Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas"

Transkriptio

1 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011

2

3 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry 2011

4 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas ISBN Alkuperäisteksti: Päivitetty teksti: Yodit Melaku Selkokeskus 2004 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma FAIDD Solutions Oy 2011 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry 4

5 Sisälysluettelo 1 ALKUSANAT 7 2 YLEISTÄ VAMMAISTEN OIKEUKSISTA JA PALVELUISTA 7 3 suunnitelma PALVELUISTA JA KUNTOUTUKSESTA 9 4 VIRANOMAISET JA MUUT TOIMIJAT Kansaneläkelaitos eli Kela Sosiaalipalvelut Mielenterveyspalvelut Vammaisasiamies Potilasasiamies Vähemmistövaltuutettu Järjestöt Vakuutusyhtiöt 10 5 PALVELUIDEN HAKEMINEN palveluiden hakeminen ja päätökset Muutoksen hakeminen Viranomaisen vaitiolovelvollisuus 11 6 TALOUDELLISET TUET Vammaistuki aikuiselle Alle 16-vuotiaan vammaistuki Asumistuet Kuntoutusraha erityiset ravinto- ja vaatekustannukset toimeentulotuki ja sosiaaliset lainat Kotoutumistuki Invalidivähennys verotuksessa 13 7 ELÄKKEET Takuueläke Kuntoutustuki Työkyvyttömyyseläke Eläkkeensaajan hoitotuki Eläkkeensaajan lapsikorotus 14 8 ASUMINEN Asumista helpottavat välineet ja asunnon muutostyöt Palveluasuminen 15 9 LIIKKUMINEN Kuljetuspalvelut Liikkumisen apuvälineet Alennuksia eri liikennevälineissä Oma auto Liikkumistaidon ohjaus 17 5

6 10 AVUSTAJAT Henkilökohtainen apu Opaskoira Avustajakoira TULKIT Maahanmuuttajat Kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset sekä puhevammaiset TERVEYDENHOITO Lääkkeet Terveydenhuollon maksukatto KUNTOUTUS JA APUVÄLINEET Sopeutumisvalmennus Apuvälineet OPISKELU Suomen kielen opiskelu Ammatinvalinta Ammatilliset erityisoppilaitokset Avustajat Koulumatkatuki Taloudellinen tuki opiskeluun TYÖ Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Kuntouttava työtoiminta Tuettu työ Eläkkeen lepäämään jättäminen PERHE Lastenhoito Kotipalvelu Omaishoidontuki Neuvontaa ja tukea VAPAA-AIKA YHTEYSTIETOJA LÄHTEET 31 6

7 1 ALKUSANAT Vammaisen maahanmuuttajan opas kertoo vammaispalveluista, sosiaaliturvasta, opiskelusta ja työelämästä Suomessa. Kaikki nämä asiat vaikuttavat vammaisen maahanmuuttajan arkiseen elämään Suomessa. Vamman ei tarvitse olla este opiskelulle, työelämälle, ystävien tapaamiselle, harras tuksille tai perheen perustamiselle. Tässä oppaassa kerrotaan palveluista, joiden tarkoitus on auttaa vammaista ihmistä elämään mahdollisimman täyspainoista elämää. Opas on tarkoitettu avuksi ja tietolähteeksi ihmiselle, jonka voi olla vaikea saada tietoa muualta esimerkiksi kielivaikeuksien vuoksi. 2 yleistä VAMMAISTEN OIKEUKSISTA JA PALVELUISTA Suomessa vammaispalveluista on säädetty monessa eri laissa. Ne määräävät, miten vammaispalvelut järjestetään ja kuka voi niitä saada. Vammaispalvelulaki määrää, millaisia palveluita kunnan sosiaalitoimen pitää järjestää asukkailleen. Lain pääperiaate on, että kunnan pitää järjestää vammaispalveluita tarpeen mukaan. Joihinkin palveluihin kunnan asukkaalla voi olla subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että kunnalla on velvollisuus järjestää palvelu, jos asiakas täyttää palvelun edellytykset. Kunta ei silloin voi vedota siihen, että sillä ei ole riittävästi rahaa palvelun järjestämiseen. Joitakin harkinnanvaraisia palveluita kunta voi kuitenkin järjestää harkintansa mukaan. Kehitysvammalaki määrää kehitysvammaisten ihmisten erityishuollosta. Erityishuoltoon kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaisten asumispalvelut. Usein kehitysvammainen ihminen saa osan tarvitsemistaan palveluista vammaispalvelulain perusteella ja osan kehitysvammalain perusteella. Erityishuollon tarkoitus on tukea ja auttaa kehitysvammaisia ihmisiä selviämään arjesta. Erityishuollossa päätetään käytännön palveluista sekä taloudellisista tuista. 7

8 Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimästä ketään esimerkiksi vammaisuuden tai etnisen alkuperän vuoksi työssä ja koulutuksessa. Potilaslaki koskee terveydenhuoltoa. Potilaslain mukaan ketään ei voi hoitaa ilman hänen omaa suostumustaan. Jos potilas on tyytymätön hoitoon, hän voi tehdä hoitolaitokselle muistutuksen tai kantelun. Hoitolaitoksissa toimii potilasasiamiehiä, jotka avustavat muistutuksen tekemisessä. Asiakaslaki koskee sosiaalipalveluita. Se määrää, että sosiaalipalveluiden asiakasta pitää kohdella hyvin. Palveluiden järjestämisessä pitää ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja etu. Jos asiakas on tyytymätön sosiaalipalveluihin, hän voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies voi avustaa esimerkiksi muistutuksen tekemisessä. Kotoutumislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta. Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja voi osallistua Suomessa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja samalla säilyttää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Vammaispalveluiden tarkoitus on auttaa vammaisia ihmisiä elämään itsenäistä elämää ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti. Suomessa vammaispalveluiden järjestämisestä vastaa kotikunta. Kotikunta on se kunta, jossa henkilö vakituisesti asuu. Kunnan vammaispalvelu neuvoo vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään palveluihin liittyvissä asioissa. Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta vammaiset ihmiset saavat taloudellista tukea. 8

9 3 SUUNNITELMA PALVELUISTA JA KUNTOUTUKSESTA Vammainen ihminen tekee yhdessä kotikuntansa sosiaalitoimen kanssa palvelusuunnitelman. Siinä päätetään, millaisia palveluita vammainen henkilö tarvitsee. Palvelusuunnitelman laatimisessa voivat olla mukana myös vammaisen ihmisen läheiset. Tarpeen vaatiessa suunnitelman laatimiseen osallistuvat myös muut kunnan viranomaiset. Palvelusuunnitelmassa nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että suunnitelmaa noudatetaan. Kuntoutukseen pääsemiseksi tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Siinä päätetään, millaista kuntoutusta vammainen henkilö tarvitsee. Kuntoutussuunnitelman laativat yhdessä vammainen ihminen sekä häntä hoitava taho. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön ja hakee töitä tai hän saa toimeentulotukea. alkukartoituksessa ilmenee tarve suunnitelmalle Alkukartoitus tehdään maahanmuuton alkuvaiheessa työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville maahanmuuttajille. Kaikille maahanmuuttajille ei tehdä alkukartoitusta tai kotoutumissuunnitelmaa. Kotoutumissuunnitelman tarkoitus on auttaa ihmistä sopeutumaan Suomeen. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen kursseja, kuntoutusta ja ammatinvalinnanohjausta. 4 VIRANOMAISET JA MUUT TOIMIJAT 4.1 Kansaneläkelaitos eli Kela Kansaneläkelaitos eli Kela maksaa Suomessa asuville ihmisille rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kela huolehtii perusturvasta silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi. Kelan tukia saa yleensä henkilö, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Siihen kuuluvat yleensä kaikki, jotka asuvat Suomessa vakinaisesti. Kela vastaa esimerkiksi vammaisten ihmisten kuntoutuksesta, erilaisten tukien maksamisesta sekä työttömän perusturvasta. Joihinkin Kelan tukiin liittyy asumisaikavaatimus. Henkilön pitää siis asua tietty aika Suomessa ennen kuin hän voi saada tukea. Kelan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat yleensä kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilöt, jotka ovat Suomessa sairausvakuutettuja, saavat Kela-kortin. Kortilla saa apteekeissa ja useilla yksityisillä lääkäriasemilla Kelakorvauksen. Maksettavaksi jää tällöin ainoastaan omavastuuosuus. Kela-kortti on maksuton. Eläkkeensaajat saavat Kelasta kansaneläkkeensaajan kortin. Kortilla voi saada eläkeläisalennusta esimerkiksi joukkoliikenteen lipuista. Kun hakijalle on myönnetty täysi kansaneläke, kortti lähetetään hänelle automaattisesti. Kansaneläkkeensaajan kortti on maksuton. 9

10 4.2 Sosiaalipalvelut Kunta järjestää sosiaalipalveluita asukkailleen. Näitä palveluita ovat esimerkiksi vammaisten ja vanhusten palvelut, lasten päivähoito sekä taloudellinen tuki. Kunnan sosiaalityöntekijät auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia asukkaita. Sosiaalityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta eri asioista. 4.3 Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalveluista voi saada apua elämän kriisitilanteissa. Elämä voi tuntua raskaalta vaikeiden kokemusten vuoksi, esimerkiksi perheen tai läheisen menettämisen, kidutuksen tai muiden syiden vuoksi. Kunta järjestää mielenterveyspalveluita asukkailleen. Apua voi hakea esimerkiksi terveyskeskuksista, psykiatrisilta poliklinikoilta sekä neuvoloista. Myös koulut, oppilaitokset ja työterveyshuolto järjestävät mielenterveyspalveluita. 4.4 Vammaisasiamies Joissakin kaupungeissa toimii vammaisasiamies. Hänen tehtävänään on puolustaa vammaisten ihmisten perusoikeuksia ja neuvoa vammaisasioissa. Vammaisasiamies on esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. 4.5 Potilasasiamies Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä työskentelee potilasasiamies. Hänen tehtävänään on neuvoa asiakkaita potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Jos potilas on tyytymätön hoitoon, potilasasiamies auttaa potilasta tekemään muistutuksen tai kantelun. 4.6 Vähemmistövaltuutettu Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, joka edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten yhdenvertaisuutta ja Suomessa. Vähemmistövaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut etnistä syrjintää tai on havainnut sitä tapahtuvan muille. Lisätietoa 4.7 Järjestöt Vammaisjärjestöistä ja monikulttuurisuusjärjestöistä voi saada neuvoja, apua ja tukea. Vammaisjärjestöt edistävät vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Järjestöt tarjoavat vammaisuuteen liittyvää neuvontaa ja ohjausta harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa vertaistukea. Monikulttuurisuusjärjestöt järjestävät muun muassa liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä edistävät monikulttuurisuutta ja Suomeen kotoutumista. Lisätietoa saa järjestöistä. 4.8 Vakuutusyhtiöt Monet suomalaiset ottavat vakuutuksia yllättävien onnettomuuksien varalta. Vakuutuksia ostetaan vakuutusyhtiöistä. Vakuutusyhtiöt myyvät esimerkiksi koti- ja matkavakuutuksia. Vakuutuksen voi ottaa myös tapaturman tai kuolemantapauksen varalta. Vakuutusyhtiöt määrittelevät, kuka voi saada vakuutuksen ja mitä se maksaa. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöistä. 10

11 5 PALVELUIDEN HAKEMINEN 5.1 Palveluiden hakeminen ja päätökset Jotta palveluja voi saada, niitä täytyy hakea. Kun haet kunnalta tai Kelalta jotain palvelua, se kannattaa tehdä kirjallisesti. Useimmiten palvelua haetaan lomakkeella, johon liitetään esimerkiksi lääkärinlausunto. Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa, miten palveluja haetaan. Viranomaiset vastaavat hakemukseen kirjallisesti. Vastauksesta käy ilmi viranomaisten päätös asiasta sekä perustelut sille. 5.3 Viranomaisen vaitiolovelvollisuus Viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että viranomainen ei saa kertoa kenellekään ulkopuoliselle asiakasta koskevia asioita. Viranomainen voi kuitenkin käsitellä asiaa muiden viranomaisten kanssa, jos yhteistyö heidän kanssaan on lain mukaan sallittua. Vaitiolovelvollisuus koskee myös perhettä: viranomainen ei saa kertoa asiakasta koskevia asioita edes perheenjäsenille ellei asiakas itse anna siihen lupaa. 5.2 Muutoksen hakeminen Jos asiakas on tyytymätön viranomaisen päätökseen,voi siihen yleensä hakea muutosta. Päätöksen mukana on tieto siitä, voiko päätökseen hakea muutosta. Lisäksi päätöksessä neuvotaan, miten, keneltä ja kuinka nopeasti muutosta pitää hakea. Yleensä muutosta kannattaa hakea heti, kun on saanut päätöksen. Jos asiakas tarvitsee apua muutoksen hakemisessa, voi kysyä neuvoa kunnan sosiaaliasiamieheltä. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja neuvoa asiakkaita kiistakysymyksissä. Terveydenhuollon hoitopäätöksiin ei voi hakea muutosta. Voit kuitenkin tehdä muistutuksen tai kantelun, jos olet tyytymätön terveydenhuollon palveluihin. Kysy neuvoa potilasasiamieheltä. 11

12 6 TALOUDELLISET TUET Vammainen ihminen voi hakea erilaisia tukia, jotka auttavat vamman tai sairauden aiheuttamien kustannusten maksamisessa. 6.1 Vammaistuki aikuiselle Vammaistuki on tarkoitettu lähinnä työikäisille vammaisille, jotka eivät saa eläkettä. Vammaistuen myöntämiseen vaikuttavat hakijan ikä, Suomessa asumisaika sekä vammautumisen ajankohta. Vammaistukea voi saada pysyvästi tai määräaikaisesti. Myös tuen määrä vaihtelee vamman vakavuuden mukaan. Vammaistukea haetaan Kelalta ja liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto C tai B. Vammaistuesta ei makseta veroa. 6.2 Alle 16-vuotiaan vammaistuki Pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmat voivat hakea Kelalta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Tuki on tarkoitettu lapsen hoidon ja kuntoutuksen aiheuttamien kustannusten maksamiseen. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on verotonta. Sen määrä vaihtelee vamman vakavuuden mukaan. 6.3 Asumistuet Yleistä asumistukea voivat saada pientuloiset ihmiset, jotka asuvat vuokra-asunnossa tai omistusasunnossa. Asumistuki korvaa yleensä osan asumisen kustannuksista eli vuokrasta, lämmityksestä ja vesimaksusta. Tuen määrä riippuu asukkaan tuloista. Eläkkeensaajien asumistukea voivat saada Suomessa asuvat pienituloiset eläkeläiset. Molempia asumistukia haetaan Kelalta. 6.4 Kuntoutusraha Kuntoutusrahan tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä selviämään arkielämässään ja parantaa hänen toimintakykyään. Jos tarvitset kuntoutusta vamman tai sairauden vuoksi, voit hakea kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahaa voivat saada Suomessa asuvat vuotiaat henkilöt, jos kuntoutuksesta aiheutuu työtulojen menetyksiä. Kuntoutusrahaa haetaan Kelalta. Siitä maksetaan veroa. Liitteeksi tarvitaan kuntoutuksen järjestäjän kuntoutuspäätös. Tukea haetaan Kelalta, liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto 12

13 6.5 erityiset ravinto- ja vaatekustannukset Vammainen henkilö voi hakea korvausta, jos hän joutuu vammansa tai sairautensa vuoksi noudattamaan erityistä ruokavaliota. Myös vaatekustannuksista voi hakea korvausta, jos tavalliset vaatteet tai kengät eivät vamman tai sairauden vuoksi sovi. Korvauksia haetaan kunnan sosiaalitoimistosta 6.6 toimeentulotuki ja sosiaaliset lainat Sosiaalitoimisto myöntää toimeentulotukea, jos henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen. Toimeentulotukea voi saada vain siinä tapauksessa, että muut tulot tai tuet ovat vähäiset. Toimeentulotuki on siten viimesijainen toimeentulo. Muut tulot vaikuttavat toimeentulotuen määrään. Vammaistuki ei kuitenkaan vaikuta tuen määrään. Kunnat voivat järjestää asukkailleen myös sosiaalisia lainoja. Niitä myönnetään vähävaraisille asukkaille, joiden olisi muuten vaikea saada luottoa. Lainan saaja maksaa lainan kunnalle takaisin. Sosiaalista lainaa haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. 6.7 Kotoutumistuki Kotoutumissuunnitelman aikana maahanmuuttaja on oikeutettu kotoutumistukeen. Kotoutumistuki vastaa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kotoutumistukea haetaan Kelalta tai kunnan sosiaalitoimistosta. 6.8 Invalidivähennys verotuksessa Vammaisuuden perusteella voi saada verotuksessa invalidivähennyksen. Vähennyksen suuruus riippuu vamman tai sairauden haitta-asteesta. Jos haitta-aste on pieni, vähennyskin on pienempi. Jos hakee invalidivähennystä, veroilmoitukseen täytyy liittää lääkärintodistus, josta ilmenee pysyvä haitta-aste. Jatkossa verottaja tekee vähennyksen automaattisesti. Jos haitta-aste muuttuu, täytyy siitä ilmoittaa verottajalle. Lisätietoa saa verotoimistosta. 13

14 7 ELÄKKEET Eläkettä saavat ihmiset, jotka eivät vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi voi käydä työssä. Eläkkeitä on useita. Suomessa asuvat iäkkäät ihmiset voivat saada vanhuuseläkettä. Siihen voi kuulua ansioeläke, jos on ollut riittävän kauan mukana työelämässä. Ansioeläke kertyy ansiotyön tulojen mukaan. Jos ansiotuloja ei ole ollut, voi iäkäs ihminen saada kansaneläkettä. Eläkkeiden saamisessa on rajoituksia. Joidenkin eläkkeiden saamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan eläkettä hakeva ihminen on asunut Suomessa. 7.1 Takuueläke Takuueläke on vähimmäiseläke, jota maksetaan pienituloisille eläkeläisille. Takuueläkettä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun on täyttänyt 16 vuotta. Takuueläkettä haetaan Kelasta. Eläkkeen määrä riippuu hakijan muista eläkkeistä. 7.3 Työkyvyttömyyseläke Jos työnteko on vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi mahdotonta, voidaan henkilölle myöntää työkyvyttömyyseläke. Alle 20-vuotias ei kuitenkaan voi saada sitä ennen kuin hänen kuntoutusmahdollisuutensa on selvitetty. Työkyvyttömyyseläkettä haetaan Kelalta tai Työeläkelaitokselta. 7.4 Eläkkeensaajan hoitotuki Eläkkeensaaja voi saada hoitotukea hoidon tai eri palvelujen kustannuksiin. Hoitotuella myös autetaan vammaista tai sairasta henkilöä selviytymään kotonaan paremmin. Hoitotukea haetaan Kelalta, ja se on verotonta. 7.5 Eläkkeensaajan lapsikorotus Eläkkeensaaja, jolla on alle 16-vuotiaita lapsia, voi saada lapsikorotuksen. Lapsikorotusta haetaan Kelalta, ja se on verotonta. 7.2 Kuntoutustuki Kuntoutustukea voi hakea määräajaksi, jos työkyky on tilapäisesti heikentynyt. Tukea myönnetään hoidon ja kuntoutuksen ajaksi, kunnes tuen saaja voi palata työhön. Tukea haetaan Kelalta tai Työeläkelaitokselta. 14

15 8 ASUMINEN Suomessa tavoitteena on, että vammaiset ihmiset voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Vammaiset ihmiset voivat asua omissa asunnoissaan tai palvelutaloissa. Toisinaan asuntoa pitää muuttaa tai sinne pitää hankkia erilaisia välineitä, jotta itsenäinen elämä olisi mahdollista. Asunnon muuttamiseen ja asumista helpottavien välineiden hankkimiseen voi saada rahallista tukea. 8.1 Asumista helpottavat välineet ja asunnon muutostyöt 8.2 Palveluasuminen Jos vammainen ihminen tarvitsee runsaasti apua selvitäkseen jokapäiväisistä askareistaan, palveluasuminen voi olla hyvä ratkaisu. Vammainen ihminen voi esimerkiksi asua omassa asunnossaan, johon hän saa riittävät palvelut ja tukitoimet. Asunto voi olla myös palvelutalossa, jossa asuu muitakin asumisen tukea tarvitsevia. Asukas voi saada palvelutalosta apua esimerkiksi ruokailuun, peseytymiseen ja terveyden hoitamiseen. Palvelutalossa asukkaalla on kaikki tavalliset asukkaan oikeudet ja velvollisuudet. Vaikeavammaiset ihmiset voivat saada kunnalta tukea asumista helpottaviin apuvälineisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuulovammaisten hälytinjärjestelmä ja liikuntavammaisten porrasnosturit. Tuen tarkoitus on auttaa vammaista ihmistä asumaan mahdollisimman itsenäisesti omassa asunnossaan. Usein asunnossa täytyy tehdä erilaisia muutostöitä ja remonttia, jotta se soveltuu vaikeasti vammaisen henkilön asunnoksi. Muutostöiden aiheuttamia kustannuksia korvataan, jos muutokset täytyy tehdä, jotta vammainen tai sairas henkilö kykenee asumaan kotonaan. Korvausta voi saada esimerkiksi ovien levennykseen, valaistuksen muuttamiseen tai pyörätuoliluiskien rakentamiseen. Asumiseen liittyviä korvauksia ja tukia haetaan kunnan vammaispalvelusta. 15

16 9 LIIKKUMINEN 9.1 Kuljetuspalvelut Kunta järjestää vaikeasti vammaisille asukkailleen kuljetuspalveluita, jos liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä on vamman vuoksi hyvin vaikeaa. Vaikeasti vammainen ihminen voi käyttää kuljetuspalveluita työ- ja opiskelumatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. Laissa on määritelty, kuinka monta matkaa henkilö voi saada. Kuljetuspalvelut maksavat yleensä saman verran kuin julkinen liikenne. Kuljetuspalveluita haetaan kotikunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. 9.2 Liikkumisen apuvälineet Voit saada kunnasta lainaan tai omaksi erilaisia liikkumisen apuvälineitä, jos tarvitset niitä vamman tai sairauden vuoksi. Liikkumisen apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, kävelykeppi ja rollaattori. 9.3 Alennuksia eri liikennevälineissä Julkinen liikenne myöntää alennuksia eri ihmisryhmille. Esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset voivat saada alennuksia junissa, busseissa ja lentoliikenteessä. Oman kunnan liikennelaitoksilta saa lisätietoa alennuksista. Junat. VR eli Valtionrautatiet myöntää eläkeläisille ja opiskelijoille 50 prosentin alennuksen junalipuista. Kysy lisää alennuksista VR:n lipputoimistosta. Jos olet oikeutettu käyttämään saattajaa, hän voi saada maksuttoman matkalipun. Linja-autot. Matkahuolto myöntää eläkeläisille 30 prosentin alennuksen bussilipusta. Matkan on oltava yhdensuuntainen ja vähintään 80 kilometriä. Opiskelija saa 50 prosenttia alennusta matkalipusta. Kysy lisää alennuksista Matkahuollosta. Lentokoneet. Jotkin lentoyhtiöt, kuten Finnair, myöntävät lentolipuista alennusta eläkeläisille ja invalideille. Myös saattaja voi saada alennusta matkalipusta. Alennukset koskevat kotimaan lentoja. Joistakin lentoyhtiöistä voi saada henkilökunnan edustajan auttamaan lentoasemalla. Palvelu on ilmainen. Lisätietoa alennuksista ja palveluista saa lentoyhtiöistä. 9.4 Oma auto Auton hankintaan, autokoulun ajo-opetukseen ja auton muutostöihin nämä kunnan tarjoamat tuet ovat harkinnanvaraisia eli niihin vammaisella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta. Autokoulu. Vammainen ihminen voi saada kunnalta rahallista tukea ajokortin suorittamiseen. Tukea haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta. Auton hankinta. Vammainen ihminen voi saada korvausta, jos auton hankkiminen on vamman tai sairauden vuoksi välttämätöntä. Korvaus on noin puolet auton hankintahinnasta. Korvausta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimistosta. 16

17 Auton verotus. Suomessa auton ostaja maksaa autoveroa. Vammainen henkilö voi kuitenkin saada autoveronpalautusta, jos vammaisuuden haitta-aste on riittävän suuri ja auto on välttämätön liikkumista varten. Palautusta haetaan Eteläiseltä Tullipiiriltä Hangon tullista. Auton muutostyöt. Vamman tai sairauden vuoksi autoon täytyy toisinaan tehdä muutoksia. Tällainen muutos on esimerkiksi pyörätuolin nostolaite.muutostöiden kuluihin voi hakea korvausta kunnan sosiaalitoimistosta. Vammaisen pysäköintilupa. Vaikeasti vammainen voi saada poliisilta pysäköintiluvan. Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään esimerkiksi invalidipaikoille. Lupa on maksullinen. 9.5 Liikkumistaidon ohjaus Näkövammaiset voivat saada liikkumistaidon ohjausta. Sen tarkoitus on, että näkövammainen ihminen oppii liikkumaan turvallisesti ja itsenäisesti hänelle tärkeissä ympäristöissä. Liikkumistaidon ohjausta antavat keskussairaalat, näkövammaisten oppilaitokset sekä kunnan sosiaalitoimi. Lisätietoa saa esimerkiksi Näkövammaisten Keskusliitosta. Lisätietoa saa poliisilta. 17

18 10 AVUSTAJAT 10.1 Henkilökohtainen apu Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen apuun kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että kunnalla on velvollisuus järjestää hakijalle henkilökohtaista apua, jos hakija täyttää avun saamisen ehdot. Kunta ei voi kieltäytyä järjestämästä palvelua esimerkiksi vetoamalla kunnan rahatilanteeseen. Henkilökohtaista apua voi saada esimerkiksi seuraaviin asioihin: ruoanvalmistus siivous vaatehuolto kodin ulkopuolella asiointi opiskelu tai työ harrastukset muu yhteiskunnallinen osallistuminen Opaskoira Näkövammaiset ihmiset voivat saada avukseen koulutetun opaskoiran, joka auttaa näkövammaista liikkumaan vieraassa ympäristössä. Opaskoiraa haetaan oman keskussairaalan kautta. Lisätietoja saa Näkövammaisten Keskusliiton opaskoirakoululta Avustajakoira Liikuntavammainen ihminen voi saada koulutetun avustajakoiran, joka auttaa häntä päivittäisissä toimissa. Koira voi esimerkiksi painaa valokatkaisijaa, vetää pyörätuolia ulkona lumessa sekä noutaa, nostaa ja kuljettaa tavaroita. Lisätietoa avustajakoirasta saa Invalidiliitosta. Avustajan tehtävänä ei ole tehdä asioita vammaisen ihmisen puolesta, vaan avustaa häntä niissä asioissa, joissa vamma tai sairaus on haittana. Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan sosiaalitoimiston vammaispalveluista. Henkilökohtainen apu on maksutonta palvelua. 18

19 11 TULKIT 11.1 Maahanmuuttajat Henkilö, jolla on muu äidinkieli kuin suomi/ ruotsi on oikeus käyttää tulkkia asioidessaan viranomaisten luona. Tulkkipalvelun tarkoitus on, että pysyvästi maassa asuvat henkilöt pystyvät käyttämään julkisia palveluita ja asioimaan viranomaisten kanssa. Viranomainen huolehtii tarvittaessa tulkin järjestämisestä, jos viranomainen on itse tehnyt aloitteen asiassa. Jos asiaa käsitellään asiakkaan aloitteesta, täytyy hänen maksaa tulkki itse Kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset sekä puhevammaiset Vaikeasti kuulovammaisilla, kuulonäkövammaisilla ja puhevammaisilla on oikeus tulkkipalveluun. Tulkin apua voi saada opiskeluun, työssä käymiseen, asioimiseen ja vapaa-ajan toimintaan. Tulkkauspalvelua haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. 19

20 12 TERVEYDENHOITO Terveydenhoidon kustannuksiin voi saada tukea ja korvauksia Kelalta ja kotikunnalta Lääkkeet Lääkekustannuksiin voi saada korvausta Kelalta. Korvausta voi saada lääkkeistä, jotka lääkäri on määrännyt. Korvauksen saa yleensä jo apteekissa, kun esittää Kela-kortin. Lääkekorvauksen suuruus vaihtelee. Lisätietoa saa Kelasta Terveydenhuollon maksukatto Monet kunnan terveyspalvelut ovat maksullisia. Maksuille on kuitenkin määrätty maksukatto eli enimmäismäärä, jonka yksittäinen ihminen joutuu korkeintaan vuodessa maksamaan. Vuonna 2011 maksukatto oli 633 euroa. Maksukatto koskee esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärimaksua, sairaalan poliklinikkamaksua ja lyhytaikaista laitoshoitoa. Sen sijaan esimerkiksi hammashoitoa, sairaankuljetusta ja lääkärintodistuksia ei lasketa mukaan maksukattoon. Kun maksukatto on täyttynyt, asiakas saa avohoidon palvelut ilman maksua. Asiakkaan on itse seurattava, milloin maksukatto tulee täyteen. Säilytä alkuperäiset maksukuitit. 20

21 13 KUNTOUTUS JA APUVÄLINEET Vaikeasti vammainen ihminen voi hakea kuntoutusta Kelasta, kotikunnastaan tai vakuutusyhtiöstä. Kela järjestää lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä selviämään arkielämässä ja parantaa hänen toimintakykyään. Kotikunnan terveydenhuolto järjestää vaikeasti vammautuneelle ihmiselle kuntoutusta, joka liittyy sairaanhoitoon heti vammautumisen jälkeen. Vakuutusyhtiö voi korvata kuntoutuksen, jos vammautuminen on tapahtunut tapaturmaisesti. Vakuutusyhtiön korvauksen saa vain sellainen ihminen, jolla on tapaturman tapahtuessa ollut vakuutus jossakin vakuutusyhtiössä Sopeutumisvalmennus Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään eri sairaus- ja ikäryhmille. Sopeutumisvalmennukseen voi osallistua esimerkiksi perhe, jossa on vammainen lapsi. Kuntoutuksen matkakustannuksiin voi saada Kelalta korvausta. Toisinaan myös kuntoutuksen järjestäjä voi korvata matkakustannukset. Lisätietoa saa Kelasta ja vammaisjärjestöistä Apuvälineet Vammainen ihminen voi saada tarvitsemansa apuvälineet kotikunnan terveydenhuollosta. Perusapuvälineet, kuten pyörätuolin tai valkoisen kepin, järjestää yleensä terveyskeskus. Kalliit apuvälineet, kuten sähköpyörätuolin, lukutelevision tai tietotekniset laitteet, myöntää keskussairaala. Apuvälineet ovat vammaiselle ihmiselle ilmaisia. Myös niiden korjaus, uusiminen ja käytön opetus ovat ilmaisia palveluita. Lisätietoa saa kotikunnan terveydenhuollosta. Myös vammaisjärjestöistä voi kysyä lisätietoa apuvälineistä. Kurssien tarkoituksena on auttaa vammaisia ja heidän omaisiaan sopeutumaan vamman aiheuttamaan elämänmuutokseen. Kursseilla saa esimerkiksi tietoa vammasta tai sairaudesta. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät vammaisjärjestöt, Kela sekä muut kuntoutuksen palveluntuottajat. Kurssien kustannukset korvaa joko Kela, kotikunta tai vakuutusyhtiö. 21

22 14 OPISKELU Suomessa kaikilla, myös vaikeasti vammaisilla, on oikeus opiskella. Vammaiset opiskelijat voivat opiskella tavallisessa koulussa tai oppilaitoksessa muiden opiskelijoiden kanssa. He voivat myös opiskella erityiskouluissa tai erityisoppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa vammaiselle opiskelijalle voidaan järjestää tukea ja apua, jotta opiskelu onnistuisi Suomen kielen opiskelu Suomen kielen opiskelu auttaa Suomeen kotoutumisessa. Suomen kielen kursseja järjestävät erilaiset oppilaitokset ja järjestöt. Suomen kansalaisuuden hakeminen edellyttää, että hakijalla on tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Myös suomalaisen viittomakielen taito riittää. Lisätietoa suomen kielen opiskelusta saa esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistosta ja oppilaitoksista Ammatinvalinta Ammatinvalintapsykologit auttavat tarvittaessa sopivan ammatin ja koulutusalan löytämisessä. Heidän kanssaan voit tehdä koulutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon myös vamman tai sairauden vaikutukset opiskeluun. Ammatinvalintapsykologit työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistossa. Ammatinvalintapsykologin kanssa voit tehdä soveltuvuuskokeen. Kokeen tulokset kertovat, sovellutko johonkin tiettyyn ammattiin. Psykologit järjestävät myös vierailuja työpaikoille ja oppilaitoksiin. Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelasta ja vammaisjärjestöistä Ammatilliset erityisoppilaitokset Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja muuten erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset voivat opiskella ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Näissä oppilaitoksissa annetaan opetusta ja kuntoutusta myös vaikeasti vammaisille henkilöille. Oppilaitoksia on eri puolilla Suomea. Lisätietoa saa Opetushallituksesta ja vammaisjärjestöistä Avustajat Vaikeasti vammaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtainen avustaja, joka auttaa esimerkiksi liikkumisessa, ruokailussa tai muistiinpanojen tekemisessä. Avustajaa haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta. Lisätietoa saa sosiaalitoimistosta Koulumatkatuki Kela voi maksaa koulumatkatukea vammaiselle opiskelijalle. Edellytyksenä on kuitenkin, että opiskelija ei saa opiskelumatkoihin vammaispalvelun kuljetuksia. Lisätietoa koulumatkatuesta saa Kelasta ja oppilaitoksista. 22

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi)

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Vammaisjärjestöt Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja kuntoutumisen eri vaiheissa oleville lapsille perheineen. Koulutus-

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki puh. (09) 836 6580 (klo 9 15) aivovammaliitto@aivovammaliitto.fi www.aivovammaliitto.

Aivovammaliitto ry Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki puh. (09) 836 6580 (klo 9 15) aivovammaliitto@aivovammaliitto.fi www.aivovammaliitto. Vammaisjärjestöjen yhteystiedot: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Stroke- och dysfasiförbundet r.f. Suvilinnantie 2 Suvilinnavägen 2, 20900 Turku Åbo puh./tfn (02) 213 8200, faksi (02) 213 8210 info@stroke.fi

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas Alkuperäisteksti Yodit Melaku Päivitetty teksti Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma 2015

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut TIETOA KOKEMUSTA NEUVONTAA Älä epäröi, ota yhteyttä! Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut Vammaisjärjestöistä saat tietoa ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20 Sosiaali- ja terveystoimi KULJETUSPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä Saapunut / 20 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta. Haettaessa

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot