Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko klo Paikka Raision ammattiopisto (Eeronkuja 3, 2200 Raisio) 23 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Markku Tähtinen avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen. 24 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (2/) Kuntayhtymämme perussopimuksen 0 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Päätösehdotus Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. Päätös Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale ja vs. talousjohtaja Tuula Nordqvist. Kokouksessa oli läsnä myös osa hallituksen jäsenistä sekä yksiköiden johtajat. 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (4) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 2 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 2 / 9 Yhtymävaltuusto Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain 28. lokakuuta 203 klo.00. Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kurikka ja Seppo Ikävalko sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi maanantai 28. lokakuuta 203 kello ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Päätös Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut, joten esityslista hyväksyttiin ilman niitä. 28 TILAPÄISLAINAVALTUUDET Talousarvion mukaisesti kuntayhtymän rahoitus perustuu pääosaltaan valtion maksamaan oppilaskohtaiseen yksikköhintaan. Tämän maksulähteen maksuvalmiuden mahdollinen heikkeneminen tuo saman ongelman myös kuntayhtymälle. Vaikka tilapäislainaa ei ole vuosikausiin tarvittu, on toiminta tarvittaessa pystyttävä turvaamaan tilapäislainoin ainakin parin kuukauden ajan. Yhtymävaltuusto on vuodelle 203 myöntänyt yhtymähallitukselle oikeuden ottaa tarvittaessa tilapäislainoja enintään euroa. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto myöntää yhtymähallitukselle oikeuden ottaa vuonna 204 tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta ( ) euroa. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti 29 VIIVÄSTYSKORKO VUODELLE 204 Korkolain mukaan viivästyskorko saa ylittää 7 % Suomen Pankin viitekoron. Päätösehdotus

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 3 / 9 Yhtymävaltuusto Päätös Yhtymävaltuusto vahvistaa vuoden 204 viivästyskoroksi korkolain mahdollistaman maksimikoron. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti 30 JÄSENKUNNILTA VUONNA 204 PERITTÄVÄT MAKSUOSUUDET Talousarviovuoden käyttö ja investointimenoihin ei ennakkoja peritä, koska ne pyritään kattamaan oppilaskohtaisella yksikköhinnalla, valtion maksamalla toimintaavustuksella, työtoiminnan tuloksella ja koulutustoiminnan myynnillä sekä aikaisempien vuosien käyttötalouden ylijäämällä, investointivarauksilla ja tarvittaessa lainoituksella. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää, ettei vuoden 204 osalta jäsenkunnilta peritä ennakkomaksuosuuksia. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 3 KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohje on päivitetty Yhtymävaltuusto on kokouksessaan tehnyt kuntayhtymälle poistosuunnitelman, johon nyt lisätään Aineettomiin hyödykkeisiin Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kohta Muut. Kyseistä poistoaikaa tarvitaan Naantalin ammattiopiston luokkatilan saneerauksen takia. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Tarkennettu poistosuunnitelma tulee voimaan Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää. Hyväksyä poistoajat seuraavasti: Aineettomat hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot ATKohjelmistot 3 vuotta (YV ) Muut 3 vuotta Aineelliset hyödykkeet: Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset 20 vuotta (YV ) Juhaninkuja kiinteistö 0 vuotta (YV ) Saneeraukset 5 vuotta (YV ) Ennen v valm. saneeraukset 20 vuotta (YV ) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät koneet ja laitteet 0 vuotta (YV ) Koneet ja kalusto

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 4 / 9 Yhtymävaltuusto Raskaat koneet 0 vuotta (YV ) Muut liikkuvat työkoneet 5 vuotta (YV ) Kuljetusvälineet 4 vuotta (YV ) Kuljetusvälineet, hankinta ennen v vuotta (YV ) Kevyet koneet 5 vuotta (YV ) Atklaitteet 3 vuotta (YV ) Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta (YV ) Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset: Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa 2. Lisätty poistosuunnitelma otetaan käyttöön..203 eli se koskee myös vuoden 203 tilinpäätöksessä tehtäviä poistoja. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 32 RAISION PALOASEMAN TONTIN JA RAKENNUKSEN OSTO Eeronkujalla sijaitseva vanha paloasema tontteineen on tyhjenemässä ensi vuonna. Uuden paloaseman rakentaminen Naantalissa näyttää etenevän suunnitelmien mukaan. Tämän hetkisten tietojen mukaan uusi paloasema valmistuisi vuoden 204 loppuun mennessä. Tontista on kuntayhtymän hallinnossa aika ajoin keskusteltu ja todettu, että kampusalueen toimivuus huomioon ottaen tontista ollaan kiinnostuneita, mikäli se vapautuu omistajaltaan. Paloaseman tontti ja kiinteistö jäävät Raision seudun koulutuskuntayhtymän kampusalueen sisälle ja paikka tarjoaa loistavat mahdollisuudet toiminnan tehokkaaseen organisointiin. Lisätilan tarvetta on edelleen mm. sähköosaston ja yhteisten palvelujen mm. opintopalvelukeskuksen osalta. Myös Naantalin yksikön tilat ovat ylikuormitetut ja sosiaali ja terveysalan koulutus tarvitsisi siellä lisätilaa. Raision kaupungin taholta oltiin keväällä yhteydessä johtavaan rehtoriin ja yhtymähallitus päätti käynnistää neuvottelut Raision kaupungin kanssa tontin ja kiinteistön ostosta. Johtavan rehtorin avuksi nimettiin neuvotteluryhmä, johon tulivat johtavan rehtorin lisäksi talousjohtaja Terttu Nyholm, Markku Tähtinen ja Erkki Ojanen. Neuvotteluryhmä tutustui tiloihin ja kävi alustavan neuvottelun kaupungin edustajien kanssa kesäkuussa. Yhtymähallitus keskusteli kokouksessaan hankkeesta ja totesi yksimielisesti, että tontti on strategisesti hyvällä ja keskeisellä paikalla. Opiskelijoiden kannalta tontti ja kiinteistö mahdollistaisivat kuntayhtymän toiminnan järkevän kehittämisen pitkällä aikajänteellä. Kuntayhtymän kannalta Raisioon muodostuva kampusalue olisi tärkeä ja mahdollistaisi nuorten koulutuksissa monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja vetovoimaisuuden. Naantalin yksikön keskittyminen sosiaali ja terveysalan koulutukseen alueellisesti ja Mynämäen yksikön keskittyminen aikuisempien opiskelijoiden käsi ja taideteollisuusalan koulutukseen täydentävät kokonaisuutta. Ari Leinonen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon yhtymähallituksen kokouksessa. Käsiteltävän pykälän ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Sirpa Hagsberg. Yhtymähallitus päätti, että neuvotteluja jat

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 5 / 9 Yhtymävaltuusto ketaan ja neuvotteluryhmä tuo neuvottelutuloksen yhtymähallituksen käsittelyyn syksyn aikana. Kaupungin kanssa on neuvoteltu uudelleen sekä Strategisesti paloaseman tontti ja kiinteistö ovat keskeisellä paikalla kuntayhtymän pääkampuksen keskellä. Investointi on sijoitus tulevaisuuteen ja tärkeä tulevien pitkän tähtäimen suunnitelmien kannalta. Tiloja voidaan osin hyödyntää heti pienin muutoksin (sähköosasto, yhteiset palvelut, raskaan ajoneuvon asennus). Saneeraus ja lisärakennussuunnitelmat laaditaan pitkällä tähtäimellä kaikessa rauhassa. Tilat vapautunevat vuoden 205 alussa. Tontti ja kiinteistö voisivat siirtyä Rasekon omistukseen vuoden 204 alussa ja kuntayhtymän on mahdollista saada tiloista vuokratuottoja. Kiinteistön kulut huomioiden tuotto on hyvä. Johtava rehtori selvitti yhtymähallitukselle käytyjä neuvotteluja ja neuvottelijat täydensivät omalta osaltaan asiaa. Parkkipaikkojen osalta kannattaa varautua tilanteeseen, jossa tontin rakennusoikeutta halutaan lisätä ja rakentaa täyteen siten, että kaupungin kanssa yhdessä toteutetaan viereisen parkkipaikan uudistaminen. Yhtymähallitus oli yksimielisesti sitä mieltä, että kuntayhtymän kannattaa tehdä kaupungille ostotarjous tontista ja kiinteistöstä. Käyttötarkoituksen muutokseen ja mahdolliseen lisärakennusoikeuden hakuun suhtaudutaan myönteisesti. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää:. Raision seudun koulutuskuntayhtymä tekee Raision kaupungille ostotarjouksen paloaseman tontista ja kiinteistöstä hintaan Kauppa tehdään vuoden 203 puolella. 3. Osto rahoitetaan kertyneillä rahavaroilla. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 33 LISÄTALOUSARVIO RAISION PALOASEMAN TONTIN JA RAKENNUKSEN OSTAMISEEN Paloaseman rakennuksen ja tontin ostoon osoitteesta Eeronkuja 4 liittyen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle lisämäärärahaa vuodelle 203. Tästä hinnasta rakennuksen osuus on ja tontin Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä lisämäärärahaesityksen vuodelle 203 koskien Eeronkuja 4 paloaseman rakennuksen ja tontin hankintaa. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 6 / 9 Yhtymävaltuusto 34 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (2/2) Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä kuntayhtymällä on edessään voimakkaan uudistamisen ja uudistumisen vuodet. Tutkintojärjestelmän uudistaminen, yhteisvalintakriteerien muutos sekä erilaiset rakenteelliset uudistukset yhdistettynä valtion menosäästöihin edellyttävät kuntayhtymältä aktiivisuutta ja kykyä vastata haasteisiin. Rahoituksen kiristyminen ja samanaikainen voimakas toiminnan kehittäminen vaativat paljon niin henkilöstöltä kuin päättäjiltäkin. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on varautunut muutoksiin ja uudistuksiin, tulevien vuosien niukkeneviin resursseihin ja omistajakuntien nuorten opiskelumahdollisuuksien turvaamiseen aktiivisella toiminnan parantamisella ja tehokkuuden lisäämisellä sekä harkituilla investoinneilla. Toimintaedellytysten varmistaminen ja vahvistaminen jatkuvat myös tulevalla kaudella. Talousarviovuoden 204 arvioidut toimintatuotot ovat yhteensä ja toimintakulut Talousarviovuoden vuosikate on , joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen poistosuunnitelman muuttumisesta johtuen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on ylijäämäinen. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää: Päätös. Hyväksyä liitteen mukaisen toiminta ja taloussuunnitelman vuosille sekä siihen sisältyvän vuoden 204 talousarvion. 2. Määrätä talousarvion sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikate. 3. Valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 204 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 35 ILMOITUSASIAT Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:. Virallisena tilastointipäivänä ovat oppilaitosten oppilasmäärät seuraavat: Perustutkinto: Raision ammattiopisto 635 Naantalin ammattiopisto 277 Raision kauppaopisto 295 Timali 03 Mynämäen käsi ja taideteollisuusopisto 98 Yhteensä 508 Vuoden 203 painotetuksi keskimääräiseksi opiskelijamääräksi tulee 49,72. Koulutuksen järjestämislupa mahdollistaa 460 opiskelijaa alkaen.

8 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 7 / 9 Yhtymävaltuusto Aikuiskoulutus: Timali Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. Ammatillinen lisäkoulutus, hlöstökoul. Arviot : Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. Ammatillinen lisäkoulutus, hlöstökoul. MKTO Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. Arviot : Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. RKO Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. Arviot : Ammatillinen lisäkoulutus, omaeht. 78,5 opiskelijatyövuotta 6,0 opiskelijatyövuotta 58,0 opiskelijatyövuotta 3,9 opiskelijatyövuotta 0,6 opiskelijatyövuotta 3,4 opiskelijatyövuotta 0, opiskelijatyövuotta 5,8 opiskelijatyövuotta 2. Oppisopimuskoulutuksessa on peruskoulutuksessa 20 ja lisäkoulutuksessa 257. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 36 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Päätös Kiireellisiä asioita ei ollut. 37 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN Päätösehdotus Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.

9 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 8 / 9 Yhtymävaltuusto Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Markku Tähtinen kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Markku Tähtinen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maria Taipale Yhtymävaltuuston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa Kati Kurikka Pöytäkirjan tarkastaja Seppo Ikävalko Pöytäkirjan tarkastaja

10 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/203 sivu 9 / 9 Yhtymävaltuusto MUUTOKSENHAKU. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 9 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 23 ja VALITUSOIKEUS Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 2434 ja KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN Turun hallintooikeus Sairashuoneenk. 24, PL Turku VALITUSAIKA Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava. 4. NÄHTÄVÄNÄ OLO Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision ammattioppilaitoksen toimistossa toimistoaikana

11 Ä Ä N I L U E T T E L O Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukselle klo 5.00 Yhtymävaltuusto Liite 2/ Kunta Opp. paikat Kunnan äänimäärä Edustaja Läsnä Ääniä Jaa Ei Masku 7 0 Erkki Ojanen (Laura Runola) X 5 Tuulia Suominen (Reijo Vuorinen) X 5 Mynämäki 2 0 Seppo Ikävalko (Aarne Lehtonen) Karri Lehtonen (Sini Takarautio) X X 5 5 Mari Rissanen (Anu Merinen) X 3 /3 Naantali 36 0 Juha Takanen (Hannele Vienonen) X 3 /3 Markku Tähtinen (Kimmo Mäntysalo) X 3 /3 Nousiainen 9 9 Antti Airikki (Jari Olli) X 9 Oili Niittynen (Eija Nurmi) X 3 /3 Raisio 82 0 Marja Kannisto (Marianne Salo) X 3 /3 Seija Sorsavirta (Karoliina Harju) X 3 /3 Rusko 9 9 Kati Kurikka (Anu Tuominen) X

12 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 9/ Yhtymävaltuusto Liite 2/2

13 2 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille

14 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT TAVOITTEET JA ARVOT Yleistavoitteet Arvot Toiminnalliset tavoitteet Hallinto Koulutuksen järjestäjän ohjaus Laaturyhmä Tulosyksiköiden tavoitteet RAISION AMMATTIOPISTO Opetus ja koulutus Työelämän kehittäminen Tukitoiminnot ja niiden kehittäminen tulosyksikössä Henkilöstö ja sen kehittäminen tulosyksikössä RAISION KAUPPAOPISTO Opetus ja koulutus Työelämän kehittäminen Tukitoiminnot ja niiden kehittäminen tulosyksikössä Henkilöstö ja sen kehittäminen tulosyksikössä NAANTALIN AMMATTIOPISTO Opetus ja koulutus Työelämän kehittäminen Tukitoiminnot ja niiden kehittäminen tulosyksikössä Henkilöstö ja sen kehittäminen tulosyksikössä RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Toiminnan keskeiset linjaukset Tavoitteet ja mittarit Toiminnan kehittäminen Henkilöstö ja sen kehittäminen tulosyksikössä RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI Toiminnan keskeiset linjaukset Tavoitteet ja mittarit Toiminnan kehittäminen Alueellinen vaikuttaminen Henkilöstö ja tukitoiminnot MYNÄMÄEN KÄSI JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO Opetus ja koulutus Työelämän kehittäminen Tukitoiminnot ja niiden kehittäminen tulosyksikössä Henkilöstö ja sen kehittäminen tulosyksikössä HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SUUNNITTELUPERUSTEET Koulutustarve Työllistyminen ja hakijamäärät Opiskelijamäärät ja rahoitus Käyttömenot... 27

15 4 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Kiinteistöt ja investointimenot TOIMINNAN TULOKSELLISUUS POISTOT RAHOITUS Käyttörahoitus Investointirahoitus Vuosikate TALOUSSUUNNITELMAN LUKUOSA Talousarvio 204 ja taloussuunnitelma Investointiosa Rahoitusosa Tuloslaskelma 204 tulosalueittain... 36

16 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista koulutusta alueensa tarpeisiin. Kuntayhtymän ylläpidettävänä ovat seuraavat oppilaitokset ja yksiköt: Hallinto Raision ammattiopisto Raision kauppaopisto Naantalin ammattiopisto Raision oppisopimustoimisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Mynämäen käsi ja taideteollisuusopisto 2. TAVOITTEET JA ARVOT 2. Yleistavoitteet Perustehtävänsä mukaisesti kuntayhtymä keskittyy antamaan alueensa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatkoopintojen edellyttämät riittävät ammatilliset valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Kuntayhtymän yleistavoitteet eri näkökulmista ovat seuraavat: TALOUSNÄKÖKULMA Tuloksellisuusvertailussa sijoittuminen oman ryhmän parhaimpaan kolmannekseen (OKM) Normaalit käyttömenot katetaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhinnalla, työtoiminnan tuotolla sekä aikuiskoulutuksen osalta myös koulutuksesta perittävillä maksuilla. Opiskelijapaikkojen täyttöaste 00 % SISÄISEN TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA Toimintajärjestelmä valmis 205 Opintopolku.fi ajan tasalla Asiakirjahallintajärjestelmä uudistettu 205 Toimintaohjeet kuvattu 9/204 Tietohallinnon kehittämisprojekti käynnissä 2/204 ASIAKASNÄKÖKULMA Hakijoita 55 % omistajakuntien 6 vuotiaista ammatilliseen peruskoulutukseen Läpäisyaste 78 % Keskeyttämisprosentti enintään 5 % Työllistyminen 70 % valmistumisen jälkeen Opiskelijatyytyväisyys 3,8 (max 5) Lähiopetuksen määrä min 30h/vko HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Muodollinen pätevyys tehtäväänsä 90 %:lla henkilöstöstä Työtyytyväisyyskyselyn ka 3,5 (max 4) Panostus koulutukseen 5 pv/hlö/vuosi Sairauspoissaolojen määrä <5pv/hlö/vuosi Työtapaturmia 0/vuosi Kehityskeskustelut krt/vuosi/hlö Kiinteistöjen tilahallinnan ja energian säästön tehostamisohjelma valmis 205

17 6 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Arvot Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto. Arvot ohjaavat johtamista ja toimintaa. Arvoja käydään henkilöstön kanssa läpi säännöllisesti ja toimintaa arvioidaan yhdessä arvoihin peilaten. 2.3 Toiminnalliset tavoitteet 2.3. Tulosyksiköiden roolit ja keskinäinen yhteistyö Kuntayhtymän oppilaitosten keskinäistä sekä oppisopimustoimiston välistä yhteistyötä tiivistetään edelleen, tulosyksiköiden rakennetta kokonaisuudessa täsmennetään ja työnjakoa selkiytetään. Talousarviovuoden aikana käydään läpi koulutusaloittain organisoitumisen vaihtoehto nykyisen tulosyksikkömallin vaihtoehtona. Kuntayhtymän yhteisten tukitoimintojen yhtenäistämistä jatketaan ja kehitetään työnjakoa mm. opintotoimistojen kesken. Tulevan vuoden aikana tehostetaan yhteisten tukitoimintojen organisointia kuntayhtymässä Organisaation toiminnan parantaminen Kuntayhtymän sisäisen kehittämisen painopistealueita ovat vuonna 204 a) toimintajärjestelmän auditointi sekä sertifiointi, b) henkilökohtaistamisen kehittäminen kiinnittämällä huomiota mm. näyttötutkintojen organisointiin ja joustavien yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseen opiskelijoille), c) tulosyksiköiden rakenteen ja työnjaon täsmentäminen sekä d) järjestelmäratkaisujen läpivieminen (mm. opiskelijahallintajärjestelmä Primus, asiakirjahallinto ja viestintä) sekä arkistointi ja asiakirjahallinnon prosessien uudistaminen Koulutuksen ja opetuksen järjestäminen Opetusministeriön hyväksymässä Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtäväpäätöksessä määrätty toisen asteen koulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä 203 on kuntayhtymässämme 460, johon tulee vuonna 204 lisäystä 5 paikkaa. Alueen nuorista on jo vuosia hakenut kuntayhtymän oppilaitoksiin ensisijaisesti enemmän nuoria kuin on voitu ottaa sisään. Vuonna 205 lisäpaikkoja saadaan 0 ja vuonna 206 kaikkiaan 5. Kuntayhtymän sisäisellä jakopäätöksellä valtion rahoittamat 465 opiskelijapaikkaa keskimäärin jaetaan vuonna 204 seuraavasti: Keskimääräinen osuus vuonna 204 Raision ammattiopisto 636 opiskelijaa Raision kauppaopisto 285 opiskelijaa Naantalin ammattiopisto 264 opiskelijaa Timali 85 opiskelijaa Mynämäen käsi ja taideteollisuusopisto 95 opiskelijaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammatillisen lisäkoulutuksen kohdentamisessa huomioidaan jatkossa tuloksellisuus ja tutkintojen määrä. Kokonaisuutena kuntayhtymän tavoitteena on nostaa ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia vajaasta 30 opiskelijatyövuodesta 40:een vuoteen 206 mennessä. Kannattavan aikuiskou

18 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille lutuksen organisoimisessa aikuiskoulutuskeskus Timalin rooli on keskeinen ja yhteistyötä koordinoiva. Mynämäen käsi ja taideteollisuusopistossa tarjotaan alan ammattilaisille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus näyttötutkintojen suorittamiseen. Tavoitteena on nostaa näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen opiskelijatyövuosimääriä Mynämäellä. Naantalin ammattiopisto ja Timali tekevät yhteistyötä kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Raision kauppaopiston ja Timalin osalta käydään läpi datanomien ja merkonomien näyttömuotoisten koulutusten toteutus tulevaisuudessa. Koulutusalojen sisällä perustutkintojen valinnat voidaan pääsääntöisesti tehdä ylläpitäjän päätöksillä. Tulevaisuudessa ministeriö tulee ohjaamaan koulutuksen järjestäjien toteutuksia aikaisempaa enemmän, mikäli ratkaisut eivät ole valtakunnallisesti arvioiden sellaisia, että niissä on riittävästi huomioitu elinkeinoelämän toiveet ja tarpeet, työllistymismahdollisuudet, hakijamäärät sekä koulutuksen vaikuttavuus. Raseko toimii aktiivisesti alueen ennakointityössä ja pyrkii siihen, että se koulutuksen järjestäjänä arvioi oikein alueensa kehityksen sekä arvioitavissa olevat tarpeet ja odotukset Oppisopimus koulutusmuotona on vahva jatkossakin Oppisopimuskoulutus on valtion säästötoimenpiteiden kohteena. Raision oppisopimustoimisto menetti vuoden 203 ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöstään paikkoja niin, että 425 paikan sijaan ammatillisen lisäkoulutuksen paikkoja jäi 303. Tähän kiintiöön sisältyvät ei tutkintoon johtava koulutus sekä ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtava koulutus. Perustutkintojen osalta oppisopimuskoulutuksessa ei ole määrällisiä kiintiöitä. Vuonna 203 perustutkintoja onnistutaan toteuttamaan hyvin ja samalla linjalla jatketaan myös 204. Tutkintojen läpäisyastetta parannetaan. Kaiken kaikkiaan oppisopimustoimiston toiminnan aktiivinen kehittäminen on käynnissä ja yhteistyö kuntayhtymän oppilaitosten kanssa kehittyy oikeaan suuntaan Ammatillinen ohjaus, etsivä työ ja ammatilliset työpajat Kuntayhtymän omistajakuntien toiveiden mukaisesti etsivä nuorisotyö ja ohjaamotoiminta siirtyivät Rasekon vastuulle alkaen. Kuntayhtymä haki valtion avustusta etsivä nuorisotyöhön ja pajatoimintaan, mutta ei saanut vuodelle 203 kumpaakaan. Omistajakuntien kanssa sovittiin, että Raseko kuitenkin hoitaa palvelun määräaikaisella sopimuksella välisen ajan. Jatkosta käydään neuvottelut syksyn 203 aikana. Kuntayhtymällä on oma vastuunsa koulutustakuun toteutumisesta, ja ammatillista ohjausta kehitetään monialaisen verkostotyön mukaisesti. Samoin kuntayhtymä toteuttaa ammatillisia jaksoja myös pajamuotoisissa oppimisympäristöissä opiskelijastatuksella oleville keskeyttämisvaarassa oleville nuorille ja kehittää ohjaamon sekä pajojen toimintoja hankerahoituksella Rasekon hanke ja kehittämistoiminta Kuntayhtymä on mukana hankkeissa, jotka liittyvät tulosyksiköiden ja kuntayhtymän toiminnan ja opetuksen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen. Yhteistyö muiden VarsinaisSuomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa on tärkeä osa kuntayhtymän hanketoimintaa. Vuoden 204 alussa kuntayhtymä mukana yhteensä 7 erilaisessa hankkeessa, joista yksi on AVI:n, kaksi ELYhankkeita ja neljä OPH:n rahoittamia hankkeita. Rasekon osuus hankkeissa on noin euroa, josta kuntaraha ja omarahoitusosuus on noin euroa. Vuosina merkittävässä roolissa ovat Taitaja 205 kilpailujen järjestäminen yhdessä muiden VarsinaisSuomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Rasekon vastuulla on yhteensä viisi lajia.

19 8 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymä on mukana kansainvälisissä hankkeissa, jotka liittyvät tulosyksiköiden ja kuntayhtymän toiminnan ja opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ulkomailla suoritettavien työssäoppimisjaksojen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen. Yhteistyötä tehdään niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoa on laajennettu systemaattisesti vuodesta 200 ja tällä hetkellä se kattaa monipuolisesti Euroopan eri alueita sekä Aasiaa. Vuoden 204 alussa kuntayhtymä on mukana joko pääkoordinaattorina tai osallistujana yhteensä 5 erilaisessa hankkeessa, joista neljä on rahoitettu Leonardo da Vincihankerahalla, yksi OPH:n rahoituksella. Rasekon osuus hankkeissa on noin euroa, josta omarahoitusosuus on noin euroa. Vuosina merkittävässä roolissa ovat Opening Paths for Student Mobilityopiskelijaliikkuvuushanke, jatkuva EREIVETverkostohanke sekä uusi WebLabinnovaationsiirtohanke Raision ammattiopiston autoalalle Toimintaedellytyksiä parantavat investoinnit Taloussuunnitteluvuonna 204 investoidaan kuntayhtymän oppilaitosten toimintaedellytyksien varmistamiseen myös tulevaisuudessa. Purokatu :stä ostettiin vajaa 3800 neliön kiinteistö. Raision kaupungilta ostetaan vuoden 203 lopussa vanha paloaseman tontti ja kiinteistö, johon sijoittuu mm. opiskelijapalvelujen keskus ja Raision ammattiopiston sähköosasto. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän on jatkossa vastattava valtakunnalliseen kehitykseen, joka avaa koulutuksen entistä läpinäkyvämmäksi ja valinnat opiskelijalähtöisemmäksi jo syksyllä 203. Opintopolku.fi ja muut opiskelijahallintojärjestelmän vaatimukset edellyttävät Rasekolta panostusta tietohallintoon. Tulevan vuoden aikana kuntayhtymän onkin ratkaistava asiakirjahallinnon uudistamiseen liittyvät järjestelmä ja ohjelmistokysymykset. Sähköisen arkistoinnin osalta uudistamisessa on huomioidaan kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien valtakunnallinen kehitystyö, sovellukset ja niiden hyödyntämismahdollisuudet. Tulosalueittain ja toimintayksiköittäin toiminnalliset tavoitteet ja puitekehykset ovat seuraavat: 2.4 Hallinto Yleishallinto toimii vielä kevään ja kesän 204 Raision ammattiopiston tiloissa ja siirtyy syksyllä Purokadun tiloihin. Se vastaa nimensä mukaisesti yleisestä hallinnosta sekä taloudesta, rahoituksesta, tieto ja tilahallinnosta. Yleishallinnon toimintakulut katetaan muiden yksiköiden tilikauden ylijäämästä Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto toimii kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä. Siinä on vähintään yksi edustaja jokaisesta jäsenkunnasta ja sen jäsenmäärä on nyt 2. Valtuusto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa päättämään kuntalain ja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisista asioista. Nykyisen yhtymävaltuuston toimikausi alkoi vuonna 203 ja jatkuu vuoden 206 loppuun Yhtymähallitus Yhtymähallitus toimii kuntayhtymän toimeenpanoelimenä ja siinä on seitsemän jäsentä. Sen tehtävänä on edustaa kuntayhtymää ja valvoa sen etuja sekä valmistella yhtymävaltuustossa käsiteltävät asiat.

20 Raseko Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Yhtymähallitus toimii myös kuntayhtymän oppilaitosten yhteisenä johtokuntana ja siinä ominaisuudessa oppisopimuskoulutuksesta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä. Johtokuntaan kuuluvat jäseninä tulosyksikköjen johtajat, kiinteistöpäällikkö sekä opettajien edustaja ja henkilöstön edustaja. Hallintosäännön määrittämien tehtävien lisäksi yhtymähallituksen vastuulla on lainsäädännön edellyttämä ylläpitäjän velvollisuus koulutuksen tuloksellisuuden seurantaan. Nykyinen yhtymähallitus valittiin yhtymävaltuuston kevätkokouksessa 203 ja sen toimikausi jatkuu kevääseen 207 asti Ulkoinen tarkastus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus tapahtuu yhtymävaltuuston valitseman kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Tarkastuslautakunta ohjaa ammattitilintarkastusta sekä arvioi, onko kuntayhtymää johdettu ja sen asioita hoidettu laadullisten tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti. Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä antaa arvionsa yhtymävaltuuston asettamien kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Yhtymävaltuusto valitsi vuoden 203 kevätkokouksessaan uuden tarkastuslautakunnan, jonka tehtävä kattaa valtuuston toimikauden. Samoin valtuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi Oy BDO Audiator Ab:n Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus tapahtuu yhtymähallituksen ja toimivan johdon valvonnassa hyväksytyn ohjeiston mukaisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeiston toimikaudekseen ja tarkistaa sitä tarpeen vaatiessa. Toimintajärjestelmässä huomioidaan myös johdon katselmukset ja sisäiset ja ulkoiset auditoinnit linjaan nykyisten tarkastusten kanssa Muu hallinto Kuntayhtymän yleishallinnon muodostavat johtava rehtori, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, johdon sihteeri, taloussihteeri, kaksi palkkasihteeriä, toimistosihteeri, toinen toimistosihteeri (0% työajalla), kolme mikrotukihenkilöä (0 % työajalla) ja KVkoordinaattori (0 % työajalla). Kehittämispäällikkö ja Primuskehittämisasiantuntija vastaavat tulosyksiköiden yhteisten hankkeiden, projektien, opetustoiminnan kehittämisen sekä opiskelijahallintojärjestelmien uudistamishankkeiden läpiviemisestä. Heidän työaikansa jakaantuu kaikkien tulosyksiköiden kesken. Muun yleishallinnon muodostavat yhtymähallituksen ja toimivan johdon apuna erilaiset toimikunnat: yhteistyötoimikunta, monijäseninen toimielin ja näyttötoimielin sekä rakennustoimikunta, jolla on keskeinen rooli rakennushankkeiden toteutuksissa. Lisäksi kuntayhtymässä on perustettu ammatillisia neuvottelukuntia. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on toimia yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntayhtymän ja sen henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä. Sen tavoitteena on turvata henkilöstölle vaikutusmahdollisuudet omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä parantaa henkisten ja taloudellisten voimavarojen hyväksikäyttöä kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennustoimikunta johtaa kuntayhtymän saneeraus ja rakennustöitä. Yhtymähalli

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot