HINNASTO v Voimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015"

Transkriptio

1 HINNASTO v Voimassa Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut... 6 tietojenluovutustaksa... 7 kiinteistötoimitukset... 8 kiinteistörekisterinpitäjän päätökset... 9 rakennuslupakartta, rakennusvalvontamaksut mittaukset ja kartoitukset postitus- ja pakkauskulut, pienlaskutuslisät rakennuslupapiirustusten kopiointi kartta- ja paikkatieto-aineistojen käytön periaatteet. 12 kartta- ja paikkatietoaineistot 13 tulostus- ja kopiopalvelut 14 vakioidut karttatulosteet skannaus- ja mikrokuvauspalvelut 15 seinäkartat vakiotuotteet, ei vakiotuotteiden valmistus 16 painetut kartat 17 alennukset - painetut kartat muut julkaisut 17

2 3 ASIAKASPALVELU: puh fax karttaotteet painetut kartat rakennuslupakartat tontin lohkomiset rekisteriotteet rasitustodistukset lainhuutotodistukset maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset KARTTAPALVELU puh fax digitaaliset kartta-aineistot ilmakuvat JOHTOTIETOPALVELU puh fax johtokartat puh fax maanalaiset tilat puh fax TONTTIJAOT puh fax puh RAKENNUSVALVONTA puh fax KIINTEISTÖTOIMITUKSET puh fax Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL 2205 Viipurinkatu HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faxi

3 ARVONLISÄVERO 4 ARVOLISÄVEROMENETTELY vero 24 % KAUPUNKIMITTAUSOSASTOLLA 10 % kirjat Kaupungin sisäinen myynti on aina verotonta VEROLLISIA OVAT: Johtotietopalvelu Painetut kartat Kirjat / 10 % ( myös sidotut karttakirjat) Postikortit Karttajäljennökset (asiakkaan aineistosta sekä kiinteistö- ja opaskartoista) Viisto- ja pystyilmakuvat Julkaisuluvat sekä niihin kuuluvat aineistot ja työt Karttatiedostot (kanta- ja johtokarttaa lukuunottamatta) Karttatiedostojen muokkaus asiakkaan erityistarpeita varten Karttojen- ja kuvien liimaus, kehystys ym. Mittaustyöt kaupungin ulkopuolisille tilaajille Geodeettiset ja fotogrammetriset työt Vaaitukset ( rakennusvalv. ulkop.tehdyt) Rasitesopimuksen laadinta (toimitusten ulkop.tehtynä) Saantokirjojen laadinta Lainhuutojen hakeminen Laskentapalvelu Kauppa-, vuokra-alue- ja lohkomislupakartat Pakkaus-, postituskulut- ja laskutuslisät ( verollisen myynnin osalta) Kuljetusmaksut Asiakirjojen hankintapalkkio Postikortit VEROTTOMIA OVAT: Kanta- ja johtokarttatuotteet kaikissa muodoissaan (jäljennökset, tiedostot) Pisteselityskorttien jäljennökset Rakennuslupakartat Rekisteriotteet, rasitustodistukset, lainhuutodistukset Kiinteistötoimitukset Rakennusvalvonta Rajannäytöt Tonttijaot koelaskentoineen Poikkeuslupakartat Omistajaselvitykset Asiakirjojen lunastus Viivästyskorko Julkaisuluvat EU-maihin Ajantasa-asemakaava HENKILÖTYÖVELOITUS ###### HENKILÖTYÖVELOITUS / TUNTI, minimiveloitus 1 tunti Tilaus Verollinen: kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 99,19 23,81 123, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 75,81 18,19 94, muu ammattihenkilöstö 52,42 12,58 65,00 TUOTENUMERO Veroton: Netto Alv 0 % Brutto kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 99,19 0,00 99, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 75,81 0,00 75, muu ammattihenkilöstö 52,42 0,00 52,42

4 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT 5 TONTTIJAON LAATIMINEN Tilaus Taksan mukaista veloitusperustetta sovelletaan silloin kun tonttijako tai sen muutos laaditaan vain hakijan omistamaa ja hallitsemaa aluetta koskevana Tonttijaon perushinta (hakemukseen perustuva) 1 040,00 0, , Lisähinta (kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta tontista) 260,00 0,00 260, Asianosaisten kuuleminen 116,00 0,00 116,00 Maanalaisten johtojen kartoittaminen Henkilöveloitustaksa KAUPPA- JA VUOKRA-ALUEKARTAT Tilaus Kartan laatiminen (perushinta 4 h) 300,00 72,00 372, Lisähinta, aikaveloitus > 4 h KARTAT SUUNNITTELIJOILLE Tilaus Rajapiirros Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Rakennusrajat, rakennusten sijoittelu Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Kaavatulkintapiirros (aikaveloitus - yli 30 min henkilöveloitustaksa) 61,29 14,71 76,00 KORKEUSASEMAN OSOITTAMINEN Tilaus Yksittäinen kohde (vaaitus) 279,84 67,16 347, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa RAJAN NÄYTTÖ Tilaus Rajan näyttö (sisältää 4 pistettä) 345,00 0,00 345, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 PIHAMAAN KORKEUKSIEN TARKISTAMINEN Tilaus Perusmaksu 279,84 67,16 347, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa KOORDINAATTILISTAUS Tilaus Tontin koordinaatit 17,00 0,00 17,00 Yli tunnin työstä lisäksi henkilöveloitus. Muilta viranomaisilta hankittavien asiakirjojen lunastukseen sovelletaan kiinteistötoimitusten hinnastoa (sivu 8).

5 ASIAKIRJAPALVELUT 6 TODISTUKSET JA LAUSUNNOT Tilaus Todistus / lausunto 68,55 16,45 85, Koelaskenta (uusintalaskennasta henkilöveloitustaksa) 86,00 0,00 86, Aikaveloitus Henkilöveloitustaksa KAUPANVAHVISTUS Tilaus Kaupanvahvistajan maksu 112,00 0,00 112,00 mukaan voidaan lisäksi periä matkakorvaukset, kopio- ym. aiheutuvat lisäkulut Kaupanvahvistajan luovutuskirjan jäljennökset 2,00 0,00 2,00 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT * MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSET (Kirj.as. todistukset = voimassa , Kiinteistörekisteriotteet = voimassa ) REKISTERIOTTEET, viralliset Tilaus Lainhuutotodistus 18,00 0,00 18, Rasitustodistus 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisteriote 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 0,00 18, Todistus vuokraoikeudesta 18,00 0,00 18,00 Jos ote (otteet) lähetetään telefaxilla, lähetetään myös varsinainen ote (otteet) postissa sekä lasku ( virallisen otteen hinta + 5,00 )

6 HELSINGIN KUNTAREKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUSHINNAT (Hyväksytty HSY:n rekisteriyhteistyöryhmässä ) 7 TIETOPALVELUN PERUSMAKSUT Tilaus Tuotenumero Netto Alv 24 % Brutto Omistajaselvitykset 77,00 18,48 95, Muu rekisteritietojen luovutus 122,00 29,28 151,28 Perusmaksuihin sisältyy enintään 100 kpl tietoyksiköitä sekä yksi henkilötyötunti. Perusmaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukaiset tietojen yksikkömaksut yli 100 yksikön ylittävästä osuudesta sekä henkilötyö yhden tunnin ylittävästä osuudesta. TIETOJEN YKSIKKÖHINNAT Tilaus YKSITYISET -kertaluontoinen luovutus Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,30 0,07 0, kiinteistöyksikkö 0,30 0,07 0, rakennusyksikkö 0,30 0,07 0, rakennushanke 0,30 0,07 0, asemakaava 0,30 0,07 0,37 VALTION VIRASTO TAI LAITOS, KUNNAT -kertaluontoinen luovutus ( mikäli asiakkaalla on ennestään käyttöoikeus tietoihin, veloitetaan vain henkilötyö ) Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,03 0,01 0, kiinteistöyksikkö 0,03 0,01 0, rakennusyksikkö 0,03 0,01 0, rakennushanke 0,03 0,01 0, asemakaava 0,03 0,01 0,04 Poiminta- ja otantapalvelusta annetaan toimituskohtainen määräalennus seuraavasti: TIETOYKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA Sisältyy perusmaksuun ,30 euroa/yksikkö ,03 euroa/yksikkö * Rekisteritietojen hinta perustuu luovutettaviin yksiköihin. Yksikköhinta sisältää perusaineiston tai halutun poiminnan tietojen luovutuspäätöksessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. * Edellä mainitut luovutushinnat koskevat tietoyksiköiden täyttä tietosisältöä. Mikäli tietosisältö on oleellisesti suppeampi hintaa voidaan vastaavassa suhteessa alentaa enintään 50 %. * Tietoyksiköksi luetaan myös poiminnan tuloksena olevat tietueet, jotka sisältävät yksittäisiä tietoja (1-3 kpl) edellä mainituista eri rekisterinosien tietoyksiköistä. * Yksikkömäärää laskettaessa eri tietoyksiköt lasketaan yhteen. * Opetuskäytöön ja tieteelliseen ei-kaupalliseen tutkimukseen sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvän toiminnan (poliisi, palo- ja pelastuslaitokset ja puolustusvoimat) tarpeisiin tehtävistä tiedonluovutuksista veloitetaan ainoastaan henkilötyö. * Mikäli asiakkaalla on ennestään asianmukainen käyttöoikeus Helsingin kuntarekisterin tai seudullisen perusrekisterin tietoihin, veloitetaan luovutuksesta ainoastaan henkilötyö. * Asiakas vastaa tarvittavasta tietoliikenneyhteydestä aiheutuneista kustannuksista. * Tietojen luovuttamisesta tehdään aina päätös tai sopimus, jossa määritellään tietojen käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (tietojen suojaus, arkistointi ja hävittäminen). Tietojen luovuttamispäätöksen tekee asianomainen rekisterinpitäjä. * Tietoja saa käyttää ainoastaan luovutuspäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Esim yksikön hinta: 122 euroa (perusmaksu) + (4 900 * 0,3 euroa) + ( * 0,03 euroa) = 1892 euroa

7 KIINTEISTÖTOIMITUKSET 8 Kvston hyväksymä kiinteistötoimitustaksa, jonka mukaan Helsingin kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain 558/95 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista ja toimenpiteistä alkaen KIINTEISTÖTOIMITUKSET 1 Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritettava perusmaksu tonttia kohti TONTIN LOHKOMINEN Tilaus Tontin lohkominen, tontin pinta-ala enintään m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala yli m ,00 0, , Tontin lohkominen, todelliset kustannukset 15 Kun asuntotontille saa rakentaa enintään 2 asuntoa tai 300 kerros m2, alennetaan perusmaksua 10 %:lla Kun toimituksessa ei ole tarpeen tehdä maastotöitä, alennetaan perusmaksua 15 %:lla Kun samassa toimituksessa mitataan useita tontteja, alennetaan perusmaksua 25 %:lla Kun muodostettava tontti sijaitsee tai kaupunginosassa, korotetaan perusmaksua 10 %:lla 2 Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet KIINTEISTÖRASITE Tilaus Kiinteistörasitteen perustaminen tai muu käsittely (KML 14 luku) 180,00 0,00 180, Kiinteistörasite - Kun rasiteasiaa käsitellään erillisessä 295,00 0,00 295,00 rasitetoimituksessa peritään lisäksi toimitusmaksu TILUSVAIHTO Tilaus Vapaaehtoinen tilusvaihto (KML 8 luku) 180,00 0,00 180,00 PANTINHALTIJOIDEN SOPIMUS Tilaus Pantinhaltijoideen sopimukseen perustuva kiinnitysten etusija- 125,00 0,00 125,00 järjestyksen muuttaminen (KML 24 ) KIINNITYKSISTÄ VAPAUTTAMINEN Tilaus Tontin vapauttaminen kiinnityksistä (KML 28 ) 250,00 0,00 250,00 3 Tontin lohkomisen yhteydessä suortitettavasta tontinosan lunastuksesta (KML 62 ) peritään todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTINOSAN LUNASTUS Tilaus Tontinosan lunastus - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0,00 4 Maksu kiinteistönmääritystoimituksena suoritettavasta rajankäynnistä (KML 10 luku) RAJANKÄYNTI Tilaus Rajankäynti 740,00 0,00 740,00 5 Muusta kuin edellä 4 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta (KML 11 luku) sekä erillisestä tilusvaihdosta (KML 8 luku) suoritetaan todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS JA ERILLINEN TILUSVAIHTO Tilaus Tilusvaihto - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0, Kiinteistönmääritys - todelliset kustannukset ( 14 ) 0,00 0,00 0,00 6 Tontin halkomistoimituksesta (KML 47 ) peritään todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTIN HALKOMINEN Tilaus Tontin halkominen - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0,00 MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET Tilaus Muista asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistönmuodostamislain 5 :n 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön päätökseen perustuvan maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti Lohkominen 0,00 0,00 0,00

8 KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET 9 8 Muodostusluettelossa olevan tontin rekisteröinti MUODOSTUSLUETTELOSSA OLEVAN TONTIN REKISTERÖINTIMAKSU Tilaus Muodostusluetteloon ennen merkityn tontin rekisteröinnistä 185,00 0,00 185,00 (KML 322/99 voimaantulosäännös) perittävä maksu LISÄMAKSU TONTIN REKISTERÖIMISEKSI TARPEELLISESTA TOIMENPITEES Tilaus Pantinhaltijoiden sopimukseen perustuva kiinnitysten 125,00 0,00 125,00 etujärjestyksen muuttaminen Tontin vapauttaminen kiinnityksistä 250,00 0,00 250,00 9 Päätöksestä, jolla tonttijaon mukainen tontti (kaavatontti) merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KRL 3,4 ) perittävä maksu KAAVATONTIN MERKITSEMINEN TONTTINA KIINTEISTÖREKISTERIIN Tilaus Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin 410,00 0,00 410, Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin, päätöstä varten varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 850,00 0,00 850,00 10 Maksu kiinteistöjen yhdistämisestä (KmL 17 luku) rekisteritontiksi KIINTEISTÖJEN YHDISTÄMINEN REKISTERITONTIKSI Tilaus Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 470,00 0,00 470, Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 590,00 0,00 590, Kiinteistöjen yhdistäminen, päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 955,00 0,00 955,00 11 Sopimukseen perustuva kiinteistörasitteen poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muttamisesta (KML 165 ) perittävä maksu RASITTEEN POISTAMINEN TAI MUUTTAMINEN Tilaus Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (KML 165 ) 230,00 0,00 230,00 12 Päätöksistä, jolla osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi (KML 131 ) perittävä maksu YHTEISALUEOSUUDEN KÄSITTELY Tilaus Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan 230,00 0,00 230,00 tilaksi (KML 131 ) 13 Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista perittävä maksu ASIAKIRJOJEN HANKINTAPALKKIOT Tilaus Lunastusmaksu ja leimavero Hankintapalkkio/asiakirja 11,00 0,00 11,00 Kiinteistöjärjestelmästä suoraan saatavien asiakirjojen osalta peritään kuitenkin vain maksuasetuksen mukaiset maksut 14 Kiinteistötoimitusmaksulain 3 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat osatehtävittäin TYÖKORVAUS / TUNTI Tilaus Toimitusinsinöörin tehtävät 95,00 0,00 95,00 (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset) Toimitusvalmistelu 47,00 0,00 47,00 (asiakirjojen ja tietojen hankinta, tiedottaminen, toimitusasiakirjojen valmistelu, kartan laatiminen, kiinteistörekisterin ylläpito) Maastotyöt (maastomittaukset, rajamerkkien rakentaminen ym. Mittaus- 138,00 0,00 138,00 ryhmän tehtävät) 15 Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisetn kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 16 Tämä taksa tulee voimaan ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä taksa.

9 VIRANOMAISTAKSA 10 RAKENNUSLUPAKARTAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Rakennuslupakartta 192,00 0,00 192, Rakennuslupakartan uusiminen 84,00 0,00 84, Ympäristökartta 1:2000 (1 + 5 kopiota) 29,00 0,00 29, Rakennuslupahakemukseen liittyvä omistajaselvitys 77,00 0,00 77,00 RAKENNUSVALVONTA Kaupunginhallituksen 1177 / hyväksymä rakennusvalvontataksa. Rakennustyön valvontaan kuuluvista kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä rakennuttajan on suoritettava kaupungille seuraavat maksut alkaen. Tämän taksan mukaiset maksut peritään siten, että rakennusluvassa edellytettyjen toimenpiteiden perusmaksun sekä lisä kaupunkimittausosasto perii rakennuttajalta toimenpidettä tilattaessa. RAKENNUS Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai rakennuksen uudestaan rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 1 745,00 0, , Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107, Edellä mainittu maksu peritään 20 % korotettuna kaupunginosissa n:ot 1-27 Edelläolevasta poiketen omakotitalon tai paritalon rakentaminen tai niiden laajennus. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 886,00 0,00 886, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 AITA TAI MAANTASAINEN ALUE SEKÄ VÄHÄINEN RAKENNELMA Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Omakotitalon tai paritalon erillisen varaston, autosuojan, tai muun talousralkennuksen, tai erillisen katoksen tai muun rakennelman tai aidan, tai muun rakenteeltaan vähäisen rakennuksen rakentaminen sekä maalämpöpumpun porakaivon rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu muun luvan yhteydessä ( sis.enintään 4 pistettä ) 345,00 0,00 345, Perusmaksu erillisen luvan ja muun toimenpiteen yhteydessä 345,00 0,00 345,00 (sis. enint. 4 pistettä) Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 Mikäli toimenpiteestä määrätään suoritettavaksi vain sijantikatselmus Aidan tai rakennelman sijaintikatselmus 208,00 0,00 208, Maalämpöpumppuporakaivon sijantikatselmus 208,00 0,00 208,00 Kiinteistöinsinöörin maksu veloitetaan kaupunkimittausosastolla palvelun tilauksen yhteydessä. Mikäli maalle merkitseminen tai sijaintikatselmus rakennuttajasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan useassa osassa tai uusimaan, peritään toiselta ja jokaiselta seuraavalta kerralta lisämaksua puolet edellämainituista maksuista. Mikäli tilattu toimenpide jää suorittamatta palautetaan peritty maksu. MUUT MITTAUKSET JA KARTOITUKSET GEODEETTISET JA FOTOGRAMMISET MITTAUSTYÖT Tilaus Geodeettiset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Fotogrammetriset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Lasermittaustyöt Sopimuksen mukaan

10 11 POSTITUS-, PAKKAUS-, KULJETUS- JA LASKUTUSKULUT (KULUT OVAT VEROTTOMIA JOS TUOTE ON VEROTON JA VEROLLISIA JOS TUOTE VEROLLINEN) POSTITUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g veroton tuote 6,00 0,00 6, Postituskulut 500 g veroton tuote 8,00 0,00 8, Postituskulut 1kg veroton tuote 10,00 0,00 10,00 MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g verollinen tuote 6,00 1,44 7, Postituskulut 500 g verollinen tuote 8,00 1,92 9, Postituskulut 1 kg verollinen tuote 10,00 2,40 12,40 Postipaketit Itellan voimassa olevan hinnaston mukaan. PAKKAUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pakkauskulut veroton tuote 5,00 0,00 5, Pakkauskulut verollinen tuote 5,00 1,20 6,20 SEINÄKARTAN KULJETUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto KMO:n kuljetus Helsingissä (seinäkartat) 86,29 20,71 107,00 MUUT KULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta veroton tuote 3,28 0,00 3, Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta verollinen tuote 3,28 0,79 4, Valuutan vaihtomaksu 6,73 0,00 6,73 VALOKOPIOT RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET RAKENNUSLUPAPIIRUSTUSTEN KOPIOINTI Tilaus Koskee vain maastoonmerkintää varten kaupunkimittausosaston palveluna kopioitavia rakennusvalvonnan vahvistamia rakennuslupakuvia Toimitusaikavaraus 1-2 työpäivää TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto Vakioarkit A0 kokoon saakka 6,45 1,55 8, Ylipitkät arkit 12,10 2,90 15,00

11 12 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET Kartta- ja paikkatietoaineistojen käyttö on maksutonta kaupungin sisällä. Aineistot ovat käytettävissä palvelimelta kaupungin sisäverkossa. Liikelaitokset, kaupungin yhtiöt ja yksityiset yhtiöt sekä muut yksityisasiakkaat ovat aineistojen osalta kaupunkimittausosaston hinnaston mukaisen veloituksen piirissä. Avoimen datan käytön periaatteet on esitetty sivulla 13. Aineiston käyttöoikeusmaksut Aineiston luovutustyö Käyttöoikeus (Käyttölupa) Julkaisuoikeus (Julkaisulupa) Kaupungin virastot, virkakäyttö: Maksuton 1. Maksuton sisäverkossa 2. Erillisluovutukset maksullisia hinnaston mukaisesti Kaupungin virkakäyttöön ilman erillistä lupaa Lähdemaininta: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015 Muut (yritykset, kaupungin liikelaitokset, ym.) Hinnaston mukaisesti: 1. maksullisia TAI 2. maksuttomia. Katso sivu 12 Maksullisia hinnaston mukaisesti 1. Vakioehdot 1. Maksullisten aineistojen tilausvahvistukse julkaisu vain erillisellä ssa julkaisuluvalla tai TAI sopimuksella. 2. Erillinen 2. Maksuttomien sopimus aineistojen julkaisuoikeus tilausvahvistuksen ehtojen mukaisesti KARTAN KÄYTTÖ- JA JULKAISUOIKEUKSIEN PERUSTEET Käyttöoikeus (Käyttölupa): Kartan käyttöoikeuksien luvanvaraisuus perustuu lakiin tekijänoikeudesta kirjallisiin (mm. kartat) ja taiteellisiin teoksiin (406/61): Teoksen tekijä voi luovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai osittain (käyttölupa). Käyttölupaa ei kuitenkaan tarvita, kun tehdään jäljennöksiä viranomaisen tai muun elimen päätöksiin ja lausumiin liittyvistä kartoista, esim. kaavakartoista tai valtuuston ja lautakuntien päätösasiakirjojen liitekartoista. Julkaisuoikeus (Julkaisulupa): Kartan julkaisuun painotuotteissa, tulosteissa ja web-julkaisuissa tarvitaan kartanjulkaisulupa. Julkaistavaan karttaan tulee sisältyä tekijänoikeuden osoittavat merkinnät esim. muodossa: Kaupunkimittausosasto, Helsinki <tilauskohtainen numero> / 2015 Lisätietoja: (09)

12 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT 13 A) MAKSULLISET TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Aineistojen maksullinen käyttöoikeus kaupunkimittausosaston määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei sisällä aineiston julkaisulupaa. Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai sopimuksen. KARTAT SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISKÄYTTÖÖN Pakettien aineistohinnat, joihin lisätään luovutustyön hinta Paketti 1 0,25 km2 0,50 km2 0,75 km2 1,0 km2 seuraavat per alkava km2: Kantakartta /km2 Paketti 2 Kanta- ja johtokartta /km2 Luovutustyö 50 PERUSPAKETIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Peruspaketti 1 kantakartta (0,25 km2) luovutustöineen 60,00 0,00 60, Peruspaketti 2 kanta- ja johtokartta (0,25 km2) luovutustöineen 70,00 0,00 70, Peruspaketit 0,5 km2, 0,75 km2, 1,0 km2 sisältää max 1 h luovutustyö Ylläolevan taulukon mukaan Yli tunnin kestävä henkilötyö veloitetaan henkilötyöhinnaston mukaisesti TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Laserpisteaineiston luovutustyö peruspakettiin 25,00 6,00 31,00 Yli 0,25 km2 laserpisteaineiston luovutustyöt henkilötyöhinnaston mukaisesti AINEISTOMAKSUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta aineistomaksu, yksikköhinta per alkava km2 40,00 0,00 40, Kanta- ja johtokartta aineistomaksu, yksikköhinta per alkava km2 80,00 0,00 80,00 Luovutustyön veloitus peruspakettina tai yli tunnin kestävä henkilötyö hinnaston mukaisesti VUOSISOPIMUS / VUOSITILAUS (Käytöstä laaditaan erillisen sopimus) Tilaus käyttöoikeuden laajuus hintakerroin 1-5 käyttäjää käyttäjää 1,5 yli 20 käyttäjää 2 TUOTENUMERO Aineistosopimuslaskutus, veroton Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Johtokartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Aineistosopimuslaskutus, verollinen Netto Alv 24 % Brutto Kiinteistökartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan B) MAKSUTTOMAT TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Hinnoittelu, käyttö- ja julkaisuoikeus: Aineistojen käyttö- ja julkaisuokeus kmon määrittelmien käyttö- ja julkaisuehtojen mukaisesti. Maksuttomista tilaus- ja sopimus aineistoista ei peritä käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aineistojen saatavuus: Aineistojen saatavuus ja valmius valmiina vakiotuotteina vaihtelee. Osa aineistoista vaatii erillisen asiakaskohtaisen irrotus- ja valmistelutyön. Kaupunkimittausosasto pidättää oikeuden aineisto- ja tuotevalikoiman muutoksiin. Kysy tarkemmat aineistokohtaiset tiedot karttapalvelusta, yhteystiedot sivulla 2. Aineistot: 1. Pohjakartta (Kantakartan pohjaelementit, ei kiinteistötietoja) 2. Kiinteistökartan pohjaelementit (pohja, rakennus, vesi, nimistö, käyrät, vesistö) 3. Opaskartta (Helsinki) 4. Aluejaot (kaupunkimittauosaston omistamat tai hallinnoimat) 5. Keskilinjakartta (kadut ja kevyt liikenne) 6. Osoitekanta 7. Kuvakartta 13. Laserpisteet 8. Asemakaavahakemisto 14. Maastomallit 9. Ajantasa-asemakaava 15. Korkeuskäyrät 10. Kaavayksiköt 16. Korkeusvyöhykekartta 11. Ortoilmakuvat 17. 3D rakennukset 12. Viistoilmakuvat 18. Verkkokartta (kiintopisteet) C) AVOIN DATA Kaupunkimittausosaston julkaisemat avoimet datat löytyvät ja luovutetaan internetin kautta. Kaupunkimittausosasto ei tee asiakaskohtaisia irrotus- ja toimitustöitä avoimelle datalle. Käyttö- ja julkaisuoikeudet määrittyvät asianomaisen datan avoimen lisenssin mukaisesti.

13 TULOSTUS- JA KOPIOPALVELUT 14 Vakiotulosteet ja kopiot toimistotulostimilla Tuotekuvaus: Hinta sisältää paperitulosteet A4 tai A3 kokoisena Viipurinkatu 2:sta noudettuna ja/tai PDF-tiedostot (tuloste tai skannaus) sähköpostitse lähetettynä. Mahdollinen postituskulu (kirje) ja pienlaskutuslisä (vain yksi kohdealue) hinnaston mukaisesti. Karttatulosteet A4/A3 alv 0 % TUOTE Netto Alv 0% Brutto Hinta per rajattu tulostesivu: Kantakartan ote 10,00 0,00 10, Johtokartan ote 10,00 0,00 10, Muut karttaotteet, veroton 10,00 0,00 10, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,00 2,00 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Hinta per kohdealue (1 tulostesarja): Asemakaava 10,00 0,00 10, Tonttikartta 10,00 0,00 10, Tonttijako 10,00 0,00 10,00 Karttatulosteet A4/A3 ja muu asiakirjojen kopiointi/skannaus alv 24 % Netto Alv 24% Brutto Muut karttaotteet, verollinen 10,00 2,40 12, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,48 2,48 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Tulosteet ja karttakopiot erikoispaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO KPL Netto Alv 24 % Brutto A4 1 15,40 3,70 19, A3 1 21,00 5,04 26,04 Suurkokotulosteet Väritulosteet vakiopaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 29,70 7,13 36, A1 36,90 8,86 45, A0 51,55 12,37 63,92 Väritulosteet erikoispaperille (Photo) Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 40,90 9,82 50, A1 69,20 16,61 85, A0 91,40 21,94 113,34 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 24 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 25,80 6,19 31, A1 34,85 8,36 43, A0 46,50 11,16 57, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,20 1,49 7,69 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 0 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 0 % Brutto A2 25,80 0,00 25, A1 34,85 0,00 34, A0 46,50 0,00 46, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,20 0,00 6,20 Mustavalkotulosteet muoville Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 37,50 9,00 46, A1 47,00 11,28 58, A0 63,50 15,24 78,74 Suurkokotulosteissa vakiopapereille määräalennus -60% 1 kpl:n jälkeen samasta originaalista Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 24 % Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 0 %

14 15 VAKIOIDUT KARTTATULOSTEET SKANNAUSPALVELUT Suurkokoskannaus Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 33,20 7,97 41, A1 49,30 11,83 61, A0 52,40 12,58 64,98 Filmiskannaus rumpu/tasoskannerilla Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Korkearesoluutioinen skannaus < 2000 dpi 63,85 15,32 79, Massatyöt sopimuksen mukaan MIKROKUVAUS PALVELUT MIKROKUVAUS KMO:N AINEISTOSTA Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Mikrofilmikortti 2,55 0,61 3,16 TALLENNUSMEDIAT JA MUUT MYYNNIT TALLENNUSMEDIAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto CD -levy kanta -ja johtokartta-aineistot 7,30 0 7, DVD -levy kanta- ja johtokartta-aineistot 14, ,45 Netto Alv 24% Brutto CD -levy muut aineistot 7,30 1,75 9, DVD -levy muut aineistot 14,45 3,47 17,92 SEKALAISET MYYNNIT Tilaus TUOTENUMERO Verolliset myynnit sopimuksen mukaan Verottomat myynnit sopimuksen mukaan

15 SEINÄKARTAT VAKIOTUOTTEET 16 Vakiotuotteet opaskartta ja kuvakartta Tilaustuotteet kiinteistökartta, pääkaupunkiseudun opaskartta, opaskartta 1:10000 KIINTEISTÖKARTTA 2013, 1: PAINETTU Tilaus Seinäkartta, koko 250 x 200 cm 430,44 111,63 542, Kehys 10mm alumiini 9,0 m 94,32 22,64 116, Mattalaminointi 5 m2 163,30 39,19 202,49 OPASKARTTA 2014, 1: PAINETTU yht. 688,06 173,46 861,52 Tilaus y Opaskartta, koko 130 x 90 cm 88,57 21,26 109, Kehys 10mm alumiini 4,4 m 46,11 11,07 57, Mattalaminointi 1,17 m2 38,21 9,17 47,38 yht. 172,89 41,49 214,38 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 2013, 1: PAINETTU Tilaus j p Pääkaupunkiseudun opaskartta, koko 165 x 120 cm 115,59 27,74 143, Kehys 10mm alumiini 5,7 m 59,74 14,34 74, Mattalaminointi 1,98 m2 64,67 15,52 80,19 yht. 240,00 57,60 297,60 KUVAKARTTA 2007, 1:6 700 PAINETTU Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto y Kuvakartta, koko 125 x 85 cm 64,24 15,42 79, Kehys 10mm alumiini 4,2 m 44,02 10,56 54,58 yht. 108,26 25,98 134,24 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 260 x 180 cm 466,72 112,01 578, Kehys 10mm alumiini 8,8 m 92,22 22,13 114, Mattalaminointi 4,68 m2 152,85 36,68 189,53 yht. 558,94 134,15 693,09 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 175 x 118 cm 237,60 57,02 294, Kehys 10mm alumiini 5,9 m 61,41 14,74 76, Mattalaminointi 2,06 m2 67,28 16,15 83,43 yht. 366,29 71,76 370,77 SEINÄKARTTOJEN VALMISTUSKUSTANNUKSET, EI VAKIOTUOTTEET KAPALEVY + LIIMAKALVO Tilaus mm hinta / m2 35,65 8,56 44,20 ALUMIINIKEHYS+ TYÖ Tilaus mm hinta / jm Sisältää kehystystyön 10,48 2,52 13,00 POHJUSTUS, yhden tai useamman kuvan/kartan liimaaminen samalle pohjalevylle Tilaus kuva/kartta 20,00 4,80 24, < 6 kuvaa/karttaa 39,60 9,50 49, > kuvaa/karttaa 58,63 14,07 72,70 LAMINOINTI, LAMINOINTIKALVO + TYÖ Tilaus Suurkoko mattalaminointi, kylmä, 1-puoli m2 32,66 7,84 40, Suurkoko kirkaslaminointi, kuuma 1-puoli m2 Sopimuksen mukaan Arkkilaminointi A3 8,03 1,93 9, Arkkilaminointi A4 5,65 1,35 7,00

16 PAINETUT KARTAT 17 KIINTEISTÖKARTTAKIRJA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto A3-koko, 175 sivua 183,64 18,36 202, Kiinteistökarttakirja, vanha painos, 198,30 45,09 4,51 49,60 rajoitettu erä, alennus -75% (norm. 198,30 alv 10 %) Netto Alv 24 % Brutto Karttalehtiyhdistelmä, 12 erilaista yhdistelmää 16,13 3,87 20,00 HELSINGIN OPASKARTTA 1: Tilaus Opaskartta, taitettu 2-puolinen + katunimiluettelo 13,71 3,29 17, Katunimiluettelo, vihko 6,45 1,55 8, Karttalehtisarja, suora, 1-puolinen painatus, 2 lehteä 7,26 1,74 9,00 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Karttalehtisarja, 1-puolinen, 2 lehteä 5,40 1,30 6,70 KUVAKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, taitettu 6,45 1,55 8, Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, suora 6,45 1,55 8,00 TUKKU-JA JÄLLEENMYYJÄ ALENNUKSET 1. Tukkumyyntiyrityksen alennus: -40% Tukkumyyntiyritykseksi katsotaan kyseisenä kalenterivuotena yritys, joka kertaostolla ostaa tai edellisen kalenterivuoden aikana on ostanut vähintään 1000 kpl painettuja karttoja, karttakirjoja (karttasarjaa) 2. Jälleenmyyntiyritykset: -30% Kertaosto vähintään 10 kpl MUUT JULKAISUT MUUT JULKAISUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto KMO:n 100 v historiikki, suomenkielinen, ,45 1,55 17, KMO:n 100 v historiikki, ruotsinkielinen 15,45 1,55 17, Historiallinen kaupunkikartasto, Tieke ,45 4,55 50,00 POSTIKORTIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Postikorttilajitelma Helsingin historiallisia karttoja, ,41 0,09 0,50 HISTORIALLISET KARTAT / NÄKÖISPAINOKSET Tilaus Gylden, ,17 3,88 20, Kjerrström, ,21 2,69 13, Lille, ,07 1,94 10, Hagström, ,16 2,44 12, Helsingin kaupunki ja ympäristö, ,20 2,45 12, Helsingin lähiympäristön kylät, ,15 1,95 10,10 PDF JULKAISUT Tilaus Kiinteistökarttakirja 2013, pdf -versio, (300 Mb, A3, 175 s) 187,10 44,90 232,00 Toimitetaan tilauksesta latauslinkillä

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123 1 JOHTAMINEN JA HALLINTO KOPIOHINNAT alv 24 % Väri A4 0,40 0,50 A3 0,81 1,00 Mustavalkoinen A4 0,20 0,25 A3 0,40 0,50 KUNTATEKNIIKKA VENEPAIKAT alv 24 % 1. Kylmäniemen venesatama - peräpoijupaikat 72,42

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Haukipudas Kiiminki Oulu kaupungin tekninen keskus Oulunsalo Yli-Ii Palveluhinnaston

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA Dnro (Lempäälä) Dnro (Vesilahti) SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset SeutuCD'14 Ohjeet ja kuvaukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.6.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa Sipoon kunta Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot