KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OY BOTNIA BOLT AB:LLE UUSIEN TOIMITILOJEN RAKENTAMISTA VARTEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN EUROON SIIRTYMISEN YHTEYDESSÄ CARLSRON MUSEON SIIRTÄMINEN KRISTIINANKAUPUNGIN OMISTUKSEEN KAUPUNGINSIHTEERIN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKA- VAPAASTA STORHOLMENIN JA MUIDEN FORTUMIN PERUKSESSA OMISTAMIEN TILOJEN MYYNTI TALOUSARVIOMUUTOS TALOUSARVIO VUODEKSI VALTUUSTOALOITE YRITYSTEN TARPEESTA SAADA AMMATTIKOULUTETTUA TYÖVOIMAA VALTUUSTOALOITE UUDESTA UIMAHALLISTA VALTUUSTOALOITE HENKILÖSTÖN KIELITAIDOSTA VALTUUSTOALOITE TIEVALAISTUKSESTA KULUNEEN VUODEN TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN 52

2 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7/2001 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Alf Hoxell, kvsto:n II varapj. Håkan Antfolk Kurt Backlund Eva-Stina Berg Åsa Blomstedt Tarja Boström Kurt Ekman Bror Eriksson Pekka Eränen Micael Gröndahl Timo Latva (Haleniuksen varaj.) Paavo Hanhineva Hasse Hansas Ulla Iisakkala Hans Ingvesgård Linda Jaakkola Pasi Jylli Kaarina Kallio Yngve Karlå Vesa Koivula Mauri Korpi (Koskelan varaj.) Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk Bo-Göran Lindh Petri Pihlajaniemi Paavo Rantala Tapani Rentola Britta Rosenback Ingmar Rosenback Mia Rosengård Marja-Riitta Sevón Agneta Stenlund-Grindgärds Christer Rönnlund (Teirin varaj.) Merja Uusitalo Kaj Nyström, kaup.joht., Kaj Björni, kaup.siht., Dan-Anders Sjöqvist, kansl.siht./ 127 siht., Irma Rajasalo, sosiaalijoht. (poist. 130 käsitt. aikana) Jari-Pekka Martikkala, koulut.joht., Rikard Haldin, kaup.kamr., Stig Äbb, henk.siht., Börje Lång, elink.asiamies, (poist. klo 18.00) Sven Söderlund, kaup.ins. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist Kaj Björni ASIAT Sivut 1-52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupunki / 2001 Allekirjoitukset Alf Hoxell Ulla Iisakkala PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia aika ja paikka Kristiinankaupunki / 2001 Todistaa

3 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että suomenkielisessä esityslistassa on virheellinen päivämäärä Suupohjan Sanomien ilmoituksen osalta. Oikea päivämäärä on Merkittiin, että Halenius, Koskela ja Teir olivat poissa ilmoitettuaan esteestä. Heidän sijaan oli kutsuttu varajäsenet Latva, Korpi ja Rönnlund. Pj. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto valitsi Alf Hoxellin ja Ulla Iisakkalan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa klo

5 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

6 Kaupunginvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN (NEA/KN) (Kh ) Tuleva lainmuutos sekä euroon siirtyminen johtavat kiinteistöntoimitustaksan muutokseen, joka on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa. Kiinteistötoimitusmaksulain (KmL) ja asetuksen (KmA) muutos astuu ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2002 alusta lähtien. Samalla Suomi ottaa käyttöön euron julkisena maksuvälineenä, minkä takia korjattu taksa laaditaan uuden valuutan mukaisesti. Tärkein muutos on se, että asianosaiset maksavat saman hinnan toimituksesta tai toimenpiteestä riippumatta sen suorittaneen henkilön koulutuksesta. Hinnoituksen kohteena on siis toimenpide eikä hinnoitukseen vaikuta esim. se, onko toimitusinsinööri koulutukseltaan DI vai maanmittausteknikko. Sama koskee työaikakorvausta, jossa mainitaan nykyään toimitukseen sisältyvien osatoimenpiteiden tuntihinta. Muutetussa 3. :ssä (Kiint.toim.- maksulaki) säädetään, että työaikakorvauksen määräämisen perusteena on omakustannusarvo, eli kiinteistötoimitusmaksun tulisi vastata valtiolle tai kunnalle toimituksesta aiheutuvien kokonaiskustannusten summaa. Oheisessa uudessa taksaehdotuksessa, joka nyt viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, hintoja on muutettu mahdollisimman tasaisiksi euroiksi siten, että hinnat pysyvät suurin piirtein muuttumattomina. Ainoastaan 1. :ssä (perushinnat) on tehty suoranainen korotus, joka on keskimäärin n. 15 %. Korotusta perustellaan seuraavasti: 1. Perushintoja ei ole muutettu Kristiinankaupungissa yli 10 vuoteen. 2. Lainmuutoksen omakustannusarvoa koskevien säännösten saavuttamiseksi on tarpeen tarkistaa hintoja ylöspäin. 3. Kuntaliitto teki lokakuussa hintavertailun, jossa tarkasteltiin kaupunkien kiinteistötoimitusmaksutaksojen hintoja. Vertailuun osallistui 37 kiinteistörekisteriä pitävää kaupunkia. Tulos osoitti, että Kristiinankaupungin hintataso on muutoin lähellä keskimäärää, mutta meillä oli matalimmat perushinnat kaikista tutkimukseen osallistuneista kaupungeista. Ehdotetun korotuksen jälkeen kaupungin perushinnat olisivat n. 5 % alle yllä mainittujen kaupunkien keskimäärän. 4. Valtio (Maanmittauslaitos) perii toimituskorvauksena 4000 SMK eli n. 672 euroa alle hehtaarin suuruisen alueen lohkomisesta, lisäksi asianosaisen tulee osallistua maastotöiden sekä rajapyykkien ym. kustannuksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus:

7 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että oheinen ehdotus Kristiinankaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksaksi hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Merkittiin, että suomenkielisen taksan osittain korjattu versio jaettiin kokouksessa. Keskustelun aikana Rantala kiinnitti huomiota taksan 14. :ssä tarkoitettuihin tapauksiin. Hän korosti, että kvsto on jo aikaisemmin taksan hyväksymisen yhteydessä halunnut varmistaa, että tontinomistajien ei tarvitsisi maksaa tontinmittauksen kustannuksia, jos ne aiheutuvat sellaisista asemakaavan muutoksista, joista tontinomistajalla ei ole hyötyä. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kh on yksimielisesti päättänyt kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 385 Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 123

8 Kaupunginvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OY BOTNIA BOLT AB:LLE UUSIEN TOIMITILO- JEN RAKENTAMISTA VARTEN (Kh ) (BL/KN) 2 Oy Botnia Bolt Ab suunnittelee uusien m :n toimitilojen rakentamista. Uudisrakennus mahdollistaisi toiminnan laajentamisen siten, että yritys voisi seuraavan viisivuotiskauden aikana palkata henkilöä lisää. Rakennushankkeen toteuttamiseksi yritys anoo apua kaupungilta. Yritys perustelee anomustaan sillä, että sen on investoitava tuloksensa pajan uusiin koneisiin ja varustukseen sekä tukkutoiminnan varastojen laajentamiseen. Oy Botnia Bolt Ab perustettiin vuonna 1989, mutta se aloitti varsinaisen toimintansa vuonna 1992, jolloin hankittiin yrityksen toimitilat. Työntekijöiden määrä oli 4 henkilöä ja liikevaihto ensimmäisenä vuonna oli 3,6 milj. mk. Yrityksen liikevaihto ja henkilökunta ovat lisääntyneet ja toimitilat laajentuneet jatkuvasti. Toimitiloja on laajennettu vaiheittain ja 2 ne ovat nyt n m. Yhtiön liikevaihto on tällä hetkellä n. 20 milj. mk ja työntekijöiden määrä 20. Yrityksellä on kaksi eri toimintasuuntausta. Tukkutoiminta koostuu teollisuustarvikkeiden kuten ruuvien, muttereiden, porien, kierteityskojeiden jne. tukkumyynnistä Suomen teollisuudelle ja rakennussektorille ja viennistä Norjaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Suurin osa tuotteista tuodaan n. 20 eri maasta. Tukkutoiminnan työntekijöiden määrä on 8 henkilöä. Alihankkijatoiminta koostuu teollisuuden koneosien (akselit, holkit jne.) valmistuksesta. Yritys on hankkinut suuren määrän sorveja, automaattisorveja ja CNC-sorveja sekä valmistukseen tarvittavia CNC-ohjattuja työkeskuksia. Tämän toiminnan työntekijöiden määrä on 12 henkilöä. Katso liitteitä. Yritys uskoo toiminnan laajentumisen jatkuvan ja olettaa voivansa lisätä liikevaihtoa % vuodessa suhdanteista riippuen. Laajentaminen merkitsee sitä, että henkilökunnan määrää lisätään yhdellä (1) työntekijällä jokaista 1,2 milj. mk:n liikevaihtolisäystä kohti, mikä viisivuotiskaudella merkitsisi 15 uutta työntekijää. Koska nykyiset tilat alkavat käydä ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi, yritys 2 suunnittelee uuden m :n hallin rakentamista. Rakennustyöt jaettaisiin kahteen vaiheeseen siten, että ensimmäinen, syksyllä 2002 aloitettava vaihe 2 2 käsittäisi m ja toinen vaihe m, jonka rakentaminen aloitettaisiin Uudisrakennus mahdollistaisi toiminnan laajentamisen sekä tukkutoiminnan että alihankkijatoiminna osalta.

9 Kaupunginvaltuusto Yrityksen laajennussuunnitelmat on otettu huomioon asemakaavan muutoksessa. Vanhatien linjausta on muutettu kaavassa siten, että uusi halli voidaan rakentaa nykyisten tilojen kanssa kulmittain itään päin. Yrityksen kanssa käydyissä keskusteluissa on tutkittu sekä sitä vaihtoehtoa, että kaupunki rakentaisi hallin vuokratakseen sen Botnia Boltille että sitä vaihtoehtoa, että kaupunki avustaa rahoituksessa myöntämällä takaussitoutumuksen. Ottaen mm. huomioon, etteivät kunnat enää voi saada investointitukea TE-keskukselta hallirakennusta varten päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaan - kaupungin tulee ylläpitää hyvää valmiutta huolehtia yrityksiltä tulevista perustamis- ja muista aloitteista - suoran tuen myöntämistä suurempien yritysten perustamisten yhteydessä harkitaan tapauskohtaisesti. Käytännössä on noudatettu varovaista linjaa. Edellinen takaussitoumus myönnettiin vuonna Tärkeitä huomioon otettavia seikkoja suoran tuen myöntämisessä ovat yrityksen edellytykset harjoittaa menestyksekästä toimintaa kokonaisuutena, veronmaksajilta saatava todellinen verotulo, päätöksen seuraukset kustannuksiin ja tuloihin nähden sekä niiden jakautuminen ajallisesti sekä päätöksen voimassaolo takuiden ja vakuuksien osalta. Kyseisessä tapauksessa vaikuttaa perustellulta suhtautua asiaan myönteisesti. Tällöin voidaan viitata siihen, että meidän olosuhteitamme ajatellen on kyse mahdollisuudesta luoda merkittävä määrä hyviä työpaikkoja ja että on kaupungin etujen mukaista olla mukana ratkaisussa, jolla turvataan yrityksen laajennusmahdollisuudet. Takaussitoumus on luonnollisesti kytkettävä vastavakuuteen. Ensimmäinen kiinnitys kiinteistöön lienee kyseisessä tapauksessa luonnollinen ratkaisu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto myöntää Oy Botnia Bolt Ab:lle takauksen 10 vuodeksi mk:n lainalle, jonka yritys ottaa Nordeasta käytettäväksi uusien toimitilojen rakentamiseen, jolloin vastavakuus on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä oleva kiinteistökiinnitys 3. kaupunginosan kortteliin 307 muodosteilla olevaan kiinteistöön. Kaupunginhallituksen päätös:

10 Kaupunginvaltuusto Merkitään, että elinkeinoasiamies Börje Lång osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän kertoi yleisesti hankkeesta ja yrityksestä. Kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan muutetun ehdotuksen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Oy Botnia Bolt Ab:lle takauksen 10 vuodeksi euron lainalle, kuitenkin enintään rakennuskustannuksia vastaavalle summalle, joka käytetään uusien toimitilojen rakentamiseen, jolloin vastavakuutena on kiinteistökiinnitys Kristiinankaupungin 3. kaupunginosan korttelissa 307 muodosteilla olevaan kiinteistöön siten, että kaupungin kiinteistökiinnitys on ensimmäisellä sijalla tärkeysjärjestyksessä. Kaupunginjohtaja selosti asiaa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti. Merkitään, että elinkeinoasiamies poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Liite 364 Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Ingmar Rosenback ilmoitti kannattavansa ehdotetun takaussitoumuksen myöntämistä. Hän peräsi kuitenkin selvempiä pelisääntöjä kaupungin takaussitoumuksen myöntämiselle jatkossa. Rosenback katsoi, että sääntöjä tarvitaan, koska kaupunki on noudattanut hyvin tiukkaa linjaa viimeisten 10 vuoden aikana. Hän korosti olevan tärkeää, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Rosenback kysyi, olisiko anteliaampi politiikka takausten osalta voinut mahdollistaa myönteisemmän kehityksen kaupungin elinkeinoelämälle. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kvsto on yksimielisesti päättänyt kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 124

11 Kaupunginvaltuusto PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN EUROON SIIRTYMI- SEN YHTEYDESSÄ (Kh ) Palkkio- ja matkustussäännön kokous- ja muita palkkioita ja korvauksia ehdotetaan muutettavan euroiksi kustannusneutraalilla pyöristyksellä lähimpään viiteen euroon. Poikkeus yllä mainitusta on pöytäkirjan tarkastus muuna ajankohtana kuin kokouksen yhteydessä, tällöin palkkio on 40 mk eli 6,73 euroa, mutta sitä ehdotetaan tarkistettavan 10 euroksi. Voimassa oleva palkkio- ja matkustussääntö oheistetaan esityslistaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: a) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkio- ja matkustussäännön palkkiot muutetaan euroiksi seuraavasti: 2, kokouspalkkiot - kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat 50 - kaupunginhallitus 40 - lautakunnat ja niiden jaostot 35 - muut toimielimet 25 4, vuosipalkkiot Euroa - kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan jäsenet koulutuslautakunnan puheenjohtaja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja teknisen lautakunnan puheenjohtaja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja maaseutuelinkeinolautakunnan puheenjohtaja aluehälytyskeskuslautakunnan puheenjohtaja jaoston puheenjohtaja 305

12 Kaupunginvaltuusto kalastustoimikunnan puheenjohtaja 420 5, tarkastuslautakunta ja vaalitoimielimet - tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan jäsen sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 75 - muu vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen sekä vaaliavustaja 60 - vaalilautakunnan sihteeri 220 7, korvaus ansiomenetyksestä - maksimimäärän laskentaperuste, 2. mom minimimäärän laskentaperuste, 5. mom , pöytäkirjan tarkastus 10 9, edustuspalkkio - edustus toisessa kunnassa 45 - edustus omassa kunnassa 30 b) kaupunginhallitus määrää viranhaltijoiden kokouspalkkiot euroina lähtien seuraavasti: - valtuuston ja hallituksen kokouksista 40 - lautakunnan kokouksista 35 - muiden hallintoelinten kokouksista 25 Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että palkkiosääntö jaettiin kokouksessa. Kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää ehdotuksen mukaisesti sekä hyväksyy lisäyksenä ehdotukseen, että 2 :n 3. kohtaan lisätään: sekä vesi- ja viemärilaitoksen johtokunta ja 4 :n 1. momenttiin maaseutuelinkeinolautakunnan jälkeen lisätään -vesi- ja viemärilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 605 euroa.

13 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti.

14 Kaupunginvaltuusto CARLSRON MUSEON SIIRTÄMINEN KRISTIINANKAUPUNGIN OMISTUKSEEN (Kh ) (KB/KN) Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan nk. museopaketin. Vuonna 2000 käynnistyi kolmivuotinen hanke museotoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa on tutkittu tulevaisuuden museo-organisaation ja virkajärjestelyjen eri malleja. Ehdotettiin uuden museosäätiön perustamista, joka ryhtyisi hoitamaan mukanaolevien museoiden kokoelmia. Suunnitelmien mukaan säätiön henkilökuntaan kuuluisi kolme museoammatillista henkilöä sekä tarvittava määrä kausityöntekijöitä. Tarkoituksena olisi saada toiminta mahdollisimman pian valtionosuuksien piiriin. Erillisenä osana museopakettia on ajankohtaistunut Carlsron museon siirtäminen kaupungin omistukseen. Säätiön talous on kireä eikä se pysty selviämään kiinteistön ja museokokoelmien hoidosta nykykonseptilla. Säätiö on viime vuosina käytännössä joutunut lainaamaan käyttökustannuksiin. Museon akuutit ongelmat todettiin jo toukokuussa 1999, mutta kvsto päätti, että asiaa selvitetään tuolloin suunnitteilla olleen museohankkeen puitteissa. Kaupunginhallitus tutustui Carlsron museoon kokouksen yhteydessä. Kaupunginhallitus ei tehnyt mitään lopullista päätöstä asiasta. Kaupunginhallitus katsoi kuitenkin kaupungin velvollisuudet ja rajalliset taloudelliset resurssit huomioon ottaen, että kaupunki voi tässä vaiheessa ottaa vastatakseen yhdestä (1) kokopäivätoimisesta museoammatillisesta virasta. Yleinen käsitys oli myös se, ettei ole syytä luoda yhtä säätiötä lisää vaan sen sijaan kaupungin tulee perustaa museovirka, jonka tulee kuulua kaupungin organisaatioon. Mukanaolevien osapuolten valvonnan ja vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi voidaan myös asettaa museojohtokunta. Kaupunginhallitus oli myös yksimielinen siitä, että Carlsron museo siirtyy kaupungin omistukseen mahdollisimman pian. Sen jälkeen kun kaupunginhallitus käsitteli asian, on selvityksiä jatkettu museohankkeen puitteissa. Hyvin selvä mielipide on ollut se, että erityisesti alkuvaiheessa tarvitaan enemmän kuin yksi henkilö hoitamaan museoita/museoasioita. Eri toimenpiteiden tarve on hyvin suuri. Jatkossa kaupunki vastaa kokonaan Carlsron museon hoidosta. Museoammatillisten panostusten tarve on hyvin suuri kaikissa museoissa. Siksi on tutkittu mahdollisuuksia saada lisää henkilöresursseja jonkinlaisen (tuki)hankkeen kautta. Museoviraston, Kulttuurirahaston, SÖFUK:n, Pohjanmaan liiton ym. kanssa on käyty keskusteluja. Ongelma liittyy osittain valtionavustuksen saamisen aikatauluun. Ajatellen

15 Kaupunginvaltuusto hakemusten määrää ja käytettävissä olevia resursseja on mainittu realistisena päivämääränä. Nykyinen museohanke jatkuu vuoden 2002 loppuun, mikä merkitsee sitä, että vuosina on siinä tapauksessa selviydyttävä ilman valtionavustusta. Siksi on varsinaisesti tutkittu kahta eri hanketta. Yksi hanke tähtää rahoitusavun saamiseen nk. varsinaista virkaa varten ylimenokauden aikana, valtionavustusta odoteltaessa. Toiseen hankkeeseen sisältyy lisäresurssi vähintään yhden kokopäivätoimisen museohenkilön muodossa määrättynä hankeaikana. Museopaketti käsitellään erillisenä asiana lähiaikoina. Keskeiset seikat mainitaan tässä vaiheessa siksi, että Carlsron siirtäminen kaupungin omistukseen liittyy selvästi siihen, että kaupungilla on henkilöresurssi ja asiantuntemusta museon kokoelmien hoitoa varten sekä museon kehittämiseksi edelleen. Ottaen huomioon aikaisemmin mainitut nykyisen omistajan vaikeudet olisi luovutus voitava toteuttaa jo vuodenvaihteessa. Säätiön hallitus on hyväksynyt Carlsron museon luovuttamisen Kristiinankaupungille seuraavin ehdoin: -säätiö siirtyy kaupungille koko omaisuuksineen, kaikkine kiinteistöineen ja velkoineen -kaupunki sitoutuu korjaamaan rakennuksia ja huolehtimaan rakennusten ja alueen kunnossapidosta -kaupunki huolehtii kokoelmien tarkoituksenmukaisesta kunnossapidosta -kaupunki huolehtii siitä, että museo on auki säännöllisesti -kaupunki vastaa siitä, että kokoelmat säilyvät kaikissa olosuhteissa kokonaisuutena nimellä Åke Weckströmin kokoelmat -säätiö luovuttaa Carlsro-nimen kaupungin käyttöön Carlsron museosäätiö omistaa kiinteistön , joka käsittää 1 ha:n maa-alueen Suurjärven rannalla sekä alueella olevat rakennukset. Päärakennuksen rakensi kauppaneuvos Carlström vuosisadanvaihteessa ja sitä käytettiin alun perin kesäasuntona. Rakennus on ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Säätiö on useana vuonna korjannut taloa ulkoisesti ja akuuttisimmat toimenpiteet on tehty. Sekä sisätiloissa että ulkoisesti on kuitenkin vielä tehtävä suuria korjauksia. Lisäksi alueella on muutama pienempi rakennus. Jo ensi vuonna olisi kultasepänmökin katto voitava korjata lisävahinkojen välttämiseksi. Museokokoelmat käsittävät n esinettä ja suurimmalla osalla on selvä yhteys Kristiinankaupunkiin. Säätiöllä on oman tontin lisäksi käyttöoikeus ympäröivään puistoon. Alue ja rakennukset muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Puiston hoito ja kunnostaminen voidaan pitkällä tähtäimellä mahdollisesti toteuttaa hankerahojen puitteissa. Sama koskee erityisesti päärakennuksen kunnostusta. Keskusteluissa on todettu, että

16 Kaupunginvaltuusto kokonaisuus mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen ja samalla museon erityispiirteiden säilyttämisen. Tällaisia vaihtoehtoja on suunniteltava vähitellen ja toteutettava pitkällä tähtäimellä sitä mukaa kuin tarkoitukseen saadaan varoja. Säätiön varat koostuvat kuten sanottua rakennuksista ja museokokoelmista. Säätiöllä on n mk:n laina (30609 euroa). Säätiön viime tilinpäätös oheistetaan. Voidaan perustellusti sanoa, että Carlsro on perheyritys. Säätiön ja yksityisen välillä on kuitenkin aina puhtaasti juridisesti olemassa raja. Käytännössä säätiölle on aina tehty työtä palkatta kuten myös erityisesti perustamisen aikana on käytetty yksityisiä varoja museoesineiden hankintaan. Bengt-Ove Weckström on pitkään ollut mukana museon toiminnassa ja hoidossa. Jotkut Carlsron esineistä ovat hänen yksityisessä omistuksessaan. On tärkeää päästä sellaiseen ratkaisuun, jossa on kaikilta osin selvää, että Carlsrossa oleva koko omaisuus siirtyy kaupungille ja että kaupunki myös ottaa huomioon sen elämäntyön, jonka Carlsro on muodostunut Bengt-Ove Weckströmille. Bengt-Ove Weckströmin kanssa solmittaisiin siksi erillinen sopimus. Tällä sopimuksella Bengt-Owe Weckström luovuttaisi kaupungille kaikki ne esineet, jotka ovat hänen yksityisessä omistuksessaan ja jotka sijaitsevat Carlsron museossa ja samalla hän todistaisi, ettei hän aseta muita vaatimuksia säätiölle. Kaupunki luovuttaa Bengt-Ove Weckströmille n. 1,7 ha:n alueen, joka on osa Kristiinankaupungin lahjoitusmaita. Weckström vuokraa tällä hetkellä n. 0,6 ha alueesta asuintonttina (sijaitsee Suurjärven toisella puolella). Kyseinen alue on kokonaisuudessaan merkitty AMalueeksi rantayleiskaavassa. Bengt-Ove Weckström omistaa useita vuokraalueella sijaitsevia rakennuksia. Säätiötä tuskin tarvitaan, minkä vuoksi se puretaan. Purkaminen vie kuitenkin aikansa ja vaatii tiettyjä muodollisuuksia. Siksi on parasta, että kaupunki valitsee käsittelyn yhteydessä henkilöitä säätiön hallitukseen. Carlsron museon kannatusyhdistys on jo muodostettu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa kvsto:lle, että kaupunki solmii sopimuksen säätiön kanssa siitä, että säätiölle kuuluva Carlsron tila, jonka kiinteistömerkintä on , sekä säätiön muut varat ja velat siirtyvät Kristiinankaupungille alkaen. Kvsto toteaa, että hallituksen luovutukselle asettamia ehtoja ei voi sisällyttää sitoviksi ehdoiksi sopimukseen, mutta että kaupunki selostaa sopimuksessa aikomuksensa ylläpitää ja kehittää Carlsron museota.

17 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus valitsee 4 henkilöä sekä heidän varamiehensä, jotka valitaan säätiön hallitukseen ensi vuoden alussa pidettävässä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi. Kh ehdottaa lisäksi, että kaupunki solmii vuokrasopimuksen Bengt-Ove Weckströmin kanssa. Sopimuksen mukaan hän luovuttaa kaupungille Carlsrossa olevan kaiken yksityisen omaisuutensa ja Kristiinankaupunki luovuttaa Bengt-Ove Weckströmille Kristiinankaupungin lahjoitusmaista Rnro 14:0 n. 1,7 ha suuren AM-alueen. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että Paavo Rantala ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Håkan Antfolk valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Rantalan sijaan tämän asian osalta. Kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus valitsee alla mainitut henkilöt säätiön hallitukseen: Varsinainen jäsen Lars Nisula Helena Karhu Petri Pihllajaniemi Kaj Nyström Varajäsen Paavo Rantala Riitta Raikio Krister Koskela Kaj Björni Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita yllä mainitut henkilöt säätiön hallitukseen sekä muutoin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 367 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että Rantala ilmoitti esteellisyydestä, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Kvsto merkitsi myös, että suomenkielisessä esityslistassa (kj:n ehdotuksessa) sanotaan virheellisesti, että kaupunki solmii vuokrasopimuksen Bengt-Ove Weckströmin kanssa. Tällä tarkoitetaan kuitenkin mm. maan luovutusta koskevaa sopimusta. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kvsto on yksimielisesti päättänyt kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 126

18 Kaupunginvaltuusto

19 Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINSIHTEERIN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAASTA (KN/KN) (Kh , 391) Kaupunginsiht. Kaj Björni anoo palkatonta virkavapaata ajaksi Virkavapauden aikana hän toimii opetustehtävissä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hakemuksessaan Björni viittaa siihen, että hän on hoitanut nykyistä virkaansa hyvin pitkään ja siihen, että kyseinen tehtävä tarjoaa mahdollisuuden hankkia uutta tietoa ja uusia kokemuksia. Virkavapauden myöntää tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Hallintokeskuksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää viran väliaikaisesta täyttämisestä, jos palvelussuhde kestää yli 6 kuukautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto myöntää kaupunginsiht. Kaj Björnille virkavapaata ajaksi Päätös väliaikaisista virkajärjestelyistä tehdään kh:n kokouksessa sen jälkeen kun kvsto on käsitellyt virkavapaushakemuksen. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupunginsihteeri ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että kaupunginsiht. Björni ilmoitti esteellisyydestä ja jätti sihteerin paikkansa. Pj. kutsui kansliasiht. Dan-Anders Sjöqvistin toimimaan sihteerinä tämän asian käsittelyn aikana. Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti.

20 Kaupunginvaltuusto STORHOLMENIN JA MUIDEN FORTUMIN PERUKSESSA OMISTAMIEN TILOJEN MYYNTI (KB/KN) (Kh ) Fortum on pyytänyt tarjouksia Peruksen vanhan voimalaitokseen kuuluvista alueista ja rakennuksista. Näihin alueisiin/tiloihin kuuluu myös Storholmen. Lisätiedot tiloista ja rakennuksista käyvät ilmi liitteestä. Storholmen on suosittu ja luonnonkaunis yleinen virkistysalue. Suupohjan Voima Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä korostettiin olevan tärkeää, että Storholmenia voidaan myös tulevaisuudessa käyttää yleisesti. Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin ponsi, jossa todettiin, että Storholmenin tulevaisuuden käyttö on ehdottomasti turvattava, joko siten, että se varataan virkistysalueeksi tai siten, että alue lahjoitetaan tai luovutetaan symbolista hintaa vastaan kaupungille. Tämän ponnen perusteella Jyllinkosken Sähkö Oy:n hallitus päätti, että yhtiö noudattaa Storholmenin käytön osalta samoja periaatteita kuin Suupohjan Voima Oy. Yhtiön kirjelmässä ilmoitettiin, että Storholmen varataan yleiseen virkistyskäyttöön, mikä merkitsee sitä, että alueen yleinen käyttöoikeus säilyy eikä alueen luonnetta muuteta. Natura verkoston käsittelyn yhteydessä kaupunki ehdotti lausunnossaan, että Storholmen sisällytetään verkostoon, jolloin suojelu toteutetaan luontolain mukaisesti. Tätä ehdotusta ei hyväksytty. Ympäristökeskus piti ehdotusta hyvänä ajatellen alueen suojelunarvoista lehtokasvillisuutta. Sitä ei kuitenkaan ole tarpeen sisällyttää Natura verkostoon. Yhdessä maanomistajan kanssa neuvotellaan suojelun toteutuksesta riippumatta Natura valmistelun aikataulusta. Tarjousten jättöaika on vastikään päättynyt. Kaupungilla ei tässä tilanteessa ole tietoja jätetyistä tarjouksista. Kaupunkiin ei ole otettu yhteyttä missään vaiheessa myyntiä. Esiostolain mukaan kaupunki voi käyttää etuosto-oikeuttaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoitusta varten. Alueen pinta-ala on niin suuri, että kaupungilla on tässä tapuksessa etuosto-oikeus. Hinta riippuu tehdyn oston ehdoista. Alueella on useita rakennuksia, mm. voimalaitos. Yhtenä vaihtoehtona on myös kosketeltu sitä, että kaupunki voisi ensi kädessä pyrkiä lunastamaan itse Storholmen-saaren ja mahdollisesti liikenne- ja pysäköintialueen. Kaupunginhallitus tutustuu alueeseen. Ympäristökeskuksen edustajat

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 446 Esitys kaupunginhallitukselle esisopimuksen ja sopimuksen tekemiseksi Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen (nro 11561) ja Ylen alueen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) 221 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen HEL 2013-002020 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot