Keskiviikko klo Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen"

Transkriptio

1 Viranomainen No 5/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vanhusten palvelukeskus puheenjohtaja jäsenet Riitta Sianoja Leena Karilainen Katriina Koho Jari Laaksonen Ari Liukko-Sipi, poissa Antero Nieminen, poissa Päivi Toikander varajäsen Jorma Lintunen MUUT SAAPUVILLA OLLEET kunnanhallituksen pj Mika Männistö, poissa kunnanjohtaja Seppo Saarinen, poissa esittelijä-sihteeri Ritva Vainio avopalvelun ohjaaja Kalevi Suhonen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin 38 ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Riitta Sianoja Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Ritva Vainio PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jorma Lintunen Katriina Koho Aika ja paikka klo sosiaaliosasto Virka-asema Allekirjoitus Todistaa perusturvajohtaja Ritva Vainio

2 SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA VUOROTTELUVAPAA/ RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ SEIJA MÄENPÄÄ PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA KOTIHOITOON ILMOITUSASIAT... 56

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 38 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Perusturvaltk 39 Tarkastusvuorossa lautakunnan jäsenet Ari Liukko-Sipi ja Katriina Koho. Päätös: Koho. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Lintunen ja Katriina

4 Perusturvalautakunta VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Perusturvaltk 40 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraava viranhaltijan päätöspöytäkirja lokakuulta 2014: Perusturvajohtajan päätöspöytäkirjat Henkilöstöhallinto 48: Jatkettu Johanna Levolan sijaisuutta vs. sosiaaliohjaajana ajalle Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta tutustuu viranhaltijoiden päätöksiin ja päättää, että tehdyt päätökset eivät anna aihetta siirtää asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Päätökset todetaan täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

5 Perusturvalautakunta VUOROTTELUVAPAA / RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ SEIJA MÄENPÄÄ Perusturvaltk. 41 Ravitsemistyöntekijä Seija Mäenpää on hakenut vuorotteluvapaata ajalle ja Vuorotteluvapaan sijaiseksi on saatu aikaisemminkin palvelukeskuksen keittiössä työskennellyt Johanna Wihe. Kunnan hallintosäännön 26 ja 27 :ien mukaan yli 6 kk:n pituisen harkinnanvaraisen virka- / työvapaan myöntää kukin toimielin vastuualueensa henkilöstölle. Koska perusturvalautakunnan kokoukseen ei ollut asian esille tullessa muita asioita tiedossa ja vuorotteluvapaan ja sen sijaisuuden paperiasiat piti saada määräajassa valmiiksi, lautakunnan puheenjohtaja ja perusturvajohtaja sopivat päätösten tekemisestä ja siitä, että lautakunnan hyväksyntä käsitellään jälkikäteen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy ravitsemistyöntekijä Seija Mäenpään vuorotteluvapaan ajalle ja Päätös: Ehdotuksen mukainen.

6 Perusturvalautakunta PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Perusturvaltk. 42 Perusturvan vuoden 2014 talousarviossa on määrärahan ylitystä odotettavissa muutamilla kustannuspaikoilla. Tehtäväalueilla ja koko lautakunnassa ylityksiä ei pitäisi olla tulossa, joten valtuustotason käsittelyä ei tarvita. Tasaisella kulutuksella 10 kuukauden toteutuma olisi 83,33 %. Ajalla yli 83 %:n toteutumia on ollut seuraavilla kustannuspaikoilla: 2150 Kotihoito 86,1 % 2155 Vanhusten palvelukeskus 85,9 % 2315 Palvelu- ja tukiasuminen 92,1 % 2520 Päihdehuolto 184,4 % Kotihoidossa ylitykset johtuvat pääasiassa asiakaspalvelujen ostoista, turvapuhelinkulujen noususta sekä henkilöstön kilometrikorvauksista. Yksityisiltä palveluntuottajilta on ostettu hoitoa, jonka vakuutusyhtiö korvasi, lapsiperheiden tarvitsemaa apua sekä joitakin sijaistuksia. Turvapuhelinasiakkaiden määrä on noussut. Hälytyskäynneistä on maksettu aikaisempaa enemmän. Hälytyskäynneistä tulevat kustannukset ovat riippuvaisia mm. ajankohdasta ja ajokilometreistä. Henkilöstön kilometrikorvauksia on maksettu melkein 1000 euroa kuukaudessa enemmän kuin on arvioitu. Vanhusten palvelukeskuksen ylitys johtuu palkka- ja elintarvikekustannusten ennakoitua suuremmasta määrästä. Määräaikaisen osa-aikaisen tukipalvelutyöntekijän työsuhdetta jatkettiin. Palveluasumista on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta ennakoitua enemmän, koska Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän vanhustyön osasto lakkautettiin ja sen seurauksena vanhuksia sijoitettiin tehostettuun palveluasumiseen. Säästöä vastaavasti on saatu vanhainkodin kustannuspaikalla. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enää kaksi yli 75-vuotiasta köyliöläistä. Päihdehuollon suuri määrärahaylitys johtuu laitoskuntoutusjaksoista. Niitä on tänä vuonna ollut kolme, kun taas välillä useina vuosina peräkkäin niitä ei ole ollut lainkaan. Varmuuden vuoksi niihin ei ole määrärahoja varattu.

7 Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy kotihoidon, vanhusten palvelukeskuksen, palvelu- ja tukiasumisen sekä päihdehuollon kustannuspaikkojen odotettavissa olevat määrärahaylitykset vuoden 2014 talousarviossa. Tehtäväaluetasoisia ylityksiä ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole tulossa. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

8 Perusturvalautakunta TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA KOTIHOITOON Perusturvaltk. 43 Kotihoidon teknisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla saadaan lisätyksi työntekijän välitöntä työaikaa asiakkaan luona ja työ jakaantumaan entistä tasaisemmin työntekijöiden välillä. Järjestelmässä työntekijöiden käytössä on mobiilit päätelaitteet, joissa on tallennettuina asiakkaiden tiedot ja kirjaukset käynnistä voidaan suorittaa jo asiakkaan luona. Hoitajien reittien tarkoituksenmukainen suunnittelu tehostaa työtä. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö kunnissa on nopeasti yleistymässä. Köyliössä ennestään käytössä olevaan Pegasos asiakastietojärjestelmään on saatavissa tällainen liikkuvan työvoiman hallintatyökalu. Se on mobiiliratkaisu kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu esimiehille. Toiminnanohjaus vaikuttaa kotihoidon toimintaan usealla eri tavalla. Näistä tärkeimpinä järjestelmätoimittajan taholta mainitaan tuottavampi toiminta, mitattava ja verrattava prosessi, vaikuttavuus, asiakkaiden tasapuolisuus sekä työntekijöiden tasavertaisuus ja turvallisuus. Mobiiliin toiminnanohjausjärjestelmään liittyy erilaisia osioita, joista voidaan ottaa käyttöön tarvittavat osat. Kehitteillä on lisäpalveluita, joiden tarve ja mahdollinen käyttöön ottaminen voidaan päättää vasta, kun tuotekehitys on riittävän pitkällä. Sähköinen oven avaus on jo mahdollista hankkia osana järjestelmää. Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa kyseessä on mobiililaitteiden, ohjelmiston ja koulutusten hankinta. Sähköisen ovenavauksen mahdollisesta hankinnasta keskustellaan vielä. Järjestelmän käytöstä tulee vuosittain ylläpitokustannuksia sekä mahdollisesti laitteiden kunnossapito- ja lisähankintamenoja. Satakunnassa mm. Huittinen on ottanut järjestelmän käyttöön tänä syksynä ja tällä hetkellä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Säkylän ja Köyliön kunnat ovat pyytämässä yhteistarjousta siitä. Köyliössä vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on esitetty euron määrärahavaraus toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Yhteishankintana kustannukset saadaan alhaisemmiksi. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää olla mukana kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän yhteishankinnassa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Säkylän kunnan kanssa. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

9 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 44 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: Sosiaali- ja terveysministeriö Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015 Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille Aluehallintovirasto Perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen Kansaneläkelaitos Tiedote Soky-järjestelmän vaihtamisesta etuustietojen kyselypalveluun Hanketiedote: Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Satakunnan työllisyyskatsaus 10/ 2014 Kiinteistö Oy Vampulan Huhtaanhovi Ilmoitus hintojen korotuksesta CGI Ilmoitus hintojen korotuksesta Esperi Care Oy Asiakastiedote Esperi keskittyy jatkossa asumispalveluihin Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka Käynnit ja asiakkaat Huittisten perusturvalautakunta Pk.ote : Huittisten kaupungin kehitysvammapalveluiden kotikuntakorvaukset vuonna 2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Vastaus kyselyyn/ tiedotteeseen Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasvahinkovakuutuksesta Ensihoidon ja päivystyksen toimialue yhteensä/ toteutunut laskutus vrt

10 Perusturvalautakunta Yhtymähallitus Pk.ote : Osavuosikatsaus 1 8 kk/ 2014 Pk.ote : Vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden sitovan määrärahan tarkistaminen sairaanhoidon ostopalveluiden sekä potilasvahinkovakuutuksen osalta Pk.ote : Sairaanhoitopiirin vuosien toiminta ja taloussuunnitelma ja vuoden 2015 talousarvio sekä investointisuunnitelma vuoteen 2020 Pk.ote : Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin selvitys ostopalveluista vuonna 2014 sekä ennakkotieto VSSHP:n palvelumaksujen hintojen hyvityksestä vuodelta 2014 Yhtymävaltuusto Pk.ote : vuonna 2015 Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon ky, yhtymähallitus Pk.ote : Säkylän kunnan edellyttämät sopeuttamistoimet kuntayhtymässä, laitoshoidon muutokset ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Pk.ote : Talousarvion toteutuminen Pk.ote : Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Pk.ote : Suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen Pk.ote : Wanhalan toiminnan päättyminen ja tilojen tuleva käyttö Pk.ote : Talousarvion toteutuminen Köyliön kunta, kunnanhallitus Pk.ote : Ohjeiden antaminen Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajille Pk.ote : Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Pk.ote : Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun vv palvelutasopäätösluonnoksesta Perusturvajohtaja: Lautakunta päättää merkitä edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 3/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot