Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä"

Transkriptio

1 Toshiba ja ympäristö Vastuullisuus, visio ja elinkaari Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä Kierrätys ja tuotteiden elinkaari on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän

2 Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Toshiba on jo vuosien ajan osoittanut arvostavansa ympäristönsuojelua. Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna. Toshiba noudattaa periaatteita, jotka tähtäävät kaikkien sen sidosryhmien kuten asiakkaiden, työntekijöiden, yhteiskunnan ja ympäristön parhaaksi. Tämän lisäksi tuemme koko yhteisömme hyvinvointia kaikilla toiminnoillamme sekä eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Innovatiivisuus Tarjoamme vain tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat voivat luottavaisesti käyttää. Meidät tunnetaan tuotteidemme poikkeuksellisen korkeasta laadusta. Investoimme tutkimukseen ja ympäristön kannalta merkittävään tuotekehittelyyn runsaasti ja siksi yllämme jatkuvasti uusiin teknologisiin saavutuksiin. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintatavat ja tarpeet ja näin pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja. Ympäristövastuu Ympäristön suojelu on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Haluamme puolustaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä suojella luonnonvaroja. Pyrimme jatkuvasti uudistamaan toimintamallejamme sekä sijoitamme runsaasti varoja tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, jotta voisimme täyttää meihin kohdistuvat odotukset. Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristövastuullisena toimijana kaikilla Toshiban tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifi kaatti. Ympäristön hyvinvointi riippuu valinnoistamme. Voimme itse pienillä teoilla vaikuttaa siihen, kuinka vähennämme ympäristörasitusta. Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Monozukuri (yrityksen arvot) suhtaudumme tehtäviimme ylpeydellä ja innostuksella arvostamme asiakkaitamme aina ja kaikkialla Asiakkaamme toimintatapojen ja tarpeiden ymmärtäminen Innovatiivisuus tekee meistä suunnannäyttäjiä alallamme sijoitamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn Korostamme kaikessa vastuuta ympäristöstä kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifikaatti mallistollemme myönnetty Joutsenmerkki kertoo laitteidemme ympäristöystävällisyydestä lyhyen aikavälin ympäristötavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 120 miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä

3 Toshiban ympäristö- visio 2050 Toshiban ympäristövisio 2050 ennakoi ympäristön ja ihmiskunnan ihanteellista sopusointua vuonna Pyrimme työskentelemään kaikin tavoin tämän vision toteuttamiseksi. Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi tulevaisuuden ja luomaan teknologisin Ympäristövaikutusten vähentämiseksi maailman johtavimmimmista ekologisista innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuottei- pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten den koko elinkaaren (valmistus, kierrätys käyttämään resursseja tehokkaasti ja ra- ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja uudelleenkäyttö) ajan. joittamaan kemikaalien käyttöä. ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa. Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoin- on johtavassa roolissa luomassa parempaa ja vihreämpää tulevaisuutta nussa ympäristön kanssa. Pyrimme kaikilla toimillamme edistämään ponnisteluja yhteiskunnan eduksi ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi. Toshiba tähtää turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen edistää kestävää kehitystä ja minimoi luonnonvarojen kuluttamista

4 Ympäristön ehdoilla Energy Star Toshiba pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotantonsa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja uskomme sitoutumisemme olevan tärkeä merkkipaalu matkallamme entistä valveutuneemmaksi ja ympäristölliset näkökohdat huomioivaksi valmistajaksi. Energy Star on kansainvälinen, vapaaehtoinen energiatehokkuuden merkintäohjelma. Sen on kehittänyt Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (US Environmental Protection Agency, EPA) vuonna Nykyisin energiaohjelmaa noudatetaan myös useissa Euroopan maissa. Energy Star -määritykset täyttävät tuotteet tunnistaa Energy Star -merkistä. Energian kulutus - TEC-arvo Toshiban osalta monitoimilaitteita koskevia Energy Star -määrityksiä voidaan soveltaa kaikkiin laitteisiin tarkastelemalla niin sanottua tyypillistä energian kulutusta (Typical Energy Consumption, TEC). Energiankulutus määrittyy laitteen tyypillisen käytön perusteella. Kulutus mitataan laitteen käydessä, sen ollessa välittömästi käytettävissä sekä kaikissa lepo- ja valmiustiloissa. TEC-arvojen perusteella voidaan vertailla laitteiden energiatehokkuutta. Energiaa säästävät toimenpiteet Toshiba pitää velvoitteenaan valmistaa tuotteita, jotka täyttävät Energy Star -ohjelman vaatimukset. Toshiba suosii energiaa säästäviä toimenpiteitä tuotekehittelyn kaikissa vaiheissa (tuotteen ideoinnissa, suunnittelussa, koevalmistuksessa ja lopullisessa tuotannossa), jotta asetettu vaatimustaso saavutetaan. Toshiban kaikkien monitoimilaitteiden TEC-arvot ovat erittäin matalia, mikä tarkoittaa merkittävää energiansäästöä ja tukee ympäristön huomioimista. Toshiban sitoutuminen kestävään kehitykseen Blue Angel -ympäristömerkki maailman ensimmäinen ympäristömerkintäjärjestelmä myönnetään sellaisille tuotteille, jotka aiheuttavat keskimääräistä vähemmän ympäristövaikutuksia Eco Mark -ympäristömerkki ISO14020 ja ISO14024 standardien mukainen ympäristöohjelma ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren RoHS-direktiivi haitallisten aineiden käyttöä rajoittava asetus, jolla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä, vähentämään haitallisia jätteitä ja edistämään jätteiden hyödyntämistä ympäristöä säästäen laitteet eivät saa sisältää lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, kuusiarvoista kromia ja palonestoaineita yli sovittujen pitoisuuksien WEEE-direktiivi asettaa tavoitteet tuotteiden ja tarvikkeiden keräykselle, kierrätykselle ja uudelleenkäytölle

5 Kestävät valinnat Joutsenmerkki Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Kun näet monitoimilaitteessa Joutsenmerkin, voit olla varma, että tuotteen valmistus, käyttö ja hävittäminen kuluttavat ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Joutsenmerkin avulla kuluttajat pysty- Ympäristölle parempia valintoja vät tunnistamaan ympäristön kannalta parhaat tuotteet. Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia myös tuotteen laadulle, joten se myönnetään vain tuoteryhmänsä parhaille tuotteille. Hyvät valinnat kestävät Valinnoillasi on merkitystä. Joutsenmerkki auttaa valitsemaan ympäristöystävällisesti. Joutsenmerkin avulla on helppo tehdä vastuullinen ostos. Tuotteen ympäristöystävällisyys on testattu. Energiankulutus on alhainen, mikä tarkoittaa mm. alhaisempia käyttökustannuksia sekä pienempää vaikutusta ilmaston lämpenemiseen Bentseeni-, styreeni-, otsoni- ja pölypäästöt, kuten myös haihtuvien hiilivetyjen päästöt ilmaan ovat vähäiset, mikä tarkoittaa terveellisempää työympäristöä Laitteen melutaso on alhainen Rakenne ja materiaalit on valittu siten, että laite on helposti purettavissa ja kierrätettävissä käytön jälkeen Varaosia on saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan laitteen tuotannon loppumisesta Terveydelle ja ympäristölle haitallisten materiaalien, kuten klooripitoisten muovien, muovien palonestoaineiden ja raskasmetallien määrää ja laatua on rajoitettu ja haitallisimmat aineet on kielletty kokonaan Laitteen toimittajalla on käytettyjä osia varten lajittelu- ja kierrätyssysteemi Tuotteen käyttäjäinformaatio on kattava ja pitää sisällään mm. tiedot enimmäisenergiankulutuksesta eri tiloissa

6 Tee ympäristölle parempia hankintoja Kestävien hankintojen tavoitteena on toimiston hiilijalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, meidän on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta. Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Yrityksen hankinnoista vastaavat ovatkin ympäristöystävällisen ostamisen merkittäviä vaikuttajia. Hankinnat ovat myös osa yrityksen ympäristövastuuta. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset myös erottuvat positiivisesti! Toshiba haluaa olla mukana helpottamassa päätöksentekoasi. Oma työsi nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi tiedät varmasti tekeväsi ympäristöystävällisiä valintoja. Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä. Toshiba on tunnettu innovaatioistaan, esimerkiksi maailman ensimmäisestä paperin uudelleen käyttävästä ekomonitoimilaitteesta. Arkistokelpoisuus ja alkuperäiset väriaineet ISO standardi takaa, että tulosteet ja kopiot voidaan arkistoida erittäin pitkään ilman tulostusjäljen laadun heikkenemistä. Toshiban monitoimilaitteissa käytettävät alkuperäiset väriaineet ovat arkistokelpoisia ja takaavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Lisäksi käyttäjä voi olla varma, että ne eivät sisällä toimiston työympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi Toshiban värikaseteilla saa tulostettua valmistajan lupaaman määrän sivuja. Värikasettien kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta, kun teette Toshiban kanssa kierrätyssopimuksen. Tehokkaat energiansäästötoiminnot Toshiban monitoimilaitteissa on vakiona energiansäästö -toiminto, joka pienentää merkittävästi virrankulutusta ja laitteet käynnistyvät nopeasti takaisin käyttötilaan. Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana. Laitteiden hiljainen käyntiääni takaa sen, että ne voidaan sijoittaa esimerkiksi avotoimistoon keskeiselle paikalle. Kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Vihreämmän tulevaisuuden puolesta ISO ympäristöstandardi ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka on käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO14001 ISO9001 -laatustandardi standardi laadunvarmistusta varten, mikä määrittää vaatimukset organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO9001 Toshiba Carbon Zero -projekti kompensoi hiilijalanjäljen, jonka monitoimilaitteesi sekä sillä tulostaminen jättävät. Olemme valmistelleet hiilipäästöjä kompensoivan hankkeen, jossa hyvitämme Toshiba-monitoimilaitteesi ja sen käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen jopa miljoonan tulostetun sivun osalta.

7 Ympäristöystävällinen laitteen käyttö Tavoitteenamme on olla ympäristöystävällisin palveluntarjoaja. Toshiba on sitoutunut ympäristön suojeluun ja valmistaa ympäristöystävällisiä laitteita. Tämän lisäksi laitteen käyttäjät voivat tehdä pieniä valintoja, joilla on suuri merkitys ympäristömme hyvinvoinnille. Yhdessä voimme tehdä muutaman yksinkertaisen asian ja kantaa parempaa vastuuta ympäristöstämme. Kuinka vihreästi haluat toimia? Ympäristömme hyväksi Mieti tarvitsetko tulosteen vai riittääkö sähköinen dokumentti Tulosta yrityksen sisäiseen lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjat Toshiban ekomonitoimilaitteella Lajittele paperit kierrätykseen, kerää uudelleenkäytettävät paperit talteen ja hyödynnä ne Toshiban ekomonitoimilaitteella Kerro käyttäjille ympäristöystävällisistä tulostustavoista, esimerkiksi kaksipuoleinen tulostus Mustavalkoinen tulostus kannattaa asettaa oletukseksi ja värillisiä tulosteita ja kopioita saa tarvittaessa Käyttäjäkoodeilla voi rajoittaa värillisiä tulosteita ja kopioita Kaksipuolinen tulostus säästää paperikuluissa jopa 50% Useita sivuja arkille -toiminto säästää paperikuluissa Pienempi paperinkulutus vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi Värinsäästö -toiminto säästää väriainetta ja sitä kuluu jopa puolet vähemmän Älä tulosta tyhjiä sivuja -toiminto säästää paperikuluissa Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana Energiansäästö -toiminto vähentää virrankulutusta Kierrätyslaatikon avulla vähennät jätettä ja värikasetit kierrätetään ja lajitellaan uudelleenkäyttöön Henkilökohtainen tulostus -toiminto ei tulosta työtä paperille ennen laitteelta vapauttamista Verkkofaksi -toiminnon avulla faksin voi lähettää suoraan työasemasta ja ottaa vastaan sähköpostiin Vedostulostus mahdollistaa työn tarkistamisen ennen pitkän tulostussarjan vapauttamista Varmista monitoimilaitteiden ylläpitopitopalveluiden avulla, että laitteet on päivitetty uusimpaan versioon ja toimivat tehokkaasti Älä tulosta sähköposteja vahingossa värillisenä Käytä turvatulostus- tai follow meturvatulostustoimintoja

8 Luonnonvaroja säästävä laitteen elinkaari Elinkaariajattelussa otetaan huomioon päästöjen ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Ympäristövastuullisia tuotteita kokonaisvaltaisesti ideoimalla, suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. 2) Tuotesuunnittelu - panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta 1) Ympäristösitoumus - ympäristönsuojelu on etusijalla kaikessa Toshiban toiminnassa, jokaisen työntekijän on pyrittävä vähentämään ympäristökuormitusta oman vastuualueen mukaan 3) Tuotteen valmistus - ympäristövastuullisia tuotteita valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia 4) Kestävät hankinnat - kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä 5) Logistiikkaketju - optimimoitu logistiikkaketju tehtaalta asiakkaalle CO2-päästöjen minimointi huomioiden 6) Myynti - ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja 9) Käytöstä poistaminen - käytöstä poistettujen laitteiden kaikki asetukset nollataan ja kiintolevyt ylikirjoitetaan - laitteet hyötykäytetään tai kierrätetään, jolloin materiaalit saadaan mahdollisimman laajasti uusiokäyttöön 7) Käyttö - paperinkulutuksen pienentäminen vähentää CO2-päästöjä merkittävästi - värikasetit kierrätetään suoraan loppusijoituspaikkaan ja uusi kierrätyslaatikko toimitetaan tilalle 8) Ylläpito - huoltokäyntien optimointi ja turhien ajojen välttäminen - käytettyjä varaosia ei jätetä asiakkaan tiloihin, vaan ne kierrätetään keskitetysti Toshiban viisi sitoumusta Pyrimme tarjoamaan kysyntää vastaavia, laadukkaita, hyvin toimivia ja helppokäyttöisiä tuotteita sekä palveluja Tahdomme edistää avointa ja tervettä työyhteisökulttuuria, jossa ammattitaitoinen henkilöstä voi innolla etsiä uusia haasteita Haluamme auttaa globaalin yhteisön kehittymistä hyväksi, lakeja noudattavaksi ja eettisesti toimivaksi yrityskansalaiseksi Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna Investoimme voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehittelyyn

9 Ympäristövastuullinen kierrätys Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden laitteiden, lisälaitteiden, tarvikkeiden ja varaosien asianmukaisesta kierrätyksestä. Kierrätysjärjestelyt on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Yrityksen ympäristövastuu Kierrätyssopimus laatikon voi tilata erikseen. Sopimuksesta voimme kierrättää myös muiden valmis- Toshiban ympäristövastuuseen tajien toimistolaitteiden värikasetit. liit- Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden tyy olennaisena osana käytönaikaisen tarvikkeiden asianmukaisesta kierrätyk- ympäristövastuun huomioiminen. sestä. Värikasettien ja hukkavärisäiliöiden Käytöstä poistuneet tarvikkeet ja vara- kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta osat kierrätetään sertifioidun kumppanin Käytöstä poistuneiden tarvikkeiden kier- tekemällä kierrätyssopimuksen Toshiban kautta, jolloin materiaalien hyötykäyttö rättäminen on kaikkien ulottuvilla oleva kanssa. on monipuolista ja tehokasta. Tämä sama sitoumus koskee laitteita niiden tapa huolehtia yhteisestä ympäristöstä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja kaato- Laitteen välittömässä läheisyydessä on paikoille päätyviä jätemääriä. aina kierrätyslaatikko, johon tyhjät väri- elinkaaren päättyessä. kasetit laitetaan uutta vaihdettaessa. Laitteen palautuessa asiakkaalta teh- Niin yksittäisten ihmisten kuin suuryri- Kun kierrätyslaatikko täyttyy, se lähete- dään päätös laitteen uudelleensijoitta- tystenkin teot merkitsevät, sillä pienistä tään suorinta tietä kierrätyspisteeseen. misesta, mikä mahdollistaa logistiikasta aiheutuvien ympäristöpäästöjen opti- materiaalivirroista syntyy suuria. Luontoa moinnin. kuormittaa vähiten se, että käyttökelpoi- Lyhyt logistiikkaketju tukee tarvikkeiden set osat kierrätetään ja hyödynnetään kierrätystä parhaalla mahdollisella tavalla uudelleen. Toshiba toteuttaa kierrätyksen ja asiakas saa uudet värikasetit nope- Toshiba kierrättää laitteiden pakkausma- yhteistyössä ISO ympäristöstan- asti. Kierrätyssopimuksen saa kaikkiin teriaalit esiasennuksen jälkeen asianmu- dardin mukaan sertifioitujen kumppanien Toshiban monitoimilaitteisiin, joilla on kaisella tavalla. kanssa. huolto- tai palvelusopimus ja kierrätys-

10 Tulostamisen uudet tuulet Toshiba on kehittänyt järjestelmän, joka muuttaa tulostamisen täysin. Sen sijaan, että heittäisit pois tulostetun paperin, jota et enää tarvitse, voit pyyhkiä sen sisällön ja käyttää paperin uudelleen. Toshiban paperin uudelleenkäyttölaite e-studio RD30 pystyy pyyhkimään tekstin ja kuvat paperista, joka on tulostettu e-studio306lpmonitoimilaitteella, ja voit käyttää paperin uudelleen. Tämä vähentää paperin kulutusta merkittävästi. Näin voit säästää luonnonvaroja ja edistää vihreämpää tulevaisuutta. Paperiton toimisto vai vähemmän paperia toimistossa? Paperitonta toimistoa on odotettu pitkään, mutta yhä edelleen tulostamme ja kopioimme miljardeja sivuja joka vuosi. IDC:n tutkimuksen 1) mukaan pelkästään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) tulostetaan kaksi miljoonaa A4- sivua joka minuutti. Se tarkoittaa lähes kolmea miljardia sivua joka päivä! Tulosteita ei läheskään aina tarvitse arkistoida, jolloin ne vain heitetään pois. Toshiban e-studio306lp/rd30- järjestelmän avulla paperin voi käyttää uudelleen. Jokaisen sivun voi käyttää uudelleen keskimäärin viisi kertaa. Tällä on merkittävä ympäristövaikutus. Vaikka paperittoman toimiston aika ei vielä olekaan tullut, voit käyttää vähemmän paperia joutumatta tinkimään tulosteiden määrästä. Kun toimistossa on e-studio306lp/ RD30-järjestelmä ja jokainen sivu käytetään viisi kertaa (eli neljä kertaa uudelleen ensimmäisen käytön jälkeen), paperin kulutusta voidaan vähentää 80 % ilman, että mitään jätettäisiin kokonaan tulostamatta. Jos tulostat sivua kuukaudessa, olet viiden vuoden kuluttua säästänyt arkkia paperia. Sama määrä paperia, jonka käyttäisit tavallisesti yhdessä vuodessa, kestääkin viisi vuotta! Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisen ratkaisun, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Ekologisuus - taloudellisuus - tehokkuus Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista Käytä paperi uudelleen ja säästä jopa 80 % luonnonvaroja Uusinta Toshiba-tekniikkaa yhdistettynä ainutlaatuiseen toiminnallisuuteen Erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää hiilipäästöjä Vähennät CO2-päästöjä, kun käytät paperit uudelleen Säästät rahaa, kun käytät vähemmän paperia Asiakirjojen työnkulku on entistä ekologisempi ja taloudellisempi 1) IDC. Worldwide Page Volume and Vendor Share Program. Lokakuu 2012.

11 1) Tulostus Tulosta Skannaa Kopioi Faksaa Tulosta/kopioi Toshiban eko-monitoimilaitteella Paperin kulutus 2) Paperin lajittelu 20% uusi paperi 80% uudelleen käytettävä paperi Lajittele paperit käytön jälkeen 1) uudelleen käytettävät paperit 2) pois heitettävät paperit 1) 2) Vähennät CO2-päästöjä käyttämällä paperit uudelleen Säästät rahaa ja vaivaa, käyttämällä paperit uudelleen Pois heitettävät paperit menevät paperinkeräykseen 4) Uudelleenkäyttö Uudelleenkäyttö vähentää paperinkulutusta jopa 80% 3) Paperin pyyhkiminen Pyyhi uudelleenkäytettävät paperit tyhjäksi ja käytä paperi uudelleen Pyyhi Skannaa

12 Turvatulostus säästää ympäristöä Päivittäin yrityksissä tulostetaan erilaisia dokumentteja, joista suuri osa voi olla luottamuksellisia. Tästä syystä on hyvä huomioida olemassa olevat tietoturvaratkaisut ja niiden tuomat mahdollisuudet. Toshiba panostaa vahvasti tietoturvaratkaisuihin, mikä merkitsee käyttäjille kattavaa lisäpalvelujen kokonaisuutta. Toshiban tulostuksenhallintaratkaisu on joustava, integroituu saumattomasti asiakkaan nykyiseen IT-ympäristöön ja sisältää täydelliset työkalut tulosteiden seurantaan ja raportointiin. Follow me -turvatulostus Nykyaikainen toimistotyöntekijä edellyttää liikkuvuutta ja vapautta. Toshiba tarjoaa turvatulostukseen virtuaalisen follow me -tulostusjonon. Tulostimen sijainnista riippumatta käyttäjät voivat vapauttaa tulostustyönsä valintansa mukaan miltä tahansa verkkotulostimelta milloin vain. Jos tulostustyötä ei vapauteta, niin se poistuu jonosta ja näin yritys säästää sekä ympäristöä, että paperikustannuksissa. Tulostustöiden vapautus kortinlukijalla Valvonta ja seuranta käyttäjätasolla Käyttöoikeudet Käyttäjäkohtaiset tulostuskiintiöt Kustannusten seuranta ja raportointi Yksityiskohtaiset käyttötiedot Yli 80 valmista raporttia seurantaan Vihreiden arvojen tulostusratkaisu Toshiba tarjoaa todellista tietoa sisältäviä raportointimalleja ja näihin perustuvaa tulostamisen hallintaa. Näiden työkalujen avulla voit tukea ja vahvistaa liiketoimintasi vihreitä arvoja ja saada toimenpiteistä todellista palautetta, joka on arvokasta omalle organisaatiollesi. Hiilijalanjälki on seurattavissa Näet hetkessä tulostamisen määrästä johtuvan paperikulutuksen ja sitä vastaavan kaadettujen puiden määrän. Tämän avulla voit ottaa suunnan pienentääksesi tarpeettomien tulosteiden määrää ja samalla säästää kallisarvoista luontoa. Tulostusratkaisu töiden seurantaan ja hallintaan Follow me -turvatulostustöiden vapauttaminen miltä tahansa monitoimilaitteelta milloin tahansa kortinlukijan avulla Soveltuu jokaiseen yritykseen ja organisaatioon koosta riippumatta Säästää asikirjojen tuottamisesta ja käsittelystä aiheutuvia, usein tiedostamattomia kustannuksia Karsii turhaa tulostusta ja optimoi järjestelmien käytön automaattisilla säädöillä Antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohjata tulostukset oikealle asiakastilille, osastolle, projektille tai työnumerolle Laskee tulostuskustannukset tileittäin ja asiakkaittain Kerää tiedot asiakirjojen tulostusmääristä, laitteista ja niiden käyttäjistä

13 Alhaisempi virrankulutus auttaa luontoa Miksi maksaisit turhaan sähköstä, jota ei tarvitse käyttää? Toshiba Energy Manager optimoi keskitetysti PC:iden ja monitoimilaitteiden virrankulutuksen esimääriteltyjen asetusten mukaisesti. Virrankulutus ilman Toshiba Energy Manageria Optimoitu virrankulutus Toshiba Energy Managerilla Töihin tullessa työnteon voi aloittaa välittömästi, koska PC:t ovat valmiiksi käynnistettynä Kokousten aikana PC:t ovat virransäästötilassa, jos niitä ei käytetä Lounasaikaan PC:t menevät automaattisesti virransäästötilaan Virransäästötilan ansiosta PC:iden akut kestävät pidempään ja energiaa säästyy Työpäivän päätteeksi kaikki PC:t sulkeutuvat ja niihin asennetaan ajastetusti päivitykset

14 Managed Document Services Eco-MDS Asiakirjojen tuotanto- ja sähkönkulutuskustannukset ovat yrityksissä usein luultua suuremmat. Tavallisesti syyksi paljastuvat puutteet tulostimien ja tietokoneiden hallinnassa, missä piilee merkittäviä säästömahdollisuuksia. Ratkaisuna on Toshiban Eco-MDS -palvelut. Piilokulujen analysointi Osa kustannuksista aiheutuu helposti havaittavista investoinneista laitteisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin. Mutta myös hallinnointi ja ylläpito, energian kulutus, asiakirjojen käsittely ja tukipalvelut synnyttävät piilokuluja, jotka voivat lohkaista jopa 60 % tulostuksen kokonaiskustannuksista. Moni yritys pitää tulostuskulujen arviointia hankalana. Tavallisesti yrityksiltä puuttuvat tarkat tiedot asennetuista tulostimista, tietokoneista ja muista järjestelmistä sekä niiden lukumääristä. Keskeiset tiedot kuten laitteiden käyttöaste, yksittäisten tulostustöiden seuranta, tulostuskäyttäytyminen, tuotantovolyymit ja energian kulutus eivät ole useinkaan saatavilla. Toimintojen tehostaminen Toshiban Eco-MDS -palvelut auttavat tehostamaan osa-alueita, jotka ovat ehkä aiemmin jääneet vaille huomiota. Analyse Implement Manage Kartoitus Dokumentointi Kehityssuunnitelma Toteutus Ylläpito Kehitys

15 Oikeanlaisen palvelun tarjoaminen asiakkaan tarpeisiin edellyttää meiltä kykyä kuunnella asiakasta ja luoda ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuehdotuksia. Ylläpito Kartoitus Kartoitamme nykyisen tulostus- ja PC-laitekannan, sähkönkulutuksen ja toimintatavat. Saamme luotettavan käsityksen kaikista laitteista, niiden tilasta ja käyttötarkoituksesta. Sen jälkeen tutkimme laitteiden kunnon ja teemme käyttäjähaastattelut, joilla selvitämme käyttäjien tyypillistä tulostuskäyttäytymistä ja tarpeita. Dokumentointi Dokumentoimme laitteet, virrankulutustiedot, laitekannan kustannukset, laitteiden käyttömäärät ja -asteet, käyttäjien toiveet ja tarpeet, laitesijoittelut pohjapiirustuksessa, henkilökohtaiset haastattelut ja sähköisen kyselyn tulokset. Tämän nykytilasta tekemämme taloudellisen, teknisen ja työympäristön analyysin pohjalta räätälöimme kehityssuunnitelman, joka täyttää yksilölliset tarpeenne. Kehityssuunnitelma Kehityssuunnitelma sisältää suosituksia tulostusympäristön parantamiseksi. Keskitymme erityisesti kustannussäästöihin, ympäristöasioihin sekä tehokkuuden lisäämiseen. Ehdotetut toimenpiteet voivat kohdistua hankintoihin tai laitteiden käyttöön. Voimme myös suositella muutoksia työnkulkuun, esimerkiksi siirtymistä turvatulostukseen. Toshiba Eco-MDS -ratkaisunne on nyt valmis toteutettavaksi. Toteutus Toteutamme teille yksilöllisesti räätälöidyt ja käyttövalmiit kokonaisratkaisut. Sovitamme laitteet ja järjestelmät yhteen sekä asennamme tarvittavat ohjelmistot. Laajamittaisen valmistelun ja testauksen ansiosta käyttöönotto on nopeaa ja hallittua sekä palvelumme kohdennettua, tavoitteellista ja ympäristöystävällistä. Noudatamme yhteistä projektisuunnitelmaa ja toimenpiteistä laadittua tärkeysjärjestystä. Otamme huomioon myös ympäristöasiat, eli laitteiden mahdollisen uudelleenkäytön ja kierrätyksen. Tulostusympäristön ylläpito on jatkuva prosessi. Valvomme sitä seurantaohjelmilla tiiviissä yhteistyössä kanssanne. Näin voimme joustavasti mukauttaa palvelumme tarpeisiinne ja tavoitteisiinne sopivaksi vaikka ne prosessin edetessä muuttuisivatkin. Toimitamme katkeamattomat ja merkkiriippumattomat ylläpitopalvelut. Näin estämme käyttökatkot ja varmistamme häiriöttömän toiminnan. Lisäetuna on henkilökuntanne vapautuminen laitteiden hallinnointitehtävistä, jolloin se voi rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Jos laitteissa tai ohjelmissa ilmenee ongelmia, käytettävissänne on aina joku asiantuntijoistamme. Kehitys Raportoimme teille säännöllisesti ja kattavasti kaikki tulostusympäristöönne liittyvät tiedot. Tämän informaation, yksityiskohtaisen analysoinnin ja käyttäjätyytyväisyyskyselyjen perusteella voimme ehdottaa kehitystoimenpiteitä, joilla varmistamme jatkuvan optimoinnin vihreitä arvoja kunnioittaen.

16 Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat omistajiensa tuotemerkkejä ja/tai rekisteröimiä tuotemerkkejä vastaavilla markkina-alueilla ja/tai valtioissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme jatkuvasti antamaan uusimmat ja ajantasaiset tuotetiedot yhteistyökumppaneillemme. Joidenkin mallien ominaisuudet saattavat muuttua esitteen julkaisun jälkeen. Copyright 2014 TOSHIBA TEC. Maahantuoja: TOSHIBA TEC NORDIC AB, Finland Branch Klovinpellontie 3, ESPOO Puhelin , Faksi

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshiba mallisto 5 4 3 2 1 0 Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshibalta löytyvät toimivat ja kustannustehokkaat tulostus-, skannaus-, laitehallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut ja lisäksi

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Strålfors ja kestävä kehitys vastuullisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Vastuullisuus on keskeinen osa Strålforsin liiketoimintamallia. Toiminta kestävän

Lisätiedot

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2011 2012 canon-europe.com Yhteiskuntavastuu = ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu Selkeyden vuoksi olemme jakaneet yhteiskuntavastuuraportointimme kolmeen

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Tulostamisen kustannukset ja niiden pienentäminen

Tulostamisen kustannukset ja niiden pienentäminen Tulostamisen kustannukset ja niiden pienentäminen Jussila, Lauri 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tulostamisen kustannukset ja niiden pienentäminen Lauri Jussila Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Hyötytietoa PK-yritykselle Avaa ja tutustu KATTAVA TIETO- PAKETTI!

Data Groupin asiakaslehti. Hyötytietoa PK-yritykselle Avaa ja tutustu KATTAVA TIETO- PAKETTI! Data Groupin asiakaslehti Hyötytietoa PK-yritykselle Avaa ja tutustu KATTAVA TIETO- PAKETTI! Aktiivinen kumppani Olemme paikallinen yritys ja sen vuoksi tunnemme hyvin myös muiden paikallisten yrittäjien

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

sisältö Wulffin historia 4 Wulff lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6

sisältö Wulffin historia 4 Wulff lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 vuosikertomus 2014 22 sisältö Wulffin historia 4 Wulff lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Tilinpäätös: Hallituksen toimintakertomus 24 Konsernin laaja tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma 28 Konsernin

Lisätiedot