhdistää kuntoilu ja oman RU-kurssin muistelu vaikka RUK:n museoon tutustuen. Reserviupseerikoulu, Vehkalahden Veikot ja Haminan Varuskunnan Urheilijat toivottavat reservin upseerit tervetulleiksi kisaamaan ja kuntoilemaan Haminaan. Kilpailun lähtö ja maali on aivan Haminan ydinkeskustassa. Kilpailutoimisto on Keskussotilaskodissa ja peseytyminen RUK:n saunalla. Kilpailun suojelijana toimii Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraali Jukka Pennanen. Tarkemmat tiedot kilpailusta ja ilmoittautumisohjeet ovat netissä. Linkki sivuille löytyy sivustolta 9. JÄSENREKISTERIASIAA 2010 Rahanjaot Vuoden ensimmäinen rahanjako piireille ja yhdistyksille suoritettiin viikolla 12. Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen tai / Suortti). Kuluvan vuoden toinen rahanjako on viikolla 24. Uudet jäsenet Kiertokirjeen liitteenä on myös lista uusista jäsenistä Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

7 Nettirekisteri Yhdistysten käytössä on veloituksetta internetin kautta toimiva jäsenrekisteri. Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlistaansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata jäsenmaksukertymän kehittymistä ja tarvittaessa myös tulostaa listat itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset itselleen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, , Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille tai yhteyshenkilölle. 10. NETTISIVUT Piirien ja yhdistysten tapahtumatietoja voidaan liittää nettisivuilla olevaan kalenteriin, mikäli tapahtumat on suunnattu omaa jäsenistöä suuremmalle kohdejoukolle. Tapahtumatietoja voi ilmoittaa liiton toimistoon, Kerhot ja piirit voivat myös saada kotisivutilaa ja helppokäyttöisen Joomla! julkaisujärjestelmän liiton kautta. Tällöin kerhon nettisivujen osoitteen muoto on Kerho/piiri luo ja ylläpitää sivunsa materiaalin itse, liitto tarjoaa tähän välineet ja palvelintilan veloituksetta. Kotisivuista voi kysyä liiton järjestösihteeri Tommi Verholta, MUUT ASIAT Marskin merkki kampanja jatkuu Veteraanikeräyksen tempauspäivät keskitettiin talvisodan päättymispäivän lähelle. Kiitokset kaikille keräykseen osallistuneille! Marskin merkkien myynti jatkuu edelleen alkupeärisen kampanjaajan päättymisestä huolimatta. Jakelukanavina ovat Veteraanivastuu ry:n keräyspiirit ja verkkokauppa Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa Keväällä ilmestyy mielenkiintoinen kirja suomalaisesta sotilastiedustelusta. Tuore tutkimus käsittelee jatkosodan vaiettua tiedusteluyksikköä suomalaista vakoilukoulua. Yksikkö toimitti syvälle Neuvostoliittoon salaisia asiamiehiä, jotka värvättiin sotavangeista ja koulutettiin saksalaisilta saadun mallin mukaisesti. Tehtävillään asiamiehet käyttivät puna-armeijan asepukuja. Teos "Vakoojakoulu Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa" arvioi Äänislinnan Tiedustelijainkoulun toimintaa, koulutusta ja suhdetta kansainväliseen oikeuteen. Kirjan on kirjoittanut Mikko Porvali. Hän on oikeus- ja sotilashistoriaan perehtynyt poliisin rikostutkija ja valmistuva juristi. Hän on myös aktiivinen reserviupseeri ja rauhanturvaaja. Kirjaa saa tilata tekijältä ennakkoon huomattavalla alennuksella (29,90 / kpl) kirjakauppahintoihin verrattuna. Lisäksi posti kantaa ennakkotilatut kappaleet suoraan kotiin heti teoksen ilmestyttyä. Kirjatilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mporvali(at)gmail.com Lisätietoja teoksesta saat netistä sivulta Kiertokirje Yhdistyksillä on mahdollisuus saada liiton kiertokirje myös sähköpostin välityksellä. Yhdistys voi ilmoittaa liiton toimistoon yhden sähköpostiosoitteen, johon kiertokirje

8 lähetetään. Monet yhdistykset jakavat kiertokirjeen tiedoksi esim. kaikille hallituksen jäsenille. RUL:n toimintakalenteri löytyy liiton kotisivuilta internetistä SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry Puheenjohtaja Kapteeni Mika Hannula Toiminnanjohtaja Kapteeni Janne Kosonen Kiertokirje Liiton kiertokirjettä kehitetään luettavampaan suuntaan loppuvuoden aikana. Ole mukana kehitystyössä ja anna kiertokirjeestä palautetta ja tee kehitysehdotuksia järjestösihteeri Tommi Verholle, Samalla voit ehdottaa kiertokirjeelle uutta nimeä. Parhaan ehdotuksen lähettänyt henkilö palkitaan liiton tuotteilla.

9 UUDEN JÄSENEN JA JÄSENHANKKIJAN SYÖTTÖ NETTIJÄSENREKISTERIIN Aloita aktivoimalla jäsenhankkija 1) kirjaudu sisään nettijäsenrekisteriin 2) kirjoita nimihakuun jäsenhankkijan nimi 3) klikkaa jäsenrekisteri -painiketta 4) klikkaa kolmannessa pääkohdassa (Henkilön ryhmä/tehtävä) lisää -painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL JÄSENHANKKIJA) olevaa valitse - painiketta 6) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 7) klikkaa tallenna painiketta 8) nyt olet aktivoinut jäsenhankkijan Lisää uusi jäsen ja jäsenhankkija 1) klikkaa sivun alalaidassa olevaa lisää uusi jäsen painiketta 2) syötä jäsenen tiedot 3) tallenna tiedot 4) lisää jäsenhankkija klikkaamalla lisää painiketta 5) aktivoi jäsenhankkija klikkaamalla rivillä (RUL HANKITTU JÄSEN) olevaa valitse - painiketta 6) kirjoita sivun alalaidassa olevaan haku kenttään jäsenhankkijan sukunimi ja klikkaa hae - painiketta 7) valitse listalta oikea henkilö painamalla hänen kohdallaan olevaa valitse painiketta 8) sivu siirtyy automaattisesti osajoukkotiedon ylläpito sivulle 9) klikkaa tallenna painiketta 10) syötä vielä lisätiedot kohtaan aselaji ja sotilasarvo 11) tallenna tieto klikkaamalla tallenna painiketta 12) nyt olet syöttänyt uuden jäsenen ja jäsenhankkijan tietokantaan, tiedot näkyvät järjestelmässä seuraavana päivänä

10 Jäsenhankintapalkkiot 2009 Piireistä Jäsenmäärä kasvoi Uudenmaan (+ 46 jäsentä) ja Kainuun (+3) piireissä. Uusimaa palkittiin 500 euron palkkiolla ja Kainuu 200 eurolla. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys oli Klaukkalan Reserviupseerit. Se saa 400 euron palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 42 henkilöön (+ 50,0%). Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion. SARJA A, yli 150 jäsentä: Hyvinkää (+4,61 %), Tuusula (+4,12 %), Kerava (+3,03 %), Salo (+ 2,45 %) SARJA B, jäsentä: Kempele (+9,46 %), Elimäki (+ 6,25 %), Loviisa (+ 5,97 %), Pietarsaari (+ 5,00 %) SARJA C, jäsentä: Parikkala (+ 24,64 %), Vesilahti (+ 18,18 %), Lappajärvi (+ 12,90 %), Teuva (+ 9,38 %) SARJA D, alle 30 jäsentä: Lemi (+ 18,18 %), Haapamäki (+ 17,39 %), Ristiina (+ 16,67 %), Kivijärvi (+ 14,29 %) Yhdistysten jäsenhankintapalkkion edellytyksenä on lisäksi palautettu toimintalomake. Prosenttiammunta 2009 Koko liiton tulos parani hieman ollen 12,7 % (v.2008: 11,5 %). Piirit: 1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry 47,1 % (200 ) 2. Etelä-Hämeen reserviupseeripiiri ry 27,8 % (100 ) 3. Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry 26,2 % (100 ) Yhdistykset: Sarja A 1. Tikkurilan Reserviupseerikerho ry 57,1 % (100 ) 2. Salon Seudun Reserviupseerit ry 53,6 % (50 ) 3. Haminan Reserviupseerikerho ry 41,2 % (50 ) Sarja B 1. Mynämäen Seudun Res.ups.kerho. ry 73,8 % (100 ) 2. Elimäen Reserviupseerikerho ry 73,5 % (50 ) 3. Ähtärin Reserviupseerikerho ry 68,2 % (50 ) Sarja C 1. Tammelan Reserviupseerit ry 100 % (100 ) 1. Voikkaan Reserviupseerikerho ry 100 % (100 ) 3. Vesilahden Reserviupseerikerho ry 82,1 % (50 ) Sarja D 1. Ristijärven Reserviupseerikerho ry 92,0 % (100 ) 2. Rautjärven Reserviupseerikerho ry 80,0 % (50 ) 3. Paltamon Reserviupseerikerho ry 56,0 % (50 )

11 Reserviupseeriliiton toimintakilpailu 2009 Piiri Yhdistyksen nimi Sarja A, jäsenmäärä >150 Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Salon Seudun Reserviupseerit ry A Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Reserviupseerit ,5 A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit - TaKoRU ,5 A Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kouvolan Reserviupseerikerho ry A Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Lahden Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Järvenpään Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry, Helsinki A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Valkeakosken Reserviupseerikerho ry A Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Seinäjoen Reserviupseerikerho A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Tikkurilan Reserviupseerikerho ,5 A Sarja B, jäsenmäärä Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry Tikkakosken Reserviupseerit ry B Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Töölön Reserviupseerit B Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kurikan Reserviupseerikerho ry B Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Nurmijärven Reserviupseerit ry B Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho ry B Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Nastolan Reserviupseerikerho ry B Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Oriveden Reserviupseerikerho ry ,5 B Kainuun Reserviupseeripiiri ry Kuhmon Reserviupseerikerho ry ,5 B Helsingin Reserviupseeripiiri ry Helsingin Reservimeriupseerit ry B Sarja C, jäsenmäärä Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Voikkaan Reserviupseerikerho ry C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Tammelan Reserviupseerit ry C Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kannuksen Reserviupseerikerho C Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Vesilahden Reserviupseerikerho ry ,5 C Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Kuortaneen Reserviupseerikerho ,5 C Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry C Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Orimattilan Reserviupseerikerho ry C Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Liperin Reserviupseerit ry C Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Klaukkalan Reserviupseerit ,5 C Lapin Reserviupseeripiiri ry Veitsiluodon Reserviupseerit ry ,5 C Sarja D, jäsenmäärä <30 Kainuun Reserviupseeripiiri ry Ristijärven Reserviupseerikerho ry ,5 D Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Ristiinan Reserviupseerit ry ,5 D Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Taivalkosken Reserviupseerikerho ry D Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Rautjärven Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Ylihärmän Reserviupseerikerho ry D Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry Valtimon Reserviupseerit 17 89,5 D Kainuun Reserviupseeripiiri ry Paltamon Reserviupseerikerho ry D Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Reisjärven Reserviupseerikerho ry 24 66,5 D Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Vesannon Reserviupseerikerho ry D Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry Isojoen-Karijoen Reserviupseerit D Loput liittokilpailussa palkitut Helsingin Reserviupseeripiiri ry HRUP:n sissikerho A Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry A Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Turun Reserviupseerit ry A Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry Kangasalan Reserviupseerikerho A Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry Tuusulan Reserviupseerikerho A Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit - JARU A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Kenttätykistökerho ,5 A Helsingin Reserviupseeripiiri ry Itä-Helsingin Reserviupseerit ,5 A Jäsenmäärä Toimintakilpailun pisteet 2009 Sarja liittosijoitus liittokilpailu sarjasijoitus sarjakilpailu liitto- ja sarjakilpailut yhteensä

12 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE TIEDOTE RUL:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2 / 2010ASIOISTA RUL:n hallituksen kokous 2 / 2010 pidettiin Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa Helsingissä lauantaina Läsnä olivat kaikki liittohallituksen jäsenet (hallituksen kokonaisvahvuus on 3 puheenjohtajaa + 20 jäsentä), liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiton toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. 1) Päätösasiat Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin mm: - Kannustepalkkioiden (=toimintapalkkiot, jäsenhankintapalkkiot ja prosenttiammunnan palkkiot) saajat vuodelta Kolmivuotissuunnitelmaan liittyen liiton arvot, toiminta-ajatus ja tehtävälistaus esitettäväksi liittovaltuustolle - Toimintakertomus ja tilinpäätös esitettäväksi liittovaltuustolle - RUL:n ampumamestaruuskilpailun uuden kiertopalkinnon säännöt - Palkitsemistoimikunnan esitys liiton kultaisista ansiomitaleista esitettäväksi edelleen puolustusministerille - Piirien ja yhdistysten esityksestä hopeiset ja pronssiset ansiomitalit - Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n, Kirkkonummen Reserviupseerit ry:n ja Ylikiimingin Reserviupseerikerho ry:n sääntömuutosesitykset - Liiton toimiston henkilökunnan palkantarkistukset työvaliokunnan esityksen mukaisesti - Johtajan kenttäopas kirjan valmistaminen vuonna Jäsenyhdistysten mallisääntöjen uusimisesta 2) Tiedotusasiat - Merkittiin tiedoksi liiton antamat lausunnot: o Puolustusvaliokunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimeenpanosta (9.2.) o MPK:lle sen strategiasta (9.3.)Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta - Merkittiin tiedoksi saadut puolustusvoimien ohjeet / normit: o Reserviläisten ja ei-asevelollisten osallistuminen puolustusvoimien järjestämiin ampumakilpailuihin sekä muun reserviläisten ampumakilpailutoiminnan tukeminen (HF 951, ) o Varusmiespalveluksen tai sitä vastaavan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneen ei-asevelvollisen (yli 60-vuotias) henkilön oikeus käyttää sotilaspukua (AG4847, ) - Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset ampuma-aselain edistymisestä, ampu hankkeesta, Kesäyön marssista ja jäsenhankintakilpailusta - Toimintaraportit o Kuultiin taloustoimikunnan, järjestötoimikunnan, koulutustoimikunnan ja kansainvälisten asioiden toimikunnan raportit o Kuultiin selvitys Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n taloudellisista tilanteista o Kuultiin selvitys liiton sijoitusomaisuuden kehittymisestä

13 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO TIEDOTE - RUK:n 90-vuotisjuhlatapahtumat Haminassa o RUK täyttää 90 vuotta 1.4. mutta juhlii tasavuosia , jolloin RUK kutsuu Haminaan kaikki reserviupseerikurssit o Juhlakirja valmistuu kevään aikana - Sotilasmoniottelu harjoitus 8.5. ja karsintakilpailu Lahdessa o Kilpailussa karsitaan joukkue CIOR:n sotilasmoniotteluun, joka kilpaillaan elokuun alussa Norjan Stavangerissa. Kilpailussa ratkaistaan samalla pohjoismainen maastomestaruus o Mukaan Lahteen tulee kilpailijoita Virosta ja Reserviläisliitosta - YROW haku käynnissä o Liitto lähettää 2 3 nuorta reserviupseeria YROW tapahtumaan Norjaan elokuun alussa o Hakemukset liiton toimistoon huhtikuun loppuun mennessä - Kesäyön marssi 2010 o Järjestetään Vantaalla RESUL:n 40 vuotisjuhlavuoden kunniaksi RUL kokoaa marssiin 40 hengen joukkueen - Liittokokous 2010 o Järjestetään Seinäjoella o Osittain yhteistapahtumana (mm. avajaiset, maanpuolustusjuhla) Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisliiton kanssa Kaikista edellä mainituista tiedotusasioista saa lisätietoa asiasta liiton toimistosta, nettisivuilta ja Reserviläisestä. Toiminnanjohtaja Janne Kosonen Jakelu: Liittohallitus, liittovaltuusto Reserviupseeripiirit, jäsenyhdistykset

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto HE 106/2009 Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto RUL vastuullista johtajuutta Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKTU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLND PUHELIN: +358 9 4056 2050 FX: +358 9 447 579 SÄHKÖPOSTI:

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 2 / 2013 Sisältö: 01 Näytön paikka 02 Jäsenkysely ja kolmivuotisstrategia 03 Toimintapäivä 04 Kannustepalkkiot 05 Prosenttiammunta 06 Jäsenhankintakilpailu 07 Liikunta 08 YROW / Sotilasmoniottelu

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu

KIERTOKIRJE 1/2009 tammikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund n The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki n Puh. (09) 4056 2054 n Fax. (09) 447 579 Sähköposti: toimisto@rul.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2012 Elokuu Sisältö: 01 Yhteisiä arvoja etsimässä 02 Uusi toimintalomake 03 Turvallisuus ja puolustus 2012 04 Toimintapäivä 05 Arvoseminaari 12.10.2012 Santahaminassa 06 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 4-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (16) KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Käsitelty ja vahvistettu Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n syyskokouksessa 8.10.2014. 2 (16) Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 4-2016 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta Helsinki, 21.4.2009 Sisäasianministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 Riihimäki Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma ja Tase KERAVAN RESERVILÄISET RY Toimintakertomus 2014 Kerava Yleistä Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Kurssipäivät ovat: La-su 13.04. - 14.04.2013 Lauantai 27.4.2013 Lauantai 11.5.2013 1 Ampumakorttikoulutuksen tavoitteet Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY Asiakirja sisältää Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n 10.10.2012 vahvistetun toimintasuunnitelman vuodelle 2013. www.ksrespiirit.fi 2 (15) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA 5/15 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12.2015 kello 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isto

Lisätiedot

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ 1. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry myöntää esityksestä

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tehtävänä on kohottaa

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito 10.2.2016 2(14) Yhdistystietojen ylläpito Liikkuminen Omakoira-palvelussa... 3 Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 4

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1 (6)

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1 (6) ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1 (6) Yleistä Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon, maanpuolustuskyvyn

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 19.11.2016 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2017 2019 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. TOIMINTAKENTÄN MUUTOKSET 3

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Suomen suurin maanpuolustusjärjestö - 36.500 henkilöjäsentä - 18 reserviläispiiriä - 344 paikallista yhdistystä 178 avointa reserviläisyhdistystä

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Suomen 100 luontohelmeä - kohdehaun 2. kierros ja 1. kierroksen tietojen täydennys

Suomen 100 luontohelmeä - kohdehaun 2. kierros ja 1. kierroksen tietojen täydennys Suomen 100 luontohelmeä - kohdehaun 2. kierros ja 1. kierroksen tietojen täydennys KYSYMYKSET Mukavaa, että olette ehdottamassa luontohelmeä vuonna 2017 vietettävän Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot