Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, artesaaniopisto. HUOM! Kokous alkaa lounaalla klo Ritjan Keitaassa. Asia Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, artesaaniopisto. HUOM! Kokous alkaa lounaalla klo 11.00 Ritjan Keitaassa. Asia Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 1 Toimistotiimi Aika klo 11:00 Paikka Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, artesaaniopisto HUOM! Kokous alkaa lounaalla klo Ritjan Keitaassa. Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen sihteerin valinta 3 2 Opistojen ja yksiköiden kuulumiset 4 3 Perustietojärjestelmämuutos Ohje uuden liittymän hankintamenettelystä 7 5 Vr:n sarjaliput 8 6 Matkavahinkojen vahinkoilmoitukset 9 7 Opistojen lyhenteet 10 8 Ruokaraha opiskelijoiden kv-jaksoilla 11 9 Luottokorttikuittien käsittelymuutos Tehtävien auki kirjoittaminen Muut asiat 14 EIJA NYLUND Eija Nylund puheenjohtaja

2 2 Toimistotiimi Aika klo 11:00 Paikka Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, artesaaniopisto Läsnä Nylund Eija puheenjohtaja Brandt Anne Haapala Marianne Hietanen Piia Kallioinen Minna Kantola Kaija Kauppinen Paula Muhonen Eija Niemi Soile Takalo Liisa Kekkonen-Orava Eira vara Pirkola Liisa vara Silvennoinen Sanna vara Asiat 1-11

3 3 1 Kokouksen sihteerin valinta Toimistotiimin esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan Dynasty-ohjel malla si ten, et tä esi tyslistat laaditaan yhteistyössä ja jokaiselle kokoukselle vali taan sihteeri, jonka teh tävänä on pöytäkirjan laadinta Dynastylla. Päätös

4 4 2 Opistojen ja yksiköiden kuulumiset Kuullaan opistojen ja yksiköiden kuulumiset ja merkitään tiedoksi.

5 5 3 Perustietojärjestelmämuutos Eija Muhonen: K-P koulutusyhtymä ottaa käyttöön uuden toimialueen ja sähkö posti järjestelmän. Mitä 11.6 tapahtuu: otetaan uusi toimialue käyttöön, johon kaikki työkoneet (pöy tä- tai kannet tava tietokone) pitää siirtää, it-henkilöstö tekee osan siirrosta viikonlopun ai kana ja 11.6 alkavalla vii kolla suurimman osan, osa jää kesällä tehtä väksi (lähinnä atk-luokat) en nen kuin sinun työkone on siirretty uuteen toimialueeseen voit kirjautua ko neelle kuten aikaisemmin van halla tunnuksella etunimi.sukunimi + salasana saat luettua uuden sähköpostin selaimella osoitteessa: https://mail.kpedu.fi kun työkoneesi on siirretty uuteen toimialueeseen, voit kirjautua ko neelle tun nuksella + salasana (salasana on sama kuin aikaisemmin) saat luettua uuden sähköpostin myös MS Outlook-sähköpostiohjelmalla (mut ta myös selaimella https://mail.kpedu.fi ) vanhan sähköpostin saat luettua selaimella osoitteessa https://edu mail.fi Huom! 11.6 jälkeen sinne ei tule uutta postia ja sieltä ei voi lähettää uutta postia. IT-henkilöstö tekee parhaansa työkoneiden siirtämisessä uuteen toimialueeseen ja tarvittaessa auttaa käyttä jiä uuden järjestelmän käyttöönotossa. Mutta it-henkilöstö ei voi palvella kaikkia yhtä aikaa ja sen takia pyydämme kärsi vällisyyttä kaikilta 11.6 alka valla viikolla työssä olevilta. Jokaisen yksikön/opiston osalta it-henkilöstö ohjeistaa tarvittaessa vielä erikseen töiden etenemisestä yksikössä/opistossa. Viikonlopun aikana siirretään kaikki palvelimet uuteen toimialueeseen, eli kaikki sovellukset (esim. Wilma )toimivat normaalisti 11.6 jälkeen! Tässä vielä vinkkejä ja ohjeita, mitä kukin itse voi tehdä jouduttaakseen uuteen järjestelmään siirtymis tä: Muistakaa siivota ennen tuota 11.6 oma sähköposti turhista viesteistä ja siirtää tärkeät tiedostot kotihakemistoonne (Z-kansio). Jotta voimme testata että tunnuksesi varmasti toimii, pyydämme sinua kirjautumaan uuteen sähköposti järjes telmään osoitteessa: https://mail.kpedu.fi Käyttäjätunnus:

6 6 Salasana: Oma salasanasi Sähköpostilaatikko on tyhjä, eikä sieltä voi lähettää viestejä vielä tässä vaiheessa. Käyttöönotto Jos sinulla on ongelmia kirjautuessasi, lähetä palautetta osoitteesta: niin tutkimme ongelman. Vanhasta sähköpostista saa siirrettyä uuteen sähköpostiin tärkeitä sähköposteja erillisen siirtotiedoston kaut ta, jonka tekemisestä ohje löytyy Intrasta: %20siirto_Outlook2007%20ja% pdf Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ja koneet liitetään uudelle toimialueelle, tulee jokaiselle uusi profiili. Tämä tarkoittaa sitä että nykyiset kalenteri ja yhteystiedot pitää siirtää vanhasta uuteen. Tämän voi tehdä myös itse oheisen ohjeen mukaan. Alla myös ohje kalenterin jakamisesta uudessa järjestelmässä. Kalenterin ja yhteystietojen siirto pst tiedostolla: https://helpdesk.kpedu.fi/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&d ownloaditemid=47 Kalenterin jakaminen outlook: https://helpdesk.kpedu.fi/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&d ownloaditemid=46 Matkapuhelimessa vanha postilaatikko pitää poistaa ja tehdä uusi tilalle. Tämän voi tehdä seuraavilla asetuksilla: Postilaatikon tyyppi Exchange Sähköposti: Käyttäjänimi: Salasana: oma salasana (sama kuin koneelle kirjau tuessa) Palvelin: https://mail.kpedu.fi Toimialue: EDUT Suojattu yhteys: kyllä IT-suunnittelija Eija Muhonen esittelee järjestelmämuutoksesta aiheutuvia toimenpiteitä tarkemmin kokouksessa. Kuullaan Eija Muhosen esitys asiasta ja merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi.

7 7 4 Ohje uuden liittymän hankintamenettelystä Eija Muhonen jakaa ja esittelee laatimansa ohjeen liittymien hankintamenet te lys tä kommentoitavaksi. Toimistotiimi keskustelee ohjeesta ja jatkotoimenpiteistä.

8 8 5 Vr:n sarjaliput Vr:n sarjalipulla matkustaa edullisesti ja vaivattomasti samalla yhteysvälillä. Lipulla voi matkustaa kumpaan suuntaan tahansa lippuun merkittyjen asemien välillä. Sarjalippuja voi ostaa 10 tai 30 yhdensuuntaiselle matkallejoko kaik kiin ju niin tai vain pi ka- ja taajamajuniin. Liput on voimassa 6 kuu kaut ta ja so pii tä män takia myös harvemmin matkustaville. 10 matkan sarja li pulla tu lostuu 10 erillistä juna lippua, 30 matkan sarjalipulla 30. Lippu ei ole henki lökoh tai nen: siihen kuu lu via eril li siä lippuja voi tarvittaessa käyt tää useam pi hen ki lö siten, että jo kai sella sar ja lippua käyttävällä matkusta jalla on eril linen tu lostettu lippu. Sarjalippua ei voi muuttaa eikä peruuttaa. Pohditaan olisiko meille hyötyä tästä lipputyypistä.

9 9 6 Matkavahinkojen vahinkoilmoitukset Koulutusyhtymän matkavakuutus (If) sisältää matkustaja- ja matkatavarava kuutuksen sekä matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Huomioitavaa on, että matkustajavakuutuksesta korvataan myös kustannuksia, jotka syntyvät siitä, että matka joudutaan keskeyttämään esim. sairaalahoitoon joutumisen takia tai lähiomaisen vakavan sairastumisen vuoksi. Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on matkustusajankohtaan koh dis tu va viranomaisen määräys matkakohteen tur vattomuudesta. Matkan keskeytymistä ei korvata, jos se johtuu vakuutetul la ennen matkan varaamista olleesta sairaudesta. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntuminen, kun se johtuu esim. vakuutetun tai lähiomai sen vakavasta ta pa tur masta tai äkillisestä vakavasta sairastumisesta, joka pa kot ta vas ti es tää mat kalle läh dön. Vakuutuksesta ei korvata kokouksiin/koulutuksiin os tet tu ja mat kalippuja tilaisuuden peruuntuessa. Huomioitavaa on myös se, että matkalta myöhästyminen korvataan tietyin eh doin, esim. jos vakuutettua meno- tai paluumatkan alkamispaikalle kuljet tava kulku neuvo myöhästyy tai sen kulku estyy ja vakuutettu myöhäs tyy tämän takia matkan alkamispaikalta tai jatkolennolta (etukäteen varatut ulkomaille suuntautuvat lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkat). Varmistetaan, että kaikissa yksiköissä on vastuuhenkilö joka hoitaa vahinkoilmoitukset liitteineen vakuutusyhtiöön (tunnukset If:n yrityskansioon oltava).

10 10 Johtoryhmä Opistojen lyhenteet JRYHM Keski-Pohjanmaan Opiston nimenmuutoksen johdosta on tarkistettu yhtymän sisäisessä käytössä olevia yksikköjen lyhenteitä. Lyhenteet tarvitaan myös tulevaa perusjärjestelmien uudistamista varten. Uudet lyhenteet olisivat: KPEDU - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä OPSO - Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto RO - RegiOnline IT-palvelut YPA - Yhtymäpalvelut KIPA - Kiinteistöpalvelut KAO - Kokkolan ammattiopisto KKO - Kokkolan kauppaopisto KSTO - Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto KEPO - Keski-Pohjanmaan Opisto MSO - Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto MSOk - Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto - Kannuksen yksikkö MSOp - Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto - Perhon yksikkö MSOr - Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto - Kaustisen yksikkö (raviopisto) MSOa - Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto - Toholammin yksikkö KPAKK - Keski-Pohjanmaan aikuisopisto vs. johtajan ehdotus Päätös Hyväksytään lyhenteet. Hyväksyttiin lyhenteet. Edellä mainitut lyhenteet on koulutusyhtymässä otettu käyttöön jo useita vuosia sitten ja nyt on tapahtunut muutos vain Kes ki-poh jan maan Opis ton osal ta. Joissakin asiakirjoissa näkee silloin tällöin käytettävän jotakin muuta lyhennettä kuin virallista, joten tästä lienee syytä muistuttaa. Merkitään tiedoksi ja asianmukaisesti käytettäväksi.

11 11 Johtoryhmä Ruokaraha opiskelijoiden kv-jaksoilla JRYHM KV-tiimissä on keskusteltu opiskelijoiden kansainvälisen työssäoppimisjakson apurahasta. Apurahan määrää on yhtenäistetty johta jan pää tök sel le ( / 95) Cimon käyttämän luokittelun mukaisesti. Pää tös kos kee kv-työssäoppimisjaksoja, joissa ei ole hankerahoitusta käytettä vissä. Päätök ses sä maini taan, että summa sisältää ruokarahan. Tähän KV-tiimi toivoi muu tosta siten, että apurahan lisäksi opiskelija saisi erillisen ruoka rahan. Työssäoppimisjaksojen ruokarahasta on tehty päätös / 74. Sen mukaan työssäoppimisjaksolla oleva opiskelija on oikeutettu saamaan ruo karahaa, jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ruokailla oppilaitoksessa tai ellei opiskelijalle tarjota lounasta työssäoppimispaikalla. Ruokarahan suuruus on 2,70 / päivä, poikkeuksena luonnonvara-ala, jossa ruokarahan suuruus on 5 / päivä. Työssäoppimis jak son ruo ka ra ha käy tän töä so vel letaan sekä ulkomailla että kotimaassa ta pah tuvas sa työssäoppimisessa. Johtajan ehdotus Päätös Keskustellaan ja linjataan yhteinen ruokarahakäytäntö työssäoppimisjaksoille. Keskusteltiin kv-ruokarahakäytännöstä ja se linjattiin niin, että ruokaraha sisältyy kansainväliseen työssäoppimisjakson apurahaan. Erillisiä ruokarahoja ei mak se ta kv-työs sä op pi mis jak soille. Toimistohenkilöstön taholta on jonkin verran tiedusteltu lähinnä kv-työssäoppimisjaksojen ruokarahasta. Johtoryhmä on käsitellyt asian sekä kotimaaan et tä ulkomaan osalta ja molempien osalta määrät on vahvis tet tu vi ranhalti ja pää tök sel lä. Kv-työssäoppimisjaksojen apurahat on vahvistettu johtajan päätöksellä Ko. päätös sekä päätöksen liitteenä oleva taulukko apurahan määrästä maittain on esi tys lis tan liitteenä. Kotimaan työssäoppimisjaksojen osalta euromäärät ja periaatteet on selostettu yllä olevassa johtoryhmän pykälässä. Merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi.

12 12 9 Luottokorttikuittien käsittelymuutos Luottokorttikuittien käsittelyprosessiin tulee muutos, koska joitakin alku peräi siä luot to kort ti kuit te ja on ka don nut mat kal la Rondoon. Luottokorttikuitit skannataan opistoissa jär jes tel mään ja vasta sen jäl keen lä he te tään al ku peräi set kui tit Rondoon. Näin varmistetaan se, että kuiteista on jonkinlainen ko pio ja vältytään siltä, että puuttuvien kuittien osalta summaa ei tarvitse vähentää hen ki lön palkasta. Luottokorttikuitit tulee skannata Rondoon alkaen. Käydään läpi uusi luottokorttikuittien käsittelyprosessi.

13 13 10 Tehtävien auki kirjoittaminen Tiedonohjausprojektissa auki kirjoitetaan koulutusyhtymän tehtävät. Kesäkuun 2011 kokouksessa toimistotiimi auki kirjoitti muutaman teh tä vän ja työtä jatketaan nyt. Auki kirjoitettavat ja läpi käytävät tehtävät päätetään ko kouk ses sa. Auki kirjoitetaan ja läpi käydään muutama tehtävä/prosessi.

14 14 11 Muut asiat Kuntarekry- ja Elbit-järjestelmät Kuntarekry-järjestelmä on koulutusyhtymässä käytetty yhtenä avoimien työpaikkojen ilmoituskanavana ja kokeiltu myös sähköisen haun toimintoa. Elbit-järjestelmä on koekäytössä saakka mm. kehityskeskustelu- ja osaamiskartoituspilotonneissa. Kuntarekryn ja Elbitin yhteensopivuus mahdollistaa henkilöstöprosessien kehittämisen. Johtoryhmä on päättänyt, että molemmat järjestelmät otetaan yhtymässä käyttöön noin vuodeksi laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Syyskauden avajaiset Syyskauden avajaiset järjestetään seminaarina klo kauppaopistolla.

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot