Keskiviikko klo Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen"

Transkriptio

1 Viranomainen No 3/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vanhusten palvelukeskus puheenjohtaja jäsenet Riitta Sianoja Leena Karilainen Katriina Koho Jari Laaksonen Ari Liukko-Sipi, poissa Antero Nieminen, poissa Päivi Toikander varajäsen Jorma Lintunen MUUT SAAPUVILLA OLLEET kunnanhallituksen pj Mika Männistö, poissa kunnanjohtaja Seppo Saarinen, poissa esittelijä-sihteeri Ritva Vainio LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin 20 ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Riitta Sianoja Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Ritva Vainio PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Leena Karilainen Jorma Lintunen Aika ja paikka klo sosiaaliosasto Virka-asema Allekirjoitus Todistaa perusturvajohtaja Ritva Vainio

2 SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/ RAUHANMAJAN ARKIAPU TYÖOSUUSKUNTA ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/ SIIPISULKA OY PERHEPALVELUT ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/ SIIVOUS- JA KOTIPAL- VELU TÄHTI, ANITTA AALTONEN KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE LAUSUNTO SEUDULLISESTA PERHEHOITOMALLISTA ILMOITUSASIAT... 35

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 20 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Perusturvaltk 21 Tarkastusvuorossa lautakunnan jäsenet Ari Liukko-Sipi ja Päivi Toikander. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Lintunen ja Leena Karilainen.

4 Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Perusturvaltk 22 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tammi-maaliskuulta: Perusturvajohtajan päätöspöytäkirjat Henkilöstöhallinto 5 Hoitajan valinta 19 Osa-aikaisen laitoshuoltajan palkkaaminen Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta tutustuu viranhaltijoiden päätökseen ja päättää, että tehty päätös ei anna aihetta siirtää asiaa lautakunnan käsiteltäväksi. Päätökset todetaan täytäntöönpanokelpoisiksi.

5 Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / RAUHANMAJAN ARKIAPU TYÖOSUUSKUNTA Perusturvaltk. 23 Säkyläläinen Rauhanmajan Arkiapu työosuuskunta on lähettänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Köyliön kunnan alueella. Työosuuskunnan tuottamat palvelut ovat kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun palveluja. Työosuuskunnan toiminta on ilmoituksenvaraista kotipalvelujen tukipalveluja tuottavaa toimintaa, jota ei enää ilmoiteta aluehallintoviraston rekisteriin. Rauhanmajan Arkiapu työosuuskunnan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on kokouksessa lautakunnan jäsenten nähtävissä. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Rauhanmajan Arkiapu työosuuskunnan ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Köyliön kunnan alueella.

6 Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / SIIPISULKA OY PERHEPALVELUT Perusturvaltk. 24 Ulvilalainen Siipisulka oy perhepalvelut on lähettänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Köyliön kunnan alueella. Ilmoituksen mukaan yritys tuottaa perhetyön, lastensuojelun jälkihuollon sekä muun sosiaalihuollon asiantuntijatoiminnan palveluita. Yrityksen tuottamat palvelut ovat sellaisia ilmoituksenvaraisia palveluita, jotka kunta on velvollinen ilmoittamaan aluehallintovirastolle rekisterin pitämistä varten. Siipisulka oy perhepalveluiden ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on kokouksessa lautakunnan jäsenten nähtävissä. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Siipisulka oy perhepalveluiden ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Köyliön kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot aluehallintovirastolle rekisterin pitämistä varten.

7 Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / SIIVOUS- JA KOTIPALVELU TÄHTI, ANITTA AALTONEN Perusturvaltk. 25 Säkyläläinen Siivous- ja kotipalvelu Tähti Anitta Aaltonen on lähettänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Köyliön kunnan alueella. Yritys tuottaa koti- ja siivouspalveluita lapsiperheille ja vanhuksille. Yrityksen tuottamat palvelut ovat sellaista koti- ja tukipalvelutoimintaa, jota ei ilmoiteta aluehallintoviraston rekisteriin. Siivous- ja kotipalvelu Tähti Anitta Aaltosen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on kokouksessa lautakunnan jäsenten nähtävissä. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Siivous- ja kotipalvelu Tähti Anitta Aaltosen ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Köyliön kunnan alueella.

8 Perusturvalautakunta KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE Perusturvaltk voimaan tulleen vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980 / 2012) :n 5 mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Säkylän ja Köyliön kunnilla oli yhteinen ikäpoliittinen strategia vuosille Köyliön kunnan uutta ikäpoliittista strategiaa on valmisteltu syksystä 2013 alkaen. Vanhusneuvosto on käsitellyt luonnosta kokouksessaan ja perusturvalautakunta kokouksessaan Esityslistan liitteenä 1 on vuosille esitys Köyliön ikäpoliittiseksi strategiaksi Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä 1 olevan Köyliön ikäpoliittisen strategian vuosille ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

9 Perusturvalautakunta LAUSUNTO SEUDULLISESTA PERHEHOITOMALLISTA Perusturvaltk. 27 Euran, Eurajoen, Huittisten, Kokemäen, Köyliön ja Rauman viranhaltijat ovat syksystä 2013 lähtien Euran aloitteesta yhdessä suunnitelleet mahdollisuutta järjestää seudullisesti vanhusten ja kehitysvammaisten perhehoitoa. Euran perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja pyytää nyt suunnittelussa mukana olleiden kuntien perusturva- / sosiaali- ja terveyslautakunnilta lausuntoa perhehoidon toimintamallista ja kustannuslaskelmien vaihtoehdoista. Esityslistan liitteenä 2 on seuraavat Euran perusturvan lähettämät asiakirjat: Euran perusturvalautakunnan pykälä 46 / , lausuntopyyntö, sopimusluonnos sekä seudullisen perhehoidon päivitetty toimintaohje. Asiakirjat on etukäteen lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta antaa seudullisesta perhehoitomallista seuraavan lausunnon: Köyliön ja Säkylän valtuustot ovat kokouksissaan tehneet päätökset Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymissopimuksen hyväksymisestä. Yhdistymissopimuksen mukaan nämä kunnat perustavat uuden yhteisen kunnan alkaen. Perhehoito pienehköjen kuntien seudullisena yhteistyönä on hyvin kannatettava uusi toimintamuoto, mutta koska Säkylän kunta ei ole ollut nyt lähdössä mukaan seudulliseen perhehoitotoimintaan, myöskään Köyliön kunnan ei ole tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista olla jatkossa mukana seudullisen perhehoitomallin suunnittelussa ja toiminnassa.

10 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 28 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: Aluehallintovirasto Satakunnan ja Varsinais-Suomen peruspalvelujen saatavuus vuodelta 2013 on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ohje sosiaalihuollossa syntyvien potilastietojen erottamisesta terveydenhuollon potilasrekistereihin kuuluvista ja valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon tallennettavista potilastiedoista Valvira Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta: Filantros Oy Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen Kuntaliitto Yleiskirjeen liite: Terveydenhuollon valinnanvapaus ja laatutieto Oikeusministeriö Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu valtakunnalliseksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Satakunnan työllisyyskatsaus 4/ 2014 Turun seudun lihastautiyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri SataTila-hanke arviointi projektin toteutumisesta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 Sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialueen toteutunut laskutus 1. 5/ 2014 Yhtymähallitus Pk.ote : Kumppanuussopimukset kaudelle Pk.ote : Toiminnan ja talouden raportti 1-3kk/2014 sekä henkilökunnan esittämät toiminnan tuloksellisuuden lisäämistä koskevan ideakilpailun tulosten täytäntöönpano

11 Perusturvalautakunta Pk.ote : Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnaston tarkistaminen; 5/ 2014 Pk.ote : Sote-uudistuksen tilannekatsaus Pk.ote : Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelma: Satakunnan keskussairaala 2020 Pk.ote : Suorahankinnan tekeminen lähete-palaute-järjestelmän toiminnallisuuden edellyttämän liitetiedostojen tallennusjärjestelmän hankkimisesta Effica-potilashallinnon tietojärjestelmän laajennuksena Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon ky Kuntayhtymän maksuosuudet tammi-maaliskuussa ennakkolaskutuksen suoritteilla ja talousarvion mukaisilla hinnoilla Yhtymähallitus Pk.ote : Tilanpäätöksen vahvistaminen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2013 Pk.ote : Virka-ajan ulkopuoliset lääkäripäivystyspalvelut Pk.ote : Henkilöstökertomus 2013 Pk.ote : Köyliön lääkärinvastaanoton sulkeminen kesäaikana Pk.ote : Talousarvion toteutuminen Pk.ote : Säkylän kunnan edellyttämät sopeuttamistoimet kuntayhtymässä, laitoshoidon muutokset ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen EArkisto ja kotihoidon tiedot Köyliön kunta, kunnanhallitus Pk.ote : Lausunto Paras-lain velvotteiden voimassaolon jatkamisesta Pk.ote : Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Pk.ote : Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimuksen Tahto-osaneuvottelut

12 Perusturvalautakunta Pk.ote : Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattujen tilojen vuokrat lukien Pk.ote : Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 Pk.ote : Ohjeiden antaminen Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajille Köyliön kunta, kunnanvaltuusto Pk.ote : Eron myöntäminen Pekka Huhtamaalle perusturvalautakunnan varajäsenyydestä Pk.ote : Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylitykset ja säästöt Perusturvajohtaja: Lautakunta päättää merkitä edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi.

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot