Fiske i Finnmark. Felles muligheter - felles ansvar Oktasaš vejolašvuođat - oktasaš ovddasvástádus. Informasjon Informaatiota Information Dieđut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiske i Finnmark. Felles muligheter - felles ansvar Oktasaš vejolašvuođat - oktasaš ovddasvástádus. Informasjon Informaatiota Information Dieđut"

Transkriptio

1 Fiske i Finnmark Informasjon Informaatiota Information Dieđut Fiske i Finnmark for tilreisende Finnmarkin kalastus matkailijoille Fishing in Finnmark for visitors Guollebivdu Finnmárkkus gallededdjiide Felles muligheter - felles ansvar Oktasaš vejolašvuođat - oktasaš ovddasvástádus

2 2 Innhold: Forord... 3 Krav om desinfeksjon av utstyr... 3 Fiskekort for innlandsfiske... 3 Fiskeregler for innlandsfiske... 4 Fiskekort for laksefiske... 5 Fiskeravgift... 6 Fiskeregler for laksefiske... 6 Fiskesykdommer Kart, desinfeksjonsstasjoner Sisällys: Esipuhe... 8 Vaatimus välineiden desinfioinnista... 8 Sisävesikalastuslupa... 8 Sisävesikalastussäännöt... 9 Lohenkalastuslupa Kalastuksenhoitomaksu Lohenkalastussäännöt Kalataudit Kartta, desinfiointiasemat Contents: Foreword Requirement for disinfection of equipment Freshwater fishing licence Regulations for freshwater fishing Fishing permit for salmon fishing Fishing licence fee Regulations for salmon fishing Fish diseases Map, disinfection stations Sisdoallu: Ovdasánit Gáibádus ráidnet (desinfiseret) guollebivdoneavvuid Sáivabivdokoarta Sáivabivdonjuolggadusat Luossaoaggunkoarta Bivdindivat Luossaoaggunnjuolggadusat Guolledávddat Desinfekšuvdnastašuvnnaid kárta

3 NORSK Forord Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter i dag fiskeretten på 96 % av grunnen i Finnmark. Denne brosjyren inneholder nødvendig informasjon for tilreisende som skal fiske på FeFo-grunn. Noen av fiskereglene for innlandsfiske og laksefiske er oppsummert her. Oppsummeringen er ikke uttømmende. Fiskeregler for personer fast bosatt i Finnmark fås ved henvendelse til FeFo. Se også 3 Det er offentlige myndigheter som fastsetter lover og forskrifter om fiske. Når det gjelder fiske i Finnmark, reguleres dette blant annet av «Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark» og «Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark» fastsatt av Fylkes mannen, samt laks- og innlandsfiskeloven. FeFo fiskerett kan utøves innenfor rammene som er gitt av offentlig myndighet. Finnmarksloven bestemmer hvem som kan høste av ressursene på eiendommen. FeFo kan fastsette hvilke vilkår (f.eks. betaling) som skal gjelde for høsting, samt regulere adgangen. Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr I henhold til Matloven m. forskrift er det et absolutt krav om at fiske utstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Det er opprettet desinfeksjonsstasjoner flere steder i Finnmark (se kart). INNLANDSFISKE Med innlandsfiske menes her fiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. Fiskekort for innlandsfiske Tilreisende kan fiske innlandsfisk med stang, håndholdt snøre og oter mot å løse fiskekort. Personer under 16 år og over 67 år, og personer fast bosatt i Finnmark kan fiske innlandsfisk uten særskilt fiskekort. Verne pliktige og skoleelever/studenter i Finnmark regnes som fast bosatt i Finnmark. Fiskekort kan kjøpes på Internett, SMS eller lokalt. Se liste over salgssteder på Korttyper Person Familie 3 døgn Kr 205 Kr uke Kr 415 Kr 515 Årskort Kr 620 Kr 825 Service tlf: 09975

4 3-dagerskort koster kr. 205 for enkeltperson, og kr. 310 for en familie. Ukekort koster kr. 415 for enkeltperson, og kr. 515 for en familie. Årskort koster kr. 620 for enkeltperson og kr. 825 for en familie. Fiskekortet gjelder fra valgt dato og klokkeslett for når kortet skal tas i bruk (gjøres under kjøpet), og ut kortets gyldighetstid. Årskortet gjelder fra valgt kjøpsdato og klokkeslett, og ut inneværende fiskesesong (dvs. til 31. desember). 4 På Internett tilbyr FeFo billigere kort! Her tilbys 50 kr. i rabatt på alle korttyper siden du slipper gebyr. På nettet kan du kjøpe fiskekort hele døgnet, og skrive det ut på egen skriver. Se for mer informasjon. Kjøp fiskekort per SMS Nå kan man kjøpe fiskekort per SMS. Tjenesten gjelder kun kjøp av 3-døgnskort. Mottatt sms gjelder som fiskekort og inneholder all betalingsinformasjon. Eksempel: FE99P3 Ola Nordmann, adresse, postnummer. Send SMS til: (Husk mellomrom mellom kode og navn) 3-døgnskort person kode: FE99P3 NOK 215,- 3-døgnskort familie kode: FE99F3 NOK 320,- Fiskeregler for innlandsfiske Hvor kan du fiske FeFo forvalter per i dag fiskeretten på ca. 96 % av grunnen i Finnmark, og kortet gjelder for hele arealet. Privat grunn er som regel skiltet i terrenget. Enkelte innlandsvann/vassdrag er forpaktet (leid) bort til lokale personer og lag. Disse innlandsvann/vassdrag skal være skiltet i terrenget. Fiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt i disse, unntatt i tre hvor forpakteren selger egne kort (se kart). Redskapsregler gitt av FeFo Tilreisende kan bare fiske med stang, håndsnøre og oter. Fiske med line, not og bundne redskaper (garn, teiner og lignende) er forbeholdt personer fast bosatt i Finnmark. Fiskeregler gitt av offentlige myndigheter Fiske med mark, flue, wobbler, spinner og sluk er tillatt i Finnmark. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Fiske etter innlandsfisk (alle arter unntatt anadrome laksefisk; laks, sjøørret og sjørøye) i innlandsvassdrag med stang og håndsnøre er tillatt hele året. Ved fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk gjelder samme regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk. I innsjøer hvor det finnes både innlandsfisk og laks, sjøørret eller sjørøye kan isfiske etter innlandsfisk bare foregå i perioden fra og med 1. januar til 4. mai og minst 200 m fra

5 inn- og utløpsoser. Fiske med ståsnøre eller line er ikke tillatt. Villaks som eventuelt fanges skal straks settes tilbake i vassdraget. Isfiske er ikke tillatt i følgende vann: Storvatn i Hammerfest. Storvatn i Halselvvassdraget i Alta. Storvatn, Lille- og Store- Rundvann i Sør-Tverrjordvassdraget i Loppa. Soppavatn i Komag i Vardø. Nedre Kjæsvatn i Lille Porsangervassdraget i Lebesby. I Vassdalsvatn i Loppa er isfiske tillatt fra 15. mars til 30. april. Fiske i Pasvik Fisket i Pasvik reguleres av «Forskrift om fiske i den norske del av Pasvik», av 20. august Forskriften sier blant annet at det kun er norske statsborgerne som kan fiske i Pasvik med de vann den danner fra riksgrensen ved Rajakoski/Grensefoss til utløpet i Elvenesfjorden. 5 Fisketid: Nedenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk er fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 30. april. Ovenfor demningen er fiske tillatt hele året, unntatt følgende steder der fiske er forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 14. oktober: a) fra en linje trukket fra grensemerke (grm.) 9 til utløpet av kanalen ved Rajakoski kraftverk og til en linje trukket fra grm. 10 til bekkeutløp ca. 250 m øst for grm. 9, b) fra demningen ved Hestefoss kraftverk til en linje trukket fra norsk stolpe i grm. 43 til utløpet av kanalen ved dette kraftverk c) mellom grm. 58 og grm. 62, d) mellom grm. 80 og grm. 91, e) fra demningen ved Skogfoss kraftverk til grm. 129 på de steder der danner stryk, f) mellom grm. 129 og grm Tillatte fiskeredskaper: Nedenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk er det kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre, og redskapen må ikke ha mer enn 2 dregger. Ovenfor demningen kan det fiskes med de redskaper som hittil har vært vanlige og som ikke er i strid med lov om laksefiske og innlandsfisk. Fiskekort: På oversiden av demningen ved Boris Gleb må personer bosatt utenfor Finnmark løse fiskekort for innlandsfiske. Nedenfor demningen må du løse fiskekort og fiskeravgift. LAKSEFISKE Med laksefiske menes fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Fiskekort for laksefiske I laksevassdrag gjelder særskilte fiskeregler (merket blått på kartet), og du må løse fiskekort for det enkelte vassdrag i tillegg til fiskeravgift. Det er lokale lag og foreninger som står for driften av vassdragene. Kort fås kjøpt i nærheten av. Spør på nærliggende kiosk, campingplass, bensinstasjon, turistinformasjon. Se også Service tlf: 09975

6 Det finnes privat fiskerett i flere av vassdragene i Finnmark. Noen av disse private rettighetshaverne selger egne fiskekort. 6 Fiskeravgift Fiskeravgift er en statlig avgift som må betales av alle som har fylt 16 år som vil fiske i lakseførende strekning i elv. Fiskeravgift kan kjøpes på eller innbetalingsblankett fås på postkontorene. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laks, sjøørret og sjørøye ikke klarer å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen. Fiskeregler for laksefiske gitt av Fylkesmannen i Finnmark For alle laksevassdrag, med unntak av Neidenvassdraget, Grense Jakobs, opp til Grense Jakobselvvatn, Pasvik og Tanavassdraget, gjelder følgende regler for fisket, jf. Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark. Kontakt Fylkesmannen i Finnmark for mer informasjon. Se: Fiskesesong Alle vassdrag hvor det er åpnet for fiske etter anadrom fisk, er åpne for fiske i perioden 1. juli til 31. juli. Noen vassdrag åpnes tidligere og stenges senere. Kontakt Fylkesmannen i Finnmark for mer informasjon. I tillegg er anadrome laksefisk og innlandsfisk fredet fra søndag kl til mandag kl i vassdrag kategorisert som C jf. forskrift. Redskapsregler I mange av laksevassdragene i Finnmark er det spesielle fiskeregler. Bl.a. kan ett eller flere av de redskaper som er nevnt nedenfor være forbudt i hele eller deler av fiskesesongen. Informasjon om fiskeregler som gjelder for det enkelte vassdrag fås som regel av kortselgeren. Det er bare tillatt å fiske med stang. På islagte vann hvor det er åpnet for fiske fra 1. januar til 4. mai kan også håndsnøre brukes. Fiske med ståsnøre eller line er ikke tillatt. Som redskap er kun følgende tillatt: Flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. Fiske med reke er forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten. Særskilt gjelder i tillegg: o I vassdrag med fisketid etter kategori A jf. forskrift: o Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. I vassdrag med fisketid etter kategori B og C jf. forskrift: Etter 10. juli er det bare tillatt med flue og mark uten søkke. Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. Det er forbudt fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske. Det er forbudt å fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør, veier og i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner. Det er forbudt å fiske 50 meter nedenfor og 50 meter ovenfor fisketrapper eller sprengte fiskerenner. Det er forbudt å fiske med ståsnøre eller line.

7 Merk! For Neiden, Alta og alle vassdrag som danner riksgrense er det spesielle regler. I Grense Jakobs og i alle lakseførende sideelver til Tana har ikke personer fast bosatt utenfor Norge lov å fiske. I den norske del av Pasvik er det kun norske statsborgere som har lov å fiske. Disse elvene er farget med gult på kartet. Informasjon om fiskeregler som gjelder i disse får du av fiskerettshaver eller kortselger. Kvote for villaks, minstemål og vinterstøing Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret og sjørøye under 30 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vass draget. Dersom en får anadrom fisk utenom fisketiden for arten skal fisken håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Særskilt for vassdrag med fisketid etter kategori C, all holaks tatt etter 31. juli skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. 7 Desinfisering av fiskeutstyr Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering: Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert. Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m., skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag. Fiskeregler for laksevassdrag gitt av rettighetshaver I tillegg til de offentlige reguleringer finnes regler som er gitt av lokal rettighetshaver. Nærmere opplysninger gis av kortselger. Bruk av båt, kano og lignende Det er fri ferdsel med båter, kanoer, kajakker og lignende som ikke drives av motor. Husk kravet om desinfisering av utstyr! REGLER OM FISKE I SALTVANN GITT AV OFFENTLIG MYNDIGHET Fritidsfiske i saltvann med stang og håndsnøre er fritt for alle. Dette betyr at du ikke trenger å betale fiskeravgift eller kjøpe fiskekort for å fiske i sjøen. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre. Som fritidsfisker eller turistfisker kan du føre ut av landet 15 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter som fiskefilet og lignende. Du kan i tillegg føre ut én hel troféfisk. Service tlf: 09975

8 SUOMI 8 Esipuhe Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) on nykyään kalastusoikeuden haltija 96 %:ssa Finnmarkin läänin aluetta. Tästä esitteestä löytyy tarpeellista tietoa muualla asuville kalastajille, jotka aikovat kalastaa FeFon alueella. Esitteeseen on koottu myös joitakin sisävesikalastusta ja lohikalastusta koskevia sääntöjä, ei kuitenkaan tyhjentävästi. Tietoa Finnmarkissa vakituisesti asuvia henkilöitä koskevista kalastussäännöistä saa kääntymällä FeFon puoleen. Katso myös Kalastusta koskevat lait ja asetukset ovat viranomaisten säätämiä. Finnmarkin kalastusta säätelevät muun muassa lääninhallituksen antamat «Määräys sisävesikalojen kalastuksesta verkoilla ym., Finnmark» ja «Määräys lohen, meriraudun ja meritaimenen kalastuksesta Finnmarkin vesistöissä», sekä lohi- ja sisävesikalastuslaki. FeFon kalastusoikeutta toteutetaan viranomaisten määräämissä puitteissa. Finnmarkin laki määrää siitä, kenellä on oikeus hyödyntää FeFon alueen luonnonvaroja. FeFo voi määrätä, millaisin ehdoin (esim. maksut) luonnonvaroja saa hyödyntää sekä säädellä oikeuksien toteutumista. Vaatimus välineiden desinfioinnista Norjan elintarvikelaissa ja sen asetuksissa vaaditaan ehdottomasti kuivaamaan tai desinfioimaan kalastusvälineet, veneet ja muut mahdollisesti tartuntaa levittävät esineet ennen niiden käyttämistä toisessa vesistössä tai saman vesistön eri alueilla. Desinfiointiasemia löytyy eri puolelta Finnmarkia (katso kartasta). SISÄVESIKALASTUS Sisävesikalastuksella tarkoitetaan tässä makean veden kalojen, paitsi lohen, meritaimenen ja merinieriän, kalastusta sisävesissä. Sisävesikalastuslupa Hankittu kalastuslupa oikeuttaa matkailijoita kalastamaan makean veden kaloja vapakalastusvälineillä tai käsisiimoilla. Alle 16-vuotiaat ja yli 67-vuotiaat sekä Finnmarkissa vakituisesti asuvat saavat kalastaa makean veden kaloja ilman erityistä kalastuslupaa. Finnmarkissa varusmiespalvelustaan suorittavat henkilöt ja alueella opintoja suorittavat koululaiset/ opiskelijat luokitellaan vakituisesti Finnmarkissa asuviksi. Kalastusluvan voi ostaa Internetissä, tekstiviestillä tai paikan päältä. Myyntipaikkojen luettelo löytyy osoitteesta Korttityyppi Henkilö Perhe 3 vrk NOK 205 NOK viikko NOK 415 NOK 515 Vuosilupa NOK 620 NOK 825

9 Kolmen vuorokauden lupa maksaa NOK 205/henkilö ja NOK 310/perhe. Viikkolupa maksaa NOK 415/henkilö ja NOK 515/perhe. Vuosiluvan hinta on NOK 620/henkilö ja NOK 825/perhe. Kalastuslupa on voimassa valitusta luvan alkamispäivämäärästä ja -kellonajasta alkaen (päätetään ostettaessa) luvan voimassaoloajan loppuun saakka. Vuosilupa on voimassa valitusta luvan alkamispäivämäärästä ja -kellonajasta alkaen kyseessä olevan kalastuskauden loppuun (toisin sanoen 31.joulukuuta)saakka. FeFo tarjoaa halvempia lupia Internetissä! Täällä saat NOK 50 alennusta kaikentyyppisistä luvista, etkä joudu maksamaan toimitusmaksua. Verkosta voit ostaa kalastuslupia ympäri vuorokauden ja tulostaa ne omalla tulostimellasi. Lisää tietoa saat osoitteesta 9 Osta kalastuslupa tekstiviestillä Nyt kalastusluvan voi ostaa myös tekstiviestillä. Palvelu koskee vain kolmen vuorokauden lupia. Vastaanotettu tekstiviesti toimii kalastuslupana ja sisältää kaikki maksutiedot. Esimerkki: FE99P3 Matti Meikäläinen, osoite, postinumero. Lähetä tekstiviesti numeroon: (Muista välilyönti koodin ja nimen välissä) kolmen vuorokauden henkilökohtainen kortti koodi: FE99P3 NOK 215,- kolmen vuorokauden perhekohtainen kortti koodi: FE99F3 NOK 320,- Sisävesikalastussäännöt Missä saa kalastaa FeFon kalastusoikeus koskee tällä hetkellä noin 96 % Finnmarkin läänin alueesta ja lupa on voimassa koko tällä alueella. Yksityisalueet on yleensä merkitty maastoon kyltein. Jotkin sisämaan järvet/vesistöt on vuokrattu paikallisille henkilöille ja yhdistyksille. Nämä järvet/vesistöt on merkitty maastoon. Vapakalastusvälineillä ja käsisiimoilla kalastaminen on kuitenkin luvallista niissäkin, paitsi kolmessa tapauksessa, joissa vuokraaja myy omia kalastuslupia, ks. kartta. FeFon laatimat välinesäännöt Matkailijat saavat kalastaa ainoastaan vapakalastusvälineillä ja käsisiimoilla. Kalastus harrilaudalla, pitkällä siimalla, nuotalla ja kiinteillä pyydyksillä (verkolla, rysillä ja vastaavilla) on sallittua ainoastaan Finnmarkissa vakituisesti asuville. Viranomaisten laatimat kalastussäännöt Finnmarkissa on lupa kalastaa madolla, perholla, vaapulla, lipalla ja uistimella. Elävää kalaa ei ole lupa käyttää syöttinä. Sisävesikalojen pyytäminen (kaikkien muiden lajien paitsi lohensukuisten vaelluskalojen lohen, meritaimenen ja merinieriän) sisävesistöissä vapakalastusvälineitä ja käsisiimaa käyttäen on sallittua ympäri vuoden. Kalastettaessa sisävesikaloja vesistöissä, joissa esiintyy lohensukuisia va- Service tlf: 09975

10 10 elluskaloja, ovat samat välineitä, kalastusaikoja ja rauhoitusvyöhykkeitä koskevat säännöt voimassa niin sisävesikalojen kuin lohensukuisten vaelluskalojenkin osalta. Sisävesissä, joissa esiintyy sekä sisävesikaloja että lohia, meritaimenia ja merinieriöitä, on sisävesikalojen jääkalastus sallittua ainoastaan välisenä aikana ja vähintään 200 metrin etäisyydellä vesistöön laskevan tai siltä lähtevän joen suulta. Iskukoukuilla tai pitkäsiimalla kalastaminen ei ole sallittua. Pyydykseen mahdollisesti tarttuva luonnonlohi on välittömästi päästettävä takaisin vesistöön. Jääkalastus ei ole sallittua seuraavissa vesistöissä: Hammerfestin Storvatn, Altan Halselv-vesistön Storvatn, Storvatn, Loppan Sør-Tverrjordvesistön Lille Rundvann ja Store Rundvann, Vuoreijan Komagjoen Soppavatn, Lebesbyn Pikku Porsanki-vesistön Kjæsvatn. Loppan Vassdalsvatnilla jääkalastus on sallittu välisenä aikana. Paatsjoen kalastus Paatsjoen kalastusta säätelee annettu «Asetus kalastuksesta Paatsjoen norjalaisessa osassa». Asetuksen mukaan vain Norjan kansalaisilla on lupa kalastaa Paatsjoessa ja niissä järvissä, joita se muodostaa valtakunnan rajalta Rajakoskella (Grensefoss) joen suulle Elvenesfjordeniin. LOHENKALASTUS Lohenkalastuksella tarkoitetaan lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastusta. Lohenkalastuslupa Lohivesistöjä koskevat omat erityiset kalastussääntönsä (merkitty karttaan sinisellä). Kuhunkin vesistöön on lunastettava kalastuslupa kalastuksenhoitomaksun lisäksi. Vesistöjä hoitavat paikalliset seurat ja yhdistykset. Luvan voi ostaa joen lähistöltä. Kysy lähistön kioskeista, leirintäalueelta, huoltoasemalta tai matkailuneuvonnasta. Lisätietoja osoitteessa www. fefo.no. Monissa Finnmarkin vesistöissä on kalastusoikeus rajoitettu ainoastaan yksityisille. Jotkut yksityisistä kalastusoikeuden omistajista myyvät omia kalastuslupia. Kalastuksenhoitomaksu Kalastuksenhoitomaksu on valtiolle menevä maksu, jonka jokainen 16 vuotta täyttänyt on velvoitettu maksamaan aikoessaan kalastaa jokiosuudella, johon nousee lohta. Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa osoitteessa tai postitoimistoista saatavalla maksulomakkeella. Joen katsotaan olevan lohijoki sellaiseen koskeen saakka, jota lohi, meritaimen tai merinieriä ei pysty nousemaan tai lääninhallituksen määräämään rajaan saakka. Finnmarkin lääninhallituksen määräämät lohenkalastussäädökset Kaikissa muissa lohivesistöissä paitsi Näätämöjoen (Neidenvassdrag), Vuoremijoen (Grense Jakobs) Grense Jakobselvvatn -järveen saakka, Paatsjoen (Pasvik) ja Tenojoen (Tana)vesistöissä ovat voimassa

11 seuraavat kalastussäännöt, ks. Määräys lohen, järviraudun ja taimenen pyynnistä Finnmarkin vesistöissä. Lisätietoja saa Finnmarkin lääninhallitukselta. Katso Kalastuskausi Kaikissa vesistöissä, joilla on annettu mahdollisuus kalastaa vaelluskaloja, on lupa kalastaa välisenä aikana. Joissakin vesistöissä saa kalastuksen aloittaa aikaisemmin ja lopettaa myöhemmin. Lisätietoja antaa Finnmarkin lääninhallitus. Lohensukuiset vaelluskalat ja makean veden kalat ovat rauhoitettuja sunnuntain klo ja maanantain klo välisenä aikana kalastussäännön C-luokkaan kuuluvissa vesistöissä vrt. määräys. 11 Välinesäännöt Monia Finnmarkin lohijokia koskevat omat kalastussääntönsä. Esimerkiksi jotkut alla mainituista välineistä saattavat olla kiellettyjä koko kalastuskauden ajan tai osan ajasta. Vesistökohtaisista kalastussäännöistä saa yleensä tietoa kalastuslupien myyjältä tai osoitteesta Kalastaa saa ainoastaan vapakalastusvälineillä. Myös käsisiimalla saa kalastaa jääpeitteisillä vesillä, joilla kalastus on sallittu välisenä aikana. Iskukoukuilla tai pitkäsiimalla kalastaminen ei ole sallittua. Kalastaa saa ainoastaan perholla, mato- ongella (ilman painoa), lipalla, uistimella ja vaapulla. Katkarapuja ei saa käyttää kalastukseen. Ainoastaan yksi kiinnike on sallittu perholla tai madolla kalastettaessa ja heittopainona sallitaan vain koho tai perhosiima. Lisäksi on noudatettava erityisesti seuraavia kalastuskausia koskevia määräyksiä: o Kalastussäännön A-luokkaan kuuluvissa vesistöissä: o jälkeen on kalastus sallittu ainoastaan perholla. Kalastussäännön B- ja C- luokkiin kuuluvissa vesistöissä: jälkeen saa kalastaa ainoastaan perholla ja madolla ilman painoa jälkeen ainoastaan perhokalastus on sallittu. Kokonaan tai osittain uppoavaa perhosiimaa ei saa käyttää jälkeen. Järvistä saa kalastaa kaikilla hyväksytyillä kalastusvälineillä koko kauden ajan. Kalaa ei saa koukuttaa. Kalastusvälineiden luota ei saa myöskään poistua kalastuksen aikana. Mistään kohti silloilta, alikulkutunneleista, putkilta, teiltä tai kalaportailta ja/tai perustetuilta kalaväyliltä ei saa kalastaa. Kalastaminen 50 metriä kalaportaiden tai perustettujen kalaväylien ylä- tai alapuolella on kiellettyä. iskukoukuilla tai pitkäsiimalla kalastaminen on kielletty. Huomaa! Näätämöjokea (Neiden), Alattionjokea (Alta) ja kaikkia valtakunnan rajan muodostavia vesistöjä koskevat omat erityiset sääntönsä. Vuoremijoessa (Grense Jakobs) ja Tenojoen (Tana) kaikissa sivujoissa, joihin nousee lohta, ei Norjan ulkopuolella vakituisesti asuvilla henkilöillä ole lupa kalastaa. Ainoastaan Norjan kansalaisilla on lupa kalastaa Service tlf: 09975

12 Paatsjoen norjalaisessa osassa. Nämä joet on merkitty karttaan keltaisella. Tietoja näitä jokia koskevista kalastussäännöistä saat kalastusoikeuden omistajalta tai luvanmyyjältä. 12 Luonnonlohikiintiö, alimittaisuus ja talvikot Talvikkoja, alle 35 cm:n mittaisia lohia ja alle 30 cm:n mittaisia meritaimenia ja merinieriöitä on käsiteltävä varoen ja ne on laskettava välittömästi takaisin vesistöön. Samoin on tehtävä myös kalastuskauden ulkopuolella pyydyksiin tarttuville vaelluskaloille. Erityisesti on kalastussäännössä, C- luokkaan luokitelluissa vesistöissä, jokaista 31.7 jälkeen pyydykseen tarttuvaa naaraslohta on käsiteltävä varoen ja se on päästettävä välittömästi takaisin vesistöön. Kalastusvälineiden desinfiointi Kalastusvälineiden ostajan on noudatettava seuraavia desinfioimista koskevia määräyksiä: Läänin rajojen ulkopuolella käytettyjen kalastusvälineiden ja muiden mahdollisesti tartuntaa levittävien esineiden on oltava desinfioitu. Kalastusvälineiden ja muiden mahdollisesti tartuntaa levittävien esineiden, joita on käytetty vesistöissä, joissa on todettu tarttuvia tauteja tai joissa niitä epäillään esiintyvän, on oltava desinfioitu. Kalastusvälineiden jne. tyydyttävällä tavalla toteutetusta desinfioinnista annettava todistus on esitettävä kalastuslupaa ostettaessa ja se on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä pyynnöstä kalastuksenvalvojalle ja muille valvontaviranomaisille. Lisäksi kaikkien kalastusvälineiden ja muiden tartuntaa levittävien esineiden on aina oltava kuivia ennen käyttöönottoa toisessa vesistössä. Oikeudenomistajan antamat lohivesistön kalastussäännöt Viranomaisten antamien sääntöjen lisäksi on olemassa paikallisten oikeudenomistajien antamia sääntöjä. Luvanmyyjältä saa tarkempia lisätietoja. Veneen, kanootin ja muiden vastaavien kulkuvälineiden käyttö Moottorittomilla veneillä, kanooteilla, kajakeilla ja vastaavilla saa liikkua vapaasti. Muista desinfioida ne! MERIKALASTUSTA KOSKEVAT VIRANOMAISTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET Vapaa-ajankalastus meressä vapakalastusvälinein ja käsisiimoin on ilmaista kaikille. Toisin sanoen merikalastusta varten ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua eikä lunastaa kalastuslupaa. Maalta kalastettaessa saa käyttää yhtä vapaa tai käsisiimaa henkilöä kohti. Yhdessä vavassa tai käsisiimassa saa olla enintään kaksi syöttiä. Veneestä kalastettaessa voidaan käyttää kahta kalastusvälinettä (vapaa tai käsisiimaa) venettä kohti. Vavassa tai käsisiimassa saa olla vai yksi syötti. Vapaa-ajankalastaja tai turistikalastaja saa viedä maasta 15 kg kalaa tai kalatuotteita henkilöä kohti. Tämä sisältää käsitellyt tuotteet kuten kalafileet yms. Lisäksi maasta voi viedä yhden kokonaisen palkintokalan.

13 Fiskesykdommer Spredning av fiskesykdommer og uønskede parasitter kan skje ved at fiskere via fiskeutstyr, båt, kano, vadere etc. tar med seg smitte fra vassdrag hvor sykdommer og parasitter finnes. Det er viktig at slik spredning hindres, og det kan gjøres med enkle forholdsregler: Alt fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander må være tørt før bruk i nye vassdrag. Ikke flytt fisk fra ett vassdrag til et annet. Flytting og utsetting av fisk er forbudt uten spesiell tillatelse. Ikke tøm vann fra ett vassdrag i et annet vassdrag. Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget. Grav ned fiskeavfall. 13 Kalataudit Kalataudit ja pelätyt loiset voivat levitä, jos kalastajat vievät tartunnan mukanaan veneissään. kanooteissaan, kahluusaappaissaan jne. vesistöstä, jossa tauteja tai loisia esiintyy. Tällaisen tartunnan estäminen on tärkeää ja se voidaan tehdä yksinkertaisin varokeinoin: Kaikkien kalastusvälineiden ja muiden mahdollisten tartuntaa levittävien esineiden on oltava kuivia, ennen kuin ne otetaan käyttöön uudessa vesistössä. Älä siirrä kaloja vesistöstä toiseen. Kalojen siirtäminen ja istuttaminen ilman erityistä lupaa on kielletty. Älä kaada toisesta vesistöstä peräisin olevaa vettä toiseen vesistöön. Älä perkaa kalaa muussa vesistössä kuin siellä, mistä se on pyydetty. Kaiva kalanperkeet maahan. Fish diseases The spreading of fish diseases and parasites can be facilitated by fishing equipment, such as boats, canoes, waders etc. which have been used in infected waters. It is vital that spreading of these diseases is prevented, and that is possible by adhering to simple rules: All fishing equipment must be dry before it is used in new waters. Do not move fish from one waterway to another. Moving or putting out fish is strictly forbidden without a special permit. Do not empty water from one waterway in another. Only clean and gut fish by the river where it was taken. Do not bury waste from the fish you have caught. Guolledávddat Guolledávddat ja parasihtat njommot bivdobiergasiid mielde jos dakkár čázádagain bivddát gos leat dávddat ja parasihtat. Lea hui deahálaš hehttet dávddaid njoammuma, ja dan sáhttá dahkat álkis vugiiguin ná: Buot bivdobiergasat ja eará biergsat main sáhttá leat njoammudávda fertejit leat goikásat ovdal go geavahišgoahtá dáid ođđa čázádagain. Ale doalvvo čázi dahje guliid eará čázádagaide. Sirdin ja gilvin lea lobiheapme almmá sierra lobi haga. Ale njoara ovtta čázádaga čáži nuppi čázádahkii. Ale čolle guliid eará čázádagain go das gos leat goddán daid. Jávis guollečoliid bures. Service tlf: 09975

14 yye NNye lva lva VVVe ss e ste tererellv elvvaa a MMááássk skkeejjo oj ohhhkka ka VVVe e idid nnne sseesee lvlvlav aa a hkkka jojo h k sss LLLaaakk RRReeep pppppa aa r r f f.ee.e llvlvvaaa Valj ohk aa Pa P P ass v s vi ke i k elv lvaa aaa eellvlvv kkksss LLLaa AAnnná áárrrj joohh kkaaa 14 SSaa S nadd nfdfjo f jrod reedllevv alva a OO O kkskss e ve v å gå g vvaavsa sssss drrd.r.. Me ha ha Me mn mn ha elv elv mn aaa elv Fu Fu vava Futeltel va Sa Sa fjo Sand fjo rde nd rd elv fjo lva aa rd elv Salgssteder fiskekort for innlandsfiske Gamvik Gamvik Gamvik Mehamn Myyntipisteet sisävesikalastusluvat Mehamn Mehamn Berlevåg Salgssteder fiskekort for innlandsfiske Permit vendor locations fishing permit for inland fishing Berlevåg Berlevåg Myyntipisteet sisävesikalastusluvat Nor dkapp Vuovdinsajit Sáivaguolásteami koarta Risfj ord Nor dkapp Nordkapp Stor Risfj ord Risfjord Stor Stor Permit vendor locations fishing permit for inland fishing 888 G AMV IK Kjø llefjord ne t GAMVIK G AMV IK Vuovdinsajit Sáivaguolásteami koarta Kjø llefjord Kjøllefjord Desinfeksjonsstasjoner vannneet vikik vvaan Båtsfjord yl tletvveik B E R LE VÅ G S Båtsfjord Båtsfjord Desinfiointiasemat B E R LE VÅ G BERLEVÅG SSy Honn ing shonn HonningsDesinfeksjonsstasjoner Kong s fj. våg ing sdesinfifection stations Kong s fj. Kongsfj. våg våg Vardø Desinfiointiasemat Vardø Vardø 891 Lille Langfj. Desinfekšuvdnastašuvnnat NOR DK AP AP PP Lille Lille Langfj. Langfj. Ha vøy s und NOR DK NORDKAPP aa 484 Ha vøy s und Havøysund Desinfifection stations lv e v Tømmervik vas s d. a r e elvl Tømmervik vas s d. Tømmervik vassd. Kå fjord Gednje Vesteterer B ÅT S FJ OR D So mm erh eim Kå fjord Kåfjord Gednje Gednje Desinfekšuvdnastašuvnnat Veesst BÅTSF So mm erh eim Sommerheim Kun sommeråpent LE BBEE SB SB YY B ÅT S FJJORD OR D V AR DØ LE LEBESBY VARDØ Hamn e elv a K om agel V AR DØ Hamn e elv a Hamne Auki vain kesäisin Kom K omagel 890 va MÅS? ØY K alak Kunopen sommeråpent MÅS? ØY MÅSØY? Strandelv K alak Kalak Repv åg åg Only during the summer Strandelv Strandelv Repv Repvåg Sne Jul ul Sne fjord fjord -SnefjordLangfjordel angfjordel va va va Auki vain kesäisin JJul SnøLLangfjord Rabas dušše geasset reellvaa Leir eirpollen pollen SnøSnøe Skall all r LLeirpollen g fjord Sk Skall e n g Only open during the summer 94 fjord a n s an 94 VADS DSØØ 889 VA oorr rss VADSØ NESSSSEEBY BY Smal -- Ru stef jel bma NESSEBY 98 P Ifjord o NE Rabas dušše geasset Smal SmalP 98 stef jel bma Rustefjelbma Ifjord Ifjord Desinfeksjonsstasjoner / Desinfiointiasemat / illleeep fjordru fjord fjord Tana LLiilll L V.Jak Jakobselv obselv Tana 69 V. V. Jakobselv 69 Disinfection sites / Desinfiserenstašuvnnat: Berg rgeby eby Golgg utjoh utjohka ka Rus sbe Bergeby Golgg Golggutjohka Rus srussdesinfeksjonsstasjoner/desinfiointiasemat/ HAMME R F E S T L uovttejo hk a elv VADSØØ 98 HAMME R F E S T Hammer fest HAMMERFEST LLuovttejohka uovttejo hk a elv aa VADS VADS Sør-Varanger: 98 Disinfection sites/desinfiserenstašuvnnat: Tana Hammer fest Hammerfest Tana Tana unes Tollvesenet Storskog, Elvenes, 9900 Kirkenes. Tlf Varangerbotn gerbotn bru KK unes Kunes Varan Varangerbotn bru bru TA NA G rense TA NA TANA Sør-Varanger: Grense rense SØR ØR-VA -VARRANG ANGEERR G Neiden Fjellstue, 9930 Neiden. Tlf SSØR-VARANGER Skipag kipagurra urra Jakobs kobselv elv Russe SSkipagurra Stor elv a Kvals Jakobselv Ja Russe -RusseStor Stor Kvals und und Kvalsund Tollvesenet Storskog, Elvenes, 9900 Kirkenes.Tlf ne ss S kaidi BBreivikbotn reivikbot n ne nes 94 S kaidi Skaidi BB reivikbot reivikbot nn 94 Vadsø: B ørs elv Neiden Fjellstue, 9930 Neiden.Tlf BørsB ørs elv BørsBørselv BørsPolmak 66 Polmak Polmak Kva Esso, Vestre Jakobselv, 9802 Vestre Jakobselv. Tlf Kvalsls undundkvalsund vaaa Vadsø: l v v l l e Yt Yt re re B B illeilleytre BilleKirirkenes kenes K Kirkenes akkee Tana: Klolokkkker er KVALS K Klokker Vestre Jakobselv, Esso, 9802 Vestre Jakobselv.Tlf KVALS UN UND D KVALSUND fjord lmaa m Has fjord 98 fjord 66 olm Has vikkk Hasvik Hasvivi K Shell, Rådhusvn. 1, 9845 Tana. Tlf PPPo 886 KKaa ar HAS Neiden Tana: HASVVIK IK rrp p HASVIK Neiden Neiden Esso Servicesenter, Rustefjelbmba, 9845 Tana ellvelv aaa v va a l Shell Tana lv e e Tlf Bru, Tana.Tlf SSkillefj.Tana rrssse Skillefj.killefj.Tana Tana Ne iden u Ne iden Neidenu Esso Servicesenter, Rustefjelbmba, 9845 Tana. b b b Tana Familiecamping AS, Skippagurra, 9845 Tana LO a 66 LOPPA PPA LOPPA elv taab aa SS Munk k Tlf hkk St B ren n n Munk Mun B ren Brenn jooh Øksf SandlandsØksfjord jord Øksfjord LLakselv SandlandsSandlandsSandlandsTlf L ak ak selv selv vaaj v Tana Familiecamping AS, Skippagurra, 9845 Tana. v 884 Jo av Jomfru mfrudals Jo mfru dals Jomfrudals a e Hovedveg/Päätie/Main road/váldoluodda Svanvik anvik Lak Kviby) Hovedveg/Päätie/Main road/váldoluodda Sv Svanvik Lak ss (((Kviby) Kviby) Laks LLLe Porsanger: Tlf Nuvsf Nuvsfjord jord Nuvsf jord Nuvsfjord PPORSANGER POR OR SS ANG ANG E R 885 Skoganvarre TuristAS, oglevajok, Camping AS,Sirma. Levajok Fjellstue 9826 SSør-Tverr885 ør-tverr- -SSør-Tverr ør-tverr 882 ka Vassdrag ka Talv Vassdrag med med laks, laks, sjøørret sjøørret eller eller sjørøye/vesistö, sjørøye/vesistö, jossa jossa on on Talvikik Talvik sjoojohhka fj.e ai is fj. lva fj.e lva fj. asj BBai Tlf Tlf Skoganvarre, TrTransfar Trans ansfa fare relv lvaa S koganvarre Skoganvarre lohta, with salmon, salmon, ALTA ALTA ALTA lohta, meritaimenta meritaimenta tai tai merinieriää/watercourse merinieriää/watercourse with Hals Halselv a Hals Stabbursnes Naturhus og Museum, Stabbursnes seatrout main leat leat luosat, luosat, guvžžát guvžžát Tverr Tverr Porsanger: seatrout or or seachar/ ázádagat seachar/čázádagat main 9710 Indre Billefjord. Tlf.Camping AS, Skoganvarre.Tlf dahje dahje vallasat vallasat Skoganvarre Turist og BBotn Botnelv otna A lta A lta Alta Bungalåven Børselv,Stabbursnes, 9716 Børselv, Tlf StabbursnesAktivitetssenter, Naturhus og Museum, 6 II Grense Mathis Grense Jakobselv Jakobselv og og ii alle alle sideelver sideelver til til Tana Tana kan kan Mathis-Karasjok: Mathis9710 Indre Billefjord.Tlf elv a bare E ibye ibyeibybare personer personer bosatt bosatt ii Norge Norge fiske. fiske. II Pasvik Pasvik kan kan bare bare Esso Karasjok Servicesenter, Svinengv Karasjok. 78 Tlf / Bungalåven Aktivitetssenter, Børselv, 2, 9716 Børselv.Tlf. elv a norske statsborgere fiske. Disse elvene er farget med norske statsborgere fiske. Disse elvene er farget med Nyrudd Nyru Nyrud Kautokeino: gult på kartet. Vain Norjassa asuvien on lupa kalastaa Karasjok: brunt på kartet. K ara s jok Karasjok Kautokeino JFF v/ole A.Triumf, Ajastealli 11, 9520 Kautokeino. Tlf Vuoremijoessa (Grense Jakobselv) ja Tenojoen (Tana) Esso Karasjok Servicesenter, Svinengv. 2, 9730 Karasjok. SSuolovuopmi Suolo uolovuopmi vuopmi 96 a 96 sivujoissa, joissa on lohta.vain on Vain Norjassa asuvien on lupa Norjan kalastaakansalaisilla Vuoremijoessa Tlf / hkka Alta: jjooh lupa kalastaa Paatsjoessa (Pasvik). Nämä joet on merkitty karttaan keltaisella. (Grense Jakobselv) ja Tenojoen (Tana) sivujoissa, á ªª r a r Intersport Alta, Pb. 53, Bossekop, 9502 Alta. Tlf k Kautokeino: KKáá jo h Mas ii Masi Mas joissa on lohta. Vain Norjan kansalaisilla on lupa kalastaa Paatsjoessa (Pasvik). Isskk Ie ªª Wisløff Camping Alta,A.Triumf, Øvre Alta, 9518 Alta. Tlf.Kautokeino.Tlf Only Norwegian citizens are permitted to fish in the Pasvik River.Only persons resident in Norway Kautokeino JFF, Ole Ajastealli, 9520 oorr Nämä joet on merkitty karttaan keltaisella. aasss uoªjávri uoªjávri uoªjávri jjoohh G-Sport Hammari AS, Løkkeveien 10, 9510 Alta. Tlf are permitted to fish in the Grense Jakobselv River and in all tributaries of the Tana River.These kkaa Alta: Fiske og Fritid, Altavn. 285, 9515 Alta. Tlf rivers are markedcitizens in yellow the map.to fish in the Pasvik River. Only persons resident in Norway Canyon Only Norwegian areon permitted Intersport Alta, Pb. 53, Bossekop, 9502 Alta.Tlf K AR AS JO K KARASJOK are permittedjato fishdeanujoga in the Grense Jakobselv Riverdušše and inolbmot all tributaries of Norggas the Tanabivdit River.guliThese KAUTO UTO KE KE IN INO O KAUTOKEINO KA Båtsfjord: Vuorjánjogas buot oalgejogain sáhttet geat orrot Wisløff Camping Alta, Øvre Alta, 9518 Alta.Tlf rivers are marked inbesset browndušše on the map. stáhtaborgárat bivdit guliid.dát jogat leat merkejuvvon a Båtsfjord Hindberggt. Tlf , id. Báh aveajejogas norgga a hk k G-Sport Frivillighetssentral, Hammari AS, Løkkeveien 10, Alta.Tlf. o j h jª jo ruškadin. rrá᪠ªª Vuorjánjogas ja buot Deanujoga oalgejogain sáhttet dušše olbmot geat orrot Norggas bivdit gulikun sommeråpent / Auki vain304, kesäisin / Only 78 open during Canyon Fiske og Fritid, Altavn Alta.Tlf the summer / KKáá oªª Go id. Báhčaveajejogas besset dušše norgga stáhtaborgárat bivdit guliid. Dát jogat leat merkejuvvon Rabas dušše geasset: Kun sommeråpent/auki vain kesäisin/only open during the summer/ Geidnovuohppi eidnovuohppi Geidnovuohppi Forpaktede G ruškadin. innlandsvassdrag med egne fiskekort/vuokratut sisävedet, joihin tarvitaan omat Alta - Altafjord Camping, 9545 Langfjordbotn, Tlf ss-s a a kalastuslupansa/ Inland watercourses which are leased to private people/organisations have Rabas dušše geasset: rrdd b baaaa á Vardø - Komagvær vakthytte, 9960 Kiberg. Tlf / á hhhkkka their own fishing permits/láigohuvvon sáiva ázádagat main leat sierra bivdinkoarttat. Vardø - Komagvær vakthytte, 9960 Kiberg.Tlf Forpaktede innlandsvassdrag med egne fiskekort/vuokratut sisävedet, joihin tarvitaan omat jjoo Vadsø - Joker Dagligvarehandel, Oscarsgate 84, 9800 Vadsø, Tlf kalastuslupansa./inland watercourses which are leased to private people/organisations have their Kvalsund - Repparfjord Ungdomssenter Skaidi, 9620 Kvalsund.Tlf Porsanger Statoil,Sommerkafe, 9700 Lakselv, Tlf. Kunes.Tlf own fishing permits./ Láigohuvvon sáivačázádagat main leat sierra bivdinkoarttat. K autokeino autokeino Lebesby --Kunes KKautokeino NB! Kartet er kun veiledende,se gjeldende forskrift eller spør kortsalgssted for grensene for anadrom strekning. Inter 9700 Lakselv, Tlf Tana.Tlf TanaSport, - Storfossen Camping, Lakselv Grunneierforening, Lakselv. 78 Tlf / 28 Tässä on vain arviokartta, katso mutten voimasta olevan määräyksen lohensukuisten vaelluskalojen ja sisävekarasjok - Jergul Asttu, Karasjok.Tlf sikalojen vesistöissä tai kysyforskrift myyntipaikasta vaelluskalojen rajoitta. NB! Kartetkalastuksesta er kun veiledende, se gjeldende eller spørlohensukuisten kortsalgssted for grensene forkalastuksen anadrom strekning. Kvalsund Repparfjord Ungdomssenter 9620 Kvalsund. Tlf Berlevåg-JFF, Kongsfjorddalen vakthytte,skaidi, 9980 Berlevåg This map is only a guidance,check valid regulation ask fishing licence store about borders for anadromejafishing. Lebesby - Kunes Sommerkafe, 9742 Kunes. Tlf Tässä on vain arviokartta, katso mutten voimastaorolevan määräyksen lohensukuisten vaelluskalojen sisäve Båtsfjord - Frivillighetssentralen, Hindberggt. 19.Tlf , sikalojen vesistöissä tai kysy myyntipaikasta lohensukuisten vaelluskalojen kalastuksen rajoitta. Tana - Storfossen Camping, Tana Karta leakalastuksesta dušše ujuhussan, geah a almmolaš láhkanjuolggadusain dahje jeara luossajogaid koartavuovdinbørselv JFF, bygdehuset i Børselv.Tlf. 97 Tlf sajiin gokko Luossa ázádagaid rájit This map is only a guidance, check validmannet. regulation or ask fishing licence store about borders for anadrome fishing. Levajok Fjellstue AS, Levajok, 9826 Sirma. Tlf Lebesby turistinformasjon, Laksefjord omsorgssenter, Lebesby.Tlf Berlevåg JFF, Kongsfjorddalen vakthytte, 9980 Berlevåg. Tlf Karta lea dušše čujuhussan, geahča almmolaš láhkanjuolggadusain dahje jeara luossajogaid koartavuovdinsajiin gokko Luossačázádagaid rájit mannet. fra Statens Kartverk: LKS82006-Fi00/08 Tillatelse Tillatelse Kartverk: LKS82006-Fi00/08 14 Børselv JFF, bygdehuset i Børselv. Tlf Tillatelsefra frastatens Statens Kartverk: LKS82006-Fi00/08 Lebesby turistinformasjon, Laksefjord omsorgssenter, Lebesby. Tlf Båtsfjord Syltefjorden Turistinformasjon, Tlf / Tillatelse fra Statens Kartverk: LKS82006-Fi00/08

15 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) regulate fishing rights on 96 % of property in Finnmark. This brochure contains necessary information for visitors who wish to fish on NORDKAPP FeFo s property. Most of the regulations for freshwater fishing are summarised here. Fishing regulations for people resident in Finnmark are available from FeFo or www. LEBESBY fefo.no. MÅSØY? Hamne The norwegian authorities regulate fishing in Norway. Freshwater fishing in Finnmark is regulated amongst other by «Regulations for fishing for anadrom salmon fish and freshwater fish in Finnmark» which is set by HAMMERFEST «Fylkesmannen i Finnmark» and the salmon and freshwater fishing act. fjord ls 82 Hals 20 Botn ENGLISH Forword á bardasjohka FeFo s right to regulate fishing can only be exercised within the limits set by these regulations. The Finnmark act regulates who is permitted to harvest wild resources from FeFo s property. FeFo Børs can set conditions (for example payment of licence fees) and regulate access to harvesting of resources. KVALSUND Repparf. Ytre Billefjord Lille Porsanger Tømmervik vassd. Veidnes According to the Norwegian Food act and the regulations, there is an unconditional requirement that possible infectious tackle, boats, or other equipment which may carry the infection should be dried or disinfected before they are moved to a PORSANGER new watercourse or another part of the original watercourse. There are several disinfection sites in Finnmark (please refer to ALTA map). Talvik 884 Hammerfest Laks (Kviby) Transfar Tverr Alta Havøysund Kvalsund 94 Skaidi 93 6 Suolovuopmi Masi Stabburs Strandelv Lakselv Nordkapp Brenn Leavvajohka Baisjohka KAUTOKEINO KARASJOK The licence can be purchased on the internet, by SMS or locally. See the local points of sale where you can purchase hunting and fishing licences at: Honningsvåg Snefjord Snøfjord 889 Russenes Kautokeino 92 Geidnovuohppi 69 Laks Russ Kvalsund Skillefj.- Mathis Eiby Kåfjord Repvåg Børselv Requirement for disinfection of fishing tackle 98 Káráªjohka Skoganvarre Ieªjohka 6 Karasjok Káráªjohka Kjøllefjord Kunes Valjohka Iskorasjohka Goªªjohka Kalak Stor 96 Anárjohka Mehamn Oksevågvassdr. FRESHWATER FISHING Freshwater fishing is here defined as fishing for freshwater fish apart from salmon, sea trout and sea char. Freshwater fishing licence Visitors to the county are permitted to fish for freshwater fish with rod or hand line on the condition that they purchase a fishing licence. Persons under 16 years and over 67, and persons resident in Finnmark can fish for freshwater fish without a uoªjávri licence. Military servicemen and students in Finnmark are reckoned as resident. Licence Person Family 3 days NOK 205 NOK Tana Mehamn Fut 15 Ifjord 888 L Lan 1 week NOK 415 NOK year NOK 620 NOK 825 Service tlf: 09975

16 A 3 day card costs nok 205 for an individual and nok 310 for a family. A weekly card costs nok 415 for an individual and nok 515 for a family. An annual card costs NOK 620 for an individual and NOK 825 for a family. The card is valid from the chosen date and time marked on the card (which is written on the card at the time of purchase) and until the expiry time. An annual card is valid from the chosen start time and date written on the card until the end of the current fishing season (i.e. 31.desember). 16 FeFo gives a discount of NOK 50 on any card if you order it on the Internet. You can buy the card any time, and print out the licence on your printer. See for more information. Buy your fishing licence by SMS It is now possible to buy your fishing licence by SMS. This service is available only for the three day licence. 3-day licence for one person: kode: FE99P3 NOK 215,- 3-day licence for a family: kode: FE99F3 NOK 320,- The message you receive in return serves as your licence, and includes information re prices. Send SMS to: with the following information: Desired licence code (FE99F3 / FE99P3) Your Name, address, postal code. For example FE99F3 John Smith your address and postal code. (Remember space between the licence code and your name). Regulations for freshwater fishing Where can you fish FeFo administers fishing rights on ca 96 % of land in Finnmark. The licence is valid for the whole area. Signs normally designate private property. Some lakes are administered by local people or organisations. These lakes are required to be designated with signs. Fishing with rods and lines are permitted in all but 3 of these, where local administrators offer separate licences. These are marked on the map. FeFo s quipment regulations Visitors may only use rods and hand held lines. Fishing with otter trawl and other tackle (nets, crab traps etc) is reserved for local residents. General regulations Fishing with worms, flies, wobblers, spoons and spinners is permitted in Finnmark. The use of live fish as bait is not permitted. Freshwater fishing for all species except anadrom salmon, salmon, sea trout and sea char with a rod and hand-held line is permitted all year round. Inland fishing in rivers with anadrom salmon is regulated as for salmon fishing. Freshwater fishing for all fish in rivers with anadrom salmon fish is governed by the same regulations for tackle, fishing time and reserved areas as for salmon fish. In lakes with both salmon fish and inland fish, ice fishing is only permitted between 1st january and 4th May. Ice fishing

17 is permitted not less than 200m from the water s entrance to or exit from the lake. Wild salmon that is caught must be released immediately. Fishing with line is not permitted. Ice fishing is not permitted in the following lakes: i Storvatn in Hammerfest, Storvatn in Sør-Tverrjordvassdraget, Soppavatn in Komag and Nedre Kjæsvatn in Lille Porsangervassdraget. In Vassdalsvatn in Loppa ice fising is permitted from 15th march to 31st april. Fishing on frozen lakes is not permitted on the following lakes: Storvatn in Hammerfest. Storvatn in Halselv water course, Alta. Storvatn, Lille- og Store- Rundvann Sør-Tverrjord water course in Loppa. Soppavatn in Komag i Vardø. Nedre Kjæsvatn in Lille Porsanger water course in Lebesby. Fishing on the ice on Vassdalsvatn in Loppa is allowed from 15th march until 30th april. 17 Fishing in Pasvik River Only norwegian citizens are permitted to fish in The Pasvik river. SALMON FISHING Salmon fishing means fishing for salmon, sea trout and sea char. Fishing permit for salmon fishing In addition to the fishing fee, a separate fishing permit must also be purchased to fish in salmon rivers, which are marked in blue on the map. These permits can be purchased in the vicinity of rivers. Inquire at nearby kiosks, camping sites, petrol stations, tourist information offices, or sporting goods shops. See also There are private rights in some water courses in Finnmark. Some of the rights owners sell their own fishing permits. Fishing licence fee The national licence fee must be paid by everyone over the age of 16 years who are going to fish in a salmon water course. The licence can be bought on or at post offices. Rivers are normally reckoned as salmon rivers until the first waterfall or rapids that salmon cannot pass, or to a limit set by Fylkesmannen (County governor). Regulations for salmon fishing given by Fylkesmannen i Finnmark (county governor) With the exception of the rivers Neiden watercourse, Grense Jakobs up to Grense Jakobselvvatn, Pasvik and the Tana watercourse, the following fishing regulations apply to all salmon courses. See regulations on fishing in water courses with salmon, trout and char in Finnmark (See Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark. For more information contact Fylkesmannen i Finnmark or see: Service tlf: 09975

18 Fishing season All watercourses which open for fishing of anadrom fish are open between 1st of July and 31st of July. Some watercourses open earlier or close later For more information contact Fylkesmannen i Finnmark. Fishing in category C water courses is forbidden between hrs on sundays and hrs on mondays. (see Fylkesmannens regulations) 18 Tackle regulations Special fishing regulations apply to many salmon rivers in Finnmark, i.e. one or more of the implements mentioned below can be prohibited for all or part of the fishing season. Information on local fishing regulations can usually be obtained from the permit vendor. Otherwise, see Only rods are permitted. Hand lines are permitted on frozen lakes where fishing is permitted from January 1 until 4th of May. Fishing with line is not permitted. Only the following tackle is permitted: flies, worms /but without weights), spinners, and wobblers. Fishing with prawns is forbidden. Fishing with fly og worm is permitted only if you use one line and only a float or the line can increase the cast weight. o After 31st july only fly fishing is permitted in water course in o category A.I vassdrag med fisketid etter kategori A. In category B and C water courses: after the 10th july fishing is only permitted with fly and worms without weights, and after 31st july only fly fishing is permitted. Fly line where all or part of the line sinks is not permitted after 19th july. I innsjøer kan en bruke alle godkjente redskapstyper hele sesongen. Fishing in a way that can hook the body of the fish is forbidden. Do not leave your tackle. Fishing from bridges, culverts, pipes, roads and in fish steps or fish runs is forbidden. Fishing within 50 metres of fish steps or fish runs is forbidden. Fishing with line - attended or unattended - is forbidden. Nota bene! Special regulations apply to the rivers Neiden, Alta and all rivers and watercourses that constitute national borders. Persons not resident in Norway are not permitted to fish in the following rivers: Grense Jakobs and in all salmon inhabited tributaries of the Tana. Only norwegian citizens are permitted to fish in the Norwegian part of Pasvik. These rivers are marked in yellow on the map. Information about fishing regulations in these rivers can be obtained from the permit vendor or local owners of fishing rights. Quota for wild salmon minimum size and winter fish. Winter fish, salmon under 35 cm and sea trout and sea char under 30 cm shall be handled with care and immediately released. The same applies for anadrom fish taken out of season. In categori C waters female salmon caught after 31st july shall also be handled with care and immediately released.

19 Disinfection of tackle Before purchasing a fishing license these demands for disinfection must have been met: Tackle and other possible infection carrying equipment must be disinfected if: o o it has been used outside the county it has been used in waters that are infected or are suspected to be infected. You must be able to produce proof («attest») of disinfection of tackle etc before you buy a fishing license. Take the proof with you while fishing as you may be asked to show it to an inspector or other authorities. Tackle and other possible infection carrying equipment must be dry before it is used in a new water course. 19 Fishing regulations for salmon watercourses given by local owners of fishing rights Local rules in addition to these general rules should be obtained from local card sellers. The use of boats, canoes etc You are free to use boats, canoes and kayaks that are not motor driven. Do not forget to disinfect boats etc when this is required. GENERAL REGULATIONS FOR SEA FISHING Ocean sport fishing with a rod or hand-held line is free of charge for everyone, and does not require a fishing permit. When fishing from the shore you are permitted to use one rod or handline with maximum two baits per person. You are permitted to use two baits on one rod. When fishing from a boat you are permitted to use two rods or handlines per person, but with only one bait per rod or line. Tourist or leisure anglers are permitted to export up to 15 kg of fish or fishing produce per person. This includes processed fish for example fillets etc. n addition you are permitted to export one whole trophy fish. Service tlf: 09975

20 SÁMEGIELLA 20 Ovdasánit Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) hálddaša odne guollebivdin- vuoigatvuođa 96 % eatnamiin Finnmárkkus. Dán gihppagis leat dárbbašlaš dieđut finadeddjiide geat galget bivdit guliid Finnmárkkuopmodagas. Muhtun sáiva- ja luossabivdonjuolggadusat leat čoahkkáigesson dás. Čoahkkáigeassu ii leat dievaslaš. Guollebivdonjuolggadusaid olbmuide geat orrot bissovaččat Finnmárkkus oaččut don go válddát oktavuođa FeFoin. Geahčá maiddái Leat almmolaš eiseválddit mat mearridit guollebivdima lágaid ja láhkanjuolggadusaid. Finnmárkku guollebivdima muddemii gusket ee. «Sáivaguliid fierbmuma láhkanjuolgga- dusat jna., Finnmárku» ja «Guollebivdima njuolggadusat čázádagain gos leat luossa, valas ja guvžá, Finnmárku», ja luossa- ja sáivabivdoláhka. FeFo sáhttá doaimmahit guollebivdinvuoigatvuođas rámmaid siskkobealde maid almmolaš eiseválddit leat bidjan. Finnmárkkuláhka mearrida geat sáhttet ávkkástallat opmodaga valljodagaid. FeFo sáhttá mearridit guđelágan ávkkástallaneavttut galget leat (omd. mávssuid), ja muddet lobiid. Gáibádus ráidnet (desinfiseret) guollebivdoneavvuid Biebmolága mielde oktan láhkanjuolggadusaiguin lea vealtameahttun gáibádus ahte guollebivdoneavvut, fatnasat ja eará vejolaš biergasat mat sáhttet njoammudit dávddaid galget goikaduvvot dahje ráidnejuvvot (desinfiserejuvvot) ovdal go sirdojit eará čázádahkii dahje eará osiide seamma čázádagas. Leat ásahuvvon ráidnenstašuvnnat (desinfiserenstašuvnnat) iešguđet sadjái Finnmárkkus (Geahčá kártta). SÁIVABIVDU Sáivabivdduin oaivvilduvvo dás sáivaguliid bivdin sáivačázis earret luosa, vallasa ja guvžžá. Sáivaoaggunkoarta Finadeaddjit ožžot oaggut sáivaguliid stákkuin dahje giehtadollojuvvon sieimmuin ja ohteriin go ostet oaggunkoartta. Olbmot geat leat vuollel 16 jagi ja badjel 67 jagi, ja olbmot geat orrot bissovaččat Finnmárkkus besset bivdit sáivaguliid almmá earenoamáš oaggunkoartta haga. Suodjalusgeatnegasat ja oahppit/studeanttat Finnmárkkus rehkenastojit leame bissovaš ássit Finnmárkkus. Oaggunkoartta sáhttá oastit interneahtas, SMS:ain dahje báikkálaččat. Geahčá vuovdinbáikelisttu dás:

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 Kemijärven osakaskunta TIEDOTE Vapaudenkatu 6 98100 Kemijärvi puh.0400-39985 9.1.2012 KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 KALASTUSLUPIEN HINNAT Maksuluokka Voimassaolo Hinta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

No. 5501. NORWAY and FINLAND

No. 5501. NORWAY and FINLAND No. 5501 NORWAY and FINLAND Agreement (with annex) regarding new fishing regulations for the fishing area of the Tana River. Signed at Oslo, on 15 November 1960 Official texts : Norwegian and Finnish.

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

No. 7345. FINLAND and NORWAY

No. 7345. FINLAND and NORWAY No. 7345 FINLAND and NORWAY Agreement regarding fishing in the fishing area of the Nâatâmo (Neiden) Watercourse (with related fishing regulations). Signed at Oslo, on 9 June 1964 Official texts: Finnish

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Lisätiedot

Fiske i Finnmark for tilreisende Finnmarkin kalastus matkailijoille Fishing in Finnmark for visitors Guollebivdu Finnmárkkus gallededdjiide

Fiske i Finnmark for tilreisende Finnmarkin kalastus matkailijoille Fishing in Finnmark for visitors Guollebivdu Finnmárkkus gallededdjiide Fiske i Finnmark for tilreisende Finnmarkin kalastus matkailijoille Fishing in Finnmark for visitors Guollebivdu Finnmárkkus gallededdjiide Foto/photo: Lena Kristiansen 2016 VELKOMMEN TIL FISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN!

Lisätiedot

Spring Week Schedule for the Clubs. Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017

Spring Week Schedule for the Clubs. Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017 Spring 2017 Week Schedule for the Clubs Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-16:00, starting TBA Textile Work Club,

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid

Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid Janturi (janturin : janturii) Mikä janturinaika? aamu aamupäivä päivä iltapäivä ilta yö iltayö keskiyö aamuyö - Døgn Hvilken tid på døgnet? - morgen - formiddag - dag -

Lisätiedot

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen KALASTUSILTA UTSJOELLA 21.6.2016 Pekka A. Keränen 1. Ylä-Lapin kalastuslupa (KaL 10 1 mom) 10 Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 :ssä tarkoitettu kotikunta on

Lisätiedot

No. 27809. FINLAND and NORWAY

No. 27809. FINLAND and NORWAY No. 27809 FINLAND and NORWAY Agreement on joint fishing regulations concerning the fishing area of the Tana River (with fishing regulations). Signed at Helsinki on 1 March 1989 Authentic texts: Finnish

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 8/2016

Tiedote/Newsletter 8/2016 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 8/2016 Tanssiaisten illalliskortit ovat vielä myynnissä! Hae omasi KAMOn kioskeilta ja osallistu lukuvuoden tyylikkäimpiin

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot