LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Investointien toteutuminen vuonna Eksoten suoritetietoja Kunnan Etera-eläkerahaston siirto Eksotelle Agromaster Oy:n vuokrasopimuksen päättyminen Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Kuntauudistuksen aluekierros kuntauudistusseminaari Iitiän päiväkodin rakennustoimikunnan valmistelutoimien hyväksyminen Iitiän päiväkodin urakkatarjouspyynnöt: määrärahan tarve Etelä-Karjalan maakuntakaavan vahvistamispäätös Tilapäislainan myöntäminen Kuukanniemen Vanhempainyhdistykselle Saapuneet kirjeet Muut asiat...42

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2012 LEMIN KUNTA 27 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Paloasema Sinkko Eija Penttilä Arto Pietiläinen Risto Laitinen Sonja Tuomi Paula Tölski Jarmo Väisänen Kyösti Lehtonen Matti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Immonen Markku kunnaninsinööri :t 30 ja 31 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyösti Väisänen ja Matti Lehtonen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Arto Penttilä Tarkastusaika Lemillä klo 8.30 Allekirjoitukset Kyösti Väisänen Markku Peutere Matti Lehtonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012 Kunnanhallitus 21 Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on päivätyllä päätöksellä vahvistanut perusopetuksen yksikköhinnat, aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohjaustuntien laskennallisen määrän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päivätyllä päätöksellä myöntänyt kunnille opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ovat saapuneet kuntaan Niissä ei ole muita merkittäviä muutoksia kuin ylläpitäjäjärjestelmän omarahoitusosuuden lasku. Lemin kunnalle myönnetty valtionosuus ja muu rahoitus on euroa pienempi kuin kunnan talousarvioon merkitty valtionosuus. Suurimmat poikkeama syntyivät seuraavista eristä: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus väheni : työttömyyskertoimen muutos , sairastavuuskertoimen muutos , työttömien määrän muutos ja päivähoitokertoimen muutos Vähäisiä muutoksia tuli lisäksi laskennallisissa kustannuksissa ja muissa kertoimissa. Valtionosuuksiin tehtävissä lisäykset ja vähennykset: tasauksen neutraalisuuskorjaus nousi ja verovähennysten kompensaatio vuodelta 2012 nousi Kunnan omarahoitusosuus asukasta kohti peruspalvelujen valtionosuuteen on noussut aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimäärä on budjetissa arvioitua korkeampi: +114 Ylläpitäjäjärjestelmän omarahoitusosuus asukasta kohti on budjetoitua pienempi: Kotikuntakorvaustulot ovat talousarviossa kokonaisuutena hyvin lähellä valtionosuuspäätöstä, mutta kirjanpidossa esiopetuksen osuus tullaan kirjaamaan esiopetuksen tuloksi kun se talousarviossa on kokonaan perusopetuksen tulona. Päätöksiin tyytymätön kunta voi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla tehdä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen valtionvarainministeriölle. Vertailu päätöksen ja kunnan talousarvion välillä on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011 Kunnanhallitus 22 Opetusministeriö on tarkistanut kunnille vuodelle 2011 myönnetyn opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden vuoden 2011 keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi. Samalla on tarkistettu kunnan rahoitusosuutta. Perusopetuksen valtionosuutta on vähennetty vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksesta euroa. Kunnan rahoitusosuus nousi euroa. Kokonaisuutena valtionosuus väheni eurolla. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua opetusministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2012 Kunnanhallitus 23 Kunnanhallitus on vuosittain kuntalain 23 :n ja hallintosäännön nojalla antanut lisäohjeita kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoon. Ohjeilla on pyritty täsmentämään menettelytapoja ja toimivaltuuksia, mutta myös ohjaamaan tarvittaessa taloudenhoitoa. Viime vuosien talouden tasapainottamisessa on keskeisessä asemassa ollut vain katettujen ylitysoikeuksien myöntäminen. Tätä korostetaan ohjeissa edelleenkin. Talousarvion toimintamenojen nousu on vain 2,3 %, josta suurin osa syntyy Iitiän päiväkodin toiminnan aloittamisesta. Eksoten maksuosuudet ovat kuukausiennakkoja ja samalla lopullisia maksuja. Siksi menot toteutuvat edellisiä vuosia tasaisemmin vuoden alusta alkaen eikä viimeinen erä enää jää menojäämäksi vuodelle täytäntöönpano-ohjeeksi on liitteenä. Verotulojen kehitys saattaa aiheuttaa tarvetta rajoittaa myönnettyjen määrärahojen käyttöä huomattavastikin ja siksi käytön seuranta on tärkeää. Palkkausmäärärahat sisältävät noin 3 %:n korotusvarauksen, joka kuluu pakollisiin sopimuskorotuksiin eikä harkinnanvaraisiin korotuksiin ole varaa. Menojen tasaamiseksi mm. maksuvalmiuden vuoksi on ohjeissa edellisvuosien tapaan rajaus käyttötalousmenojen kehitykselle vuoden aikana. Rajauksen tarkoituksena on menojen pitäminen hallinnassa koko vuoden ajan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoohjeen vuodeksi hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Investointien toteutuminen vuonna 2011 Kunnanhallitus 24 Vuoden 2011 tilinpäätökseen liittyvä investointien toteutumisvertailu on jokseenkin valmis. Suurimmat hankkeet jätettiin toteuttamatta. Tämän hetken tilanteen mukaan toteutuneiden investointien yhteiskustannukset olivat ,21 euroa. Ulkopuolista rahoitusta saatiin liikuntahankkeisiin euroa ja Palolan sprinklauksen yhteydessä toteutettuihin vanhustentuen tilojen sprinklaukseen vanhustentuelta euroa. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee investointien toteutumisvertailun tiedoksi. hyväksyttiin. 25. Eksoten suoritetietoja 2011 Kunnanhallitus 25 Liitteenä on palvelujohtajan kokoama raportti vuoden 2011 toteutuneista suoritteista lemiläisten osalta. Kaikkia tietoja ei vielä ole saatu ja kaikkia tietoja ei ole koko vuodelta. Kunnanhallituksen palvelujohtajan tueksi asettama Eksotetyöryhmä on kokoontunut vain kerran. Käytännössä erillinen työryhmä palvelujohtajan tukena ei toimi halutulla tavalla. Säännöllisesti kokoontuva kunnanhallitus on palvelujohtajan kannalta sopivampi elin käsittelemään Eksoten palveluja, mikäli niitä on toimielimessä tarpeen käsitellä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee suoriteraportin tiedoksi. Samalla kunnanhallitus päättää lopettaa Eksote-työryhmän ja toteaa, että tarvittavat päätökset, lausunnot ja muun toiminnan ohjauksen antaa jatkossa kunnanhallitus. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Kunnan Etera-eläkerahaston siirto Eksotelle Kunnanhallitus 26 Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaisessa avussa avustettava henkilö on yksityisen työnantajan asemassa ja vastaa työnantajavelvoitteista. Eksote (kunta) korvaa avustettavalle velvoitteista aiheutuvat kustannukset vammaispalvelulain 9 perusteella. Henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta sekä avustajien palkanlaskentapalvelut hoidetaan Kaakkois-Suomen alueella keskitetysti (Socom Oy/Henkka). Myös työnantajavelvoitteisiin perustuvat vakuutukset (työeläke- ja työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus) olisi tarkoituksenmukaista järjestää keskitetysti, jolloin saavutettaisiin synergiaetuja sekä vakuutus-, tilitoimisto- että hallintokustannuksissa. Tämä edellyttää, että kuntayhtymä (Eksote) ryhtyy sijaismaksajaksi työnantajan sijaan. Kun Eksote toimii sijaismaksajana, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Eksote tekee Eteran kanssa yhden sopimuksen. Tällä yhdellä sopimuksella tilitetään kaikkien vammaisten henkilöiden avustajien TyEL-maksut. Vaikka vakuutussopimus tehdään esim. Eteran ja Eksoten välille, ei Eksote ole varsinainen vakuutuksenottaja. Vammainen henkilö on edelleen juridinen työnantaja. Samoin Eksote sijaismaksaja tekee verottajan ja vahinkoyhtiön (tapaturma ja ryhmähenkivakuutus) kanssa yhdet sopimukset. Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen ja vammaispalvelupäällikkö Riitta Hakoma ovat osoittaneet Eksoten palvelusopimuskunnille kirjeen, jossa he ovat ilmoittaneet, että Eksote hoitaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntiensa puolesta vaikeavammaisen henkilön avustajapalvelujen toteutuksen. Eksote aikoo tehdä päätökset sijaismaksajaksi ryhtymisestä ja vakuutusten keskittämisestä vaikeavammaisten henkilöiden avustajapalvelujen toteuttamisessa. Eksoten esitys perustuu Socom Oy:n Kaakkois-Suomen kaikille kunnille tekemään aloitteeseen. Kymenlaakson kunnat ovat jo tehneet päätökset ryhtymisestä sijaismaksajaksi. Maa-, metsä-, rakennus- ja satama-alan työt (LEL), sekä tilapäiset työsuhteet (TaEL) oli ennen vakuutettava vain LEL Työeläkekassassa (nimenmuutos 2003 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera), tämän vuoksi rahasto on vain Eterassa. TyEL (työntekijöiden eläkelaki) tuli voimaan , tällöin lakkautettiin TEL, LEL ja TaEL eläkelaki. Työsuhteet kunnan palveluksessa vakuutetaan kuntien eläkevakuutuksessa alkaen. Eläkevakuutusyhtiöt eivät voi kilpailla lakisääteisen eläkevakuutuksen hinnalla. Työeläkevakuutusmaksut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL 152 ja 153 ) perusteella. Kunnille on LEL- ja TaEL-vakuutusten osalta kertynyt vuoteen 2007 saakka LEL ja TaEL-maksuihin perustuneita eläkerahastoja vain Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteraan. Eteran rahastoosuudet on mahdollista hyödyntää tulevien vakuutusmaksujen asiakashyvityksinä vain sijaissuorittajana.

8 Kunnanhallitus Mikäli kunta/kuntayhtymä toimii sijaismaksajana, voi kunta/kuntayhtymä ottaa vakuutuksen mistä tahansa valitsemastaan yhtiöstä. Nykyisen lainsäädännön puitteissa kunnat eivät voi enää muiden työntekijäryhmien osalta hyödyntää Eteran rahasto- ja asiakashyvitystä eläkemaksuissa. Tällä hetkellä rahastoosuus on maksussa olevien vanhojen eläkkeiden osalta syöpyvä. Kuntien palvelujohtajat, Eksote ja Eteran asiakaspäällikkö Tarja Tunttunen ovat neuvotelleet kuntien eläkerahastojen siirtämisestä Eksotelle ja päätyneet yhteisesti esittämään, että palvelusopimuskunnat siirtävät Eteran eläkerahastonsa Eksotelle lukien, siten että Eksote ryhtyy vammaispalvelulaissa määriteltyjen vaikeavammaisten henkilöiden eläke- ja muiden lakisääteis.ten vakuutusmaksujen sijaismaksajaksi. Siirron käytännön toteutus edellyttää, että päätös siitä tehdään ja ilmoitetaan Eteralle maaliskuun puoliväliin mennessä Etera on luovuttanut kunkin kunnan ja Eksoten tasoisen arviolaskelman rahastojen asiakashyvitysten kehityksestä vuoteen 2019 asti. Laskennassa on käytetty palkkoja marraskuuhun 2011 saakka, kuluvan vuoden vakuutusmaksuprosenttia sekä yleistä palkkakehitysindeksiä, joka on keskimäärin 4 prosenttia. Mikäli Eksoten toiminta vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sijaismaksajana lakkaa tulee työnantaja vastuu siirtää uudelle toimijalle, joka vastaa toiminnan järjestämisestä kaikkien Eksoten kuntien (rahastoluovutuspäätöksen tehneiden kuntien) puolesta. Rahaston luovutus on lopullista eikä sitä voida myöhemmin perua tai luovutettua rahaston osuutta palauttaa. Vastaanottajan rahastoa ei voida myöhemminkään jakaa osiin ja luovuttaa osina eteenpäin. Rahasto-osuuksia ei voi saada takaisin eikä niitä voida muutenkaan hyödyntää kunnan toiminnassa. Kunnanhallitus päättää siirtää Eteran eläkerahastot Eksotelle lukien. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Lemin Teollisuushallia koskevien vuokrasopimusten päättyminen; kunnan ja Agromaster Oy:n ja kunnan Huolto Sepon väliset sopimukset sekä Teollisuushalli Oy:n ja kunnan välinen sopimus Kunnanhallitus 27 Kunnan ja Agromaster Oy:n kesken allekirjoitettu ja jatkettu teollisuustilojen välivuokraussopimus on päättynyt , josta lähtien Lemin Teollisuushalli Oy vuokraa suoraan kyseiset tilat Agromaster Oy:lle. Samanaikaisesti on päättynyt myös Lemin kunnan ja autokorjaamo Huolto Sepon välinen vuokrasopimus. Lemin Teollisuushalli Oy:n (Pentti Muhli) ja kunnan välinen teollisuuskiinteistöä koskenut, vuodesta 1985 alkanut ja joitakin kertoja uusittu vuokrasopimus on päättynyt lukien. (valm. sl). Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Aluearkkitehtitoiminnan valtionavustus Kunnanhallitus 28 Ympäristöministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle valtionavustusta enintään euroa aluearkkitehtitoimintaan vuoden 2012 aikana Lemin ja Savitaipaleen kunnissa. Avustus voi olla enintään 40 % avustuksen piiriin kuuluvista toteutuneista kustannuksista. Valtionavustuspäätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Lemin kunnassa on ollut aluearkkitehti vuoden 2009 kesäkuun alusta alkaen. Vuoden 2010 alusta alkaen aluearkkitehti on toiminut puoliksi Savitaipaleen kunnassa. Aluearkkitehtitoiminnan aikana kuntien tehtävät ja vastuut kaavoituksen ja kiinteistötoimen alueella ovat lisääntyneet. Samalla saadut kokemukset aluearkkitehtitoiminnasta ovat olleet hyvin myönteisiä. Asiantuntemus kaavoitusasioissa on lisääntynyt ja kaavoitusprosessi on tullut sujuvammaksi ja nopeammaksi. Tarve toiminnan jatkamiseen on ilmeinen ja myös Savitaipaleella jatkoon on suhtauduttu myönteisesti. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. Samalla kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle toiminnan vakinaistamista vuoden 2013 talousarviossa. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Kuntauudistuksen aluekierros kuntauudistusseminaari Kunnanhallitus 29 Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueella tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu alkuvuodesta Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmimaaliskuussa Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen käynnistymistä ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti. Valtiovarainministeriö kutsuu kunnan edustajat (10 henkilöä sisältäen kunnan henkilöstön edustajat) keskiviikkona klo Lappeenrannan teknisellä yliopistolla järjestettävään Etelä-Karjalaa koskevaan kuntauudistusseminaarin. (valm. sl). Kunnanhallitus nimeää edustajat. Juha Junnonen kv:n pj Eija Sinkko khall pj Arto Penttilä, Kokoomuksen ryhmän pj Outi Torkkeli, Vihreiden ryhmän pj Jarmo Tölski, Keskustan ryhmän pj Osmo Pylkkö, KD:n ryhmän pj Juha Koivisto, PS:n ryhmästä Sonja Laitinen, kh:n jäsen, SDP Lisäksi kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnankamreeri sekä henkilöstöryhmien edustaja.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Iitiän päiväkodin rakennustoimikunnan valmistelutoimien hyväksyminen Tekninen lautakunta 10 Kunnanhallitus on asettanut rakennustoimikunnan valmistelemaan Iitiän alueen päiväkodin rakentamista. Toimikunta on valmistellut asiaa suunnitteluttamalla tilatarpeet Arkkitehtuura Oy:llä ja kilpailuttamalla sen pohjalta rakennuksen KVR-urakkana. Maanrakennustyöt tontin osalta ja leikkivälinetarjoukset kilpailutetaan erikseen ja alistetaan KV-urakkaan. Esitys ki tekninen lautakunta hyväksyy rakennustoimikunnan tekemät valmistelutoimenpiteet. Kunnanhallitus 30 Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustoimikunnan rakennuttamistoimenpiteet ja edellyttää, että rakennuskohteen toimintasuunnitelma esitellään tekniselle lautakunnalle helmikuun kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että rakennustoimikunta asetettiin, koska teknisen lautakunnan mahdollisuudet hoitaa käytännössä hankkeen valmistelua olivat viime vuoden puolella henkilöstöpulan vuoksi rajoittuneet. Kunnanhallitus päättää, että rakennustoimikunta lakkautetaan. Tekninen lautakunta jatkaa hanketta hallintosäännön mukaisesti tästä eteenpäin tarpeen mukaan käyttäjiä ja asiantuntijoita kuullen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hallintosääntöön lisäystä: Tekninen lautakunta saa asettaa avukseen kuntalain 17 :n 5 momentin tarkoittaman toimikunnan rakennushankkeita varten. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitiän päiväkodin urakkatarjouspyynnöt: määrärahan tarve, urakoitsijan valinta Kunnanhallitus 219 Kunnanhallitus on antanut ( ) Iitiän päiväkodin rakennustoimikunnalle tehtäväksi mm valmistella pääpiirustukset, yksityiskohtaiset suunnitelmat, urakkatarjouspyynnöt ja urakoitsijoiden valinnan sekä rakennustyön valvonnan järjestämisen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Rakennustoimikunta on valmistellut urakan kilpailuttamista. Viimeksi (muistio 4) se on käynyt läpi mm piirustusaineiston ja toteaa muistiossaan mm, että tarjouspyyntöasiakirjat kunnanhallitukseen Hankkeesta on ollut etukäteisilmoitus HILMASSA. Luonnoskuvat julkisivuista, alustava pohjapiirros sekä asemapiirros toimitettiin esityslistan mukana. Asiaa selvitetään ennalta ilmoitetun mukaisesti tarkemmin kunnanhallitukselle ennen kokousta tilaisuudessa, jossa pääsuunnittelija Ville Tuura on paikalla. (valm MP) Kunnanhallitus hyväksyy julkisivujen ja pohjaratkaisun luonnoskuvat, työselityksen sekä asemapiirroksen urakkakilpailutuksen perusteeksi. hyväksyttiin seuraavin huomautuksin: Kattomateriaaliin ei oteta tässä vaiheessa yksiselitteistä kantaa, pyydetään tarjoukset vaihtoehtoisista ratkaisuista. Esitetty kattokaltevuus 1:45 arveluttaa. Lämmitysratkaisu maalämpö, jossa vaihtoehtoina osateho lisättynä sähköllä ja täysteho. Ilmastoinnin tehon mitoitus väh 30 lasta/osasto + laajennusvara. Ei hyväksytä mineraalivillapohjaisia eristysmateriaaleja ilmastointiin. Arvosteluperusteet päätettiin seuraaviksi: Kokonaishinta 60 %, tarjouksen sisältö ja suunnitelman tilaohjelmanmukaisuus 40 % Merkittiin, että kunnanhallituksessa olivat kuultavana ennen päätöksentekoa pääsuunnittelija Ville Tuura ja rakennustarkastaja Eero Henttu.

14 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta 11 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Iitiän alueen päiväkodin KVR-urakasta klo 12 mennessä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 5 kpl. Tarjousten avaustilaus pidettiin , jossa paikalla oli rakennustoimikunnan jäsenet ja kunnanjohtaja. Rakennustoimikunta kokoontuu vertailemaan annettuja tarjouksia tarjouspyyntöön nähden , jonka jälkeen se tekee päätöksen urakoitsijasta, jota se ehdottaa valittavaksi. esitetään kokouksessa. ki Rakennustoimikunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kokouksessa esitettävän, pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautuneen urakoitsijan. Kokouksessa käydyn keskustelun ja esitettyjen valintaan liittyvien asiakirjojen perusteella valitaan KVR urakoitsijaksi Cramo Productions Oy. hyväksyttiin. Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että erityistä huomiota kiinnitetään rakennuskohteen työnaikaiseen valvontaan mm. ilmastoinnin, viemäröinnin ja höyrysulkujen tiiviyden osalta. Samoin tekninen lautakunta edellyttää, että lautakunta voi tehdä tarkistuskäynnin tehtaalla elementtien valmistuksen aikana. Kunnanhallitus 31 Iitiän päiväkodin rakentamiseen ja kalustamiseen on vuoden 2012 talousarviossa varattu euron määräraha. Urakkatarjoukset on avattu Tarjousten avausten yhteydessä on käynyt ilmeiseksi, että talousarvioon merkitty määräraha ei riitä kunnanhallituksen päättämässä laajuudessa toteutettavan päiväkodin tontti-, rakennus- ja kalustamiskustannuksiin. Määrärahatarve on yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Samalla tarvitaan myös valtuudet lisääntyneiden kustannusten rahoittamiseen. Talousarvioon sisältyy euron lainanottovaltuus, jota tulisi myös korottaa eurolla. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntäisi Iitiän päiväkodin rakentamiseen euron lisämäärärahan ja päättäisi samalla korottaa vuoden 2012 talousarvioon sisältyvää lainanottovaltuutta eurolla niin, että lainanottovaltuuden määrä on yhteensä euroa. hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti KVR-urakoitsijaksi Cramo Productions Oy sillä ehdolla, että valtuusto myöntää tarvittavan rahoituksen.

15 Kunnanhallitus Etelä-Karjalan maakuntakaavan vahvistamispäätös Kunnanhallitus 32 Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet seuraavan vuoden aikana. Maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa Etelä-Karjalan vuonna 2001 vahvistetun seutukaavan. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisiin kaavaasiakirjoihin voi tutustua maakuntaliiton kotisivuilla / suunnittelu ja kehittäminen. Päätöksessään ympäristöministeriö jätti vahvistamatta useita maakunnan kehityksen kannalta keskeisiä kohteita maakuntakaavassa. vähittäiskaupan suuryksiköiden kohdemerkinnät Lappeenrannan Selkäharjussa ja Lavolassa sekä Parikkalan Koirniemessä Lappeenrannan keskusta-aluevarauksen (C) vt 6:n eteläpuolella tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet asuinaluevaraukset (Ar) Joutsenon ja Lappeenrannan väliseltä alueelta sekä Pien-Saimaan saaristosta ja sen ohjeellinen tieyhteys Luumäen Uron liikenneterminaali / matkakeskusmerkintä Suomenniemen muinaismuistokohde Kotalampi 3 Uusi maakuntakaava kumoaa kokonaisuudessaan vanhan seutukaavan lukuun ottamatta vahvistamatta jätettyjen Ar ja C aluevarausten alueita. Ympäristöministeriö määräsi maakuntakaavan tulevan voimaan MRL 201.n mukaisesti. Lemin kunnan kannalta merkittävin asia maakuntakaavassa on Selkäharjun kauppakeskittymän poisjättö kaavasta. Alue olisi mahdollistanut Lappeenrannan läntiselle alueelle lukuisten uusien työpaikkojen synnyn ja sitä kautta tehnyt Lemin alueesta yhden varteenotettavan vaihtoehdon asuinpaikaksi. Lappeenranta joutuu myös miettimään uudelleen pitkän tähtäimen asuinaluepolitiikkaansa. Tällä saattaa olla joitakin vaikutuksia Lemin alueeseen. Kirkonkylän valmisteilla olevaan kaavoitukseen vahvistamispäätöksellä ei ole vaikutusta, koska yleiskaavaa on jo lähdetty valmistemaan maakuntavaltuuston hyväksymän kaavan pohjalta. (Valm AH). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Tilapäislainan myöntäminen Kuukanniemen Vanhempainyhdistykselle Kunnanhallitus 33 Kuukanniemen Vanhempainyhdistys on hakenut Leader-rahoitusta liikunta-alueen grillikatoksen/-kodan rakentamiseen. Katos liittyy Kotajärven alueen liikuntareitteihin. Mahdollisesti myönnettävä rahoitus tulee hankkeen toteutumisen myötä jälkikäteen eikä yhdistyksellä ole omaa rakennusaikaista rahoitusta. Yhdistys pyytää, että kunta myöntäisi hankkeen tarvitseman rakennusaikaisen rahoituksen tilapäislainana. Hankkeen kustannukset ovat noin euroa. Tästä tilapäisrahoituksena tarvitaan euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana, jolloin myös tilapäislaina maksettaisiin takaisin tämän vuoden loppuun mennessä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus myöntää Kuukanniemen Vanhempainyhdistykselle sen pyytämän euron tilapäislainan korottomana. hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 34 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet (valm. ph). Merkittiin tiedoksi. 35. Muut asiat Kunnanhallitus Työjärjestystä muutettiin niin, että pykälät 30 ja 31 käsiteltiin ensiksi. 2. Keskusteltiin pidettäväksi ilmoitetusta eräiden kiinteistöjen huutokaupasta, johon lähetetään edustaja. 3. Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä kuultiin selostus VPK:n naisosaston toiminnasta ja nautittiin talon tarjoamat kahvit sekä tutustuttiin paloasemakiinteistöön.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot