Apurahan hakemisen ABC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahan hakemisen ABC"

Transkriptio

1 Apurahan hakemisen ABC

2 Pohjoismainen kulttuurirahasto 2010 Tekstiä voi käyttää vapaasti, kunhan lähde mainitaan selvästi ja käyttökohde ei ole kaupallinen. Suunnittelu ja tuotanto: Mar Mar Co. Valokuvaluettelo: sivu 36 Paino: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Danmark Painos: 600 Painettu ympäristöä säästävälle paperille, joka täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. Muita julkaisuja on osoitteessa Pohjoismainen kulttuurirahasto Ved Stranden 18 DK-1061 København K Puhelin (+45) Faksi (+45) pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaat muodostavat erään maailman laajimmista yhteistyöalueista. Alue kattaa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueet. Pohjoismainen yhteistyö perustuu Pohjoismaiden samankaltaiseen poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen taustaan, joka antaa hyvät lähtökohdat eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Pohjoismaat pyrkivät yhdessä tukemaan vahvan Pohjolan kehittymistä vahvassa Euroopassa. Pohjoismaisella yhteistyöllä pyritään tukemaan ja suojelemaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja ja arvoja globalisoituvassa maailmassa. Maiden yhtenäinen arvopohja edistää Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiisimpana ja kilpailukykyisimpänä alueena.

3 Apurahan hakemisen ABC 1. Esipuhe 1. mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? sivu 7 2. mitä hyvän hakemuksen pitäisi sisältää? sivu miten hakemus arvioidaan? sivu mitä tuen saamisen jälkeen pitäisi ajatella? sivu muistilista sivu 31

4 ESIPUHE

5 hyvä lukija Apurahan hakemisen ABC:n tavoitteena on antaa sinulle eväät hyvän ja korrektin hakemuksen tekemiseen ja parantaa siten mahdollisuuksiasi saada rahoitusta projektillesi. Lähes neljäsosaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston vuosittain vastaanottamista hakemuksista ei valitettavasti voida hyväksyä käsittelyyn, koska niistä puuttuu tärkeitä ja oleellisia tietoja. Jos tiedot ovat puutteelliset, Pohjoismainen kulttuurirahasto ei pysty arvioimaan projektin sisältöä. Kilpailu projektivaroista kiristyy koko ajan, joten hakemuksen tulisi olla hyvä ja ammattimainen. Jos oma hakukokemus on puutteellinen, kunnollisen hakemuksen laatimiseen kuluva aika saatetaan usein aliarvioida. Esimerkiksi hyvän hakemuksen tekoon tarvittavien tietojen keruu vaatii kosolti valmisteluja. Rahoittajat tarvitsevat päätöksensä pohjaksi esimerkiksi tasapainotetun budjetin, tiedot kaikista yhteistyökumppaneista, markkinointisuunnitelman, tiedot omasta panostuksesta sekä perusteellisen projektikuvauksen ja aikataulun. Rahoittaja-käsite kattaa erilaiset rahastot ja viralliset tukijärjestelmät. Projekti-käsite taas viittaa määräaikaiseen toimintaan, kuten esitykseen, konferenssiin tai kiertueeseen. Apurahan hakemisen ABC vastaa kysymyksiin ja tarjoaa myös koko joukon hyviä vinkkejä kaikille, jotka suunnittelevat hakevansa tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta tai muista julkisista tai yksityisistä tukilähteistä. Opas keskittyy siihen, miten projektiapurahoja tulisi hakea rahoittajasta riippumatta. Voit myös aina ottaa hakuasioissa yhteyttä Pohjoismaisen kulttuurirahaston henkilökuntaan. Onnea matkaan! Karen Bue Johtaja, Pohjoismainen kulttuurirahasto 5

6 1. Apurahan hakemisen ABC 1. 6

7 1. Apurahan hakemisen ABC MITÄ PITÄISI AJATELLA ENNEN TUEN HAKEMISTA? alustavia huomioita: tuen hakeminen vie aikaa Hyvän hakemuksen laatiminen vie yleensä luultua enemmän aikaa. Vaikka haettava summa olisikin pieni, projektia on kuvailtava konkreettisesti. Aikaa kuluu, kun pyrkii luomaan ymmärrettävän projektikuvauksen, joka tiivistää projektin tarkoituksen, sekä laatimaan realistisen budjetin. Kiireessä ja viime tipassa tehty hakemus jääkin usein puutteelliseksi. Muista siis, että hakemus on eräänlainen käyntikortti. Hakemuksen sisältö antaa käsityksen organisaation luotettavuudesta ja projektin uskottavuudesta. ajattele organisaation mainetta Älä hae tukea projekteille, jotka eivät liity organisaation tehtävään ja varsinaiseen toimintaan. Tämä voi nimittäin herättää epäilyksiä organisaation talousvaikeuksista. Älä myöskään hae tukea projekteille, joiden toteuttamiseen organisaatiolla ei ole osaamista tai voimavaroja. Epäonnistumisia voi olla vaikea korjata, ja rahoittaja saattaa sen jälkeen suhtautua hyvin nihkeästi uusiin hakemuksiin. Älä hae samalta rahoittajalta projektiapurahaa monena perättäisenä vuonna. Kanta-asiakkuus voi antaa organisaatiolle huonon maineen. Koska hakemuksia tulee yleensä enemmän kuin mitä rahoittajalla on jaettavaa, kolmantena tai neljäntenä perättäisenä vuonna lähetetyt hakemukset joudutaan hyvin todennäköisesti hylkäämään. Päätelmät: Ole realistinen ja ajoissa. Ajattele organisaation mainetta. 7

8 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? onko organisaatiolla ajantasaiset tiedot? Tarkasta aina kulloiseltakin rahoittajalta, onko esimerkiksi hakuajoissa ja -menettelyissä tapahtunut muutoksia. Lue aina hakuohjeet kulloisenkin rahoittajan verkkosivuilta ja muista, että hakumenettelyt vaihtelevat rahastoittain. Kulloisenkin rahoittajan ohjeisiin on siis syytä perehtyä kunnolla. Jos olet epävarma, ota aina yhteyttä rahoittajaan! ole ajoissa Monilla rahoittajilla on kiinteät hakuajat. Tukea voi yleensä hakea kerran pari vuodessa. Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on seitsemän vuotuista hakukierrosta. Hakuajat ovat usein ehdottomia, ja hakemus hylätään, jos se tulee minuutinkin myöhässä. seuraa ohjeita Jos olet liikkeellä viime tingassa, varmista aina rahoittajalta ehdoton takaraja ja muista, ettei poikkeuksia yleensä tehdä, vaikka kyseessä olisivat esimerkiksi verkkohakemuksiin liittyvät tekniset ongelmat. Katso, oletko saanut vahvistussähköpostin tai varmista tarvittaessa hakemuksen perilletulo suoraan rahoittajalta. Ota ylipäätään aina yhteyttä rahoittajaan epäselvissä tapauksissa! poikkeukset Jotkin rahoittajat ovat päättäneet olla myöntämättä tukea tietyntyyppiseen toimintaan tai tiettyihin kuluihin, kuten kalustohankintoihin, palkkioihin tai yleiseen toimintaan. Tarkasta siis asia etukäteen. Muista! Perehdy ohjeisiin! yhteistyökumppanit Jotkin rahoittajat edellyttävät hakijalta yhteistyökumppaneita. On usein luultua työläämpää toisaalta löytää sopivaa kumppania ja toisaalta saada aikaan rakentavaa vuoropuhelua. täytä hakulomakkeen kaikki osat Älä koskaan kirjoita pelkästään ks. liite, koska rahoittajan on tällöin vaikea * todeta nopeasti, voidaanko hakemus hyväksyä käsittelyyn * ymmärtää hakemuksen tarkoitus * tarkastaa, ovatko haettava summa, kohderyhmä ja vastaavat seikat rahoittajan sääntöjen mukaisia 8

9 Muista! Jos haettava summa on liian suuri, tämä voi antaa aihetta ajatella, että hakija ei ole perehtynyt riittävän hyvin rahoittajan realistisiin tukimahdollisuuksiin. Seurauksena on hakemuksen hylkääminen, ja organisaation mainekin saattaa kärsiä. 9

10 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? * laatia hakemuksesta helposti tiivistelmä rahoittajan hallitukselle. vältä hakemuksen räätälöintiä Älä kuorruta hakemusta rahoittajan avainsanoilla. Älä esimerkiksi kirjoita joka toiseen lauseeseen pohjoismainen yhteenkuuluvuus, eurooppalainen ulottuvuus tai kulttuurinen monimuotoisuus. Tämä voi antaa teennäisen vaikutelman, joka tuskin vakuuttaa rahoittajaa. Ota sen sijaan hakemuksen lähtökohdaksi organisaation oma projekti-idea. ilmoita yhteyshenkilöt Perehdy aina ohjeisiin, joissa määritellään, kenellä on taloudellinen vastuu projektista. Jos projektia valmistelee projektiryhmä, ryhmälle on aina nimettävä yksi tai kenties kaksi yhteyshenkilöä. aiemmin tukea saaneiden projektien tukeminen Useimmat rahoittajat eivät myönnä uutta tukea, ennen kuin organisaatio on lähettänyt loppuraportin saman rahoittajan aiemman apurahan käytöstä. perusta lokikirja Jos haet usein projektiapurahoja, kannattaa perustaa lokikirja, johon merkitset hakuajankohdat ja rahoittajat. Merkitse ylös myös haettu summa ja saatu tukipäätös. Jos tuki myönnettiin, merkitse ylös summa ja projektin lopputilityksen ajankohta. ole realistinen Hae realistista summaa. Tarkasta, kuinka suuria summia rahoittaja yleensä myöntää. Joillakin rahoittajilla on hakemuskohtainen kattosumma. Jos rahoittaja on ilmoittanut enimmäissumman, sitä suurempia apurahoja on turha hakea. Rahoittajan verkkosivuilla on yleensä luettelo aiemmin tuetuista projekteista. Sen pohjalta voi myös päästä käsitykseen rahoittajan keskimääräisistä tukisummista. 10

11 Muista! Jos haettava summa on liian suuri, tämä voi antaa aihetta ajatella, että hakija ei ole perehtynyt riittävän hyvin rahoittajan realistisiin tukimahdollisuuksiin. Seurauksena on hakemuksen hylkääminen, ja organisaation mainekin saattaa kärsiä. ilmoita haettava summa Haettavan summan on perustuttava taloudelliseen laskelmaan/budjettiin. Älä siis koskaan kirjoita hakevasi mahdollisimman suurta summaa. Älä myöskään koskaan kirjoita hakevasi vähintään 3 000:ta euroa tai summaa, jonka suuruus on euroa. Tämä pistää rahoittajan epäilemään, onko projekti riittävän harkittu. budjetin on oltava tasapainossa Muista, että budjetin on täsmättävä, eli yhteenlaskettujen tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. talousvaikeudet ovat huono peruste Älä kirjoita hakevasi tukea, koska organisaatiolla on talousvaikeuksia. Organisaation toiminta-avustuksen tai jäsenmaksutulojen pienentyminen eivät myöskään ole hyviä perusteluja. Rahoittaja myöntää tukea omien tavoitteidensa eikä organisaation tarpeiden tai toiveiden pohjalta. jo toteutettujen projetien tukeminen Rahoittajat myöntävät erittäin harvoin tukea jo toteutetulle projektille. Valtaosa rahoittajista ei myöskään tue projekteja, jotka on aloitettu ennen rahoittajan tukipäätöstä. Ratkaisevaa on siis hakupäivän sijasta päivä, jona päätös tehdään. Pidä tämä mielessä, jos rahoittajalla on esimerkiksi kolmen kuukauden käsittelyaika hakupäivästä lähtien. Jos olet epävarma, ota yhteyttä rahoittajaan! omarahoitus Vain harvat rahoittajat rahoittavat projektin 100-prosenttisesti. Usein vaaditaankin jonkinlaista omaa panostusta /omarahoitusta. Joskus organisaation omarahoitusosuudeksi määritellään esimerkiksi vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. 11

12 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? Varmista, millä tavoin omarahoitusosuus tulisi kattaa. Organisaatio voi toisinaan joutua sikäli omituiseen tilanteeseen, että sillä ei yksinkertaisesti ole varaa ottaa tukea vastaan, koska se ei pysty täyttämään rahoittajan omarahoitusvaatimusta. Jotkin rahoittajat maksavat apurahan erissä, esimerkiksi ensin 85 % ja loppuraportoinnin jälkeen loput 15 %. Jotkin rahoittajat maksavat koko tukisumman vasta projektin päättymisen jälkeen. Muista! Varmista, että organisaation maksuvalmius on riittävä siihen saakka, kunnes mahdollinen tuki maksetaan. laadi maksuvalmiusbudjetti Laadi luettelo siitä, milloin ja miten rahoittajat maksavat haetun tuen. Maksetaanko tuki hieman ennen projektin alkamista? Maksetaanko tuki erissä? Maksetaanko tuki vasta projektin päättymisen jälkeen? Laadi tämän jälkeen luettelo siitä, milloin projektin kustannukset on maksettava ja milloin eri apurahat on määrä saada. ilmoita muista rahoituslähteistä Ilmoita, oletko hakenut tukea useilta rahoittajilta. Ilmoita kunkin rahoittajan nimi, haettu summa ja ajankohta, jona apurahapäätös on määrä saada. Kun päätös tulee olipa se myönteinen tai kielteinen, siitä tulee ilmoittaa muille rahoittajille. Muista! Älä hae samalle projektille tukea liian monelta rahoittajalta. Muista myös, että mitä useampia rahoittajia projektilla on, sitä enemmän tarvitaan myös hallinnointia. Sopiva määrä voi olla kolmesta viiteen rahoittajaa, mutta tämä riippuu luonnollisesti projektin laajuudesta. erittele kustannukset Erittele, mihin kustannuksiin tukea on haettu. Ei riitä, että kirjoittaa konferenssin järjestämiseen. Selvitä, myöntääkö rahoittaja yleensä tukea tiettyihin projektikustannuksiin, kuten matkakustannuksiin. Osoita hakemuksessa, että tämä on otettu huomioon. 12

13 älä unohda valmisteluaikaa Tuen maksatus alkaa siitä päivästä, jolloin projekti alkaa. Tämä voi olla esimerkiksi yhdestä kolmeen kuukautta ennen varsinaista toteutusajankohtaa. Hakiessasi tukea esimerkiksi festivaalille, jonka toteutus kestää lyhyen aikaa, muista laskea valmisteluaika osaksi projektia. raportit, vapaaliput ja vapaakappaleet Muista, että loppuraportin tuottaminen maksaa ja nämäkin kustannukset on sisällytettävä budjettiin. Hakiessasi tukea festivaalille tai painotuotteelle varmista, haluaako rahoittaja tietyn määrän vapaalippuja tai -kappaleita. Muista aina lisätä painettuun aineistoon rahoittajien logot. tilintarkastus ja tilintarkastajat Yleisenä vaatimuksena on, että projektin tilitys tulee tarkastuttaa hyväksytyllä tilintarkastajalla. Muista sisällyttää tästä koituvat lisäkustannukset budjettiin. Muista! Säästä kaikki laskut ja kuitit! 13

14 mitä pitäisi ajatella ennen tuen hakemista? 14

15 LAADI TIIVIS ESITTELY Laadi esittely organisaatiosta ja sen saavutuksista: Koska organisaatio on perustettu? Keitä organisaation hallituksessa on? Kuinka paljon organisaatiolla jäseniä? Kuinka suuri organisaation budjetti on? Mitä muita projekteja organisaatio on toteuttanut? [Hyväksytty] 15

16 2. Apurahan hakemisen ABC 2. 16

17 2. Apurahan hakemisen ABC MITÄ HYVÄN HAKEMUKSEN PITÄISI SISÄLTÄÄ? Mikä on projekti? Projektilla pitää olla * määritelty tarkoitus ja tavoite * alkamis- ja päättymispäivä * selkeä vastuunjako * budjetti * ohjelma (mitä on tarkoitus tehdä) * osallistujaluettelo (keiden on tarkoitus olla mukana). Projektin eli toiminnan, jolle tukea haetaan kuvauksen tulisi olla mahdollisimman konkreettinen. Kuvauksen tulisi vastata rahoittajan kysymyksiin siitä, miksi, miten, milloin, missä ja keille projekti toteutetaan. Muista! Projektilla on oltava nimi. Pyri kertomaan jo nimessä, millaisesta projektista on kyse onko kyseessä esimerkiksi kirja, kiertue vai näyttely? Tämä helpottaa rahoittajan työtä. Vältä liian pitkiä nimiä. laadi projektikuvaus Koska tukea haetaan kenties monelta eri rahoittajalta, projektikuvaus kannattaa laatia ensin. Se helpottaa usein eri hakulomakkeiden täyttämistä. tee näin 17

18 TEE NÄIN Vaiheet Tausta Tarkoitus (motiivi) Tavoite (tulos) Kohderyhmat Hyöty (tarkoituksenmukaisuus) Markkinointi (profilointi) Yhteistyökumppanit Organisaatio Aikataulu Budjetti Raportointi Seuranta 18

19 1. tausta Mistä halu projektin toteuttamiseen syntyi? Kuka idean sai, ja oletteko aikaisemmin toteuttaneet vastaavaa projektia, eli onko teillä kokemusta tällaisesta projektista? 2. tarkoitus (motiivi) Miksi projekti halutaan toteuttaa? Tarkoituksen tulee liittyä tavalla tai toisella esimerkiksi organisaation perustehtävään tai toimintasuunnitelmaan. Mitä kauempana organisaation perustehtävästä projekti on, sitä enemmän projektin tarkoitusta on kuvailtava. Pohdi, miten luontevasti projekti sopii organisaation profiiliin. Keskustele, onko projektin toteuttamiseen riittävästi osaamista. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä on usein vaikeampaa kuin kuvitellaan. Luetuta teksti jollakulla, joka ei ole mukana projektissa. Muista! Projektin tarkoituksen kuvaus on erittäin tärkeä, koska se tiivistää projektin sisällön. Jos projektissa pyritään luomaan jotakin uutta, kuten uusi teema tai työmenetelmä, selvitä perusteellisesti, mitä uutta siinä on ja miksi se on kiinnostava. 3. tavoite (tulos) Mitä organisaatio ja projektiryhmä haluavat saavuttaa? Tavoitteet voivat olla sekä määrällisiä että laadullisia. Tulosten tulisi mieluiten olla mitattavissa tavalla tai toisella. On tärkeää kertoa, millaisia tuloksia toivotte saavanne. 4. kohderyhmat Keille projekti on suunnattu? Miten kohderyhmä pyritään tavoittamaan? 5. hyöty (tarkoituksenmukaisuus) Miksi projekti on tärkeä yhtäältä organisaatiolle ja projektiryhmälle, toisaalta rahoittajalle? 19

20 mitä hyvän hakemuksen pitäisi sisäl tää? 6. markkinointi (profilointi) Miten projektille pyritään saamaan huomiota, ja miten sitä markkinoidaan? Miten rahoittajaa tehdään tunnetuksi? Huomaa, että jotkin rahoittajat vaativat tunnuksensa/logonsa lisäämistä ohjelmiin, julisteisiin ja vastaaviin. Ilmoita myös, ketkä ovat myöntäneet tukea Muista! Projektin markkinointi maksaa, joten nämäkin kustannukset on sisällytettävä budjettiin. 7. yhteistyökumppanit Keitä muita projektiin voidaan tai tulisi ottaa mukaan? Voidaanko jonkin toisen organisaation kanssa tehdä yhteistyötä? Onko esimerkiksi järjestäjiin luotu yhteistyösuhteet? Ilmoita aina kutsuttujen osallistujien nimi ja mahdollisesti myös heidän kotimaansa, vaikka osallistuminen ei vielä olisikaan vahvistunut. Muista merkitä, keiden osallistuminen on vahvistunut ja keiltä odotetaan vastausta 8. organisaatio Kuka tekee mitäkin? Miten projekti toteutetaan? Kuka vastaa varainkeruusta, projektin toteuttamisesta, markkinoinnista, raportoinnista ja lopputilityksestä? 9. aikataulu Milloin projektin kolme vaihetta toteutetaan? Vaiheet ovat valmistelu toteutus seuranta. Merkitse päivät hakemukseen ja ota yhteyttä rahoittajaan, jos ajankohdat muuttuvat. Jätä aina ilmaa aikatauluun, sillä kaikkeen menee luultua enemmän aikaa. 10. budjetti Minkä verran tarvitaan? Mitä projektin toteuttaminen maksaa? 20

21 Luokittele resurssit varmoihin, todennäköisiin ja anottuihin. Varmista, milloin ja miten tuki maksetaan. Muista! Ota aina organisaation rahastonhoitaja/talouspäällikkö mukaan projektibudjetin laatimiseen. Ilmoita myös projektin toteuttamiseen saatavat erilaiset etuudet, sponsoritulot ja vastaavat. Tuloiksi lasketaan muukin kuin rahallinen tuki eli kaikki projektin toteuttamisen taloudelliset edellytykset. Erittele nämä budjetissa. Käytä konkreettisia lukuja ja vältä liian monia noin-lukuja. Ota aina yhteyttä rahoittajaan, jos budjetti muuttuu! 11. raportointi Tarkasta ja varmista ennen projekti alkua, miten tuesta on raportoitava milloin raportti on kirjoitettava kenelle tuesta on raportoitava. Nimeä vastaava raportoija jo projektin alussa ja etsi jo tässä vaiheessa tilintarkastaja, joka voi tarkastaa lopputilityksen. 12. seuranta Miten projektin seuranta on tarkoitus järjestää? Voidaanko projektista tehdä pysyvä osa organisaation toimintaa? Kiinnostavatko projektin tulokset mahdollisesti muita organisaatioita tai sidosryhmiä? lopuksi Edellä esitellyn projektikuvauksen 12 otsikkoa on tarkoitettu projektin yleiskuvaukseksi. Kuvausta onkin täydennettävä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projektin eurooppalaisen lisäarvon, nuorisoprofiilin, synergiaetujen sekä innovatiivisuuden erittelemistä. 21

22 3. Apurahan hakemisen ABC 3. 22

23 3. Apurahan hakemisen ABC MITEN HAKEMUS ARVIOIDAAN? yleisiä kysymyksiä Hakemuksen arviointi vaihtelee luonnollisesti esimerkiksi rahoittajan sääntöjen ja projektin koon mukaan. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että rahoittaja painottaa hakemusta arvioidessaan kahta asiaa: Onko projekti tarkoituksenmukainen rahoittajan perustehtävän kannalta? Onko hakemus uskottava projektin toteutuksen kannalta? Tarkoituksenmukaisuuden ja uskottavuuden lisäksi rahoittaja painottaa usein seuraavaa neljää kysymystä: 1. Onko projekti jollain tavain innovatiivinen? Onko esimerkiksi projektin aihe tai työmenetelmä uudenlainen verrattuna rahoittajan aiemmin tukemiin vastaaviin projekteihin? 2. Mikä projektin tavoite on? Miten hyödyllinen projekti on? Mitä itse projektin toteuttaminen merkitsee? 3. Mitä projektin toteuttamisen jälkeen tapahtuu? Onko kyseessä kertaluonteinen projekti, vai onko projektin seurannalle, kehittämiselle ja toiminnan vakinaistamiselle laadittu jonkinlainen strategia? 4. Millainen huomioarvo projektilla on? Miten paljon tunnettuutta projekti saa suuren yleisön keskuudessa, ja voiko jokin muu organisaatio hyötyä esimerkiksi projektin tuloksista tai kokemuksista? tarkoituksenmukaisuus Projektin tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa vertaillaan rahoittajan perustehtävää projektin tarkoitukseen eli sen toteuttamisen perustana olevaan motiiviin. 23

24 miten hakemus arvioidaan? Projektin on siis tavalla tai toisella kytkeydyttävä rahoittajan perustehtävään. Tarkoituksenmukaisuus merkitsee Pohjoismaisen kulttuurirahaston kannalta sitä, että projekti luo uusia kontakteja ja että se lisää kokemusten vaihtumista, ymmärrystä ja tietämystä sekä pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjoismaiden kiinnostavuutta. uskottavuus Uskottavuutta arvioidaan ennen kaikkea hakemuksen seuraavien kohtien perusteella: A) toteutus ja osallistujat B) aikataulu C) kohderyhmä D) budjetti. A) toteutus ja osallistujat Miten projekti toteutetaan? * Onko projektilla yhteistyökumppaneita? * Keitä projektiin osallistuu? * Onko yhteistyökumppaneihin luotu suhteita? * Onko organisaatiolla edellytykset projektin toteuttamiseen? Onko organisaatiolla kokemusta ja osaamista juuri kyseisestä projektista? B) aikataulu Milloin projekti toteutetaan? Onko aikaa varattu riittävästi * itse projektiin * apurahahakemuksen käsittelyyn * raportointiin ja lopputilitykseen? Laadi projektiohjelma, jossa koko projektikausi on eritelty päivämäärittäin. C) kohderyhmä Keille projekti on kohdistettu? * Onko kohderyhmä rahoittajan priorisoima? * Onko realistista olettaa, että hakija tavoittaa kyseisen kohderyhmän? * Miten hakija aikoo tavoittaa kohderyhmän? Miten hakija aikoo varmistaa, että kohderyhmä on tavoitettu? 24

25 D) budjetti Mitä rahoittajan tulisi rahoittaa? Keitä muut rahoittajat ovat? Onko muiden rahoittajien tuki anomusvaiheessa todennäköinen varmistunut? Ovatko esimerkiksi pääsymaksut ja sponsoritulot realistisia? Kuinka suuri organisaation oma panostus on? Tämä on kiinnostavaa paitsi taloudellisesti myös siitä näkökulmasta, kuinka vahvasti organisaatio on sitoutunut projektiin. Joihinkin tapauksiin pätee seuraava nyrkkisääntö: mitä suurempi oma panostus on, sitä suuremmat mahdollisuudet on myös projektin toteuttamiseen. Muista! Budjettiin on sisällytettävä kaikki tulot ja kaikki menot. Projektin ei yleensä saa tuottaa voittoa. Budjettiin tulee muistaa sisällyttää myös matkakustannukset. Budjetissa käytettävä valuutta tulee varmistaa rahoittajalta. 25

26 4. Apurahan hakemisen ABC 4. 26

27 4. ABC Apurahan hakemisen MITÄ TUEN SAAMISEN JÄLKEEN PITÄISI AJATELLA? erityisehdot Tuki myönnetään yleensä erityisin ehdoin. Rahoittaja saattaa esimerkiksi vaatia, että tuki on käytettävä tiettyihin tarkoituksiin, kuten pitkämatkalaisten kustannuksiin. Ole siis tarkkana. kieltäydy tuesta Jos rahoittaja myöntää vain puolet haetusta summasta, organisaation on harkittava tarkkaan, voidaanko projekti toteuttaa uusin edellytyksin. Jos toteuttaminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä rahoittajaan. Joskus voi olla parempi kieltäytyä tuesta kuin toteuttaa projektia lähes mahdottomin edellytyksin. hakemus on sopimus Älä tee muutoksia projektisuunnitelmaan ottamatta yhteyttä rahoittajiin. Jos organisaatio on hakenut nimenomaisesti matkatukea, tukea ei voi käyttää palkkoihin tai tilavuokriin. Muista! Rahoittaja tekee oman arviointinsa hakemuksen pohjalta, joten rahoittajalle on ilmoitettava mahdollisista muutoksista. Projektivastaava * on juridisessa vastuussa * on raportointivastuussa * voi joutua maksamaan tukea takaisin. Tämä koskee sekä yksityishenkilöitä että organisaatioita. 27

28 mitä tuen saamisen jälkeen pitäisi ajatella? erilliskirjanpito Muista eritellä tuen käyttö projektikirjanpidossa. Perusta projektille heti alussa erillinen tili. Rahoittajat haluavat tietää, mihin juuri heidän tukensa on käytetty. Muista! Mitä tarkemmin erillään projektin talous on organisaation muusta kirjanpidosta, sitä helpommaksi ja halvemmaksi tulee tilintarkastus, ja projektin lopputilityskin syntyy nopeammin. projektin ylijäämäisyys Jos projekti on ylijäämäinen, saajan on varauduttava maksamaan osa tuesta takaisin. pidä loppuraportti mielessä alusta lähtien Dokumentoi projekti kuvin, lehtileikkein jne. Käytä aina hakemusta lähtökohtana ja kerro, onko projektikuvaus toteutunut vai onko siitä poikettu projektia toteutettaessa. Jos esimerkiksi aikataulussa, ohjelmassa ja osallistumisessa on tapahtunut muutoksia, niistä on aina ilmoitettava rahoittajalle. raportti on myös arviointi Raportin on sisällettävä talousraportoinnin lisäksi toteutetun projektin arviointi. Raportista tulee ilmetä, saavutettiinko haluttu tavoite ja miten se pyrittiin saavuttamaan. Jos projekti ei yltänyt tavoitteeseen, selvitä syyt. Ole itsekriittinen ja rehellinen, sillä se kannattaa pidemmän päälle arviointi Jos organisaatio arvioi, että konferenssiin tulisi 200 osallistujaa, mutta heitä tulikin vain 30, jonkin on täytynyt mennä pieleen suunnittelussa. Tavoitteet olivat ehkä yltiökunnianhimoiset, markkinointi oli kenties huonoa tai ajankohta oli väärä. Jos taas tilanne oli päinvastainen ja osallistujia tuli 400, tämän selvittäminen on vähintään yhtä tärkeää. 28

29 kaksi keskeistä arviointikysymystä Rahoittaja haluaa vastaukseen kahteen keskeiseen kysymykseen: 1. Jos projekti toteutettaisiin uudelleen, mitä tehtäisiin toisin? 2. Jatkaako projekti elämäänsä organisaatiossa? Jos vastaus on myönteinen, kerro miten. Jos vastaus on kielteinen, kerro miksi. välitön raportointi Raportoi projektista mahdollisimman pian sen toteuttamisen jälkeen, sillä työ vaikeutuu ajan kuluessa. Muista! Monilla rahoittajilla on kiinteät aikarajat loppuraportoinnille sekä vakiomuotoiset loppuraportointilomakkeet, joiden kysymyksiin on vastattava. 29

30 5. Apurahan hakemisen ABC 5. Älä luovuta! Jos tukipäätös on kielteinen, syy ei välttämättä ole hakemuksen kehnoudessa. Kaikkien rahoittajien on pakko priorisoida, sillä jaettavaa on aina vähemmän kuin mitä haetaan. Älä siis anna periksi. 30

31 MUISTILISTA Vastaa seuraaviin kysymyksiin ennen hakulomakken täyttämistä. Vaihe 1 1. Onko projektin tarkoitus sopusoinnussa rahoittajan perustehtävän kanssa? Vaihe 2 2. Onko rahoittaja asettanut esimerkiksi kohderyhmiä ja osallistujia koskevia erityisvaatimuksia? a. Jos vastasit myöntävästi, minkälaisia? b. Täyttääkö projekti vaatimukset? jos vastasit kieltävästi, etsi toinen rahoittaja. Vaihe 3 3. Onko organisaatio aiemmin vastaanottanut tukea samalta rahoittajalta? a. Jos vastasit myöntävästi, onko aiemmin myönnetystä tuesta laadittu lopputilitys? b. Jos vastasit kieltävästi, etsi uusi rahoittaja tai lähetä lopputilitys, ennen kun haet tukea uudestaan. Vaihe 4 4. Onko rahoittajalla kiinteät hakuajat? a. Jos vastasit myöntävästi, mitkä ne ovat? 5. Milloin rahoittaja tekee tukipäätöksensä? 6. Vaatiiko rahoittaja projektille yhteistyökumppaneita? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka monta yhteistyökumppania vaaditaan, ja miten organisaatio luo kumppaneihin yhteistyösuhteet? b. Vaikuttaako tämä projektin aikatauluun? 7. Onko projektin aikataulu yhä realistinen? jos vastasit kieltävästi, laadi projektille uusi aikataulu. Lähetä hakemus tarvittaessa vasta seuraavalla hakukierroksella. 31

32 Vaihe 5 8. Onko rahoittajalla poikkeuksia sen suhteen, millaista toimintaa se tukee? a. Jos vastasit myöntävästi, mitä ne ovat? b. Vaikuttavatko ne projektin rahoittamiseen? c. Jos vastasit myöntävästi, millä tavoin ne vaikuttavat? 9. Onko rahoittajalla katto tukisummalle? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka suuri kattosumma on? b. Miten suuria summia rahoittaja jakaa keskimäärin? 10. Vaaditaanko organisaatiolta omaa panostusta? a. Jos vastasit myöntävästi, kuinka suuri panostuksen tulee olla, ja miten organisaatio aikoo rahoittaa sen? 11. Miten tuki maksetaan erissä vai projektin päättymisen jälkeen? 12. Vaikuttaako tämä organisaation talouteen? a. Jos vastasit myöntävästi, miten se vaikuttaa? 13. Onko projektibudjetti yhä realistinen? jatka joko aloittamalla hakulomakkeen täyttäminen tai tarkastamalla budjettia ja projektin tavoitetasoa. 32

33 Muista! * Lue rahoittajan ohjeet vielä kerran. * Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. * Kirjoita projektista tiivistelmä. Tämä on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa kuin voisi kuvitella. * Kirjoita lyhyt esittely organisaatiosta. * Erittele kustannukset ja hae realistista summaa. * Ilmoita, oletko hakenut tukea muualta ja koska tukipäätökset on määrä saada. * Laadi maksuvalmiusbudjetti. * Laadi markkinointisuunnitelma. * Päätä, kuka toimii projektin yhteyshenkilönä. * Täytä lomakkeen kaikki kentät ja osat. Älä koskaan kirjoita vain katso liite. * Nimeä loppuraportista vastaava henkilö. * Laske mukaan vapaaehtoistyö, sponsoritulot ja erilaiset etuudet jne. varmista! * Tuleeko hakemukseen liittää pakollisia liitteitä? * Onko rahoittajalle varattava tietty määrä vapaakappaleita, vapaalippuja ja vastaavia? * Onko projektin tilitys tarkastutettava hyväksytyllä tilintarkastajalla? * Lue hakemus vielä kerran läpi ja pohdi, onko se selkeä ja uskottava. * Tallenna hakemuksen kopio tietokoneellesi. hyvä hakemus parantaa mahdollisuuksia Tämän muistilistan noudattaminen parantaa projektiapurahan saamisen edellytyksiä. Jos tukipäätös on silti kielteinen, ainakin hakemus on laadittu uskottavasti ja korrektisti. Ja mikä tärkeintä: organisaation maine ei ole kärsinyt. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada tukea seuraavalla kerralla. 33

34 Älä luovuta! Jos tukipäätös on kielteinen, syy ei välttämättä ole hakemuksen kehnoudessa. Kaikkien rahoittajien on pakko priorisoida, sillä jaettavaa on aina vähemmän kuin mitä haetaan. Älä siis anna periksi. Ota yhteyttä rahoittajaan ja pyydä perusteluja kielteiselle tukipäätökselle. Kysy mahdollisesti myös, kannattaako teidän yrittää uudelleen. Jos projekti on tarkoituksenmukainen rahoittajalle ja jos hakemus on uskottava, ennen pitkää onni on myötä! 34

35

36 Valokuvaluettelo: sivu projekti/taiteilijat valokuvaaja weinsist nord (kansi) Torgrím Halvarí do Do rethink 2009 Icelandic Love corporation, Dynasty Bernhard Ingimundarson rethink Bright Ugochukwo Eke, Acid Rain Anders Sune Berg tpo Il Giardino dipinto, bibu.se 2010 TPO Bibu.se Tommy Jacobson weinsist nord Torgrim Halvari weinsist nord Torgrim Halvari turteatern Barfotaupproret Jonas Jörneberg dmc nordic DJ Championships 2010 Kenneth Ditmar Hansen dmc nordic DJ Championships 2010 Kenneth Ditmar Hansen månteatern Dansa dina dinosaurier, Bibu.se Peter Westrup en natt i februari Giron Sámi Teáhter, bibu.se Hans-Oluf Utsi turteatern Barfotaupproret Jonas Jörneberg

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Horisontti 2020 Seinäjoki 23.4.2013 Sami Kurki Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.4.2013 1 Arvioinnin kulkua - Vähintään 3 asiantuntijaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Säätiöt rahoittajina Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Aluksi Yksi ajatus on tarjota teille lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen kokoon nähden ainoana

Lisätiedot

Arktiset meret- tutkimushaku 2014

Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Hakuohjeet Tuomas Lehtinen Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä Kehitettävä innovaatio ja osaaminen sekä tulosten hyödyntäminen Käytettävät voimavarat ja hyödynnettävä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1 Kuntoutuksen kehittäminen

1 Kuntoutuksen kehittäminen Terveysosasto Kuntoutusryhmä Lomake 4 Kehittämistyö 4.6.2014 Oma väylä hankkeen kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosina 2015 2017 Palveluntuottaja 1 Kuntoutuksen kehittäminen Palveluntuottaja osallistuu

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Katsaus ideahaun tuloksiin

Katsaus ideahaun tuloksiin Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen - valtionavustushankehakemusten työstö- ja kehittämisseminaari Katsaus ideahaun tuloksiin 14.6.2016 Leena Koski ja Marjatta Säisä Osaamisperusteisuuden

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot