TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014"

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 Toivakan seurakunta Toivakantie TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus

3 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Toivakan seurakunnan ytimessä on hengellinen toiminta: kaikki lähtee siitä. Kirkon perustehtävänä on julistaa evankeliumia, jakaa sakramentit ja palvella seurakuntalaisia kirkollisin toimituksin. Autamme lähimmäisiä (diakonia) ja toimimme kristittyinä myös ylitse seurakunta- ja maarajojen (lähetystyö). Toimimme eriikäisten kanssa ja kehitämme kaikkia ryhmiä kokoavaa toimintaa. Seurakunnassa tämä kokoava toiminta liittyy jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on seurakunnan kehittämistä. Toivakan seurakunta on sitoutunut tähän strategiassaan, jonka kärkenä on ollut rikas jumalanpalveluselämä. Toivakan seurakunta on onnistunut hyvin hengellisessä elämässään. Väitteelle on myös katetta: Toivakan seurakunta sai keväällä 2014 kirkkohallitukselta luovan seurakuntatyön tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo oli 5000 euroa. Kirkkohallituksen perusteluissa mainittiin seuraavaa: Toivakan seurakunta sai tunnustuspalkinnon toiminnan ja seurakuntatyön kehittämisestä pienillä taloudellisilla resursseilla. Kirkkohallituksen mukaan seurakunta toimii vaikeassa tilanteessa laajasti, iloisesti ja elämänmyönteisesti. Toivakan seurakunta juhlisti palkintoa yhteisillä kirkkokahveilla toukokuun lopussa. Työntekijöitä huomioitiin ja seurakunnan pitkäaikaisia luottamushenkilöitä muistettiin seurakuntatyön ansiomerkein 1. adventtina. Osa palkintosummasta rahastoitiin tulevia vuosia varten. Tunnustusrahaston tarkoituksena on palkita yksittäisiä työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia tai erilaisia projekteja pienillä huomionosoituksilla. Palkitseminen kannustaa ja nostaa esille tärkeitä ihmisiä, jotka pyyteettömästi toimivat seurakunnan eteen monin eri tavoin ja lahjoin. Seurakuntavaalit oli toinen merkittävä tapahtuma vuonna Vaaleihin panostettiin aiempia vuosia enemmän ja se palkitsi: Toivakan seurakunnan äänestysprosentti 35,5 % oli valtakunnan 8. korkein; ennakkoäänestysprosentti 26,7% oli maan toiseksi korkein; nuorten äänestysprosentti 33,3% 6. korkein ja äänestysprosentin nousu 8,7% oli ykkönen koko Suomessa. Vaalien menestykseen vaikutti parantunut tiedotus, hyvät ehdokkaat sekä ennakkoäänestyksen vieminen paikalliseen ruokakauppaan. Jumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat pysyneet korkeina. Vuonna 2014 kaikkiin jumalanpalveluksiin osallistui 6190 seurakuntalaista, noin 76 henkeä per tilaisuus. Kirkon tiedotuskeskus huomioi erityisesti 1. adventin osallistujamäärän tiedotteessaan: 2000 hengen Toivakan seurakunnassa Keski-Suomessa peräti joka kymmenes seurakuntalainen tuli ensimmäisenä adventtina kirkkoon. Vuonna 2014 järjestettiin suurempia musiikkitilaisuuksia 14. Niissä oli osallistujia 1943, lähes 140 henkeä per tilaisuus. Tilaisuuksissa esiintyivät muun muassa: Jippu, CHB (Toivakan nuorten bändi), Hanna Ekola, Kuokkalan pelimannit, Saija Tuupanen, Arja Koriseva ja Suvi Särkkä (YV-konsertti), Laura Pyrrö (Jyväskylän Kesä), perhe Lavrenchuk, Tiina Ask & the Great Old Band, Opeleekio ja Maisa & Orginal Sound. Kertomusvuonna Toivakan seurakunta isännöi kaksi suurempaa alueellista tapahtumaa: rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopäivän sekä Kristillisen Eläkeliiton kirkkopyhän ja vuosikokouksen Molemmat tapahtumat keräsivät runsaasti kiitosta vierailijoiden taholta. Seurakuntien rakenneuudistukset ovat yhä alkutekijöissään. Kirkkohallituksen pyynnöstä myös Toivakan seurakunta antoi lausunnon asiasta. Toivakan seurakunnan kanta hallittuun muutosprosessiin on myönteinen ja seurakuntayhtymämalli vaikuttaisi järkevimmiltä vaihtoehdolta, ainakin Toivakan suhteen. Toivakan seurakunnan ja paikallisen helluntaiseurakunnan yhteistyö on ollut läheistä. Opillisten ja eettismoraalisten erimielisyyksien vuoksi yhteistoimintaan on otettu aikalisä. Keskusteluyhteys seurakuntien välillä on kuitenkin säilynyt. Kaikki asetetut tavoitteet eivät kertomusvuonna toteutuneet. Kehityskohteiksi jäivät erityisesti jumalanpalveluselämä (jumalanpalvelusryhmien perustaminen) sekä viestintästrategian rakentaminen. Näiden eteenpäin viemiseksi on jo ryhdytty toimiin. Panu Partanen, kirkkoherra

4 4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2014 toimintatulot olivat ,90, toimintakulut ,48 ja toimintakate ,58. Verotulot yhteensä ,50, josta kirkollisveroa ,10 ja yhteisöveroa ,40. Rahoitustoiminnan kuluista suurimpia ovat verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksut. Verotuskuluja maksettiin 9 515,93 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja maksettiin ,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli ,00 ja eläkerahastomaksu 5 124,00. Kirkon Keskusrahaston toiminta-avustuksia saatiin 9 929,32, josta 4700,00 oli avustusta kirkon äänentoiston uusimiseen ja 5 229,32 Kipa-avustusta. Korkotuottoja kertyi 1 230,41, korkokuluja maksettiin 0,40 ja muita rahoituskuluja 499,92. Vuosikatteeksi muodostui ,40, suunnitelman mukaiset poistot olivat ,30. Vuoden 2014 tulos oli ,10 ylijäämäinen. Tulos on 6 458,10 talousarviossa arvioitua parempi. Toimintatuotot ,90 muodostuivat seuraavista eristä, korvukset ,77 (10,8 % toimintatuotoista), myyntituotot 7 547,81 (7,4 %), maksutuotot , 12 (32,6 %), vuokratuotot ,84 (17,1 %), metsätaloudentuotot ,72 (11,3 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,40 (13,3 %), tuet ja avustukset 4 791,34 (4,7 %) ja muut toimintatuotot 2 890,90 (2,8 %). Toimintakuluista suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut ,81 (61,8 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta ,23 (22,1 %), vuokrakuluista ,17 (1,9 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ,51 (10,0 %), annetuista avustuksista 9 734,84 (1,8 %) sekä muista toimintakuluista ,92 (2,4 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kahden vuoden käyttökokemuksen perusteella voitaneen todeta, että suurimmat alkutaipaleen vaikeudet on ohitettu molempien järjestelmien osalta. Jatkossakin järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Toivakan seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen.

5 5 Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvonmukaisessa kunnossa. Hautakivien oikaisutalkoita jatkettiin. Metsähautausmaalla hautakivien oikaisu saatiin loppuun ja Vanhalla hautausmaalla oikaisutyötä on tehty osastoissa I ja II. Sankarihautausmaan hautakivien tekstit kunnostettiin talkootyönä. Kiinteistötoimi Vuoden 2014 aikana korjaustöitä tehtiin seurakuntakodissa ja Myrskärissä. Seurakuntakodissa korjattiin keittiön ja salin välisen tarjoiluaukon ovet. Myrskärin keittiöön uusittiin keittiökalusteet ja koneet sekä suljettiin ja lämpöeristettiin yhteys keittiön ja halkovaraston välillä. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,73 Muutos % 36,96 36,84 23,15 86,08 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,22 Muutos % 8,48 0,10 6,66 28,64 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 4 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (4) Jäsenet: Läsnäolo Varajäsenet (ei ollut): Karanta, Janne 4 Kautto, Jorma 2 Korhonen, Marja 4 Kuustie Liisa 1 Marttinen, Pentti 3 Nummi, Satu 3 Ojonen, Sointu 4 Puttonen, Ritva 1 Pynnönen, Sirkka 4 Ruokonen, Marianna 3 Staudinger, Jorma pj. 4 Tahvonen, Heli 4 Taipale, Marjatta vpj. 4 Tiainen, Matti 2 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 6 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (6) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 6 Koskinen, Reijo vpj. 4 Juottonen, Tarja 1 Häkkinen, Raija 5 Pirkkanen, Jouko - Korhonen, Marja 6 Tiainen, Matti - Marttinen, Pentti 4 Paavolainen, Jouni 2 Ojonen, Sointu 6 Pynnönen, Sirkka - Torppa, Anneli 6 Järvenpää, Helena - TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajan Pertti Keskinen, KHT, JHTT varahenkilönä Esko Säilä, JHTT

7 7 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen Marja, pj. Bågman Annukka Kekko Anne Oksanen Johanna Sippola Riitta Varajäsenet: Karanta, Janne Nummi Satu Puranen Marika Lukkarinen Arja Ruokonen Marianne DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Saukko, Pentti, pj. Heinonen, Mirja Kuustie Liisa Pynnönen, Sirkka Viinikainen Hanna Varajäsenet: Niemi, Lauri Staudinger, Jorma Tahvonen Heli Nummi Satu Nalli Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Ijäs, Sointu, pj. Jäntti, Sinikka Kautto, Jorma Kähkönen, Yrjö Mäkelä, Helena Varajäsenet Taipale, Marjatta Salonen, Marja-Liisa Puttonen, Ritva Kuustie, Liisa Nykänen, Lahja HENKILÖSTÖ *Partanen, Panu kirkkoherra *Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen asti, opintovapaa *Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) *Jäntti, Sinikka siivooja-vahtimestari (52 %) *Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 8 viikkoa/vuosi) *Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (80 %) *Komulainen, Marja diakoniatyöntekijä (80 %) *Hietala, Miska vs. diakoniatyöntekijä (80 %) *Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) *Soininen, Seppo seurakuntamestari Kirkkoherran vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin opintovapaan sijaisena toimi Suvi Sievänen. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimi Aleksi Soininen. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla olivat Maija Koskinen ja Kimmo Haka. Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 51,6 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 36 vuotta.

8 8 SEURAKUNNAN VÄKILUKU Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä on pienentynyt vuoden aikana 25 henkilöllä (vuonna 2013 väkimäärä pieneni 31). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1917 ja vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä Seurakuntaan muutti 91 (vuonna ) ja seurakunnasta muutti 93 ( vuonna ). Vuoden aikana kuolleita oli 21 ( vuonna ) ja syntyneitä 15 (vuonna ). Kirkkoon liittyi 9 (vuonna ) ja kirkosta erosi 26 (vuonna ). Kirkollisia vihkimisiä oli 6 (vuonna ). Avioeroja 0 (vuonna ). KOULUTUKSET Toivakan seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän koulutuksiin. Helmikuussa 2014 järjestettiin Parahat Evähät jumalanpalveluspäivät Seinäjoella. Päiviin osallistui kirkkoherra Panu Partanen, toimistosihteeri Sointu Ijäs ja neljä muuta luottamushenkilöä/seurakuntalaista. Työntekijät matkasivat toukokuussa Tallinnaan opinto-ja virkistysmatkalle. Matkaan kuului mm. tutustuminen Tallinnan suomalaisen seurakunnan toimintaan. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Tarja Juottonen ja sihteeri Panu Partanen osallistuivat koulutuspäivään, joka järjestettiin Mikkelissä toukokuussa. Toimistosihteeri Sointu Ijäs osallistui Kirjuri-koulutukseen Lahdessa. Kaksi valittua luottamushenkilöä osallistui marraskuussa Hengen uudistus kirkkofoorumiin. Nuorten ekumeeninen matka Saksaan ei toteutunut järjestäjien toimesta, se peruttiin. Koulutusvaroihin varatulla summalla päätettiin tukea nuorten matkaa Toisenlainen Wappu gospel-tapahtumaan, joka järjestettiin Ylivieskassa. Työntekijät osallistuivat koulutussuunnitelman mukaisille neuvottelu- ja johtamispäiville. Lisäksi nuorisotyönohjaaja Minna Kivimäki osallistui Ilmaisun iloa hartauksiin koulutukseen sekä lastenohjaaja Eija Kinnunen Ilmaisun iloa jumalanpalveluksiin -koulutukseen. Molemmat järjestettiin Jyväskylän kristillisellä opistolla. Kirkkoherra osallistui syksyllä hengellisen johtajuuden retriittiin Orivedellä.

9 9 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Olemme läsnä, annamme aikaa Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Ehtoollisyhteys Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

10 10 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Rikas jumalanpalveluselämä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Sitova toiminnallinen tavoite - Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä ja siihen kouluttautumista henkilöstön kehittämissuunnitelman avulla. Lähetään sekä työntekijöitä ja luottamushenkilöitä Parahat eväät - Jumalanpalveluspäiville Seinäjoelle helmikuussa Selvitetään mahdollisuus perustaa toiminnallinen kannatusrengas seurakuntatyön tukemiseksi - Yrityssponsoreiden käyttäminen mm. konserttien ja leirien järjestämisessä - Syksyn 2014 kirkollisvaaleihin panostetaan hallinnossa ja viestinnässä. - Perustetaan vapaamuotoinen mietintäryhmä vaalien profiilin nostamiseksi ja hyvien ehdokkaiden rohkaisemiseksi. Arviointitapa/mittari - Palaute jumalanpalveluspäivistä ja opitun soveltaminen seurakuntaelämään - Onko kannatusrenkaan toteuttaminen mahdollista? Jos on, miten se onnistui? - Yritysten suhtautumisen arviointia, saatiinko sponsoreita ja mihin tilaisuuksiin? - Miten vaalit onnistuivat, miten saatiin ehdokkaita määrällisesti ja näkyvyyttä? Toteutuneen arviointia - Seinäjoen koulutuspäivät olivat onnistuneet, osallistujia 6 hlöä. - Jumalanpalveluselämän kehittäminen on pitkäjänteistä, merkittävät kulttuurin muutokset odotuttavat, vaikkakin painopiste rikas jumalanpalveluselämä on monin tavoin jo toteutunut. Työ jatkuu. - Kannatusrenkaan selvittäminen vielä kesken. - Yhteistyötä yrityksien kanssa tehtiin ja saatiin mm. yksittäisiä tavaralahjoituksia (villasukkakirkko). Laajempi ja järjestelmällisempi yhteistyö vielä puuttuu. - Vaalit onnistuivat erinomaisesti, ainoastaan ehdokkaiden määrä (21) oli odotettua alempi. - Vaalit saivat runsaasti sekä paikallista että valtakunnallista julkisuutta. - Toivakan äänestysprosentti nousi valtakunnan eniten 8,7- prosenttiyksikköä ( ,8% / ,5%).

11 11 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA TOIMITUKSET TOIMINTA-AJATUS Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön - Jumalanpalveluselämä ei rajoitu vain kirkkoon. Tehdään selvemmin tiettäväksi kaikkeen seurakuntaelämään, että seurakunnan tilaisuuksiin kuuluu alku- ja/tai loppuhartaus. - Kastekoteihin jaetaan lastenraamatut. Keskustellaan samalla kotihartauksista mm. iltarukouksen opettamisesta lapselle. - Korostetaan toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Kutsutaan niiden kautta seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan muuhun jumalanpalveluselämään. Toimitusten laadukas hoitaminen antaa myönteisen kuvan seurakunnasta ja sen toiminnasta. - Työntekijöiltä ja muilta seurakuntalaisilta saatu palaute, pidettiinkö hartaudet säännönmukaisesti? - Jaettiinko lastenraamatut?, kokemukset kastekeskusteluista. - Seurataan sitä, miten aktiivinen kutsuminen vaikuttaa suru- ja kastekotien kirkossa käyntiin. - Perustetaan jumalanpal-velusryhmä, jossa mukana seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä - - Mitenkä jumalanpalvelusryhmän ja työnteki- jöitä. Ryhmä toteuttamassa perustaminen ja toiminta onnistui? ja suunnittelemassa jumalanpalveluksia. - Toivakan seurakunnan jumalanpalveluselämä on kehittynyt ja se on kerännyt kiitosta, myös paikkakunnan ulkopuolelta. Resurssit huomioiden toiminta hyvin aktiivista. - Hartauksia on pidetty säännöllisesti, tosin niiden sisältöä voidaan kehittää. Ehtoollisyhteyttä korostettava. - Lastenraamatut jaettu kastekoteihin, vastaanotto hyvä. Kastekeskusteluiden rooli korostuu entisestään muiden kontaktien vähentyessä. Keskusteluiden yhteys toimintaan tärkeä (mm. perhekerho). - Kasteperheet osallistuvat jumalanpalveluksiin harvoin, omaiset vastaavasti paljon useammin. - Jumalanpalvelusryhmiä ei ole vielä perustettu. Tavoitteena aloittaa niiden toiminta syksyllä 2015.

12 12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Internetin ja Somen kehittäminen siten, että sisällöissä olisi myös hartaudellista aineistoa, ei pelkkää tiedotusta - jumalanpalvelus verkossa. - Myönteinen, rohkea ja selkeä viestintä viikoittaisesta jumalanpalveluselämästä, ei keskitytä pelkästään suuriin tapahtumiin. - Syntyikö hengellistä aineistoa Internetiin ja käytettiinkö sitä? Seurakuntalaisilta saatu palaute. - Kävijämäärien seuraaminen, viestinnän säännöllisyyden, ajanmukaisuuden ja palautteen analysointi. - Hartaudellinen aineisto yhä ohutta Toivakan seurakunnan nettisivuilla ja Somessa. Seurakuntalaisten palaute nettisivuista vähäistä, Some-näkyvyys hyvä (vajaa 600 FB- tykkääjää ). - Seurakuntaan toimintaan osallistuttu jälleen runsaasti, viestinnällä vaikutusta tähän. Jälleen voidaan todeta: seurakunnan kokoon ja resursseihin nähden viestintä vähintäänkin tyydyttävää. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme - - Seurakunnan viestintästrategian päivittäminen, mahdollisesti nettisivujen uusiminen tai vähintäänkin uudistaminen. - Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sitouttaminen viestintään; jokainen kantaa vastuuta tiedon jakamisesta. Hyvä viestintä on seurakuntalaisten palvelemista. - Onnistuttiinko viestintästrategian laatimisessa ja hyödyntämisessä? Miten nettisivut? - Järjestettiinkö viestintäkoulutusta tai keskustelutilaisuuksia aiheesta? Miten sitouttaminen onnistui? - Viestintästrategian laatinen ei toteutunut kertomusvuonna, nettisivut ennallaan. Viestinnän strategiaa sittemmin viety askel eteenpäin. - Ei toteutunut kertomusvuonna, mutta viestintäkoulutusta järjestettiin uusille luottamushenkilöille maaliskuussa Prosessi joka tapauksessa etenee.

13 13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Jumalanpalveluksessa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 8-10 krt/v. - Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Hengellisiä lauluja käytetään jumalanpalveluksessa 4-6 krt/v. - Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? - Kuinka monessa jumalanpalveluksessa käytettiin hengellisiä lauluja? Seurakuntalaisilta saatu palaute jumalanpalvelusten musiikista. - Vapaaehtoinen muusikko/ryhmä mukana 20 jumalanpalveluksessa. - Jumalanpalveluksissa käytettiin monipuolista musiikkia. - Hengellisiä lauluja käytettiin jumalanpalveluksissa 8 kertaa. Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki - Järjestetään eri sukupolvet tavoittava kirkkohetki Mikkelinpäivänä. - Toteutuiko suunnitelma sukupolvet yhdistävästä kirkkohetkestä - Seurakuntalaisilta saatu palaute. -Eri sukupolvet tavoittava kirkkohetki järjestettiin Mikkelinpäivänä. - Seurakuntalaisilta saatu palaute oli hyvää ja kannustavaa.

14 14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISO-, VARHAISNUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTA-AJATUS Lähtökohtana on kasteopetus. Tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua sekä auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena. Saada mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan sekä järjestää toimintaa myös muille. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia - Koululaiset osallistuvat koululaiskirkkojen järjestämiseen - 2 krt/kausi - Koululaisjumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 4 (pääsiäinen, kevät-, syys-, ja joulukirkko). Rikas jumalanpalveluselämä (sisältää muutakin kuin pelkän pääjumalanpalveluksen) - Nuorten bändi tai nuoria mukana valmistelemassa ja toteuttamassa jumalanpalvelusta - Rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa ja kummiensa osallistaminen jumalanpalveluksiin - Tuliko koululaisilta ohjelmaa ja millaista? - Mitä ja miten? - Oppilaat ovella vastaanottamassa, tekstienja esirukouksen lukua (mahdollisuus osallistua valmisteluun). Musiikinopettaja järjesti laulajat ja soittajat. Yhteistyötä valmistelussa voisi olla enemmänkin. Tämä osittain resurssipulaa ja nuorisotyönohjaajan osa-aikaisuudesta johtuvaa. - Tämä osa-alue aikalailla lapsenkengissä. Rippikoululaisia ja vanhempia ei juurikaan osallisteta jumalanpalveluksiin. Vanhempia osallistuu aika vähän riparilaisten jumalanpalveluksiin, tuovat lähinnä nuoret paikalle. Kummit konfirmaatiossa siunaamassa tämä toimii. Syksyllä pyydettiin ensimmäisen kerran kummeja ja isovanhempia mukaan aloitusmessuun muutama tuli paikalle. - Leiri 1 3- luokkalaisille sekä 4 6-luokkalaisille. - Toteutuiko - Kesällä pidettiin 2 leiriä, joissa molemmissa oli n. 40 lasta. Adventtileirillä 25 lasta. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta - 2 vanhempainiltaa rippikoululaisten vanhemmille. - Toteutuiko? - Rippikoululaisten vanhemmille pidettiin syksyllä riparin infoilta yhdessä riparilaisten kanssa ja kesällä leirillä vierailuilta. Pelkästään vanhemmille tarkoitettua tilaisuutta ei järjestetty nuorteniltaa vuodessa. - Montako oli? - Nuorteniltoja oli yhteensä 30, joista osa oli nuorten itsensä pitämiä.

15 15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 LAPSITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Rikas jumalanpalveluselämä Sitova toiminnallinen Arviointitapa/mittari tavoite - - Mukulamessu ( viimeksi - - Toteutuuko ja paljonko toteutettu v.2001). osallistujia, miten suunnittelu toimi, - toteutuiko yhteistyö? Lasten kirkko yhteistyössä - - Miten kirkkohetki toteutui? päivähoidon kanssa (jokin muu teema kuin kevät ja joulukirkko) Päiväkerhojen pysyvyys srk- kodilla, Kotisillassa ja Kankaisilla Perhekerhon toiminta vertaistukena Säilyykö päiväkerhot ennallaan? Paljonko on lapsia? Kuinka paljon uusia perheitä on tullut perhekerhoon? Toteutuneen arviointia -Mukulamessu ei toteutunut. Syitä mm. vaikeus löytää sopiva ajankohta, ajan ja suunnittelun puute, ei kerätty suunnittelutiimiä. - Luontokirkko toteutui hienosti Silanterin torpan pihassa. Mukana kaikki kunnan päivähoidon lapset ja aikuiset, uusi yksityinen päiväkoti Kompassi, Päiväja perhekerhon porukkaa. -Päiväkerhot ennallaan (srk- koti, Kankainen, Kotisilta). - Päiväkerhossa tilastojen mukaan v.2014 yht. 91 lasta. Kotihoidosta 87; perhepäivähoidosta 4. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta - - Lasten päiväleirit ja eskarien yön yli leiri. - Kysely perheille kuinka ovat saaneet tiedon perhekerhosta? - Toteutuiko leiri? Mistä rahoitus? Saatiinko rahoitusta? Perhekerhossa: aikuisia 233, lapsia 330, uusia perheitä 5. - Kyselyä perheille ei ole vielä suoritettu. - Leirit toteutuivat Paloisilla. Lasten leireillä yht. 41 (3-5v) lasta, eskari-ikäisiä 15. Vanhemmat maksoivat leirimaksun 10, 15. Muuta rahoitusta ei tarvittu.

16 16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 DIAKONIATYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti tulee olla läsnä siellä minne muu apu ei yllä ja missä on sairautta, rikkinäisyyttä, epätoivoa, yksinäisyyttä tai epäonnistumisia. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisenrakkaudesta ja siitä, että jokainen on tärkeä. Tehtävänä on myös kasvattaa ihmisiä huomaamaan jokaisen vastuu lähimmäisestä. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia - Järjestetään lähimmäisen päivä. - Kerätään palaute - Lähimmäisen päivä toteutui ja sai hyvää palautetta. Rikas jumalanpalveluselämä - Villasukkakirkko (useita neulomisiltoja ennen sitä), tuotokset jaetaan eteenpäin - Saatiinko sukkia, lapasia, säärystimiä jne. eteenpäin vietäväksi? - Villasukkakirkko toteutui erittäin hyvin, ja tuotto jaettiin vähäosaisille sekä ikäihmisille palvelutalolla. - Useat muut toiminnot eivät toteutuneet työntekijän poissaolon/vaihdoksen vuoksi. Huomioimme vanhukset - Järjestetään diakoniatalkoot keväällä ja syksyllä( täsmätalkoot yksinäiselle tai sairaalle apua tarvitsevalle) - Saimmeko talkoot järjestettyä? - Suunnitellut talkoot eivät toteutuneet edellä mainituista syistä.

17 17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2014 LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä - Neljä (4) lähetyspyhää vuodessa (yksi lähetyspyhä toteutetaan nuorten kanssa) - Molemmat nimikkolähetit osallistuvat kerran vuodessa jumalanpalvelukseen. - Rukoillaan jokaisessa jumalanpalveluksessa nimikkolähettien puolesta, ja nimikkolähettien rukousaiheita otetaan esirukoukseen. - Toteutuiko 4 lähetyspyhää, joiden yhteydessä lähetyslounas keväällä ja syksyllä? - Olivatko Ilomäen perhe ja Eila Murphy mukana jumalanpalveluksessa? - Minkälaisia rukousaiheita nimikkoläheteillä oli? - Tavoitteet saavutettiin: lähetyspyhiä oli neljä, yksi yhdessä nuorten kanssa, kolmessa oli lähetyslounas - Tavoite saavutettiin: Ilomäen perhe oli mukana 6.1. ja Eila Murphy Rukousaiheina omat lähetyskentät ja henkilökohtaiset elämäntilanteet Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana - Pyrimme täyttämään rahalliset nimikkosopimusvelvoitteet. - Järjestämme tasaustempauksen viikolla Suomen Lähetysseura Sansa Vapaaehtoisen seurakuntakannatuksen kokonaistavoite Sopimusten velvoitteet ylitettiin: SLS 5882, Sansa Seurakuntakannatus selviää huhtikuussa *) - Tasaustempaus järjestettiin (toteuma) 2014 (tavoite) 2013 (toteuma) Varainkeruu Tapahtumia Lähetyslounaita Osallistujia Varainkeruu 2014: - sis. Toivakan seurakunnan talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, yht Suomen Lähetysseuralle: (TA) + varainhankinta 2 883,93 + kirkkokolehdit nimikkoläheteille 298,30 = 5 882,23. - Sansa/Eila Murphy: (TA) + varainhankinta 2 882,65 + kirkkokolehdit nimikkolähetille 298,30 = 4 680,95 - luku ei sisällä muita kirkkokolehteja eikä Kauneimpien joululaulujen tuloja *) Vapaaehtoinen seurakuntakannatus arvioidaan lähetystyön tilastojen valmistuttua huhtikuussa.

18 18 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat Käyttötalousosan toteutumavertailu Tuloslaskelma n toteuma 28 Verotulojen erittely 29 Rahoituslaskelman toteuma 30 Tuloslaskelman tunnusluvut 31 Rahoituslaskelman tunnusluvut 32 Taseen tunnusluvut 33 Tilikauden tuloksen käsittely 34 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 35 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 36 Taseen vertailu edellisvuoteen 37 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstötilinpäätös 38 Tilikauden palkat ja palkkiot 39 Vakuutukset 40 Pysyvien vastaavien erittely 41 Poistosuunnitelma 42 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 43 Laskelma hautainhoidon vastuista 44 Leasing-vuokrasopimukset 45 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 48 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 49

19 19 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Kirkolliset vaalit Toimintatuotot (ulkoiset) TA kuluva 2014 Toteuma 2014 Yli-ali Toimintakulut (ulkoiset) 2 500, ,45 96,55 96,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 500, ,45 96,55 96,1 T-% Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 500, ,45 96,55 96,1 Sisäiset vyörytyserät , ,45 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 500,00 0, ,00 0, Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) -500,00 500,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 4 055, ,76 1,24 100,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 055, ,76 501,24 87,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 4 055, ,76 501,24 87,6 Sisäiset vyörytyserät , ,76 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 4 055,00 0, ,00 0, Tal. ja henk.hallin Toimintatuotot (ulkoiset) , , ,82 82,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06-796,06 101,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,88 104,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,88 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,88 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0, ,00 0, Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot (ulkoiset) -750, , ,00 313,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 559,61 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,61 89,3

20 20 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,61 89,3 Sisäiset vyörytyserät 1 625, ,84 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,23 533,77 97, Khranvir/muu yl.hall Toimintatuotot (ulkoiset) -250,00-863,00 613,00 345,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,98-725,98 102,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,98-112,98 100,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,98-112,98 100,3 Sisäiset vyörytyserät , ,98 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 0, ,00 0, Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , , ,87 104,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,87-426,87 101,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,87-426,87 101,2 Sisäiset vyörytyserät , ,59 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , , ,46 237, Jumalanpalveluselämä Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -750,00 750,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,51 296,49 98,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,49 94,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , , ,49 94,7 Sisäiset vyörytyserät 9 984, ,24 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , , ,75 145,0

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 Kirkkoneuvosto 31.3.2016 Kirkkovaltuusto 19.5.2016 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1 Aika Keskiviikko 5.3.2014 klo 17.00-18.50 Paikka Jäsenet X = läsnä Seurakuntakoti Karanta, Janne klo 17.37- Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 21.3.2013 klo 18.30-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Ilm. esteestä Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Ilm. esteestä Sointu Ojonen Marja Korhonen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA Kirkkoneuvosto 27.3.2014 Kirkkovaltuusto 21.5.2014 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Seurakunta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot