SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta..."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1997 SISÄLLYS N:o Sivu 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 992/1995 liitteen osan III reunanumerot , seuraavasti: Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa. Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeri Matti Aura Yli-insinööri Liisa Virtanen Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, , s. 25 Komission direktiivi 96/87/EY; EYVL N:o L 335, , s

2 3300 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien, irtokuljetuksissa käytettävien vaunujen, suurkonttien ja pienkonttien sekä vaunujen, joissa kuljetetaan vaunukuormana samaa tavaraa tunnuskilvet 1800 (1) Kuljetettaessa reunanumerossa 1802 lueteltuja aineita on lähettäjän kiinnitettävä - säiliövaunun, - monisäiliövaunun, - irrotettavilla säiliöillä varustetun vaunun, - säiliökontin, - irtokuljetukseen käytettävän vaunun, - irtokuljetukseen käytettävän suur- tai pienkontin, kummallekin pitkälle sivulle heijastamaton, suorakulmainen, oranssinvärinen kilpi, jonka leveys on 40 cm ja korkeus vähintään 30 cm. Kilvessä tulee olla 15 mm levyiset mustat reunat. Kilven saa korvata vastaavilla liimaamalla kiinnitetyillä lipukkeilla tai maalaamalla tahi muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, että käytetty materiaali on säänkestävä ja on laadultaan pysyvä. Kuljetettaessa vaunukuormana samaa reunanumerossa 1802 lueteltua tavaraa saa lähettäjä kiinnittää vaunun kummallekin pitkälle sivulle tämän tunnuskilven. Huom. Oranssinvärisen kilven värisävyn tulisi normaaleissa käyttöolosuhteissa olla CIE värikoordinaatistossa alueella, jonka ääriarvojen koordinaatit ovat: Trikromaattiset väriarvopisteet CIE värikoordinaatistossa x 0,52 0,52 0,578 0,618 y 0,38 0,40 0,422 0,38 Luminanssikerroin heijastamattomalle värille: $ 0,22. Referenssikeskus E, standardivalolähde C, mittausgeometria 45E/0E. (2) Jokaisessa kilvessä tulee olla tunnusnumerot, jotka on esitetty kuljetettaville aineille rn 1802 taulukoissa. (3) Tunnusnumerot merkitään 100 mm korkuisilla mustilla numeroilla viivapaksuuden ollessa 15 mm. Vaaraa ilmaisevat tunnusnumerot tulevat kilven ylempään osaan ja aineen tunnusnumerot kilven alempaan osaan. Kilven keskiosaan merkittävällä vaakasuoralla mustalla viivalla erotetaan numerot toisistaan (ks. rn 1803). (4) Jos samassa säiliövaunussa, monisäiliövaunussa, irrotettavilla säiliöillä varustetussa vaunussa tai säiliökontissa kuljetetaan useita erilaisia aineita erillisissä säiliöissä tai säiliöosastoissa, niin on lähettäjän kiinnitettävä kohdan (1) mukainen oranssinvärinen kilpi tarvittavine tunnusmerkintöineen jokaisen säiliön tai säiliöosaston sivulle yhdensuuntaisesti vaunun pituusakselin kanssa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä. (5) Kohtien (1) - (4) määräykset koskevat myös puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, monisäiliövaunuja, irrotettavilla säiliöillä varustettuja vaunuja ja säiliökonttien sekä irtokuljetuksissa käytettyjä puhdistamattomia tyhjiä vaunuja, suurkontteja ja pienkontteja. Kun

3 3301 vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on purettu, puhdistettu ja tyhjennetty kaasuista, on vaaraa osoittavat tunnukset poistettava tai peitettävä. Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Luokkien 2-9 aineiden vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat: 2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena 3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste 4 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus 6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara 7 Radioaktiivisuus 8 Syövyttävyys 9 Itsestään alkava, kiivas reaktio Huom. Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran, vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen. Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä. Jos tietyn aineen vaaraominaisuudet on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla toiseksi numeroksi. Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 6, 623, 642, 823, 842 ja 90, ks. kohta (2) jäljempänä. Jos vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan vaarallisesti veden kanssa. Tällaisille aineille ei vettä saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä. Luokan 1 räjähteille käytetään vaaratunnusnumerona rn 100 (4) mukaista luokituskoodia. Luokituskoodi muodostuu: - rn 100 (6) mukaisesta vaarallisuusluokasta ja - rn 100 (7) mukaisesta yhteensopivuusryhmästä. (2) Rn 1802 vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys: 20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa 22 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava 223 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava 225 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä) 23 Palava kaasu 239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 25 Hapettava (sytyttävä) kaasu 26 Myrkyllinen kaasu 263 Myrkyllinen, palava (sytyttävä) kaasu 265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä) 268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu 30 Palava neste (leimahduspiste EC) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 61 EC) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste 323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

4 3302 X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 EC) 333 Itsestään syttyvä neste X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 336 Helposti palava myrkyllinen neste 338 Helposti palava syövyttävä neste X338 Helposti palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva myrkyllinen neste 362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia X362 kaasuja Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 368 Palava myrkyllinen syövyttävä neste 38 Palava lievästi syövyttävä neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva syövyttävä neste 382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 40 Helposti syttyvä tai itsereaktiivinen tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 43 Helposti itsestään syttyvä (pyroforinen) kiinteä aine 44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine 462 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X462 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä kaasuja */ 48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine 482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X482 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä kaasuja */ 50 Hapettava (sytyttävä) aine 539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi 55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine 556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä */ Vettä ei saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

5 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä 58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä 59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine 6 Tartuntavaarallinen aine 623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste EC) 638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste EC) ja syövyttävä aine 639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 66 Erittäin myrkyllinen aine 663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC) 664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine 669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 68 Myrkyllinen, syövyttävä aine 69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 70 Radioaktiivinen aine 72 Radioaktiivinen kaasu 723 Radioaktiivinen kaasu, palava 73 Radioaktiivinen palava neste, (leimahduspiste enintään 61 EC) 74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava 75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä) 76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen 78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC) X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */

6 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine 86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine 88 Erittäin syövyttävä aine X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 883 Erittäin syövyttävä, palava aine (leimahduspiste EC) 884 Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 885 Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine 99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa. (3) Kohdan (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä reunanumeron 1802 taulukoissa I, II ja III. Huom. 1. Taulukko I sisältää aineet aakkosjärjestyksessä sisältäen myös aineiden synonyyminimet. Taulukko II sisältää -nimikkeet. Taulukko III sisältää aineet YK-numerojärjestyksessä. Huom. 2. Mikäli taulukon I ja II ja eri luokkien kohdassa D.2. määrättyjen varoituslipukkeiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan eri luokissa varoituslipukkeista annettuja määräyksiä. Vaarallisten aineiden luettelo 1802 Taulukot sisältävät kuusi saraketta: a. Vaaratunnusnumero Tässä sarakkeessa on ilmoitettu rn 1801 (2) mukainen vaaratunnusnumero. b. Aineen tunnusnumero (YK-numero) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu eri luokkien aineluetteloissa sanottu aineen YK-numero (tunnusnumero). Nämä tunnusnumerot on otettu YK-suosituksesta (Recommendations on the transport of dangerous goods). c. Aineen tai esineen nimi Tässä sarakkeessa on ilmoitettu: - Eri luokkien aineluetteloissa kursiivilla painettujen aineiden ja esineiden nimet sekä -nimikkeet, - Aineet ja esineet, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä - Aineet ja esineet, jotka eivät ole nimeltä mainiten näiden määräysten alaisia (ovat vain aakkosellisessa taulukossa) Aineen nimeksi on ilmoitettu rahtikirjaan merkittävä nimi. Lisäksi taulukko sisältää aineluettelossa mainitut synonyyminimet sekä viittauksen päänimikkeeseen. Näiden määräysten sisältämiä seoksia, valmisteita jne. nimikkeitä, joita ei ole kursiivilla painettuna, ei ole mainittu näissä taulukoissa, koska näitä nimikkeitä ei saa käyttää rahtikirjanimityksenä. Näiden seosten ja valmisteiden lukituksesta ks. rn 3 (3) sekä eri luokkien aineluettelot.

7 3305 Aineille ja esineille, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä on merkintä "Kuljetus kielletty" Aineille ja esineille, joista näissä määräyksissä on nimeltä mainiten sanottu, etteivät ne ole näiden määräysten alaisia on merkintä "Ei VAK:n alaista". Aineet, joita saa kuljettaa säiliöissä tai irtotavarana, on merkitty lihavoinnilla taulukossa. Säiliössä kuljetettavaksi sallitut aineet on tarkistettava lisäysten X ja XI luokkakohtaisten erityismääräysten kohdasta X.1 (X = luokan numero). Irtovarakuljetusten osalta ks. kuljetusluokkakohtaisten määräysten kappale D, kohta b. d. Kuljetusluokka, aineluettelon kohta ja ryhmä Tässä sarakkeessa on ilmoitettu näiden määräysten mukainen luokka, kohta ja tarvittaessa ryhmä, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: - Luokan 1 räjähteille on ilmoitettu luokituskoodi (vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja kohta). - Luokan 7 aineille ja esineille: luokka ja lehden numero. e. Varoituslipuke Tässä sarakkeessa on ilmoitettu vaunuihin kiinnitettävät lipukkeet. Jos säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa vaaditaan lisälipuke, on lisälipukkeen numero ilmoitettu suluissa. Jos tietyn tyyppisille orgaanisille peroksideille on ilmoitettu lipuke no. 8 suluissa, ei tätä lipuketta vaadita tämän tyypin kaikilta peroksideilta (ks. lisäksi rn 551 tiedot). Radioaktiivisille aineille (luokka 7) on tässä sarakkeessa ilmoitettu joissain tapauksissa reunanumero, jossa merkintämääräykset on annettu. Merkintämääräykset ovat tällöin reunanumeron kohdissa 8 ja 9. f. NHM-koodi (Nomenclature Harmonisee Marchandises - Harmonisoitu tavaranimike) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu Harmonisoidun Tavaranimikkeistön (UIC-määrelehden 221 liite 3) tavaran NHM-koodit. Koska vaaralliset aineet luokitellaan NHM-koodeihin näiden määräysten luokitusperiaatteista poikkeavalla tavalla, ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa antaa kaikille näiden määräysten mukaisille nimikkeille yhtä NHM-koodia, tämä koskee erityisesti ryhmänimikkeitä -nimikkeitä. Näissä tapauksissa oikea NHM-koodi voidaan antaa vain, jos tunnetaan tavaran kemiallinen tai tekninen nimi. Jos NHM-koodi voidaan ilmoittaa vain osittain, puuttuvien numeroiden tilalle on laitettu "*". Sarakkeen 6 koodit eivät ole oikeudellisesti sitovia. Viitteiden selitteet sarakkeessa "NHM": *) NHM-koodi riippuu viimeksi kuljetetusta kuormasta **) NHM-koodi riippuu astian sisällöstä ***) NHM-koodi riippuu tavaran lajista

8 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja esineiden nimi" sanottujen periaatteiden mukaisesti. Jos ainetta tai esinettä ei ole tässä taulukossa nimeltä mainittu, on selvitettävä: - kuuluuko aine tai esine eri luokkien alussa olevien kriteerien perusteella kuljetusmääräysten alaisuuteen [ks. rn 1 (4)]. - kuuluuko aine tai esine rajoitettuun luokkaan, jolloin sen kuljetus on kielletty [ks. rn 1 (3)] - kuuluuko aine tai esine johonkin ryhmänimikkeeseen tai -nimikkeeseen. Huom. Arabialaiset numerot ja seuraavat nimien etuliitteet eivät vaikuta aakkosjärjestykseen: α-, alfa-, beta-, m-, N-, n-, o-, omega-, p-, sek-, tert-. Etuliitteet Bis- ja Iso- on otettu huomioon aakkostuksessa, jos ne on kirjoitettu isolla alkukirjaimella taulukossa. Viitteiden selitteet: Sarake "Lk ja kohta": * = Luokitus tieliikenteessä (aineen kuljetus rautatiellä on kielletty) Sarake "NHM": * = ks. rn 1802 kohta f). Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 2205 Adiponitriili, 12 c) Adrenaliini, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s Aerosolit 2, 5 TC +8 **) Aerosolit 2, 5 TO +05 **) Aerosolit 2, 5 TOC **) Aerosolit 2, 5 TF +3 **) Aerosolit 2, 5 TFC +3+8 **) Aerosolit 2, 5 T **) Aerosolit 2, 5 O 2+05 **) Aerosolit 2, 5 F 3 **) Aerosolit 2, 5 A 2 **) 1.4S 0105 Aikatulilanka 1.4 S, G 0101 Aikatulilanka, (ei räjähtävä) 1.3 G, C 0499 Ajoaine, kiinteä 1.3 C, C 0498 Ajoaineet, kiinteät 1.1 C, C 0495 Ajoaineet, nestemäiset 1.3 C, C 0497 Ajoaineet, nestemäiset 1.1 C, C 0491 Ajopanokset 1.4 C, C 0272 Ajopanokset 1.3 C, C 0415 Ajopanokset 1.2 C,

9 C 0271 Ajopanokset 1.1 C, C 0279 Ajopanokset, kanuunalaukauksia varten 1.1 C, C 0414 Ajopanokset, kanuunalaukauksiin 1.2 C, C 0242 Ajopanokset, tykinlaukauksiin 1.3 C, Akku ks. myös nesteakku, kuiva-akku, litium-akku 3171 Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku). Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) Akkuneste, alkaalinen 8, 42 b) ** Akkuneste, hapan 8, 1 b) α-klooripropionihappo 8, 32 c) Akridiini, 12 c) Akroleiini, inhiboitu, 8 a) Akroleiinidimeeri, stabiloitu 3, 31 c) Akryyliamidi, 12 c) Akryylihappo, inhiboitu 8, 32 b) Akryylinitriili, inhiboitu 3, 11 a) Aktinoliitti, ks. Valkoinen asbesti Akut, natriumia sisältävät 4.3, 31 b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Aldehydit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Aldehydit, palavat, 3, 31 c) ** Aldikarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Aldoli (3-hydroksibutyyrialdehydi), 14 b) Aldriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996 Algofrene, ks. Kylmäainekaasu Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, 4.2, 15 b),c) X Alkaalimetalliamalgaama 4.3, 11 a) Alkaalimetalliamidit 4.3, 19 b) X Alkaalimetallidispersio 4.3, 11 a) X Alkaalimetalliseos, nestemäinen, 4.3, 11 a) Alkaaliset jäänteet, ks. Syövyttävä neste, alkaalinen, Alkaalitiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 a) Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 a) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Alkoholaattien liuokset, 3, 24 b) Alkoholi C 12 - C 15 poly (1-3) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 13 - C 15 poly (1-6) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 6 - C 17 (sekundäärinen) poly (3-6) etoksylaatti,

10 3308 ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholijuomat, alle 24 % alkoholia: Ei VAK:n alaista, ks. rn 301 kohta 31 c) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 24 ja enintään 70 tilavuus-% 3, 31 c) alkoholia) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia) 3, 3 b) Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Alkoholit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Alkoholit, palavat, 3, 31 c) ** Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 a) Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 b),c) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 a) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 b),c) Alkyylioksifenolit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Alkyylioksifenolit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Alkyylirikkihapot 8, 34 b) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Allidokloori, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, Allyylialkoholi, 8 a) Allyyliamiini, 7 a) Allyyliasetaatti 3, 17 b) Allyylibromidi 3, 16 a) Allyylietyylieetteri 3, 17 b) Allyyliformiaatti 3, 17 a) Allyyliglysidyylieetteri 3, 31 c) Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu, 20 b) Allyylijodidi 3, 25 b) Allyyliklooriformiaatti, 28 a) Allyylikloridi 3, 16 a) X Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu 8, 37 b) X Alumiinialkyylihalidit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylihydridit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylit 4.2, 31 a) X Alumiiniboorihydridi 4.2, 17 a) X Alumiiniboorihydridiä sisältävät laitteet 4.2, 17 a) Alumiinibromidi, vedetön 8, 11 b) Alumiinibromidihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11 b)

11 Alumiinibromidiliuos 8, 5 c) X Alumiinifosfidi 4.3, 18 a) Alumiinifosfiditorjunta-aine, 43 a) X Alumiinihydridi 4.3, 16 a) Alumiinijauhe, päällystetty 4.1, 13 b),c) Alumiinijauhe, päällystämätön 4.3, 13 b) Alumiinikarbidi 4.3, 17 b) Alumiinikloridi, vedetön 8, 11 b) Alumiinikloridihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11b) Alumiinikloridiliuos 8, 5 c) Alumiinikloridimonohydraatti: Ei VAK:n alaista Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen 4.3, 13 b),c) sulatuksen sivutuotteet Alumiininitraatti 5.1, 22 c) Alumiinipiirautajauhe 4.3, 15 b) Alumiiniresinaatti 4.1, 12 c) Alumiinisilikonijauhe, päällystetty: Ei VAK:n alaista, ks. rn 471 kohta Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön 4.3, 13 c) Alumiinitelluridi, ks. Telluuriyhdiste, Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 a) ** Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 22 a),b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 33 c) ** Amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 20 paino-% 4.1, 21 a) vettä) 2-Aminobentsonitriili, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Amino-5-dietyyliaminopentaani, 12 c) (2-Aminoetoksi)etanoli 8, 53 c) N-Aminoetyylipiperatsiini 8, 53 c) Aminofenolit, (o-, m-, p-), 12 c) Aminokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Amino-4-kloorifenoli, 12 b) Aminonitrobentsonitriili, ks. Myrkyllinen aine, orgaaninen, 2- Aminopropaani, ks. Isopropyyliamiini 1- Aminopropaani, ks.propyyliamiini 2671 Aminopyridiinit, (o-, m-, p-), 12 b) Aminosulfonihappo, ks. Sulfamiinihappo Aminotiofenoli, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen,

12 Ammoniakki, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Ammoniakkiliuos, pitoisuus enintään 10 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 43 c) Ammoniakkivesiliuos (pitoisuus yli 10 % mutta enintään 8, 43 c) %) Ammoniakkivesiliuos (yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia 2, 4 A 2(+13) sisältävä) Ammoniakkivesiliuos (yli 50 % ammoniakkia sisältävä) 2, 4 TC +8 (+13) Ammoniumarsenaatti, 51 b) Ammoniumbifluoridi, kiinteä, ks. Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä Ammoniumbifluoridiliuos, ks. Ammoniumvetydifluoridiliuos Ammoniumbisulfaatti, ks. Ammoniumvetysulfaatti Ammoniumbromaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta Ammoniumdikromaatti 5.1, 27 b) Ammoniumdinitro-o-kresolaatti, 12 b) Ammoniumfluoridi, 63 c) Ammoniumfluorisilikaatti, ks. Ammoniumpiifluoridi Ammoniumkloraatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 11 b) Ammoniumkloriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 14b) 2859 Ammoniummetavanadaatti, 58 b) Ammoniumnitraatti 5.1, 21 c) Ammoniumnitraatti, nestemäinen (kuuma väkevöity 5.1, liuos) 1.1D 0222 Ammoniumnitraatti, (yli 0,2 % palavia aineita sisältävä) 1.1 D, D 0223 Ammoniumnitraattilannoitteet (herkempiä räjähtämään 1.1 D, kuin 0,2 % palavia aineita sisältävä ammoniumnitraatti) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet: 3102** Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) 2072 Ammoniumnitraattilannoitteet: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 21 c) Ammoniumnitriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 23 c) Ammoniumperkloraatti 5.1, 12 b) D 0402 Ammoniumperkloraatti 1.1 D, Ammoniumpermanganaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 17 b) Ammoniumpersulfaatti 5.1, 18 c) Ammoniumpiifluoridi, 64 c) Ammoniumpikraatti, kostutettu (vähintään 10 % vettä) 4.1, 21 a) D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä 1.1 D,

13 3311 sisältävänä) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 c) Ammoniumpolyvanadaatti, 58 b) Ammoniumsulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumtiosulfaatti: Ei VAK:n alaista Ammoniumtiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä (ammoniumbifluoridi, 8, 9 b) kiinteä) Ammoniumvetydifluoridiliuos 8, 7 b),c) (ammoniumbifluoridiliuos) Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti) 8, 13 b) G 0362 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.4 G, G 0488 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.3 G, G 0301 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.4 G, G 0019 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.3 G, G 0018 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.2 G, D 0344 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 D, F 0324 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, D 0169 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 D, F 0167 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, D 0168 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 D, G 0303 Ammukset, savua muodostavat 1.4 G, G 0016 Ammukset, savua muodostavat 1.3 G, G 0015 Ammukset, savua muodostavat 1.2 G, H 0246 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0245 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H, G 0435 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 G, varustetut) 1.4F 0427 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 F, varustetut) 1.4D 0347 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 D, varustetut) 1.2G 0434 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 G, varustetut) 1.2F 0426 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 F, varustetut) 1.2D 0346 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 D, varustetut) 1.4G 0300 Ammukset, sytyttävät 1.4 G, G 0010 Ammukset, sytyttävät 1.3 G, G 0009 Ammukset, sytyttävät 1.2 G, J 0247 Ammukset, sytyttävät, (nestemäisiä tai geelimäisiä aineita 1.3 J, sisältävät) 1.3H 0244 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0243 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H,

14 G 0363 Ammukset, testausta varten 1.4 G, Ammus, kyynelkaasua tuottava, ei-räjähtävä, 27 b) Ammus, myrkyllinen, ei-räjähtävä, 25 b) S 0366 Ammusten sytyttimet 1.4 S, B 0365 Ammusten sytyttimet 1.4 B, B 0364 Ammusten sytyttimet 1.2 B, Amorfinen punainen fosfori 4.1, 11 c) Amosiitti tai mysoriitti, ks. Ruskea asbesti 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 S, C 0328 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.2 C, C 0339 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 C, tai käsiaseiden patruunat 1.3C 0417 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.3 C, tai käsiaseiden patruunat 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden patruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden paukkupatruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat 1.4 S, F 0348 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 F, E 0412 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 E, F 0007 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, E 0321 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 E, F 0005 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, E 0006 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 E, n-amyleeni, ks. 1-Penteeni tert-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi sek-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi Amyylialkoholit 3, 3 b) Amyylialkoholit 3, 31 c) tert-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini n-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini sek-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini Amyyliamiini (sek-amyyliamiini) 3, 33 c) Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini) 3, 22 b) Amyyliasetaatit 3, 31 c) Amyylibutyraatit 3, 31 c) Amyyliformiaatit 3, 31 c) Amyylifosfaatti 8, 38 c) tert-amyylihydroperoksidi, 88 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen Amyylikloridit 3, 3 b) Amyylimerkaptaanit 3, 3 b)

15 n-amyylimetyyliketoni 3, 31 c) Amyylinitraatit 3, 31 c) Amyylinitriitit 3, 3 b) tert-amyyliperoksiasetaatti, 62 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-amyyliperoksibentsoaatti, 96 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksineodekanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksipivalaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen X Amyylitrikloorisilaani 8, 36 b) Aniliini, 12 b) Aniliinihydrokloridi, 12 c) Anisidiinit, 12 c) Anisoli (fenyylimetyylieetteri) 3, 31 c) Anisoyylikloridi 8, 35 b) Antimoni- ja lyijytuhkat, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, epäorgaaniset, Antimonihohde, ks. Antimonikiille 2871 Antimonijauhe, 59 c) Antimonikaliumtartraatti, 59 c) Antimonikiille: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Antimonilaktaatti, 59 c) Antimonioksidi ja antimonisulfidi, arseenipitoisuus alle 0,5 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 59 Antimonioksidit, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimonipentafluoridi 8, 10 b) X Antimonipentakloridi, nestemäinen 8, 12 b) Antimonipentakloridiliuos 8, 12 b),c) Antimonitrikloridi 8, 11 b) Antimonituhkat, ks. Antimoniyhdisteet, epäorgaaniset, kiinteät, Antimonivety (stibiini) 2, 2 TF Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, kiinteät, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, nestemäinen, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, nestemäinen, 1549 Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 59 c) **)

16 3314 Antimoniyhdiste, kiinteä, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, 3141 Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 59 c) **) Antimoniyhdiste, nestemäinen, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, myrkyllinen, Antofylliitti, ks. Valkoinen asbesti ANTU, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Arcton, ks. Kylmäainekaasu Argon, jäähdytetty neste 2, 3 A 2(+13) Argon, puristettu 2, 1 A 2(+13) C 0132 Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, humahtavat 1.3 C, Arseeni, 51 b) Arseenibromidi, 51 b) Arseenihappo, kiinteä, 51 b) Arseenihappo, nestemäinen, 51 a) Arseenipentoksidi, 51 b) Arseenipöly, 51 b) Arseenisulfidit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseenisulfidit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseenitrikloridi, 51 a) Arseenitrioksidi, 51 b) Arseenitrioksidi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arseenivety, ks. Arsiini Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1557 Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1556 Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arsenaatit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arsenaatit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseniitit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseniitit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arsiini 2, 2 TF Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihap- 8, 1 b)

17 3315 poa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Asbesti, ks. Sininen, Valkoinen tai Ruskea asbesti Asetaali 3, 3 b) Asetaldehydi 3, 1 a) Asetaldehydiammoniakki 9, 31 c) Asetaldehydioksiimi 3, 31 c) Asetoiini, ks. Asetyylimetyylikarbinoli Asetoksisilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetoni 3, 3 b) Asetonisyanhydriini, stabiloitu, 12 a) Asetonitriili (metyylisyanidi) 3, 3 b) Asetoniöljyt 3, 3 b) Asetopolysilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetyleeni, liuotettu 2, 4 F 3(+13) Asetyleenidikloridi, ks. 1,2-Dikloorietyleeni 2504 Asetyleenitetrabromidi (tetrabromietaani), 15 c) Asetyleenitetrakloridi, ks. 1,1,2,2-Tetrakloorietaani Asetyyliasetoni, ks. 2,4-Pentaanidioni Asetyyliasetoniperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Asetyyliasetoniperoksidi, (pastamainen), 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä Asetyylibentsoyyliperoksidi, 45 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen Asetyylibromidi 8, 35 b) Asetyylijodidi 8, 35 b) X Asetyylikloridi 3, 25 b) Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini) 3, 31 c) Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu: Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2-Asetyylitiofeeni, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TC +8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TO +05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TOC **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyh- 2, 5 TF +3 **)

18 3316 jennysventtiiliä, kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TFC +3+8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 T **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 O 2+05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 F 3 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 A 2 **) kertakäyttöiset) Atsinfossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Atsinfossimetyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, ,2 -Atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2,4-dimetyylivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2,2 -Atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: 1,1 -Atsodi-(heksahydrobentsonitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2,2 -Atsodi(isobutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidi 4.1, 26 b) Atsodikarbonamidivalmiste, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi B, Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C, Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2-metyylibutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty Atsokarbonamidivalmiste tyyppi C, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä Atsokarbonamidivalmiste tyyppi D, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Barium 4.3, 11 b) Bariumatsidi, kostutettu vähintään 50 % vettä sisältävänä 4.1, 25 a) Bariumatsidi, kuiva tai kostutettu alle 50 % vettä tai alkoholia: Kuljetus kielletty, ks. rn 1 kohta 42b) 0224 Bariumatsidi, (kuiva tai kostutettu alle 50 paino-% vettä sisältävänä): 1.1A, 01* 1+*

19 Bariumbromaatti 5.1, 29 b) Bariumfluoridi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhydroksidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhypokloriitti 5.1, 29 b) Bariumkarbonaatti, ks. Bariumyhdiste, Bariumkloraatti 5.1, 29 b) Bariumkloridi, ks. Bariunyhdiste, Bariumnitraatti 5.1, 29 b) Bariumoksidi, c) Bariumperkloraatti 5.1, 29 b) Bariumpermanganaatti 5.1, 29 b) Bariumperoksidi 5.1, 29 b) Bariumpiifluoridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Bariumselenaatti, ks. Selenaatit Bariumseleniitti, ks. Seleniitit Bariumseokset, pyroforiset 4.2, 12 a) Bariumsilikofluoridi, ks. Bariumpiifluoridi (torjunta-aine) Bariumstearaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumsyanidi, 41 a) Bariumtitanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 1564 Bariumyhdiste,, b),c) **) Batteri ks. Kuiva-akku ja Litium-akku Bendiokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benfurakarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benkinoksi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Bensiini 3, 3 b) Bentsaldehydi 9, 34 c) Bentseeni 3, 3 b) Bentseeni-1,3-disulfonyylihydratsidi (pastana), 52 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylikloridi 8, 35 c) Bentsidiini, 12 b) Bentsidiinidihydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bentsidiinisulfaatti, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen 3-Bentsidiinisulfonihappo, ks. Aryylisulfonihapot 2587 Bentsokinoni, 14 b) Bentsonitriili, 12 b) Bentsotrifluoridi 3, 3 b) Bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) 8, 66 b)

20 Bentsoyylikloridi 8, 35 b) Bentsoyylisyanidi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen 1886 Bentsylideenikloridi, 15 b) Bentsyyliamiini, ks. Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, Bentsyylibromidi, 27 b) Bentsyylidimetyyliamiini 8, 54 b) (Bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2653 Bentsyylijodidi, 15 b) Bentsyyliklooriformiaatti 8, 64 a) Bentsyylikloridi, 27 b) (Bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2470 Bentsyylisyanidi (fenyyliasetonitriili, nestemäinen), 12 c) Beryllium, jauheena, 54 b) Berylliumnitraatti 5.1, 29 b) Berylliumyhdiste,, 54 b) 2., **) c) Bifluoridit, ks. Vetydifluoridit, Binapakryyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014 Bisaminopropyyliamiini, ks. 3,3 -Iminobispropyyliamiini Bisulfaattien vesiliuokset, ks. Vetysulfaattien vesiliuokset Bisulfiitti, ks. Vetysulfiitti Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, inhiboitu 3, 3 b) Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, ks. 2,5-Norbornadieeni Blastisidin-S-3, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Booribromidi, ks. Booritribromidi X Booritribromidi (booribromidi) 8, 12 a) Booritrifluoridi, puristettu 2, 1 TC +8 (+13) Booritrifluorididietyylieteraatti 8, 33 a) (booritrifluoridieetterikompleksi) Booritrifluorididihydraatti 8, 10 b) Booritrifluorididimetyylieteraatti 4.3, 2 a) Booritrifluoridieetterikompleksi, ks. Booritrifluorididietyylieteraatti Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi 8, 33 b) Booritrifluoridifenolikompleksi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Booritrifluoridi-propionihappokompleksi 8, 33 b) Booritrikloridi 2, 2 TC Borneoli 4.1, 6 c) Brodifakumi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 3024, 3025, 3026, Bromaatit, epäorgaaniset, 5.1, 16 b) Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, 5.1, 16 b), c)

21 Bromi tai bromiliuos 8, Bromianiliinit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bromianiliinit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, omega-bromiasetofenoni, ks. Fenasyylibromidi Bromiasetoni, 16 b) X Bromiasetyylibromidi 8, 35 b) Bromibentseeni 3, 31 c) Bromibentsyylisyanidit, 17 a) Bromibutaani 3, 3 b) Bromibutaani (n-butyylibromidi) 3, 3 b) Bromietikkahappo 8, 31 b) Bromietyylietyylieetteri 3, 3 b) Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1) 2, 2 A 2(+13) Bromikloorimetaani, 15 c) Bromi-3-klooripropaani, 15 c) Bromikloridi 2, 2 TOC +05+8( ) Bromiliuos 8, Bromi-3-metyylibutaani 3, 31 c) Bromimetyylipropaanit 3, 3 b) Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli 4.1, 26 c) Bromipentaani 3, 3 b) Bromipentafluoridi 5.1, Bromipropaani, ks. Bromipropaanit 2-Bromipropaani, ks. Bromipropaanit Bromipropaanit 3, 3 b) Bromipropyyni 3, 3 b) Bromisyanidi, ks. Syaanibromidi Bromitrifluoridi 5.1, Bromitrifluorieteeni 2, 2 F 3(+13) Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu 2, 2 A 2(+13) R 13B1) Bromivety, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Bromivetyhappo(liuos) 8, 5 b),c) Bromoformi, 15 c) Bromofossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Bromoksyniili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Brusiini, 90 a) Butaani 2, 2 F 3(+13) Butaani (kauppanimi): ks. seos A, A0 2, 2 F 3(+13) Butaanidioni (diasetyyli) 3, 3 b) ,2-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut 2, 2 F 3(+13) Butakarboksimi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758,

22 , 2992 n-butanoli-2, ks. Butanolit Butanolit 3, 3 b) Butanolit 3, 31 c) Butanoni, ks. Metyylietyyliketoni Buteeni (1-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) cis-2-buteeni (cis-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) trans-2-buteeni (trans-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) Buteenien seos 2, 2 F 3(+13) Butyleeni, ks. 1-Buteeni cis-2-butyleeni, ks. cis-2-buteeni trans-2-butyleeni, ks. trans-2-buteeni ,2-Butyleenioksidi, stabiloitu 3, 3 b) Butyraldehydi 3, 3 b) Butyraldoksiimi 3, 31 c) Butyronitriili 3, 11 b) Butyryylikloridi 3, 25 b) tert.Butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski) 4.1, 26 c) Butyyliakrylaatit, inhiboidut 3, 31 c) Butyylialkoholi, normaali, ks. Butanolit Butyylialkoholi, sekundaarinen, ks. Butanolit Butyylialkoholi, tertiäärinen, ks. Butanolit Butyylialkoholit, ks. Butanolit n-butyyliamiini 3, 22 b) N-Butyylianiliini, 12 b) Butyyliasetaatit 3, 3 b) Butyyliasetaatit 3, 31 c) n-butyyliasetaatti, ks. Butyyliasetaatit Butyylibentseenit 3, 31 c) Butyylibentsyyliftalaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n-butyylibromidi, ks. 1-Bromibutaani n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen n-butyylieetteri, ks. Dibutyylieetterit Butyylietyylieetteri, ks. Etyylibutyylieetteri n-butyyliformiaatti 3, 3 b) Butyylifosfaatti 8, 38 c) tert-butyylihydroperoksidi, 79 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi + di-tert-butyyliperoksidi, %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, < 80 %, ks. Orgaaninen perok-

23 3321 oksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen 2690 N,n-Butyyli-imidatsoli, 12 b) tert-butyyli-isosyanaatti, 6 a) n-butyyli-isosyanaatti, 6 a) tert-butyyli-isosyanidi, ks. Palava neste, myrkyllinen, n-butyyliklooriformiaatti, 28 b) Butyylikloridit, ks. Klooributaanit tert-butyylikumyyliperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyylikumyyliperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Butyylimerkaptaanit 3, 3 b) n-butyylimetakrylaatti, inhiboitu 3, 31 c) Butyylimetyylieetteri 3, 3 b) tert-butyylimonoperoksidimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksiftalaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, (pastamainen), 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä Butyylinitriitit 3, 3 b) Butyylinitriitit 3, 31 c) tert-butyyliperoksiasetaatti, 22 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksibutyylifumaraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1997 N:o 790 SISÄLLYS N:o Sivu 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

N:o II. Taulukko

N:o II. Taulukko N:o 99 421 II. Taulukko Huom. Milloin aine on luokiteltu ryhmänimikkeeseen tai -nimikkeeseen, on käytettävä ryhmänikikettä tai -nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä. Tämä taulukko sisältää

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset 1282 N:o 430 211 200-211 209 OSA III LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset LISÄYS B.1a KIINTEITÄ (SÄILIÖAJONEUVO) JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ SEKÄ MONISÄILIÖAJONEUVOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo 916 N:o 313 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 6.1. Myrkylliset aineet 1. Aineluettelo 600 (1) Luokan 6.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 2376 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 1. Aineluettelo 2500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1253 1255 SISÄLLYS N:o Sivu 1253 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

N:o 527. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

N:o 527. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 1656 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 2. Kaasut 1. Aine- ja esineluettelo 200 (1) Luokan 2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1.

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1. 505 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 1. Aineluettelo 900 (1) Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana

Lisätiedot

N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN. II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT

N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN. II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT 1244 N:o 430 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN 1. Aine- ja esineluettelo II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 2. KAASUT 2200 (1) Luokan 2 otsikon tarkoittamista

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa 2432 52 000-52 099 52 100-52 104 LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 52 105 (1) Aineluettelon kohtien 11E

Lisätiedot

N:o 526. LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat

N:o 526. LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat 1558 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 1. RÄJÄHTEET 1. Aine- ja esineluettelo HUOM. 1: Tässä luokassa mainittu toimivaltainen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 256 LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa

Lisätiedot

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2014 COM(2014) 652 final ANNEX 1 LIITE Lisäys NEUVOSTON PÄÄTÖS teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia koskevan Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1999 N:o 22 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Liikenneministeriön päätösvaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET N:o 302 801 1. Aineluettelo LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET 2300 (1) Luokan 3 otsikon tarkoittamista aineista

Lisätiedot

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 2788 N:o 768 1. Aineluettelo Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET

1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3 VAARALLISET OMINAISUUDET 4 ENSIAPUOHJEET K ÄYTTÖTURVAL LISUUSTIEDOTE 1 AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Brilube 40 TUOTENUMERO 4000046 KÄYTTÖTARKOITUS Suojapinnoitus TOIMITTAJA Certex Finland Oy Juvan teollisuuskatu

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 04.06.2003 Edellinen päiväys 8.6.2000 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 5.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET 5.1.1 SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET Tässä osassa ovat vaarallisten aineiden lähettämistä koskevat säännökset sisältäen merkintöjä,

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185. Valtioneuvoston päätös. N:o 183 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1997 N:o 183 185 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Valtioneuvoston päätös LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta... 499 184 Liikenneministeriön

Lisätiedot

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 2758 1. Aineluettelo Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 430 (1) Luokan 4.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 431 tai jotka kuuluvat ko. reunanumeron

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Osa III Lisäykset LISÄYS I. A. Räjähteitä ja nitrattuja nitrosellutoosan seoksia koskevat stabiilisuus- ja turvallisuusmääräykset

Osa III Lisäykset LISÄYS I. A. Räjähteitä ja nitrattuja nitrosellutoosan seoksia koskevat stabiilisuus- ja turvallisuusmääräykset N:o 662 2131 Osa III Lisäykset LISÄYS I A. Räjähteitä ja nitrattuja nitrosellutoosan seoksia koskevat stabiilisuus- ja turvallisuusmääräykset Huom. Tässä lisäyksessä mainittu toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6 HardTefly Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET 2348 N:o 736 LUOKKA 4.2. HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET 1. Aineluettelo 2430 (1) Luokan 4.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2431 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 15.5.2017 2.2. Yksityiskohtaiset muutokset 2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Lajittele ja pakkaa turvallisesti

Lajittele ja pakkaa turvallisesti Lajittele ja pakkaa turvallisesti Oikein valituilla pakkauksilla varmistat jätehuollon turvallisuuden ja sujuvuuden Keräysvälineiden ja -pakkausten valinnan määräävät ensisijaisesti jätteen laatu, määrä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, LIITE 3 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX D033542/02 [ ](2014) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

N:o Tarkastukset

N:o Tarkastukset 1298 N:o 430 LISÄYS B.1b SÄILIÖKONTTEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OSA II: ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI MUUT TA- VAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ LUOKKA 2. KAASUT 212 200-212 209 1. Yleistä; soveltamisala (kuljettaminen

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 03.04.2006 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 09.07.2002 Edellinen päiväys 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2002

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2002 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2004 Liikenne Vaarallisten aineiden kuljetukset 2002 Viisivuotisselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 20/2013 Vaarallisten

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2007 Viisivuotisselvitys

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2007 Viisivuotisselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2009 Vaarallisten aineiden kuljetukset 2007 Viisivuotisselvitys Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 20.10.2009 Tekijä Koonnut: Anu Häkkinen

Lisätiedot

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille 954 N:o 313 Luokka 6.2. Tartuntavaaralliset aineet 1. Aineluettelo 650 (1) Luokan 6.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 651 tai jotka kuuluvat tämän

Lisätiedot

Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja N:o 768 2773 Luokka 4.3. Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 1. Aineluettelo 470 (1) Luokan 4.3 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Absol. monipuolinen imeytysaine

Absol. monipuolinen imeytysaine Absol monipuolinen imeytysaine Absol ehdottomasti oikea valinta ympäristölle vaarallisten nesteiden imeytykseen Absol sitoo, puhdistaa ja neutraloi nopeasti ja tehokkaasti ympäristölle vaaralliset nesteet.

Lisätiedot

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys:20091121 Edellinen päiväys: 19971120 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PSosienpesujauhe

Lisätiedot

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS CLP Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä 2 3 Sisällysluettelo GHS mikä se on...4 CLP mikä se on...4 Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita...5 Vertailutaulukko

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5616, 5618 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Havaiji suihkusaippua

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Green Apple omena shampoo KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Green Apple omena shampoo

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Knauf

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Kauppanimi Diessner Pastamainen verkotusmassa Muutettu versio: 08.03.2006 (Diessner-Pastöse Armierungsmasse) Julkaisuajankohta: 31.05.

Kauppanimi Diessner Pastamainen verkotusmassa Muutettu versio: 08.03.2006 (Diessner-Pastöse Armierungsmasse) Julkaisuajankohta: 31.05. Sivu 1 / 5 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot: Kauppanimi Diessner Pastamainen verkotusmassa Muutettu versio: 08.03.2006 (Diessner-Pastöse Armierungsmasse)

Lisätiedot

LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2832 N:o 768 LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4. LUOKKIEN 4.1, 4.2 JA 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta d-alletriini 4,65% Xn, N, R20/22-50/ Aineosan nimi 2.1.

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta d-alletriini 4,65% Xn, N, R20/22-50/ Aineosan nimi 2.1. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 19.05.2005 Edellinen päiväys: 30.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006

Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 15.06.2010 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita:

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita: Maantiekuljetukset ADR2013 tulee voimaan 1.1.2013 ja siirtymäaikaa on 30.6.2013 asti. Sama siirtymäaika on VAK-määräyksilläkin eli LVM-asetuksella, jolla nämä uudet määräykset kansallisissa vaarallisten

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Knauf

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 15 päivänä

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 688/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot