HINNASTO v Voimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015"

Transkriptio

1 HINNASTO v Voimassa Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut... 6 tietojenluovutustaksa... 7 kiinteistötoimitukset... 8 kiinteistörekisterinpitäjän päätökset... 9 rakennuslupakartta, rakennusvalvontamaksut mittaukset ja kartoitukset postitus- ja pakkauskulut, pienlaskutuslisät rakennuslupapiirustusten kopiointi kartta- ja paikkatieto-aineistojen käytön periaatteet. 12 kartta- ja paikkatietoaineistot 13 tulostus- ja kopiopalvelut 14 vakioidut karttatulosteet skannaus- ja mikrokuvauspalvelut 15 seinäkartat vakiotuotteet, ei vakiotuotteiden valmistus 16 painetut kartat 17 alennukset - painetut kartat muut julkaisut 17

2 3 ASIAKASPALVELU: puh fax karttaotteet painetut kartat rakennuslupakartat tontin lohkomiset rekisteriotteet rasitustodistukset lainhuutotodistukset maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset KARTTAPALVELU puh fax digitaaliset kartta-aineistot ilmakuvat JOHTOTIETOPALVELU puh fax johtokartat puh fax maanalaiset tilat puh fax TONTTIJAOT puh fax puh RAKENNUSVALVONTA puh fax KIINTEISTÖTOIMITUKSET puh fax Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL 2205 Viipurinkatu HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faxi

3 ARVONLISÄVERO 4 ARVOLISÄVEROMENETTELY vero 24 % KAUPUNKIMITTAUSOSASTOLLA 10 % kirjat Kaupungin sisäinen myynti on aina verotonta VEROLLISIA OVAT: Johtotietopalvelu Painetut kartat Kirjat / 10 % ( myös sidotut karttakirjat) Postikortit Karttajäljennökset (asiakkaan aineistosta sekä kiinteistö- ja opaskartoista) Viisto- ja pystyilmakuvat Julkaisuluvat sekä niihin kuuluvat aineistot ja työt Karttatiedostot (kanta- ja johtokarttaa lukuunottamatta) Karttatiedostojen muokkaus asiakkaan erityistarpeita varten Karttojen- ja kuvien liimaus, kehystys ym. Mittaustyöt kaupungin ulkopuolisille tilaajille Geodeettiset ja fotogrammetriset työt Vaaitukset ( rakennusvalv. ulkop.tehdyt) Rasitesopimuksen laadinta (toimitusten ulkop.tehtynä) Saantokirjojen laadinta Lainhuutojen hakeminen Laskentapalvelu Kauppa-, vuokra-alue- ja lohkomislupakartat Pakkaus-, postituskulut- ja laskutuslisät ( verollisen myynnin osalta) Kuljetusmaksut Asiakirjojen hankintapalkkio Postikortit VEROTTOMIA OVAT: Kanta- ja johtokarttatuotteet kaikissa muodoissaan (jäljennökset, tiedostot) Pisteselityskorttien jäljennökset Rakennuslupakartat Rekisteriotteet, rasitustodistukset, lainhuutodistukset Kiinteistötoimitukset Rakennusvalvonta Rajannäytöt Tonttijaot koelaskentoineen Poikkeuslupakartat Omistajaselvitykset Asiakirjojen lunastus Viivästyskorko Julkaisuluvat EU-maihin Ajantasa-asemakaava HENKILÖTYÖVELOITUS ###### HENKILÖTYÖVELOITUS / TUNTI, minimiveloitus 1 tunti Tilaus Verollinen: kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 99,19 23,81 123, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 75,81 18,19 94, muu ammattihenkilöstö 52,42 12,58 65,00 TUOTENUMERO Veroton: Netto Alv 0 % Brutto kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 99,19 0,00 99, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 75,81 0,00 75, muu ammattihenkilöstö 52,42 0,00 52,42

4 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT 5 TONTTIJAON LAATIMINEN Tilaus Taksan mukaista veloitusperustetta sovelletaan silloin kun tonttijako tai sen muutos laaditaan vain hakijan omistamaa ja hallitsemaa aluetta koskevana Tonttijaon perushinta (hakemukseen perustuva) 1 040,00 0, , Lisähinta (kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta tontista) 260,00 0,00 260, Asianosaisten kuuleminen 116,00 0,00 116,00 Maanalaisten johtojen kartoittaminen Henkilöveloitustaksa KAUPPA- JA VUOKRA-ALUEKARTAT Tilaus Kartan laatiminen (perushinta 4 h) 300,00 72,00 372, Lisähinta, aikaveloitus > 4 h KARTAT SUUNNITTELIJOILLE Tilaus Rajapiirros Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Rakennusrajat, rakennusten sijoittelu Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Kaavatulkintapiirros (aikaveloitus - yli 30 min henkilöveloitustaksa) 61,29 14,71 76,00 KORKEUSASEMAN OSOITTAMINEN Tilaus Yksittäinen kohde (vaaitus) 279,84 67,16 347, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa RAJAN NÄYTTÖ Tilaus Rajan näyttö (sisältää 4 pistettä) 345,00 0,00 345, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 PIHAMAAN KORKEUKSIEN TARKISTAMINEN Tilaus Perusmaksu 279,84 67,16 347, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa KOORDINAATTILISTAUS Tilaus Tontin koordinaatit 17,00 0,00 17,00 Yli tunnin työstä lisäksi henkilöveloitus. Muilta viranomaisilta hankittavien asiakirjojen lunastukseen sovelletaan kiinteistötoimitusten hinnastoa (sivu 8).

5 ASIAKIRJAPALVELUT 6 TODISTUKSET JA LAUSUNNOT Tilaus Todistus / lausunto 68,55 16,45 85, Koelaskenta (uusintalaskennasta henkilöveloitustaksa) 86,00 0,00 86, Aikaveloitus Henkilöveloitustaksa KAUPANVAHVISTUS Tilaus Kaupanvahvistajan maksu 112,00 0,00 112,00 mukaan voidaan lisäksi periä matkakorvaukset, kopio- ym. aiheutuvat lisäkulut Kaupanvahvistajan luovutuskirjan jäljennökset 2,00 0,00 2,00 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT * MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSET (Kirj.as. todistukset = voimassa , Kiinteistörekisteriotteet = voimassa ) REKISTERIOTTEET, viralliset Tilaus Lainhuutotodistus 18,00 0,00 18, Rasitustodistus 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisteriote 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 0,00 18, Todistus vuokraoikeudesta 18,00 0,00 18,00 Jos ote (otteet) lähetetään telefaxilla, lähetetään myös varsinainen ote (otteet) postissa sekä lasku ( virallisen otteen hinta + 5,00 )

6 HELSINGIN KUNTAREKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUSHINNAT (Hyväksytty HSY:n rekisteriyhteistyöryhmässä ) 7 TIETOPALVELUN PERUSMAKSUT Tilaus Tuotenumero Netto Alv 24 % Brutto Omistajaselvitykset 77,00 18,48 95, Muu rekisteritietojen luovutus 122,00 29,28 151,28 Perusmaksuihin sisältyy enintään 100 kpl tietoyksiköitä sekä yksi henkilötyötunti. Perusmaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukaiset tietojen yksikkömaksut yli 100 yksikön ylittävästä osuudesta sekä henkilötyö yhden tunnin ylittävästä osuudesta. TIETOJEN YKSIKKÖHINNAT Tilaus YKSITYISET -kertaluontoinen luovutus Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,30 0,07 0, kiinteistöyksikkö 0,30 0,07 0, rakennusyksikkö 0,30 0,07 0, rakennushanke 0,30 0,07 0, asemakaava 0,30 0,07 0,37 VALTION VIRASTO TAI LAITOS, KUNNAT -kertaluontoinen luovutus ( mikäli asiakkaalla on ennestään käyttöoikeus tietoihin, veloitetaan vain henkilötyö ) Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,03 0,01 0, kiinteistöyksikkö 0,03 0,01 0, rakennusyksikkö 0,03 0,01 0, rakennushanke 0,03 0,01 0, asemakaava 0,03 0,01 0,04 Poiminta- ja otantapalvelusta annetaan toimituskohtainen määräalennus seuraavasti: TIETOYKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA Sisältyy perusmaksuun ,30 euroa/yksikkö ,03 euroa/yksikkö * Rekisteritietojen hinta perustuu luovutettaviin yksiköihin. Yksikköhinta sisältää perusaineiston tai halutun poiminnan tietojen luovutuspäätöksessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. * Edellä mainitut luovutushinnat koskevat tietoyksiköiden täyttä tietosisältöä. Mikäli tietosisältö on oleellisesti suppeampi hintaa voidaan vastaavassa suhteessa alentaa enintään 50 %. * Tietoyksiköksi luetaan myös poiminnan tuloksena olevat tietueet, jotka sisältävät yksittäisiä tietoja (1-3 kpl) edellä mainituista eri rekisterinosien tietoyksiköistä. * Yksikkömäärää laskettaessa eri tietoyksiköt lasketaan yhteen. * Opetuskäytöön ja tieteelliseen ei-kaupalliseen tutkimukseen sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvän toiminnan (poliisi, palo- ja pelastuslaitokset ja puolustusvoimat) tarpeisiin tehtävistä tiedonluovutuksista veloitetaan ainoastaan henkilötyö. * Mikäli asiakkaalla on ennestään asianmukainen käyttöoikeus Helsingin kuntarekisterin tai seudullisen perusrekisterin tietoihin, veloitetaan luovutuksesta ainoastaan henkilötyö. * Asiakas vastaa tarvittavasta tietoliikenneyhteydestä aiheutuneista kustannuksista. * Tietojen luovuttamisesta tehdään aina päätös tai sopimus, jossa määritellään tietojen käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (tietojen suojaus, arkistointi ja hävittäminen). Tietojen luovuttamispäätöksen tekee asianomainen rekisterinpitäjä. * Tietoja saa käyttää ainoastaan luovutuspäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Esim yksikön hinta: 122 euroa (perusmaksu) + (4 900 * 0,3 euroa) + ( * 0,03 euroa) = 1892 euroa

7 KIINTEISTÖTOIMITUKSET 8 Kvston hyväksymä kiinteistötoimitustaksa, jonka mukaan Helsingin kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain 558/95 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista ja toimenpiteistä alkaen KIINTEISTÖTOIMITUKSET 1 Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritettava perusmaksu tonttia kohti TONTIN LOHKOMINEN Tilaus Tontin lohkominen, tontin pinta-ala enintään m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala yli m ,00 0, , Tontin lohkominen, todelliset kustannukset 15 Kun asuntotontille saa rakentaa enintään 2 asuntoa tai 300 kerros m2, alennetaan perusmaksua 10 %:lla Kun toimituksessa ei ole tarpeen tehdä maastotöitä, alennetaan perusmaksua 15 %:lla Kun samassa toimituksessa mitataan useita tontteja, alennetaan perusmaksua 25 %:lla Kun muodostettava tontti sijaitsee tai kaupunginosassa, korotetaan perusmaksua 10 %:lla 2 Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet KIINTEISTÖRASITE Tilaus Kiinteistörasitteen perustaminen tai muu käsittely (KML 14 luku) 180,00 0,00 180, Kiinteistörasite - Kun rasiteasiaa käsitellään erillisessä 295,00 0,00 295,00 rasitetoimituksessa peritään lisäksi toimitusmaksu TILUSVAIHTO Tilaus Vapaaehtoinen tilusvaihto (KML 8 luku) 180,00 0,00 180,00 PANTINHALTIJOIDEN SOPIMUS Tilaus Pantinhaltijoideen sopimukseen perustuva kiinnitysten etusija- 125,00 0,00 125,00 järjestyksen muuttaminen (KML 24 ) KIINNITYKSISTÄ VAPAUTTAMINEN Tilaus Tontin vapauttaminen kiinnityksistä (KML 28 ) 250,00 0,00 250,00 3 Tontin lohkomisen yhteydessä suortitettavasta tontinosan lunastuksesta (KML 62 ) peritään todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTINOSAN LUNASTUS Tilaus Tontinosan lunastus - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0,00 4 Maksu kiinteistönmääritystoimituksena suoritettavasta rajankäynnistä (KML 10 luku) RAJANKÄYNTI Tilaus Rajankäynti 740,00 0,00 740,00 5 Muusta kuin edellä 4 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta (KML 11 luku) sekä erillisestä tilusvaihdosta (KML 8 luku) suoritetaan todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS JA ERILLINEN TILUSVAIHTO Tilaus Tilusvaihto - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0, Kiinteistönmääritys - todelliset kustannukset ( 14 ) 0,00 0,00 0,00 6 Tontin halkomistoimituksesta (KML 47 ) peritään todelliset kustannukset 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTIN HALKOMINEN Tilaus Tontin halkominen - todelliset kustannukset (14 ) 0,00 0,00 0,00 MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET Tilaus Muista asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistönmuodostamislain 5 :n 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön päätökseen perustuvan maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti Lohkominen 0,00 0,00 0,00

8 KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET 9 8 Muodostusluettelossa olevan tontin rekisteröinti MUODOSTUSLUETTELOSSA OLEVAN TONTIN REKISTERÖINTIMAKSU Tilaus Muodostusluetteloon ennen merkityn tontin rekisteröinnistä 185,00 0,00 185,00 (KML 322/99 voimaantulosäännös) perittävä maksu LISÄMAKSU TONTIN REKISTERÖIMISEKSI TARPEELLISESTA TOIMENPITEES Tilaus Pantinhaltijoiden sopimukseen perustuva kiinnitysten 125,00 0,00 125,00 etujärjestyksen muuttaminen Tontin vapauttaminen kiinnityksistä 250,00 0,00 250,00 9 Päätöksestä, jolla tonttijaon mukainen tontti (kaavatontti) merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KRL 3,4 ) perittävä maksu KAAVATONTIN MERKITSEMINEN TONTTINA KIINTEISTÖREKISTERIIN Tilaus Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin 410,00 0,00 410, Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin, päätöstä varten varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 850,00 0,00 850,00 10 Maksu kiinteistöjen yhdistämisestä (KmL 17 luku) rekisteritontiksi KIINTEISTÖJEN YHDISTÄMINEN REKISTERITONTIKSI Tilaus Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 470,00 0,00 470, Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 590,00 0,00 590, Kiinteistöjen yhdistäminen, päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 955,00 0,00 955,00 11 Sopimukseen perustuva kiinteistörasitteen poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muttamisesta (KML 165 ) perittävä maksu RASITTEEN POISTAMINEN TAI MUUTTAMINEN Tilaus Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (KML 165 ) 230,00 0,00 230,00 12 Päätöksistä, jolla osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi (KML 131 ) perittävä maksu YHTEISALUEOSUUDEN KÄSITTELY Tilaus Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan 230,00 0,00 230,00 tilaksi (KML 131 ) 13 Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista perittävä maksu ASIAKIRJOJEN HANKINTAPALKKIOT Tilaus Lunastusmaksu ja leimavero Hankintapalkkio/asiakirja 11,00 0,00 11,00 Kiinteistöjärjestelmästä suoraan saatavien asiakirjojen osalta peritään kuitenkin vain maksuasetuksen mukaiset maksut 14 Kiinteistötoimitusmaksulain 3 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat osatehtävittäin TYÖKORVAUS / TUNTI Tilaus Toimitusinsinöörin tehtävät 95,00 0,00 95,00 (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset) Toimitusvalmistelu 47,00 0,00 47,00 (asiakirjojen ja tietojen hankinta, tiedottaminen, toimitusasiakirjojen valmistelu, kartan laatiminen, kiinteistörekisterin ylläpito) Maastotyöt (maastomittaukset, rajamerkkien rakentaminen ym. Mittaus- 138,00 0,00 138,00 ryhmän tehtävät) 15 Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisetn kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 14 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 16 Tämä taksa tulee voimaan ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä taksa.

9 VIRANOMAISTAKSA 10 RAKENNUSLUPAKARTAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Rakennuslupakartta 192,00 0,00 192, Rakennuslupakartan uusiminen 84,00 0,00 84, Ympäristökartta 1:2000 (1 + 5 kopiota) 29,00 0,00 29, Rakennuslupahakemukseen liittyvä omistajaselvitys 77,00 0,00 77,00 RAKENNUSVALVONTA Kaupunginhallituksen 1177 / hyväksymä rakennusvalvontataksa. Rakennustyön valvontaan kuuluvista kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä rakennuttajan on suoritettava kaupungille seuraavat maksut alkaen. Tämän taksan mukaiset maksut peritään siten, että rakennusluvassa edellytettyjen toimenpiteiden perusmaksun sekä lisä kaupunkimittausosasto perii rakennuttajalta toimenpidettä tilattaessa. RAKENNUS Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai rakennuksen uudestaan rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 1 745,00 0, , Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107, Edellä mainittu maksu peritään 20 % korotettuna kaupunginosissa n:ot 1-27 Edelläolevasta poiketen omakotitalon tai paritalon rakentaminen tai niiden laajennus. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 886,00 0,00 886, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 AITA TAI MAANTASAINEN ALUE SEKÄ VÄHÄINEN RAKENNELMA Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Omakotitalon tai paritalon erillisen varaston, autosuojan, tai muun talousralkennuksen, tai erillisen katoksen tai muun rakennelman tai aidan, tai muun rakenteeltaan vähäisen rakennuksen rakentaminen sekä maalämpöpumpun porakaivon rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu muun luvan yhteydessä ( sis.enintään 4 pistettä ) 345,00 0,00 345, Perusmaksu erillisen luvan ja muun toimenpiteen yhteydessä 345,00 0,00 345,00 (sis. enint. 4 pistettä) Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 107,00 0,00 107,00 Mikäli toimenpiteestä määrätään suoritettavaksi vain sijantikatselmus Aidan tai rakennelman sijaintikatselmus 208,00 0,00 208, Maalämpöpumppuporakaivon sijantikatselmus 208,00 0,00 208,00 Kiinteistöinsinöörin maksu veloitetaan kaupunkimittausosastolla palvelun tilauksen yhteydessä. Mikäli maalle merkitseminen tai sijaintikatselmus rakennuttajasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan useassa osassa tai uusimaan, peritään toiselta ja jokaiselta seuraavalta kerralta lisämaksua puolet edellämainituista maksuista. Mikäli tilattu toimenpide jää suorittamatta palautetaan peritty maksu. MUUT MITTAUKSET JA KARTOITUKSET GEODEETTISET JA FOTOGRAMMISET MITTAUSTYÖT Tilaus Geodeettiset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Fotogrammetriset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Lasermittaustyöt Sopimuksen mukaan

10 11 POSTITUS-, PAKKAUS-, KULJETUS- JA LASKUTUSKULUT (KULUT OVAT VEROTTOMIA JOS TUOTE ON VEROTON JA VEROLLISIA JOS TUOTE VEROLLINEN) POSTITUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g veroton tuote 6,00 0,00 6, Postituskulut 500 g veroton tuote 8,00 0,00 8, Postituskulut 1kg veroton tuote 10,00 0,00 10,00 MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g verollinen tuote 6,00 1,44 7, Postituskulut 500 g verollinen tuote 8,00 1,92 9, Postituskulut 1 kg verollinen tuote 10,00 2,40 12,40 Postipaketit Itellan voimassa olevan hinnaston mukaan. PAKKAUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pakkauskulut veroton tuote 5,00 0,00 5, Pakkauskulut verollinen tuote 5,00 1,20 6,20 SEINÄKARTAN KULJETUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto KMO:n kuljetus Helsingissä (seinäkartat) 86,29 20,71 107,00 MUUT KULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta veroton tuote 3,28 0,00 3, Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta verollinen tuote 3,28 0,79 4, Valuutan vaihtomaksu 6,73 0,00 6,73 VALOKOPIOT RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET RAKENNUSLUPAPIIRUSTUSTEN KOPIOINTI Tilaus Koskee vain maastoonmerkintää varten kaupunkimittausosaston palveluna kopioitavia rakennusvalvonnan vahvistamia rakennuslupakuvia Toimitusaikavaraus 1-2 työpäivää TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto Vakioarkit A0 kokoon saakka 6,45 1,55 8, Ylipitkät arkit 12,10 2,90 15,00

11 12 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET Kartta- ja paikkatietoaineistojen käyttö on maksutonta kaupungin sisällä. Aineistot ovat käytettävissä palvelimelta kaupungin sisäverkossa. Liikelaitokset, kaupungin yhtiöt ja yksityiset yhtiöt sekä muut yksityisasiakkaat ovat aineistojen osalta kaupunkimittausosaston hinnaston mukaisen veloituksen piirissä. Avoimen datan käytön periaatteet on esitetty sivulla 13. Aineiston käyttöoikeusmaksut Aineiston luovutustyö Käyttöoikeus (Käyttölupa) Julkaisuoikeus (Julkaisulupa) Kaupungin virastot, virkakäyttö: Maksuton 1. Maksuton sisäverkossa 2. Erillisluovutukset maksullisia hinnaston mukaisesti Kaupungin virkakäyttöön ilman erillistä lupaa Lähdemaininta: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015 Muut (yritykset, kaupungin liikelaitokset, ym.) Hinnaston mukaisesti: 1. maksullisia TAI 2. maksuttomia. Katso sivu 12 Maksullisia hinnaston mukaisesti 1. Vakioehdot 1. Maksullisten aineistojen tilausvahvistukse julkaisu vain erillisellä ssa julkaisuluvalla tai TAI sopimuksella. 2. Erillinen 2. Maksuttomien sopimus aineistojen julkaisuoikeus tilausvahvistuksen ehtojen mukaisesti KARTAN KÄYTTÖ- JA JULKAISUOIKEUKSIEN PERUSTEET Käyttöoikeus (Käyttölupa): Kartan käyttöoikeuksien luvanvaraisuus perustuu lakiin tekijänoikeudesta kirjallisiin (mm. kartat) ja taiteellisiin teoksiin (406/61): Teoksen tekijä voi luovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai osittain (käyttölupa). Käyttölupaa ei kuitenkaan tarvita, kun tehdään jäljennöksiä viranomaisen tai muun elimen päätöksiin ja lausumiin liittyvistä kartoista, esim. kaavakartoista tai valtuuston ja lautakuntien päätösasiakirjojen liitekartoista. Julkaisuoikeus (Julkaisulupa): Kartan julkaisuun painotuotteissa, tulosteissa ja web-julkaisuissa tarvitaan kartanjulkaisulupa. Julkaistavaan karttaan tulee sisältyä tekijänoikeuden osoittavat merkinnät esim. muodossa: Kaupunkimittausosasto, Helsinki <tilauskohtainen numero> / 2015 Lisätietoja: (09)

12 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT 13 A) MAKSULLISET TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Aineistojen maksullinen käyttöoikeus kaupunkimittausosaston määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei sisällä aineiston julkaisulupaa. Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai sopimuksen. KARTAT SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISKÄYTTÖÖN Pakettien aineistohinnat, joihin lisätään luovutustyön hinta Paketti 1 0,25 km2 0,50 km2 0,75 km2 1,0 km2 seuraavat per alkava km2: Kantakartta /km2 Paketti 2 Kanta- ja johtokartta /km2 Luovutustyö 50 PERUSPAKETIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Peruspaketti 1 kantakartta (0,25 km2) luovutustöineen 60,00 0,00 60, Peruspaketti 2 kanta- ja johtokartta (0,25 km2) luovutustöineen 70,00 0,00 70, Peruspaketit 0,5 km2, 0,75 km2, 1,0 km2 sisältää max 1 h luovutustyö Ylläolevan taulukon mukaan Yli tunnin kestävä henkilötyö veloitetaan henkilötyöhinnaston mukaisesti TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Laserpisteaineiston luovutustyö peruspakettiin 25,00 6,00 31,00 Yli 0,25 km2 laserpisteaineiston luovutustyöt henkilötyöhinnaston mukaisesti AINEISTOMAKSUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta aineistomaksu, yksikköhinta per alkava km2 40,00 0,00 40, Kanta- ja johtokartta aineistomaksu, yksikköhinta per alkava km2 80,00 0,00 80,00 Luovutustyön veloitus peruspakettina tai yli tunnin kestävä henkilötyö hinnaston mukaisesti VUOSISOPIMUS / VUOSITILAUS (Käytöstä laaditaan erillisen sopimus) Tilaus käyttöoikeuden laajuus hintakerroin 1-5 käyttäjää käyttäjää 1,5 yli 20 käyttäjää 2 TUOTENUMERO Aineistosopimuslaskutus, veroton Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Johtokartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Aineistosopimuslaskutus, verollinen Netto Alv 24 % Brutto Kiinteistökartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan B) MAKSUTTOMAT TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Hinnoittelu, käyttö- ja julkaisuoikeus: Aineistojen käyttö- ja julkaisuokeus kmon määrittelmien käyttö- ja julkaisuehtojen mukaisesti. Maksuttomista tilaus- ja sopimus aineistoista ei peritä käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aineistojen saatavuus: Aineistojen saatavuus ja valmius valmiina vakiotuotteina vaihtelee. Osa aineistoista vaatii erillisen asiakaskohtaisen irrotus- ja valmistelutyön. Kaupunkimittausosasto pidättää oikeuden aineisto- ja tuotevalikoiman muutoksiin. Kysy tarkemmat aineistokohtaiset tiedot karttapalvelusta, yhteystiedot sivulla 2. Aineistot: 1. Pohjakartta (Kantakartan pohjaelementit, ei kiinteistötietoja) 2. Kiinteistökartan pohjaelementit (pohja, rakennus, vesi, nimistö, käyrät, vesistö) 3. Opaskartta (Helsinki) 4. Aluejaot (kaupunkimittauosaston omistamat tai hallinnoimat) 5. Keskilinjakartta (kadut ja kevyt liikenne) 6. Osoitekanta 7. Kuvakartta 13. Laserpisteet 8. Asemakaavahakemisto 14. Maastomallit 9. Ajantasa-asemakaava 15. Korkeuskäyrät 10. Kaavayksiköt 16. Korkeusvyöhykekartta 11. Ortoilmakuvat 17. 3D rakennukset 12. Viistoilmakuvat 18. Verkkokartta (kiintopisteet) C) AVOIN DATA Kaupunkimittausosaston julkaisemat avoimet datat löytyvät ja luovutetaan internetin kautta. Kaupunkimittausosasto ei tee asiakaskohtaisia irrotus- ja toimitustöitä avoimelle datalle. Käyttö- ja julkaisuoikeudet määrittyvät asianomaisen datan avoimen lisenssin mukaisesti.

13 TULOSTUS- JA KOPIOPALVELUT 14 Vakiotulosteet ja kopiot toimistotulostimilla Tuotekuvaus: Hinta sisältää paperitulosteet A4 tai A3 kokoisena Viipurinkatu 2:sta noudettuna ja/tai PDF-tiedostot (tuloste tai skannaus) sähköpostitse lähetettynä. Mahdollinen postituskulu (kirje) ja pienlaskutuslisä (vain yksi kohdealue) hinnaston mukaisesti. Karttatulosteet A4/A3 alv 0 % TUOTE Netto Alv 0% Brutto Hinta per rajattu tulostesivu: Kantakartan ote 10,00 0,00 10, Johtokartan ote 10,00 0,00 10, Muut karttaotteet, veroton 10,00 0,00 10, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,00 2,00 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Hinta per kohdealue (1 tulostesarja): Asemakaava 10,00 0,00 10, Tonttikartta 10,00 0,00 10, Tonttijako 10,00 0,00 10,00 Karttatulosteet A4/A3 ja muu asiakirjojen kopiointi/skannaus alv 24 % Netto Alv 24% Brutto Muut karttaotteet, verollinen 10,00 2,40 12, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,48 2,48 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Tulosteet ja karttakopiot erikoispaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO KPL Netto Alv 24 % Brutto A4 1 15,40 3,70 19, A3 1 21,00 5,04 26,04 Suurkokotulosteet Väritulosteet vakiopaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 29,70 7,13 36, A1 36,90 8,86 45, A0 51,55 12,37 63,92 Väritulosteet erikoispaperille (Photo) Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 40,90 9,82 50, A1 69,20 16,61 85, A0 91,40 21,94 113,34 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 24 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 25,80 6,19 31, A1 34,85 8,36 43, A0 46,50 11,16 57, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,20 1,49 7,69 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 0 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 0 % Brutto A2 25,80 0,00 25, A1 34,85 0,00 34, A0 46,50 0,00 46, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,20 0,00 6,20 Mustavalkotulosteet muoville Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 37,50 9,00 46, A1 47,00 11,28 58, A0 63,50 15,24 78,74 Suurkokotulosteissa vakiopapereille määräalennus -60% 1 kpl:n jälkeen samasta originaalista Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 24 % Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 0 %

14 15 VAKIOIDUT KARTTATULOSTEET SKANNAUSPALVELUT Suurkokoskannaus Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 33,20 7,97 41, A1 49,30 11,83 61, A0 52,40 12,58 64,98 Filmiskannaus rumpu/tasoskannerilla Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Korkearesoluutioinen skannaus < 2000 dpi 63,85 15,32 79, Massatyöt sopimuksen mukaan MIKROKUVAUS PALVELUT MIKROKUVAUS KMO:N AINEISTOSTA Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Mikrofilmikortti 2,55 0,61 3,16 TALLENNUSMEDIAT JA MUUT MYYNNIT TALLENNUSMEDIAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto CD -levy kanta -ja johtokartta-aineistot 7,30 0 7, DVD -levy kanta- ja johtokartta-aineistot 14, ,45 Netto Alv 24% Brutto CD -levy muut aineistot 7,30 1,75 9, DVD -levy muut aineistot 14,45 3,47 17,92 SEKALAISET MYYNNIT Tilaus TUOTENUMERO Verolliset myynnit sopimuksen mukaan Verottomat myynnit sopimuksen mukaan

15 SEINÄKARTAT VAKIOTUOTTEET 16 Vakiotuotteet opaskartta ja kuvakartta Tilaustuotteet kiinteistökartta, pääkaupunkiseudun opaskartta, opaskartta 1:10000 KIINTEISTÖKARTTA 2013, 1: PAINETTU Tilaus Seinäkartta, koko 250 x 200 cm 430,44 111,63 542, Kehys 10mm alumiini 9,0 m 94,32 22,64 116, Mattalaminointi 5 m2 163,30 39,19 202,49 OPASKARTTA 2014, 1: PAINETTU yht. 688,06 173,46 861,52 Tilaus y Opaskartta, koko 130 x 90 cm 88,57 21,26 109, Kehys 10mm alumiini 4,4 m 46,11 11,07 57, Mattalaminointi 1,17 m2 38,21 9,17 47,38 yht. 172,89 41,49 214,38 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 2013, 1: PAINETTU Tilaus j p Pääkaupunkiseudun opaskartta, koko 165 x 120 cm 115,59 27,74 143, Kehys 10mm alumiini 5,7 m 59,74 14,34 74, Mattalaminointi 1,98 m2 64,67 15,52 80,19 yht. 240,00 57,60 297,60 KUVAKARTTA 2007, 1:6 700 PAINETTU Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto y Kuvakartta, koko 125 x 85 cm 64,24 15,42 79, Kehys 10mm alumiini 4,2 m 44,02 10,56 54,58 yht. 108,26 25,98 134,24 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 260 x 180 cm 466,72 112,01 578, Kehys 10mm alumiini 8,8 m 92,22 22,13 114, Mattalaminointi 4,68 m2 152,85 36,68 189,53 yht. 558,94 134,15 693,09 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 175 x 118 cm 237,60 57,02 294, Kehys 10mm alumiini 5,9 m 61,41 14,74 76, Mattalaminointi 2,06 m2 67,28 16,15 83,43 yht. 366,29 71,76 370,77 SEINÄKARTTOJEN VALMISTUSKUSTANNUKSET, EI VAKIOTUOTTEET KAPALEVY + LIIMAKALVO Tilaus mm hinta / m2 35,65 8,56 44,20 ALUMIINIKEHYS+ TYÖ Tilaus mm hinta / jm Sisältää kehystystyön 10,48 2,52 13,00 POHJUSTUS, yhden tai useamman kuvan/kartan liimaaminen samalle pohjalevylle Tilaus kuva/kartta 20,00 4,80 24, < 6 kuvaa/karttaa 39,60 9,50 49, > kuvaa/karttaa 58,63 14,07 72,70 LAMINOINTI, LAMINOINTIKALVO + TYÖ Tilaus Suurkoko mattalaminointi, kylmä, 1-puoli m2 32,66 7,84 40, Suurkoko kirkaslaminointi, kuuma 1-puoli m2 Sopimuksen mukaan Arkkilaminointi A3 8,03 1,93 9, Arkkilaminointi A4 5,65 1,35 7,00

16 PAINETUT KARTAT 17 KIINTEISTÖKARTTAKIRJA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto A3-koko, 175 sivua 183,64 18,36 202, Kiinteistökarttakirja, vanha painos, 198,30 45,09 4,51 49,60 rajoitettu erä, alennus -75% (norm. 198,30 alv 10 %) Netto Alv 24 % Brutto Karttalehtiyhdistelmä, 12 erilaista yhdistelmää 16,13 3,87 20,00 HELSINGIN OPASKARTTA 1: Tilaus Opaskartta, taitettu 2-puolinen + katunimiluettelo 13,71 3,29 17, Katunimiluettelo, vihko 6,45 1,55 8, Karttalehtisarja, suora, 1-puolinen painatus, 2 lehteä 7,26 1,74 9,00 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Karttalehtisarja, 1-puolinen, 2 lehteä 5,40 1,30 6,70 KUVAKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, taitettu 6,45 1,55 8, Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, suora 6,45 1,55 8,00 TUKKU-JA JÄLLEENMYYJÄ ALENNUKSET 1. Tukkumyyntiyrityksen alennus: -40% Tukkumyyntiyritykseksi katsotaan kyseisenä kalenterivuotena yritys, joka kertaostolla ostaa tai edellisen kalenterivuoden aikana on ostanut vähintään 1000 kpl painettuja karttoja, karttakirjoja (karttasarjaa) 2. Jälleenmyyntiyritykset: -30% Kertaosto vähintään 10 kpl MUUT JULKAISUT MUUT JULKAISUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto KMO:n 100 v historiikki, suomenkielinen, ,45 1,55 17, KMO:n 100 v historiikki, ruotsinkielinen 15,45 1,55 17, Historiallinen kaupunkikartasto, Tieke ,45 4,55 50,00 POSTIKORTIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Postikorttilajitelma Helsingin historiallisia karttoja, ,41 0,09 0,50 HISTORIALLISET KARTAT / NÄKÖISPAINOKSET Tilaus Gylden, ,17 3,88 20, Kjerrström, ,21 2,69 13, Lille, ,07 1,94 10, Hagström, ,16 2,44 12, Helsingin kaupunki ja ympäristö, ,20 2,45 12, Helsingin lähiympäristön kylät, ,15 1,95 10,10 PDF JULKAISUT Tilaus Kiinteistökarttakirja 2013, pdf -versio, (300 Mb, A3, 175 s) 187,10 44,90 232,00 Toimitetaan tilauksesta latauslinkillä

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2013

PALVELUHINNASTO 2013 1 PALVELUHINNASTO 2013 - voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.7.2012 2 2. ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOKSISTA SEKÄ SUUNNITTELUTARVERATKAISUISTA JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSISTÄ

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 lt Lrrl? ç io KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 Ehdotus ^) ) tr. YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo KIINTEISTÖNMUODOSTUSPALVELUT 1. Kiinteistötoimitukset 1 2. Asiakirjat 2 3. Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterinpitäjän säilyttämien

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön 1 TYÖAIKAVELOITUS Aikaveloituksen perusteena käytetään tehtävän suorittamiseen käytettyjä työtunteja. Ulkopuolisen asiakkaan laskuun lisätään voimassa olevan verokannan mukainen alv. Suunnittelu-, toimisto-

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 -

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 - M A K S U T J A T A K S A T 2011 Tekninen lautakunta 19.1.2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 97,00 - Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT

FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT Tekninen ja ympäristötoimi Työaikaveloitus 1 Maankäyttöpalvelut Työaikaveloitus 2 Mittauspalvelut 2 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2016 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2016 (alv0%) 2016 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Voimaantulo 1.1.2013 Kiinteistötoimitusmaksut Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta (558/95)

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot B.

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 23%) ovat: Mittaustyöt Laskentapalvelut Epävirallisetotteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Kunnanhallitus hyväksynyt 18.10.2006 282 Voimaantulo 1.11.2006 2 SISÄLTÖ 1 LUNASTUS...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 24,00 25,00 Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 12,00 13,00 Kulttuurikohdeselvitys 4,50 5,00 Työkorvaus 48 / h 48,00 49,00

Omistajaselvitys 1/2 h 24,00 25,00 Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 12,00 13,00 Kulttuurikohdeselvitys 4,50 5,00 Työkorvaus 48 / h 48,00 49,00 M A K S U T J A T A K S A T 2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2010 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 95,00 97,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

KAUNIAISTEN RAKENNUSLUVISTA JA VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen (KV )

KAUNIAISTEN RAKENNUSLUVISTA JA VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen (KV ) KAUNIAISTEN RAKENNUSLUVISTA JA VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen 3.5.2010 (KV 15 15.03.2010) A. UUDISRAKENTAMINEN JA SIIHEN VERRATTAVAT MUUTOKSET Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD Kauniaisten kaupungin taksa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä Voimassa alkaen 1.7.2014 (KV 28.4.2014 20), 25 1.1.2015 lukien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1. KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata.

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata. KAUPPAKIRJA Myyjä: Suonenjoen kaupunki (0208061-4) PL 13, 77601 SUONENJOKI Ostaja: Rakennusliike Pihatto Oy (2043919-2) Rautalammintie 13 B 13, 77600 Suonenjoki Kaupan kohde: 1070 m²:n suuruinen määräala

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2017 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 12.12.2014 Voimassa 1.1.2014

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT Kunnanhallitus 07.03.2011 53 Liite 1. Asia 151/210/2011 Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Kunnanhallitus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 Luonnos

Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 Luonnos Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 4.4 Kiinnitykset ja rasitukset Vaihdon osapuolet vastaavat siitä, että luovutettaviin määräaloihin ei kohdistu muita rasitteita kuin oheisista rasitustodistuksista ilmenevät

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus PL 237,00531 HELSINKI

jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus PL 237,00531 HELSINKI LUOVUTUSKIRJA LUOVUTTAJA LUOVUTUKSEN SAAJA Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä Valtio) Y-tunnus 1503388-4 PL 237,00531 HELSINKI Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty kaupunginvaltuusto: 05.09.2011 Voimaantulo: 01.10.2011 Keravan kaupungin rakennusvalvontatoimiston

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot