Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä"

Transkriptio

1 FI Oikein vai väärin? Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, Clermont-Ferrand, France R.C.S /2012

2 Matala vierinvastus... entä sitten Kaikki kuljetusalan ammattilaiset ovat tästä samaa mieltä: polttoaineen hinta vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen liikevaihtoon. Polttoainekustannusten osuus voi olla jopa 30 % kuljetusyrityksen käyttökustannuksista. Kaikki ajoneuvon polttoaineenkulutusta pienentävät ratkaisut ovat siis erittäin tervetulleita! Oikean rengasvalinnan merkitys polttoaineenkulutukseen unohtuu liian usein, vaikka se on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Uuden sukupolven matalan vierinvastuksen renkaiden (engl. LRR, "Low Rolling Resistance") ansiosta voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Kuinka suuria säästöt todellisuudessa ovat? Ja millä ehdoilla ne saavutetaan? Entä miten valitaan juuri oikea rengastyyppi erittäin laajasta tuotevalikoimasta? Tämä opas pyrkii vastaamaan selkeästi näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin. Seuraavaksi siis: kaikki mitä olet aina halunnut tietää kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä - hyviä lukuhetkiä! Ja selvää säästöä polttoainekuluissa! *Lähde : Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.v., 7/2010 7/2011

3 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät ole uusi keksintö. Oikein MICHELIN on ollut tässä asiassa edelläkävijä. Yritys toi raskaan liikenteen ajoneuvoille tarkoitetut, ensimmäisen sukupolven polttoainetta säästävät renkaat markkinoille vuonna Sen jälkeen renkaat ovat kehittyneet merkittävästi. Jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta on voitu parantaa renkaiden polttoainetehokkuutta, luotettavuutta, käyttöikää ja jälkiuritettavuutta. Samalla renkaiden pito-ominaisuudet ovat parantuneet, mikä puolestaan parantaa sekä kuljettajan että lastin turvallisuutta. Jokaiseen ajoneuvoon löytyy sen käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva, oikea rengasratkaisu. Rengasjälleenmyyjät ovat asiantuntijoita, jotka auttavat renkaiden valinnassa. Myös rengasvalmistajien omat myyntiedustajat ovat kuljetusyritysten apuna rengasvalinnoissa ja antavat suosituksia renkaidensa käyttötarkoituksista. POLTTOAINEEN SÄÄSTÄMINEN: VANHA KEKSINTÖ, JA HYVÄ SELLAINEN! Ensimmäiset matalan vierinvastuksen renkaat tulivat markkinoille 1990-luvun puolivälissä, mutta renkaiden vaikutusta ajoneuvon polttoaineenkulutukseen on tutkittu jo kauan ennen tätä. Tarkemmin sanoen 1800-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1896 tunnettu ranskalainen autonvalmistaja De Dion-Bouton antoi yhden kehittämistään höyrykäyttöisistä autoista Michelinin käyttöön. Autonvalmistaja halusi tietää, saavutettaisiinko paremmat suoritusarvot Michelinin ilmatäytteisillä renkailla vai umpikumirenkailla. Tulos oli kiistaton: 50 km:n pituisella koeradalla umpikumirenkailla varustettu ajoneuvo kulutti 323 litraa vettä ja 39 kiloa hiiltä, kun ajonopeus oli 27,6 km/h. Ilmatäytteisillä renkailla varustettu auto käytti samalla ajomatkalla ainoastaan 232 litraa vettä ja 27,5 kg hiiltä, vaikka kulki selvästi nopeammin, 32,6 km/h.

4 Viimeisten 20 vuoden aikana ajoneuvojen polttoaineenkulutus on laskenut ajoneuvonvalmistajien käyttöön ottaman kehittyneen tekniikan ansiosta: renkailla ei ole ollut tähän suurtakaan vaikutusta. Oikein ja väärin Renkailla on huomattava vaikutus ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Renkaiden osuus ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta on lähes 30 prosenttia. Toisin sanoen joka kolmas tankillinen kuluu renkaiden vierinvastuksen voittamiseen! Selitys: renkaan pyörimisesta tienpinnalla syntyy vastus, jonka voittaakseen rengas muuttaa muotoaan ja lämpenee. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä vierinvastus, ja se vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen. Mitä suurempi vierinvastus on, sitä enemmän moottorin täytyy tuottaa tehoa, jotta ajoneuvo liikkuu eteenpäin - ja tähän se tarvitsee enemmän polttoainetta. Jotta kulutus laskisi, vierinvastusta täytyy siis pienentää. Ja juuri tämän saavat aikaan uuden sukupolven renkaat kumiseosten, rakenteen ja erityismuotoillun kulutuspinnan ansiosta. Tulos: matalan vierinvastuksen renkaat säästävät käyttöikänsä aikana merkittävästi polttoainetta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Jotta polttoaineenkulutus laskisi pysyvästi, täytyy huomioida muitakin tekijöitä, kuten ajoneuvoyhdistelmien ja niiden varusteiden ominaisuudet: ajoneuvotyyppi, moottorityyppi ja moottoriöljy, välityssuhde, vaihteisto, aerodynamiikka, lastin tyyppi ja määrä, rengastyyppi jne.; samoin kuljettajaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät kuten teiden kunto, liikenteen määrä, keliolosuhteet jne. Myös ajoneuvon huollolla on vaikutusta, mm. mekaanisten osien ylläpito ja huolto, rengaspaineiden tarkastus. Eikä vähiten: myös kuljettajan taloudellinen ajotapa pienentää polttoaineenkulutusta. JOKA KOLMAS TANKILLINEN MENEE RENKAIDEN VIERINVASTUKSEN VOITTAMISEEN! Tämän pitäisi herättää ajattelemaan: renkaiden osuus polttoaineenkulutuksesta on lähes kolmasosa. Seuraavassa paremmin valaiseva käytännön esimerkki polttoaineen säästömahdollisuuksista. 40 tonnin 5-akselinen ajoneuvoyhdistelmä kuluttaa polttoainetta keskimäärin 33 litraa 100 kilometrillä, jolloin 9,9 litraa polttoainetta (eli 30 %) kuluu pelkästään renkaiden toimintaan. Tämä ei ole vielä mikään yllätys mutta ajatellaanpa tämän ajoneuvoyhdistelmän ajokilometrejä vuodessa; keskimääräinen vuosisuorite pitkän matkan kuljetuksissa on km. Pelkästään renkaiden liikkuminen kuluttaa siis vuodessa litraa polttoainetta. Tämän esimerkin valossa ymmärtää hyvin, miksi matalan vierinvastuksen renkaiden avulla saavutettu polttoaineen säästö kannattaa hyödyntää!

5 Kaikki matalan vierinvastuksen renkaat ovat yhtä hyviä. Väärin Valitettavasti tämä ei ole lähelläkään totuutta. Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen EY/1222/2009 tarkoituksena on auttaa kuluttajia oikeiden renkaiden valinnassa. Marraskuun 2012 alusta alkaen kaikissa EU-alueella myytävissä uusissa renkaissa täytyy olla asetuksen mukainen EUrengasmerkintä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että renkaat luokitellaan 7-portaisella asteikolla A:sta G:hen kolmen tärkeimmän ominaisuuden mukaan: renkaan polttoainetehokkuus (eli vierinvastus), märkäpito ja vierintämelu. Parhaimpiin luokkiin luokiteltujen renkaiden välillä voi kuitenkin olla merkittäviä eroja. Esimerkiksi vierinvastuksen (=polttoainetehokkuuden!) osalta B- tai C-luokituksen saaneiden "vihreiden renkaiden" polttoaineenkulutuksen ero voi olla jopa 2,5 litraa/100 km. Tämä on pieni ero, josta vuositasolla kasvaa merkittävä kustannustekijä. Sama koskee märkäpitoa. Kun kuorma-auton ajonopeus hidastuu 60 kilometristä tunnissa 20 kilometriin tunnissa 30 metrin matkalla, kahteen eri luokkaan esimerkiksi C ja B kuuluvien renkaiden välinen jarrutusmatkan ero on noin 15 prosenttia, eli 4,5 metriä. Näennäisen lyhyt matka voi joskus olla ratkaiseva turvallisuuden kannalta! Renkaan ulkoinen vierintämelu on myös varteenotettava tekijä. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti erityisesti kaupunkiliikenteen jakelukuljetuksissa. EU-säännöt koskevat nimenomaan ulkoista vierintämelua eli ohiajomelua. Säännöissä otetaan huomioon desibeleinä (db) ilmoitettu renkaiden aiheuttama melu suhteessa lainsäädännön määrittämään enimmäisraja-arvoon, joka astuu voimaan lähitulevaisuudessa. Uudessa EU-rengasmerkinnässä melutaso esitetään 1 3 mustalla kaariviivalla, jotka kuvaavat ääniaaltoja. Yksi ääniaalto tarkoittaa parasta tulosta eli hiljaisinta melutasoa (alittaa 3 db:llä tulevan lakisääteisen raja-arvon). Melutasoltaan huonoin rengas osoitetaan kolmella ääniaallolla (melutaso ylittää tulevan lakisääteisen tason mutta alittaa nykyisen sallitun raja-arvon). Rengasvalinnan näkökulmasta vierinvastus, märkäpito ja vierintämelu ovat arvokkaita tietoja. Olennaista on löytää jokaiselle loppukäyttäjälle paras ratkaisu, kun otetaan huomioon kunkin kuljetustoiminnan erityisvaatimukset. Ajoneuvovalmistajien, rengasvalmistajien ja jälleenmyyjien ohjeista ja neuvoista on rengasvalinnassa merkittävää apua. Lue lisää EU-rengasmerkintäjärjestelmästä internetosoitteessa:

6 Kaikki rengasvalmistajat lupaavat omien renkaidensa vähentävän polttoaineenkulutusta. Kuitenkaan he eivät voi todistaa sitä. Väärin, mutta Tutkimus tuottaa tulosta: ne rengasvalmistajat, jotka ovat sijoittaneet merkittäviä summia tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ovat saaneet loistavia tuloksia vierinvastuksen suhteen. Tämä voidaan havaita erityisesti uusilla renkailla tehdyistä testeistä. Renkaiden suorituskyky on ollut lukemattomien tutkimusten, analyysien ja toinen toistaan tiukempien testien kohde. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa testeistä tehdään uusille renkaille ja että kuorma-auton renkailta vaaditaan pitkää käyttöikää. Ennen uuden tuotteen lanseerausta rengasvalmistajat tekevät yleensä itse renkaille erittäin perinpohjaiset testit sekä laboratorioissa että testiradoilla. Näiden lisäksi testejä tehdään viranomaisen valvonnassa, ja niitä tekevät myös itsenäiset asiantuntijatahot, esimerkiksi saksalaiset tarkastuslaitokset TÜV ja DEKRA. Rengasvalmistajat täydentävät näitä testejä valvomalla renkaiden testausta todellisissa ajo-olosuhteissa, asiakkaiden käytössä. Lyhyesti sanottuna: ei riitä, että rengasta sanotaan matalan vierinvastuksen renkaaksi - se pitää pystyä myös todistamaan! Testituloksiin vaikuttavat myös monet sellaiset tekijät, joita on lähes mahdotonta hallita. Esimerkiksi sääolosuhteet voivat vaikuttaa erittäin paljon polttoaineenkulutukseen. Suuret rengasvalmistajat pyrkivät ottamaan huomioon nämä epävarmuustekijät sekä pakollisissa että omissa rengastesteissään. MICHELIN suosittelee pitkäkestoisia rengastestejä todellisissa olosuhteissa. Yksi asia on varma: jos haluaa säästää polttoainekuluissa, paras valinta on suuren rengasvalmistajan merkkirenkaat, joilla on matala vierinvastus!

7 EU-rengasmerkintäjärjestelmän voimaantulon jälkeen rengastesteillä ei ole enää merkitystä. Väärin Uusi EU-rengasmerkintä antaa tietoa kolmesta kriteeristä: renkaan polttoainetehokkuudesta (vierinvastus), märkäpidosta ja ulkoisesta vierintämelusta. Tässä merkinnässä ei kuitenkaan arvioida kaikkia tekijöitä, joita rengasvalinnassa pitää huomioida. Näitä ovat mm. käyttöikä, kulutuskestävyys, kaarrepito, jarrutusteho kuivalla tiellä, ajomukavuus, ajovakaus rahtia kuljetettaessa, ja tienpinnan epätasaisuuksien suodattaminen. EU-rengasmerkintä ei myöskään huomioi renkaan pinnoituksen ja jälkiurituksen tuomia mahdollisuuksia. Merkintäjärjestelmän ulkopuolelle jää valtavasti tärkeää tietoa ominaisuuksista, joita rengasvalmistajat mittaavat omissa testeissään. Rengasta valittaessa on renkaan ominaisuuksien lisäksi otettava huomioon käyttäjän tarpeet: erilaiset kuljetusyritykset asettavat tarvitsemilleen renkaille erilaisia vaatimuksia. Renkaan valinta on tarkka prosessi, joka perustuu tuotteen ominaisuuksien ja loppukäyttäjän käytännön tarpeiden sekä kuljetustoiminnan erityisvaatimusten yhdistelmään, lyhyesti sanottuna suorituskyvyn tasapainoon. Rengasvalmistajat ja jälleenmyyjät ovat loppukäyttäjän apuna rengasvalinnoissa ja ostopäätöksen teossa.

8 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät ole muita renkaita ympäristöystävällisempiä. Matalan vierinvastuksen renkaat pienentävät polttoaineenkulutusta, vähentävät liikennemelua, ja lisäksi ne pienentävät hiilidioksidipäästöjä (CO 2 ). Tämä on matemaattisesti todistettavissa: mitä matalampi vierinvastus, sitä pienempi polttoaineenkulutus jolloin vaarallisia pakokaasupäästöjä vapautuu vähemmän ilmakehään. Jokainen renkaiden ansiosta säästetty polttoainelitra pienentää CO 2 -päästöjä 2,66 kg. Matalan vierinvastuksen renkaiden ansiosta voidaan todellakin pienentää hiilidioksidipäästöjä: esimerkkinä ajoneuvoyhdistelmä, jonka polttoainesäästö on 1 litra/100 km ja jonka vuosisuorite on km, tuottaa ilmakehään 3,99 tonnia vähemmän CO 2 - päästöjä vuodessa! Väärin

9 Matalan vierinvastuksen renkaat ovat muita renkaita kalliimpia. Oikein ja väärin Matalan vierinvastuksen renkaiden hankintahinta voi olla muita renkaita korkeampi. Lisäkustannus maksaa kuitenkin itsensä takaisin nopeasti. Tarkastellaan esimerkiksi Michelinin kuorma-auton renkaita, jotka on tarkoitettu pitkille kuljetusmatkoille. Näissä matalan vierinvastuksen renkaissa on lukuisia innovaatioita, joiden ansiosta renkailla on entistä kestävämpi runko, parempi kilometritulos ja lämmön kesto sekä erittäin kestävä kumiseos. Perusteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta on saatu aikaan yhdistelmä optimaalisia ominaisuuksia, joiden ansiosta kuljetusyritykset voivat säästää polttoainetta jokaisella ajokilometrillä ja ajaa samoilla renkailla entistä pidempään. Pienemmät polttoainekustannukset ja parempi kilometritulos: tämä näkyy myös kokonaistuloksessa!

10 Pitkille kuljetusmatkoille suunniteltujen, matalan vierinvastuksen merkkirenkaiden hinta on kaksinkertainen muihin renkaisiin verrattuna. Merkkirenkaiden kilometritulos ei kuitenkaan ole kaksinkertainen... Väärin Emme silti halua liioitella. Pitkille kuljetusmatkoille suunniteltujen renkaiden hankintahinta on todellakin muita renkaita korkeampi. Hintaero on kuitenkin täysin perusteltavissa. Merkkirenkaiden suorituskyky on yleisesti ottaen muita renkaita selkeästi parempi. Tämä koskee turvallisuutta, käyttöikää, polttoaineenkulutusta, pitoa ja monia muita ominaisuuksia. Pitkillä kuljetusmatkoilla tiettyjen matalan vierinvastuksen renkaiden kilometritulos on jopa muita renkaita parempi, koska niissä voidaan hyödyntää koko renkaan potentiaali. Avaintekijä on polttoaineen säästö. Tämän lisäksi tulevat jälkiuritus ja rungon remix-uusinta, joiden ansiosta renkaan käyttöikä on pidempi suorituskyvystä tinkimättä. Ei ole sattumaa, että suuret kuorma-autonvalmistajat valitsevat pitkän matkan ajoneuvoihinsa ensiasennusrenkaiksi ainoastaan merkkirenkaita. Näin valmistajat pyrkivät optimoimaan kuormaautojensa polttoainetehokkuuden.

11 Matalan vierinvastuksen renkaiden tieote on huonompi, ja niiden jarrutusteho märällä tiellä on muita heikompi. EU-rengasmerkintä kertoo selkeästi renkaiden märkäpitokyvystä. Kuljettajan turvallisuus on etusijalla silloinkin, kun pyritään entistä pienempään polttoaineenkulutukseen! Renkaan ajo-ominaisuuksien, sen jarrutusmatkan sekä kuivalla että märällä tiellä, suoraan ajettaessa ja kaarreajossa, on oltava huippuluokkaa myös matalan vierinvastuksen renkaissa. Väärin Polttoainetehokkuuden ja pitokyvyn yhdistäminen samassa renkaassa, kaikissa tieolosuhteissa, ei todellakaan ole helposti ratkaistava yhtälö. Siinä joudutaan ottamaan huomioon kemian ja fysiikan tekijöitä, jotka pyrkivät kumoamaan toisensa. Vastakkaisten tekijöiden vaikutus pystytään kuitenkin sovittamaan yhteen tutkimuksen ja innovatiivisen tuotekehityksen avulla: ratkaisut koskevat renkaan rakennetta, uusia kumiseoksia, kulutuspinnan rakennetta ja pintakuvion muotoilua sekä valmistustekniikkaa. Kuljetusyrittäjät voivat varmistaa ajoneuvojensa turvallisuuden ja polttoainetehokkuuden kaikissa olosuhteissa noudattamalla yksinkertaista ohjetta: on valittava käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat renkaat. Talviolosuhteisiin soveltuvissa renkaissa, ja erityisesti vetoakselin renkaissa, tulisi olla merkinnät "M+S" ja "3PMSF" ("Three Peak Mountain Snow Flake", kolmea vuorenhuippua ja lumihiutaletta kuvaavat merkinnät). Edelleen on valittava renkaat, joissa lamellit ulottuvat kuviopohjaan asti - tämä varmistaa hyvän jarrutustehon, sivuttaispidon ja turvallisuuden renkaan käyttöiän loppuun saakka. EHDOTON EI VÄÄRÄLLE RENGASPAINEELLE! Ajoneuvon turvallisuus on suurelta osin renkaiden varassa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa säännöllinen rengashuolto. Liian alhainen rengaspaine merkitsee pidentynyttä jarrutusmatkaa, ajoneuvon ohjattavuuden ja hallinnan heikkenemistä sekä ylimääräisiä kustannuksia, sillä renkaat joudutaan uusimaan normaalia lyhyemmässä ajassa. Liian alhainen rengaspaine myös kasvattaa vierinvastusta, jolloin sekä polttoaineenkulutus että CO 2 -päästöt kasvavat.

12 Matalan vierinvastuksen renkaiden käyttöikä on lyhyempi. Väärin, mutta Uuden sukupolven matalan vierinvastuksen renkaiden kilometritulos on merkittävästi edeltäjiään parempi. Lisäksi jälkiuritus ja rungon remix-uusinta antavat näille renkaille merkittävästi lisää käyttöikää. Tärkeintä rengasvalinnassa on kuitenkin kysymys: mikä on juuri tähän käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva rengas? Suuret rengasvalmistajat eivät turhaan valmista lukuisia erilaisia kuorma-auton renkaita. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa ja kappaletavarankuljetuksissa käyttövaatimukset ja -tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Pitkien kuljetusmatkojen renkailta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin kaupunkiliikenteen jakeluautojen renkailta. Lyhyesti: valitse aina käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva rengas. Oikean renkaan valinnassa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun!

13 Matalan vierinvastuksen renkaat heikentävät ajomukavuutta. Väärin Ajomukavuudella on suuri merkitys ammattiautoilijoille, ja renkaat ovat tässä merkittävä osatekijä. Merkkirenkaat ja niihin annetut rengaspainesuositukset on suunniteltu vaimentamaan tärinöitä ja tasoittamaan epätasaisesta tienpinnasta välittyviä iskuja ja muodonmuutoksia. Ajomukavuus kuuluu suorituskykytesteissä tarkasti arvioitaviin ominaisuuksiin. Matalan vierinvastuksen renkaille tehdään täysin samat testit kuin muillekin renkaille. Kumiseosten, pintakuvion muotoilun ja runkorakenteen ansiosta matalan vierinvastuksen renkaiden ajomukavuus on erittäin hyvä. Tämä luonnollisesti sillä edellytyksellä, että renkaiden käyttöolosuhteet ja rengaspaineet ovat oikeat. Ajomukavuuden kannalta on tärkeää tarkistaa säännöllisesti koko ajoneuvoyhdistelmän renkaiden kunto ja rengaspaineet; samoin lasti tulee jakaa tasaisesti ja kiinnittää turvallisesti kuormatilaan.

14 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät sovellu talviolosuhteisiin. On totta, että kaikkia matalan vierinvastuksen renkaita ei ole tarkoitettu erittäin vaativiin talviolosuhteisiin. Talvikäyttöön sopivat renkaat on kuitenkin hyvin helppo tunnistaa. Väärin Erityismerkintä "M+S" ("mud and snow", muta ja lumi) osoittaa renkaan soveltuvuuden talviolosuhteisiin. Jos renkaan sivulla on lumihiutalemerkintä 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake, kolme vuorenhuippua ja lumihiutale), rengas on läpäissyt YK:n/ECE:n säännössä R 117 määritetyn talviajotestin. Lumihiutalemerkintä takaa, että renkaan talviajo-ominaisuudet ovat vähintään testin edellyttämällä tasolla. Raskaan kaluston renkaisiin kohdistuvat vaatimukset ovat yhdenmukaiset EU-lainsäädännön kanssa: tämä koskee esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa voimassaolevaa talvirenkaiden käyttöpakkoa. Jälleenmyyjät ovat rengasvalinnan asiantuntijoita, myös kuorma-auton talvirenkaisiin ja matalan vierinvastuksen renkaisiin liittyvissä kysymyksissä!

15 Jälkiuritus on vaarallista eikä vaikuta kustannussäästöihin. Väärin, mutta Renkaan jälkiurittamiseen edellytetään kahta seikkaa: renkaan pitää olla alunperin jälkiuritettavaksi tarkoitettu, ja toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan rengasalan ammattilainen valmistajan ohjeiden mukaan. Esimerkiksi MICHELIN-renkaissa on riittävän paksu ja syvä välikumikerros, jonka ansiosta renkaat voidaan jälkiurittaa tinkimättä niiden kestävyydestä tai turvallisuudesta. Renkaiden kulutuspinta jälkiuritetaan yleensä, kun alkuperäistä kuviota on jäljellä 2-4 mm. Jälkiuritus parantaa renkaan pito-ominaisuuksia ja lisää turvallisuutta. Jälkiurituksen jälkeen kuviopalojen reunat ovat teräviä kuin puoliksi kuluneessa renkaassa (kuviosyvyys 5-8 mm). Kun matalan vierinvastuksen rengas jälkiuritetaan ohjeiden mukaisesti, renkaan käyttöikä pitenee jopa 25 % ja polttoainetta säästyy noin 2 litraa / 100 km* - kaksinkertainen hyöty! * 1,94 litraa/100 km viranomaisen valvomassa vertailutestissä, joka suoritettiin kesäkuussa Kahden identtisesti kuormitetun ajoneuvoyhdistelman vertailu: ohjaavalla akselilla MICHELIN XZA 2 ENERGY 315/80 R 22.5, vetoakselilla MICHELIN XDA 2+ ENERGY 315/80 R 22.5 ja puoliperävaunussa MICHELIN XTA 2+ ENERGY 385/65 R 22.5.

16 Yhteenvetona: Polttoainetta voidaan säästää renkaan käyttöiästä ja turvallisuudesta tinkimättä! Mitä vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja raaka-aineiden kulutusta, sitä paremmin kotiplaneettamme voi! Jos etsit kuljetusyrityksesi toimintaan soveltuvia matalan vierinvastuksen renkaita, kysy neuvoa asiantuntijoilta!

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry EU-RENGASMERKINNÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on lisätä tieliikenteen

Lisätiedot

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Bridgestone, kumppanisi vastuullisessa suhteessa ympäristöön Liikkuvuuden parissa toimivana yhtiönä Bridgestone tekee työtä CO 2 -päästöjen vähentämiseksi ja luonnonsuojelun

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Transporter Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 14 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Valitse voittajarengas

Valitse voittajarengas Valitse voittajarengas Monipuolisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa yksi parhaista kuljetus- ja kalustotoimintojen optimointitavoista on hyödyntää jokaista kuorma-autoa

Lisätiedot

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT 2 Nokian Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 1.6.2015 HAKKAPELIITTA 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava talvipito Ympäristöystävällinen: pienempi

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS /80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90 684,35 3PMSF

TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS /80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90 684,35 3PMSF Raskaan kaluston RENGASHINNASTO 2017 kuorma-autot linja-autot rekat TALVIRENKAAT KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön UUTUUS! ALV 0% ALV 24% 5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db 551,90

Lisätiedot

Kesärengashinnasto

Kesärengashinnasto Kesärengashinnasto 1.4.2013 Uusi Marraskuusta 2012 alkaen kaikki uudet, myynnissä olevat renkaat on varustettava EU-rengasmerkinnällä. Merkinnän tarkoituksena on antaa tietoja mm. renkaan ympäristöystävällisyydestä

Lisätiedot

TERVETULOA RENGASFOORUMIIN

TERVETULOA RENGASFOORUMIIN TERVETULOA RENGASFOORUMIIN, Michelin Rengasvalmistajat ry:n puheenjohtaja Rengasfoorumi vuosien varrella Rengasala on järjestänyt Rengasfoorumin jo 14 kertaa. Vuonna 2002 foorumi sai virallisen nimensä,

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

UUTUUDET KRS50 Ohjaava rengas ALV 0% ALV 24% 5S506538 385/65 R 22.5 160K C B 1 69 db 589,84 731,40 UUTUUS! KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön 5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db

Lisätiedot

Koko Koodi alv 0 % alv 24 %

Koko Koodi alv 0 % alv 24 % HINNASTO 1.6.2016 TALVIRENKAAT 2 Nokian Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 1.6.2016 HAKKAPELIITTA 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava talvipito Ympäristöystävällinen: pienempi

Lisätiedot

Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677

Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677 Noranza 2 EVO NASTARENKAAT 175/65R14 411 185/65R14 436 185/65R15 442 195/65R15 490 205/55R16 633 205/60R16 636 215/55R16 677 Vaikeimmat talviolosuhteet vaativat innovatiivisen ja ehdottoman lähestymisen

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Valitse voittajarengas

Valitse voittajarengas Valitse voittajarengas Monipuolisuus Bridgestonen uuden sukupolven renkaat keskipitkille matkoille Todella monipuoliset, aidosti monikäyttöiset Bridgestonen keskipitkän matkan ajoon tarkoitetut uuden sukupolven

Lisätiedot

758 KH11 KH17 KH27 KR26 Move For The Better Life, KUMHO TYRE

758 KH11 KH17 KH27 KR26 Move For The Better Life, KUMHO TYRE KUMHO KUVASTO 2016 KESÄRENKAAT henkilöauto, SUV, maastoauto, pakettiauto 758 KH11 KH17 KH27 KR26 Move For The Better Life, KUMHO TYRE H E N K I L Ö A U T O 10-15 10 13 KOODI KOKO MALLI NL LI 1758004 145

Lisätiedot

EHDOTUS TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSIKSI RASKAILLE AJONEUVOILLE

EHDOTUS TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSIKSI RASKAILLE AJONEUVOILLE EHDOTUS TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSIKSI RASKAILLE AJONEUVOILLE Rengasalan tekninen foorumi, myyntipäällikkö/ka-renkaat Oy Suomen Michelin Ab/Michelin Nordic TEKNINEN FOORUMI Rengasalan tekninen foorumi

Lisätiedot

Talvihinnasto KM-RRR YHTIÖT OY. shop.kmrrr.fi. Virkamaankatu 7

Talvihinnasto KM-RRR YHTIÖT OY. shop.kmrrr.fi.  Virkamaankatu 7 Talvihinnasto 2016 KM-RRR YHTIÖT OY shop.kmrrr.fi www.hankook.fi Virkamaankatu 7 info@kmrrr.fi 95420 Tornio, Suomi puh. 040-5868199 tai 016-431066 tilaukset@kmrrr.fi Sisältö 03: Myyntiehdot 13: Jakeluauton

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG Kuorma- ja linja-auton renkaat hinnasto 1.4.2016 Suorituskykyluokat EU-rengasmerkintä Kuormitustunnukset (Li) 6 SVH ALV SVH ALV 5 4 LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG 50 190 75 387 100 800 125 1650 150

Lisätiedot

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2015 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Tutustu Firestonen etuihin. Italiassa suunnitellut ja Espanjassa valmistetut Firestonen eurooppalaiset maataloustuotteet vastaavat eurooppalaisten

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11. RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus

Lisätiedot

LAADUKAS TALVIRENGASMALLISTO KUORMA- JA LINJA-AUTOT

LAADUKAS TALVIRENGASMALLISTO KUORMA- JA LINJA-AUTOT AAUAS TAVIRNGASAISTO 2017 2018 UORA- A INA-AUTOT BRIGSTONN AAUAS UORA- A INA-AUTON TAVIRNGASAISTO Talvirengasmerkinnät iksi valitsisit Bridgestonen Bridgestonen laajasta talvirenkaiden ja pinnoitettujen

Lisätiedot

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT 68349_Peugeot_tavaraautoesite.indd 1 19.9.2014 12.13 Peugeot Partner VAN on paitsi käytännöllinen ja taloudellinen, myös mukava ja tyylikäs. Siis oikea ammatinharjoittajan

Lisätiedot

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6)

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6) Sivu 1(6) Käyttö Monitoriraportin avulla voidaan seurata, miten autokannan ajoneuvoja on ajettu aikajakson aikana. Monitoriraportin yläosa ilmoittaa autokannan polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

TALVIRENGASHINNASTO. Michelin 2012. Henkilöauton, SUV-/4x4- ja jakeluauton renkaat. Tuoteluettelo

TALVIRENGASHINNASTO. Michelin 2012. Henkilöauton, SUV-/4x4- ja jakeluauton renkaat. Tuoteluettelo TALVIRENGASHINNASTO Michelin 2012 Henkilöauton, SUV-/4x4- ja jakeluauton renkaat Tuoteluettelo 2 TUOTELUETTELO 2012 SISÄLTÖ Asiakaspalvelu................................ Sivu 3 Renkaiden merkintäjärjestelmä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS JA KESKUSTELUTÄKYT

TOIMIALAKATSAUS JA KESKUSTELUTÄKYT TOIMIALAKATSAUS JA KESKUSTELUTÄKYT, puheenjohtaja Autonrengasliitto ry ESITYKSEN SISÄLTÖ A. Toimialakatsaus Tilastot Rengasalan ympäristönäkökulma EU-rengasmerkinnän tuomat haasteet kauppiaille B. Keskusteluteemat

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset 1. Yleistä Näissä tiedoissa annetaan neuvoja oikean laturin ja akkujen valintaan. Yleisesti ottaen ajoneuvoissa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Silti auton luotettavuus ja käynnistyskyky täytyy varmistaa.

Lisätiedot

Turvallisempaa ja vihreämpää liikkumista

Turvallisempaa ja vihreämpää liikkumista Turvallisempaa ja vihreämpää liikkumista Tinkimätön sitoutuminen ihmisten turvalliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen ohjaa Nokian Renkaita. Mielestämme autoilijoilla tulee olla vapaus valita parhaiten

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSET

RASKAAN KALUSTON TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSET Rengasalan tekninen foorumi 21.4.2015 2. painos RASKAAN KALUSTON TALVIKAUDEN RENGASVAATIMUKSET 1. Johdanto 1 2. Rengasalan teknisen foorumin ehdotus 2 3. Ehdotuksen mukaisia ajoneuvoyhdistelmäesimerkkejä

Lisätiedot

Goodyearin rengasbarometri 2014

Goodyearin rengasbarometri 2014 Goodyearin rengasbarometri 14 Goodyearin vuoden 14 rengasbarometri, on vastikään laadittu raportti liikenneturvallisuudesta, ajotavoista ja renkaista. Raportti julkaistaan nyt toisen kerran peräjälkeen

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Historiaa Kasvihuonekaasupäästöjen päälähteet maataloudessa Typen oksidit;

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta

Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta Hiab Multilift XR18S Pro Future Ainutlaatuista tehokkuutta Tuote-esite Tehokkaat toiminnot säästävät rahaa ja ympäristöä Hiab Multilift XR18S - Pro Future koukkulaite on keveydellään optimaalinen vaihtoehto

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. marraskuuta 2009. 14639/5/09 REV 5 (fi) Toimielinten välinen asia: 2008/0221 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. marraskuuta 2009. 14639/5/09 REV 5 (fi) Toimielinten välinen asia: 2008/0221 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. marraskuuta 2009 Toimielinten välinen asia: 2008/0221 (COD) 14639/5/09 REV 5 (fi) ENER 342 ENV 700 TRANS 401 CONSOM 191 CODEC 1202 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Valmiina kaikkeen. Uusi On/Off-mallisto kuorma-autoille

Valmiina kaikkeen. Uusi On/Off-mallisto kuorma-autoille Valmiina kaikkeen Uusi On/Off-mallisto kuorma-autoille Kestävä kumppani kaikenlaisiin työoloihin Pitkä käyttömatka Pienet käyttökulut Äärimmäinen kestävyys Pidempi renkaan käyttöikä * Bridgestonen uusin

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia

Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia Nokian Renkaat Talvitestit Viimeisimpiä tutkimustuloksia Teppo Siltanen 2014 TESTAUSTA ÄÄRIMMÄISISSÄ OLOISSA Muuttuva turvallisuusympäristö Eurooppalaiset rengassäädökset Minimiuransyvyys Ajoneuvosäädökset

Lisätiedot

Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään. Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos

Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään. Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos Metsätehon tuloskalvosarja 14/2010 Tausta Metsäkoneiden kuljettajilla on tärinän aiheuttamia vaivoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0105 (COD) 6292/15 TRANS 50 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien)

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien) FH, FM Tämä opas auttaa vaihteiston öljynjäähdyttimen valinnassa. On olemassa sovelluksia, joissa valinta/suositus ei ole mahdollista (pakolliset sovellukset, esimerkiksi vain yksi öljynjäähdytin valittavissa)

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

Talvirengashinnasto 2010

Talvirengashinnasto 2010 bfgoodrich.dk bfgoodrich.fi Talvirengashinnasto 2010 Henkilöauton ja SUV/4x4 -talvirenkaat. Hinnat eivät sisällä rengaskierrätysmaksua. Jälleenmyyjille. 1.6.2010 Alkusanat Hyvää ajon hallintaa kaikilla

Lisätiedot

Kuorma-auton renkaat TALVI 2016

Kuorma-auton renkaat TALVI 2016 Kuorma-auton renkaat TALVI 2016 KM-RRR YHTIÖT OY shop.kmrrr.fi www.hankook.fi Virkamaankatu 7 info@kmrrr.fi 95420 Tornio, Suomi puh. 040-5868199 tai 016-431066 tilaukset@kmrrr.fi Sisältö 02: Myyntiehdot

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

EVÄSTYKSIÄ RENGASVALINTAAN JA RENKAANVAIHTOON

EVÄSTYKSIÄ RENGASVALINTAAN JA RENKAANVAIHTOON EVÄSTYKSIÄ RENGASVALINTAAN JA RENKAANVAIHTOON, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry Keliin sopiva rengastyyppi Uusi kesärengas Kulunut kesärengas AUTOILIJALLA EI OLE KÄYTETTÄVISSÄ

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Rengasratsia 2016 TURVALLISUUSKAMPANJA

Rengasratsia 2016 TURVALLISUUSKAMPANJA Rengasratsia 2016 TURVALLISUUSKAMPANJA 1/24 AUTONRENGASLIITTO LIIKENNETURVA POLIISI KAMPANJATEEMA JA SLOGAANIT 2/24 Kantava teema: Ratsaa renkaasi ajoissa korostaa autoilijan omakohtaista vastuuta Vaihtuvat

Lisätiedot

RENGAS- RATSIA

RENGAS- RATSIA RENGAS- RATSIA 1997-2015 LÄHTÖKOHDAT: TAUSTA Syksyn sadekelit ja kuluneet kesärenkaat ovat vaarallinen yhdistelmä Lähes puolet autoilijoista ei tunne renkaidensa kuntoa TAVOITTEET Muistuttaa renkaiden

Lisätiedot

www.ikh.fi T13.1 Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.

www.ikh.fi T13.1 Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä. www.ikh.fi T13.1 BEST GRIP JÄÄNSTT BestGripin patentoidut nopealla ja helpolla asennus- ja poistotekniikalla varustetut ruuvattavat nastat BestGrip-nastat soveltuvat lähes kaikkiin uusiin tai käytettyihin

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia Kansantaloustiede ja matematiikka

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia Kansantaloustiede ja matematiikka 1. Selitä mitä tarkoittavat a) M2 b) vaihtoehtoiskustannus. Anna lisäksi esimerkki vaihtoehtoiskustannuksesta. (7 p) Vastaus: a) Lavea raha. (1 p) M1 (Yleisön hallussa olevat lailliset maksuvälineet ja

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna. Uusi VT-TRACTOR. Pieni kulutus. Pakkaa maata vähemmän. Vetää ja pitää

Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna. Uusi VT-TRACTOR. Pieni kulutus. Pakkaa maata vähemmän. Vetää ja pitää Saat luonnolta enemmän tänään... ja huomenna Uusi VT-TRACTOR Pieni kulutus Vetää ja pitää Pakkaa maata vähemmän Nykyään ovat maanviljelijät nopeasti muuttuvan maailman etulinjassa. Nopeutuva väestönkasvu,

Lisätiedot

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden

Lisätiedot

OIKEA RENGAS MUUTTAA KAIKEN

OIKEA RENGAS MUUTTAA KAIKEN OIKEA RENGAS MUUTTAA KAIKEN TURVALLI- SEMPI KESTÄ- VÄMPI TALOU- DELLISEMPI Kesärengashinnasto 2011 Henkilöauton, SUV-/4x4- ja jakeluauton renkaat Hinnat eivät sisällä rengaskierrätysmaksua. Vain jälleenmyyjille.

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Elvyttämällä pidetään pyörät pyörimässä!

Elvyttämällä pidetään pyörät pyörimässä! 5.1.2009 Valtiosihteeri Raimo Sailas Valtiovarainministeriö Elvyttämällä pidetään pyörät pyörimässä! 1. Tiestön liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen Päällystettävä 2009 väh.

Lisätiedot

Auton säätäminen & Systemaattinen testaaminen. Henri Niskanen & Kalle Jokinen

Auton säätäminen & Systemaattinen testaaminen. Henri Niskanen & Kalle Jokinen Auton säätäminen & Systemaattinen testaaminen Henri Niskanen & Kalle Jokinen Ajoasento ja penkin paikka Peruslähtökohtana tehtaan antamat mitat, unohtamatta sitä että kuskilla on hyvä ja luonnollinen ajoasento,

Lisätiedot

Talvirenkaat Hinnasto

Talvirenkaat Hinnasto Talvirenkaat Hinnasto 1.7.2010 LUONNON EHDOILLA Nokian Renkaat on rohkea edelläkävijä myös ympäristöystävällisyydessä. Nokian Renkaat toi ensimmäisenä rengasvalmistajana markkinoille renkaat, joiden valmistuksessa

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä

Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä MEDIIATIIEDOTE Helsinki 17.5 Julkaisuvapaa Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä Seitsemännen sukupolven Mitsubishi Fuso Canter -kevytkuorma-autoille on ominaista käytännöllisyys, muunneltavuus

Lisätiedot

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut. Jorma Leskinen

Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut. Jorma Leskinen Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut Jorma Leskinen 13.11.2013 Australialainen maantiejuna: pituus 53,5 m, massa 126 t, kaivosten kuljetuksissa jopa yli 300 t 2 Ruotsin En Trave Till kokeiluauto (ETT)

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot