Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä"

Transkriptio

1 FI Oikein vai väärin? Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, Clermont-Ferrand, France R.C.S /2012

2 Matala vierinvastus... entä sitten Kaikki kuljetusalan ammattilaiset ovat tästä samaa mieltä: polttoaineen hinta vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen liikevaihtoon. Polttoainekustannusten osuus voi olla jopa 30 % kuljetusyrityksen käyttökustannuksista. Kaikki ajoneuvon polttoaineenkulutusta pienentävät ratkaisut ovat siis erittäin tervetulleita! Oikean rengasvalinnan merkitys polttoaineenkulutukseen unohtuu liian usein, vaikka se on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Uuden sukupolven matalan vierinvastuksen renkaiden (engl. LRR, "Low Rolling Resistance") ansiosta voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Kuinka suuria säästöt todellisuudessa ovat? Ja millä ehdoilla ne saavutetaan? Entä miten valitaan juuri oikea rengastyyppi erittäin laajasta tuotevalikoimasta? Tämä opas pyrkii vastaamaan selkeästi näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin. Seuraavaksi siis: kaikki mitä olet aina halunnut tietää kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä - hyviä lukuhetkiä! Ja selvää säästöä polttoainekuluissa! *Lähde : Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.v., 7/2010 7/2011

3 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät ole uusi keksintö. Oikein MICHELIN on ollut tässä asiassa edelläkävijä. Yritys toi raskaan liikenteen ajoneuvoille tarkoitetut, ensimmäisen sukupolven polttoainetta säästävät renkaat markkinoille vuonna Sen jälkeen renkaat ovat kehittyneet merkittävästi. Jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta on voitu parantaa renkaiden polttoainetehokkuutta, luotettavuutta, käyttöikää ja jälkiuritettavuutta. Samalla renkaiden pito-ominaisuudet ovat parantuneet, mikä puolestaan parantaa sekä kuljettajan että lastin turvallisuutta. Jokaiseen ajoneuvoon löytyy sen käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva, oikea rengasratkaisu. Rengasjälleenmyyjät ovat asiantuntijoita, jotka auttavat renkaiden valinnassa. Myös rengasvalmistajien omat myyntiedustajat ovat kuljetusyritysten apuna rengasvalinnoissa ja antavat suosituksia renkaidensa käyttötarkoituksista. POLTTOAINEEN SÄÄSTÄMINEN: VANHA KEKSINTÖ, JA HYVÄ SELLAINEN! Ensimmäiset matalan vierinvastuksen renkaat tulivat markkinoille 1990-luvun puolivälissä, mutta renkaiden vaikutusta ajoneuvon polttoaineenkulutukseen on tutkittu jo kauan ennen tätä. Tarkemmin sanoen 1800-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1896 tunnettu ranskalainen autonvalmistaja De Dion-Bouton antoi yhden kehittämistään höyrykäyttöisistä autoista Michelinin käyttöön. Autonvalmistaja halusi tietää, saavutettaisiinko paremmat suoritusarvot Michelinin ilmatäytteisillä renkailla vai umpikumirenkailla. Tulos oli kiistaton: 50 km:n pituisella koeradalla umpikumirenkailla varustettu ajoneuvo kulutti 323 litraa vettä ja 39 kiloa hiiltä, kun ajonopeus oli 27,6 km/h. Ilmatäytteisillä renkailla varustettu auto käytti samalla ajomatkalla ainoastaan 232 litraa vettä ja 27,5 kg hiiltä, vaikka kulki selvästi nopeammin, 32,6 km/h.

4 Viimeisten 20 vuoden aikana ajoneuvojen polttoaineenkulutus on laskenut ajoneuvonvalmistajien käyttöön ottaman kehittyneen tekniikan ansiosta: renkailla ei ole ollut tähän suurtakaan vaikutusta. Oikein ja väärin Renkailla on huomattava vaikutus ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Renkaiden osuus ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta on lähes 30 prosenttia. Toisin sanoen joka kolmas tankillinen kuluu renkaiden vierinvastuksen voittamiseen! Selitys: renkaan pyörimisesta tienpinnalla syntyy vastus, jonka voittaakseen rengas muuttaa muotoaan ja lämpenee. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä vierinvastus, ja se vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen. Mitä suurempi vierinvastus on, sitä enemmän moottorin täytyy tuottaa tehoa, jotta ajoneuvo liikkuu eteenpäin - ja tähän se tarvitsee enemmän polttoainetta. Jotta kulutus laskisi, vierinvastusta täytyy siis pienentää. Ja juuri tämän saavat aikaan uuden sukupolven renkaat kumiseosten, rakenteen ja erityismuotoillun kulutuspinnan ansiosta. Tulos: matalan vierinvastuksen renkaat säästävät käyttöikänsä aikana merkittävästi polttoainetta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Jotta polttoaineenkulutus laskisi pysyvästi, täytyy huomioida muitakin tekijöitä, kuten ajoneuvoyhdistelmien ja niiden varusteiden ominaisuudet: ajoneuvotyyppi, moottorityyppi ja moottoriöljy, välityssuhde, vaihteisto, aerodynamiikka, lastin tyyppi ja määrä, rengastyyppi jne.; samoin kuljettajaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät kuten teiden kunto, liikenteen määrä, keliolosuhteet jne. Myös ajoneuvon huollolla on vaikutusta, mm. mekaanisten osien ylläpito ja huolto, rengaspaineiden tarkastus. Eikä vähiten: myös kuljettajan taloudellinen ajotapa pienentää polttoaineenkulutusta. JOKA KOLMAS TANKILLINEN MENEE RENKAIDEN VIERINVASTUKSEN VOITTAMISEEN! Tämän pitäisi herättää ajattelemaan: renkaiden osuus polttoaineenkulutuksesta on lähes kolmasosa. Seuraavassa paremmin valaiseva käytännön esimerkki polttoaineen säästömahdollisuuksista. 40 tonnin 5-akselinen ajoneuvoyhdistelmä kuluttaa polttoainetta keskimäärin 33 litraa 100 kilometrillä, jolloin 9,9 litraa polttoainetta (eli 30 %) kuluu pelkästään renkaiden toimintaan. Tämä ei ole vielä mikään yllätys mutta ajatellaanpa tämän ajoneuvoyhdistelmän ajokilometrejä vuodessa; keskimääräinen vuosisuorite pitkän matkan kuljetuksissa on km. Pelkästään renkaiden liikkuminen kuluttaa siis vuodessa litraa polttoainetta. Tämän esimerkin valossa ymmärtää hyvin, miksi matalan vierinvastuksen renkaiden avulla saavutettu polttoaineen säästö kannattaa hyödyntää!

5 Kaikki matalan vierinvastuksen renkaat ovat yhtä hyviä. Väärin Valitettavasti tämä ei ole lähelläkään totuutta. Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen EY/1222/2009 tarkoituksena on auttaa kuluttajia oikeiden renkaiden valinnassa. Marraskuun 2012 alusta alkaen kaikissa EU-alueella myytävissä uusissa renkaissa täytyy olla asetuksen mukainen EUrengasmerkintä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että renkaat luokitellaan 7-portaisella asteikolla A:sta G:hen kolmen tärkeimmän ominaisuuden mukaan: renkaan polttoainetehokkuus (eli vierinvastus), märkäpito ja vierintämelu. Parhaimpiin luokkiin luokiteltujen renkaiden välillä voi kuitenkin olla merkittäviä eroja. Esimerkiksi vierinvastuksen (=polttoainetehokkuuden!) osalta B- tai C-luokituksen saaneiden "vihreiden renkaiden" polttoaineenkulutuksen ero voi olla jopa 2,5 litraa/100 km. Tämä on pieni ero, josta vuositasolla kasvaa merkittävä kustannustekijä. Sama koskee märkäpitoa. Kun kuorma-auton ajonopeus hidastuu 60 kilometristä tunnissa 20 kilometriin tunnissa 30 metrin matkalla, kahteen eri luokkaan esimerkiksi C ja B kuuluvien renkaiden välinen jarrutusmatkan ero on noin 15 prosenttia, eli 4,5 metriä. Näennäisen lyhyt matka voi joskus olla ratkaiseva turvallisuuden kannalta! Renkaan ulkoinen vierintämelu on myös varteenotettava tekijä. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti erityisesti kaupunkiliikenteen jakelukuljetuksissa. EU-säännöt koskevat nimenomaan ulkoista vierintämelua eli ohiajomelua. Säännöissä otetaan huomioon desibeleinä (db) ilmoitettu renkaiden aiheuttama melu suhteessa lainsäädännön määrittämään enimmäisraja-arvoon, joka astuu voimaan lähitulevaisuudessa. Uudessa EU-rengasmerkinnässä melutaso esitetään 1 3 mustalla kaariviivalla, jotka kuvaavat ääniaaltoja. Yksi ääniaalto tarkoittaa parasta tulosta eli hiljaisinta melutasoa (alittaa 3 db:llä tulevan lakisääteisen raja-arvon). Melutasoltaan huonoin rengas osoitetaan kolmella ääniaallolla (melutaso ylittää tulevan lakisääteisen tason mutta alittaa nykyisen sallitun raja-arvon). Rengasvalinnan näkökulmasta vierinvastus, märkäpito ja vierintämelu ovat arvokkaita tietoja. Olennaista on löytää jokaiselle loppukäyttäjälle paras ratkaisu, kun otetaan huomioon kunkin kuljetustoiminnan erityisvaatimukset. Ajoneuvovalmistajien, rengasvalmistajien ja jälleenmyyjien ohjeista ja neuvoista on rengasvalinnassa merkittävää apua. Lue lisää EU-rengasmerkintäjärjestelmästä internetosoitteessa:

6 Kaikki rengasvalmistajat lupaavat omien renkaidensa vähentävän polttoaineenkulutusta. Kuitenkaan he eivät voi todistaa sitä. Väärin, mutta Tutkimus tuottaa tulosta: ne rengasvalmistajat, jotka ovat sijoittaneet merkittäviä summia tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ovat saaneet loistavia tuloksia vierinvastuksen suhteen. Tämä voidaan havaita erityisesti uusilla renkailla tehdyistä testeistä. Renkaiden suorituskyky on ollut lukemattomien tutkimusten, analyysien ja toinen toistaan tiukempien testien kohde. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa testeistä tehdään uusille renkaille ja että kuorma-auton renkailta vaaditaan pitkää käyttöikää. Ennen uuden tuotteen lanseerausta rengasvalmistajat tekevät yleensä itse renkaille erittäin perinpohjaiset testit sekä laboratorioissa että testiradoilla. Näiden lisäksi testejä tehdään viranomaisen valvonnassa, ja niitä tekevät myös itsenäiset asiantuntijatahot, esimerkiksi saksalaiset tarkastuslaitokset TÜV ja DEKRA. Rengasvalmistajat täydentävät näitä testejä valvomalla renkaiden testausta todellisissa ajo-olosuhteissa, asiakkaiden käytössä. Lyhyesti sanottuna: ei riitä, että rengasta sanotaan matalan vierinvastuksen renkaaksi - se pitää pystyä myös todistamaan! Testituloksiin vaikuttavat myös monet sellaiset tekijät, joita on lähes mahdotonta hallita. Esimerkiksi sääolosuhteet voivat vaikuttaa erittäin paljon polttoaineenkulutukseen. Suuret rengasvalmistajat pyrkivät ottamaan huomioon nämä epävarmuustekijät sekä pakollisissa että omissa rengastesteissään. MICHELIN suosittelee pitkäkestoisia rengastestejä todellisissa olosuhteissa. Yksi asia on varma: jos haluaa säästää polttoainekuluissa, paras valinta on suuren rengasvalmistajan merkkirenkaat, joilla on matala vierinvastus!

7 EU-rengasmerkintäjärjestelmän voimaantulon jälkeen rengastesteillä ei ole enää merkitystä. Väärin Uusi EU-rengasmerkintä antaa tietoa kolmesta kriteeristä: renkaan polttoainetehokkuudesta (vierinvastus), märkäpidosta ja ulkoisesta vierintämelusta. Tässä merkinnässä ei kuitenkaan arvioida kaikkia tekijöitä, joita rengasvalinnassa pitää huomioida. Näitä ovat mm. käyttöikä, kulutuskestävyys, kaarrepito, jarrutusteho kuivalla tiellä, ajomukavuus, ajovakaus rahtia kuljetettaessa, ja tienpinnan epätasaisuuksien suodattaminen. EU-rengasmerkintä ei myöskään huomioi renkaan pinnoituksen ja jälkiurituksen tuomia mahdollisuuksia. Merkintäjärjestelmän ulkopuolelle jää valtavasti tärkeää tietoa ominaisuuksista, joita rengasvalmistajat mittaavat omissa testeissään. Rengasta valittaessa on renkaan ominaisuuksien lisäksi otettava huomioon käyttäjän tarpeet: erilaiset kuljetusyritykset asettavat tarvitsemilleen renkaille erilaisia vaatimuksia. Renkaan valinta on tarkka prosessi, joka perustuu tuotteen ominaisuuksien ja loppukäyttäjän käytännön tarpeiden sekä kuljetustoiminnan erityisvaatimusten yhdistelmään, lyhyesti sanottuna suorituskyvyn tasapainoon. Rengasvalmistajat ja jälleenmyyjät ovat loppukäyttäjän apuna rengasvalinnoissa ja ostopäätöksen teossa.

8 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät ole muita renkaita ympäristöystävällisempiä. Matalan vierinvastuksen renkaat pienentävät polttoaineenkulutusta, vähentävät liikennemelua, ja lisäksi ne pienentävät hiilidioksidipäästöjä (CO 2 ). Tämä on matemaattisesti todistettavissa: mitä matalampi vierinvastus, sitä pienempi polttoaineenkulutus jolloin vaarallisia pakokaasupäästöjä vapautuu vähemmän ilmakehään. Jokainen renkaiden ansiosta säästetty polttoainelitra pienentää CO 2 -päästöjä 2,66 kg. Matalan vierinvastuksen renkaiden ansiosta voidaan todellakin pienentää hiilidioksidipäästöjä: esimerkkinä ajoneuvoyhdistelmä, jonka polttoainesäästö on 1 litra/100 km ja jonka vuosisuorite on km, tuottaa ilmakehään 3,99 tonnia vähemmän CO 2 - päästöjä vuodessa! Väärin

9 Matalan vierinvastuksen renkaat ovat muita renkaita kalliimpia. Oikein ja väärin Matalan vierinvastuksen renkaiden hankintahinta voi olla muita renkaita korkeampi. Lisäkustannus maksaa kuitenkin itsensä takaisin nopeasti. Tarkastellaan esimerkiksi Michelinin kuorma-auton renkaita, jotka on tarkoitettu pitkille kuljetusmatkoille. Näissä matalan vierinvastuksen renkaissa on lukuisia innovaatioita, joiden ansiosta renkailla on entistä kestävämpi runko, parempi kilometritulos ja lämmön kesto sekä erittäin kestävä kumiseos. Perusteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta on saatu aikaan yhdistelmä optimaalisia ominaisuuksia, joiden ansiosta kuljetusyritykset voivat säästää polttoainetta jokaisella ajokilometrillä ja ajaa samoilla renkailla entistä pidempään. Pienemmät polttoainekustannukset ja parempi kilometritulos: tämä näkyy myös kokonaistuloksessa!

10 Pitkille kuljetusmatkoille suunniteltujen, matalan vierinvastuksen merkkirenkaiden hinta on kaksinkertainen muihin renkaisiin verrattuna. Merkkirenkaiden kilometritulos ei kuitenkaan ole kaksinkertainen... Väärin Emme silti halua liioitella. Pitkille kuljetusmatkoille suunniteltujen renkaiden hankintahinta on todellakin muita renkaita korkeampi. Hintaero on kuitenkin täysin perusteltavissa. Merkkirenkaiden suorituskyky on yleisesti ottaen muita renkaita selkeästi parempi. Tämä koskee turvallisuutta, käyttöikää, polttoaineenkulutusta, pitoa ja monia muita ominaisuuksia. Pitkillä kuljetusmatkoilla tiettyjen matalan vierinvastuksen renkaiden kilometritulos on jopa muita renkaita parempi, koska niissä voidaan hyödyntää koko renkaan potentiaali. Avaintekijä on polttoaineen säästö. Tämän lisäksi tulevat jälkiuritus ja rungon remix-uusinta, joiden ansiosta renkaan käyttöikä on pidempi suorituskyvystä tinkimättä. Ei ole sattumaa, että suuret kuorma-autonvalmistajat valitsevat pitkän matkan ajoneuvoihinsa ensiasennusrenkaiksi ainoastaan merkkirenkaita. Näin valmistajat pyrkivät optimoimaan kuormaautojensa polttoainetehokkuuden.

11 Matalan vierinvastuksen renkaiden tieote on huonompi, ja niiden jarrutusteho märällä tiellä on muita heikompi. EU-rengasmerkintä kertoo selkeästi renkaiden märkäpitokyvystä. Kuljettajan turvallisuus on etusijalla silloinkin, kun pyritään entistä pienempään polttoaineenkulutukseen! Renkaan ajo-ominaisuuksien, sen jarrutusmatkan sekä kuivalla että märällä tiellä, suoraan ajettaessa ja kaarreajossa, on oltava huippuluokkaa myös matalan vierinvastuksen renkaissa. Väärin Polttoainetehokkuuden ja pitokyvyn yhdistäminen samassa renkaassa, kaikissa tieolosuhteissa, ei todellakaan ole helposti ratkaistava yhtälö. Siinä joudutaan ottamaan huomioon kemian ja fysiikan tekijöitä, jotka pyrkivät kumoamaan toisensa. Vastakkaisten tekijöiden vaikutus pystytään kuitenkin sovittamaan yhteen tutkimuksen ja innovatiivisen tuotekehityksen avulla: ratkaisut koskevat renkaan rakennetta, uusia kumiseoksia, kulutuspinnan rakennetta ja pintakuvion muotoilua sekä valmistustekniikkaa. Kuljetusyrittäjät voivat varmistaa ajoneuvojensa turvallisuuden ja polttoainetehokkuuden kaikissa olosuhteissa noudattamalla yksinkertaista ohjetta: on valittava käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat renkaat. Talviolosuhteisiin soveltuvissa renkaissa, ja erityisesti vetoakselin renkaissa, tulisi olla merkinnät "M+S" ja "3PMSF" ("Three Peak Mountain Snow Flake", kolmea vuorenhuippua ja lumihiutaletta kuvaavat merkinnät). Edelleen on valittava renkaat, joissa lamellit ulottuvat kuviopohjaan asti - tämä varmistaa hyvän jarrutustehon, sivuttaispidon ja turvallisuuden renkaan käyttöiän loppuun saakka. EHDOTON EI VÄÄRÄLLE RENGASPAINEELLE! Ajoneuvon turvallisuus on suurelta osin renkaiden varassa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa säännöllinen rengashuolto. Liian alhainen rengaspaine merkitsee pidentynyttä jarrutusmatkaa, ajoneuvon ohjattavuuden ja hallinnan heikkenemistä sekä ylimääräisiä kustannuksia, sillä renkaat joudutaan uusimaan normaalia lyhyemmässä ajassa. Liian alhainen rengaspaine myös kasvattaa vierinvastusta, jolloin sekä polttoaineenkulutus että CO 2 -päästöt kasvavat.

12 Matalan vierinvastuksen renkaiden käyttöikä on lyhyempi. Väärin, mutta Uuden sukupolven matalan vierinvastuksen renkaiden kilometritulos on merkittävästi edeltäjiään parempi. Lisäksi jälkiuritus ja rungon remix-uusinta antavat näille renkaille merkittävästi lisää käyttöikää. Tärkeintä rengasvalinnassa on kuitenkin kysymys: mikä on juuri tähän käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva rengas? Suuret rengasvalmistajat eivät turhaan valmista lukuisia erilaisia kuorma-auton renkaita. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa ja kappaletavarankuljetuksissa käyttövaatimukset ja -tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Pitkien kuljetusmatkojen renkailta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin kaupunkiliikenteen jakeluautojen renkailta. Lyhyesti: valitse aina käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva rengas. Oikean renkaan valinnassa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun!

13 Matalan vierinvastuksen renkaat heikentävät ajomukavuutta. Väärin Ajomukavuudella on suuri merkitys ammattiautoilijoille, ja renkaat ovat tässä merkittävä osatekijä. Merkkirenkaat ja niihin annetut rengaspainesuositukset on suunniteltu vaimentamaan tärinöitä ja tasoittamaan epätasaisesta tienpinnasta välittyviä iskuja ja muodonmuutoksia. Ajomukavuus kuuluu suorituskykytesteissä tarkasti arvioitaviin ominaisuuksiin. Matalan vierinvastuksen renkaille tehdään täysin samat testit kuin muillekin renkaille. Kumiseosten, pintakuvion muotoilun ja runkorakenteen ansiosta matalan vierinvastuksen renkaiden ajomukavuus on erittäin hyvä. Tämä luonnollisesti sillä edellytyksellä, että renkaiden käyttöolosuhteet ja rengaspaineet ovat oikeat. Ajomukavuuden kannalta on tärkeää tarkistaa säännöllisesti koko ajoneuvoyhdistelmän renkaiden kunto ja rengaspaineet; samoin lasti tulee jakaa tasaisesti ja kiinnittää turvallisesti kuormatilaan.

14 Matalan vierinvastuksen renkaat eivät sovellu talviolosuhteisiin. On totta, että kaikkia matalan vierinvastuksen renkaita ei ole tarkoitettu erittäin vaativiin talviolosuhteisiin. Talvikäyttöön sopivat renkaat on kuitenkin hyvin helppo tunnistaa. Väärin Erityismerkintä "M+S" ("mud and snow", muta ja lumi) osoittaa renkaan soveltuvuuden talviolosuhteisiin. Jos renkaan sivulla on lumihiutalemerkintä 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake, kolme vuorenhuippua ja lumihiutale), rengas on läpäissyt YK:n/ECE:n säännössä R 117 määritetyn talviajotestin. Lumihiutalemerkintä takaa, että renkaan talviajo-ominaisuudet ovat vähintään testin edellyttämällä tasolla. Raskaan kaluston renkaisiin kohdistuvat vaatimukset ovat yhdenmukaiset EU-lainsäädännön kanssa: tämä koskee esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa voimassaolevaa talvirenkaiden käyttöpakkoa. Jälleenmyyjät ovat rengasvalinnan asiantuntijoita, myös kuorma-auton talvirenkaisiin ja matalan vierinvastuksen renkaisiin liittyvissä kysymyksissä!

15 Jälkiuritus on vaarallista eikä vaikuta kustannussäästöihin. Väärin, mutta Renkaan jälkiurittamiseen edellytetään kahta seikkaa: renkaan pitää olla alunperin jälkiuritettavaksi tarkoitettu, ja toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan rengasalan ammattilainen valmistajan ohjeiden mukaan. Esimerkiksi MICHELIN-renkaissa on riittävän paksu ja syvä välikumikerros, jonka ansiosta renkaat voidaan jälkiurittaa tinkimättä niiden kestävyydestä tai turvallisuudesta. Renkaiden kulutuspinta jälkiuritetaan yleensä, kun alkuperäistä kuviota on jäljellä 2-4 mm. Jälkiuritus parantaa renkaan pito-ominaisuuksia ja lisää turvallisuutta. Jälkiurituksen jälkeen kuviopalojen reunat ovat teräviä kuin puoliksi kuluneessa renkaassa (kuviosyvyys 5-8 mm). Kun matalan vierinvastuksen rengas jälkiuritetaan ohjeiden mukaisesti, renkaan käyttöikä pitenee jopa 25 % ja polttoainetta säästyy noin 2 litraa / 100 km* - kaksinkertainen hyöty! * 1,94 litraa/100 km viranomaisen valvomassa vertailutestissä, joka suoritettiin kesäkuussa Kahden identtisesti kuormitetun ajoneuvoyhdistelman vertailu: ohjaavalla akselilla MICHELIN XZA 2 ENERGY 315/80 R 22.5, vetoakselilla MICHELIN XDA 2+ ENERGY 315/80 R 22.5 ja puoliperävaunussa MICHELIN XTA 2+ ENERGY 385/65 R 22.5.

16 Yhteenvetona: Polttoainetta voidaan säästää renkaan käyttöiästä ja turvallisuudesta tinkimättä! Mitä vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja raaka-aineiden kulutusta, sitä paremmin kotiplaneettamme voi! Jos etsit kuljetusyrityksesi toimintaan soveltuvia matalan vierinvastuksen renkaita, kysy neuvoa asiantuntijoilta!

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Sisällys Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Polttonesteen kulutukseen liittyviä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu 5 12

Lisätiedot

Uusi vauriotakuu MICHELIN X WORKS TM

Uusi vauriotakuu MICHELIN X WORKS TM Uusi vauriotakuu MICHELIN X WORKS TM TURVALLISUUTTA VAATIVIIN TYÖOLOSUHTEISIIN Vuoden 2015 aikana otamme käyttöön uuden, yksinkertaistetun vauriotakuumme. Vauriotakuu kattaa Michelin X Works -renkaiden

Lisätiedot

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Timo Naskali Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan

Lisätiedot

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin!

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin! Yllättääkö tämä talvi Sinut? 2 2011 Vianorin LEHTI TEIDEN KULJETTAJILLE www.vianor.fi Luota ammattilaisiin! Auttaako hyvä rengas jaksamaan työssä? 8 HAnnu Riihelä vaihtaa vapaalle 6 16 Liity myvianor-palveluun!

Lisätiedot

Kevyemmin, pidemmälle, ympäristöystävällisemmin.

Kevyemmin, pidemmälle, ympäristöystävällisemmin. Kesärenkaat 2014 Kevyemmin, pidemmälle, ympäristöystävällisemmin. Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Polttoaineen kulutusta vähentämällä voidaan

Lisätiedot

LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS

LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU KONETEKNIIKAN OSASTO Tommi Mutanen LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS Marraskuussa 2003 valmistuneen diplomityön yhteydessä tehtyjen mittausten tulokset 2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a N O K I A N R E N K A A T O Y J V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 O s a k e k o h N t a i n e n t u l o s 2 V ä h i t t ä i s k a u p p a v e r kos p r o s e n t i n L i s ä k a p a s i t e e t t i a t

Lisätiedot

Ryhmä 18-01. Tuotekoodi: 1118-184. Helsinki 1213. Henkilö- ja pakettiautojen sekä maastureiden kesärenkaat

Ryhmä 18-01. Tuotekoodi: 1118-184. Helsinki 1213. Henkilö- ja pakettiautojen sekä maastureiden kesärenkaat Ryhmä 18-01 Tuotekoodi: 1118-184 Helsinki 1213 Henkilö- ja pakettiautojen sekä maastureiden kesärenkaat 2014 Sisällysluettelo 3 Hankook 4 DTM-yhteistyö 6 iflex 8 Säästä polttoainetta 10 Rengasesittely

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet Turvallisuusja käyttöohjeet 1 JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja pinnoituksen vaikutus liikenneturvallisuuteen talviolosuhteissa. Mikko Malmivuo

Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja pinnoituksen vaikutus liikenneturvallisuuteen talviolosuhteissa. Mikko Malmivuo Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja pinnoituksen vaikutus liikenneturvallisuuteen talviolosuhteissa Mikko Malmivuo Tiivistelmä Mikko Malmivuo 2012: Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja pinnoituksen

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

Viisaita valintoja. autoiluun

Viisaita valintoja. autoiluun Viisaita valintoja autoiluun Sisällys Valitse viisaasti 3 Vaihtoehtojen kirjo kasvaa 4 Varustele fiksusti 7 EU-kulutuslukemat perustuvat vakioituihin mittausajoihin 11 Energiamerkintä auttaa moottorivaihtoehdon

Lisätiedot

Turvallisuusja käyttöohjeet

Turvallisuusja käyttöohjeet Turvallisuusja käyttöohjeet 1 JOHDANTO Renkaat ovat ainoa kosketuspinta ajoneuvon ja tien välillä. Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin.

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 1/2009

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 1/2009 RENKAANKIERRÄTYS Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 1/2009 LASKUSUHDANNE VIIVEELLÄ RENKAIDEN KIERRÄTYKSEEN VIERINTÄVASTUKSEN VÄHENEMINEN RENGASKEHITYKSEN MEGATRENDI RENKAIDEN KIERRÄTYS RUOTSISSA

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Lokakuu 2007 AUTOT AUTOKAUPAN UUSI AIKAKAUSI ON ALKANUT WWW.SECTO.FI ANSSI KELA HENKILÖKUVASSA Anssi Kela puhaltaa vauhtihöyryt

Lisätiedot

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS 1 ENNAKOI PIDÄ PELIVARAA JOS PELI- VARA KÄY VÄHIIN JOS PELI- VARAA EI ENÄÄ OLE Mitä ennakointi on?... 4 Ennen ajoon lähtöä... 5 Nopeus tilanteen mukaan...7 Tarkkaile kokonaistilannetta...

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh -sarja volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Tulevaisuuden kuormaauto on nyt entistäkin edistyksellisempi. Sanotaan, että voittavaa konseptia ei kannata muuttaa. Silti

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten WP7. Viisaan ajotavan yhdenmukaistaminen autokoulujen opetusohjelmissa ja ajokokeessa Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten Raportti D.7.4 Tila: Julkinen 1 Toteutustiedot

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

VAKOLAn tiedote 69/95

VAKOLAn tiedote 69/95 Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 69/95 Esa Elonen Laura Alakukku Pauli Koskinen Renkaiden vaikutus traktorin vetokykyyn ja maan tiivistymiseen MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Agricultural Research

Lisätiedot

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia.

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Lataa nyt uuden Actrosin ipad-sovellus. Koe uusi Actros elävänä. Uuden sovelluksen avulla saat lisätietoa kaukoliikenteen uudesta ulottuvuudesta jännittävien videoiden

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot