Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014"

Transkriptio

1 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet, seurakunnan toiminta- ja vuosikertomukset 2012 ja 2013, toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 sekä kunnalliskertomukset. Kertomukset on toimitettu piispalle, asessorille, lääninrovastille, hiippakuntasihteerille ja notaarille. Kirkkoherran kertomus on lähetetty sähköisessä muodossa myös tarkastukseen nimetyille työyhteisökonsulteille.

2 2 Sisällysluettelo A. Yleisiä tietoja... 3 B. Henkilöstö ja työyhteisö... 5 C. Luottamushenkilöt D. Toiminta I Seurakuntatyön suunnittelu ja kehittäminen II Työalat A. JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKKOMUSIIKKI B) KRISTILLINEN KASVATUS C) DIAKONIA JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ D) LÄHETYSTYÖ E) SIELUNHOITO F) EKUMENIA G) TIEDOTUS H) YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA I)TUKISEKTORIN TYÖALAT E. Yhteenvedot Kirkkoneuvoston arvio seurakunnan tilasta ja toiminnasta Kirkkoherran arvio seurakunnan tilasta ja toiminnasta Talousjohtajan arvio seurakunnan taloudesta Liitteet: Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastolomakkeet Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 ja 2013 Seurakunnan vuosikertomus 2012 ja 2013 Seurakunnan talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Saarijärven kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kannonkosken kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kivijärven kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

3 3 A. Yleisiä tietoja Tiedot annetaan kolmelta edelliseltä vuodelta. Mukana ovat liitteenä seurakunnan tilastolomakkeet A3 A6 kolmelta vuodelta Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi Seurakunnan läsnä oleva väestö Seurakunnan poissa oleva väestö Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta 86,46 % 86,06 % 85,28 % 4. Kastetut Kuolleet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kielellinen vähemmistö 0,1 % 0.1 % 0,1 % 9. Henkilöstömenot Toimintamenot Verotulot yhteensä Vuosikate/seurakunnan jäsen Tietoja kunnasta Väkiluku Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi

4 Väkilukuennusteet (merkitse vuosiluvut) Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi Tilastokeskuksen ennuste vuosi vuosi vuosi Veroprosentti Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 20 19,50 19, , Elinkeinorakenne % 13.4.Maatalous Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 12,2 17,2 21, Teollisuus Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 21,6 21, Palvelu Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 64,4 60,0 68, Muu Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 1,8 1,7 2,2 Ikärakenne % v Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 14,6 14,9 13,3 14,6 15,1 13, v. Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 60,1 55,9 55,1 59,1 54,6 54, Yli 64 v. Saarijärvi Kannonkoski Kivijärvi 25,3 29,2 31,6 26,3 30,3 32,2

5 5 B. Henkilöstö ja työyhteisö 1. Seurakunnan virat ja viranhaltijat Viranhaltija Virka Pvm Autonen Jarmo Kirkkoherra Autonen Minna Diakoni Hakkarainen Esa I kappalainen Hallikainen Tiina II seurakuntapastori Kantalainen Maritta Toimistosihteeri Kaunonen Kaija-Leena Toimistosihteeri Kauppinen Iiris Suntio Kemppainen Timo II kappalainen Laitinen Tuula Diakoni Laulajainen Kristiina Nuorisotyönohjaaja Liimatainen Sirpa Toimistosihteeri Linna Sanna III kanttori Mustonen Kirsti B-kanttori Nuutinen Kaisa Talousjohtaja Rahkonen Heidi I seurakuntapastori Raitonen Marjaana Toimistosihteeri Salminen Tarja Diakoni Salo Mirja Diakoni Tarvainen Sari Toimistosihteeri Vainio Margaret II kanttori Heinänen Taija Vs. nuorisotyönohjaaja Nieminen Saara Vs. nuorisotyönohjaaja Seurakunnan työsopimussuhteiset työntekijät Työntekijä Työsopimussuhde Pvm Hirvensalo Päivi Lastenohjaaja Ingman Birgitta Keittiöapulainen Kinnunen Pirjo Emäntä Kolari Marja-Terttu Lastenohjaaja Liimatainen Mirella Lastenohjaaja Päivärinta Arja Siivooja Siltasalmi Veli Suntio Turpeinen Mervi Suntio Tuntipalkkaiset Hakkarainen Olavi Suntion sijainen Rantala Pia Suntion sijainen

6 6 3. Virkojen ja työsuhteiden muutokset kolmen viime vuoden aikana (virkojen ja työsuhteiden perustamiset ja lakkauttamiset) Virka Nimike Perustaminen Lakkauttaminen Vt. kappalainen Seurakuntamestari V kappalainen Srk-puutarhuri Srk-emäntä IV kappalainen III kappalainen IV kanttori Diakoni Työsuhde Nimike Perustaminen Lakkauttaminen Kiinteistönhoitaja Suntio Srk-emäntä/siivooja Emäntä Siivooja Määräaikaiset virat ja tilapäiset virkasuhteet kolmen viime vuoden aikana Määräaikaiset virat Nimike Pvm Lähetyskasvatussihteeri Vt. diakoni Tilapäiset virkasuhteet Nimike Pvm Tilapäinen srk-pastori Muut viransijaisuudet Nimike Pvm Vs. nuorisotyönohjaaja Vs. nuorisotyönohjaaja Vs. kappalainen Vs. diakoni Kuvaus määräaikaisuuden, osa-aikaisuuden ja vuorotteluvapaiden käytöstä Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään kausiluonteisissa tehtävissä ja eri sijaisuuksissa. Suurin määräaikaisten ryhmä on hautausmaatyöntekijät, joita Saarijärven hautausmailla on etupäässä puolen vuoden työsopimuksella keskimäärin kymmenen henkilöä ja lisänä kaksi hautausmaatyöhön tutustuvaa nuorta. Kivijärven hautausmailla työsopimusjakso on hieman lyhyempi kuin Saarijärvellä, ja Kivijärvellä palkattuja työntekijöitä on kaksi. Muita määräaikaisia työntekijöitä on kesäisin

7 7 kahden kuukauden aikana varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä. Heitä ovat esimerkiksi kesäteologi, nuorisotyöharjoittelija ja leiriavustajat. Mellikan leirikeskus on käytössä kesäkuukausina ja alkusyksystä. Emäntä ja keittiöapulainen tarvitsevat määräaikaisen keittiöapulaisen avukseen toukokuun puolesta välistä alkaen heinäkuulle saakka. Määräaikaisen työaika riippuu leirien lukumäärästä. Olemme pyrkineet kokoaikaisiin palvelussuhteisiin. Pylkönmäen kappeliseurakunnan suntion työaikaa lisättiin 22 viikkotyötuntiin vuoden 2012 alusta. Pitkäaikainen siivooja halusi keventää työpanostaan viimeisiksi vuosiksi ennen varsinaiselle eläkkeelle jäämistään. Hän jäi osa-aikaeläkkeelle muutama vuosi sitten ja eläkkeelle maaliskuun lopussa Hän on ollut valintaansa tyytyväinen. Vuorotteluvapaa antaa vakinaisille palvelussuhteisille mahdollisuuden vetää hieman henkeä ja sijaiselle mahdollisuuden määräaikaiseen, enintään vuoden mittaiseen, työhön. Saarijärvellä vuorotteluvapaalla oli vuonna 2013 diakoni ja kappalainen, molemmat maksimipituuden. Edellinen vuorotteluvapaalla ollut oli lastenohjaaja ( ). Hänkin oli vuorotteluvapaalla vuoden verran. Jokainen vuorotteluvapaalla ollut tuntui tyytyväiseltä vapaaseensa. 6. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma ja henkilöstötilinpäätös Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelussa työ jaetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien työntekijöiden kesken. Palkkalistoilla oleville työntekijöille pyritään tarjoamaan mahdollisimman täydet toimenkuvat. Virkoihin ja työsuhteisiin palkataan ensisijaisesti ammattipätevyyden omaavia henkilöitä. Papit ja kanttorit Seurakunnan papistossa on jatkossa kirkkoherran virka, kaksi kappalaisen virkaa ja kaksi seurakuntapastorin virkaa. Kivijärven ja Kannonkosken kappeliseurakunnissa on sekä yhteinen papin että yhteinen kanttorin virka. Pylkönmäen alueelle nimetään oma pappi. Diakonit Yhteen diakonian virkaan liitetään lakkaavan lähetyskasvatussihteerin osa-aikaisen viran tehtävät. Kiinteistöt, hautausmaat ja toimistotyö Kiinteistöhuolto on ulkoistettu koko seurakunnan alueella, lukuun ottamatta Pylkönmäen kappeliseurakuntaa, jossa osa-aikainen suntio hoitaa jonkin verran myös kiinteistöjä muiden tehtäviensä ohella. Hautausmaiden hoito on ulkoistettu osittain. Ulkoistamista jatketaan, kun siihen tarjoutuu luontevia mahdollisuuksia ja se on taloudellisesti järkevää. Keittiö- ja siivoustyössä on seurakuntaemännän lisäksi kolme siivoojaa/keittiötyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen. Eläköitymisten myötä siivoustyö ulkoistetaan, ja seurakuntatilaisuuksien tarjoilujen osalta tukeudutaan vapaaehtoistyöhön. Kaikissa toimipaikoissa yhtenäistetään ruokatarjoiluihin liittyvät käytännöt ja maksut. Tavoitteena on kustannusvastaavuus. Seurakunnalliset tapahtumat koordinoidaan niin, että keittiötyöntekijöiden vähentyessä seura-

8 8 kuntaemäntä voi hoitaa tarjoilut kaikissa toimipaikoissa mahdollisen vapaaehtoistyövoiman avulla. Suntiotyövoimaa on yksi päätoiminen virka Saarijärvellä. Kannonkoskella ja Kivijärvellä on yhteinen suntio työsopimussuhteessa, ja häntä lomittaa tarvittaessa tuleva tuntipalkkainen työntekijä. Pylkönmäellä on osa-aikainen suntio. Työn erityisluonteesta johtuen suntiotyön ulkoistaminen on vaikeaa. Tammi maaliskuussa jumalanpalvelukset järjestetään seurakunnan pääkirkkoa lukuun ottamatta seurakuntataloissa. Kirkoissa pidetään pelkkä peruslämpö, jota nostetaan vain siunaustilaisuuksiin Kannonkoskella ja Pylkönmäellä. Kivijärvellä kaikki siunaukset toimitetaan siunauskappelissa talvikauden ajan. Saarijärvellä siunauksiin on käytettävissä kappelin lisäksi muun muassa kirkon huoltorakennuksen tila. Seurakunta avustaa omaisia tarvittaessa tilajärjestelyistä aiheutuvissa vainajien ylimääräisissä siirtokustannuksissa. Taloushallinnossa on tällä hetkellä talousjohtajan lisäksi kolme toimistosihteeriä, joista kaksi hoitaa myös kappeliseurakuntien seurakuntatoimistoja ja lomittaa satunnaisesti virastossa. Työntekijöistä yksi lomittaa suntiota Saarijärvellä talvikausien ajan. Lisäksi toimistosihteerit järjestävät seurakunnan arkistoja kaikissa toimipaikoissa. Projekti alkoi vuonna 2008 ja jatkunee vielä useita vuosia. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan seurakunta liittyy kirkkohallituksen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Liittymisestä johtuvan lisätyön ja ylimenokauden jälkeen taloustoimistoa varaudutaan hoitamaan yhden toimistosihteerin ja talousjohtajan työpanoksella. Muutosprosessin yhteydessä toimistosihteeripalvelut lakkaavat kappeliseurakunnista ja koko asiakaspalvelu keskitetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherranvirastossa on tällä hetkellä yksi toimistosihteerin virka ja hautausmaatoimistossa toinen. Työntekijät sijaistavat toisiaan. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton myötä virkojen toimenkuvat tarkistetaan. Strategia jatko Vuoden 2014 alussa asetetaan uusi strategiatyöryhmä valmistelemaan seurakunnan strategiaa vuosille Henkilöstötilinpäätös: erillinen liite. 7. Kuvaus harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käytöstä HAVA-järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön. 8. Arvio henkilöstörakenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja muutostarpeista Seurakuntaliitoksen myötä henkilöstörakenteessa on tapahtunut muutoksia. Henkilöstö on vähentynyt. Pääsääntöisesti vapautuvia virkoja ja työsuhteita ei ole laitettu auki, vaan tehtävät ja työt on järjestelty uudelleen, mikäli se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Henkilöstörakenne on nykyisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin nähden tasapainossa. Henkilöstökulujen osuus on 46,7% toimintakuluista. Seurakuntaliitoksen jälkeen seurakunta on pyrkinyt systemaattisesti eroon osa-aikaisista palvelusuhteista aina, kun se on ollut mielekästä työnantajan ja työntekijän kannalta. Näin on

9 9 pyritty työsopimuslain mukaisesti tarjoamaan kokoaikaisia työsuhteita tai ainakin suurempaa osa-aikaisuutta. Muutamien viime vuosien aikana on tehty useita virkajärjestelyjä. Näiden virkajärjestelyjen tuloksena Kannonkosken ja Kivijärven kappeliseurakunnissa on nykyisin yhteinen kappalainen, diakoni, kanttori ja suntio. Saarijärven alueella on aluekappalainen, ja koko seurakunnalla on yhteinen kasvatustyön seurakuntapastori. Pylkönmäellä on yhteinen seurakuntapastori ja kanttori Saarijärven kanssa. Yksi diakoni hoitaa Pylkönmäen kappeliseurakuntaa ja koko seurakunnan lähetystyötä sekä vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja koordinointia. Saarijärven alueella on kaksi diakonia, jotka vastaavat diakoniatyön erityisryhmistä ja joista toinen toimii diakoniatyön koordinaattorina. Saarijärven alueen kanttori toimii vastaavana kanttorina ja musiikkityön koordinaattorina. Kaksi nuorisotyönohjaajaa vastaa koko seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä, ja heillä on tukenaan kasvatustyön pappi. Kolme lastenohjaaja vastaa päiväkerho- ja perhekerhotoiminnasta koko seurakunnan alueella. Seurakunnassa on neljä toimistosihteeriä, joista yksi kirkkoherranvirastossa, yksi hautausmaatoimistossa ja kaksi taloustoimistossa. Toimistosihteerit ovat osallistuneet myös kappelien seurakuntatoimistojen tehtäviin. Talousjohtaja johtaa koko seurakunnan taloutta. Yksi toimistosihteeri eläköityy , ja hänen työnsä jaetaan muiden toimistosihteerien kesken. Siirtyminen Kipaa:n tapahtuu vuonna Saarijärvellä ja Kivijärvellä on yhteinen emäntä, joka toimii koko seurakunnan pääemäntänä. Suntioiden tehtäviin Kannonkoskella ja Pylkönmäellä kuuluu pienissä määrin emännän tehtäviä. Saarijärvellä ja Pylkönmäellä on yksi yhteinen tuntipalkkainen lomittaja, samoin Kannonkoskella ja Kivijärvellä. Edellä mainitut hoitavat siivoukset. Hautausmailla on kesäisin kesätyöntekijöitä. Ostopalveluna hankitaan kiinteistövastaavan tehtävät, kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitoa sekä haudankaivuita. Henkilöstön tehtävänkuvat ovat selkeitä ja työnjako on toimiva. Seurakunnan henkilöstö on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Perustehtävä pystytään hoitamaan hyvin. Osa seurakunnan tehtävistä hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Seurakunnan henkilöstörakenne on saatu yhteisellä suunnittelulla tämän hetken arvion mukaan tarkoituksenmukaiseksi ja seurakunnan taloudellisiin mahdollisuuksiin ja resursseihin nähden sopivaksi. Siksi aivan lähivuosina (2 3 vuoteen) ei ole muutostarpeita. Jäsenmäärän mahdollinen laskeminen alle :een asettaa kuitenkin uusia haasteita ja muutospaineita henkilöstörakenteeseen. Samoin mahdolliset seurakuntayhtymien syntymiset saattavat vaikuttaa henkilöstörakenteeseen. 9. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen (yleiskirje A 11/2010) toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat Kehittämissuunnitelma laaditaan vuosittain. Suunnitelma toimitetaan kirkkoneuvoston vahvistamana tuomiokapituliin sen antamien ohjeiden mukaisesti. Koulutuksiin haetaan sähköisesti Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan ja tuomiokapitulin ja Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksiin haetaan niiden antamien ohjeiden mukaisesti.

10 Työyhteisön kokoukset: a) kokoonpanot, b) kokoontumistiheys ja c) kokousten käsittelemät asiat Työntekijäkokoukset aloitetaan hartaudella tai rukouksella. Hartauden pitää kukin työntekijä vuorollaan. Alla on eritelty työntekijäkokoukset sisältöineen ja kokoonpanoineen. Talonkokouksia on noin neljä vuodessa. Ne ovat puolen päivän mittaisia kokouksia, joihin osallistuu koko työyhteisö. Talonkokouksissa käsitellään isohkoja koko työyhteisöä koskettavia asioita. Kesäkauden avauksessa vietetään messua, ja silloin joukkoon liittyvät myös kausityöntekijät. Samoin syyskauden avauksessa vietetään messua. Kirkkoherra johtaa kokouksia. Toiminnallisen puolen työntekijäkokouksiin (papit, kanttorit, diakonit, nuorisotyönohjaajat, vastaava lastenohjaaja ja suntio) kokoonnutaan kolmen viikon välein. Saarijärven ja Pylkönmäen työntekijät ovat mukana joka kerta ja Kannonkosken ja Kivijärven työntekijät kuuden viikon välein. Kokouksissa on asialista, asioiden käsittelyä, tiedotusta, työn jakamista, kuulemista, mielipiteiden ja näkökulmien vaihtamista, työn arviointia, palautetta ja keskinäistä tukemista. Jokainen voi nostaa työasioita käsittelyyn, joko ilmoittamalla kirkkoherralle etukäteen tai esittämällä asian käsittelyä kokouksen alussa. Kokouksista laaditaan muistio (vuoden 2014 alusta alkaen), joka on kaikkien työntekijöiden luettavissa yhteisissä kansioissa. Kirkkoherra johtaa kokousta. Talouden ja hallinnon puolen työntekijäkokouksissa mukana on talousjohtaja, toimistosihteerit, emäntä ja siivooja. He kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita, jaetaan töitä, tiedotetaan, kuullaan ja tuetaan työntekijöitä, tehdään arviointia ja annetaan ja otetaan vastaan palautetta. Talousjohtaja johtaa kokousta. Kappeliseurakuntien työntekijäkokouksissa mukana on kappelin pappi, kanttori, diakoni, suntio ja joskus myös toimistosihteeri. He kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa suunnitellaan kappeliseurakuntien toiminnan ja työn sisältöä, jaetaan töitä, kehitetään toimintamuotoja, arvioidaan tehtyä työtä ja annetaan ja otetaan vastaan palautetta. Kokousta johtaa kappeliseurakunnan pappi. Tiimikokoukset (työaloittain). Seurakunnassa on lapsityön, nuorisotyön, diakoniatyön, musiikkityön ja aikuistyön tiimit. Tiimit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. Tiimit vastaavat työalan kehittämisestä koko seurakunnan alueella. Koordinaattori tai työalan vastaava työntekijä koordinoi työalansa työtä ja toimii tiimin vetäjänä. Kokousta johtaa työalan vastaava työntekijä tai koordinaattori. Jumalanpalveluskokouksiin osallistuvat papit, kanttorit ja suntiot. He kokoontuvat kolme kertaa vuodessa suunnittelemaan ja organisoimaan koko seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kokous kestää puoli päivää. Kausisuunnitelma laaditaan kevääksi, kesäksi ja syksyksi. Kokouksissa voidaan käsitellä myös teologisia kysymyksiä ja jumalanpalveluelämän kehittämistä. Jumalanpalveluskokouksessa on valmisteltu esimerkiksi uusi kuorisääntö. Kokouksia johtaa kirkkoherra. Aamuhartaudet. Kerran kuukaudessa on aamuhartaus ja kahvit Saarijärven alueen työntekijöille. Aamuhartauteen ja kahveille voidaan osallistua myös kappeleista, jos hartaus sopii työtilanteeseen ja aikatauluun. Kappeleista ei ole velvollisuutta osallistua. Aamuhartauden yhteydessä tiedotetaan ja keskustellaan lyhyesti ajankohtaisista asioista.

11 11 Virkistys- ja työyhteisöpäivät. Työyhteisön yhteinen virkistyspäivä on kerran vuodessa, samoin joulujuhla. Yhteistä tyky-toimintaa on vaihtelevasti, josta lisää seuraavassa. 11. Kuinka työyhteisön hoitaminen (esim. TYHY-toiminta, työyhteisökoulutus, virkistyspäivät ja vastaavat) on toteutettu seurakunnassa? Työyhteisön ja henkilöstön hyvinvointi on seurakuntamme strategian keskeisiä tavoitteita. Työntekijämäärän vähentyessä ja työn vaativuuden lisääntyessä työhyvinvointiin panostetaan entistä määrätietoisemmin. Työyhteisön hyvinvoinnin eteen on tehty töitä vuosien ajan. Seurakuntaliitoksen jälkeen työyhteisön hoitamisen, työntekijöiden yhteenkuuluvuuden vahvistamisen ja yhteisten pelisääntöjen luomisen merkitys on entisestään korostunut. Yhteistyötoimikunta kokoontuu 2 4 kertaa vuodessa suunnittelemaan ja päättämään työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Seurakuntaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena eli Saarijärven seurakuntana, johon kuuluvat Saarijärven alue ja kolme kappeliseurakuntaa. Työyhteisön hoitaminen tapahtuu luontevasti säännöllisissä kokouksissa ja tapaamisissa. Näitä ovat säännölliset työntekijäkokoukset, aamurukoukset ja kausimessut. Kaksi kertaa vuodessa pidetään niin sanottu talonkokous, jossa käsitellään ajankohtaisia työhyvinvointia tai työsuojelua koskevia aiheita. Talonkokouksissa on käytetty tarvittaessa asiantuntijavierailijoita. Työntekijöiden huomiointi tapahtuu yhteisissä kokoontumisissa ja juhlistamisissa (esimerkiksi merkkipäivät, joulujuhlat). Työntekijöiden jaksamista on tuettu osoittamalla talousarviomäärärahoja omaehtoiseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Virkistystoimikunnan vastuulla on ollut joulujuhlan ja muiden virkistysretkien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen. Seurakunta on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Työhyvinvointikoulutusta on runsaasti tarjolla. Työyhteisökonsultaatioita ja -koulutusta on ollut seurakuntaliitoksen yhteydessä sekä edellisen kirkkoherran eläköitymisen yhteydessä. Työnohjausta on tarjottu ja annettu sitä tarvitseville toiminnallisen puolen työntekijöille. Samoin toimistotyöntekijöiden työnohjausmahdollisuuksia on selvitetty. Seurakuntamme laajuus edellyttää, että työntekijäkokoukset ja yhteiset tapaamiset suunnitellaan hyvin. Keskinäiseen ylimääräiseen seurusteluun ei työpaikalla juuri jää aikaa, vaan työtunnit käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Tauot ja kahvihetket ovat työntekijöiden keskinäisiä seurustelu- ja lepohetkiä. Työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitys korostuu työn haasteiden ja vaativuuden lisääntyessä. Seurakunnan työyhteisölle on laadittu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ohjelma (työsuojelun toimintaohjelma), jota yhteistyötoimikunta päivittää ja pitää ajan tasalla. Ohjelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa Seurakunnan työntekijöiden osallistuminen hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallintoon Tällä hetkellä ei toimita hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallinnossa.

12 12 C. Luottamushenkilöt 1. Hallintoelinten (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja mahdolliset jaostot, johtokunnat) kokouskerrat kertomusvuonna Vuoden 2013 aikana kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja kirkkoneuvosto kymmenesti. Kannonkosken ja Kivijärven kappelineuvostot pitivät kolme ja Pylkönmäen kappelineuvosto viisi kokousta kertomusvuoden aikana. Lisäksi seurakunnassa työntekijöiden tukena toimi viisi vastuuryhmää (aikuistyön, kansainvälisen työn, kasvatustyön, diakoniatyön ja seurakuntatyön vastuuryhmät), jotka kokoontuivat vuoden mittaan vaihtelevasti tarpeen mukaan. 2. Seurakunnan luottamushenkilöt (hallintoelin, tehtävä, nimi, ammatti, syntymävuosi) KIRKKOVALTUUSTON JÄSENET Nimi Tehtävä Syntymävuosi Haapakoski Toni jäsen 1973 Halonen Jouni jäsen 1963 Hurskainen Mirja jäsen 1963 Hänninen Jaana jäsen 1966 Iso-Ahola Jukka jäsen 1951 Jokinen Timo jäsen 1962 Kalliokoski Heikki jäsen 1942 Kantonen Reijo jäsen 1961 Karvonen Liisa jäsen 1990 Kautto Anneli jäsen 1954 Kinnunen Tuula varapuheenjohtaja 1950 Leppämäki Pirjo jäsen 1968 Liimatainen Marjatta jäsen 1940 Luotola Pirjo jäsen 1960 Muittari Riitta jäsen 1956 Oinonen Leena jäsen 1936 Merruntaus-Peltola Tarja jäsen 1962 Pokela Erja jäsen 1961 Raitanen Mikko jäsen 1954 Reinikka Leena jäsen 1957 Riihimäki Sirpa jäsen 1957 Saari Kirsi jäsen 1963 Salminen Pirjo jäsen 1964 Sekki Eero puheenjohtaja 1951 Seppänen Erkki jäsen 1950 Tuomi Pentti jäsen 1946 Viitanen Päivi jäsen 1953 KIRKKONEUVOSTON JÄSENET Nimi Tehtävä Syntymävuosi Hakanen Markku jäsen 1943 Hänninen Jaana jäsen 1966 Jokinen Timo varapuheenjohtaja 1963 Kalliokoski Heikki jäsen 1942 Kautto Anneli jäsen 1954 Leppämäki Pirjo jäsen 1968 Muittari Riitta jäsen 1956

13 13 Raitanen Mikko jäsen 1954 KANNONKOSKEN KAPPELINEUVOSTO Nimi Tehtävä Syntymävuosi Hurskainen Mirja jäsen 1963 Hänninen Jaana jäsen 1966 Kainulainen Jukka jäsen 1961 Kotilainen Jukka jäsen 1968 Paananen Antti varapuheenjohtaja 1943 Hintikka Maija puheenjohtaja 1944 Saari Kirsi jäsen 1963 Seppälä Inkeri jäsen 1979 KIVIJÄRVEN KAPPELINEUVOSTO Nimi Tehtävä Syntymävuosi Ahonen Hannu jäsen 1955 Halonen Jouni varapuheenjohtaja 1963 Jokisalo Kauko jäsen 1942 Kinnunen Tuula puheenjohtaja 1950 Korpiaho Pirkko jäsen 1965 Liimatainen Marjatta jäsen 1940 Oinonen Leena jäsen 1936 Pirnes Erkki jäsen 1949 Hakanen Markku kirkkoneuvoston edustaja 1943 PYLKÖNMÄEN KAPPELINEUVOSTO Nimi Tehtävä Syntymävuosi Lehtomäki Vesa jäsen 1941 Mäkinen Liisa jäsen 1940 Rämänen Jukka jäsen 1951 Kantonen Reijo varapuheenjohtaja 1961 Lehtonen Juha jäsen 1968 Sorri Riitta jäsen 1966 Lehmonen Martti jäsen 1941 Viitanen Päivi puheenjohtaja 1953 Raitanen Mikko kirkkoneuvoston edustaja Kirkkoneuvoston nimeämät työryhmät ja toimikunnat Kirkkoneuvosto on nimennyt vastuuryhmiä ja työryhmiä, jotka toimivat työntekijöiden ja tiimien tukena, työn ideoijina ja kehittäjinä. Myös kappelineuvostot ovat nimenneet vastuuryhmiä erityisesti diakoniatyöhön. Toimikaudekseen kirkkoneuvosto on nimennyt seuraavat vastuuryhmät: a) Kansainvälinen työ: Liisa Autio, Tuija Kantalainen, Anna-Liisa Talaskivi, Virpi Vesisenaho, Sirpa Jäsberg (Kannonkoski), Hilkka Nikitin (Kivijärvi) ja Seija Talaskivi (Pylkönmäki) b) Diakoniatyö: Heli Ihanainen, Marja-Leena Lehtinen, Tuija Nykänen-Sole, Pekka Mäki, Irma Oikari, Irma Piesanen ja Erkki Seppänen. c) Lapsityö: Sari Honkonen, Sirpa Matilainen, Riitta Muittari, Elina Piispanen ja Riitta Sorri (Pylkönmäki).

14 14 d) Seurakuntatyö: Asta Mäkelä, Lauri Pasanen, Jussi Perämäki, Aino Rautiainen, Kirsti Mustonen (siht.) ja Esa Hakkarainen (pj). e) Kiinteistötyöryhmä: Eero Sekki (pj), Heikki Tarvainen, kirkkoherra ja talousjohtaja, Keijo Sironen (tekninen asiantuntija). f) Strategiatyöryhmä: kirkkoherra (pj), talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston jäsen Tuula Kinnunen, aluekappalainen, kappeliseurakuntien papit ja kasvatustyöstä vastaava seurakuntapastori. Työryhmä kutsuu tarvittaessa työalojen koordinaattoreita ja asiantuntijoita kuultaviksi. 4. Piirineuvostot tai muu alueorganisaatio Seurakunnassa on kolme kappeliseurakuntaa (Kivijärven, Kannonkosken ja Pylkönmäen kappeliseurakunnat), joiden asemaa ja tehtävää määrittelevät kappelineuvostojen ohjesäännöt. Kappelineuvostojen jäsenet, katso kohta 2: Seurakunnan luottamushenkilöt. Saarijärven alueen seurakuntatyötä ideoi ja kehittää työntekijöiden tukena seurakuntatyön vastuuryhmä (jumalanpalveluselämä ja yleinen seurakuntatyö). 5. Luottamushenkilöiden koulutus Luottamushenkilöille suunnattu koulutus on uuden nelivuotisen valtuustokauden alussa. Luottamushenkilöiden vuotuisille neuvottelupäiville on otettu osaa. Rovastikunnallisiin seurakuntarakenteita koskeviin neuvotteluihin oli mahdollisuus osallistua kaikilla luottamushenkilöillä. Luottamushenkilöiden seminaaripäiviä on ollut harvakseltaan. 6. Seurakunnan luottamushenkilöiden osallistuminen hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallintoon Tällä hetkellä luottamushenkilöistä kukaan ei osallistu hiippakunnan tai kokonaiskirkon hallintoon. Kannonkoskelainen Johannes Leppänen on kuluvalla toimikaudella kirkkohallituksen jäsen, mutta hän ei ole tällä erää seurakunnan hallinnossa mukana. 7. Kuinka henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyön toimivuus on varmistettu? Työtä suunnitellaan ja tehdään työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Toimintaa suunnitellaan, tavoitteita asetetaan ja työtä arvioidaan työntekijäkokouksissa, tiimeissä, vastuuryhmissä, kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Työryhmissä ja vastuuryhmissä on sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Kiinteistöasiat käsitellään lähes kauttaaltaan kiinteistötyöryhmässä, jossa on viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen seminaari-ilta oli viimeksi marraskuussa Yhteisiä seminaaripäiviä tai -iltoja toiminnan ja työn suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi pyritään pitämään kerran vuodessa. Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti seurakunnan eri toimintoihin ja palvelutehtäviin (vapaaehtoisina). Työntekijät ja luottamushenkilöt tuntevat toisensa. Yhteistyö on luontevaa, ja sitä tehdään hyvässä hengessä.

15 15 Viranhaltijoille kuuluu asioiden valmisteluvastuita virkojensa perusteella. Henkilöstön ja toiminnan operatiivinen johtaminen kuuluvat kirkkoherralle ja talousjohtajalle. Strategiset linjaukset ja strateginen johtaminen kuuluu kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi kirkkoneuvostolle. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt tietävät roolinsa ja tehtävänsä. Perehdyttämisessä ja koulutuksessa tämä huomioidaan. 8. Millainen on seurakunnan voimassa oleva strategia? Jos on, milloin se on laadittu / päivitetty? Saarijärven seurakunnan strategia on päivitetty vuonna 2012, ja se on laadittu vuoteen 2015 asti. Strategiassa on lyhyesti määritelty perustehtävä, visio ja toimintaa ohjaavat arvot, toimintaan vaikuttavat muuttujat, toiminnan painopisteet sekä talouden ja hallinnon haasteet. Strategia sisältää myös henkilöstösuunnitelman. Strategia ohjaa seurakunnan toimintaa, auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa, viitoittaa yhteisiä suuntaviivoja ja määrittelee painopistealueita. Seurakunnan strategiaa uusitaan parhaillaan. Kirkkoneuvosto perusti strategiatyöryhmän laatimaan strategian vuoteen Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiaseminaari pidettiin , jolloin pohdittiin seurakunnan edessä olevia haasteita ja mahdollisuuksia sekä toimintaan vaikuttavia kehityssuuntia. Seminaarissa hahmoteltiin toiminnan suuntaviivoja ja painopisteitä vuoteen Jatkotyöskentely tapahtuu työtiimeissä, työntekijäkokouksissa ja vastuuryhmissä. Strategiatyöryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana työstämään syntyvää materiaalia. Vuoden 2014 lopussa strategialuonnos tulee kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsiteltäviksi. Kirkkoherran tavoitteena on hyödyntää Kirjo III - johtamiskoulutusta strategiatyöskentelyn hyväksi. Piispantarkastuksen mahdolliset havainnot ja kehitysehdotukset huomioidaan ja hyödynnetään strategian laadinnassa D. Toiminta I Seurakuntatyön suunnittelu ja kehittäminen 1. Miten seurakuntaelämä on muuttunut kymmenen viime vuoden aikana? Seurakuntarakenne on muuttunut olennaisesti. Kannonkoski, Kivijärvi ja Pylkönmäki liittyivät kappeliseurakuntina Saarijärveen vuonna Seurakunta on laaja ja harvaan asuttu, ja toimipaikkoja on useita. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut jyrkästi ikärakenteesta johtuen. Seitsemän vuoden aikana, seurakuntaliitoksen jälkeen, jäsenmäärä on vähentynyt 1471 henkilöllä ja 11,8 %. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja maaseudun hiljeneminen ovat vaikuttaneet seurakuntaelämään. Tarkasteluaikana on ollut kaksi taantumakautta. Tämä on näkynyt yhteiskunnallisten palvelurakenteiden muutoksina, perheiden toimeentulossa ja lisääntyneenä avuntarpeena diakoniatyössä. Taloudellinen avustaminen ja diakoniatyön haasteet ovat lisääntyneet.

16 16 Resurssien ja toimintamahdollisuuksien muuttuessa on toimintoja ja työtä organisoitu uudelleen muuttuneet olosuhteet huomioon ottaen, niin että seurakuntaelämä on pystytty hoitamaan hyvin koko laajan seurakunnan alueella. Sähköiset työvälineet ovat kehittyneet ja tehostaneet työn suunnittelua ja kehittämistä. Suunnitelmallisuuden merkitys on entisestään lisääntynyt. Vapaaehtoistyön merkitys on kasvanut. Seurakuntalaisille tarjotaan entistä enemmän vastuita ja tehtäviä. Toisaalta yleinen suuntaus on, että halukkuus pitkäaikaiseen sitoutumiseen on vähenemässä. Työalojen toiminnoissa on tapahtunut tiivistymistä. Tiimi- ja yhteistyö on lisääntynyt. Seurakunnan joillakin alueilla on vahvoja ominaispiirteitä (muun muassa eri herätysliikkeet). Verkostoituminen ja yhteistyö järjestöjen ja kaupungin kanssa ovat lisääntyneet. Media, kotisivut, facebook, sähköinen viestintä ja jumalanpalvelusten radiointi ovat synnyttäneet radio- ja verkkoseurakuntia. Seurakuntaelämä ja toiminnot ovat pysyneet aktiivisella tasolla. Seurakuntaelämä on paikoin jopa entistä monipuolisempaa. Toisaalta jotkin toiminnot, kuten työseurat, piirit ja kinkerit, ovat vähentyneet kyläkunnilla väestön vähenemisen myötä. Jumalanpalveluselämässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Erityisjumalanpalvelusten ja teemallisten jumalanpalvelusten määrä on lisääntynyt. Jumalanpalvelusten osallistujamäärät eivät ole juurikaan laskeneet. Seurakunnan perustehtävä, keskittyminen olennaiseen, moninaisuuden ja päällekkäisyyksien karsiminen ovat korostuneet niukkenevien resurssien myötä. Yleiset arvomaailman muutokset heijastuvat kirkkoon ja seurakuntaelämään. Kynnys seurakunnasta irtautumiseen ja kirkosta eroamiseen on laskenut. 2. a. Miten arvioitte seurakuntaelämän muuttuvan kymmenen seuraavan vuoden aikana? Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan, mikäli ei tapahdu muutoksia elinkeinoelämässä ja synny uusia työpaikkoja. Seurakunnassa aktiivisesti toimiva jäsenistö ikääntyy ja jää aikanaan pois toiminnoista, eikä heidän tilalleen tule samassa suhteessa aktiivisia toimijoita. Ihmiset eivät sitoudu pitkäaikaisiin palvelutehtäviin kuten ennen, jonka vuoksi projektiluontoisuus lisääntyy. Työntekijämäärissä ei tapahdu ainakaan lisääntymistä, joten vapaaehtoisten merkitys kasvaa ja vapaaehtoiset kantavat entistä suurempaa vastuuta. Seurakuntaan kasvaa uusi vapaaehtoisten sukupolvi. Moniarvoisuus lisääntyy ja yhteiskunnan rakenteiden muutokset, kuten palvelujen väheneminen, vaikuttavat ihmisten elämään. Seurakunnan tukea ja toimintoja tarvitaan, ja diakoniatyön ja sielunhoidon tarve lisääntyy. Seurakunnan jäsenmäärän laskiessa talous tiukkenee, mikä tarkoittaa rakenteiden ja toimintojen jatkuvaa kehittämistä. Kiinteistöjä vähennetään (Mellikan leirikeskus?) ja tukitoimia ulkoistetaan. Tämä tarkoittaa muutoksia seurakuntaelämässä, toiminnoissa, valinnoissa ja pai-

17 17 nopisteissä. Pitäydytään entistä enemmän seurakunnan perustehtävässä ja olennaisessa. Toiminta yhtenäistyy entisestään. Alueelliset erot säilyvät hengellisessä työssä ja toiminnoissa. Seurakuntien rakenteet jatkavat muuttumistaan hallinnollisesti ja taloudellisesti suuremmiksi yksiköiksi. Todennäköistä on, että kymmenen vuoden kuluttua toimintaympäristö on laajempi. Olennainen toiminta säilyy, ja seurakunta hoitaa sille kuuluvaa tehtävää, missiota. Syntyy myös uutta ja uusia tapoja toimia muuttuvissa olosuhteissa. 2. b. Miten nämä muutokset vaikuttavat seurakuntatyön painopisteisiin ja toteutukseen? Tulevaisuudessa tullaan pitäytymään entistä enemmän seurakunnan perustehtävässä ja kaikista olennaisimmassa, koska moninaisuuteen ei ole varaa eikä mahdollisuuksia. Mahdollisuutena on uusien toimintatapojen löytäminen. Toimintoja kehitetään ja toteutetaan uusin tavoin. Seurakuntalaiset kantavat entistä suurempaa vastuuta osallistumalla seurakuntatyöhön. Seurakuntaelämä voi olla tulevaisuudessakin laajaa ja monipuolista. Seurakuntalaisissa on voimavaroja ja osaamista, mikä voi koitua seurakuntaelämän hyväksi. Seurakuntatyö mitoitetaan vallitseviin olosuhteisiin huomioimalla väestö, tarpeet ja resurssit. Esimerkiksi jumalanpalvelusten pitäminen joka pyhä kaikissa neljässä kirkossa ei ole tarkoituksenmukaista väestön ja osallistujamäärien vähetessä. Jumalanpalveluselämä, diakonia, kristillinen kasvatus ja sielunhoito tulevat pysymään keskeisinä. 3. Miten seurakunnan perustehtävä ilmenee toiminta- ja taloussuunnitelmassa? Seurakunnan perustehtävä on määritelty strategiassa. Perustehtävään ja strategiaan palataan toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehtäessä. Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Työalojen toiminnalliset tavoitteet johdetaan perustehtävästä käsin. Kirkkovaltuustossa hyväksyttävässä varsinaisessa talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa työalojen tehtävät ja tavoitteet on ilmaistu lyhyesti ja ytimekkäästi, ja ne on yhdistetty talouslukuihin. 4. Miten seurakunnan perustehtävää hyödynnetään motivoitaessa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä? Seurakunnan perustehtävän esillä pitäminen on keskeistä. Perustehtävä ilmaisee, mitä varten seurakunta on olemassa ja mikä on yhteinen tehtävämme. Perustehtävä on sisäänrakennettu seurakunnan elämään, toimintaan ja tehtäviin. Seurakunnan toimintakulttuurissa ja hallinnossa perustehtävää pidetään esillä ja sen äärelle palataan. Toimintaa suunniteltaessa ja tavoitteita asetettaessa kysytään, miten tämä palvelee tai edistää seurakunnan perustehtävää. Miksi olemme olemassa ja mikä on tehtävämme? Perustehtävä nostetaan esille johtamispuheissa, palautteessa ja kiittämisissä. Hallinnon kokoukset, työntekijöiden kokoukset ja muut yhteiset kokoontumiset aloitetaan rukouksella, virrellä tai alkuhartaudella. Hartauksia pitävät kaikki toiminnallisen puolen työntekijät vuorollaan. Kaksi kertaa vuodessa (kesäkauden ja syyskauden avaus) on koko työyhteisölle suunnattu viikkomessu. Kerran kuukaudessa on työyhteisön aamuhartaus ja

18 18 yhteinen aamupala. Työntekijöiden virkistyspäivään, joulujuhlaan ja yhteisiin kokoontumisiin liittyvät hartaus ja rukous. Jumalanpalvelus on keskeisessä asemassa. Valtuustokauden alussa uudet luottamushenkilöt siunataan tehtäväänsä. Seurakunnan toiminnan, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuvat jumalanpalvelusten palvelutehtäviin, kuten tekstien lukemiseen, kolehdin kantamiseen, kuorolauluun, esirukoukseen ja ehtoollisavustukseen. Kirkon henkilöstökoulutuksen, kehityskeskustelujen, mentoroinnin, vertaistuen, kokousten, neuvottelupäivien ja työnohjauksen kautta perustehtävää voidaan hyödyntää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden motivoimiseksi ja tukemiseksi. 5. Kuvaus seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin eri vaiheista Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu alkaa talousarvio- ja toimintavuotta edeltävän vuoden maaliskuussa. Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu alkoi maaliskuussa Kirkkoneuvosto asettaa huhtikuussa talousarviokehykset, joiden puitteissa toimintaa suunnitellaan. Tämä on kirkkoneuvoston ensimmäinen käsittely. Viime vuosina kirkkoneuvosto on linjannut, että talouden tasapainottamiseksi kulujen nettokasvua saa olla vain palkkojen nousun verran. Toiminnan ja talouden suunnittelua jatketaan kirkkoneuvoston asettaman talousarviokehyksen puitteissa. Huhtikuussa kirkkoherra ja talousjohtaja tiedottavat työntekijäkokouksissa toiminnan ja talouden suunnittelusta. Tässä vaiheessa palataan seurakunnan strategian, perustehtävän ja strategiassa asetettujen toiminnallisten painopisteiden äärelle. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta keskustellaan kokonaisuutena työntekijäkokouksessa. Tällöin pohditaan seurakunnan keskeistä tehtävää, painopisteitä ja sitä, mihin olisi hyvä panostaa. Talousjohtaja toimittaa hyvissä ajoin huhtikuussa jokaiselle työntekijälle yksityiskohtaiset kirjalliset ohjeet talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseksi. Talousarvion ja toiminnan suunnittelun tueksi jaetaan seuraavat asiakirjat: budjetin laadintapohja, työajan jakautumislomake sekä lomakepohja työalan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden laatimiseksi. Työalan tehtävä ja toiminnalliset tavoitteet kirjataan lyhyesti ja ytimekkäästi. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta jatkuu kunkin työalan koordinaattorin tai työalavastaavan johdolla huhti- ja toukokuun ajan. Suunnitelmaa käsitellään ja laaditaan yhteistyönä työalojen tiimeissä ja vastuuryhmissä. Kappeliseurakuntien papeilla on mahdollisuus näkökulmien esittämiseen. Kappeliseurakuntien papit valmistelevat yhteistyössä kappelineuvostojen (kappelineuvoston ensimmäinen käsittely) kanssa kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaan huhti- ja toukokuun aikana. Kappeliseurakuntien papit tekevät ehdotuksen kaikista kappeliseurakuntaa koskevista määrärahoista ja suunnitelmista kiinteistöt ja hautausmaat mukaan lukien ja yhteisiä työmuotoja lukuun ottamatta. Koko seurakunnan yhteinen kiinteistötyöryhmä käsittelee koko seurakunnan, myös kappeliseurakuntien, kiinteistöjä koskevat remontit ja korjaukset, jotka tulevat toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Työalan koordinaattorin ja kappeliseurakuntien pappien vastuulla on toimittaa työalansa ja kustannuspaikkansa talousarvioesitykset ja toimintasuunnitelmat toukokuun loppuun mennessä taloustoimistoon. Alkusyksyn aikana taloustoimistossa valmistellaan ja kootaan yhteen saatuja toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksiä. Tässä vaiheessa käydään mahdollisia keskusteluja johdon kesken,

19 19 jolloin pohditaan, vaikuttaako suunnitelma realistiselta seurakunnan taloudellisiin resursseihin nähden. Saatuihin ehdotuksiin ei kuitenkaan tässä vaiheessa tehdä ainakaan merkittäviä muutoksia. Lokakuussa valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys tulee kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostossa suunnitelma esitellään ja siitä keskustellaan. Tämä on kirkkoneuvoston toinen käsittely. Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto voi tehdä suunnitelmaan muutoksia talousjohtajan esittelystä. Käsittelyn jälkeen kirkkoneuvosto lähettää suunnitelman edelleen kappelineuvostoihin lausuntoa varten. Kappelineuvostot kokoontuvat loka marraskuussa käsittelemään toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja antavat siitä lausuntonsa ja mahdolliset muutosesitykset. Tämä on kappelien toinen käsittely. Marraskuussa kirkkoneuvosto käsittelee kolmannen kerran toiminta- ja taloussuunnitelman ottaen huomioon kappelineuvostojen lausunnot ja lähettää sen viimeistään tässä vaiheessa kirkkovaltuuston käsittelyyn. Joulukuussa toiminta- ja taloussuunnitelma esitellään kirkkovaltuustossa, jossa siitä lopullisesti päätetään. Kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon erityisesti seuraava talousarviovuosi. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan kuitenkin myös seuraavat kaksi toimintavuotta. Siksi toiminnan ja talouden painopisteet asetetaan pitkäjänteisesti, realistisesti ja seurakunnan strategian linjausten mukaisesti. Kirkkovaltuustossa hyväksyttävässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vain lyhyesti määritelty työalojen tehtävät ja toiminnalliset tavoitteet. Suunnitelma ei siis ole luonteeltaan yksityiskohtainen. Siksi kukin työala laatii lisäksi vuosi- ja kausisuunnitelmat, joissa on yksityiskohtaisemmin kuvattu työalan suunnitelmia, toimintoja ja tavoitteita. Vuosi- ja kausisuunnitelmat johdetaan seurakunnan strategiasta sekä kirkkovaltuuston hyväksymästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Myös kappeliseurakunnat laativat vuosi- ja kausisuunnitelmat keskeisistä toiminnoistaan. Kappeliseurakuntien vuosi- ja kausisuunnitelmissa otetaan huomioon kappelien erityispiirteet. Vuosi- ja kausisuunnitelmat laaditaan koordinaattorin tai vastaavan työntekijän johdolla. Suunnittelu tapahtuu yhteistyönä työntekijäkokouksissa, työalan tiimeissä, vastuuryhmissä ja kappeliseurakuntien osalta myös kappelineuvostoissa. Toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyy myös toiminnan arviointi. Toimintakertomuksessa arvioidaan, miten toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat on saavutettu ja mitä on tehty. Tilinpäätös kertoo, miten talousarvio on ohjannut työtä ja miten siinä on pysytty. Tilinpäätöksestä nähdään, mitä on saatu aikaan ja mitä on tehty käytössä olleilla resursseilla. Toimintakertomukseen kirjataan lyhyt arvio toiminnasta työaloittain ja kustannuspaikoittain. Toimintakertomuksen lisäksi laaditaan vuosikertomus, joka on yksityiskohtaisempi historiikki toiminnasta. Toimintaa arvioimalla voidaan työtä edelleen suunnitella ja kehittää. Myös toimintakertomuksen laatimisesta annetaan yksityiskohtaiset ohjeet. Toimintakertomusta ja toimintatilastoja käsitellään tammikuussa työntekijäkokouksissa, työtiimeissä ja vastuuryhmissä. Toimintakertomukset ja tilastot palautetaan seurakunnan johdolle ja taloustoimistoon tammikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään ja käsitellään kirkkoneuvostossa maaliskuussa. Tilintarkastajat käyvät läpi toimintaa ja tilejä maaliskuussa. Tilintarkastuskertomus saadaan kirkkoneuvoston käsittelyyn huhtikuussa. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään toukokuussa kirkkovaltuustolle, jossa se käsitellään ja tehdään päätökset tilien hyväksymisestä ja

20 20 vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Toiminnan suunnittelu ja sen arviointi tapahtuvat osittain rintarinnan ja lomittain niin ajallisesti kuin ajatuksellisesti. 6. Seurakuntien yhteistyö ja vireillä olevat suunnitelmat Seurakunta tekee yhteistyötä Palvelevan puhelimen, perheneuvonnan, Keski-Suomen kehitysvammatyön ja Jyväskylän sairaalasielunhoidon järjestämiseksi. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen. Tämä on jo olemassa olevaa seurakuntien välistä yhteistyötä. Diakoniatyössä tehdään yhteistyötä erityisryhmien leiri- ja toimintapäivien toteuttamiseksi Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven kanssa. Rovastikuntatason kokoontumisia ja neuvotteluja on riippuen työalasta. Seurakunnassa on viritelty keskustelua lähitulevaisuuden rakennemuutoksista. Lapuan hiippakunta aloitti alustavan kartoittamisen seurakuntien yhteistyösuunnista. Näissä kartoituksissa seurakunta on ollut mukana avoimin asentein. 7. Seurakunnan voimassa oleva kiinteistösuunnitelma Voimassa oleva kiinteistösuunnitelma (strategia vuoteen 2015): Seurakunnan omistuksessa pidetään kiinteistöjä, jotka palvelevat seurakunnan perustehtävää tai joista seurakunta saa nettotuottoja toimintansa rahoittamiseen. Seurakunta pyrkii luopumaan toiminnalle tarpeettomista tai taloudellisesti tuottamattomista kiinteistöistä. Ensi vaiheessa seurakunta laittaa myyntiin niin sanotun Leuhunkosken määräalan ja Tarvaalan pappilan Saarijärvellä sekä omakotitontteja, pappilan ja kanttorilan Kivijärvellä. Kesällä 2009 vapautuvan Kannonkosken pappilan myymistä harkitaan myös, ellei pappilasta saada jatkossa nettotuottoa vuokrasopimuksella. Kiinteistötyötyhmässä todettiin lisäksi seuraavaa: Strategian mukainen kiinteistösuunnitelma on toteutunut siten, että Kivijärven ja myös Kannonkosken pappilat on myyty. Tarvaalan pappilan alueelle on valmistumassa asemakaavamuutos, joka mahdollisesti auttaa myyntitoimia nyt määräaikaisesti vuokratun pappilan suhteen. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma uusitaan osana strategiatyöskentelyä.

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 12.05.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Saarijärven seurakuntatalon

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta.

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. STRATEGIA 2020 Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei voi lisätä. Sananlaskut 10:22 1. SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/16 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 10.05.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 17.05.2016 kello 16.30 Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 14.6.2012 klo 18.30 20.05 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen Reijo Koskinen x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen Elina Rantalainen x

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.11.2015 klo 18-20.10 Kokouspaikka Hauhon Pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen,

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kokouspaikka: Pyhännän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Pyhännän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 11.11.2015

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014 AIKA Tiistai 27.5.2014 klo 18.00 19.02 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 15 ILMOITUSASIAT 2 16 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TOIMISTOSIHTEERIEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TOIMISTOSIHTEERIEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2/2012 Aika Paikka 13.3.2012 klo 16.00 (HUOM alkamisaika!) Tapiolan kirkon seurakuntasali Talvisodan päättymisen muistotilaisuus klo 18 kirkkosalissa. KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1/2014 Aika Paikka 21.1.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 10/2014 Aika 2.12.2014 klo 16.30 18.15 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot