JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 JYTY VAASA RY JYTY VASA RF T O I M I N T A K E R T O M U S 1 1 YLEISTÄ Jyty Vaasa ry Jyty Vasa rf on perustettu Jyty on lyhennys Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitosta. Yhdistys on Jytyliitto ry:een kuuluva paikallisyhdistys, jonka pääasiallisena toimialueena on Vaasan kaupunki. Jäsenten työantajia ovat ensisijaisesti Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala. Jäseniä on myös Pohjanmaan liitossa, Vaasan Ammattikorkeakoulussa, Laihian kunnassa sekä yksityisten työnantajien palveluksessa. KUNTA-ALAN SOPIMUS Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 22 kuukautta. Toinen jakso on 13 kuukautta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta Työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Palkantarkistus Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla työntekijöillä tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus oli samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika oli virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 prosentilla. Vähimmäispalkkaa korotettiin lukien 1 553,57 euroon. 1

2 2 Vuosilomamääräyksiin tuli muutoksia Kunta-alan sopimuksissa otettiin huomioon vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi sekä vuosilomapalkan määräytymistä eräissä tilanteissa. Uudet vuosilomamääräykset tulivat voimaan 1. maaliskuuta JYTYLIITON STRATEGIA 2020 Jytyliiton strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa lopulliseen muotoonsa. Strategia annettiin toimiston toteutettavaksi ja toimintasuunnitelmaan jalkautettavaksi vuosien aikana. Ennen lopullista valmistumista strategialuonnos esiteltiin Pohjanmaan alueen liittovaltuustoasioiden selostustilaisuudessa Seinäjoella. Alueen kommentit ja näkemykset lähtivät liiton esittelijän mukana Jytyliittoon Helsinkiin. Strategiset päämäärät vuoteen 2020 ovat: 1. Kilpailukykyinen palkka sekä tasa-arvoinen palkkausjärjestelmä ja palkitseminen 2. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen 3. Työllisyyden parantaminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen 4. Työmarkkina-arvon lisääminen 5. Yhteistoimintaedustajien osaamisen kehittäminen 6. Tehtävärakenteiden ja kelpoisuusehtojen selkeyttäminen 7. Osallistava sosiaaliturva työhön paluun mahdollistajana 8. Työurien pidentäminen eläkeikää nostamatta 9. Neuvottelujärjestelmän uudistaminen JYTYLIITON JÄSSÄRI Jässäri on Jytyliiton sähköinen asiointijärjestelmä jäsenille. Jässärissä jäsen voi: 1. Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietoja 2. Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtävät 3. Tarkastella jäsenmaksutietoja ja tulostaa jäsenmaksulaskun 4. Ilmoittautua kursseille 5. Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista 6. Katsoa yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot 7. Tulostaa jäsenyystodistuksen SÄHKÖINEN LIITTYMINEN JYTYLIITTOON 2

3 3 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä helposti sähköisellä lomakkeella Jytyliiton nettisivujen kautta osoitteessa: Sähköisen lomakkeen etuja ovat mm. - jäsenen tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin - nopeuttaa jäsenkortin, liittymispaketin ja lehden saannin - jäsenyys voi alkaa siitä hetkestä, kun hakemus lähetetään - rekisteri arkistoi hakemukset sähköisesti, jolloin tietojen haku jälkikäteen nopeutuu ja paperinkulutus vähenee. Sähköinen liittyminen on tarkoitettu vain Jytyn uusille jäsenille. Jäsenyys alkaa ilmoitetusta liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksen täyttöpäivä. Kun uusi hakija ilmoittaa lomakkeella matkapuhelinnumeronsa, saa hän tekstiviestillä vahvistuksen, kun hakemus on käsitelty. Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kolmen arkipäivän kuluessa. Jäseneksi Jytyliittoon voi liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä, kirkko tms. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä liiton yhdistyksiin, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. JYTYLIITON KENEEN SINÄ LUOTAT? KAMPANJA Keneen sinä luotat? kampanja jatkui vuonna 2014 valtakunnallisena tapahtumana Aluekierrokset aloitettiin 8. syyskuuta kuntien, seurakuntien ja yksityisalojen työpaikoilla. Tarkoituksena oli edistää luottamusmiestoimintaa. Kampanja kiersi koko Suomen ja vieraili 45 paikkakunnalla. Vuonna 2014 Vaasa ei ollut kohdekaupunkina. Tilaisuuksiin osallistuvat Jytyliiton jäsenet ja muut saivat esittää edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä ja keskustella ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tapahtumissa annettiin opastusta mm. työttömyysturvasta, jäseneduista ja liittymisestä. Kiertueen aikana julkaistiin jäsenkyselyn valtakunnalliset ja alueelliset tulokset ja niihin liittyvät tiedotteet, joissa tarkasteltiin mm. työhyvinvointia, työssä jaksamista, liikkumista, terveyttä sekä säästötoimenpiteiden kohteeksi joutumista. JÄSENHANKINTAKAMPANJA Jytyliitto Helsingistä haastoi paikallisyhdistykset mittavaan jäsenhankintakampanjaan. Jyty Vaasa oli mukana jäsenhankintakampanjassa joka kesti Jäsenhankintakampanjaan liittyen Jyty Vaasa ry hyväksyi annettavaksi Studio Ticketin 30 lahjakortin lukien liittyville uusille jäsenille. 3

4 4 STTK KIERSI SUOMEA TEEMANA REILU TYÖ KUULUU KAIKILLE Syyskuun ensimmäisellä viikolla 2014 STTK kiersi yhdessä jäsenliittojen kanssa eri puolilla Suomea keskustellen järjestäytymisen merkityksestä ja sen uusista muodoista. Tapahtuma oli Vaasassa aamupäivällä Vaasan ammattiopistolla (VAO) ja iltapäivällä Vaasan ammattikorkeakoululla (VAMK). Päiviin sisältyi myös STTK:n ja sen jäsenliittojen jäsentilaisuuksia. UUSI KESKUSJÄRJESTÖ Jytyliitto toi julki yhteisen tahtotilan palkansaajajärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi yhdessä muiden liittojen kanssa. Tavoitteena olisi uusi palkansaajien keskusjärjestö, jonka tähän halukkaat liitot perustaisivat. Uusi mahdollisimman kattava keskusjärjestö olisi jäsenten edunvalvonnan kannalta nykytilannetta tehokkaampi toimija. Yhteiskuntavaikuttaminen laajasti ajateltuna vaatii yhä kasvavaa panostusta ammattiyhdistysliikkeeltä. Lukuisat asiat ovat laajasti palkansaajakenttää koskevia ja siksi niitä olisi tarkoituksenmukaista hoitaa keskusjärjestön, ei niinkään yksittäisten liittojen toimesta. Myös Jytyliitto sitoutui monien muiden liittojen tavoin selvitystyön aloittamiseen. 2 EDUNVALVONTA VAASAN KAUPUNGIN SÄÄSTÖTOIMET Yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi henkilöstökustannusten hallitsemiseksi vuonna 2014 Vaasan kaupunki esitti lomaseurannan tehostamista ja mahdollisuutta palkattoman vapaan pitoon. Henkilöstöä kannustettiin pitämään palkatonta vapaata ilman, että tehtävään palkattaisiin sijaista. Sitoumukseen pohjautuvat vapaat 9 pv oli anottava mennessä ja ne tuli pitää mennessä. Säästötoimien vaihtoehtona puhuttiin myös kuukausipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 14 vuorokaudeksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön lomauttamisesta enintään 10 työpäiväksi. Lomautuksen perusteena oli se, että työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat tilapäisesti vähentyneet, joka johtui kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Lomautuspäätöksiä ei kuitenkaan saanut tehdä ennen kuin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt käyttösuunnitelmat ja niiden vaikutukset. Yhdistys järjesti jäsenistölle infotilaisuuden lomautuksista Hallintotalolla. Lomautuspäätökset peruttiin, koska talouden seurantaraportti osoitti, että kaupungin talous oli toteutumassa paremmin kuin suunniteltu talousarvio. Toiminta menot olivat toteutumassa alle budjetin, mikä osoitti, että päätetyillä säästötoimilla oli tasapainottava vaikutus kaupungin talouteen. 4

5 5 SÄÄSTÖTOIMET VAASAN KESKUSSAIRAALASSA Vaasan keskussairaalassa pyrittiin tarvittavat säästöt saamaan aikaan toimintoja ja kustannuksia supistamalla. Lomautuksista ei keskusteltu. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN LAIHIAN KUNNASSA Kunnan palvelukseen yli 6 kk:n työ- tai virkasuhteeseen otetun henkilön hakiessa vähintään neljää palkatonta työloma- tai virkavapauspäivää saa hän sen lisäksi yhden (1) palkallisen vapaapäivän (bonuspäivän). Mikäli vapaa on yhdenjaksoinen maanantaista perjantaihin, ei lauantai- ja sunnuntaipäiviä vähennetä palkasta. Palkattomia päiviä voi pitää myös yksittäisinä päivinä, mutta tällöin ne kaikki tulee hakea yhdellä kertaa. Vapaaseen oikeutettu henkilö voi saada yhden bonuspäivän ja yhden viikonloppuedun kalenterivuoden aikana. Palkattoman vapaan pitäminen ei saa kohtuuttomasti heikentää palvelun tasoa eikä aiheuttaa sijaisen palkkaamistarvetta (oto-käytäntö mahdollista). Myöntämisen ehtona on talouden tasapainottamisen tavoitteen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. VAASAN TUKIPALVELUIDEN UUDISTAMINEN Vaasan kaupungin tukipalveluiden uudistamisprosessi laitettiin vauhdilla käyntiin. Tarkoituksena oli ottaa käyttöön Vaasan kaupungin koko konsernin kattava ja ydintoimintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tukeva sisäinen palveluorganisaatio. Muutoksella tavoiteltiin: parempaa ja asiakaslähtöisempää palvelua parempaa ohjattavuutta, koordinointia ja ennakoitavuutta ketteryyttä resurssien tarkoituksenmukaista kohdennusta ja henkilöstöriskien hallintaa osaamisen järjestelmällistä kehittämistä ja jakamista yhteisiä ja tehokkaampia toimintatapoja ja siten taloudellista säästöä Syksyn 2014 aikana läpikäytiin iso prosessi, jossa uusi organisaation konsepti valmisteltiin työryhmän toimesta. Tämän jälkeen palvelut ja uusi organisaatio jatkojalostettiin toimialojen kanssa kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten. Päätöksen jälkeen ruvettiin rakentamaan uutta hyväksyttyä organisaatiota. Tukipalvelu-uudistus monien muiden muutosten tavoin huolestutti työntekijöitä. Työtehtävien muutokset, palkkaus ja työntekijän asema muuttuvissa olosuhteissa herätti epävarmuutta ja keskustelua. Yhdistys päätti järjestää infotilaisuuden, johon kutsuttiin Jytyliitosta työmarkkinaasiamies Marko Heikkinen. Tilaisuus pidettiin valtuustosalissa LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI Yhdistyksemme hallitus päätti aikaisempien vuosien tapaan yksimielisesti, että lomarahan vaihtovapaasopimusta ei allekirjoiteta Vaasan kaupungin puolella. Vaasan keskussairaalassa työnantaja luopui lomarahan vaihtamisesta vapaaksi jo useita vuosia sitten. 5

6 6 Jytyliiton kanta oli sama kuin ennenkin eli kielteinen. Liiton perusteluina olivat edelleen seuraavat asiat: - Jos lomarahaa vaihdettiin vapaaksi, käytäntö oli osoittanut sen, että vapaan aikana ei palkattu ketään tilalle, vaan muut hoitivat poissaolijan työt tai poissaoleva hoiti tekemättömät työnsä palattuaan vapaalta töihin. - Työnantaja saattoi tehdä myös sellaisia johtopäätöksiä, että vähemmälläkin porukalla pärjää, jos työt hoituivat vapaiden pitämisestä huolimatta. - Lisäksi tuli muistaa, että lomarahan vaihtaminen vapaaksi pienentää vuosiansioita ja palkkaneuvotteluissa em. rahamäärän saaminen palkkoihin/muihin etuuksiin on usein pitkien vääntöjen tulos. - Palkansaajalle kannattavampaa oli lomautus. Lisäksi Jytyliiton viesti oli, että järjestäytymättömien kanssa työnantaja ei voi tehdä paikallista sopimusta lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta. Paikallisista sopimuksista neuvottelevat pääsopijajärjestöt tai niiden alayhdistykset. PAIKALLISTASON LAKKO-ORGANISAATIO VUONNA 2014 Marttina Rahja puheenjohtaja Anja Somppi lakkovartiointipäällikkö Seija Paakkinen lakkovartiointipäällikkö 1.5.-> Tarja Mäkitalo tiedotusvastaava Riitta-Liisa Korpi taloudenhoitaja Tina Lempinen lakkokirjanpitäjä JYTYLIITON LUOTTAMUSMIESTOIMIKUNTA Yhdistyksemme pääluottamusmies Anja Somppi (Vaasan kaupunki) oli asti edustajana Jytyliiton luottamusmiestoimikunnassa. Toimikunta toimii liittohallituksen alaisena. Toimikuntaan kuuluu 11 pääluottamusmiestä suurimmista kaupungeista. JYTY VAASA RY:N JÄSENISTÖ OLI JAETTU HALLITUKSEN JÄSENILLE VASTUUALUEINA SEURAAVASTI: Arja Sandvik Maarit Simelius Tarja Mäkitalo Maija Alasalmi Tarja Porttila Kulttuuri- ja kirjastotoimi, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Novia Kasvatus- ja opetusvirasto, Toinen aste Sosiaali- ja terveysvirasto: PTA, sosiaalikeskus, Ruutikellarintie 4, Aluetyöterveys, Laihian yhteistoiminta-alue Koy Pikipruukki Fab, Pohjanmaan liitto, Tekninen toimi Vapaa-aikavirasto, Työväenopisto, Arbetarinstitut 6

7 7 Seija Paakkinen Merja Piipponen Anja Sundström Lea Sundman Eija Torkko Marita Panttila Sosiaali- ja terveysvirasto: hoitotyö Keskushallinto, Kaupunkikehitys, Oppisopimustoimi Vaasan keskussairaala Vaasan keskussairaala Vähäkyrö Laihian kunta Jaon tarkoituksena on tiedonkulun ylläpitäminen molempiin suuntiin: tieto hallitukselta jäsenistölle ja jäsenistön ideat, kysymykset ja kannanotot hallitukselle sekä jäseniltojen organisointi kerhohuoneella. 3 YHDISTYKSEN TOIMINTA JÄSENISTÖ Jäseniä vuoden alussa oli 950, joista työvoimajäseniä oli 764 ja kannatusjäsenien määrä oli 186. Vaasan kaupungin palveluksessa n. 450 jäsentä, Vaasan keskussairaalan palveluksessa n. 180 jäsentä ja Laihian kunnalla 40. TALOUDELLINEN TILANNE Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi oheisesta tilinpäätöksestä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräisenä jäsenmaksuna perittiin 5 /kk. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ravintola Rossossa, Vaasanpuistikko 18 C. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vakuutusyhtiö If:in sauna-/kokoustilassa, Kauppapuistikko 11 D. Puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja sihteerinä Tina Lempinen. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. HALLITUS Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Marttina Rahja ja varapuheenjohtajana Tarja Mäkitalo. 7

8 8 Varsinaiset jäsenet: 2 vuotta: Tarja Mäkitalo Tarja Porttila Seija Paakkinen Maija Alasalmi Anja Sundström 1 vuosi: Arja Sandvik Merja Piipponen Maarit Simelius Lea Sundman Marita Panttila Varajäsenet: Katja Rinneharju Seija Hakola Johanna Haapamäki Tarja Teppo Paula Granbacka Irma Kivisaari Raija Sivula Kaija Ristamäki Anne Hanka Eija Torkko Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa ja pykäliä oli kaikkiaan 141. Myös hallituksen varajäsenillä, luottamusmiehillä ja toimihenkilöillä oli mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin. TYÖVALIOKUNTA Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Marttina Rahja, varapuheenjohtaja Tarja Mäkitalo, alaosaston puheenjohtaja Anja Sundström, Vaasan kaupungin pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien, ja VKS:n pääluottamusmies Lea Sundman sekä sihteeri Tina Lempinen. Työvaliokunta kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuonna Asiantuntijana työvaliokunnan kokouksiin on osallistunut taloudenhoitaja Riitta-Liisa Korpi. ALAOSASTO (Vaasan keskussairaala) Alaosaston hallitus kokoontui vuonna 2014 viisi (5) kertaa käsitellen ajankohtaisia asioita. Alaosaston vuosikokous pidettiin Alaosaston hallituksen jäsenet vuonna 2014: Anja Sundström (puh.joht.), Paula Granbacka (siht.), Hannele Alanen, Tuula Bäck, Susanne Ekblad, Raija Porre ja Lea Sundman. TOIMIHENKILÖT Tilintarkastajat Taloudenhoitaja Jäsenasiainhoitaja Koulutusvastaava Arkistovastaava Nuorisovastaava Sihteeri HTM-tilintarkastaja Annami Havusela Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Tarja Mäkitalo Sirpa Haapanen Katja Rinneharju Tina Lempinen 8

9 9 Kerhoemäntä Tiedotusvastaava Seija Paakkinen Tarja Mäkitalo LUOTTAMUSMIEHET Vaasan kaupunki: Anja Somppi, plm Riitta-Liisa Korpi Tina Lempinen Seija Paakkinen, plm > Tarja Porttila Vaasan keskussairaala: Lea Sundman, plm Pohjanmaan liitto: Siv Lundberg, lm Vaasan Ammattikorkeakoulu: Hangasmäki Sinikka, lm Korkiavuori Annikki, lm Evangeliska Folkhögskolan: Sosiaali- ja terveysvirasto, Pohjanmaan museo, Tekninen toimi Kasvatus- ja opetusvirasto (hallinto, II-aste) Keskushallinto Kirjasto- ja kulttuuritoimi Sosiaali- ja terveysvirasto (koti- ja palveluasuminen) Perhepäivähoitajat, Kasvatus- ja opetusvirasto (koulunkäynninohjaajat) Agneta Honkala, varaplm Marianne Höglund, varalm Korkiavuori Annikki, varalm Raja-aho Hanna-Leena, vlm Nordblad Camilla, lm Laihian kunta: Liisa Nikkilä, lm > TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Agneta Honkala, Irma Kivisaari, Marttina Rahja ja Tarja Mäkitalo. TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistys jakoi vuoden 2014 aikana viisi (5) tiedotetta. Lisäksi vapaa-aikatoimikunnan ja Jytyliiton pikatiedotteet, jotka jaettu ainoastaan sähköisesti. Jytyliiton lehti on täydentänyt tiedottamista. Jytyn Pohjanmaan alueen aluetiedotteet on lähetetty sähköisesti yhdyshenkilöiden kautta työpisteisiin. 9

10 10 SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN Yhdistyksemme tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Sähköisen tiedottamisen perusajatuksena on nopeuttaa tiedonsaantia ja vähentää kustannuksia. Pikatiedottaminen on tapahtunut ainoastaan sähköisesti. Jäsenten toivotaankin ilmoittavan tai päivittävän sähköpostiosoitteensa. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki yhdistyksemme jäsenet saisivat tiedon ajankohtaisista asioista joko sähköisesti tai paperilla. YHDISTYKSEMME NETTISIVUT Yhdistyksemme nettisivut löytyvät osoitteesta VAPAA-AIKATOIMIKUNTA Vapaa-aikatoimikunnan jäsenet vuonna 2014 Gunlög Ingves, Irma Kivisaari, Paula Granbacka ja Minna Backman. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vapaa-aikatoimikunta järjesti vuonna 2014 seuraavanlaista toimintaa (osallistujamäärät suluissa): tammikuu virkistysmatka Seinäjoelle (120) toukokuu kevätkokous (26) elokuu Alsacen viinimatka Ranska (37) lokakuu Mamma Mia-musikaali Helsinki (48) marraskuu syyskokous (19) joulukuu virkistysilta Martin baari + Fork X konsertti (30) STTK:N POHJANMAAN ALUETOIMIKUNTA Tarja Mäkitalo on toiminut STTK:n Pohjanmaan aluetoimikunnassa varsinaisena jäsenenä. Aluetoimikunta kokoontui neljä (4) kertaa vuonna Aluetoimikunta järjesti virkistysmatkan Pori Jazzeihin JYTYN POHJANMAAN ALUE Yhdistyksemme puheenjohtaja Marttina Rahja toimi Jyty Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtajana. Liittovaltuustoasioiden läpikäyntitilaisuuteen Seinäjoella osallistuivat Marttina Rahja, Anja Sundström, Tarja Mäkitalo ja Seija Paakkinen. Alue-/vaalikokous pidettiin Lappajärven Kivitipussa. Mäkitalo, Seija Paakkinen, Marttina Rahja ja Anja Sundström. Kokoukseen osallistuivat Tarja 10

11 11 YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELMÄT Vaasan kaupunki: Yhteistyöryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Anja Somppi asti ja Seija Paakkinen lukien. Jytyliiton jäsenet ovat olleet edustettuina eri kehittämisryhmissä seuraavasti (suluissa vara): Kulttuuri- ja kirjastotoimi Lisbeth Myllykangas (Pia Lunabba), Kaarina Rinne (Maria Pihlajamäki), Arja Sandvik (Riitta Konster), Irma Kivisaari (Eeva-Liisa Korhonen) Susanna Saari Sosiaali- ja terveysvirasto Seija Paakkinen (Marjo Ahlskog) Kasvatus- ja opetusvirasto Erja Kujanpää (Arja Nyman) Toisen asteen koulutus Kaija Ristamäki (Irma Rinta-Jaskari) Vapaa-aikavirasto (Minna Suihkonen) Hallintopalvelut Tanja Båsk (Aila Klinkman) Taloustoimi Tuulikki Takala Hilkka Lehtisalo (Tuula Hakala) Vaasan Vesi Gull-Britt Wik Pohjanmaan pelastuslaitos (Kaarina Pajuluoma) Vaasan keskussairaala: Yhteistyöryhmän ja valmistelevan työryhmän jäsenenä on toiminut pääluottamusmies Lea Sundman. Jyty Vaasa ry:n jäsenten edustus Vaasan keskussairaalan johto- ja kehittämisryhmissä on ollut seuraava (suluissa vara): Klinikkaryhmien laajennettu johtoryhmä: Operatiivinen Lea Sundman (Agneta Honkala) Medisiininen Anja Sundström (Carina Smeds) Psykiatrinen Eija Rehula (Agneta Honkala) Lääketieteellinen Lea Sundman (Agneta Honkala) TYÖSUOJELUORGANISAATIO Vaasan kaupungin työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Marita Alho Eliisa Bonn Tuula Hakala Armi Inkinen Ulla Kankaanpää Irma Kivisaari Anja Somppi Ulla Palomäki Elisa Tulisalo Klemettilän päiväkoti Klemettiläkodit/palveluasuminen Taloustoimi Kuulaopisto Pohjanmaan tulkkikeskus Kirjasto (vara) Sote/Hallinto (Vaasanp. HR-tukipalvelut) Nuorisoasema Klaara Kotihoito/Kotipalvelu 11

12 12 Laihian kunnan työsuojeluasiamiehinä toimivat seuraavat jäsenet vuonna 2014: Virve Tala Liisa Nikkilä Tiina Jutila Maarit Viianen toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettu työsuojeluasiamies (vanhusten asumispalveluyksiköt+ kotipalvelu+hoivaosasto) työsuojeluasiamies (yläaste + lukio) YHTEISTYÖKUMPPANIT Jyty Vaasa ry:n yhteistyösopimus paikallisen If-Vahinkovakuutusyhtiön kanssa on edelleen voimassa, samoin talousturvasopimus Nordean kanssa. EDUSTUKSET Anja Somppi on Jytyliiton edunvalvontatoimikunnan jäsen asti ja Marttina Rahja on Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtaja. KOULUTUS Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot -koulutus , Vaasa (Marjo Ahlskog, Tuula Korpi, Arja Laakso, Leena Seppänen, Merja Huttunen-Metsi, Katri Kerrman, Seija Hakola) Työhyvinvointi-koulutus , Vaasa (Tarja Autio, Seija Hakola, Mika Jutila, Tiina Jutila, Riitta- Liisa Korpi, Tuula Korpi, Arja Laakso, Marita Metsäranta, Seija Paakkinen) Jäsenasiainhoitajien ja taloudenhoitajien kurssi I , Vaasa (Tina Lempinen) Lomautusinfo , Vaasa (Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa, Birgitta Buss, Tellervo Eerio, Tuula Hautala, Tiina Heikkola, Kirsi Hintikainen, Riitta Hänninen, Liisa Muuri, Leena Paasiala, Raija Sivula, Merja Sjöberg, Marja-Riitta Vesa) STTK/Sinun työsi ja Eurooppa , Vaasa (80 osallistujaa) Plm-koulutus , Seinäjoki (Tina Lempinen) Rådplägningsdagar , Vasa (Lea Sundman) Alueellinen työeläkekoulu , Vaasa (Tarja Mäkitalo, Tina Lempinen, Seija Paakkinen, Riitta- Liisa Korpi, Lea Sundman) LM-teemakurssi TVA , Tampere (Seija Paakkinen, Tina Lempinen) LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, , Tampere (Seija Paakkinen) 12

13 13 Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä , Seinäjoki (Seija Paakkinen) Rådplägningsdag för förtroendemän och ordförande , Vasa (Lea Sundman, Siv Lundberg) Outlook koulutus , Vaasa (20 osallistujaa) Tukipalveluinfo , Vaasa (38 jäsentä) JÄSENTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN Yhdistys päätti jatkaa jäsentemme ammatillisen koulutuksen tukemista kerran kahdessa vuodessa 100 euroa/jäsen. Tällaisia avustuksia myönnettiin vuonna 2014 neljälle (4) jäsenelle. YHDISTYS SPONSOROI Nice Run iin ja Vaasan Marssiin osallistuvia jäseniä sponsoroitiin 20 /jäsen. Osaava Nainen messuille osallistuville (2 jäsentä) sponsoroitiin osallistumismaksu 50. HUOMIONOSOITUKSET Yhdistyksen jäseniä on huomioitu 50-vuotismerkkipäivänä onnittelukortilla ja huivilla/solmiolla. Myös eläkkeelle siirtyneitä jäseniä on huomioitu kukkalahjakortilla. 60-vuotista Kurikan Jyty ry:tä muistettiin 100 euron lahjakortilla. Juhliin osallistuivat Marika Porentola ja Seija Paakkinen kukka- ja korttitervehdyksen kera. Aktiivijäsenen Kaarina Rinteen eläkejuhlia vietettiin Variskan kirjastossa Aktiivijäsen Seija Paakkinen vietti 60-vuotisjuhlia Silveriassa Jyty Vaasa ry:n hallitus 13

T O I M I N T A K E R T O M U S

T O I M I N T A K E R T O M U S 1 T O I M I N T A K E R T O M U S YLEISTÄ Jyty Vaasa ry Jyty Vasa rf on perustettu 9.10.1918. Jyty on lyhennys Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitosta. Yhdistys on Jytyliitto ry:een kuuluva paikallisyhdistys,

Lisätiedot

Info 8/2015. Työnantajien ja palkansaajien näkemykset ovat etäällä toisistaan, kuten käydyistä neuvotteluista voidaan päätellä.

Info 8/2015. Työnantajien ja palkansaajien näkemykset ovat etäällä toisistaan, kuten käydyistä neuvotteluista voidaan päätellä. Info 8/2015 YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE Nyt kun maassamme tapahtuu paljon myös jäsenistöömme vaikuttavia asioita, niin liitto on päätynyt pikatiedotteiden lähettämiseen suoraan jäsenistölle. Ajankohtaiset

Lisätiedot

Tiedote 1/2016. Erinomaista uutta vuotta kaikille!

Tiedote 1/2016. Erinomaista uutta vuotta kaikille! Tiedote 1/2016 Erinomaista uutta vuotta kaikille! Yhdistyksemme aloittaa vuoden 2016 uusin ilmein omalla logolla. Seuraavalla tiedotteella on nimi, nimiehdotuksia mielellään perustelujen kera voi lähettää

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tervehdys jälleen! Tarja kiittää saamastaan tuesta. Lämpimät kiitokset teille kaikille!

Tervehdys jälleen! Tarja kiittää saamastaan tuesta. Lämpimät kiitokset teille kaikille! Jytyaviisi 4/2016 Tervehdys jälleen! Liittovaltuustovaalit ovat takanapäin. Vaalien tulos oli yhdistyksemme tavoitteen mukainen eli Tarja Mäkitalo tuli valituksi liittovaltuustoon. Entistä Pohjanmaan aluetta

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/ Ohjeet huomionosoituksista ja muistamisista A. VIIRIN, STANDAARIN LUOVUTUSSÄÄNTÖ 1 Viiri, standaari on korkein Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n (myöhemmin KTL) myöntämä huomionosoitus.

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyvä jäsen on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala SUPER SASTAMALAN SEUDUN AO.622 RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 23.11.2015 kello 18.00 Paikka: Läsnä: Heinon Leipomo, Sastamalankatu 70 38210 Sastamala PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Arja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV).

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV). 22.3.2011 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV). Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat HENKILÖKUNTAYHDISTYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän henkilökuntayhdistys on perustettu huolehtimaan henkilökunnan virkistys-, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa.

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 Yhteistyötoimikunta 6 25.01.2016 Yhteistyötoimikunta 10 17.02.2016 Yhteistyötoimikunta 0 14.03.2016 Kaupunginhallitus 59 14.03.2016 Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot