JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 1 YLEISTÄ Jyty Vaasa ry Jyty Vasa rf on perustettu Jyty on lyhennys Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitosta. Yhdistys on Jytyliitto ry:een kuuluva paikallisyhdistys, jonka pääasiallisena toimialueena on Vaasan kaupunki. Jäsenten työantajia ovat ensisijaisesti Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala. Jäseniä on myös Pohjanmaan liitossa, Vaasan Ammattikorkeakoulussa, Laihian kunnassa sekä yksityisten työnantajien palveluksessa. KUNTA-ALAN SOPIMUS Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 22 kuukautta. Toinen jakso on 13 kuukautta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta Työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Palkantarkistus Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla työntekijöillä tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus oli samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika oli virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 prosentilla. Vähimmäispalkkaa korotettiin lukien 1 553,57 euroon. 1

2 2 Vuosilomamääräyksiin tuli muutoksia Kunta-alan sopimuksissa otettiin huomioon vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi sekä vuosilomapalkan määräytymistä eräissä tilanteissa. Uudet vuosilomamääräykset tulivat voimaan 1. maaliskuuta JYTYLIITON STRATEGIA 2020 Jytyliiton strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa lopulliseen muotoonsa. Strategia annettiin toimiston toteutettavaksi ja toimintasuunnitelmaan jalkautettavaksi vuosien aikana. Ennen lopullista valmistumista strategialuonnos esiteltiin Pohjanmaan alueen liittovaltuustoasioiden selostustilaisuudessa Seinäjoella. Alueen kommentit ja näkemykset lähtivät liiton esittelijän mukana Jytyliittoon Helsinkiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 ovat: 1. Kilpailukykyinen palkka sekä tasa-arvoinen palkkausjärjestelmä ja palkitseminen 2. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen 3. Työllisyyden parantaminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen 4. Työmarkkina-arvon lisääminen 5. Yhteistoimintaedustajien osaamisen kehittäminen 6. Tehtävärakenteiden ja kelpoisuusehtojen selkeyttäminen 7. Osallistava sosiaaliturva työhön paluun mahdollistajana 8. Työurien pidentäminen eläkeikää nostamatta 9. Neuvottelujärjestelmän uudistaminen JYTYLIITON JÄSSÄRI Jässäri on Jytyliiton sähköinen asiointijärjestelmä jäsenille. Jässärissä jäsen voi: 1. Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietoja 2. Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtävät 3. Tarkastella jäsenmaksutietoja ja tulostaa jäsenmaksulaskun 4. Ilmoittautua kursseille 5. Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista 6. Katsoa yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot 7. Tulostaa jäsenyystodistuksen SÄHKÖINEN LIITTYMINEN JYTYLIITTOON 2

3 3 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä helposti sähköisellä lomakkeella Jytyliiton nettisivujen kautta osoitteessa: Sähköisen lomakkeen etuja ovat mm. - jäsenen tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin - nopeuttaa jäsenkortin, liittymispaketin ja lehden saannin - jäsenyys voi alkaa siitä hetkestä, kun hakemus lähetetään - rekisteri arkistoi hakemukset sähköisesti, jolloin tietojen haku jälkikäteen nopeutuu ja paperinkulutus vähenee. Sähköinen liittyminen on tarkoitettu vain Jytyn uusille jäsenille. Jäsenyys alkaa ilmoitetusta liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksen täyttöpäivä. Kun uusi hakija ilmoittaa lomakkeella matkapuhelinnumeronsa, saa hän tekstiviestillä vahvistuksen, kun hakemus on käsitelty. Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kolmen arkipäivän kuluessa. Jäseneksi Jytyliittoon voi liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä, kirkko tms. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä liiton yhdistyksiin, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. JYTYLIITON KENEEN SINÄ LUOTAT? KAMPANJA Keneen sinä luotat? kampanja jatkui vuonna 2014 valtakunnallisena tapahtumana Aluekierrokset aloitettiin 8. syyskuuta kuntien, seurakuntien ja yksityisalojen työpaikoilla. Tarkoituksena oli edistää luottamusmiestoimintaa. Kampanja kiersi koko Suomen ja vieraili 45 paikkakunnalla. Vuonna 2014 Vaasa ei ollut kohdekaupunkina. Tilaisuuksiin osallistuvat Jytyliiton jäsenet ja muut saivat esittää edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä ja keskustella ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tapahtumissa annettiin opastusta mm. työttömyysturvasta, jäseneduista ja liittymisestä. Kiertueen aikana julkaistiin jäsenkyselyn valtakunnalliset ja alueelliset tulokset ja niihin liittyvät tiedotteet, joissa tarkasteltiin mm. työhyvinvointia, työssä jaksamista, liikkumista, terveyttä sekä säästötoimenpiteiden kohteeksi joutumista. JÄSENHANKINTAKAMPANJA Jytyliitto Helsingistä haastoi paikallisyhdistykset mittavaan jäsenhankintakampanjaan. Jyty Vaasa oli mukana jäsenhankintakampanjassa joka kesti Jäsenhankintakampanjaan liittyen Jyty Vaasa ry hyväksyi annettavaksi Studio Ticketin 30 lahjakortin lukien liittyville uusille jäsenille. 3

4 4 STTK KIERSI SUOMEA TEEMANA REILU TYÖ KUULUU KAIKILLE Syyskuun ensimmäisellä viikolla 2014 STTK kiersi yhdessä jäsenliittojen kanssa eri puolilla Suomea keskustellen järjestäytymisen merkityksestä ja sen uusista muodoista. Tapahtuma oli Vaasassa aamupäivällä Vaasan ammattiopistolla (VAO) ja iltapäivällä Vaasan ammattikorkeakoululla (VAMK). Päiviin sisältyi myös STTK:n ja sen jäsenliittojen jäsentilaisuuksia. UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Jytyliitto toi julki yhteisen tahtotilan palkansaajajärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi yhdessä muiden liittojen kanssa. Tavoitteena olisi uusi palkansaajien keskusjärjestö, jonka tähän halukkaat liitot perustaisivat. Uusi mahdollisimman kattava keskusjärjestö olisi jäsenten edunvalvonnan kannalta nykytilannetta tehokkaampi toimija. Yhteiskuntavaikuttaminen laajasti ajateltuna vaatii yhä kasvavaa panostusta ammattiyhdistysliikkeeltä. Lukuisat asiat ovat laajasti palkansaajakenttää koskevia ja siksi niitä olisi tarkoituksenmukaista hoitaa keskusjärjestön, ei niinkään yksittäisten liittojen toimesta. Myös Jytyliitto sitoutui monien muiden liittojen tavoin selvitystyön aloittamiseen. 2 EDUNVALVONTA VAASAN KAUPUNGIN SÄÄSTÖTOIMET Yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi henkilöstökustannusten hallitsemiseksi vuonna 2014 Vaasan kaupunki esitti lomaseurannan tehostamista ja mahdollisuutta palkattoman vapaan pitoon. Henkilöstöä kannustettiin pitämään palkatonta vapaata ilman, että tehtävään palkattaisiin sijaista. Sitoumukseen pohjautuvat vapaat 9 pv oli anottava mennessä ja ne tuli pitää mennessä. Säästötoimien vaihtoehtona puhuttiin myös kuukausipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 14 vuorokaudeksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 10 työpäiväksi. Lomautuksen perusteena oli se, että työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat tilapäisesti vähentyneet, joka johtui kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Lomautuspäätöksiä ei kuitenkaan saanut tehdä ennen kuin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt käyttösuunnitelmat ja niiden vaikutukset. Yhdistys järjesti jäsenistölle infotilaisuuden lomautuksista Hallintotalolla. Lomautuspäätökset peruttiin, koska talouden seurantaraportti osoitti, että kaupungin talous oli toteutumassa paremmin kuin suunniteltu talousarvio. Toiminta menot olivat toteutumassa alle budjetin, mikä osoitti, että päätetyillä säästötoimilla oli tasapainottava vaikutus kaupungin talouteen. 4

5 5 SÄÄSTÖTOIMET VAASAN KESKUSSAIRAALASSA Vaasan keskussairaalassa pyrittiin tarvittavat säästöt saamaan aikaan toimintoja ja kustannuksia supistamalla. Lomautuksista ei keskusteltu. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN LAIHIAN KUNNASSA Kunnan palvelukseen yli 6 kk:n työ- tai virkasuhteeseen otetun henkilön hakiessa vähintään neljää palkatonta työloma- tai virkavapauspäivää saa hän sen lisäksi yhden (1) palkallisen vapaapäivän (bonuspäivän). Mikäli vapaa on yhdenjaksoinen maanantaista perjantaihin, ei lauantai- ja sunnuntaipäiviä vähennetä palkasta. Palkattomia päiviä voi pitää myös yksittäisinä päivinä, mutta tällöin ne kaikki tulee hakea yhdellä kertaa. Vapaaseen oikeutettu henkilö voi saada yhden bonuspäivän ja yhden viikonloppuedun kalenterivuoden aikana. Palkattoman vapaan pitäminen ei saa kohtuuttomasti heikentää palvelun tasoa eikä aiheuttaa sijaisen palkkaamistarvetta (oto-käytäntö mahdollista). Myöntämisen ehtona on talouden tasapainottamisen tavoitteen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. VAASAN TUKIPALVELUIDEN UUDISTAMINEN Vaasan kaupungin tukipalveluiden uudistamisprosessi laitettiin vauhdilla käyntiin. Tarkoituksena oli ottaa käyttöön Vaasan kaupungin koko konsernin kattava ja ydintoimintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tukeva sisäinen palveluorganisaatio. Muutoksella tavoiteltiin: parempaa ja asiakaslähtöisempää palvelua parempaa ohjattavuutta, koordinointia ja ennakoitavuutta ketteryyttä resurssien tarkoituksenmukaista kohdennusta ja henkilöstöriskien hallintaa osaamisen järjestelmällistä kehittämistä ja jakamista yhteisiä ja tehokkaampia toimintatapoja ja siten taloudellista säästöä Syksyn 2014 aikana läpikäytiin iso prosessi, jossa uusi organisaation konsepti valmisteltiin työryhmän toimesta. Tämän jälkeen palvelut ja uusi organisaatio jatkojalostettiin toimialojen kanssa kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten. Päätöksen jälkeen ruvettiin rakentamaan uutta hyväksyttyä organisaatiota. Tukipalvelu-uudistus monien muiden muutosten tavoin huolestutti työntekijöitä. Työtehtävien muutokset, palkkaus ja työntekijän asema muuttuvissa olosuhteissa herätti epävarmuutta ja keskustelua. Yhdistys päätti järjestää infotilaisuuden, johon kutsuttiin Jytyliitosta työmarkkinaasiamies Marko Heikkinen. Tilaisuus pidettiin valtuustosalissa LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI Yhdistyksemme hallitus päätti aikaisempien vuosien tapaan yksimielisesti, että lomarahan vaihtovapaasopimusta ei allekirjoiteta Vaasan kaupungin puolella. Vaasan keskussairaalassa työnantaja luopui lomarahan vaihtamisesta vapaaksi jo useita vuosia sitten. 5

6 6 Jytyliiton kanta oli sama kuin ennenkin eli kielteinen. Liiton perusteluina olivat edelleen seuraavat asiat: - Jos lomarahaa vaihdettiin vapaaksi, käytäntö oli osoittanut sen, että vapaan aikana ei palkattu ketään tilalle, vaan muut hoitivat poissaolijan työt tai poissaoleva hoiti tekemättömät työnsä palattuaan vapaalta töihin. - Työnantaja saattoi tehdä myös sellaisia johtopäätöksiä, että vähemmälläkin porukalla pärjää, jos työt hoituivat vapaiden pitämisestä huolimatta. - Lisäksi tuli muistaa, että lomarahan vaihtaminen vapaaksi pienentää vuosiansioita ja palkkaneuvotteluissa em. rahamäärän saaminen palkkoihin/muihin etuuksiin on usein pitkien vääntöjen tulos. - Palkansaajalle kannattavampaa oli lomautus. Lisäksi Jytyliiton viesti oli, että järjestäytymättömien kanssa työnantaja ei voi tehdä paikallista sopimusta lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta. Paikallisista sopimuksista neuvottelevat pääsopijajärjestöt tai niiden alayhdistykset. PAIKALLISTASON LAKKO-ORGANISAATIO VUONNA 2014 Marttina Rahja puheenjohtaja Anja Somppi lakkovartiointipäällikkö Seija Paakkinen lakkovartiointipäällikkö 1.5.-> Tarja Mäkitalo tiedotusvastaava Riitta-Liisa Korpi taloudenhoitaja Tina Lempinen lakkokirjanpitäjä JYTYLIITON LUOTTAMUSMIESTOIMIKUNTA Yhdistyksemme pääluottamusmies Anja Somppi (Vaasan kaupunki) oli asti edustajana Jytyliiton luottamusmiestoimikunnassa. Toimikunta toimii liittohallituksen alaisena. Toimikuntaan kuuluu 11 pääluottamusmiestä suurimmista kaupungeista. JYTY VAASA RY:N JÄSENISTÖ OLI JAETTU HALLITUKSEN JÄSENILLE VASTUUALUEINA SEURAAVASTI: Arja Sandvik Maarit Simelius Tarja Mäkitalo Maija Alasalmi Tarja Porttila Kulttuuri- ja kirjastotoimi, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Novia Kasvatus- ja opetusvirasto, Toinen aste Sosiaali- ja terveysvirasto: PTA, sosiaalikeskus, Ruutikellarintie 4, Aluetyöterveys, Laihian yhteistoiminta-alue Koy Pikipruukki Fab, Pohjanmaan liitto, Tekninen toimi Vapaa-aikavirasto, Työväenopisto, Arbetarinstitut 6

7 7 Seija Paakkinen Merja Piipponen Anja Sundström Lea Sundman Eija Torkko Marita Panttila Sosiaali- ja terveysvirasto: hoitotyö Keskushallinto, Kaupunkikehitys, Oppisopimustoimi Vaasan keskussairaala Vaasan keskussairaala Vähäkyrö Laihian kunta Jaon tarkoituksena on tiedonkulun ylläpitäminen molempiin suuntiin: tieto hallitukselta jäsenistölle ja jäsenistön ideat, kysymykset ja kannanotot hallitukselle sekä jäseniltojen organisointi kerhohuoneella. 3 YHDISTYKSEN TOIMINTA JÄSENISTÖ Jäseniä vuoden alussa oli 950, joista työvoimajäseniä oli 764 ja kannatusjäsenien määrä oli 186. Vaasan kaupungin palveluksessa n. 450 jäsentä, Vaasan keskussairaalan palveluksessa n. 180 jäsentä ja Laihian kunnalla 40. TALOUDELLINEN TILANNE Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi oheisesta tilinpäätöksestä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräisenä jäsenmaksuna perittiin 5 /kk. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ravintola Rossossa, Vaasanpuistikko 18 C. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vakuutusyhtiö If:in sauna-/kokoustilassa, Kauppapuistikko 11 D. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. HALLITUS Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja varapuheenjohtajana Tarja Mäkitalo. 7

8 8 Varsinaiset jäsenet: 2 vuotta: Tarja Mäkitalo Tarja Porttila Seija Paakkinen Maija Alasalmi Anja Sundström 1 vuosi: Arja Sandvik Merja Piipponen Maarit Simelius Lea Sundman Marita Panttila Varajäsenet: Katja Rinneharju Seija Hakola Johanna Haapamäki Tarja Teppo Paula Granbacka Irma Kivisaari Raija Sivula Kaija Ristamäki Anne Hanka Eija Torkko Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa ja pykäliä oli kaikkiaan 141. Myös hallituksen varajäsenillä, luottamusmiehillä ja toimihenkilöillä oli mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin. TYÖVALIOKUNTA Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Marttina Rahja, varapuheenjohtaja Tarja Mäkitalo, alaosaston puheenjohtaja Anja Sundström, Vaasan kaupungin pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien, ja VKS:n pääluottamusmies Lea Sundman sekä sihteeri Tina Lempinen. Työvaliokunta kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuonna Asiantuntijana työvaliokunnan kokouksiin on osallistunut taloudenhoitaja Riitta-Liisa Korpi. ALAOSASTO (Vaasan keskussairaala) Alaosaston hallitus kokoontui vuonna 2014 viisi (5) kertaa käsitellen ajankohtaisia asioita. Alaosaston vuosikokous pidettiin Alaosaston hallituksen jäsenet vuonna 2014: Anja Sundström (puh.joht.), Paula Granbacka (siht.), Hannele Alanen, Tuula Bäck, Susanne Ekblad, Raija Porre ja Lea Sundman. TOIMIHENKILÖT Tilintarkastajat Taloudenhoitaja Jäsenasiainhoitaja Koulutusvastaava Arkistovastaava Nuorisovastaava Sihteeri HTM-tilintarkastaja Annami Havusela Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Tarja Mäkitalo Sirpa Haapanen Katja Rinneharju Tina Lempinen 8

9 9 Kerhoemäntä Tiedotusvastaava Seija Paakkinen Tarja Mäkitalo LUOTTAMUSMIEHET Vaasan kaupunki: Anja Somppi, plm Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Seija Paakkinen, plm > Tarja Porttila Vaasan keskussairaala: Lea Sundman, plm Pohjanmaan liitto: Siv Lundberg, lm Vaasan Ammattikorkeakoulu: Hangasmäki Sinikka, lm Korkiavuori Annikki, lm Evangeliska Folkhögskolan: Sosiaali- ja terveysvirasto, Pohjanmaan museo, Tekninen toimi Kasvatus- ja opetusvirasto (hallinto, II-aste) Keskushallinto Kirjasto- ja kulttuuritoimi Sosiaali- ja terveysvirasto (koti- ja palveluasuminen) Perhepäivähoitajat, Kasvatus- ja opetusvirasto (koulunkäynninohjaajat) Agneta Honkala, varaplm Marianne Höglund, varalm Korkiavuori Annikki, varalm Raja-aho Hanna-Leena, vlm Nordblad Camilla, lm Laihian kunta: Liisa Nikkilä, lm > TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Agneta Honkala, Irma Kivisaari, Marttina Rahja ja Tarja Mäkitalo. TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistys jakoi vuoden 2014 aikana viisi (5) tiedotetta. Lisäksi vapaa-aikatoimikunnan ja Jytyliiton pikatiedotteet, jotka jaettu ainoastaan sähköisesti. Jytyliiton lehti on täydentänyt tiedottamista. Jytyn Pohjanmaan alueen aluetiedotteet on lähetetty sähköisesti yhdyshenkilöiden kautta työpisteisiin. 9

10 10 SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN Yhdistyksemme tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Sähköisen tiedottamisen perusajatuksena on nopeuttaa tiedonsaantia ja vähentää kustannuksia. Pikatiedottaminen on tapahtunut ainoastaan sähköisesti. Jäsenten toivotaankin ilmoittavan tai päivittävän sähköpostiosoitteensa. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki yhdistyksemme jäsenet saisivat tiedon ajankohtaisista asioista joko sähköisesti tai paperilla. YHDISTYKSEMME NETTISIVUT Yhdistyksemme nettisivut löytyvät osoitteesta VAPAA-AIKATOIMIKUNTA Vapaa-aikatoimikunnan jäsenet vuonna 2014 Gunlög Ingves, Irma Kivisaari, Paula Granbacka ja Minna Backman. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vapaa-aikatoimikunta järjesti vuonna 2014 seuraavanlaista toimintaa (osallistujamäärät suluissa): tammikuu virkistysmatka Seinäjoelle (120) toukokuu kevätkokous (26) elokuu Alsacen viinimatka Ranska (37) lokakuu Mamma Mia-musikaali Helsinki (48) marraskuu syyskokous (19) joulukuu virkistysilta Martin baari + Fork X konsertti (30) STTK:N POHJANMAAN ALUETOIMIKUNTA Tarja Mäkitalo on toiminut STTK:n Pohjanmaan aluetoimikunnassa varsinaisena jäsenenä. Aluetoimikunta kokoontui neljä (4) kertaa vuonna Aluetoimikunta järjesti virkistysmatkan Pori Jazzeihin JYTYN POHJANMAAN ALUE Yhdistyksemme puheenjohtaja Marttina Rahja toimi Jyty Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtajana. Liittovaltuustoasioiden läpikäyntitilaisuuteen Seinäjoella osallistuivat Marttina Rahja, Anja Sundström, Tarja Mäkitalo ja Seija Paakkinen. Alue-/vaalikokous pidettiin Lappajärven Kivitipussa. Mäkitalo, Seija Paakkinen, Marttina Rahja ja Anja Sundström. Kokoukseen osallistuivat Tarja 10

11 11 YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELMÄT Vaasan kaupunki: Yhteistyöryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien. Jytyliiton jäsenet ovat olleet edustettuina eri kehittämisryhmissä seuraavasti (suluissa vara): Kulttuuri- ja kirjastotoimi Lisbeth Myllykangas (Pia Lunabba), Kaarina Rinne (Maria Pihlajamäki), Arja Sandvik (Riitta Konster), Irma Kivisaari (Eeva-Liisa Korhonen) Susanna Saari Sosiaali- ja terveysvirasto Seija Paakkinen (Marjo Ahlskog) Kasvatus- ja opetusvirasto Erja Kujanpää (Arja Nyman) Toisen asteen koulutus Kaija Ristamäki (Irma Rinta-Jaskari) Vapaa-aikavirasto (Minna Suihkonen) Hallintopalvelut Tanja Båsk (Aila Klinkman) Taloustoimi Tuulikki Takala Hilkka Lehtisalo (Tuula Hakala) Vaasan Vesi Gull-Britt Wik Pohjanmaan pelastuslaitos (Kaarina Pajuluoma) Vaasan keskussairaala: Yhteistyöryhmän ja valmistelevan työryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Lea Sundman. Jyty Vaasa ry:n jäsenten edustus Vaasan keskussairaalan johto- ja kehittämisryhmissä on ollut seuraava (suluissa vara): Klinikkaryhmien laajennettu johtoryhmä: Operatiivinen Lea Sundman (Agneta Honkala) Medisiininen Anja Sundström (Carina Smeds) Psykiatrinen Eija Rehula (Agneta Honkala) Lääketieteellinen Lea Sundman (Agneta Honkala) TYÖSUOJELUORGANISAATIO Vaasan kaupungin työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Marita Alho Eliisa Bonn Tuula Hakala Armi Inkinen Ulla Kankaanpää Irma Kivisaari Anja Somppi Ulla Palomäki Elisa Tulisalo Klemettilän päiväkoti Klemettiläkodit/palveluasuminen Taloustoimi Kuulaopisto Pohjanmaan tulkkikeskus Kirjasto (vara) Sote/Hallinto (Vaasanp. HR-tukipalvelut) Nuorisoasema Klaara Kotihoito/Kotipalvelu 11

12 12 Laihian kunnan työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Virve Tala Liisa Nikkilä Tiina Jutila Maarit Viianen toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettu työsuojeluasiamies (vanhusten asumispalveluyksiköt+ kotipalvelu+hoivaosasto) työsuojeluasiamies (yläaste + lukio) YHTEISTYÖKUMPPANIT Jyty Vaasa ry:n yhteistyösopimus paikallisen If-Vahinkovakuutusyhtiön kanssa on edelleen voimassa, samoin talousturvasopimus Nordean kanssa. EDUSTUKSET Anja Somppi on Jytyliiton edunvalvontatoimikunnan jäsen asti ja Marttina Rahja on Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtaja. KOULUTUS Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot -koulutus , Vaasa (Marjo Ahlskog, Tuula Korpi, Arja Laakso, Leena Seppänen, Merja Huttunen-Metsi, Katri Kerrman, Seija Hakola) Työhyvinvointi-koulutus , Vaasa (Tarja Autio, Seija Hakola, Mika Jutila, Tiina Jutila, Riitta- Liisa Korpi, Tuula Korpi, Arja Laakso, Marita Metsäranta, Seija Paakkinen) Jäsenasiainhoitajien ja taloudenhoitajien kurssi I , Vaasa (Tina Lempinen) Lomautusinfo , Vaasa (Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa, Birgitta Buss, Tellervo Eerio, Tuula Hautala, Tiina Heikkola, Kirsi Hintikainen, Riitta Hänninen, Liisa Muuri, Leena Paasiala, Raija Sivula, Merja Sjöberg, Marja-Riitta Vesa) STTK/Sinun työsi ja Eurooppa , Vaasa (80 osallistujaa) Plm-koulutus , Seinäjoki (Tina Lempinen) Rådplägningsdagar , Vasa (Lea Sundman) Alueellinen työeläkekoulu , Vaasa (Tarja Mäkitalo, Tina Lempinen, Seija Paakkinen, Riitta- Liisa Korpi, Lea Sundman) LM-teemakurssi TVA , Tampere (Seija Paakkinen, Tina Lempinen) LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, , Tampere (Seija Paakkinen) 12

13 13 Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä , Seinäjoki (Seija Paakkinen) Rådplägningsdag för förtroendemän och ordförande , Vasa (Lea Sundman, Siv Lundberg) Outlook koulutus , Vaasa (20 osallistujaa) Tukipalveluinfo , Vaasa (38 jäsentä) JÄSENTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Yhdistys päätti jatkaa jäsentemme ammatillisen koulutuksen tukemista kerran kahdessa vuodessa 100 euroa/jäsen. Tällaisia avustuksia myönnettiin vuonna 2014 neljälle (4) jäsenelle. YHDISTYS SPONSOROI Nice Run iin ja Vaasan Marssiin osallistuvia jäseniä sponsoroitiin 20 /jäsen. Osaava Nainen messuille osallistuville (2 jäsentä) sponsoroitiin osallistumismaksu 50. HUOMIONOSOITUKSET Yhdistyksen jäseniä on huomioitu 50-vuotismerkkipäivänä onnittelukortilla ja huivilla/solmiolla. Myös eläkkeelle siirtyneitä jäseniä on huomioitu kukkalahjakortilla. 60-vuotista Kurikan Jyty ry:tä muistettiin 100 euron lahjakortilla. Juhliin osallistuivat Marika Porentola ja Seija Paakkinen kukka- ja korttitervehdyksen kera. Aktiivijäsenen Kaarina Rinteen eläkejuhlia vietettiin Variskan kirjastossa Aktiivijäsen Seija Paakkinen vietti 60-vuotisjuhlia Silveriassa Jyty Vaasa ry:n hallitus 13

T O I M I N T A K E R T O M U S

T O I M I N T A K E R T O M U S 1 T O I M I N T A K E R T O M U S YLEISTÄ Jyty Vaasa ry Jyty Vasa rf on perustettu 9.10.1918. Jyty on lyhennys Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitosta. Yhdistys on Jytyliitto ry:een kuuluva paikallisyhdistys,

Lisätiedot

Info 7/2015 YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS JYTY VAASA RY:N SYYSKOKOUS 26.11.2015

Info 7/2015 YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS JYTY VAASA RY:N SYYSKOKOUS 26.11.2015 Info 7/2015 YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS Suomalainen työelämä on murrosvaiheessa monenlaisine muutoksineen, jotka tässä vaiheessa ovat vielä kesken. Yhteiskuntasopimus on tekemättä ja osapuolten näkemykset näyttävät

Lisätiedot

Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ SOTE-LAKI SOPIMUS- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ

Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ SOTE-LAKI SOPIMUS- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Uuden keskusjärjestön selvitystyöhön ilmoittautuneet ammattiliitot, Jytyliitto mukaan lukien, ovat kokoontuneet 12.2.2015 ja hankkeen organisoinnista ja aikataulusta on

Lisätiedot

Info 1/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ HALLITUKSEN ESITYS SOTE-LAIKSI ON VALMISTUNUT

Info 1/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ HALLITUKSEN ESITYS SOTE-LAIKSI ON VALMISTUNUT Info 1/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Jytyliitto on tuonut julki yhteisen tahtotilan palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi yhdessä muiden liittojen kanssa. Tavoitteena voisi

Lisätiedot

Info 8/2015. Työnantajien ja palkansaajien näkemykset ovat etäällä toisistaan, kuten käydyistä neuvotteluista voidaan päätellä.

Info 8/2015. Työnantajien ja palkansaajien näkemykset ovat etäällä toisistaan, kuten käydyistä neuvotteluista voidaan päätellä. Info 8/2015 YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE Nyt kun maassamme tapahtuu paljon myös jäsenistöömme vaikuttavia asioita, niin liitto on päätynyt pikatiedotteiden lähettämiseen suoraan jäsenistölle. Ajankohtaiset

Lisätiedot

Hyvää Uutta vuotta 2014 kaikille!

Hyvää Uutta vuotta 2014 kaikille! INFO 1/2014 Hyvää Uutta vuotta 2014 kaikille! Joulu ja uusi vuosi on takana ja arjen aherrus alkaa pikkuhiljaa jokaisella meillä. Toivon kaikille terveyttä ja voimia sekä levollista ja rauhallista tulevaa

Lisätiedot

Tiedote 1/2016. Erinomaista uutta vuotta kaikille!

Tiedote 1/2016. Erinomaista uutta vuotta kaikille! Tiedote 1/2016 Erinomaista uutta vuotta kaikille! Yhdistyksemme aloittaa vuoden 2016 uusin ilmein omalla logolla. Seuraavalla tiedotteella on nimi, nimiehdotuksia mielellään perustelujen kera voi lähettää

Lisätiedot

Info 5/2015 YHTEISTYÖN JA LUOTTAMUKSEN KEVÄT 2015

Info 5/2015 YHTEISTYÖN JA LUOTTAMUKSEN KEVÄT 2015 Info 5/2015 YHTEISTYÖN JA LUOTTAMUKSEN KEVÄT 2015 Kulunut kevät on ollut poliittisesti vilkas, ennen ja jälkeen eduskuntavaalien on käyty aika ajoin kiivastakin keskustelua yhteiskunnallisista asioista.

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Loppukesän tervehdys kaikille jytyläisille!

Loppukesän tervehdys kaikille jytyläisille! Jytyaviisi 3/2016 Loppukesän tervehdys kaikille jytyläisille! Toivottavasti kesä on melko runsaista sateistaan huolimatta ollut voimaannuttava ja että silloin tällöin esiin pilkistäneet auringonsäteet

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Tervehdys jälleen! Tarja kiittää saamastaan tuesta. Lämpimät kiitokset teille kaikille!

Tervehdys jälleen! Tarja kiittää saamastaan tuesta. Lämpimät kiitokset teille kaikille! Jytyaviisi 4/2016 Tervehdys jälleen! Liittovaltuustovaalit ovat takanapäin. Vaalien tulos oli yhdistyksemme tavoitteen mukainen eli Tarja Mäkitalo tuli valituksi liittovaltuustoon. Entistä Pohjanmaan aluetta

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/ Ohjeet huomionosoituksista ja muistamisista A. VIIRIN, STANDAARIN LUOVUTUSSÄÄNTÖ 1 Viiri, standaari on korkein Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n (myöhemmin KTL) myöntämä huomionosoitus.

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

ME TOIMIMME SINUN TYÖPAIKALLASI!

ME TOIMIMME SINUN TYÖPAIKALLASI! ME TOIMIMME SINUN TYÖPAIKALLASI! Tervetuloa joukkoomme! Yhdistykseemme on järjestäytynyt Espoon kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä kaikilta ammattialoilta ja kattavasti perustehtävistä asiantuntijoihin.

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! 1 ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Sodankylän JHL ry:n toimintaa Syyskokouksessa viime vuoden lopulla hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle: mm. 20.5. Ikean ostosmatka, Hyvän olon

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jäsentiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Jyty Varkaus ry:n jäsenkampanja 4 Itä-Suomen alueen Työhyvinvointi-seminaari 22. - 23.11.2014 Vuorelan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA YHDISTYKSEN HALLITUS Hallitus on kokoontunut (10) kymmenen kertaa. Hallituksen kokoukset valmisteli työvaliokunta

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry NEUVOTTELUTULOS MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukkav aapukkavaapukkavaapu Vaapukka 1/2012

Lisätiedot