Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä"

Transkriptio

1 Toshiba ja ympäristö Vastuullisuus, visio ja elinkaari Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä Kierrätys ja tuotteiden elinkaari on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän

2 Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Toshiba on jo vuosien ajan osoittanut arvostavansa ympäristönsuojelua. Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna. Toshiba noudattaa periaatteita, jotka tähtäävät kaikkien sen sidosryhmien kuten asiakkaiden, työntekijöiden, yhteiskunnan ja ympäristön parhaaksi. Tämän lisäksi tuemme koko yhteisömme hyvinvointia kaikilla toiminnoillamme sekä eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Innovatiivisuus Tarjoamme vain tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat voivat luottavaisesti käyttää. Meidät tunnetaan tuotteidemme poikkeuksellisen korkeasta laadusta. Investoimme tutkimukseen ja ympäristön kannalta merkittävään tuotekehittelyyn runsaasti ja siksi yllämme jatkuvasti uusiin teknologisiin saavutuksiin. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintatavat ja tarpeet ja näin pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja. Ympäristövastuu Ympäristön suojelu on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Haluamme puolustaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä suojella luonnonvaroja. Pyrimme jatkuvasti uudistamaan toimintamallejamme sekä sijoitamme runsaasti varoja tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, jotta voisimme täyttää meihin kohdistuvat odotukset. Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristövastuullisena toimijana kaikilla Toshiban tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifi kaatti. Ympäristön hyvinvointi riippuu valinnoistamme. Voimme itse pienillä teoilla vaikuttaa siihen, kuinka vähennämme ympäristörasitusta. Ympäristövastuullisuus ohjaa toimintaamme Monozukuri (yrityksen arvot) suhtaudumme tehtäviimme ylpeydellä ja innostuksella arvostamme asiakkaitamme aina ja kaikkialla Asiakkaamme toimintatapojen ja tarpeiden ymmärtäminen Innovatiivisuus tekee meistä suunnannäyttäjiä alallamme sijoitamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn Korostamme kaikessa vastuuta ympäristöstä kaikilla tuotantolaitoksilla on ISO14001-ympäristösertifikaatti ja ISO9001-laatusertifikaatti mallistollemme myönnetty Joutsenmerkki kertoo laitteidemme ympäristöystävällisyydestä lyhyen aikavälin ympäristötavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 120 miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä

3 Toshiban ympäristö- visio 2050 Toshiban ympäristövisio 2050 ennakoi ympäristön ja ihmiskunnan ihanteellista sopusointua vuonna Pyrimme työskentelemään kaikin tavoin tämän vision toteuttamiseksi. Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi tulevaisuuden ja luomaan teknologisin Ympäristövaikutusten vähentämiseksi maailman johtavimmimmista ekologisista innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuottei- pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten den koko elinkaaren (valmistus, kierrätys käyttämään resursseja tehokkaasti ja ra- ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja uudelleenkäyttö) ajan. joittamaan kemikaalien käyttöä. ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa. Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoin- on johtavassa roolissa luomassa parempaa ja vihreämpää tulevaisuutta nussa ympäristön kanssa. Pyrimme kaikilla toimillamme edistämään ponnisteluja yhteiskunnan eduksi ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi. Toshiba tähtää turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen edistää kestävää kehitystä ja minimoi luonnonvarojen kuluttamista

4 Ympäristön ehdoilla Energy Star Toshiba pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotantonsa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja uskomme sitoutumisemme olevan tärkeä merkkipaalu matkallamme entistä valveutuneemmaksi ja ympäristölliset näkökohdat huomioivaksi valmistajaksi. Energy Star on kansainvälinen, vapaaehtoinen energiatehokkuuden merkintäohjelma. Sen on kehittänyt Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (US Environmental Protection Agency, EPA) vuonna Nykyisin energiaohjelmaa noudatetaan myös useissa Euroopan maissa. Energy Star -määritykset täyttävät tuotteet tunnistaa Energy Star -merkistä. Energian kulutus - TEC-arvo Toshiban osalta monitoimilaitteita koskevia Energy Star -määrityksiä voidaan soveltaa kaikkiin laitteisiin tarkastelemalla niin sanottua tyypillistä energian kulutusta (Typical Energy Consumption, TEC). Energiankulutus määrittyy laitteen tyypillisen käytön perusteella. Kulutus mitataan laitteen käydessä, sen ollessa välittömästi käytettävissä sekä kaikissa lepo- ja valmiustiloissa. TEC-arvojen perusteella voidaan vertailla laitteiden energiatehokkuutta. Energiaa säästävät toimenpiteet Toshiba pitää velvoitteenaan valmistaa tuotteita, jotka täyttävät Energy Star -ohjelman vaatimukset. Toshiba suosii energiaa säästäviä toimenpiteitä tuotekehittelyn kaikissa vaiheissa (tuotteen ideoinnissa, suunnittelussa, koevalmistuksessa ja lopullisessa tuotannossa), jotta asetettu vaatimustaso saavutetaan. Toshiban kaikkien monitoimilaitteiden TEC-arvot ovat erittäin matalia, mikä tarkoittaa merkittävää energiansäästöä ja tukee ympäristön huomioimista. Toshiban sitoutuminen kestävään kehitykseen Blue Angel -ympäristömerkki maailman ensimmäinen ympäristömerkintäjärjestelmä myönnetään sellaisille tuotteille, jotka aiheuttavat keskimääräistä vähemmän ympäristövaikutuksia Eco Mark -ympäristömerkki ISO14020 ja ISO14024 standardien mukainen ympäristöohjelma ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren RoHS-direktiivi haitallisten aineiden käyttöä rajoittava asetus, jolla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä, vähentämään haitallisia jätteitä ja edistämään jätteiden hyödyntämistä ympäristöä säästäen laitteet eivät saa sisältää lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, kuusiarvoista kromia ja palonestoaineita yli sovittujen pitoisuuksien WEEE-direktiivi asettaa tavoitteet tuotteiden ja tarvikkeiden keräykselle, kierrätykselle ja uudelleenkäytölle

5 Kestävät valinnat Joutsenmerkki Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Kun näet monitoimilaitteessa Joutsenmerkin, voit olla varma, että tuotteen valmistus, käyttö ja hävittäminen kuluttavat ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Joutsenmerkin avulla kuluttajat pysty- Ympäristölle parempia valintoja vät tunnistamaan ympäristön kannalta parhaat tuotteet. Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia myös tuotteen laadulle, joten se myönnetään vain tuoteryhmänsä parhaille tuotteille. Hyvät valinnat kestävät Valinnoillasi on merkitystä. Joutsenmerkki auttaa valitsemaan ympäristöystävällisesti. Joutsenmerkin avulla on helppo tehdä vastuullinen ostos. Tuotteen ympäristöystävällisyys on testattu. Energiankulutus on alhainen, mikä tarkoittaa mm. alhaisempia käyttökustannuksia sekä pienempää vaikutusta ilmaston lämpenemiseen Bentseeni-, styreeni-, otsoni- ja pölypäästöt, kuten myös haihtuvien hiilivetyjen päästöt ilmaan ovat vähäiset, mikä tarkoittaa terveellisempää työympäristöä Laitteen melutaso on alhainen Rakenne ja materiaalit on valittu siten, että laite on helposti purettavissa ja kierrätettävissä käytön jälkeen Varaosia on saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan laitteen tuotannon loppumisesta Terveydelle ja ympäristölle haitallisten materiaalien, kuten klooripitoisten muovien, muovien palonestoaineiden ja raskasmetallien määrää ja laatua on rajoitettu ja haitallisimmat aineet on kielletty kokonaan Laitteen toimittajalla on käytettyjä osia varten lajittelu- ja kierrätyssysteemi Tuotteen käyttäjäinformaatio on kattava ja pitää sisällään mm. tiedot enimmäisenergiankulutuksesta eri tiloissa

6 Tee ympäristölle parempia hankintoja Kestävien hankintojen tavoitteena on toimiston hiilijalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Luonnonvarat ovat rajallisia ja jos haluamme harjoittaa vastuullista toimintaa, meidän on tehtävä järkeviä päätöksiä luonnonvarojen kannalta. Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Yrityksen hankinnoista vastaavat ovatkin ympäristöystävällisen ostamisen merkittäviä vaikuttajia. Hankinnat ovat myös osa yrityksen ympäristövastuuta. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset myös erottuvat positiivisesti! Toshiba haluaa olla mukana helpottamassa päätöksentekoasi. Oma työsi nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi tiedät varmasti tekeväsi ympäristöystävällisiä valintoja. Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä. Toshiba on tunnettu innovaatioistaan, esimerkiksi maailman ensimmäisestä paperin uudelleen käyttävästä ekomonitoimilaitteesta. Arkistokelpoisuus ja alkuperäiset väriaineet ISO standardi takaa, että tulosteet ja kopiot voidaan arkistoida erittäin pitkään ilman tulostusjäljen laadun heikkenemistä. Toshiban monitoimilaitteissa käytettävät alkuperäiset väriaineet ovat arkistokelpoisia ja takaavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Lisäksi käyttäjä voi olla varma, että ne eivät sisällä toimiston työympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi Toshiban värikaseteilla saa tulostettua valmistajan lupaaman määrän sivuja. Värikasettien kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta, kun teette Toshiban kanssa kierrätyssopimuksen. Tehokkaat energiansäästötoiminnot Toshiban monitoimilaitteissa on vakiona energiansäästö -toiminto, joka pienentää merkittävästi virrankulutusta ja laitteet käynnistyvät nopeasti takaisin käyttötilaan. Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana. Laitteiden hiljainen käyntiääni takaa sen, että ne voidaan sijoittaa esimerkiksi avotoimistoon keskeiselle paikalle. Kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Vihreämmän tulevaisuuden puolesta ISO ympäristöstandardi ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka on käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO14001 ISO9001 -laatustandardi standardi laadunvarmistusta varten, mikä määrittää vaatimukset organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi kaikilla Toshiban tehtailla ja tuotantolaitoksilla on ISO9001 Toshiba Carbon Zero -projekti kompensoi hiilijalanjäljen, jonka monitoimilaitteesi sekä sillä tulostaminen jättävät. Olemme valmistelleet hiilipäästöjä kompensoivan hankkeen, jossa hyvitämme Toshiba-monitoimilaitteesi ja sen käytöstä syntyvän hiilijalanjäljen jopa miljoonan tulostetun sivun osalta.

7 Ympäristöystävällinen laitteen käyttö Tavoitteenamme on olla ympäristöystävällisin palveluntarjoaja. Toshiba on sitoutunut ympäristön suojeluun ja valmistaa ympäristöystävällisiä laitteita. Tämän lisäksi laitteen käyttäjät voivat tehdä pieniä valintoja, joilla on suuri merkitys ympäristömme hyvinvoinnille. Yhdessä voimme tehdä muutaman yksinkertaisen asian ja kantaa parempaa vastuuta ympäristöstämme. Kuinka vihreästi haluat toimia? Ympäristömme hyväksi Mieti tarvitsetko tulosteen vai riittääkö sähköinen dokumentti Tulosta yrityksen sisäiseen lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjat Toshiban ekomonitoimilaitteella Lajittele paperit kierrätykseen, kerää uudelleenkäytettävät paperit talteen ja hyödynnä ne Toshiban ekomonitoimilaitteella Kerro käyttäjille ympäristöystävällisistä tulostustavoista, esimerkiksi kaksipuoleinen tulostus Mustavalkoinen tulostus kannattaa asettaa oletukseksi ja värillisiä tulosteita ja kopioita saa tarvittaessa Käyttäjäkoodeilla voi rajoittaa värillisiä tulosteita ja kopioita Kaksipuolinen tulostus säästää paperikuluissa jopa 50% Useita sivuja arkille -toiminto säästää paperikuluissa Pienempi paperinkulutus vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi Värinsäästö -toiminto säästää väriainetta ja sitä kuluu jopa puolet vähemmän Älä tulosta tyhjiä sivuja -toiminto säästää paperikuluissa Viikkoajastin -toiminto sammuttaa ja käynnistää laitteen automaattisesti haluttuna ajankohtana Energiansäästö -toiminto vähentää virrankulutusta Kierrätyslaatikon avulla vähennät jätettä ja värikasetit kierrätetään ja lajitellaan uudelleenkäyttöön Henkilökohtainen tulostus -toiminto ei tulosta työtä paperille ennen laitteelta vapauttamista Verkkofaksi -toiminnon avulla faksin voi lähettää suoraan työasemasta ja ottaa vastaan sähköpostiin Vedostulostus mahdollistaa työn tarkistamisen ennen pitkän tulostussarjan vapauttamista Varmista monitoimilaitteiden ylläpitopitopalveluiden avulla, että laitteet on päivitetty uusimpaan versioon ja toimivat tehokkaasti Älä tulosta sähköposteja vahingossa värillisenä Käytä turvatulostus- tai follow meturvatulostustoimintoja

8 Luonnonvaroja säästävä laitteen elinkaari Elinkaariajattelussa otetaan huomioon päästöjen ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Ympäristövastuullisia tuotteita kokonaisvaltaisesti ideoimalla, suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. 2) Tuotesuunnittelu - panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta 1) Ympäristösitoumus - ympäristönsuojelu on etusijalla kaikessa Toshiban toiminnassa, jokaisen työntekijän on pyrittävä vähentämään ympäristökuormitusta oman vastuualueen mukaan 3) Tuotteen valmistus - ympäristövastuullisia tuotteita valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia 4) Kestävät hankinnat - kuinka vihreästi haluat yrityksesi toimivan? Kun yritys tekee vihreitä hankintoja, se edistää myös uusien innovaatioiden syntyä 5) Logistiikkaketju - optimimoitu logistiikkaketju tehtaalta asiakkaalle CO2-päästöjen minimointi huomioiden 6) Myynti - ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja pystymme toimittamaan ympäristötietoisille asiakkaillemme nykyaikaisia ja huippukehittyneitä ratkaisuja 9) Käytöstä poistaminen - käytöstä poistettujen laitteiden kaikki asetukset nollataan ja kiintolevyt ylikirjoitetaan - laitteet hyötykäytetään tai kierrätetään, jolloin materiaalit saadaan mahdollisimman laajasti uusiokäyttöön 7) Käyttö - paperinkulutuksen pienentäminen vähentää CO2-päästöjä merkittävästi - värikasetit kierrätetään suoraan loppusijoituspaikkaan ja uusi kierrätyslaatikko toimitetaan tilalle 8) Ylläpito - huoltokäyntien optimointi ja turhien ajojen välttäminen - käytettyjä varaosia ei jätetä asiakkaan tiloihin, vaan ne kierrätetään keskitetysti Toshiban viisi sitoumusta Pyrimme tarjoamaan kysyntää vastaavia, laadukkaita, hyvin toimivia ja helppokäyttöisiä tuotteita sekä palveluja Tahdomme edistää avointa ja tervettä työyhteisökulttuuria, jossa ammattitaitoinen henkilöstä voi innolla etsiä uusia haasteita Haluamme auttaa globaalin yhteisön kehittymistä hyväksi, lakeja noudattavaksi ja eettisesti toimivaksi yrityskansalaiseksi Kaikissa liiketoiminnoissa korostamme vastuutamme ympäristöstä, jotta ihmisten terveys ja turvallisuus tai luonnonvaramme eivät olisi uhattuna Investoimme voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehittelyyn

9 Ympäristövastuullinen kierrätys Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden laitteiden, lisälaitteiden, tarvikkeiden ja varaosien asianmukaisesta kierrätyksestä. Kierrätysjärjestelyt on toteutettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Yrityksen ympäristövastuu Kierrätyssopimus laatikon voi tilata erikseen. Sopimuksesta voimme kierrättää myös muiden valmis- Toshiban ympäristövastuuseen tajien toimistolaitteiden värikasetit. liit- Toshiba huolehtii käytöstä poistuneiden tyy olennaisena osana käytönaikaisen tarvikkeiden asianmukaisesta kierrätyk- ympäristövastuun huomioiminen. sestä. Värikasettien ja hukkavärisäiliöiden Käytöstä poistuneet tarvikkeet ja vara- kierrättäminen on helppoa ja vaivatonta osat kierrätetään sertifioidun kumppanin Käytöstä poistuneiden tarvikkeiden kier- tekemällä kierrätyssopimuksen Toshiban kautta, jolloin materiaalien hyötykäyttö rättäminen on kaikkien ulottuvilla oleva kanssa. on monipuolista ja tehokasta. Tämä sama sitoumus koskee laitteita niiden tapa huolehtia yhteisestä ympäristöstä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja kaato- Laitteen välittömässä läheisyydessä on paikoille päätyviä jätemääriä. aina kierrätyslaatikko, johon tyhjät väri- elinkaaren päättyessä. kasetit laitetaan uutta vaihdettaessa. Laitteen palautuessa asiakkaalta teh- Niin yksittäisten ihmisten kuin suuryri- Kun kierrätyslaatikko täyttyy, se lähete- dään päätös laitteen uudelleensijoitta- tystenkin teot merkitsevät, sillä pienistä tään suorinta tietä kierrätyspisteeseen. misesta, mikä mahdollistaa logistiikasta aiheutuvien ympäristöpäästöjen opti- materiaalivirroista syntyy suuria. Luontoa moinnin. kuormittaa vähiten se, että käyttökelpoi- Lyhyt logistiikkaketju tukee tarvikkeiden set osat kierrätetään ja hyödynnetään kierrätystä parhaalla mahdollisella tavalla uudelleen. Toshiba toteuttaa kierrätyksen ja asiakas saa uudet värikasetit nope- Toshiba kierrättää laitteiden pakkausma- yhteistyössä ISO ympäristöstan- asti. Kierrätyssopimuksen saa kaikkiin teriaalit esiasennuksen jälkeen asianmu- dardin mukaan sertifioitujen kumppanien Toshiban monitoimilaitteisiin, joilla on kaisella tavalla. kanssa. huolto- tai palvelusopimus ja kierrätys-

10 Tulostamisen uudet tuulet Toshiba on kehittänyt järjestelmän, joka muuttaa tulostamisen täysin. Sen sijaan, että heittäisit pois tulostetun paperin, jota et enää tarvitse, voit pyyhkiä sen sisällön ja käyttää paperin uudelleen. Toshiban paperin uudelleenkäyttölaite e-studio RD30 pystyy pyyhkimään tekstin ja kuvat paperista, joka on tulostettu e-studio306lpmonitoimilaitteella, ja voit käyttää paperin uudelleen. Tämä vähentää paperin kulutusta merkittävästi. Näin voit säästää luonnonvaroja ja edistää vihreämpää tulevaisuutta. Paperiton toimisto vai vähemmän paperia toimistossa? Paperitonta toimistoa on odotettu pitkään, mutta yhä edelleen tulostamme ja kopioimme miljardeja sivuja joka vuosi. IDC:n tutkimuksen 1) mukaan pelkästään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) tulostetaan kaksi miljoonaa A4- sivua joka minuutti. Se tarkoittaa lähes kolmea miljardia sivua joka päivä! Tulosteita ei läheskään aina tarvitse arkistoida, jolloin ne vain heitetään pois. Toshiban e-studio306lp/rd30- järjestelmän avulla paperin voi käyttää uudelleen. Jokaisen sivun voi käyttää uudelleen keskimäärin viisi kertaa. Tällä on merkittävä ympäristövaikutus. Vaikka paperittoman toimiston aika ei vielä olekaan tullut, voit käyttää vähemmän paperia joutumatta tinkimään tulosteiden määrästä. Kun toimistossa on e-studio306lp/ RD30-järjestelmä ja jokainen sivu käytetään viisi kertaa (eli neljä kertaa uudelleen ensimmäisen käytön jälkeen), paperin kulutusta voidaan vähentää 80 % ilman, että mitään jätettäisiin kokonaan tulostamatta. Jos tulostat sivua kuukaudessa, olet viiden vuoden kuluttua säästänyt arkkia paperia. Sama määrä paperia, jonka käyttäisit tavallisesti yhdessä vuodessa, kestääkin viisi vuotta! Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaille innovatiivisen ratkaisun, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Ekologisuus - taloudellisuus - tehokkuus Maailman ensimmäinen monitoimilaite, jonka käyttämä väriaine voidaan pyyhkiä pois paperista Käytä paperi uudelleen ja säästä jopa 80 % luonnonvaroja Uusinta Toshiba-tekniikkaa yhdistettynä ainutlaatuiseen toiminnallisuuteen Erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, joka vähentää hiilipäästöjä Vähennät CO2-päästöjä, kun käytät paperit uudelleen Säästät rahaa, kun käytät vähemmän paperia Asiakirjojen työnkulku on entistä ekologisempi ja taloudellisempi 1) IDC. Worldwide Page Volume and Vendor Share Program. Lokakuu 2012.

11 1) Tulostus Tulosta Skannaa Kopioi Faksaa Tulosta/kopioi Toshiban eko-monitoimilaitteella Paperin kulutus 2) Paperin lajittelu 20% uusi paperi 80% uudelleen käytettävä paperi Lajittele paperit käytön jälkeen 1) uudelleen käytettävät paperit 2) pois heitettävät paperit 1) 2) Vähennät CO2-päästöjä käyttämällä paperit uudelleen Säästät rahaa ja vaivaa, käyttämällä paperit uudelleen Pois heitettävät paperit menevät paperinkeräykseen 4) Uudelleenkäyttö Uudelleenkäyttö vähentää paperinkulutusta jopa 80% 3) Paperin pyyhkiminen Pyyhi uudelleenkäytettävät paperit tyhjäksi ja käytä paperi uudelleen Pyyhi Skannaa

12 Turvatulostus säästää ympäristöä Päivittäin yrityksissä tulostetaan erilaisia dokumentteja, joista suuri osa voi olla luottamuksellisia. Tästä syystä on hyvä huomioida olemassa olevat tietoturvaratkaisut ja niiden tuomat mahdollisuudet. Toshiba panostaa vahvasti tietoturvaratkaisuihin, mikä merkitsee käyttäjille kattavaa lisäpalvelujen kokonaisuutta. Toshiban tulostuksenhallintaratkaisu on joustava, integroituu saumattomasti asiakkaan nykyiseen IT-ympäristöön ja sisältää täydelliset työkalut tulosteiden seurantaan ja raportointiin. Follow me -turvatulostus Nykyaikainen toimistotyöntekijä edellyttää liikkuvuutta ja vapautta. Toshiba tarjoaa turvatulostukseen virtuaalisen follow me -tulostusjonon. Tulostimen sijainnista riippumatta käyttäjät voivat vapauttaa tulostustyönsä valintansa mukaan miltä tahansa verkkotulostimelta milloin vain. Jos tulostustyötä ei vapauteta, niin se poistuu jonosta ja näin yritys säästää sekä ympäristöä, että paperikustannuksissa. Tulostustöiden vapautus kortinlukijalla Valvonta ja seuranta käyttäjätasolla Käyttöoikeudet Käyttäjäkohtaiset tulostuskiintiöt Kustannusten seuranta ja raportointi Yksityiskohtaiset käyttötiedot Yli 80 valmista raporttia seurantaan Vihreiden arvojen tulostusratkaisu Toshiba tarjoaa todellista tietoa sisältäviä raportointimalleja ja näihin perustuvaa tulostamisen hallintaa. Näiden työkalujen avulla voit tukea ja vahvistaa liiketoimintasi vihreitä arvoja ja saada toimenpiteistä todellista palautetta, joka on arvokasta omalle organisaatiollesi. Hiilijalanjälki on seurattavissa Näet hetkessä tulostamisen määrästä johtuvan paperikulutuksen ja sitä vastaavan kaadettujen puiden määrän. Tämän avulla voit ottaa suunnan pienentääksesi tarpeettomien tulosteiden määrää ja samalla säästää kallisarvoista luontoa. Tulostusratkaisu töiden seurantaan ja hallintaan Follow me -turvatulostustöiden vapauttaminen miltä tahansa monitoimilaitteelta milloin tahansa kortinlukijan avulla Soveltuu jokaiseen yritykseen ja organisaatioon koosta riippumatta Säästää asikirjojen tuottamisesta ja käsittelystä aiheutuvia, usein tiedostamattomia kustannuksia Karsii turhaa tulostusta ja optimoi järjestelmien käytön automaattisilla säädöillä Antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohjata tulostukset oikealle asiakastilille, osastolle, projektille tai työnumerolle Laskee tulostuskustannukset tileittäin ja asiakkaittain Kerää tiedot asiakirjojen tulostusmääristä, laitteista ja niiden käyttäjistä

13 Alhaisempi virrankulutus auttaa luontoa Miksi maksaisit turhaan sähköstä, jota ei tarvitse käyttää? Toshiba Energy Manager optimoi keskitetysti PC:iden ja monitoimilaitteiden virrankulutuksen esimääriteltyjen asetusten mukaisesti. Virrankulutus ilman Toshiba Energy Manageria Optimoitu virrankulutus Toshiba Energy Managerilla Töihin tullessa työnteon voi aloittaa välittömästi, koska PC:t ovat valmiiksi käynnistettynä Kokousten aikana PC:t ovat virransäästötilassa, jos niitä ei käytetä Lounasaikaan PC:t menevät automaattisesti virransäästötilaan Virransäästötilan ansiosta PC:iden akut kestävät pidempään ja energiaa säästyy Työpäivän päätteeksi kaikki PC:t sulkeutuvat ja niihin asennetaan ajastetusti päivitykset

14 Managed Document Services Eco-MDS Asiakirjojen tuotanto- ja sähkönkulutuskustannukset ovat yrityksissä usein luultua suuremmat. Tavallisesti syyksi paljastuvat puutteet tulostimien ja tietokoneiden hallinnassa, missä piilee merkittäviä säästömahdollisuuksia. Ratkaisuna on Toshiban Eco-MDS -palvelut. Piilokulujen analysointi Osa kustannuksista aiheutuu helposti havaittavista investoinneista laitteisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin. Mutta myös hallinnointi ja ylläpito, energian kulutus, asiakirjojen käsittely ja tukipalvelut synnyttävät piilokuluja, jotka voivat lohkaista jopa 60 % tulostuksen kokonaiskustannuksista. Moni yritys pitää tulostuskulujen arviointia hankalana. Tavallisesti yrityksiltä puuttuvat tarkat tiedot asennetuista tulostimista, tietokoneista ja muista järjestelmistä sekä niiden lukumääristä. Keskeiset tiedot kuten laitteiden käyttöaste, yksittäisten tulostustöiden seuranta, tulostuskäyttäytyminen, tuotantovolyymit ja energian kulutus eivät ole useinkaan saatavilla. Toimintojen tehostaminen Toshiban Eco-MDS -palvelut auttavat tehostamaan osa-alueita, jotka ovat ehkä aiemmin jääneet vaille huomiota. Analyse Implement Manage Kartoitus Dokumentointi Kehityssuunnitelma Toteutus Ylläpito Kehitys

15 Oikeanlaisen palvelun tarjoaminen asiakkaan tarpeisiin edellyttää meiltä kykyä kuunnella asiakasta ja luoda ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuehdotuksia. Ylläpito Kartoitus Kartoitamme nykyisen tulostus- ja PC-laitekannan, sähkönkulutuksen ja toimintatavat. Saamme luotettavan käsityksen kaikista laitteista, niiden tilasta ja käyttötarkoituksesta. Sen jälkeen tutkimme laitteiden kunnon ja teemme käyttäjähaastattelut, joilla selvitämme käyttäjien tyypillistä tulostuskäyttäytymistä ja tarpeita. Dokumentointi Dokumentoimme laitteet, virrankulutustiedot, laitekannan kustannukset, laitteiden käyttömäärät ja -asteet, käyttäjien toiveet ja tarpeet, laitesijoittelut pohjapiirustuksessa, henkilökohtaiset haastattelut ja sähköisen kyselyn tulokset. Tämän nykytilasta tekemämme taloudellisen, teknisen ja työympäristön analyysin pohjalta räätälöimme kehityssuunnitelman, joka täyttää yksilölliset tarpeenne. Kehityssuunnitelma Kehityssuunnitelma sisältää suosituksia tulostusympäristön parantamiseksi. Keskitymme erityisesti kustannussäästöihin, ympäristöasioihin sekä tehokkuuden lisäämiseen. Ehdotetut toimenpiteet voivat kohdistua hankintoihin tai laitteiden käyttöön. Voimme myös suositella muutoksia työnkulkuun, esimerkiksi siirtymistä turvatulostukseen. Toshiba Eco-MDS -ratkaisunne on nyt valmis toteutettavaksi. Toteutus Toteutamme teille yksilöllisesti räätälöidyt ja käyttövalmiit kokonaisratkaisut. Sovitamme laitteet ja järjestelmät yhteen sekä asennamme tarvittavat ohjelmistot. Laajamittaisen valmistelun ja testauksen ansiosta käyttöönotto on nopeaa ja hallittua sekä palvelumme kohdennettua, tavoitteellista ja ympäristöystävällistä. Noudatamme yhteistä projektisuunnitelmaa ja toimenpiteistä laadittua tärkeysjärjestystä. Otamme huomioon myös ympäristöasiat, eli laitteiden mahdollisen uudelleenkäytön ja kierrätyksen. Tulostusympäristön ylläpito on jatkuva prosessi. Valvomme sitä seurantaohjelmilla tiiviissä yhteistyössä kanssanne. Näin voimme joustavasti mukauttaa palvelumme tarpeisiinne ja tavoitteisiinne sopivaksi vaikka ne prosessin edetessä muuttuisivatkin. Toimitamme katkeamattomat ja merkkiriippumattomat ylläpitopalvelut. Näin estämme käyttökatkot ja varmistamme häiriöttömän toiminnan. Lisäetuna on henkilökuntanne vapautuminen laitteiden hallinnointitehtävistä, jolloin se voi rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Jos laitteissa tai ohjelmissa ilmenee ongelmia, käytettävissänne on aina joku asiantuntijoistamme. Kehitys Raportoimme teille säännöllisesti ja kattavasti kaikki tulostusympäristöönne liittyvät tiedot. Tämän informaation, yksityiskohtaisen analysoinnin ja käyttäjätyytyväisyyskyselyjen perusteella voimme ehdottaa kehitystoimenpiteitä, joilla varmistamme jatkuvan optimoinnin vihreitä arvoja kunnioittaen.

16 Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat omistajiensa tuotemerkkejä ja/tai rekisteröimiä tuotemerkkejä vastaavilla markkina-alueilla ja/tai valtioissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme jatkuvasti antamaan uusimmat ja ajantasaiset tuotetiedot yhteistyökumppaneillemme. Joidenkin mallien ominaisuudet saattavat muuttua esitteen julkaisun jälkeen. Copyright 2014 TOSHIBA TEC. Maahantuoja: TOSHIBA TEC NORDIC AB, Finland Branch Klovinpellontie 3, ESPOO Puhelin , Faksi

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa Versio 1.0 Julkaistu 2/2016 Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta? Joulukuussa 2015

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.2015 Turku Sivu 1 6.5.2015 Resurssitehokas - AJATELKAA JÄRJESTELMIÄ

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT A Member of the Constructor Group VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT Lisää tuotavuutta ja keräilytehokkuutta Varastoautomaatit Lisäosat Varastoautomaatit - räätälöity aina tarpeen mukaan Kasten-varastoautomaatit

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3.

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3. Ympäristönäkökohdat tarjouskilpailuissa - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus KYSELY:

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 VAIVATONTA TULOSTAMISTA Uudelleentäytettävillä Epson EcoTank -tulostimilla voit tulostaa laadukkaasti ja vaivattomasti erittäin

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot