SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta..."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1997 SISÄLLYS N:o Sivu 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 992/1995 liitteen osan III reunanumerot , seuraavasti: Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa. Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 Liikenneministeri Matti Aura Yli-insinööri Liisa Virtanen Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, , s. 25 Komission direktiivi 96/87/EY; EYVL N:o L 335, , s

2 3300 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien, irtokuljetuksissa käytettävien vaunujen, suurkonttien ja pienkonttien sekä vaunujen, joissa kuljetetaan vaunukuormana samaa tavaraa tunnuskilvet 1800 (1) Kuljetettaessa reunanumerossa 1802 lueteltuja aineita on lähettäjän kiinnitettävä - säiliövaunun, - monisäiliövaunun, - irrotettavilla säiliöillä varustetun vaunun, - säiliökontin, - irtokuljetukseen käytettävän vaunun, - irtokuljetukseen käytettävän suur- tai pienkontin, kummallekin pitkälle sivulle heijastamaton, suorakulmainen, oranssinvärinen kilpi, jonka leveys on 40 cm ja korkeus vähintään 30 cm. Kilvessä tulee olla 15 mm levyiset mustat reunat. Kilven saa korvata vastaavilla liimaamalla kiinnitetyillä lipukkeilla tai maalaamalla tahi muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, että käytetty materiaali on säänkestävä ja on laadultaan pysyvä. Kuljetettaessa vaunukuormana samaa reunanumerossa 1802 lueteltua tavaraa saa lähettäjä kiinnittää vaunun kummallekin pitkälle sivulle tämän tunnuskilven. Huom. Oranssinvärisen kilven värisävyn tulisi normaaleissa käyttöolosuhteissa olla CIE värikoordinaatistossa alueella, jonka ääriarvojen koordinaatit ovat: Trikromaattiset väriarvopisteet CIE värikoordinaatistossa x 0,52 0,52 0,578 0,618 y 0,38 0,40 0,422 0,38 Luminanssikerroin heijastamattomalle värille: $ 0,22. Referenssikeskus E, standardivalolähde C, mittausgeometria 45E/0E. (2) Jokaisessa kilvessä tulee olla tunnusnumerot, jotka on esitetty kuljetettaville aineille rn 1802 taulukoissa. (3) Tunnusnumerot merkitään 100 mm korkuisilla mustilla numeroilla viivapaksuuden ollessa 15 mm. Vaaraa ilmaisevat tunnusnumerot tulevat kilven ylempään osaan ja aineen tunnusnumerot kilven alempaan osaan. Kilven keskiosaan merkittävällä vaakasuoralla mustalla viivalla erotetaan numerot toisistaan (ks. rn 1803). (4) Jos samassa säiliövaunussa, monisäiliövaunussa, irrotettavilla säiliöillä varustetussa vaunussa tai säiliökontissa kuljetetaan useita erilaisia aineita erillisissä säiliöissä tai säiliöosastoissa, niin on lähettäjän kiinnitettävä kohdan (1) mukainen oranssinvärinen kilpi tarvittavine tunnusmerkintöineen jokaisen säiliön tai säiliöosaston sivulle yhdensuuntaisesti vaunun pituusakselin kanssa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä. (5) Kohtien (1) - (4) määräykset koskevat myös puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, monisäiliövaunuja, irrotettavilla säiliöillä varustettuja vaunuja ja säiliökonttien sekä irtokuljetuksissa käytettyjä puhdistamattomia tyhjiä vaunuja, suurkontteja ja pienkontteja. Kun

3 3301 vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on purettu, puhdistettu ja tyhjennetty kaasuista, on vaaraa osoittavat tunnukset poistettava tai peitettävä. Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Luokkien 2-9 aineiden vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat: 2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena 3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste 4 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus 6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara 7 Radioaktiivisuus 8 Syövyttävyys 9 Itsestään alkava, kiivas reaktio Huom. Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran, vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen. Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä. Jos tietyn aineen vaaraominaisuudet on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla toiseksi numeroksi. Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 6, 623, 642, 823, 842 ja 90, ks. kohta (2) jäljempänä. Jos vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan vaarallisesti veden kanssa. Tällaisille aineille ei vettä saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä. Luokan 1 räjähteille käytetään vaaratunnusnumerona rn 100 (4) mukaista luokituskoodia. Luokituskoodi muodostuu: - rn 100 (6) mukaisesta vaarallisuusluokasta ja - rn 100 (7) mukaisesta yhteensopivuusryhmästä. (2) Rn 1802 vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys: 20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa 22 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava 223 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava 225 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä) 23 Palava kaasu 239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 25 Hapettava (sytyttävä) kaasu 26 Myrkyllinen kaasu 263 Myrkyllinen, palava (sytyttävä) kaasu 265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä) 268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu 30 Palava neste (leimahduspiste EC) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 61 EC) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste 323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

4 3302 X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 EC) 333 Itsestään syttyvä neste X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 336 Helposti palava myrkyllinen neste 338 Helposti palava syövyttävä neste X338 Helposti palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva myrkyllinen neste 362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia X362 kaasuja Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 368 Palava myrkyllinen syövyttävä neste 38 Palava lievästi syövyttävä neste (leimahduspiste EC) tai itsestään kuumeneva syövyttävä neste 382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 40 Helposti syttyvä tai itsereaktiivinen tai itsestään kuumeneva kiinteä aine 423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja */ 43 Helposti itsestään syttyvä (pyroforinen) kiinteä aine 44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa 46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine 462 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X462 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä kaasuja */ 48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine 482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja X482 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä kaasuja */ 50 Hapettava (sytyttävä) aine 539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi 55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine 556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä */ Vettä ei saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

5 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen 568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä 58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä 59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine 6 Tartuntavaarallinen aine 623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste EC) 638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste EC) ja syövyttävä aine 639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 66 Erittäin myrkyllinen aine 663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC) 664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine 668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine 669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 68 Myrkyllinen, syövyttävä aine 69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 70 Radioaktiivinen aine 72 Radioaktiivinen kaasu 723 Radioaktiivinen kaasu, palava 73 Radioaktiivinen palava neste, (leimahduspiste enintään 61 EC) 74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava 75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä) 76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen 78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC) X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste EC), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */

6 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja 85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine 86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine 88 Erittäin syövyttävä aine X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 883 Erittäin syövyttävä, palava aine (leimahduspiste EC) 884 Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva 885 Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine 886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa */ 89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion 90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine 99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa. (3) Kohdan (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä reunanumeron 1802 taulukoissa I, II ja III. Huom. 1. Taulukko I sisältää aineet aakkosjärjestyksessä sisältäen myös aineiden synonyyminimet. Taulukko II sisältää -nimikkeet. Taulukko III sisältää aineet YK-numerojärjestyksessä. Huom. 2. Mikäli taulukon I ja II ja eri luokkien kohdassa D.2. määrättyjen varoituslipukkeiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan eri luokissa varoituslipukkeista annettuja määräyksiä. Vaarallisten aineiden luettelo 1802 Taulukot sisältävät kuusi saraketta: a. Vaaratunnusnumero Tässä sarakkeessa on ilmoitettu rn 1801 (2) mukainen vaaratunnusnumero. b. Aineen tunnusnumero (YK-numero) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu eri luokkien aineluetteloissa sanottu aineen YK-numero (tunnusnumero). Nämä tunnusnumerot on otettu YK-suosituksesta (Recommendations on the transport of dangerous goods). c. Aineen tai esineen nimi Tässä sarakkeessa on ilmoitettu: - Eri luokkien aineluetteloissa kursiivilla painettujen aineiden ja esineiden nimet sekä -nimikkeet, - Aineet ja esineet, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä - Aineet ja esineet, jotka eivät ole nimeltä mainiten näiden määräysten alaisia (ovat vain aakkosellisessa taulukossa) Aineen nimeksi on ilmoitettu rahtikirjaan merkittävä nimi. Lisäksi taulukko sisältää aineluettelossa mainitut synonyyminimet sekä viittauksen päänimikkeeseen. Näiden määräysten sisältämiä seoksia, valmisteita jne. nimikkeitä, joita ei ole kursiivilla painettuna, ei ole mainittu näissä taulukoissa, koska näitä nimikkeitä ei saa käyttää rahtikirjanimityksenä. Näiden seosten ja valmisteiden lukituksesta ks. rn 3 (3) sekä eri luokkien aineluettelot.

7 3305 Aineille ja esineille, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä on merkintä "Kuljetus kielletty" Aineille ja esineille, joista näissä määräyksissä on nimeltä mainiten sanottu, etteivät ne ole näiden määräysten alaisia on merkintä "Ei VAK:n alaista". Aineet, joita saa kuljettaa säiliöissä tai irtotavarana, on merkitty lihavoinnilla taulukossa. Säiliössä kuljetettavaksi sallitut aineet on tarkistettava lisäysten X ja XI luokkakohtaisten erityismääräysten kohdasta X.1 (X = luokan numero). Irtovarakuljetusten osalta ks. kuljetusluokkakohtaisten määräysten kappale D, kohta b. d. Kuljetusluokka, aineluettelon kohta ja ryhmä Tässä sarakkeessa on ilmoitettu näiden määräysten mukainen luokka, kohta ja tarvittaessa ryhmä, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: - Luokan 1 räjähteille on ilmoitettu luokituskoodi (vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja kohta). - Luokan 7 aineille ja esineille: luokka ja lehden numero. e. Varoituslipuke Tässä sarakkeessa on ilmoitettu vaunuihin kiinnitettävät lipukkeet. Jos säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa vaaditaan lisälipuke, on lisälipukkeen numero ilmoitettu suluissa. Jos tietyn tyyppisille orgaanisille peroksideille on ilmoitettu lipuke no. 8 suluissa, ei tätä lipuketta vaadita tämän tyypin kaikilta peroksideilta (ks. lisäksi rn 551 tiedot). Radioaktiivisille aineille (luokka 7) on tässä sarakkeessa ilmoitettu joissain tapauksissa reunanumero, jossa merkintämääräykset on annettu. Merkintämääräykset ovat tällöin reunanumeron kohdissa 8 ja 9. f. NHM-koodi (Nomenclature Harmonisee Marchandises - Harmonisoitu tavaranimike) Tässä sarakkeessa on ilmoitettu Harmonisoidun Tavaranimikkeistön (UIC-määrelehden 221 liite 3) tavaran NHM-koodit. Koska vaaralliset aineet luokitellaan NHM-koodeihin näiden määräysten luokitusperiaatteista poikkeavalla tavalla, ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa antaa kaikille näiden määräysten mukaisille nimikkeille yhtä NHM-koodia, tämä koskee erityisesti ryhmänimikkeitä -nimikkeitä. Näissä tapauksissa oikea NHM-koodi voidaan antaa vain, jos tunnetaan tavaran kemiallinen tai tekninen nimi. Jos NHM-koodi voidaan ilmoittaa vain osittain, puuttuvien numeroiden tilalle on laitettu "*". Sarakkeen 6 koodit eivät ole oikeudellisesti sitovia. Viitteiden selitteet sarakkeessa "NHM": *) NHM-koodi riippuu viimeksi kuljetetusta kuormasta **) NHM-koodi riippuu astian sisällöstä ***) NHM-koodi riippuu tavaran lajista

8 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja esineiden nimi" sanottujen periaatteiden mukaisesti. Jos ainetta tai esinettä ei ole tässä taulukossa nimeltä mainittu, on selvitettävä: - kuuluuko aine tai esine eri luokkien alussa olevien kriteerien perusteella kuljetusmääräysten alaisuuteen [ks. rn 1 (4)]. - kuuluuko aine tai esine rajoitettuun luokkaan, jolloin sen kuljetus on kielletty [ks. rn 1 (3)] - kuuluuko aine tai esine johonkin ryhmänimikkeeseen tai -nimikkeeseen. Huom. Arabialaiset numerot ja seuraavat nimien etuliitteet eivät vaikuta aakkosjärjestykseen: α-, alfa-, beta-, m-, N-, n-, o-, omega-, p-, sek-, tert-. Etuliitteet Bis- ja Iso- on otettu huomioon aakkostuksessa, jos ne on kirjoitettu isolla alkukirjaimella taulukossa. Viitteiden selitteet: Sarake "Lk ja kohta": * = Luokitus tieliikenteessä (aineen kuljetus rautatiellä on kielletty) Sarake "NHM": * = ks. rn 1802 kohta f). Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 2205 Adiponitriili, 12 c) Adrenaliini, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s Aerosolit 2, 5 TC +8 **) Aerosolit 2, 5 TO +05 **) Aerosolit 2, 5 TOC **) Aerosolit 2, 5 TF +3 **) Aerosolit 2, 5 TFC +3+8 **) Aerosolit 2, 5 T **) Aerosolit 2, 5 O 2+05 **) Aerosolit 2, 5 F 3 **) Aerosolit 2, 5 A 2 **) 1.4S 0105 Aikatulilanka 1.4 S, G 0101 Aikatulilanka, (ei räjähtävä) 1.3 G, C 0499 Ajoaine, kiinteä 1.3 C, C 0498 Ajoaineet, kiinteät 1.1 C, C 0495 Ajoaineet, nestemäiset 1.3 C, C 0497 Ajoaineet, nestemäiset 1.1 C, C 0491 Ajopanokset 1.4 C, C 0272 Ajopanokset 1.3 C, C 0415 Ajopanokset 1.2 C,

9 C 0271 Ajopanokset 1.1 C, C 0279 Ajopanokset, kanuunalaukauksia varten 1.1 C, C 0414 Ajopanokset, kanuunalaukauksiin 1.2 C, C 0242 Ajopanokset, tykinlaukauksiin 1.3 C, Akku ks. myös nesteakku, kuiva-akku, litium-akku 3171 Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku). Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) Akkuneste, alkaalinen 8, 42 b) ** Akkuneste, hapan 8, 1 b) α-klooripropionihappo 8, 32 c) Akridiini, 12 c) Akroleiini, inhiboitu, 8 a) Akroleiinidimeeri, stabiloitu 3, 31 c) Akryyliamidi, 12 c) Akryylihappo, inhiboitu 8, 32 b) Akryylinitriili, inhiboitu 3, 11 a) Aktinoliitti, ks. Valkoinen asbesti Akut, natriumia sisältävät 4.3, 31 b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Aldehydit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Aldehydit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Aldehydit, palavat, 3, 31 c) ** Aldikarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Aldoli (3-hydroksibutyyrialdehydi), 14 b) Aldriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996 Algofrene, ks. Kylmäainekaasu Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, 4.2, 15 b),c) X Alkaalimetalliamalgaama 4.3, 11 a) Alkaalimetalliamidit 4.3, 19 b) X Alkaalimetallidispersio 4.3, 11 a) X Alkaalimetalliseos, nestemäinen, 4.3, 11 a) Alkaaliset jäänteet, ks. Syövyttävä neste, alkaalinen, Alkaalitiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 a) Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 a) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät,, 90 b),c) Alkaloidit tai alkaloidisuolat, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Alkoholaattien liuokset, 3, 24 b) Alkoholi C 12 - C 15 poly (1-3) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 13 - C 15 poly (1-6) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholi C 6 - C 17 (sekundäärinen) poly (3-6) etoksylaatti,

10 3308 ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, Alkoholijuomat, alle 24 % alkoholia: Ei VAK:n alaista, ks. rn 301 kohta 31 c) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 24 ja enintään 70 tilavuus-% 3, 31 c) alkoholia) Alkoholijuomat, (sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia) 3, 3 b) Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 17 a),b) ** Alkoholit, palavat, myrkylliset, 3, 32 c) ** Alkoholit, palavat, 3, 2 b), 3 b) ** Alkoholit, palavat, 3, 31 c) ** Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 a) Alkyylifenolit, kiinteät, 8, 39 b),c) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 a) Alkyylifenolit, nestemäiset, 8, 40 b),c) Alkyylioksifenolit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Alkyylioksifenolit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Alkyylirikkihapot 8, 34 b) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Allidokloori, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, Allyylialkoholi, 8 a) Allyyliamiini, 7 a) Allyyliasetaatti 3, 17 b) Allyylibromidi 3, 16 a) Allyylietyylieetteri 3, 17 b) Allyyliformiaatti 3, 17 a) Allyyliglysidyylieetteri 3, 31 c) Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu, 20 b) Allyylijodidi 3, 25 b) Allyyliklooriformiaatti, 28 a) Allyylikloridi 3, 16 a) X Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu 8, 37 b) X Alumiinialkyylihalidit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylihydridit 4.2, 32 a) X Alumiinialkyylit 4.2, 31 a) X Alumiiniboorihydridi 4.2, 17 a) X Alumiiniboorihydridiä sisältävät laitteet 4.2, 17 a) Alumiinibromidi, vedetön 8, 11 b) Alumiinibromidihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11 b)

11 Alumiinibromidiliuos 8, 5 c) X Alumiinifosfidi 4.3, 18 a) Alumiinifosfiditorjunta-aine, 43 a) X Alumiinihydridi 4.3, 16 a) Alumiinijauhe, päällystetty 4.1, 13 b),c) Alumiinijauhe, päällystämätön 4.3, 13 b) Alumiinikarbidi 4.3, 17 b) Alumiinikloridi, vedetön 8, 11 b) Alumiinikloridihydraatti, kiinteä: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 11b) Alumiinikloridiliuos 8, 5 c) Alumiinikloridimonohydraatti: Ei VAK:n alaista Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen 4.3, 13 b),c) sulatuksen sivutuotteet Alumiininitraatti 5.1, 22 c) Alumiinipiirautajauhe 4.3, 15 b) Alumiiniresinaatti 4.1, 12 c) Alumiinisilikonijauhe, päällystetty: Ei VAK:n alaista, ks. rn 471 kohta Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön 4.3, 13 c) Alumiinitelluridi, ks. Telluuriyhdiste, Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 a) ** Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, 8, 52 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, 8, 53 b),c) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 a) ** Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, 8, 54 b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 22 a),b) ** Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, 3, 33 c) ** Amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 20 paino-% 4.1, 21 a) vettä) 2-Aminobentsonitriili, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Amino-5-dietyyliaminopentaani, 12 c) (2-Aminoetoksi)etanoli 8, 53 c) N-Aminoetyylipiperatsiini 8, 53 c) Aminofenolit, (o-, m-, p-), 12 c) Aminokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, Amino-4-kloorifenoli, 12 b) Aminonitrobentsonitriili, ks. Myrkyllinen aine, orgaaninen, 2- Aminopropaani, ks. Isopropyyliamiini 1- Aminopropaani, ks.propyyliamiini 2671 Aminopyridiinit, (o-, m-, p-), 12 b) Aminosulfonihappo, ks. Sulfamiinihappo Aminotiofenoli, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen,

12 Ammoniakki, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Ammoniakkiliuos, pitoisuus enintään 10 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 801 kohta 43 c) Ammoniakkivesiliuos (pitoisuus yli 10 % mutta enintään 8, 43 c) %) Ammoniakkivesiliuos (yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia 2, 4 A 2(+13) sisältävä) Ammoniakkivesiliuos (yli 50 % ammoniakkia sisältävä) 2, 4 TC +8 (+13) Ammoniumarsenaatti, 51 b) Ammoniumbifluoridi, kiinteä, ks. Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä Ammoniumbifluoridiliuos, ks. Ammoniumvetydifluoridiliuos Ammoniumbisulfaatti, ks. Ammoniumvetysulfaatti Ammoniumbromaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta Ammoniumdikromaatti 5.1, 27 b) Ammoniumdinitro-o-kresolaatti, 12 b) Ammoniumfluoridi, 63 c) Ammoniumfluorisilikaatti, ks. Ammoniumpiifluoridi Ammoniumkloraatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 11 b) Ammoniumkloriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 14b) 2859 Ammoniummetavanadaatti, 58 b) Ammoniumnitraatti 5.1, 21 c) Ammoniumnitraatti, nestemäinen (kuuma väkevöity 5.1, liuos) 1.1D 0222 Ammoniumnitraatti, (yli 0,2 % palavia aineita sisältävä) 1.1 D, D 0223 Ammoniumnitraattilannoitteet (herkempiä räjähtämään 1.1 D, kuin 0,2 % palavia aineita sisältävä ammoniumnitraatti) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4 5.1, 21 c) Ammoniumnitraattilannoitteet: 3102** Ei VAK:n alaista, ks. rn 900 (3) 2072 Ammoniumnitraattilannoitteet: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 21 c) Ammoniumnitriitti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 23 c) Ammoniumperkloraatti 5.1, 12 b) D 0402 Ammoniumperkloraatti 1.1 D, Ammoniumpermanganaatti: Kuljetus kielletty, ks. rn 501 kohta 17 b) Ammoniumpersulfaatti 5.1, 18 c) Ammoniumpiifluoridi, 64 c) Ammoniumpikraatti, kostutettu (vähintään 10 % vettä) 4.1, 21 a) D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä 1.1 D,

13 3311 sisältävänä) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumpolysulfidiliuos 8, 45 c) Ammoniumpolyvanadaatti, 58 b) Ammoniumsulfidiliuos 8, 45 b) Ammoniumtiosulfaatti: Ei VAK:n alaista Ammoniumtiosyanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä (ammoniumbifluoridi, 8, 9 b) kiinteä) Ammoniumvetydifluoridiliuos 8, 7 b),c) (ammoniumbifluoridiliuos) Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti) 8, 13 b) G 0362 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.4 G, G 0488 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.3 G, G 0301 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.4 G, G 0019 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.3 G, G 0018 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat 1.2 G, D 0344 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 D, F 0324 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, D 0169 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 D, F 0167 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, D 0168 Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 D, G 0303 Ammukset, savua muodostavat 1.4 G, G 0016 Ammukset, savua muodostavat 1.3 G, G 0015 Ammukset, savua muodostavat 1.2 G, H 0246 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0245 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H, G 0435 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 G, varustetut) 1.4F 0427 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 F, varustetut) 1.4D 0347 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 D, varustetut) 1.2G 0434 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 G, varustetut) 1.2F 0426 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 F, varustetut) 1.2D 0346 Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.2 D, varustetut) 1.4G 0300 Ammukset, sytyttävät 1.4 G, G 0010 Ammukset, sytyttävät 1.3 G, G 0009 Ammukset, sytyttävät 1.2 G, J 0247 Ammukset, sytyttävät, (nestemäisiä tai geelimäisiä aineita 1.3 J, sisältävät) 1.3H 0244 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.3 H, H 0243 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia 1.2 H,

14 G 0363 Ammukset, testausta varten 1.4 G, Ammus, kyynelkaasua tuottava, ei-räjähtävä, 27 b) Ammus, myrkyllinen, ei-räjähtävä, 25 b) S 0366 Ammusten sytyttimet 1.4 S, B 0365 Ammusten sytyttimet 1.4 B, B 0364 Ammusten sytyttimet 1.2 B, Amorfinen punainen fosfori 4.1, 11 c) Amosiitti tai mysoriitti, ks. Ruskea asbesti 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 S, C 0328 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.2 C, C 0339 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.4 C, tai käsiaseiden patruunat 1.3C 0417 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.3 C, tai käsiaseiden patruunat 1.4S 0012 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden patruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden paukkupatruunat 1.4 S, S 0014 Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat 1.4 S, F 0348 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 F, E 0412 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.4 E, F 0007 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 F, E 0321 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.2 E, F 0005 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 F, E 0006 Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut) 1.1 E, n-amyleeni, ks. 1-Penteeni tert-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi sek-amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholi Amyylialkoholit 3, 3 b) Amyylialkoholit 3, 31 c) tert-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini n-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini sek-amyyliamiini, ks. Amyyliamiini Amyyliamiini (sek-amyyliamiini) 3, 33 c) Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini) 3, 22 b) Amyyliasetaatit 3, 31 c) Amyylibutyraatit 3, 31 c) Amyyliformiaatit 3, 31 c) Amyylifosfaatti 8, 38 c) tert-amyylihydroperoksidi, 88 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen Amyylikloridit 3, 3 b) Amyylimerkaptaanit 3, 3 b)

15 n-amyylimetyyliketoni 3, 31 c) Amyylinitraatit 3, 31 c) Amyylinitriitit 3, 3 b) tert-amyyliperoksiasetaatti, 62 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-amyyliperoksibentsoaatti, 96 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-amyyliperoksineodekanoaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksipivalaatti, Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu: tert-amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen X Amyylitrikloorisilaani 8, 36 b) Aniliini, 12 b) Aniliinihydrokloridi, 12 c) Anisidiinit, 12 c) Anisoli (fenyylimetyylieetteri) 3, 31 c) Anisoyylikloridi 8, 35 b) Antimoni- ja lyijytuhkat, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, epäorgaaniset, Antimonihohde, ks. Antimonikiille 2871 Antimonijauhe, 59 c) Antimonikaliumtartraatti, 59 c) Antimonikiille: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Antimonilaktaatti, 59 c) Antimonioksidi ja antimonisulfidi, arseenipitoisuus alle 0,5 %: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 59 Antimonioksidit, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimonipentafluoridi 8, 10 b) X Antimonipentakloridi, nestemäinen 8, 12 b) Antimonipentakloridiliuos 8, 12 b),c) Antimonitrikloridi 8, 11 b) Antimonituhkat, ks. Antimoniyhdisteet, epäorgaaniset, kiinteät, Antimonivety (stibiini) 2, 2 TF Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, kiinteät, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, Antimoniyhdiste, jäänteet ja jätteet, nestemäinen, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, nestemäinen, 1549 Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 59 c) **)

16 3314 Antimoniyhdiste, kiinteä, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, 3141 Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 59 c) **) Antimoniyhdiste, nestemäinen, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, myrkyllinen, Antofylliitti, ks. Valkoinen asbesti ANTU, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Arcton, ks. Kylmäainekaasu Argon, jäähdytetty neste 2, 3 A 2(+13) Argon, puristettu 2, 1 A 2(+13) C 0132 Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, humahtavat 1.3 C, Arseeni, 51 b) Arseenibromidi, 51 b) Arseenihappo, kiinteä, 51 b) Arseenihappo, nestemäinen, 51 a) Arseenipentoksidi, 51 b) Arseenipöly, 51 b) Arseenisulfidit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseenisulfidit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseenitrikloridi, 51 a) Arseenitrioksidi, 51 b) Arseenitrioksidi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arseenivety, ks. Arsiini Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1557 Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 a) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) 1556 Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen,, 51 b),c) **) (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi) Arseeniyhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2759, 27, 2993, 2994 Arsenaatit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arsenaatit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arseniitit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, Arseniitit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, Arsiini 2, 2 TF Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihap- 8, 1 b)

17 3315 poa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata 8, 34 c) rikkihappoa sisältävät) Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa 8, 1 b) sisältävät) Asbesti, ks. Sininen, Valkoinen tai Ruskea asbesti Asetaali 3, 3 b) Asetaldehydi 3, 1 a) Asetaldehydiammoniakki 9, 31 c) Asetaldehydioksiimi 3, 31 c) Asetoiini, ks. Asetyylimetyylikarbinoli Asetoksisilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetoni 3, 3 b) Asetonisyanhydriini, stabiloitu, 12 a) Asetonitriili (metyylisyanidi) 3, 3 b) Asetoniöljyt 3, 3 b) Asetopolysilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Asetyleeni, liuotettu 2, 4 F 3(+13) Asetyleenidikloridi, ks. 1,2-Dikloorietyleeni 2504 Asetyleenitetrabromidi (tetrabromietaani), 15 c) Asetyleenitetrakloridi, ks. 1,1,2,2-Tetrakloorietaani Asetyyliasetoni, ks. 2,4-Pentaanidioni Asetyyliasetoniperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Asetyyliasetoniperoksidi, (pastamainen), 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä Asetyylibentsoyyliperoksidi, 45 %, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen Asetyylibromidi 8, 35 b) Asetyylijodidi 8, 35 b) X Asetyylikloridi 3, 25 b) Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini) 3, 31 c) Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu: Asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi, Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2-Asetyylitiofeeni, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TC +8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TO +05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TOC **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyh- 2, 5 TF +3 **)

18 3316 jennysventtiiliä, kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 TFC +3+8 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 T **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 O 2+05 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 F 3 **) kertakäyttöiset) Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, 2, 5 A 2 **) kertakäyttöiset) Atsinfossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Atsinfossimetyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, ,2 -Atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2,4-dimetyylivaleronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2,2 -Atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu: 1,1 -Atsodi-(heksahydrobentsonitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2,2 -Atsodi(isobutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidi 4.1, 26 b) Atsodikarbonamidivalmiste, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi B, Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, lämpötilavalvottu: Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C, Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty 2,2 -Atsodi-(2-metyylibutyronitriili), Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: Kuljetus rautatiellä kielletty Atsokarbonamidivalmiste tyyppi C, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä Atsokarbonamidivalmiste tyyppi D, < 100 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Barium 4.3, 11 b) Bariumatsidi, kostutettu vähintään 50 % vettä sisältävänä 4.1, 25 a) Bariumatsidi, kuiva tai kostutettu alle 50 % vettä tai alkoholia: Kuljetus kielletty, ks. rn 1 kohta 42b) 0224 Bariumatsidi, (kuiva tai kostutettu alle 50 paino-% vettä sisältävänä): 1.1A, 01* 1+*

19 Bariumbromaatti 5.1, 29 b) Bariumfluoridi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhydroksidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumhypokloriitti 5.1, 29 b) Bariumkarbonaatti, ks. Bariumyhdiste, Bariumkloraatti 5.1, 29 b) Bariumkloridi, ks. Bariunyhdiste, Bariumnitraatti 5.1, 29 b) Bariumoksidi, c) Bariumperkloraatti 5.1, 29 b) Bariumpermanganaatti 5.1, 29 b) Bariumperoksidi 5.1, 29 b) Bariumpiifluoridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Bariumselenaatti, ks. Selenaatit Bariumseleniitti, ks. Seleniitit Bariumseokset, pyroforiset 4.2, 12 a) Bariumsilikofluoridi, ks. Bariumpiifluoridi (torjunta-aine) Bariumstearaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta Bariumsulfidi, ks. Bariumyhdiste, Bariumsyanidi, 41 a) Bariumtitanaatti: Ei VAK:n alaista, ks. rn 1 kohta 1564 Bariumyhdiste,, b),c) **) Batteri ks. Kuiva-akku ja Litium-akku Bendiokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benfurakarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992 Benkinoksi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Bensiini 3, 3 b) Bentsaldehydi 9, 34 c) Bentseeni 3, 3 b) Bentseeni-1,3-disulfonyylihydratsidi (pastana), 52 %, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä Bentseenisulfonyylikloridi 8, 35 c) Bentsidiini, 12 b) Bentsidiinidihydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bentsidiinisulfaatti, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen 3-Bentsidiinisulfonihappo, ks. Aryylisulfonihapot 2587 Bentsokinoni, 14 b) Bentsonitriili, 12 b) Bentsotrifluoridi 3, 3 b) Bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) 8, 66 b)

20 Bentsoyylikloridi 8, 35 b) Bentsoyylisyanidi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen 1886 Bentsylideenikloridi, 15 b) Bentsyyliamiini, ks. Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, Bentsyylibromidi, 27 b) Bentsyylidimetyyliamiini 8, 54 b) (Bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä 2653 Bentsyylijodidi, 15 b) Bentsyyliklooriformiaatti 8, 64 a) Bentsyylikloridi, 27 b) (Bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi, Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu: 2470 Bentsyylisyanidi (fenyyliasetonitriili, nestemäinen), 12 c) Beryllium, jauheena, 54 b) Berylliumnitraatti 5.1, 29 b) Berylliumyhdiste,, 54 b) 2., **) c) Bifluoridit, ks. Vetydifluoridit, Binapakryyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014 Bisaminopropyyliamiini, ks. 3,3 -Iminobispropyyliamiini Bisulfaattien vesiliuokset, ks. Vetysulfaattien vesiliuokset Bisulfiitti, ks. Vetysulfiitti Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, inhiboitu 3, 3 b) Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, ks. 2,5-Norbornadieeni Blastisidin-S-3, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021 Booribromidi, ks. Booritribromidi X Booritribromidi (booribromidi) 8, 12 a) Booritrifluoridi, puristettu 2, 1 TC +8 (+13) Booritrifluorididietyylieteraatti 8, 33 a) (booritrifluoridieetterikompleksi) Booritrifluorididihydraatti 8, 10 b) Booritrifluorididimetyylieteraatti 4.3, 2 a) Booritrifluoridieetterikompleksi, ks. Booritrifluorididietyylieteraatti Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi 8, 33 b) Booritrifluoridifenolikompleksi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, Booritrifluoridi-propionihappokompleksi 8, 33 b) Booritrikloridi 2, 2 TC Borneoli 4.1, 6 c) Brodifakumi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 3024, 3025, 3026, Bromaatit, epäorgaaniset, 5.1, 16 b) Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, 5.1, 16 b), c)

21 Bromi tai bromiliuos 8, Bromianiliinit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, Bromianiliinit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, omega-bromiasetofenoni, ks. Fenasyylibromidi Bromiasetoni, 16 b) X Bromiasetyylibromidi 8, 35 b) Bromibentseeni 3, 31 c) Bromibentsyylisyanidit, 17 a) Bromibutaani 3, 3 b) Bromibutaani (n-butyylibromidi) 3, 3 b) Bromietikkahappo 8, 31 b) Bromietyylietyylieetteri 3, 3 b) Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1) 2, 2 A 2(+13) Bromikloorimetaani, 15 c) Bromi-3-klooripropaani, 15 c) Bromikloridi 2, 2 TOC +05+8( ) Bromiliuos 8, Bromi-3-metyylibutaani 3, 31 c) Bromimetyylipropaanit 3, 3 b) Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli 4.1, 26 c) Bromipentaani 3, 3 b) Bromipentafluoridi 5.1, Bromipropaani, ks. Bromipropaanit 2-Bromipropaani, ks. Bromipropaanit Bromipropaanit 3, 3 b) Bromipropyyni 3, 3 b) Bromisyanidi, ks. Syaanibromidi Bromitrifluoridi 5.1, Bromitrifluorieteeni 2, 2 F 3(+13) Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu 2, 2 A 2(+13) R 13B1) Bromivety, vedetön 2, 2 TC +8 (+13) Bromivetyhappo(liuos) 8, 5 b),c) Bromoformi, 15 c) Bromofossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018 Bromoksyniili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, Brusiini, 90 a) Butaani 2, 2 F 3(+13) Butaani (kauppanimi): ks. seos A, A0 2, 2 F 3(+13) Butaanidioni (diasetyyli) 3, 3 b) ,2-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieeni, inhiboitu 2, 2 F 3(+13) ,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut 2, 2 F 3(+13) Butakarboksimi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758,

22 , 2992 n-butanoli-2, ks. Butanolit Butanolit 3, 3 b) Butanolit 3, 31 c) Butanoni, ks. Metyylietyyliketoni Buteeni (1-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) cis-2-buteeni (cis-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) trans-2-buteeni (trans-2-butyleeni) 2, 2 F 3(+13) Buteenien seos 2, 2 F 3(+13) Butyleeni, ks. 1-Buteeni cis-2-butyleeni, ks. cis-2-buteeni trans-2-butyleeni, ks. trans-2-buteeni ,2-Butyleenioksidi, stabiloitu 3, 3 b) Butyraldehydi 3, 3 b) Butyraldoksiimi 3, 31 c) Butyronitriili 3, 11 b) Butyryylikloridi 3, 25 b) tert.Butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski) 4.1, 26 c) Butyyliakrylaatit, inhiboidut 3, 31 c) Butyylialkoholi, normaali, ks. Butanolit Butyylialkoholi, sekundaarinen, ks. Butanolit Butyylialkoholi, tertiäärinen, ks. Butanolit Butyylialkoholit, ks. Butanolit n-butyyliamiini 3, 22 b) N-Butyylianiliini, 12 b) Butyyliasetaatit 3, 3 b) Butyyliasetaatit 3, 31 c) n-butyyliasetaatti, ks. Butyyliasetaatit Butyylibentseenit 3, 31 c) Butyylibentsyyliftalaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n-butyylibromidi, ks. 1-Bromibutaani n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen n-butyylieetteri, ks. Dibutyylieetterit Butyylietyylieetteri, ks. Etyylibutyylieetteri n-butyyliformiaatti 3, 3 b) Butyylifosfaatti 8, 38 c) tert-butyylihydroperoksidi, 79 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi + di-tert-butyyliperoksidi, %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, < 80 %, ks. Orgaaninen perok-

23 3321 oksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen 2690 N,n-Butyyli-imidatsoli, 12 b) tert-butyyli-isosyanaatti, 6 a) n-butyyli-isosyanaatti, 6 a) tert-butyyli-isosyanidi, ks. Palava neste, myrkyllinen, n-butyyliklooriformiaatti, 28 b) Butyylikloridit, ks. Klooributaanit tert-butyylikumyyliperoksidi, 42 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyylikumyyliperoksidi, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen Butyylimerkaptaanit 3, 3 b) n-butyylimetakrylaatti, inhiboitu 3, 31 c) Butyylimetyylieetteri 3, 3 b) tert-butyylimonoperoksidimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksiftalaatti, 100 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyylimonoperoksimaleaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä tert-butyylimonoperoksimaleaatti, (pastamainen), 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä Butyylinitriitit 3, 3 b) Butyylinitriitit 3, 31 c) tert-butyyliperoksiasetaatti, 22 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, 32 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksiasetaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen tert-butyyliperoksibentsoaatti, > %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen tert-butyyliperoksibutyylifumaraatti, 52 %, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom.

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom. 537/2013 5 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1512/1991 (Säteilyasetus)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1512/1991 (Säteilyasetus) O I K A I S U J A S U O M E N S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A A N Sivulla 2950, 6 :n 2 momentin 2 rivillä on:...yksittäitapauksissa...... yksittäistapauksissa... Sivulla 2953, 27 :n 2 ja 3 riveillä on:...luolasäteilystä......luonnonsäteilystä...

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella 17.11.2014 saakka luonnos vak-tiemääräykseksi http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2945/lausuntopyynto

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012. Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio ja Ylva Gilbert Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 20/2013 Vaarallisten

Lisätiedot

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja OHJE 1 / 14 Antopäivä: 30.06.2011 Voimaantulopäivä: 01.07.2011 Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/03.07.2009

Lisätiedot

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012 Radioaktiivisten aineiden kuljetus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN-L 1799-9464 ISSN 1799-9464 ISBN 978-952-478-740-6 (nid.)

Lisätiedot

Ultramapp Toimittajan tuotetunniste

Ultramapp Toimittajan tuotetunniste 453/2010 (Kaikki viittaukset EU-säädoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi) Laadittu 2015-05-25 Korvaa tiedotteen joka on laadittu 2014-12-03 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Ultramapp Toimittajan

Lisätiedot

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS

OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaalineuvottelukunta PL 33, 00023 Valtioneuvosto Pääsihteeri Puh. (03) 260 8483 Telekopio (03)

Lisätiedot

Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) 1 Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Räjähtävää kuivana. Räjähtävää

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 453/2010 (Kaikki viittaukset EU-säädoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi) Laadittu 2013-08-16 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

SUOMEN SATAMISSA KÄSITELTÄVÄT PAKATUT VAARALLISET AINEET JA ESIMERKKEJÄ NIIDEN VAARAOMINAISUUKSISTA

SUOMEN SATAMISSA KÄSITELTÄVÄT PAKATUT VAARALLISET AINEET JA ESIMERKKEJÄ NIIDEN VAARAOMINAISUUKSISTA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 194 2013 SUOMEN SATAMISSA KÄSITELTÄVÄT PAKATUT VAARALLISET

Lisätiedot

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT Tämä liite koostuu viidestä osasta: 1 osa sisältää tiettyjen luokiteltujen aineiden

Lisätiedot

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS... 2 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO... 3 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET...

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ Leo Virtanen 18.2.2007 Pro gradu -tutkielma Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 HTP-arvot 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Helsinki 2012 HTP-ARVOT 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja

Lisätiedot

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot