Arvoisa Sotiemme veteraani!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvoisa Sotiemme veteraani!"

Transkriptio

1 Arvoisa Sotiemme veteraani! Maaliskuu 2014 Palvelumuistiossa on sotiemme veteraaneille ja ikääntyville helsinkiläisille tarkoitettuja palveluja aakkosjärjestyksessä. Esitättehän asioinnin yhteydessä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksenne. APUVÄLINEASIAT Sosiaali- ja terveysviraston apuvälineyksiköistä lainataan esim. kävelykeppejä, rollaattoreita ja pyörätuoleja. Yksiköt palvelevat ma - pe klo 9-15 seuraavissa paikoissa: Apuvälinepalvelut Laakso, puh Apuvälinepalvelut Malmi, puh Apuvälinepalvelut Herttoniemi, puh Lisätietoja: Kuntoutussuunnittelijat antavat tarvittaessa yksilöllistä neuvontaa esim. raajaproteeseista ja ortooseista. He toimivat Kuntoutuksen osaamiskeskuksessa, puh (vaihde). Lisätietoja: ASUNTOASIAT Asuntojen korjausavustus Rintamaveteraanit ja heidän leskensä voivat saada korjausavustusta asunnon korjaamiseen 40 % korjauskustannuksista (erityistapauksissa 70 %). Lisätietoa kiinteistöviraston korjausneuvojilta: Aino Oja, puh Pekka Martikainen, puh Arvoisa Sotiemme veteraani 1

2 Vuokra-asunnot Kurkimäessä, Veteraanikuja 1-2, Helsinki. Tiedustelut: toimistopäällikkö Matti Pitkänen puh , Oulunkylässä, Mäkitorpantie 19, Helsinki. Tiedustelut: Kiinteistöharmonia, puh Kettutien palvelutalo Herttoniemessä on tarkoitettu ensisijassa sotiemme veteraaneille, Tiedustelut: Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry, palveluvastaava Lassi Uusi-Seppä puh , Yli 65-vuotiaat omatoimiset ja hyväkuntoiset helsinkiläiset voivat tiedustella tilapäisiä vuokra-asuntoja oman asunnon putkiremontin ajaksi kiinteistövirastosta puh arkisin klo Nämä asunnot sijaitsevat Myllypurossa. Myös Oulunkylän vuokra-asuntopalvelu ja Kettutien palvelutalo vuokraavat asuntoja määräaikaisesti henkilöille, jotka joutuvat muuttamaan putkiremontin ajaksi pois omasta asunnostaan. AVUSTUKSET Veteraanijärjestöjen myöntämiä avustuksia voi tiedustella omasta järjestöstä. HAMPAIDEN JA SUUN HOITO Rintamaveteraanit voivat halutessaan käydä kunnallisessa hammashoidossa. Hampaiden ja suun tarkastus, ennaltaehkäisevä hammashoito ja hammasproteesien valmistukseen liittyvä terveyskeskushammaslääkärin työ on veteraanille maksutonta. Hampaiden paikkaus ja iensairauksien hoito on maksullista. Rintamaveteraani maksaa kunnallisessa hammashoidossa hammaslaboratorion tekemästä proteettisesta työstä täyden hinnan. Kela korvaa yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon vastaavan palvelun laboratoriokustannuksista puolet. Veteraani saa halutessaan kunnallisesta hammashoidosta kustannusarvion. Suun terveydenhuollon ajanvaraus: ma - pe klo 8-15, puh Yksityinen hammashoito kuuluu sairausvakuutuksen piiriin. Korvaus haetaan Kelalta. Erikoishammasteknikon tekemän proteettisen työn korvaamiseen tarvitaan lähete joko yksityiseltä tai terveyskeskushammaslääkäriltä. Kelan paikallistoimistosta saa tietoa korvauksen määrästä, kun esittää yksityishammaslääkärin tekemän kustannusarvion. 2 Arvoisa Sotiemme veteraani

3 HAUTAPAIKKA Helsingissä kirjoilla olevalle rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen hautapaikan lunastus on 25 vuodeksi maksuton. Tiedustelut: Seurakuntayhtymä, puh Kolmas linja 22, Helsinki. Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan toimisto, ma - pe klo 9-14, puh Lapinlahdentie 2, Helsinki. Lisätietoa seurakunnan nettisivuilta Muistoseppele siunaustilaisuuteen Helsingin kaupunki kunnioittaa edesmenneitten rintamaveteraanien muistoa muistoseppeleellä. Seppele voidaan toimittaa Helsingin kaupungin alueella järjestettävään muistotilaisuuteen. Hautaustoimisto voi tilata seppeleen omaisen puolesta veteraaniasiamieheltä, puh tai suoraan toimistosta, puh Tilaukseen tulee merkitä vainajan nimi, veteraanitunnus, muistotilaisuuden aika ja paikka. Veteraaniasiamiehen loman aikana voi olla yhteydessä suoraan Kukkakauppa Lumikelloon, tai puh Tilaus tulee tehdä viimeistään viisi päivää ennen siunaustilaisuutta. IKÄIHMISTEN PALVELUJA Sosiaali- ja terveysvirastosta (www.hel.fi/sote) voi hakea esim. päivätoimintapalvelua, muistikoordinaattorin palveluja, palvelutarpeen arviointia sekä omaishoidon tukea. Tiedustelut vaihteen kautta, puh , josta voi pyytää oman alueen sosiaali- ja lähityön yksikköön. Päivätoimintaa järjestetään kotona asuville, ensisijaisesti muistisairaille ja omaishoidossa oleville. Päivätoimintaan kuuluu kuljetus, ateriat, liikunta, viriketoiminta, sosiaalisten kontaktien ylläpito sekä hoiva ja huolenpito. Muistikoordinaattorin palvelut on tarkoitettu yli 65-vuotilaille kotona asuville helsinkiläisille, joilla ei ole kunnallista kotihoitoa tai palveluasumista. Muistikoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä, kun arjessa selviytymisessä on ongelmia ja epäillään muistihäiriötä. Palvelu on maksutonta. Palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen. Kaikki yli 75-vuotiaat sekä vammaisetuuslain mukaisen hoitotuen saajat ikään katsomatta ovat oikeutettuja sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arviointiin. Arviointi tehdään asiakkaan kotona yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa yleensä seitsemän arkipäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Palvelujen tarpeen arvioinnissa selvitetään perusteellisesti asiakkaan toiveet palveluista, hänen fyysinen, psyykkinen Arvoisa Sotiemme veteraani 3

4 ja sosiaalinen toimintakykynsä, sosiaalinen verkostonsa sekä selviytymisensä nykyisissä asuinolosuhteissa. Mikäli on tarvetta uusiin palveluihin, niitä haetaan saman tien tai asiakasta autetaan niiden hakemisessa. Palvelutarpeen arviointia voi kysyä oman asuinalueen sosiaali- ja lähityön yksiköistä tai kotihoidosta. Lisätietoja: Omaishoidon tukea maksetaan vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta kotona hoitavalle henkilölle päivittäisestä henkilökohtaisesta hoidosta. Omaishoitajat saavat vertaistukea ja palveluneuvontaa omaishoidon toimintakeskuksista, puh (vaihde). Yli 65-vuotiaat voivat hakea omaishoidon tukea ja palvelurahaa vanhusten sosiaali- ja lähityön yksiköstä. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto. Lomakkeen voi myös avata kaupungin verkkosivujen kautta. Tuen maksamiselle on määritelty omaishoidon tuen maksuluokat ja kriteerit, jotka löytyvät kaupungin sivuilta omaishoidon-tuen-maksuluokat. Palveluasuminen ja vanhainkotihoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua, eikä selviydy enää kotihoidon turvin kotona. Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään lyhyt- tai pitkäaikaisen hoidon sekä asumisen joko palvelutalossa tai vanhainkodissa. Lisätietoa sosiaali- ja terveysviraston vaihteen kautta, puh tai verkkosivuilta Monipuoliset palvelukeskukset Palvelu- ja virkistyskeskuksissa järjestetään ohjattua harrastus- ja virkistystoimintaa, kuten liikuntaa, opintopiirejä ja muuta ryhmätoimintaa. Keskuksissa käynnit ovat maksuttomia. Asiakkailta peritään maksu aterioista sekä askartelu- yms. toiminnassa tarvikkeiden hinta. Palvelukeskuksen saunassa käynti on veteraaneille maksuton. Lisätietoa vaihteen kautta, puh tai kaupungin sivuilta KOTIHOITO Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotihoitoavun ja tukipalvelut, joita ovat mm. ateria- ja saunapalvelut ja siivousapu. Kotihoidosta peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Kaikille helsinkiläisille suunnattua kotihoitoa voi tiedustella alueellisista kotihoitoyksiköistä, puh (vaihde) tai Valtion vuoden 2014 talousarviossa on varattu erillinen määräraha rintamaveteraaneille kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja varten. Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hankkia edellä mainitulla määrärahalla sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua, esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-automaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä tai kuljetuspalveluita. Rintamaveteraani voi saada pal- 4 Arvoisa Sotiemme veteraani

5 velua kotiin yhteensä 700 eurolla. Mikäli olette kiinnostunut näistä palveluista, ottakaa yhteyttä rintamaveteraanien avopalveluista vastaavan kotihoidon toimistosihteeriin, ma - pe klo 9-12, puh Palveluja voitte hakea tämän muistion liitteenä olevalla lomakkeella postitse. Merkitkää kuoreen Rintamaveteraanien avopalvelut. Kotihoidon ohjaaja ottaa Teihin yhteyttä palvelujen järjestämiseksi. Helsingin kaupungin kotihoitoyksikkö, puh Postiosoite: Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, PL 6705, Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Suursuonlaita 1, Helsinki, 2.krs., huoneet 227 ja 228. Kela on lähettänyt rintamaveteraaneille postitse tiedotteen kotiin vietävistä palveluista ja hakemuslomakkeen. KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin. Palvelua ei voi käyttää terveydenhoitoon liittyviin matkoihin, koska ne kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on tulosidonnainen. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi tuloselvitys ja lääkärin lausunto kuljetustuen tarpeesta. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Tiedustelut: puh (vaihde). KUNTOUTUS Rintamaveteraanien kuntoutusta voi hakea helsinkiläinen rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaava veteraani. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että veteraani mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Lisätietoja: Laitoskuntoutusta tapahtuu Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samassa laitoksessa samanaikaisesti veteraanin kanssa. Avo- ja päiväkuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa lähetteen mukaan, mikäli se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin. Arvoisa Sotiemme veteraani 5

6 Palveluja määritteleviä lakeja (www.finlex.fi) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/1997) Sotilasvammalaki (404/1948) Laitoskuntoutukseen tai päiväkuntoutukseen haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan alle vuoden vanha kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto. Rintamaveteraanien laitoskuntoutushakemus -lomakkeen saa terveysasemalta, veteraanijärjestöistä tai verkko-osoitteesta forms/pdf/hki/te-267/fi. Lisäksi lomakkeen voi avata verkkosivulta. Sähköisen linkin voi kopioida omalle koneelle, josta lomake avautuu käyttöön. Avokuntoutusta haettaessa tarvitaan aina lääkärin kirjoittama lähete. Lääkäri voi täyttää avokuntoutuslähetteen, Te-295, suoraan sosiaali- ja terveysviraston sähköisistä lomakkeista. Kelan tutkimus- ja hoitolähete käy myös veteraanien avokuntoutuslähetteeksi. Hakemukset toimitetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimistoon: Käyntiosoite: Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, porras P, kerros 2 Postiosoite: PL 6600, Helsingin kaupunki Asiointiaika ma - to klo 9-12, puh Sotainvalidien ja erityisryhmiin kuuluvien (esim. miinanraivaajat) sekä vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista. Sotainvalidien neuvontapalvelu puh ja Tietoa Oulunkylän kuntoutussairaalan kuntoutuspalveluista saa myös sairaalan sotainvalidien neuvontapalvelusta, puh tai verkkosivuilta Lotta-tehtävissä toimineiden tai järjestöön kuuluneiden kuntoutuksesta saa tietoa Lotta Svärd -säätiöstä, puh tai LIIKENNEPALVELUT Rintamaveteraanit voivat matkustaa maksutta Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella. Jos veteraanilla ei ole matkakorttia, hän voi tiedustella sitä HSL:n asiakaspalvelusta puh , arkisin klo 7-19, la - su klo Lisätietoa verkkosivuilta 6 Arvoisa Sotiemme veteraani

7 LIIKUNTAPALVELUT JA HARRASTUSTOIMINTA Rintamaveteraanit pääsevät maksutta Helsingin liikuntaviraston kuntosaleille ja ohjattuihin liikuntaryhmiin sekä Helsingin uimahalleihin ja maauimaloihin. Veteraaneille on tarjolla myös erityisliikuntaa eri puolilla kaupunkia. Nämä edut koskevat myös sotiemme ns. erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Liikuntapaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät liikuntaviraston verkkosivuilta Tiedustelut: puh Maksuton kalastusoikeus Vanhankaupunginkoskelle, tiedustelut Meri-Info, puh NEUVONTAA Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta Käyntiosoite: Toinen linja 4 A, (katutaso), Helsinki. Puh , arkisin klo Terveysneuvontaa 24 h puh Numerosta saa tavallisen puhelun hinnalla tietoa terveyspalveluista sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää neuvontaa. Terveysneuvonta vastaa kotihoitoa koskeviin tiedusteluihin erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin terveysasemat ovat kiinni. Veteraaniasiamies Veteraaniasiamies antaa ohjausta ja neuvontaa palveluihin ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä maanantaisin klo 9-12, puh NÄÖNHUOLTO Näön heikkeneminen voi vaikuttaa nopeasti toimintakykyyn ja selviytymiseen arjessa. Lisätietoa ja avustusta esimerkiksi silmälasien ja linssien hankintaan voi ilman jäsenyyttäkin tiedustella Helsingin seudun sotaveteraanipiiristä, sosiaalineuvoja Anita Koskinen, puh sekä lisätietoa piirin verkkosivuilta Näönhuollon kuntoutussuunnittelijalta saatte tietoa silmäsairauksista sekä näönhuollon apuvälineistä ja palveluista, puh , Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Kuntoutuksen osaamiskeskus. Lisätietoa ja tukea on saatavilla Näkövammaisten keskusliitosta, jossa mm. CELIA-kirjasto palvelee ja lainaa äänikirjoja. Kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi on vaikeaa. Lainaaminen ja neuvonta suomeksi , celia.fi ja ruotsiksi , Arvoisa Sotiemme veteraani 7

8 POTILASMAKSUT Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on helsinkiläisille maksuton. Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarvittavat lääkärinlausunnot ovat myös maksuttomia. Helsingin kaupungin sairaaloiden ajanvarauspoliklinikoilla ei peritä poliklinikkamaksua rintamaveteraaneilta, eikä sotainvalideilta. Veteraanit on vapautettu myös päivystyspoliklinikkamaksusta. Laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa kaupungin taloushallinto, puh Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei peri sotiemme veteraaneilta sairaalan poliklinikkamaksua. Rintamaveteraanit ja sotainvalidit on vapautettu myös päivystysmaksusta. Apteekit voivat myöntää lääkkeistä veteraaneille 10 % alennuksen. Myös optikot saattavat antaa alennusta silmälaseista. PYSÄKÖINTITUNNUS Rintamaveteraanit voivat hankkia rintamaveteraanien pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa maksuttomaan pysäköintiin. Tunnuksen saaminen edellyttää, että rintamaveteraani on kirjoilla Helsingissä, omistaa ajokortin ja on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Tunnus on voimassa Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköinti- ja kadunvarsipaikoilla. Pysäköintitunnus lähetetään sotiemme veteraaneille vuosittain joulukuussa kotiin. Jos auto, rekisterinumero tai osoite vaihtuu tai veteraani muuttaa Helsinkiin, siitä on ilmoitettava rakennusviraston asiakaspalveluun puh Asiakaspalvelu on avoinna: ma klo , ti - to klo ja pe klo 9-15 Käyntiosoite: Pohjoinen Makasiinikatu 9, Helsinki Eräät yksityiset pysäköintialueet ovat myös myöntäneet sotiemme veteraaneille maksuttoman pysäköinnin mm. Helsingin Satama ja Helsinki- Vantaan lentoasema. Forumin pysäköintihallissa annetaan sotiemme veteraaneille 50 %:n alennus. 8 Arvoisa Sotiemme veteraani

9 HELSINKILÄISET SOTIEMME VETERAANIYHDISTYKSET Helsingin Rintamanaiset ry puh tai Käyntiosoite: Kellosilta 4 C Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry puh ja Mannerheimintie 93 A, Helsinki tai Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf tel Kanslin öppen tisdag och torsdag kl Adress: Bangatan 1 b A 6, Helsingfors Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry puh Käyntiosoite: Kellosilta 4 C Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki Sähköposti: Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry puh Käyntiosoite: Kellosilta 4 C Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki Veteraanijärjestöjen puoleen voivat kääntyä myös järjestöihin kuulumattomat rintamaveteraanit. Järjestöiltä voi kysyä tietoja avustuksista ja toiminnoista. Arvoisa Sotiemme veteraani 9

10 HELSINGIN KAUPUNGIN RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET 2014 Luottamushenkilöjäsenet Jaakko Valve, puh.joht., Kok puh Kauko-Aatos Leväaho, varapj., SDP puh Seija Paunio-Grönholm, SDP puh Ulla-Britta Talvitie, Kesk puh Sotiemme veteraanijärjestöjä edustavat Rauno Loukkola, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry puh Altti Majava, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry puh , koti: Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry puh Väinö Lyytinen, Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry puh Kaupungin edustajat Minna Ekman, liikuntavirasto, liikunnansuunnittelija puh Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja terveysvirasto Itäisen palvelualueen johtaja puh Pertti Heikkilä, sosiaali- ja terveysvirasto Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajalääkäri puh (vaihde) Matti Pitkänen, kiinteistövirasto, toimistopäällikkö puh Veteraaniasiamies, neuvottelukunnan sihteeri sosiaali- ja terveysvirasto, Kuntoutuksen osaamiskeskus puh Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan postiosoite: PL Helsingin kaupunki puh Arvoisa Sotiemme veteraani

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Ikäihmisenä Helsingissä Tähän oppaaseen on kerätty tietoja sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluista Helsingissä. Mukana on myös muuta hyvinvointiin, opiskeluun ja aktiiviseen

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 VETERAANIOPPAAN SISÄLTÖ SAATESANAT KAUPUNGIN JA VETERAANIEN YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT A. Sotainvalidien erityispalvelut Kuntoutus Terveystarkastukset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS Päivitetty 6.5.2015 [ SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE 3 PAIKALLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 4 Sotainvalidien Veljesliiton Salon Seudun Osasto Ry 4 Salon Seudun Rintamaveteraanit

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ SISÄLLYS 7 ASUMINEN JOHDANTO 7.1 Asumistuki 7.2 Asunnon muutostyöt 1 PALVELUOHJAUS 7.3 Palveluasuminen 7.4 Vuokra-asuminen 2 APUA ARKEEN 8 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Kauniainen 2 Ambulanssi / sairaankuljetus Yleinen hälytysnumero 112 Anemone, ks. Villa Anemone Apteekki Kauniaisten Apteekki, Kirkkotie 15. Avoinna ma-to klo 9-20, pe 9-18, la 9-16.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu Iiläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot