JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 1 YLEISTÄ Jyty Vaasa ry Jyty Vasa rf on perustettu Jyty on lyhennys Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitosta. Yhdistys on Jytyliitto ry:een kuuluva paikallisyhdistys, jonka pääasiallisena toimialueena on Vaasan kaupunki. Jäsenten työantajia ovat ensisijaisesti Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala. Jäseniä on myös Pohjanmaan liitossa, Vaasan Ammattikorkeakoulussa, Laihian kunnassa sekä yksityisten työnantajien palveluksessa. KUNTA-ALAN SOPIMUS Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 22 kuukautta. Toinen jakso on 13 kuukautta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta Työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Palkantarkistus Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla työntekijöillä tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus oli samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika oli virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 prosentilla. Vähimmäispalkkaa korotettiin lukien 1 553,57 euroon. 1

2 2 Vuosilomamääräyksiin tuli muutoksia Kunta-alan sopimuksissa otettiin huomioon vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi sekä vuosilomapalkan määräytymistä eräissä tilanteissa. Uudet vuosilomamääräykset tulivat voimaan 1. maaliskuuta JYTYLIITON STRATEGIA 2020 Jytyliiton strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa lopulliseen muotoonsa. Strategia annettiin toimiston toteutettavaksi ja toimintasuunnitelmaan jalkautettavaksi vuosien aikana. Ennen lopullista valmistumista strategialuonnos esiteltiin Pohjanmaan alueen liittovaltuustoasioiden selostustilaisuudessa Seinäjoella. Alueen kommentit ja näkemykset lähtivät liiton esittelijän mukana Jytyliittoon Helsinkiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 ovat: 1. Kilpailukykyinen palkka sekä tasa-arvoinen palkkausjärjestelmä ja palkitseminen 2. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen 3. Työllisyyden parantaminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen 4. Työmarkkina-arvon lisääminen 5. Yhteistoimintaedustajien osaamisen kehittäminen 6. Tehtävärakenteiden ja kelpoisuusehtojen selkeyttäminen 7. Osallistava sosiaaliturva työhön paluun mahdollistajana 8. Työurien pidentäminen eläkeikää nostamatta 9. Neuvottelujärjestelmän uudistaminen JYTYLIITON JÄSSÄRI Jässäri on Jytyliiton sähköinen asiointijärjestelmä jäsenille. Jässärissä jäsen voi: 1. Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietoja 2. Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtävät 3. Tarkastella jäsenmaksutietoja ja tulostaa jäsenmaksulaskun 4. Ilmoittautua kursseille 5. Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista 6. Katsoa yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot 7. Tulostaa jäsenyystodistuksen SÄHKÖINEN LIITTYMINEN JYTYLIITTOON 2

3 3 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä helposti sähköisellä lomakkeella Jytyliiton nettisivujen kautta osoitteessa: Sähköisen lomakkeen etuja ovat mm. - jäsenen tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin - nopeuttaa jäsenkortin, liittymispaketin ja lehden saannin - jäsenyys voi alkaa siitä hetkestä, kun hakemus lähetetään - rekisteri arkistoi hakemukset sähköisesti, jolloin tietojen haku jälkikäteen nopeutuu ja paperinkulutus vähenee. Sähköinen liittyminen on tarkoitettu vain Jytyn uusille jäsenille. Jäsenyys alkaa ilmoitetusta liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksen täyttöpäivä. Kun uusi hakija ilmoittaa lomakkeella matkapuhelinnumeronsa, saa hän tekstiviestillä vahvistuksen, kun hakemus on käsitelty. Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kolmen arkipäivän kuluessa. Jäseneksi Jytyliittoon voi liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä, kirkko tms. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä liiton yhdistyksiin, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. JYTYLIITON KENEEN SINÄ LUOTAT? KAMPANJA Keneen sinä luotat? kampanja jatkui vuonna 2014 valtakunnallisena tapahtumana Aluekierrokset aloitettiin 8. syyskuuta kuntien, seurakuntien ja yksityisalojen työpaikoilla. Tarkoituksena oli edistää luottamusmiestoimintaa. Kampanja kiersi koko Suomen ja vieraili 45 paikkakunnalla. Vuonna 2014 Vaasa ei ollut kohdekaupunkina. Tilaisuuksiin osallistuvat Jytyliiton jäsenet ja muut saivat esittää edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä ja keskustella ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tapahtumissa annettiin opastusta mm. työttömyysturvasta, jäseneduista ja liittymisestä. Kiertueen aikana julkaistiin jäsenkyselyn valtakunnalliset ja alueelliset tulokset ja niihin liittyvät tiedotteet, joissa tarkasteltiin mm. työhyvinvointia, työssä jaksamista, liikkumista, terveyttä sekä säästötoimenpiteiden kohteeksi joutumista. JÄSENHANKINTAKAMPANJA Jytyliitto Helsingistä haastoi paikallisyhdistykset mittavaan jäsenhankintakampanjaan. Jyty Vaasa oli mukana jäsenhankintakampanjassa joka kesti Jäsenhankintakampanjaan liittyen Jyty Vaasa ry hyväksyi annettavaksi Studio Ticketin 30 lahjakortin lukien liittyville uusille jäsenille. 3

4 4 STTK KIERSI SUOMEA TEEMANA REILU TYÖ KUULUU KAIKILLE Syyskuun ensimmäisellä viikolla 2014 STTK kiersi yhdessä jäsenliittojen kanssa eri puolilla Suomea keskustellen järjestäytymisen merkityksestä ja sen uusista muodoista. Tapahtuma oli Vaasassa aamupäivällä Vaasan ammattiopistolla (VAO) ja iltapäivällä Vaasan ammattikorkeakoululla (VAMK). Päiviin sisältyi myös STTK:n ja sen jäsenliittojen jäsentilaisuuksia. UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Jytyliitto toi julki yhteisen tahtotilan palkansaajajärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi yhdessä muiden liittojen kanssa. Tavoitteena olisi uusi palkansaajien keskusjärjestö, jonka tähän halukkaat liitot perustaisivat. Uusi mahdollisimman kattava keskusjärjestö olisi jäsenten edunvalvonnan kannalta nykytilannetta tehokkaampi toimija. Yhteiskuntavaikuttaminen laajasti ajateltuna vaatii yhä kasvavaa panostusta ammattiyhdistysliikkeeltä. Lukuisat asiat ovat laajasti palkansaajakenttää koskevia ja siksi niitä olisi tarkoituksenmukaista hoitaa keskusjärjestön, ei niinkään yksittäisten liittojen toimesta. Myös Jytyliitto sitoutui monien muiden liittojen tavoin selvitystyön aloittamiseen. 2 EDUNVALVONTA VAASAN KAUPUNGIN SÄÄSTÖTOIMET Yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi henkilöstökustannusten hallitsemiseksi vuonna 2014 Vaasan kaupunki esitti lomaseurannan tehostamista ja mahdollisuutta palkattoman vapaan pitoon. Henkilöstöä kannustettiin pitämään palkatonta vapaata ilman, että tehtävään palkattaisiin sijaista. Sitoumukseen pohjautuvat vapaat 9 pv oli anottava mennessä ja ne tuli pitää mennessä. Säästötoimien vaihtoehtona puhuttiin myös kuukausipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 14 vuorokaudeksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 10 työpäiväksi. Lomautuksen perusteena oli se, että työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat tilapäisesti vähentyneet, joka johtui kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Lomautuspäätöksiä ei kuitenkaan saanut tehdä ennen kuin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt käyttösuunnitelmat ja niiden vaikutukset. Yhdistys järjesti jäsenistölle infotilaisuuden lomautuksista Hallintotalolla. Lomautuspäätökset peruttiin, koska talouden seurantaraportti osoitti, että kaupungin talous oli toteutumassa paremmin kuin suunniteltu talousarvio. Toiminta menot olivat toteutumassa alle budjetin, mikä osoitti, että päätetyillä säästötoimilla oli tasapainottava vaikutus kaupungin talouteen. 4

5 5 SÄÄSTÖTOIMET VAASAN KESKUSSAIRAALASSA Vaasan keskussairaalassa pyrittiin tarvittavat säästöt saamaan aikaan toimintoja ja kustannuksia supistamalla. Lomautuksista ei keskusteltu. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN LAIHIAN KUNNASSA Kunnan palvelukseen yli 6 kk:n työ- tai virkasuhteeseen otetun henkilön hakiessa vähintään neljää palkatonta työloma- tai virkavapauspäivää saa hän sen lisäksi yhden (1) palkallisen vapaapäivän (bonuspäivän). Mikäli vapaa on yhdenjaksoinen maanantaista perjantaihin, ei lauantai- ja sunnuntaipäiviä vähennetä palkasta. Palkattomia päiviä voi pitää myös yksittäisinä päivinä, mutta tällöin ne kaikki tulee hakea yhdellä kertaa. Vapaaseen oikeutettu henkilö voi saada yhden bonuspäivän ja yhden viikonloppuedun kalenterivuoden aikana. Palkattoman vapaan pitäminen ei saa kohtuuttomasti heikentää palvelun tasoa eikä aiheuttaa sijaisen palkkaamistarvetta (oto-käytäntö mahdollista). Myöntämisen ehtona on talouden tasapainottamisen tavoitteen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. VAASAN TUKIPALVELUIDEN UUDISTAMINEN Vaasan kaupungin tukipalveluiden uudistamisprosessi laitettiin vauhdilla käyntiin. Tarkoituksena oli ottaa käyttöön Vaasan kaupungin koko konsernin kattava ja ydintoimintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tukeva sisäinen palveluorganisaatio. Muutoksella tavoiteltiin: parempaa ja asiakaslähtöisempää palvelua parempaa ohjattavuutta, koordinointia ja ennakoitavuutta ketteryyttä resurssien tarkoituksenmukaista kohdennusta ja henkilöstöriskien hallintaa osaamisen järjestelmällistä kehittämistä ja jakamista yhteisiä ja tehokkaampia toimintatapoja ja siten taloudellista säästöä Syksyn 2014 aikana läpikäytiin iso prosessi, jossa uusi organisaation konsepti valmisteltiin työryhmän toimesta. Tämän jälkeen palvelut ja uusi organisaatio jatkojalostettiin toimialojen kanssa kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten. Päätöksen jälkeen ruvettiin rakentamaan uutta hyväksyttyä organisaatiota. Tukipalvelu-uudistus monien muiden muutosten tavoin huolestutti työntekijöitä. Työtehtävien muutokset, palkkaus ja työntekijän asema muuttuvissa olosuhteissa herätti epävarmuutta ja keskustelua. Yhdistys päätti järjestää infotilaisuuden, johon kutsuttiin Jytyliitosta työmarkkinaasiamies Marko Heikkinen. Tilaisuus pidettiin valtuustosalissa LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI Yhdistyksemme hallitus päätti aikaisempien vuosien tapaan yksimielisesti, että lomarahan vaihtovapaasopimusta ei allekirjoiteta Vaasan kaupungin puolella. Vaasan keskussairaalassa työnantaja luopui lomarahan vaihtamisesta vapaaksi jo useita vuosia sitten. 5

6 6 Jytyliiton kanta oli sama kuin ennenkin eli kielteinen. Liiton perusteluina olivat edelleen seuraavat asiat: - Jos lomarahaa vaihdettiin vapaaksi, käytäntö oli osoittanut sen, että vapaan aikana ei palkattu ketään tilalle, vaan muut hoitivat poissaolijan työt tai poissaoleva hoiti tekemättömät työnsä palattuaan vapaalta töihin. - Työnantaja saattoi tehdä myös sellaisia johtopäätöksiä, että vähemmälläkin porukalla pärjää, jos työt hoituivat vapaiden pitämisestä huolimatta. - Lisäksi tuli muistaa, että lomarahan vaihtaminen vapaaksi pienentää vuosiansioita ja palkkaneuvotteluissa em. rahamäärän saaminen palkkoihin/muihin etuuksiin on usein pitkien vääntöjen tulos. - Palkansaajalle kannattavampaa oli lomautus. Lisäksi Jytyliiton viesti oli, että järjestäytymättömien kanssa työnantaja ei voi tehdä paikallista sopimusta lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta. Paikallisista sopimuksista neuvottelevat pääsopijajärjestöt tai niiden alayhdistykset. PAIKALLISTASON LAKKO-ORGANISAATIO VUONNA 2014 Marttina Rahja puheenjohtaja Anja Somppi lakkovartiointipäällikkö Seija Paakkinen lakkovartiointipäällikkö 1.5.-> Tarja Mäkitalo tiedotusvastaava Riitta-Liisa Korpi taloudenhoitaja Tina Lempinen lakkokirjanpitäjä JYTYLIITON LUOTTAMUSMIESTOIMIKUNTA Yhdistyksemme pääluottamusmies Anja Somppi (Vaasan kaupunki) oli asti edustajana Jytyliiton luottamusmiestoimikunnassa. Toimikunta toimii liittohallituksen alaisena. Toimikuntaan kuuluu 11 pääluottamusmiestä suurimmista kaupungeista. JYTY VAASA RY:N JÄSENISTÖ OLI JAETTU HALLITUKSEN JÄSENILLE VASTUUALUEINA SEURAAVASTI: Arja Sandvik Maarit Simelius Tarja Mäkitalo Maija Alasalmi Tarja Porttila Kulttuuri- ja kirjastotoimi, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Novia Kasvatus- ja opetusvirasto, Toinen aste Sosiaali- ja terveysvirasto: PTA, sosiaalikeskus, Ruutikellarintie 4, Aluetyöterveys, Laihian yhteistoiminta-alue Koy Pikipruukki Fab, Pohjanmaan liitto, Tekninen toimi Vapaa-aikavirasto, Työväenopisto, Arbetarinstitut 6

7 7 Seija Paakkinen Merja Piipponen Anja Sundström Lea Sundman Eija Torkko Marita Panttila Sosiaali- ja terveysvirasto: hoitotyö Keskushallinto, Kaupunkikehitys, Oppisopimustoimi Vaasan keskussairaala Vaasan keskussairaala Vähäkyrö Laihian kunta Jaon tarkoituksena on tiedonkulun ylläpitäminen molempiin suuntiin: tieto hallitukselta jäsenistölle ja jäsenistön ideat, kysymykset ja kannanotot hallitukselle sekä jäseniltojen organisointi kerhohuoneella. 3 YHDISTYKSEN TOIMINTA JÄSENISTÖ Jäseniä vuoden alussa oli 950, joista työvoimajäseniä oli 764 ja kannatusjäsenien määrä oli 186. Vaasan kaupungin palveluksessa n. 450 jäsentä, Vaasan keskussairaalan palveluksessa n. 180 jäsentä ja Laihian kunnalla 40. TALOUDELLINEN TILANNE Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi oheisesta tilinpäätöksestä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräisenä jäsenmaksuna perittiin 5 /kk. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ravintola Rossossa, Vaasanpuistikko 18 C. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vakuutusyhtiö If:in sauna-/kokoustilassa, Kauppapuistikko 11 D. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. HALLITUS Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja varapuheenjohtajana Tarja Mäkitalo. 7

8 8 Varsinaiset jäsenet: 2 vuotta: Tarja Mäkitalo Tarja Porttila Seija Paakkinen Maija Alasalmi Anja Sundström 1 vuosi: Arja Sandvik Merja Piipponen Maarit Simelius Lea Sundman Marita Panttila Varajäsenet: Katja Rinneharju Seija Hakola Johanna Haapamäki Tarja Teppo Paula Granbacka Irma Kivisaari Raija Sivula Kaija Ristamäki Anne Hanka Eija Torkko Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa ja pykäliä oli kaikkiaan 141. Myös hallituksen varajäsenillä, luottamusmiehillä ja toimihenkilöillä oli mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin. TYÖVALIOKUNTA Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Marttina Rahja, varapuheenjohtaja Tarja Mäkitalo, alaosaston puheenjohtaja Anja Sundström, Vaasan kaupungin pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien, ja VKS:n pääluottamusmies Lea Sundman sekä sihteeri Tina Lempinen. Työvaliokunta kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuonna Asiantuntijana työvaliokunnan kokouksiin on osallistunut taloudenhoitaja Riitta-Liisa Korpi. ALAOSASTO (Vaasan keskussairaala) Alaosaston hallitus kokoontui vuonna 2014 viisi (5) kertaa käsitellen ajankohtaisia asioita. Alaosaston vuosikokous pidettiin Alaosaston hallituksen jäsenet vuonna 2014: Anja Sundström (puh.joht.), Paula Granbacka (siht.), Hannele Alanen, Tuula Bäck, Susanne Ekblad, Raija Porre ja Lea Sundman. TOIMIHENKILÖT Tilintarkastajat Taloudenhoitaja Jäsenasiainhoitaja Koulutusvastaava Arkistovastaava Nuorisovastaava Sihteeri HTM-tilintarkastaja Annami Havusela Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Tarja Mäkitalo Sirpa Haapanen Katja Rinneharju Tina Lempinen 8

9 9 Kerhoemäntä Tiedotusvastaava Seija Paakkinen Tarja Mäkitalo LUOTTAMUSMIEHET Vaasan kaupunki: Anja Somppi, plm Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Seija Paakkinen, plm > Tarja Porttila Vaasan keskussairaala: Lea Sundman, plm Pohjanmaan liitto: Siv Lundberg, lm Vaasan Ammattikorkeakoulu: Hangasmäki Sinikka, lm Korkiavuori Annikki, lm Evangeliska Folkhögskolan: Sosiaali- ja terveysvirasto, Pohjanmaan museo, Tekninen toimi Kasvatus- ja opetusvirasto (hallinto, II-aste) Keskushallinto Kirjasto- ja kulttuuritoimi Sosiaali- ja terveysvirasto (koti- ja palveluasuminen) Perhepäivähoitajat, Kasvatus- ja opetusvirasto (koulunkäynninohjaajat) Agneta Honkala, varaplm Marianne Höglund, varalm Korkiavuori Annikki, varalm Raja-aho Hanna-Leena, vlm Nordblad Camilla, lm Laihian kunta: Liisa Nikkilä, lm > TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Agneta Honkala, Irma Kivisaari, Marttina Rahja ja Tarja Mäkitalo. TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistys jakoi vuoden 2014 aikana viisi (5) tiedotetta. Lisäksi vapaa-aikatoimikunnan ja Jytyliiton pikatiedotteet, jotka jaettu ainoastaan sähköisesti. Jytyliiton lehti on täydentänyt tiedottamista. Jytyn Pohjanmaan alueen aluetiedotteet on lähetetty sähköisesti yhdyshenkilöiden kautta työpisteisiin. 9

10 10 SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN Yhdistyksemme tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Sähköisen tiedottamisen perusajatuksena on nopeuttaa tiedonsaantia ja vähentää kustannuksia. Pikatiedottaminen on tapahtunut ainoastaan sähköisesti. Jäsenten toivotaankin ilmoittavan tai päivittävän sähköpostiosoitteensa. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki yhdistyksemme jäsenet saisivat tiedon ajankohtaisista asioista joko sähköisesti tai paperilla. YHDISTYKSEMME NETTISIVUT Yhdistyksemme nettisivut löytyvät osoitteesta VAPAA-AIKATOIMIKUNTA Vapaa-aikatoimikunnan jäsenet vuonna 2014 Gunlög Ingves, Irma Kivisaari, Paula Granbacka ja Minna Backman. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vapaa-aikatoimikunta järjesti vuonna 2014 seuraavanlaista toimintaa (osallistujamäärät suluissa): tammikuu virkistysmatka Seinäjoelle (120) toukokuu kevätkokous (26) elokuu Alsacen viinimatka Ranska (37) lokakuu Mamma Mia-musikaali Helsinki (48) marraskuu syyskokous (19) joulukuu virkistysilta Martin baari + Fork X konsertti (30) STTK:N POHJANMAAN ALUETOIMIKUNTA Tarja Mäkitalo on toiminut STTK:n Pohjanmaan aluetoimikunnassa varsinaisena jäsenenä. Aluetoimikunta kokoontui neljä (4) kertaa vuonna Aluetoimikunta järjesti virkistysmatkan Pori Jazzeihin JYTYN POHJANMAAN ALUE Yhdistyksemme puheenjohtaja Marttina Rahja toimi Jyty Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtajana. Liittovaltuustoasioiden läpikäyntitilaisuuteen Seinäjoella osallistuivat Marttina Rahja, Anja Sundström, Tarja Mäkitalo ja Seija Paakkinen. Alue-/vaalikokous pidettiin Lappajärven Kivitipussa. Mäkitalo, Seija Paakkinen, Marttina Rahja ja Anja Sundström. Kokoukseen osallistuivat Tarja 10

11 11 YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELMÄT Vaasan kaupunki: Yhteistyöryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien. Jytyliiton jäsenet ovat olleet edustettuina eri kehittämisryhmissä seuraavasti (suluissa vara): Kulttuuri- ja kirjastotoimi Lisbeth Myllykangas (Pia Lunabba), Kaarina Rinne (Maria Pihlajamäki), Arja Sandvik (Riitta Konster), Irma Kivisaari (Eeva-Liisa Korhonen) Susanna Saari Sosiaali- ja terveysvirasto Seija Paakkinen (Marjo Ahlskog) Kasvatus- ja opetusvirasto Erja Kujanpää (Arja Nyman) Toisen asteen koulutus Kaija Ristamäki (Irma Rinta-Jaskari) Vapaa-aikavirasto (Minna Suihkonen) Hallintopalvelut Tanja Båsk (Aila Klinkman) Taloustoimi Tuulikki Takala Hilkka Lehtisalo (Tuula Hakala) Vaasan Vesi Gull-Britt Wik Pohjanmaan pelastuslaitos (Kaarina Pajuluoma) Vaasan keskussairaala: Yhteistyöryhmän ja valmistelevan työryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Lea Sundman. Jyty Vaasa ry:n jäsenten edustus Vaasan keskussairaalan johto- ja kehittämisryhmissä on ollut seuraava (suluissa vara): Klinikkaryhmien laajennettu johtoryhmä: Operatiivinen Lea Sundman (Agneta Honkala) Medisiininen Anja Sundström (Carina Smeds) Psykiatrinen Eija Rehula (Agneta Honkala) Lääketieteellinen Lea Sundman (Agneta Honkala) TYÖSUOJELUORGANISAATIO Vaasan kaupungin työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Marita Alho Eliisa Bonn Tuula Hakala Armi Inkinen Ulla Kankaanpää Irma Kivisaari Anja Somppi Ulla Palomäki Elisa Tulisalo Klemettilän päiväkoti Klemettiläkodit/palveluasuminen Taloustoimi Kuulaopisto Pohjanmaan tulkkikeskus Kirjasto (vara) Sote/Hallinto (Vaasanp. HR-tukipalvelut) Nuorisoasema Klaara Kotihoito/Kotipalvelu 11

12 12 Laihian kunnan työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Virve Tala Liisa Nikkilä Tiina Jutila Maarit Viianen toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettu työsuojeluasiamies (vanhusten asumispalveluyksiköt+ kotipalvelu+hoivaosasto) työsuojeluasiamies (yläaste + lukio) YHTEISTYÖKUMPPANIT Jyty Vaasa ry:n yhteistyösopimus paikallisen If-Vahinkovakuutusyhtiön kanssa on edelleen voimassa, samoin talousturvasopimus Nordean kanssa. EDUSTUKSET Anja Somppi on Jytyliiton edunvalvontatoimikunnan jäsen asti ja Marttina Rahja on Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtaja. KOULUTUS Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot -koulutus , Vaasa (Marjo Ahlskog, Tuula Korpi, Arja Laakso, Leena Seppänen, Merja Huttunen-Metsi, Katri Kerrman, Seija Hakola) Työhyvinvointi-koulutus , Vaasa (Tarja Autio, Seija Hakola, Mika Jutila, Tiina Jutila, Riitta- Liisa Korpi, Tuula Korpi, Arja Laakso, Marita Metsäranta, Seija Paakkinen) Jäsenasiainhoitajien ja taloudenhoitajien kurssi I , Vaasa (Tina Lempinen) Lomautusinfo , Vaasa (Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa, Birgitta Buss, Tellervo Eerio, Tuula Hautala, Tiina Heikkola, Kirsi Hintikainen, Riitta Hänninen, Liisa Muuri, Leena Paasiala, Raija Sivula, Merja Sjöberg, Marja-Riitta Vesa) STTK/Sinun työsi ja Eurooppa , Vaasa (80 osallistujaa) Plm-koulutus , Seinäjoki (Tina Lempinen) Rådplägningsdagar , Vasa (Lea Sundman) Alueellinen työeläkekoulu , Vaasa (Tarja Mäkitalo, Tina Lempinen, Seija Paakkinen, Riitta- Liisa Korpi, Lea Sundman) LM-teemakurssi TVA , Tampere (Seija Paakkinen, Tina Lempinen) LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, , Tampere (Seija Paakkinen) 12

13 13 Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä , Seinäjoki (Seija Paakkinen) Rådplägningsdag för förtroendemän och ordförande , Vasa (Lea Sundman, Siv Lundberg) Outlook koulutus , Vaasa (20 osallistujaa) Tukipalveluinfo , Vaasa (38 jäsentä) JÄSENTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Yhdistys päätti jatkaa jäsentemme ammatillisen koulutuksen tukemista kerran kahdessa vuodessa 100 euroa/jäsen. Tällaisia avustuksia myönnettiin vuonna 2014 neljälle (4) jäsenelle. YHDISTYS SPONSOROI Nice Run iin ja Vaasan Marssiin osallistuvia jäseniä sponsoroitiin 20 /jäsen. Osaava Nainen messuille osallistuville (2 jäsentä) sponsoroitiin osallistumismaksu 50. HUOMIONOSOITUKSET Yhdistyksen jäseniä on huomioitu 50-vuotismerkkipäivänä onnittelukortilla ja huivilla/solmiolla. Myös eläkkeelle siirtyneitä jäseniä on huomioitu kukkalahjakortilla. 60-vuotista Kurikan Jyty ry:tä muistettiin 100 euron lahjakortilla. Juhliin osallistuivat Marika Porentola ja Seija Paakkinen kukka- ja korttitervehdyksen kera. Aktiivijäsenen Kaarina Rinteen eläkejuhlia vietettiin Variskan kirjastossa Aktiivijäsen Seija Paakkinen vietti 60-vuotisjuhlia Silveriassa Jyty Vaasa ry:n hallitus 13

Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ SOTE-LAKI SOPIMUS- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ

Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ SOTE-LAKI SOPIMUS- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Info 2/2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Uuden keskusjärjestön selvitystyöhön ilmoittautuneet ammattiliitot, Jytyliitto mukaan lukien, ovat kokoontuneet 12.2.2015 ja hankkeen organisoinnista ja aikataulusta on

Lisätiedot

Lähdemme matkaan la 29.11.2014 Viking XPRS:llä 11:30 Katajanokan Terminaalista ja saavumme Tallinnaan klo 14.

Lähdemme matkaan la 29.11.2014 Viking XPRS:llä 11:30 Katajanokan Terminaalista ja saavumme Tallinnaan klo 14. JYTINÄ 6-11.9.2014 29.11. 30.11.2014 Lähdemme matkaan la 29.11.2014 Viking XPRS:llä 11:30 Katajanokan Terminaalista ja saavumme Tallinnaan klo 14. Kotimatkalle lähdemme Tallinnan A-terminaalista su 30.11.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

Vuoden 2014 toiminta. Hyvinvointitoimikunta on suunnitellut monipuolisen tapahtumatarjonnan tällekin vuodelle.

Vuoden 2014 toiminta. Hyvinvointitoimikunta on suunnitellut monipuolisen tapahtumatarjonnan tällekin vuodelle. Kuva Tapio Aalto Vuoden 2014 toiminta EDUNVALVONTA Tärkeimpänä painopistealueena edunvalvonnassa on jäsenten etujen (työpaikat ja palvelusuhde-ehdot) turvaaminen kaikissa työsuhteisiin liittyvissä muutostilanteissa.

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry 1 Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys on jäseniään varten. Toiminta-ajatuksena on jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten,

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1..201-30.11.2016 Kemianteollisuus ry Kenkä- ja Nahkateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖHALLINNON TÄRKEIMPIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2010 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 7 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 11 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti 15.11.2013 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus 2012-2013 Oppilaitos:

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO...

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen

Lisätiedot