Kaupungingeodeetin päätös 41 / Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungingeodeetin päätös 41 /17.12.2015. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016"

Transkriptio

1 Kaupungingeodeetin päätös 41 / Kaupunkimittausosaston hinnasto 2016

2 HINNASTO v Voimassa Kaupungingeodeetin päätös 41 / sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut... 6 tietojenluovutustaksa... 7 kiinteistötoimitukset... 8 kiinteistörekisterinpitäjän päätökset... 9 rakennuslupakartta, rakennusvalvontamaksut mittaukset ja kartoitukset postitus- ja pakkauskulut, pienlaskutuslisät rakennuslupapiirustusten kopiointi kartta- ja paikkatieto-aineistojen käytön periaatteet. 12 kartta- ja paikkatietoaineistot 13 tulostus- ja kopiopalvelut 14 vakioidut karttatulosteet skannaus- ja mikrokuvauspalvelut 15 seinäkartat vakiotuotteet, ei vakiotuotteiden valmistus 16 painetut kartat 17 alennukset - painetut kartat muut julkaisut 17

3 3 ASIAKASPALVELU: puh fax karttaotteet painetut kartat rakennuslupakartat tontin lohkomiset rekisteriotteet rasitustodistukset lainhuutotodistukset maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset KARTTAPALVELU puh fax digitaaliset kartta-aineistot ilmakuvat JOHTOTIETOPALVELU puh fax johtokartat puh fax maanalaiset tilat puh fax TONTTIJAOT puh fax puh RAKENNUSVALVONTA puh fax KIINTEISTÖTOIMITUKSET puh fax Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL 2205 Viipurinkatu 2 Fax HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Sähköposti

4 ARVONLISÄVERO 4 ARVOLISÄVEROMENETTELY vero 24 % KAUPUNKIMITTAUSOSASTOLLA 10 % kirjat Kaupungin sisäinen myynti on aina verotonta VEROLLISIA OVAT: Johtotietopalvelu Painetut kartat Kirjat / 10 % ( myös sidotut karttakirjat) Postikortit Karttajäljennökset (asiakkaan aineistosta sekä kiinteistö- ja opaskartoista) Viisto- ja pystyilmakuvat Julkaisuluvat sekä niihin kuuluvat aineistot ja työt Karttatiedostot (kanta- ja johtokarttaa lukuunottamatta) Karttatiedostojen muokkaus asiakkaan erityistarpeita varten Karttojen- ja kuvien liimaus, kehystys ym. Mittaustyöt kaupungin ulkopuolisille tilaajille Geodeettiset ja fotogrammetriset työt Vaaitukset ( rakennusvalv. ulkop.tehdyt) Rasitesopimuksen laadinta (toimitusten ulkop.tehtynä) Saantokirjojen laadinta Lainhuutojen hakeminen Laskentapalvelu Kauppa-, vuokra-alue- ja lohkomislupakartat Pakkaus-, postituskulut- ja laskutuslisät ( verollisen myynnin osalta) Kuljetusmaksut Asiakirjojen hankintapalkkio Postikortit VEROTTOMIA OVAT: Kanta- ja johtokarttatuotteet kaikissa muodoissaan (jäljennökset, tiedostot) Pisteselityskorttien jäljennökset Rakennuslupakartat Rekisteriotteet, rasitustodistukset, lainhuutodistukset Kiinteistötoimitukset Rakennusvalvonta Rajannäytöt Tonttijaot koelaskentoineen Poikkeuslupakartat Omistajaselvitykset Asiakirjojen lunastus Viivästyskorko Julkaisuluvat EU-maihin Ajantasa-asemakaava HENKILÖTYÖVELOITUS ###### HENKILÖTYÖVELOITUS / TUNTI, minimiveloitus 1 tunti Tilaus Verollinen: kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 100,81 24,19 125, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 77,42 18,58 96, muu ammattihenkilöstö 54,03 12,97 67, mittausryhmä kalustoineen 150,00 36,00 186,00 TUOTENUMERO Veroton: Netto Alv 0 % Brutto kiinteistöinsinöörit, projektipäälliköt 100,81 0,00 100, maanmittausinsinöörit- ja teknikot (AMK), asiantuntijat, suunnittelijat 77,42 0,00 77, muu ammattihenkilöstö 54,03 0,00 54, mittausryhmä kalustoineen 150,00 0,00 150,00

5 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT 5 TONTTIJAON LAATIMINEN Tilaus Taksan mukaista veloitusperustetta sovelletaan silloin kun tonttijako tai sen muutos laaditaan vain hakijan omistamaa ja hallitsemaa aluetta koskevana Tonttijaon perushinta (hakemukseen perustuva) 1 060,00 0, , Lisähinta (kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta tontista) 270,00 0,00 270, Asianosaisten kuuleminen 120,00 0,00 120,00 KAUPPA- JA VUOKRA-ALUEKARTAT Tilaus Kartan laatiminen (perushinta 4 h) 306,45 73,55 380, Lisähinta, aikaveloitus > 4 h KARTAT SUUNNITTELIJOILLE Tilaus Rajapiirros Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Rakennusrajat, rakennusten sijoittelu Henkilöveloitustaksa + materiaalikustannukset Kaavatulkintapiirros (aikaveloitus - yli 30 min henkilöveloitustaksa) 62,90 15,10 78,00 KORKEUSASEMAN OSOITTAMINEN Tilaus Yksittäinen kohde (vaaitus) 285,48 68,52 354, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa RAJAN NÄYTTÖ Tilaus Rajan näyttö (sisältää 4 pistettä) 352,00 0,00 352, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 109,00 0,00 109,00 PIHAMAAN KORKEUKSIEN TARKISTAMINEN Tilaus Perusmaksu 285,48 68,52 354, Useampia kohteita Henkilöveloitustaksa KOORDINAATTILISTAUS Tilaus Tontin koordinaatit 18,00 0,00 18,00 Yli tunnin työstä lisäksi henkilöveloitus. Muilta viranomaisilta hankittavien asiakirjojen lunastukseen sovelletaan kiinteistötoimitusten hinnastoa (sivu 8).

6 ASIAKIRJAPALVELUT 6 TODISTUKSET JA LAUSUNNOT Tilaus Todistus / lausunto 70,16 16,84 87, Koelaskenta (uusintalaskennasta henkilöveloitustaksa) 88,00 0,00 88, Aikaveloitus Henkilöveloitustaksa KAUPANVAHVISTUS (Asetus 1158/2014, voimassa ) Tilaus Kaupanvahvistajan maksu 120,00 0,00 120,00 mukaan voidaan lisäksi periä matkakorvaukset, kopio- ym. aiheutuvat lisäkulut Kaupanvahvistajan luovutuskirjan jäljennökset 2,00 0,00 2,00 VIRANOMAISTEHTÄVIEN TOIMENPIDETAKSAT * MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSET (1079/2014) (Kirj.as. todistukset = voimassa , Kiinteistörekisteriotteet = voimassa ) REKISTERIOTTEET, viralliset Tilaus Lainhuutotodistus 18,00 0,00 18, Rasitustodistus 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisteriote 18,00 0,00 18, Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 0,00 18, Todistus vuokraoikeudesta 18,00 0,00 18,00 Jos ote (otteet) lähetetään telefaxilla, lähetetään myös varsinainen ote (otteet) postissa sekä lasku ( virallisen otteen hinta + 5,00 )

7 HELSINGIN KUNTAREKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUSHINNAT (Hyväksytty HSY:n rekisteriyhteistyöryhmässä ) 7 TIETOPALVELUN PERUSMAKSUT Tilaus Tuotenumero Netto Alv 24 % Brutto Omistajaselvitykset 79,00 18,96 97, Muu rekisteritietojen luovutus 124,00 29,76 153,76 Perusmaksuihin sisältyy enintään 100 kpl tietoyksiköitä sekä yksi henkilötyötunti. Perusmaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukaiset tietojen yksikkömaksut yli 100 yksikön ylittävästä osuudesta sekä henkilötyö yhden tunnin ylittävästä osuudesta. TIETOJEN YKSIKKÖHINNAT Tilaus YKSITYISET -kertaluontoinen luovutus Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,30 0,07 0, kiinteistöyksikkö 0,30 0,07 0, rakennusyksikkö 0,30 0,07 0, rakennushanke 0,30 0,07 0, asemakaava 0,30 0,07 0,37 VALTION VIRASTO TAI LAITOS, KUNNAT -kertaluontoinen luovutus ( mikäli asiakkaalla on ennestään käyttöoikeus tietoihin, veloitetaan vain henkilötyö ) Tuotenumero Tietoyksikkö Netto Alv 24 % Brutto kaavayksikkö 0,03 0,01 0, kiinteistöyksikkö 0,03 0,01 0, rakennusyksikkö 0,03 0,01 0, rakennushanke 0,03 0,01 0, asemakaava 0,03 0,01 0,04 Poiminta- ja otantapalvelusta annetaan toimituskohtainen määräalennus seuraavasti: TIETOYKSIKKÖ YKSIKKÖHINTA Sisältyy perusmaksuun ,30 euroa/yksikkö ,03 euroa/yksikkö * Rekisteritietojen hinta perustuu luovutettaviin yksiköihin. Yksikköhinta sisältää perusaineiston tai halutun poiminnan tietojen luovutuspäätöksessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. * Edellä mainitut luovutushinnat koskevat tietoyksiköiden täyttä tietosisältöä. Mikäli tietosisältö on oleellisesti suppeampi hintaa voidaan vastaavassa suhteessa alentaa enintään 50 %. * Tietoyksiköksi luetaan myös poiminnan tuloksena olevat tietueet, jotka sisältävät yksittäisiä tietoja (1-3 kpl) edellä mainituista eri rekisterinosien tietoyksiköistä. * Yksikkömäärää laskettaessa eri tietoyksiköt lasketaan yhteen. * Opetuskäytöön ja tieteelliseen ei-kaupalliseen tutkimukseen sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvän toiminnan (poliisi, palo- ja pelastuslaitokset ja puolustusvoimat) tarpeisiin tehtävistä tiedonluovutuksista veloitetaan ainoastaan henkilötyö. * Mikäli asiakkaalla on ennestään asianmukainen käyttöoikeus Helsingin kuntarekisterin tai seudullisen perusrekisterin tietoihin, veloitetaan luovutuksesta ainoastaan henkilötyö. * Asiakas vastaa tarvittavasta tietoliikenneyhteydestä aiheutuneista kustannuksista. * Tietojen luovuttamisesta tehdään aina päätös tai sopimus, jossa määritellään tietojen käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (tietojen suojaus, arkistointi ja hävittäminen). Tietojen luovuttamispäätöksen tekee asianomainen rekisterinpitäjä. * Tietoja saa käyttää ainoastaan luovutuspäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Esim yksikön hinta: 124 euroa (perusmaksu) + (4 900 * 0,3 euroa) + ( * 0,03 euroa) = 1894 euroa

8 KIINTEISTÖTOIMITUKSET 8 Kvston hyväksymä kiinteistötoimitustaksa, jonka mukaan Helsingin kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain 558/95 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista ja toimenpiteistä alkaen KIINTEISTÖTOIMITUKSET 1 Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritettava perusmaksu tonttia kohti TONTIN LOHKOMINEN Tilaus Kun asuntotontille saa rakentaa enintään 2 asuntoa tai 300 kerros m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala enintään m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala m ,00 0, , Tontin lohkominen, tontin pinta-ala yli m ,00 0, ,00 Kun toimituksessa ei ole tarpeen tehdä maastotöitä, alennetaan perusmaksua 15 %:lla Kun samassa toimituksessa mitataan useita tontteja, alennetaan perusmaksua 25 %:lla 2 Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet KIINTEISTÖRASITE Tilaus Kiinteistörasitteen perustaminen tai muu käsittely (KML 14 luku) 198,00 0,00 198, Kiinteistörasite - Kun rasiteasiaa käsitellään erillisessä 325,00 0,00 325,00 rasitetoimituksessa peritään lisäksi toimitusmaksu TILUSVAIHTO Tilaus Vapaaehtoinen tilusvaihto (KML 8 luku) 198,00 0,00 198,00 PANTINHALTIJOIDEN SOPIMUS Tilaus Pantinhaltijoideen sopimukseen perustuva kiinnitysten etusija- 138,00 0,00 138,00 järjestyksen muuttaminen (KML 24 ) KIINNITYKSISTÄ VAPAUTTAMINEN Tilaus Tontin vapauttaminen kiinnityksistä (KML 28 ) 275,00 0,00 275,00 Tontin lohkomisen yhteydessä suortitettavasta tontinosan lunastuksesta (KML 62 ) peritään todelliset kustannukset 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTINOSAN LUNASTUS Tilaus Tontinosan lunastus - todelliset kustannukset (12 ) 0,00 0,00 0,00 3 Maksu kiinteistönmääritystoimituksena suoritettavasta rajankäynnistä (KML 10 luku) RAJANKÄYNTI Tilaus Rajankäynti 800,00 0,00 800,00 4 Muusta kuin edellä 3 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta (KML 11 luku) sekä erillisestä tilusvaihdosta (KML 8 luku) suoritetaan todelliset kustannukset 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS JA ERILLINEN TILUSVAIHTO Tilaus Tilusvaihto - todelliset kustannukset (12 ) 0,00 0,00 0, Kiinteistönmääritys - todelliset kustannukset ( 12 ) 0,00 0,00 0,00 5 Tontin halkomistoimituksesta (KML 47 ) peritään todelliset kustannukset 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. TONTIN HALKOMINEN Tilaus Tontin halkominen - todelliset kustannukset (12 ) 0,00 0,00 0,00 MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET Tilaus Tilan lohkomisesta ja sen yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä suoritetaan maksut kuten tontin lohkomisesta ja sen yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä (1 ja 2 ) Muista asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistömuodostuslain 5 :n 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään todelliset kustannukset 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

9 KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET 9 7 Päätöksestä, jolla tonttijaon mukainen tontti (kaavatontti) merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KRL 3 ja 4 ) perittävä maksu KAAVATONTIN MERKITSEMINEN TONTTINA KIINTEISTÖREKISTERIIN Tilaus Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin 450,00 0,00 450, Kaavatontin merkitseminen kiinteistörekisteriin, päätöstä varten varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 930,00 0,00 930,00 8 Maksu kiinteistöjen yhdistämisestä (KmL 17 luku) rekisteritontiksi KIINTEISTÖJEN YHDISTÄMINEN REKISTERITONTIKSI Tilaus Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 515,00 0,00 515, Kiinteistöjen yhdistäminen KmL mukaisissa tapauksissa 650,00 0,00 650, Kiinteistöjen yhdistäminen, päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 1 050,00 0, ,00 9 Sopimukseen perustuva kiinteistörasitteen poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muttamisesta (KML 165 ) perittävä maksu RASITTEEN POISTAMINEN TAI MUUTTAMINEN Tilaus Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (KML 165 ) 250,00 0,00 250,00 10 Päätöksistä, jolla osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi (KML 131 ) perittävä maksu YHTEISALUEOSUUDEN KÄSITTELY Tilaus Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai muodostetaan 250,00 0,00 250,00 tilaksi (KML 131 ) 11 Muodostusluettelossa olevan tontin rekisteröinti MUODOSTUSLUETTELOSSA OLEVAN TONTIN REKISTERÖINTIMAKSU Tilaus Muodostusluetteloon ennen merkityn tontin rekisteröinnistä 205,00 0,00 205,00 (KML 322/99 voimaantulosäännös) perittävä maksu LISÄMAKSU TONTIN REKISTERÖIMISEKSI Tilaus TARPEELLISESTA TOIMENPITEESTÄ Pantinhaltijoiden sopimukseen perustuva kiinnitysten 140,00 0,00 140,00 etujärjestyksen muuttaminen Tontin vapauttaminen kiinnityksistä 275,00 0,00 275,00 12 Kiinteistötoimitusmaksulain 3 :n mukaiseen työaikakorvaukseen ja muiden kustannusten korvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat osatehtävittäin määritellään kulloinkin voimassa olevan kaupunkimittausosaston henkilöveloitushinnaston mukaan seuraavasti; * toimitusinsinöörin tehtävät (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset): kiinteistöinsinöörin, maanmittausinsinöörin tai -teknikon henkilöveloitushinta * toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen, tiedottaminen): muun ammattihenkilöstön henkilöveloitushinta * maastotyöt veloitushinta mittausryhmästä kalustoineen 13 Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 14 Tämä taksa tulee voimaan ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä taksa.

10 VIRANOMAISTAKSA 10 RAKENNUSLUPAKARTAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Rakennuslupakartta 195,00 0,00 195, Rakennuslupakartan uusiminen 86,00 0,00 86, Ympäristökartta 1:2000 (1 + 5 kopiota) 30,00 0,00 30, Rakennuslupahakemukseen liittyvä omistajaselvitys 79,00 0,00 79,00 RAKENNUSVALVONTA Kaupunginhallituksen 1081 / hyväksymä rakennusvalvontataksa. Rakennustyön valvontaan kuuluvista kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä rakennuttajan on suoritettava kaupungille seuraavat maksut alkaen. Tämän taksan mukaiset maksut peritään siten, että rakennusluvassa edellytettyjen toimenpiteiden perusmaksun sekä lisä kaupunkimittausosasto perii rakennuttajalta toimenpidettä tilattaessa. RAKENNUS Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai rakennuksen uudestaan rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 1 780,00 0, , Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 109,00 0,00 109, Edellä mainittu maksu peritään 20 % korotettuna kaupunginosissa n:ot 1-27 Edelläolevasta poiketen omakotitalon tai paritalon rakentaminen tai niiden laajennus. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu ( sis. enintään 4 pistettä) 904,00 0,00 904, Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 109,00 0,00 109,00 AITA TAI MAANTASAINEN ALUE SEKÄ VÄHÄINEN RAKENNELMA Tilaus MAALLE MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS Omakotitalon tai paritalon erillisen varaston, autosuojan, tai muun talousralkennuksen, tai erillisen katoksen tai muun rakennelman tai aidan, tai muun rakenteeltaan vähäisen rakennuksen rakentaminen sekä maalämpöpumpun porakaivon rakentaminen. Maallemerkitseminen ja sijaintikatselmus Perusmaksu muun luvan yhteydessä ( sis.enintään 4 pistettä ) 352,00 0,00 352, Perusmaksu erillisen luvan ja muun toimenpiteen yhteydessä 352,00 0,00 352,00 (sis. enint. 4 pistettä) Lisämaksu kultakin lisäpisteeltä 109,00 0,00 109,00 Mikäli toimenpiteestä määrätään suoritettavaksi vain sijantikatselmus Aidan tai rakennelman sijaintikatselmus 212,00 0,00 212, Maalämpöpumppuporakaivon sijantikatselmus 212,00 0,00 212,00 Kiinteistöinsinöörin maksu veloitetaan kaupunkimittausosastolla palvelun tilauksen yhteydessä. Mikäli maalle merkitseminen tai sijaintikatselmus rakennuttajasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan useassa osassa tai uusimaan, peritään toiselta ja jokaiselta seuraavalta kerralta lisämaksua puolet edellämainituista maksuista. Mikäli tilattu toimenpide jää suorittamatta palautetaan peritty maksu. MUUT MITTAUKSET JA KARTOITUKSET GEODEETTISET JA FOTOGRAMMISET MITTAUSTYÖT Tilaus Geodeettiset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Fotogrammetriset mittaustyöt Sopimuksen mukaan Lasermittaustyöt Sopimuksen mukaan

11 POSTITUS-, PAKKAUS-, KULJETUS- JA LASKUTUSKULUT (KULUT OVAT VEROTTOMIA JOS TUOTE ON VEROTON JA VEROLLISIA JOS TUOTE VEROLLINEN) 11 POSTITUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g veroton tuote 6,00 0,00 6, Postituskulut 500 g veroton tuote 8,00 0,00 8, Postituskulut 1kg veroton tuote 10,00 0,00 10,00 MAKSIKOKO, PRIORITY: Postituskulut 250 g verollinen tuote 6,00 1,44 7, Postituskulut 500 g verollinen tuote 8,00 1,92 9, Postituskulut 1 kg verollinen tuote 10,00 2,40 12,40 Postipaketit Itellan voimassa olevan hinnaston mukaan. PAKKAUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pakkauskulut veroton tuote 5,00 0,00 5, Pakkauskulut verollinen tuote 5,00 1,20 6,20 SEINÄKARTAN KULJETUSKULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto KMO:n kuljetus Helsingissä (seinäkartat) 87,90 21,10 109,00 MUUT KULUT Vastuualue TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta veroton tuote 3,28 0,00 3, Pienlaskutuslisä alle 20 laskusta verollinen tuote 3,28 0,79 4, Valuutan vaihtomaksu 6,73 0,00 6,73 VALOKOPIOT RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET RAKENNUSLUPAPIIRUSTUSTEN KOPIOINTI Tilaus Koskee vain maastoonmerkintää varten kaupunkimittausosaston palveluna kopioitavia rakennusvalvonnan vahvistamia rakennuslupakuvia Toimitusaikavaraus 1-2 työpäivää TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto Vakioarkit A0 kokoon saakka 6,45 1,55 8, Ylipitkät arkit 12,10 2,90 15,00

12 12 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET Kaupungin virastot, virkakäyttö: Kartta- ja paikkatietoaineistojen käyttö on maksutonta kaupungin sisällä. Aineistot ovat käytettävissä palvelimelta kaupungin sisäverkossa. Liikelaitokset, kaupungin yhtiöt, yksityiset yhtiöt sekä muut yksityisasiakkaat: Aineistoveloitukset kaupunkimittausosaston hinnaston mukaisesti Avoimen datan käytön periaatteet on esitetty sivulla 13. Aineiston käyttöoikeusmaksut Aineiston luovutus: Tiedostoluovutukset Aineiston luovutus: Rajapintapalvelu WMS/WFS Käyttöoikeus (Käyttölupa) Julkaisuoikeus (Julkaisulupa) Kaupungin virastot, virkakäyttö: Maksuton 1. Maksuton sisäverkossa 2. Erillisluovutukset maksullisia hinnaston mukaisesti Vakioitu tuotevalikoima, maksuton Kaupungin virkakäyttöön ilman erillistä lupaa Lähdemaininta: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2016 Muut (Liikelaitokset, kaupungin yhtiöt, yksityiset yhtiöt sekä muut yksityisasiakkaat): Hinnaston mukaisesti: 1. maksullisia TAI 2. maksuttomia. Katso sivu 13 Maksullinen hinnaston mukaisesti Vakioitu tuotevalikoima, maksuton aineistojen vuosisopimusasiakkaille 1. Vakioehdot tilausvahvistuksessa TAI 2. Erillinen sopimus 1. Maksullisten aineistojen julkaisu vain erillisellä julkaisuluvalla tai sopimuksella. 2. Maksuttomien aineistojen julkaisuoikeus tilausvahvistuksen ehtojen mukaisesti KARTAN KÄYTTÖ- JA JULKAISUOIKEUKSIEN PERUSTEET Käyttöoikeus (Käyttölupa): Kartan käyttöoikeuksien luvanvaraisuus perustuu Tekijänoikeuslakiin (404/1961). Teoksen tekijä voi luovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai osittain (käyttölupa). Käyttölupaa ei kuitenkaan tarvita, kun tehdään jäljennöksiä viranomaisen tai muun elimen päätöksiin ja lausumiin liittyvistä kartoista, esim. kaavakartoista tai valtuuston ja lautakuntien päätösasiakirjojen liitekartoista. Julkaisuoikeus (Julkaisulupa): Kartan julkaisuun painotuotteissa, tulosteissa ja web-julkaisuissa tarvitaan kartanjulkaisulupa. Maksuttomien aineistojen julkaisuoikeus tilausvahvistuksen ehtojen mukaisesti. Julkaistavaan karttaan tulee sisältyä tekijänoikeuden osoittavat merkinnät esim. muodossa: Kaupunkimittausosasto, Helsinki <tilauskohtainen numero> / 2016 Lisätietoja: (09)

13 KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT 13 A) MAKSULLISET TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Aineistojen maksullinen käyttöoikeus kaupunkimittausosaston määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei sisällä aineiston julkaisulupaa. Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai sopimuksen. KARTAT SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISKÄYTTÖÖN PERUSPAKETIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Peruspaketti 1 kantakartta (max 0,25 km2) irrotus- ja toimituskuluineen 60,00 0,00 60, Peruspaketti 2 kanta- ja johtokartta (max 0,25 km2) irrotus- ja toimituskuluineen 70,00 0,00 70,00 TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Laserpisteaineiston irrotus- ja toimituskulut peruspakettiin 25,00 6,00 31,00 Laserpisteaineiston irrotus- ja toimituskulut erillisessä tilauksessa: Henkilötyöveloitus, minimi 1 h AINEISTOMAKSUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta aineistomaksu, yksikköhinta 40 /km2 Aineistomaksu + henkilötyöveloitus Kanta- ja johtokartta aineistomaksu, yksikköhinta 80 /km2 Aineistomaksu + henkilötyöveloitus Aineiston irrotus- ja toimituskulut: Henkilötyöveloitus, minimi 1 h Aineistomaksun muodostuminen, kun alueen koko ylittää 0,25 km2 Aineisto: Yksikköhinta: Alueen koko: Alv Kantakartta 40 /km 2 pinta-ala x 40 0 % Kanta- ja johtokartta 80 /km 2 pinta-ala x 80 0 % Irrotus- ja toimituskulut 1 tunti Henkilötyöveloitus 0 % VUOSISOPIMUS / VUOSITILAUS (Käytöstä laaditaan erillisen sopimus) Tilaus käyttöoikeuden laajuus 1-5 käyttäjää hintakerroin 6-20 käyttäjää 1 yli 20 käyttäjää 1,5 2 TUOTENUMERO Aineistosopimuslaskutus, veroton Netto Alv 0 % Brutto Kantakartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Johtokartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan Aineistosopimuslaskutus, verollinen Netto Alv 24 % Brutto Kiinteistökartta, vuosihinta 900 Sopimuksen mukaan B) MAKSUTTOMAT TILAUS- JA SOPIMUSAINEISTOT Hinnoittelu, käyttö- ja julkaisuoikeus: Aineistojen käyttö- ja julkaisuokeus kaupunkimittausosaston määrittelmien käyttö- ja julkaisuehtojen mukaisesti. Maksuttomista tilaus- ja sopimusaineistoista ei peritä käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aineistojen saatavuus: Aineistojen saatavuus ja valmius valmiina vakiotuotteina vaihtelee. Osa aineistoista vaatii erillisen asiakaskohtaisen irrotus- ja valmistelutyön. Kaupunkimittausosasto pidättää oikeuden aineisto- ja tuotevalikoiman muutoksiin. Kysy tarkemmat aineistokohtaiset tiedot karttapalvelusta, yhteystiedot sivulla 2. Aineistot / Tietotuotteet: Kantakartan maastotiedot 3. Kiinteistökartan maastotiedot 4. Opaskartta (Helsinki) 5. Aluejaot (kaupunkimittauosaston omistamat tai hallinnoimat) 6. Liikenneväylät (kadut ja kevyt liikenne) 7. Osoitekanta 8. Kuvakartta 9. Asemakaavahakemisto 10. Ajantasa-asemakaava 11. Kaavayksiköt 12. Ortoilmakuvat 13. Viistoilmakuvat 14. Laserpisteet 15. Maastomallit 16. Korkeuskäyrät 17. Korkeusvyöhykekartta 18. 3D rakennukset Verkkokartta (kiintopisteet) C) AVOIN DATA Kaupunkimittausosaston julkaisemat avoimet datat löytyvät ja luovutetaan internetin kautta. Kaupunkimittausosasto ei tee asiakaskohtaisia irrotus- ja toimitustöitä avoimelle datalle. Käyttö- ja julkaisuoikeudet määrittyvät asianomaisen datan avoimen lisenssin mukaisesti.

14 TULOSTUS- JA KOPIOPALVELUT 14 Vakiotulosteet ja kopiot toimistotulostimilla Tuotekuvaus: Hinta sisältää paperitulosteet A4 tai A3 kokoisena Viipurinkatu 2:sta noudettuna ja/tai PDF-tiedostot (tuloste tai skannaus) sähköpostitse lähetettynä. Mahdollinen postituskulu (kirje) ja pienlaskutuslisä (vain yksi kohdealue) hinnaston mukaisesti. Karttatulosteet A4/A3 alv 0 % TUOTE Netto Alv 0% Brutto Hinta per rajattu tulostesivu: Kantakartan ote 10,00 0,00 10, Johtokartan ote 10,00 0,00 10, Muut karttaotteet, veroton 10,00 0,00 10, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,00 2,00 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Hinta per kohdealue (1 tulostesarja): Asemakaava 10,00 0,00 10, Tonttikartta 10,00 0,00 10, Tonttijako 10,00 0,00 10,00 Karttatulosteet A4/A3 ja muu asiakirjojen kopiointi/skannaus alv 24 % Netto Alv 24% Brutto Muut karttaotteet, verollinen 10,00 2,40 12, A4/A3 lisäkopiot samasta 2,00 0,48 2,48 tulosteesta sekä erilliset kopiot ja skannaukset Tulosteet ja karttakopiot erikoispaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO KPL Netto Alv 24 % Brutto A4 1 16,00 3,84 19, A3 1 22,00 5,28 27,28 Suurkokotulosteet Väritulosteet vakiopaperille Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 30,30 7,27 37, A1 37,70 9,05 46, A0 52,60 12,62 65,22 Tulosteet erikoispaperille ja muoville Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 41,80 10,03 51, A1 70,60 16,94 87, A0 93,30 22,39 115,69 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 24 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 26,40 6,34 32, A1 35,60 8,54 44, A0 47,50 11,40 58, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,40 1,54 7,94 Mustavalkotulosteet vakiopaperille alv 0 % Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 0 % Brutto A2 26,40 0,00 26, A1 35,60 0,00 35, A0 47,50 0,00 47, Suurkokotulosteiden ja -kopioiden taitto 6,40 0,00 6,40 Suurkokotulosteissa vakiopapereille määräalennus -60% 1 kpl:n jälkeen samasta originaalista Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 24 % Suurkokotulosteet vakiopaperille, lisäkappaleet alv 0 %

15 15 SKANNAUSPALVELUT Suurkokoskannaus Tilaus TUOTENUMERO KOKO Netto Alv 24 % Brutto A2 33,90 8,14 42, A1 50,30 12,07 62, A0 53,50 12,84 66,34 Filmiskannaus rumpu/tasoskannerilla Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24 % Brutto Korkearesoluutioinen skannaus < 2000 dpi 65,20 15,65 80, Massatyöt sopimuksen mukaan TALLENNUSMEDIAT JA MUUT MYYNNIT TALLENNUSMEDIAT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 0 % Brutto CD -levy kanta -ja johtokartta-aineistot 7,50 0 7, DVD -levy kanta- ja johtokartta-aineistot 14, ,80 Netto Alv 24% Brutto CD -levy muut aineistot 7,50 1,80 9, DVD -levy muut aineistot 14,80 3,55 18,35 SEKALAISET MYYNNIT Tilaus TUOTENUMERO Verolliset myynnit sopimuksen mukaan Verottomat myynnit sopimuksen mukaan

16 SEINÄKARTAT VAKIOTUOTTEET Vakiotuotteet opaskartta 1: ja kuvakartta Tilaustuotteet kiinteistökartta, pääkaupunkiseudun opaskartta, opaskartta 1:10 000, 1: KIINTEISTÖKARTTA 2013, 1: PAINETTU Tilaus TUOTENUMERO y Netto Alv 24 % Brutto Seinäkartta, koko 250 x 200 cm 435,25 111,63 546, Kehys 10mm alumiini 9,0 m 96,57 23,18 119, Mattalaminointi 5 m2 166,55 39,97 206,52 OPASKARTTA 2016, 1: PAINETTU yht. 698,37 174,78 873,15 Tilaus TUOTENUMERO y j Netto Alv 24 % Brutto Opaskartta, koko 130 x 90 cm 90,29 21,67 111, Kehys 10mm alumiini 4,4 m 47,21 11,33 58, Mattalaminointi 1,17 m2 38,97 9,35 48,32 yht. 176,47 42,35 218,82 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 2016, 1: PAINETTU Tilaus Pääkaupunkiseudun opaskartta, koko 165 x 120 cm 117,89 28,29 146, Kehys 10mm alumiini 5,7 m 61,16 14,68 75, Mattalaminointi 1,98 m2 65,95 15,83 81,78 yht. 245,00 58,80 303,80 KUVAKARTTA 2007, 1:6 700 PAINETTU Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto y y g Kuvakartta, koko 125 x 85 cm 65,81 15,79 81, Kehys 10mm alumiini 4,2 m 45,07 10,82 55,89 yht. 110,88 26,61 137,49 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 260 x 180 cm 476,22 114,29 590, Kehys 10mm alumiini 8,8 m 94,42 22,66 117, Mattalaminointi 4,68 m2 155,89 37,41 193,30 yht. 570,64 136,95 707,59 OPASKARTTA, 1: TULOSTE Tilaus Opaskartta, koko 175 x 118 cm 243,12 58,35 301, Kehys 10mm alumiini 5,9 m 63,31 15,19 78, Mattalaminointi 2,06 m2 68,62 16,47 85,09 yht. 375,05 73,54 379,97 SEINÄKARTTOJEN VALMISTUSKUSTANNUKSET, EI VAKIOTUOTTEET KAPALEVY + LIIMAKALVO Tilaus mm hinta / m2 36,37 8,73 45,10 ALUMIINIKEHYS+ TYÖ Tilaus mm hinta / jm Sisältää kehystystyön 10,73 2,57 13,30 POHJUSTUS, yhden tai useamman kuvan/kartan liimaaminen samalle pohjalevylle Tilaus kuva/kartta 20,81 4,99 25, < 6 kuvaa/karttaa 40,48 9,72 50, > kuvaa/karttaa 59,84 14,36 74,20 LAMINOINTI, LAMINOINTIKALVO + TYÖ Tilaus Suurkoko mattalaminointi, kylmä, 1-puoli m2 33,31 7,99 41, Suurkoko kirkaslaminointi, kuuma 1-puoli m2 Sopimuksen mukaan Arkkilaminointi A3 8,23 1,97 10, Arkkilaminointi A4 5,81 1,39 7,20

17 PAINETUT KARTAT 17 KIINTEISTÖKARTTAKIRJA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto A3-koko, 175 sivua 183,64 18,36 202, Kiinteistökarttakirja, vanha painos, vanha koordinaatisto 45,09 4,51 49,60 rajoitettu erä, alennus -75% (norm. 198,30 alv 10 %) Netto Alv 24 % Brutto Karttalehtiyhdistelmä, 12 erilaista yhdistelmää 16,13 3,87 20,00 HELSINGIN OPASKARTTA 1: Tilaus Opaskartta, taitettu 2-puolinen + katunimiluettelo 13,71 3,29 17, Katunimiluettelo, vihko 6,45 1,55 8, Karttalehtisarja, suora, 1-puolinen painatus, 2 lehteä 7,26 1,74 9,00 PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPASKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Taitettu 2-puolinen karttalehti 8,07 1,94 10, Karttalehtisarja 1-puolinen, 2 lehteä 5,40 1,30 6,70 KUVAKARTTA 1: Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, taitettu 6,45 1,55 8, Aksonometrinen piirretty kartta kantakaupungin alueelta, suora 6,45 1,55 8,00 TUKKU-JA JÄLLEENMYYJÄ ALENNUKSET 1. Tukkumyyntiyrityksen alennus: -40% Tukkumyyntiyritykseksi katsotaan kyseisenä kalenterivuotena yritys, joka kertaostolla ostaa tai edellisen kalenterivuoden aikana on ostanut vähintään 1000 kpl painettuja karttoja, karttakirjoja (karttasarjaa) 2. Jälleenmyyntiyritykset: -30% Kertaosto vähintään 10 kpl MUUT JULKAISUT MUUT JULKAISUT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 10 % Brutto KMO:n 100 v historiikki, suomenkielinen, ,45 1,55 17, KMO:n 100 v historiikki, ruotsinkielinen 15,45 1,55 17, Historiallinen kaupunkikartasto, Tieke ,45 4,55 50,00 POSTIKORTIT Tilaus TUOTENUMERO Netto Alv 24% Brutto Postikorttilajitelma Helsingin historiallisia karttoja, ,49 0,11 0,60 HISTORIALLISET KARTAT / NÄKÖISPAINOKSET Tilaus Gylden, ,53 3,97 20, Kjerrström, ,45 2,75 14, Lille, ,31 1,99 10, Hagström, ,40 2,50 12, Helsingin kaupunki ja ympäristö, ,40 2,50 12, Helsingin lähiympäristön kylät, ,31 1,99 10,30 PDF JULKAISUT Tilaus Kiinteistökarttakirja 2013, pdf -versio, (300 Mb, A3, 175 s) 191,13 45,87 237,00 Toimitetaan tilauksesta latauslinkillä

18 Kaupunkimittausosasto PL Helsingin kaupunki Puh. (09)

Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015

Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015 Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös 34 /19.12.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus...

Lisätiedot

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014

Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013. Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014 Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2014 HINNASTO v. 2014 Voimassa 1.1. - 31.12.2014 1 Kaupungingeodeetin päätös 37 / 23.12.2013 sivu arvonlisäveromenettely... 3 henkilöveloitus...

Lisätiedot

Kaupungingeodeetin päätös 25 / Kaupunkimittausosaston hinnasto 2017

Kaupungingeodeetin päätös 25 / Kaupunkimittausosaston hinnasto 2017 Kaupungingeodeetin päätös 25 /12.12.2016 Kaupunkimittausosaston hinnasto 2017 HINNASTO v. 2017 Voimassa 1.1. - 31.12.2017 2 Kaupungingeodeetin päätös 25 /12.12.2016 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus...

Lisätiedot

HINNASTO v Voimassa

HINNASTO v Voimassa 2 HINNASTO v. 2017 Voimassa 1.1. - 31.12.2017 Kaupungingeodeetin päätös xx /xx.xx.2016 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

HINNASTO v Voimassa

HINNASTO v Voimassa Kaupunkimittauspalvelut Hinnasto 2018 HINNASTO v. 2018 Voimassa 1.1. - 31.12.2018 2 Kaupungingeodeetin päätös 25 /12.12.2016 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat...

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

HINNASTO v Voimassa

HINNASTO v Voimassa Kaupunkimittauspalvelut Hinnasto 2019 HINNASTO v. 2019 Voimassa 1.1. - 31.12.2019 3 sivu arvonlisäveromenettely... 5 henkilötyöveloitus... 5 vakiotulosteet- ja kopiopalvelut 6 postitus- ja pakkauskulut,

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2016 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Digitaalisten kartta-aineistojen maksut Kantakartta. 3 Virastokartta... 3

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen

Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat alkaen Tekninen lautakunta hyväksynyt 9.10.2018 193 Mittauspalvelut ja Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Otteet valtion kiinteistötietojärjestelmästä.

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen

Maankäyttöpalvelut. Hinnasto 1.10.2013 alkaen Maankäyttöpalvelut Hinnasto 1.10.2013 alkaen 1 Sisällys 1 TAKSOJEN ARVONLISÄVEROLLISUUS JA SISÄINEN LASKUTUS... 4 1.1 Arvonlisäverollisuus... 4 1.2 Sisäinen laskutus... 4 2 GRAAFISET TULOSTEET JA JÄLJENNÖKSET...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2013

PALVELUHINNASTO 2013 1 PALVELUHINNASTO 2013 - voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.7.2012 2 2. ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOKSISTA SEKÄ SUUNNITTELUTARVERATKAISUISTA JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSISTÄ

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta

MAANKÄYTTÖ RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS. PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta verollinen hinta RAAHEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS PALVELUHINNASTO 2019 / Rakennetun ympäristön lautakunta 18.12.2018 151 Tuote/palvelu yksikkö 2018 hinta alv 0 % 2019 veroton hinta 2019 verollinen hinta ALV (%) Huom! Lisätietoja

Lisätiedot

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89

1.2 Muut kiinteistö- ja kaavoitusasiakirjat, sekä mittaustoiminnan asiakirjat Alv 0 Alv 24. * Asemakaavamääräykset 6,36 7,89 Kauniaisten kaupunki MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA Yhdyskuntavaliokunta 21.8.2018 77 Voimaantulo 1.1.2019 1 Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot 1.1 Karttatulosteet PAPERI

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo KIINTEISTÖNMUODOSTUSPALVELUT 1. Kiinteistötoimitukset 1 2. Asiakirjat 2 3. Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterinpitäjän säilyttämien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017

Imatran kaupunki. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Kaupunkisuunnittelu. Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 1(17) Imatran kaupunki Palvelu- ja tuotehinnasto 2017 Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto 19.10.2015 72 Maksut ja myyntitulot ohjelma

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 lt Lrrl? ç io KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 Ehdotus ^) ) tr. YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt 26.6.2012 Voimaantulopäivä 16.7.2012 1. VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017

KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 KAUPUNKIKEHITYKSEN MAKSUT JA TAKSAT 2017 Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2017 (alv0%) 2017 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja viranomaistehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018

Palvelu- ja tuotehinnasto 2018 Kaupunkisuunnittelu 1(18) Imatran kaupunki Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut Kaupunkisuunnittelu Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunginvaltuusto 19.10.2015 72 Kaupunkikehittämislautakunta 31.10.2017

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO TUUSULAN KUNTA Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2019 KKL 12.6.2019 voimassa 1.8.2019 alkaen Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 2 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2017 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,81

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2018 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,97

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT

FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT FORSSAN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TAKSAT JA MAKSUT Tekninen ja ympäristötoimi Työaikaveloitus 1 Maankäyttöpalvelut Työaikaveloitus 2 Mittauspalvelut 2 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen,

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

Kartta- ja paikkatietohinnasto

Kartta- ja paikkatietohinnasto Hinnasto 1 (9) Kartta- ja paikkatietohinnasto Espoo on avannut osan paikkatietoaineistoistaan avoimiksi aineistoiksi kaupungin omien rajapintapalvelujen (WFS, WMS) kautta. Avoimien aineistojen päivittyvä

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön 1 TYÖAIKAVELOITUS Aikaveloituksen perusteena käytetään tehtävän suorittamiseen käytettyjä työtunteja. Ulkopuolisen asiakkaan laskuun lisätään voimassa olevan verokannan mukainen alv. Suunnittelu-, toimisto-

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 -

Omistajaselvitys 1/2 h 25,00 - Omistajaselvitys 1/4 h (minimimaksu) 13,00 - Kulttuurikohdeselvitys 5,00 - Työkorvaus / h 49,00 - M A K S U T J A T A K S A T 2011 Tekninen lautakunta 19.1.2011 TEKNINEN TOIMI PALVELUPISTEEN MAKSUT 2011 (alv 0 %) 2011 (alv 23 %) Lupapakettien hinnat (alv 0 %) Rakennuslupapaketti 97,00 - Toimenpide/maisematyölupapaketti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT

HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT HAUKIPUTAAN KUNTA MAANKÄYTÖN TAKSAT Kunnanhallitus 18.12.2006 400 Kunnanvaltuusto 30.1.2007 7 Voimaantulo 1.2.2007 MAANKÄYTÖN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 23%) ovat: Mittaustyöt Laskentapalvelut Epävirallisetotteet

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot B.

Lisätiedot

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Voimaantulo 1.1.2013 Kiinteistötoimitusmaksut Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta (558/95)

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot