KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OY BOTNIA BOLT AB:LLE UUSIEN TOIMITILOJEN RAKENTAMISTA VARTEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN EUROON SIIRTYMISEN YHTEYDESSÄ CARLSRON MUSEON SIIRTÄMINEN KRISTIINANKAUPUNGIN OMISTUKSEEN KAUPUNGINSIHTEERIN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKA- VAPAASTA STORHOLMENIN JA MUIDEN FORTUMIN PERUKSESSA OMISTAMIEN TILOJEN MYYNTI TALOUSARVIOMUUTOS TALOUSARVIO VUODEKSI VALTUUSTOALOITE YRITYSTEN TARPEESTA SAADA AMMATTIKOULUTETTUA TYÖVOIMAA VALTUUSTOALOITE UUDESTA UIMAHALLISTA VALTUUSTOALOITE HENKILÖSTÖN KIELITAIDOSTA VALTUUSTOALOITE TIEVALAISTUKSESTA KULUNEEN VUODEN TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN 52

2 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7/2001 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Alf Hoxell, kvsto:n II varapj. Håkan Antfolk Kurt Backlund Eva-Stina Berg Åsa Blomstedt Tarja Boström Kurt Ekman Bror Eriksson Pekka Eränen Micael Gröndahl Timo Latva (Haleniuksen varaj.) Paavo Hanhineva Hasse Hansas Ulla Iisakkala Hans Ingvesgård Linda Jaakkola Pasi Jylli Kaarina Kallio Yngve Karlå Vesa Koivula Mauri Korpi (Koskelan varaj.) Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk Bo-Göran Lindh Petri Pihlajaniemi Paavo Rantala Tapani Rentola Britta Rosenback Ingmar Rosenback Mia Rosengård Marja-Riitta Sevón Agneta Stenlund-Grindgärds Christer Rönnlund (Teirin varaj.) Merja Uusitalo Kaj Nyström, kaup.joht., Kaj Björni, kaup.siht., Dan-Anders Sjöqvist, kansl.siht./ 127 siht., Irma Rajasalo, sosiaalijoht. (poist. 130 käsitt. aikana) Jari-Pekka Martikkala, koulut.joht., Rikard Haldin, kaup.kamr., Stig Äbb, henk.siht., Börje Lång, elink.asiamies, (poist. klo 18.00) Sven Söderlund, kaup.ins. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist Kaj Björni ASIAT Sivut 1-52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupunki / 2001 Allekirjoitukset Alf Hoxell Ulla Iisakkala PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia aika ja paikka Kristiinankaupunki / 2001 Todistaa

3 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että suomenkielisessä esityslistassa on virheellinen päivämäärä Suupohjan Sanomien ilmoituksen osalta. Oikea päivämäärä on Merkittiin, että Halenius, Koskela ja Teir olivat poissa ilmoitettuaan esteestä. Heidän sijaan oli kutsuttu varajäsenet Latva, Korpi ja Rönnlund. Pj. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto valitsi Alf Hoxellin ja Ulla Iisakkalan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa klo

5 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

6 Kaupunginvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN (NEA/KN) (Kh ) Tuleva lainmuutos sekä euroon siirtyminen johtavat kiinteistöntoimitustaksan muutokseen, joka on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa. Kiinteistötoimitusmaksulain (KmL) ja asetuksen (KmA) muutos astuu ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2002 alusta lähtien. Samalla Suomi ottaa käyttöön euron julkisena maksuvälineenä, minkä takia korjattu taksa laaditaan uuden valuutan mukaisesti. Tärkein muutos on se, että asianosaiset maksavat saman hinnan toimituksesta tai toimenpiteestä riippumatta sen suorittaneen henkilön koulutuksesta. Hinnoituksen kohteena on siis toimenpide eikä hinnoitukseen vaikuta esim. se, onko toimitusinsinööri koulutukseltaan DI vai maanmittausteknikko. Sama koskee työaikakorvausta, jossa mainitaan nykyään toimitukseen sisältyvien osatoimenpiteiden tuntihinta. Muutetussa 3. :ssä (Kiint.toim.- maksulaki) säädetään, että työaikakorvauksen määräämisen perusteena on omakustannusarvo, eli kiinteistötoimitusmaksun tulisi vastata valtiolle tai kunnalle toimituksesta aiheutuvien kokonaiskustannusten summaa. Oheisessa uudessa taksaehdotuksessa, joka nyt viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, hintoja on muutettu mahdollisimman tasaisiksi euroiksi siten, että hinnat pysyvät suurin piirtein muuttumattomina. Ainoastaan 1. :ssä (perushinnat) on tehty suoranainen korotus, joka on keskimäärin n. 15 %. Korotusta perustellaan seuraavasti: 1. Perushintoja ei ole muutettu Kristiinankaupungissa yli 10 vuoteen. 2. Lainmuutoksen omakustannusarvoa koskevien säännösten saavuttamiseksi on tarpeen tarkistaa hintoja ylöspäin. 3. Kuntaliitto teki lokakuussa hintavertailun, jossa tarkasteltiin kaupunkien kiinteistötoimitusmaksutaksojen hintoja. Vertailuun osallistui 37 kiinteistörekisteriä pitävää kaupunkia. Tulos osoitti, että Kristiinankaupungin hintataso on muutoin lähellä keskimäärää, mutta meillä oli matalimmat perushinnat kaikista tutkimukseen osallistuneista kaupungeista. Ehdotetun korotuksen jälkeen kaupungin perushinnat olisivat n. 5 % alle yllä mainittujen kaupunkien keskimäärän. 4. Valtio (Maanmittauslaitos) perii toimituskorvauksena 4000 SMK eli n. 672 euroa alle hehtaarin suuruisen alueen lohkomisesta, lisäksi asianosaisen tulee osallistua maastotöiden sekä rajapyykkien ym. kustannuksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus:

7 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että oheinen ehdotus Kristiinankaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksaksi hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Merkittiin, että suomenkielisen taksan osittain korjattu versio jaettiin kokouksessa. Keskustelun aikana Rantala kiinnitti huomiota taksan 14. :ssä tarkoitettuihin tapauksiin. Hän korosti, että kvsto on jo aikaisemmin taksan hyväksymisen yhteydessä halunnut varmistaa, että tontinomistajien ei tarvitsisi maksaa tontinmittauksen kustannuksia, jos ne aiheutuvat sellaisista asemakaavan muutoksista, joista tontinomistajalla ei ole hyötyä. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kh on yksimielisesti päättänyt kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 385 Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 123

8 Kaupunginvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OY BOTNIA BOLT AB:LLE UUSIEN TOIMITILO- JEN RAKENTAMISTA VARTEN (Kh ) (BL/KN) 2 Oy Botnia Bolt Ab suunnittelee uusien m :n toimitilojen rakentamista. Uudisrakennus mahdollistaisi toiminnan laajentamisen siten, että yritys voisi seuraavan viisivuotiskauden aikana palkata henkilöä lisää. Rakennushankkeen toteuttamiseksi yritys anoo apua kaupungilta. Yritys perustelee anomustaan sillä, että sen on investoitava tuloksensa pajan uusiin koneisiin ja varustukseen sekä tukkutoiminnan varastojen laajentamiseen. Oy Botnia Bolt Ab perustettiin vuonna 1989, mutta se aloitti varsinaisen toimintansa vuonna 1992, jolloin hankittiin yrityksen toimitilat. Työntekijöiden määrä oli 4 henkilöä ja liikevaihto ensimmäisenä vuonna oli 3,6 milj. mk. Yrityksen liikevaihto ja henkilökunta ovat lisääntyneet ja toimitilat laajentuneet jatkuvasti. Toimitiloja on laajennettu vaiheittain ja 2 ne ovat nyt n m. Yhtiön liikevaihto on tällä hetkellä n. 20 milj. mk ja työntekijöiden määrä 20. Yrityksellä on kaksi eri toimintasuuntausta. Tukkutoiminta koostuu teollisuustarvikkeiden kuten ruuvien, muttereiden, porien, kierteityskojeiden jne. tukkumyynnistä Suomen teollisuudelle ja rakennussektorille ja viennistä Norjaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Suurin osa tuotteista tuodaan n. 20 eri maasta. Tukkutoiminnan työntekijöiden määrä on 8 henkilöä. Alihankkijatoiminta koostuu teollisuuden koneosien (akselit, holkit jne.) valmistuksesta. Yritys on hankkinut suuren määrän sorveja, automaattisorveja ja CNC-sorveja sekä valmistukseen tarvittavia CNC-ohjattuja työkeskuksia. Tämän toiminnan työntekijöiden määrä on 12 henkilöä. Katso liitteitä. Yritys uskoo toiminnan laajentumisen jatkuvan ja olettaa voivansa lisätä liikevaihtoa % vuodessa suhdanteista riippuen. Laajentaminen merkitsee sitä, että henkilökunnan määrää lisätään yhdellä (1) työntekijällä jokaista 1,2 milj. mk:n liikevaihtolisäystä kohti, mikä viisivuotiskaudella merkitsisi 15 uutta työntekijää. Koska nykyiset tilat alkavat käydä ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi, yritys 2 suunnittelee uuden m :n hallin rakentamista. Rakennustyöt jaettaisiin kahteen vaiheeseen siten, että ensimmäinen, syksyllä 2002 aloitettava vaihe 2 2 käsittäisi m ja toinen vaihe m, jonka rakentaminen aloitettaisiin Uudisrakennus mahdollistaisi toiminnan laajentamisen sekä tukkutoiminnan että alihankkijatoiminna osalta.

9 Kaupunginvaltuusto Yrityksen laajennussuunnitelmat on otettu huomioon asemakaavan muutoksessa. Vanhatien linjausta on muutettu kaavassa siten, että uusi halli voidaan rakentaa nykyisten tilojen kanssa kulmittain itään päin. Yrityksen kanssa käydyissä keskusteluissa on tutkittu sekä sitä vaihtoehtoa, että kaupunki rakentaisi hallin vuokratakseen sen Botnia Boltille että sitä vaihtoehtoa, että kaupunki avustaa rahoituksessa myöntämällä takaussitoutumuksen. Ottaen mm. huomioon, etteivät kunnat enää voi saada investointitukea TE-keskukselta hallirakennusta varten päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaan - kaupungin tulee ylläpitää hyvää valmiutta huolehtia yrityksiltä tulevista perustamis- ja muista aloitteista - suoran tuen myöntämistä suurempien yritysten perustamisten yhteydessä harkitaan tapauskohtaisesti. Käytännössä on noudatettu varovaista linjaa. Edellinen takaussitoumus myönnettiin vuonna Tärkeitä huomioon otettavia seikkoja suoran tuen myöntämisessä ovat yrityksen edellytykset harjoittaa menestyksekästä toimintaa kokonaisuutena, veronmaksajilta saatava todellinen verotulo, päätöksen seuraukset kustannuksiin ja tuloihin nähden sekä niiden jakautuminen ajallisesti sekä päätöksen voimassaolo takuiden ja vakuuksien osalta. Kyseisessä tapauksessa vaikuttaa perustellulta suhtautua asiaan myönteisesti. Tällöin voidaan viitata siihen, että meidän olosuhteitamme ajatellen on kyse mahdollisuudesta luoda merkittävä määrä hyviä työpaikkoja ja että on kaupungin etujen mukaista olla mukana ratkaisussa, jolla turvataan yrityksen laajennusmahdollisuudet. Takaussitoumus on luonnollisesti kytkettävä vastavakuuteen. Ensimmäinen kiinnitys kiinteistöön lienee kyseisessä tapauksessa luonnollinen ratkaisu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto myöntää Oy Botnia Bolt Ab:lle takauksen 10 vuodeksi mk:n lainalle, jonka yritys ottaa Nordeasta käytettäväksi uusien toimitilojen rakentamiseen, jolloin vastavakuus on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä oleva kiinteistökiinnitys 3. kaupunginosan kortteliin 307 muodosteilla olevaan kiinteistöön. Kaupunginhallituksen päätös:

10 Kaupunginvaltuusto Merkitään, että elinkeinoasiamies Börje Lång osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän kertoi yleisesti hankkeesta ja yrityksestä. Kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan muutetun ehdotuksen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Oy Botnia Bolt Ab:lle takauksen 10 vuodeksi euron lainalle, kuitenkin enintään rakennuskustannuksia vastaavalle summalle, joka käytetään uusien toimitilojen rakentamiseen, jolloin vastavakuutena on kiinteistökiinnitys Kristiinankaupungin 3. kaupunginosan korttelissa 307 muodosteilla olevaan kiinteistöön siten, että kaupungin kiinteistökiinnitys on ensimmäisellä sijalla tärkeysjärjestyksessä. Kaupunginjohtaja selosti asiaa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti. Merkitään, että elinkeinoasiamies poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Liite 364 Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Ingmar Rosenback ilmoitti kannattavansa ehdotetun takaussitoumuksen myöntämistä. Hän peräsi kuitenkin selvempiä pelisääntöjä kaupungin takaussitoumuksen myöntämiselle jatkossa. Rosenback katsoi, että sääntöjä tarvitaan, koska kaupunki on noudattanut hyvin tiukkaa linjaa viimeisten 10 vuoden aikana. Hän korosti olevan tärkeää, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Rosenback kysyi, olisiko anteliaampi politiikka takausten osalta voinut mahdollistaa myönteisemmän kehityksen kaupungin elinkeinoelämälle. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kvsto on yksimielisesti päättänyt kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 124

11 Kaupunginvaltuusto PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN EUROON SIIRTYMI- SEN YHTEYDESSÄ (Kh ) Palkkio- ja matkustussäännön kokous- ja muita palkkioita ja korvauksia ehdotetaan muutettavan euroiksi kustannusneutraalilla pyöristyksellä lähimpään viiteen euroon. Poikkeus yllä mainitusta on pöytäkirjan tarkastus muuna ajankohtana kuin kokouksen yhteydessä, tällöin palkkio on 40 mk eli 6,73 euroa, mutta sitä ehdotetaan tarkistettavan 10 euroksi. Voimassa oleva palkkio- ja matkustussääntö oheistetaan esityslistaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: a) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkio- ja matkustussäännön palkkiot muutetaan euroiksi seuraavasti: 2, kokouspalkkiot - kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat 50 - kaupunginhallitus 40 - lautakunnat ja niiden jaostot 35 - muut toimielimet 25 4, vuosipalkkiot Euroa - kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan jäsenet koulutuslautakunnan puheenjohtaja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja teknisen lautakunnan puheenjohtaja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja maaseutuelinkeinolautakunnan puheenjohtaja aluehälytyskeskuslautakunnan puheenjohtaja jaoston puheenjohtaja 305

12 Kaupunginvaltuusto kalastustoimikunnan puheenjohtaja 420 5, tarkastuslautakunta ja vaalitoimielimet - tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan jäsen sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 75 - muu vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen sekä vaaliavustaja 60 - vaalilautakunnan sihteeri 220 7, korvaus ansiomenetyksestä - maksimimäärän laskentaperuste, 2. mom minimimäärän laskentaperuste, 5. mom , pöytäkirjan tarkastus 10 9, edustuspalkkio - edustus toisessa kunnassa 45 - edustus omassa kunnassa 30 b) kaupunginhallitus määrää viranhaltijoiden kokouspalkkiot euroina lähtien seuraavasti: - valtuuston ja hallituksen kokouksista 40 - lautakunnan kokouksista 35 - muiden hallintoelinten kokouksista 25 Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että palkkiosääntö jaettiin kokouksessa. Kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää ehdotuksen mukaisesti sekä hyväksyy lisäyksenä ehdotukseen, että 2 :n 3. kohtaan lisätään: sekä vesi- ja viemärilaitoksen johtokunta ja 4 :n 1. momenttiin maaseutuelinkeinolautakunnan jälkeen lisätään -vesi- ja viemärilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 605 euroa.

13 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti.

14 Kaupunginvaltuusto CARLSRON MUSEON SIIRTÄMINEN KRISTIINANKAUPUNGIN OMISTUKSEEN (Kh ) (KB/KN) Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan nk. museopaketin. Vuonna 2000 käynnistyi kolmivuotinen hanke museotoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa on tutkittu tulevaisuuden museo-organisaation ja virkajärjestelyjen eri malleja. Ehdotettiin uuden museosäätiön perustamista, joka ryhtyisi hoitamaan mukanaolevien museoiden kokoelmia. Suunnitelmien mukaan säätiön henkilökuntaan kuuluisi kolme museoammatillista henkilöä sekä tarvittava määrä kausityöntekijöitä. Tarkoituksena olisi saada toiminta mahdollisimman pian valtionosuuksien piiriin. Erillisenä osana museopakettia on ajankohtaistunut Carlsron museon siirtäminen kaupungin omistukseen. Säätiön talous on kireä eikä se pysty selviämään kiinteistön ja museokokoelmien hoidosta nykykonseptilla. Säätiö on viime vuosina käytännössä joutunut lainaamaan käyttökustannuksiin. Museon akuutit ongelmat todettiin jo toukokuussa 1999, mutta kvsto päätti, että asiaa selvitetään tuolloin suunnitteilla olleen museohankkeen puitteissa. Kaupunginhallitus tutustui Carlsron museoon kokouksen yhteydessä. Kaupunginhallitus ei tehnyt mitään lopullista päätöstä asiasta. Kaupunginhallitus katsoi kuitenkin kaupungin velvollisuudet ja rajalliset taloudelliset resurssit huomioon ottaen, että kaupunki voi tässä vaiheessa ottaa vastatakseen yhdestä (1) kokopäivätoimisesta museoammatillisesta virasta. Yleinen käsitys oli myös se, ettei ole syytä luoda yhtä säätiötä lisää vaan sen sijaan kaupungin tulee perustaa museovirka, jonka tulee kuulua kaupungin organisaatioon. Mukanaolevien osapuolten valvonnan ja vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi voidaan myös asettaa museojohtokunta. Kaupunginhallitus oli myös yksimielinen siitä, että Carlsron museo siirtyy kaupungin omistukseen mahdollisimman pian. Sen jälkeen kun kaupunginhallitus käsitteli asian, on selvityksiä jatkettu museohankkeen puitteissa. Hyvin selvä mielipide on ollut se, että erityisesti alkuvaiheessa tarvitaan enemmän kuin yksi henkilö hoitamaan museoita/museoasioita. Eri toimenpiteiden tarve on hyvin suuri. Jatkossa kaupunki vastaa kokonaan Carlsron museon hoidosta. Museoammatillisten panostusten tarve on hyvin suuri kaikissa museoissa. Siksi on tutkittu mahdollisuuksia saada lisää henkilöresursseja jonkinlaisen (tuki)hankkeen kautta. Museoviraston, Kulttuurirahaston, SÖFUK:n, Pohjanmaan liiton ym. kanssa on käyty keskusteluja. Ongelma liittyy osittain valtionavustuksen saamisen aikatauluun. Ajatellen

15 Kaupunginvaltuusto hakemusten määrää ja käytettävissä olevia resursseja on mainittu realistisena päivämääränä. Nykyinen museohanke jatkuu vuoden 2002 loppuun, mikä merkitsee sitä, että vuosina on siinä tapauksessa selviydyttävä ilman valtionavustusta. Siksi on varsinaisesti tutkittu kahta eri hanketta. Yksi hanke tähtää rahoitusavun saamiseen nk. varsinaista virkaa varten ylimenokauden aikana, valtionavustusta odoteltaessa. Toiseen hankkeeseen sisältyy lisäresurssi vähintään yhden kokopäivätoimisen museohenkilön muodossa määrättynä hankeaikana. Museopaketti käsitellään erillisenä asiana lähiaikoina. Keskeiset seikat mainitaan tässä vaiheessa siksi, että Carlsron siirtäminen kaupungin omistukseen liittyy selvästi siihen, että kaupungilla on henkilöresurssi ja asiantuntemusta museon kokoelmien hoitoa varten sekä museon kehittämiseksi edelleen. Ottaen huomioon aikaisemmin mainitut nykyisen omistajan vaikeudet olisi luovutus voitava toteuttaa jo vuodenvaihteessa. Säätiön hallitus on hyväksynyt Carlsron museon luovuttamisen Kristiinankaupungille seuraavin ehdoin: -säätiö siirtyy kaupungille koko omaisuuksineen, kaikkine kiinteistöineen ja velkoineen -kaupunki sitoutuu korjaamaan rakennuksia ja huolehtimaan rakennusten ja alueen kunnossapidosta -kaupunki huolehtii kokoelmien tarkoituksenmukaisesta kunnossapidosta -kaupunki huolehtii siitä, että museo on auki säännöllisesti -kaupunki vastaa siitä, että kokoelmat säilyvät kaikissa olosuhteissa kokonaisuutena nimellä Åke Weckströmin kokoelmat -säätiö luovuttaa Carlsro-nimen kaupungin käyttöön Carlsron museosäätiö omistaa kiinteistön , joka käsittää 1 ha:n maa-alueen Suurjärven rannalla sekä alueella olevat rakennukset. Päärakennuksen rakensi kauppaneuvos Carlström vuosisadanvaihteessa ja sitä käytettiin alun perin kesäasuntona. Rakennus on ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Säätiö on useana vuonna korjannut taloa ulkoisesti ja akuuttisimmat toimenpiteet on tehty. Sekä sisätiloissa että ulkoisesti on kuitenkin vielä tehtävä suuria korjauksia. Lisäksi alueella on muutama pienempi rakennus. Jo ensi vuonna olisi kultasepänmökin katto voitava korjata lisävahinkojen välttämiseksi. Museokokoelmat käsittävät n esinettä ja suurimmalla osalla on selvä yhteys Kristiinankaupunkiin. Säätiöllä on oman tontin lisäksi käyttöoikeus ympäröivään puistoon. Alue ja rakennukset muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Puiston hoito ja kunnostaminen voidaan pitkällä tähtäimellä mahdollisesti toteuttaa hankerahojen puitteissa. Sama koskee erityisesti päärakennuksen kunnostusta. Keskusteluissa on todettu, että

16 Kaupunginvaltuusto kokonaisuus mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen ja samalla museon erityispiirteiden säilyttämisen. Tällaisia vaihtoehtoja on suunniteltava vähitellen ja toteutettava pitkällä tähtäimellä sitä mukaa kuin tarkoitukseen saadaan varoja. Säätiön varat koostuvat kuten sanottua rakennuksista ja museokokoelmista. Säätiöllä on n mk:n laina (30609 euroa). Säätiön viime tilinpäätös oheistetaan. Voidaan perustellusti sanoa, että Carlsro on perheyritys. Säätiön ja yksityisen välillä on kuitenkin aina puhtaasti juridisesti olemassa raja. Käytännössä säätiölle on aina tehty työtä palkatta kuten myös erityisesti perustamisen aikana on käytetty yksityisiä varoja museoesineiden hankintaan. Bengt-Ove Weckström on pitkään ollut mukana museon toiminnassa ja hoidossa. Jotkut Carlsron esineistä ovat hänen yksityisessä omistuksessaan. On tärkeää päästä sellaiseen ratkaisuun, jossa on kaikilta osin selvää, että Carlsrossa oleva koko omaisuus siirtyy kaupungille ja että kaupunki myös ottaa huomioon sen elämäntyön, jonka Carlsro on muodostunut Bengt-Ove Weckströmille. Bengt-Ove Weckströmin kanssa solmittaisiin siksi erillinen sopimus. Tällä sopimuksella Bengt-Owe Weckström luovuttaisi kaupungille kaikki ne esineet, jotka ovat hänen yksityisessä omistuksessaan ja jotka sijaitsevat Carlsron museossa ja samalla hän todistaisi, ettei hän aseta muita vaatimuksia säätiölle. Kaupunki luovuttaa Bengt-Ove Weckströmille n. 1,7 ha:n alueen, joka on osa Kristiinankaupungin lahjoitusmaita. Weckström vuokraa tällä hetkellä n. 0,6 ha alueesta asuintonttina (sijaitsee Suurjärven toisella puolella). Kyseinen alue on kokonaisuudessaan merkitty AMalueeksi rantayleiskaavassa. Bengt-Ove Weckström omistaa useita vuokraalueella sijaitsevia rakennuksia. Säätiötä tuskin tarvitaan, minkä vuoksi se puretaan. Purkaminen vie kuitenkin aikansa ja vaatii tiettyjä muodollisuuksia. Siksi on parasta, että kaupunki valitsee käsittelyn yhteydessä henkilöitä säätiön hallitukseen. Carlsron museon kannatusyhdistys on jo muodostettu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa kvsto:lle, että kaupunki solmii sopimuksen säätiön kanssa siitä, että säätiölle kuuluva Carlsron tila, jonka kiinteistömerkintä on , sekä säätiön muut varat ja velat siirtyvät Kristiinankaupungille alkaen. Kvsto toteaa, että hallituksen luovutukselle asettamia ehtoja ei voi sisällyttää sitoviksi ehdoiksi sopimukseen, mutta että kaupunki selostaa sopimuksessa aikomuksensa ylläpitää ja kehittää Carlsron museota.

17 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus valitsee 4 henkilöä sekä heidän varamiehensä, jotka valitaan säätiön hallitukseen ensi vuoden alussa pidettävässä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi. Kh ehdottaa lisäksi, että kaupunki solmii vuokrasopimuksen Bengt-Ove Weckströmin kanssa. Sopimuksen mukaan hän luovuttaa kaupungille Carlsrossa olevan kaiken yksityisen omaisuutensa ja Kristiinankaupunki luovuttaa Bengt-Ove Weckströmille Kristiinankaupungin lahjoitusmaista Rnro 14:0 n. 1,7 ha suuren AM-alueen. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että Paavo Rantala ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Håkan Antfolk valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Rantalan sijaan tämän asian osalta. Kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus valitsee alla mainitut henkilöt säätiön hallitukseen: Varsinainen jäsen Lars Nisula Helena Karhu Petri Pihllajaniemi Kaj Nyström Varajäsen Paavo Rantala Riitta Raikio Krister Koskela Kaj Björni Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita yllä mainitut henkilöt säätiön hallitukseen sekä muutoin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 367 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että Rantala ilmoitti esteellisyydestä, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Kvsto merkitsi myös, että suomenkielisessä esityslistassa (kj:n ehdotuksessa) sanotaan virheellisesti, että kaupunki solmii vuokrasopimuksen Bengt-Ove Weckströmin kanssa. Tällä tarkoitetaan kuitenkin mm. maan luovutusta koskevaa sopimusta. Keskustelun päätyttyä pj. totesi, että kvsto on yksimielisesti päättänyt kh:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 126

18 Kaupunginvaltuusto

19 Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINSIHTEERIN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAASTA (KN/KN) (Kh , 391) Kaupunginsiht. Kaj Björni anoo palkatonta virkavapaata ajaksi Virkavapauden aikana hän toimii opetustehtävissä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hakemuksessaan Björni viittaa siihen, että hän on hoitanut nykyistä virkaansa hyvin pitkään ja siihen, että kyseinen tehtävä tarjoaa mahdollisuuden hankkia uutta tietoa ja uusia kokemuksia. Virkavapauden myöntää tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Hallintokeskuksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää viran väliaikaisesta täyttämisestä, jos palvelussuhde kestää yli 6 kuukautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto myöntää kaupunginsiht. Kaj Björnille virkavapaata ajaksi Päätös väliaikaisista virkajärjestelyistä tehdään kh:n kokouksessa sen jälkeen kun kvsto on käsitellyt virkavapaushakemuksen. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupunginsihteeri ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että kaupunginsiht. Björni ilmoitti esteellisyydestä ja jätti sihteerin paikkansa. Pj. kutsui kansliasiht. Dan-Anders Sjöqvistin toimimaan sihteerinä tämän asian käsittelyn aikana. Kvsto päätti yksimielisesti kh:n ehdotuksen mukaisesti.

20 Kaupunginvaltuusto STORHOLMENIN JA MUIDEN FORTUMIN PERUKSESSA OMISTAMIEN TILOJEN MYYNTI (KB/KN) (Kh ) Fortum on pyytänyt tarjouksia Peruksen vanhan voimalaitokseen kuuluvista alueista ja rakennuksista. Näihin alueisiin/tiloihin kuuluu myös Storholmen. Lisätiedot tiloista ja rakennuksista käyvät ilmi liitteestä. Storholmen on suosittu ja luonnonkaunis yleinen virkistysalue. Suupohjan Voima Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä korostettiin olevan tärkeää, että Storholmenia voidaan myös tulevaisuudessa käyttää yleisesti. Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin ponsi, jossa todettiin, että Storholmenin tulevaisuuden käyttö on ehdottomasti turvattava, joko siten, että se varataan virkistysalueeksi tai siten, että alue lahjoitetaan tai luovutetaan symbolista hintaa vastaan kaupungille. Tämän ponnen perusteella Jyllinkosken Sähkö Oy:n hallitus päätti, että yhtiö noudattaa Storholmenin käytön osalta samoja periaatteita kuin Suupohjan Voima Oy. Yhtiön kirjelmässä ilmoitettiin, että Storholmen varataan yleiseen virkistyskäyttöön, mikä merkitsee sitä, että alueen yleinen käyttöoikeus säilyy eikä alueen luonnetta muuteta. Natura verkoston käsittelyn yhteydessä kaupunki ehdotti lausunnossaan, että Storholmen sisällytetään verkostoon, jolloin suojelu toteutetaan luontolain mukaisesti. Tätä ehdotusta ei hyväksytty. Ympäristökeskus piti ehdotusta hyvänä ajatellen alueen suojelunarvoista lehtokasvillisuutta. Sitä ei kuitenkaan ole tarpeen sisällyttää Natura verkostoon. Yhdessä maanomistajan kanssa neuvotellaan suojelun toteutuksesta riippumatta Natura valmistelun aikataulusta. Tarjousten jättöaika on vastikään päättynyt. Kaupungilla ei tässä tilanteessa ole tietoja jätetyistä tarjouksista. Kaupunkiin ei ole otettu yhteyttä missään vaiheessa myyntiä. Esiostolain mukaan kaupunki voi käyttää etuosto-oikeuttaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoitusta varten. Alueen pinta-ala on niin suuri, että kaupungilla on tässä tapuksessa etuosto-oikeus. Hinta riippuu tehdyn oston ehdoista. Alueella on useita rakennuksia, mm. voimalaitos. Yhtenä vaihtoehtona on myös kosketeltu sitä, että kaupunki voisi ensi kädessä pyrkiä lunastamaan itse Storholmen-saaren ja mahdollisesti liikenne- ja pysäköintialueen. Kaupunginhallitus tutustuu alueeseen. Ympäristökeskuksen edustajat

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2007 AIKA: Keskiviikkona 26.09.2007 klo 18.30-19.58 PAIKKA: Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B Kokouksessa käsiteltävät

Lisätiedot

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun Kaupunginhallitus 115 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 41 14.04.2014 Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun 155/52.520/2014 KAUPHALL 24.03.2014

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja.

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja. Kunnanhallitus 54 24.03.2003 Kunnanhallitus 67 09.04.2003 Kunnanvaltuusto 20 16.04.2003 Kunnanhallitus 110 26.06.2003 Kunnanhallitus 33 16.03.2004 Kunnanvaltuusto 11 24.03.2004 OSTOTARJOUS LÄNSIKYLÄN VANHASTA

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot