Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK"

Transkriptio

1 Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus Esittely: Ilpo Mattila MTK

2 EU ilmasto- ja energiapolitiikka 2030 Taustalla osittain kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden hidas eteneminen -> toistaiseksi ei globaalia sopimusta. Seuraava tavoite COP21 Pariisissa joulukuussa 2015 EU päästökaupan heikentynyt ohjaus ja kansalliset intressit johtaneet kansallisiin tukipolitiikkaratkaisut. Kritisoitu tehottomiksi. Laillisesti sitovat päästövähennystavoitteet EU:ssa voimassa nyt vain vuoteen 2020 asti. Tunnetaan 20/20/20-pakettina. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20%, nostaa uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20%:iin ja parantaa energiatehokkuutta 20% vuoteen 2020 mennessä. Nämä tavoitteet EU on saavuttamassa. Kilpailukyky näkökulmat vahvasti esillä

3 Komission tiedonannot : EU: sitova päästövähennys tavoite -40% v Päästökaupan ulkopuolinen sektori -30% v. 2005! Jäsenvaltioille yhteinen sitova tavoite, mutta jaetaan taakanjakopäätöksellä niiden kesken. FIN jopa -36% UE 27% loppukäytöstä, sitova, ei jyvitetä jäsenvaltioille!, suunnitelmat Energiatehokkuudelle ei sitovaa tavoitetta, suunnitelmat Ei mainintaa liikennesektori

4 Energia-ilmastopaketti 2030 Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2014 tiedonannon ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi esitetään 40 % vuoden 1990 tasosta. Energiatehokkuustavoitetta sidottu energiatehokkuusdirektiivin tarkistukseen. Ukrainan kriisi nostanut energiatehokkuuden painotusta ja sitovuuden merkitystä. EU:n laajuinen sitova uusiutuvan energian osuus vuonna 2030 olisi vähintään 27 %. MTK kannattaa erillistä sitovaa kansallista tavoitetta uusiutuvalle energialle.nykyistä vuodelle % haastavampaa,esim %. Liikenteen biopolttoaine tavoitetta ei EU halua missään muodossa. MTK pitää tärkeän kansallista tavoitetta mysö vuodelle Tason tulisi olla %, lakisääteinen velvoite on 20 % vuonna 2020.

5

6 MTK / Ilpo Mattila 7

7 Maatalouden energia Öljyriippuvaista ja suuret tulevaisuuden mahdollisuudet MTK:n tavoite saada maatalous 2025 laskennallisesti energiaomavaraiseksi

8 Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus vuosina 2013 ja 2010

9 Maatalouden energiankäyttö ja- lähteet Öljyriippuvainen, koneet ja kuivaus Puuta kuivuriin Biokaasua traktoriin Puuta lämmitykseen, yksityistalous+ tuotanto Sähkö ostettava Tilakohtainen sähköntuotanto ei taloudellisesti kannattavaa, aggregaatit vain häiriötilanteessa

10 MTK:n energiaomavaraisuusohjelma vuoteen 2040 Suomi on laskennallisesti energiaomavarainen vuonna 2040 Maatilojen energiaomavaraisuus saavutetaan jo 2030 Energiakulutus ei merkittävästi laske nykyisestä,ellei metallin- ja puunjalostus karkaa pois. Hakkuut ovat 100 milj. m3 ja metsien vuotuinen kasvu 140 milj m3. Turpeen käyttö on lähes kolminkertainen nykyisestä Rakennettujen vesistöjen sähköntuotantoa tehostetaan mm. altaiden rakentamisella Toteutetaan nykyiset suunnitellut ydinvoimalat Kivihiilen käyttö loppuu 2025,öljyn käyttö hyvin rajoittunutta Peltoenergiaa tuotetaan maatalouden sivutuotteista ja energiakasveista Tuulisähkön tavoitteita ei nosteta nykyisestä

11 Energiantuotanto 2012 Kokonaiskulutus TWh Puuperäinen TWh Jäteliemi Metsäenergia sis, kuitupuu koko Muut sivutuotteet Biopolttoaineet 0 25 Turve Vesi Ydinsähkö,polttoaineteho Tuuli 0,6 9 Sähkön tuonti,netto 18 0 öljy 93 0 hiili 37 0 Maakaasu 33 0 Muut jäte, maatalous, aurinko MTK:n tavoitteet

12

13 Viljatilan,58 ha, energiavirrat

14

15

16 Mitä MTK voi tehdä biotalouden hyväksi Strategian tavoitteena on uutta työpaikkaa MTK:n rooli ja työsarka on merkittävä, kun kehitetään strategian kolmea pääosiota; biomassan saatavuus ei ole ainakaan vähäpätöisin. Tarjotaan kohtuukorvausta vastaan bioraaka-ainetta biotalouden voiteluun, bioraaka-aineet ovat lähes kaikki maaseudulla Kehitetään omin voimin biotalouden yritystoimintaa, osin kannustaen valtiovaltaa ja muita asianosaisia Biotalous ei saa olla jotain uutta mystistä puhemantraa, joka pelastaa Suomen talouden. MTK on panostettava myös vahvaan olemassa olevaan biotalouteen. Mikäpä on sen parempi biojalostamo kuin kunnon lehmä. Se pystyy oljesta tuottamaan maitoa, ihminen saa oljesta huipputekniikalla ainoastaan viinaa.

17 Otsikko: Arial 28 pt Apuotsikko: Arial 16 pt

18 Metsähakkeen käyttöä

19

20 Yhteiskunnan maksamia uusiutuvan energian päästövähennyskustannuksia (arviot Ollikka, VATT): Suomi ( ) Tuulivoima: /tco2, metsähake: /tco2 Saksa ( ) Tuulivoima: 43 /tco2, aurinkosähkö (PV): 537 /tco2 UK ( ) 110 /tco2(sertifikaattimarkkina) PEFC/

21 Vuosi 2013: käänne huonompaan vero- ja tukipolitiikan epäonnistumisen takia

22 Kumpaa sinä haluat? Autokuormallinen hiiltä vai työtä, tuloa ja monipuolista osaamista bioenergiasta? Työtä Koneenrakennus Tutkimus Koulutus, neuvonta Tutkimus

23 Metsänomistajat raaka-aine hankintakauppana Lämpöyrittäjä OY:n toimintamallia Sidosryhmät kunnat, media, ym. Mhy-verkosto raaka-aine välityspalveluna Muut yhteistyökumppanit raaka-aine uudistusaloilta Metsäalan yrittäjät raaka-aineen jalostaminen erilleen hakkuu lähikuljetus, haketus, kuljetus MTK / Asiamies Ilpo Mattila Puulämpö OY Lämpölaitokset BIOWIN OY Verkoston ylläpito Varastoseuranta Hallinnointi Laskutuspalvelu Tilitys Sopimusmallit Lämmönmyynti Loppukäyttäjät Tyytyväinen asiakas

24 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 25

25 PEFC/ Paperi, sellu Puu, peltobiomassat, turve ja kierrätyspolttoaineet Ilpo Mattila POLTTONESTETUOTANNON INTEGROINTI METSÄTEOLLISUUTEEN - suomalainen ratkaisu liikenteen biopolttoaineille Sellu- ja paperitehdas Biomassan käsittely ja kuivaus Kuivausenergia kuori, metsätähteet muu biomassa Prosessihöyry ja sähkö Kaasutus ja kaasunpuhdistus happi + höyry synteesikaasu Voimalaitos polttokaasua + höyryä FT-synteesilaitos Synteettinen biodiesel

26 Kaasuntuotannon merkitys Suomen maataloudessa". Gasum Gas Fund Day Lappeenrannan Tekninen yliopisto Energia-asiamies Ilpo Mattila MTK

27 Maatalouden biokaasuntuotannon tavoitteita Hyödyntää maatalouden tuottamaa biomassaa Lisätä maatalouden energiantuotantoa sekä ympäristöhyötyjä & ravinnekierrätystä MTK:n tavoite on laskennallisesti omavarainen maatalouden energiantuotanto vuonna 2030 Suomen energia-omavaraisuus saavutetaan vuonna 2040,biokaasu osa sitä. Kehittää liikenteen biokaasunkäyttöä. Saada teknistaloudellisesti kannattavaa biokaasuntuotantoa Ei ole markkinaehtoisesti taloudellista

28

29

30

31

32

33 Biokaasun taloudellisuutta Nurmenviljely biokaasun raaka-aineeksi Lannoitten hyödyntäminen laskettu Nurmesta ei varaa maksaa, nettoviljelykustannus tukien jälkeen n.540 / ha

34

35

36 Kouvolan biokaasulaitos Viljanviljelöyn monokultuurin katkaisuun nurmea Viljelijälle maksetaan 50 / ha,ei kata nurmenviljelykustannuksia Pellon viljavuus viljelykierrossa lisääntyy Tuotto euroissa tulee parantuneena ohrasadon/viljasadon kannattavuudessa

37 Biokaasun kannustimia Autojen polttoainejoustavuuslaki (myyntiosuusvelvoite) Julkisen sektorin hankinnat Omistajapolitiikka/omistajaohjaus Käyttövoimaverovapaus Autoveron kaasujärjestelmävähennys Ajoneuvoverovapaus Uusiutuvia energiamuotoja käyttävien ajoneuvojen hyväksyntä liikenteeseen Markkinademonstraatiot Ajoneuvorekisterin hiilidioksidipäästötiedot Romutuspalkkiot Tietullit ja ruuhkamaksut

38 Yhteenvetoa tulevaisuuteen Talous ei vielä kanna,ei sähkön- ja lammöntuotannossa,eikä liikennekäytössä. Kun edellinen saadaan muutettua tarvitaan liikennekaasun jakelujärjestelmä Välilliset hyödyt,ympäristö& ravinteiden kierrätys, puoltavat biokaasun tuotantoa Tekniikka on kohdallaan. Traktorteita tulee tarjolle,kun on kaasua tarjolla. Ei haikailla ulkomaiden mallia,tehdään oma.

39 Tuulivoimaa Mallia 2o-luvulta Lounais-Hämeestä

40 MTK:n vuokrasopimusmallin tavoitteet Tavoitteena edistää tuulivoiman rakentamista Tarvetta n voimalaan= 2500 MW Lisätä maanomistajien mielenkiintoa vuokrata tuulivoimaloiden rakentamista varten maa-alueita Maanomistajilla paljon kysymyksiä ja epäselvyyksiä vuokraehdoista Tuulivoimayritykset tarjoavat sopimuksia oman edun mukaisesti; kiinteistövero, tiet, maisemointi, vuokranmaksun aloitus. Välttää koski- ja turvesodat Maanomistaja ja tuulivoimayritys sopivat yksityiskohdat ja hinnat MTK / Ilpo Mattila

41 Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea Alle 500 kw eivät saa sähkönmyynnissä syöttötariffia, myyntihinta Nord Pool- hinta n.50 /MWh. Takuuhinta 83,5 /MWh 12 vuotta, 105,3 /MWh vuoden 2015 loppuun Käytetyt myllyt eivät saa takuuhintaa Muutaman kilowatin voimala voi olla lisänä mm. maatilan sähkönkäytössä. Osa aina ostettava. Osuuskunta voi olla vaihtoehto 3-5 MW:n rakentamisessa. Vaatii alan osaamista, sitä kyllä löytyy. MTK / Ilpo Mattila

42 aulukko 3. Työryhmän arvio sen tuulivoimahankkeen kustannuksista, joka määrittää tariffitason. Arvio sisältää epävarmuuksia ja on siksi vielä alustava. Parametri Tekniset parametrit Tariffitason määrittävä kustannustaso Investointikustannukset ( /kwh) 1400 Huipunkäyttöaika (h/a) 2400 Laitosten tekninen käyttöikä (a) 20 Käyttö- ja huoltokustannukset (e/kw,a) 28 Tasehallinnan kustannukset ( /MWh) 2 Sähkön markkinahinta ( /MWh) 50 Taloudelliset parametrit Kiinteistöveron kuluerä ( /MWh) 1.6 Oman pääoman osuus (%) 30 Oman pääoman tuottovaatimus (%) 10 Lainapääoman korko (%) 5 Kirjanpidollinen poistoaika (a) 15 Laina-aika (a) 12 Tuen maksatusaika (a) 12 MTK / Ilpo Mattila Tarvittava tariffitaso ( /MWh) 83.5 Maksettava tariffi, jos sähkön hinta 50 /MWh 33.5

43 Ilpo Mattila /MTK 44

44 Turpeen tulevaisuus Luonnontilaisten soiden tuleva käyttö: turveteollisuus<->suojelu. Turvetuotanto on nyt noin 1 % soiden pinta-alasta, tarve 1% lisää, noin ha. Tavoitteena keskittää turvetuotanto jo ojitetuille soilla MTK mielestä turvetta voidaan nostaa luonnontilaisislta soilta, jos niillä ei ole merkittäviä luontoarvoja. Turvetuotanto voidaan MTK:n mukaan lähes kolminkertaistaa Vesistöjen hyvästä tilasta tulee ehdottomasti huolehtia Ilpo Mattila /MTK

45 PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila 46

46 Voiko viljaa käyttää autoviinan valmistukseen? Sosiaalisen seinän linkki kysymykseen: &embed=arj7zkjseieim PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

47 Paljonko sähkön hintaa voidaan nostaa, jotta uudistuvalla energialla tuotettu sähkö on taloudellista tuottaa? Nyt markkinasähkö on noin 3 snt/kwh. PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

48 Paljonko on uusiutuvan energian sopiva osuus energiankäytöstä vuonna 2040? Vuoden 2020 tavoite on 38 %, nyt osuus on 32 %. PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

49 Mikä on suurin este paikallisen lämpöyrityksen perustamisessa? PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

50 Pitääkö rakentaa lisää tuulivoimaloita? Nyt rahat riittävät noin tuhannen myllyn sähköntuotannon tukeen. PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

51 Miksi viljelijät/metsänomistajat eivät investoi tuulivoimaloihin? Takuuvarma oman pääoman tuotto on 10 % ja tuotteella varmat markkinat. PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

52 Biokaasusähkön tuotantokustannus on noin seitsemänkertainen markkinasähköön verrattuna. Kenen pitää kustantaa ko. hintaero? Miksi? PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

53 Paljonko turpeen käyttöä pitää lisätä nykyisestään? Tuotantoalaa on noin ha. Vai pitääkö vähentään? PEFC/ MTK / Asiamies Ilpo Mattila

Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK

Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK Bioenergia on maaseudun mahdollisuus Paikalliset ratkaisut -seminaari 11.9.2012 Esittely: Ilpo Mattila MTK 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 2 1.1.2007 Osasto / Yksikkö / Etunimi Sukunimi 3

Lisätiedot

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna Alle 500 kw

Lisätiedot

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 30.3.2011 MTK- Häme Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna www.tuuliatlas.fi,

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Pro gradu tutkielma Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Miia Kinnunen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja teknologia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Tuulta, turvetta ja aurinkoa... Kansalaistiedon kurssi 6.8.2013 Päivölän kansanopisto Kari Vitie

Tuulta, turvetta ja aurinkoa... Kansalaistiedon kurssi 6.8.2013 Päivölän kansanopisto Kari Vitie Tuulta, turvetta ja aurinkoa... Kansalaistiedon kurssi 6.8.2013 Päivölän kansanopisto Kari Vitie Taustaa Helsingin yliopisto, kansantaloustiede Yleisradio, taloustoimittaja ja toimituspäällikkö Suomen

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot