Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry 1977-2012"

Transkriptio

1 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

2 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry Historiikin kokoaminen ja kirjoitustyö Clas Hindsberg Ohjausryhmä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja Ulkoasu ja taitto Paula Matikainen Valokuvat Yhdistyksen arkistot Painopaikka Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2012

3 Tervehdys Kehitettäessä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen toimintaa nousi useasti esille asioita joita piti tarkistaa ja selvittää eri lähteistä. Tämä tilanne herätti ajatuksen siitä, että yhdistyksellä olisi hyvä olla historiikki jossa olisi vuosien varrella kertynyt tärkeä tieto yksissä kansissa. Monet jo työelämästä pois siirtyneet aktiivitoimijat muistavat vielä hyvin asioita ja tapahtumia alkuajoilta joten viimeistään nyt olisi korkea aika kirjata tuo tärkeä hiljainen tieto talteen. Yhdistyksen hallituksen toimesta ryhdyttiin etsimään henkilöä, joka voisi koota yhteen vuosien toimintakertomuksista, hallitusten ja vuosikokousten pöytäkirjoista sekä jo työelämästä poistuneiden aktiivien muisteloista Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen historiikin. Clas Hindsberg suostui tähän tehtävään ja niin kutsuttiin koolle alalta jo eläkkeelle siirtyneitä aktiivihenkilöitä tammikuussa Tuolloin paikalla olivat Clas Hindsbergin lisäksi nyt jo edesmennyt Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Göran Westerholm sekä nykyinen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa ja toiminnanjohtaja Anne Karhola. Clas Hindsberg oli laatinut tähän kokoukseen alustavan tekstiluonnoksen, jonka pohjalta muisteloita käytiin. Tämän tapaamisen pohjalta Clas Hindsberg ryhtyi koostamaan varsinasta historiikkitekstiä ja sparraustehtävät siirtyivät veteraaneilta nykyiselle hallitukselle. Teksti luetutettiin toki loppuvaiheessa myös tällä ensimmäisellä työryhmällä sekä pitkäaikaisella yhdistyksen yhteistyökumppanilla Kari Mäkiöllä. Vaikka historiikin kokoaminen muiden tehtävien ohella osoittautui varsin työlääksi, on historiikki nyt puolentoista vuoden työn jälkeen käsissämme. Historiikki sisältää oleellisen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen vaiheista ja alan tapahtumista perustamiskokouksesta lähtien. Yhdistyksen hallitus on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Nyt voimme olla varmoja, että yhdistyksen historia on tallessa myös tuleville polville ja ennen kaikkea meitä itseämme varten. Hallitus kiittää kaikkia työhön osallistuneita, jotka mahdollistivat historiikin toteutumisen. Osalla ohjaustyöhön osallistuneista henkilöistä oli suurempi panos historiikin kokoamisessa ja erityiset kiitokset kuuluvat tietysti Clas Hinsbergille hänen pyyteettömästä ja ahkerasta työstään. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuoden merkeissä toivotamme teille antoisia lukuhetkiä historiikin parissa. Helsingissä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n hallitus Kalle Tuohimaa, puheenjohtaja Harri Karlén Henri Mäkelä Tapio Lehti Ilari Orpana Harri Lehtola Timo Raikko 3

4

5 Hydrauliikan käyttösovelluksia Yhdistyksen perustaminen ja alkuvuosien toiminta 5

6

7 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA ALKUVUOSIEN TOIMINTA Hydrauliikka ja Pneumatiikkayhdistys ry perustettiin vuonna 1977 edustamaan ja palvelemaan Suomessa toimivia hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksiä. Aloitteentekijöitä yhdistyksen perustamiseksi olivat muutamat alalta jo vankan kokemuksen hankkineet suomalaisten yritysten avainhenkilöt, jotka näkivät selkeitä tarpeita hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan toimintaedellytysten kehittämiselle ja alan tunnettavuuden parantamiselle Suomen markkinoilla. Konkreettiset kehittämistarpeet nähtiin markkinakehityksen seuraamisessa, alan näyttely- ja messutoiminnassa sekä alan koulutuksen kehittämisessä. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehittyminen kaupallisena liiketoimintana Kaupallinen liiketoiminta hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteilla alkoi kehittyä Suomessa1950-luvulla ja laajemmassa mitassa 1960-luvulta alkaen. Tuolloin muutamat suomalaiset konealan laitteiden ja komponenttien maahantuontia ja kauppaa harjoittavat yritykset ja kauppatalot kiinnostuivat hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteista. Tuotteilla arveltiin olevan hyvät edellytykset täydentää maahantuojien teknisten tuotteiden tarjontaa. Maahantuojat hankkivat itselleen johtavien yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten hydrauliikka- ja pneumatiikkavalmistajien myyntiedustuksia Suomen markkinoille. Tarjolla olevista suhteellisen harvalukuisista edustuksista syntyi arvatenkin maahantuojien kesken kilpailua, joka silloisissa oloissa lienee viilentänyt yritysten välisiä suhteita. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden menestyksellinen myyntitoiminta edellytti totuttua kattavampaa teknistä tukipalvelua. Eräät maahantuontiyritykset, etenkin ne, joiden edustuksessa oleva tuoteohjelma edellytti kokonaisten järjestelmäratkaisujen toimituskykyä, alkoivat perustaa yrityksiinsä tarvittavaa suunnittelupalvelua ja verstaskapasiteettia kokonaisjärjestelmien rakentamista ja huoltotoimintaa varten. Näissä maahantuontiyritysten palveluorganisaatioissa kehittyi Suomeen ensimmäinen harvalukuinen hydrauliikka- ja pneumatiikkaosaajien sukupolvi. Monet näistä alan ammattimiehistä lähtivät rohkeasti yrittäjiksi perustamaan alaan erikoistunutta uutta liiketoimintaa. Perustettiin hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmärakentamiseen erikoistuneita insinööritoimistoja sekä verstas- ja konepajatoimintaan, huoltoon sekä alan komponentti- ja tarvikekauppaan keskittyviä yrityksiä. Monen tänä päivänä maineikkaan suomalaisen hydrauliikka ja pneumatiikka yrityksen syntyhistoria juontaa alkunsa juuri ja 1970-luvun kehityksestä ja yrittäjyydestä. Samalta ajalta on todettavissa rinnakkaisena kehitystrendinä, että eräät hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kansainväliset valmistajayritykset arvioivat Suomen mark- 7

8 kina-alueen siinä määrin kiinnostavaksi, että alkoivat perustaa omia myynti- ja palveluyhtiöitään Suomeen. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehitykseen Suomessa on merkittävästi vaikuttanut myös Suomen koneenrakennusteollisuuden oma panos hydrauli- ja paineilmatekniikkaan perustuvien erikoislaitteiden ja sovellusten kehittäjänä. Kehitystyötä tarvittiin erityisesti sodan jälkeen 1940-luvun loppupuoliskolla sotakorvaustuotannossa ja hieman myöhemmin kehitettäessä suomalaisten koneenrakennusyritysten orastavaa vientikauppaa. Nämä yleisluontoiset kuvaukset hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan alkuajoista Suomessa ovat esimerkkejä asioista, joiden tuloksena Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n nykyinen jäsenkunta on kehittynyt. Alalla toimivat yritykset olivat, ja ovat vieläkin, omistuspohjaltaan ja suuruudeltaan hyvin erilaisia. Toimijoina löytyy useita kansainvälisten ulkomaisten suuryritysten myynti- ja palveluyhtiöitä sekä merkittävä määrä yrittäjävetoisia suomalaisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet laitteiden ja kokonaisjärjestelmien rakentamiseen sekä huolto- ja koulutuspalveluihin luvulle tultaessa Suomen koneenrakennusalan markkinat olivat jo kehittyneet ja laajentuneet ja hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden edustukset Suomessa vakiintuneet. Suomea oli alettu pitää kiinnostavana ja kasvavana markkina-alueena, ja jo tuolloin se nähtiin myös siltana silloisen Neuvostoliiton markkinoille. Suomessa oli samoihin aikoihin kehittynyt myös omaa puhtaasti hydrauliikka- ja pneumatiikka-alaan kuuluvaa teollista tuotantoa, erityisesti sylinterivalmistusta. Sylinterivalmistajat, vaikkakin kilpailivat keskenään, kykenivät jo 1970-luvulla järjestäytymään yhteistyöhön esiintyen mm. Moskovassa järjestetyssä vienti-symposiumissa yhdessä Suomalaista koneenrakennusteollisuutta edustavien suuryritysten kanssa. Vielä 1970-luvullakin hydrauliikka ja pneumatiikka olivat kaupallisesti nuoria teknologia-aloja ja niitä edustavien yritysten voidaan hyvällä syyllä katsoa toimineen Suomessa alansa teknologian kehittäjinä ja uranuurtajina. Perustellusti voidaan sanoa, että hydrauliikka- ja pneumatiikkayritysten edustama teknologia ja asiantuntemus olivat osaltaan myötävaikuttamassa suomalaisen koneenrakennusteollisuuden voimistuvaan kilpailukykyyn ja menestykseen kehittyvillä vientimarkkinoilla. Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys perustetaan Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksille kävi ilmeiseksi, että tekninen osaaminen ja teknisten ratkaisujen ideointikyky eivät yksistään riittäneet tuloksellisen ja kehittyvän liiketoiminnan ylläpitämiseen. Teknologian ja laadun rinnalla oli tärkeätä analysoida markkinoiden suuruutta ja kehittymistä, edistää markkinointia, parantaa alan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä tukea alan liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä. 8

9 Alan yritysten välisen yhteistyön alullepanijoita olivat Oy Sperry Rand Ab:n toimitusjohtaja Börje Nordberg ja Oy Mecman Ab:n toimitusjohtaja Keijo Koivisto. He päätyivät kutsumaan Suomessa toimivat yritykset koolle yhteiseen kokoukseen, joka pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui edustajia yhteensä kahdestakymmenestäkahdesta alan yrityksestä. Kokouksessa yhteisesti sovittuja asioita ja päämääriä kehittämään valittiin komitea, jonka jäseniksi tulivat Börje Nordberg, Keijo Koivisto, sekä Atoy Oy:stä Antti Järvi. Antti Järvellä oli yhteys Tekniseen Kauppaliittoon, mikä nähtiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Joitakin poimintoja kokouksen asialistasta pöytäkirjamerkintöjen perusteella: Markkinatutkimuksen aikaansaaminen oli tärkeimmällä sijalla kokouksessa. Tutkimuksen sisällöstä ja kattavuudesta keskusteltiin ja annettiin perustetulle komitealle evästyksiä markkinatutkimuksen toteuttamiseksi. Ajatusta alaa kokoavan yhdistyksen perustamisesta kehiteltiin sekä selviteltiin järjestäytymisen juridisia muotoja. Myös yhdistyksen ensimmäinen sääntöluonnos oli käsiteltävänä. Sovittiin, että komitea aloittaa asian johdosta keskustelut Teknisen Kauppaliiton toimitusjohtajan Klaus Vartiovaaran kanssa. Seuranneen selvitystyön tuloksena komitea päätyi esittämään, että perustetaan ja rekisteröidään Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, joka liitetään jäseneksi Teknisen Tukkukaupan Keskusliittoon. Perustamiskokous, 1. toimintavuosi Komitea kutsui alan yritykset uudelleen koolle, ja yhteinen kokous pidettiin Tässä kokouksessa 16 alan yrityksen edustajaa päättivät Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n perustamisesta. Seuraavat yritykset olivat edustettuina perustamiskokouksessa: Alftan Oy Ab Atoy Oy Auramo Oy Cronvall Oy Ab Danfoss Oy Ab Finnhydo Oy Hydro-Pneumatik Oy Ab Ins.tsto Raimo Närhi Ky Julius Tallberg Oy Ab Mecman Oy Ab Mercantile Oy Ab Pimatic Oy Ripetuote Oy Sperry Rand Oy Ab, Vickers Valtameri Osakeyhtiö Volvo Auto Oy Ab Yhdistyksen kotipaikaksi merkittiin Helsingin kaupunki. Yhdistys päätettiin rekisteröidä ja liittää Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton jäsenyhdistykseksi. Tekninen Tukkukaupan Keskusliitto hyväksyi sittemmin yhdistyksen jäsenyyden Poimintoja perustamiskokouksen pöytäkirjasta: Pöytäkirjassa vahvistetaan yhdistyksen perustaminen ja perustamiseen liittyvät juridiset ja käytännön asiat. Pöytäkirjassa määritellään jäsenten vuosimaksuksi 100 markkaa. Markkinatutkimuksen käytännön järjestelykustannusten oli määrä sisältyä vuosimaksuun. 9

10 Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäinen hallitus, jonka kokoonpano muodostui seuraavaksi: Hallituksen puheenjohtaja: Börje Nordberg, Oy Sperry Rand Ab, Vickers Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Keijo Koivisto, Oy Mecman Ab Antti Järvi, Atoy Oy Jyrki Auramo, Auramo Oy Lasse Peltola, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy Hallituksen varajäsenet: Raimo Närhi, Ins. tsto Raimo Närhi Ky Ilmari Äikää, Finnhydo Oy Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran Tärkeänä pidetyn markkinatutkimuksen valmisteluun ryhdyttiin välittömästi. Markkinatutkimuksen suorittaminen oli määritelty perustetun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n yhdeksi päätehtäväksi. Vuoden 1976 myyntiä koskeva markkinatutkimus saatiinkin organisoiduksi ja toteutetuksi jo alkukesällä Markkinatutkimukseen liittyvät yrityskohtaiset myyntitiedot keräsi ja koosti puolueettomana ja luotettuna tahona Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton toimitusjohtaja Klaus Vartiovaara. Tähän ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 20 jäsenyritystä, joiden arvioitiin edustavan 62% alan kokonaismarkkinoista. Tuloksen edustavuuden parantamiseksi hydrauliikan myyntivolyymiin lisättiin hallituksen arvion perusteella vielä 15,2 milj. mk, joka jakautui usealle eri tuoteryhmälle. Markkinatutkimuksen vuoden 1976 kokonaismyynti arviolisäyksineen vahvistettiin toimitusjohtaja Klaus Vartiovaaran päivätyllä kirjeellä seuraavasti: Hydrauliikka: 72,6 milj. mk (n.12,2 milj. ) Pneumatiikka13,9 milj. mk (n.2,3 milj. ) Yhdistyksen suorittaman ensimmäisen markkinatutkimuksen kokonaismyynnin volyymiksi saatiin siis 86,5 milj. mk (n.14,5 milj. ). Tutkimuksen tulos oli hyvä alku Suomen markkinoiden suuruuden ja markkinakehityksen arvioimisessa, vaikka tulosta olikin vielä pidettävä edustavuudeltaan vajavaisena. Alkuvuosien myyntikehityksien havainnollistamiseksi seuraavaan taulukkoon on koottu kahden ensimmäisen toimintavuoden markkinatutkimuksen antamat myynnin volyymit: Tutkimusta koskeva vuosi: Hydrauliikka: 159,9 milj. mk (n.26,9 milj. ) 174,9 milj. mk (n.29,4 milj. ) Pneumatiikka: 34,6 milj. mk (n.5,8 milj. ) 41,7 milj. mk (n.7,0 milj. ) Kokonaismyynti: 194,5 milj. mk (n.32,7 milj. ) 216,6 milj. mk (n.36,4 milj. ) 10

11 Vuoden 1977 sääntömääräinen vaali- ja syyskokous kutsuttiin koolle Kokouskutsun asialistalla oli: Markkinatutkimuksen suorittaminen v Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely talvella/keväällä Alan tarjous-, myynti- ja toimitusehdot. Ensimmäisen toimintavuoden 1977 vuosikertomus julkistettiin Edellä esitettyjen asioiden lisäksi oli Tullilaitoksen kanssa käsitelty paineastia-asetuksen tulkintaan liittyviä ongelmia. 2. toimintavuosi 1978 Vuosikokouksessa olivat tärkeimpinä asioina Vuoden 1977 myyntiä koskeva markkinatutkimus. Keväällä 1979 pidettävä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkanäyttely sekä hallituksen evästäminen näyttelyn suunnittelussa. Näyttelyn teemaksi määriteltiin: Mahdollisimman informoiva. Kokouksen puheenjohtaja Börje Nordberg huomioi avauspuheessaan erityisesti teollisuusneuvos Arvi Jämsän, joka nyt ensimmäistä kertaa osallistui yhdistyksen toimintaan. Arvi Jämsän johtama Jämsän Konepaja ja Valimo Oy todettiin jo pidempään olleen Metalliteollisuuden Keskusliiton (MET:n) jäsen. MET:n hydrauliikkajaoksen toiminta ja rooli herätti kokouksessa paljon kiinnostusta ja keskustelua. Arvi Jämsän myötävaikutuksella saatiin järjestötasolla luoduksi yhteys MET:iin, jolla jo tällöin oli aktiivisesti toimiva hydrauliikkajaos ja vakiintunut yhteys hydrauliikka- ja pneumatiikka alan eurooppalaiseen kattojärjestöön CETOP:iin (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques). 3. toimintavuosi 1979 Vuoden 1979 keväällä yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut 55 yritykseen. Vuoden 1978 kokonaismyyntiä koskevaan markkinatutkimukseen osallistui 95% hydrauliikkayrityksistä ja 90% pneumatiikkayrityksistä. Markkinatutkimuksen tulos on esitetty edellä. Ensimmäinen Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely järjestettiin Espoossa Teknillisen Korkeakoulun tiloissa Dipolissa. Osallistujina oli 41 alan yritystä. Näyttelyn ensimmäiseksi päiväksi oli järjestetty teemaluento, jonka aiheena oli Puhtaus Hydrauliikassa. Näyttely oli yhdistyksen jäsenyritysten ensimmäinen yhteinen esiintyminen, ja siitä alkoi ja kehittyi merkittävä säännöllisesti toistuva alan tapahtuma, joka kerta kerralta keräsi suuren joukon alan asiakaskuntaa sekä alasta kiinnostuneita asiantuntijoita ja opiskelijoita tutustumaan hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan tarjontaan ja kehitykseen. Uusina asioina yhdistyksessä koettiin tärkeäksi hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan koulutustarve ja mahdolliset yhteistyökumppanit koulutusasioissa. Potentiaalisina yhteistyökumppaneina mainitaan Tampereen teknillinen korkeakoulu, Helsingin ja Jyväskylän teknilliset opistot sekä Ammattikasvatushallitus. Myös alaa koskevat pätevyysvaatimukset ja pätevöityminen todistuksineen otettiin ensi kerran puheeksi. Vuoden 1979 hallituksesta huomionarvoista on Teollisuusneuvos Arvi Jämsän, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy:n perustajan, sekä toimitusjohtaja Mauri Mäkelän, merkittävän hydrauliikka-alan myynti- ja jakeluorganisaation M-Tek Oy:n perustajan, valinta yhdistyksen hallitukseen 11

12 Börje Nordbergilla ollessa vankka asema yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus toteaa kokouspöytäkirjassaan , että neuvottelut on päätetty aloittaa seuraavien koulutusorganisaatioiden kanssa: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus INSKO Ammattienedistämislaitos (AEL) Tavoitteeksi asetettiin monitasoisen kurssitoiminnan kehittäminen asentajatasosta alkaen insinööritasolle saakka. Myynti- ja Toimitusehtoja päätettiin ryhtyä valmistelemaan lähtien Pohjoismaiden yleisistä toimitusehdoista NL70 (komponenttimyynti) ja NLM 71 (järjestelmämyynti). Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alojen yleiset myynti- ja toimitusehdot vahvistettiin ja otettiin käyttöön vuonna Alan myynti- ja toimitusehdot koettiin tärkeäksi aikana, jolloin inflaatio oli Suomessa voimakasta ja kustannustaso oli jatkuvassa nousussa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi markka devalvoitiin useaan otteeseen, mikä vuorostaan nosti hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden markkamääräisiä maahantuontihintoja. Suomen liittyminen Euroopan unioniin, kilpailulainsäädännön kehittyminen sekä liiketoiminnan yleinen kansainvälistyminen tekivät kuitenkin omat kotimaiset myynti- ja toimitusehdot 1990-luvulla tarpeettomiksi. Yhdistyksen alkuvuosien toiminnan painopistealueita olivat: Messu- ja näyttelytoiminta Markkinatutkimus Alan koulutuksen kehittäminen ja tukeminen, sekä yhteyksien luominen viranomaisiin ja teknisen koulutuksen instituutioihin Yhteyksien luominen eurooppalaiseen hydrauliikkaja pneumatiikka alan järjestöön CETOP:iin Myynti- ja toimitusehtojen aikaansaaminen Edellä esitetyistä kuvauksista yhdistyksen alkutaipaleelta ilmenee, että tarpeellisiksi koettujen asioidten valmistelu ja toteutus käynnistyivät tehokkaasti ja viivytyksettä, erityisesti vuosittaisten markkinatutkimusten toteuttaminen ja alan erikoisnäyttelyn järjestäminen. Yhdistys ryhtyi nopeasti laajentamaan ja syventämään toimintakenttäänsä myös uusille jäsenyritysten tärkeiksi kokemille alueille. 12

13 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN 13

14

15 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN Uuden vuosikymmenen 1980 alkaessa Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys oli vakiinnuttanut asemansa hydrauliikka- ja pneumatiikka-alalla toimivia yrityksiä kokoavana ja palvelevana yhteisönä ja edunvalvontajärjestönä. Markkinatutkimus oli jo muodostunut vuosittaiseksi toimintarutiiniksi, näyttely- ja messutoiminta oli saatu hy- välle alulle ja yhteydet koulutuksesta sekä tutkimuksesta vastaaviin viranomaisiin ja koulutusjärjestöihin oli luotu. Hyvin onnistuneet alan erikoisnäyttelyt vuosina 1979 ja 1981 lisäsivät yhdistyksen jäsenmäärää, joka vuonna 1981 oli noussut 62 yritykseen. Tällöin olivat käytännöllisesti Hydrauliikan Hydrauliikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto Suomessa Suomessa logaritmisella logaritmisella asteikolla asteikolla Teoll.tuot. dameur Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Esityksessä nähdään hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden vuotuisen kokonaismyynnin kehitys vuodesta 1976 alkaen. Esitetyt myyntiluvut perustuvat yhdistyksen vuosittain tekemään markkinatutkimukseen. 15

16 katsoen kaikki Suomessa vakinaisesti toimivat alan yritykset jo liittyneet yhdistyksen jäseneksi. Alan myynnin kehittyminen muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Yhdistyksen vuosittain toimeenpanema markkinatutkimus osoittautui oivalliseksi työkaluksi jäsenyritysten myynnin seurannassa ja markkinointi- ja myyntipanostusten suunnittelussa. Sivujen 15 ja 16 kaavioissa on esitetty hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa vuosina yhdessä Suomen teollisuuden kokonaistuotannon kehityskuvaajan kanssa. (Luvut on graafiseen muotoon koostanut Raimo Laine, Nestepaine Oy.) Vertailtaessa alan myyntivolyymin kehitystä ja vastaavaan teollisuustuotannon kehitykseen havaitaan yleistrendinä, että hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan myynti on noussut vuosittain lähes säännönmukaisesti nopeammin kuin vastaavan ajan teollisuustuotannon nousu luvun loppuun mennessä alan myynnin nousu ylitti teollisuustuotannonnousun noin 2,5-kertaisesti, ja 2010 ylitys oli jo noin 3,2-kertainen. Hydrauliikan Hydraulikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto teollisuustuotanto Suomessa Suomessa indeksisarjoina indeksisarjoina 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Teoll.tuot.indeksi -76=1 Hydrauliikka indeksi -76=1 Pneumatiikka indeksi -76=1 16

17 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomesssa (MEUR) Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa (MEUR) 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Kasvukehityksen osalta on kuitenkin syytä huomata, että sekä myynnin että teollisuustuotannon kehityskuvaajat antavat epärealistisen myönteisen kuvan todellisten myynti- ja tuotantovolyymien kehittymisestä. Syynä tähän on 1960-luvulta 1990-luvun alkuun saakka tapahtunut Suomen kotoperäisen kustannustason nopea nousu, jota useaan eri otteeseen jouduttiin kompensoimaan Suomen markan devalvoinneilla, mikä tuohon aikaan oli Suomessa liiankin vakiintunut menettely maan hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Näistä asioista on jäljempänä joitakin kommentteja kulloinkin käsiteltävän vuoden ja ajanjakson kohdalla. 17

18 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti ( ) asukasta kohti Euroopassa 2010 Kaavion otsikko Alamme merkityksestä Suomelle kertoo havainto, että hydrauliikan ja pneumatiikan myynti asukasta kohti (78 ) on Suomessa Euroopan korkein. Tästä tosiseikasta on helppo tehdä johtopäätös, että se on todennäköisesti suurin myös koko maailmassa. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että niiden Suomen teollisuudessa valmistettavien koneiden ja laitteiden osuus, joissa hydrauliikan ja pneumatiikan määrä on suuri, on suhteellisesti ottaen korkea, oli kysymys liikkuvan kaluston, laivapuolen tai teollisuuden sovelluksista. Oheinen taulukko antaa myynnistä asukasta kohti Euroopassa havainnollisen kuvan. SUOMI RUOTSI SVEITSI SAKSA ITALIA BELGIA RANSKA UK HOLLANTI SLOVENIA ESPANJA TURKKI PUOLA ROMANIA EURO/AS. YHTEENSÄ EURO/AS. PNEUM. EURO/AS. HYDR. Tiedot perustuvat CETOP:n tilastoon vuodelta 2010 ja Euroopan maiden väkilukuihin samalta vuodelta (Wikipedia). 18

19 Hallintoresursseja kehitetään Alan myynnin kasvaessa ja yhdistyksen toiminnan kehittyessä ja monipuolistuessa hallinnolliset tehtävät sekä työmäärä lisääntyivät yhdistyksessä. Tämä johti osaltaan yhdistyksen vetovastuun, lähinnä puheenjohtajuuden, vaihdoksiin muutaman vuoden välein. Puheenjohtajavaihdokset tapahtuivat tietysti jäsenistön äänestyksen tuloksena, mutta aina järkevin perustein ja ilman dramatiikkaa. Hallinnollisen työtaakan keventämiseksi yhdistys kiinnitti 1980-luvun lopulla ulkopuolisen henkilön hoitamaan ja kehittämään yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä sekä messu- ja tiedotustoimintaa. Tehtävään valittiin Kari Mäkiö, Suomen Erikoismessut Oy, joka oli jo vuodesta 1983 alkaen hoitanut yhdistyksen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkamessujen järjestämisen sekä markkinatutkimuksen koostamisen. Vuonna 1997 yhdistys sai pysyvän kiinteän osoitteen yhteydenpitoa varten, kun Kari Mäkiö nimitettiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi luvun lopulla markkina- ja trenditutkimusten sisältöä kehitettiin jatkuvasti seuraten jäsenkunnan ja myös CETOP:n lisääntyvää informaation tarvetta. Toteutuksessa siirryttiin tietokonepohjaiseen myyntitietojen keräilyyn ja tulosten julkaisuun. Osana yhdistyksen ammattimaisen ja lainmukaisen toiminnan varmentamista yhdistyksen sääntöjä ajanmukaistettiin vuonna Tämän jälkeenkin on yhdistyksen sääntöjä aika ajoin päivitetty vastaamaan ajan ja kehittyvän lainsäädännön vaatimuksia. Viimeksi säännöt on päivitetty vuonna Kari Mäkiön luopuessa tehtävistään yhdistyksessä vuonna 1999 valittiin yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi Anne Karhola, joka yrityksensä Yrityspalvelu An-Net Oy:n tarjoamin resurssein ryhtyi hoitamaan yhdistyksen laaja-alaiseksi kehittynyttä hallinnointia alkaen. Markkinatutkimuksen suorittaminen kehittyi edelleen ja muuttui nettipohjaiseksi vuosituhannen vaihteessa. Yhdistyksen puheenjohtajakaudet ja hallitukset On mielenkiintoista havaita, miten jäsenyritysten nimet vuosien kuluessa ovat muuttuneet, vaikka alalla toimivien vastuuhenkilöiden nimet ovat vaihtuneet harvakseltaan. Yritysten nimimuutokset heijastelevat osaltaan läntisten teollisuusmaiden alan valmistajayritysten omistusjärjestelyjä, yritysfuusioita ja strategisia yhteistyö-sopimuksia, joiden tarkoituksena oli saada aikaan kilpailukykyisempiä tuoteohjelmakokonaisuuksia ja kattavampia ja tehokkaampia myynti- ja palveluorganisaatioita. Edellä kuvattu kehitys heijastui luonnollisesti myös Suomessa toimiviin tuoteedustuksiin ja palveluorganisaatioihin. Puheenjohtajakaudet Börje Nordberg Mauri Mäkelä Börje Nordberg Mauri Mäkelä Paul Pallasto Mauri Mäkelä 1992 Paul Pallasto Tuomo Väänänen Paul Pallasto Ilari Orpana Kalle Tuohimaa

20 Puheenjohtajat vasemmalta Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Tuomo Väänänen. Ilari Orpana toimi puheenjohtajana vuosina Kalle Tuohimaa on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. 20

21 Joitakin tunnusomaisimpia toiminnan pirteitä puheenjohtajakausittain Vuodet: , Toimitusjohtaja Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Yhdistys muodostettiin ja yhdistyksen toiminnalle luotiin suuntaviivat Markkinatutkimus- ja näyttelytoiminta käynnistyi yhdistyksen käytännön toiminnaksi Koulutusasioita ryhdyttiin selvittämään ja kehittämään yhteistyötä soveltuvien koulutusinstituutioiden kanssa Vuodet: , , 1992 Toimitusjohtaja Mauri Mäkelä (M-Tek Oy) Alan erikoisnäyttelykonsepti kehittyi ammattimaiseksi markkinointihenkiseksi messutoiminnaksi. Aiemmin aloitettuja palvelutoimintoja kehitettiin Vuodet: lukuun ottamatta vuosia 1992 ja Toimitusjohtaja Paul Pallasto (Rexroth Oy, Bosch Rexroth Oy) Paul Pallasto voidaan katsoa edustaneen seuraavaa nuorempaa sukupolvea uusin näkemyksin ja nykyaikaisin toimintatavoin Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan kaikinpuolinen kehittäminen ja kansainvälistäminen Suhteiden vakiinnuttaminen Tampereen Teknilliseen Yliopistoon Vuodet: Toimialajohtaja Tuomo Väänänen (Berendsen PMC Oy) 20-vuotisjuhlamessujen ja CETOP:iin liittymisen valmistelutyö Suomen päämarkkinoihin suunnattu markkinatutkimus asiakaskyselynä Tuomo Väänänen jätti puheenjohtajantehtävänsä , siirtyessään työurallaan toiselle alalle. Tällöin varapuheenjohtajana ollut Paul Pallasto nousi jälleen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja toimi tässä tehtävässä vuoteen 2003 saakka. Vuodet: Varatoimitusjohtaja Ilari Orpana (Polarteknik PMC Oy Ab) Osallistuminen jäsenenä CETOP:in toimintaan CETOP:in koulutusohjelman implementointi yhdistyksen palvelukonseptiin Messujen järjestämisoikeuden myynti Vuodet: 2008 Toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa (Bosch Rexroth Oy) Yhdistyksen strategian ja nykyaikaisen imagon kehittäminen Yhdistyksen valmiudet tukea jäsenyrityksiä palveluiden ja liikekumppanuuden kehittämisessä Toiminnan perusteet mietittiin ja päivitettiin ilmentämään yhdistyksen arvoja ja tavoitteita, Määriteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen visio, missio ja strategia Uudistettiin yhdistyksen ilme, teetettiin uusi logo ja kotisivut uusittiin 21

22 Yhdistyksen juhlavuosi 1997 Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistyksen perustamisesta oli kulunut 20 vuotta. Yhdistys halusi osoittaa ja tuoda näkyville tämän alaa koskevan virstanpylvään ja vahvistaa yhdistyksen merkitystä alalla toimivien yritysten ja alaan liittyvien sidosryhmien kokoajana ja yhteistyön kehittäjänä. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin 20-vuotisjuhlajulkaisu, jossa esiteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen asemaa ja merkitystä Suomen markkinoilla. Monikielinen julkaisu oli suunnattu erityisesti ulkomaisille CETOPvuosikokoukseen osallistuville vieraille. Messujärjestäjän toteuttaman juhlajulkaisun ja CETOPvuosikokouksen vapaamuotoisen kokousohjelman avulla yhdistys halusi esitellä Suomea kehittyneenä teollisuusmaana, sen korkeatasoista koneenrakennusteollisuutta ja kehittynyttä aikaansa seuraavaa koulutus- ja tutkimustoimintaa. Lisäksi julkaisussa esiteltiin Suomen markkinoita ja markkinavolyymin kehitystä sekä Suomen asemaa ns. Baltian Ryhmän markkina-alueen keskuksessa, josta käsin oli hyvät ja toimivat yhteydet lähialueille mukaan lukien Länsi-Venäjän ja Murmanskin alueet. Julkaisussa tukijoina esiintyivät alan korkeimman opetuksen ja tutkimuksen tahoja edustavat Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) Hydrauliikan ja automatiikan laitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Erinomaisesti onnistuneet järjestelyt sekä samanaikaiset messut olivat arvatenkin vaikuttavina tekijöinä, kun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry hyväksyttiin CETOP:n viralliseksi jäseneksi samana vuonna Poimintoja joiltakin yhdistyksen toimintavuosilta Seuraavassa esitetään katsaus yhdistyksen hallituskausiin aluksi 5:n ja myöhemmin 10 vuoden välein sekä esimerkkejä yhdistyksen hallituskokoonpanoista ja kyseiselle ajalle tunnusomaisesta maan talouden tilasta. Liiteosassa lueteltuna yhdistyksen jäsenyritykset ja hallitukset vuosittain. Yhdistyksen 5. toimintavuosi 1981 Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja: Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Hallituksen varsinaiset jäsenet: Tapio Heino (Pimatic Oy) Keijo Koivisto (Oy Mecman Ab) Raimo Närhi (Ins. tsto Raimo Närhi Ky) Ilmari Äikää (Finnhydo Oy) Jäsenyritysten lukumääräksi vuonna 1981 kirjattiin 62 alan yritystä. Huomioita ajankohdan taloustilanteesta Suomessa Sivun 16 graafisesta esityksestä nähdään alan myynnin kehittyneen ripeästi vuosina Myynnin todellinen volyymin kasvu oli kuitenkin huomattavasti hitaampaa johtuen siitä, että Suomen markka devalvoitiin peräti 3 otteeseen vuosien aikana. Tällöin Suomen markka heikentyi n.17 %:lla valuuttakoriin kuuluviin valuuttoihin nähden. Vuonna 1982 markka devalvoitiin vielä uudelleen n.10 %. Toistuvat ja ennalta arvaamattomasti toimeenpannut markan devalvoinnit aikaansaivat jäsenyrityksille usein työläitä ja hankalia tilanteita, kun maahan tuotavien tuotteiden markkamääräiset hinnat saattoivat nousta devalvointiprosentin verran ilman ennakkovaroitusta. 22

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön 1950 Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön kanssa. Suosituimmaksi puimurimalliksi Suomessa tuli

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.)

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.) RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.) RATSASTUSSEURAN SAANNOT (R. Y.) 1 Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä 2 :ssä mainittujen ratsastusurheilun harrastajien

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilotsʼ Association Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Lentäjäliitto Finnish Pilots Association. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot