Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by"

Transkriptio

1 Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by

2 2

3 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria uudessa ympäristössä 6 Teoriaa nuorten ohjaamisesta ja oppimisesta 7 Forum-teatterin rakenne 9 Lämmittelyharjoituksia 11 Arvoharjoitteet 13 Jokerin rooli 14 Pidä mielessä! 14 Näyttämön rakentaminen 15 Forum-teatterin säännöt 16 Muita forum-teatterin menetelmiä 16 Digitaalinen media forum-teatterissa 17 Uusia tapoja ajatella forum-teatteria 17 Digitaalisen median tuoma lisäarvo 17 Videopohjainen oppiminen ja arviointi 18 Digitaalisen median harjoitukset forum-teatterin digitalisointi 18 Digitaalisia harjoituksia 19 Digitaalinen forum-teatteri 21 Sosiaalinen media ja eettisyys 21 Projektin suositukset 24 Sanasto 25 Kirjallisuus ja muu materiaali 25 Oheiskirjallisuus 26 Liite I: Mallikohtauksia 28 Liite II: YouTube-opas 52 Liite III: Blogi-opas 68 Liite IV: Kännykkäopas Videnscenter for Integration This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

4 Forum-teatterin historiasta Näyttämöllä näyttelijät kokevat intohimoa ja tunteita aivan kuten mekin tosielämässä. Ja me ilmaisemme ajatuksia ja tunteita tosielämässä dialogin, liikkeiden ja intonaatioiden kautta, aivan kuten näyttelijät työssään. Mutta näissä kahdessa piilee yksi ero: Näyttämöllä oleva näyttelijä käyttää ilmaisukieltä tietoisesti me taas käytämme sitä tiedostamatta (siksi emme ole siinä niin hyviä). (Boal 1997) Brasilialaisen teatteriohjaajan Augusto Boalin ( ) luoma forum-teatteri on osa hänen kehittämäänsä sorrettujen teatteria. Sorrettujen teatterin puitteissa Boal loi brasilialaisen kasvatusfilosofi Paulo Freiren ( ) kirjaan Sorrettujen pedagogiikka (1970) perustuvan teatterimenetelmän. Boalin menetelmä pyrkii muuttamaan yleisön aktiiviseksi osallistujaksi teatterikokemuksessa. Boalin mukaan perinteinen teatteri sortaa yleisöä, joka ei yleensä pääse ilmaisemaan itseään esityksessä. Boalin menetelmä pyrkii muuttamaan katsojat keskusteleviksi osallistujiksi (spect-actors). Tämä tarkoittaa, että katsojilla on mahdollisuus vaikuttaa esityksen kulkuun. Forum-teatterissa kuka tahansa yleisöstä voi pysäyttää näytelmän. Näytelmät muodostuvat lyhyistä kohtauksista, joissa ainakin yhtä roolihahmoa kohdellaan kaltoin. Yleisön jäsen korvaa näyttelijän ja esittää vaihtoehtoisen tavan viedä roolia eteenpäin. Näytelmien aiheet ovat yleensä yhteisössä esille tulleita ongelmia. Boalin menetelmää on kutsuttu myös teatraaliseksi leikiksi, jossa ongelmat näytetään ilman ratkaisuja, jotta yleisö (spect-actors) voi keksiä niihin vastauksia. Näin yleisö saadaan mukaan esityksiin ja he pääsevät vaikuttamaan katsomansa draaman kulkuun 1. Augusto Boal mies forum-teatterin takana Augusto Boal ( ) oli brasilialainen teatteriohjaaja, kirjailija ja poliitikko. Hän perusti sorrettujen teatterin, teatterimuodon, jota alun perin käytettiin radikaalina kasvatusmenetelmänä. Boal työskenteli kaupunginvaltuutettuna (vereador) Rio de Janeirossa , jolloin hän kehitti Lakiasäätävän teatterimuodon (legislative theatre) 2. Vuonna 1956 Boal sai valmiiksi kemiantekniikan- ja teatteriopinnot Columbian yliopistossa New Yorkissa (USA) ja työskenteli teatteriohjaajana Arena teatterissa São Paulossa. Siellä hän alkoi kokeilla uusia teatterimenetelmiä. Ideat ja ajatukset syntyivät ihmisten poliittisesta ja sosiaalisesta epävakaudesta (liberation theatre). Brasilia oli läpikäynyt pitkän sotilasdiktatuurin ajan, ja Boal omaksui vasemmistolaisia ajatuksia, mm. tuon ajan muoti-ilmiön nationalismin. Kulttuuriaktivistina Boal koettiin uhkana Brasilian sotilasjuntalle ja hänet pidätettiin ja karkotettiin Argentiinaan. Karkotuksen aikana hän julkaisi tovereidensa kanssa kirjan Theatre of the Oppressed (1973)

5 Boal kiersi ympäri Etelä-Amerikkaa ja työskenteli ihmisten parissa pienissä ja tavallisesti köyhissä yhteisöissä, jotka kärsivät esimerkiksi sisällissotien ja hallinnon laiminlyöntien seurauksista. Kokemukset eri yhteisöissä vahvistivat Boalin ajatusta siitä, että sorretun voi vapauttaa ainoastaan toinen sorrettu. Tuohon aikaan Boal kehitti forum-teatterimenetelmänsä. Puhtaimmillaan forum-teatterissa sekä näyttelijät että keskustelevina osallistujina toimiva yleisö esittävät sorron uhreja. Koska he ovat henkilökohtaisesti kokeneet sorron, he voivat tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja. Boal palasi Brasiliaan 1980-luvun puolivälissä ja jatkoi työtään sorrettujen parissa. Hän käsitteli teatterin avulla ongelmia, joita ihmiset saattoivat kohdata yhteisöissään. Boal oli kiinnostunut muun muassa ihmisoikeuksista, rikosten uhrien ja todistajien suojelusta, vankien oikeuksista sekä köyhissä oloissa tai slummeissa asuvista ihmisistä. Hänen pääajatuksensa oli innostaa sorrettuja nousemaan kapinaan rotuun ja luokkaan perustuvaa eriarvoisuutta vastaan. Boalin teatterimenetelmä mahdollisti ajatuksen kapinasta ja antoi kimmokkeen ihmisistä itsestään kumpuavalle muutokselle. Tästä syystä menetelmää on pidetty poliittisesti motivoituna teatterimuotona. Boal asui myös pitkiä aikoja Ranskassa. Hän kertoi teatterimenetelmästään, ohjasi näytelmiä ja toteutti monia forum-teatterityöpajoja ja esityksiä ympäri Eurooppaa. Omien sanojensa mukaan Boal alkoi kehittää uudentyyppistä forum-teatteria Euroopassa. Tämä johtui siitä, että Latinalaisessa Amerikassa yleisö oli tavallisesti pieni ja homogeeninen. Keskustelevana osallistujana toimiva yleisö koostui lähes aina saman tehtaan työntekijöistä, saman lähiön asukkaista, saman kirkon seurakunnasta, saman yliopiston opiskelijoista ja niin edelleen. Euroopassa hän järjesti tapahtumia ja esityksiä sadoille ihmisille, jotka eivät tunteneet toisiaan lainkaan. Latinalaisessa Amerikassa Boal toteutti forum-teatteria työpajoissa, kun taas Euroopassa tapahtumat olivat esityksiä. Kehitetty forum-teatterimenetelmä pohjautuu enemmän eurooppalaisten yhteisöjen ongelmiin, joissa sorto on toisenlaista ja ei välttämättä henkilöitynyttä. Näistä eroista huolimatta Boal saavutti hyviä tuloksia myös Euroopassa 3. Tänä päivänä sorrettujen teatteria sovelletaan, hyödynnetään ja kehitetään edelleen ympäri maailmaa. Sitä käytetään kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Sitä on tehty mm. kodittomien, vankien ja nuorisorikollisten kanssa työskennellessä. Forum-teatterimenetelmää on hyödynnetty myös liike-elämässä ja nuorten oppimistaitojen ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Miksi Forum-teatterihanke? Forum-teatterihanke, Actvise, pohjautuu Boalin forum-teatteriin (FT) ja menetelmän aikaisempiin kokemuksiin ratkaista ongelmia ja konflikteja kulttuurisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmästä työkalu, jota opettajat, opinto-ohjaajat sekä muut nuorten kanssa työskenetelevät voivat käyttää. Menetelmä voi olla keino ohjata nuoria esimerkiksi opintojen loppuunsaattamisessa. Osallistava teatteri on yksi työkalu ohjauksen ja neuvonnan rinnalle. Lisäksi hankkeessa käytetään uutta teknologiaa apuna, kuten viedonauhoituksia, sosiaalista mediaa ja mobiilivälineitä. Nuorille nämä mediat ovat jo tuttuja: he käyttävät niitä päivittäin ja siksi onkin hyvä ottaa ne mukaan ohjaustyöhön. Hankkeen taustalla on EU:n Minerva rahoitteinen Act & Change -hanke (www.actandchange.eu), jossa FT:a käytettiin kulttuurisen ymmärryksen lisäämisen välineenä. Hanke oli kohdennettu enemmän akateemiselle yleisölle, sillä menetelmää esiteltiin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Forum-teatterihanke puolestaan on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille. Menetelmää kehitetäänkin niin, että sitä voi käyttää kuka tahansa ilman aikaisempaa teatteri- tai draamakokemusta. Forum-teatterihanke on saanut rahoitusta EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Leonardo da Vinci -ohjelman Innovaatioiden siirto -alaohjelmasta. Hankkeessa ovat mukana: VIFIN (tutkimus- ja kehittämiskeskus) Vejle, Tanska (koordinaattori) UU Vejle - Nuorten neuvontakeskus, Vejle, Tanska HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu, Suomi LBHF - Nuorten ohjaus- ja tukikeskus, Iso-Britannia 5

6 Forum-teatteria uudessa ympäristössä Hankkeessa on sovellettu ja muokattu Boalin menetelmiä ja ajatuksia osallistavasta teatterista. Tämän päivän Eurooppa on tietenkin erilainen kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti kuin Boalin ajan Etelä-Amerikka. Nuorten kohtaama sorto Euroopassa ei ole yleensä ihmisoikeusrikkomuksiin tai poliittiseen painostukseen liittyvää, mutta sorron kokeminen sinänsä on yleistä esim. kiusaaminen, perhekriisit, etnisyyteen liittyvät ongelmat. Hankkeen tavoitteena ei ole vastarinnan nostaminen tai yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaaminen. Sen sijaan tavoitteena on luoda nuorille turvallinen ilmapiiri, jossa he voivat ilmaista ja prosessoida kokemiaan ongelmia, pelkoa, ahdistusta ja ajatuksiaan. Tavoitteena on, että nuoret eivät jätä kesken koulujaan tai ole hakeutumatta opiskelemaan mahdollisten ongelmien takia. Teoriaa nuorten ohjaamisesta ja oppimisesta Hankkeen pedagoginen lähestymistapa perustuu kognitiivisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaalisiin oppimisteorioihin. Yksilöt oppivat yksin, mutta he oppivat myös yhdessä toisen kanssa ja omaksuvat heille merkityksellisiä tietoja ja taitoja (Bo-Kristensen 2004a). Tämä pätee kaikkiin aihealueisiin. Kun nuoret oppivat yhdessä, on oppiminen yhteisöllistä ja tilanneriippuvaista (Lave et al 1998). Kun oppimisessa hyödynnetään eksistentiaalista lähestymistapaa, on oppimisen keskiössä merkitys (Jarvis 2006). On haastavaa samalla erottaa ja yhdistää näitä kolmea näkökulmaa, mutta tämän prosessin avulla on mahdollista ymmärtää ihmisten oppimistapoja. Monille opettajille ymmärrykseen ja havainnointiin perustuva kognitiivinen näkökulma edustaa oppimisteorioiden tämänhetkistä huippua. Millaiseen kognitiiviseen prosessiin oppiminen tässä hankkeessa perustuu? Yksi vastaus on se, että me annamme opettajille ja ohjaajille kognitiivisen näkökulman oppimiseen, mutta myös ymmärryksen siitä, kuinka oppimista voidaan aktivoida IT- ja mobiilipohjaisissa sovelluksissa ja kuinka oppimisen riittävä laatu voidaan taata. Kognitiivinen kielenoppimisteoria tarjoaa erilaisia malleja ymmärtää kognitiivista oppimisprosessia. Tarjolla on useita erilaisia malleja pohjautuen informaatio- ja systeemiteorioihin sekä hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan. Kaikissa malleissa on kolme yhteistä prosessia: ymmärtäminen huomioiminen käyttäminen Esiymmärrys-termi pitää sisällään ne kokemukset, tiedot ja taidot, joiden pohjalta oppimista tapahtuu. Huomioiminen-termi tulee havainnointi- ja tietoisuustutkimuksista ja se on edellytys oppimiselle (Schmidt 1990). Käyttäminen-termi on muistitutkimuksen puolelta ja se kertoo, että tiedämme, kuinka hankittua osaamista käytetään niin, että se omaksutaan ja varastoidaan pitkäkestoiseen muistiin myös myöhempää käyttöä varten. Tämä kognitiivinen ulottuvuus yhdistettynä sosiaaliseen ja yhteisölliseen oppimiseen (collaborating learning) ja siihen, kuinka oppiminen saavutetaan, on sitä, mikä tekee oppimisprosessista ja sen sisällöistä merkityksellisen. Forum-teatteria käytetään nuorten motivoimiseen ja apuna heidän ohjaamisessa. Oppimisteorian ymmärtäminen voi lisätä itsetuntemusta ja auttaa nuoria tarttumaan kiinni omaan elämään ja helpottaa heitä omaa elämää koskevissa päätöksenteoissa. Menetelmä auttaa heitä käsittelemään ongelmia yksin (ennakko- tai purkutehtävät), yhdessä kavereiden tai luokkatovereiden kanssa tai osana isompaa ryhmää. Se myös auttaa huomaamaan, että myös toisilla luokkatovereilla on omia, vastaavanlaisia pohdittavia asioita, ja siten he voivat saada tukea toisiltaan. Forum-teatterin avulla on mahdollista pohtia ratkaisuja ongelmiin ja nähdä myös vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset. Materiaalissa esitellään forum-teatterimenetelmää ja kuinka sitä voidaan käyttää nuorten kanssa työskennellessä. Lisäksi kerrotaan digitaalisista sovelluksista. 6

7 Forum-teatterin rakenne Lyhyesti sanottuna forum-teatteri on osallistava teatterimuoto, jossa yleisöä pyydetään mukaan ehdottamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja esitettyyn ongelmaan tai epäkohtaan. Seuraavaksi käydään läpi forumteatterin (tai forum-näytelmän) rakenne ja annetaan vinkkejä ja ohjeita näytelmän johtajalle eli jokerille (katso lisätietoja jokerista sivulta 13) Alkuperäisesti forum-teatteri on sitä, että joukko näyttelijöitä esittää harjoitellun kohtauksen tai näytelmän yleisölle. Kohtaus sisältää jonkin ongelman tai ristiriitatilanteen, johon yleisöä pyydetään reagoimaan. Vaihtoehto ammattimaiselle forum-teatterille on forum-näytelmät, joissa sekä yleisö että näyttelijät ovat samaa ryhmää. Tämä edellyttää, että näytelmän aihe ja ongelmanasettelu ovat ryhmästä lähtöisin ja ovat heille arkipäiväisiä asioita. Forum-näytelmät ovat usein käyttökelpoisempia, sillä ammattinäyttelijöitä ei tarvita, vaan näytelmät voidaan rakentaa nuorten kanssa yhdessä ilman ulkopuolista apua. Käytännössä forum-teatterin ja forum-näytelmien soveltaminen on melko samanlaista, ainoat eroavaisuudet tulevat valmisteluissa, ennakkotehtävissä ja näyttelemisessä. Rakenne: 1. Harjoitteluvaihe/ennakkovalmistelut 2. Forum-teatteritilaisuus/esitys (johdattelu, lämmittely, esitys, arviointi) 3. Prosessin eteneminen 1. Harjoitteluvaihe/ennakkovalmistelut Ennen forum-teatteritapahtumaa on tärkeä tehdä taustatyötä käsiteltävien aiheiden ja ongelmien löytämiseksi. Ohjatussa forum-teatteritilaisuudessa on hyvä olla jokin ennakolta valmisteltu aihepiiri, jonka avulla tapahtuma saadaan käyntiin ja aiheeseen päästään käsiksi. Jokeri voi perehtyä aihepiiriin ja kerätä siihen liittyvää materiaalia eri lähteistä: haastattelemalla, keskustelemalla asiantuntijoiden kanssa, sanomalehdistä jne. tai kysymällä suoraan kohderyhmältä itseltään. (Lue lisää käsiteltävien ongelmien keräämisestä, ennakkovalmisteluosiosta Digitaalinen forum-teatteri s. 19) Kun jokeri on valinnut käsiteltävät aiheet, hän voi itse kirjoittaa käsikirjoitukset näytelmiä varten. Jokeri voi myös jakaa osallistujat pienempiin ryhmiin, jolloin ryhmät itse voivat kirjoittaa oman käsikirjoituksensa (tämän voi toteuttaa esityspäivänä, mikäli siihen on vain varattu riittävästi aikaa). Ennakkovalmisteluihin kuuluu myös harjoitus- ja esitystilan varaaminen sekä näyttämötilan rakentaminen (katso, näyttämön rakentamisesta s. 15). Tässä vaiheessa on hyvä varmistaa myös käytettävissä olevat tekniset laitteet ja niiden toimivuus. 2. Forum-teatteritilaisuus Forum-teatteritilaisuus ja -esitys jakautuvat kolmeen vaiheeseen. a. Johdattelu tilaisuuteen ja lämmittely b. Forum-teatteriesitys c. Arviointi / purku Kaikilla vaiheilla on oma tärkeä merkityksensä kokonaisuuden rakentumisen suhteen. On tärkeää synnyttää oikeanlainen ilmapiiri ennen esitystä. Usein arvioinnin jälkeen osallistujat jäävät vielä pohtimaan ja prosessoimaan näkemäänsä. 7

8 a. Johdattelu tilaisuuteen ja lämmittely Jokeri esittelee forum-teatterin periaatteet ja säännöt (Forum-teatterin säännöt ja periaatteet sivu 15) yleisölle. Osanottajille esitellään, mitä tilaisuuden aikana eri vaiheissa tulee tapahtumaan. Osanottajat voidaan perehdyttää jo ennakolta käsiteltyihin aihepiireihin, jotta he voivat itsekin valmistautua käsittelemään aihetta ja käsikirjoittamaan. Käsikirjoitukset voidaan antaa osanottajille myös saman päivän aikana työstettäviksi ja muokattaviksi näytelmiksi. Näytelmän kesto ja käsiteltävään aihepiirin paneutuminen riippuu siitä, kuinka paljon osanottajilla on aikaa käytettävissä niiden työstämiseen. Kun jokeri on johdatellut yleisön forum-teatterin periaatteisiin, hän vetää yleisölle ja näyttelijöille yhteisen lämmittelyn erilaisten lämmittelyleikkien avulla (ks. lämmittelyleikit s.9). Tämän tarkoituksena on vapauttaa tunnelmaa ja valmistella yleisöä osallistumaan näytelmiin, jotta heistä tulisi spect-actoreita. Lämmittelyn jälkeen voidaan tehdä joitakin arvoharjoitteita (kts s. 11). Ne ovat hyvä keino saada jokainen osallistumaan ja muodostamaan mielipiteitä eri asioista. Arvoharjoitteiden avulla voidaan ryhmä jakaa myös pienempiin ryhmiin (kts. s11), sillä ne jakavat osallistujat luontevasti heidän mielipiteiden mukaan erikokoisiin ryhmiin. b. Forum-näytelmä/esitys Forum-teatteriesityksen esittäminen, sen työstäminen ja kehittäminen voidaan jakaa seuraavasti: Näytelmän esittää joukko näyttelijöitä. Kohtaus loppuu aina avoimeksi jäävään ongelmaan tai ristiriitatilanteeseen. Perinteisesti yksi hahmo esittää sortajaa ja yksi tai useammat ovat alistettuja. Näytelmän esittämisen jälkeen spect-actoreilta kysytään pitivätkö he loppuratkaisua oikeana (yleensä he eivät pidä). Näytelmä esitetään uudelleen ja jokeri avaa sen yleisölle. Yleisö voi missä vaiheessa tahansa keskeyttää näytelmän ja kysyä näyttelijöiltä kysymyksiä. Näyttelijöiden on vastattava roolihahmonsa mukaisesti. Kolmannen esityskerran aikana jokeri pyytää yleisöä keksimään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tai tapoja viedä näytelmää eteenpäin. Yleisö voi pysäyttää näytelmän milloin tahansa ja yleisönjäsen, spect-actor, voi ottaa näyttelijän paikan lavalla ja näytellä ehdottamansa ratkaisun mukaisesti. Tarkoituksena on löytää vaihtoehtoja näytelmän kulkuun ja löytää positiivinen ratkaisu ongelmaan tai ristiriitatilanteeseen. On tärkeää, että toiset näyttelijät pysyvät edelleen omissa roolihahmoissaan, eivätkä muuta roolejaan, vaikka yleisönjäsen tuleekin lavalle (Boal 2002). Näytelmä voi jatkua niin pitkään kun spect-actoreilla on ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja. Muistettava on kuitenkin, että vaihtoehtoisia ratkaisuja ei tule arvottaa keskenään. Näytelmä tarjoaa mahdollisuuden kokea ja käsitellä pelon ja huolen aiheita, unelmia, toiveita ja mahdollista muutosta. Yleisöllä ja yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä he lavalla näkevät ja miten asiat siellä etenevät.... katsoja omaksuu näyttelijän roolin, ottaa sen ja näyttämön haltuunsa ja luo oman tilansa tarjoten uusia ratkaisuja (Boal 2000). Kun yleisö tuo esille uusia ratkaisuja, sorron kierre on silloin katkaistu. c. Arviointi / purku Näytelmän jälkeen jokeri pyytää yleisöä arvioimaan, mitä näytelmässä tapahtui ja mitä he lavalla näkivät. Vaihe on tärkeä, jotta osallistujat pääsevät purkamaan näkemäänsä ja kokemaansa. He arvioivat esitettyjen ratkaisumallien toimivuutta tai toimimattomuutta, rooleille esitettyjen kysymysten ja vastausten vaikuttavuutta. Jokeri voi kysymysten avulla ylläpitää keskustelua. Jokeri voi kysyä, mikä oli alkuperäinen ongelma, millainen oli ratkaisu, toimivatko ehdotetut uudet ratkaisumallit, voisivatko ne toimia todellisessa elämässä jne. Tämä voi auttaa nuoria muodostamaan omia mielipiteitä ilman, että heitä arvioidaan tai arvotetaan mikä on oikein ja mikä ei. 8

9 3. Prosessin eteneminen Forum-teatteriesitys loppuu yleensä arviointi- ja purkuvaiheeseen. Yleisö jää usein itse vastuuseen tuntemustensa mahdollisesta jatkokäsittelystä ja oman toiminnan arvioinnista. Nuorten kanssa työskennellessä heitä voidaan kannustaa jatkamaan omien ajatusten ja tuntemusten työstämistä erilaisten tehtävien avulla. Näytelmään voidaan palata muutaman päivän tai viikon jälkeen luokkahuonekeskusteluissa, keksimällä uusia loppuratkaisuja tai uusia käsiteltäviä aihealueita. Forum-teatteriprojektissa työstämme aiheita digitaalisen median avulla, koska se on nuorille luonteva ja päivittäinen tapa viestiä ja he voivat tehdä sitä omalla ajallaan, ajasta ja paikasta riippumatta. (kts. lisää digitaalisia harjoituksia s. 18). Lämmittelyharjoituksia Draamapedagogiikassa leikkejä ja harjoituksia käytetään osallistujien rohkaisemiseen yhdessä tekemiseen, toisen ihmisen koskettamiseen ja huomioimiseen. Ihminen ei ole koskaan liian vanha leikkimään! Kaikki harjoitteet, varsinkin ne, joissa keksitään uusia keinoja murtaa vanhoja tapoja ja luodaan uusia ajattelu- ja käytösmalleja, ovat hyviä tapoja valmistautua forum-teatteriin. Lämmittelyn tarkoituksena on aktivoida osallistujat/spect-actorit. Kun keho on lämmin, on helpompi astua näyttämölle. Varsinkin nuorten kanssa on kyettävä luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa he kaikki kokevat olevansa tasa-arvoisia ja heillä kaikilla on jokin rooli esitettävänä. Käyttämällä erialaisia harjoitteita valmistetaan mieli ja keho rikkomaan totuttuja käytösmalleja ja ajattelutapoja. Näin saamme käyttöömme vapaammin tunteet, luovuuden ja uudenlaisen käyttäytymisen. Lämmittelyn avulla voidaan vähentää tai poistaa mahdollisia ennakkoluuloja, joita osallistujilla voi olla esiintymistä kohtaan (Boal 2002). Seuraavaksi esitellään joitakin lämmittelyleikkejä, joita voidaan käyttää forum-teatteriesitysten alussa. On hyvä käyttää erityyppisiä ja eri päämäärään pyrkiviä leikkejä. Augusto Boalin kirjassa Games for actors and non-actors on esitelty runsaasti erilaisia lämmittelyleikkejä. Kaikkien osallistujien pitäisi osallistua lämmittelyleikkeihin. Kuitenkin, kuten Boal muistuttaa, sorrettujen teatterissa ketään ei saa pakottaa mihinkään, mitä he eivät halua tehdä (Boal 2002:49). Jos joku osallistuja ei halua leikkiä, häntä ei voida velvoittaa osallistumaan. Toisaalta, monesti kun epäröijä huomaa, miten hauskaa toisilla on, hänkin saattaa tulla mukaan. Lämmittely 1: Rasti ja ympyrä Leikki sopii takuuvarmasti kaikille, koska on lähes mahdotonta tehdä sitä täysin oikein. Näin ollen kenellekään ei tule suorituspaineita epäonnistumisesta tai onnistumisesta, koska kaikki tekevät virheitä. Leikki luo vapaamman ja rentoutuneen ilmapiirin. Leikki sopii isoille ja pienille ryhmille, koska tilaa ei tarvita paljon. Leikin kulku: Jokeri pyytää osallistujia seisomaan ja muodostamaan hänen ympärille piirin (jos ryhmä on kovin suuri, jokeri voi seisoa ryhmän edessä). Hän pyytää osallistujia piirtämään ilmaan oikealla kädellä ympyrän: ison tai pienen. Kaikki onnistuvat tässä. Seuraavaksi jokeri pyytää lopettamaan tämän ja kehottaa osallistujia piirtämään vasemmalla kädellä rastin ilmaan. Kun kaikki tekevät tämän oikein, jokeri pyytää tekemään samanaikaisesti oikealla kädellä ympyrää. Voi olla, että kukaan osallistujista ei pysty tähän (Boal 2002:50). Lämmittely 2: Ihmiseltä ihmiselle, Quebecin tyylillä Leikin tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat keskenään ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Leikki tehdään pareittain, joka vahvistaa jokaisen itsearvostusta, sillä paria ei voi jättää yksinään, vaan jokainen henkilö on tärkeä. 9

10 Leikin kulku: Ryhmä jaetaan pareihin. Jokeri nimeää jonkin ruumiinosan, jolla parien on kosketettava toisiaan. Esim. pää ja pää, jolloin parit koskettavat toisiaan päillänsä tai jalka ja kyynärpää, jolloin toinen parista koskettaa kyynärpäällään toisen jalkaa. Toinen tekee samoin myös, jos suinkin mahdollista. Edellistä kosketusta ei saa purkaa, vaan parit jatkavat esim. pääkosketusta jalka-kyynärpääkosketuksen lisäksi. Neljän tai viiden samanaikaisen kosketuksen jälkeen jokeri sanoo ihmiseltä ihmiselle eli kosketukset purkautuvat ja parit hakevat uudet parit, joiden kanssa leikki jatkuu. Parit voivat seisoa, istua tai maata lattialla sopivaksi katsomallaan tavalla. Jokerin lisäksi myös osallistujat voivat toimia ohjeidenantajina. (Boal 2002:77). Lämmittely 3: Hidastetut liikkeet Ihmisen luontainen kävelytyyli on hyvin mekaanista. Tämän harjoituksen avulla aktivoidaan vähemmän käytettyjä lihaksia ja samalla herätellään kehoa. Leikin kulku: Hidastetut liikkeet leikki tehdään kilpailuna. Osallistujat seisovat rivissä ja kun kilpailu alkaa heidän täytyy liikkua seuraavien sääntöjen mukaan: On pysyttävä koko ajan liikkeessä. Jokainen liike täytyy tehdä niin hitaasti kun mahdollista. Eteenpäin on otettava niin pitkä askel, kuin suinkin on mahdollista kehoa venyttämällä. Askeleiden tulee olla kuuluvia. Molemmat jalat eivät saa olla samanaikaisesti maassa. Kilpailun voittaja on se, kuka viimeisenä ylittää maaliviivan. Lähtö- ja maaliviivan välinen matka ei tarvitse olla kovin pitkä, koska kaikki tapahtuu hidastetusti ja liikkuminen vie aikaa. (Boal 2002:71). Lämmittely 4: West Side Story Leikin nimi on peräisin elokuvan tanssikohtauksista. Harjoitus keskittyy rytmin kuuntelemiseen ja siihen, mitä osallistujat itse kuulevat. Leikin kulku: Ryhmä jaetaan kahtia. Osallistujia pyydetään seisomaan kasvokkain kahdessa rivissä. Kummastakin ryhmästä valitaan johtaja, joka pyydetään seisomaan muutama askel toisten edessä. Ryhmän johtaja tekee rytmikkään äänen ja liikkeen eteenpäin toistaen sen kuusi kertaa. Liike ja ääni voi olla hyppy ja taputus, askel ja huuto jne. Kuusi liikettä ääneen yhdistettynä eteenpäin. Parin toiston jälkeen, ryhmän muut jäsenet tulevat liikkeeseen ja ääneen mukaan liikkuen rivinä eteenpäin. Kun ryhmä lähestyy, vastakkainen ryhmä perääntyy saman verran. Kun kuusi liikettä on tehty, johtaja menee rivin viimeiseksi ja joku toinen tulee johtajaksi. Sitten toinen ryhmä tekee saman kuuden liikkeen sarjan ja äänen ja toinen ryhmä väistyy. Tätä voidaan toistaa niin kauan, kunnes jokainen on saanut olla johtajana. Tämä harjoitus antaa kaikille mahdollisuuden olla johtajana ja tuoda oman ajatuksensa esille (Boal 2002:98). Lämmittely 5: Presidentin henkivartijat Tässä leikissä harjoitetaan myös rytmiä ja koordinaatiota. Osallistujat jaetaan viiden hengen ryhmiin. Yksi ryhmän jäsenistä on presidentti ja seisoo ryhmän keskellä. Yksi henkivartija seisoo hänen edessä, yksi takana ja toiset hänen sivuillaan. Kasvot ja vartalot ovat samaan suuntaan kuin presidentinkin. Presidentti tekee jonkin rytmin ja liikkeen, jota henkivartijat matkivat. Presidentin edessä oleva henkivartija liikkuu kuin peilikuva ja toiset toistavat kaikki presidentin tekemät liikkeet samalla tavalla. Presidentti kävelee huoneessa ja kun hän kääntyy, vastapäätä oleva henkivartija toimii kuin peili. Jokeri voi aika ajoin vaihtaa presidenttiä, jotta jokainen voi olla vuorollaan johtaja. (Boal 2002:104). 10

11 Lämmittelyleikki 6: Patsaat Leikissä ryhmä on jaettu 4-5 hengen ryhmiin. Yksi henkilö ryhmästä on kuvanveistäjä, joka muotoilee toisten ryhmäläisten vartaloista teoksen. Teoksilla voi olla jokin yhtenäinen teema, kuten oikeus. Kun kuvanveistäjä on saanut teoksen valmiiksi, hän korvaa jonkin veistoksessa olleista henkilöistä ja tästä tulee uusi kuvanveistäjä. Nyt hänellä on mahdollisuus muovata ryhmäläisistä jokin uusi patsas. Jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet olla vuorollaan kuvanveistäjiä. (Boal 2002:138). Arvoharjoitteet Arvoharjoitteiden avulla osallistujat saadaan keskustelemaan eri väittämistä ja arvoista. Harjoitteiden idea on, että ihmisten tulee olla aktiivisia omien arvojen tiedostamisessa, sillä ne ovat osa elämäämme ja vaikuttavat eri elämäntilanteessa tehtäviin valintoihin. Reagoimalla väittämiin ja kysymyksiin, osallistujat ottavat osaa harjoitukseen. Forum-näytelmien yhteydessä, arvoharjoitteita voidaan käyttää yhdessä lämmittelyleikkien kanssa osana valmistautumista. Arvoharjoitteiden avulla jokainen saa mahdollisuuden sanoa ääneen mielipiteensä, perustella mielipiteitään, olla arvioitavana sekä tulee kuulluksi ja kuuntelee myös itse. Harjoituksia voidaan käyttää apuna keskustelun avaamisessa ja myönteisen ryhmähengen luomisessa. Ruotsalainen forum-teatteriohjaaja ja draamapedagogi, Katrin Byréus, käyttää arvoharjoitteita usein johdantoina näytelmiin. Lämmittelyleikkien ja arvoharjoitteiden avulla voidaan vähentää varsinkin nuorten ennakkoluuloja esiintymistä ja mielipiteiden ilmaisua kohtaan. Amerikkalainen Louis Raths otti käyttöönsä luvuilla arvoharjoitteet työskennellessään opettajankoulutuksen ja nuorisopedagogiikan parissa (Raths 1978). Oheiset harjoitukset ja muita vinkkejä on Katrin Byréuksen kirjassa Du har hovedrollen i dit liv (Olet itse oman elämäsi johtaja) Neljän kulman harjoitus Harjoituksessa osallistujat pohtivat ongelmaan tai väittämään erilaisia ratkaisuja. Arvioitavat väittämät sijoitetaan huoneen neljään eri nurkkaan. Teemana voi olla jokin tilanne, joka päättyy konfliktiin tai ratkaisemattomaan ongelmaan, jossa on kuitenkin olemassa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Esimerkiksi kyseessä voi olla nuorten juhlat, joissa joku tarjoaa huumeita. Nurkassa olevat vaihtoehdot voivat olla: 1) ottaa huumeita, 2) kieltäytyy huumeista, mutta ei tee mitään muuta, 3) kieltäytyy huumeista ja kehottaa muitakin nuoria tekemään niin ja 4) valmista vaihtoehtoa ei ole annettu. Väittämät voivat olla yleisemmälläkin tasolla, kuten: Kaikista tärkein asia tulevaisuuden työpaikassani on se, että 1) työhön on kiva mennä, 2) se antaa minulle mahdollisuuden tehdä asioita työn ulkopuolella, 3) työni on mielenkiintoinen tai 4) jotakin muuta. Väittämät voivat olla myös tarkempia: Vaikeinta koulussa on ja kolme eri vaihtoehtoa. Neljäs nurkka jätetään ilman annettua vaihtoehtoa mahdollisia muita ratkaisuja varten. Eri nurkkien vaihtoehdot ovat kaikki samanarvoisia ja niihin ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta. Kun vaihtoehdot on esitelty osallistujille, heille annetaan hieman aikaa pohtia niitä. Sitten heitä pyydetään menemään siihen nurkkaan, jonka vaihtoehtoa he kannattavat. Kussakin nurkassa osallistujat voivat jakaa ensin keskenään ajatuksia, miksi valitsivat kyseisen nurkan ja sitten kertoa kaikille osallistujille. Nurkkaa voi myös vaihtaa kesken kaiken. Jos jossakin nurkassa on paljon ihmisiä, heidät voidaan jakaa kahteen ryhmään. Jos taas joku seisoo yksinään nurkassa, jokeri menee keskustelemaan hänen kanssaan. On tärkeää, että kukin osallistuja saa jakaa ajatuksiaan ja tulla kuulluksi. Avoimessa nurkassa on myös tärkeää, että osallistujat voivat jakaa ajatuksiaan, sillä siellä voi olla hyvinkin erityyppisiä ratkaisuja. (Byréus 1992). 11

12 Rivi Kuten neljän nurkan harjoitus, myös rivi kannustaa ihmisiä seisomaan ajatustensa takana. Harjoituksessa on mahdollista tarkempaan ja enemmän harkittuihin vaihtoehtoihin. Sijoita numerolaput 1-6 lattialle niin, että yksi ja kuusi edustavat ääripäitä. Rivi numeroiden välissä edustaa mielipiteiden vaihtelevuutta kahden ääripään välillä. Esimerkiksi: 1) minusta on hyvin helppoa puhua vanhempieni kanssa tulevaisuudestani ja 6) minusta on hyvin vaikeaa puhua vanhempieni kanssa tulevaisuudestani. Numerot 2-5 ovat siltä väliltä. Rivissä ei pidä olla neutraalia keskikohtaa vaan osallistujien täytyy valita kumpaa mieltä he enemmän ovat. Anna osallistujille hetki aikaa pohtia vaihtoehtoja ennen kuin pyydät heitä siirtymään numeroriviin. Tämän jälkeen osallistujat voivat keskustella vieruskaverien kanssa, miksi valitsivat kyseisen paikan rivissä. Lopuksi perusteluja kerrotaan yhteisesti. (Byréus 1992). Nämä kaksi harjoitusta voivat olla myös alku forum-näytelmälle: jokainen nurkkaus ja numeroryhmä rivissä, voivat muovata keskustelustaan esityksen. Yleisistä väittämistä (vaikeinta koulussa on ) voidaan muovata myös arkipäivässä kohdattu ristiriitatilanne. Vastakohtaisuudet Osallistujien on valittava kahdesta eri vaihtoehdoista se, kumpi on omasta näkökulmasta lähempänä. Vastakkaisuudet voivat olla erilaisia näkökulmia tai asenteita, ne voivat olla esitettynä vaikkapa kuvina tai piirroksina. Osallistujien on valittava vaihtoehdoista jompikumpi, välivaihtoehtoa ei ole. Saman valinnan tehneet keskustelevat keskenään perusteluista. Kahden minuutin keskustelun jälkeen joku ryhmästä tiivistää keskustelun pääkohdat. Kuumat tuolit tai Kädet ylös Tässä harjoituksessa osallistujilla on mahdollisuus harjoitella sanojensa takana olemista ja mielipiteiden vaikuttavuutta. Osallistujat istuvat tuoleilla piirissä. Jokerilla on paperilappuja, joissa on erilaisia ryhmälle sopivia väittämiä. Jokeri esittää väittämän ja henkilö, joka on samaa mieltä väittämän kanssa nousee seisomaan ja vaihtaa paikkaa jonkun toisen asiasta samaa mieltä olleen henkilön kanssa. Paikalleen jääminen kertoo, että on eri mieltä väittämästä tai tarvitsee enemmän aikaa asian pohdintaan. Jokaisen väittämän jälkeen osallistujilla on mahdollisuus perustella, miksi jäi paikalleen tai miksi nousi seisomaan. Jos ryhmässä on joku voimakastahtoinen henkilö, voi olla parempi antaa osallistujien ilmaista mielipiteensä kohottamalla kätensä. Jokeri voi myös pyytää osallistujia sulkemaan silmänsä, jotta toisten mielipiteillä ei olisi vaikutusta omaan mielipiteeseen. (Byréus 1992). 12

13 Jokerin rooli Jokeri toimii linkkinä näyttelijöiden ja yleisön (spect-actors) välissä. Hänen tehtävänä on viedä esitystä eteenpäin. Termi jokeri tulee toisaalta korttipelistä ja toisaalta hänen kyvystään hypätä tilanteesta toiseen. Hän on neutraali henkilö, mutta kuitenkin kuten keskiajan narri, valmis johdattamaan leikkeihin ja viihdyttämään. Hän ei osallistu näytelmään näyttelijänä eikä vaikuta näytelmän juoneen, mutta kysymysten ja ohjaavien toimien avulla vie näytelmän kulkua eteenpäin. Jokerin tehtävänä on: Saattaa yleisön ideat ja ehdotukset mukaan näytelmään Ohjata yleisöä arvioimaan näytelmän ongelmatilanteita Auttaa yleisöä ymmärtämään ja tiedostamaan vaihtoehtoisten ratkaisujen merkitys ja se, kuinka he voivat ottaa niitä käyttöön arkielämässä. Jokeri on hyvin tärkeä henkilö. Hänen täytyy ymmärtää päämäärä, johon harjoituksilla pyritään, ja ottaa myös harjoitusten tuoma vastuu. Seuraavassa on joitakin vinkkejä jokerille: Älä manipuloi tai vaikuta: Jokerin tulee välttää kaikkea toimintaa, joka manipuloi tai vaikuttaa yleisöön. Hänen ei tule vaikuttaa yleisön ratkaisuihin tai alleviivata sellaisia ratkaisuja, jotka eivät tule esille. Jokerin täytyy avata kaikki päätelmät ja keskustelut niin, että syntyviin kysymyksiin yleisö voi vastata yksinkertaisesti kyllä tai ei. Älä tee päätelmiä: Jokerin tulee jättää kaikkien päätelmien tekeminen yleisölle. Hänen täytyy esitellä yleisölle näytelmän säännöt, mutta ei puuttua muuten näytelmän kulkuun. Varo taikaratkaisuja: Jokerin tulee varoa epärealistisia ratkaisuja eli ratkaisuja, jotka eivät ole tosielämän kannalta todenmukaisia tai joilla ei ole merkitystä tosielämässä. Hän voi keskeyttää näyttelijän esityksen, jos hän pitää sitä epärealistisena, ei kuitenkaan niin, että ohjaa näytelmää vaan kysyy yleisöltä, pitävätkö nämä ratkaisua todenmukaisena. Huomioi oma fyysinen oleminen, käyttäytyminen ja nonverbaaliviestintä: Jokerin fyysinen oleminen on hyvin tärkeää. Jokeri ei saa sijoittua fyysisesti osaksi näytelmää tai osaksi yleisöä. Jokerin täytyy olla energinen, jotta yleisö pysyy virkeänä ja ei epäröi. Kysele ja johda keskustelua: Jokerin täytyy johdattaa yleisö sanomaan ääneen ajatuksensa ja reagoimaan näytelmään. (Boal 1979; ACT!). 13

14 Jokerin täytyy pitää mielessään muutamia keskeisiä asioita. Kiinnitä huomiota siihen, miten kysyt kysymyksiä ja mitä sanoja käytät. Jokaiseen kysymykseen täytyy olla olemassa vastaus ja sen täytyy viedä näytelmää eteenpäin. Jokerin ei tule arvioida näkemäänsä, se on spect-actorsien työtä. Mahdollisia kysymyksiä: Mitä juuri näitte? Kuinka kuvailisitte tilannetta henkilölle, joka ei ole nähnyt näytelmää? Oliko nähty ongelma realistinen ja todentuntuinen? Samaistuitko johonkin roolihahmoon? Kuka hahmoista on sorrettu? Kun ratkaisuja on yritetty ja näytelmä on pysäytetty: Yrititkö sitä mitä halusit? Mitä luulet hahmon ajattelevan juuri nyt? Onko tämä realistinen ratkaisu? Ovatko kaikki valmiina jatkamaan näytelmää? Pidä mielessä! Yleisöllä täytyy olla jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, mitä he näkevät näytelmässä. Heidän pitää olla samaa mieltä siitä, mikä on kohdattu ongelma. Jokerin tulee kysyä kysymyksiä ja synnyttää keskustelua näytelmästä ja siinä esille tulleesta sorrosta. Kuitenkin niin, että jokeri ei päätä, mikä ongelma on. Sen sijaan voi kysyä: mitä näitte näytelmässä, mikä on näytelmän pääteema, mistä näytelmä kertoi. Jos yleisö ei uskalla keskeyttää näytelmää, jokeri voi auttaa heitä kysymällä: Onko kaikkien mielestä kaikki hyvin tässä näytelmässä? Tämä saattaa synnyttää keskustelua. Jos näytelmä pysähtyy tai siitä tulee epärealistinen, näytelmän voi keskeyttää. Epäolennaisesta näytelmästä voi olla haittaa osallistujille koko tapahtuman kannalta. Näytelmän väkinäisen läpiviennin sijaan voi käynnistää uuden näytelmän. Jos pyytää yleisöä keskustelemaan ryhmissä tai pareittain, on tärkeää antaa heille mahdollisuus kertoa kommentit ja mielipiteet myös ääneen kaikille osallistujille. Näyttämön rakentaminen Jokerin tulee varmistaa, että näyttämötila mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla forum-teatterikokemuksen. Näyttämön taustan täytyy olla neutraali, jotta se ei vie yleisön huomiota itse näytelmältä. Jokerin täytyy olla sijoittunut niin, että hän näkee näytelmän ja katsojat hyvin. Korkea baarijakkara voisi olla hyvä istuimeksi. Kun näyttelijät eivät esiinny, heidän täytyy olla lavan reunassa ja poissa näyttämöltä. Kun näytelmiä tehdään, ryhmä voi istua yleisönä. Tosin esittävän ryhmän jäsenet eivät saa ottaa osaa näytelmästä käytyyn keskusteluun. On tärkeää, että spect-actorsit voivat muodostaa itse oman näkemyksensä näytelmästä, ilman, että esittävä ryhmä puuttuu tai johdattelee heitä siihen. 14

15 Lava / Näyttämö Näyttelijät Jokeri Forum-teatterin säännöt Spect-actorsit Ennen forum-teatteriesitystä on hyvä käydä läpi muutamia teatterimuotoon liittyviä sääntöjä. Ristiriidan tulee olla ilmeinen. Kohtauksen ja ristiriidan tulee olla realistisia. Kohtauksen on aina päätyttävä konfliktiin. Kohtauksen pituus 3-5 minuuttia. Jokerin täytyy olla puolueeton Älä koskaan esitä itseäsi - roolihahmojen nimien tulee olla muutettuja. Sortajaa ei voi poistaa näytelmästä, vaikka erilaisia ratkaisumalleja tarjotaankin. Sortajaa esittävän näyttelijän on pysyttävä roolissaan ja hän ei saa luovuttaa rooliaan liian helpolla, kun uusia ratkaisumalleja kokeillaan Ongelmiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Voidaan kokeilla useita erilaisia ratkaisuja, joista jotkut voivat sopia osallistujille ja osa ei. (Boal 1979; Boal 2002). 15

16 Muita forum-teatterin menetelmiä Forum-näytelmiä voidaan viedä läpi alkuperäisellä kaavalla, jossa kohtaus esitettään kolme kertaa: ensin kokonaan läpi, toisen kerran pysäyttäen ja kolmannen kerran vaihtoehtoisia ratkaisuja esittäen. Lisäksi voidaan käyttää muitakin teatterin keinoja, jotta spect-actorit ymmärtävät paremmin roolihahmon ajatuksia ja motiiveja. Nämä kaksi seuraavaa menetelmää sopivat käytettäviksi ensimmäisen esityskerran jälkeen. Puhekuplat Jokeri kannattelee kuvitteellista puhekuplaa näyttelijän pään päällä. Sano, mitä roolihahmo ajattelee? Sitten joku spect-actoreista voi kertoa, mitä hahmon päässä liikkuu. Näin voidaan käydä läpi useamman roolin ajatuksia. Harjoituksella saadaan lisätietoa roolista ja hänen toiminnan motiiveista. Se auttaa hahmottamaan myös niitä taustalla olevia vaikutteita, mitkä eivät ehkä tule selvästi esiin näyttelemisessä. Haastattelut Lisätiedon hankkimiseksi roolihahmoja voidaan myös haastatella. Jokeri voi kysyä spect-actorilta: Ketä sinä haluaisit haastatella?, jolloin spect-actor voi kysyä roolilta mitä haluaa. Näyttelijän on vastattava roolissa. Jokeri voi myös keskeyttää näyttelijän ja kysyä yleisöltä, mitä he arvelevat roolin vastaavan kysymykseen. Hyvä keino edetä tilanteessa on kysyä yleisöltä: nyt teillä on lisätietoja, muuttiko tämän näkemystänne tilanteesta? Molempia näistä menetelmistä voidaan käyttää digitaalisen median avulla nähdyn ja koetun jälkiarvioinnissa. (Lue enemmän digitaalisista harjoituksista s. 18) Digitaalinen media forum-teatterissa Tässä osiossa esitellään hankkeen ideaa yhdistää forum-teatteria ja digitaalista mediaa. Seuraavaksi käydään läpi joitakin tapoja ja harjoituksia käyttää digitaalista mediaa. Uusia tapoja ajatella forum-teatteria Perinteisesti forum-teatteri on pitkältikin sitä, mikä tapahtuu parhaillaan, tässä hetkessä. Kyse on skenaarioiden ja ratkaisujen luomisesta, keskusteluista ja arvioimisesta. Osallistujat oppivat tilanteista ja omaksuvat uusia ajattelu- ja toimintamalleja tulevaisuuden vastaavia tilanteita varten. Ne ovatkin juuri niitä etuja, joita tässä hankkeessa halutaan korostaa: näytelmissä tapahtuva ongelmien ratkaisu ja tilanteiden arviointi. Kognitiivisesta näkökulmasta on kuitenkin tarkoitus laajentaa forum-teatterin käyttömahdollisuuksia. Sen sijaan, että forum-teatteritilaisuuksia käsitellään itsellisinä tilaisuuksina, me ehdotamme, että niitä tarkastellaan kolmelta eri tasolta: Kolmen tyyppisiä toimintoja Etukäteistoiminta Toiminta Jälkikäteen tapahtuva toiminta Etukäteistoiminnat voidaan nähdä valmistautumisena forum-teatteritilaisuuteen. Opettaja/ohjaaja voi pyytää nuoria miettimään etukäteen tiettyjä ongelmia (metalähestymistapa). Teemat voivat liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, unelmatyöhön, vanhempien työhön, kiusaamiseen jne. Aiheita voi löytyä vanhempia haastattelemalla, ottamalla valokuvia unelmatyöstä, bloggaamalla jne. Aiheita voidaan lähettää ja vastaanottaa erilaisten sähköisten alustojen kautta. Tämä vaihe helpottaa opettajaa/ohjaajaa tunnistamaan nuorten ongelmat ja koetut ristiriitatilanteet. 16

17 Toinen vaihe, varsinainen toiminta, on forum-teatterin tekeminen, johon nuoret osallistuvat aktiivisesti. Toiminta voi olla perinteinen forum-teatteriesitys tai siihen voidaan yhdistää joitakin digitaalisen median keinoja (katso digitaalisen median harjoitukset s. 18 ja digitaalinen forum-teatteri s.19) Jälkikäteen tapahtuva toiminta on kahden edellisen vaiheen arviointia oppimisen näkökulmasta. Se voi tapahtua heti näytelmän jälkeen tai sitten voidaan odottaa hieman, että ajatukset ovat jäsentyneet. Jälleen on useita tapoja edetä. Aiheeseen voidaan palata luokassa opettajan/ohjaajan johdolla tai virtuaaliympäristössä. Digitaalisen median tuoma lisäarvo Forum-teatterin perusidea on katkaista sorron kierre muuttamalla sorrettujen käyttäytymistä ja toimintaa. Näytelmissä se tehdään esittämällä erilaisia ristiriitoja sisältäviä skenaarioita ja jättämällä tilanteet ilman ratkaisuja. Yleisön eli spect-actorien avulla kokeillaan erilaisia ratkaisumalleja. Tämä luo mahdollisuuksia tarkkailla, kommentoida ja muuttaa hahmojen toimintaa. Kuten sanottua, forum-teatteri tapahtuu paljoltikin nykyhetkessä. Siinä on joitakin valmisteluun liittyviä elementtejä, kuten tapahtumakulkujen ja ongelmien kartoittamista. Sitä seuraa näytelmät ja arviointi, mikä meni hyvin ja mikä taas ei onnistunut niin hyvin. Prosessointi, analyysi ja arviointi rajoittuvat paikalla olevaan ryhmään ja heidän näkemyksiinsä. Osallistujat voivat vaikuttaa näytelmään, mutta he eivät pääse palaamaan uudelleen tilanteisiin ja niiden kulkuun. Niitä ei voi myöskään katsoa uudelleen (perinteinen forumteatteriesityksen arviointi perustuu muistiin). Näyttelijöillä ja spect-actoreilla ei ole mahdollisuutta arvioida omaa suoritustaan ja osallistumistaan jälkeenpäin. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Boalin kehittämän forum-teatterin käytettävyyttä digitaalisen median avulla. Sitä voidaan käyttää ennakkovalmisteluissa ja jälkeenpäin tehtävissä toiminnoissa (tapahtumakulkujen ja ongelmien kartoitus, esitysten arviointi), mutta myös menetelmän modernisoimisessa nuorten maailmaan paremmin sopivaksi. Nuorethan käyttävät digitaalista ja sosiaalista mediaa päivittäin. Videopohjainen oppiminen ja arviointi Seuraavaksi esittelemme videonauhoitusta yhtenä forum-teatterimenetelmän laajentamispyrkimyksenä. Videon avulla tilanteita voidaan jäädyttää ja niitä voidaan prosessoida ja analysoida myöhemmin, kuten forumteatterin sääntöihin kuuluu. Videonauhoitus, yhtenä ratkaisukeskeisenä menetelmänä, on käytössä Marte Meo menetelmässä. Siinä videota käytetään lähtökohtana viestinnän havainnoimisessa ja sen kehittämisessä (www.martemeo.com). Nauhoittamalla näyttelijän kommunikaatiota korostetaan heidän toimintaa ja kehittymistä. Menetelmä auttaa korjaamaan negatiivisia käyttäytymismalleja ja luo positiivisia vaikutuksia korostamalla myönteisiä osa-alueita. Videoita on käytetty kannustavana ja näkyväksi tekevänä työkaluna, joka mahdollistaa näyttelijöiden oman näyttelemisen arvioinnin. Forum-teatterin tarkoitus ei ole kaukana Marte Meo - menetelmästä. Lähtökohtaisesti pääpaino on enemmänkin ongelmassa itsessään, ja ratkaisut keskittyvät positiivisten käyttäytymismallien löytämiseen. Forum-teatterissa arviointi on tehty yleensä heti esityksen jälkeen, kun taas Marte Meossa näyttelijä voi arvioida suoritustaan jonkin ajan kuluttua. Videonauhoitusten käyttö forum-teatterissa tuo siihen arvioinnin ja itseanalyysin tason, jota ei ole perinteisessä forum-teatterissa ollut. Samalla video tuo mukaan käsityksen ajasta, kuinka pitkiä esitykset ja kohtaukset voivat olla. Lisäksi se tuo jotain uutta, nimittäin esitysten ja ratkaisujen hyödyntämisen ja mahdollisen käyttöönoton jonkin toisen ryhmän kanssa. Esimerkiksi nuori, joka ei halua esiintyä ja tuoda omaa ratkaisuehdotusta esille, voi kirjoittaa sen paperille, nauhoittaa tai videoida (toiset voivat näytellä sen). 17

18 Digitaalisen median harjoitukset forum-teatterin digitalisointi Seuraavassa on joitakin esimerkkejä aikaisemmista harjoituksista (arvoharjoitteet, forum-teatterin menetelmät), mutta tällä kertaa digitaalisella medialla lisättynä. Näiden harjoitusten tarkoitukset ja osa-alueet on jo aiemmin kuvattu. Forum-teatteritilaisuuden eri vaiheissa jokeri päättää, kuinka paljon digitaalista mediaa käytetään kunkin kohderyhmän kanssa. Voi olla, että digitaalista mediaa käytetään vain ennakkovalmisteluissa tai osa näytelmistä päätetään nauhoittaa tai sitten sitä voidaan käyttää vain tilaisuuden jälkeen. On mahdollista esitellä nuorille kaikki käytettävissä olevat digitaaliset välineet ja keinot tehdä jälkiarviointia, mutta he voivat valita vain yhden itselle sopivimman tavan. Nuorille voi myös esitellä vain yhden käytettävissä olevan tavan, esimerkiksi YouTuben puhekuplat vaihtoehtoisen mallin esittämiseen. Eri harjoituksia voidaan käyttää esitysten jälkeen tehtävissä toiminnoissa eritasoisesti. Digitaalisia harjoituksia Neljän nurkan harjoitus Harjoitus voidaan tehdä niin, että ryhmällä on käytössä jonkin osallistujan kirjoittama tarina tai ongelmatilanne. Se voidaan antaa tilaisuuden alussa esimerkiksi blogina, kommenttina tai videokommenttina YouTubessa (katso liite II, YouTube-opas ja liite III: Blogi-opas). Rivi Kuten neljän nurkan harjoituksessa, tässäkin voidaan käyttää ryhmän luomia väittämiä vastakohtaisuuksina. Esimeriksi, joku haluaa näyttää huolensa opiskelu-uran valinnassa. Hän voi näyttää nauhoituksen: Minulla on vaikeuksia valita lukion tai ammattikoulun välillä tai hän voi näyttää kuvat lukiosta ja ammattikoulusta. Vastakohtaisuudet Tässä harjoituksessa ryhmän on valittava kahden vastakkaisen ajatuksen tai kuvan välillä. Voit pyytää heitä ottamaan valokuvan digitaalisella kameralla tai matkapuhelimella jostakin mitä he todella inhoavat tai rakastavat. He voivat etsiä myös kuvia internetistä. He voivat lähettää niitä jokerille multimediaviestinä, sähköpostissa tai blogissa. Jokeri voi käyttää niitä haluamallaan tavalla. Puhekuplat Kun forum-teatteri on videoitu ja talletettu jollekin alustalle (YouTube), on monia mahdollisuuksia käyttää puhekuplia varsinkin näytelmän arvioinnissa (katso liite II: YouTube-opas). Tässä ja seuraavissa harjoituksissa on tietenkin tärkeää, että jokeri kertoo tarkasti, mitä ryhmältä odotetaan ja rohkaisee heitä käyttämään puhekuplia. YouTuben puhekuplat YouTubessa on mahdollista editoida ja lisätä puhekuplia ladattuihin videoklippeihin. Jokeri voi valita tiettyjä näytelmäkohtauksia, joihin ryhmäläisiä pyydetään lisäämään ajatuksiaan siitä, mitä näyttelijät ajattelevat. Näitä voidaan lisätä kommentteina videoon. Tämä mahdollistaa osallistujien myöhemmän osallistumisen ja näytelmien arvioinnin, joka taas voi lisätä näkemyksiä ja vaihtoehtoisia malleja ongelmatilanteissa toimimiseen. Kuvitteelliset puhekuplat Kun videoita katsotaan, katsoja voi miettiä, mitä roolihahmot oikein ajattelevat. Katsoja voi laittaa haluttuun kohtaan kommentin esim. kolmen minuutin 25 sekunnin kohtaan lisään puhekuplan, jossa roolihahmo ajattelee Osallistujien on mahdollista nostaa esille tärkeinä pitämiään näytelmän kohtia ja miettiä roolihahmojen motiiveja toimia kulloisellakin tavalla. Jokerilta voi jäädä jokin katsojien reaktio tai huomio huomioimatta, jolloin osallistuja voi itse palata haluamaansa kohtaukseen. Haastattelu Kuten puhekuplissa, haastatteluissakin voi käyttää YouTuben tarjoamia eri mahdollisuuksia. 18

19 Katsojien haastattelut Jokeri voi päättää, missä kohdin käytetään YouTuben puhekuplia ja missä kohdin nauhoitukseen voidaan lisätä haastatteluja. Jokeri voi kysyä katsojilta kysymyksiä, joihin yleisö vastaa tai kommentoi. Nämä voidaan lisätä sopivaan kohtaan nauhoitetta. Haastatteluista yleensä Katsojille voi tulla tunne, että jotkin kohdat näytelmästä vaativat tarkempaa selitystä ja huomiota. He voivat nostaa esille jonkin kohdan näytelmästä, josta haluaisivat kysellä lisää. Toiset katsojat voivat vastata tai kommentoida kysymyksiin ja käynnistää keskustelun. Katsoja yksin tai pieni ryhmä voi tehdä myös koko haastattelun eli sekä kysyä, että vastata kysymyksiin. Keskustelu voidaan nauhoittaa videolle ja lisätä alkuperäiseen nauhoitukseen. Digitaalinen forum-teatteri Tässä osiossa pohditaan teatteriesityksen digitalisoimista ja siihen liittyviä asioita, joita jokerin tulisi huomioida. 1. Harjoittelujakso / ennakkotehtävät Jokerin tehtävät (ja osallistujien) Jokeri päättää, millaisia menetelmiä hän haluaa käyttää forum-tapahtumassa. Käytetäänkö blogia, nauhoitetaanko näytelmät, käytetäänkö YouTubea jne. Valintojen tulee perustua käytettävissä oleviin teknisiin mahdollisuuksiin ja osallistujien taitoihin nähden. Jos vain muutamalla osallistujalla on älypuhelin, niiden varaan ei ehkä kannata laskea. Jos käytössä on digitaalinen videokamera, voi sillä saada laadukkaampaa kuvamateriaalia kuin puhelimien kameralla. Forum-teatteritapahtumaa varten ei tarvitse varta vasten hankkia hienoja digitaalisia välineitä, sillä mieluummin käytetään niitä, mitä jo on olemassa ja mitä osallistujat ovat tottuneet käyttämään. Etukäteen tehtäviä valmisteluja ovat sopivan julkaisualustan luominen YouTubeen, blogin perustaminen tai -tilin luominen (katso liitteet I, II ja III). Osallistujille kannattaa heti alussa esitellä käytössä olevat digitaaliset välineet ja kuinka niitä on ajateltu käyttää tapahtumassa. Forum-teatterin toteuttamiseksi jokerin on kerättävä osallistujilta ongelmia ja ristiriitatilanteita, joita näytelmien avulla yritetään ratkaista. Niitä voidaan kerätä esim. Kerätään paperilapuille kirjoitettuja muistiinpanoja, jotka lähetetään esim. sähköpostilla. Kukin osallistuja kirjoittaa ongelmansa blogiin. Osallistujat ottavat kuvan tai videoklipin ajattelemastaan ongelmasta/ristiriidasta, esim. vaikeudesta päästä unelmatyöhönsä, koulussa kohdatuista vaikeuksista tai ongelmista suhteessa vanhempiin/opettajiin/ opinto-ohjaajiin. 19

20 Seuraavaksi jokeri käy läpi lähetetyt ongelmat. Hän valitsee niistä tähän käyttötarkoitukseen sopivimmat ja sellaiset ongelmat, joissa on kysymyksessä todellinen ongelmatilanne. Ongelmien on oltava sellaisia, että niiden ympärille saadaan rakennettua näytelmä ja siihen erilaisia ratkaisuehdotuksia. Jokerin on kuitenkin muistettava, että lähetyt tilanteet ja kuvaukset voivat ryhmän mielestä sisältää todellisen ongelman, vaikka hän ei itse sitä tarinassa havaitsekaan. Jokeri voi työstää valittujen ongelmakuvausten ympärille synopsiksen, josta käy ilmi tilanne, mitä ja missä tapahtuu sekä roolihahmot. Se voi perustua yhteen osallistujien lähettämään tilanteeseen tai se voi olla kooste useammasta. Osallistujaryhmä voidaan jakaa useampaan pienempään ryhmään, joka kukin kirjoittaa itse vuorosanat ja harjoittelee näytelmän ja lopulta esittää sen toisille ryhmille. Tällä tavoin voidaan harjoitella useita näytelmiä samanaikaisesti ja melko lyhyessä ajassa. Lisäksi kaikki pääsevät osallistumaan. Toinen vaihtoehto on, että jokeri kirjoittaa käsikirjoituksen, jonka muutamat ryhmäläiset näyttelevät. Näyttelijöiksi kannattaa valita vapaaehtoisia, joiden kanssa näytelmää voidaan käydä läpi jo ennakkoon. Tämä tapa voi olla hyvä keino esitellä menetelmää tietynlaisille ryhmille ja osallistujille. Toki esittelyn jälkeen osallistujat voivat itsekin kokeilla näytelmien tekemistä Forum-teatteritapahtuma / esitys a. Johdattelu / lämmittely Ennen tilaisuuden alkua jokerin tulee tarkistaa käytettävissä olevat välineet. Akut, nauhat/muistikortit, äänentoisto jne. Asioiden tarkistus etukäteen vähentää itse tapahtuman aikaista huolehtimista. Myös kameran paikka on hyvä ratkaista ennen esitysten alkua. Olisi tärkeää saada kuvaan niin paljon tapahtumia esityslavalla kuin mahdollista ja myös ihmisten kasvoja ja eleitä. Esitysten aikana kameraa ei tulisi liikutella turhaan, ainoastaan, jos haluaa tallentaa roolihahmon muuttuneen sijainnin tai muun yksityiskohdan, jota ei voitu ennakoida. Nauhoittaminen ja kamera(t) eivät saa viedä päähuomiota itse näyttelemiseltä. Tilaisuuden aluksi jokerin on kerrottava, mitä kuvataan ja mihin kuvia ja tallenteita tullaan käyttämään. Hänen tulee myös hyväksyä, jos joku osallistujista ei halua tulla kuvatuksi. Myös osallistujat voivat ottaa kuvaamisen vastuulleen tai lisätallentaa esim. omilla älypuhelimilla. Jokerin tulee luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri tilaisuuteen, niin että kukin osallistuja kokee pystyvänsä ilmaisemaan itseään ja kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan toisten kuullen ja että ne voidaan myös nauhoittaa. Tunnelmaa luodaan lämmittelyleikkien avulla (kts. s. 10). Niiden aikana kukin osallistuja pääsee osallistumaan, ottamaan kantaa ja muodostamaan mielipiteitä b. Esitys Ennakolta valmistellut tai improvisoidut forum-näytelmät näytellään läpi. Jokeri toimii näyttelijöiden ja spectactoreiden välissä esitellen käyttämiään forum-teatterin menetelmiä (puhekuplat, haastattelut jne.). Jokerin täytyy pitää mielessä, mitä menetelmiä hän aikoo käyttää esityksen jälkeen näytelmiä työstettäessä. Esimerkiksi, jos videolle tehdään puhekuplia, ehkä niitä ei tarvitse tehdä niin paljoa näyttelemisen aikana. Forum-teatteritapahtuma etenee perinteisen forum-teatterin mallilla, jossa näytelmää esitetään useita kertoja, keskeyttäen välillä kysymyksillä ja vaihtaen näyttelijöitä. Tilaisuus päättyy arviointiin. 20

21 3. Prosessi / jälkityöt Jos tapahtumassa on nauhoitettu paljon materiaalia, jokerin tuiee koota ne yhteen pian tapahtuman jälkeen. Tallenteet siirretään kamerasta tietokoneelle. Puhelimilla otetut videot ja valokuvat siirretään joko sähköpostin avulla jokerille tai suoraan YouTubeen. Jokerin täytyy aina varmistaa, että hänellä on editointioikeudet kaikkeen tallennettuun materiaaliin. Hänen olisikin hyvä käydä heti materiaalia läpi mahdollista aineiston tiivistämistä silmällä pitäen ja myöhempää hyödyntämistä ajatellen. Tallennetut videoklipit voivat olla pohjana myöhemmille harjoituksille (puhekuplat, haastattelut) tai sitten forum-näytelmiä voidaan jatkotyöstää internetissä. Näytelmiä voidaan katsella jälkikäteen YouTubessa. Sinne on voitu tallentaa kaikki kohtaukset, ehdotetut ratkaisut, kysymykset ja ehkä myös ensimmäinen versio näytelmästä. Ryhmän kanssa voidaan katsoa kohtauksia uudelleen, jolloin: He voivat pienissä ryhmissä keskustella ja miettiä uusia loppuratkaisuja. Ne voidaan lähettää kommenttina tai julkaista blogissa. Ne voidaan myös näytellä, nauhoittaa ja ladata videokommenteiksi. Osallistujat voivat tuottaa uusia ideoita tekstiviesteillä tai videoina. Näin forum-teatteritapahtuma jatkuu teatteritilan ulkopuollelakin. Jos kommentteja ja ehdotuksia tulee paljon, ryhmä voidaan koollekutsua uudelleen ja osa ehdotuksista voidaan näytellä, jotta nähdään, kuinka ne toimivat käytännössä. Ryhmissä voidaan analysoida tarkemmin nauhoitteita. Jokeri voi kysyä, mikä meni heidän mielestään pieleen lavalla, mikä toimi hyvin, miten näyttelijän kehonkieli vaikutti ilmaisuun jne. Näin osallistujat voivat pohtia syvällisemmin näytelmän esiintuomia pulmia ja katsella niitä hieman eri näkökulmista. Toki on varmasti olemassa muitakin mahdollisuuksia työstää nauhoituksia. Myös edellä kuvattuja voidaan yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi jokerin, ryhmän ja tilanteiden mukaan. Myös käytettävissä oleva aika ja välineet ohjaavat valintoja. 21

22 Sosiaalinen media ja eettisyys Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän käyttöön liittyy useita eettisiä ja lainsäädännöllisiä asioita, jotka on huomioitava lasten ja nuorten kanssa työskennellessä. EDU.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen, oppimisen ja niiden kehittämisen tueksi. Materiaaleja ja työtapoja alasivulta avautuvalle tvtopetuksessa -alasivulle on koottu tietoa sosiaalisen median käyttöehdoista opetuksessa. Näitä suosituksia ja ohjeita voi hyvin noudattaa käytettäessä sosiaalista mediaa forum-teatterin yhteydessä. Tärkein huomioon otettavista laeista on henkilötietolaki (Henkilötietolaki 532/1999). Sen kolmannen pykälän mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Käytännössä kaikkea sellaista tietoa, joka voidaan sitoa luonnolliseen henkilöön, tulee käsitellä henkilötietoina. Saman pykälän mukaan henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, siis tyypillisesti sellaisia toimenpiteitä, joita internet-palveluita tuotettaessa käsitellään. Tällaisten henkilötietojen joukkoa nimitetään laissa henkilörekisteriksi ja tietoja säilyttävää ja käsittelevää toimijaa rekisterinpitäjäksi. Monille sosiaalisen median palveluntarjoajien sivustoille on rekisteröidyttävä. Lapsilla ja nuorilla eikä heidän ohjaajillaankaan ole tämän hankkeen puitteissa minkäänlaista velvollisuutta rekisteröityä ja siten tehdä palvelusopimusta minkään ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Perusperiaate on, että käyttäjän tulee olla 18-vuotias, jotta hän voi itsenäisesti päättää sopimusten teosta. Nuorempien kohdalla huoltajat tekevät sopimukset. Monille sosiaalisen median palveluille on asetettu lisäksi suositusikärajoja. Esimerkiksi Facebookikäraja on 13 vuotta, Myspaceiä ja YouTubea ei suositella alle 13-vuotiaille. sivustolta löytyy lisää tietoa eri palveluiden käyttöehdoista ja ikärajoista. Forum-teatterin käyttö on toki mahdollista ilman mitään sosiaalisen median palveluja. Toinen tärkeä laki internetissä toimiessa on tekijänoikeuslaki (Tekijänoikeuslaki /404). Internetissä julkaistavat valokuvat ovat tekijänoikeudella suojattuja. Tekijänoikeus valokuvien kohdalla kuuluu aina sille, joka kuvan on ottanut. Lisäksi kuvan julkaisuun tarvitaan kaikkien niiden henkilöiden lupa, jotka kuvassa esiintyvät. Jos kuvassa on alaikäisiä lapsia, lupa on kysyttävä heidän huoltajiltaan. Erilaiset äänitteet ja elokuvat ovat myös tekijänoikeudella suojattuja. Niitä ei saa ilman lupaa levittää internetin välityksellä. Lisäksi niiden lataaminen ja välittäminen vertaisverkkojen kautta on laitonta. Kuvien ja äänitteiden ohella myös kirjallinen materiaali on tekijänoikeudella suojattua. Tekstin kopioiminen on sallittua, kunhan ilmoittaa lähteen, josta teksti on otettu. Linkit: Projektin suositukset Kaikki se tieto ja materiaali, mitä forum-teatteritapahtumassa tuotetaan, on luonteeltaan myös henkilöihin sidottua. Näyttelijät ovat tunnistettavissa, mutta he eivät kerro henkilökohtaisuuksia, sillä he näyttelevät jotakin roolia. Toki näytelmien käsikirjoitukset pohjautuvat todellisiin tapahtumiin ja siten niitä voidaan pitää henkilöön kohdistuvana tietona. Jotkin käsiteltävistä aiheista voivat olla henkilökohtaisia ja näyttelijät ja yleisö voivat tuoda esiin henkilökohtaisia näkemyksiään ja tunteitaan. Ensinnäkin ehdotamme, että kaikki esiin tullut tieto pidettäisiin vain ryhmän sisällä. Siksi suosittelemme, että internetissä käytetään rajattuja ryhmiä ja blogeja. Näihin pääsevät osallistumaan vain kutsutut ja hyväksytyt käyttäjät. Kuitenkaan tämäkään ei takaa, että materiaali ei leviäisi internetissä, ja siksi kannattaakin varmistaa, että materiaali täyttää henkilötietolakia koskevat asiat. Materiaali ei saa sisältää arkaluotoista tai väkivaltaista materiaalia. Lisäksi jokerin on pyydettävä alaikäisten osallistujien huoltajilta lupa nauhoittaa ja julkaista materiaalia. 22

23 Jokerin tulee huolehtia materiaaleista ja varmistaa, että ne eivät joudu vääriin käsiin. Lisäksi hänen täytyy tarkkailla materiaalia, että kommentit pysyvät asiallisina ja eivät loukkaa ketään ryhmäläisiä. Osallistujien kanssa tulee keskustella etukäteen materiaalia koskevista rajoituksista ja säännöistä, jotta kaikki voivat niihin sitoutua. Ehkä ryhmä voi itse laatia omat toimintaohjeensa, joita kaikki voivat noudattaa. Nuorten opettaminen käyttämään videoita ja materiaalia asiallisella tavalla täytyy tehdä jo ennakkoon samoin kuin se, miten sosiaalista verkostoa käytettään. On olemassa riski, että tuotettu materiaali päätyy koulukiusaamisen aiheeksi, joten yhteiset säännöt on hyvä olla olemassa ja niitä tulee myös noudattaa. Lisäksi kannattaa ottaa selvää kunkin koulun ja yhteisön omista mahdollisista säännöistä ja rajoituksista esim. kuvaamista, internetin ja sosiaalisen median käyttöä kohtaan. 23

24 24

25 Sanasto Sorrettujen teatteri: Brasilialaisen Augusto Boalin kehittämä teatterimuoto, jonka tavoitteena on muuttaa passiivinen yleisö aktiivisiksi osallistujiksi teatteriesityksessä. Yleensä sorrettujen teatteri on jaettu kolmeen osaan: patsasteatteriin, näkymättömään teatteriin ja forum-teatteriin. Patsasteatterin harjoituksissa ja peleissä osallistujat tekevät kuvia elämästä, tunteista, kokemuksista, sorrosta. Näkymätön teatteri on julkisen tilan teatteria, jossa yleisö osallistuu näytelmään tiedostamatta olevansa osa sitä. Forum-teatteri, katso alla. Forum-teatteri: Forum-teatterissa yleisö voi pysäyttää näytelmän, jos kohtauksessa roolihahmo on kokenut jollakin tavalla sortoa. Yleisönjäsen voi korvata näyttelijän ja viedä näytelmää eteenpäin oman ehdotuksensa mukaan. Näin yleisö osallistuu näytelmään ja vaikuttaa nähtyihin tilanteisiin. Forum-näytelmä: Forum-teatterin yksi versio, jossa koulutettujen näyttelijöiden sijaan ryhmä itse luo oman näytelmänsä ja näyttelee sen eikä ole vain yleisönä. Tämä edellyttää, että näytelmän aihe ja ongelmanasettelu ovat ryhmästä lähtöisin. Näyttelijä: Projektissamme käytämme termiä näyttelijä henkilöstä, joka esiintyy jossakin roolissa. He muovaavat näytelmää, luovat hahmot, joita näyttelevät. Näyttelijän täytyy aina pysyä roolissaan, jotta näytelmästä tulee todentuntuinen ja realistinen. Spect-actor: Spect-actor kuuluu yleisöön. Sen sijaan, että hän olisi passiivinen teatterin katsoja, hän osallistuu aktiivisesti näytelmän kulkuun kysymällä näyttelijöiltä, tekemällä havaintoja esityksestä ja ehdottamalla vaihtoehtoisia ratkaisuja näytelmän kulkuun. Jokeri: Jokeri on pelin johtaja ja näytelmän eteenpäin viejä. Hänen tehtävänä on luoda positiivinen ilmapiiri ja johtaa keskustelua tilanteesta toiseen. Hän kysyy yleisön mielipidettä ja kannustaa vaikuttamaan. Hänen tulee pysyä mielipiteiltään neutraalina henkilönä ja antaa yleisön päättää onko tehdyt ratkaisut hyviä vai huonoja. Ongelmanasettelu: Tilanne, joka sisältää jonkinlaisen ratkaisemattoman tilanteen. Ongelman tulee olla realistinen, jotta yleisö voi samaistua siihen. Arvoharjoite: Arvoharjoitteiden avulla osallistujat ottavat kantaa erilaisiin asioihin, väittämiin ja tilanteisiin. Osallistujia kehotetaan miettimään tilanteita omalta kannaltaan. Lämmittelyharjoitus: Harjoitukset sisältävät kevyitä fyysisiä harjoituksia jään rikkomiseksi osallistujien väliltä ja tunnelman keventämiseksi. Ennakkotehtävä: Tehtävät ja valmistelut, jotka johdattelevat varsinaiseen tilaisuuteen (arvoharjoitteet, lämmittelyharjoitukset, forum-näytelmä). Tarkoituksena on kerätä ongelmanasetteluja ja tietoa osallistujista esim. digitaalisen median välityksellä. Purku: Tehtävät tilaisuuden jälkeen ja arviointi. Reflektoinnin avulla nuoret voivat arvioida aiheita ja ongelmia sekä miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia näytelmien tilanteissa, vaikka eivät itse ehkä menneetkään lavalle mukaan. Reflektointi voidaan tehdä luokassa, kotona, ryhmätyönä tai sosiaalisessa mediassa käytetyistä menetelmistä riippuen. 25

26 Kirjallisuus ja muu materiaali Bo-Kristensen, Mads (2004): Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne: Bidrag til andetsprogsdidaktisk forankring af undervisningens multimediedidaktik. København: DPU (ph.d.-afhandling) Boal, Augusto (1979) : Theatre of the Oppressed. Pluto:London. Boal, Augusto (1992) : Games for Actors and Non-Actors. Routledge:London. Byréus, Katrin (1992) : DU har hovedrollen i dit liv. DRAM Jarvis, Peter (2006): Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. London: Routledge. Johnston, C. (2010): Drama games for those who like to say no. Nick Hern Books. Lave, Jean & Etienne Wenger (1998 [1991]): Situeret læring ved legitim perifer deltagelse. In Hermansen, Mads. Fra læringens horisont en antologi. Århus: Klim, s Raths, Louis Edward (1978): Values and Teaching: Working With Values in the Classroom. Values PR Schmidt, Richard W. (1990): The Role of Consciousness in Second Language Learning In Applied Linguistics, 11, 2, s ACT! (vuosilukua ei tiedossa): Procesmanual til forumspil by ACT! Ability Center for Training Oheiskirjallisuus Boal, Augusto (1995) : The Rainbow of Desire. Routledge:London. Boal, Augusto (1997): The theatre of the Oppressed. in Unesco Courier, nov. 1997, page Boal, Augusto (1998): Legislative Theatre. Routledge:London. Boal, Augusto (2010): Games for Actors and Non-Actors (2nd edition). Routledge:London. Byréus, Katrin (1996): Rubble and Roses-a guide for working with girls groups. KSAN Byréus, Katrin (1998): Courage and strength. Rädda Barnen Byréus, Katrin (2000): Eye of the storm-about independence and dependence. KSAN Byréus, Katrin (2006): BELLA- Rubble and roses 2. KSAN Byréus, Katrin (2010): DU har hovudrollen i ditt liv. Liber (newest edition) 26

27 Liite I: Mallikohtauksia Seuraavissa kolmessa eri kohtauksessa keskitytään kehittämään, harjoittamaan ja luomaan arvointeja tietyistä aihepiireistä. Tarinoita voidaan käyttää, jos ryhmällä ei ole aikaa luoda omia kohtauksia tai jos ryhmän kanssa on tarpeen käyttää neutraaleja tarinoita. Viestintätaidot ja strategiat Osallistujat: juopunut henkilö, matkustaja bussissa. Lyhyt 15 minuutin improvisaatio, jota muut ryhmän jäsenet seuraavat. Juopunut ei kunnioita toisen yksityisyyttä ja on hyvin itsepäinen. Juopunut tulee bussiin ja istuu hyvin lähelle toista matkustajaa ja yrittää käynnistää keskustelun. Matkustajan tehtävänä on miettiä, kuinka vastaa juopuneen käytökseen. Matkustajan täytyy aina yrittää puhua kohteliaasti, välttää kirosanoja ja fyysistä kosketusta. Kohtauksen esittämisen jälkeen spect-actoreita pyydetään kommentoimaan tapahtumia ja ehdottamaan, kuinka he olisivat reagoineet tilanteeseen. Vapaaehtoiset voivat tulla näyttelemään matkustajan roolia ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Diplomatia ja itsevarmuus Lyhyt 15 minuutin improvisaatio, jota muut ryhmän jäsenet seuraavat. Osallistujat: uusi työntekijä, johtaja, työkaveri. Uusi työntekijä on lähetetty toimistoon toisen työntekijän luokse. Tämä työntekijä on hyvin ujo ja esittelee hiljaa uudelle työntekijälle talon tapoja. Johtaja saapuu katsomaan, kuinka uusi työntekijä on päässyt töihin kiinni. Johtaja viittaa puheessaan toiseen työntekijään halventavasti ja loukkaavasti sekä vitsaillen hänen kustannuksellaan. Esimerkiksi huomauttamalla hänen hiusten väristä, painosta, siitä miltä hän näyttää. Uusi työntekijä hyväksyy vitsailun, ainakaan hän reagoi siihen. Johtaja lähtee pois. Tässä vaiheessa uusi työntekijä ymmärtää mitä tapahtui. Toinen työntekijä kertoo, että hän saa kuulla tällaista jatkuvasti. Se kuuluu työpaikan ilmapiiriin. Hän ehdottaa, että koska töissä on nyt tauko, he voisivat poiketa pikaisesti tupakalla pihalla. Kaksi mahdollista loppuratkaisua riippuen uuden työntekijän reaktioista: 1. Uusi työntekijä menee ulos toisen työntekijän kanssa. Tämä kertoo olevansa onnellinen siitä, että hänellä on työpaikka, sillä hänellä on rikosrekisteri, jota hän ei kuitenkaan maininnut töihin tullessaan. 2. Uusi työntekijä ei lähde ulos. Sillä aikaa johtaja palaa ja alkaa arvostella toisen työntekijän tapaa tehdä töitä. Kun toinen työntekijä palaa takaisin, johtaja alkaa taas kiusata häntä ja syyttää huumeiden käytöstä. Hän ei kuitenkaan erota työntekijää, koska silloin hänellä ei olisi ketä kiusata. 27

28 Spect-actorit voivat keskustella, miten uuden työntekijän pitäisi suhtautua kiusaamiseen, mitä keinoja on käytössä ja miten ne onnistuvat. Miten johtajaa voisi lähestyä tästä aiheesta, mitä muita vaihtoehtoja puuttua tilanteeseen voisi olla. Vapaaehtoisia pyydetään lavalle näyttämään, kuinka tilanteessa voisi toimia. Kuinka hallita tunteita? Lyhyt 15 minuutin improvisaatio, jota muut ryhmän jäsenet seuraavat. Kaveri muistuttaa ulkonäöltään häirikköä, joka on käynyt riehumassa nuorisotiloilla, ja hänellä on porttikielto niihin. Nuori tuo mukanaan nuorisotalolle uuden kaverin, mutta nuorisotyöntekijä ei päästä häntä sisälle. Kun nuori kysyy, miksi kaveri ei pääse sisälle, nuorisotyöntekijä toteaa vain, että kyllä sinä tiedät miksi hän ei voi tulla. Nuori ei suostu menemään sisälle ilman kaveria. Hän ehdottaa, että he menevät jonnekin muualle, toiseen nuorisotilaan. Sama tilanne toistuu toisella talolla. Nuori kysyy kaveriltaan, miksi häntä ei päästetä sisälle. Vapaaehtoisia pyydetään lavalle kokeilemaan, miten tilanteesta voisi selvitä. Miten tilanne on ratkaistu ja miten se olisi paremmin ratkaistavissa? (Johnston 2010). 28

29 29

30 30

31 Liite II: YouTube-opas Kirjaudu sisään YouTubeen. Jos sinulla ei ole YouTube-tiliä, katso, kuinka se luodaan: Jos sinulla on Google-tili, voit käyttää sitä YouTubeen kirjautumiseen. Videoiden lataaminen Kun olet kirjautunut, voit ladata oman videosi YouTubeen klikkaamalla lataa video -painiketta. 31

32 32 Valitse tietokoneeltasi videoklippi tai nauhoita se suoraan web-kameralla. YouTube tunnistaa videoformaatin ja konvertoi sen automaattisesti.

33 Asetukset Kun olet ladannut videon, voit asettaa sille käyttörajoituksia ja päättää itse, kuka sitä pääsee katsomaan. Jos valitset julkinen, video on avoinna kaikille. Piilotettu tarkoittaa, että jos tietää suoran linkin videoon, sitä pääsee katsomaan, mutta video ei tule YouTuben hakuun. Yksityinen tarkoittaa, että vain sinä ja sinun kutsumat käyttäjät näkevät videon. Voit lähettää videon linkin niille henkilöille, joiden YouTube-tilin tiedät. 33

34 Editointi Videolistassa näet tuomasi videoklipin ja pääset sitä myös muokkaamaan. Muokkaustilassa voit lisätä siihen tietoja, mutta myös puhekuplia ja erilaisia tekstejä. 34

35 Videomerkinnät puhekuplat ja tekstit Katso, kuinka videomerkintöjä tehdään: Voit pysäyttää kuvan mihin kohtaan tahansa ja liittää merkinnän. Se voi olla puhekupla, huomautus, korostus tai vaikkapa tauko. Voit myös muuttaa fonttia ja sen väriä ja säätää merkintöihin jonkin ajan, jolloin ne ovat näkyvissä. Jos käytät puhekuplia, osoita pieni ympyrä siihen henkilöön, jota tarkoitat, muuten kupla ei ole oikeassa kohdassa videolla. Kun painat julkaise, merkinnät tallentuvat videolle. 35

36 Videon editoiminen Voit muokata laajemminkin lataamaasi videota. Klikkaa Muokkaa video. Yksityiskohtaiset ohjeet YouTubevideoiden muokkaamisesta löytyvät: Videonmuokkausohjelmassa voit yhdistellä eri videoista kokonaisuuksia. Voit leikata videon alkua tai loppua, liittää ääniraidan ja luoda uusia videoita. Voit ottaa YouTubesta sellaisia videoita käyttöösi, jotka on merkitty CC-merkinnällä (Creative Commons). Voit leikata videota ja valita vain sellaisia kohtauksia, joita haluat näyttää toisille. Kun pidät hiirtä videoklipin aikajanan päällä, pääset käyttämään leikkaustyökalua, kääntötyökalua, taikasauvaa (terävyys, kontrasti jne.) 36

37 Voit valita sen osan klipistä, mitä haluat käyttää ja kun tallennat sen, vain valitut osat tulevat näkyviin. Kun olet tyytyväinen, valitse julkaise. Jos videosi on julkinen, toiset voivat laatia siihen videovastineita. Jos se on Piilotettu tai Yksityinen, katsojat voivat lähettää vain kommentteja vastineeksi. 37

38 Lataa sähköpostin kautta Jos et halua laittaa videota julkiseksi, mutta haluat silti, että toiset voivat lähettää videoita omalle tilillesi, voit käyttää Lataa sähköpostin kautta ominaisuutta. Mene tilin asetuksiin. Mene Mobiililaiteasetuksiin. Täältä löydät sähköpostiosoitteen. Kun lähetät videon tähän osoitteeseen, se näkyy sinun omalla tililläsi. Merkitse video piilotetuksi, jos et halua toisten löytävän sitä. Voit tallettaa sähköpostiosoitteen puhelimesi osoitteisiin ja käyttää sitä, kun haluat ladata videon puhelimestasi. Sähköpostiosoitteeseen voivat myös muut lähettää videoita. 38

39 39

40 40

41 Liite III: Blogi-opas Ottaaksesi käyttöön Blogger-blogin, lue viralliset käyttöohjeeet. Sieltä löydät kaikki blogin perustamiseen tarvitsemasi tiedot. Voit katso myös opastusvideon YouTubesta: Kun olet ottanut blogin käyttöön, tee vielä muutamia asetuksia. Kun olet ottanut blogin käyttöön, tee vielä muutamia asetuksia. Klikkaa Ulkoasu - painiketta sinun täytyy olla kirjautuneena käyttäjäksi tehdäksesi tämän. Asetuksissa voi määrittää näkyykö blogisi blogger-listassa tai löytyykö se hakukoneiden esim. Googlen kautta. 41

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala Ennen näiden harjoitusten tekemistä opiskelijoiden olisi hyvä tuntea näytelmän tarina. Voitte esimerkiksi käydä katsomassa

Lisätiedot

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Käytännön tarpeiden, työkalujen, materiaalien ja suositusten kerääminen Gefördert durch This ProfESus project has been funded with support from the European

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Lapsi oman elämänsä päähenkilönä

Lapsi oman elämänsä päähenkilönä Lapsi oman elämänsä päähenkilönä Matkalla aktiiviseen kansalaisuuteen Elina Kataja Varhaiskasvatuksen seudullinen koordinaattori, Hämeenlinnan kaupunki elina.kataja@hameenlinna.fi Kasvatuksen ydinkysymykset

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta.

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta. HARJOITUS: OMAT OIREKETJUNI Tämä harjoitus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelet sinulla esiintyviä oireketjuja. Toisessa osassa yhdistät näitä oireketjuja isommiksi oirekokonaisuuksiksi.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lasten mielipiteiden kuuleminen

Lasten mielipiteiden kuuleminen Lasten mielipiteiden kuuleminen Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa ohjaajille menetelmiä lasten mielipiteiden kuulemiseen. Harjoitusten avulla kerho ja harrastustoimintaa pystytään kehittämään entisestään

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Historianan käyttöopas

Historianan käyttöopas Historianan käyttöopas Historiana on eurooppalaisten ja muualta maailmasta lähtöisin olevien historianopettajien kehittämä sähköinen oppimisympäristö, jonka tarkoituksena on auttaa muita opettajia innostamaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Työpaja Palaa omaan mukavaan aamupäivän ryhmään! 2 Tulevaisuutta esiin - trendinanalyysejä fasilitoiden Fasilitaattori

Lisätiedot