Apurahan hakemisen ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahan hakemisen ABC"

Transkriptio

1 Apurahan hakemisen ABC

2 Pohjoismainen kulttuurirahasto 2010 Tekstiä voi käyttää vapaasti, kunhan lähde mainitaan selvästi ja käyttökohde ei ole kaupallinen. Suunnittelu ja tuotanto: Mar Mar Co. Valokuvaluettelo: sivu 36 Paino: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Danmark Painos: 600 Painettu ympäristöä säästävälle paperille, joka täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. Muita julkaisuja on osoitteessa Pohjoismainen kulttuurirahasto Ved Stranden 18 DK-1061 København K Puhelin (+45) Faksi (+45) pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaat muodostavat erään maailman laajimmista yhteistyöalueista. Alue kattaa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueet. Pohjoismainen yhteistyö perustuu Pohjoismaiden samankaltaiseen poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen taustaan, joka antaa hyvät lähtökohdat eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Pohjoismaat pyrkivät yhdessä tukemaan vahvan Pohjolan kehittymistä vahvassa Euroopassa. Pohjoismaisella yhteistyöllä pyritään tukemaan ja suojelemaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja ja arvoja globalisoituvassa maailmassa. Maiden yhtenäinen arvopohja edistää Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiisimpana ja kilpailukykyisimpänä alueena.

3 Apurahan hakemisen ABC 1. Esipuhe 1. mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? sivu 7 2. mitä hyvän hakemuksen pitäisi sisältää? sivu miten hakemus arvioidaan? sivu mitä tuen saamisen jälkeen pitäisi ajatella? sivu muistilista sivu 31

4 ESIPUHE

5 hyvä lukija Apurahan hakemisen ABC:n tavoitteena on antaa sinulle eväät hyvän ja korrektin hakemuksen tekemiseen ja parantaa siten mahdollisuuksiasi saada rahoitusta projektillesi. Lähes neljäsosaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston vuosittain vastaanottamista hakemuksista ei valitettavasti voida hyväksyä käsittelyyn, koska niistä puuttuu tärkeitä ja oleellisia tietoja. Jos tiedot ovat puutteelliset, Pohjoismainen kulttuurirahasto ei pysty arvioimaan projektin sisältöä. Kilpailu projektivaroista kiristyy koko ajan, joten hakemuksen tulisi olla hyvä ja ammattimainen. Jos oma hakukokemus on puutteellinen, kunnollisen hakemuksen laatimiseen kuluva aika saatetaan usein aliarvioida. Esimerkiksi hyvän hakemuksen tekoon tarvittavien tietojen keruu vaatii kosolti valmisteluja. Rahoittajat tarvitsevat päätöksensä pohjaksi esimerkiksi tasapainotetun budjetin, tiedot kaikista yhteistyökumppaneista, markkinointisuunnitelman, tiedot omasta panostuksesta sekä perusteellisen projektikuvauksen ja aikataulun. Rahoittaja-käsite kattaa erilaiset rahastot ja viralliset tukijärjestelmät. Projekti-käsite taas viittaa määräaikaiseen toimintaan, kuten esitykseen, konferenssiin tai kiertueeseen. Apurahan hakemisen ABC vastaa kysymyksiin ja tarjoaa myös koko joukon hyviä vinkkejä kaikille, jotka suunnittelevat hakevansa tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta tai muista julkisista tai yksityisistä tukilähteistä. Opas keskittyy siihen, miten projektiapurahoja tulisi hakea rahoittajasta riippumatta. Voit myös aina ottaa hakuasioissa yhteyttä Pohjoismaisen kulttuurirahaston henkilökuntaan. Onnea matkaan! Karen Bue Johtaja, Pohjoismainen kulttuurirahasto 5

6 1. Apurahan hakemisen ABC 1. 6

7 1. Apurahan hakemisen ABC MITÄ PITÄISI AJATELLA ENNEN TUEN HAKEMISTA? alustavia huomioita: tuen hakeminen vie aikaa Hyvän hakemuksen laatiminen vie yleensä luultua enemmän aikaa. Vaikka haettava summa olisikin pieni, projektia on kuvailtava konkreettisesti. Aikaa kuluu, kun pyrkii luomaan ymmärrettävän projektikuvauksen, joka tiivistää projektin tarkoituksen, sekä laatimaan realistisen budjetin. Kiireessä ja viime tipassa tehty hakemus jääkin usein puutteelliseksi. Muista siis, että hakemus on eräänlainen käyntikortti. Hakemuksen sisältö antaa käsityksen organisaation luotettavuudesta ja projektin uskottavuudesta. ajattele organisaation mainetta Älä hae tukea projekteille, jotka eivät liity organisaation tehtävään ja varsinaiseen toimintaan. Tämä voi nimittäin herättää epäilyksiä organisaation talousvaikeuksista. Älä myöskään hae tukea projekteille, joiden toteuttamiseen organisaatiolla ei ole osaamista tai voimavaroja. Epäonnistumisia voi olla vaikea korjata, ja rahoittaja saattaa sen jälkeen suhtautua hyvin nihkeästi uusiin hakemuksiin. Älä hae samalta rahoittajalta projektiapurahaa monena perättäisenä vuonna. Kanta-asiakkuus voi antaa organisaatiolle huonon maineen. Koska hakemuksia tulee yleensä enemmän kuin mitä rahoittajalla on jaettavaa, kolmantena tai neljäntenä perättäisenä vuonna lähetetyt hakemukset joudutaan hyvin todennäköisesti hylkäämään. Päätelmät: Ole realistinen ja ajoissa. Ajattele organisaation mainetta. 7

8 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? onko organisaatiolla ajantasaiset tiedot? Tarkasta aina kulloiseltakin rahoittajalta, onko esimerkiksi hakuajoissa ja -menettelyissä tapahtunut muutoksia. Lue aina hakuohjeet kulloisenkin rahoittajan verkkosivuilta ja muista, että hakumenettelyt vaihtelevat rahastoittain. Kulloisenkin rahoittajan ohjeisiin on siis syytä perehtyä kunnolla. Jos olet epävarma, ota aina yhteyttä rahoittajaan! ole ajoissa Monilla rahoittajilla on kiinteät hakuajat. Tukea voi yleensä hakea kerran pari vuodessa. Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on seitsemän vuotuista hakukierrosta. Hakuajat ovat usein ehdottomia, ja hakemus hylätään, jos se tulee minuutinkin myöhässä. seuraa ohjeita Jos olet liikkeellä viime tingassa, varmista aina rahoittajalta ehdoton takaraja ja muista, ettei poikkeuksia yleensä tehdä, vaikka kyseessä olisivat esimerkiksi verkkohakemuksiin liittyvät tekniset ongelmat. Katso, oletko saanut vahvistussähköpostin tai varmista tarvittaessa hakemuksen perilletulo suoraan rahoittajalta. Ota ylipäätään aina yhteyttä rahoittajaan epäselvissä tapauksissa! poikkeukset Jotkin rahoittajat ovat päättäneet olla myöntämättä tukea tietyntyyppiseen toimintaan tai tiettyihin kuluihin, kuten kalustohankintoihin, palkkioihin tai yleiseen toimintaan. Tarkasta siis asia etukäteen. Muista! Perehdy ohjeisiin! yhteistyökumppanit Jotkin rahoittajat edellyttävät hakijalta yhteistyökumppaneita. On usein luultua työläämpää toisaalta löytää sopivaa kumppania ja toisaalta saada aikaan rakentavaa vuoropuhelua. täytä hakulomakkeen kaikki osat Älä koskaan kirjoita pelkästään ks. liite, koska rahoittajan on tällöin vaikea * todeta nopeasti, voidaanko hakemus hyväksyä käsittelyyn * ymmärtää hakemuksen tarkoitus * tarkastaa, ovatko haettava summa, kohderyhmä ja vastaavat seikat rahoittajan sääntöjen mukaisia 8

9 Muista! Jos haettava summa on liian suuri, tämä voi antaa aihetta ajatella, että hakija ei ole perehtynyt riittävän hyvin rahoittajan realistisiin tukimahdollisuuksiin. Seurauksena on hakemuksen hylkääminen, ja organisaation mainekin saattaa kärsiä. 9

10 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? * laatia hakemuksesta helposti tiivistelmä rahoittajan hallitukselle. vältä hakemuksen räätälöintiä Älä kuorruta hakemusta rahoittajan avainsanoilla. Älä esimerkiksi kirjoita joka toiseen lauseeseen pohjoismainen yhteenkuuluvuus, eurooppalainen ulottuvuus tai kulttuurinen monimuotoisuus. Tämä voi antaa teennäisen vaikutelman, joka tuskin vakuuttaa rahoittajaa. Ota sen sijaan hakemuksen lähtökohdaksi organisaation oma projekti-idea. ilmoita yhteyshenkilöt Perehdy aina ohjeisiin, joissa määritellään, kenellä on taloudellinen vastuu projektista. Jos projektia valmistelee projektiryhmä, ryhmälle on aina nimettävä yksi tai kenties kaksi yhteyshenkilöä. aiemmin tukea saaneiden projektien tukeminen Useimmat rahoittajat eivät myönnä uutta tukea, ennen kuin organisaatio on lähettänyt loppuraportin saman rahoittajan aiemman apurahan käytöstä. perusta lokikirja Jos haet usein projektiapurahoja, kannattaa perustaa lokikirja, johon merkitset hakuajankohdat ja rahoittajat. Merkitse ylös myös haettu summa ja saatu tukipäätös. Jos tuki myönnettiin, merkitse ylös summa ja projektin lopputilityksen ajankohta. ole realistinen Hae realistista summaa. Tarkasta, kuinka suuria summia rahoittaja yleensä myöntää. Joillakin rahoittajilla on hakemuskohtainen kattosumma. Jos rahoittaja on ilmoittanut enimmäissumman, sitä suurempia apurahoja on turha hakea. Rahoittajan verkkosivuilla on yleensä luettelo aiemmin tuetuista projekteista. Sen pohjalta voi myös päästä käsitykseen rahoittajan keskimääräisistä tukisummista. 10

11 Muista! Jos haettava summa on liian suuri, tämä voi antaa aihetta ajatella, että hakija ei ole perehtynyt riittävän hyvin rahoittajan realistisiin tukimahdollisuuksiin. Seurauksena on hakemuksen hylkääminen, ja organisaation mainekin saattaa kärsiä. ilmoita haettava summa Haettavan summan on perustuttava taloudelliseen laskelmaan/budjettiin. Älä siis koskaan kirjoita hakevasi mahdollisimman suurta summaa. Älä myöskään koskaan kirjoita hakevasi vähintään 3 000:ta euroa tai summaa, jonka suuruus on euroa. Tämä pistää rahoittajan epäilemään, onko projekti riittävän harkittu. budjetin on oltava tasapainossa Muista, että budjetin on täsmättävä, eli yhteenlaskettujen tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. talousvaikeudet ovat huono peruste Älä kirjoita hakevasi tukea, koska organisaatiolla on talousvaikeuksia. Organisaation toiminta-avustuksen tai jäsenmaksutulojen pienentyminen eivät myöskään ole hyviä perusteluja. Rahoittaja myöntää tukea omien tavoitteidensa eikä organisaation tarpeiden tai toiveiden pohjalta. jo toteutettujen projetien tukeminen Rahoittajat myöntävät erittäin harvoin tukea jo toteutetulle projektille. Valtaosa rahoittajista ei myöskään tue projekteja, jotka on aloitettu ennen rahoittajan tukipäätöstä. Ratkaisevaa on siis hakupäivän sijasta päivä, jona päätös tehdään. Pidä tämä mielessä, jos rahoittajalla on esimerkiksi kolmen kuukauden käsittelyaika hakupäivästä lähtien. Jos olet epävarma, ota yhteyttä rahoittajaan! omarahoitus Vain harvat rahoittajat rahoittavat projektin 100-prosenttisesti. Usein vaaditaankin jonkinlaista omaa panostusta /omarahoitusta. Joskus organisaation omarahoitusosuudeksi määritellään esimerkiksi vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. 11

12 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? Varmista, millä tavoin omarahoitusosuus tulisi kattaa. Organisaatio voi toisinaan joutua sikäli omituiseen tilanteeseen, että sillä ei yksinkertaisesti ole varaa ottaa tukea vastaan, koska se ei pysty täyttämään rahoittajan omarahoitusvaatimusta. Jotkin rahoittajat maksavat apurahan erissä, esimerkiksi ensin 85 % ja loppuraportoinnin jälkeen loput 15 %. Jotkin rahoittajat maksavat koko tukisumman vasta projektin päättymisen jälkeen. Muista! Varmista, että organisaation maksuvalmius on riittävä siihen saakka, kunnes mahdollinen tuki maksetaan. laadi maksuvalmiusbudjetti Laadi luettelo siitä, milloin ja miten rahoittajat maksavat haetun tuen. Maksetaanko tuki hieman ennen projektin alkamista? Maksetaanko tuki erissä? Maksetaanko tuki vasta projektin päättymisen jälkeen? Laadi tämän jälkeen luettelo siitä, milloin projektin kustannukset on maksettava ja milloin eri apurahat on määrä saada. ilmoita muista rahoituslähteistä Ilmoita, oletko hakenut tukea useilta rahoittajilta. Ilmoita kunkin rahoittajan nimi, haettu summa ja ajankohta, jona apurahapäätös on määrä saada. Kun päätös tulee olipa se myönteinen tai kielteinen, siitä tulee ilmoittaa muille rahoittajille. Muista! Älä hae samalle projektille tukea liian monelta rahoittajalta. Muista myös, että mitä useampia rahoittajia projektilla on, sitä enemmän tarvitaan myös hallinnointia. Sopiva määrä voi olla kolmesta viiteen rahoittajaa, mutta tämä riippuu luonnollisesti projektin laajuudesta. erittele kustannukset Erittele, mihin kustannuksiin tukea on haettu. Ei riitä, että kirjoittaa konferenssin järjestämiseen. Selvitä, myöntääkö rahoittaja yleensä tukea tiettyihin projektikustannuksiin, kuten matkakustannuksiin. Osoita hakemuksessa, että tämä on otettu huomioon. 12

13 älä unohda valmisteluaikaa Tuen maksatus alkaa siitä päivästä, jolloin projekti alkaa. Tämä voi olla esimerkiksi yhdestä kolmeen kuukautta ennen varsinaista toteutusajankohtaa. Hakiessasi tukea esimerkiksi festivaalille, jonka toteutus kestää lyhyen aikaa, muista laskea valmisteluaika osaksi projektia. raportit, vapaaliput ja vapaakappaleet Muista, että loppuraportin tuottaminen maksaa ja nämäkin kustannukset on sisällytettävä budjettiin. Hakiessasi tukea festivaalille tai painotuotteelle varmista, haluaako rahoittaja tietyn määrän vapaalippuja tai -kappaleita. Muista aina lisätä painettuun aineistoon rahoittajien logot. tilintarkastus ja tilintarkastajat Yleisenä vaatimuksena on, että projektin tilitys tulee tarkastuttaa hyväksytyllä tilintarkastajalla. Muista sisällyttää tästä koituvat lisäkustannukset budjettiin. Muista! Säästä kaikki laskut ja kuitit! 13

14 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? 14

15 LAADI TIIVIS ESITTELY Laadi esittely organisaatiosta ja sen saavutuksista: Koska organisaatio on perustettu? Keitä organisaation hallituksessa on? Kuinka paljon organisaatiolla jäseniä? Kuinka suuri organisaation budjetti on? Mitä muita projekteja organisaatio on toteuttanut? [Hyväksytty] 15

16 2. Apurahan hakemisen ABC 2. 16

17 2. Apurahan hakemisen ABC MITÄ HYVÄN HAKEMUKSEN PITÄISI SISÄLTÄÄ? Mikä on projekti? Projektilla pitää olla * määritelty tarkoitus ja tavoite * alkamis- ja päättymispäivä * selkeä vastuunjako * budjetti * ohjelma (mitä on tarkoitus tehdä) * osallistujaluettelo (keiden on tarkoitus olla mukana). Projektin eli toiminnan, jolle tukea haetaan kuvauksen tulisi olla mahdollisimman konkreettinen. Kuvauksen tulisi vastata rahoittajan kysymyksiin siitä, miksi, miten, milloin, missä ja keille projekti toteutetaan. Muista! Projektilla on oltava nimi. Pyri kertomaan jo nimessä, millaisesta projektista on kyse onko kyseessä esimerkiksi kirja, kiertue vai näyttely? Tämä helpottaa rahoittajan työtä. Vältä liian pitkiä nimiä. laadi projektikuvaus Koska tukea haetaan kenties monelta eri rahoittajalta, projektikuvaus kannattaa laatia ensin. Se helpottaa usein eri hakulomakkeiden täyttämistä. tee näin 17

18 TEE NÄIN Vaiheet Tausta Tarkoitus (motiivi) Tavoite (tulos) Kohderyhmat Hyöty (tarkoituksenmukaisuus) Markkinointi (profilointi) Yhteistyökumppanit Organisaatio Aikataulu Budjetti Raportointi Seuranta 18

19 1. tausta Mistä halu projektin toteuttamiseen syntyi? Kuka idean sai, ja oletteko aikaisemmin toteuttaneet vastaavaa projektia, eli onko teillä kokemusta tällaisesta projektista? 2. tarkoitus (motiivi) Miksi projekti halutaan toteuttaa? Tarkoituksen tulee liittyä tavalla tai toisella esimerkiksi organisaation perustehtävään tai toimintasuunnitelmaan. Mitä kauempana organisaation perustehtävästä projekti on, sitä enemmän projektin tarkoitusta on kuvailtava. Pohdi, miten luontevasti projekti sopii organisaation profiiliin. Keskustele, onko projektin toteuttamiseen riittävästi osaamista. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä on usein vaikeampaa kuin kuvitellaan. Luetuta teksti jollakulla, joka ei ole mukana projektissa. Muista! Projektin tarkoituksen kuvaus on erittäin tärkeä, koska se tiivistää projektin sisällön. Jos projektissa pyritään luomaan jotakin uutta, kuten uusi teema tai työmenetelmä, selvitä perusteellisesti, mitä uutta siinä on ja miksi se on kiinnostava. 3. tavoite (tulos) Mitä organisaatio ja projektiryhmä haluavat saavuttaa? Tavoitteet voivat olla sekä määrällisiä että laadullisia. Tulosten tulisi mieluiten olla mitattavissa tavalla tai toisella. On tärkeää kertoa, millaisia tuloksia toivotte saavanne. 4. kohderyhmat Keille projekti on suunnattu? Miten kohderyhmä pyritään tavoittamaan? 5. hyöty (tarkoituksenmukaisuus) Miksi projekti on tärkeä yhtäältä organisaatiolle ja projektiryhmälle, toisaalta rahoittajalle? 19

20 mitä hyvän hakemuksen pitäisi sisäl tää? 6. markkinointi (profilointi) Miten projektille pyritään saamaan huomiota, ja miten sitä markkinoidaan? Miten rahoittajaa tehdään tunnetuksi? Huomaa, että jotkin rahoittajat vaativat tunnuksensa/logonsa lisäämistä ohjelmiin, julisteisiin ja vastaaviin. Ilmoita myös, ketkä ovat myöntäneet tukea Muista! Projektin markkinointi maksaa, joten nämäkin kustannukset on sisällytettävä budjettiin. 7. yhteistyökumppanit Keitä muita projektiin voidaan tai tulisi ottaa mukaan? Voidaanko jonkin toisen organisaation kanssa tehdä yhteistyötä? Onko esimerkiksi järjestäjiin luotu yhteistyösuhteet? Ilmoita aina kutsuttujen osallistujien nimi ja mahdollisesti myös heidän kotimaansa, vaikka osallistuminen ei vielä olisikaan vahvistunut. Muista merkitä, keiden osallistuminen on vahvistunut ja keiltä odotetaan vastausta 8. organisaatio Kuka tekee mitäkin? Miten projekti toteutetaan? Kuka vastaa varainkeruusta, projektin toteuttamisesta, markkinoinnista, raportoinnista ja lopputilityksestä? 9. aikataulu Milloin projektin kolme vaihetta toteutetaan? Vaiheet ovat valmistelu toteutus seuranta. Merkitse päivät hakemukseen ja ota yhteyttä rahoittajaan, jos ajankohdat muuttuvat. Jätä aina ilmaa aikatauluun, sillä kaikkeen menee luultua enemmän aikaa. 10. budjetti Minkä verran tarvitaan? Mitä projektin toteuttaminen maksaa? 20

21 Luokittele resurssit varmoihin, todennäköisiin ja anottuihin. Varmista, milloin ja miten tuki maksetaan. Muista! Ota aina organisaation rahastonhoitaja/talouspäällikkö mukaan projektibudjetin laatimiseen. Ilmoita myös projektin toteuttamiseen saatavat erilaiset etuudet, sponsoritulot ja vastaavat. Tuloiksi lasketaan muukin kuin rahallinen tuki eli kaikki projektin toteuttamisen taloudelliset edellytykset. Erittele nämä budjetissa. Käytä konkreettisia lukuja ja vältä liian monia noin-lukuja. Ota aina yhteyttä rahoittajaan, jos budjetti muuttuu! 11. raportointi Tarkasta ja varmista ennen projekti alkua, miten tuesta on raportoitava milloin raportti on kirjoitettava kenelle tuesta on raportoitava. Nimeä vastaava raportoija jo projektin alussa ja etsi jo tässä vaiheessa tilintarkastaja, joka voi tarkastaa lopputilityksen. 12. seuranta Miten projektin seuranta on tarkoitus järjestää? Voidaanko projektista tehdä pysyvä osa organisaation toimintaa? Kiinnostavatko projektin tulokset mahdollisesti muita organisaatioita tai sidosryhmiä? lopuksi Edellä esitellyn projektikuvauksen 12 otsikkoa on tarkoitettu projektin yleiskuvaukseksi. Kuvausta onkin täydennettävä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projektin eurooppalaisen lisäarvon, nuorisoprofiilin, synergiaetujen sekä innovatiivisuuden erittelemistä. 21

22 3. Apurahan hakemisen ABC 3. 22

23 3. Apurahan hakemisen ABC MITEN HAKEMUS ARVIOIDAAN? yleisiä kysymyksiä Hakemuksen arviointi vaihtelee luonnollisesti esimerkiksi rahoittajan sääntöjen ja projektin koon mukaan. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että rahoittaja painottaa hakemusta arvioidessaan kahta asiaa: Onko projekti tarkoituksenmukainen rahoittajan perustehtävän kannalta? Onko hakemus uskottava projektin toteutuksen kannalta? Tarkoituksenmukaisuuden ja uskottavuuden lisäksi rahoittaja painottaa usein seuraavaa neljää kysymystä: 1. Onko projekti jollain tavain innovatiivinen? Onko esimerkiksi projektin aihe tai työmenetelmä uudenlainen verrattuna rahoittajan aiemmin tukemiin vastaaviin projekteihin? 2. Mikä projektin tavoite on? Miten hyödyllinen projekti on? Mitä itse projektin toteuttaminen merkitsee? 3. Mitä projektin toteuttamisen jälkeen tapahtuu? Onko kyseessä kertaluonteinen projekti, vai onko projektin seurannalle, kehittämiselle ja toiminnan vakinaistamiselle laadittu jonkinlainen strategia? 4. Millainen huomioarvo projektilla on? Miten paljon tunnettuutta projekti saa suuren yleisön keskuudessa, ja voiko jokin muu organisaatio hyötyä esimerkiksi projektin tuloksista tai kokemuksista? tarkoituksenmukaisuus Projektin tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa vertaillaan rahoittajan perustehtävää projektin tarkoitukseen eli sen toteuttamisen perustana olevaan motiiviin. 23

24 miten hakemus arvioidaan? Projektin on siis tavalla tai toisella kytkeydyttävä rahoittajan perustehtävään. Tarkoituksenmukaisuus merkitsee Pohjoismaisen kulttuurirahaston kannalta sitä, että projekti luo uusia kontakteja ja että se lisää kokemusten vaihtumista, ymmärrystä ja tietämystä sekä pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjoismaiden kiinnostavuutta. uskottavuus Uskottavuutta arvioidaan ennen kaikkea hakemuksen seuraavien kohtien perusteella: A) toteutus ja osallistujat B) aikataulu C) kohderyhmä D) budjetti. A) toteutus ja osallistujat Miten projekti toteutetaan? * Onko projektilla yhteistyökumppaneita? * Keitä projektiin osallistuu? * Onko yhteistyökumppaneihin luotu suhteita? * Onko organisaatiolla edellytykset projektin toteuttamiseen? Onko organisaatiolla kokemusta ja osaamista juuri kyseisestä projektista? B) aikataulu Milloin projekti toteutetaan? Onko aikaa varattu riittävästi * itse projektiin * apurahahakemuksen käsittelyyn * raportointiin ja lopputilitykseen? Laadi projektiohjelma, jossa koko projektikausi on eritelty päivämäärittäin. C) kohderyhmä Keille projekti on kohdistettu? * Onko kohderyhmä rahoittajan priorisoima? * Onko realistista olettaa, että hakija tavoittaa kyseisen kohderyhmän? * Miten hakija aikoo tavoittaa kohderyhmän? Miten hakija aikoo varmistaa, että kohderyhmä on tavoitettu? 24

25 D) budjetti Mitä rahoittajan tulisi rahoittaa? Keitä muut rahoittajat ovat? Onko muiden rahoittajien tuki anomusvaiheessa todennäköinen varmistunut? Ovatko esimerkiksi pääsymaksut ja sponsoritulot realistisia? Kuinka suuri organisaation oma panostus on? Tämä on kiinnostavaa paitsi taloudellisesti myös siitä näkökulmasta, kuinka vahvasti organisaatio on sitoutunut projektiin. Joihinkin tapauksiin pätee seuraava nyrkkisääntö: mitä suurempi oma panostus on, sitä suuremmat mahdollisuudet on myös projektin toteuttamiseen. Muista! Budjettiin on sisällytettävä kaikki tulot ja kaikki menot. Projektin ei yleensä saa tuottaa voittoa. Budjettiin tulee muistaa sisällyttää myös matkakustannukset. Budjetissa käytettävä valuutta tulee varmistaa rahoittajalta. 25

26 4. Apurahan hakemisen ABC 4. 26

27 4. ABC Apurahan hakemisen MITÄ TUEN SAAMISEN JÄLKEEN PITÄISI AJATELLA? erityisehdot Tuki myönnetään yleensä erityisin ehdoin. Rahoittaja saattaa esimerkiksi vaatia, että tuki on käytettävä tiettyihin tarkoituksiin, kuten pitkämatkalaisten kustannuksiin. Ole siis tarkkana. kieltäydy tuesta Jos rahoittaja myöntää vain puolet haetusta summasta, organisaation on harkittava tarkkaan, voidaanko projekti toteuttaa uusin edellytyksin. Jos toteuttaminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä rahoittajaan. Joskus voi olla parempi kieltäytyä tuesta kuin toteuttaa projektia lähes mahdottomin edellytyksin. hakemus on sopimus Älä tee muutoksia projektisuunnitelmaan ottamatta yhteyttä rahoittajiin. Jos organisaatio on hakenut nimenomaisesti matkatukea, tukea ei voi käyttää palkkoihin tai tilavuokriin. Muista! Rahoittaja tekee oman arviointinsa hakemuksen pohjalta, joten rahoittajalle on ilmoitettava mahdollisista muutoksista. Projektivastaava * on juridisessa vastuussa * on raportointivastuussa * voi joutua maksamaan tukea takaisin. Tämä koskee sekä yksityishenkilöitä että organisaatioita. 27

28 mitä tuen saamisen jälkeen pitäisi ajatella? erilliskirjanpito Muista eritellä tuen käyttö projektikirjanpidossa. Perusta projektille heti alussa erillinen tili. Rahoittajat haluavat tietää, mihin juuri heidän tukensa on käytetty. Muista! Mitä tarkemmin erillään projektin talous on organisaation muusta kirjanpidosta, sitä helpommaksi ja halvemmaksi tulee tilintarkastus, ja projektin lopputilityskin syntyy nopeammin. projektin ylijäämäisyys Jos projekti on ylijäämäinen, saajan on varauduttava maksamaan osa tuesta takaisin. pidä loppuraportti mielessä alusta lähtien Dokumentoi projekti kuvin, lehtileikkein jne. Käytä aina hakemusta lähtökohtana ja kerro, onko projektikuvaus toteutunut vai onko siitä poikettu projektia toteutettaessa. Jos esimerkiksi aikataulussa, ohjelmassa ja osallistumisessa on tapahtunut muutoksia, niistä on aina ilmoitettava rahoittajalle. raportti on myös arviointi Raportin on sisällettävä talousraportoinnin lisäksi toteutetun projektin arviointi. Raportista tulee ilmetä, saavutettiinko haluttu tavoite ja miten se pyrittiin saavuttamaan. Jos projekti ei yltänyt tavoitteeseen, selvitä syyt. Ole itsekriittinen ja rehellinen, sillä se kannattaa pidemmän päälle arviointi Jos organisaatio arvioi, että konferenssiin tulisi 200 osallistujaa, mutta heitä tulikin vain 30, jonkin on täytynyt mennä pieleen suunnittelussa. Tavoitteet olivat ehkä yltiökunnianhimoiset, markkinointi oli kenties huonoa tai ajankohta oli väärä. Jos taas tilanne oli päinvastainen ja osallistujia tuli 400, tämän selvittäminen on vähintään yhtä tärkeää. 28

29 kaksi keskeistä arviointikysymystä Rahoittaja haluaa vastaukseen kahteen keskeiseen kysymykseen: 1. Jos projekti toteutettaisiin uudelleen, mitä tehtäisiin toisin? 2. Jatkaako projekti elämäänsä organisaatiossa? Jos vastaus on myönteinen, kerro miten. Jos vastaus on kielteinen, kerro miksi. välitön raportointi Raportoi projektista mahdollisimman pian sen toteuttamisen jälkeen, sillä työ vaikeutuu ajan kuluessa. Muista! Monilla rahoittajilla on kiinteät aikarajat loppuraportoinnille sekä vakiomuotoiset loppuraportointilomakkeet, joiden kysymyksiin on vastattava. 29

30 5. Apurahan hakemisen ABC 5. Älä luovuta! Jos tukipäätös on kielteinen, syy ei välttämättä ole hakemuksen kehnoudessa. Kaikkien rahoittajien on pakko priorisoida, sillä jaettavaa on aina vähemmän kuin mitä haetaan. Älä siis anna periksi. 30

31 MUISTILISTA Vastaa seuraaviin kysymyksiin ennen hakulomakken täyttämistä. Vaihe 1 1. Onko projektin tarkoitus sopusoinnussa rahoittajan perustehtävän kanssa? Vaihe 2 2. Onko rahoittaja asettanut esimerkiksi kohderyhmiä ja osallistujia koskevia erityisvaatimuksia? a. Jos vastasit myöntävästi, minkälaisia? b. Täyttääkö projekti vaatimukset? jos vastasit kieltävästi, etsi toinen rahoittaja. Vaihe 3 3. Onko organisaatio aiemmin vastaanottanut tukea samalta rahoittajalta? a. Jos vastasit myöntävästi, onko aiemmin myönnetystä tuesta laadittu lopputilitys? b. Jos vastasit kieltävästi, etsi uusi rahoittaja tai lähetä lopputilitys, ennen kun haet tukea uudestaan. Vaihe 4 4. Onko rahoittajalla kiinteät hakuajat? a. Jos vastasit myöntävästi, mitkä ne ovat? 5. Milloin rahoittaja tekee tukipäätöksensä? 6. Vaatiiko rahoittaja projektille yhteistyökumppaneita? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka monta yhteistyökumppania vaaditaan, ja miten organisaatio luo kumppaneihin yhteistyösuhteet? b. Vaikuttaako tämä projektin aikatauluun? 7. Onko projektin aikataulu yhä realistinen? jos vastasit kieltävästi, laadi projektille uusi aikataulu. Lähetä hakemus tarvittaessa vasta seuraavalla hakukierroksella. 31

32 Vaihe 5 8. Onko rahoittajalla poikkeuksia sen suhteen, millaista toimintaa se tukee? a. Jos vastasit myöntävästi, mitä ne ovat? b. Vaikuttavatko ne projektin rahoittamiseen? c. Jos vastasit myöntävästi, millä tavoin ne vaikuttavat? 9. Onko rahoittajalla katto tukisummalle? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka suuri kattosumma on? b. Miten suuria summia rahoittaja jakaa keskimäärin? 10. Vaaditaanko organisaatiolta omaa panostusta? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka suuri panostuksen tulee olla, ja miten organisaatio aikoo rahoittaa sen? 11. Miten tuki maksetaan erissä vai projektin päättymisen jälkeen? 12. Vaikuttaako tämä organisaation talouteen? a. Jos vastasit myöntävästi, miten se vaikuttaa? 13. Onko projektibudjetti yhä realistinen? jatka joko aloittamalla hakulomakkeen täyttäminen tai tarkastamalla budjettia ja projektin tavoitetasoa. 32

33 Muista! * Lue rahoittajan ohjeet vielä kerran. * Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. * Kirjoita projektista tiivistelmä. Tämä on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa kuin voisi kuvitella. * Kirjoita lyhyt esittely organisaatiosta. * Erittele kustannukset ja hae realistista summaa. * Ilmoita, oletko hakenut tukea muualta ja koska tukipäätökset on määrä saada. * Laadi maksuvalmiusbudjetti. * Laadi markkinointisuunnitelma. * Päätä, kuka toimii projektin yhteyshenkilönä. * Täytä lomakkeen kaikki kentät ja osat. Älä koskaan kirjoita vain katso liite. * Nimeä loppuraportista vastaava henkilö. * Laske mukaan vapaaehtoistyö, sponsoritulot ja erilaiset etuudet jne. varmista! * Tuleeko hakemukseen liittää pakollisia liitteitä? * Onko rahoittajalle varattava tietty määrä vapaakappaleita, vapaalippuja ja vastaavia? * Onko projektin tilitys tarkastutettava hyväksytyllä tilintarkastajalla? * Lue hakemus vielä kerran läpi ja pohdi, onko se selkeä ja uskottava. * Tallenna hakemuksen kopio tietokoneellesi. hyvä hakemus parantaa mahdollisuuksia Tämän muistilistan noudattaminen parantaa projektiapurahan saamisen edellytyksiä. Jos tukipäätös on silti kielteinen, ainakin hakemus on laadittu uskottavasti ja korrektisti. Ja mikä tärkeintä: organisaation maine ei ole kärsinyt. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada tukea seuraavalla kerralla. 33

34 Älä luovuta! Jos tukipäätös on kielteinen, syy ei välttämättä ole hakemuksen kehnoudessa. Kaikkien rahoittajien on pakko priorisoida, sillä jaettavaa on aina vähemmän kuin mitä haetaan. Älä siis anna periksi. Ota yhteyttä rahoittajaan ja pyydä perusteluja kielteiselle tukipäätökselle. Kysy mahdollisesti myös, kannattaako teidän yrittää uudelleen. Jos projekti on tarkoituksenmukainen rahoittajalle ja jos hakemus on uskottava, ennen pitkää onni on myötä! 34

35

36 Valokuvaluettelo: sivu projekti/taiteilijat valokuvaaja weinsist nord (kansi) Torgrím Halvarí do Do rethink 2009 Icelandic Love corporation, Dynasty Bernhard Ingimundarson rethink Bright Ugochukwo Eke, Acid Rain Anders Sune Berg tpo Il Giardino dipinto, bibu.se 2010 TPO Bibu.se Tommy Jacobson weinsist nord Torgrim Halvari weinsist nord Torgrim Halvari turteatern Barfotaupproret Jonas Jörneberg dmc nordic DJ Championships 2010 Kenneth Ditmar Hansen dmc nordic DJ Championships 2010 Kenneth Ditmar Hansen månteatern Dansa dina dinosaurier, Bibu.se Peter Westrup en natt i februari Giron Sámi Teáhter, bibu.se Hans-Oluf Utsi turteatern Barfotaupproret Jonas Jörneberg

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Säveltaiteen tuottaja -läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipiste Tapahtumaprojektin kulku" 1. Valtaisa innostus 2. Yleinen hämmennys

Lisätiedot

Alustava hahmotelma ALMU järjestelmän vaatimuksista

Alustava hahmotelma ALMU järjestelmän vaatimuksista Alustava hahmotelma järjestelmän vaatimuksista projektiryhmä Marika Korhonen marika.korhonen@helsinki.fi 17.1.2006 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Kehittämisosaston toiminnasta...1 3 Apurahan hakeminen...2 3.1

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014 Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus Oxford Research, maaliskuu 2014 Käyttäjätutkimus 1. Tiivistelmä Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuurielämää tukemalla lahjakkaita ammatti-

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 8.6.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Kokoa tiedot aina myös

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Teemahaku Hakuopas 2015

Teemahaku Hakuopas 2015 Teemahaku Hakuopas 2015 Muuttuva Museo apurahaa haetaan Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston hakuaikana 10.1.-10.2.2015. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. (https://apurahat.skr.fi/haku/userlogin.aspx)

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Kesätöitä 18 28-vuotiaille Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Mikä on Nordjobb? Välittää kesätöitä, asunnon ja kulttuuriohjelmaa Pohjoismaissa Välittänyt yli 21 000 työpaikkaa vuodesta 1985

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta

William ja Ester Otsakorven Säätiö. Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta William ja Ester Otsakorven Säätiö Oppilaitosseminaari 6.11.14 Linnoituksen Krouvi, Lappeenranta Seminaari 2013 Käytännön caset eli se, mitä muissa oppilaitoksissa on tehty, on aina mielenkiintoista. Esimerkit

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Horisontti 2020 Seinäjoki 23.4.2013 Sami Kurki Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.4.2013 1 Arvioinnin kulkua - Vähintään 3 asiantuntijaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - PERUSTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ SUOMEN LIONSKLUBIEN

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 2014 Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat taloudellista tukea saavan vertaisopintoryhmän OK-opintokeskuksen kanssa onnistuneesti.

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Apurahalähteet ja hakeminen. Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT

Apurahalähteet ja hakeminen. Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT Apurahalähteet ja hakeminen Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT Apurahalähteet Millainen i on hyvä apurahahakemus h Lappeenrannan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere 25.9.2014 Pirkanmaan hankekuva, hankerekisterin visualisointi Valtionavustukset (hakumenettely yms.) Pirkanmaan hankekuva hankerekisterin visualisoimana http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot