2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Osoite Telefax Sähköpostiosoite 2. Opiskelijamäärät (sisältää yrittäjät) 2.1 Ammatillinen perus Oppisopimukset Ammatillinen lisä Oppisopimukset Koulutusala 2.1 Tutkintoon johtava -joista erityisopiskelijoita Ammattitutkintoon valmistava Erikoisammattitutkintoon valmistava Ei-tutkintotavoitteinen -joista erityisopiskelijat yhteensä kohdista Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 Luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Yhteensä, josta 1 / 2

2 2.1 Ammatillinen perus Oppisopimukset Ammatillinen lisä Oppisopimukset Koulutusala 2.1 Tutkintoon johtava -joista erityisopiskelijoita Ammattitutkintoon valmistava Erikoisammattitutkintoon valmistava Ei-tutkintotavoitteinen -joista erityisopiskelijat yhteensä kohdista Ammatillinen perus Oppisopimukset Ammatillinen lisä Oppisopimukset Erittelytiedot 2.1 Tutkintoon johtava Ammattitutkintoon valmistava Erikoisammattitutkintoon valmistava Ei-tutkintotavoitteinen - yrittäjät - yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opsperusteisessa työnjohtokokeilussa - tekniikan ja liikenteen alalla ops-perusteisessa työnjohtokoululutuskokeilussa - logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) - linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat - johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat - virkasuhteiset opiskelijat - suomenkielisessä koulutuksessa olevat - ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat Ammatillinen lisä yhteensä Ammatillinen lisä yhteensä vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä kotikunnittain toimitettu Päiväys Allekirjoitus / Tietojen varmennus Postiosoite PL Helsinki Puhelin Telefax Sähköpostiosoite 2 / 2

3 TÄYTTÖOHJE 1(10) Perustiedot OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot kevään tilastointipäivän (20.1.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä 1. Oppisopimuskoulutuksen perustietolomakkeella ilmoitetaan aloittain ne oppisopimukset, jotka ovat voimassa laskentapäivänä Oppisopimuskoulutuksen perustietoja oppisopimuskoulutuksen lomakkeella ilmoittaa koulutuksen järjestäjä, joka järjestää oppisopimusta 2 ja vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta 3. Maksullisena palvelutoimintana hoidettua oppisopimuskoulutuksen tietopuolista ta ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan opiskelijamäärät ilmoitetaan lomakkeella PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus kohdassa 8. Tietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen ennakollisen valtionosuuden laskemiseksi sekä kustannus- ja tulotietojen keruuseen sekä tulosrahoituksen laskemiseen. Valtionosuuteen/-rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista ilmoitetaan lisäksi muita tietoja. Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä Koontilistalla. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laskentapäivän tiedot oppisopimusten voimassaolosta ovat ajan tasalla. Perustiedonkeruu on pysynyt ennallaan lukuun ottamatta oppisopimuskoulutuksen peruskoulutuksen opiskelijatiedonkeruuta. Aiemmin on kysytty erikseen tiedot aikuisista ja alle 25-vuotiaista opiskelijoista. Jatkossa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat kysytään yhtenä kokonaisuutena. Keskeisiä ohjeita lainsäädännön lisäksi: Opetusministeriön kirje nro 4/503/2008 koskien oppisopimuskoulutuksen järjestämistä Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys 43/011/ Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 58 ja valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) 25 2 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 3 Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) 7 Opetushallitus/Tieto ja rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Data och finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

4 2 Tietoa syksyn 2013 perustietokyselyn muutoksista Syksyn perustietokyselyssä ( ) tullaan kysymään takuun seurantaan liittyviä tietoja seuraavasti: lukumäärä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista, jotka kuuluvat takuun piiriin (sekä koko tutkintojen että osatutkintojen suorittajat) lukumäärä uusista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista, jotka ovat vuonna 2013 päättäneet perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10- luokka) Lisäksi syksyllä 2013 tullaan kysymään nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyviä tietoja myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat ensimmäisen kerran syksyllä 2013 takuun kohderyhmään kuuluvat ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osaa suorittavat oppisopimusopiskelijat perustietokyselyn kohdassa 2.1 (tutkintoon johtava ) kohdan (ei-tutkintotavoitteinen ) sijasta. Oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Oppisopimus on pääosin työpaikalla järjestettävää ta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Oppisopimukseen tulee olla liitettynä opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on tunnustettava aiemmin hankittu osaaminen, joka lyhentää oppisopimuksen kestoa. Oppisopimuskoulutuksessa rahoitukseen oikeuttavia ovat päätoimiset opiskelijat (vähintään 25 h / opiskeluviikko). Liitteessä 1 on koonti rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista sekä oppisopimukseen keskeisesti liittyvistä viranomaistehtävistä. Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajaukset OPISKELUN OLTAVA PÄÄTOIMISTA: Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahA 1766/ ). OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN VAIKUTUS RAHOITUSAIKAAN: Osaamisen tunnustaminen vaikuttaa suoraan opintojen laajuuteen ja pituuteen ja sitä kautta rahoitukseen oikeuttavaan aikaan. TUTKINNON OSAN RAHOITUS: Solmittaessa oppisopimus, joka ei tähtää koko tutkinnon suorittamiseen, tutkinnon osat rahoitetaan ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena. 4 / 8 KK:N SÄÄNTÖ: Jos oppisopimus järjestetään siten, että vähintään 4 kuukauden päätoimisia opintoja vastaava ei tulisi otetuksi huomioon rahoituksessa, mainittua ta saaneet opiskelijat luetaan opintojen päättymistä seuraavan laskentapäivän opiskelijamääriin.

5 3 Vähintään kahdeksan kuukauden päätoimisia opintoja vastaavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voidaan ilmoittaa kahtena laskentapäivänä. Mikäli laskentapäivien ulkopuolella toteutettu ja päättynyt oppisopimus jatkuu saman henkilön kohdalla ennen seuraavaa tai oppisopimuksen päättymisen jälkeistä laskentapäivää, 4 / 8 kk sääntöä ei voida soveltaa. Toisin sanoen sama henkilö voidaan ilmoittaa oppisopimusopiskelijaksi vain yhteen kertaan samana laskentapäivänä. Jos kestää enemmän kuin 2 laskentapäivää, koulutuksen lopussa ei voi soveltaa 4 kk:n sääntöä. YHTEISTYÖSOPIMUS TOISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN KANSSA: Mikäli koulutuksen järjestäjien kesken on tehty yhteistyösopimus, opiskelijamäärätiedot oppisopimuskoulutuksen lomakkeella ilmoittaa vain yksikköhintarahoituksen saaja. KULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS: Jatkotason ammattipätevyys on luonteeltaan henkilöstöta, jonka kustannuksista vastaa työnantaja. Erillisenä koulutuksena sen tulee tapahtua työnantajien kustannuksella. Jatkotason ammattipätevyysta voidaan antaa osana ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa ta ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksella sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa. Jatkota koskevaa ammattipätevyysta voidaan suorittaa siis osana kuljetusalan ammattitutkintoja. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että ammattitutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen sisältö muodostuu laajemmasta tutkintovaatimusten mukaisesta kokonaisuudesta ja, että erityisesti oppisopimusmuotoisen koulutuksen kohdalla koulutuksen tulee tähdätä tutkintoon. Perustason ammattipätevyys sisältyy osaksi logistiikan perustutkinnon sekä tiettyjen muiden perus- ja ammattitutkintojen tutkinnon perusteita. Valtionosuusrahoituksella toteutettava ammattipätevyys tulee aina järjestää osana laajempaa opintokokonaisuutta osana tutkintoon johtavaa / tähtäävää ta. Koulutustarpeen tulee perustua osaamisen ja ammattitaidon kasvattamiseen eikä ammattipätevyyden hankkimiseen. Katso tarkemmat rajaukset Opetusministeriön kirjeestä 4/503/2008 (s. 4-6) KOULUTUSOHJELMAN TAI OSAAMISALAN OPISKELU VALMISTU- MISEN JÄLKEEN: Mikäli perustutkinnon suorittanut opiskelee aiemmin suorittamastaan tutkinnosta myös jonkin toisen ohjelman /osaamisalan valmistumisensa jälkeen, hänet voidaan ilmoittaa rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään opintojen laajuuden /keston mukaisesti. Kyseessä ei voi olla osa jostain muusta perustutkinnosta tai ammatti-/erikoisammattitutkinnosta tms. EI YHTÄAIKAISTA RAHOITUSTA: Opiskelija voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Soveltamisalaan kuuluvat: lukiolaki laki ammatillisesta koulutuksesta laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ammattikorkeakoululaki

6 4 RAHOITUKSEN PERUSTEEKSI EI TULE ILMOITTAA: maksullisena palvelutoimintana järjestettyä ta: o oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen myyntiä toiselle koulutuksen järjestäjälle o työ- ja elinkeinohallinnon ostamaa ta o muuta maksullista palvelutoimintaa yksityisopiskelijoita Perustietokyselyssä ilmoitettavat tiedot Yhteystiedot Lomakkeen kohdassa 1 ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta Opetushallitus voi kysyä lisäselvitystä muoto-/laitoskohtaisen lomakkeen sisällöstä. Opiskelijamäärä: Ammatillinen perus, oppisopimukset Opiskelijamäärätiedot rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista (katso rajaukset s.2-4) ilmoitetaan aloittain. Kohdan 2.1 opiskelijoista ilmoitetaan myös erityisopiskelijat omassa sarakkeessaan. Kohdan 2.1 opiskelijamäärä sisältää myös yrittäjille ja virkamiehille solmitut oppisopimukset. Ammatillista perustutkintoa voidaan suorittaa joko opetussuunnitelmaperusteisesti tai näyttötutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot erillisen ohjeen mukaisesti. Opiskelijamäärä: Ammatillinen lisä, oppisopimukset Opiskelijamäärätiedot rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista (katso rajaukset s.2-4) ilmoitetaan aloittain seuraavasti: ammattitutkintoon valmistava (lomakkeen kohta 2.2.1) erikoisammattitutkintoon valmistava (lomakkeen kohta 2.2.2) ei-tutkintotavoitteinen (lomakkeen kohta 2.2.3) Ei-tutkintotavoitteista ta on: ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osien, jonka ei ole tarkoitus johtaa koko tutkinnon suorittamiseen muu ei-tutkintoon johtava Kohdan 2.2 opiskelijoista ilmoitetaan myös erityisopiskelijat omassa sarakkeessaan. Kohdan 2.2 opiskelijamäärä sisältää myös yrittäjille ja virkamiehille solmitut oppisopimukset.

7 Erityisopiskelijat Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärät vuodelle 2013 koulutuksen järjestäjittäin. Tilastointipäivän kyselyssä tulee ilmoittaa myös enimmäismäärän mahdollisesti ylittävät opiskelijamäärät. Erityisopetuksena järjestettävän oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen sovelletaan rahoitusasetuksen (1766/2009) 4 :n mukaan oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa korotettuna 50 prosentilla. Erityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee ja jolle annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Erityisopiskelijalle on tullut laatia (Laki ammatillisesta koulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta, eikä ulkomaalaista opiskelijaa voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita. Työnjohtokokeilu Työnjohtokokeilu on suunnattu kone- ja metallialalle, kuljetusalalle, autoalalle sekä kaupan alalle työelämän tarpeiden mukaisesti (OPM ). Kokeilu käynnistettiin keväällä Opiskelijat ilmoitetaan lomakkeella tekniikan ja liikenteen alan ja/tai yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijamääriin (2.1.) ja lisäksi erittelytietoihin. Työnjohtokokeilu toteutetaan ammatillisena peruskoulutuksena työelämän toiveiden mukaisesti näyttötutkintoihin valmistavaa ta koulutuksellisempana vaihtoehtona (joko oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena tai opetussuunnitelmaperusteisena oppisopimuskoulutuksena) Opetushallituksen vahvistaman kokeiluohjelman ja sen liitteenä olevien alakohtaisten kokeilukoulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä laatii kokeilukoulutuksen perusteiden pohjalta alakohtaiset opetussuunnitelmat kokeiluta varten. Työnjohtokokeilukoulutuksen järjestämisen keskeinen lähtökohta on koulutuksen henkilökohtaistaminen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteella. Opetushallitus tulee kysymään työnjohtokokeilusta aiheutuneita kustannuksia vuodelta 2013 kustannustiedonkeruun yhteydessä. 5

8 6 Erittelytiedot Erittelytietoina kysyttävät opiskelijamäärätiedot sisältyvät ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen alakohtaisiin opiskelijamääriin. Tummennettuja kohtia ei täytetä. Yrittäjät Ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta alakohtaisesti ilmoitettuihin opiskelijamääriin sisältyvät oppisopimuskoulutuksessa olevat yrittäjät. Tiedot ilmoitetaan eriteltynä sarakkeisiin 2.1, 2.2.1, ja (Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 17 6 mom) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opetussuunnitelmaperusteisessa työnjohtokokeilussa olevat Ks.ohje s. 5. Tekniikan ja liikenteen alalla opetussuunnitelmaperusteisessa työnjohtokokeilussa olevat Ks. ohje s. 5. Logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) Tutkintoon johtavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta (2.1) ilmoitetaan tekniikan ja liikenteen alan opiskelijamääriin sisältyvät logistiikan perustutkintoa suorittavat autonkuljettajan-, linja-autonkuljettajan- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa opiskelevat. Linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat Ammatillisen lisäkoulutuksen (2.2) opiskelijoista ilmoitetaan tekniikan ja liikenteen alan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamääriin (2.2.1) sisältyvät linjaautonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavien ten opiskelijat. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat Ammatillisen lisäkoulutuksen (2.2) opiskelijoista ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamääriin (2.2.2) sisältyvät johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat. Virkasuhteiset opiskelijat Ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen alakohtaisiin opiskelijamääriin sisältyvien virkasuhteisten (virkamiehen oppisopimus) oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 17 5 mom) Suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 6 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt oppisopimusten lisäkoulutuksen enimmäismäärät alueittain molemmat kieliryhmät huomioon ottaen. Lisäkoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä (ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava sekä ei-tutkintotavoitteinen ) tulee eritellä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutuksessa oleviin vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa Ilmoitetaan ne opiskelijat, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ei-tutkintotavoitteinen ) ja ovat vuotiaita

9 7 Työnantajien lukumäärä Lomakkeella ilmoitetaan lisätietona niiden työnantajien määrä, joilla on voimassa olevia oppisopimuksia tilastointipäivänä Sama työnantaja voi olla sekä oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen että lisäkoulutuksen työnantajien lukumäärässä, jos yrityksellä on oppisopimusopiskelijoita kummassakin ryhmässä. Opiskelijamäärätietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Opetushallituksen toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi. Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin ja mahdollisiin liitelomakkeisiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Opiskelijamääriä korjattaessa tulee korjata myös kotikuntatiedot. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin liitteenä Tieto ja rahoitus -yksikön sähköpostiosoitteeseen (tai faksilla numeroon tai postitse osoitteeseen Opetushallitus, Tieto ja rahoitus, PL 380, Helsinki).

10 8 Liite 1: Oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat 1. Opiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. 2. Oppisopimus (kirjallinen määräaikainen työsopimus) tulee olla laadittu ennen oppisopimuksen alkamista sisältäen seuraavat tiedot: sopimuksen voimassaoloaika koeajan pituus tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan (ns. opetussuunnitelmaperusteinen) tai johon oppisopimus valmistaa (näyttötutkinnot) opiskelijan palkkauksen perusteet Ennen oppisopimuksen solmimista on huolehdittu edellytysten arvioinnista lainsäädännön mukaisesti. Yrittäjälle tulee olla laadittu yrittäjän oppisopimus ja virkamiehelle virkamiehen oppisopimus. 3. Oppisopimukseen tulee olla liitettynä opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma siten, että se on laadittuna oppisopimuksen hyväksymishetkellä. Henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta on käytävä ilmi: suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen ajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat Henkilökohtaisen opiskeluohjelman ovat laatineet ja allekirjoittaneet yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. 4. Järjestettäessä oppisopimusta näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti, sitä koskee vaatimus henkilökohtaistamisesta kolmessa vaiheessa: a) koulutukseen hakeutumisen yhteydessä b) tutkinnon suorittamisen yhteydessä c) tarvittavan ammattitaidon hankkimisen yhteydessä (ks. Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006) Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava. Järjestettäessä oppisopimusta opetussuunnitelmaperusteisesti (ammatillinen perus) siitä tulee vastaavasti laatia henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän, työnantajan, työ-

11 paikkakouluttajan ja opiskelijan sekä tietopuolisen opetuksen järjestäjän kanssa (jos ulkopuolinen taho). 5. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on otettu huomioon ja hyväksiluettu opiskelijan aikaisempi ja työkokemus. Oppisopimuksen kestoa määritettäessä hyväksiluettu aika on vähentänyt oppisopimuksen kestoa. 6. Opiskelu on päätoimista (vähintään 25h/opiskeluviikko) Viranomaistehtävien ja koulutuksen järjestäjien toimenpiteiden tulee toteutusvaiheessa painottua työpaikalla tapahtuvan koulutuksen valvontaan ja toteutuksen ohjaukseen. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on seurata, että opiskelijalle tarjotaan suunnitteluvaiheessa henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan määriteltyjä ja tutkintovaatimusten edellyttämiä työtehtäviä. Koulutuksen järjestäjä seuraa myös, että työpaikalla tapahtuva opiskelu toteutuu suunnitelman mukaisesti. koulutuksen järjestäjä seuraa, että työpaikalla tapahtuva opiskelu ja sen ohjaus toteutuu henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti ja reagoi havaittuihin poikkeamiin ja muutostarpeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulutuksen järjestäjä vastaa, että työpaikalla tapahtuva ja tietopuolinen opetus muodostavat oppimistavoitteiden kannalta johdonmukaisen kokonaisuuden koulutuksen järjestäjä huolehtii, että oppisopimukseen ja henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin tulevat muutokset (aika, työsuhde, työnkuva, opiskelun eteneminen jne.) otetaan huomioon järjestelyissä koulutuksen järjestäjä seuraa järjestelyjen toteutumista sekä suunnittelee ja toteuttaa palautetiedon keräämisen niin, että tarvittaessa voidaan ryhtyä muutostoimenpiteisiin riittävän aikaisessa vaiheessa 8. Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämistä varten korvausta (ei koske yrittäjien oppisopimusta, ellei ohjaajana toinen yritys) ja korvauksesta on sovittu ennen oppisopimuksen hyväksymistä. 9. Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä (ei voi ulkoistaa muille). Viranomaistehtävien keskeiset kokonaisuudet ovat: oppisopimuskoulutuksen kokonaisvaltainen johto ja valvonta oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista tiedottaminen sekä työnantajien ja opiskelijoiksi pyrkivien neuvonta opiskelijan tarpeen ja edellytysten sekä työpaikan

12 soveltuvuuden arviointi henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta ja henkilökohtaistamisen toteutumisesta huolehtiminen oppisopimusta toteuttavien tahojen työnjaosta sopiminen oppisopimusten hyväksyminen ja sopimusjärjestelyiden toteuttaminen järjestelyjen toteutumisen seuranta, erityisesti työpaikalla tapahtuvan opiskelun seuranta ja valvonta sekä oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta tietopuolisen opetuksen laadunvarmistus ja hankinta tutkinnon suorittamisen järjestelyt opintososiaalisia etuuksia ja korvauksia koskevien päätösten valmistelu, päättäminen ja maksaminen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien hankkiminen sekä oppisopimusta koskevan todistuksen antaminen yhteistyöverkoston ylläpito ja eri osapuolten sovittuihin velvoitteisiin sitoutumisen varmistaminen oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskeva muu hallinto 10. Opiskelijalle järjestetään osana ta mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto (lukuun ottamatta ns. opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perusta, jossa osana ta ovat ammattiosaamisen näytöt) Lisätietoa aiheesta: Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8) 10

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.1.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansanopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2009 1. Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus opiskelijahallinto 04.9.2012 Oulu 06.9.2012 Tampere 11.9.2012 Helsinki Tarja Mäkinen Perustietojen ilmoittaminen Toteutuneet

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2017 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.9.2012 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2015 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2016 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(17) Perustiedot 20.9.2015 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2011 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2014 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo A m m a t t i t a i t o Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Työkokemus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot