3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto"

Transkriptio

1 3522 N:o 1123 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetiketissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta. CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain(408/2009) voimaantulosäännöksessä.

2 N:o Vety Alumiinilitiumhydridi X Natriumhydridi Kalsiumhydridi Litium X n-heksyylilitium (2-metyylipropyyli)litium; isobutyylilitium Beryllium Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut Berylliumoksidi X Booritrifluoridi Booritrikloridi Booritribromidi Trialkyyliboraanit Trialkyyliboraanit, nestemäinen Trimetyyliboraatti Dibutyylitinavetyboraatti Boorihappo; [1] boorihappo, raaka luonnon boorihappo, joka sisältää enintään 85 % H3BO kuivapainosta laskettuna [2] Dibooritrioksidi; boorioksidi Tetrabutyyliammoniumbutyylitrifenyyliboraatti N,N-Dimetyylianiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; [1] tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [2] ortoboorihapon natriumsuola [3] Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti X Dietyyli-{4-[1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyyli)penta-2,4-dienylideeni]sykloheksa-2, dienylideeni}ammonium butyylitrifenyyliboraatti Dietyylimetoksiboraani formyylifenyyliboronihappo

3 3524 N:o Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoroboraatti) Tetrabutyyliammoniumbutyyli-tris(4-tert-butyylifenyyli)boraatti natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola;[2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] X perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti;[1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää = 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm

4 N:o perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää >= 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm Hiilimonoksidi Fosgeeni Rikkihiili Kalsiumkarbidi Tiraami; tetrametyylitiuraamidisulfidi X Syaanivety Syaanivety...% Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit - - ja elohopeaoksisyanidi Antu Isolaani Dimetani Karbaryyli; 1-naftyylimetyylikarbamaatti Ziraami ; sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti) Metaami-Na ; natriummetyyliditiokarbamaatti Nabami;; Dinatriumetyleenibisditiokarbamaatti Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Propoksuuri ; 2-(1-metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti X Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyylimetyylikarbamaatti Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-di-isopropyylitiokarbamaatti Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyli)karbamaatti Linuroni ; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Dekarbofuraani

5 3526 N:o Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyyliditiokarbonaatti Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli (2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1];(RS)-3-allyyli metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli) syklopropaanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2- enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1- enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [3] Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti X Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropyylikarbonaatti Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli)fenyylimetyylikarbamaatti EPTC Formetanaatti Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Pebulaatti; S-propyylibutyylietyylikarbamotioaatti Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyylikarbamaatti Bentsotiatsuroni Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyylimetyylikarbamaatti Sulfallaatti; 2-klooriallyylidietyyliditiokarbamaatti X Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti Monometilaani Dimetyylikarbamyylikloridi Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniumtriklooriasetaatti Isoproturoni; 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Metomyyli; 1-metyylitioetylideeniamiinimetyylikarbamaatti Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti Bufenkarbi; 3-(1-metyylibutyyli)fenyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli) fenyylimetyylikarbamaatin seos Etiofenkarbi; 2-etyylitiometyylifenyylimetyylikarbamaatti

6 N:o Diksantogeeni X Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyliuroniumtriklooriasetaatti Ferbami Formetanaattihydrokloridi Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti Ksylyylikarbi Metolikarbi Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini Noruroni Oksamyyli Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidi X Protiokarbihydrokloridi Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti Tiobenkarbi Tiofanoksi Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi Vernolaatti ,5-Ksylyylimetyylikarbamaatti Diatsometaani Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi Syklo-okt-4-en-1-yylimetyylikarbonaatti X Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyylitiokarbamaatti (Dimetyyliamino)propyyliurea (3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti Mankotsebi Manebi Zinebi

7 3528 N:o Disulfiraami; tetraetyylitiuraamidisulfidi Tetrametyylitiuraamimonosulfidi Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti) Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti) X Butokarboksiimi; 3-(metyylitio)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyyliamino)tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyylikarbamaatti; fenoksikarbi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatsadekanoaatti; furatiokarbi Benfurakarbi; etyyli-n-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli) aminotio]-n-isopropyyli-β-alaninaatti Klooridioksidi X Klooridioksidi... % ((3-Jodi-2-propynyyli)oksi)etyylifenyylikarbamaatti Propinebi ; polymeerinensinkkipropyleenibis(ditiokarbamaatti) Tert-butyyli(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranyyli)-2-fenyylietyyli]karbamaatti ,2 -Ditiodi(etylammonium)-bis(dibentsyyliditiokarbamaatti) X O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti Fosetyyli-alumiini ; alumiinitrietyylitrifosfonaatti Klorprofaami ; isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti fenyyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea Tert-butyyli(1R,5S)-3-atsabisyklo[3.1.0]heks-6-yylikarbamaatti N-(p-tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea; 3-({[(4-metyylifenyyli) sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti Seos: N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-fenyyliurea]; N-(4-[[4-[[(fenyyliamino) karbonyyli]amino]fenyylimetyyli]fenyyli]-n'-sykloheksyyliurea; N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni) bis[n'-sykloheksyyliurea O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyyli]urea Ammoniakki, vedetön Ammoniakkiliuos... %

8 N:o Typpidioksidi [1];dityppitetroksidi [2] Kloorimekvattikloridi Typpihappo... % Etyylinitriitti Etyylinitraatti Hydratsiini Disykloheksyyliammoniumnitriitti Natriumnitriitti X Kaliumnitriitti N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini ,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini Hydratsiinin suolat O-Etyylihydroksyyliamiini Butyylinitriitti Isobutyylinitriitti sek-butyylinitriitti tert-butyylinitriitti Pentyylinitriitti [1]; "amyylinitriitti", isomeerien seos [2] Hydratsobentseeni X Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti) Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti (Dekyylitio)etyyliammoniumkloridi (4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsidi ,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani Hydroksyyliammoniumnitraatti Dietyylidimetyyliammoniumhydroksidi Happi, nesteytetty

9 3530 N:o Vetyperoksidiliuos... % Fluori Fluorivety Fluorivetyhappo... % Natriumfluoridi Kaliumfluoridi Ammoniumfluoridi Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi Kaliumbifluoridi Ammoniumbifluoridi X Fluoriboorihappo... % Fluoripiihappo...% Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatit Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut Lyijyheksafluorisilikaatti Sulfuryylidifluoridi Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti Kalium-µ-fluori-bis(trietyylialumiini) Magnesiumheksafluorisilikaatti Natrium Natriumhydroksidi Natriumperoksidi Natriumatsidi Natriumkarbonaatti Natriumsyanaatti Propoksikarbatsoni-natrium Magnesiumjauhe (stabiloimaton) Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)

10 N:o Magnesiumalkyylit, hiiliatomien määrä X Alumiinimagnesiumkarbonaattihydroksidiperkloraattihydraatti Alumiinijauhe (stabiloimaton) Alumiinijauhe (stabiloitu) Alumiinikloridi, vedetön Alumiinialkyylit, hiiliatomien määrä Dietyyli(etyylidimetyylisilanolaatti)alumiini (Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(iii), dimerisoitu Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini) di-n-oktyylialumiinijodidi X Natrium((n-butyyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1, Hydroksialumiini-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyyli-6-hydroksi-12H dibentso[d,g][1.3.2]dioksafosfosin-6-oksidi Trikloorisilaani Piitetrakloridi X Dimetyylidikloorisilaani Trikloorimetyylisilaani Tetraetyylisilikaatti bis(4-fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi Trietoksi-isobutyylisilaani (Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani Isobutyyli-isopropyylidimetoksisilaani Dinatriummetasilikaatti Sykloheksyylidimetoksimetyylisilaani bis(3-(trimetoksisilyyli)propyyli)amiini α-hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani) X 6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etaselasiili Α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi) propoksi)propyylisilaanidiyyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))

11 3532 N:o Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3, tetrametyylidisiloksaani Flusilatsoli; bis(4-fluorifenyyli)(metyyli)(1h-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)silaani Oktametyylisyklotetrasiloksaani Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-( fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1h-1,2,4-triatsoli bis(1,1-dimetyyli-2-propynyylioksi)dimetyylisilaani tris(isopropenyylioksi)fenyylisilaani Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksilaanin hydrolyysituote α,ω-dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani) ((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni X 4-[3-(Dietoksimetyylisilyylipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)metyylisilaani Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani α-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilyylioksi-?-[3-(1-oksoprop-2-enyyli) oksipropyyli]dimetoksisilyylipoly(dimetyylisiloksaani) O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi] [(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-?)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium bis(1-metyylietyyli)dimetoksisilaani Disyklopentyylidimetoksisilaani Metyyli-3-(trimetoksisilyyli)propyyli-2-propenoaatti, hydrolyysituote silikan kanssa Heksyyliheptametyylitrisiloksaani (3,4-Epoksisykloheksyyli)etyylitrietoksisilaani X (4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani butanoni-O,O',O''-(fenyylisilylidyyni)trioksiimi S-(3-(trietoksisilyyli)propyyli)oktaanitioaatti (2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyylidietoksisilaani Seos: O,O',O'',O'''-silaanitetrayylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria) Reaktiotuote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyyli)magnesium (3-15 %), tetraetyyliortosilikaatti (5-15%) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)

12 N:o [(4'-asetoksi-3'-metoksifenyyli)propyyli]trimetoksisilaani Magnesiumnatriumfluoridisilikaatti Fosfori, valkoinen ja keltainen Fosfori, punainen Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi Alumiinifosfidi Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi Fosforitrikloridi X Fosforipentakloridi Fosforioksikloridi Fosforipentoksidi Fosforihappo... % Fosforiseskvisulfidi Trietyylifosfaatti Tributyylifosfaatti Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p X Diklorvossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti Mevinfossi ; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyylidimetyylifosfaatti Triklorfoni ; dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti Fosfamidoni;; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti Pyratsoksoni Triamifossi TEPP;; Tetraetyylipyrofosfaatti Sradani Sulfoteppi ; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylitioetyylifosforitioaatti Demetoni-S

13 3534 N:o X Demetoni-O-metyyli Demetoni-S-metyyli;; S-2-Etyylitioetyylidimetyylifosforitioaatti Protoaatti ; O,O-dietyyli-isopropyylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti Foraatti ; O,O-dietyylietyylitiometyylifosforiditioaatti Parationi ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti Parationi-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN Fenkaptoni;; S-(2,5-Dikloorifenyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Kumafossi Atsiinifossi-metyyli ; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Diatsinoni X Malationi ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Klortioni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fosnikloori Karbofenotioni Mekarbami;; N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Oksidemetoni-metyyli;; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Etioni ; O,O,O,O -tetraetyyli-s,s'-metyleenidi(fosforiditioaatti) Fentioni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)tiofosfaatti Endotioni Tiometoni Dimetoaatti X Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti Menatsoni Fenitrotioni Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti Atsiinifossi-etyyli ; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Formotioni

14 N:o Morfotioni;; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti Vamidotioni;; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoyylietyylitio)etyylifosforitioaatti Disulfotoni Dimefoksi Mipafoksi X Dioksationi ; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O,O,O -tetraetyylidi(fosforiditioaatti) Bromofossi-etyyli S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Ometoaatti;; O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforitioaatti Fosaloni;; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyylifosforiditioaatti Diklofentioni;; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Metidationi;; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O dimetyylifosforiditioaatti Syantoaatti Klorfenvinfossi Monokrotofossi;; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti Dikrotofossi;; (Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti X Krufomaatti;; 4-Tert-butyyli-2-kloorifenyylimetyylimetyylifosforiamidaatti S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyylikumariini-7-yyli)fosforitioaatti ,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyylifosfaatti Demetoni-S-metyylisulfoni ; S-2-etyylisulfonyylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Asefaatti Amiditioni O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti Atsotoaatti Bensulidi ; O,O-di-isopropyyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti Klorpyrifossi ; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforitioaatti X Klorfoniumikloridi Kumitoaatti

15 3536 N:o Syanofossi;; O-4-Syanofenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Dialifossi;; ); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Etoaatti-metyyli Fensulfotioni;; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforitioaatti Fonofossi Fosasetimi;; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti Leptofossi;; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti Mefosfolaani;; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti Metamidofossi ; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti X Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti Fentoaatti ; etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyylitio)-2-fenyyliasetaatti Trikloronaatti;; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosfonitioaatti Pirimifossietyyli;; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yylifosforitioaatti X Foksiimi ; α-(dietoksifosfiinotioyylioksi-imino)fenyyliasetonitriili Fosmetti ; O,O-dimetyyliftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti Fosforitribromidi Fosforipentasulfidi Trifenyylifosfiitti Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi Etoprofossi ; etyyli-s,s-dipropyylifosforiditioaatti Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Krotoksifossi ; 1-fenyylietyyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi)isokrotonaatti Syanofenfossi ; O-4-syanofenyyli-O-etyylifenyylifosfonotioaatti X Fosfolani Tionatsiini Tolklofossi-metyyli ; O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatti Klormefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Klortiofossi

16 N:o Demefioni-O Demefioni-S Demetoni Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylifosfaatti Ditalimfossi Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforiditioaatti X Etrimfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipyrimidin-4-yyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fenamifossi ; etyyli-4-metyylitio-m-tolyyli-isopropyylifosforiamidaatti Fostietaani Glyfosiini Heptenofossi ; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyylifosfaatti Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti IPSP ; S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforiditioaatti Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksikarbonyylifenyyli-isopropyylifosforiamidotioaatti Isotioaatti Isoksationi ; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yylifosforitioaatti Metyylikarbofenotioni ; S-(kloorifenyylitiometyyli)-O,O-dimetyylifosforiditioaatti X Piperofossi ; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyylifosforiditioaatti Pirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyylifosforitioaatti Propetamfossi ; trans-isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]isokrotonaatti Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli) fosforitioaatti Kinalfossi ; O,O-dietyyli-O-kinoksalin-2-yylifosforitioaatti Terbufossi ; S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Triatsofossi ; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yylitiofosfaatti Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditionaatti, isomeerien seos Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksifosforyylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti Kloorietyyliklooripropyyli-2-kloorietyylifosfonaatti, isomeerien seos ja kloorietyyliklooripropyyli-2-klooripropyylifosfonaatti, isomeerien seos

17 3538 N:o X Pentyylimetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyylibutyylimetyylifosfinaatin [2] seos Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforiditionaatin ja kupari(i)-o-isopropyyli-o-(4-metyyli-2-pentyyli) fosforiditioaatin ja kupari(i)-o,o-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin seos S-(Trisyklo( '2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai etyyliheksyyli)-o-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos (Difosfonimetyyli)meripihkahappo Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyylidioktyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyylifosfiinioksidin seos (2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyylifosfoniumbromidi Isopropyyli/tert-butyylifenyyli)fosfaatti Metoksi-4H-1,3,2-bentsodioksafosforiini-2-sulfidi; dioksabentsofossi O-(5-Kloori-1-isopropyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi Etefoni; 2-kloorietyylifosfonihappo X Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E) [(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [2] Fosfonihappo [1]; Fosforihapoke [2] (η-syklopentadienyyli)(η-kumenyyli)rauta(1+)heksafluorifosfaatti(1-) Hydroksifosfonietikkahappo Vanadyylipyrofosfaatti Divanadyylipyrofosfaatti Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu bis(2,6-dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-s,s,s',s'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli( fenyylitiofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti X 3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani (Hydroksifenyylifosfinyyli)propaanihappo Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonitioaatti

18 N:o Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti Seos: di(1-oktaani-n,n,n-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti O,O,O-tris(2(tai 4)-C9-10-Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli) fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli)fosfaatti Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyylimetyyli)fosforamiini tert-butyyli-(trifenyylifosforanyylideeni)asetaatti P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propaani-1,3-difosfiini X ((4-Fenyylibutyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo (R)-α-Fenyylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropyyli)fosfonaatti monohydraatti UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini [R-(R*,S*)]-[[2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyyli)fosfinyyli]etikkahappo, (-) kinkonidiini (1:1)suola Fosfiini Tetraisopropyylidikloorimetyleenibisfosfonaatti (1-Hydroksidodekylideeni)difosfonihappo Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut Klorpyrifossi-metyyli Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi; ; trinatrium((tetrahydro-2-hydroksi-4h-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P- oksidi X (1-Metyylietylideeni)di-4,1-fenyleenitetrafenyylidifosfaatti Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi Bis(2,4-dikumyylifenyyli)neopentyylidifosfiitti; 3,9-bis[2,4-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli) fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani Dodekyylidifenyylifosfaatti Tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatti Trifenyyli(fenyylimetyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1) Tetrabutyylifosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti

19 3540 N:o Seos: kalium-o-tolueenifosfonaatti; kalium-m-tolueenifosfonaatti; kalium-p-tolueenifosfonaatti Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; dietyyli-( (hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli) fosfonaatti Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)ditiofosfonihappo (4-fenyylibutyyli)fosfiinihappo Rikkivety ; vetysulfidi X Bariumsulfidi Bariumpolysulfidit Kalsiumsulfidi Kalsiumpolysulfidit Kaliumsulfidi Kaliumpolysulfidit Ammoniumpolysulfidit Natriumsulfidi Natriumpolysulfidit Rikkidioksidi Dirikkidikloridi X Rikkidikloridi Rikkitetrakloridi Tionyylikloridi Sulfuryylikloridi Kloorisulfonihappo Fluorisulfonihappo Oleum... % SO Rikkihappo... % Metaanitioli ; metyylimerkaptaani Etaanitioli; etyylimerkaptaani Dimetyylisulfaatti X Dimeksaani ; bis(metoksitiokarbonyyli)disulfidi

20 N:o Disuli; 2,4-DES Sulfamiinihappo Dietyylisulfaatti Natriumditioniitti p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää =<5% rikkihappoa Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi; sulfolaani ,3-Propaanisultoni Dimetyylisulfamyylikloridi Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imiini( asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti) X Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsin-2-yyliamino) ,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni ,2',5,7'-disulfonaatti Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakinoni-2-sulfonaatti Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-( metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso) ureidoaniliini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso-aniliini sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4- diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4- hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni sulfonaatti Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyylidi(tiosulfaatti)dihydraatti Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino) sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni- 2,7-disulfonaatti X Natriumvetysulfaatti

SISÄLLYS. N:o 1123. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1123. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1123 1124 SISÄLLYS N:o Sivu 1123 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista

Lisätiedot

34 N:o 5 LIITE. Johdanto

34 N:o 5 LIITE. Johdanto 34 N:o 5 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä

Lisätiedot

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ N:o 164 681 LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ LIITE 5 001-001-00-9 Vety 001-002-00-4 Alumiinilitiumhydridi 001-003-00-X Natriumhydridi 001-004-00-5 Kalsiumhydridi

Lisätiedot

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero 1 SYÖPÄSAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT A. Työmenetelmät 1. Auramiinin valmistus. 2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. 3. Työ, johon liittyy altistuminen

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta... 4223 1205

Lisätiedot

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1372 1379 SISÄLLYS N:o Sivu 1372 Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta... 3155 1373 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456

Lisätiedot

Someron kaupungin Kiiruun koulun opetuksen kemikaalit

Someron kaupungin Kiiruun koulun opetuksen kemikaalit Art No Tuote Someron kaupungin Kiiruun koulun opetuksen kemikaalit Suurin sallittu pakkauskoko Määrä Yksikkö Osakokonaisuus 3 Tarjouspyynnön liite 1 Tarjottujen kemikaalien tulee olla pienessä pakkauskoossa,

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

TESTRAPPORT Beställningsnr (WHOUTS/Lähtevä), ankomstdatum , provtagningsdatum (07:45)

TESTRAPPORT Beställningsnr (WHOUTS/Lähtevä), ankomstdatum , provtagningsdatum (07:45) TESTRAPPORT 2.1.2017 17-2 #1 1 (2) Pargas stad Näsby vattenverk Näsby 21760 HOUTSKÄR Beställningsnr. 197719 (WHOUTS/Lähtevä), ankomstdatum 12.12.2016, provtagningsdatum 12.12.2016 (07:45) PROV Lab.nr Anmärkningar

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2017 17-5850 #1 1 (2) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 224601 (10007/LINNAHVO), saapunut 7.8.2017, näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.1.2017 17-44 #1 1 (2) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 197466 (WKIUKAI/P12), saapunut 29.11.2016, näytteet otettu 29.11.2016 (13:40) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2014 COM(2014) 652 final ANNEX 1 LIITE Lisäys NEUVOSTON PÄÄTÖS teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia koskevan Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1999 N:o 22 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Liikenneministeriön päätösvaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

Tärkeää tietää hengityksensuojauksesta

Tärkeää tietää hengityksensuojauksesta Hengityksensuojaimet ärkeää tietää hengityksensuojauksesta 4 ärkeää tietää hengityksensuojauksesta Hengityksensuojaimet Suojauskerroin Suodattava puolinaamari Suodatinluokka EN 49:99 EN 49:00 uolinaamari

Lisätiedot

LIITE XIV LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO. 57 artiklassa tarkoitettu si säinen omi naisuus (tai ominaisuudet) Viimeinen hake mispäivä ( 1 )

LIITE XIV LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO. 57 artiklassa tarkoitettu si säinen omi naisuus (tai ominaisuudet) Viimeinen hake mispäivä ( 1 ) 02006R1907 FI 02.03. 033.002 190 C1 LIITE XIV LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO M8 C4 1. 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitrom-ksyleeni (ksyleenimyski) EY-numero: 201-329-4 CAS-numero: 81-15-2 vpvb 2. 4,4-diaminodifenyylime

Lisätiedot

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1997 N:o 790 SISÄLLYS N:o Sivu 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket

DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket Sisällysluettelo Sivu 1. CMS (Chip Measurement System) 1 1.1 CMS-kortit 1 2. Dräger-ilmaisinputket 2 2.1 Lyhytaikaismittauksiin 2 2.1.1 Yhden painalluksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6733 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195341 (WPAIMIO/P4), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 20.9.2016 (08:50)

Lisätiedot

LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ

LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ Helsinki 1999 1 Sisällysluettelo Yleistä. 3 Luettelon sisältö 3 Nimi 3 Luokitus.. 3 Kemiallinen kaava 4 Leimahduspiste 4 Itsesyttymislämpötila

Lisätiedot

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä?

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Sisällys 3 Ihon pinta-ala on suuri 4 Määräykset 5 Kemikaaleilta suojaavien käsineiden standardit 6 Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet 8 Näin valitset oikeanlaiset kemikaaleilta

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 1/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 24.1.2007 4743/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 8.2.2007 - toistaiseksi Kumoaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo 916 N:o 313 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 6.1. Myrkylliset aineet 1. Aineluettelo 600 (1) Luokan 6.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 256 LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 28.8.2014

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 28.8.2014 Talousvesitutkimus 28.8.2014 14-5631 #2 1 (4) Utön vesiosuuskunta Ismo Willström 21740 UTÖ Tilausnro 170711 (WUTÖ/VERKOSTO), saapunut 11.8.2014, näytteet otettu 10.8.2014 Näytteenottaja: Ismo Willström

Lisätiedot

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset 1282 N:o 430 211 200-211 209 OSA III LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset LISÄYS B.1a KIINTEITÄ (SÄILIÖAJONEUVO) JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ SEKÄ MONISÄILIÖAJONEUVOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6736 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195343 (WPAIMIO/V3a), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 19.9.2016 (09:25)

Lisätiedot

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA) Protection Index. 1-metoksi-2-propanoli Centexbel 374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA) Protection Index. 1-metoksi-2-propanoli Centexbel 374-3:2003 1,1,1-trikloori-2-metyyli-2- propyylialkoholi 1-metoksi-2-propanoli 14 1 107-98-2 Centexbel 374-3:2003 Akrylamidi, 40% > 480 6 79-06-1 Force Technology 374-3:2003 Akryylihappo < 5 0 79-10-7 Centexbel 374-3:2003

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus. Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle

Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus. Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Kimmo Louekari, Kirsi Karjalainen 13.4.2006 Sisällysluettelo sivu Saatteeksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1997 SISÄLLYS N:o Sivu 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4

31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4 LUETTELO PREFIKSEISTÄ JA SUFFIKSEISTA, JOILLA YHDISTETTYNÄ LIITTEEN 3 INN-NIMIIN NIMETÄÄN INN-AINEIDEN SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT; NÄMÄ

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 4311 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Liite 2 Kielletyt aineet Nro Aine 167 4-Aminobentsoehapon esterit,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan vesiympäristölle vaarallisista

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

ASA 2007. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2007. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2007 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1 Tilaukset

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos 27510 EURA Tilausnro 123186 (WEURA/06), saapunut 17.5.2010, näytteet otettu 17.5.2010 (09:15) Näytteenottaja: TS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6098 Vanhustentalo

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 3948 N:o 901 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Kauppa- ja

Lisätiedot

268/2014 H226; H302; H315; H317; H318; H332; H225; H302; H312; H315; H319; H332; H335; H341; H351; H373***; H400. H335; H341; H351; H361f**; H412

268/2014 H226; H302; H315; H317; H318; H332; H225; H302; H312; H315; H319; H332; H335; H341; H351; H373***; H400. H335; H341; H351; H361f**; H412 268/2014 3 Taulukko 1: Adipiinihappo 124-04-9 5 36 H319 Akroleiini 107-02-8 0,1 0,23 11-24/25-26-34-50 H225; H301; H311; H314; H330; H400 kattoarvo Akryyliamidi 79-06-1 0,03 20/21-25-36/38-43-45-46- 48/23/24/25-62

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

Teerikukonkuja 4, Helsinki puh

Teerikukonkuja 4, Helsinki puh SULKUTULPAT TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ LAATU MUKAVUUS PAINEILMATÄYTTÖISET SULKUTULPAT Paineilmatäyttöisellä tulpalla suljet putket nopeasti ja vaivattomasti. Laajasta valikoimasta tulppia löydät sopivan koon

Lisätiedot

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98 MiniWarn Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen valvontaan. ST-134-98/ST-157-98 jätevesi kemikaalit öljy ja kaasut Niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin on työturvallisuudessa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 331/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1253 1255 SISÄLLYS N:o Sivu 1253 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

Sisältö. Oy FF-Chemicals Ab Teollisuustie 4 FI-90830 Haukipudas. Puh. +358 (0)8 5563 193 Fax +358 (0)8 5563 194

Sisältö. Oy FF-Chemicals Ab Teollisuustie 4 FI-90830 Haukipudas. Puh. +358 (0)8 5563 193 Fax +358 (0)8 5563 194 FF-Chemicals Tuoteluettelo Sisältö FF-Chemicals........................................................ 3 Farmakopea....................................................... 4-5 Tuotanto............................................................

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 1 VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta LIITE 1, OSA 1: Kemikaaliluokat ja kemikaalin luokitukseen perustuvat vähimmäismäärät Kemikaaliluokat/ CLPasetuksen mukaiset

Lisätiedot

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Juha Laitinen, Mika Jumpponen ja Pirjo Heikkinen 24.3.217 Työterveyslaitos Juha Laitinen, Koulutuspäivät 223217, JVT-

Lisätiedot

H Formaldehydin Lewis-rakenne

H Formaldehydin Lewis-rakenne Vastaus kappaleen 1.7 tehtävään Ammoniumioni on rakenteeltaan tetraedrinen aivan kuten metaani. Sen sidoskulmat ovat n.109 ja typellä on sp 3 -hybridisaatio. sidoskulma n. 109 o Ammoniumioni Vastaus kappaleen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV1112 4.5.2017 Tutkimusraportti 2 (7) Anttilanrannan kaava-alue ENV1112 4.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 14-9242 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje

Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2014 116/2014 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 237/39

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 237/39 118 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 03/Nide 27 388L0483 27.8.88 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI L 237/39 KOMISSION DIREKTIIVI, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1988, eläinten ruokinnassa käytettävistä

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 201219 (WKUSTAVI/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan Vesi Oy Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 201221 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Jorjo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta /2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta /2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2014 268/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

DuPont Kemikaaliläpäisyopas

DuPont Kemikaaliläpäisyopas DuPont Kemikaaliläpäisyopas Tychem Tyvek JOHDANTO - Kemikaaliläpäisy Mitä kemikaaliläpäisy (permeaatio) tarkoittaa? Kemikaaliläpäisy eli permeaatio on prosessi, jossa mahdollisesti haitallinen kemikaali

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS 4728 N:o 1216 Liite I ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS Ilmoitetut arvot koskevat nautintavalmista tuotetta, joko sellaisenaan myytävää tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistettua. 1.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon TEOLLISUUSJÄTEVESISEMINAARI 16.3.2012 KÄYTÖSSÄ OLEVIA PITOISUUSRAJA-ARVOJA JA RAJOITUSTEN ASETTAMINEN ERI PARAMETREILLE KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Jukka Lammentausta jukka.lammentausta@kvvy.fi

Lisätiedot

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

RAPORTTI. Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Tilaaja: Tampereen kaupunki

RAPORTTI. Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Tilaaja: Tampereen kaupunki 23.10.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 Tilaaja: Tampereen kaupunki RAPORTTI Raportti numero: 12 50212 1345 Versio A0 Jakelu: Tampereen

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vesitarkkailuraportti Päivämäärä 7.4.2016 TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Päivämäärä 7.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

KEMIALLISET TEKIJÄT - AJANKOHTAISTA TYÖTURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

KEMIALLISET TEKIJÄT - AJANKOHTAISTA TYÖTURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ KEMIALLISET TEKIJÄT - AJANKOHTAISTA TYÖTURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Suomen työhygienian seuran 41. koulutuspäivät 1.2.2017 Sirkku Saarikoski, STM 17.2.2017 Komission toimet saralla Fighting occupational

Lisätiedot

EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto

EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto 8.3.2017 Sirkku Saarikoski Syöpädirektiivi (2004/37/EY) työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

N:o Tarkastukset

N:o Tarkastukset 1298 N:o 430 LISÄYS B.1b SÄILIÖKONTTEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OSA II: ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI MUUT TA- VAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ LUOKKA 2. KAASUT 212 200-212 209 1. Yleistä; soveltamisala (kuljettaminen

Lisätiedot

Ruostumaton teräs. Pitkä elinkaari Palonkestävä. Kevyt. Hygieeninen

Ruostumaton teräs. Pitkä elinkaari Palonkestävä. Kevyt. Hygieeninen Ruostumaton teräs Pitkä elinkaari Palonkestävä Kevyt Hygieeninen Pitkä elinkaari Korroosion kestävä Iskunkestävä Kestää hyvin suuriakin lämpötilan vaihteluja Palonkestävä Palamaton Ei vaadi lisäpaloeristystä

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot