Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala"

Transkriptio

1 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Käsitelty johtokunnassa

2 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät... 2 Tutkintojen muodostuminen... 3 Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalveluiden osaamisala... 4 Asiakaspalvelu 30 osp... 4 Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala... 9 Talouspalvelut 30 osp... 9 Toimistopalvelut 30 osp Kirjanpito 30 osp Palkanlaskenta 30 osp Asiakkuuksien hoito 30 osp Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp Tuoteneuvonta 15 osp Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa... 83

3 Yleistä Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla ja Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalalla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, yhteisten tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien tavoitteet on määritelty ammattitaitovaatimuksena. Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, -välineiden, - menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen na. Tutkinnot suoritetaan oppilaitosmuotoisena opetussuunnitelman perusteiden ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (= kolme vuotta). Opiskeluaika voi kuitenkin vaihdella yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi vuotta. Erityisistä syistä opiskelijan opiskeluaika voi myös pidentyä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta eli työssäoppimista vähintään 30 osaamispisteen verran. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden sekä sähköisen kaupankäynnin tehtävissä. Osaamisalan suorittanut osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, asiakasneuvoja, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuoteedustaja, palveluvastaava, markkinointi- tai myyntiassistentti

4 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Oppimisympäristöinä ovat: luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, liikuntasalit, kuntosali, atk-labra, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) yritykset ja organisaatiot harjoitusyritystoiminta palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu verkkoympäristö (Moodle) työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) koti internetin kautta Oppimismenetelminä käytetään tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen - opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin) - yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat ja asiantuntijat - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen - oppimispäiväkirjat, portfoliot - monimuoto-opetus, jossa vaihtelevat lähi- ja verkkojaksot yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - projektit (Avoimet Ovet, messut, tapahtumat ym) - yhteistoiminnallinen oppiminen - harjoitusyritystoiminta opiskelijan oppimisprosessin tukemista - opettajan tuki ja ohjaus (tarvittaessa tukiopetusta) - käytännönläheiset tehtävät - tekeminen - työpaikalla työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat, sovellukset - blogit, some - tablettien ja älypuhelimien hyödyntäminen 2

5 Tutkintojen muodostuminen Tutkinnot muodostuvat ammatillisista (135 osp), yhteisistä (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Liiketalouden perustutkinto, merkonomi opinnot laajuus ammatilliset tutkinnon osat 135 osp kaikille pakollinen tutkinnon, 60 osp osaamisalan mukaiset tutkinnon osat, 65 osp valinnaiset tutkinnon osat, 10 osp yhteiset tutkinnon osat 35 osp pakolliset 19 osp valinnaisia 16 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua ammatillisista tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista tai jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvista yksilöllisistä tutkinnon osista yhteensä 180 osp Tutkinnon muodostuminen peruskoulupohjaisessa osaamisalassa Ensimmäinen vuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen ja osaamisalan opinnot alkavat ensimmäisen vuoden lopussa. Yhteiset tutkinnon osat samoin kuin työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (N) sijoittuvat koko koulutuksen ajalle seuraavasti. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita työpaikalla suoritettavia tutkinnon osia taulukossa olevien tutkinnon osien lisäksi. Kaikki tutkinnon osat löytyvät värikartoista (liite 1, 2 ja 3) Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (pk-pohjainen) 1. vuosi Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 1.vuosi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti 30 osp / Asiakkuuksien hoito 30 osp 2. vuosi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti 30 osp + N /Asiakkuuksien hoito 30 osp Tuoteneuvonta 15 osp + N Sähköinen kaupankäynti 15 osp +N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3. vuosi Visuaalinen myyntityö 30 osp + N Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp + N / Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp + N Yrityksessä toimiminen, 15 osp + N /Yrityksen toiminnan suunnittelu 15 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan tutkinnon osat Talouspalvelu 30 osp Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan tutkinnon osat Talouspalvelut 30 osp + N Toimistopalvelut 30 osp + N Kirjanpito, 30 osp+ N /Palkanlaskenta 30 osp + N Yrityksessä toimiminen 15 osp + N /Yrityksen toiminnan suunnittelu 15 osp + N Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 sp + N 3

6 Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset: hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - huolehtii työympäristöstä - valmistautuu palvelutilanteisiin - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selvittää toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa palvelutilanteen, jolloin Asiakaspalvelijana toimiminen hän - huolehtii työympäristöstä ASPA1 Asiakaspalvelijan perustaidot 4,5 osp - valmistautuu palvelutilanteisiin yrityksen liikeidean tunteminen kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen, työturvalli- - palvelee ulkoista ja sisäistä suus ja ergonomia, tietoturva asiakasta valmistautuminen palvelutilanteeseen - hyödyntää kielitaitoaan omasta työympäristöstä huolehtiminen asiakaspalvelussa asiakaspalvelijan tiedot ja taidot, asiakaspalvelutyö, asiakaspalvelutilanteen - hoitaa palvelutilanteiden vaiheet, haastavat asiakaspalvelutilanteet, jälkitoimet asiakaslähtöisyys, asiakaskohderyhmien määrittely - selvittää toiminnan kannattavuutta. ASPA2 Asiakaspalvelijan lakiosaaminen 1,5 osp työntekijän oikeudet ja velvollisuudet kuluttajasuojalaki sopimusoikeus Laajuus Ajoitus 15 osp 1. vuosi ASPA3 Kannattavuusajattelu ja asiakaspalvelun laskutoimitukset 3 osp yrityksien kustannusten tunnistaminen, myyntihinnan laskeminen, kateprosentti ja arvonlisävero, tutustuminen tuloslaskelmaan ja taseeseen Asiakaspalvelijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot ASPA4 Asiakaspalvelijan suullinen ja kirjallinen viestintä 3 osp työelämän yhteistyö- ja tiimityöskentely asennoituminen keskusteluun ja keskusteluun osallistuminen keskustelun johtaminen 4

7 tavoitteelliset ryhmäviestintätilanteet työelämässä ja niiden työskentelytekniikkaa (esim. keskustelut, palaverit, neuvottelut ja kokoukset) työskentelytekniikka, neuvottelun ja kokouksen kirjallisten asiakirjojen kirjoittaminen (esim. kutsut, asialista, esityslista, pöytäkirja, pöytäkirjanote, pohjamuistio, neuvottelumuistio) - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä Työskentely aidossa työympäristössä ASPA5 Palvelen asiakkaita ruotsiksi 1,5 osp asiakaspalvelun perussanastoa ja -tilanteita ruotsiksi opastaminen ASPA6 Palvelen asiakkaita englanniksi 1,5 osp: myymälässä: opastaminen, tiedusteluihin vastaaminen, palautusten ja reklamaatioiden käsittely, hinnoista, alennuksista ja palveluista kertominen toimistossa: suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet, vieraiden vastaanottaminen, toimitilojen ja yrityksen esittely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. ASPA7 Asiakaspalvelijan tietotekniset taidot 6 osp työvälineohjelmat (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, kuvankäsittely, laitteen ja tiedon jne eli A- kortin asiat ja lisäksi työvälineohjelmien yhteiskäyttö) toimistotyön perustoiminnot raporttien, tilitysten ja tilastojen hoitaminen ja ylläpito, tietoturva toimistotyössä sekä asiakirjojen hävittäminen ja arkistointi, kopio- ja monistuskoneen sekä tulostimen käyttö. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät tietokoneluokat tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin, myyntityö) Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. ASPA8 Asiakaspalvelu käytännössä työpaikalla tapahtuva oppiminen ks. sisältö näytön kuvauksesta 6 osp 9-30 osp Asiakaspalvelun osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Asiakaspalvelu (ulkoinen ja/tai sisäinen asiakaspalvelu) Aidossa työympäristössä erilaisissa asiakaspalvelun työtehtävissä 5

8 Toimistotehtävien hoitaminen/ Tietotekninen osaaminen Englannin kielen asiakaspalvelutilanteissa Ruotsin kielen asiakaspalvelutilanteissa Työ/Näyttöympäristö: Työympäristönä esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, kirjasto, infopiste, kuntokeskus, toimisto, varasto, oppilaitos Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Aidossa työympäristössä toimistotyötehtävissä työpaikalla/koululla Esimerkiksi rekistereiden, raporttien, esityksien, lomakkeiden tai työraportin laatiminen, (esim. raportti toteutettaisiin sähköisesti asiakirjastandardia noudattaen (sis. suomi, englanti, ruotsi ja tietotekninen osaaminen) Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Asiakaspalvelun työtehtävissä suullisesti ja/tai kirjallisesti palvellen sisäisiä ja/tai ulkoisia asiakkaita Asiakaspalvelun toimistotyötehtävissä (asiakirjojen, esityksien tekeminen, raporttien laatiminen) Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää? Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä A-ajokortti Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia ja toimii saamansa palautteen suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti työskentelee laaditun asiakaspalvelun eri vaiheissa suunnitelman laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit toimii organisaation laatu ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan 6

9 Työhyvinvoinnista huolehtiminen toimii työssään toiminta-ja työkykyään edistävästi. toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja välineiden käyttö ajokorttitasoisesti ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon Valmistautuminen Työympäristöstä huolehtiminen Palvelutilanteen hoitaminen ARVIOINTIKRITEERIT käyttää tutuissa tilanteissa keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- hyödyntää ohjattuna tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna työympäristönsä toimivuudesta selvittää opastettuna työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee ohjatusti asiakkaita organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaan lukien haasteelliset asiakastilanteet käyttää keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä sekä materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti hyödyntää tietoja esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä huolehtii työympäristönsä toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia noudattaa omaa toimialaa koskevia noudattaa omaa toimialaa säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia tutuissa palvelutilanteissa hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan esim. tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä muista sidosryhmistä huolehtii oma-aloitteisesti työympäristönsä toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon organisaation ohjeet selvittää työyhteisöä koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita organisaation palvelee asiakkaita organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaan lukien vaihtelevissa haasteelliset asiakastilanteet tilanteissa mukaan lukien koskevia säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia tavanomaisissa palvelutilanteissa valitsee sopivat työ- ja viestintävälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa organisaation ja valmistajan ohjeiden käyttää työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti haasteelliset asiakastilanteet noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia vaihtelevissa palvelutilanteissa toimii kuten työnantajan ja toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työntekijän vastuut ja sekä alan työ- ja virkasopimukset velvollisuudet sekä alan työ- ja edellyttävät virkasopimukset edellyttävät vastaa ohjattuna asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin vastaa asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- ja virkasopimukset edellyttävät palvelee asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä 7

10 Jälkitoimien hoitaminen ottaa vastaan ja välittää tarvittaessa ottaa vastaan ja välittää edelleen tavanomaisia ulkoisilta tai tarvittaessa edelleen sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä tavanomaisia ulkoisilta tai sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä oikeille henkilöille ja tahoille tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa Toimistotehtävien tuottaa ohjattuna organisaation hoitaminen ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset osallistuu ohjattuna raporttien ja tilastojen laadintaan käsittelee ohjatusti asiakirjoja organisaation ohjeistusten noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjatusti työyhteisönsä tuottojen ja kustannusten se selvittämiseen ottaa vastaan ja välittää tarvittaessa edelleen tavanomaisia ulkoisilta tai sisäisiltä asiakkailta saamiaan viestejä oikeille henkilöille ja tahoille huomioiden asian tärkeyden ja kiireellisyyden tekee sovitut ja organisaation tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa vaihtelevissa palvelutilanteissa tuottaa organisaation tuottaa itsenäisesti organisaation ohjeistuksen mukaisia ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja tavanomaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset laatii organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyviä raportteja, tilastoja ja tilityksiä käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää ryhmän jäsenenä työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä erilaisia katteita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja palvelee asiakkaita suomen selviytyy auttavasti palvelutilanteesta kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla ruotsinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset laatii organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyvät tilitykset, raportit ja tilastot sekä hoitaa niiden ylläpidon käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti organisaation ohjeistusten noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita annettujen valtuuksien palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suo- men tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä ruotsin kielellä sekä hoitaa muulla kielellä. palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. 8

11 ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ARVIOINTIKRITEERIT muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, tietoturva, eikä aiheuta vaaraa eikä aiheuta vaaraa itselleen tai itselleen tai muille muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimien palvelutilanteessa. Työympäristönä voi olla esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Talouspalvelut 30 osp hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat 9

12 laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla, työssäoppiminen voidaan suorittaa osittain harjoitusyritystoiminnassa. Ammattitaitovaatimukset kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat Ammattitaidon hankkiminen Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Kirjanpito TAPA1 Kirjanpidon perusteet 4,5 osp peruskäsitteet, tiliryhmät tilikauden liiketapahtumien kirjaaminen tositteiden käsittely ja tositeharjoitukset oikaisukirjaukset sekä tuloslaskelma ja tase manuaalisesti taloushallinnon ohjelmien hyödyntäminen tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen arvonlisäverotuksen perusteet Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Laajuus Ajoitus 4,5 osp 1./2. vuosi ASPAN jälkeen laskee tavanomaisen maksettavan palkan Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Palkanlaskenta TAPA2 Palkanlaskennan perusteet 4,5 osp palkkaustavat ja palkkausperiaatteet, palkasta tehtävät vähennykset, luontoisedut, verovapaat korvaukset, lomapalkat, työnantajatilitykset ja erilaiset raportit palkanlaskenta sovellusohjelmalla ja manuaalisesti 4,5 osp Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa laskuttaa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamist Osto- ja myyntitoiminnot TAPA3 Laskentatoimen perusteet 1,5 osp Katetuottolaskelmat, kannattavuuden analysointi, tuot- 9 osp 10

13 Työskentely aidossa työympäristössä teen hinnoittelu, varaston kierto, kustannuslaskenta TAPA4 Laskutus ja reskontranhoito 3 osp ostoreskontra, myyntireskontra, laskutus ja laskun laatiminen, varastonvalvonta sekä niiden yhteys kirjanpitoon. perintä TAPA5 Perintä ja velkasuhteet 1,5 osp velkasuhteet ja vakuudet perintä TAPA6 Talousosaajan ruotsi 1,5 osp laskutus, maksukehotus palkanlaskennan ja taloushallinnon perussanastoa TAPA7 Talousosaajan englanti 1,5 osp laskutus, lukusanailmaukset maksumuistutukset kirjanpidon ja tilinpäätöksen sanastoa Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TAPA8 Talouspalveluiden työtehtävät ks. sisältö näytön kuvauksesta 12 osp Talouspalveluiden osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Talouspalvelut Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä esimerkiksi tilitoimisto, Työtehtävänä voi olla yksi osa-alue seuraavista: liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset tai pankki, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, toimisto, varasto, oppilaitosympäristö, ostoreskontra. palveluyritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. 11

14 muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja -välineiden käyttö tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia. tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. ARVIOINTIKRITEERIT käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan. käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään muun muassa paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön 12

15 ARVIOINNIN 3. Työn perustana oleva tiedon Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. ARVIOINTIKRITEERIT käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä noudattaa ohjattuna ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä noudattaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee ohjattuna dokumentit valmistelee toimiston tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten tarkistaa ohjattuna tietojen oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää ohjattuna tiedostoja laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä tavanomaisissa tilanteissa dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden tarkistaa toimiston tavanomaisissa tilanteissa tietojen oikeellisuuden noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja toimiston tavanomaisissa tilanteissa laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. noudattaa organisaation ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä soveltaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita valmistelee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma- aloitteisesti dokumentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) varten organisaation ohjeiden tarkistaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma- aloitteisesti tietojen oikeellisuuden ja päivittää tarvittaessa rekisterissä olevia tietoja noutaa, lähettää ja siirtää tiedostoja vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen tietolähteitä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 13

16 Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa palvelemalla toimiston ulkoisia tai sisäisiä asiakkaita hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra).. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Toimistopalvelut 30 osp hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) 14

17 viestii sähköisesti ja kirjallisesti hoitaa puhelinpalvelua järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia tekee matkajärjestelyjä laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta.. Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa asiakirjatuotantoa TOPA1 Toimiston välineet ja laitteet 4,5 osp (tekee, säilyttää, hävittää) rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja viestii sähköisesti ja kirjallisesti muokkaaminen toimiston työvälineiden, viestintävälineiden ja sovellus- hoitaa puhelinpalvelua ohjelmien käytön opastaminen järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia asiointi sähköisessä verkkoympäristössä tietokoneiden ja toimiston laitteiden käyttäminen sekä tekee matkajärjestelyjä tulostaminen laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raporttejtävät 3 osp TOPA2 Organisaation asiakirja ja toimistoteh- opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmi- fyysisesti asiakirjojen ja tositteiden säilyttäminen digitaalisesti ja en käytössä arkistoitujen asiakirjojen etsiminen arkistosta vastaa toimiston teknisten arkistoitujen asiakirjojen luettelointi, järjestäminen ja laitteiden toimivuudesta.. varmuuskopiointi asiakirjojen kopioiminen ja arkistoitujen asiakirjojen hävittäminen kestävän kehityksen postin käsittely: saapuva ja lähtevä posti, postin haku, postin luettelointi, postin avaaminen, postimaksu- ja osoitemerkinnät, kirjekuoret- ja lomakekoot sähköpostin käsittely ja sähköpostiviestien luokittelu sekä säilyttäminen Laajuus Ajoitus 16,5 osp 2./3. vuosi ASPAN jälkeen TOPA3 Kokousjärjestelyt tai asiakastilaisuudet ja matkanjärjestelyt 3 osp kokouksen, palaverin tai neuvottelun käytännön järjestelyt:( esim. materiaalin kopiointi, kutsujen lähettäminen, tilavaraus ja tarjoilun järjestäminen, tekniikan toiminnan varmistaminen) matkaan liittyvien käytännön järjestelyiden ja asiakirjojen hoitaminen (esim. matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat, matkasuunnitelma, matkalasku) TOPA4 Kirjallinen ja suullinen viestintä 3 osp vakioasemoidun, kielellisesti selkeän ja tilanteenmukaisen asiakirjan laatiminen yhteystoimintaviestin (esim. kutsukirje, onnittelu, kiitos, saate) sisältö, kieli ja tyyli tavanomaisen liikeviestin (esim. tarjous, tilaus) sisältö, kieli ja tyyli päätöstilanteiden tekstin (esim. pyyntö, anomus, hakemus, aloite, lausunto) sisältö, kieli ja tyyli 15

18 kirjoittajan kielenhuoltoa viestiminen puhelimessa ja sähköpostissa Työskentely aidossa työympäristössä TOPA5 Toimistossa ruotsin kielellä 1,5 osp Infopiste, yritysvieraiden vastaanotto ja työmatkajärjestelyt, puhelinpalvelu, vieraskieliset sähköpostit TOPA6 Toimistossa englannin kielellä 1,5 osp Infopiste, työmatkajärjestelyt, puhelinpalvelu, vieraskieliset sähköpostit Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, yritykset ja organisaatiot, Opinparkki, palvelut oppilaitoksessa, verkkoympäristö, vierailukohteet, kirjasto ja opintotoimisto - tekemällä ja kokemalla oppiminen, yhdessä oppiminen, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, harjoitusyritystoiminta, työpaikalla oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TOPA7 Toimiston työtehtävät työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 13,5-30 osp Toimistopalveluiden osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Toimistopalvelut Opiskelija osoittaa osaamisensa hoitamalla toimiston työtehtäviä kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia ja matkanjärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Työympäristönä voi olla esimerkiksi pankki, *Asiakirjatuotannon hoitaminen, standardin mukaisten asiakirjojen julkinen organisaatio (yrityspalvelut, kaupunki/kunta, kuntayhtymä, kehittämiskeskus, seminen sekä hävittäminen. laatiminen, asiakirjojen ja tositteiden arkistointi, järjestäminen, merkit- verotoimisto, te-toimisto, koulut ja oppilaitokset, maistraatti), tilitoimisto, teollisuusyrityksi- puhelinpalvelun hoitaminen. *Sähköisen arkiston hoitaminen, postin ja sähköpostin käsittely sekä en hallinto ja toimisto, palvelualan yritys *Kokouksien tai asiakastilaisuuksien ja matkanjärjestelyiden hoitaminen *Rekisterien ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaaminen Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 16

19 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työtehtäviä organisaation ohjeiden oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja arvioi työskentelyään ja työnsä työnsä tuloksia tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan Osaamisen tuotteistamismah dollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi selvittää opastettuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. 17

20 Työvälineiden ja - käyttää ohjattuna toimiston menetelmien työvälineitä, viestintävälineitä ja käyttö sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia asioi sähköisesti verkkoympäristössä käyttää ohjattuna työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä käyttää työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä käyttää itsenäisesti työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä tulostaa vain tarvittavat tulosteet tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun mustekasettien ja muun materiaalin materiaalin tehokkaan ja kestävän tehokkaan ja kestävän kehityksen kehityksen mukaisen säästeliään mukaisen säästeliään käytön käytön periaatteita käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana oleva tiedon Asiakirjatuotannon hoitaminen Sähköinen ja kirjallinen viestintä tekee ohjattuna standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää ohjattuna arkistoitavan materiaalin arkistoi ohjattuna asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee ohjattuna asiakirjoja arkistosta merkitsee ohjattuna arkistoidun materiaalin avustaa arkistoitujen asiakirjojen tai tositteiden hävittämisessä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa opastettuna sähköistä arkistoa hoitaa ohjattuna postin ja sähköpostien käsittelyn käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. tekee toimiston tavallisissa tekee vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa standardin mukaisia tilanteissa standardin mukaisia asiakirjoja organisaation ohjelmilla asiakirjoja organisaation ohjelmilla järjestää toimiston tavallisissa järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa arkistoitavan materiaalin tilanteissa oma-aloitteisesti arkistoitavan materiaalin arkistoi toimiston tavallisissa arkistoi oma-aloitteisesti asiakirjoja ja tilanteissa asiakirjoja ja tositteita tositteita säilytysaikoja noudattaen ja säilytysaikoja noudattaen ja hakee hakee oma-aloitteisesti asiakirjoja asiakirjoja arkistosta organisaation arkistosta organisaation ohjeiden ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin organisaation ohjeiden hävittää erikseen määriteltyjä, arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin täsmällisesti ja loogisesti organisaation ohjeiden ottaa tarvittavat varmuuskopiot hävittää arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa ja opastaa sen käytössä hoitaa vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti postin ja sähköpostien käsittelyn organisaation ohjeiden 18

21 Puhelinpalvelu Kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen hoitaa ohjattuna puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät avustaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelyissä: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen Matkajärjestelyjen avustaa matkajärjestelyissä tekeminen Rekisterien, hoitaa ohjattuna tilastojen ja asiakasrekistereitä, tilastoja tai raporttien raportteja laadinta, ylläpito ja muokkaaminen Toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastus Toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta huolehtiminen Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa opastaa tutuissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tutuissa tilanteissa tavanomaisten ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa ohjattuna tavanomaisten toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa alvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa toimiston tavanomaisia matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa tavallisissa tilanteissa toimistotyövälineiden käytössä opastaa tavallisissa tilanteissa ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa itsenäisesti organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen laadinnan ja lähettämisen, muistion, pöytäkirjan, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet hoitaa itsenäisesti matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa asiakasrekistereitä, tilastoja tai raportteja organisaation ohjeiden opastaa itsenäisesti toimistotyövälineiden käytössä opastaa itsenäisesti ohjelmien käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausjärjestelmiä) vastaa itsenäisesti toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta hoitaen poikkeustilanteet valtuuksiensa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 19

22 Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. ARVIOINTIKRITEERIT hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja ongelmanratkaisu valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä Vuorovaikutus ja toimii tutussa työyhteisössä ja yhteistyö ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja ryhmän jäsenenä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokousja asiakastilaisuuksia, matkajärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 20

23 Kirjanpito 30 osp hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausiveroilmoituksen oikeellisuuden kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausiveroilmoituksen oikeellisuuden kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot. Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät KIPI1 Yrityksen taloushallinto 12 osp toimiston ja taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttäminen tietokoneiden ja toimiston laitteiden käyttäminen sekä tulostaminen yrityksen perustaminen tietojärjestelmään tositteiden käsittely kirjaamista varten tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien sekä niiden oikaisuerien kirjaaminen tilikauden aikaiset täsmäytykset kauden vaihtoajot varastonvalvonta tietojärjestelmää hyödyntäen varaston muutoksen laskenta organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumisten laskeminen ja kirjaaminen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden tilikauden päättämisen toimenpiteet uuden tilikauden aloittaminen sähköinen taloushallinto Laajuus Ajoitus 15 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN ja TA- PAN jälkeen Työskentely aidossa työympäristössä KIPI2 Alv-laskelmat 3 osp kausiveroilmoituksen laatiminen tai kausivero-ilmoituksen oikeellisuuden tarkistaminen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. KIPI3 Kirjanpidon tehtävät työssä 15 osp Kirjanpidon osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? 21

24 Kirjanpito Työ/Näyttöympäristö: Työssäoppiminen tehdään kirjanpidon työtehtävissä toimistoympäristössä esimerkiksi tilitoimisto, pankki, pk-yrityksen taloushallinto, vakuutusyhtiöt, yhdistykset, yrityspalvelut tai oppilaitosympäristö. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa kirjaten tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisut toimistoympäristössä käyttäen taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Työtehtävinä ovat kirjanpidon hoitamiseen osallistuminen, kirjanpidon raportointi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, tilakauden avausvientien tekeminen ja tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen, varaston muutoksien laskeminen ja kirjaaminen, kuukausittaisten alvlaskelmien laatiminen, kirjanpidon raporttien tulostaminen Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Oman työn valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelu organisaation ohjeiden Työn kokonaisuuden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän Laatutavoitteide n mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita 22

25 Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksie n arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja välineiden käyttö ARVIOINNIN 3. Työn perustana oleva tiedon Kuukauden kirjanpidon hoitaminen arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää opastettuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. ARVIOINTIKRITEERIT arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntija- verkostojen kanssa. käyttää tavallisissa tilanteissa käyttää vaihtelevissa tai uusissa toimiston ja taloushallinnon tilanteissa toimiston ja työvälineitä ja sovellusohjelmia taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tulostaa vain tarvittavat tulosteet tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden ARVIOINTIKRITEERIT käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden järjestää ohjattuna tositteet kirjaamista varten kirjaa ohjattuna tavanomaiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat järjestää toimiston tavanomaisissa tilanteissa tositteet kirjaamista varten organisaation ohjeiden kirjaa tavanomaiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma- aloitteisesti tositteet kirjaamista varten organisaation ohjeiden kirjaa itsenäisesti ja omaaloitteisesti tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät 23

26 tarkistaa ohjattuna kausiveroilmoituksen oikeellisuuden Laskentakaudelle kuuluvien muutoksen kirjaa ohjatusti varaston tulojen ja menojen kohdistaminen kirjaa ohjattuna pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset. avustaa kuukauden lopussa rahatilien ja velka- ja saamistilien saldojen täsmäytyksissä laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausivero-ilmoituksen oikeellisuuden tulostaa kirjanpidon raportit organisaation ohjeiden laskee ja kirjaa varaston muutoksen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden laskee ja kirjaa pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja toimii muuttuvissa ja ongelmanratkaisu valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea valintatilanteissa tarkoituksen Vuorovaikutus ja yhteistyö täsmäyttää itsenäisesti kuukauden lopussa rahatilien ja velka- ja saamistilien saldot laatii itsenäisesti ja omaaloitteisesti kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausiveroilmoituksen tulostaa itsenäisesti kirjanpidon raportit organisaation ohjeiden laskee ja kirjaa itsenäisesti varaston muutoksen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden laskee ja kirjaa itsenäisesti pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumiset organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristö turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 24

27 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä.. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Palkanlaskenta 30 osp laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan laskee maksettavan palkan erityistilanteissa laatii palkanlaskennan osalta kausiveroilmoituksen. Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan laskee maksettavan palkan erityistilanteissa laatii palkanlaskennan osalta kausiveroilmoituksen. Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät PALA1 Palkan laskeminen 9 osp palkkalajit ja palkka aineiston käsittely ja tositteet ennakonpidätykset ja muut pidätykset työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset vuosilomapalkat harjoitukset manuaalisesti palkan laskeminen taloushallinnon ohjelmalla palkkakirjanpito tulosteet ja raportit palkanlaskentakauden sosiaaliturvamaksun laskeminen kausiveroilmoituksen laatiminen tilikauden palkkakirjaukset ja palkkojen tilinpäätösjaksotus työehtosopimuksen soveltaminen PALA2 Palkanlaskennan erityistilanteet 6 osp ylityölaskenta erityistilanteet (esim. palkattomat poissaolot, sairausajan palkka) kustannusten korvaukset luontoisedut matkakustannusten korvaukset ulosotto PALA3 Palkkahallinnon juridiikka 3 osp työaikalaki vuosilomalaki Laajuus Ajoitus 18 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN sekä TAPAN jälkeen 25

28 virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset työsopimuslaki soveltuvin osin Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. PALA4 Palkanlaskenta käytännössä ks. sisältö näytön kuvauksesta osp Palkanlaskennan osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Palkanlaskenta Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palkanlaskentaa käyttämällä toimiston ja taloushallinnon työvälineitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä esimerkiksi tilitoimisto, toimisto, Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: julkinen organisaatio, kuntayhtymä, kunta, oppilaitosympäristö, palveluyritys, valmistusyritys. laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan laskee maksettavan palkan erityistilanteissa laatii palkanlaskennan osalta kausiveroilmoituksen Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa 26

29 Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksienarviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat työt toimii ohjattuna organisaation laatu- ja toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää opastettuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ammatti-alallaan selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työvälineiden käyttää ohjattuna toimiston ja käyttää tavallisissa tilanteissa ja -menetelmien taloushallinnon työvälineitä ja toimiston ja taloushallinnon käyttö sovellusohjelmia työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttää ohjattuna palkanlaskentaohjelmaa tulostaa vain tarvittavat tulosteet käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttää palkanlaskentaohjelmaa käyttää itsenäisesti palkanlaskentaohjelmaa tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja noudattaa työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. tulostaa vain tarvittavat tulosteet ja ennakoi työssään paperin, mustekasettien ja muun materiaalin tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen säästeliään käytön periaatteita käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. 27

30 ARVIOINNIN 3. Työn perustana oleva tiedon Palkan laskeminen palkanmaksukaudelta Palkan laskeminen erityistilanteissa ARVIOINTIKRITEERIT noudattaa organisaation ohjeistusta palkanlaskennan tositteiden käsittelystä noudattaa organisaation ohjeistusta palkanlaskennan tositteiden käsittelystä noudattaa ajantasaisia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita työsuhteesta, palkanlaskennasta ja verotuksesta valmistelee aineiston palkanlaskentaa varten organisaation ohjeiden noudattaa organisaation ohjeistusta palkanlaskennan tositteiden käsittelystä soveltaa ajantasaisia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita työsuhteesta, palkanlaskennasta ja verotuksesta valmistelee itsenäisesti ja omaaloitteisesti aineiston, kuten tuntiilmoitukset, palkanlaskentaa varten organisaation ohjeiden laskee ohjattuna kuukausi- tai laskee kuukausi- tai laskee kuukausi- tai tuntipalkkaisen tuntipalkkaisen palkanlaskentakauden tuntipalkkaisen palkanlaskentakauden tavanomaisen kokonaispalkan luontoisetuineen, tavanomaiset pidätykset ja maksettavan palkan palkanlaskentakauden tavanomaisen kokonaispalkan luontoisetuineen, tavanomaiset kokonaispalkan suorituspalkkiot, luontoisedut ja vuosilomapalkan mukaan lukien sekä kaikki pidätykset ja maksettavan palkan pidätykset ja maksettavan palkan tulostaa ohjattuna palkanlaskennan tulosteet Kausiveroilmoit laskee ohjattuna uksen laadinta palkanlaskentakauden sosiaaliturvamaksun tulostaa palkanlaskennan tulosteet organisaation ohjeiden avustaa edellisen lisäksi palkanlaskentakauden erityistilanteiden laskennassa esimerkiksi palkattomat poissaolot, ylityökorvaukset, sairausajan palkan ja tarvittavat pidätykset laskee palkanlaskentakauden sosiaaliturvamaksun tulostaa oma-aloitteisesti palkanlaskennan tulosteet organisaation ohjeiden laskee edellisen lisäksi palkanlaskentakauden erityistilanteet, esimerkiksi palkattomat poissaolot, ylityökorvaukset, sairausajan palkan ja tarvittavat pidätykset laskee itsenäisesti palkanlaskentakauden sosiaaliturvamaksun laatii ohjattuna kausiveroilmoituksen laatii kausiveroilmoituksen laatii itsenäisesti kausiveroilmoituksen ja toimittaa tiedot tehdyistä pidätyksistä ja sosiaaliturvamaksusta niiden maksusta vastaavalle henkilölle. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä jaryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä 28

31 Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, aiheuta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista riskeistä vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä turvallisuusjärjestelmien tavalla edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä palkanlaskentaa toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Asiakkuuksien hoito 30 osp hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia hoitaa jälkitoimet seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät hoitaa vastuulleen annetut Asiakkuuksien hoito asiakkuudet ASHO1 Asiakas 3 osp asiakaskohderyhmien ja kilpailijoiden tunnistaminen asiakashankinta asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden merkitys liiketoiminnassa asiakassuhteen ylläpito Laajuus Ajoitus 7,5 osp 1-2. vuosi Aspan jälkeen 29

32 asiakaskannattavuus ASHO2 Myyntisuunnitelma ja budjetit 3 osp myynti- ja palvelusuunnitelman laatiminen, myyntibudjetin laadintaan osallistuminen (kannattavuuden huomiointi suunnitelmassa) suunnitelmallinen ja tavoitteellinen myyntityö hinnan laskeminen tuotteelle tai palvelulle ASHO3 Asiakasjärjestelmät 1,5 osp asiakastietojen ja rekisterien esim. tietojen päivitys olemassa oleviin asiakasrekistereihin ja tietojen hakeminen rekistereistä keskeisempien työvälineohjelmien ja sovellusten sekä toimistontietoteknisten laitteiden käyttäminen (tulostimet, kopiokoneet, skannerit jne.) tietoteknisten apuvälineiden ja ajanvälineiden käyttäminen (esim. kalenteri) Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) - yritykset ja organisaatiot - palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu - verkkoympäristö (Moodle) - työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) - vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) - koti internetin kautta - tekemällä ja kokemalla oppimista, yhdessä oppimista, opiskelijan oppimisprosessin tukemista myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia hoitaa jälkitoimet seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Myyntityön hoitaminen ASHO4 Myyntityö ja jälkitoimet 4,5 osp hallitsee yrityksen myynti- tai palvelukonseptin asiakasinformaation ylläpitäminen asiakastarpeiden kartoittaminen myynti- ja asiakaspalvelutilanteiden sanallinen ja sanaton viestintä myyntitilanteessa liikeidean ja ohjeiden mukainen käyttäytyminen ja esiintyminen asiakaspalvelu ja myyntitilanteissa tuote- ja palvelutietämys myynnin tuloksien raportointi myynnin kehityksen seuraaminen ja myyntiraporttien tulkitseminen jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteessa 10,5 osp 30

33 palautteiden käsittely Työskentely aidossa työympäristössä ASHO5 Kauppasopimukset 1,5 osp myyjän velvollisuudet ja oikeudet asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet reklamaation hoitaminen maksu- ja toimitusehdot ASHO6 Kirjallinen myyntityö 1,5 osp Kirjallisen viestin osatekijät (ulkoasu, esitystapa ja asiasisältö), vakioasemointi ja vapaa-asemointi, asiakasnäkökulma viestissä, sujuva asiakaspalvelu kirjein ja sähköpostein, selkeä, kohtelias ja asiallinen ja ymmärrettävä viesti, kaupanteon perusasiakirjojen kirjoittaminen ja vakiintuneet käytänteet (esim. kysely ja vastaus, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, vastatarjous, vahvistukset, lasku; reklamaatiotilanteiden kirjallinen viestintä (esim. huomautus, reklamaatio ja reklamaation vastaukset, perintäkirje); kieltävä vastaus; suoramainoskirjeen ulkoasu ja tekstin korostuskeinot, suoramainoskirjeen kieli ja tyyli ASHO7 Asiakirjat ruotsiksi 1,5 osp kirjallinen ja suullinen liikeviestintä ASHO8 Kirjallinen myyntityö englanniksi 1,5 osp ostoprosessi ja kaupan viestintä reklamaatiot ja oikaisu Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) - yritykset ja organisaatiot - palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu - verkkoympäristö (Moodle) - työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) - vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) - koti internetin kautta tekemällä ja kokemalla oppimista yhdessä oppimista opiskelijan oppimisprosessin tukemista Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Asiakkuuksien hoito käytännön työssä - työssäoppimispaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 12 osp Asiakkuuksien hoidon osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? 31

34 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi erikoiskauppa, päivittäistavarakauppa, hotelli, pankki, liikunta- tai hyvinvointipalveluita tarjoava yritys, matkan järjestäjät, muut palveluita tarjoavat yritykset, vakuutusyhtiöt sekä muut organisaatiot, joilla on tutkinnon perusteiden kriteereiden mukaiset edellytykset. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Osaaminen osoitetaan asiakkuuksien hoitoon liittyvissä myynti- ja palvelut tehtävissä. Opiskelija voi osallistua myyntitavoitteiden suunnitteluun, tarjouksien tekemiseen sekä seurata myyntityön tuloksellisuutta. Opiskelija on mahdollista hyödyntää työssään asiakastietoja ja tietoteknisiä välineitä sekä toimisto- ja sovellusohjelmia. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Asiakkuuksien hoitoon liittyvät työtehtävät Palvelu- ja myyntitehtävissä Myynnin suunnittelu ja seuranta Asiakasviestinnän työtehtävät Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Työpaikalla tehtävillä harjoitustehtävillä esimerkiksi tarjouksien tekeminen ohjeiden mukaan ja asiakasrekisterin suunnittelulla Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt Laatutavoittei-den toimii ohjattuna organisaation toimii organisaation laatu- ja mukainen laatu- ja kestävän kehityksen kestävän kehityksen tavoitteiden toiminta tavoitteiden Tehokas ja tuloksellinen toiminta toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pitkäjänteisesti, omaaloitteisesti ja itsenäisesti oman toimenkuvansa tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön 32

35 edistää ohjatusti työssään asiakassuhteita edistää työssään pysyviä asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan toimii työssään toiminta- saamansa ja palautteen työkykyään edistävästi arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi Yrittäjänä arvioi ohjattuna oman arvioi oman toiminnan ja työn toimimisen toiminnan ja työn tekemisen tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuk-sien vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä arviointi mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ammattialallaan ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välinei-den ja mate-riaalin Työmenetelmien ylläpitää ohjattuna ylläpitää ja käyttää asiakastietoja ja -välineiden organisaation asiakastietoja organisaation ohjeiden mukaan käyttö suunnitellessaan asiakaskohtaisia käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa annetuista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa käyttää ohjattuna työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii työhönsä liittyvää tietoa soveltuvista tietolähteistä käyttäen soveltuvia tiedonhankintavälineitä arvioi työryhmänsä jäsenten kanssa hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ylläpitää ja käyttää monipuolisesti asiakastietoja organisaation ohjeiden mukaan suunnitellessaan asiakaskohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tietolähteistä hyödyntäen monipuolisia tiedonhankintavälineitä arvioi itsenäisesti hankkimansa tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta käyttää sujuvasti tietoteknisiä käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon apuvälineitä yhteydenpitoon asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten asiakkaiden ja sidosryhmien jäsenten kanssa kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- käyttää työssään monipuolisesti ja sovellusohjelmia sujuvasti. käytössä olevia toimisto- ja sovellusohjelmia kehittää työvälineiden hyödyntämistä omassa työssään. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon 33

36 Asiakkuuksien hoitaminen noudattaa ohjatusti yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan yhdessä kokeneen työtoverin kanssa osallistuu asiakkuuksien hoitamiseen ohjeiden laatii ohjattuna myynti- tai palvelusuunnitelmia noudattaa yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan ohjeiden ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman noudattaa vaihtelevissa tilanteissa yrityksen liikeidean tai organisaation palvelukonseptin mukaista käyttäytymistä mukaan lukien oma ulkoasunsa osallistuu uusien asiakkaiden hankintaan hyödyntäen organisaation palvelukonseptia ja olemassa olevia rekistereitä ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman ja arvioi asiakassuhteen kannattavuutta laatii myynti- tai palvelusuunnitelmia laatii itsenäisesti myynti- tai palvelusuunnitelman kannattavuuden huomioiden seuraa ohjattuna seuraa myyntibudjetin toteutumista tai osallistuu myyntibudjetin myyntibudjetin toteutumista tai palvelun tuottamiseen liittyviä palvelun tuottamiseen liittyviä kustannuksia kustannuksia laatimiseen ja seuraa sen toteutumista tai osallistuu palvelun tuottamisen budjetointiin ja kustannusten seurantaan suunnittelee ohjattuna käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille tavoitteita suunnittelee käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille tavoitteita suunnittelee järjestelmällisesti käytännön myynti- tai palvelutyötään ja asettaa sille määrällisiä ja laadullisia tavoitteita hyödyntää ja päivittää hyödyntää ja päivittää työtään varten ohjattuna työssään tietojaan tietojaan tuotteista, palveluista, tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja kilpailutilanteesta, kampanjoista asiakasryhmistä ja asiakasryhmistä huolehtii ohjattuna siitä, että asiakkaille tarkoitettu aineisto tai informaatio on heidän saatavillaan Myynti tai palvelu hankkii ohjattuna asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii ohjattuna asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden esiintyy tavanomaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan ja tilanteen edellyttämällä tavalla toimii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii siitä, että asiakkaille tarkoitettu informaatio on ajantasaista ja heidän saatavillaan hankkii asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja tavoitteiden esiintyy erilaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla hyödyntää ja päivittää säännöllisesti tietojaan tuotteista, palveluista, markkinoista, kilpailutilanteesta ja kampanjoista kehittääkseen työtään toimii tavoitteellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä noudattaen yrityksensä tai organisaationsa ohjeita huolehtii asiakkaille tarkoitetun informaation saatavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä tiedottaa havaitsemistaan puutteista hankkii aktiivisesti ja monipuolisesti asiakastarpeeseen liittyvää tietoa sopii tavoitteellisesti asiakaskäyntejä organisaation ohjeiden ja omien tavoitteiden esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti ja vakuuttavasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla 34

37 Tarjouksen tai palveluratkaisun tekeminen Jälkitoimien hoitaminen Myynti- tai palvelutyön seuranta Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa osallistuu tavanomaiseen myynti- tai palveluneuvotteluun organisaation ohjeiden palvelee tutuissa tilanteissa asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun laadintaan osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun hinta- tai kustannuslaskelman tekoon osallistuu tarjouksen tai palveluratkaisun esittelyyn olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen tekee ohjattuna sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa tilanteissa osallistuu ohjattuna mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn raportoi ohjattuna myynti- tai palvelutyönsä tuloksista hoitaa tavanomaisen myynti- tai palveluneuvottelun organisaation ohjeiden mukaan palvelee asiakkaita tavanomaisissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeeen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii ryhmän jäsenenä jäsennellyn ja perustellun tarjouksen tai palveluratkaisun laskee ohjeiden mukaan tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan osallistuu asiakkaan hyötyjä havainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen laadintaan tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa tilanteissa osallistuu mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn raportoi organisaation ohjeiden myynti- tai palvelutyönsä tuloksista hoitaa vaihtelevat myynti- ja palveluneuvottelut itsenäisesti ja tavoitteellisesti ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanteen palvelee asiakkaita vaihtelevissa tilanteissa myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineen sopivaa kieltä noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii valtuuksiensa mukaan jäsennellyn, perustellun tarjouksen tai palveluratkaisun ottaen huomioon yrityksen tai organisaation tavoitteet laskee ohjeiden mukaan tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan ja perustelee sen laatii asiakkaan hyötyjä havainnollistavan, yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisen esityksen tekee sovitut ja organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa tilanteissa sekä hoitaa yhteydenpidon asiakkaaseen käsittelee mahdollisia reklamaatioita valtuuksiensa raportoi organisaation ohjeiden myynti- tai palvelutyönsä tuloksista osallistuu ohjattuna myynti- tai tulkitsee myynti- tai seurantaraportteja tulkitsee ja arvioi myynti- tai seurantaraporttien tulkintaan ja ja seuraa tulosten kehittymistä ryhmän seurantaraportteja ja seuraa tulosten seurantaan jäsenenä tulosten kehittymistä sekä tekee kehittämisehdotuksia palvelee asiakkaita suomen palvelee asiakkaita suomen kielellä ja palvelee asiakkaita suomen kielellä kielellä ja selviytyy auttavasti hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja hoitaa palvelutilanteen palvelutilanteesta ruotsin ja yhdellä vieraalla kielellä joustavasti ruotsin kielellä ja kielellä ja yhdellä vieraalla yhdellä vieraalla kielellä kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä 35

38 Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteen suomen hoitaa palvelutilanteen suomen tai tai ruotsin kielellä sekä selviytyy ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla auttavasti palvelutilanteesta kielellä ja selviytyy auttavasti toisella yhdellä muulla kielellä kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä lisäksi suomen tai ruotsin kielellä yhdellä muulla kielellä. sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii erilaisissa tilanteissa ongelmanratkaisu valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea tarkoituksen tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja toimii työyhteisössä ja -ryhmässä ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, tietoturva, eikä aiheuta vaaraa aiheuta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä turvallisuusjärjestelmien tavalla edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 36

39 Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Kaupan palvelu ja myynti 30 osp valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy seuraa myynnin kehitystä selvittää toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät valmistautuu palvelutilanteisiin Myyjän perustaidot KAPA1 Valmistautuminen myyntityöhön 1,5 osp yrityksen liikeidean ja oman alan yritystoiminnan tunteminen asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus myynti- ja palvelukonseptin tunteminen tuote- ja palvelutietämys kilpailijat ja asiakaskohderyhmät kestävä kehitys kaupassa turvallisuus ja ergonomia Laajuus Ajoitus 6 osp vuosi Aspan jälkeen KAPA2 Kaupan säädökset 1,5 osp kuluttajansuojalaki ja muut kauppaan liittyvät lait (aukioloajat, tuoteturvallisuus, hinnan ilmoittaminen, asiakastietojen säilytys ja tallennus). Kielitaitoinen myyjä KAPA3 Kaupan ruotsi 1,5 osp hinnat ja kassatyöskentelyn perusfraasit ruotsiksi tavaratalon osastot puhelinpalvelun perustilanteita messut asiakaspalaute reklamaatio tuotteesta kertominen lyhyesti KAPA4 Kaupan englanti 1,5 osp myymälätyypit, osastot ja tuoteryhmät myyjän työtehtävät myyntitilanteen hoitaminen: asiakkaan tarpeiden kartoitus, tuotteiden esittely, käytön opastus, kaupan päättäminen, maksu- ja toimitusehdoista sopiminen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät 37

40 - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatio, koulun kahvila, Hymy-myymälä - Yritysvierailut, yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin, myyntityö) tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy seuraa myynnin kehitystä. selvittää toiminnan kannattavuutta. Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Myymälässä töissä KAPA5 Taitava myyjä 3 osp myyntiprosessin/tilanteen lisämyynti kanta-asiakasohjelmat, asiakkuuksien asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely tuotetuntemus 12 osp KAPA6 Myymälän toiminta 6 osp tilaaminen hinnoittelu, hintamerkinnät myymälän koneiden ja välineiden käyttö (kassa, palvelupiste, tiedonkeruulaite, tietokone, tulostin, kaupan työn työvälineet) tuotevastuualueen hoitaminen, tilaaminen, reklamaatiot tuotteiden vastaanottaminen, purkaminen ja esillelaitto myymälän siisteys kampanja ja esillelaiton toteutus hävikki myymälälogistiikan KAPA7 Tuloksellinen myyntityö 3 osp hinnoittelulaskelmat alennusten laskeminen ja vaikutus katteeseen myynnin kehityksen seuranta ja kannattavuuden parantaminen. tunnuslukujen seuranta. Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät - Hymy-myymälä, ruokala/kahvio, luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, yritykset ja organisaatiot - Työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin, myyntityö) tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, yritysvierailut, yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, Mestarimyyjä, Taitaja-kisat Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. KAPA8 Kaupan työt käytännössä ks. sisältö näytön kuvauksesta osp 38

41 Kaupan palvelu ja myynnin osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Kaupan palvelu ja myynti Osaaminen osoitetaan kaupan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä myymäläympäristössä, jossa opiskelija voi työskennellä myös kassa- tai palvelupisteessä. Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristöksi sopii esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, huoltamoiden myymälät, tavaratalo, kioski Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä, joissa mahdollista: *hoitaa palvelu- tai kassapistettä *hoitaa tuotevastuualuetta *tehdä myyntityötä ja palvella asiakkaita *seurata myynnin kehitystä *työskennellä myymälässä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Näyttöä voi täydentää työpaikalla käytännön työtehtävissä tai käytännönläheisillä harjoitustehtävillä. (Kassatyöskentely voidaan toteuttaa työssäoppimisen jälkeen koulun myymälässä tai kahvilassa) Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden tekee ohjattuna työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää ohjattuna asiakassuhteita suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää työssään pysyviä asiakassuhteita suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaihee ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita 39

42 Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja toimii terveellisten elintapojen sekä kehittää itsenäisesti monipuolisia työkykyään edistävästi toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseenja edistämiseen toimii ohjattuna työyhteisön toimii työssään työyhteisön toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi työhyvinvointia edistävästi työhyvinvointia edistävästi selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia arvioi ohjattuna alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. ARVIOINTIKRITEERIT selvittää yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä selvittää osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. selvittää yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa arvioi osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja välineiden käyttö ARVIOINNIN valmistelee ohjattuna kaupan palvelutyön ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon käyttää turvallisesti kaupan käyttää turvallisesti kaupan töiden töiden keskeisim- piä työvälineitä, kuten työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen tavaratäydennykseen ja liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä tilaamiseen liittyviä tieto- ja apuvälineitä työtehtäviensä viestintäteknisiä apuvälineitä tavanomaisissa tilanteissa itselleen tutuissa työtilanteissa sulkee ohjattuna palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät lopetustyöt toimii ohjatusti kaupan ympäristöohjeiden. ARVIOINTIKRITEERIT sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee siihen liittyvät tavanomaiset lopetustyöt toimii kaupan ympäristöohjeiden. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. valmistelee kaupan palvelun ja myynnin edellyttämät työvälineet, kuten palvelu- tai kassapisteen käyttökuntoon toimii palvelupisteen ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden käyttää turvallisesti kaupan työvälineitä, kuten tavaratäydennykseen ja tilaamiseen liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä vaihtelevissa tilanteissa sulkee palvelu- tai kassapisteen ja tekee huolellisesti kaikki siihen liittyvät lopetustyöt toimii kaupan ympäristöohjeiden ja kehittää toimintatapojaan yrityksessä sovittujen toimintatapojen ja työmenetelmien mukaisiksi. 40

43 3. Työn perustana olevan tiedon Valmistautuminen ohjattuna noudattaa kaupan noudattaa kaupan liikeidean liikeidean mukaista palvelu- ja mukaista palvelu- ja myyntikonseptia toimii myyntikonseptia toimii sovittujen ohjattuna sovittujen käyttäytymistapojen käyttäytymistapojen Tuotevastuualueen hoito selvittää ohjattuna ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita etsii ohjattuna tietoja vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä osallistuu ohjattuna tuotevastuualueensa hoitamiseen vastaanottaa ohjattuna tuotteet ja pyytää apua ongelmatilanteissa kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan laskee ohjattuna tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee ohjattuna säännösten mukaiset hintamerkinnät ja muun asiakasinformaation osallistuu ohjattuna tavaran tilauksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden noudattaa kaupan liikeidean mukaista palvelu- ja myyntikonseptia vaihtelevissa tilanteissa toimii yrityksen liikeidean ja sovittujen käyttäytymistapojen selvittää oman ammattialansa yleisen selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä yritystoiminnan rakenteen sekä ammattialansa tyypillisiä kehityssuuntia sekä ammattialansa yhteistyökumppaneita tyypillisiä yhteistyökumppaneita hyödyntää ja hakee tietoa vastuualueensa tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden vastaanottaa tuotteet ja toimii ongelmatilanteissa yrityksen ohjeiden mukaan kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu tavaran tilauksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden hyödyntää ja päivittää jatkuvasti tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä välittää asiayhteyksiin liittyvissä tilanteissa vastuualueeseensa liittyvää tietoa muille kaupassa työskenteleville hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien vastaanottaa tuotteet ja toimii ongelmatilanteissa yrityksen ja tavarantoimittajan ohjeiden mukaan kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten hyllytilanteen mukaan huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan laskee tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluperiaatteita tekee oma-aloitteisesti säännösten mukaiset hintamerkinnät ja yrityksen ohjeiden muun asiakasinformaation osallistuu tilauksiin ja palautuksiin kaupan toimintatapojen ja ohjeiden 41

44 Asiakaspalvelu ja myynti Maksutapahtuman hoitaminen Jälkitoimien hoitaminen estää ohjattuna hävikin syntymistä ohjattuna osallistuu kampanjoiden ja esillepanojen toteutukseen pitää oman palvelupisteensä siistinä esittelee ja tarjoaa asiakkaille tuotevalikoiman tuttuja tuotteita tai palveluja opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien tuotteiden tai palvelujen käytössä kaupan konseptin toimii kaupan tavanomaisissa asiakastilanteissa yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla estää hävikkiä yrityksen ohjeiden toteuttaa ryhmän jäsenenä kampanjoita ja esillepanoja kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii myymälän siisteydestä ohjeistuksen kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta opastaa asiakasta tuotevalikoiman keskeisimpien tuotteiden tai palvelujen käytössä asiakkaan tarpeiden ja kaupan konseptin esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja ja velvollisuuksia velvollisuuksia määritteleviä määritteleviä säädöksiä ja säädöksiä ja sopimuksia sopimuksia tekee myyntitilanteen tekee myyntitilanteen edellyttämät edellyttämät usein toistuvat tavanomaiset laskutoimitukset laskutoimitukset ohjaa asiakkaan päättää kaupan ja esittelee vastuuhenkilön puheille maksuehdot ja tavat keskustelemaan maksuehdoista ja -tavoista toimii ohjattuna kassalla käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan tavanomaisissa tilanteissa tiedustelee mahdollista kantaasiakkuutta esittelee mahdollista kantaasiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten ottaa ohjeiden mukaan vastaan asiakaspalautetta ja tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden toimii valtuuksiensa yhteistyössä tilaus-toimitusketjun eri osapuolten kanssa toimii aktiivisesti estääkseen hävikin syntymistä, esimerkiksi reagoimalla hitaasti liikkuviin tai myymättömiin tuotteisiin ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan tuotteiden menekin vähenevän hoitaa suunnitelman mukaisten kampanjoiden ja esillepanojen toteutuksen kaupan ohjeiden ja yleisten säännösten huolehtii aktiivisesti myymälän siisteydestä kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti opastaa asiakasta tuotteen tai palvelun käytössä hänen erilaisten tarpeidensa ja kaupan konseptin esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla noudattaa työhönsä ja myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia tekee myyntitilanteen edellyttämät laskutoimitukset päättää kaupan ja neuvottelee omien valtuuksiensa maksuehdot ja tavat käyttää kassaa huolellisesti ohjeiden mukaan myös vaihtelevissa tilanteissa myy mahdollista kanta-asiakkuutta tekee sovitut ja kaupan ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa, esimerkiksi päivittää asiakastiedot laskutusta tai toimitusta varten hoitaa asiakaspalautteita ohjeiden 42

45 välittää tiedon siitä eteenpäin sovitulla tavalla osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen ohjeiden Myynnin osallistuu ryhmän jäsenenä kehityksen seuranta myynnin kehittymisen seurantaan Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa seuraa ohjatusti myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilan- teesta yhdellä muulla kielellä seuraa myynnin kehittymistä ja seuraa säännöllisesti myynnin osallistuu ryhmän jäsenenä myynnin kehittymistä ja tekee aloitteita kehittämiseen myynnin määrän ja kannattavuuden kehittämiseksi seuraa myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja osallistuu rakentavasti palvelupisteensä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen seuraa ja tulkitsee myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja esittää aktiivisesti ja rakentavasti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen liittyviä mielipiteitään ja ideoitaan hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden hakee itsenäisesti tietoa tuotteiden ja ja palveluiden kehittämisen tarpeesta palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, esimerkiksi toimintaympäristön kilpailun, yrityksen tai organisaation muutosten, asiakkaiden tarpeiden, osaamisen perusteella kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella palvelee asiakkaita suomen kielellä ja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsinkielellä ja yhdellä vieraalla ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai palvelee asiakkaita suo- men tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla ruotsin kielellä, hoitaa kielellä ja selviytyy auttavasti toisella palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ARVIOINTIKRITEERIT muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja 43

46 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja toimii työyhteisössä ja -ryhmässä -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan työyhteisössään noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimien kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Valinnaiset tutkinnon osat Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp laatii asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa koskevia asiakirjoja käsittelee ja välittää asiakirjoja ylläpitää organisaation henkilörekisterejä laatii toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja ja laskelmia tekee viranomaisille ilmoituksia tai hakemuksia. Tutkinnon osan ammattitaito hankitaan työssäoppimalla/työpaikalla. Työpaikan tulee soveltua oppimisympäristöksi ammattitaidon hankkimiseksi ja siellä on mahdollista osoittaa vaadittava osaaminen. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Laajuus Ajoitus 44

47 laatii asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa koskevia asiakirjoja käsittelee ja välittää asiakirjoja ylläpitää organisaation henkilörekisterejä laatii toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja ja laskelmia tekee viranomaisille ilmoituksia tai hakemuksia. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Toimiston työvälineiden toimiston työvälineiden, viestintävälineiden ja työvälineohjelmien käyttäminen asiakirjahallinnan järjestelmien käyttäminen verkkoympäristössä asiointi Asiakirjojen laatiminen ja käsittely asioiden valmistelua (esim. kutsu ja asialista), päätöksentekoa (esim. muistio, pöytäkirja ja pöytäkirjanote, tiedot) ja täytäntöönpanoa koskevien asiakirjojen laadinta. asiakirjojen käsittely Henkilörekisterin ylläpito henkilörekisterin ylläpitäminen henkilörekisterin määräyksiin ja ohjeisiin perehtyminen 15 osp 2. vuosi ASPAN ja ASHAN/ TOPAN/ TAPAN jälkeen Raporttien, tilastojen ja laskelmien laadinta raporttien, tilastojen ja laskelmien laatiminen tiedotteen laatiminen Ilmoitusten tekeminen organisaation toimintaan liittyvien ilmoituksien tai hakemuksien laatiminen viranomaisille tai muille tahoille. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi Työpaikka, yritykset, organisaatiot -työpaikalla tapahtuva oppiminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Suullinen tai kirjallinen palaute Organisaation asiakirjojen hoitaminen käytännön työssä 15 osp Organisaation asiakirjojen hoitamisen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Organisaation asiakirjojen hoitaminen Osaaminen osoitetaan hoitamalla organisaation asiakirjahallintoa, käyttämällä toimiston työ- ja viestintävälineitä ja työvälineohjelmia. Työskentelee organisaation ohjeiden toimien työkykyään, tuloksellista toimintaa ja asiakkuuksia edistävästä. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristö esim. voi olla toimisto, Asiakirjojen valmistelu, asiakirjojen vastaanottaminen, käsittely ja eteenpäin toimittaminen sekä säilytys. Henkilörekisterin ylläpitäminen, raport- julkishallinnon yksikkö, yhdistys, asuntoosakeyhtiö, isännöintitoimisto, tilitoimisto, tien, tilastojen ja laskelmien laatiminen, tiedotteen muotoilu ja kirjoittaminen, ilmoitusten ja hakemusten mainostoimisto, oppilaitokset laatiminen. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti 45

48 osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia. suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työmenetelmien käyttää ohjattuna toimiston työvälineitä, käyttää tavallisissa tilanteissa käyttää vaihtelevissa tai uusissa ja - viestintävälineitä sekä työvälineohjelmia toimiston työvälineitä, tilanteissa toimiston välineiden viestintävälineitä sekä työvälineitä, viestintävälineitä käyttö työvälineohjelmia sekä työvälineohjelmia 46

49 käyttää ohjattuna työssään asiakirjahallinnan järjestelmiä käyttää tavallisessa tilanteessa asiakirjahallinnan järjestelmiä käyttää vaihtelevissa tai uusissa työtilanteissa asiakirjahallinnan järjestelmiä asioi verkkoympäristössä asioi verkkoympäristössä asioi verkkoympäristössä käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana oleva tiedon Asioiden tekee ohjattuna asioiden valmistelua, tekee tavanomaisissa tilanteissa valmistelua, päätöksentekoa tai täytäntöönpanoa asioiden valmistelua, päätöksentekoa koskevia asiakirjoja päätöksentekoa tai ja täytäntöönpano a koskevien asiakirjojen laadinta noudattaa ohjattuna asiakirjojen laadinnassa organisaatiota koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita täytäntöönpanoa koskevia asiakirjoja noudattaa asiakirjojen laadinnassa organisaatiota koskevia säädöksiä, määräyksiä Asiakirjojen käsittely Henkilörekisterin ylläpito Raporttien, tilastojen ja laskelmien laadinta Ilmoitusten tekeminen ARVIOINNIN vastaanottaa ohjattuna asiakirjoja ja toimittaa ne eteenpäin säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden säilyttää ohjattuna asiakirjoja säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden ylläpitää ohjattuna henkilörekisteriä noudattaa ohjattuna henkilörekisteriä koskevia säädöksiä, määräyksiä ja organisaation ohjeita laatii ohjattuna organisaation toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja tai laskelmia muotoilee ja kirjoittaa ohjattuna organisaation jäsen-, asiakas- tms. tiedotteen osallistuu ohjattuna organisaation toimintaan liittyvien viranomaisille tai muille tahoille tehtävien ilmoitusten tai hakemusten laatimiseen. ARVIOINTIKRITEERIT ja ohjeita vastaanottaa ja käsittelee asiakirjoja ja toimittaa ne eteenpäin säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden säilyttää asiakirjoja säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden ylläpitää henkilörekisteriä tavallisissa tilanteissa noudattaa henkilörekisteriä koskevia säädöksiä, määräyksiä ja organisaation ohjeita laatii tavanomaisissa tilanteissa organisaation toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja tai laskelmia muotoilee ja kirjoittaa ohjattuna organisaation jäsen-, asiakas- tms. tiedotteen tekee organisaation toimintaan liittyviä tavanomaisia ilmoituksia tai hakemuksia viranomaisille tai muille tahoille. käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden. tekee itsenäisesti asioiden valmistelua, päätöksentekoa tai täytäntöönpanoa koskevia asiakirjoja noudattaa asiakirjojen laadinnassa organisaatiota koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita hoitaa itsenäisesti asiakirjojen vastaanottamiseen, käsittelyyn ja välittämiseen liittyviä tehtäviä säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden hoitaa itsenäisesti asiakirjojen säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyviä tehtäviä säädösten, määräysten ja organisaation ohjeiden ylläpitää henkilörekisteriä ja lisää siihen tietoja uusissa tilanteissa sekä laatii tarvittaessa rekisteriselosteen noudattaa henkilörekisteriä koskevia säädöksiä, määräyksiä ja organisaation ohjeita laatii itsenäisesti organisaation toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja tai laskelmia muotoilee ja kirjoittaa ohjattuna organisaation jäsen-, asiakas- tms. tiedotteen hoitaa kirjeenvaihtoa tekee itsenäisesti organisaation toimintaan liittyviä ilmoituksia tai hakemuksia viranomaisille tai muille tahoille. 47

50 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Kestävä kehitys noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa hoitamalla organisaation asiakirjahallintoa esimerkiksi julkishallinnon yksikössä, yhdistyksessä tai asuntoosakeyhtiössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä kartoittaa asiakkaiden vakuutus- ja eläkepalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa 48

51 esittelee vakuutus- tai eläkepalveluita sekä niiden hyötyjä ja riskejä myy vakuutus- tai eläkepalveluratkaisuja asiakkaan tarpeisiin hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Tutkinnon osan ammattitaito hankitaan työssäoppimalla/työpaikalla. Työpaikan tulee soveltua oppimisympäristöksi ammattitaidon hankkimiseksi ja siellä on mahdollista osoittaa vaadittava osaaminen. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä kartoittaa asiakkaiden vakuutus- ja eläkepalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa esittelee vakuutus- tai eläkepalveluita sekä niiden hyötyjä ja riskejä myy vakuutus- tai eläkepalveluratkaisuja asiakkaan tarpeisiin hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Työskentely aidossa työympäristössä Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Asiakkuuksien ja asiakasryhmien tunnistaminen organisaation asiakkaat ja asiakaskohderyhmät pysyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen Asiakastarpeiden kartoittaminen asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen palvelutilanteessa asiakaslähtöinen työskentely Vakuutus- ja eläkepalveluiden esittely ja myynti palvelutuntemus myyntityö ja esittelytyön oman organisaation tunteminen henkilöstö ja muut palvelut Jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen alan sopimuksien ja säädöksien tunteminen Työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä työvälineiden. työvälineohjelmien ja tietolähteiden hyödyntäminen omassa työssä Oppimisympäristö ja oppimismenetelmä - työpaikka, yritykset - työpaikalla tapahtuva oppiminen Vakuutus- ja eläkepalveluiden työtehtävät työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta Laajuus Ajoitus 15 osp 2. (yo) tai ASPA ja ASHAN /TAPA N jälkeen 15 osp Palkanlaskennan osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Vakuutus- ja eläkepalvelut Vakuutus- ja eläkepalvelujen myynnin tai asiakaspalvelun työtehtävissä käyttäen työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä Työ/Näyttöympäristö: Työpaikkana voi olla vakuutusyhtiö, eläkeyhtiö tai muu vakuutuspalveluita myyvä yritys. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä ja kartoittaa heidän vakuutus- ja eläkepalvelutarpeet. Vakuutus- ja eläkepalveluratkaisujen esitteleminen, myynti ja neuvominen huomioiden palveluiden hyödyt ja riskit sekä sosiaaliturvan. Asiakkaan ohjaaminen lisäpalveluiden asiantuntijalle tai muulle asiantuntijalle. Jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteessa. Noudattaa työssään alan säädöksiä ja sopimuksia mukaan lukien vaitiolovelvollisuuden ja tietoturvan. 49

52 Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen. toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalin arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan saamansa palautteen sekä jakaa osaamistaan työyhteisön muille jäsenille. 50

53 Työvälineiden ja -menetelmien käyttö käyttää työssään tutuissa tilanteissa käyttää työssään työ- ja keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä, viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä työvälineohjelmia ja tietolähteitä toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden monikanavaisessa toimintaympäristössä. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana oleva tiedon Asiakkuuksien ja asiakasryhmien tunnistaminen Asiakastarpeiden kartoittaminen Vakuutus- tai eläkepalveluiden esittely ja myynti Jälkitoimien hoitaminen ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden monikanavaisessa toimintaympäristössä. tunnistaa ohjatusti asiakkuuksia ja asiakasryhmiä kartoittaa ohjatusti vakuutus- ja eläkepalvelutarpeita myynti- ja palvelutilanteessa esittelee asiakkaalle vakuutus- tai eläkepalveluratkaisuja kertoo ohjattuna asiakkaalle esittelemänsä palveluvaihtoehdon hyötyjä ja riskejä sosiaaliturvan huomioon ottaen tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakas- ryhmiä ja niihin liittyviä tyypillisiä riskejä kartoittaa erilaisten asiakkaiden vakuutus- ja eläkepalvelutarpeita myynti- ja palvelutilanteessa esittelee, neuvoo tai myy asiakkaalle eri vakuutus- tai eläkepalveluratkaisuja kertoo asiakkaalle esittelemänsä palveluvaihtoehdon hyödyt ja riskit sosiaaliturvan huomioon ottaen käyttää työssään monipuolisesti työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden monikanavaisessa toimintaympäristössä. tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä niihin liittyvät riskit kartoittaa erilaisten asiakkaiden vakuutus- ja eläkepalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa myynti- ja palvelutilanteessa esittelee, neuvoo tai myy omaaloitteisesti asiakkaalle eri vakuutus- tai eläkepalveluratkaisuja kertoo oma-aloitteisesti ja vastuullisesti asiakkaalle esittelemiensä palveluvaihtoehdon hyödyt ja riskit sosiaaliturvan huomioon ottaen ohjaa asiakkaan lisäpalvelun ohjaa asiakkaan lisäpalvelun ohjaa asiakkaan lisäpalvelun tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle sekä hyödyntää sekä hyödyntää asiantuntijaverkostoa asiantuntijaverkostoa vaihtelevissa noudattaa esittelyssä asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia noudattaa esittelyssä ja neuvonnassa asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia tekee ohjatusti sovitut jälkitoimet. tekee ohjeistuksen mukaiset sovitut jälkitoimet tavanomaisissa tilanteissa. ARVIOINTIKRITEERIT palvelutilanteissa noudattaa vastuullisesti ja esittelyssä ja neuvonnassa asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia sekä perustelee niitä asiakkaalle tekee ohjeistuksen mukaiset sovitut jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa. 51

54 Oppiminen ja tarvitsee ohjausta ja tukea ongelmanratkaisu muuttuvissa tilanteissa sekä hakee tietoa tutuista tietolähteistä Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii eri tilanteissa tarkoituksen ja hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa ohjattuna annettuja noudattaa annettuja eettisiä eettisiä ohjeita, säädöksiä, ohjeita, säädöksiä, sopimuksia ja sopimuksia ja vaitiolovelvollisuutta vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. noudattaa monipuolisesti työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. toimii muuttuvissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa sekä on aloitekykyinen toimii työssään yrityksen tai organisaation säädösten, sopimusten ja arvojen ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmän, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla vakuutus- tai eläkepalvelujen asiakaspalvelun tai myynnin työtehtävissä. Työympäristönä voi olla vakuutusyhtiö, eläkeyhtiö tai muu vakuutuspalveluita myyvä organisaatio. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä kartoittaa asiakkaiden pankki- ja rahoituspalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa esittelee pankki- ja rahoituspalveluita sekä niiden hyötyjä ja riskejä myy finanssialan palveluratkaisuja asiakkaan tarpeisiin hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Tutkinnon osan ammattitaito hankitaan työssäoppimalla/työpaikalla. Työpaikan tulee soveltua oppimisympäristöksi ammattitaidon hankkimiseksi ja siellä on mahdollista osoittaa vaadittava osaaminen. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Asiakkuuksien ja asiakasryhmien tunnistaminen organisaation asiakkaat ja asiakaskohderyhmät Laajuus Ajoitus 15 osp 2. vuosi ASPA ja 52

55 kartoittaa asiakkaiden pankki- ja rahoituspalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa esittelee pankki- ja rahoituspalveluita sekä niiden hyötyjä ja riskejä myy finanssialan palveluratkaisuja asiakkaan tarpeisiin hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet pysyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen Asiakastarpeiden kartoittaminen asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen palvelutilanteessa asiakaslähtöinen työskentely Pankki- ja rahoituspalveluiden esittely ja myynti palvelutuntemus myyntityö ja esittelytyön oman organisaation tunteminen henkilöstö ja muut palvelut Jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen alan sopimuksien ja säädöksien tunteminen ASHA/ TAPA jälkeen Työ- ja viestintävälineiden, työvälineohjelmien ja tietolähteiden käyttäminen organisaation välineiden, ohjelmien ja tietolähteiden hyödyntäminen palvelutilanteessa Oppimisympäristö ja oppimismenetelmä - työpaikka, yritykset - työpaikalla tapahtuva oppiminen Työskentely aidossa työympäristössä Pankki- ja rahoituspalvelut työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 15 osp Näytön kuvaus: Pankki- ja rahoituspalvelut Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä esimerkiksi pankki, rahoitusyhtiö tai muu rahoituspalveluita tarjoava organisaatio Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen osoitetaan? Pankki- tai rahoitusalan myynnin tai asiakaspalvelun työtehtävissä käyttäen työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia ja tietolähteitä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä ja kartoittaa heidän pankki- ja vakuutuspalveluiden tarpeet. Pankkija rahoituspalveluratkaisujen esitteleminen, myynti ja neuvominen huomioiden palveluiden hyödyt ja riskit. Asiakkaan ohjaaminen lisäpalveluiden asiantuntijalle tai muulle asiantuntijalle. Jälkitoimien hoitaminen palvelutilanteessa. Noudattaa työssään alan säädöksiä ja sopimuksia mukaan lukien vaitiolovelvollisuuden ja tietoturvan. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 53

56 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee ohjatusti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee pääosin itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden työskentelee itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa tarvittaessa kysyy neuvoa uusissa tilanteissa toimii valtuuksiensa tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen. tekee vastuullaan olevat työt toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen sekä jakaa osaamistaan työyhteisön muille jäsenille. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 - välineiden ja materiaalin Työmenetelmien käyttää työssään tutuissa tilanteissa käyttää työssään työ- ja käyttää työssään monipuolisesti ja keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä, työvälineohjelmia työ- ja viestintävälineitä, välineiden viestintävälineitä, ja tietolähteitä työvälineohjelmia ja tietolähteitä käyttö työvälineohjelmia ja tietolähteitä toimii vastuullisesti organisaation toimii vastuullisesti organisaation toimii vastuullisesti organisaation ohjeiden ohjeiden ohjeiden monikanavaisessa monikanavaisessa monikanavaisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. toimintaympäristössä. toimintaympäristössä. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 perustana olevan tiedon 54

57 Asiakkuuksien ja asiakasryhmien tunnistaminen Asiakastarpeiden kartoittaminen tunnistaa ohjatusti asiakkuuksia ja asiakasryhmiä kartoittaa ohjatusti asiakkaiden tavanomaisia pankki- ja rahoituspalvelutarpeita Pankki- ja myyntitilanteessa esittelee rahoituspalveluiden esittely ja rahoituspalveluratkaisuja asiakkaalle pankki- ja myynti Jälkitoimien hoitaminen kertoo ohjattuna asiakkaalle esittelemänsä palveluvaihtoehdon hyötyjä ja riskejä tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä ja niihin liittyviä tyypillisiä riskejä kartoittaa erilaisten asiakkaiden pankki- ja rahoituspalvelutarpeita myyntitilanteessa esittelee, neuvoo tai myy asiakkaalle eri pankki- ja rahoituspalveluratkaisuja kertoo asiakkaalle esittelemiensä palveluvaihtoehtojen hyödyt ja riskit ohjaa asiakkaan lisäpalvelun ohjaa asiakkaan lisäpalvelun tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle sekä hyödyntää asiantuntijaverkostoa noudattaa asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia noudattaa asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia tekee ohjatusti sovitut jälkitoimet. tekee ohjeistuksen mukaiset sovitut jälkitoimet tavanomaisissa tilanteissa. tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä niihin liittyvät riskit kartoittaa erilaisten asiakkaiden pankki- ja rahoituspalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa myyntitilanteessa esittelee, neuvoo tai myy oma-aloitteisesti ja vastuullisesti asiakkaalle eri pankki- ja rahoituspalveluratkaisuja kertoo oma-aloitteisesti ja vastuullisesti asiakkaalle esittelemiensä eri palveluvaihtoehtojen hyödyt ja riskit ohjaa asiakkaan lisäpalvelun tarjoajalle tai muulle asiantuntijalle sekä hyödyntää asiantuntijaverkostoa vaihtelevissa palvelutilanteissa noudattaa vastuullisesti asiakkaita ja organisaatiota koskevia säädöksiä ja sopimuksia sekä perustelee niitä asiakkaalle tekee ohjeistuksen mukaiset sovitut jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 oppimisen avaintaidot Oppiminen ja tarvitsee ohjausta ja tukea toimii eri tilanteissa toimii muuttuvissa tilanteissa ongelmanratkaisu muuttuvissa tilanteissa sekä hakee tarkoituksen ja hakee tarkoituksen ja löytää tietoa tutuista tietolähteistä tietoa eri lähteistä toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita, säädöksiä, sopimuksia ja vaitiolovelvollisuutta toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, säädöksiä, sopimuksia ja vaitiolovelvollisuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa sekä on aloitekykyinen toimii työssään yrityksen tai organisaation säädösten, sopimusten ja arvojen ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 55

58 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. noudattaa monipuolisesti työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmän, ml. tietoturva, ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä pankki- tai rahoitusalan myynnin tai asiakaspalvelun työtehtäviä. Työympäristönä voi olla pankki, rahoitusyhtiö tai muu rahoituspalveluita tarjoava organisaatio. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tuoteneuvonta 15 osp suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvontatilanteita neuvoo asiakkaita tuotteiden tai palvelujen käytössä myynti- ja esittelytilanteissa seuraa työnsä tuloksellisuutta. Tutkinnon osa voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan työssäoppimispaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät suunnittelee ja valmistelee Osaava tuote-esittelijä tuoteneuvontatilantei- ta TUTE1 Tuote-esittelyyn valmistautuminen 3 osp neuvoo asiakkaita tuotteiden tuote- ja palvelutieto tai palvelujen käy- tuotekehitys, tuotteiden laatu, tuotteiden elinkaariajattelu, tössä myynti- ja esittelytilanteissa tuotetakuu kestävän kehityksen periaatteet seuraa työnsä yhteydenpito- ja ajanvälineet tuloksellisuutta. esittelyapuvälineiden Laajuus Ajoitus 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN ja KAPAN/ ASHAN jälkeen TUTE2 Tuote-esittelyn toteuttaminen 3 osp esittelytilanteiden suunnittelu asiakasryhmäkohtaisesti myyntitavoitteiden asettaminen esittelytilaisuuksien sopiminen tuote-esittelyn rakenne esitteiden suunnittelu ja toteutus tuote-esittelyn laatiminen esillepanon järjestelyt asiakkaan neuvominen ja tarpeiden kartoittaminen esittelytilanteessa 56

59 esittelytilanteen päättäminen Työskentely aidossa työympäristössä Kielitaitoinen tuote-esittelijä 3 osp TUTE3 Tuoteneuvojan ruotsi 1,5 osp pakkausmerkinnät, materiaalit ja pakkaustavat ruotsinkielinen tuote-esittely käyttöohjeet TUTE4 Tuoteneuvojan englanti 1,5 osp tuotteesta kertominen: materiaalit, ominaisuudet, tuoteselosteet, käyttöohjeet, pakkausmerkinnät tuote-esittely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TUTE5 Tuoteneuvonnan käytännön työskentely ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Tuoteneuvonnan osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Tuoteneuvonta Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa esittely- tai neuvontatilanteen, jossa hän esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta tilanteen jälkeen. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä esimerkiksi päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, tavaratalo, Esittelyn, myynnin ja neuvonnan työtehtävissä. myyntipisteet sekä kaikki yritykset ja muut organisaatiot, joissa työskennellessä tarvitaan tuotetuntemusta ja tuote-esittelyn järjestäminen on mahdollista sekä messut ja tapahtumat. Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskussä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävistelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä 57

60 ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessien Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettvä 3 Oman työn suunnitteltusti organisaation ohjeiden valmistelee työtehtäviä ohja- Työn kokonaisuuden työskentelee ohjatusti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden mukaises-oma-aloitteisesti ja vastuullisesti orga- suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä ti nisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan kysyy neuvoa uusissa tilanteissa epävarma tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Laatutavoitteiden toimii ohjattuna organisaation toimii organisaation laatu-ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukai- mukainen toiminta tavoitteiden laatu- ja kestävän kehityksen sesti Tehokas ja tuloksellinen toiminta Työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi ARVIOINNIN toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita seuraa ja arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää ohjattuna organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. ARVIOINTIKRITEERIT tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä edistävästi huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteitta ja pysyviä asiakassuhteita edistää työssään toiminnan jatkuvuut- seuraa ja arvioi työskentelyään ja seuraa ja arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen sesti työskentelytapojaan työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäi- toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan selvittää organisaation tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää organisaation tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa. 58

61 Työvälineet ja - menetelmät ARVIOINNIN ylläpitää ohjattuna tietoja asiakasryhmistä käyttää kalenteria työaikasuunnittelun apuna käyttää tuttuja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää ohjatusti työssään tarvittavia sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä ohjeiden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ylläpitää ja käyttää tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hyödyntää ajankäyttönsä suunnittelussa organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä. 3. Työn perustana olevan tiedon Esittely-, neuvonta- tai myyntitilan-ly-, neuvonta- tai myyntityö- suunnittelee ohjattuna esitteteiden suunnittelu tään saamiensa ohjeiden ja ja valmistelu tavoitteiden hyödyntää ohjeiden mukaan tietoja tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntityötään ja asettaa sille tavoitteita ottaen huomioon organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää ja päivittää tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä ylläpitää ja käyttää monipuolisesti tietoja asiakasryhmistä suunnitellessaan asiakasryhmäkohtaisia toimenpiteitä hallitsee ajankäyttönsä suunnitelmallisesti hyödyntäen organisaation käytössä olevia ajanhallinnan välineitä käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon sisäisen tai ulkoisen asiakkaan kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia käyttää työssään tarvittavia esiintymisen apuvälineitä. suunnittelee itsenäisesti esittely-, neuvonta- tai myyntityötään ja asettaa tavoitteita ottaen huomioon organisaation asettamat myynti- ja yrityskuvatavoitteet hyödyntää monipuolisesti ja aktiivisesti päivittäen tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä tunnistaa ja löytää aktiivisesti uusia asiakasryhmiä suunnittelee ohjattuna esittely-, suunnittelee esittely-, neuvonta- tai suunnittelee esittely-, neuvonta- tai neuvonta- tai myyntitilan- myyntitilanteen asiakasryhmäkohtai- myyntitilanteen asiakasryhmäkohtai- teen asiakas- ryhmäkohtaisesti sesti sekä mahdollisen esillepanon sesti ja luovasti sekä mahdollisen sekä mahdollisen esillepa- järjestelyt esillepanon järjestelyt non järjestelyt sopii ohjattuna esittely- ja sopii esittely- ja neuvontatilaisuuksia sopii aktiivisesti esittelytilaisuuksia neuvontatilaisuuksia yrityksen yrityksen tai organisaation ohjeiden yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tai organisaation ohjeiden ja ja tavoitteiden tavoitteiden tavoitteiden toimii ohjatusti yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä toimii yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden noudattaen säädöksiä toimii aktiivisena ja oma- aloitteisena yrityksensä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden noudattaen säädöksiä Neuvonta esittely- noudattaa ohjatusti yrityksen- noudattaa yrityksensä liikeidean noudattaa yrityksensä liikeidean muteissa tai myyntitilan-sä liikeidean mukaista myynti- mukaista myynti- ja markkinointikaista myynti- ja markkinointikonsep- ja markkinointikonseptia konseptia ottaen huomioon myös tia ottaen huomioon myös oman ottaen huomioon myös oman oman ulkoasunsa ja käyttäytymisensä ulkoasunsa ja käyttäytymisensä ulkoasunsa ja käyttäytymisensä puhuu selkeästi ja havain- esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti 59

62 Työn tuloksellisuuden seuranta nollisesti neuvoo ohjattuna asiakasta tavanomaisissa esittely- ja myyntitilanteissa esittelee ohjattuna tuotteiden tai palvelujen valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettistä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoi ohjattuna työnsä tuloksista ja arvioi työtään Kielitaidon hallin-palveleta suomenkielisillä kielellä ja selviytyy auttavasti asiakkaita suomen Kielitaidon hyödyntäminen kielellä ja yhdellä vieraalla palvelutilanteesta ruotsin asiakaspalvelussa kielellä Kielitaidon hallin-palveleta ruotsinkielisillä kielellä, hoitaa palvelutilan- asiakkaita ruotsin Kielitaidon hyödyntäminetyy auttavasti palvelutilanteesteen suomen kielellä ja selviy- asiakaspalvelussa ta yhdellä vieraalla kielellä Kielitaidon hallin-hoitata muunkielisillä men tai ruotsin kielellä sekä palvelutilanteen suo- Kielitaidon hyödyntäminen asialanteesta yhdellä muulla kie- selviytyy auttavasti palvelutikaspalvelusslellä Kielitaidon hallin-hoitata vieraskielisessä tuskielen lisäksi suomen tai palvelutilanteen koulu- koulutuksessa ruotsin kielellä sekä auttaa Kielitaidon hyödyntäminen eteenpäin yhdellä muulla palvelutilanteessa asiakkaan asiakaspalvelussa kielellä. ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ARVIOINTIKRITEERIT havainnollistaa tuote- tai palveluesit-käyttätelyään ohjeiden mukaan sen tapoja monipuolisesti esiintyes- ideoimiaan havainnollistamisään esittely- tai myyntitilanteissa neuvoo asiakasta tavanomaisissa esittely- ja myyntitilanteissa asiakkaan tarpeiden sekä organisaation ohjeistuksen esittelee tuotteen tai palvelun valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettistä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoi työnsä tuloksista, arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja toimii työyhteisössä ja -ryhmässä -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa neuvoo asiakasta erilaisissa esittely- tai myyntitilanteissa tehokkaasti ja tuloksellisesti asiakkaan tarpeiden sekä organisaation ohjeistuksen esittelee tuotteen tai palvelun valmistukseen ja käyttöön liittyvää eettisiä ja kestävää kehitystä käsittelevää informaatiota monipuolisesti noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia raportoidessaan työnsä tuloksista arvioi työtään ja tekee johtopäätöksiä työnsä tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta pyrkien arvionsa pohjalta kehittämään työskentelyään palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä 60

63 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna annettuja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa eettisiä ohjeita ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla telmien edellyttämällä toimii työympäristön turvallisuusjärjes- tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä tuotteiden tai palvelujen neuvontaa myynti- tai esittelytehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen MAVI1 Markkinoinnin suunnittelu 3 osp toimen- markkinointiviestinnän muodot pide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen markkinointiviestintään vaikuttavat säädökset ja sopi- markkinointiviestintä osana markkinoinnin suunnittelua mukset osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen MAVI2 Kampanjan suunnittelu ja toteutus 6 osp tekee projektin jälkitoimet projektin suunnittelemisen vaiheet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan suunnittelu kampanjan tuloksellisuutta kampanjan valmistelu Laajuus Ajoitus 9 osp 2./3. vuosi ASPAN, KA- PAN/ ASHAN jälkeen 61

64 kampanjan viestintä vedoksen oikoluku kampanjan toteutus kampanjan jälkitoimet tuloksellisuuden seuraaminen ja raportointi Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. MAVI3 Markkinointityöskentely työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Markkinointiviestinnän osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus aidossa työympäristössä luun ja toteutukseen ryhmän jäsenenä. (esim markkinointikampanja). Opiskelija osallistuu kampanjan tai projektin suunnitteluun, valmiste- Opiskelija osallistuu projektin tuloksellisuuden seurantaan. Työ/Näyttöympäristö: Työympäristö voi olla esimerkiksi kauppa, matkanjärjestäjä, myyntikonttori, suoramyynti, maahantuontiyritys, hotelli, liikunta- ja hyvinvointipalveluita tarjoava yritys tai organisaatio, vakuutusyhtiö tai mikä tahansa yritys tai organisaatio, jossa on mahdollista osallistua projektin tai kampanjan valmisteluun ja toteutukseen.( Myös messut ja tapahtumat) Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman tai muun ohjeistuksen mukaisten toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä työtehtävissä. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Näytön täydentäminen: Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT Miten näyttö voidaan täydentää: Kirjallinen raportti suunnittelusta, jälkitoimista ja seurannasta. 1. Työprosessin-Tyydyttäv T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden 62

65 Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita Työhyvinvointi toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi. ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työmenetelmie n ja -välineiden käyttö ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi ohjattuna työskentelyään arvioi työskentelyään ja työnsä ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. ARVIOINTIKRITEERIT tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä huomioon ajan ja muiden resurssien edistävästi käyttöön edistää työssään pysyviä edistää työssään toiminnan asiakassuhteita jatkuvuutta ja pysyviä käyttää ohjattuna projektityöskentelyn työkaluja hankkii ohjattuna työhönsä liittyvää tietoa käyttää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. ARVIOINTIKRITEERIT käyttää projektityöskentelyn työkaluja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan hankkii työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen käyttää sujuvasti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti tarvittavia toimisto- ja sovellusohjelmia. asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. käyttää projektityöskentelyn työkaluja yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan suunnitelmalliseen toimintaan hankkii itsenäisesti työhönsä liittyvää tietoa eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen ja arvioi tiedon luotettavuutta käyttää monipuolisesti tietoteknisiä apuvälineitä yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa käyttää työssään sujuvasti ja monipuolisesti tarvittavia toimistoja sovellusohjelmia. 63

66 Tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunni telman laatimiseen osallistuminen Suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu ja toteutus Projektin valmistelu ja jälkitoimien tekeminen Toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seuranta ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu osallistuu ohjattuna suunnitteluun hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi avustaa toimenpiteiden vaatimassa yhteydenpidossa osallistuu ohjattuna projektin valmisteluun, kuten poimii asiakastietoja tai varaa ilmoitustiloja hoitaa tuttuihin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä noudattaa ohjattuna markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia tekee ohjattuna projektin toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä tekee ohjattuna projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet osallistuu ohjattuna toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan ARVIOINTIKRITEERIT osallistuu suunnitteluun ryhmän jäsenenä hankkii tietoa yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi toimii ryhmän jäsenenä toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa osallistuu projektin valmisteluun sovitulla tavalla hoitaa tavanomaisiin toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo esiin omia ideoitaan hankkii tietoa itsenäisesti yrityksensä tai organisaationsa markkinointisuunnitelmasta suunnittelutyön pohjaksi välittää sovitulla tavalla tietoja suunnitelmasta yhteistyökumppaneille toimii toimenpiteiden mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa valtuuksiensa tekee itsenäisesti projektin valmisteluun ja toteutukseen liittyviä tehtäviä sovitulla tavalla osallistuu yrityksen ohjeiden mukaiseen palvelutoimittajien kilpailutukseen hoitaa toimenpiteisiin liittyvää viestintää myös kirjallisesti käyttäen tyylillisesti asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä osallistuu ryhmän jäsenenä kampanjasuunnitelman mukaisen sisällön tuottamiseen osallistuu vedosten oikolukuun hoitaa vedosten oikolukua noudattaa markkinointiviestintään noudattaa markkinointiviestintään vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia vaikuttavia säädöksiä ja sopimuksia tekee sovitut projektin tekee itsenäisesti sovitut projektin toteuttamiseen liittyvät työt ohjeiden toteuttamiseen liittyvät työt tekee sovitut projektin ja yrityksen tekee projektin ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan osallistuu toimenpiteiden tai kampanjan raportointiin ohjeiden mukaan muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen osallistuu ryhmän jäsenenä toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seurantaan laatii ohjeiden mukaisia raportteja toimenpiteistä tai kampanjasta. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja 64

67 hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä Vuorovaikutus toimii tutussa työyhteisössä ja - ja yhteistyö ryhmässä Ammattietiikka noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työyhteisössä ja ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan tiedottaa havaitsemistaan vaaroista vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. ergonomian. hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä toimii työssään organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä organisaation markkinointisuunnitelman mukaisia, markkinointi-viestintään tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Sähköinen kaupankäynti 15 osp osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. Tutkinnon osa suoritetaan osittain tai kokonaan työpaikalla Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät osallistuu verkkokaupan SÄKA1 Verkkokaupan ylläpito ja toiminta 4,5 osp ylläpitämiseen yrityksen verkkokaupan liikeidean tunteminen ja noudattaminen seuraa kilpailutilannetta Laajuus Ajoitus 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN, 65

68 ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. verkkokauppa ohjelman käyttäminen tuotetietojen lisääminen ja päivittäminen tuotteiden tilaaminen kilpailijoiden verkkokauppojen tuote- ja hintatietojen seuraaminen keskustelufoorumeiden seuraaminen tietoturvaohjeistuksien noudattaminen tietoturvapuutteiden huomioiminen verkkokaupan markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen KA- PAN/ AS- HAN/ TAPAN jälkeen SÄKA2 Asiakaspalvelu verkkokaupassa 1,5 osp asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostilla maksuihin ja toimituksiin liittyvien jälkitoimien hoitaminen verkkokaupassa yrityksen lähetyksien toimitusohjeiden noudattaminen puhelimen ja sähköpostin sekä muiden teknisten apuvälineiden käyttäminen SÄKA3 Verkkokaupassa ruotsin kielellä 1,5 osp ruotsinkielisiä verkkokauppoja (sanasto) verkkokaupan asiakaspalvelu ruotsiksi puhelin- ja sähköpostipalvelu maksut ja toimitukset SÄKA4 Online customer service 1,5 osp tilausvahvistus, lähetysilmoitus tuote- ja rahanpalautukset uutiskirje, palautekysely Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, harjoitusyritys - Yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. SÄKA5 Sähköisen kaupankäynnin tehtävät työpaikalla ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Näytön kuvaus: Sähköisen kaupankäynti Työ/Näyttöympäristö: Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija tilaa tuotteita ja hinnoittelee tuotteet ottaen huomioon tuoteryhmän vallitsevan markkinatilanteen. Opiskelija hoitaa myyntitapahtuman palvellen asiakkaita yrityksen käytössä olevilla viestintävälineillä. Myyntitapahtuma sisältää maksutapahtuman, tuotteen toimituksen ja tilauksen jälkitoimenpiteet. Opiskelija laatii markkinointitapahtuman yhden tai useamman tuotteen tai palvelun ympärille. Opiskelija tunnistaa erilaisia ongelmatilanteita verkkokaupan yhteydessä. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan 66

69 Työpaikkana voi olla esimerkiksi verkkokauppa, erikoiskauppa, päivittäistavarakauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö, harjoitusyritys Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Verkkokaupan ylläpito, asiakaspalvelun hoito, yrityksen liikeidean mukaisen verkkokauppakonseptin noudattaminen, tuotetietojen syöttäminen ja päivittäminen, tuotteiden tilaaminen ja toimittaminen, sähköisten välineiden käyttäminen, palvelun jälkitoimien hoitaminen, kilpailutilanteeseen tutustuminen sekä verkkokauppojen ja tuotteiden keskustelufoorumeiden seuraaminen Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden työskentelee ohjatusti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Laatutavoittei-den toimii ohjattuna yrityksen mukainen laatu- ja kestävän kehityksen toiminta tavoitteiden Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvointi toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee pääosin itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti yrityksen ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa toimii tehokkaasti ja myyntiä huomioon ajan ja muiden resurssien edistävästi käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään arvioi työskentelyään ja työnsä ja työnsä tuloksia sekä muuttaa tuloksia sekä muuttaa tarvittaessa työskentelytapojaan työskentelytapojaan saamansa saamansa palautteen palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää itsenäisesti työskentelytapojaan itsenäisesti kehittää monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen 67

70 Yrittäjänä arvioi ohjattuna oman toimimisen toiminnan ja työn tekemisen mahdollisuuk-sien vahvuuksia ja mahdollisuuksia arviointi toimia yrittäjänä ammattialallaan Ammattialan yritystoiminnan arviointi selvittää ohjattuna yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittymismahdollisuuksia. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan selvittää yrityksen tuotteiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammatti- alallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita selvittää yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijan kanssa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetel-mien käyttää ohjatusti käyttää verkkokauppaohjelmaa käyttää verkkokauppaohjelmaa ja -välineiden verkkokauppaohjelmaa tietojen tietojen syötössä tietojen syötössä käyttö syötössä käyttää puhelinta ja käyttää puhelinta ja sähköpostia sekä käyttää puhelinta ja sähköpostia sähköpostia sekä muita teknisiä muita teknisiä apuvälineitä laitteiden eri ominaisuuksia apuvälineitä ohjatusti. tavanomaisissa tilanteissa. hyödyntäen vaihtelevissa tilanteissa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon Verkkokaupan ylläpito Kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta noudattaa yrityksen liikeidean mukaista verkkopalvelukonseptia syöttää ja päivittää tuotetietoja ohjatusti osallistuu ohjatusti tuotteiden tilaamiseen seuraa ohjeiden mukaan ennalta sovittujen kilpailevien verkkokauppojen tuote- ja hintatietoja seuraa ohjeiden mukaan ennalta sovittuja keskustelupalstoja ja foorumeita toimii yrityksen tietoturvaohjeistuksen tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista noudattaa yrityksen liikeidean mukaista verkkopalvelukonseptia syöttää ja päivittää tuotetietoja osallistuu tuotteiden tilaamiseen annettujen ohjeiden noudattaa yrityksen liikeidean mukaista verkkopalvelukonseptia syöttää ja päivittää tuotetietoja itsenäisesti tilaa tuotteita organisaationsa ohjeiden mukaan seuraa kilpailevien verkkokauppojen seuraa monipuolisesti tuote- ja hintatietoja kilpailutilanteen kehittymistä seuraa yritystä ja tuotteita koskevaa keskustelua toimii yrityksen tietoturvaohjeistuksen tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista seuraa yritystä ja tuotteita koskevaa keskustelua eri foorumeilla myös eri kielillä tuo keskustelupalstoilta ja foorumeilta havaitsemiaan asioita muiden tietoon ja tekee ehdotuksia toimenpiteiksi toimii yrityksen tietoturvaohjeistuksen tiedottaa havaitsemistaan tietoturvariskeistä sekä häiriötilanteista ongelmatilanteissa keksii ratkaisuja esim. asiakkaille tiedottamiseen 68

71 Asiakaspalvelu Maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot osallistuu ohjatusti verkkokaupan markkinointiviestinnän toteuttamiseen palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse tutuissa tilanteissa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia toimii ohjeiden noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä tekee tutuissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä ARVIOINTIKRITEERIT osallistuu verkkokaupan markkinointiviestinnän toteuttamiseen palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse tavanomaisissa tilanteissa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia osallistuu verkkokaupan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen palvelee asiakkaita sähköpostilla ja puhelimitse vaihtelevissa tilanteissa noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja suosituksia noudattaa lähetysten noudattaa lähetysten toimittamisessa yrityksen käytäntöjä toimittamisessa yrityksen käytäntöjä noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapahtumista varautuu maksutapahtumiin liittyviin riskeihin varalta tekee tavanomaisissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapahtumista varautuu maksutapahtumiin liittyviin riskeihin ja varoittaa muita ongelmatilanteissa tekee vaihtelevissa palvelutilanteissa sovitut ja yrityksen ohjeistuksen mukaiset toimitukseen liittyvät jälkitoimet. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä 69

72 Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja ongelmanratkaisu valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea Vuorovaikutus ja yhteistyö hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, tietoturva, eikä aiheuta vaaraa eikä aiheuta vaaraa itselleen tai itselleen tai muille muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä sähköisen kaupankäynnin tehtävissä käyttäen työympäristönsä keskeisiä välineitä, tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin. Tutkinnon osa voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimispaikalla. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Laajuus Ajoitus 70

73 laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset hinnoittelee tuotteen osallistuu budjetointiprosessiin vertaa toteutumaa budjettiin. Taloussuunnittelu TOKA1 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 4,5 osp kannattavuuslaskelmat tuotteiden kustannusten laskeminen - hinnoittelu arvonlisävero hinnoittelussa TOKA2 Budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteutuman vertailu budjettiin 4,5 osp budjetointiprosessiin osallistuminen -> osa- tai pääbudjettien laadinta toteuman vertaaminen budjettiin - euromääräisen ja prosentuaalisen budjettieron laskeminen osa - ja pääbudjetit sekä toteuman seuranta manuaalisesti, taloushallinnon ohjelmalla ja taulukkolaskentaa soveltaen 9 osp 2. tai 3. vuosi ASPAN ja KA- PAN/A SHAN/ TAPAN jälkeen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, verkkoympäristö, työpaikat, - tekemällä ja kokemalla oppiminen, toiminnallisuus ja käytännöllisyys, yhdessä oppiminen, työpaikalla oppiminen, opettajan tuki ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. TOKA3 Taloussuunnittelun tehtävät työssä ks. sisältö näytön kuvauksesta 6-15 osp Näytön kuvaus: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä esimerkiksi tilitoimisto, pankki, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, kahvila, toimisto, varasto, oppilai-tosympäristö, palveluyritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla hinnoittelu- ja budjetointitehtäviin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Yhden toiminnan kannattavuuden osa-alueen hoitaminen työssäoppimispaikassa tai oppilaitosympäristössä. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan? Työtehtävänä voi olla yksi osa-alue seuraavista: kustannusten laskeminen tuotteen hinnoittelu budjetointiprosessiin osallistuminen toteuman vertailu budjettiin Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Harjoitustehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä. Osaamisen arviointi 71

74 ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen ARVIOINNIN valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt, tekee vastuullaan olevat työt mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia. ARVIOINTIKRITEERIT toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja -välineiden käyttää ohjattuna toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tavallisissa tilanteissa tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentaohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa. käyttää tavallisissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden käyttää kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentahjelmaa tai organisaationsovellusohjelmaa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii organisaation laatu-ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan. käyttää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa toimiston ja taloushallinnon sovellusohjelmia käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti valmistajan ja organisaation ohjeiden käyttää itsenäisesti kustannusten laskennassa, hinnoittelussa tai budjetoinnissa taulukkolaskentaohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa. 72

75 oleva tiedon Kustannusten laskeminen Tuotteen hinnoittelu Budjetointiprosessiin osallistuminen laskee ohjattuna tuotteen aiheuttamat kustannukset laskee ohjattuna tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu ohjattuna budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan Toteutuman vertaa ohjattuna toteutumaa vertailu budjettiin budjettiin ja laskee budjettierot. laskee tavallisessa tilanteessa laskee tuotteen aiheuttamat tuotteen aiheuttamat kustannukset kustannukset laskee tavallisessa tilanteessa tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden osallistuu budjetointiprosessiin: osa- tai pääbudjettien laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja muuttuvissa tilanteissa ja toimii muuttuvissa ja ongelmanratkaisu valintatilanteissa tarvitsee ohjausta valintatilanteissa ja tukea tarkoituksen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa laskee tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan euromääräisen ja prosentuaalisen katetavoitteiden vaihtelevissa tilanteissa osallistuu aktiivisesti budjetointiprosessiin: osabudjettien, pääbudjettien tai tase-ennusteen laadintaan vertaa toteutumaa budjettiin sekä laskee ja selvittää euromääräisiä ja prosentuaalisia budjettieroja. toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä toimii yhteistyökykyisenä työyhteisön ja ryhmän jäsenenä noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla Ammattitaidon osoittamistavat käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmnetelmiä ottaen huomioon ergonomian Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä ja riskeistä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Noudattaa työskentelyssään kestävän kehityksen periaatteita. 73

76 osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hinnoittelu- ja budjetointitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Yrityksessä toimiminen 15 osp arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita Tutkinnon osan voi suorittaa harjoitusyrityksessä tai yrityksessä työskentelemällä. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehit- Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät YRTO1 Kohti yrittäjyyttä 1,5 osp liikeidea, toiminta-ajatus asiakaskohderyhmät yrityksen toiminnan suunnittelu yrityksen toiminta ja toimintaympäristö tutustuminen olemassa oleviin yritysideoihin ja liikeideoihin YRTO2 Työskentely yrityksessä 13,5 osp yritysidean suunnittelu yrityksen liikeidean ja toiminta-ajatuksen määrittely liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu asiakaslähtöinen toiminta ja yrityksen tavoitteiden asettaminen yhteistyökumppaneiden määrittely, yhteistyösopimuksien laatiminen kilpailijoiden tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen yrityksen työtehtävien tekeminen (esim. materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen, markkinointi, myynti, jakelu, taloushallinto) yrityksen toiminnan ja tuotteiden/palveluiden esitteleminen liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksien seuraaminen yrityksen perustamiseen liittyvien säädöksien tuntemi- Laajuus Ajoitus 15 osp 2. (yo) tai 3. vuosi 74

77 tämistarpeita nen -yrityksen lopettamisasiakirjojen laatiminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - harjoitusyritys, luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, - Yhdessä oppimista, ryhmätyöskentely, projektit, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, yrittäjien luennot, yritysvierailut Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yrityksessä toimiminen ks. sisältö näytön kuvauksesta 15 osp Näytön kuvaus: Yrityksessä toimiminen Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä yksin tai ryhmässä perustettava harjoitusyritys tai joku muu vastaava yritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään yritystoiminnan dokumentteja esim liiketoimintasuunnitelmaa ja vuosikertomusta. Arvioinnissa ovat mukana yrityselämän edustaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten osaaminen osoitetaan? Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu yksin tai ryhmässä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan? Työskennellään yrittäjänä ja työntekijänä esim. harjoitusyrityksessä. Työtehtäviin kuuluvat yrityksen perustaminen, yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tuotteiden tai palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen, markkinointi, myyntityö. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä vastaten omista töistään etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti vastaten omista töistään etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti vastaten omista töistään etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan 75

78 Ajankäytön Laadukas ja kustannustietoin en toiminta ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen Liiketoimintaympäristön selvittäminen Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu Yhteistyökumppaneiden hankkiminen Yrityksen työtehtävien tekeminen suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa tarviten siihen jonkin verran ohjausta ja seuraa omaa ajankäyttöään toimii työlleen asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti ARVIOINTIKRITEERIT suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa ja seuraa omaa ajankäyttöään toimii yhdessä asetettujen laatuja kustannustavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi Opiskelija käyttää ohjeistettuna tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut tarviten ajoittain ohjausta määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toimintaajatuksen tarviten jonkin verran ohjausta laatii ohjatusti yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia tarviten sopimusten laatimisessa ohjausta hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä joitakin yrityksen toimintaan liittyvistä työtehtävistä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu suunnittelee eri tehtäviin kuluvan ajan ottaen huomioon tehokkaan ajanhallinnan ja seuraa omaa ajankäyttöään toimii yhdessä asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja varmistaen asiakastyytyväisyyden käyttää itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti sekä ennakkoluulottomasti hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut määrittelee itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii itsenäisesti ja perustellen yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakas-lähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu osoittaen toiminnassa joustavuutta ja hyvää ajankäytön a 76

79 Yrityksen toiminnan esittely Liiketoiminnan kehittäminen Yrityksen lopettaminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Liiketoimintaympäristön selvittäminen Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu Yrityksen työtehtävien tekeminen osallistuu joihinkin yrityksen tuotteiden tai palvelujen esittelytilaisuuksiin (myyntija markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa ohjatusti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii ohjatusti yrityksen lopettamisasiakirjat ARVIOINTIKRITEERIT esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii yrityksen lopettamisasiakirjat Opiskelija hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista tarviten ajoittain ohjausta hakee ohjatusti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii ohjatusti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjatusti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja vakuuttavasti erilaiset asiakasryhmät huomioiden (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa laaja-alaisesti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistä ja toimii luovasti laatii yrityksen lopettamisasiakirjat ja on arvioinut yrityksen lopettamisen yhteydessä myös yrityksen myynnin mahdollisuuksia. hankkii tietoa itsenäisesti ja laajaalaisesti alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ARVIOINTIKRITEERIT Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita tarviten jonkin verran tukea ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita varmistaen aina asiakastyytyväisyyden 77

80 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi ohjattuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta annettujen ohjeiden varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa. tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alan työturvallisuusohjeita noudattaen ja ennakoi mahdollisia työturvallisuusriskejä ja vaaratilanteita varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa. tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alansa työturvallisuusohjeita noudattaen ja tekee realistisia esityksiä alansa työturvallisuuden kehittämiseksi varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa suoritetaan kokonaan suunnittelemalla yrityksen perustamista ja toimintaa. Ajankohtana opintojen loppuvaihe. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Laajuus 78

81 arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät YRSU1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 4 osp yritystoiminnan eri vaiheiden suunnittelu ja toteutus oman alan yritysten ja asiakkaiden kartoittaminen hallitsee oman toiminnan osalta lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön järjestelmällisyys ja laatutavoitteiden mukainen työskentely kestävän kehityksen huomiointi yritystoiminnassa neuvottelu sidosryhmien kanssa työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja ergonomian yritysmuodon valinta yrityksen perustaminen ja lopettaminen (säädökset ja asiakirjat) yrityksen toimintaa tukevien palveluiden tunteminen esim tilitoimisto, yrityspalvelut 15 osp YRSU2 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 9 osp liikeidea, toiminta-ajatus kilpailu- ja markkina-analyysi yrityksen perustoimintojen suunnittelu (markkinointi, myynti, kirjanpito, logistiikka, tuotanto, ostot, tietotekniset ratkaistut) budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen riskianalyysin ja turvallissuunnitelman laatiminen tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja tiedon hakemissa. YRSU 3 Liiketoiminnasta viestiminen kirjallisesti ja suullisesti 2 osp liiketoimintasuunitelman lukijan asemaan asettuminen ja luettavuuteen vaikuttavat tekijät liiketoimintasuunnitelman laatiminen kielellisesti selkeäksi, tiiviiksi ja ymmärrettäväksi *olennaisten asioiden suullinen esittäminen vakuuttavasti ja selkeästí kolmen minuutin suullinen yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta, konkreettisen liikeidean esittäminen ja perusteleminen diaesityksenä Oppimisympäristö ja oppimismenetelmät - oppilaitos, tietokoneluokat - yritykset tai organisaatiot - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yrityksessä, organisaatiossa tai oppilaitoksessa 15 osp Näytön kuvaus: Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja toiminnan suunnittelu Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija laatii yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa liiketoimintasuunnitelman aloittavalle yritykselle ja laskee budjetin. Opiskelija suunnittelee yritystoiminnan eri vaiheita ja oman osaamisensa tuotteistamista. Opiskelija valitsee perustellusti yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat. 79

82 Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympätistönä oppilaitos, organisaatio tai yritys Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työelämän edustaja (yrittäjä, yritysneuvoja), opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yrityksen perustamisen ja toiminnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Tiedonhakeminen oma-aloitteellisesti ja asiantuntijoiden kanssa. Perehtyminen yritystoiminnan perustamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Yrityksen perustamislaskelmien laskeminen. Kirjallisen dokumentin (liiketoimintasuunnitelman) laatiminen sähköisesti tai paperimuodossa. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla sekä suullisesti. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN 1. Työprosessien Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Laadukas toiminta ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen Liiketoimintaympäristön selvittäminen ARVIOINTIKRITEERIT kartoittaa opastettuna yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella. ARVIOINTIKRITEERIT kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa. käyttää ohjeistettuna suunnittelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä, tarviten ajoittain tukea ja ohjausta käyttää suunnittelussaan tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. käyttää suunnittelussaan itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden arvioi itsenäisesti miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä 80

83 Yrityksen perustaminen laatii itsenäisesti yrityksen perustamisasiakirjat Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita tarviten ajoittain ohjausta arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön tarviten ajoittain ohjausta esittää suunnittelemalleen asiakasryhmälle tuotteen tai palvelun kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä tarviten ajoittain ohjausta valitsee ohjeistettuna yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat tarviten jonkin verran ohjausta selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä tarviten jonkin verran ohjausta esittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista tarviten jonkin verran ohjausta laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tarviten ajoittain ohjausta tekee yrityksen riskienanalyysin ja turvallisuussuunnitelman tarviten jonkin verran ohjausta ARVIOINTIKRITEERIT kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän vastuun tekee yrityksen riskienanalyysin ja turvallisuussuunnitelman hakee ohjattuna tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista kartoittaa itsenäisesti ja laaja-alaisesti alalla toimivia yrityksiä arvioi kriittisesti kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla kattavasti sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee itsenäisesti ja perustellen yritykselle yritysmuodon selvittää itsenäisesti ja laaja-alaisesti markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää realistisen ja perustellun suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman itsenäisesti tiedostaen yrittäjän vastuun tekee itsenäisesti yrityksen riskien-analyysin ja turvallissuunnitelman hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista Liiketoiminta- hankkii ohjattuna yrityksensä hankkii yrityksensä liiketoimin- hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti 81

84 suunnitelman laatiminen ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. ARVIOINTIKRITEERIT nan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii laaja-alaisesti tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja Käyttää pääsääntöisesti turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Toimii oma-aloitteisesti työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi omassa työpisteessään. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 82

85 Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt. Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista. Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Arviointitaulukko seuraavien tutkinnon osien arviointiin: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa ARVIOINNIN Työprosessin Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen 83

86 ARVIOINNIN 2. mien, -välineiden ja materiaalin Arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon a ja soveltamista. ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain). käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja hakee ohjattuna tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta hakee tietoa ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa hakee itsenäisesti tietoa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapo- 84

87 työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. arvioi työnsä onnistumista selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee ergonomisesti oikein. jaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 85

88

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala yo Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot