TOPLAAJA - Englantia (2 ov) autoalan perustutkintoa suorittaville työvaltaisesti oppilaitoksessa tai työssäoppien TOPjaksoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOPLAAJA - Englantia (2 ov) autoalan perustutkintoa suorittaville työvaltaisesti oppilaitoksessa tai työssäoppien TOPjaksoilla"

Transkriptio

1 Riina Rouhiainen / Esedu TOPLAAJA - Englantia (2 ov) autoalan perustutkintoa suorittaville työvaltaisesti oppilaitoksessa tai työssäoppien TOPjaksoilla Tämä kuvaus esittelee työkaluja autoalan perustutkinnon arvioitaviksi oppimistehtäviksi englannin kahden opintoviikon tutkinnon osaan, jotka tehdään joko kokonaan työvaltaisesti oppilaitoksessa, työssäoppien TOP-jaksojen aikana tai osittain englannin lähiopetustunneilla mukana ollen. Oppimistehtävistä voidaan valikoida tilanteen mukaan kullekin opiskelijalle sopivimmat tehtävät riippuen siitä, puuttuuko opiskelijalta esim. jokin kirjallinen tai suullinen tuotos. Mikäli englannin kielen tutkinnon osan opintojen alettua opiskelija ja / tai opettaja toteavat, että opiskelijan oppiminen olisi syytä tunnistaa ja opettajan se tämän jälkeen tunnustaa, voidaan näitä arvioitavia oppimistehtäviä käyttää myös tunnistamisen ja sen myötä tunnustamisen apuvälineinä. Arvioitavat oppimistehtävät pohjautuvat Esedun autoalan perustutkinnon englannin kielen tutkinnon osan kuvaukseen (Liite 1) sekä Esedun englannin kielen tutkinnon osan arviointikriteeritaulukkoon (Liite 2). Näiden lisäksi arvioitavien oppimistehtävien suunnittelun pohjana on käytetty Esedun autoalan perustutkinnon opetussuunnitelmaa. (http://www.esedu.fi/download/15320_autoalan_perustutkinto_ajoneuvoasentaja_automaalari_autokorinkorjaaja_varaosamyyja.pdf) Englannin tutkinnon osan (2 ov) arviointikriteeritaulukko (Liite 2) koostuu viidestä arvioinnin kohteesta: 1) Tiedonhankinta 2) Tekstien -ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä 3) Vuorovaikutus ja toimiminen 4) Kielen 5) Kielenopiskelutaidot Seuraavaksi esiteltävissä arvioitavissa oppimistehtävissä on aina jokin oppimisen tavoite, toteutustapa, englannin kielen osaamisalueen arvioinnin kohde sekä mahdolliset huomiot käytännön toteutusta ennakoitaessa.

2 Vko Vuorovaikutustaidot: Osaamiskokonaisuuden arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen Arvioitavan oppimistehtävän tavoite: 1 Englannin kielen merkityk- 2 sen autoalan työssä 1 Auton ja moottoripyörän osi- 2 en hallinta englanniksi oppitunneilla ja Esedun autohallissa: Opiskelijat pohtivat ryhmissä, miksi heidän on hyödyllistä osata englantia tulevaa ammattia silmälläpitäen ja sitä, missä tilanteissa he tulevat tarvitsemaan englantia tulevaisuuden työssä. Opiskelijat kokoavat ajatuksensa esitykseksi ja esittävät tämän muille ryhmäläisille. Lähiopetuksessa sanaston läpikäyntiä paperilla ja/tai atkluokassa nettilinkkien avulla. Siirtyminen autohalliin, jossa opiskelijat näyttävät osaamistaan joko kertomalla auton/moottoripyörän osat opettajalle suullisesti englanniksi osoittaen kutakin kohtaa autosta/moottoripyörästä tai kiinnittämällä opettajan antamat paperiset nimilaput kullekin osalle autoon/moottoripyörään. TOP- paikalla: Opiskelija haastattelee työkavereita TOP-paikalla ja kysyy missä asioissa he tarvitsevat englantia työssään ja ovatko he kohdanneet englanninkielisiä asiakkaita ja kuinka kommunikaatio heidän kanssaan sujui. Opiskelija kirjaa ylös ne fraasit, joita työkaverit ovat kertoneet eniten tarvitsevansa. Raportointi tästä opettajalle kirjallisesti/suullisesti/videolla englanniksi. Opiskelija kokoaa TOPpaikassa listan suomeksi auton ja moottoripyörän osista sekä niistä sanoista, joihin hän törmää työssäoppimisessa päivittäin ja selvittää nämä sanat englanniksi. Opettaja testaa opiskelijan sanastoosaamisen TOPpaikalla/oppilaitoksessa suullisesti/kirjallisesti. Arvioinnin kohteet: Huomioitavaa ennen toteutusta: Autohallin varaustilanne testauspäivänä ja ammatillisen aineen opettajan läsnäolon tarpeen miettiminen auttamassa attoopettajaa auton osien tunnistamisessa. Osalle opiskelijoista itsenäisiä tehtäviä testauksen ajalle, sillä opiskelijoita ei voi olla montaa kerrallaan autohallissa tehtävää tekemässä. 3 Työvälineiden 4 ja -laitteiden, työturvallisuuteen ja turvavälineisiin liitty- 5 vän sanaston hallinta Lähiopetuksessa sanaston läpikäyntiä paperilla ja/tai atkluokassa nettilinkkien avulla. Siirtyminen autohalliin, jossa opiskelijat näyttävät osaamistaan joko kertomalla työvälineiden ja - laitteiden sekä turvavälineiden Opiskelija tarkkailee TOPpaikassa tämän aihepiirin sanaston esiintymistä ja sitä, törmääkö hän aihepiirin sanoihin TOP-paikalla englanniksi. Opiskelija voi joko koota listan kuvien hahmotta- Etukäteen tulee varmistaa ammattiaineen opettajalta, että työhallissa todella on juuri niitä varusteita ja tuotteita valmiiksi, jotka opiskelijoiden pitäisi opettajalle esitellä. Ryhmäkoko tässäkin tehtävässä muutama henkilö kerrallaan.

3 6 Tilauksen tekeminen 7 ulko- 8 maiselta toimittajalta 9 Englannin kielen oppimis- 10 strategioiden reflektointi nimiä opettajalle suullisesti englanniksi esitellen niitä ja mahdollisesti kertovat jotain niiden käytöstä tai kiinnittävät opettajan antamat paperiset nimilaput kyseisiin tuotteisiin. Opiskelija tekee lähiopetustunnilla kuvitteellisen (tai jos opiskelija tarvitsee omaan käyttöön jonkin osan/tuotteen) tilauksen ulkomaiselta tavarantoimittajalta, jolle tuottaa lyhyen sähköpostiviestin ja harjoittelee kulttuurisidonnaisten kohteliaisuusfraasien käyttöä kirjallisesti. Opiskelija voi hyödyntää tähän asti opittua työväline ja -laitesanastoa. Opiskelija pitää kielen opiskelustaan oppimispäiväkirjaa koko osaamiskokonaisuuden ajan säännöllisesti, mutta keskittyy kahden viimeisen viikon aikana vielä syvemmin pohtimaan omaa oppimistaan. kera suomeksi ja englanniksi työvälineistä, -laitteista ja työturvallisuussanastosta tai esitellä tämän aihepiirin välineitä TOP-paikalla videon avulla suullisesti ja raportoida opettajalle. Opiskelija kysyy TOPpaikan ohjaajalta, miltä yrityksiltä he tilaavat osia ulkomailta ja laatii tämän pohjalta TOP-paikkaan soveltuvan sähköpostitilauksen ulkomaiselta tavarantoimittajalta. Ennen viestin lähettämistä opiskelija näyttää sähköpostin englannin opettajalle, jonka kanssa tehdään mahdolliset kielelliset muutokset viestiin. Opiskelija pitää kielen opiskelustaan oppimispäiväkirjaa koko TOP-jakson ajan säännöllisesti, mutta keskittyy kahden viimeisen viikon aikana vielä syvemmin pohtimaan omaa oppimistaan ja sitä, miten hän koki englannin kielen yhdistämisen TOP-jaksoon. minen Tekstienymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä, kielen Tekstienymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä, kielenopiskelutaidot Enlannin opettajan tulee olla etukäteen TOP-paikkaan yhteydessä siitä, missä määrin yritys tilaa tuotteita ulkomailta ja missä määrin tavarat tilataan esim. suoraan maahantuojalta. Sähköpostiviestintään kuuluvien fraasien läpikäynti ennen kirjoittamista. Opettajan on hyvä esitellä opiskelijoille etukäteen oppimisstrategioita, jotta opiskelijoilla on näistä tietoa ja että hän pystyy suhteuttamaan omaa oppimistaan niihin. Vko Monikulttuurisuustaidot: Osaamiskokonaisuuden arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen oppitunneilla ja Esedun autohallissa: TOP- paikalla: Arvioitavan oppimistehtä- Arvioinnin kohteet: Huomioitavaa ennen toteutusta:

4 vän tavoite: 1 Ajoneuvonvalmistajan korja- 2 3 usohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen 4 Suullinen selostus 5 työvai- 6 heesta 7 Asiakaspalvelutaidot: au- 8 ton/moottoripy 9 örän pesuun, 10 vahaukseen, korivaurioihin, huoltoon, maalaukseen ja varaosiin liittyvän sanaston hallinta ja asiakaspalvelutilanteen hoitaminen ja asiakkaan neuvominen huollon jälkeisiin jatkotoimenpiteisiin liittyen Opiskelija kääntää opettajan antamasta auton huoltokirjasta huolto-ohjeen englannista suomeen ja raportoi tästä suullisesti tai kirjallisesti opettajalle. Oma-aloitteinen opiskelija voi myös itse etsiä englanninkielisen jonkin tietyn automerkin korjausohjeen internetistä ja kääntää tämän omin sanoin suomeksi. Opiskelija valokuvaa tai videoi jonkin oppilaitoksessa/kotona tekemänsä auton huollon/muun toimenpiteen mahdollisimman tarkasti ja raportoi tästä opettajalle suullisesti englanniksi. Lähiopetuksessa sanaston läpikäynti paperiversioina ja/tai atkluokassa sähköisesti nettilinkkien avulla. Sitten erilaisten suullisten asiakaspalvelutilanteiden läpikäyminen pareittain, joissa käydään läpi sanastoa autoon/moottoripyörään tehdyistä toimenpiteistä. Tämän jälkeen siirtyminen autohalliin, jossa opiskelijat voivat näyttää osaamistaan joko kertomalla opettajalle suullisesti englanniksi, kuinka auton/moottoripyörän pesu, vahaus, korivaurio, huolto tai maalaus suoritetaan tai nimeämällä autohallissa varaosia. Tällä tavoin opiskelija harjoittelee samalla tulevia asiakaspalvelutilanteita, joissa hänen tulee selostaa asiakkaalle, mitä toimenpiteitä hänen ajoneuvoonsa on tehty. Opiskelija kääntää TOPjakson aikana joko opettajan antaman tai TOPpaikasta saadun huoltoohjeen auton huoltokirjasta englannista suomeen ja raportoi tästä suullisesti tai kirjallisesti opettajalle. Opiskelija valokuvaa tai videoi jonkin TOP-paikassa tekemänsä auton huollon/muun toimenpiteen mahdollisimman tarkasti ja raportoi tästä opettajalle suullisesti englanniksi. Opiskelija kirjaa TOPjakson aikana itselleen ylös, minkälaisiin asiakaspalvelutilanteisiin hän päivittäin joutuu suomeksi ja miten kertoo asiakkaalle, mitä hänen autolleen on tehty ja miten hän hoitaa autoansa huollon jälkeen. Opiskelija ottaa selvää, kuinka selostaisi samat asiat englanniksi asiakkaalle ja raportoi tästä englannin opettajalle suullisesti englanniksi. tekstienymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Tiedonhallinta, Opettaja tekee suullisen kielitaidon testauksen aikana opiskelijalle riittävästi lisäkysymyksiä, jotta varmistuu myös opiskelijan reseptiivisen kielitaidon tasosta.

5 Liite 1: Englannin kielen tutkinnon osan kuvaus autoalan perustutkinnossa Esedussa: VIERAS KIELI/ENGLANTI, A-KIELI, 2 OV Tavoitteena on, että opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Vuorovaikutustaidot, 1 ov Monikulttuurisuustaidot, 1 ov Osaamiskokonaisuus Vuorovaikutustaidot (en1) Laajuus 1 ov Tavoite Opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena Opiskelija harjoittelee autoalan keskeisiä asiakaspalvelu ja viestintätilanteita. Sisältö Opiskelija harjoittelee oman alansa vuorovaikutustilanteissa toimimista englanniksi sekä kirjallisesti että suullisesti ja tutustuu oman alansa sanastoon. Ongelmalähtöinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely, kielitaidon ja tiedonhaun omaehtoinen kehittäminen. Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet. Opiskelumateriaalit Ammattialaan liittyvä materiaali eri lähteistä. Osaamiskokonaisuuden Oppimisen arviointi on esitelty Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisessa ohjelmassa. arviointi Osaamiskokonaisuus Monikulttuurisuustaidot (en2) Laajuus 1 ov Tavoite Opiskelija hallitsee alansa keskeiset asiakaspalvelu ja viestintätilanteet, osaa toimia monikulttuurisessa ja

6 Sisältö Opiskelumateriaalit Osaamiskokonaisuuden arviointi monikielisessä ympäristössä, sekä kykenee hakeutumaan jatko-opintoihin Opiskelija syventää kieli- ja vuorovaikutustaitojaan, tutustuu kulttuurienväliseen viestintään liittyviin asioihin ja harjoittelee niitä. Ongelmalähtöinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely, kielitaidon ja tiedonhaun omaehtoinen kehittäminen. Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet. Ammattialaan liittyvä materiaali eri lähteistä. 1) Oppimisen arviointi on esitelty Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisessa ohjelmassa. 2) Osaaminen arvioidaan asteikolla 1 3. Englannin tutkinnon osan (2 ov) arvosanaan vaikuttavat tutkinnon perusteissa luetellut arvioinnin kohteet: tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä, ja kulttuurin merkityksen sekä kielen opiskelutaidot. Lopullisen arvosanan antamisessa painotetaan kielen kokonaisvaltaista hallintaa. Sen antaa kyseisen osaamiskokonaisuuden opettaja. Liite 2: Englannin tutkinnon osan (2 ov) arviointikriteeritaulukko: NIN KOHTEET Arviointikriteerit: Englanti (2ov) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Osaamisen arviointi Opiskelija ARVIOIN- Tiedonhankinta Tekstien - ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä hakee tietoa työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista ohjattuna ja sanakirjoja käyttäen ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä hakee omaa alaa koskevaa tietoa sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä, tietolähteitä käyttäen ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta Opiskelija kokoaa tietoa ja tekee lyhyen selostuksen asiakkaalle alaansa liittyvästä tuotteesta tai palvelusta sähköisiä tietolähteitä ja sanakirjaa apuna käyttäen. Tuotteen käyttö- tai huolto-ohjeen tulkitseminen englanniksi/suomeksi omin sanoin. kirjoittaa ohjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja Opiskelija tuottaa lyhyen sähköpostiviestin tai työselostuksen kollegalle tai asiakkaalle.

7 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan kertoo lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan Opiskelija ymmärtää suullisesti annetun tuotteen käyttö- tai huolto-ohjeen, tai tehtävänannon ja osaa toimia sen mukaisesti. kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja Opiskelija kertoo asiakkaalle tai kollegalle työpaikastaan, työtehtävästä tai tuotteesta esim. tuote- työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä tarvittaessa ottaa selvää muiden maiden esittely. vastaavista asioista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita Kielen ja kulttuurin merkityk- on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan Opiskelija osaa kulttuurisidonnaiset kohteliaisuusfraasit ja kehonkielen ja osoittaa ne käytännössä esim. Erasmus apulaisopettajan kanssa keskustellessa. sen hah- mottami- nen Kielenopiskelutaidot tunnistaa omat oppimisstrategiansa. arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Opiskelija osaa kertoa käyttämistään oppimisstrategioista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SOSIAALI- JA TERVEYSALA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSHALLITUS 2000 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, HOTELLIVIRKAILIJA RAVINTOLAN RUOKATUOTANNON KOULUTUSOHJELMA,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa koskeva osa Yhteiset opinnot Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikkia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot