1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia"

Transkriptio

1 1. Johdanto Mitä ohjelmistotuotanto on? ohjelmointi + ohjelmisto + tekniikat + insinööritaito + kurinalainen työskentely Määritelmä (60-luvun ohjelmistokriisi): The establishment and use of sound principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. (P. Naur, R.Randell (eds.): Software Engineering: A Report on a Conference Sponsored by the NATO Science Committee, 1968) Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 1 Ohjelmistotuotannon ongelmia Ohjelmistojen koko ja monimutkaisuus: jatkuva kasvu, kun yhä vaikeampia ongelmia ratkotaan tietotekniikan avulla isot ohjelmat (yli 10 miljoonaa koodiriviä) yleistyvät jatkuvasti Tuotantoprosessia on hankala määritellä ja mitata: prosessia on vaikea hallita, jos sitä ei voida mitata ohjelmistojen tekeminen on yhä liiaksi improvisointia liian vähän raakaa ja suoraviivaista työtä Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 2 Taina 1

2 Lisää ongelmia Tuotteen määrittely on ongelmallista: asiakas ei oikein tiedä mitä haluaa määrittelyyn ei tunneta tieteellisiä, tai edes käytännössä hyvin toimivia menetelmiä Tuotteen laadusta ei ole varmuutta: laadun formaali määrittely on vaikeaa ohjelmiston kattava testaus on käytännössä mahdotonta Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 3 Lisää ongelmia Ohjelmistoa on työlästä pitää kunnossa: ylläpito = kaikki mikä tapahtuu ohjelman ensimmäisen käyttöönoton jälkeen kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin kehityskustannukset Projektin kulku on usein vaikeasti ennakoitavissa: projektin vaatiman työmäärän arviointi onnistuu harvoin teorian puuttuminen Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 4 Taina 2

3 Lisää ongelmia Ohjelmistotuotannon tieteellinen pohja puuttuu: perustuu enemmän hyväksi havaittuihin menetelmiin kuin eksaktiin tieteeseen käytännössä toimivien ratkaisujen yleistäminen vaatisi teoriatukea Tehtyä työtä käytetään paljon uudelleen mutta epäaattisesti: vain pieni osa (10-20%) kirjoitettavasta koodista on todella uutta, kaikki muu on peräisin jostain standardiosia ei ole tarjolla Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 5 Ongelmien ydin Tieteellisen tutkimuksen ja käytännön tuotantotyön välillä on kuilu: Tutkimus ei välttämättä ratkaise ongelmia. Tieteelliset tulokset sopivat usein tarkasti tiettyyn pienehköön ongelmaan. Yritykset eivät tunne tutkimustuloksia. Yritykset keskittyvät teknologiaan. Yritykset eivät ehdi/osaa/halua ratkoa ohjelmistotuotannon perusongelmia. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 6 Taina 3

4 Mikä on ohjelmisto? Ohjelmistoon kuuluu yhteistyössä toimivia tietokoneohjelmia, ohjelmiin liittyviä syöte- ja tulostiedostoja, ohjelmiin liittyviä konfiguraatiotiedostoja ja käytössä ja ylläpidossa tarvittava dokumentaatio. Ohjelmistotuotannossa pyritään tekemään ohjelmistotuotteita, asiakkaille myytäviä ohjelmistoja. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 7 Mitä vaaditaan hyvältä ohjelmistotuotteelta? ylläpidettävyys: tuotetta voidaan muokata vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin. luotettavuus: tuote ei aiheuta fyysisiä eikä taloudellisia vahinkoja missään tilanteessa. tehokkuus: tuote ei tuhlaa resursseja. käytettävyys: tuote on looginen ja helppokäyttöinen. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 8 Taina 4

5 Mitä on ohjelmistotuotanto? Kaikkiin ohjelmiston tuotannon osaalueisiin vaikuttavaa insinööritaitoa ja -toimintaa (Sommerville, vapaa käännös). Katso myös alkuperäistä määritelmää. Onko se tiedettä? Käytännössä hyviksi koettuja menetelmiä. Kurinalaista insinöörityötä. Tietojenkäsittelytieteen tulosten käyttöä. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 9 Mikä on ohjelmistoprosessi? Ohjelmistoprosessi: Joukko toimintoja joiden tarkoituksena on ohjelmiston kehittäminen tai ylläpito. Kaikissa eräitä samoja perustoimintoja: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus. Ohjelmistoprosessimalli: yksinkertaistettu kuvaus prosessista. toimii pohjana prosessimallista johdetuille ohjelmistoprosessille. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 10 Taina 5

6 Mikä tässä maksaa? kustannusten jakautuminen: elinkaarikustannukset: 25% kehitystyötä 75% ylläpitoa kehitystyökustannukset: 60% määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta 40% testausta Valtaosa kustannuksista on henkilökustannuksia! Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 11 Entä menetelmät ja työkalut? Menetelmät: Systemaattiset työtavat joiden avulla pyritään sekä tehokkaaseen että korkealaatuiseen ohjelmistotuotantoon. Hyödyntävät usein graafista esitystä. CASE? Computer-Aided Software Engineering. Menetelmiä tukevia ohjelmatuotteita. Lisää kysymyksiä: Sommerville luku 1.1 Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 12 Taina 6

7 Ammatillinen vastuu Ohjelmistotuotteen tekeminen ei ole pelkästään tekninen suoritus. Mikä on tekijöiden vastuu jos ohjelmatuote ei toimi odotetulla tavalla? ohjelmatuotteen toiminta aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia? tiedon vuotamista? vaaratilanteita? Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 13 Järjestelmän laatiminen Järjestelmäsuunnittelu (Systems Engineering) käsittelee järjestelmää kokonaisuutena Järjestelmän määrittely, suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja käytettävyys. Järjestelmä on joukko toisiinsa liittyviä yhteistyössä toimivia komponentteja: laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja käyttäjät ja käyttöympäristö Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 14 Taina 7

8 Tietokonepohjaiset järjestelmät Ohjelmisto on erottamaton osa järjestelmää OT-asiantuntijoiden täytyy ymmärtää koko järjestelmän toiminta voidakseen tuottaa laadukkaita ohjelmistoja Monet järjestelmät sisältävät varsin laajoja ohjelmistoja Ohjelmiston keskeisyys => OTasiantuntijat ovat usein samalla koko järjestelmän asiantuntijoita Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 15 Osajärjestelmät Yleensä järjestelmä koostuu useista osajärjestelmistä Kukin osa on itsenäinen kokonaisuus, joka toimii yhteistyössä muiden osien kanssa Ohjelmisto- ja laitteistokomponentit tekevät yhteistyötä toteuttaakseen osajärjestelmän tehtävät Käyttäjät käyttävät järjestelmää joidenkin osajärjestelmien kautta (käyttöliittymä) Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 16 Taina 8

9 Järjestelmän suunnitteluprosessi Työvaiheet: 1. vaatimusten määrittely 2. koko järjestelmän suunnittelu 3. osajärjestelmien kehitystyö 4. järjestelmän integrointi 5. järjestelmän asennus 6. järjestelmän ylläpito 7. järjestelmän alasajo Vastaavia työvaiheita tarvitaan myös ohjelmistoa laadittaessa. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 17 Järjestelmän suunnitteluprosessi Eroja järjestelmän ja ohjelmiston suunnittelun välillä: eri insinöörialojen sanastot, periaatteet ja standardit: eri osajärjestelmien asiantuntijat eivät välttämättä ymmärrä toisiaan järjestelmän muutokset ovat kalliita: tehtyjä päätöksiä ei voida helposti muuttaa esim. jonkin (osa)järjestelmän prototyyppiä ei useinkaan voida laatia vain kokeiltavaksi Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 18 Taina 9

10 Järjestelmän laatimisen osa-alueita (Sommerville) Software Electronic Mechanical Structural ATC s User interface design Civil Electrical Architecture Kuva I. Sommerville 2004 Air Traffic Control Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 19 Järjestelmän laatimisessa käytettävät menetelmät Usein järjestelmän laatimiseen sopivat samat (tai samantapaiset) menetelmät kuin ohjelmiston laatimiseen Esimerkiksi koko järjestelmä on järkevää kuvata kaaviolla, joka sisältää osajärjestelmät ja niiden väliset yhteistyötavat Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 20 Taina 10

11 Esimerkkijärjestelmä (Sommerville) Radar Transponder Data comms. Aircraft comm s. Telep ho ne Position processor Backup position processor C o m m s. processor Backu p comms. processor Aircraft s imu lation Flight plan d at abas e Air Traffic Control architecture Weather map Acco un ting Controller info. Controller consoles Kuva I. Sommerville 2004 Activ ity log ging Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 21 Järjestelmän laatimisen ongelmia Ohjelmiston on sovittava järjestelmään Osajärjestelmien on sovittava yhteen Jos kokonaisuus ei toimi, missä on vika: ohjelmistoa pidetään usein syntipukkina syyt saattavat olla esim. kokonaisuuden huonossa suunnittelussa usein ohjelmistoa voidaan helpoimmin muuttaa Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 22 Taina 11

12 Järjestelmä ja ympäristö Järjestelmä toimii ja vaikuttaa aina jossain ympäristössä (organisaatiossa) Uuden järjestelmän käyttöönotto: uudet toimintatavat: tarvitaan koulutusta uudet työtehtävät: tarvitaan organisaation sisäisiä työtehtävien järjestelyä organisaatiomuutokset: uuden järjestelmän asiantuntijoista tulee organisaatiossa uusia tärkeitä vaikuttajia. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 23 Mitä tästä opimme? Järjestelmää ja ohjelmistoa on laadittava yhteistyössä: Ohjelmistotuotantoa ei voi tehdä ilman tietoa ympäristöstä, johon ohjelmistoa ollaan tekemässä. Yhteistyö edellyttää ohjelmiston laatijoilta valmiutta kommunikoida sovellusalueen asiantuntijoiden kanssa. Kevät 2005 Ohjelmistotuotanto / Taina 24 Taina 12

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen niiden käytössä ja käyttöyhteydessä

Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen niiden käytössä ja käyttöyhteydessä Olli Vilkki, Satu Luojus, Eeva Haikonen Laurea ammattikorkeakoulu, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (digitaalinen media) Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot