Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä"

Transkriptio

1 Toshiba ja ympäristö Vastuullisuus, visio ja elinkaari Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä Kierrätys ja tuotteiden elinkaari on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän

2 Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Toshiba on jo vuosien ajan osoittanut arvostavansa ympäristönsuojelua. Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna. Toshiba noudattaa periaatteita, jotka tähtäävät kaikkien sen sidosryhmien kuten asiakkaiden, työntekijöiden, yhteiskunnan ja ympäristön parhaaksi. Tämän lisäksi tuemme koko yhteisömme hyvinvointia kaikilla toiminnoillamme sekä eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Innovatiivisuus Tarjoamme vain tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat voivat luottavaisesti käyttää. Meidät tunnetaan tuotteidemme poikkeuksellisen korkeasta laadusta. Investoimme tutkimukseen ja ympäristön kannalta merkittävään tuotekehittelyyn runsaasti ja siksi yllämme jatkuvasti uusiin teknologisiin saavutuksiin. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintatavat ja tarpeet ja näin pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja. Ympäristövastuu Ympäristön suojelu on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Haluamme puolustaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä suojella luonnonvaroja. Pyrimme jatkuvasti uudistamaan toimintamallejamme sekä sijoitamme runsaasti varoja tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, jotta voisimme täyttää meihin kohdistuvat odotukset. Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristövastuullisena toimijana kaikilla Toshiban tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifi kaatti. Ympäristön hyvinvointi riippuu valinnoistamme. Voimme itse pienillä teoilla vaikuttaa siihen, kuinka vähennämme ympäristörasitusta. Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Monozukuri (yrityksen arvot) suhtaudumme tehtäviimme ylpeydellä ja innostuksella arvostamme asiakkaitamme aina ja kaikkialla Asiakkaamme toimintatapojen ja tarpeiden ymmärtäminen Innovatiivisuus tekee meistä suunnannäyttäjiä alallamme sijoitamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn Korostamme kaikessa vastuuta ympäristöstä kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifikaatti mallistollemme myönnetty Joutsenmerkki kertoo laitteidemme ympäristöystävällisyydestä lyhyen aikavälin ympäristötavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 120 miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä

3 Toshiban ympäristö- visio 2050 Toshiban ympäristövisio 2050 ennakoi ympäristön ja ihmiskunnan ihanteellista sopusointua vuonna Pyrimme työskentelemään kaikin tavoin tämän vision toteuttamiseksi. Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi tulevaisuuden ja luomaan teknologisin Ympäristövaikutusten vähentämiseksi maailman johtavimmimmista ekologisista innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuottei- pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten den koko elinkaaren (valmistus, kierrätys käyttämään resursseja tehokkaasti ja ra- ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja uudelleenkäyttö) ajan. joittamaan kemikaalien käyttöä. ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa. Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoin- on johtavassa roolissa luomassa parempaa ja vihreämpää tulevaisuutta nussa ympäristön kanssa. Pyrimme kaikilla toimillamme edistämään ponnisteluja yhteiskunnan eduksi ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi. Toshiba tähtää turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen edistää kestävää kehitystä ja minimoi luonnonvarojen kuluttamista

4 Ympäristön ehdoilla Energy Star Toshiba pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotantonsa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja uskomme sitoutumisemme olevan tärkeä merkkipaalu matkallamme entistä valveutuneemmaksi ja ympäristölliset näkökohdat huomioivaksi valmistajaksi. Energy Star on kansainvälinen, vapaaehtoinen energiatehokkuuden merkintäohjelma. Sen on kehittänyt Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (US Environmental Protection Agency, EPA) vuonna Nykyisin energiaohjelmaa noudatetaan myös useissa Euroopan maissa. Energy Star -määritykset täyttävät tuotteet tunnistaa Energy Star -merkistä. Energian kulutus - TEC-arvo Toshiban osalta monitoimilaitteita koskevia Energy Star -määrityksiä voidaan soveltaa kaikkiin laitteisiin tarkastelemalla niin sanottua tyypillistä energian kulutusta (Typical Energy Consumption, TEC). Energiankulutus määrittyy laitteen tyypillisen käytön perusteella. Kulutus mitataan laitteen käydessä, sen ollessa välittömästi käytettävissä sekä kaikissa lepo- ja valmiustiloissa. TEC-arvojen perusteella voidaan vertailla laitteiden energiatehokkuutta. Energiaa säästävät toimenpiteet Toshiba pitää velvoitteenaan valmistaa tuotteita, jotka täyttävät Energy Star -ohjelman vaatimukset. Toshiba suosii energiaa säästäviä toimenpiteitä tuotekehittelyn kaikissa vaiheissa (tuotteen ideoinnissa, suunnittelussa, koevalmistuksessa ja lopullisessa tuotannossa), jotta asetettu vaatimustaso saavutetaan. Toshiban kaikkien monitoimilaitteiden TEC-arvot ovat erittäin matalia, mikä tarkoittaa merkittävää energiansäästöä ja tukee ympäristön huomioimista. Toshiban sitoutuminen kestävään kehitykseen Blue Angel -ympäristömerkki maailman ensimmäinen ympäristömerkintäjärjestelmä myönnetään sellaisille tuotteille, jotka aiheuttavat keskimääräistä vähemmän ympäristövaikutuksia Eco Mark -ympäristömerkki ISO14020 ja ISO14024 standardien mukainen ympäristöohjelma ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren RoHS-direktiivi haitallisten aineiden käyttöä rajoittava asetus, jolla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä, vähentämään haitallisia jätteitä ja edistämään jätteiden hyödyntämistä ympäristöä säästäen laitteet eivät saa sisältää lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, kuusiarvoista kromia ja palonestoaineita yli sovittujen pitoisuuksien WEEE-direktiivi asettaa tavoitteet tuotteiden ja tarvikkeiden keräykselle, kierrätykselle ja uudelleenkäytölle

5 Kestävät valinnat Joutsenmerkki Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Kun näet monitoimilaitteessa Joutsenmerkin, voit olla varma, että tuotteen valmistus, käyttö ja hävittäminen kuluttavat ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Joutsenmerkin avulla kuluttajat pysty- Ympäristölle parempia valintoja vät tunnistamaan ympäristön kannalta parhaat tuotteet. Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia myös tuotteen laadulle, joten se myönnetään vain tuoteryhmänsä parhaille tuotteille. Hyvät valinnat kestävät Valinnoillasi on merkitystä. Joutsenmerkki auttaa valitsemaan ympäristöystävällisesti. Joutsenmerkin avulla on helppo tehdä vastuullinen ostos. Tuotteen ympäristöystävällisyys on testattu. Energiankulutus on alhainen, mikä tarkoittaa mm. alhaisempia käyttökustannuksia sekä pienempää vaikutusta ilmaston lämpenemiseen Bentseeni-, styreeni-, otsoni- ja pölypäästöt, kuten myös haihtuvien hiilivetyjen päästöt ilmaan ovat vähäiset, mikä tarkoittaa terveellisempää työympäristöä Laitteen melutaso on alhainen Rakenne ja materiaalit on valittu siten, että laite on helposti purettavissa ja kierrätettävissä käytön jälkeen Varaosia on saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan laitteen tuotannon loppumisesta Terveydelle ja ympäristölle haitallisten materiaalien, kuten klooripitoisten muovien, muovien palonestoaineiden ja raskasmetallien määrää ja laatua on rajoitettu ja haitallisimmat aineet on kielletty kokonaan Laitteen toimittajalla on käytettyjä osia varten lajittelu- ja kierrätyssysteemi Tuotteen käyttäjäinformaatio on kattava ja pitää sisällään mm. tiedot enimmäisenergiankulutuksesta eri tiloissa

6 Tee ympäristölle parempia hankintoja Kestävien hankintojen tavoitteena on toimiston hiilijalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, meidän on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta. Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Yrityksen hankinnoista vastaavat ovatkin ympäristöystävällisen ostamisen merkittäviä vaikuttajia. Hankinnat ovat myös osa yrityksen ympäristövastuuta. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset myös erottuvat positiivisesti! Toshiba haluaa olla mukana helpottamassa päätöksentekoasi. Oma työsi nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi tiedät varmasti tekeväsi ympäristöystävällisiä valintoja. Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä. Toshiba on tunnettu innovaatioistaan, esimerkiksi maailman ensimmäisestä paperin uudelleen käyttävästä ekomonitoimilaitteesta. Arkistokelpoisuus ja alkuperäiset väriaineet ISO standardi takaa, että tulosteet ja kopiot voidaan arkistoida erittäin pitkään ilman tulostusjäljen laadun heikkenemistä. Toshiban monitoimilaitteissa käytettävät alkuperäiset väriaineet ovat arkistokelpoisia ja takaavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Lisäksi käyttäjä voi olla varma, että ne eivät sisällä toimiston työympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi Toshiban värikaseteilla saa tulostettua valmistajan lupaaman määrän sivuja. Värikasettien kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta, kun teette Toshiban kanssa kierrätyssopimuksen. Tehokkaat energiansäästötoiminnot Toshiban monitoimilaitteissa on vakiona energiansäästö -toiminto, joka pienentää merkittävästi virrankulutusta ja laitteet käynnistyvät nopeasti takaisin käyttötilaan. Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana. Laitteiden hiljainen käyntiääni takaa sen, että ne voidaan sijoittaa esimerkiksi avotoimistoon keskeiselle paikalle. Kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Vihreämmän tulevaisuuden puolesta ISO ympäristöstandardi ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka on käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO14001 ISO9001 -laatustandardi standardi laadunvarmistusta varten, mikä määrittää vaatimukset organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO9001 Toshiba Carbon Zero -projekti kompensoi hiilijalanjäljen, jonka monitoimilaitteesi sekä sillä tulostaminen jättävät. Olemme valmistelleet hiilipäästöjä kompensoivan hankkeen, jossa hyvitämme Toshiba-monitoimilaitteesi ja sen käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen jopa miljoonan tulostetun sivun osalta.

7 Ympäristöystävällinen laitteen käyttö Tavoitteenamme on olla ympäristöystävällisin palveluntarjoaja. Toshiba on sitoutunut ympäristön suojeluun ja valmistaa ympäristöystävällisiä laitteita. Tämän lisäksi laitteen käyttäjät voivat tehdä pieniä valintoja, joilla on suuri merkitys ympäristömme hyvinvoinnille. Yhdessä voimme tehdä muutaman yksinkertaisen asian ja kantaa parempaa vastuuta ympäristöstämme. Kuinka vihreästi haluat toimia? Ympäristömme hyväksi Mieti tarvitsetko tulosteen vai riittääkö sähköinen dokumentti Tulosta yrityksen sisäiseen lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjat Toshiban ekomonitoimilaitteella Lajittele paperit kierrätykseen, kerää uudelleenkäytettävät paperit talteen ja hyödynnä ne Toshiban ekomonitoimilaitteella Kerro käyttäjille ympäristöystävällisistä tulostustavoista, esimerkiksi kaksipuoleinen tulostus Mustavalkoinen tulostus kannattaa asettaa oletukseksi ja värillisiä tulosteita ja kopioita saa tarvittaessa Käyttäjäkoodeilla voi rajoittaa värillisiä tulosteita ja kopioita Kaksipuolinen tulostus säästää paperikuluissa jopa 50% Useita sivuja arkille -toiminto säästää paperikuluissa Pienempi paperinkulutus vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi Värinsäästö -toiminto säästää väriainetta ja sitä kuluu jopa puolet vähemmän Älä tulosta tyhjiä sivuja -toiminto säästää paperikuluissa Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana Energiansäästö -toiminto vähentää virrankulutusta Kierrätyslaatikon avulla vähennät jätettä ja värikasetit kierrätetään ja lajitellaan uudelleenkäyttöön Henkilökohtainen tulostus -toiminto ei tulosta työtä paperille ennen laitteelta vapauttamista Verkkofaksi -toiminnon avulla faksin voi lähettää suoraan työasemasta ja ottaa vastaan sähköpostiin Vedostulostus mahdollistaa työn tarkistamisen ennen pitkän tulostussarjan vapauttamista Varmista monitoimilaitteiden ylläpitopitopalveluiden avulla, että laitteet on päivitetty uusimpaan versioon ja toimivat tehokkaasti Älä tulosta sähköposteja vahingossa värillisenä Käytä turvatulostus- tai follow meturvatulostustoimintoja

8 Luonnonvaroja säästävä laitteen elinkaari Elinkaariajattelussa otetaan huomioon päästöjen ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Ympäristövastuullisia tuotteita kokonaisvaltaisesti ideoimalla, suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. 2) Tuotesuunnittelu - panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta 1) Ympäristösitoumus - ympäristönsuojelu on etusijalla kaikessa Toshiban toiminnassa, jokaisen työntekijän on pyrittävä vähentämään ympäristökuormitusta oman vastuualueen mukaan 3) Tuotteen valmistus - ympäristövastuullisia tuotteita valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia 4) Kestävät hankinnat - kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä 5) Logistiikkaketju - optimimoitu logistiikkaketju tehtaalta asiakkaalle CO2-päästöjen minimointi huomioiden 6) Myynti - ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja 9) Käytöstä poistaminen - käytöstä poistettujen laitteiden kaikki asetukset nollataan ja kiintolevyt ylikirjoitetaan - laitteet hyötykäytetään tai kierrätetään, jolloin materiaalit saadaan mahdollisimman laajasti uusiokäyttöön 7) Käyttö - paperinkulutuksen pienentäminen vähentää CO2-päästöjä merkittävästi - värikasetit kierrätetään suoraan loppusijoituspaikkaan ja uusi kierrätyslaatikko toimitetaan tilalle 8) Ylläpito - huoltokäyntien optimointi ja turhien ajojen välttäminen - käytettyjä varaosia ei jätetä asiakkaan tiloihin, vaan ne kierrätetään keskitetysti Toshiban viisi sitoumusta Pyrimme tarjoamaan kysyntää vastaavia, laadukkaita, hyvin toimivia ja helppokäyttöisiä tuotteita sekä palveluja Tahdomme edistää avointa ja tervettä työyhteisökulttuuria, jossa ammattitaitoinen henkilöstä voi innolla etsiä uusia haasteita Haluamme auttaa globaalin yhteisön kehittymistä hyväksi, lakeja noudattavaksi ja eettisesti toimivaksi yrityskansalaiseksi Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna Investoimme voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehittelyyn

9 Ympäristövastuullinen kierrätys Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden laitteiden, lisälaitteiden, tarvikkeiden ja varaosien asianmukaisesta kierrätyksestä. Kierrätysjärjestelyt on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Yrityksen ympäristövastuu Kierrätyssopimus laatikon voi tilata erikseen. Sopimuksesta voimme kierrättää myös muiden valmis- Toshiban ympäristövastuuseen tajien toimistolaitteiden värikasetit. liit- Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden tyy olennaisena osana käytönaikaisen tarvikkeiden asianmukaisesta kierrätyk- ympäristövastuun huomioiminen. sestä. Värikasettien ja hukkavärisäiliöiden Käytöstä poistuneet tarvikkeet ja vara- kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta osat kierrätetään sertifioidun kumppanin Käytöstä poistuneiden tarvikkeiden kier- tekemällä kierrätyssopimuksen Toshiban kautta, jolloin materiaalien hyötykäyttö rättäminen on kaikkien ulottuvilla oleva kanssa. on monipuolista ja tehokasta. Tämä sama sitoumus koskee laitteita niiden tapa huolehtia yhteisestä ympäristöstä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja kaato- Laitteen välittömässä läheisyydessä on paikoille päätyviä jätemääriä. aina kierrätyslaatikko, johon tyhjät väri- elinkaaren päättyessä. kasetit laitetaan uutta vaihdettaessa. Laitteen palautuessa asiakkaalta teh- Niin yksittäisten ihmisten kuin suuryri- Kun kierrätyslaatikko täyttyy, se lähete- dään päätös laitteen uudelleensijoitta- tystenkin teot merkitsevät, sillä pienistä tään suorinta tietä kierrätyspisteeseen. misesta, mikä mahdollistaa logistiikasta aiheutuvien ympäristöpäästöjen opti- materiaalivirroista syntyy suuria. Luontoa moinnin. kuormittaa vähiten se, että käyttökelpoi- Lyhyt logistiikkaketju tukee tarvikkeiden set osat kierrätetään ja hyödynnetään kierrätystä parhaalla mahdollisella tavalla uudelleen. Toshiba toteuttaa kierrätyksen ja asiakas saa uudet värikasetit nope- Toshiba kierrättää laitteiden pakkausma- yhteistyössä ISO ympäristöstan- asti. Kierrätyssopimuksen saa kaikkiin teriaalit esiasennuksen jälkeen asianmu- dardin mukaan sertifioitujen kumppanien Toshiban monitoimilaitteisiin, joilla on kaisella tavalla. kanssa. huolto- tai palvelusopimus ja kierrätys-

10 Tulostamisen uudet tuulet Toshiba on kehittänyt järjestelmän, joka muuttaa tulostamisen täysin. Sen sijaan, että heittäisit pois tulostetun paperin, jota et enää tarvitse, voit pyyhkiä sen sisällön ja käyttää paperin uudelleen. Toshiban paperin uudelleenkäyttölaite e-studio RD30 pystyy pyyhkimään tekstin ja kuvat paperista, joka on tulostettu e-studio306lpmonitoimilaitteella, ja voit käyttää paperin uudelleen. Tämä vähentää paperin kulutusta merkittävästi. Näin voit säästää luonnonvaroja ja edistää vihreämpää tulevaisuutta. Paperiton toimisto vai vähemmän paperia toimistossa? Paperitonta toimistoa on odotettu pitkään, mutta yhä edelleen tulostamme ja kopioimme miljardeja sivuja joka vuosi. IDC:n tutkimuksen 1) mukaan pelkästään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) tulostetaan kaksi miljoonaa A4- sivua joka minuutti. Se tarkoittaa lähes kolmea miljardia sivua joka päivä! Tulosteita ei läheskään aina tarvitse arkistoida, jolloin ne vain heitetään pois. Toshiban e-studio306lp/rd30- järjestelmän avulla paperin voi käyttää uudelleen. Jokaisen sivun voi käyttää uudelleen keskimäärin viisi kertaa. Tällä on merkittävä ympäristövaikutus. Vaikka paperittoman toimiston aika ei vielä olekaan tullut, voit käyttää vähemmän paperia joutumatta tinkimään tulosteiden määrästä. Kun toimistossa on e-studio306lp/ RD30-järjestelmä ja jokainen sivu käytetään viisi kertaa (eli neljä kertaa uudelleen ensimmäisen käytön jälkeen), paperin kulutusta voidaan vähentää 80 % ilman, että mitään jätettäisiin kokonaan tulostamatta. Jos tulostat sivua kuukaudessa, olet viiden vuoden kuluttua säästänyt arkkia paperia. Sama määrä paperia, jonka käyttäisit tavallisesti yhdessä vuodessa, kestääkin viisi vuotta! Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisen ratkaisun, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Ekologisuus - taloudellisuus - tehokkuus Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista Käytä paperi uudelleen ja säästä jopa 80 % luonnonvaroja Uusinta Toshiba-tekniikkaa yhdistettynä ainutlaatuiseen toiminnallisuuteen Erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää hiilipäästöjä Vähennät CO2-päästöjä, kun käytät paperit uudelleen Säästät rahaa, kun käytät vähemmän paperia Asiakirjojen työnkulku on entistä ekologisempi ja taloudellisempi 1) IDC. Worldwide Page Volume and Vendor Share Program. Lokakuu 2012.

11 1) Tulostus Tulosta Skannaa Kopioi Faksaa Tulosta/kopioi Toshiban eko-monitoimilaitteella Paperin kulutus 2) Paperin lajittelu 20% uusi paperi 80% uudelleen käytettävä paperi Lajittele paperit käytön jälkeen 1) uudelleen käytettävät paperit 2) pois heitettävät paperit 1) 2) Vähennät CO2-päästöjä käyttämällä paperit uudelleen Säästät rahaa ja vaivaa, käyttämällä paperit uudelleen Pois heitettävät paperit menevät paperinkeräykseen 4) Uudelleenkäyttö Uudelleenkäyttö vähentää paperinkulutusta jopa 80% 3) Paperin pyyhkiminen Pyyhi uudelleenkäytettävät paperit tyhjäksi ja käytä paperi uudelleen Pyyhi Skannaa

12 Turvatulostus säästää ympäristöä Päivittäin yrityksissä tulostetaan erilaisia dokumentteja, joista suuri osa voi olla luottamuksellisia. Tästä syystä on hyvä huomioida olemassa olevat tietoturvaratkaisut ja niiden tuomat mahdollisuudet. Toshiba panostaa vahvasti tietoturvaratkaisuihin, mikä merkitsee käyttäjille kattavaa lisäpalvelujen kokonaisuutta. Toshiban tulostuksenhallintaratkaisu on joustava, integroituu saumattomasti asiakkaan nykyiseen IT-ympäristöön ja sisältää täydelliset työkalut tulosteiden seurantaan ja raportointiin. Follow me -turvatulostus Nykyaikainen toimistotyöntekijä edellyttää liikkuvuutta ja vapautta. Toshiba tarjoaa turvatulostukseen virtuaalisen follow me -tulostusjonon. Tulostimen sijainnista riippumatta käyttäjät voivat vapauttaa tulostustyönsä valintansa mukaan miltä tahansa verkkotulostimelta milloin vain. Jos tulostustyötä ei vapauteta, niin se poistuu jonosta ja näin yritys säästää sekä ympäristöä, että paperikustannuksissa. Tulostustöiden vapautus kortinlukijalla Valvonta ja seuranta käyttäjätasolla Käyttöoikeudet Käyttäjäkohtaiset tulostuskiintiöt Kustannusten seuranta ja raportointi Yksityiskohtaiset käyttötiedot Yli 80 valmista raporttia seurantaan Vihreiden arvojen tulostusratkaisu Toshiba tarjoaa todellista tietoa sisältäviä raportointimalleja ja näihin perustuvaa tulostamisen hallintaa. Näiden työkalujen avulla voit tukea ja vahvistaa liiketoimintasi vihreitä arvoja ja saada toimenpiteistä todellista palautetta, joka on arvokasta omalle organisaatiollesi. Hiilijalanjälki on seurattavissa Näet hetkessä tulostamisen määrästä johtuvan paperikulutuksen ja sitä vastaavan kaadettujen puiden määrän. Tämän avulla voit ottaa suunnan pienentääksesi tarpeettomien tulosteiden määrää ja samalla säästää kallisarvoista luontoa. Tulostusratkaisu töiden seurantaan ja hallintaan Follow me -turvatulostustöiden vapauttaminen miltä tahansa monitoimilaitteelta milloin tahansa kortinlukijan avulla Soveltuu jokaiseen yritykseen ja organisaatioon koosta riippumatta Säästää asikirjojen tuottamisesta ja käsittelystä aiheutuvia, usein tiedostamattomia kustannuksia Karsii turhaa tulostusta ja optimoi järjestelmien käytön automaattisilla säädöillä Antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohjata tulostukset oikealle asiakastilille, osastolle, projektille tai työnumerolle Laskee tulostuskustannukset tileittäin ja asiakkaittain Kerää tiedot asiakirjojen tulostusmääristä, laitteista ja niiden käyttäjistä

13 Alhaisempi virrankulutus auttaa luontoa Miksi maksaisit turhaan sähköstä, jota ei tarvitse käyttää? Toshiba Energy Manager optimoi keskitetysti PC:iden ja monitoimilaitteiden virrankulutuksen esimääriteltyjen asetusten mukaisesti. Virrankulutus ilman Toshiba Energy Manageria Optimoitu virrankulutus Toshiba Energy Managerilla Töihin tullessa työnteon voi aloittaa välittömästi, koska PC:t ovat valmiiksi käynnistettynä Kokousten aikana PC:t ovat virransäästötilassa, jos niitä ei käytetä Lounasaikaan PC:t menevät automaattisesti virransäästötilaan Virransäästötilan ansiosta PC:iden akut kestävät pidempään ja energiaa säästyy Työpäivän päätteeksi kaikki PC:t sulkeutuvat ja niihin asennetaan ajastetusti päivitykset

14 Managed Document Services Eco-MDS Asiakirjojen tuotanto- ja sähkönkulutuskustannukset ovat yrityksissä usein luultua suuremmat. Tavallisesti syyksi paljastuvat puutteet tulostimien ja tietokoneiden hallinnassa, missä piilee merkittäviä säästömahdollisuuksia. Ratkaisuna on Toshiban Eco-MDS -palvelut. Piilokulujen analysointi Osa kustannuksista aiheutuu helposti havaittavista investoinneista laitteisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin. Mutta myös hallinnointi ja ylläpito, energian kulutus, asiakirjojen käsittely ja tukipalvelut synnyttävät piilokuluja, jotka voivat lohkaista jopa 60 % tulostuksen kokonaiskustannuksista. Moni yritys pitää tulostuskulujen arviointia hankalana. Tavallisesti yrityksiltä puuttuvat tarkat tiedot asennetuista tulostimista, tietokoneista ja muista järjestelmistä sekä niiden lukumääristä. Keskeiset tiedot kuten laitteiden käyttöaste, yksittäisten tulostustöiden seuranta, tulostuskäyttäytyminen, tuotantovolyymit ja energian kulutus eivät ole useinkaan saatavilla. Toimintojen tehostaminen Toshiban Eco-MDS -palvelut auttavat tehostamaan osa-alueita, jotka ovat ehkä aiemmin jääneet vaille huomiota. Analyse Implement Manage Kartoitus Dokumentointi Kehityssuunnitelma Toteutus Ylläpito Kehitys

15 Oikeanlaisen palvelun tarjoaminen asiakkaan tarpeisiin edellyttää meiltä kykyä kuunnella asiakasta ja luoda ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuehdotuksia. Ylläpito Kartoitus Kartoitamme nykyisen tulostus- ja PC-laitekannan, sähkönkulutuksen ja toimintatavat. Saamme luotettavan käsityksen kaikista laitteista, niiden tilasta ja käyttötarkoituksesta. Sen jälkeen tutkimme laitteiden kunnon ja teemme käyttäjähaastattelut, joilla selvitämme käyttäjien tyypillistä tulostuskäyttäytymistä ja tarpeita. Dokumentointi Dokumentoimme laitteet, virrankulutustiedot, laitekannan kustannukset, laitteiden käyttömäärät ja -asteet, käyttäjien toiveet ja tarpeet, laitesijoittelut pohjapiirustuksessa, henkilökohtaiset haastattelut ja sähköisen kyselyn tulokset. Tämän nykytilasta tekemämme taloudellisen, teknisen ja työympäristön analyysin pohjalta räätälöimme kehityssuunnitelman, joka täyttää yksilölliset tarpeenne. Kehityssuunnitelma Kehityssuunnitelma sisältää suosituksia tulostusympäristön parantamiseksi. Keskitymme erityisesti kustannussäästöihin, ympäristöasioihin sekä tehokkuuden lisäämiseen. Ehdotetut toimenpiteet voivat kohdistua hankintoihin tai laitteiden käyttöön. Voimme myös suositella muutoksia työnkulkuun, esimerkiksi siirtymistä turvatulostukseen. Toshiba Eco-MDS -ratkaisunne on nyt valmis toteutettavaksi. Toteutus Toteutamme teille yksilöllisesti räätälöidyt ja käyttövalmiit kokonaisratkaisut. Sovitamme laitteet ja järjestelmät yhteen sekä asennamme tarvittavat ohjelmistot. Laajamittaisen valmistelun ja testauksen ansiosta käyttöönotto on nopeaa ja hallittua sekä palvelumme kohdennettua, tavoitteellista ja ympäristöystävällistä. Noudatamme yhteistä projektisuunnitelmaa ja toimenpiteistä laadittua tärkeysjärjestystä. Otamme huomioon myös ympäristöasiat, eli laitteiden mahdollisen uudelleenkäytön ja kierrätyksen. Tulostusympäristön ylläpito on jatkuva prosessi. Valvomme sitä seurantaohjelmilla tiiviissä yhteistyössä kanssanne. Näin voimme joustavasti mukauttaa palvelumme tarpeisiinne ja tavoitteisiinne sopivaksi vaikka ne prosessin edetessä muuttuisivatkin. Toimitamme katkeamattomat ja merkkiriippumattomat ylläpitopalvelut. Näin estämme käyttökatkot ja varmistamme häiriöttömän toiminnan. Lisäetuna on henkilökuntanne vapautuminen laitteiden hallinnointitehtävistä, jolloin se voi rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Jos laitteissa tai ohjelmissa ilmenee ongelmia, käytettävissänne on aina joku asiantuntijoistamme. Kehitys Raportoimme teille säännöllisesti ja kattavasti kaikki tulostusympäristöönne liittyvät tiedot. Tämän informaation, yksityiskohtaisen analysoinnin ja käyttäjätyytyväisyyskyselyjen perusteella voimme ehdottaa kehitystoimenpiteitä, joilla varmistamme jatkuvan optimoinnin vihreitä arvoja kunnioittaen.

16 Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat omistajiensa tuotemerkkejä ja/tai rekisteröimiä tuotemerkkejä vastaavilla markkina-alueilla ja/tai valtioissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme jatkuvasti antamaan uusimmat ja ajantasaiset tuotetiedot yhteistyökumppaneillemme. Joidenkin mallien ominaisuudet saattavat muuttua esitteen julkaisun jälkeen. Copyright 2014 TOSHIBA TEC. Maahantuoja: TOSHIBA TEC NORDIC AB, Finland Branch Klovinpellontie 3, ESPOO Puhelin , Faksi

Vihreä toimisto Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista

Vihreä toimisto Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista Vihreä toimisto Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista Käytä paperi uudelleen ja säästä jopa 80 % luonnonvaroja Uusinta Toshiba-tekniikkaa yhdistettynä

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Alan johtavaa teknologiaa, uusimmat innovaatiot sekä asiantuntevat ylläpitopalvelut. Tulostuskustannuksien optimointi vastaamaan asiakkaan tarpeita

Alan johtavaa teknologiaa, uusimmat innovaatiot sekä asiantuntevat ylläpitopalvelut. Tulostuskustannuksien optimointi vastaamaan asiakkaan tarpeita Toshiba mallisto Tuotteet, palvelut ja ylläpito Alan johtavaa teknologiaa, uusimmat innovaatiot sekä asiantuntevat ylläpitopalvelut Kokonaisratkaisut tulostusympäristön hallintaan ja kehitykseen kustannuksien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS. Konica Minolta suosii vihreitä arvoja

YMPÄRISTÖTIETOISUUS. Konica Minolta suosii vihreitä arvoja Konica Minolta suosii vihreitä arvoja Konica Minolta on tulostusteknologian johtava valmistaja, jonka hallinnointifilosofiassa ympäristön suojelulla on keskeinen osa. Toimenpiteet ja tavoitteet on tiivistetty

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Sisällysluettelo 1. Tulosta mustavalkoisena 2. Kaksipuoleinen tulostus 3. Käytä verkkotulostimia, mielellään monitoimilaitteita 4. Asemoi useampi sivu tulostettavaa

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot

Tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Toshiba on johtava innovatiivisten monitoimilaitteiden ja palveluiden

Tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Toshiba on johtava innovatiivisten monitoimilaitteiden ja palveluiden Toshiba mallisto Tuotteet, palvelut ja ratkaisut Toshiba on johtava innovatiivisten monitoimilaitteiden ja palveluiden tarjoaja Laajasta monitoimilaitemallistosta löytyy sopiva tuote kaikkiin käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä tietokoneita ja näyttöjä. Ohjeessa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi.

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Dokumentinhallinnan ja tulostamisen tietoturva Tietoturvapäivä 2013 5.2.2013 Riku Uski Solution Business Manager www.mihintietokatoaa.fi 1 Agenda Trendit ja haasteet

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager uniflow Output Manager Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager UNIFLOW OUTPUT MANAGER Tulostus ja kopiointi hallintaan ja investoinnit tehokäyttöön uniflow Output Managerin

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä

Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä Kohti materiaaliviisasta kiertotaloutta - elinkaariajattelu tuotekehityksen tukena Joensuu 10.10.2017 Mervi Matilainen Apila Group Oy Ab Apila

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshiba mallisto 5 4 3 2 1 0 Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshibalta löytyvät toimivat ja kustannustehokkaat tulostus-, skannaus-, laitehallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut ja lisäksi

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari,

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, 30.11.2016 Kiertotalous hallituksen kärkihankkeena Kiertotalouden

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Monisivutulostus 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen Sidonta Rei

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Suomen ympäristökeskus (SYKE) Ympäristötehokkuusyksikkö Maija Mattinen, tutkija Sisältö Taustaa Tavoitteet,

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön.

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutusta voidaan vähentää jopa yli 50%, jos sähkönsäästökeinot otetaan käyttöön. Kaikki tämä säästö

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Pelipuiston päiväkodin ökasvatussuunnitelma Päivähoito kantaa vastuun toimintansa aiheuttamasta ristökuormituksesta ottamalla huomioon kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Lapsia kasvatetaan ristötietoisuuteen

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot