Sisältöerittely Idylli 2002 / 117-1/ muutoksin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältöerittely Idylli 2002 / 117-1/ muutoksin."

Transkriptio

1 Tähtinen Tero ja Salla Luhtakuja 10 b TUUSULA Toimitusosoite: Tikankontti TUUSULA Telinetyöt: Asiakas hankkii ja asentaa ennen pystytyksen aloitusta perustuksen yläpinnan alapuoliset telineet. Asiakas hankkii ja asentajat asentavat sokkelin yläpinnan yläpuolelle tulevat telineet. Telineiden hankintakustannuksista vastaa asiakas. Telineiden tulee olla metallirakenteiset alumiini- tai Hack-telineet. Suurelementtien asennus sisältää * alajuoksun asennuksen * kyllästettyjen alajuoksujen päittäissaumat eristyksen 6 mm solumuovikaistalla sekä yhdistämisen naulalevyillä * elementtiasennuksen mukaan luettuna tilapäiset asennustuet * elementtien yläpäiden yhdistämisen naulalevyillä * saumaeristeiden, saumariman ja -laudan asennuksen * tuulisiteiden asennuksen vesikattotasosuunnitelmien mukaisesti ja nurjahdustukien asennuksen ristikkosuunnitelmien mukaisesti * sisältää elementtien nostosta aiheutuneet kustannukset * sisältää puuverhotuista elementeistä puuttuvien paneelien asennuksen * suojapressujen viikkaus sekä kuljetuspukkien siirto ajotien varteen * kattoristikoiden ja kehien asennuksen sekä yli 3 metriä korkeiden ristikoiden ja kehien yläkolmion liittämisen sekä piilokannatuskolon tai sen varauksen työstön PE ja SE puuverhottujen elementtien sisä- ja ulkonurkkien asennus * sisäpuoli asennetaan kipsilevypintaiseksi * ulkopuoli asennetaan ulkoverhouslautapintaiseksi * nurkkavuorilaudat ja ulkovuorilaudan päälle tulevat erilaiset koristelaudat ja -rimat eivät sisälly tähän työvaiheeseen * nurkkasilikoni kpl-tavaranurkassa sisältyy urakkasummaan (PE-talot) Harja- ja/tai lapekuistin asennus Ristikoiden nosturikustannukset * sisältää ristikoiden nostosta aiheutuneet kustannukset 1-kerroksinen päätykolmioelementtien asennus sisältää: * päätyelementin asennustyön nosturikuluineen * mahdollisen räystään tukipuun asennuksen * vaakasaumapellin asennuksen päätyelementin ja siihen mahdollisesti liittyvän yläkolmion väliin Tiilikaton vesikattoasennus sisältää: (1 krs) * aluskatteen asennuksen * tuuletusriman asennuksen * ruoteiden, lisäruoteiden, sivuräystään korokeriman ja harjapuun asennuksen * tiilikatteen ja harjatiilien asennuksen * tarvittavat kiinnitykset sekä tiivistykset * päätyräystäspeltien asennus sisältyy otsalautojen asennussisältöön * ei sisällä taitepeltien eikä läpivientien asennusta Otsalautojen asennus sisältää * sivu- ja päätyräystäiden otsalautojen (2 kpl) asennuksen * päätypeltien asennuksen; mikäli toimitukseen sisältyy kateasennus

2 * päätyräystäselementin aluslautojen katkaisun Päätyräystäspeltien asennus * vakiopeltien asennuksen ja kiinnityksen Päätyräystäselementtien asennus sisältää: * elementtien asennuksen nosturikuluineen * elementtien sivuräystästuennan tekemisen ja harjalta toisiinsa sitomisen * alle 1500 mm toimitetaan irtotavarana ja sen asennus sisältyy elementtivalmiuteen * yli 6 m toimitetaan kahdesta osasta ja niiden liittäminen sisältyy asennukseen * päätyräystään aluslautojen katkaisu sisältyy otsalautojen asennnussisältöön * porrasteisissa päädyissä tarvittaessa aluslaudan osittainen purku ja kasaus Lappeenjatkojen asennus sisältää: * lappeenjatkojen liittämisen ristikoiden ja kehien yläpaarteisiin * lappeenjatkojen alle tulevien runkorakenteiden asennuksen * räystäsrakenteiden ja kulmatukien rakentamisen * seinästä lähtevän kattokannattajan tuenta ja kiinnitys seinä- ja ristikkorakenteisiin Autosuojan oviaukko asennus sisältää * kahden pilarin ja yhden palkin asennuksen ja niiden liittäminen ympärillä oleviin rakenteisiin * ei sisällä mahdollisen oviaukon yläpuolisen seinärungon asennusta Palosuojakipsilevyn asennus sisältää * kipsilevyjen asentamisen ristikon kylkeen Alakerran pilareiden asennus (kaidepilarien asennus vain ulkoavalmisasennuksessa) * sisältää kantavien puupilarien asennuksen ensimmäisessä kerroksessa * betonirakenteiden päälle tuleva pilari asennettaan perustuksissa olevan pilarijalan päälle Alakerran palkkien asennus * sisältää puupalkkien asennuksen ensimmäisessä kerroksessa * 500 mm leveän höyrynsulkumuovisuikaleen asennuksen yläjuoksun päälle tarvittaessa Tikasaskelman asennus sisältää: * tarvittaessa lisäruoteiden asennuksen * tikasaskelmien asennus Kattosillan asennus sisältää: * kattosiltakiinnikkeen kiinnityspuun asennuksen * kattosillan asennuksen Lumiesteen asennus sisältää: * lumiestekiinnikkeen kiinnityspuun asennuksen * lumiesteen asennuksen 1½-kerroksisen ja kellarillisen talon asennuslisä * korvaus asennustyön hidastumisesta ja vaikeutumisesta Asennuksen perustus-, runko- ja jatkotöiden luovutuskatselmukset * asennusvastaava yhdessä asiakkaan ja asiakkaan vastaavan työnjohtajan kanssa tekee työmaalla em. katselmukset * perustus- js runkokatselmuksista tehdään aina, mutta mikäli asennus on runkoasennusta laajempana tehdään lisäksi lopputöistä luovutuskatselmus * katselmuksista tehdään aina kirjallinen pöytäkirja ja katselmuksessa mukana olleet

3 allekirjoituksin vahvistavat pöytäkirjassa mainitut asiat * mikäli katselmuksissa todetaan puutteita, ne kirjataan pöytäkirjaan ja sovitaan tarvittavat toimenpiteet asioiden saattamiseksi kuntoon. URAKOITSIJA-ASENNUSEHDOT Asennussisältö - Asennustyö sisältää erillisen erittelyn mukaiset asennustyöt - Asennustyössä tarvittavat naulat ja ruuvit sisältyvät asennustyöurakkaan. - Asennustyössä tarvittava nosturikulu sisältyy asennustyöurakkaan ja nosturin hankkii asennusurakoitsija Asiakkaan hankittavat tarvikkeet - Elementtien tuentaan tarvittava puutavara (ellei kuulu toimitukseen) - puutavara 50x100, pituus n. 4m * 20 kpl - Kattorakenteiden väliaikaiseen tuentaan tarvittava puutavara - puutavara 22x100 n.100 jm - Suojapeitteiksi lainapeitteitä n. 100 m2 Asiakkaan velvollisuudet asennustyöstä - Kuorman vastaanotto ja suojaus - Maakiilojen asennus 50x100 mm noin kolmen metrin välein perustuksen ulkopuolelle kahden metrin etäisyydelle sokkelista perustuksen mittapiirroksen ohjeiden mukaisesti ulkopuolen täyttöjen yhteydessä - Asennusta aloitettaessa asennusurakoitsija, asiakas ja asiakkaan vastaava työnjohtaja suorittavat aloituskatselmuksen - ilmoitus tässä vaiheessa asennusurakoitsijalle mahdollisista lattialaatassa olevista putkituksista tai johdotuksista - Katselmuksessa tarkastetaan, että perustus ympäristöineen on sopimuksen, valmistautumisohjeiden, asennusehtojen ja asennuksen vastaanottokatselmusasiakirjan vaatimusten mukaisessa kunnossa ja talotoimitus on otettu ohjeiden mukaisesti tontille. - Asennustyö voidaan aloittaa vasta kun perustus on valmis (perustuksen, kantavien seinien, pilarien perustus tehty ja sisä- ja ulkopuolen täytöt tehty ja tiivistetty sekä maakiilat asennettu) Perustuksen mitat ja yläpinnan korkeusero on enintään +/-5mm. - Pilarien säätöjalat on valettu perustukseen - Mahdolliset muut asiakkaan hankintana olevien osien hankinta ja kiinnitys siten, ettei asennustyö keskeydy. - Perustuksen muottilaudoitukset on purettu ja siirretty asennuksen tieltä - Talon ympärys on tasattu ja tiivistetty vähintään 3 m leveydeltä - Elementit ja muut asennuksessa tarvittavat materiaalit on sijoitettu valmistautumisohjeen mukaisesti siten, että asennustyö voi vaivatta tapahtua. Pienelementtitalojen elementit on siirrettävä asiakkaan toimesta perustuksen sisäpuolelle ja kellarillisissa sekä rinnetaloissa välipohjan päälle perustuksen sisäpuolelle mikäli elementtejä ei kuljetusauton nosturilla sinne pysty purkamaan. - Rossipohjaisissa taloissa täytyy rossipohjan kantavat palkit olla asennettu, palkkien päälle tehty väliaikainen työtaso ja elementit siirretty asiakkaan toimesta työtason päälle. - Työturvallisuuslain edellyttämän turvallisuusasiakirjan laatiminen - Työturvallisuuslain mukainen vastuu suunnitella ennen asennustyön aloittamista, että asennustyön eri työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville henkilöille huomioimalla kulkuteiden järjestämiset ja putoamissuojausten toteuttamiset sekä tarkkailla ja valvoa turvallisten työmenetelmien noudattamista. - Järjestää telineet asennuksen aloituksesta asennuksen luovutuspäivämäärään asti seuraavin ehdoin: Perustuksen alapuoliset telineet Metallirakenteisten työturvallisuuslain määräykset täyttävien asennustelineiden, esim. Haki- tai alumiinitelineiden, hankinta, asennus, suunnittelu,tarkistaminen ja purkaminen kustannuksineen kaikkiin taloihin perustuksen ympärille koko rakennuksen osalle,

4 mikäli perustuksen tai perustuspilarien pinnasta on maanpintaan yli 600 mm. Asiakas vastaa perustuksen ja perustuspilarien yläpinnan alapuolisten telineiden asennuksesta perustuksen yläpinnan tasoon ennen asennustyön aloittamista. Perustuksen yläpuoliset telineet Metallirakenteisten työturvallisuuslain määräykset täyttävien perustuksen ja perustuspilarien yläpuolisten asennustelineiden, esim. Haki- tai alumiinitelineet, hankinta ja suunnittelu, tarkistukset ja purku kustannuksineen kaikissa taloissa. Perustuksen yläpinnan yläpuolisten telineiden asennustyöaikaiset asennukset ja siirrot tehdään asennusurakoitsijan toimesta asiakkaan työturvallisuussuunnitelmien mukaisesti, vastuut telineasennuksista ja siirroista kuuluu asiakkaalle. Perustuksen yläpinnan yläpuolisiksi telineiksi lasketaan ne telineet, jotka ovat maksimissaan 600 mm perustuksen yläpinnan alapuolella. Perustuksen yläpuolisten telineiden siirroista ja asennuksesta vastaa asiakas, jos tontin olosuhteet eivät täytä seuraavia vaatimuksia: esim. maatäytöt ovat tekemättä ja/tai tiivistämättä, telineiden asennuspaikka epätasainen, sokkelin alapuoliset telineet tekemättä, maapohjan kantavuus ei ole riittävä tai sokkelilaudoitus on purkamatta. - Kulkuteiden ja perustuksen puhdistus- ja lumityöt - Työmaan sähkön, ja valaistuksen järjestäminen työmaalle asennustyön ajaksi. - Ennen ja jälkeen asennusta tehtävästä suojauksesta vastaa asiakas. - Asennusjätteille paikka / paikat (maksimi jätteen kantomatka 10 m). - Runkoasennustyön jälkeen asennusurakoitsija, asiakas ja asiakkaan vastaava työnjohtaja pitävät asennustyön rakennekatselmuksen - Asennuksen päättyessä, kun kyseessä runkoasennusta laajempi asennus, asennusurakoitsija, asiakas ja asiakkaan vastaava työnjohtaja pitävät rakennekatselmuksen lisäksi asennustyön luovutuskatselmuksen - Katselmuksissa tarkastetaan, että asennustyö on suoritettu sopimuksenmukaisessa laajuudessa ja hyvää työtapaa noudattaen (RYL 2000 määräykset elementtitaloihin soveltuvin osin). Asiakkaan ja hänen edustajansa on saavuttava ennalta sovittuun katselmukseen kahden päivän sisällä siitä, kun asennusurakoitsija on tarkastusta pyytänyt, muussa tapauksessa hän menettää oikeuden mahdollisiin asennustyötä koskeviin huomautuksiin. - Katselmuksista tehdään aina kirjallinen katselmuspöytäkirja, mihin kirjataan tehdyt työt ja tarvittaessa mahdolliset puutteet ja jatkotoimenpiteet. Pöytäkirjat vahvistetaan aina asiakkaan, vastaavan työnjohtajan ja asennusurakoitsijan allekirjoituksin. Katselmuksissa käydään läpi asennustyöhön liittyvät asiat. - Asiakas sitoutuu noudattamaan Pyhännän Rakennustuote Oy:n Talotoimituksen vastaanotto- ja asennuksen valmistautumisohjeita. Paikallisista määräyksistä johtuvat suunnitelmista poikkeavat lisärakenteet ja -työt on asennusurakoitsija oikeutettu veloittamaan erikseen. Muuta asennuksessa huomioitavaa - Jos asiakas siirtää talotoimituksen toimitusaikaa tai perustus ei ole valmistunut toimituspäivään mennessä niin silloin - asennusurakoitsija vapautuu alkuperäisestä asennusaikataulusta, -sisällöstä ja -hinnasta - asennusurakoitsija määrittää uuden asennusajan, -sisällön ja hinnan asennuskapasiteetin mukaisesti tai asennusurakoitsijalle on mahdollisuus purkaa urakkasopimus ja periä asiakkaalta syntyneitä kuluja vastaava korvaus - Asennusurakoitsija ei vastaa sääolosuhteiden aiheuttamista asennusajankohdan siirroista tai asennustyön pitkittymisestä. - Asennuksen kestoaika riippuu talon koosta, vaikeusasteesta, asennustyön laajuudesta ja sääolosuhteista. - Perustusten virheellisyydestä tai muusta asiakkaan aiheuttamasta viivytyksestä asennusurakoitsija perii kuluja vastaavan korvauksen. - Asennusurakoitsija vastaa omastaan sekä työntekijöidensä vakuuttamisesta kohteen asennustyön aikana. - Elementtitukia ja muita väliaikaistuentoja ei saa poistaa ennen kuin rakennuksen kokonaisjäykistys on varmistettu: mm jäykistävät väliseinät, ruoteet ja yläpohjan koolaus

5 on asennettu. Asiakkaan tulee tarkastaa ulkoseinien pystysuoruus ennen yläpohjan koolauksen asennusta. Väliaikainen tuenta ei takaa ulkoseinien pystysuoruutta. - Töitä jatkaessaan asiakas hyväksyy tehdyn asennustyön ja siinä olleen mahdollisen virheen ja menettää näin mahdollisuuden asennustyön reklamointiin. Takuu - Asennusurakoitsija antaa asennustyölle kahden vuoden takuun luovutuspäivästä lukien. Asennuksen takuuehtona on asiakkaan, asiakkaan vastaavan työjohtajan sekä asennusurakoitsijan allekirjoittamat rakenne- ja luovutuskatselmuspöytäkirjat. - Toisisijaisen takuun urakoitsija-asennuksissa antaa Pyhännän Rakennustuote Oy koskien tapauksia, jois urakointiliike on lakannut olemasta tai urakointiliike ei suorita mahdollisia takuukorjauksia sovitussa määräajassa.

TERASSI. 3P 9x21 A-6x14. OH 25.9 m 2. TEKN 1.9 m 2. ET 6.8 m 2. K 16.6 m 2 LK ST O6. A-8x14. UOL3 10x23 KUISTI

TERASSI. 3P 9x21 A-6x14. OH 25.9 m 2. TEKN 1.9 m 2. ET 6.8 m 2. K 16.6 m 2 LK ST O6. A-8x14. UOL3 10x23 KUISTI TERASSI 12700 B7-14x16 B6-12x18 B6-12x18 PO4 M16 9x23 B7-14x16 MH 12.8 m 2 Vino sisäkatto OH 25.9 m 2 8400 MH 9.4 m 2 A-6x14 KUISTI VO2 9x23 PO4 M14 9x23 TEKN 1.9 m 2 PP S 3.3 m 2 KHH 7.0 m 2 OSL 4 9x19

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sääsuojauksen ohjekirja

Sääsuojauksen ohjekirja Sääsuojauksen ohjekirja www.ramirent.fi 1 Sisällysluettelo Sääsuojamallit ja käyttötarkoitukset...3 Suojauskohteen suunnitteluvaihe...10 Turvallisuus- ja nostosuunnitelma...10 Ankkurointi... 11 Siirrot

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Talorakennusalan urakkahinnoittelu

Talorakennusalan urakkahinnoittelu Talorakennusalan urakkahinnoittelu 2015 2016 (Kansi:) Sisällys TYÖKAUPAN TEKIJÄLLE... 1 I LAATUA URAKKATYÖHÖN... 1 II ETUMIES JA TYÖKUNTA... 1 URAKKATYÖN TOTEUTUSOHJEET... 1 I TYÖSOPIMUSLOMAKE JA LIITTEET...

Lisätiedot

ASENNUSPALVELU- HINNASTO 2015. Hinnasto voimassa 11.12.2014 alkaen. SUOMI MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA

ASENNUSPALVELU- HINNASTO 2015. Hinnasto voimassa 11.12.2014 alkaen. SUOMI MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA ASENNUSPALVELU- HINNASTO 2015 SUOMI Hinnasto voimassa 11.12.2014 alkaen. MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA ASENNUSPALVELUIDEN VELOITUSPERUSTEET Hintamme koskevat normaaleina arkipäivinä (ma-pe klo 07.00-16.00 suoritettavia

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä sopimusehdot sovellettavaksi asennuksen sisältävien laitetoimitusten

Lisätiedot

Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset

Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset TYÖOHJE 3/2014 SISÄLTÖ 1 FINNEPS-HARKON VARASTOINTI JA VASTAANOTTO 4 Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset 2 FINNEPS-ANTURA JA SOKKELIHARKKO

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014 1(20) Ratu 0427 korvaa 56-0265 Talo 2000 TUO 7.5 HAN 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI asennus- palvelu- HINNASTO 2013 Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI Asennuspalveluiden veloitusperusteet Hintamme koskevat normaaleina arkipäivinä (ma-pe klo 07.00-16.00 suoritettavia töitä). Yli-

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 25.2.2014 alkaen Kokemäen Teollisuuskylä Oy 1 1. YLEISTÄ Näillä yleisillä sopimusehdoilla määritellään liittymäsopimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

1 Rakenteet (valmis tai sisustusta vaille valmis -taloissa)... 4

1 Rakenteet (valmis tai sisustusta vaille valmis -taloissa)... 4 MT_200814 1 Rakenteet (valmis tai sisustusta vaille valmis -taloissa)... 4 1.1 Perustus... 4 1.2 Alapohjarakenne U~0,14W/m 2 *K tai U~0,13W/m 2 *K... 4 1.3 Välipohjarakenne (1,5- ja 2-krs taloissa)...

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot