TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014"

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 Toivakan seurakunta Toivakantie TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus

3 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Toivakan seurakunnan ytimessä on hengellinen toiminta: kaikki lähtee siitä. Kirkon perustehtävänä on julistaa evankeliumia, jakaa sakramentit ja palvella seurakuntalaisia kirkollisin toimituksin. Autamme lähimmäisiä (diakonia) ja toimimme kristittyinä myös ylitse seurakunta- ja maarajojen (lähetystyö). Toimimme eriikäisten kanssa ja kehitämme kaikkia ryhmiä kokoavaa toimintaa. Seurakunnassa tämä kokoava toiminta liittyy jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on seurakunnan kehittämistä. Toivakan seurakunta on sitoutunut tähän strategiassaan, jonka kärkenä on ollut rikas jumalanpalveluselämä. Toivakan seurakunta on onnistunut hyvin hengellisessä elämässään. Väitteelle on myös katetta: Toivakan seurakunta sai keväällä 2014 kirkkohallitukselta luovan seurakuntatyön tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo oli 5000 euroa. Kirkkohallituksen perusteluissa mainittiin seuraavaa: Toivakan seurakunta sai tunnustuspalkinnon toiminnan ja seurakuntatyön kehittämisestä pienillä taloudellisilla resursseilla. Kirkkohallituksen mukaan seurakunta toimii vaikeassa tilanteessa laajasti, iloisesti ja elämänmyönteisesti. Toivakan seurakunta juhlisti palkintoa yhteisillä kirkkokahveilla toukokuun lopussa. Työntekijöitä huomioitiin ja seurakunnan pitkäaikaisia luottamushenkilöitä muistettiin seurakuntatyön ansiomerkein 1. adventtina. Osa palkintosummasta rahastoitiin tulevia vuosia varten. Tunnustusrahaston tarkoituksena on palkita yksittäisiä työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia tai erilaisia projekteja pienillä huomionosoituksilla. Palkitseminen kannustaa ja nostaa esille tärkeitä ihmisiä, jotka pyyteettömästi toimivat seurakunnan eteen monin eri tavoin ja lahjoin. Seurakuntavaalit oli toinen merkittävä tapahtuma vuonna Vaaleihin panostettiin aiempia vuosia enemmän ja se palkitsi: Toivakan seurakunnan äänestysprosentti 35,5 % oli valtakunnan 8. korkein; ennakkoäänestysprosentti 26,7% oli maan toiseksi korkein; nuorten äänestysprosentti 33,3% 6. korkein ja äänestysprosentin nousu 8,7% oli ykkönen koko Suomessa. Vaalien menestykseen vaikutti parantunut tiedotus, hyvät ehdokkaat sekä ennakkoäänestyksen vieminen paikalliseen ruokakauppaan. Jumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat pysyneet korkeina. Vuonna 2014 kaikkiin jumalanpalveluksiin osallistui 6190 seurakuntalaista, noin 76 henkeä per tilaisuus. Kirkon tiedotuskeskus huomioi erityisesti 1. adventin osallistujamäärän tiedotteessaan: 2000 hengen Toivakan seurakunnassa Keski-Suomessa peräti joka kymmenes seurakuntalainen tuli ensimmäisenä adventtina kirkkoon. Vuonna 2014 järjestettiin suurempia musiikkitilaisuuksia 14. Niissä oli osallistujia 1943, lähes 140 henkeä per tilaisuus. Tilaisuuksissa esiintyivät muun muassa: Jippu, CHB (Toivakan nuorten bändi), Hanna Ekola, Kuokkalan pelimannit, Saija Tuupanen, Arja Koriseva ja Suvi Särkkä (YV-konsertti), Laura Pyrrö (Jyväskylän Kesä), perhe Lavrenchuk, Tiina Ask & the Great Old Band, Opeleekio ja Maisa & Orginal Sound. Kertomusvuonna Toivakan seurakunta isännöi kaksi suurempaa alueellista tapahtumaa: rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopäivän sekä Kristillisen Eläkeliiton kirkkopyhän ja vuosikokouksen Molemmat tapahtumat keräsivät runsaasti kiitosta vierailijoiden taholta. Seurakuntien rakenneuudistukset ovat yhä alkutekijöissään. Kirkkohallituksen pyynnöstä myös Toivakan seurakunta antoi lausunnon asiasta. Toivakan seurakunnan kanta hallittuun muutosprosessiin on myönteinen ja seurakuntayhtymämalli vaikuttaisi järkevimmiltä vaihtoehdolta, ainakin Toivakan suhteen. Toivakan seurakunnan ja paikallisen helluntaiseurakunnan yhteistyö on ollut läheistä. Opillisten ja eettismoraalisten erimielisyyksien vuoksi yhteistoimintaan on otettu aikalisä. Keskusteluyhteys seurakuntien välillä on kuitenkin säilynyt. Kaikki asetetut tavoitteet eivät kertomusvuonna toteutuneet. Kehityskohteiksi jäivät erityisesti jumalanpalveluselämä (jumalanpalvelusryhmien perustaminen) sekä viestintästrategian rakentaminen. Näiden eteenpäin viemiseksi on jo ryhdytty toimiin. Panu Partanen, kirkkoherra

4 4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2014 toimintatulot olivat ,90, toimintakulut ,48 ja toimintakate ,58. Verotulot yhteensä ,50, josta kirkollisveroa ,10 ja yhteisöveroa ,40. Rahoitustoiminnan kuluista suurimpia ovat verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksut. Verotuskuluja maksettiin 9 515,93 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja maksettiin ,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli ,00 ja eläkerahastomaksu 5 124,00. Kirkon Keskusrahaston toiminta-avustuksia saatiin 9 929,32, josta 4700,00 oli avustusta kirkon äänentoiston uusimiseen ja 5 229,32 Kipa-avustusta. Korkotuottoja kertyi 1 230,41, korkokuluja maksettiin 0,40 ja muita rahoituskuluja 499,92. Vuosikatteeksi muodostui ,40, suunnitelman mukaiset poistot olivat ,30. Vuoden 2014 tulos oli ,10 ylijäämäinen. Tulos on 6 458,10 talousarviossa arvioitua parempi. Toimintatuotot ,90 muodostuivat seuraavista eristä, korvukset ,77 (10,8 % toimintatuotoista), myyntituotot 7 547,81 (7,4 %), maksutuotot , 12 (32,6 %), vuokratuotot ,84 (17,1 %), metsätaloudentuotot ,72 (11,3 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,40 (13,3 %), tuet ja avustukset 4 791,34 (4,7 %) ja muut toimintatuotot 2 890,90 (2,8 %). Toimintakuluista suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut ,81 (61,8 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta ,23 (22,1 %), vuokrakuluista ,17 (1,9 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ,51 (10,0 %), annetuista avustuksista 9 734,84 (1,8 %) sekä muista toimintakuluista ,92 (2,4 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kahden vuoden käyttökokemuksen perusteella voitaneen todeta, että suurimmat alkutaipaleen vaikeudet on ohitettu molempien järjestelmien osalta. Jatkossakin järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Toivakan seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen.

5 5 Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvonmukaisessa kunnossa. Hautakivien oikaisutalkoita jatkettiin. Metsähautausmaalla hautakivien oikaisu saatiin loppuun ja Vanhalla hautausmaalla oikaisutyötä on tehty osastoissa I ja II. Sankarihautausmaan hautakivien tekstit kunnostettiin talkootyönä. Kiinteistötoimi Vuoden 2014 aikana korjaustöitä tehtiin seurakuntakodissa ja Myrskärissä. Seurakuntakodissa korjattiin keittiön ja salin välisen tarjoiluaukon ovet. Myrskärin keittiöön uusittiin keittiökalusteet ja koneet sekä suljettiin ja lämpöeristettiin yhteys keittiön ja halkovaraston välillä. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,73 Muutos % 36,96 36,84 23,15 86,08 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,22 Muutos % 8,48 0,10 6,66 28,64 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 4 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (4) Jäsenet: Läsnäolo Varajäsenet (ei ollut): Karanta, Janne 4 Kautto, Jorma 2 Korhonen, Marja 4 Kuustie Liisa 1 Marttinen, Pentti 3 Nummi, Satu 3 Ojonen, Sointu 4 Puttonen, Ritva 1 Pynnönen, Sirkka 4 Ruokonen, Marianna 3 Staudinger, Jorma pj. 4 Tahvonen, Heli 4 Taipale, Marjatta vpj. 4 Tiainen, Matti 2 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 6 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (6) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 6 Koskinen, Reijo vpj. 4 Juottonen, Tarja 1 Häkkinen, Raija 5 Pirkkanen, Jouko - Korhonen, Marja 6 Tiainen, Matti - Marttinen, Pentti 4 Paavolainen, Jouni 2 Ojonen, Sointu 6 Pynnönen, Sirkka - Torppa, Anneli 6 Järvenpää, Helena - TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajan Pertti Keskinen, KHT, JHTT varahenkilönä Esko Säilä, JHTT

7 7 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen Marja, pj. Bågman Annukka Kekko Anne Oksanen Johanna Sippola Riitta Varajäsenet: Karanta, Janne Nummi Satu Puranen Marika Lukkarinen Arja Ruokonen Marianne DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Saukko, Pentti, pj. Heinonen, Mirja Kuustie Liisa Pynnönen, Sirkka Viinikainen Hanna Varajäsenet: Niemi, Lauri Staudinger, Jorma Tahvonen Heli Nummi Satu Nalli Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Ijäs, Sointu, pj. Jäntti, Sinikka Kautto, Jorma Kähkönen, Yrjö Mäkelä, Helena Varajäsenet Taipale, Marjatta Salonen, Marja-Liisa Puttonen, Ritva Kuustie, Liisa Nykänen, Lahja HENKILÖSTÖ *Partanen, Panu kirkkoherra *Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen asti, opintovapaa *Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) *Jäntti, Sinikka siivooja-vahtimestari (52 %) *Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 8 viikkoa/vuosi) *Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (80 %) *Komulainen, Marja diakoniatyöntekijä (80 %) *Hietala, Miska vs. diakoniatyöntekijä (80 %) *Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) *Soininen, Seppo seurakuntamestari Kirkkoherran vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin opintovapaan sijaisena toimi Suvi Sievänen. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimi Aleksi Soininen. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla olivat Maija Koskinen ja Kimmo Haka. Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 51,6 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 36 vuotta.

8 8 SEURAKUNNAN VÄKILUKU Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä on pienentynyt vuoden aikana 25 henkilöllä (vuonna 2013 väkimäärä pieneni 31). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1917 ja vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä Seurakuntaan muutti 91 (vuonna ) ja seurakunnasta muutti 93 ( vuonna ). Vuoden aikana kuolleita oli 21 ( vuonna ) ja syntyneitä 15 (vuonna ). Kirkkoon liittyi 9 (vuonna ) ja kirkosta erosi 26 (vuonna ). Kirkollisia vihkimisiä oli 6 (vuonna ). Avioeroja 0 (vuonna ). KOULUTUKSET Toivakan seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän koulutuksiin. Helmikuussa 2014 järjestettiin Parahat Evähät jumalanpalveluspäivät Seinäjoella. Päiviin osallistui kirkkoherra Panu Partanen, toimistosihteeri Sointu Ijäs ja neljä muuta luottamushenkilöä/seurakuntalaista. Työntekijät matkasivat toukokuussa Tallinnaan opinto-ja virkistysmatkalle. Matkaan kuului mm. tutustuminen Tallinnan suomalaisen seurakunnan toimintaan. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Tarja Juottonen ja sihteeri Panu Partanen osallistuivat koulutuspäivään, joka järjestettiin Mikkelissä toukokuussa. Toimistosihteeri Sointu Ijäs osallistui Kirjuri-koulutukseen Lahdessa. Kaksi valittua luottamushenkilöä osallistui marraskuussa Hengen uudistus kirkkofoorumiin. Nuorten ekumeeninen matka Saksaan ei toteutunut järjestäjien toimesta, se peruttiin. Koulutusvaroihin varatulla summalla päätettiin tukea nuorten matkaa Toisenlainen Wappu gospel-tapahtumaan, joka järjestettiin Ylivieskassa. Työntekijät osallistuivat koulutussuunnitelman mukaisille neuvottelu- ja johtamispäiville. Lisäksi nuorisotyönohjaaja Minna Kivimäki osallistui Ilmaisun iloa hartauksiin koulutukseen sekä lastenohjaaja Eija Kinnunen Ilmaisun iloa jumalanpalveluksiin -koulutukseen. Molemmat järjestettiin Jyväskylän kristillisellä opistolla. Kirkkoherra osallistui syksyllä hengellisen johtajuuden retriittiin Orivedellä.

9 9 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Olemme läsnä, annamme aikaa Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Ehtoollisyhteys Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

10 10 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Rikas jumalanpalveluselämä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Sitova toiminnallinen tavoite - Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä ja siihen kouluttautumista henkilöstön kehittämissuunnitelman avulla. Lähetään sekä työntekijöitä ja luottamushenkilöitä Parahat eväät - Jumalanpalveluspäiville Seinäjoelle helmikuussa Selvitetään mahdollisuus perustaa toiminnallinen kannatusrengas seurakuntatyön tukemiseksi - Yrityssponsoreiden käyttäminen mm. konserttien ja leirien järjestämisessä - Syksyn 2014 kirkollisvaaleihin panostetaan hallinnossa ja viestinnässä. - Perustetaan vapaamuotoinen mietintäryhmä vaalien profiilin nostamiseksi ja hyvien ehdokkaiden rohkaisemiseksi. Arviointitapa/mittari - Palaute jumalanpalveluspäivistä ja opitun soveltaminen seurakuntaelämään - Onko kannatusrenkaan toteuttaminen mahdollista? Jos on, miten se onnistui? - Yritysten suhtautumisen arviointia, saatiinko sponsoreita ja mihin tilaisuuksiin? - Miten vaalit onnistuivat, miten saatiin ehdokkaita määrällisesti ja näkyvyyttä? Toteutuneen arviointia - Seinäjoen koulutuspäivät olivat onnistuneet, osallistujia 6 hlöä. - Jumalanpalveluselämän kehittäminen on pitkäjänteistä, merkittävät kulttuurin muutokset odotuttavat, vaikkakin painopiste rikas jumalanpalveluselämä on monin tavoin jo toteutunut. Työ jatkuu. - Kannatusrenkaan selvittäminen vielä kesken. - Yhteistyötä yrityksien kanssa tehtiin ja saatiin mm. yksittäisiä tavaralahjoituksia (villasukkakirkko). Laajempi ja järjestelmällisempi yhteistyö vielä puuttuu. - Vaalit onnistuivat erinomaisesti, ainoastaan ehdokkaiden määrä (21) oli odotettua alempi. - Vaalit saivat runsaasti sekä paikallista että valtakunnallista julkisuutta. - Toivakan äänestysprosentti nousi valtakunnan eniten 8,7- prosenttiyksikköä ( ,8% / ,5%).

11 11 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA TOIMITUKSET TOIMINTA-AJATUS Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön - Jumalanpalveluselämä ei rajoitu vain kirkkoon. Tehdään selvemmin tiettäväksi kaikkeen seurakuntaelämään, että seurakunnan tilaisuuksiin kuuluu alku- ja/tai loppuhartaus. - Kastekoteihin jaetaan lastenraamatut. Keskustellaan samalla kotihartauksista mm. iltarukouksen opettamisesta lapselle. - Korostetaan toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Kutsutaan niiden kautta seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan muuhun jumalanpalveluselämään. Toimitusten laadukas hoitaminen antaa myönteisen kuvan seurakunnasta ja sen toiminnasta. - Työntekijöiltä ja muilta seurakuntalaisilta saatu palaute, pidettiinkö hartaudet säännönmukaisesti? - Jaettiinko lastenraamatut?, kokemukset kastekeskusteluista. - Seurataan sitä, miten aktiivinen kutsuminen vaikuttaa suru- ja kastekotien kirkossa käyntiin. - Perustetaan jumalanpal-velusryhmä, jossa mukana seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä - - Mitenkä jumalanpalvelusryhmän ja työnteki- jöitä. Ryhmä toteuttamassa perustaminen ja toiminta onnistui? ja suunnittelemassa jumalanpalveluksia. - Toivakan seurakunnan jumalanpalveluselämä on kehittynyt ja se on kerännyt kiitosta, myös paikkakunnan ulkopuolelta. Resurssit huomioiden toiminta hyvin aktiivista. - Hartauksia on pidetty säännöllisesti, tosin niiden sisältöä voidaan kehittää. Ehtoollisyhteyttä korostettava. - Lastenraamatut jaettu kastekoteihin, vastaanotto hyvä. Kastekeskusteluiden rooli korostuu entisestään muiden kontaktien vähentyessä. Keskusteluiden yhteys toimintaan tärkeä (mm. perhekerho). - Kasteperheet osallistuvat jumalanpalveluksiin harvoin, omaiset vastaavasti paljon useammin. - Jumalanpalvelusryhmiä ei ole vielä perustettu. Tavoitteena aloittaa niiden toiminta syksyllä 2015.

12 12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Internetin ja Somen kehittäminen siten, että sisällöissä olisi myös hartaudellista aineistoa, ei pelkkää tiedotusta - jumalanpalvelus verkossa. - Myönteinen, rohkea ja selkeä viestintä viikoittaisesta jumalanpalveluselämästä, ei keskitytä pelkästään suuriin tapahtumiin. - Syntyikö hengellistä aineistoa Internetiin ja käytettiinkö sitä? Seurakuntalaisilta saatu palaute. - Kävijämäärien seuraaminen, viestinnän säännöllisyyden, ajanmukaisuuden ja palautteen analysointi. - Hartaudellinen aineisto yhä ohutta Toivakan seurakunnan nettisivuilla ja Somessa. Seurakuntalaisten palaute nettisivuista vähäistä, Some-näkyvyys hyvä (vajaa 600 FB- tykkääjää ). - Seurakuntaan toimintaan osallistuttu jälleen runsaasti, viestinnällä vaikutusta tähän. Jälleen voidaan todeta: seurakunnan kokoon ja resursseihin nähden viestintä vähintäänkin tyydyttävää. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme - - Seurakunnan viestintästrategian päivittäminen, mahdollisesti nettisivujen uusiminen tai vähintäänkin uudistaminen. - Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sitouttaminen viestintään; jokainen kantaa vastuuta tiedon jakamisesta. Hyvä viestintä on seurakuntalaisten palvelemista. - Onnistuttiinko viestintästrategian laatimisessa ja hyödyntämisessä? Miten nettisivut? - Järjestettiinkö viestintäkoulutusta tai keskustelutilaisuuksia aiheesta? Miten sitouttaminen onnistui? - Viestintästrategian laatinen ei toteutunut kertomusvuonna, nettisivut ennallaan. Viestinnän strategiaa sittemmin viety askel eteenpäin. - Ei toteutunut kertomusvuonna, mutta viestintäkoulutusta järjestettiin uusille luottamushenkilöille maaliskuussa Prosessi joka tapauksessa etenee.

13 13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Jumalanpalveluksessa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 8-10 krt/v. - Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Hengellisiä lauluja käytetään jumalanpalveluksessa 4-6 krt/v. - Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? - Kuinka monessa jumalanpalveluksessa käytettiin hengellisiä lauluja? Seurakuntalaisilta saatu palaute jumalanpalvelusten musiikista. - Vapaaehtoinen muusikko/ryhmä mukana 20 jumalanpalveluksessa. - Jumalanpalveluksissa käytettiin monipuolista musiikkia. - Hengellisiä lauluja käytettiin jumalanpalveluksissa 8 kertaa. Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki - Järjestetään eri sukupolvet tavoittava kirkkohetki Mikkelinpäivänä. - Toteutuiko suunnitelma sukupolvet yhdistävästä kirkkohetkestä - Seurakuntalaisilta saatu palaute. -Eri sukupolvet tavoittava kirkkohetki järjestettiin Mikkelinpäivänä. - Seurakuntalaisilta saatu palaute oli hyvää ja kannustavaa.

14 14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISO-, VARHAISNUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTA-AJATUS Lähtökohtana on kasteopetus. Tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua sekä auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena. Saada mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan sekä järjestää toimintaa myös muille. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia - Koululaiset osallistuvat koululaiskirkkojen järjestämiseen - 2 krt/kausi - Koululaisjumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 4 (pääsiäinen, kevät-, syys-, ja joulukirkko). Rikas jumalanpalveluselämä (sisältää muutakin kuin pelkän pääjumalanpalveluksen) - Nuorten bändi tai nuoria mukana valmistelemassa ja toteuttamassa jumalanpalvelusta - Rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa ja kummiensa osallistaminen jumalanpalveluksiin - Tuliko koululaisilta ohjelmaa ja millaista? - Mitä ja miten? - Oppilaat ovella vastaanottamassa, tekstienja esirukouksen lukua (mahdollisuus osallistua valmisteluun). Musiikinopettaja järjesti laulajat ja soittajat. Yhteistyötä valmistelussa voisi olla enemmänkin. Tämä osittain resurssipulaa ja nuorisotyönohjaajan osa-aikaisuudesta johtuvaa. - Tämä osa-alue aikalailla lapsenkengissä. Rippikoululaisia ja vanhempia ei juurikaan osallisteta jumalanpalveluksiin. Vanhempia osallistuu aika vähän riparilaisten jumalanpalveluksiin, tuovat lähinnä nuoret paikalle. Kummit konfirmaatiossa siunaamassa tämä toimii. Syksyllä pyydettiin ensimmäisen kerran kummeja ja isovanhempia mukaan aloitusmessuun muutama tuli paikalle. - Leiri 1 3- luokkalaisille sekä 4 6-luokkalaisille. - Toteutuiko - Kesällä pidettiin 2 leiriä, joissa molemmissa oli n. 40 lasta. Adventtileirillä 25 lasta. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta - 2 vanhempainiltaa rippikoululaisten vanhemmille. - Toteutuiko? - Rippikoululaisten vanhemmille pidettiin syksyllä riparin infoilta yhdessä riparilaisten kanssa ja kesällä leirillä vierailuilta. Pelkästään vanhemmille tarkoitettua tilaisuutta ei järjestetty nuorteniltaa vuodessa. - Montako oli? - Nuorteniltoja oli yhteensä 30, joista osa oli nuorten itsensä pitämiä.

15 15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 LAPSITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Rikas jumalanpalveluselämä Sitova toiminnallinen Arviointitapa/mittari tavoite - - Mukulamessu ( viimeksi - - Toteutuuko ja paljonko toteutettu v.2001). osallistujia, miten suunnittelu toimi, - toteutuiko yhteistyö? Lasten kirkko yhteistyössä - - Miten kirkkohetki toteutui? päivähoidon kanssa (jokin muu teema kuin kevät ja joulukirkko) Päiväkerhojen pysyvyys srk- kodilla, Kotisillassa ja Kankaisilla Perhekerhon toiminta vertaistukena Säilyykö päiväkerhot ennallaan? Paljonko on lapsia? Kuinka paljon uusia perheitä on tullut perhekerhoon? Toteutuneen arviointia -Mukulamessu ei toteutunut. Syitä mm. vaikeus löytää sopiva ajankohta, ajan ja suunnittelun puute, ei kerätty suunnittelutiimiä. - Luontokirkko toteutui hienosti Silanterin torpan pihassa. Mukana kaikki kunnan päivähoidon lapset ja aikuiset, uusi yksityinen päiväkoti Kompassi, Päiväja perhekerhon porukkaa. -Päiväkerhot ennallaan (srk- koti, Kankainen, Kotisilta). - Päiväkerhossa tilastojen mukaan v.2014 yht. 91 lasta. Kotihoidosta 87; perhepäivähoidosta 4. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta - - Lasten päiväleirit ja eskarien yön yli leiri. - Kysely perheille kuinka ovat saaneet tiedon perhekerhosta? - Toteutuiko leiri? Mistä rahoitus? Saatiinko rahoitusta? Perhekerhossa: aikuisia 233, lapsia 330, uusia perheitä 5. - Kyselyä perheille ei ole vielä suoritettu. - Leirit toteutuivat Paloisilla. Lasten leireillä yht. 41 (3-5v) lasta, eskari-ikäisiä 15. Vanhemmat maksoivat leirimaksun 10, 15. Muuta rahoitusta ei tarvittu.

16 16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 DIAKONIATYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti tulee olla läsnä siellä minne muu apu ei yllä ja missä on sairautta, rikkinäisyyttä, epätoivoa, yksinäisyyttä tai epäonnistumisia. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisenrakkaudesta ja siitä, että jokainen on tärkeä. Tehtävänä on myös kasvattaa ihmisiä huomaamaan jokaisen vastuu lähimmäisestä. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia - Järjestetään lähimmäisen päivä. - Kerätään palaute - Lähimmäisen päivä toteutui ja sai hyvää palautetta. Rikas jumalanpalveluselämä - Villasukkakirkko (useita neulomisiltoja ennen sitä), tuotokset jaetaan eteenpäin - Saatiinko sukkia, lapasia, säärystimiä jne. eteenpäin vietäväksi? - Villasukkakirkko toteutui erittäin hyvin, ja tuotto jaettiin vähäosaisille sekä ikäihmisille palvelutalolla. - Useat muut toiminnot eivät toteutuneet työntekijän poissaolon/vaihdoksen vuoksi. Huomioimme vanhukset - Järjestetään diakoniatalkoot keväällä ja syksyllä( täsmätalkoot yksinäiselle tai sairaalle apua tarvitsevalle) - Saimmeko talkoot järjestettyä? - Suunnitellut talkoot eivät toteutuneet edellä mainituista syistä.

17 17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Neljä (4) lähetyspyhää vuodessa (yksi lähetyspyhä toteutetaan nuorten kanssa) - Molemmat nimikkolähetit osallistuvat kerran vuodessa jumalanpalvelukseen. - Rukoillaan jokaisessa jumalanpalveluksessa nimikkolähettien puolesta, ja nimikkolähettien rukousaiheita otetaan esirukoukseen. - Toteutuiko 4 lähetyspyhää, joiden yhteydessä lähetyslounas keväällä ja syksyllä? - Olivatko Ilomäen perhe ja Eila Murphy mukana jumalanpalveluksessa? - Minkälaisia rukousaiheita nimikkoläheteillä oli? - Tavoitteet saavutettiin: lähetyspyhiä oli neljä, yksi yhdessä nuorten kanssa, kolmessa oli lähetyslounas - Tavoite saavutettiin: Ilomäen perhe oli mukana 6.1. ja Eila Murphy Rukousaiheina omat lähetyskentät ja henkilökohtaiset elämäntilanteet Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana - Pyrimme täyttämään rahalliset nimikkosopimusvelvoitteet. - Järjestämme tasaustempauksen viikolla Suomen Lähetysseura Sansa Vapaaehtoisen seurakuntakannatuksen kokonaistavoite Sopimusten velvoitteet ylitettiin: SLS 5882, Sansa Seurakuntakannatus selviää huhtikuussa *) - Tasaustempaus järjestettiin (toteuma) 2014 (tavoite) 2013 (toteuma) Varainkeruu Tapahtumia Lähetyslounaita Osallistujia Varainkeruu 2014: - sis. Toivakan seurakunnan talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, yht Suomen Lähetysseuralle: (TA) + varainhankinta 2 883,93 + kirkkokolehdit nimikkoläheteille 298,30 = 5 882,23. - Sansa/Eila Murphy: (TA) + varainhankinta 2 882,65 + kirkkokolehdit nimikkolähetille 298,30 = 4 680,95 - luku ei sisällä muita kirkkokolehteja eikä Kauneimpien joululaulujen tuloja *) Vapaaehtoinen seurakuntakannatus arvioidaan lähetystyön tilastojen valmistuttua huhtikuussa.

18 18 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat Käyttötalousosan toteutumavertailu Tuloslaskelma n toteuma 28 Verotulojen erittely 29 Rahoituslaskelman toteuma 30 Tuloslaskelman tunnusluvut 31 Rahoituslaskelman tunnusluvut 32 Taseen tunnusluvut 33 Tilikauden tuloksen käsittely 34 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 35 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 36 Taseen vertailu edellisvuoteen 37 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstötilinpäätös 38 Tilikauden palkat ja palkkiot 39 Vakuutukset 40 Pysyvien vastaavien erittely 41 Poistosuunnitelma 42 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 43 Laskelma hautainhoidon vastuista 44 Leasing-vuokrasopimukset 45 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 48 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 49

19 19 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Kirkolliset vaalit Toimintatuotot (ulkoiset) TA kuluva 2014 Toteuma 2014 Yli-ali Toimintakulut (ulkoiset) 2 500, ,45 96,55 96,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 500, ,45 96,55 96,1 T-% Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 500, ,45 96,55 96,1 Sisäiset vyörytyserät , ,45 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 500,00 0, ,00 0, Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) -500,00 500,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 4 055, ,76 1,24 100,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 055, ,76 501,24 87,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 4 055, ,76 501,24 87,6 Sisäiset vyörytyserät , ,76 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 4 055,00 0, ,00 0, Tal. ja henk.hallin Toimintatuotot (ulkoiset) , , ,82 82,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06-796,06 101,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,88 104,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,88 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,88 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0, ,00 0, Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot (ulkoiset) -750, , ,00 313,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 559,61 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,61 89,3

20 20 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,61 89,3 Sisäiset vyörytyserät 1 625, ,84 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,23 533,77 97, Khranvir/muu yl.hall Toimintatuotot (ulkoiset) -250,00-863,00 613,00 345,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98-725,98 102,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,98-112,98 100,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,98-112,98 100,3 Sisäiset vyörytyserät , ,98 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0, ,00 0, Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , , ,87 104,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,87-426,87 101,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,87-426,87 101,2 Sisäiset vyörytyserät , ,59 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , , ,46 237, Jumalanpalveluselämä Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -750,00 750,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,51 296,49 98,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,49 94,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,49 94,7 Sisäiset vyörytyserät 9 984, ,24 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , , ,75 145,0

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16)

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) Kneuv. 04.12.2013 Kvalt. 18.12.2013 2 Toivakan seurakunnan toiminnalliset tavoitteet Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 2 (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 7 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot