SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta..."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1997 SISÄLLYS N:o Sivu 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 992/1995 liitteen osan III reunanumerot , seuraavasti: Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa. Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeri Matti Aura Yli-insinööri Liisa Virtanen Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, , s. 25 Komission direktiivi 96/87/EY; EYVL N:o L 335, , s

2 3300 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien, irtokuljetuksissa käytettävien vaunujen, suurkonttien ja pienkonttien sekä vaunujen, joissa kuljetetaan vaunukuormana samaa tavaraa tunnuskilvet 1800 (1) Kuljetettaessa reunanumerossa 1802 lueteltuja aineita on lähettäjän kiinnitettävä - säiliövaunun, - monisäiliövaunun, - irrotettavilla säiliöillä varustetun vaunun, - säiliökontin, - irtokuljetukseen käytettävän vaunun, - irtokuljetukseen käytettävän suur- tai pienkontin, kummallekin pitkälle sivulle heijastamaton, suorakulmainen, oranssinvärinen kilpi, jonka leveys on 40 cm ja korkeus vähintään 30 cm. Kilvessä tulee olla 15 mm levyiset mustat reunat. Kilven saa korvata vastaavilla liimaamalla kiinnitetyillä lipukkeilla tai maalaamalla tahi muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, että käytetty materiaali on säänkestävä ja on laadultaan pysyvä. Kuljetettaessa vaunukuormana samaa reunanumerossa 1802 lueteltua tavaraa saa lähettäjä kiinnittää vaunun kummallekin pitkälle sivulle tämän tunnuskilven. Huom. Oranssinvärisen kilven värisävyn tulisi normaaleissa käyttöolosuhteissa olla CIE värikoordinaatistossa alueella, jonka ääriarvojen koordinaatit ovat: Trikromaattiset väriarvopisteet CIE värikoordinaatistossa x 0,52 0,52 0,578 0,618 y 0,38 0,40 0,422 0,38 Luminanssikerroin heijastamattomalle värille: $ 0,22. Referenssikeskus E, standardivalolähde C, mittausgeometria 45E/0E. (2) Jokaisessa kilvessä tulee olla tunnusnumerot, jotka on esitetty kuljetettaville aineille rn 1802 taulukoissa. (3) Tunnusnumerot merkitään 100 mm korkuisilla mustilla numeroilla viivapaksuuden ollessa 15 mm. Vaaraa ilmaisevat tunnusnumerot tulevat kilven ylempään osaan ja aineen tunnusnumerot kilven alempaan osaan. Kilven keskiosaan merkittävällä vaakasuoralla mustalla viivalla erotetaan numerot toisistaan (ks. rn 1803). (4) Jos samassa säiliövaunussa, monisäiliövaunussa, irrotettavilla säiliöillä varustetussa vaunussa tai säiliökontissa kuljetetaan useita erilaisia aineita erillisissä säiliöissä tai säiliöosastoissa, niin on lähettäjän kiinnitettävä kohdan (1) mukainen oranssinvärinen kilpi tarvittavine tunnusmerkintöineen jokaisen säiliön tai säiliöosaston sivulle yhdensuuntaisesti vaunun pituusakselin kanssa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä. (5) Kohtien (1) - (4) määräykset koskevat myös puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, monisäiliövaunuja, irrotettavilla säiliöillä varustettuja vaunuja ja säiliökonttien sekä irtokuljetuksissa käytettyjä puhdistamattomia tyhjiä vaunuja, suurkontteja ja pienkontteja. Kun

3 3301 vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on purettu, puhdistettu ja tyhjennetty kaasuista, on vaaraa osoittavat tunnukset poistettava tai peitettävä. Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Luokkien 2-9 aineiden vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat: 2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena 3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste 4 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus 6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara 7 Radioaktiivisuus 8 Syövyttävyys 9 Itsestään alkava, kiivas reaktio Huom. Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran, vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen. Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä. Jos tietyn aineen vaaraominaisuudet on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla toiseksi numeroksi. Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 6, 623, 642, 823, 842 ja 90, ks. kohta (2) jäljempänä. Jos vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan vaarallisesti veden kanssa. Tällaisille aineille ei vettä saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä. Luokan 1 räjähteille käytetään vaaratunnusnumerona rn 100 (4) mukaista luokituskoodia. Luokituskoodi muodostuu: - rn 100 (6) mukaisesta vaarallisuusluokasta ja - rn 100 (7) mukaisesta yhteensopivuusryhmästä. (2) Rn 1802 vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys: 20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa 22 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava 223 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava 225 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä) 23 Palava kaasu 239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 25 Hapettava (sytyttävä) kaasu 26 Myrkyllinen kaasu 263 Myrkyllinen, palava (sytyttävä) kaasu 265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä) 268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu 30 Palava neste (leimahduspiste EC) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 61 EC) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste 323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

4 3302 X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 EC) 333 Itsestään syttyvä neste X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 336 Helposti palava myrkyllinen neste 338 Helposti palava syövyttävä neste X338 Helposti palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva myrkyllinen neste 362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia X362 kaasuja Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 368 Palava myrkyllinen syövyttävä neste 38 Palava lievästi syövyttävä neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva syövyttävä neste 382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 40 Helposti syttyvä tai itsereaktiivinen tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 43 Helposti itsestään syttyvä (pyroforinen) kiinteä aine 44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine 462 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X462 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä kaasuja */ 48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine 482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X482 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä kaasuja */ 50 Hapettava (sytyttävä) aine 539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi 55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine 556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä */ Vettä ei saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

5 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä 58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä 59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine 6 Tartuntavaarallinen aine 623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste EC) 638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste EC) ja syövyttävä aine 639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 66 Erittäin myrkyllinen aine 663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC) 664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine 669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 68 Myrkyllinen, syövyttävä aine 69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 70 Radioaktiivinen aine 72 Radioaktiivinen kaasu 723 Radioaktiivinen kaasu, palava 73 Radioaktiivinen palava neste, (leimahduspiste enintään 61 EC) 74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava 75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä) 76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen 78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC) X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */

6 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine 86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine 88 Erittäin syövyttävä aine X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 883 Erittäin syövyttävä, palava aine (leimahduspiste EC) 884 Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 885 Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine 99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa. (3) Kohdan (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä reunanumeron 1802 taulukoissa I, II ja III. Huom. 1. Taulukko I sisältää aineet aakkosjärjestyksessä sisältäen myös aineiden synonyyminimet. Taulukko II sisältää -nimikkeet. Taulukko III sisältää aineet YK-numerojärjestyksessä. Huom. 2. Mikäli taulukon I ja II ja eri luokkien kohdassa D.2. määrättyjen varoituslipukkeiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan eri luokissa varoituslipukkeista annettuja määräyksiä. Vaarallisten aineiden luettelo 1802 Taulukot sisältävät kuusi saraketta: a. Vaaratunnusnumero Tässä sarakkeessa on ilmoitettu rn 1801 (2) mukainen vaaratunnusnumero. b. Aineen tunnusnumero (YK-numero) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu eri luokkien aineluetteloissa sanottu aineen YK-numero (tunnusnumero). Nämä tunnusnumerot on otettu YK-suosituksesta (Recommendations on the transport of dangerous goods). c. Aineen tai esineen nimi Tässä sarakkeessa on ilmoitettu: - Eri luokkien aineluetteloissa kursiivilla painettujen aineiden ja esineiden nimet sekä -nimikkeet, - Aineet ja esineet, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä - Aineet ja esineet, jotka eivät ole nimeltä mainiten näiden määräysten alaisia (ovat vain aakkosellisessa taulukossa) Aineen nimeksi on ilmoitettu rahtikirjaan merkittävä nimi. Lisäksi taulukko sisältää aineluettelossa mainitut synonyyminimet sekä viittauksen päänimikkeeseen. Näiden määräysten sisältämiä seoksia, valmisteita jne. nimikkeitä, joita ei ole kursiivilla painettuna, ei ole mainittu näissä taulukoissa, koska näitä nimikkeitä ei saa käyttää rahtikirjanimityksenä. Näiden seosten ja valmisteiden lukituksesta ks. rn 3 (3) sekä eri luokkien aineluettelot.

7 3305 Aineille ja esineille, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä on merkintä "Kuljetus kielletty" Aineille ja esineille, joista näissä määräyksissä on nimeltä mainiten sanottu, etteivät ne ole näiden määräysten alaisia on merkintä "Ei VAK:n alaista". Aineet, joita saa kuljettaa säiliöissä tai irtotavarana, on merkitty lihavoinnilla taulukossa. Säiliössä kuljetettavaksi sallitut aineet on tarkistettava lisäysten X ja XI luokkakohtaisten erityismääräysten kohdasta X.1 (X = luokan numero). Irtovarakuljetusten osalta ks. kuljetusluokkakohtaisten määräysten kappale D, kohta b. d. Kuljetusluokka, aineluettelon kohta ja ryhmä Tässä sarakkeessa on ilmoitettu näiden määräysten mukainen luokka, kohta ja tarvittaessa ryhmä, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: - Luokan 1 räjähteille on ilmoitettu luokituskoodi (vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja kohta). - Luokan 7 aineille ja esineille: luokka ja lehden numero. e. Varoituslipuke Tässä sarakkeessa on ilmoitettu vaunuihin kiinnitettävät lipukkeet. Jos säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa vaaditaan lisälipuke, on lisälipukkeen numero ilmoitettu suluissa. Jos tietyn tyyppisille orgaanisille peroksideille on ilmoitettu lipuke no. 8 suluissa, ei tätä lipuketta vaadita tämän tyypin kaikilta peroksideilta (ks. lisäksi rn 551 tiedot). Radioaktiivisille aineille (luokka 7) on tässä sarakkeessa ilmoitettu joissain tapauksissa reunanumero, jossa merkintämääräykset on annettu. Merkintämääräykset ovat tällöin reunanumeron kohdissa 8 ja 9. f. NHM-koodi (Nomenclature Harmonisee Marchandises - Harmonisoitu tavaranimike) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu Harmonisoidun Tavaranimikkeistön (UIC-määrelehden 221 liite 3) tavaran NHM-koodit. Koska vaaralliset aineet luokitellaan NHM-koodeihin näiden määräysten luokitusperiaatteista poikkeavalla tavalla, ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa antaa kaikille näiden määräysten mukaisille nimikkeille yhtä NHM-koodia, tämä koskee erityisesti ryhmänimikkeitä -nimikkeitä. Näissä tapauksissa oikea NHM-koodi voidaan antaa vain, jos tunnetaan tavaran kemiallinen tai tekninen nimi. Jos NHM-koodi voidaan ilmoittaa vain osittain, puuttuvien numeroiden tilalle on laitettu "*". Sarakkeen 6 koodit eivät ole oikeudellisesti sitovia. Viitteiden selitteet sarakkeessa "NHM": *) NHM-koodi riippuu viimeksi kuljetetusta kuormasta **) NHM-koodi riippuu astian sisällöstä ***) NHM-koodi riippuu tavaran lajista

8 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja esineiden nimi" sanottujen periaatteiden mukaisesti. Jos ainetta tai esinettä ei ole tässä taulukossa nimeltä mainittu, on selvitettävä: - kuuluuko aine tai esine eri luokkien alussa olevien kriteerien perusteella kuljetusmääräysten alaisuuteen [ks. rn 1 (4)]. - kuuluuko aine tai esine rajoitettuun luokkaan, jolloin sen kuljetus on kielletty [ks. rn 1 (3)] - kuuluuko aine tai esine johonkin ryhmänimikkeeseen tai -nimikkeeseen. Huom. Arabialaiset numerot ja seuraavat nimien etuliitteet eivät vaikuta aakkosjärjestykseen: α-, alfa-, beta-, m-, N-, n-, o-, omega-, p-, sek-, tert-. Etuliitteet Bis- ja Iso- on otettu huomioon aakkostuksessa, jos ne on kirjoitettu isolla alkukirjaimella taulukossa. Viitteiden selitteet: Sarake "Lk ja kohta": * = Luokitus tieliikenteessä (aineen kuljetus rautatiellä on kielletty) Sarake "NHM": * = ks. rn 1802 kohta f). Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 2205 Adiponitriili, 12 c) Adrenaliini, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s Aerosolit 2, 5 TC +8 **) Aerosolit 2, 5 TO +05 **) Aerosolit 2, 5 TOC **) Aerosolit 2, 5 TF +3 **) Aerosolit 2, 5 TFC +3+8 **) Aerosolit 2, 5 T **) Aerosolit 2, 5 O 2+05 **) Aerosolit 2, 5 F 3 **) Aerosolit 2, 5 A 2 **) 1.4S 0105 Aikatulilanka 1.4 S, G 0101 Aikatulilanka, (ei räjähtävä) 1.3 G, C 0499 Ajoaine, kiinteä 1.3 C, C 0498 Ajoaineet, kiinteät 1.1 C, C 0495 Ajoaineet, nestemäiset 1.3 C, C 0497 Ajoaineet, nestemäiset 1.1 C, C 0491 Ajopanokset 1.4 C, C 0272 Ajopanokset 1.3 C, C 0415 Ajopanokset 1.2 C,

9 C 0271 Ajopanokset 1.1 C, C 0279 Ajopanokset, kanuunalaukauksia varten 1.1 C, C 0414 Ajopanokset, kanuunalaukauksiin 1.2 C, C 0242 Ajopanokset, tykinlaukauksiin 1.3 C, Akku ks. myös nesteakku, kuiva-akku, litium-akku 3171 Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku). Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) Akkuneste, alkaalinen 8, 42 b) ** Akkuneste, hapan 8, 1 b) α-klooripropionihappo 8, 32 c) Akridiini, 12 c) Akroleiini, inhiboitu, 8 a) Akroleiinidimeeri, stabiloitu 3, 31 c) Akryyliamidi, 12 c) Akryylihappo, inhiboitu 8, 32 b) Akryylinitriili, inhiboitu 3, 11 a) Aktinoliitti, ks. Valkoinen asbesti Akut, natriumia sisältävät 4.3, 31 b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Aldehydit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Aldehydit, palavat, 3, 31 c) ** Aldikarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Aldoli (3-hydroksibutyyrialdehydi), 14 b) Aldriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996 Algofrene, ks. Kylmäainekaasu Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, 4.2, 15 b),c) X Alkaalimetalliamalgaama 4.3, 11 a) Alkaalimetalliamidit 4.3, 19 b) X Alkaalimetallidispersio 4.3, 11 a) X Alkaalimetalliseos, nestemäinen, 4.3, 11 a) Alkaaliset jäänteet, ks. Syövyttävä neste, alkaalinen, Alkaalitiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 a) Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 a) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Alkoholaattien liuokset, 3, 24 b) Alkoholi C 12 - C 15 poly (1-3) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 13 - C 15 poly (1-6) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 6 - C 17 (sekundäärinen) poly (3-6) etoksylaatti,

10 3308 ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholijuomat, alle 24 % alkoholia: Ei VAK:n alaista, ks. rn 301 kohta 31 c) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 24 ja enintään 70 tilavuus-% 3, 31 c) alkoholia) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia) 3, 3 b) Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Alkoholit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Alkoholit, palavat, 3, 31 c) ** Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 a) Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 b),c) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 a) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 b),c) Alkyylioksifenolit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Alkyylioksifenolit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Alkyylirikkihapot 8, 34 b) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Allidokloori, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, Allyylialkoholi, 8 a) Allyyliamiini, 7 a) Allyyliasetaatti 3, 17 b) Allyylibromidi 3, 16 a) Allyylietyylieetteri 3, 17 b) Allyyliformiaatti 3, 17 a) Allyyliglysidyylieetteri 3, 31 c) Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu, 20 b) Allyylijodidi 3, 25 b) Allyyliklooriformiaatti, 28 a) Allyylikloridi 3, 16 a) X Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu 8, 37 b) X Alumiinialkyylihalidit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylihydridit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylit 4.2, 31 a) X Alumiiniboorihydridi 4.2, 17 a) X Alumiiniboorihydridiä sisältävät laitteet 4.2, 17 a) Alumiinibromidi, vedetön 8, 11 b) Alumiinibromidihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11 b)

11 Alumiinibromidiliuos 8, 5 c) X Alumiinifosfidi 4.3, 18 a) Alumiinifosfiditorjunta-aine, 43 a) X Alumiinihydridi 4.3, 16 a) Alumiinijauhe, päällystetty 4.1, 13 b),c) Alumiinijauhe, päällystämätön 4.3, 13 b) Alumiinikarbidi 4.3, 17 b) Alumiinikloridi, vedetön 8, 11 b) Alumiinikloridihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11b) Alumiinikloridiliuos 8, 5 c) Alumiinikloridimonohydraatti: Ei VAK:n alaista Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen 4.3, 13 b),c) sulatuksen sivutuotteet Alumiininitraatti 5.1, 22 c) Alumiinipiirautajauhe 4.3, 15 b) Alumiiniresinaatti 4.1, 12 c) Alumiinisilikonijauhe, päällystetty: Ei VAK:n alaista, ks. rn 471 kohta Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön 4.3, 13 c) Alumiinitelluridi, ks. Telluuriyhdiste, Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 a) ** Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 22 a),b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 33 c) ** Amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 20 paino-% 4.1, 21 a) vettä) 2-Aminobentsonitriili, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Amino-5-dietyyliaminopentaani, 12 c) (2-Aminoetoksi)etanoli 8, 53 c) N-Aminoetyylipiperatsiini 8, 53 c) Aminofenolit, (o-, m-, p-), 12 c) Aminokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Amino-4-kloorifenoli, 12 b) Aminonitrobentsonitriili, ks. Myrkyllinen aine, orgaaninen, 2- Aminopropaani, ks. Isopropyyliamiini 1- Aminopropaani, ks.propyyliamiini 2671 Aminopyridiinit, (o-, m-, p-), 12 b) Aminosulfonihappo, ks. Sulfamiinihappo Aminotiofenoli, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen,

12 Ammoniakki, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Ammoniakkiliuos, pitoisuus enintään 10 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 43 c) Ammoniakkivesiliuos (pitoisuus yli 10 % mutta enintään 8, 43 c) %) Ammoniakkivesiliuos (yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia 2, 4 A 2(+13) sisältävä) Ammoniakkivesiliuos (yli 50 % ammoniakkia sisältävä) 2, 4 TC +8 (+13) Ammoniumarsenaatti, 51 b) Ammoniumbifluoridi, kiinteä, ks. Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä Ammoniumbifluoridiliuos, ks. Ammoniumvetydifluoridiliuos Ammoniumbisulfaatti, ks. Ammoniumvetysulfaatti Ammoniumbromaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta Ammoniumdikromaatti 5.1, 27 b) Ammoniumdinitro-o-kresolaatti, 12 b) Ammoniumfluoridi, 63 c) Ammoniumfluorisilikaatti, ks. Ammoniumpiifluoridi Ammoniumkloraatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 11 b) Ammoniumkloriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 14b) 2859 Ammoniummetavanadaatti, 58 b) Ammoniumnitraatti 5.1, 21 c) Ammoniumnitraatti, nestemäinen (kuuma väkevöity 5.1, liuos) 1.1D 0222 Ammoniumnitraatti, (yli 0,2 % palavia aineita sisältävä) 1.1 D, D 0223 Ammoniumnitraattilannoitteet (herkempiä räjähtämään 1.1 D, kuin 0,2 % palavia aineita sisältävä ammoniumnitraatti) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet: 3102** Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) 2072 Ammoniumnitraattilannoitteet: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 21 c) Ammoniumnitriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 23 c) Ammoniumperkloraatti 5.1, 12 b) D 0402 Ammoniumperkloraatti 1.1 D, Ammoniumpermanganaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 17 b) Ammoniumpersulfaatti 5.1, 18 c) Ammoniumpiifluoridi, 64 c) Ammoniumpikraatti, kostutettu (vähintään 10 % vettä) 4.1, 21 a) D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä 1.1 D,

13 3311 sisältävänä) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 c) Ammoniumpolyvanadaatti, 58 b) Ammoniumsulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumtiosulfaatti: Ei VAK:n alaista Ammoniumtiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä (ammoniumbifluoridi, 8, 9 b) kiinteä) Ammoniumvetydifluoridiliuos 8, 7 b),c) (ammoniumbifluoridiliuos) Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti) 8, 13 b) G 0362 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.4 G, G 0488 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.3 G, G 0301 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.4 G, G 0019 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.3 G, G 0018 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.2 G, D 0344 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 D, F 0324 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, D 0169 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 D, F 0167 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, D 0168 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 D, G 0303 Ammukset, savua muodostavat 1.4 G, G 0016 Ammukset, savua muodostavat 1.3 G, G 0015 Ammukset, savua muodostavat 1.2 G, H 0246 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0245 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H, G 0435 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 G, varustetut) 1.4F 0427 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 F, varustetut) 1.4D 0347 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 D, varustetut) 1.2G 0434 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 G, varustetut) 1.2F 0426 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 F, varustetut) 1.2D 0346 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 D, varustetut) 1.4G 0300 Ammukset, sytyttävät 1.4 G, G 0010 Ammukset, sytyttävät 1.3 G, G 0009 Ammukset, sytyttävät 1.2 G, J 0247 Ammukset, sytyttävät, (nestemäisiä tai geelimäisiä aineita 1.3 J, sisältävät) 1.3H 0244 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0243 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H,

14 G 0363 Ammukset, testausta varten 1.4 G, Ammus, kyynelkaasua tuottava, ei-räjähtävä, 27 b) Ammus, myrkyllinen, ei-räjähtävä, 25 b) S 0366 Ammusten sytyttimet 1.4 S, B 0365 Ammusten sytyttimet 1.4 B, B 0364 Ammusten sytyttimet 1.2 B, Amorfinen punainen fosfori 4.1, 11 c) Amosiitti tai mysoriitti, ks. Ruskea asbesti 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 S, C 0328 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.2 C, C 0339 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 C, tai käsiaseiden patruunat 1.3C 0417 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.3 C, tai käsiaseiden patruunat 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden patruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden paukkupatruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat 1.4 S, F 0348 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 F, E 0412 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 E, F 0007 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, E 0321 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 E, F 0005 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, E 0006 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 E, n-amyleeni, ks. 1-Penteeni tert-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi sek-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi Amyylialkoholit 3, 3 b) Amyylialkoholit 3, 31 c) tert-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini n-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini sek-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini Amyyliamiini (sek-amyyliamiini) 3, 33 c) Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini) 3, 22 b) Amyyliasetaatit 3, 31 c) Amyylibutyraatit 3, 31 c) Amyyliformiaatit 3, 31 c) Amyylifosfaatti 8, 38 c) tert-amyylihydroperoksidi, 88 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen Amyylikloridit 3, 3 b) Amyylimerkaptaanit 3, 3 b)

15 n-amyylimetyyliketoni 3, 31 c) Amyylinitraatit 3, 31 c) Amyylinitriitit 3, 3 b) tert-amyyliperoksiasetaatti, 62 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-amyyliperoksibentsoaatti, 96 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksineodekanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksipivalaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen X Amyylitrikloorisilaani 8, 36 b) Aniliini, 12 b) Aniliinihydrokloridi, 12 c) Anisidiinit, 12 c) Anisoli (fenyylimetyylieetteri) 3, 31 c) Anisoyylikloridi 8, 35 b) Antimoni- ja lyijytuhkat, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, epäorgaaniset, Antimonihohde, ks. Antimonikiille 2871 Antimonijauhe, 59 c) Antimonikaliumtartraatti, 59 c) Antimonikiille: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Antimonilaktaatti, 59 c) Antimonioksidi ja antimonisulfidi, arseenipitoisuus alle 0,5 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 59 Antimonioksidit, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimonipentafluoridi 8, 10 b) X Antimonipentakloridi, nestemäinen 8, 12 b) Antimonipentakloridiliuos 8, 12 b),c) Antimonitrikloridi 8, 11 b) Antimonituhkat, ks. Antimoniyhdisteet, epäorgaaniset, kiinteät, Antimonivety (stibiini) 2, 2 TF Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, kiinteät, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, nestemäinen, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, nestemäinen, 1549 Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 59 c) **)

16 3314 Antimoniyhdiste, kiinteä, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, 3141 Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 59 c) **) Antimoniyhdiste, nestemäinen, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, myrkyllinen, Antofylliitti, ks. Valkoinen asbesti ANTU, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Arcton, ks. Kylmäainekaasu Argon, jäähdytetty neste 2, 3 A 2(+13) Argon, puristettu 2, 1 A 2(+13) C 0132 Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, humahtavat 1.3 C, Arseeni, 51 b) Arseenibromidi, 51 b) Arseenihappo, kiinteä, 51 b) Arseenihappo, nestemäinen, 51 a) Arseenipentoksidi, 51 b) Arseenipöly, 51 b) Arseenisulfidit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseenisulfidit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseenitrikloridi, 51 a) Arseenitrioksidi, 51 b) Arseenitrioksidi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arseenivety, ks. Arsiini Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1557 Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1556 Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arsenaatit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arsenaatit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseniitit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseniitit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arsiini 2, 2 TF Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihap- 8, 1 b)

17 3315 poa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Asbesti, ks. Sininen, Valkoinen tai Ruskea asbesti Asetaali 3, 3 b) Asetaldehydi 3, 1 a) Asetaldehydiammoniakki 9, 31 c) Asetaldehydioksiimi 3, 31 c) Asetoiini, ks. Asetyylimetyylikarbinoli Asetoksisilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetoni 3, 3 b) Asetonisyanhydriini, stabiloitu, 12 a) Asetonitriili (metyylisyanidi) 3, 3 b) Asetoniöljyt 3, 3 b) Asetopolysilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetyleeni, liuotettu 2, 4 F 3(+13) Asetyleenidikloridi, ks. 1,2-Dikloorietyleeni 2504 Asetyleenitetrabromidi (tetrabromietaani), 15 c) Asetyleenitetrakloridi, ks. 1,1,2,2-Tetrakloorietaani Asetyyliasetoni, ks. 2,4-Pentaanidioni Asetyyliasetoniperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Asetyyliasetoniperoksidi, (pastamainen), 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä Asetyylibentsoyyliperoksidi, 45 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen Asetyylibromidi 8, 35 b) Asetyylijodidi 8, 35 b) X Asetyylikloridi 3, 25 b) Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini) 3, 31 c) Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu: Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2-Asetyylitiofeeni, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TC +8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TO +05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TOC **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyh- 2, 5 TF +3 **)

18 3316 jennysventtiiliä, kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TFC +3+8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 T **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 O 2+05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 F 3 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 A 2 **) kertakäyttöiset) Atsinfossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Atsinfossimetyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, ,2 -Atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2,4-dimetyylivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2,2 -Atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: 1,1 -Atsodi-(heksahydrobentsonitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2,2 -Atsodi(isobutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidi 4.1, 26 b) Atsodikarbonamidivalmiste, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi B, Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C, Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2-metyylibutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty Atsokarbonamidivalmiste tyyppi C, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä Atsokarbonamidivalmiste tyyppi D, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Barium 4.3, 11 b) Bariumatsidi, kostutettu vähintään 50 % vettä sisältävänä 4.1, 25 a) Bariumatsidi, kuiva tai kostutettu alle 50 % vettä tai alkoholia: Kuljetus kielletty, ks. rn 1 kohta 42b) 0224 Bariumatsidi, (kuiva tai kostutettu alle 50 paino-% vettä sisältävänä): 1.1A, 01* 1+*

19 Bariumbromaatti 5.1, 29 b) Bariumfluoridi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhydroksidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhypokloriitti 5.1, 29 b) Bariumkarbonaatti, ks. Bariumyhdiste, Bariumkloraatti 5.1, 29 b) Bariumkloridi, ks. Bariunyhdiste, Bariumnitraatti 5.1, 29 b) Bariumoksidi, c) Bariumperkloraatti 5.1, 29 b) Bariumpermanganaatti 5.1, 29 b) Bariumperoksidi 5.1, 29 b) Bariumpiifluoridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Bariumselenaatti, ks. Selenaatit Bariumseleniitti, ks. Seleniitit Bariumseokset, pyroforiset 4.2, 12 a) Bariumsilikofluoridi, ks. Bariumpiifluoridi (torjunta-aine) Bariumstearaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumsyanidi, 41 a) Bariumtitanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 1564 Bariumyhdiste,, b),c) **) Batteri ks. Kuiva-akku ja Litium-akku Bendiokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benfurakarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benkinoksi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Bensiini 3, 3 b) Bentsaldehydi 9, 34 c) Bentseeni 3, 3 b) Bentseeni-1,3-disulfonyylihydratsidi (pastana), 52 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylikloridi 8, 35 c) Bentsidiini, 12 b) Bentsidiinidihydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bentsidiinisulfaatti, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen 3-Bentsidiinisulfonihappo, ks. Aryylisulfonihapot 2587 Bentsokinoni, 14 b) Bentsonitriili, 12 b) Bentsotrifluoridi 3, 3 b) Bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) 8, 66 b)

20 Bentsoyylikloridi 8, 35 b) Bentsoyylisyanidi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen 1886 Bentsylideenikloridi, 15 b) Bentsyyliamiini, ks. Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, Bentsyylibromidi, 27 b) Bentsyylidimetyyliamiini 8, 54 b) (Bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2653 Bentsyylijodidi, 15 b) Bentsyyliklooriformiaatti 8, 64 a) Bentsyylikloridi, 27 b) (Bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2470 Bentsyylisyanidi (fenyyliasetonitriili, nestemäinen), 12 c) Beryllium, jauheena, 54 b) Berylliumnitraatti 5.1, 29 b) Berylliumyhdiste,, 54 b) 2., **) c) Bifluoridit, ks. Vetydifluoridit, Binapakryyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014 Bisaminopropyyliamiini, ks. 3,3 -Iminobispropyyliamiini Bisulfaattien vesiliuokset, ks. Vetysulfaattien vesiliuokset Bisulfiitti, ks. Vetysulfiitti Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, inhiboitu 3, 3 b) Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, ks. 2,5-Norbornadieeni Blastisidin-S-3, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Booribromidi, ks. Booritribromidi X Booritribromidi (booribromidi) 8, 12 a) Booritrifluoridi, puristettu 2, 1 TC +8 (+13) Booritrifluorididietyylieteraatti 8, 33 a) (booritrifluoridieetterikompleksi) Booritrifluorididihydraatti 8, 10 b) Booritrifluorididimetyylieteraatti 4.3, 2 a) Booritrifluoridieetterikompleksi, ks. Booritrifluorididietyylieteraatti Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi 8, 33 b) Booritrifluoridifenolikompleksi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Booritrifluoridi-propionihappokompleksi 8, 33 b) Booritrikloridi 2, 2 TC Borneoli 4.1, 6 c) Brodifakumi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 3024, 3025, 3026, Bromaatit, epäorgaaniset, 5.1, 16 b) Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, 5.1, 16 b), c)

21 Bromi tai bromiliuos 8, Bromianiliinit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bromianiliinit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, omega-bromiasetofenoni, ks. Fenasyylibromidi Bromiasetoni, 16 b) X Bromiasetyylibromidi 8, 35 b) Bromibentseeni 3, 31 c) Bromibentsyylisyanidit, 17 a) Bromibutaani 3, 3 b) Bromibutaani (n-butyylibromidi) 3, 3 b) Bromietikkahappo 8, 31 b) Bromietyylietyylieetteri 3, 3 b) Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1) 2, 2 A 2(+13) Bromikloorimetaani, 15 c) Bromi-3-klooripropaani, 15 c) Bromikloridi 2, 2 TOC +05+8( ) Bromiliuos 8, Bromi-3-metyylibutaani 3, 31 c) Bromimetyylipropaanit 3, 3 b) Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli 4.1, 26 c) Bromipentaani 3, 3 b) Bromipentafluoridi 5.1, Bromipropaani, ks. Bromipropaanit 2-Bromipropaani, ks. Bromipropaanit Bromipropaanit 3, 3 b) Bromipropyyni 3, 3 b) Bromisyanidi, ks. Syaanibromidi Bromitrifluoridi 5.1, Bromitrifluorieteeni 2, 2 F 3(+13) Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu 2, 2 A 2(+13) R 13B1) Bromivety, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Bromivetyhappo(liuos) 8, 5 b),c) Bromoformi, 15 c) Bromofossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Bromoksyniili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Brusiini, 90 a) Butaani 2, 2 F 3(+13) Butaani (kauppanimi): ks. seos A, A0 2, 2 F 3(+13) Butaanidioni (diasetyyli) 3, 3 b) ,2-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut 2, 2 F 3(+13) Butakarboksimi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758,

22 , 2992 n-butanoli-2, ks. Butanolit Butanolit 3, 3 b) Butanolit 3, 31 c) Butanoni, ks. Metyylietyyliketoni Buteeni (1-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) cis-2-buteeni (cis-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) trans-2-buteeni (trans-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) Buteenien seos 2, 2 F 3(+13) Butyleeni, ks. 1-Buteeni cis-2-butyleeni, ks. cis-2-buteeni trans-2-butyleeni, ks. trans-2-buteeni ,2-Butyleenioksidi, stabiloitu 3, 3 b) Butyraldehydi 3, 3 b) Butyraldoksiimi 3, 31 c) Butyronitriili 3, 11 b) Butyryylikloridi 3, 25 b) tert.Butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski) 4.1, 26 c) Butyyliakrylaatit, inhiboidut 3, 31 c) Butyylialkoholi, normaali, ks. Butanolit Butyylialkoholi, sekundaarinen, ks. Butanolit Butyylialkoholi, tertiäärinen, ks. Butanolit Butyylialkoholit, ks. Butanolit n-butyyliamiini 3, 22 b) N-Butyylianiliini, 12 b) Butyyliasetaatit 3, 3 b) Butyyliasetaatit 3, 31 c) n-butyyliasetaatti, ks. Butyyliasetaatit Butyylibentseenit 3, 31 c) Butyylibentsyyliftalaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n-butyylibromidi, ks. 1-Bromibutaani n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen n-butyylieetteri, ks. Dibutyylieetterit Butyylietyylieetteri, ks. Etyylibutyylieetteri n-butyyliformiaatti 3, 3 b) Butyylifosfaatti 8, 38 c) tert-butyylihydroperoksidi, 79 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi + di-tert-butyyliperoksidi, %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, < 80 %, ks. Orgaaninen perok-

23 3321 oksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen 2690 N,n-Butyyli-imidatsoli, 12 b) tert-butyyli-isosyanaatti, 6 a) n-butyyli-isosyanaatti, 6 a) tert-butyyli-isosyanidi, ks. Palava neste, myrkyllinen, n-butyyliklooriformiaatti, 28 b) Butyylikloridit, ks. Klooributaanit tert-butyylikumyyliperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyylikumyyliperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Butyylimerkaptaanit 3, 3 b) n-butyylimetakrylaatti, inhiboitu 3, 31 c) Butyylimetyylieetteri 3, 3 b) tert-butyylimonoperoksidimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksiftalaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, (pastamainen), 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä Butyylinitriitit 3, 3 b) Butyylinitriitit 3, 31 c) tert-butyyliperoksiasetaatti, 22 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksibutyylifumaraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 2376 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 1. Aineluettelo 2500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET K ÄYTTÖTURVAL LISUUSTIEDOTE 1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Brilube 40 TUOTENUMERO 4000046 KÄYTTÖTARKOITUS Suojapinnoitus TOIMITTAJA Certex Finland Oy Juvan teollisuuskatu

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 2788 N:o 768 1. Aineluettelo Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 09.07.2002 Edellinen päiväys 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Havaiji suihkusaippua

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys:20091121 Edellinen päiväys: 19971120 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PSosienpesujauhe

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, LIITE 3 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX D033542/02 [ ](2014) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Green Apple omena shampoo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 2758 1. Aineluettelo Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 430 (1) Luokan 4.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 431 tai jotka kuuluvat ko. reunanumeron

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET 2348 N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET 1. Aineluettelo 2430 (1) Luokan 4.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2431 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ILVES PUNAMULTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ILVES PUNAMULTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

37100 Nokia Postilokero PL 1 Postinumero ja -toimipaikka

37100 Nokia Postilokero PL 1 Postinumero ja -toimipaikka KÄYTTÖTURVALLISUUSTIE DOTE Päiväys: 11.8.2005 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys:!!!!!

Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys:!!!!! KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PunkkiStop karkotepyyhe

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universalskiva 1201

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universalskiva 1201 Universalskiva 1201 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universalskiva 1201 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 04.02.2005 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Universalskiva

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5718080

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 07.01.2005

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 07.01.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 07.01.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja N:o 768 2773 Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 1. Aineluettelo 470 (1) Luokan 4.3 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu

Lisätiedot

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6 Kauppanimi: HARDBIO Päiväys 01.02.1996 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 4.3. AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

N:o 736 LUOKKA 4.3. AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA 2362 N:o 736 LUOKKA 4.3. AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA 1. Aineluettelo 2470 (1) Luokan 4.3 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu

Lisätiedot

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan:

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: TUNNISTA NESTEET (JOS NE OVAT TUNTEMATTOMIA) KEMIKAALIEN LUOKITTELU KATSO SIVU 314 MUKANA HAPPOJA TAI EMÄKSIÄ? KATSO SIVU 3342 MUKANA ON VAARALLISIA NESTEITÄ

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/4 Painatuspäivämäärä 20.04.2012 Versionumero 5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Kauppanimike: Die silicone base Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7086,T7086.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 29.12.2002 Edellinen päiväys: 5.6.2001 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote EY Nro 1907/2006 (Reach) nro 453/2010

Käyttöturvallisuustiedote EY Nro 1907/2006 (Reach) nro 453/2010 Scander Extra Cleaner Sivu 1 (5) Käyttöturvallisuustiedote EY Nro 1907/2006 (Reach) nro 453/2010 SCANDER Extra Cleaner Julkaistu: 14-02-2004 Päivitetty: 29-01-2012 Versio: 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0772673, 1677913 1.2.1 Toimialakoodi 10 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0330/2000 03/07/2000 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 26. kesäkuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 232520, TS4410 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

: Cell Marque, Herpes Simplex Virus II

: Cell Marque, Herpes Simplex Virus II 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Mat.-No./ Genisys-No. : 05269245001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 15. toukokuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1040

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE Omarbetad 05/09/2011 Tarkastuspäivä 16/05/2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Sisäinen Tunnistenro NCH001/01

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NESTE MP GREASE. FI Päiväys: 4.7.2012 Edellinen päiväys: 26.2.2008

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NESTE MP GREASE. FI Päiväys: 4.7.2012 Edellinen päiväys: 26.2.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 14777) 7010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta Sivu 1/8 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2002» 274/2002 274/2002 Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Lisätiedot