Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala"

Transkriptio

1 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa

2 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät... 2 Tutkintojen muodostuminen... 3 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 4 Kaikille pakollinen tutkinnon osa:... 4 Asiakaspalvelu 30 osp... 4 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Asiakkuuksien hoito 30 osp Visuaalinen myyntityö 30 osp Toimistopalvelut 30 osp Talouspalvelut 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Tuoteneuvonta 15 osp Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa... 68

3 Yleistä Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla ja Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalalla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, yhteisten tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien tavoitteet on määritelty ammattitaitovaatimuksena. Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, - välineiden, -menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen na. Tutkinnot suoritetaan oppilaitosmuotoisena opetussuunnitelman perusteiden ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (= kolme vuotta). Opiskeluaika voi kuitenkin vaihdella yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi vuotta. Erityisistä syistä opiskelijan opiskeluaika voi myös pidentyä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta eli työssäoppimista vähintään 30 osaamispisteen verran. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden sekä sähköisen kaupankäynnin tehtävissä. Osaamisalan suorittanut osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, asiakasneuvoja, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, palveluvastaava, markkinointi- tai myyntiassistentti

4 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Oppimisympäristöinä ovat: luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, liikuntasalit, kuntosali, atk-labra, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) yritykset ja organisaatiot harjoitusyritystoiminta palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu verkkoympäristö (Moodle) työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) koti internetin kautta Oppimismenetelminä käytetään tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen - opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin) - yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat ja asiantuntijat - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen - oppimispäiväkirjat, portfoliot - monimuoto-opetus, jossa vaihtelevat lähi- ja verkkojaksot yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - projektit (Avoimet Ovet, messut, tapahtumat ym) - yhteistoiminnallinen oppiminen - harjoitusyritystoiminta opiskelijan oppimisprosessin tukemista - opettajan tuki ja ohjaus (tarvittaessa tukiopetusta) - käytännönläheiset tehtävät - tekeminen - työpaikalla työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat, sovellukset - blogit, some - tablettien ja älypuhelimien hyödyntäminen 2

5 Tutkintojen muodostuminen Tutkinnot muodostuvat ammatillisista (135 osp), yhteisistä (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Liiketalouden perustutkinto, merkonomi opinnot laajuus ammatilliset tutkinnon osat 135 osp kaikille pakollinen tutkinnon, 30 osp osaamisalan mukaiset tutkinnon osat, 95 osp valinnaiset tutkinnon osat, 10 osp yhteiset tutkinnon osat 35 osp pakolliset 19 osp valinnaisia 16 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua ammatillisista tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista tai jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvista yksilöllisistä tutkinnon osista yhteensä 180 osp Tutkinnon muodostuminen peruskoulupohjaisessa osaamisalassa Ensimmäinen vuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen ja osaamisalan opinnot alkavat ensimmäisen vuoden lopussa. Yhteiset tutkinnon osat samoin kuin työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (N) sijoittuvat koko koulutuksen ajalle seuraavasti. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita työpaikalla suoritettavia tutkinnon osia taulukossa olevien tutkinnon osien lisäksi. Kaikki tutkinnon osat löytyvät värikartoista (liite 1, 2 ja 3) Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (pk-pohjainen) 1. vuosi Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 1.vuosi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti 30 osp/ Asiakkuuksien hoito 30 osp 2. vuosi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti 30 osp + N / Asiakkuuksien hoito 30 osp Tuoteneuvonta 15 osp + N / Sähköinen kaupankäynti 15 osp +N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3. vuosi Visuaalinen myyntityö, 30 osp + N Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp + N / Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp + N Yrityksessä toimiminen, 15 osp + N / Yrityksen toiminnan suunnittelu 15 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan tutkinnon osat Talouspalvelu 30 osp Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan tutkinnon osat Talouspalvelut 30 osp + N Toimistopalvelut 30 osp + N Kirjanpito, 30 osp+ N/ Palkanlaskenta 30 osp + N Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 sp + N Yrityksessä toimiminen 15 osp + N / Yrityksen toiminnan suunnittelu 15 osp + N 3

6 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset: hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - huolehtii työympäristöstä - valmistautuu palvelutilanteisiin - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selvittää toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa palvelutilanteen, jolloin Asiakaspalvelijana toimiminen hän - huolehtii työympäristöstä ASPA1 Asiakaspalvelijan perustaidot 4,5 osp - valmistautuu palvelutilanteisiin yrityksen liikeidean tunteminen kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen, työturvalli- - palvelee ulkoista ja sisäistä suus ja ergonomia, tietoturva asiakasta valmistautuminen palvelutilanteeseen - hyödyntää kielitaitoaan omasta työympäristöstä huolehtiminen asiakaspalvelussa asiakaspalvelijan tiedot ja taidot, asiakaspalvelutyö, asiakaspalvelutilanteen - hoitaa palvelutilanteiden vaiheet, haastavat asiakaspalvelutilanteet, jälkitoimet asiakaslähtöisyys, asiakaskohderyhmien määrittely - selvittää toiminnan kannattavuutta. ASPA2 Asiakaspalvelijan lakiosaaminen 1,5 osp työntekijän oikeudet ja velvollisuudet kuluttajasuojalaki sopimusoikeus Laajuus Ajoitus 15 osp 1. vuosi ASPA3 Kannattavuusajattelu ja asiakaspalvelun laskutoimitukset 3 osp yrityksien kustannusten tunnistaminen, myyntihinnan laskeminen, kateprosentti ja arvonlisävero, tutustuminen tuloslaskelmaan ja taseeseen Asiakaspalvelijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot ASPA4 Asiakaspalvelijan suullinen ja kirjallinen viestintä 3 osp työelämän yhteistyö- ja tiimityöskentely asennoituminen keskusteluun ja keskusteluun osallistuminen keskustelun johtaminen tavoitteelliset ryhmäviestintätilanteet työelämässä ja niiden työskentelytekniikkaa (esim. keskustelut, palaverit, neuvottelut ja kokoukset) 4

7 työskentelytekniikka, neuvottelun ja kokouksen kirjallisten asiakirjojen kirjoittaminen (esim. kutsut, asialista, esityslista, pöytäkirja, pöytäkirjanote, pohjamuistio, neuvottelumuistio) - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä Työskentely aidossa työympäristössä ASPA5 Palvelen asiakkaita ruotsiksi 1,5 osp asiakaspalvelun perussanastoa ja -tilanteita ruotsiksi opastaminen ASPA6 Palvelen asiakkaita englanniksi 1,5 osp myymälässä: opastaminen, tiedusteluihin vastaaminen, palautusten ja reklamaatioiden käsittely, hinnoista, alennuksista ja palveluista kertominen toimistossa: suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet, vieraiden vastaanottaminen, toimitilojen ja yrityksen esittely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. ASPA7 Asiakaspalvelijan tietotekniset taidot 6 osp työvälineohjelmat (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, kuvankäsittely, laitteen ja tiedon jne eli A- kortin asiat ja lisäksi työvälineohjelmien yhteiskäyttö) toimistotyön perustoiminnot raporttien, tilitysten ja tilastojen hoitaminen ja ylläpito, tietoturva toimistotyössä sekä asiakirjojen hävittäminen ja arkistointi, kopio- ja monistuskoneen sekä tulostimen käyttö. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät tietokoneluokat tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin, myyntityö) Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. ASPA8 Asiakaspalvelu käytännössä työpaikalla tapahtuva oppiminen ks. sisältö näytön kuvauksesta 6 osp 9-30 osp Asiakaspalvelun osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Asiakaspalvelu (ulkoinen ja/tai sisäinen asiakaspalvelu) Aidossa työympäristössä erilaisissa asiakaspalvelun työtehtävissä Toimistotehtävien hoitaminen/ Aidossa työympäristössä toimistotyötehtävissä työpaikalla/koululla Tietotekninen osaaminen Esimerkiksi rekistereiden, raporttien, esityksien, lomakkeiden tai Englannin kielen asiakaspalvelutilanteis- työraportin laatiminen, 5

8 sa Ruotsin kielen asiakaspalvelutilanteissa Työ/Näyttöympäristö: Työympäristönä esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, kirjasto, infopiste, kuntokeskus, toimisto, varasto, oppilaitos Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. (esim. raportti toteutettaisiin sähköisesti asiakirjastandardia noudattaen (sis. suomi, englanti, ruotsi ja tietotekninen osaaminen) Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Asiakaspalvelun työtehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti palvellen sisäisiä ja/tai ulkoisia asiakkaita Asiakaspalvelun toimistotyötehtävissä (asiakirjojen, esityksien tekeminen, raporttien laatiminen) Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää? Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä A-ajokortti Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia ja toimii saamansa palautteen toimii työssään toiminta-ja työkykyään edistävästi. suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti työskentelee laaditun asiakaspalvelun eri vaiheissa suunnitelman laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit toimii organisaation laatu ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. 6

9 ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja välineiden käyttö ajokorttitasoisesti ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 olevan tiedon Valmistautuminen Työympäristöstä huolehtiminen Palvelutilanteen hoitaminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää tutuissa tilanteissa keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- hyödyntää ohjattuna tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna työympäristönsä toimivuudesta selvittää opastettuna työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee ohjatusti asiakkaita organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaan lukien haasteelliset asiakastilanteet käyttää keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä sekä materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti hyödyntää tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii työympäristönsä toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia noudattaa omaa toimialaa koskevia noudattaa omaa toimialaa säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia tutuissa palvelutilanteissa hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä muista sidosryhmistä huolehtii oma-aloitteisesti työympäristönsä toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon organisaation ohjeet selvittää työyhteisöä koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita organisaation palvelee asiakkaita organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaan lukien vaihtelevissa haasteelliset asiakastilanteet tilanteissa mukaan lukien koskevia säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia tavanomaisissa palvelutilanteissa valitsee sopivat työ- ja viestintävälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa organisaation ja valmistajan ohjeiden käyttää työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti haasteelliset asiakastilanteet noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia vaihtelevissa palvelutilanteissa toimii kuten työnantajan ja toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työntekijän vastuut ja sekä alan työ- ja virkasopimukset velvollisuudet sekä alan työ- ja edellyttävät virkasopimukset edellyttävät vastaa ohjattuna asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin vastaa asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- ja virkasopimukset edellyttävät palvelee asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä 7

10 Jälkitoimien hoitaminen ottaa vastaan ja välittää tarvittaessa ottaa vastaan ja välittää edelleen tavanomaisia ulkoisilta tai tarvittaessa edelleen sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä tavanomaisia ulkoisilta tai sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä oikeille henkilöille ja tahoille tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa Toimistotehtävien tuottaa ohjattuna organisaation hoitaminen ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa ruotsinkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset osallistuu ohjattuna raporttien ja tilastojen laadintaan käsittelee ohjatusti asiakirjoja organisaation ohjeistusten noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjatusti työyhteisönsä tuottojen ja kustannusten se selvittämiseen ottaa vastaan ja välittää tarvittaessa edelleen tavanomaisia ulkoisilta tai sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä oikeille henkilöille ja tahoille huomioiden asian tärkeyden ja kiireellisyyden tekee sovitut ja organisaation tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa vaihtelevissa palvelutilanteissa tuottaa organisaation tuottaa itsenäisesti organisaation ohjeistuksen mukaisia ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja tavanomaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset laatii organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyviä raportteja, tilastoja ja tilityksiä käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää ryhmän jäsenenä työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä erilaisia katteita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja palvelee asiakkaita suomen selviytyy auttavasti palvelutilanteesta kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla ruotsinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset laatii organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyvät tilitykset, raportit ja tilastot sekä hoitaa niiden ylläpidon käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti organisaation ohjeistusten noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita annettujen valtuuksien palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suo- men tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 8

11 vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä ruotsin kielellä sekä hoitaa muulla kielellä. palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, tietoturva, eikä aiheuta vaaraa eikä aiheuta vaaraa itselleen tai itselleen tai muille muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimien palvelutilanteessa. Työympäristönä voi olla esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 9

12 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy seuraa myynnin kehitystä selvittää toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät valmistautuu palvelutilanteisiin Myyjän perustaidot KAPA1 Valmistautuminen myyntityöhön 1,5 osp yrityksen liikeidean ja oman alan yritystoiminnan tunteminen asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus myynti- ja palvelukonseptin tunteminen tuote- ja palvelutietämys kilpailijat ja asiakaskohderyhmät kestävä kehitys kaupassa turvallisuus ja ergonomia Laajuus Ajoitus 6 osp vuosi Aspan jälkeen KAPA2 Kaupan säädökset 1,5 osp kuluttajansuojalaki ja muut kauppaan liittyvät lait (aukioloajat, tuoteturvallisuus, hinnan ilmoittaminen, asiakastietojen säilytys ja tallennus). Kielitaitoinen myyjä KAPA3 Kaupan ruotsi 1,5 osp hinnat ja kassatyöskentelyn perusfraasit ruotsiksi tavaratalon osastot puhelinpalvelun perustilanteita messut asiakaspalaute reklamaatio tuotteesta kertominen lyhyesti KAPA4 Kaupan englanti 1,5 osp myymälätyypit, osastot ja tuoteryhmät myyjän työtehtävät myyntitilanteen hoitaminen: asiakkaan tarpeiden kartoitus, tuotteiden esittely, käytön opastus, kaupan päättäminen, maksu- ja toimitusehdoista sopiminen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatio, koulun kahvila, Hymy-myymälä - Yritysvierailut, yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kii- 10

13 reapu kauppoihin, myyntityö) tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy seuraa myynnin kehitystä. selvittää toiminnan kannattavuutta. Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Myymälässä töissä KAPA5 Taitava myyjä 3 osp myyntiprosessin/tilanteen lisämyynti kanta-asiakasohjelmat, asiakkuuksien asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely tuotetuntemus 12 osp KAPA6 Myymälän toiminta 6 osp tilaaminen hinnoittelu, hintamerkinnät myymälän koneiden ja välineiden käyttö (kassa, palvelupiste, tiedonkeruulaite, tietokone, tulostin, kaupan työn työvälineet) tuotevastuualueen hoitaminen, tilaaminen, reklamaatiot tuotteiden vastaanottaminen, purkaminen ja esillelaitto myymälän siisteys kampanja ja esillelaiton toteutus hävikki myymälälogistiikan KAPA7 Tuloksellinen myyntityö 3 osp hinnoittelulaskelmat alennusten laskeminen ja vaikutus katteeseen myynnin kehityksen seuranta ja kannattavuuden parantaminen. tunnuslukujen seuranta. Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät - Hymy-myymälä, ruokala/kahvio, luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, yritykset ja organisaatiot - Työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin, myyntityö) tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, yritysvierailut, yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, Mestarimyyjä, Taitaja-kisat Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. KAPA8 Kaupan työt käytännössä ks. sisältö näytön kuvauksesta osp Kaupan palvelu ja myynnin osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Kaupan palvelu ja myynti Osaaminen osoitetaan kaupan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä myymäläympäristössä, jossa opiskelija voi työskennellä myös kassa- tai palvelu- 11

14 pisteessä. Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristöksi sopii esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, huoltamoiden myymälät, tavaratalo, kioski Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä, joissa mahdollista: *hoitaa palvelu- tai kassapistettä *hoitaa tuotevastuualuetta *tehdä myyntityötä ja palvella asiakkaita *seurata myynnin kehitystä *työskennellä myymälässä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Näyttöä voi täydentää työpaikalla käytännön työtehtävissä tai käytännönläheisillä harjoitustehtävillä. (Kassatyöskentely voidaan toteuttaa työssäoppimisen jälkeen koulun myymälässä tai kahvilassa) Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden tekee ohjattuna työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää ohjattuna asiakassuhteita edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaihee ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan 12

15 Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia toimii terveellisten elintapojen sekä kehittää itsenäisesti monipuolisia toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseenja edistämiseen toimii työssään työyhteisön toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi työhyvinvointia edistävästi selvittää yrityksen tuotteiden selvittää yrityksen tuotteiden tai vahvuuksia ja palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kehittämismahdollisuuksia arvioi ohjattuna alansa arvioi alansa liiketoimintaa ja sen liiketoimintaa ja sen kehittymistä kehittymistä arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja välineiden käyttö ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon valmistelee ohjattuna kaupan palvelutyön ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon käyttää turvallisesti kaupan töiden keskeisim- piä työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä itselleen tutuissa työtilanteissa sulkee ohjattuna palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät lopetustyöt toimii ohjatusti kaupan ympäristöohjeiden. ARVIOINTIKRITEERIT valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon käyttää turvallisesti kaupan töiden työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä työtehtäviensä tavanomaisissa tilanteissa sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät tavanomaiset lopetustyöt toimii kaupan ympäristöohjeiden. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon toimii palvelupisteen ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden käyttää turvallisesti kaupan työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä vaihtelevissa tilanteissa sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee huolellisesti kaikki siihen liittyvät lopetustyöt toimii kaupan ympäristöohjeiden ja kehittää toimintatapojaan yrityksessä sovittujen toimintatapojen ja työmenetelmien mukaisiksi. 13

16 Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito ohjattuna noudattaa kaupan noudattaa kaupan liikeidean liikeidean mukaista palvelu- ja mukaista palvelu- ja myyntikonseptia toimii ohjattuna myyntikonseptia toimii sovittujen sovittujen käyttäytymistapojen käyttäytymistapojen noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia vaihtelevissa tilanteissa toimii yrityksen liikeidean ja sovittujen käyttäytymistapojen selvittää ohjattuna ammattialansa selvittää oman ammattialansa yleisen selvittää oman ammattialansa yleisen tyypillisiä yhteistyökumppaneita yritystoiminnan rakenteen sekä yritystoiminnan rakenteen sekä ammattialansa tyypillisiä kehityssuuntia sekä ammattialansa yhteistyökumppaneita tyypillisiä yhteistyökumppaneita etsii ohjattuna tietoja vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä hyödyntää ja hakee tietoa vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä osallistuu ohjattuna hoitaa tuotevastuualuettaan tuotevastuualueensa hoitamiseen tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden vastaanottaa ohjattuna tuotteet ja vastaanottaa tuotteet ja toimii pyytää apua ongelmatilanteissa ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden mukaan hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä välittää asiayhteyksiin liittyvissä tilanteissa vastuualueeseensa liittyvää tietoa muille kaupassa työskenteleville hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien vastaanottaa tuotteet ja toimii ongelmatilanteissa yrityksen ja tavarantoimittajan ohjeiden mukaan kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan laskee ohjattuna tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee ohjattuna säännösten mukaiset hintamerkinnät ja muun asiakasinformaation kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu ohjattuna tavaran osallistuu tavaran tilauksiin kaupan tilauksiin kaupan toimintatapojen toimintatapojen ja ohjeiden ja ohjeiden kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee oma-aloitteisesti säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu tilauksiin ja palautuksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden toimii valtuuksiensa yhteistyössä tilaus-toimitusketjun eri osapuolten kanssa 14

17 Asiakaspalvelu ja myynti Maksutapahtuman hoitaminen Jälkitoimien hoitaminen estää ohjattuna hävikin syntymistä ohjattuna osallistuu kampanjoiden ja esillepanojen toteutukseen pitää oman palvelupisteensä siistinä esittelee ja tarjoaa asiakkaille tuotevalikoiman tuttuja tuotteita tai palveluja estää hävikkiä yrityksen ohjeiden toteuttaa ryhmän jäsenenä kampanjoita ja esillepanoja kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii myymälän siisteydestä ohjeistuksen kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien tuotteiden tai tuotteiden tai palvelujen käytössä palvelujen käytössä asiakkaan kaupan konseptin tarpeiden ja kaupan konseptin toimii kaupan tavanomaisissa esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa yrityskuvan, asiakastilanteissa luontevasti tilanteen ja asiakkaan yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät usein toistuvat laskutoimitukset ohjaa asiakkaan vastuuhenkilön puheille keskustelemaan maksuehdoista ja -tavoista toimii ohjattuna kassalla tiedustelee mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten ottaa ohjeiden mukaan vastaan asiakaspalautetta ja välittää tiedon siitä eteenpäin sovitulla tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät tavanomaiset laskutoimitukset päättää kaupan ja esittelee maksuehdot ja tavat käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan tavanomaisissa tilanteissa esittelee mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden toimii aktiivisesti estääkseen hävikin syntymistä, esimerkiksi reagoimalla hitaasti liikkuviin tai myymättömiin tuotteisiin ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan tuotteiden menekin vähenevän hoitaa suunnitelman mukaisten kampanjoiden ja esillepanojen toteutuksen kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii aktiivisesti myymälän siisteydestä kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti opastaa asiakasta tuotteen tai palvelun käytössä hänen erilaisten tarpeidensa ja kaupan konseptin esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät laskutoimitukset päättää kaupan ja neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja tavat käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan myös vaihtelevissa tilanteissa myy mahdollista kanta-asiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen ohjeiden 15

18 Myynnin kehityksen seuranta suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalveluss a ruotsinkielisillä hyödyntäminen asiakaspalveluss a muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalveluss a vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalveluss a osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittymisen seurantaan seuraa ohjatusti myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilan- teesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. seuraa myynnin kehittymistä ja seuraa säännöllisesti myynnin osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittymistä ja tekee aloitteita kehittämiseen myynnin määrän ja kannattavuuden kehittämiseksi seuraa myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja osallistuu rakentavasti palvelupisteensä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen seuraa ja tulkitsee myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja esittää aktiivisesti ja rakentavasti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen liittyviä mielipiteitään ja ideoitaan hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden hakee itsenäisesti tietoa tuotteiden ja ja palveluiden kehittämisen tarpeesta palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, esimerkiksi toimintaympäristön kilpailun, yrityksen tai organisaation muutosten, asiakkaiden tarpeiden, osaamisen perusteella kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai palvelee asiakkaita suo- men tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla ruotsin kielellä, hoitaa kielellä ja selviytyy auttavasti toisella palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta 16

19 Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan työyhteisössään Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo omassa oppimis- tai työyhteisössään rakentavasti esille erilaisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa näkökantoja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimien kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Asiakkuuksien hoito 30 osp hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia hoitaa jälkitoimet seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. 17

20 Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa vastuulleen annetut Asiakkuuksien hoito asiakkuudet ASHO1 Asiakas 3 osp asiakaskohderyhmien ja kilpailijoiden tunnistaminen asiakashankinta asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden merkitys liiketoiminnassa asiakassuhteen ylläpito asiakaskannattavuus Laajuus Ajoitus 7,5 osp 1-2. vuosi Aspan jälkeen ASHO2 Myyntisuunnitelma ja budjetit 3 osp myynti- ja palvelusuunnitelman laatiminen, myyntibudjetin laadintaan osallistuminen (kannattavuuden huomiointi suunnitelmassa) suunnitelmallinen ja tavoitteellinen myyntityö hinnan laskeminen tuotteelle tai palvelulle ASHO3 Asiakasjärjestelmät 1,5 osp asiakastietojen ja rekisterien esim. tietojen päivitys olemassa oleviin asiakasrekistereihin ja tietojen hakeminen rekistereistä keskeisempien työvälineohjelmien ja sovellusten sekä toimistontietoteknisten laitteiden käyttäminen (tulostimet, kopiokoneet, skannerit jne.) tietoteknisten apuvälineiden ja ajanvälineiden käyttäminen (esim. kalenteri) Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) - yritykset ja organisaatiot - palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu - verkkoympäristö (Moodle) - työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) - vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) - koti internetin kautta - tekemällä ja kokemalla oppimista, yhdessä oppimista, opiskelijan oppimisprosessin tukemista myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoi- Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Myyntityön hoitaminen ASHO4 Myyntityö ja jälkitoimet 4,5 osp hallitsee yrityksen myynti- tai palvelukonseptin asiakasinformaation ylläpitäminen asiakastarpeiden kartoittaminen 10,5 osp 18

21 toon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia hoitaa jälkitoimet seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. myynti- ja asiakaspalvelutilanteiden sanallinen ja sanaton viestintä myyntitilanteessa liikeidean ja ohjeiden mukainen käyttäytyminen ja esiintyminen asiakaspalvelu ja myyntitilanteissa tuote- ja palvelutietämys myynnin tuloksien raportointi myynnin kehityksen seuraaminen ja myyntiraporttien tulkitseminen jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteessa palautteiden käsittely ASHO5 Kauppasopimukset 1,5 osp myyjän velvollisuudet ja oikeudet asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet reklamaation hoitaminen maksu- ja toimitusehdot ASHO6 Kirjallinen myyntityö 1,5 osp Kirjallisen viestin osatekijät (ulkoasu, esitystapa ja asiasisältö), vakioasemointi ja vapaa-asemointi, asiakasnäkökulma viestissä, sujuva asiakaspalvelu kirjein ja sähköpostein, selkeä, kohtelias ja asiallinen ja ymmärrettävä viesti, kaupanteon perusasiakirjojen kirjoittaminen ja vakiintuneet käytänteet (esim. kysely ja vastaus, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, vastatarjous, vahvistukset, lasku; reklamaatiotilanteiden kirjallinen viestintä (esim. huomautus, reklamaatio ja reklamaation vastaukset, perintäkirje); kieltävä vastaus; suoramainoskirjeen ulkoasu ja tekstin korostuskeinot, suoramainoskirjeen kieli ja tyyli ASHO7 Asiakirjat ruotsiksi 1,5 osp kirjallinen ja suullinen liikeviestintä ASHO8 Kirjallinen myyntityö englanniksi 1,5 osp ostoprosessi ja kaupan viestintä reklamaatiot ja oikaisu Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) - yritykset ja organisaatiot - palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu - verkkoympäristö (Moodle) - työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) - vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) - koti internetin kautta tekemällä ja kokemalla oppimista yhdessä oppimista opiskelijan oppimisprosessin tukemista 19

22 Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. ASHO9 Asiakkuuksien hoito käytännön työssä - työssäoppimispaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 12 osp Asiakkuuksien hoidon osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Osaaminen osoitetaan asiakkuuksien hoitoon liittyvissä myynti- ja palvelut tehtävissä. Opiskelija voi osallistua myyntitavoitteiden suunnitteluun, tarjouksien tekemiseen sekä seurata myyntityön tuloksellisuutta. Opiskelija on mahdollista hyödyntää työssään asiakastietoja ja tietoteknisiä välineitä sekä toimisto- ja sovellusohjelmia. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi Asiakkuuksien hoitoon liittyvät työtehtävät erikoiskauppa, päivittäistavarakauppa, hotelli, pankki, liikunta- tai hyvinvointipalve- Myynnin suunnittelu ja seuranta Palvelu- ja myyntitehtävissä luita tarjoava yritys, matkan järjestäjät, Asiakasviestinnän työtehtävät muut palveluita tarjoavat yritykset, vakuutusyhtiöt sekä muut organisaatiot, joilla on tutkinnon perusteiden kriteereiden mukaiset edellytykset. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Työpaikalla tehtävillä harjoitustehtävillä esimerkiksi tarjouksien tekeminen ohjeiden mukaan ja asiakasrekisterin suunnittelulla Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden Työn kokonaisuuden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pitkäjänteisesti, omaaloitteisesti ja itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän 20

23 Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjatusti työssään asiakassuhteita toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi arvioi ohjattuna työskentelyään arvioi työskentelyään ja työnsä ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ARVIOINTIKRITEERIT toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ARVIOINNIN 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja - välineiden käyttö ylläpitää ohjattuna organisaation asiakastietoja käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa annetuista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa käyttää ohjattuna työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. ylläpitää ja käyttää asiakastietoja organisaation ohjeiden mukaan suunnitellessaan asiakaskohtaisia toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii työhönsä liittyvää tietoa soveltuvista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä arvioi työryhmänsä jäsenten kanssa hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ylläpitää ja käyttää monipuolisesti asiakastietoja organisaation ohjeiden mukaan suunnitellessaan asiakaskohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tietolähteistä hyödyntäen monipuolisia tiedonhankintavälineitä arvioi itsenäisesti hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta käyttää sujuvasti tietoteknisiä käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon apuvälineitä yhteydenpitoon asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten kanssa kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- käyttää työssään monipuolisesti ja sovellusohjelmia sujuvasti. käytössä olevia toimisto- ja sovellusohjelmia kehittää työvälineiden hyödyntämistä omassa työssään. 21

24 ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 olevan tiedon Asiakkuuksien hoitaminen noudattaa ohjatusti yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan yhdessä kokeneen työtoverin kanssa osallistuu asiakkuuksien hoitamiseen ohjeiden laatii ohjattuna myynti- tai palvelusuunnitelmia noudattaa yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan ohjeiden ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman noudattaa vaihtelevissa tilanteissa yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan hyödyntäen organisaation palvelukonseptia ja olemassa olevia rekistereitä ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman ja arvioi asiakassuhteen kannattavuutta laatii myynti- tai palvelusuunnitelmia laatii itsenäisesti myynti- tai palvelusuunnitelman kannattavuuden huomioiden seuraa ohjattuna seuraa myyntibudjetin toteutumista tai osallistuu myyntibudjetin myyntibudjetin toteutumista tai palvelun tuottamiseen liittyviä palvelun tuottamiseen liittyviä kustannuksia kustannuksia laatimiseen ja seuraa sen toteutumista tai osallistuu palvelun tuottamisen budjetointiin ja kustannusten seurantaan suunnittelee ohjattuna käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille tavoitteita suunnittelee käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille tavoitteita suunnittelee järjestelmällisesti käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille määrällisiä ja laadullisia tavoitteita hyödyntää ja päivittää hyödyntää ja päivittää työtään varten ohjattuna työssään tietojaan tietojaan tuotteista, palveluista, tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja kilpailutilanteesta, kampanjoista asiakasryhmistä ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna siitä, että asiakkaille tarkoitettu aineisto tai informaatio on heidän saatavillaan Myynti tai palvelu hankkii ohjattuna asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii ohjattuna asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii siitä, että asiakkaille tarkoitettu informaatio on ajantasaista ja heidän saatavillaan hankkii asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden hyödyntää ja päivittää säännöllisesti tietojaan tuotteista, palveluista, markkinoista, kilpailutilanteesta ja kampanjoista kehittääkseen työtään toimii tavoitteellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii asiakkaille tarkoitetun informaation saatavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä tiedottaa havaitsemistaan puutteista hankkii aktiivisesti ja monipuolisesti asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii tavoitteellisesti asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja omien tavoitteiden 22

25 Tarjouksen tai palveluratkaisun tekeminen Jälkitoimien hoitaminen Myynti- tai palvelutyön seuranta suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa esiintyy tavanomaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan ja tilanteen edellyttämällä tavalla osallistuu tavanomaiseen myynti- tai palveluneuvotteluun organisaation ohjeiden palvelee tutuissa tilanteissa asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun laadintaan osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun hinta- tai kustannuslaskelman tekoon osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun esittelyyn olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen tekee ohjattuna sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa tilanteissa osallistuu ohjattuna mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn raportoi ohjattuna myynti- tai palvelutyönsä tuloksista esiintyy erilaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla hoitaa tavanomaisen myynti- tai palveluneuvottelun organisaation ohjeiden mukaan palvelee asiakkaita tavanomaisissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeeen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii ryhmän jäsenenä jäsennellyn ja perustellun tarjouksen tai palveluratkaisun laskee ohjeiden mukaan tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan osallistuu asiakkaan hyötyjä havainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen laadintaan tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa tilanteissa osallistuu mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn raportoi organisaation ohjeiden myynti- tai palvelutyönsä tuloksista esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti ja vakuuttavasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla hoitaa vaihtelevat myynti- ja palveluneuvottelut itsenäisesti ja tavoitteellisesti ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanteen palvelee asiakkaita vaihtelevissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii valtuuksiensa mukaan jäsennellyn, perustellun tarjouksen tai palveluratkaisun ottaen huomioon yrityksen tai organisaation tavoitteet laskee ohjeiden mukaan tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan ja perustelee sen laatii asiakkaan hyötyjä havainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa tilanteissa sekä hoitaa yhteydenpidon asiakkaaseen käsittelee mahdollisia reklamaatioita valtuuksiensa raportoi organisaation ohjeiden myynti- tai palvelutyönsä tuloksista osallistuu ohjattuna myynti- tai tulkitsee myynti- tai seurantaraportteja tulkitsee ja arvioi myynti- tai seurantaraporttien tulkintaan ja ja seuraa tulosten kehittymistä ryhmän seurantaraportteja ja seuraa tulosten seurantaan jäsenenä tulosten kehittymistä sekä tekee kehittämisehdotuksia palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja palvelee asiakkaita suomen kielellä hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ja yhdellä vieraalla kielellä joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 23

26 ruotsinkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen hoitaa palvelutilanteen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy suomen tai ruotsin kielellä sekä auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä lisäksi suomen tai ruotsin kielellä yhdellä muulla kielellä. sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja toimii tutussa työyhteisössä ja toimii työyhteisössä ja -ryhmässä ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, tietoturva, eikä aiheuta vaaraa aiheuta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä turvallisuusjärjestelmien tavalla edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 24

27 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Visuaalinen myyntityö 30 osp toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä tuottaa asiakasinformaatiota. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimispaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset tuottaa asiakasinformaatiota. toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät VISU1 Visuaalinen myyntityö ja kampanjaosaaminen 4,5 osp markkinointiviestinnän perusteet, visuaalinen markkinointi ja myyntityö visuaalisen myyntityön suunnittelu kampanjaosaaminen (suunnittelu ja toteutus) vuorovaikutustaidot ja keskusteluun osallistuminen graafisten materiaalien käyttö promootion suunnittelu työvälineiden ja menetelmien työvälineiden turvallinen käyttö ammattietiikka, ergonomia ja työturvallisuus VISU2 Markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus 3 osp Asiakasinformaation ja markkinointimateriaalin tuottaminen tietotekniikkaa hyödyntäen Typografia VISU3 Myymälän esillepanot ja mainostekstaus 6 ops erilaiset esillepanot esim myymälässä ja näyteikkunassa esillepanojen ylläpito sommittelu ja asettelu käyttöyhteystuotteet värioppi esillepanon tekniikat ja välineet kalusteiden ja esillepanoapuvälineiden käyttö Laajuus Ajoitus 18 osp vuosi ASPAN ja KAPAN/ ASHAN jälkeen 25

28 mainostekstaus asiakasinformaation tuottaminen Työskentely aidossa työympäristössä VISU4 Myymäläilme 4,5 osp myyntiympäristön ilme myymälätilan asiakaskiertoratkaisut tilasuunnittelu kalusteet, opasteet, valaistus hintaviestintä myymälän elämyksellisyys ympäristövastuullisuus myymäläilmeen ylläpito ja vastuut Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät - luokkatilat, somistamo, Hymy-myymälä, yritykset ja organisaatiot, harjoitusyritystoiminta, tietokoneluokat, kirjasto, verkkoympäristöt, sosiaalinen media - projektit, yritysvierailut, luennoitsijat, työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yritykselle, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, ohjelmat ja sovellukset, puhelimen ja tabletin hyödyntäminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. VISU5 Visuaalinen myyntityö työssä ks. sisältö näytön kuvauksesta 12 osp Visuaalisen myyntityön osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Visuaalisen myyntityön osaamisen osoittaminen Toimii myymälässä visuaalisen myyntityön työtehtävissä. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristöksi käy esim. erikoiskauppa, Kampanjan ja esillepanon suunnittelu ja toteutus, myymäläilmeen päivittäistavarakauppa, messut, tapahtumat, ylläpito, hintaviestinnän tuottaminen liikenneasema, harjoitusyritys, oppilaitoksen tapahtumat, Taitaja- kisat Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Näytön täydentäminen: Miten näyttö voidaan täydentää: Näyttöä voi täydentää työpaikalla käytännön työtehtävissä tai käytännönläheisillä harjoitustehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 26

29 Työprosessien Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden työskentelee ohjatusti suunnittelee päivittäisen työajan päivittäisen työajan puitteissa jakamisen eri työtehtävien välillä työskentelee ohjattuna yrityksen laatutavoitteiden työskentelee yrityksen laatutavoitteiden arvioi ohjattuna arvioi työskentelyään ja työnsä työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa tarvittaessa palautteen työskentelytapojaan saamansa palautteen Yrittäjänä arvioi ohjattuna oman toimimisen toiminnan ja työn tekemisen mahdollisuuksien arviointi mahdollisuuksia toimia vahvuuksia ja yrittäjänä ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työvälineiden ja menetelmien käyttö Materiaalin ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää ohjatusti visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia käyttää ohjattuna tekstin asettelun ja typografian perustietopohjaa ja yrityksen ohjeita tuottaessaan asiakasinformaatiota hyödyntää ohjattuna kalusteiden ominaisuuksia käyttää visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden suunnittelee itsenäisesti päivittäisen työajan jakamisen eri työtehtävien välillä tekee työtehtävät tarvittaessa tärkeysjärjestyksessä työskentelee sujuvasti ja yrityksen laatutavoitteiden arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. käyttää itsenäisesti visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia käyttää tekstin asettelun ja typografian soveltaa tekstin asettelun ja perustietopohjaa ja yrityksen ohjeita typografian perustietopohjaa ja tuottaessaan asiakasinformaatiota yrityksen ohjeita tuottaessaan asiakasinformaatiota hyödyntää kalusteiden ominaisuuksia hyödyntää kalusteiden ominaisuuksia ja löytää uusia käyttötarkoituksia käyttää ohjattuna materiaaleja käyttää materiaaleja tarkoituksen ottaen tarkoituksen ottaen huomioon uusintakäytön huomioon uusintakäytön käyttää ohjattuna graafista materiaalia esillepanossa tai kampanjassa ARVIOINTIKRITEERIT käyttää graafista materiaalia esillepanossa tai kampanjassa Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää materiaaleja monipuolisesti ja tarkoituksen ottaen huomioon uusintakäytön hyödyntää monipuolisesti graafista materiaalia esillepanossa tai kampanjassa 27

30 Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Esillepanon tai kampanjan ylläpito ja seuranta Asiakasinformaation tuottaminen ARVIOINNIN laittaa esille kokonaisuuden tuotteesta, tuoteryhmästä tai palvelusta hakee ohjattuna tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa ohjattuna visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa havainnoi ohjattuna esillepanon tai kampanjan ilmettä laittaa ohjattuna myynti- tai esittely-ympäristön kuntoon ja ylläpitää sitä tuottaa ohjattuna esillepanon tai kampanjan mukaista asiakasinformaatiota hahmottaa ohjattuna asiakasinformaation suhteen esillepanon tai kampanjan kokonaisuuteen. ARVIOINTIKRITEERIT laittaa esille vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuotteesta, tuoteryhmästä tai palvelusta soveltaa käyttöyhteysperiaatetta hakee tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä ohjeiden laittaa myynti- tai esittely-ympäristön kuntoon ja ylläpitää sitä tuottaa esillepanon tai kampanjan mukaista asiakasinformaatiota hahmottaa asiakasinformaation suhteen esillepanon tai kampanjan kokonaisuuteen. laittaa esille elämyksellisiä, vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuotteesta, tuoteryhmästä tai palvelusta soveltaa käyttöyhteysperiaatetta hakee monipuolisesti ja tietoa eri kohderyhmistä ja hyödyntää sitä soveltaa itsenäisesti ja monipuolisesti visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa seuraa oma-aloitteisesti esillepanon tai kampanjan ilmettä yrityksen tavoitteiden ja tekee kehittämisehdotuksia laittaa myynti- tai esittelyympäristön kuntoon ja kehittää sitä tuottaa monipuolisesti esillepanon tai kampanjan mukaista asiakasinformaatiota hahmottaa asiakasinformaation suhteen esillepanon tai kampanjan kokonaisuuteen ja tekee kehittämisehdotuksia. 4. Elinikäisen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 oppimisen avaintaidot Oppiminen ja arvioi ohjattuna työtään ja arvioi työtään ja muuttaa arvioi itsenäisesti työtään ja ongelmaratkaisu muuttaa työskentelytapojaan työskentelytapojaan kehittää työskentelytapojaan Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa saamiaan ohjeita esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta keskustelee esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, eettisiä ohjeita, sopimuksia ja sopimuksia ja säädöksiä sekä säädöksiä sekä aikatauluja aikatauluja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti. noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden työskentelee ergonomisesti. keskustelee ja neuvottelee esillepanon tai kampanjan toteuttamisesta toimii yrityksen arvojen ja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa visuaalisessa myyntityössä toteuttamalla esillepanon tai kampanjan. Toteutustyötä varten visuaalisen markkinoinnin tulee 28

31 olla suunniteltua ja ohjeistettua. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Toimistopalvelut 30 osp hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) viestii sähköisesti ja kirjallisesti hoitaa puhelinpalvelua järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia tekee matkajärjestelyjä laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta.. Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa asiakirjatuotantoa TOPA1 Toimiston välineet ja laitteet 4,5 osp (tekee, säilyttää, hävittää) rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja viestii sähköisesti ja kirjallisesti muokkaaminen toimiston työvälineiden, viestintävälineiden ja sovellus- hoitaa puhelinpalvelua ohjelmien käytön opastaminen järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia asiointi sähköisessä verkkoympäristössä tietokoneiden ja toimiston laitteiden käyttäminen sekä tekee matkajärjestelyjä tulostaminen laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raporttejtävät 3 osp TOPA2 Organisaation asiakirja ja toimistoteh- opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmi- fyysisesti asiakirjojen ja tositteiden säilyttäminen digitaalisesti ja en käytössä arkistoitujen asiakirjojen etsiminen arkistosta vastaa toimiston teknisten arkistoitujen asiakirjojen luettelointi, järjestäminen ja laitteiden toimivuudesta.. varmuuskopiointi asiakirjojen kopioiminen ja arkistoitujen asiakirjojen hävittäminen kestävän kehityksen postin käsittely: saapuva ja lähtevä posti, postin haku, postin luettelointi, postin avaaminen, postimaksu- ja osoitemerkinnät, kirjekuoret- ja lomakekoot sähköpostin käsittely ja sähköpostiviestien luokittelu sekä säilyttäminen Laajuus Ajoitus 16,5 osp 2./3. vuosi ASPAN jälkeen TOPA3 Kokousjärjestelyt tai asiakastilaisuudet ja matkanjärjestelyt 3 osp kokouksen, palaverin tai neuvottelun käytännön järjestelyt:( esim. materiaalin kopiointi, kutsujen lähettäminen, tilavaraus ja tarjoilun järjestäminen, tekniikan toiminnan 29

32 varmistaminen) matkaan liittyvien käytännön järjestelyiden ja asiakirjojen hoitaminen (esim. matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat, matkasuunnitelma, matkalasku) Työskentely aidossa työympäristössä TOPA4 Kirjallinen ja suullinen viestintä 3 osp vakioasemoidun, kielellisesti selkeän ja tilanteenmukaisen asiakirjan laatiminen yhteystoimintaviestin (esim. kutsukirje, onnittelu, kiitos, saate) sisältö, kieli ja tyyli tavanomaisen liikeviestin (esim. tarjous, tilaus) sisältö, kieli ja tyyli päätöstilanteiden tekstin (esim. pyyntö, anomus, hakemus, aloite, lausunto) sisältö, kieli ja tyyli kirjoittajan kielenhuoltoa viestiminen puhelimessa ja sähköpostissa TOPA5 Toimistossa ruotsin kielellä 1,5 osp Infopiste, yritysvieraiden vastaanotto ja työmatkajärjestelyt, puhelinpalvelu, vieraskieliset sähköpostit TOPA6 Toimistossa englannin kielellä 1,5 osp Infopiste, työmatkajärjestelyt, puhelinpalvelu, vieraskieliset sähköpostit Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, yritykset ja organisaatiot, Opinparkki, palvelut oppilaitoksessa, verkkoympäristö, vierailukohteet, kirjasto ja opintotoimisto - tekemällä ja kokemalla oppiminen, yhdessä oppiminen, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, harjoitusyritystoiminta, työpaikalla oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TOPA7 Toimiston työtehtävät työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 13,5-30 osp Toimistopalveluiden osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Toimistopalvelut Opiskelija osoittaa osaamisensa hoitamalla toimiston työtehtäviä kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia ja matkanjärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Työympäristönä voi olla esimerkiksi pankki, *Asiakirjatuotannon hoitaminen, standardin mukaisten asiakirjojen julkinen organisaatio (yrityspalvelut, kaupunki/kunta, kuntayhtymä, kehittämiskeskus, seminen sekä hävittäminen. laatiminen, asiakirjojen ja tositteiden arkistointi, järjestäminen, merkit- verotoimisto, te-toimisto, koulut ja oppilaitokset, maistraatti), tilitoimisto, teollisuusyrityksi- puhelinpalvelun hoitaminen. *Sähköisen arkiston hoitaminen, postin ja sähköpostin käsittely sekä en hallinto ja toimisto, palvelualan yritys *Kokouksien tai asiakastilaisuuksien ja matkanjärjestelyiden hoitaminen *Rekisterien ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaaminen Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? 30

33 Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työtehtäviä organisaation ohjeiden oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia 31

34 Ammattialan yritystoiminnan arviointi selvittää opastettuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työvälineiden ja käyttää ohjattuna toimiston -menetelmien käyttö työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää ohjattuna työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää itsenäisesti työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun mustekasettien ja muun materiaalin materiaalin tehokkaan ja kestävän tehokkaan ja kestävän kehityksen kehityksen mukaisen säästeliään mukaisen säästeliään käytön käytön periaatteita käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 oleva tiedon Asiakirjatuotannon hoitaminen tekee ohjattuna standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää ohjattuna arkistoitavan materiaalin arkistoi ohjattuna asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee ohjattuna asiakirjoja arkistosta merkitsee ohjattuna arkistoidun materiaalin käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. tekee toimiston tavallisissa tekee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa standardin mukaisia tilanteissa standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää toimiston tavallisissa järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa arkistoitavan materiaalin tilanteissa oma-aloitteisesti arkistoitavan materiaalin arkistoi toimiston tavallisissa arkistoi oma-aloitteisesti asiakirjoja ja tilanteissa asiakirjoja ja tositteita tositteita säilytysaikoja noudattaen ja säilytysaikoja noudattaen ja hakee hakee oma-aloitteisesti asiakirjoja asiakirjoja arkistosta organisaation arkistosta organisaation ohjeiden ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin organisaation ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin täsmällisesti ja loogisesti organisaation ohjeiden ottaa tarvittavat varmuuskopiot 32

35 Sähköinen ja kirjallinen viestintä Puhelinpalvelu Kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen avustaa arkistoitujen asiakirjojen tai tositteiden hävittämisessä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa opastettuna sähköistä arkistoa hoitaa ohjattuna postin ja sähköpostien käsittelyn hoitaa ohjattuna puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät avustaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelyissä: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen Matkajärjestelyjen avustaa matkajärjestelyissä tekeminen Rekisterien, hoitaa ohjattuna tilastojen ja asiakasrekistereitä, tilastoja tai raporttien raportteja laadinta, ylläpito ja muokkaaminen Toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastus Toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta huolehtiminen suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa opastaa tutuissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tutuissa tilanteissa tavanomaisten ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa ohjattuna tavanomaisten toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hävittää erikseen määriteltyjä, arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa toimiston tavanomaisia matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa tavallisissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tavallisissa tilanteissa ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hävittää arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa ja opastaa sen käytössä hoitaa vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa itsenäisesti organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen laadinnan ja lähettämisen, muistion, pöytäkirjan, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa itsenäisesti matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa itsenäisesti toimistotyövälineiden käytössä opastaa itsenäisesti ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa itsenäisesti toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta hoitaen poikkeustilanteet valtuuksiensa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 33

36 ruotsinkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa alvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä Vuorovaikutus ja toimii tutussa työyhteisössä ja yhteistyö ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja ryhmän jäsenenä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkajärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympä- 34

37 ristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Talouspalvelut 30 osp hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla, työssäoppiminen voidaan suorittaa osittain harjoitusyritystoiminnassa. Ammattitaitovaatimukset kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat Ammattitaidon hankkiminen Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Kirjanpito TAPA1 Kirjanpidon perusteet 4,5 osp peruskäsitteet, tiliryhmät tilikauden liiketapahtumien kirjaaminen tositteiden käsittely ja tositeharjoitukset oikaisukirjaukset sekä tuloslaskelma ja tase manuaalisesti taloushallinnon ohjelmien hyödyntäminen tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen arvonlisäverotuksen perusteet Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Laajuus Ajoitus 4,5 osp 1./2. vuosi ASPAN jälkeen laskee tavanomaisen maksettavan palkan Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Palkanlaskenta TAPA2 Palkanlaskennan perusteet 4,5 osp palkkaustavat ja palkkausperiaatteet, palkasta tehtävät vähennykset, luontoisedut, verovapaat korvaukset, lomapalkat, työnantajatilitykset ja erilaiset raportit palkanlaskenta sovellusohjelmalla ja manuaalisesti 4,5 osp Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät 35

38 - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa laskuttaa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamist Osto- ja myyntitoiminnot TAPA3 Laskentatoimen perusteet 1,5 osp Katetuottolaskelmat, kannattavuuden analysointi, tuotteen hinnoittelu, varaston kierto, kustannuslaskenta 9 osp TAPA4 Laskutus ja reskontranhoito 3 osp ostoreskontra, myyntireskontra, laskutus ja laskun laatiminen, varastonvalvonta sekä niiden yhteys kirjanpitoon. perintä TAPA5 Perintä ja velkasuhteet 1,5 osp velkasuhteet ja vakuudet perintä TAPA6 Talousosaajan ruotsi 1,5 osp laskutus, maksukehotus palkanlaskennan ja taloushallinnon perussanastoa TAPA7 Talousosaajan englanti 1,5 osp laskutus, lukusanailmaukset maksumuistutukset kirjanpidon ja tilinpäätöksen sanastoa Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TAPA8 Talouspalveluiden työtehtävät 12 osp ks. sisältö näytön kuvauksesta 12 osp Talouspalveluiden osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Talouspalvelut Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä esimerkiksi tilitoimisto, Työtehtävänä voi olla yksi osa-alue seuraavista: liiketapahtumien kirjaa- 36

39 pankki, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, toimisto, varasto, oppilaitosympäristö, palveluyritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. minen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset tai ostoreskontra. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen ARVIOINNIN valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia. tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. ARVIOINTIKRITEERIT työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan. 37

40 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö ARVIOINNIN 3. Työn perustana oleva tiedon Talouspalvelujen osa- alueen hoitaminen suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa ruotsinkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. ARVIOINTIKRITEERIT käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä noudattaa ohjattuna ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä noudattaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee ohjattuna dokumentit valmistelee toimiston tai tositteet käsittelyä tavanomaisissa tilanteissa (tarkastusta, hyväksyntää ja dokumentit tai tositteet käsittelyä kirjausta) varten (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden tarkistaa ohjattuna tietojen oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää ohjattuna tiedostoja laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä tarkistaa toimiston tavanomaisissa tilanteissa tietojen oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja toimiston tavanomaisissa tilanteissa laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä soveltaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma- aloitteisesti dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden tarkistaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma- aloitteisesti tietojen oikeellisuuden ja päivittää tarvittaessa rekisterissä olevia tietoja noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä 38

41 muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa palvelemalla toimiston ulkoisia tai sisäisiä asiakkaita hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra).. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 39

42 Valinnaiset tutkinnon osat Tuoteneuvonta 15 osp suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvontatilanteita neuvoo asiakkaita tuotteiden tai palvelujen käytössä myynti- ja esittelytilanteissa seuraa työnsä tuloksellisuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan työssäoppimispaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät suunnittelee ja valmistelee Osaava tuote-esittelijä tuoteneuvontatilantei- ta TUTE1 Tuote-esittelyyn valmistautuminen 3 osp neuvoo asiakkaita tuotteiden tuote- ja palvelutieto tai palvelujen käy- tuotekehitys, tuotteiden laatu, tuotteiden elinkaariajattelu, tössä myynti- ja esittelytilanteissa tuotetakuu kestävän kehityksen periaatteet seuraa työnsä yhteydenpito- ja ajanvälineet tuloksellisuutta. esittelyapuvälineiden Laajuus Ajoitus 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN ja KAPAN/ ASHAN jälkeen TUTE2 Tuote-esittelyn toteuttaminen 3 osp esittelytilanteiden suunnittelu asiakasryhmäkohtaisesti myyntitavoitteiden asettaminen esittelytilaisuuksien sopiminen tuote-esittelyn rakenne esitteiden suunnittelu ja toteutus tuote-esittelyn laatiminen esillepanon järjestelyt asiakkaan neuvominen ja tarpeiden kartoittaminen esittelytilanteessa esittelytilanteen päättäminen Kielitaitoinen tuote-esittelijä TUTE3 Tuoteneuvojan ruotsi 1,5 osp pakkausmerkinnät, materiaalit ja pakkaustavat ruotsinkielinen tuote-esittely käyttöohjeet TUTE4 Tuoteneuvojan englanti 1,5 osp tuotteesta kertominen: materiaalit, ominaisuudet, tuoteselosteet, käyttöohjeet, pakkausmerkinnät tuote-esittely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys 40

43 Työskentely aidossa työympäristössä - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TUTE5 Tuoteneuvonnan käytännön työskentely ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Tuoteneuvonnan osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Tuoteneuvonta Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa esittely- tai neuvontatilanteen, jossa hän esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta tilanteen jälkeen. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, tavaratalo, Esittelyn, myynnin ja neuvonnan työtehtävissä. myyntipisteet sekä kaikki yritykset ja muut organisaatiot, joissa työskennellessä tarvitaan tuotetuntemusta ja tuote-esittelyn järjestäminen on mahdollista sekä messut ja tapahtumat. Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskussä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävistelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettvä 3 Oman työn suunnitteltusti organisaation ohjeiden valmistelee työtehtäviä ohja- Työn kokonaisuuden työskentelee ohjatusti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden mukaises-oma-aloitteisesti ja vastuullisesti orga- suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä ti nisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan kysyy neuvoa uusissa tilanteissa epävarma tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän 41

44 Laatutavoitteiden toimii ohjattuna organisaation toimii organisaation laatu-ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukai- mukainen toiminta tavoitteiden laatu- ja kestävän kehityksen sesti Tehokas ja tuloksellinen toiminta Työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi ARVIOINNIN toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita seuraa ja arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää ohjattuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. ARVIOINTIKRITEERIT toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteitta ja pysyviä asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuut- seuraa ja arvioi työskentelyään ja seuraa ja arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen sesti työskentelytapojaan työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäi- toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. 2. Työmenetelmien, Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 -välineiden ja materiaalin Työvälineet ja - menetelmät ylläpitää ohjattuna tietoja asiakasryhmistä ARVIOINNIN käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna käyttää tuttuja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää ohjatusti työssään tarvittavia sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä ohjeiden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ylläpitää ja käyttää tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä. 3. Työn perustana Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 olevan tiedon itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää organisaation tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa. ylläpitää ja käyttää monipuolisesti tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä. 42

45 Esittely-, neuvonta- tai myyntitilan-ly-, neuvonta- tai myyntityö- suunnittelee ohjattuna esitteteiden suunnittelu tään saamiensa ohjeiden ja ja valmistelu tavoitteiden hyödyntää ohjeiden mukaan tietoja tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntityötään ja asettaa sille tavoitteita ottaen huomioon organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää ja päivittää tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä suunnittelee itsenäisesti esittely-, neuvonta- tai myyntityötään ja asettaa tavoitteita ottaen huomioon organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää monipuolisesti ja aktiivisesti päivittäen tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä tunnistaa ja löytää aktiivisesti uusia asiakasryhmiä suunnittelee ohjattuna esittely-, suunnittelee esittely-, neuvonta- tai suunnittelee esittely-, neuvonta- tai neuvonta- tai myyntitilan- myyntitilanteen asiakasryhmäkohtai- myyntitilanteen asiakasryhmäkohtai- teen asiakas- ryhmäkohtaisesti sesti sekä mahdollisen esillepanon sesti ja luovasti sekä mahdollisen sekä mahdollisen esillepa- järjestelyt esillepanon järjestelyt non järjestelyt sopii ohjattuna esittely- ja sopii esittely- ja neuvontatilaisuuksia sopii aktiivisesti esittelytilaisuuksia neuvontatilaisuuksia yrityksen yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tai organisaation ohjeiden ja ja tavoitteiden tavoitteiden tavoitteiden toimii ohjatusti yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä toimii yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden noudattaen säädöksiä toimii aktiivisena ja oma- aloitteisena yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden noudattaen säädöksiä Neuvonta esittely- noudattaa ohjatusti yrityksen- noudattaa yrityksensä liikeidean noudattaa yrityksensä liikeidean muteissa tai myyntitilan-sä liikeidean mukaista myynti- mukaista myynti- ja markkinointikaista myynti- ja markkinointikonsep- ja markkinointikonseptia konseptia ottaen huomioon myös tia ottaen huomioon myös oman ottaen huomioon myös oman oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä ulkoasunsa ja käyttäytymisensä ulkoasunsa ja käyttäytymisensä Työn tuloksellisuuden seuranta puhuu selkeästi ja havainnollisesti neuvoo ohjattuna asiakasta tavanomaisissa esittely- ja myyntitilanteissa esittelee ohjattuna tuotteiden tai palvelujen valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettistä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoi ohjattuna työnsä tuloksista ja arvioi työtään esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti havainnollistaa tuote- tai palveluesit-käyttätelyään ohjeiden mukaan sen tapoja monipuolisesti esiintyes- ideoimiaan havainnollistamisään esittely- tai myyntitilanteissa neuvoo asiakasta tavanomaisissa esittely- ja myyntitilanteissa asiakkaan tarpeiden sekä organisaation ohjeistuksen esittelee tuotteen tai palvelun valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettistä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoi työnsä tuloksista, arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta neuvoo asiakasta erilaisissa esittely- tai myyntitilanteissa tehokkaasti ja tuloksellisesti asiakkaan tarpeiden sekä organisaation ohjeistuksen esittelee tuotteen tai palvelun valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettisiä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota monipuolisesti noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoidessaan työnsä tuloksista arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta pyrkien arvionsa pohjalta kehittämään työskentelyään 43

46 hallin-palveleta suomenkielisillä kielellä ja selviytyy auttavasti asiakkaita suomen hyödyntäminen kielellä ja yhdellä vieraalla palvelutilanteesta ruotsin asiakaspalvelussa kielellä hallin-palveleta ruotsinkielisillä kielellä, hoitaa palvelutilan- asiakkaita ruotsin hyödyntäminetyy auttavasti palvelutilanteesteen suomen kielellä ja selviy- asiakaspalvelussa ta yhdellä vieraalla kielellä hallin-hoitata muunkielisillä men tai ruotsin kielellä sekä palvelutilanteen suo- hyödyntäminen asialanteesta yhdellä muulla kie- selviytyy auttavasti palvelutikaspalvelusslellä hallin-hoitata vieraskielisessä tuskielen lisäksi suomen tai palvelutilanteen koulu- koulutuksessa ruotsin kielellä sekä auttaa hyödyntäminen eteenpäin yhdellä muulla palvelutilanteessa asiakkaan asiakaspalvelussa kielellä. ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ARVIOINTIKRITEERIT palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja toimii työyhteisössä ja -ryhmässä -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa eettisiä ohjeita ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla telmien edellyttämällä toimii työympäristön turvallisuusjärjes- tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä tuotteiden tai palvelujen neuvontaa myynti- tai esittelytehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 44

47 osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen MAVI1 Markkinoinnin suunnittelu 3 osp toimen- markkinointiviestinnän muodot pide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen markkinointiviestintään vaikuttavat säädökset ja sopi- markkinointiviestintä osana markkinoinnin suunnittelua mukset osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen MAVI2 Kampanjan suunnittelu ja toteutus 6 osp tekee projektin jälkitoimet projektin suunnittelemisen vaiheet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan suunnittelu kampanjan tuloksellisuutta kampanjan valmistelu kampanjan viestintä vedoksen oikoluku kampanjan toteutus kampanjan jälkitoimet tuloksellisuuden seuraaminen ja raportointi Laajuus Ajoitus 9 osp 2./3. vuosi ASPAN, KA- PAN/ ASHAN jälkeen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. MAVI3 Markkinointityöskentely työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Markkinointiviestinnän osaamisen osoittaminen ja arviointi: 45

48 Näytön kuvaus: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus aidossa työympäristössä Työ/Näyttöympäristö: Työympäristö voi olla esimerkiksi kauppa, matkanjärjestäjä, myyntikonttori, suoramyynti, maahantuontiyritys, hotelli, liikunta- ja hyvinvointipalveluita tarjoava yritys tai organisaatio, vakuutusyhtiö tai mikä tahansa yritys tai organisaatio, jossa on mahdollista osallistua projektin tai kampanjan valmisteluun ja toteutukseen.( Myös messut ja tapahtumat) Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija osallistuu kampanjan tai projektin suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen ryhmän jäsenenä. (esim markkinointikampanja). Opiskelija osallistuu projektin tuloksellisuuden seurantaan. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman tai muun ohjeistuksen mukaisten toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä työtehtävissä. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Näytön täydentäminen: Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT Miten näyttö voidaan täydentää: Kirjallinen raportti suunnittelusta, jälkitoimista ja seurannasta. 1. Työprosessin-Tyydyttäv T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteide n mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi ohjattuna työskentelyään arvioi työskentelyään ja työnsä ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä huomioon ajan ja muiden resurssien edistävästi käyttöön edistää työssään pysyviä edistää työssään toiminnan asiakassuhteita jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan 46

49 Työhyvinvointi toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja -välineiden projektityöskentelyn työkaluja työkaluja yrityksen tai organisaation työkaluja yrityksen tai organisaation käyttää ohjattuna käyttää projektityöskentelyn käyttää projektityöskentelyn käyttö ohjeiden mukaan ohjeiden mukaan suunnitelmalliseen toimintaan ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Tuote- tai hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. ARVIOINTIKRITEERIT hankkii työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osallistuu ohjattuna asiakasvastuualu suunnitteluun een toimenpidetai kampanjasuunni telman laatimiseen osallistuminen Suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu ja toteutus hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi avustaa toimenpiteiden vaatimassa yhteydenpidossa osallistuu ohjattuna projektin valmisteluun, kuten poimii asiakastietoja tai varaa ilmoitustiloja hoitaa tuttuihin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen osallistuu suunnitteluun ryhmän jäsenenä hankkii tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi toimii ryhmän jäsenenä toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa osallistuu projektin valmisteluun sovitulla tavalla hoitaa tavanomaisiin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen ja arvioi tiedon luotettavuutta käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti ja monipuolisesti tarvittavia toimistoja sovellusohjelmia. osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo esiin omia ideoitaan hankkii tietoa itsenäisesti yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi välittää sovitulla tavalla tietoja suunnitelmasta yhteistyökumppaneille toimii toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa valtuuksiensa tekee itsenäisesti projektin valmisteluun ja toteutukseen liittyviä tehtäviä sovitulla tavalla osallistuu yrityksen ohjeiden mukaiseen palvelutoimittajien kilpailutukseen hoitaa toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä 47

50 Projektin valmistelu ja jälkitoimien tekeminen Toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seuranta ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa ohjattuna markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia tekee ohjattuna projektin toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä tekee ohjattuna projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet osallistuu ohjattuna toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan ARVIOINTIKRITEERIT välineeseen sopivaa kieltä osallistuu ryhmän jäsenenä kampanjasuunnitelman mukaisen sisällön tuottamiseen osallistuu vedosten oikolukuun hoitaa vedosten oikolukua noudattaa markkinointiviestintään noudattaa markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia tekee sovitut projektin tekee itsenäisesti sovitut projektin toteuttamiseen liittyvät työt ohjeiden toteuttamiseen liittyvät työt tekee sovitut projektin ja yrityksen tekee projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan osallistuu toimenpiteiden tai kampanjan raportointiin ohjeiden mukaan Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä Vuorovaikutus toimii tutussa työyhteisössä ja - ja yhteistyö ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työyhteisössä ja ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan laatii ohjeiden mukaisia raportteja toimenpiteistä tai kampanjasta. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 48

51 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä organisaation markkinointisuunnitelman mukaisia, markkinointi-viestintään tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Sähköinen kaupankäynti 15 osp osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. Tutkinnon osa suoritetaan osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät osallistuu verkkokaupan SÄKA1 Verkkokaupan ylläpito ja toiminta 4,5 osp ylläpitämiseen yrityksen verkkokaupan liikeidean tunteminen ja noudattaminen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä verkkokauppa ohjelman käyttäminen palvelee asiakkaita verkkokaupassa tuotetietojen lisääminen ja päivittäminen tuotteiden tilaaminen hoitaa maksuihin ja kilpailijoiden verkkokauppojen tuote- ja hintatietojen seuraaminen toimituksiin liittyvät jälkitoimet. keskustelufoorumeiden seuraaminen tietoturvaohjeistuksien noudattaminen tietoturvapuutteiden huomioiminen verkkokaupan markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen Laajuus Ajoitus 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN, KA- PAN/ AS- HAN/ TAPAN jälkeen SÄKA2 Asiakaspalvelu verkkokaupassa 1,5 osp asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostilla maksuihin ja toimituksiin liittyvien jälkitoimien hoitaminen verkkokaupassa yrityksen lähetyksien toimitusohjeiden noudattaminen puhelimen ja sähköpostin sekä muiden teknisten apuvälineiden käyttäminen SÄKA3 Verkkokaupassa ruotsin kielellä 1,5 osp ruotsinkielisiä verkkokauppoja (sanasto) verkkokaupan asiakaspalvelu ruotsiksi puhelin- ja sähköpostipalvelu maksut ja toimitukset 49

52 Työskentely aidossa työympäristössä SÄKA4 Online customer service 1,5 osp tilausvahvistus, lähetysilmoitus tuote- ja rahanpalautukset uutiskirje, palautekysely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. SÄKA5 Sähköisen kaupankäynnin tehtävät työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Näytön kuvaus: Sähköisen kaupankäynti Työ/Näyttöympäristö: Työpaikkana voi olla esimerkiksi verkkokauppa, erikoiskauppa, päivittäistavarakauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö, harjoitusyritys Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija tilaa tuotteita ja hinnoittelee tuotteet ottaen huomioon tuoteryhmän vallitsevan markkinatilanteen. Opiskelija hoitaa myyntitapahtuman palvellen asiakkaita yrityksen käytössä olevilla viestintävälineillä. Myyntitapahtuma sisältää maksutapahtuman, tuotteen toimituksen ja tilauksen jälkitoimenpiteet. Opiskelija laatii markkinointitapahtuman yhden tai useamman tuotteen tai palvelun ympärille. Opiskelija tunnistaa erilaisia ongelmatilanteita verkkokaupan yhteydessä. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Verkkokaupan ylläpito, asiakaspalvelun hoito, yrityksen liikeidean mukaisen verkkokauppakonseptin noudattaminen, tuotetietojen syöttäminen ja päivittäminen, tuotteiden tilaaminen ja toimittaminen, sähköisten välineiden käyttäminen, palvelun jälkitoimien hoitaminen, kilpailutilanteeseen tutustuminen sekä verkkokauppojen ja tuotteiden keskustelufoorumeiden seuraaminen Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden 50

53 Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä huomioon ajan ja muiden resurssien edistävästi käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen Työhyvinvointi toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan selvittää yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja -välineiden verkkokauppaohjelmaa tietojen tietojen syötössä tietojen syötössä käyttää ohjatusti käyttää verkkokauppaohjelmaa käyttää verkkokauppaohjelmaa käyttö syötössä käyttää puhelinta ja sähköpostia käyttää puhelinta ja sähköpostia sekä käyttää puhelinta ja sähköpostia sekä muita teknisiä apuvälineitä ohjatusti. muita teknisiä apuvälineitä tavanomaisissa tilanteissa. laitteiden eri ominaisuuksia hyödyntäen vaihtelevissa tilanteissa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 perustana olevan tiedon 51

54 Verkkokaupan ylläpito noudattaa yrityksen liikeidean noudattaa yrityksen liikeidean mukaista verkkopalvelukonseptia mukaista verkkopalvelukonseptia syöttää ja päivittää tuotetietoja ohjatusti osallistuu ohjatusti tuotteiden tilaamiseen Kilpailutilanteen seuraa ohjeiden mukaan ennalta ja alan trendien sovittujen kilpailevien seuranta verkkokauppojen tuote- ja hintatietoja seuraa ohjeiden mukaan ennalta sovittuja keskustelupalstoja ja foorumeita syöttää ja päivittää tuotetietoja osallistuu tuotteiden tilaamiseen annettujen ohjeiden noudattaa yrityksen liikeidean mukaista verkkopalvelukonseptia syöttää ja päivittää tuotetietoja itsenäisesti tilaa tuotteita organisaationsa ohjeiden mukaan seuraa kilpailevien verkkokauppojen seuraa monipuolisesti tuote- ja hintatietoja kilpailutilanteen kehittymistä seuraa yritystä ja tuotteita koskevaa keskustelua toimii yrityksen toimii yrityksen tietoturvaohjeistuksen tietoturvaohjeistuksen tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista osallistuu ohjatusti verkkokaupan markkinointiviestinnän toteuttamiseen Asiakaspalvelu palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse tutuissa tilanteissa Maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen suomenkielisillä hyödyntäminen asiakaspalvelussa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia toimii ohjeiden noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä tekee tutuissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista osallistuu verkkokaupan markkinointiviestinnän toteuttamiseen palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse tavanomaisissa tilanteissa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia seuraa yritystä ja tuotteita koskevaa keskustelua eri foorumeilla myös eri kielillä tuo keskustelupalstoilta ja foorumeilta havaitsemiaan asioita muiden tietoon ja tekee ehdotuksia toimenpiteiksi toimii yrityksen tietoturvaohjeistuksen tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista ongelmatilanteissa keksii ratkaisuja esim. asiakkaille tiedottamiseen osallistuu verkkokaupan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse vaihtelevissa tilanteissa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia noudattaa lähetysten noudattaa lähetysten toimittamisessa yrityksen käytäntöjä toimittamisessa yrityksen käytäntöjä noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapahtumista varautuu maksutapahtumiin liittyviin riskeihin varalta tekee tavanomaisissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapahtumista varautuu maksutapahtumiin liittyviin riskeihin ja varoittaa muita ongelmatilanteissa tekee vaihtelevissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 52

55 palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen ruotsinkielisillä suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta hyödyntäminen yhdellä vieraalla kielellä asiakaspalveluss a muunkielisillä hyödyntäminen asiakaspalveluss a vieraskielisessä koulutuksessa hyödyntäminen asiakaspalveluss hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä ARVIOINNIN a ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla ruotsin kielellä, hoitaa kielellä ja selviytyy auttavasti toisella palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja ongelmanratkaisvalintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja u tukea Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä turvallisuusjärjestelmien tavalla edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 53

56 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä sähköisen kaupankäynnin tehtävissä käyttäen työympäristönsä keskeisiä välineitä, tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimispaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät laskee tuotteen aiheuttamat Taloussuunnittelu kustannukset TOKA1 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 4,5 osp hinnoittelee tuotteen kannattavuuslaskelmat osallistuu budjetointiprosessiin tuotteiden kustannusten laskeminen - hinnoittelu vertaa toteutumaa budjettiin. arvonlisävero hinnoittelussa TOKA2 Budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu budjettiin 4,5 osp budjetointiprosessiin osallistuminen -> osa- tai pääbudjettien laadinta toteuman vertaaminen budjettiin - euromääräisen ja prosentuaalisen budjettieron laskeminen osa - ja pääbudjetit sekä toteuman seuranta manuaalisesti, taloushallinnon ohjelmalla ja taulukkolaskentaa soveltaen Laajuus Ajoitus 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN ja KA- PAN/A SHAN/ TAPAN jälkeen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TOKA3 Taloussuunnittelun tehtävät työssä ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp 54

57 Näytön kuvaus: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä esimerkiksi tilitoimisto, pankki, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, toimisto, varasto, oppilai-tosympäristö, palveluyritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla hinnoittelu- ja budjetointitehtäviin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Yhden toiminnan kannattavuuden osa-alueen hoitaminen työssäoppimispaikassa tai oppilaitosympäristössä. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan? Työtehtävänä voi olla yksi osa-alue seuraavista: kustannusten laskeminen tuotteen hinnoittelu budjetointiprosessiin osallistuminen toteuman vertailu budjettiin Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteide n mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita tekee vastuullaan olevat työt toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu-ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita 55

58 Oman työn arviointi ja kehittäminen ARVIOINNIN 2. Työmenetelmie n, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmie n ja -välineiden arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia. ARVIOINTIKRITEERIT arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentaohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa. käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentahjelmaa tai organisaationsovellusohjelmaa. arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan. käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden käyttää itsenäisesti kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentaohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 perustana oleva tiedon Kustannusten laskee ohjattuna tuotteen laskee tavallisessa tilanteessa laskee tuotteen aiheuttamat laskeminen aiheuttamat kustannukset tuotteen aiheuttamat kustannukset kustannukset Tuotteen hinnoittelu Budjetointipros essiin osallistuminen Toteutuman vertailu budjettiin laskee ohjattuna tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu ohjattuna budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa ohjattuna toteutumaa budjettiin ja laskee budjettierot. laskee tavallisessa tilanteessa tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 oppimisen avaintaidot Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja toimii muuttuvissa ja ongelmanratkais valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja valintatilanteissa u tukea tarkoituksen Vuorovaikutus ja yhteistyö laskee tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden vaihtelevissa tilanteissa osallistuu aktiivisesti budjetointiprosessiin: osabudjettien, pääbudjettien tai tase-ennusteen laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin sekä laskee ja selvittää euromääräisiä ja prosentuaalisia budjettieroja. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä 56

59 Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmnetelmiä ottaen huomioon ergonomian Kestävä kehitys Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hinnoittelu- ja budjetointitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Yrityksessä toimiminen 15 osp arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita Tutkinnon osan voi suorittaa harjoitusyrityksessä tai yrityksessä työskentelemällä. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät YRTO1 Kohti yrittäjyyttä 1,5 osp liikeidea, toiminta-ajatus asiakaskohderyhmät yrityksen toiminnan suunnittelu Laajuus Ajoitus 15 osp 2. (yo) tai 3. vuosi 57

60 täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita yrityksen toiminta ja toimintaympäristö tutustuminen olemassa oleviin yritysideoihin ja liikeideoihin YRTO2 Työskentely yrityksessä 13,5 osp yritysidean suunnittelu yrityksen liikeidean ja toiminta-ajatuksen määrittely liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu asiakaslähtöinen toiminta ja yrityksen tavoitteiden asettaminen yhteistyökumppaneiden määrittely, yhteistyösopimuksien laatiminen kilpailijoiden tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen yrityksen työtehtävien tekeminen (esim. materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen, markkinointi, myynti, jakelu, taloushallinto) yrityksen toiminnan ja tuotteiden/palveluiden esitteleminen liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksien seuraaminen yrityksen perustamiseen liittyvien säädöksien tunteminen -yrityksen lopettamisasiakirjojen laatiminen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - harjoitusyritys, luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, - Yhdessä oppimista, ryhmätyöskentely, projektit, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, yrittäjien luennot, yritysvierailut Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Työskentely aidossa työympäristössä Yrityksessä toimiminen ks. sisältö näytön kuvauksesta 15 osp Näytön kuvaus: Yrityksessä toimiminen Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä yksin tai ryhmässä perustettava harjoitusyritys tai joku muu vastaava yritys. Näytön arviointi: Miten osaaminen osoitetaan? Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu yksin tai ryhmässä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan? Työskennellään yrittäjänä ja työntekijänä esim. harjoitusyrityksessä. Työtehtäviin kuuluvat yrityksen perustaminen, yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tuotteiden tai palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen, markkinointi, myyntityö. Miten osaaminen arvioidaan? 58

61 Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään yritystoiminnan dokumentteja esim liiketoimintasuunnitelmaa ja vuosikertomusta. Arvioinnissa ovat mukana yrityselämän edustaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä vastaten omista töistään suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti vastaten omista töistään suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti vastaten omista töistään Työn kokonaisuuden etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan Ajankäytön suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa tarviten siihen jonkin verran ohjausta ja seuraa omaa ajankäyttöään suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa ja seuraa omaa ajankäyttöään suunnittelee eri tehtäviin kuluvan ajan ottaen huomioon tehokkaan ajanhallinnan ja seuraa omaa ajankäyttöään Laadukas ja kustannustietoin en toiminta toimii työlleen asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii yhdessä asetettujen laatuja kustannustavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii yhdessä asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi toimii palveluhenkisesti ja varmistaen asiakastyytyväisyyden ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Tieto- ja viestintätekniika n käyttäminen käyttää ohjeistettuna tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden käyttää itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden Liiketoimintaym päristön selvittäminen arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut tarviten ajoittain ohjausta arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut arvioi ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti sekä ennakkoluulottomasti hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut 59

62 Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu Yhteistyökumppaneiden hankkiminen Yrityksen työtehtävien tekeminen määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toimintaajatuksen tarviten jonkin verran ohjausta laatii ohjatusti yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia tarviten sopimusten laatimisessa ohjausta hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä joitakin yrityksen toimintaan liittyvistä työtehtävistä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu määrittelee itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii itsenäisesti ja perustellen yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakas-lähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu osoittaen toiminnassa joustavuutta ja hyvää ajankäytön a Yrityksen toiminnan esittely Liiketoiminnan kehittäminen Yrityksen lopettaminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Liiketoimintaymp äristön selvittäminen osallistuu joihinkin yrityksen tuotteiden tai palvelujen esittelytilaisuuksiin (myyntija markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa ohjatusti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii ohjatusti yrityksen lopettamisasiakirjat ARVIOINTIKRITEERIT esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii yrityksen lopettamisasiakirjat Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista tarviten ajoittain ohjausta hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja vakuuttavasti erilaiset asiakasryhmät huomioiden (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa laaja-alaisesti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistä ja toimii luovasti laatii yrityksen lopettamisasiakirjat ja on arvioinut yrityksen lopettamisen yhteydessä myös yrityksen myynnin mahdollisuuksia. hankkii tietoa itsenäisesti ja laajaalaisesti alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista 60

63 Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu Yrityksen työtehtävien tekeminen hakee ohjatusti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii ohjatusti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjatusti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita tarviten jonkin verran tukea osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi ohjattuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta annettujen ohjeiden varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa. ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alan työturvallisuusohjeita noudattaen ja ennakoi mahdollisia työturvallisuusriskejä ja vaaratilanteita varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa. ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita varmistaen aina asiakastyytyväisyyden tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alansa työturvallisuusohjeita noudattaen ja tekee realistisia esityksiä alansa työturvallisuuden kehittämiseksi varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Ammattitaidon osoittamistavat 61

64 Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa suoritetaan kokonaan suunnittelemalla yrityksen perustamista ja toimintaa. Ajankohtana opintojen loppuvaihe. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Laajuus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät arvioida oman osaamisensa YRSU1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 4 osp 15 osp tuotteistamista tai markkinoilla yritystoiminnan eri vaiheiden suunnittelu ja toteutus olevaa liiketoiminta- oman alan yritysten ja asiakkaiden kartoittaminen mahdollisuutta hallitsee oman toiminnan osalta lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta järjestelmällisyys ja laatutavoitteiden mukainen työskentely kestävän kehityksen huomiointi yritystoiminnassa esittää liikeidean ja yritysmuodon neuvottelu sidosryhmien kanssa työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja ergonomian laatia yritykselle liiketoimin- yritysmuodon valinta tasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat yrityksen perustaminen ja lopettaminen (säädökset ja asiakirjat) yrityksen toimintaa tukevien palveluiden tunteminen esim tilitoimisto, yrityspalvelut YRSU2 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 9 osp liikeidea, toiminta-ajatus kilpailu- ja markkina-analyysi yrityksen perustoimintojen suunnittelu (markkinointi, myynti, kirjanpito, logistiikka, tuotanto, ostot, tietotekniset ratkaistut) budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen riskianalyysin ja turvallissuunnitelman laatiminen tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja tiedon hakemissa. YRSU 3 Liiketoiminnasta viestiminen kirjallisesti ja suullisesti 2 osp liiketoimintasuunitelman lukijan asemaan asettuminen ja luettavuuteen vaikuttavat tekijät 62

65 liiketoimintasuunnitelman laatiminen kielellisesti selkeäksi, tiiviiksi ja ymmärrettäväksi *olennaisten asioiden suullinen esittäminen vakuuttavasti ja selkeästí kolmen minuutin suullinen yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta, konkreettisen liikeidean esittäminen ja perusteleminen diaesityksenä Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristö ja oppimismenetelmät - oppilaitos, tietokoneluokat - yritykset tai organisaatiot - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yrityksessä, organisaatiossa tai oppilaitoksessa 15 osp Näytön kuvaus: Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja toiminnan suunnittelu Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympätistönä oppilaitos, organisaatio tai yritys Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työelämän edustaja (yrittäjä, yritysneuvoja), opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija laatii yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa liiketoimintasuunnitelman aloittavalle yritykselle ja laskee budjetin. Opiskelija suunnittelee yritystoiminnan eri vaiheita ja oman osaamisensa tuotteistamista. Opiskelija valitsee perustellusti yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yrityksen perustamisen ja toiminnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Tiedonhakeminen oma-aloitteellisesti ja asiantuntijoiden kanssa. Perehtyminen yritystoiminnan perustamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Yrityksen perustamislaskelmien laskeminen. Kirjallisen dokumentin (liiketoimintasuunnitelman) laatiminen sähköisesti tai paperimuodossa. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla sekä suullisesti. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kartoittaa opastettuna yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti Työn ko- etenee opastettuna työssään etenee työssään järjestelmällis- etenee työssään järjestelmällisesti ja 63

66 konaisuuden Laadukas toiminta ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Tieto- ja viestintäteknii-kan käyttäminen Liiketoimintaym päristön selvittäminen Yrityksen perustaminen laatii itsenäisesti yrityksen perustamisasiakirjat Liiketoimintasuunnitelman laatiminen järjestelmällisesti esti sujuvasti toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella. ARVIOINTIKRITEERIT toimii asetettujen laatutavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää ohjeistettuna suunnittelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä, tarviten ajoittain tukea ja ohjausta kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita tarviten ajoittain ohjausta arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön tarviten ajoittain ohjausta esittää suunnittelemalleen asiakasryhmälle tuotteen tai palvelun kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä tarviten ajoittain ohjausta valitsee ohjeistettuna yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat tarviten jonkin verran ohjausta selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä tarviten jonkin verran ohjausta käyttää suunnittelussaan tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratesittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. käyttää suunnittelussaan itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi itsenäisesti miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa itsenäisesti ja laaja-alaisesti alalla toimivia yrityksiä arvioi kriittisesti kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla kattavasti sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee itsenäisesti ja perustellen yritykselle yritysmuodon selvittää itsenäisesti ja laaja-alaisesti markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää realistisen ja perustellun suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut 64

67 ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen Liiketoimintasuun nitelman laatiminen ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö kaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista tarviten jonkin verran ohjausta laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tarviten ajoittain ohjausta tekee yrityksen riskienanalyysin ja turvallisuussuunnitelman tarviten jonkin verran ohjausta ARVIOINTIKRITEERIT sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän vastuun tekee yrityksen riskienanalyysin ja turvallisuussuunnitelman Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 hakee ohjattuna tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii ohjattuna yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. ARVIOINTIKRITEERIT hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman itsenäisesti tiedostaen yrittäjän vastuun tekee itsenäisesti yrityksen riskien-analyysin ja turvallissuunnitelman hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii laaja-alaisesti tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle 65

68 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Käyttää pääsääntöisesti turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Toimii oma-aloitteisesti työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi omassa työpisteessään. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt. Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista. Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. VVON Opinnäyte 2 osp VVOK Opinnäytteen kirjoittaminen 2 osp opinnäytetyöprosessi, havainnollinen, selkeä ja tiivis asiatyylinen opinnäyteteksti, tekstiviitteiden merkitseminen, suora ja epäsuora lainaaminen, aineistopohjainen kirjoittaminen, opinnäytteen aiheen rajaaminen, opinnäytteen kirjoittamisen ohjausta VVAP Ammatillisia opintoja 66

69 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon. Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat tai osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon. VVEA Ensiapu EA1-kortin suorittaminen (1 osp) VVIP Ikärajapassi Ikärajapassin suorittaminen (1 osp) VVTK Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin suorittaminen (1 osp) VVHT Hygieniaosaamistodistus Elintarvikeviraston hygieniatestin suorittaminen (1 osp) VVMM Mestarimyyjäkoulutus K-instituutin järjestämän Mestarimyyjäkoulutuksen suorittaminen hyväksytysti (1 osp). VVVJ Valmentautuminen jatko-opintoihin äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, 4 osp VVTT Tehosta työnhakua 3 osp työnhakustrategiaan perehtyminen, oman ammattitaidon ja osaamisen kartoittaminen, omien taitojen esitteleminen ja oman osaamisen myyminen työnhakutilanteessa, työn hakeminen eri kanavien kautta, työhaastattelusta selviäminen, oma-aloitteinen työhakemus, sähköpostin käyttäminen työnhaussa, videoesittely työnhaussa, työnhakuharjoituksia; ammatillisen portfolion kokoaminen tämän hetkisestä osaamisesta VVSK Suomen kieltä maahanmuuttajille 3 osp VVKV KV-toiminta 1-3 osp kansainvälistä toimintaa oppilaitoksen hankkeissa VVLP Luentopassi 1-2 osp vierailevien luennoitsijoiden luennolle osallistuminen (esim. harmaan talouden luento, jatko-opinto-info, TOP-info, tutustumiskohteissa käynti) ja luentoihin liittyvien tehtävien tekeminen VVKU Kuvankäsittely 2 osp digitaalisten kuvien tuottaminen ja muokkaaminen, digikameran käyttö ja kuvien tuominen ohjelmaan, RGB-ja CMYK- värijärjestelmät, kuvan tasot, erilaiset kuvaformaatit ja niiden merkitys, tulostusversio materiaalista, valitun kuvankäsittelyohjelman peruskäyttö 67

70 VVKE Kouluesittelyt 1-3 osp Opiskelija valmistautuu esittelemään ja esittelee oppilaitosta toisten koulujen oppilaille ja/tai huoltajille. VVVE Kirjoita verkkoon 2 osp paperitekstin ja verkkotekstin erot, verkkotekstin rakennemalleja, verkkokirjoittamisen perusvaiheet ja suunnitteluprosessi, verkkotekstin luettavuuteen ja silmäiltävyyteen liittyvät seikat, verkkokirjoittamisen käytänteitä ja ominaispiirteitä, tehokkaan verkkotekstin tunnusmerkit, erilaisia verkkotekstien kirjoittamisen harjoituksia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus, osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon. VVTP Työelämän pelisäännöt 3 osp Arviointitaulukko seuraavien tutkinnon osien arviointiin: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa ARVIOINNIN Työprosessin Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. 68

71 ARVIOINNIN 2. mien, -välineiden ja materiaalin Arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon a ja soveltamista. ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain). käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee ohjattuna tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. hakee itsenäisesti tietoa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja Vuorovaikutus noudattaa vuorovaikutustilantei- toimii tilanteen vaatimalla ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo 69

72 ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. siin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee ergonomisesti oikein. rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 70

73

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 MERKONOMIN PERUSTUTKINTO... 2 1. MERKONOMIN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, PÄIVÄOPINNOT NUORISOKOULUTUKSENA 6 ASIAKASPALVELUN JA

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun myynnin osaamisala, merkonomi Talous- toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- kirstopalveluiden osaamisala,

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot