LUKIJALLE. Tampereella Eeva Päivärinta Tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Tampereella 10.4.2008. Eeva Päivärinta Tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut"

Transkriptio

1 opastaa

2

3 LUKIJALLE Viime vuonna juhlittiin maamme 90 vuotista itsenäisyyttä. Tästä kiitos koko veteraanisukupolvelle! Suomen sotiin vuosina osallistuneita veteraaneja on elossa henkilöä ja keski ikä heillä on 86 vuotta. Erilaisissa tehtävissä rintamalla olleita naisia on ja sotaleskiä Edelleen on tärkeää tukea veteraanien hyvää ja turvattua vanhuutta. Sotaveteraanit ja invalidit puolustivat maatamme ja kotirintamalla työskennelleet rakensivat edellytyksiä itsenäiselle Suomelle ja sille hyvinvoinnille, josta erityisesti me sotien jälkeen syntyneet sukupolvet olemme saaneet nauttia. Kaveria ei jätetä, oli veteraanejamme ja koko veteraanisukupolvea yhdistävä toimintaperiaate rintamaolosuhteissa ja on sitä vieläkin! Yhteisöllisyyden kokemus: tunne siitä, että kuulun johonkin ryhmään ja olen jollekin tärkeä, on vahva voima, joka auttaa ihmistä jaksamaan ja selviytymään monesta elämän kiperyydestä ja antaa jo sinänsä elämälle vastavuoroisen tehtävän. Antaessaan saa ja saadessaan antaa! Vertaistuki ja apu niin merkittäviä, kun ne ovatkin, eivät kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan neuvoja, tukea, apua arkeen sekä hoitoa, kuntoutusta ja hoivaa. Tarvitaan tukea ja palveluja kotiin, kuntoutusjaksoja niin kotoa käyden kuin laitoksessakin. Tarvitaan myös ympärivuorokautista hoitoa niin kotiin kuin laitoksiinkin. Oheinen opaskirjanen on koottu, jotta tarjolla olevat palvelut löytyisivät mahdollisimman helposti. Oppaan takasivulta löytyvät myös yhteystiedot lisätiedon hankkimiseen. Ikäpisteessä otetaan mielellään vastaan palautetta vihkosen sisällöstä tai puutteellisista tiedoista. Tampereella Eeva Päivärinta Tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut

4 SOTAVETERAANIEN PALVELUT Sotaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä Sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta Erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä Kuvallisen Kela kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R. Maksuttomat terveyspalvelut Ei terveyskeskusmaksua (11 euroa) lääkäriasemilla ja Hatanpään päivystysasemalla Kunnallinen erikoissairaanhoito: silmä ja korvalääkärin vastaanotto, fysiatrin vastaanotto, reuma ja diabetesneuvolat sekä Hatanpään ja Kaupin sairaalan erikoispoliklinikat. Tays:n poliklinikoilla peritään normaali maksu. Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua kaupungin lääkäriasemilla. Muista todistuksista peritään normaalit maksut. Linja autoliikenne ja palvelubussit Tamperelaiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit matkustavat matkakortillaan ilmaiseksi ilman aikarajoitusta. Yövuorolisän 2 euroa veteraanit joutuvat maksamaan klo kuten kaikki matkustajat. Uimahallit Tampereen kaupungin uimahalleihin sisäänpääsy maksutta. Tampereen Uintikeskuksen kuntosalin käyttö veteraaneille maksuton. Kulttuuri Veteraanit pääset maksutta näyttelyihin Tampereen kaupungin museoissa Vapriikissa, Tampereen taidemuseossa ja Sara Hildenin taidemuseossa.

5 Tampere talon oman tuotannon konsertteihin sekä Tampereen Filharmonian klassisiin konsertteihin veteraanit pääsevät maksutta, mahdollisuus myös maksuttomaan saattajalippuun. Kuntoutus Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta. Huonokuntoiselle veteraanille voidaan myöntää avokuntoutusta kotiin. Harkinnanvaraisesti myös veteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen. Puoliso ei tee omaa hakemusta, vaan asiasta laitetaan maininta veteraanin hakemukseen. Hakemuksia saa mm. veteraanijärjestöistä, Ikäpisteestä, Keskusvirastotalon neuvonnasta, Hatanpään sairaalan neuvonnasta ja sosiaali ja terveystoimen opastuksesta, Koulukatu 9 D. Hammashoito Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta muun muassa hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta. Yksityisestä hammashoidosta Kela korvaa 100% taksan mukaisesta määrästä hampaiden tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta sekä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Proteesien teknisestä työstä Kela korvaa 50 % taksan mukaisesta määrästä. Muusta hammashoidosta korvausta saa 60 % taksan mukaisesta määrästä. Lääkekorvaus Veteraanit saavat 10 prosentin alennuksen tavanomaisista peruskorvattavista lääkkeistä sekä kaikista ei korvattavista lääkkeistä (mm. useimmat itsehoitolääkkeet) kaikista apteekeista. Yhdistykset Sotainvalidien ja veteraanien järjestöt ja yhdistykset tarjoavat jäsenilleen monenlaisia palveluita ja etuuksia. Taloudellista tukea voi saada esim. sairauskuluihin, silmälaseihin ja hierontaan. Etuudet vaihtelevat eri yhdistyksillä, tarkempaa tietoa saatte omasta yhdistyksestänne.

6 Tampereen seurakuntayhtymä Seurakunta järjestää tamperelaisille sotiemme veteraaneille kahdeksan vuorokautta kestäviä, maksullisia, kuntoutusjaksoja Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Hakemuskaavakkeita saa Veteraaniyhdistysten toimistoista ja Tampereen seurakuntayhtymän toimipisteistä Näsilinnankatu 26 sekä Otavalankatu 12 B. Lottien avustus ja kuntoutustoiminta Lotta palveluksessa toimineilla naisilla on mahdollisuus saada Lotta Svärd Säätiön kautta ilmaista kuntoutusta. Kuntoutus on avokuntoutusta tai laitoskuntoutusta. Lotat voivat hakea säätiöltä myös raha avustusta henkilökohtaiseen terveydenhoitoon ja sairauskuluihin. SOTAINVALIDIEN PALVELUT SOTAVAMMOJEN HOITO Sodasta johtuvien vammojen ja sairauksien hoidon, tutkimukset, lääkkeet ja apuvälineet Valtiokonttori korvaa pääsääntöisesti kokonaan. Perusedellytyksenä on, että viranomainen on hyväksynyt vammat ja sairaudet sotaperäisiksi. Hoitotoimenpiteitä varten on suositeltavaa etukäteen pyytää maksusitoumusta Valtiokonttorilta. Maksusitoumusta voi kysyä Valtiokonttorista puhelimitse, p. (09) PALVELUT 10 PROSENTIN SOTAINVALIDEILLE Yleisen terveydentilan tarkastus käsittää lääkärin suorittaman sotainvalidin kokonaisterveydentilan tarkastuksen. Valtiokonttori korvaa yleisen terveydentilan tarkastuksen kerran kalenterivuoden aikana alkaen valtiokonttori myöntää maksusitoumuksen toistaiseksi voimassa olevana. Maksusitoumus on säilytettävä ja esitettävä aina tutkimukseen mentäessä.

7 Lääkärin suosittelemaan erikoistutkimukseen on mahdollista saada maksusitoumus Valtiokonttorilta. Erikoistutkimuksen kohteena voivat olla myös siviilisairaudet. Kolme jalkahoitoa korvataan kalenterivuodessa. Hoidon tarpeen ei tarvitse liittyä sotavammoihin. Jalkahoitoa varten voi hakea etukäteen maksusitoumuksen Valtiokonttorilta. Pienapuvälineet, joiden hinta on korkeintaan 95 euroa, korvaa Valtiokonttori. Oikeus apuvälineeseen on hyvä varmistaa etukäteen. Pienapuvälineillä tarkoitetaan päivittäisten toimintojen apuvälineitä. Edellytyksenä on, että sotainvalidi tarvitsee apuvälinettä, ja että hänelle on siitä hyötyä, vaikka tarve ei johtuisikaan sotavammasta. Asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvista laitteista ja välineistä on mahdollisuus saada korvaus Valtiokonttorilta. Muutostöiden tarpeen on johduttava vammasta tai sairaudesta, tätä tarvetta arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon myös muut kuin sotavammat. Lisätietoja korjausneuvoja Voitto Niska, Vanhustyön Keskusliitto, p. (03) tai Kuntoutus prosentin sotainvalideilla kerran kalenterivuodessa kahden viikon laitoskuntoutus tai 10 päivää päiväkuntoutusta tai 20 hoitokerran avokuntoutusjakso. Sotainvalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Tätä kuntoutuksen jakamista on etukäteen pyydettävä Valtiokonttorilta. PALVELUT 20 PROSENTIN SOTAINVALIDEILLE Kunnallisen kotihoidon palvelut ovat maksuttomia. Samoin kotihoidon tukipalvelut. Ateriapalvelu sisältää kaksi maksutonta ateriaa päivässä. Ateriapalveluun oikeutettu asiakas voi käydä ruokailemassa päivittäin tai ennalta sovittuina päivinä hänelle osoitetussa ruokailupaikassa.

8 Henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ateriat kuljetetaan kotiin. Siivouspalvelu sisältää kaksi siivouskertaa kuukaudessa ja kaksi ikkunanpesua ja yhden saunan ja parvekelasien pesun vuodessa. Muita tukipalveluita ovat esim. pyykki ja saunapalvelut sekä turvapuhelin palvelut. Sotainvalidien kotihoidon palveluista voi tiedustella oman alueen kotihoidosta. Palvelut myönnetään tarpeen mukaan. Valtiokonttori korvaa kunnallisen päivätoiminnan maksut. Muun päivätoiminnan maksuttomuus tulee varmistaa Valtiokonttorista ennen palvelun aloittamista. Kuntoutus Kuten edellä 10 prosentin invalideille. Lyhytaikainen laitoshoito 20 prosentin sotainvalidille voidaan korvata jaksottainen laitoshoito kotona asumisen tukemiseksi. Enintään 10 viikkoa vuodessa jaksotetaan useammaksi hoitojaksoksi sairas ja hoitokodeissa. Osaaikaista laitoshoitoa, jossa yöt vietetään kotona, voidaan myöntää 70 päivää vuodessa. Laitoshoitoa haetaan Valtiokonttorista erillisellä hakemuslomakkeella. Sairausapulisä Muista kuin sotavammoista johtuvien niin sanottujen siviilisairauskulujen perusteella on vähintään 20 prosentin sotainvalidin mahdollisuus hakea korvausta sairausapulisän muodossa. Sotainvalidin omien kulujen lisäksi voidaan sairausapulisässä ottaa huomioon myös perheenjäsenten, lähinnä aviopuolison, sairauskulut. Sairausapulisä on toimeentulosidonnainen. Täydennyskorko 20 prosentin invalideilla, joiden tulot alittavat vahvistetut tulorajat, on mahdollista saada Valtiokonttorilta toimeentulon tukena

9 täydennyskorkoa. Täydennyskoron saantiin ja suuruuteen vaikuttavat hakijan tulot ja työkyvyttömyysasteprosentti. LAITOSHOITO 25 PROSENTIN SOTAINVALIDEILLE Laitoshoito on maksutonta, jos henkilölle on tehty kunnassa pitkäaikaisen laitoshoidon päätös. Pysyvä hoito Tampereen Veljeskodissa on maksutonta myös ilman kunnan pitkäaikaishoidonpäätöstä. Hoidon tarpeen ei tarvitse johtua korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lyhytaikainen ja määräaikainen laitoshoito on maksutonta, jos tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Se voi olla myös kotihoitoa ja asumista tukevaa hoitoa. Hoito voi olla joko tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa hoitoa. Tavoitteena on edistää avohuollossa selviytymistä. PALVELUT 30 PROSENTIN SOTAINVALIDEILLE Kuntoutus prosentin sotainvalideilla neljän viikon laitoskuntoutusjakso ja sen lisäksi 15 hoitokerran avokuntoutusjakso tai 20 päivää päiväkuntoutusta ja sen lisäksi 15 hoitokerran avokuntoutusjakso tai 2 x x 15 hoitokerran avokuntoutusjaksot. Edellä esitetyn Valtiokonttorin myöntämän kuntoutuksen ohella voi paikallinen terveyskeskus, sairaala tai sosiaalihuollon laitos joissakin tapauksissa antaa tarvittaessa sotainvalidille kuntoutusta. Sotainvalidi voi halutessaan antaa osan omasta kuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Tätä kuntoutuksen jakamista on etukäteen pyydettävä Valtiokonttorilta.

10 MUUT ETUUDET Apuvälineet Yli 95 maksavat apuvälineet valtio korvaa sotavamman tai sairauden perusteella. Edellytyksenä on, että apuvälineen hankkimista pidetään olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Apuvälineen korvattavuutta on hyvä tiedustella Valtiokonttorin SOVE yksiköstä puhelimitse, p. (09) , (09) tai (09) Korvattavia apuvälineitä voivat olla muun muassa päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat, erityisesti vammaisille tarkoitetut välineet, kuulovammaisten tekniset apuvälineet, toiminnan harjoittelussa tarvittavat välineet, auton hankintakustannukset osittain vaikeasti liikuntavammaiselle tai sokealle, automaattivaihteisto vaikeasti liikuntavammaiselle, puhelimen hankintakustannukset osittain. Erillinen puolisoiden ja leskien kuntoutus Vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden ja leskien sekä sotaleskien (kaatuneiden lesket) erillisen kuntoutuksen pääsyedellytykset vahvistetaan joka vuosi erikseen. Kuntoutukseen pääsyn perusteet riippuvat ensisijaisesti käytettävissä olevan määrärahan suuruudesta. Laitoskuntoutusjakson pituus sairas ja veljeskodeissa, kuntoutussairaaloissa ja muissa laitoksissa, kuten kylpylöissä, on kaksi viikkoa. Laitoskuntoutuksen vaihtoehtona on 15 hoitokertaa sisältävä avokuntoutus. Puoliso ja leskikuntoutuksen edellytykset Aviopuoliso, joka asuu yhdessä vähintään 50 prosentin sotainvalidin kanssa. Sotainvalidin laitoshoito ei estä kuntoutusta. Leski, jonka sotainvalidipuoliso on kuollut tai sen jälkeen. Kuolleen sotainvalidin haitta asteen oli oltava vähintään 40 prosenttia tai leski saa täyttä huoltoeläkettä, vaikka puolison invaliditeetti olisi ollut pienempi. Sotaleski, joka on jatkuvasti saanut huoltoeläkettä.

11 Kuoleman jälkeiset korvaukset Jos veteraani on ollut jäsenenä veteraaniyhdistyksessä, voivat omaiset tiedustella hautausavustuksista tai muusta taloudellisesta tuesta suoraan yhdistyksestä. Tuet vaihtelevat eri yhdistyksillä. Valtiokonttori maksaa hautausapua vähintään 20 prosentin invalideille. Jos invalidin kuolema johtui korvattavasta vammasta tai sairaudesta, myönnetään hautausapua myös alle 20 prosentin invalidin kuoleman jälkeen. Leski voi hakea Valtiokonttorilta huoltoeläkettä, jos kuollut puoliso on ollut vähintään 30 prosentin invalidi tai jos kuolema on johtunut korvattavasta vammasta tai sairaudesta. Kuoleman jälkeen maksettavia harkinnanvaraisia korvauksia, lisähuoltoeläkettä, kertakaikkista korvausta tai ns. entisen lesken huoltoeläkettä myönnetään hakijalle, joka on vailla kohtuullista elatusta. Näitä voi tiedustella Valtiokonttorista.

12 Tärkeitä yhteystietoja Valtiokonttori Asiakaspalvelu (09) Postiosoite: PL 10, Valtiokonttori Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry Väinölänkatu 2 (03) Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry Aleksanterinkatu 20 A (03) Tampereen Rintamaveteraanit ry Åkerlundinkatu 5 A (03) Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry Otavalankatu 12 B 4 (03) Pirkanmaan Rintamanaiset ry Parantolankatu 11 A 21 (03) Tammenlehväkeskus Tampereen veljeskoti Kenttäkatu 17 (03) Palveluneuvoja Jukka Mäkinen (03) tai Sotainvalidien Veljesliitto ry (09) Suomen Sotaveteraaniliitto ry (09) Rintamanaisten Liitto ry (09) Yhteinen postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki Rintamaveteraaniliitto ry (09) Vironkatu 6 A 17, Tampere Lotta Svärd Säätiö Mannerheimintie 93, Helsinki (09) Tampereen kaupunki Rintamaveteraanien kuntoutus (03) Ikäpiste Puutarhakatu 6 (03)

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset KORVAUKSET Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ KORVAUKSISTA 2 VAMMOJEN JA SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN SOTILAS- VAMMALAIN MUKAAN 3 INVALIDIN KORVAUKSET 3 Elinkorko 3 Omaiskorotus

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 VETERAANIOPPAAN SISÄLTÖ SAATESANAT KAUPUNGIN JA VETERAANIEN YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT A. Sotainvalidien erityispalvelut Kuntoutus Terveystarkastukset

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS Päivitetty 6.5.2015 [ SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE 3 PAIKALLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 4 Sotainvalidien Veljesliiton Salon Seudun Osasto Ry 4 Salon Seudun Rintamaveteraanit

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien palveluopas

Sotiemme veteraanien palveluopas Sotiemme veteraanien palveluopas Kainuun maakunta- kuntayhtymä 2010 2 Johdanto Kunnioitetut sotiemme veteraanit! Tämä palveluopas on tarkoitettu auttamaan Teitä, Kainuun maakunnan alueella asuvat sotiemme

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Arvoisa Sotiemme veteraani!

Arvoisa Sotiemme veteraani! Arvoisa Sotiemme veteraani! Maaliskuu 2014 Palvelumuistiossa on sotiemme veteraaneille ja ikääntyville helsinkiläisille tarkoitettuja palveluja aakkosjärjestyksessä. Esitättehän asioinnin yhteydessä rintamasotilas-,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS 2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ. 3 VETERAANIEN YHDYSHENKILÖ.. 3 KELAN PALVELUT KAIKILLE VETERAANEILLE...4 KUNTOUTUS...5 HAMMASHUOLTO 6 TERVEYSKESKUSMAKSU.6 LÄÄKKEISTÄ ALENNUSTA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 VALTIOKONTTORI Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut OHJEKIRJE 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 Terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 Rintamaveteraanikuntoutuksen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen N:o 1/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Helmikuun 23. päivänä 2011 Suomen Marsalkka Mannerheimin kuolemasta tuli 28.1.2011 kuluneeksi 60 vuotta. Kansalaisjärjestöt

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Ikäihmisenä Helsingissä Tähän oppaaseen on kerätty tietoja sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluista Helsingissä. Mukana on myös muuta hyvinvointiin, opiskeluun ja aktiiviseen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 LUKIJALLLE Tämän palveluoppaan tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja heidän omaisilleen tietoa ikäihmisille tarjolla olevista palveluista Sallan kunnassa. Oppaaseen

Lisätiedot