OYS PSYKIATRIA toiminut jo vuodesta 1925

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OYS PSYKIATRIA toiminut jo vuodesta 1925"

Transkriptio

1 OYS PSYKIATRIA toiminut jo vuodesta 1925

2

3 Tutkimustuloksia Kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että arvioon ja hoitoon pääsy tapahtuu liian hitaasti. Varhainen hoidon aloitus vähentää ongelman kroonistumisen vaaraa, psykoottisten häiriöiden osalta hoidon aloitus ennakko-oireiden aikana voi estää psykoosin puhkeamisen. Sairaalahoidon tai polikliinisen arvion jälkeisen hoidon järjestymisessä on vaikeuksia, sitä ei ole saatavana tai se on liian harvajaksoista. Eri terapiamuotojen osaajista on puutetta, samoin kuntoutuksen saatavuudessa kunnissa. Ylivoimaisesti suurin osa mielenterveyden häiriöiden kustannuksista syntyy muusta kuin hoidon toteuttamisesta, kolmannes kaikista myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä ja neljännes SV-päivärahoista johtuu mielenterveyden häiriöstä.

4 Runsaatkaan vastaanottotyyppiset avohoitopalvelut eivät sinänsä vähennä psykiatrisen osastohoidon tarvetta, varsinkaan, jos avohoitopalvelut toimivat toisistaan irrallaan ja keskenään kilpaillen (ten Horn et al. - 88, Hansson et al. -95, Piirtola -95) Toiminnallisesti toisiinsa integroiduilla ja toisiaan täydentävillä avohoitopalveluilla sekä joustavalla ja monipuolisella päivä- ja työtoiminnalla, tuetulla asumisella ja ammatillisen kuntoutuksella voidaan vähentää psykiatrisen osastohoidon tarvetta (Salokangas et. al. -91 & 94, Saarento et al.-96)

5 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 Suunnitelmassa painotetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen perus- ja avohoitopalveluja. Matalakynnyksinen yhden oven periaate hoitoon tullessa sosiaali ja terveyskeskuksessa, yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen (STM, selvityksiä 2009:3)

6 HOITOONPÄÄSYKRITEERIT : Psykoosit Mielialahäiriöt Päihteiden käyttäjät Ahdistuneisuushäiriöt Vanhuspsykiatria Persoonallisuushäiriöt Neuropsykiatriset häiriöt Syömishäiriöt Työkyvyn arviointi

7 HOITOONPÄÄSYKRITEERIT PSYKOOSIEN HOIDOSSA Ohje perustuu lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistyksen skitsofrenian käypä hoito suositukseen 2001 (F20). Ohjetta voidaan noudattaa soveltuvin osin myös muiden psykoottisten häiriöiden hoidossa (F22-25, F28-29). Mielialahäiriöihin ja päihteiden käyttöön liittyvien psykoosien sekä lapsuusiän psykoosien hoitoonpääsykriteerejä ei käsitellä tässä ohjeessa. I PERUSTERVEYDENHUOLTO - Skitsofrenian ennakko-oireista kärsivien riskipotilaiden löytäminen ja ohjaaminen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidossa arvioitujen potilaiden hoito yhdessä tehdyn ja määrävälein tarkistettavan suunnitelman pohjalta. - Tuettu asuminen, ohjattu päivätoiminta, työtoiminta ja ammatillinen kuntoutus, yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tehdyn suunnitelman mukaan. - Pitkät, tarvittaessa tiiviitkin, tukea antavat hoito-suhteet ja somaattinen hoito. Esh tukee hoitoa konsultaatio- ja kriisipalveluilla sekä työnohjauksella. II PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Päivystyksellisesti Psykoottinen potilas on itsemurhavaarassa, vaarantaa muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden, ei kykene huolehtimaan itsestään ja hänellä ei ole tukenaan huolehtivia ihmisiä tai nämä eivät enää jaksa tilannetta. Tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa vain sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä, jossa siihen tarvittavat edellytykset. Kiireellisesti - Ensipsykoosin sairastuneet - Pitkäaikaispotilaiden kriisitilanteet, joissa ei tarvita välitöntä hoitoonpääsyä Suositus kiireellisillä indikaatioilla: hoitoonpääsy 1-7 vuorokauden kuluessa Ei kiireellisesti - Ennakko-oireileva, erityisesti nuori, jonka suvussa esiintyy psykooseja - Yksilöllisesti suunnitellut intervallihoidot psykiatrisella osastolla ja muut psykoterapeuttiset ja kuntoutukselliset erityistoimenpiteet. Suositus ei-kiireellisillä indikaatioilla: hoitoonpääsy 8-30 vuorokauden kuluessa Erikoissairaanhoidon hoito tapahtuu ensisijassa avohoidossa. Muiden hoitavien tahojen kanssa integroidusti toimivat erityistyöryhmät (psykoosityöryhmät), joiden toimintaperiaatteisiin kuuluvat tiivis kriisiluonteinen avohoito, perheinterventiot ja kotikäynnit, voivat vähentää sairaalahoidon tarvetta ja perheeseen kohdistuvaa rasitusta. III VALTION PSYKIATRISET SAIRAALAT Erittäin vaikeahoitoiset ja vaaralliset potilaat. IV KOLMAS SEKTORI Kolmas sektori järjestää potilaiden ja omaisten tukemiseksi erilaista päivä- ja työtoimintaa, tukea opiskeluun ja työllistymiseen, kotikuntoutusta, vertaistukea, sopeutumisvalmennus- ja muita kursseja. Työryhmä: Outi Saarento, Ari Kauppila, Pertti Lapinkangas, Petteri Mankila OYS Psykiatria

8 HOITOONPÄÄSYKRITEERIT Psykoosit PERUSTERVEYDENHUOLTO (yleislääkärin johtama toiminta) Skitsofrenian ennakko-oireista kärsivien riskipotilaiden seulominen ja ohjaaminen erikoissairaanhoitoon Erikoissairaanhoidossa arvioitujen potilaiden hoito yhdessä tehdyn ja määrävälein tarkistettavan suunnitelman pohjalta Tuettu asuminen, ohjattu päivä- ja työtoiminta ja ammatillinen kuntoutus yhteistyössä erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa Pitkät, tarvittaessa tiiviitkin, tukea antavat hoitosuhteet ja elimellisten sairauksien hoito. Perusterveydenhuolto psykiatrin konsultaation tukemana Hoidon tuki konsultaatio- ja kriisipalveluilla sekä työnohjauksella. Psykiatrin konsultaatiolla tarkoitetaan paitsi perinteistä konsultaatiota, myös videoneuvotteluna tai paperikonsultaationa toteutettua potilastapauksen arviointia yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Jos konsultaatiota ei ole saatavilla, lähetetään potilas erikoissairaanhoitoon.

9 HOITOONPÄÄSYKRITEERIT Psykoosit PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Psykoosien hoito tapahtuu ensisijassa avohoidossa. Muiden hoitavien tahojen kanssa integroidusti toimivat erityistyöryhmät (esim. psykoosityöryhmät), joiden toimintaperiaatteisiin kuuluvat tiivis kriisiluonteinen avohoito, perheinterventiot ja tarvittaessa tiheät kotikäynnit, voivat vähentää sairaalahoidon tarvetta ja perheeseen kohdistuvaa rasitusta. Päivystyksellisesti = välitön hoitoonpääsy: Psykoottinen potilas on itsemurhavaarassa, vaarantaa muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden, ei kykene huolehtimaan itsestään ja hänellä ei ole tukenaan huolehtivia ihmisiä tai nämä eivät enää jaksa tilannetta. Tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa vain sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä, jossa siihen tarvittavat edellytykset. Kiireellisesti = hoitoonpääsy 1-7 vrk:n kuluessa: - Ensipsykoosin sairastuneet -Pitkäaikaispotilaiden kriisitilanteet, joissa ei tarvita välitöntä hoitoonpääsyä Ei kiireellisesti = hoitoonpääsy 8-30 vrk:n kuluessa: - Ennakko-oireileva, erityisesti nuori, jonka suvussa esiintyy psykooseja - Yksilöllisesti suunnitellut intervallihoidot psykiatrisella osastolla

10 HOITOONPÄÄSYKRITEERIT Psykoosit VALTION PSYKIATRISET SAIRAALAT Erittäin vaikeahoitoiset ja vaaralliset potilaat. KOLMAS SEKTORI Vapaaehtoisjärjestöt järjestävät psykoosipotilaiden ja heidän omaistensa tukemiseksi erilaista päivä- ja työtoimintaa, tukea opiskeluun ja työllistymiseen, kotikuntoutustoimintaa, vertaistukea sekä sopeutumisvalmennus- ja muita kursseja.

11 TERVEIN MIELIN POHJOIS-SUOMESSA -HANKE

12 tervein mielin pohjois-suomessa hanke Projektin kokonaistavoitteena on pohjoissuomalaisten hyvinvointi mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistämällä, mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuutta ja vaikuttavuutta parantamalla sekä avohoitoisuutta lisäämällä: Yhtenäinen ja toimiva mielenterveys- ja päihdestrategia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisille yhteistoiminta-alueille osana hyvinvointistrategiaa Uusia kuntoutusmalleja ja järjestelmiä mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen, joissa huomioidaan julkisten palveluiden tarjoajat, ja muut palveluiden tuottajat (järjestöt, yksityiset) Toimiva hoidon porrastus, laadukas hoidon kokonaisuus (toimivat hoitoketjut) Perusterveydenhuollon (pth) ja erikoissairaanhoidon (esh) voimavarojen/resurssien optimaalinen hyödyntäminen P-PSHP:n alueella

13 tervein mielin pohjois-suomessa hanke MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAT Tavoitteet: Hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen ja päihdehaittojen ehkäisy on osa paikallista, seudullista, alueellista ja kansallista hyvinvointityötä Mielenterveys- ja päihdetyö nähdään ja toteutetaan ylisektoriaalisena toimintana, kaikille hallinnon aloille ja toimijoille kuuluvana Mielenterveys- ja päihdepalvelut perustuvat kansalaisten todellisiin tarpeisiin Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat helposti ja vaivattomasti saavutettavissa ja niiden toimintakäytännöt pohjaavat vaikuttavaksi todettuihin käytäntöihin

14 tervein mielin pohjois-suomessa hanke Masennustalkoot Mielenterveyden ensiapukurssit RAI Haukiputaan hanke

15 Kytke-hanke, psykiatrian pilotti Psykoosien varhaisdiagnostiikka: Varomerkkien koulutus erityisesti koulu- ja opiskelija terveydenhuollon henkilöstölle Psykoosityöryhmätoiminnan aktivoiminen ja kehittäminen (ulotettava etäteknologian avulla myös etäisimmille alueille) Psykoosien uusimisen ehkäisy Konsultaatiotoiminnan tehostaminen tukemaan PTH:n mtt-tiimejä Palvelukotien asukkaiden kuntoutuksen tehostaminen: Ongelma: Palvelukodeista muodostumassa/-nut B-sairaaloita Toimenpiteet: - Yhteistoiminta alueille palvelu- ja tukiasumisesta vastaava henkilö? - PTH:n otettava vastuu kaikkien alueellaan sijaitsevien palveluyksiköiden kuntouttavan toiminnan organisoinnista?

16 MUUTOKSET PSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖSSÄ V Kiimingin mielenterveyskeskus (8 ss) suljetaan vuoden alusta Vuodeosastot 75 ja 80 muuttuvat viikko-osastoiksi Lastenpsykiatria järjestellään uudestaan, 6 sairaansijaa vähenee Kustannusvaikutukset noin 2 miljoonaa

17

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot