Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa 9.10.2012"

Transkriptio

1 Sähkön laatu, mittaus ja koestus Marko Ruotsalainen Espoossa

2 Sisältö 1. Yleistä, Säännökset ja teoreettiset taustat 2. Jakeluverkon haltijan haasteet 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot 4. Kunnon valvonta ja koestukset 5. Mittaukset

3 1. Yleistä, säännökset ja teoreettiset taustat

4 Sähkön laatu Sähkön toimituksen laatu: käyttövarmuus (SAIDI / SAIFI) Jännitteen laatu: käyttökelpoisuus (EN50160) Kaupallinen laatu: sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, esim. Informaatio asiakkaalle

5 Sähkön laatu Sähkön laadun osatekijät, et al. Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010

6 Sähkön laatu Yleinen periaate sähkön laadun kytkeytymisestä hinnoittelun valvontaan, Honkapuro 2006

7 Sähkön laatu Esimerkki sähkön toimittamiseen liittyvän asiakaspalvelun laadusta, Vantaan Energia

8 Jännitteen laadun määritelmä EN50160 mukaan U eff +10 % 100 % 6kV saakka -10 % <90%...>1% 10 ms to 1min < ±10% < ±5% < 1 % < 3 min > 3 min >110% UN < UL-L few sec. 1 μsec to few ms P lt = 1 1 % Jännitekuoppa Hitaat jännitteen muutokset Nopeat jännitteen muutokset Lyhyt katko Pitkä katko Välkyntä Ylijännite Transientt ylijännitteet Mitatut jänniteet on analysoitava jatkuvasti standarin IEC mukaan IEC standardi määrittelee jokaiselle PQ parametrille arviointikriteerit ja agretointi intervallin Jokaisen mitattavan arvon tallennus 10 min välein Yhden viikon mittaisen jakson puitteissa sähkön laatu on mitatta (Euroopassa EN50160)

9 Epälineaaristen kuormien vaikutus jännitteeseen Jännitteen laatuun vaikuttavia häiriölähteitä Nykyään sähköenergian kulutusta ohjataan laajasti taajuusmuuttajilla, hakkureilla yms elektorisilla laitteilla Kuormilla on epälineaarinen U/I luonne ja tämä johtaa siniaallosta poikkeavaan virran aaltomuotoon Virran epäpuhtaus aiheuttaa häiriöitä verkkojännitteeseen sähköverkon ominaisimpedanssin välityksellä

10 2. Jakeluverkon haltijan haasteet

11 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN MEGATRENDIT 2010-LUVULLA Sidosryhmätyöpajan ja -kyselyn tulosten perusteella Energiamarkkinavirasto on määritellyt neljä megatrendiä, jotka vaikuttavat merkittävimmin sähköverkkotoiminnan kehittymiseen Suomessa 2010-luvulla: 1. Sähköverkkojen investointitarve kasvaa 2. Sähköriippuvuus kasvaa 3. Päästötön sähkön tuotanto lisääntyy 4. Sääntely lisääntyy ja eurooppalaistuu Näiden megatrendien lisäksi verkkotoimintaan voivat osaltaan vaikuttaa myös muut kehityssuunnat tai - tapahtumat. Älykkäiden verkkojen käyttöönotto on näistä kehityssuunnista todennäköisin ja vaikutuksiltaan laaja-alaisin. Älykkäitä verkkoja voidaan hyödyntää ratkaistaessa edellä esitettyihin megatrendeihin liittyviä verkkotoiminnan haasteita. (Energiamarkkinavirasto 2009)

12 Smart Grid Visio, Regulaattorin näkökulma Regulaatio On mahdollista, että kansalliset viranomaiset tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä EU:n sisällä, jolla voi olla vaikutuksia kansallisiin päätöksiin. Tulevaisuuden skenaariot Energiamarkkinaviraston mukaan sähköverkon haltijoiden tulee keskittyä yhä enemmän ydin verkkoliiketoimintaan. Haasteet Sähköverkon haltijoihin kohdistuu kasvavia sähkön jakelun laatuun liittyviä vaatimuksia. Tavoitemalli vuoteen 2020 mennessä (Energiamarkkinavirasto, 2011)

13 Energiamarkkinaviraston valvontamallit Valvontamallien evoluutio vuoteen 2020 saakka, Energiamarkkinavirasto (2011)

14 Smart Grid Visio, Asiakkaan näkökulma Älyverkot - Road Map, Kuluttajatutkimuskeskus (2012)

15 Sähkön laatu Häiriön vakavuuden riippuvuus keskeytyksen kestoajasta ja laajuudesta, et al. Verho, 2010

16 Sähkön laatu Maksetut vakiokorvaukset, Partanen, 2012

17 Sähkön laatu Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

18 Sähkön laatu Toimitusvarmuuskriteeristöllä tarkoitetaan jakeluverkon suunnittelukriteeristöä ts. suunnittelussa käytettävää käyttövarmuuden tavoitetasoa. Ehdotetut toimitusvarmuuskriteeristön tavoitetasot city-, taajama- ja maaseutualueilla ovat (Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010): Toimitusvarmuuden tavoitetaso cityssä Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 1 tunti vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Ei lyhyitä katkoja Toimitusvarmuuden tavoitetaso taajamissa Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 3 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 10 kpl vuodessa Toimitusvarmuuden tavoitetaso maaseudulla Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 6 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 60 kpl vuodessa Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

19 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista Kotilatauspiste voidaan asentaa autotallin tai -katoksen seinälle tai omana lataustolppana parkkipaikallesi. Ulos asennettava lataustolppa on mahdollista varustaa RFID -tunnistusjärjestelmällä, jolloin vain luvan saaneet voivat käyttää lataustolppaa. Järjestelmä estää luvattoman käytön ja sen avulla voidaan tarvittaessa seurata virrankulutusta mahdollista laskutusta varten. Lataat nopeammin: koska kotilatauspiste asennetaan omalle sulakkeelle voit vähentää sähköautosi lataamisaikaa yli 60 %. Säästät aikaa ja rahaa! Lataat turvallisemmin: kotilatauspisteen ansiosta voit ladata autosi turvallisesti ja samalla käyttää kodin muita sähkölaitteita normaalisti. Lataat helpommin: Se mahdollistaa helpon lataamisen aina kun sinulle sopii - yöllä ja päivällä.

20 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista ERÄÄN SÄHKÖAUTOILIJAN KOKEMUKSIA Kiinteistön kaikki paljon sähköä kuluttavat laitteet olivat samanaikaisesti päällä: Sauna (3V), Liesi (3V), Kuivausrumpu (1V), Sähköauto sähkölämmitys jne Kahden vaiheen virta oli mitattaessa 5-6 A ja yhden vaiheen virta lähes 40A, jonka seurauksena ylikuormittuneen vaiheen 25A pääsulake laukesi OPETUS Ennen asennusta tarkistettava vaihekohtaiset kuormitukset ja aikariippuvaiset kuormituksen vaihtelut. Tarvitaan laatumittauksia. Tarvittaessa toteutettava kiinteistökohtainen kuorman ohjaus Tarvittaessa toteutettava pääsulakkeen kokoa, jos mahdollista. Vaihekuormituksen raja-arvovalvonta olisi myös helppoa toteuttaa latauslaitteen osaksi. <25A Kuormituksen valvonta

21 Yhteenveto Sitä mitä ei voi mitata ei voida parantaa! tarvitaan uusia kehittyneempiä mittausratkaisuja sähköverkkoliiketoiminnan tulevat muutokset huomioiden - Sähköverkon perusfilosofia on pysynyt lähes 120 vuotta samana - Sähkö on kulkenut yhteen suuntaan, hajautetun energiantuotannon mukaan tulo tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös uusia ennakoimattomia haasteita tarvitaan lisää mittaustietoa. Pelkkään historiatietoon perustuva trendien ennustaminen ei enää riitä. Verkon kehittämisen tueksi tarvitaan uusia kehittyneempiä menetelmiä kaikilla sähköverkkoliiketoiminnan tasoilla (tulevaisuuden ennakointi/ eri skenaariot) - Jakeluverkon haltijan suurimpia haasteita ovat nykyhetkessä tehtävät investoinnit. Ovatko nyt tehdyt ratkaisut kustannustehokkaita ottaen huomioon älyverkon tarpeet? Älykkään sähköverkon tärkeimpiä SENSOREITA tulevat olemaan: - Älykkäät sähkömittarit (laskutustiedot ja sähkön laatu) - Vaihekulman mittauslaitteet (Phasor Measurement Unit s PMU s), joita tarvitaan kaikkiin suuntiin kulkevan energian valvontaan ja hallintaan (>110kV verkot)

22 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot

23 Sähkön laatu standardit Asiakaskohtainen standardi (PJ, KJ ja SJ) EN Paikalliset Standardit Asiakkaan määrittämä Grid Code Mittaus/Tarkkuusluokka Standardi (Class A, S) IEC Harmoniset IEC Jännitteen laadun mittaus IEC Välkyntä Tuotestandardit IEC PQI: IEC (2012/13) Sähkön laadun mittalaitteille ja mittaamiselle on asetettu selkeät standardit ja säännöt!

24 IEC : Class A vs. Class S Class A This class is used where precise measurements are necessary, for example, for contractual applications that may require resolving disputes, verifying compliance with standards, etc. Any measurements of a parameter carried out with two different instruments complying with the requirements of Class A, when measuring the same signals, will produce matching results within the specified uncertainty for that parameter. Class S This class is used for statistical applications such as surveys or power quality assessment, possibly with a limited subset of parameters. Although it uses equivalent intervals of measurement as class A, the class S processing requirements are lower.

25 SIMEAS Tuotevalikoima Mittamuunnin: SICAM T Valvontayksikkö: SICAM P850/P855 7KG9 4x analogia ulostuloja Tiedonsiirto mm IEC KG85 Tehoanalysaattori/ Sähkön laatuanalysaattori Tiedonsiirto mm. IEC61850 Laatuanalysaattori: SICAM Q80 Häiriöpiirturi/PMU: SIMEAS R/SIPROTEC 5 7KG80 Sähkönlaatuanalysaattori Keskiarvotallennus Analysointi- ja Raportointi 7KE6/7SJ8 Häiriö- ja Tapahtumatallennin Analysointi- Ohjelmisto

26 SICAM P850 ja P855 Uusi SICAM P850/P855 monitoimimittarien tuoteperhe jännitteiden virtojen, tehojen, energian ja harmonisten (40. asti) ja sähkön laadun tallentamiseen, visualisointiin ja tiedon välitykseen (mm IEC61850) Mittausarvojen prosessointi IEC mukaan (Class S Power Quality (PQ) standardi). Monitoiminen tehomittari (SICAM P850) 7KG850 X - tai Monitoiminen tehomittari ja laatuanalysaattori (SICAM P855) 7KG855 X - varustettuna lisätoiminnallisuuksilla esim. tapahtuma ja EN50160 evaluoinnilla ja 2GB massamuistilla.

27 SICAM P850 ja P855 Liitäntä 4 jännitesisääntuloa (optiona galvaanisesti erotettuna ) - Vph-N = 400 V asti (maks. 347 V at Vph) ja Vph-ph = 690 V (maks. 600 V at Vph) 3 virtasisääntuloa 5A (10 A asti jatkuva) Kommunikaatio Sarja: Modbus RTU tai IEC Ethernet: Modbus TCP ja IEC61850 Binääri ulostulot 2 itsenäisesti ohjelmoitavaa ulostuloa Universaali apusähkön syöttö VDC ja VAC (45-65 Hz) Laitetyyppi 96 mm x 96 mm x 100 mm (L x K x S) Ohjelmoitavat ledit Paikalliset merkinannot Mittaukset IEC Class S mukainen True RMS jännite ja virta 63 harmonisella / 128 näytettä per jakso Taajuus Pätöteho (class 0.2S), loisteho Q ja näennäistehot Pätö-, lois- ja näennäisenergiat Tehokeroimet Epäsymmetria Jännitteiden ja virtojen harmonisten mittaus 40. asti Vaihekulmat Raja-arvojen ylitykset Loogiset funtiot Web- Serveri Laitteen parametrointi ja online arvojen katselu Synkronointi Ulkoinen aikasynkronointi Ethernet NTP kautta Sisäinen synkronointi (mikäli ulkoista synkronointia ei ole saatavilla) Näyttö Mittaustietojen visualisointi ja parametrointi

28 SICAM P855 lisätoiminnot Sähkön laatu EN50160 (ilman välkyntää), arviointi ja raportointi Tietojen siirtoformaatit Tietojen siirtoformaatit: PQDif ja COMTRADE-muoto Evaluointi Sähkön laatu raportit (esim EN50160 mukaan), tapahtumien luokittelu, online-katselu web-selaimella Joustavat tallentimet Mittaustietojen tallennus Trendi käyrien tallennus PQ raja-arvotallentimet Häiriötallennin 2GB SD Muistikortti Sisäinen muisti Lisämittaukset Min/Max/Keskiarvo lukemat Häiriötallennus Tapahtumien tallennus, luokittelu ja tallennus, esim. kuopat, Swells ja laitehäiriöt

29 SICAM P850 / Paikallisnäyttö SICAM P 850 /P855 - Näyttö Digitaaliset arvot ja diagrammit ACG, MIN ja MAX arvot Harmoniset histogrammit / Taulukot Vaihekulmat ja vektoriesotys Tapahtumalista 4 kpl käyttäjän määrittämiä näyttöjä Digitaaliset arvot, 2 tai 4 lukemaa Pylväsdiagrammi, 2-3 arvoa Parametrointi WEB selaimella

30 SICAM P850 / Liitäntä vaihtoehdot

31 SICAM 850 / P855 Parametrointi ja visualisointi

32 SICAM 850 / P855 Online arvojen näyttö

33 SICAM 850 / P855 Online Histogrammi

34 SICAM 850 / P855 Loogiset funktiot

35 SICAM Mittaustietojen tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

36 SICAM Keskiarvot

37 SICAM Trendi tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

38 SICAM Tallennusvaihtoehdot Recording Measurands Storage interval/storage method Application Frequency 10 s (fixed in SICAM P850/P855) Measurand recorder Mains voltage level Unbalance of the mains voltage Harmonics of the mains voltage Additional data (e.g. power values, min/max values etc.) 10 min (for SICAM P850/P855: 30 s, 1 min, 10 min, 2 h) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160 Event recorder Residual voltage Vrms (1/2) and time stamp (duration) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160, classification of voltage events, e.g. CBEMA curve Trend recorder Voltage dips, Voltage interruptions Overvoltages (Swells) Vrms (1/2) Maximum voltage amplitude Vrms (1/2) and time stamp (duration) For measured value changes (in percent or absolute) and cyclic (time interval) Subsequent analysis of the power quality with any grid codes Fault recorder Voltages Currents (optional) Power (optional) Triggered by voltage events, programmable up to 3 s, 2048 sampled values each 10/ 12 periods Analyzing the causes of power quality problems

39 SICAM P850 / Tapahtumien analysointi

40 SICAM P850 / PQ Dif ja COMTRADE muodot

41 SICAM P850 / Online EN50160 Raportointi

42 SICAM P850 / Kuvaruutukaappauksia Visualisointi EN50160 Raportointi Tapahtumien analysointi Parametrointi PQ Dif ja COMTRADE tiedostomuodot

43 SICAM P850 / All in one Valvontajärjestelmä Parametrointi PQDif ja COMTRADE Export EN50160 Raportointi Visualisointi Tapahtma analyysit Otettavissa helposti käyttöön... With the addition of an Ethernet Switch, more devices can communicate via the existing network Luo yksinkertainen järjestelmä SICAM P85X mittalaitteesta, kytkimestä ja tietokoneesta, jossa selain. Toiminnallisuudet: PC+ Internet Selain Jatkuvat virta, jännite, teho ja energialukemat Raja-arvojen ylitykset Hälytysten tila ja historia Tapahtumat / Aaltomuodot EN50160 raportointi Tietojen siirto COMTRADE, PQ Dif jne Kytkin Erillinen ohjelmisto ei välttämätön, jos perusominaisuudet riittävät

44 Laajat sovellusmahdollisuudet kaikilla jännitetasoilla Järjestelmäautomaatio, SCADA, DMS, EMS IEC 61850!!! Mahdolliset sovellukset EN50160 PQ raportit Tapahtumien analyysit Kuormitusprofiilit Verkon tehonjaout Jännite, taajuus ja harmonisten profiilit Raja-arvojen ylitykset Hälytykset Jne. Suur- ja keskijänniteasemat 110KV / 20kV 20KV 20KV Keskijännite / Pienjännite Pienjännite

45 SICAM P850 / 855 Järjestelmän periaatekaavio Evaluointi - Käytönvalvontakeskus HTML Parametrointi / Visualisointi Analysointi Raportit Tallenteiden eksportointi SIGRA COMTRADE katselin Aikasynronointi NTP Serveriltä Ethernet - Modbus TCP / IEC61850 Kenttälaitetaso Sarjaliikenne: MODBUS RTU tai IEC

46 Ominaisuustaulukko Hälytys logi Harmoniset Keskiarvo, Min, Max Raja-arvojen ylitykset I/O Aikasynkronointi Sarjaliikenne Ethernet liikenne Tarkkuusluokka (IEC ) Jännitteen laadun tallennus EN50160 Evaluointi / Reportointi Aaltomuotojen tallennus / häiriötallennus Sisäinen muisti Transientit ja välkyntä SICAM P50 T MMU P850 V, I, f, P, Q, S, Energia, Vaihehulma, cos phi Tarkkuusluiokka (IEC Class 0.2S) Parametrointi / Evaluointi Web selaimella 21st P Par 2BO/ Opt Serial Modbus RTU /Profibus/T MB - - 2BO/ 4AO NTP Modbus RTU /T103 Modbus TCP/ IEC st - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / T104-40th - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / IEC P855 40th 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP/ IEC61850 Class S 2GB Q80 50th 4BO/4BI NTP/GPS/IRIGB, DCF77 - Modbus TCP Class A 2GB

47 Yhteenveto Kaikki kerättävä tieto on hyödytöntä niin kauan kuin sitä ei jatkojalosteta!! Tarvitaan kehittyneitä, tämän päivän vaatimukset täyttäviä ohjelmistoja Sähkön laadun arviointiin, raportointiin ja analysointiin riittää yksi ohjelmisto, SICAM PQS

48 SICAM PQS V7.0 / SICAM PQ Analyzer V2.0 Yksi järjestelmä kaikkeen sähkön laadun tietojen hallintaan SICAM PQ Analyzer Toimistotaso (Analysointi) Yksi työpiste koko SICAM PQS tietokannalle Nopea sähkön laadun yleiskuva Kattava dokumentointi SIGRA (opt.) Laajat vikaraportti analyysit Sähköasemataso (Varmennus) Häiriötallenteet Sähkön laatutiedot PDR tallenteet Vian paikannus Grid Code evaluointi Ajastettuh jen raporttien luonti SICAM PQS Arkisto Topologiatiedot Evaluointitulokset SICAM PQS automaatio Imoitukset & SMS kautta COMTRADE / PQ Dif Export Raporttien siirto Vikapaikkaraportit Ajastetut raportit SICAM Diamond (opt.) Evaluation via Web Prosessitaso (tallennus) SIPROTEC IEC61850 IEC Profibus FMS : Autom. COMTRADE tuonti Autom. PQ Dif tuonti : Modbus Profibus DP : Snapshot of violated operational data via SoftPLC&PDR Muut SICAM R 7KE85 Muut SICAM Q80 SICAM P855 Muut SICAM P / P850 SICAM T Muut Suojareleet Häiriötallennin PQ Tallennin Tehomittari

49 SIPROTEC5 Tyypillinen PMU laite 4 x Jännitemuuntaja 4 x Virtamuuntaja 11 I, 8 O 2 x Ethernet-moduli 1 x IEEE C37.118,1 x IEC61850 (optiona) Suuri näyttö (optiona myös pieni)

50 PMU funktioryhmä osana SIPROTEC5 tuoteperhettä

51 Järjestelmäarkkitehtuuri SIGUARD Vaihekulma tietojen käsittelijä

52 SIGUARD PDP Käyttöliittymä Järjestelmän tila - trendikäyrä Monitorointi - Online näkymä tai - Historianäkymä (valittavissa) Karttanäkymä (Google Earth pohjainen) Aikakaaviot Tapahtumalista Vektoridiagrammit

53 4. Kunnon valvonta ja koestukset

54 Omicron Koestuslaitteet

55 Omicron CMC koestuslaite ja CMControl R paneeli CMC koestuslaite varustettuna helppokäyttöisellä CMControl R ohjauspaneelilla on suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajoilla olevien katkaisijoiden testaamiseen. Täydellinen pari nopeaan pylväskatkaisijan (myös maahan asennetun) testaamiseen maastossa (kompakti generaattori tarvitaan, jos ei saatavissa). OMICRON Page 55

56 CMControl R Keskeiset ominaisuudet

57 CMControl R Keskeiset ominaisuudet CMControl R testaustyökalut:

58 CMControl R Keskeiset ominaisuudet Kannettava testauslaitteisto ilman tarvetta PC:lle Yksinkertainen ja nopea testaus innovatiivisen käyttöliittymän johdosta Suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajojen testaukseen Parantaa verkon käytettävyyttä ja lisää työn tuottavuutta Ei vaadi mittavaa koulutusta

59 CMControl R Automatisoidut koestusraportit

60 Pylväskatkaisijoiden koestus Verifiointi: R2: Lukitussignaali vastaanotettu, ei LAUKAISUA R3: LAUKAISU, laukaisukäsky lähetetty pylväskatkaisijalle R4, jälleenkytkentä vasta R4 laukaisun jälkeen ja R5 ohjataan kiinni R4: Laukaisukäsky vastaanotettu (R3), LAUKAISU (ilman vikavirtaa, KIINNIOHJAUS käsky lähetetty pylväskatkaisijalle R5 R5: KIINNI (kun signaali vastaanotettu R4:ta), vahvistus (katkaisija kiinni käsky) lähetetty R4:lle ja R3:lle.

61 5. Mittaukset

62 Impedanssimittaukset Johtojen ja kaapeleiden oikeat impedanssiarvot ovat välttämättömiä Distanssireleiden oikean toiminnan turvaamiseksi OMICRON CPC 100 Keskusyksikkö Impedanssiarvot on laskettavissa hyvinkin tarkasti nollaimpedanssia lukuunottamatta CP CU1 Sovitusyksikkö Laskelmien oikeellisuuden perustana on oikeat lähtötiedot ongelmana muuttujien paljous Nykyisin mittaukset voidaan tehdä erittäin pienikokoisilla laitteilla hyvin tehokkaasti CP GB1 Maadoitusyksikkö

63 Mittausperiaate Mittauksissa käytetään eri mittaustaajuuksia näin varmistetaan luotettavat mittaustulokset

64 Mittausten kulku Tehdään mittauskytkentä kaavion mukaisesti

65 Mittausten kulku Mittaustulokset tarkistetaan välittömästi ennen kytkentöjen purkua

66 Mittausten kulku Ja saatuja tuloksia verrataan laskettuihin arvoihin

67 Miehiä työssä Impedanssimittaukset käynnissä (Fortum Espoo 2006)

68 Yhteenveto Tuotteistamme löytyy paljon tietoa Internetistä Suojareleet: tai Automaatio: Sähkönlaatu: Katkaisijat: Koestusratkaisut:

69 Lähdeluettelo EMV Tiekartta 2020 hanke - loppuraportti. Energiamarkkinaviraston julkaisuja, Dnro 96/040/2009 /2011 Heiskanen, E., Matschoss, K., Saastamoinen, M., Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon lisäarvoon, Kuluttajatutkimus, Partanen, J., Lassila, J., Kaipia, T., Matikainen, M., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Kivikko, K., Pylvänäinen, J. ja Nurmi, V-P. Sähkönjakeluverkkoon soveltuvat toimitusvarmuuskriteerit ja niiden raja-arvot sekä sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetettavien toiminnallisten tavoitteiden kustannusvaikutukset. Tilaustutkimusraportti, KTM Partanen, J., Honkapuro, S., Kaipia, T., Lassila, J., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Strandén, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot, Tilaustutkimusraportti, Energiateollisuus ry Partanen, J., Haakana, J., Kaipia, T., Lassila, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Tutkimusraportti, TEM, 2012.

70 Kiitos! Valitse yhteistyökumppaniksi vahva Partneri

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012 KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS Ville Tiesmäki 9.10.2012 Siemensin suojauksen tuoteportfolio Generation Transmission Distribution Industry 7UM6, 7VE6 7UT6, 7SA6, 7SD5, 7SS52, 7VK6, 6MD6 7SJ6, 6MD6,

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia

Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia 2009 9.6.2009 1 AMR-mittarit ja laatumittausvaatimukset Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta (mittausasetus) Yli

Lisätiedot

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä

Lisätiedot

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT Jari Aalto, Asiantuntijapalvelut, Are Oy 5.10.2016 ARE PÄHKINÄNKUORESSA Toimipaikat 25 paikkakuntaa Suomessa Pietari,

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

IGL-Technologies Wireless solutions with IGL

IGL-Technologies Wireless solutions with IGL Perustettu joulukuussa 2009 Perustajina kolme TTY:n DI:tä Yritys on erikoistunut lyhyen kantaman verkon sovelluksiin ja -verkon hallintalaitteisiin. etolppa- myyntiversio markkinoille kevät 2011 Tekniset

Lisätiedot

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Vianilmaisufunktiot (FPI, Fault Passage Indication) Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku Katkeilevat maasulut

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Jakeluverkko myrskyn silmässä

Jakeluverkko myrskyn silmässä Jakeluverkko myrskyn silmässä Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Finlandia-talo, Helsinki Jorma Myllymäki Käyttöpalvelujohtaja Vattenfall Verkko Oy 1 J. Myllymäki 2.12.2010 Asiakas avainroolissa Asiakas Verkkoyhtiöt

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

110 kv verkon sähkönlaatu

110 kv verkon sähkönlaatu Raportti 1 (10) 110 kv verkon sähkönlaatu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteen laatu 110 kv verkossa... 2 2.1 Verkkojännitteen taajuus... 3 2.2 Jännitteen taso... 3 2.3 Jännitteen vaihtelut...

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa.

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath on DALI pohjainen turvavalaistuksen valontajärjestelmä joka tarjoaa täysin yhteensopivan

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Verenpainemittarit Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Tarkka verenpaineen mittaus ranteesta. Näytön kohteet: systolinen, diastolinen, pulssi, päivämäärä, aika Rytmihäiriöilmoitus Muistipaikkoja 60/henkilö,

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Sähköenergiatekniikka

Sähköenergiatekniikka Sähköenergiatekniikka Luento 13 Sähkön laatu Matti Lehtonen Jännitteen laatu (EN 50160 Standardi) taajuus jännitetason vaihtelut nopeat jännitemuutokset harmoniset yliaaltojännitteet epäsymmetria signaalijännitteet

Lisätiedot

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit Energian mittaus ja optimointi DIGITAALISET MONITOIMIMITTARIT JA TEHOANALYSAATTORIT taustavalaistulla LCD-näytöllä Energianjakelulaitteistojen ohjaamiseen

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Capelon ohjausjärjestelmät

Capelon ohjausjärjestelmät Capelon ohjausjärjestelmät Capelon on vuodesta 1995 kehittänyt ja markkinoinut tuotteita mittaukseen, seurantaan ja ohjaukseen Vuodesta 2006 Capelon on keskittynyt katuvalo-ohjaukseen Silux edustaa Capelonin

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

Tasasähkövoimansiirto

Tasasähkövoimansiirto TAMK Tasasähkövoimansiirto 1 () Sähkölaboratorio Jani Salmi 13.04.014 Tasasähkövoimansiirto Tavoite Työn tavoitteena on muodostaa tasasähkövoimansiirtoyhteys kahden eri sähköverkon välille. Tasasähkölinkillä

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Laitteita - Yleismittari

Laitteita - Yleismittari Laitteita - Yleismittari Yleistyökalu mittauksissa Yleensä digitaalisia Mittaustoimintoja Jännite (AC ja DC) Virta (AC ja DC) Vastus Diodi Lämpötila Transistori Kapasitanssi Induktanssi Taajuus 1 Yleismittarin

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

Varavoima maatiloilla

Varavoima maatiloilla Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus

Lisätiedot

Verkkodatalehti VISIC100SF TUNNELIANTURIT

Verkkodatalehti VISIC100SF TUNNELIANTURIT Verkkodatalehti VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi VISIC100SF Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvonta Copyright, 2011 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog sovelluksia Korroosionestojärjestelmien kaukokäyttö Katuvalo-ohjaukset Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin!

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! 11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! F200 Sarja F400 Sarja F600 Sarja Monitoimiset AC, DC sekä AC+DC TRMS -pihdit F200 Sarja F400 Sarja 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC differentiaalimittaukset

Lisätiedot

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X) Sähköpaja Kimmo Silvonen (X) Loppusyksyn 2016 ohjelma Ma 28.11. Viimeinen luento Pyydä tarvittaessa pääsyä Pajalle normiaikojen ulkopuolella! Ma 5.12. Paja on auki ainakin klo 12-18 Ti 6.12. Koulu on kiinni

Lisätiedot

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain

Lisätiedot

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin SAMURAI on SINUS Messtechnik GmbH:n uusin ohjelmisto melun ja tärinän mittauksiin ja reaaliaikaiseen analysointiin. Tiedonkeruulaitteena

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

6. Sähkön laadun mittaukset

6. Sähkön laadun mittaukset Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa

Lisätiedot

Compact NSX. Pienjännitekatkaisijat. Tuoteluettelo

Compact NSX. Pienjännitekatkaisijat. Tuoteluettelo Compact NSX Pienjännitekatkaisijat 09 Tuoteluettelo Sisällys sivu Compact NSX100 - NSX250 Rungot... 5 Suojareleet sähkönjakeluun... 6 Suojareleet generaattorisuojaukseen... 9 Suojareleet moottorilähtöihin...

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

VIBGUARD Kehittynyttä kunnonvalvontaa

VIBGUARD Kehittynyttä kunnonvalvontaa VIBGUARD Kehittynyttä kunnonvalvontaa nopea synkroninen luotettava VIBGUARD se luotettava järjestelmä Uuden sukupolven kehittynyttä kunnonvalvontaa PRÜFTECHNIK arvostaa turvallisuutta! VIB- GUARD on kunnossapidon

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

TBS2104 = Oikea kouluskooppi

TBS2104 = Oikea kouluskooppi TBS2104 = Oikea kouluskooppi Tektronix on tehnyt TBS2000:tta skooppisarjan oppilaitoskäyttöön. Sen suunnittelun lähtökohtana ei ole ollut pelkästään alahainen hinta, vaan aidon oikeasti opetustyötä tukevat

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY K001/M12/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala 5.1.2014 Mikä on kiinteistö? Täysin yksiselitteistä määritelmää ei ole Kiinteistöön kuuluu oma (tai vuokrattu) maapohja + siinä olevat rakennukset Omakotitalo on yleensä

Lisätiedot

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 Luonnos Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 2 Liittymisehtojen seurannan kehittäminen Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät hyvää sähkön toimitusvarmuutta Käytännön häiriöt

Lisätiedot

Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät

Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Energiamittarit 4 Energiamittarit KNX 7 Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat 8 Vikavirtasuojat automaattisella 10 jälleenkytkennällä Vikavirtasuojat 125A

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Agenda Taustaa Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Simuloitava malli Skenaarioiden tarkastelu Tekniset tulokset Taloudelliset

Lisätiedot

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016 Sähkövarastot t Tekes Energian varastointi -tilaisuus 24.5.2016 Julkinen 2016 siemens.fi Vahva paikallinen partneri 200 maassa Siemens globaalisti Liikevaihto 76 mrd. Henkilöstö 348 000 Saksa 11,2 mrd.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja

RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja 11.6.2015 RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja Torstai 11.6.2015, Vantaa, hotelli Flamingo Ohjelma Kahvi klo 8.30 Alustuksia (klo 9.00 11.30) Hankkeen lyhyt esittely + 1. työpajan yhteenveto (Lauri

Lisätiedot

Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa. Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013

Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa. Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 Tallenteet lukiomatematiikassa Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Meillä on RATKAISU KTS 560 / KTS 590. Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0:n avulla

Meillä on RATKAISU KTS 560 / KTS 590. Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0:n avulla Meillä on RATKAISU KTS 560 / KTS 590 Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0:n avulla Moderneinta ohjainlaitediagnoosia äärimmäiseen tehokkuuteen Uusien, kestävien kommunikaatiomoduulien KTS 560:n ja KTS

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mittaa kaikki tarvittavat suureet

Lisätiedot

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Copyright FF-Automation 2011 PROJEKTIN KUVAUS: ONGELMA: Kaatopaikan haitallisia vaikutuksia ympäristöön pyritään

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot