Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa 9.10.2012"

Transkriptio

1 Sähkön laatu, mittaus ja koestus Marko Ruotsalainen Espoossa

2 Sisältö 1. Yleistä, Säännökset ja teoreettiset taustat 2. Jakeluverkon haltijan haasteet 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot 4. Kunnon valvonta ja koestukset 5. Mittaukset

3 1. Yleistä, säännökset ja teoreettiset taustat

4 Sähkön laatu Sähkön toimituksen laatu: käyttövarmuus (SAIDI / SAIFI) Jännitteen laatu: käyttökelpoisuus (EN50160) Kaupallinen laatu: sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, esim. Informaatio asiakkaalle

5 Sähkön laatu Sähkön laadun osatekijät, et al. Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010

6 Sähkön laatu Yleinen periaate sähkön laadun kytkeytymisestä hinnoittelun valvontaan, Honkapuro 2006

7 Sähkön laatu Esimerkki sähkön toimittamiseen liittyvän asiakaspalvelun laadusta, Vantaan Energia

8 Jännitteen laadun määritelmä EN50160 mukaan U eff +10 % 100 % 6kV saakka -10 % <90%...>1% 10 ms to 1min < ±10% < ±5% < 1 % < 3 min > 3 min >110% UN < UL-L few sec. 1 μsec to few ms P lt = 1 1 % Jännitekuoppa Hitaat jännitteen muutokset Nopeat jännitteen muutokset Lyhyt katko Pitkä katko Välkyntä Ylijännite Transientt ylijännitteet Mitatut jänniteet on analysoitava jatkuvasti standarin IEC mukaan IEC standardi määrittelee jokaiselle PQ parametrille arviointikriteerit ja agretointi intervallin Jokaisen mitattavan arvon tallennus 10 min välein Yhden viikon mittaisen jakson puitteissa sähkön laatu on mitatta (Euroopassa EN50160)

9 Epälineaaristen kuormien vaikutus jännitteeseen Jännitteen laatuun vaikuttavia häiriölähteitä Nykyään sähköenergian kulutusta ohjataan laajasti taajuusmuuttajilla, hakkureilla yms elektorisilla laitteilla Kuormilla on epälineaarinen U/I luonne ja tämä johtaa siniaallosta poikkeavaan virran aaltomuotoon Virran epäpuhtaus aiheuttaa häiriöitä verkkojännitteeseen sähköverkon ominaisimpedanssin välityksellä

10 2. Jakeluverkon haltijan haasteet

11 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN MEGATRENDIT 2010-LUVULLA Sidosryhmätyöpajan ja -kyselyn tulosten perusteella Energiamarkkinavirasto on määritellyt neljä megatrendiä, jotka vaikuttavat merkittävimmin sähköverkkotoiminnan kehittymiseen Suomessa 2010-luvulla: 1. Sähköverkkojen investointitarve kasvaa 2. Sähköriippuvuus kasvaa 3. Päästötön sähkön tuotanto lisääntyy 4. Sääntely lisääntyy ja eurooppalaistuu Näiden megatrendien lisäksi verkkotoimintaan voivat osaltaan vaikuttaa myös muut kehityssuunnat tai - tapahtumat. Älykkäiden verkkojen käyttöönotto on näistä kehityssuunnista todennäköisin ja vaikutuksiltaan laaja-alaisin. Älykkäitä verkkoja voidaan hyödyntää ratkaistaessa edellä esitettyihin megatrendeihin liittyviä verkkotoiminnan haasteita. (Energiamarkkinavirasto 2009)

12 Smart Grid Visio, Regulaattorin näkökulma Regulaatio On mahdollista, että kansalliset viranomaiset tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä EU:n sisällä, jolla voi olla vaikutuksia kansallisiin päätöksiin. Tulevaisuuden skenaariot Energiamarkkinaviraston mukaan sähköverkon haltijoiden tulee keskittyä yhä enemmän ydin verkkoliiketoimintaan. Haasteet Sähköverkon haltijoihin kohdistuu kasvavia sähkön jakelun laatuun liittyviä vaatimuksia. Tavoitemalli vuoteen 2020 mennessä (Energiamarkkinavirasto, 2011)

13 Energiamarkkinaviraston valvontamallit Valvontamallien evoluutio vuoteen 2020 saakka, Energiamarkkinavirasto (2011)

14 Smart Grid Visio, Asiakkaan näkökulma Älyverkot - Road Map, Kuluttajatutkimuskeskus (2012)

15 Sähkön laatu Häiriön vakavuuden riippuvuus keskeytyksen kestoajasta ja laajuudesta, et al. Verho, 2010

16 Sähkön laatu Maksetut vakiokorvaukset, Partanen, 2012

17 Sähkön laatu Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

18 Sähkön laatu Toimitusvarmuuskriteeristöllä tarkoitetaan jakeluverkon suunnittelukriteeristöä ts. suunnittelussa käytettävää käyttövarmuuden tavoitetasoa. Ehdotetut toimitusvarmuuskriteeristön tavoitetasot city-, taajama- ja maaseutualueilla ovat (Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010): Toimitusvarmuuden tavoitetaso cityssä Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 1 tunti vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Ei lyhyitä katkoja Toimitusvarmuuden tavoitetaso taajamissa Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 3 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 10 kpl vuodessa Toimitusvarmuuden tavoitetaso maaseudulla Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 6 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 60 kpl vuodessa Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

19 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista Kotilatauspiste voidaan asentaa autotallin tai -katoksen seinälle tai omana lataustolppana parkkipaikallesi. Ulos asennettava lataustolppa on mahdollista varustaa RFID -tunnistusjärjestelmällä, jolloin vain luvan saaneet voivat käyttää lataustolppaa. Järjestelmä estää luvattoman käytön ja sen avulla voidaan tarvittaessa seurata virrankulutusta mahdollista laskutusta varten. Lataat nopeammin: koska kotilatauspiste asennetaan omalle sulakkeelle voit vähentää sähköautosi lataamisaikaa yli 60 %. Säästät aikaa ja rahaa! Lataat turvallisemmin: kotilatauspisteen ansiosta voit ladata autosi turvallisesti ja samalla käyttää kodin muita sähkölaitteita normaalisti. Lataat helpommin: Se mahdollistaa helpon lataamisen aina kun sinulle sopii - yöllä ja päivällä.

20 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista ERÄÄN SÄHKÖAUTOILIJAN KOKEMUKSIA Kiinteistön kaikki paljon sähköä kuluttavat laitteet olivat samanaikaisesti päällä: Sauna (3V), Liesi (3V), Kuivausrumpu (1V), Sähköauto sähkölämmitys jne Kahden vaiheen virta oli mitattaessa 5-6 A ja yhden vaiheen virta lähes 40A, jonka seurauksena ylikuormittuneen vaiheen 25A pääsulake laukesi OPETUS Ennen asennusta tarkistettava vaihekohtaiset kuormitukset ja aikariippuvaiset kuormituksen vaihtelut. Tarvitaan laatumittauksia. Tarvittaessa toteutettava kiinteistökohtainen kuorman ohjaus Tarvittaessa toteutettava pääsulakkeen kokoa, jos mahdollista. Vaihekuormituksen raja-arvovalvonta olisi myös helppoa toteuttaa latauslaitteen osaksi. <25A Kuormituksen valvonta

21 Yhteenveto Sitä mitä ei voi mitata ei voida parantaa! tarvitaan uusia kehittyneempiä mittausratkaisuja sähköverkkoliiketoiminnan tulevat muutokset huomioiden - Sähköverkon perusfilosofia on pysynyt lähes 120 vuotta samana - Sähkö on kulkenut yhteen suuntaan, hajautetun energiantuotannon mukaan tulo tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös uusia ennakoimattomia haasteita tarvitaan lisää mittaustietoa. Pelkkään historiatietoon perustuva trendien ennustaminen ei enää riitä. Verkon kehittämisen tueksi tarvitaan uusia kehittyneempiä menetelmiä kaikilla sähköverkkoliiketoiminnan tasoilla (tulevaisuuden ennakointi/ eri skenaariot) - Jakeluverkon haltijan suurimpia haasteita ovat nykyhetkessä tehtävät investoinnit. Ovatko nyt tehdyt ratkaisut kustannustehokkaita ottaen huomioon älyverkon tarpeet? Älykkään sähköverkon tärkeimpiä SENSOREITA tulevat olemaan: - Älykkäät sähkömittarit (laskutustiedot ja sähkön laatu) - Vaihekulman mittauslaitteet (Phasor Measurement Unit s PMU s), joita tarvitaan kaikkiin suuntiin kulkevan energian valvontaan ja hallintaan (>110kV verkot)

22 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot

23 Sähkön laatu standardit Asiakaskohtainen standardi (PJ, KJ ja SJ) EN Paikalliset Standardit Asiakkaan määrittämä Grid Code Mittaus/Tarkkuusluokka Standardi (Class A, S) IEC Harmoniset IEC Jännitteen laadun mittaus IEC Välkyntä Tuotestandardit IEC PQI: IEC (2012/13) Sähkön laadun mittalaitteille ja mittaamiselle on asetettu selkeät standardit ja säännöt!

24 IEC : Class A vs. Class S Class A This class is used where precise measurements are necessary, for example, for contractual applications that may require resolving disputes, verifying compliance with standards, etc. Any measurements of a parameter carried out with two different instruments complying with the requirements of Class A, when measuring the same signals, will produce matching results within the specified uncertainty for that parameter. Class S This class is used for statistical applications such as surveys or power quality assessment, possibly with a limited subset of parameters. Although it uses equivalent intervals of measurement as class A, the class S processing requirements are lower.

25 SIMEAS Tuotevalikoima Mittamuunnin: SICAM T Valvontayksikkö: SICAM P850/P855 7KG9 4x analogia ulostuloja Tiedonsiirto mm IEC KG85 Tehoanalysaattori/ Sähkön laatuanalysaattori Tiedonsiirto mm. IEC61850 Laatuanalysaattori: SICAM Q80 Häiriöpiirturi/PMU: SIMEAS R/SIPROTEC 5 7KG80 Sähkönlaatuanalysaattori Keskiarvotallennus Analysointi- ja Raportointi 7KE6/7SJ8 Häiriö- ja Tapahtumatallennin Analysointi- Ohjelmisto

26 SICAM P850 ja P855 Uusi SICAM P850/P855 monitoimimittarien tuoteperhe jännitteiden virtojen, tehojen, energian ja harmonisten (40. asti) ja sähkön laadun tallentamiseen, visualisointiin ja tiedon välitykseen (mm IEC61850) Mittausarvojen prosessointi IEC mukaan (Class S Power Quality (PQ) standardi). Monitoiminen tehomittari (SICAM P850) 7KG850 X - tai Monitoiminen tehomittari ja laatuanalysaattori (SICAM P855) 7KG855 X - varustettuna lisätoiminnallisuuksilla esim. tapahtuma ja EN50160 evaluoinnilla ja 2GB massamuistilla.

27 SICAM P850 ja P855 Liitäntä 4 jännitesisääntuloa (optiona galvaanisesti erotettuna ) - Vph-N = 400 V asti (maks. 347 V at Vph) ja Vph-ph = 690 V (maks. 600 V at Vph) 3 virtasisääntuloa 5A (10 A asti jatkuva) Kommunikaatio Sarja: Modbus RTU tai IEC Ethernet: Modbus TCP ja IEC61850 Binääri ulostulot 2 itsenäisesti ohjelmoitavaa ulostuloa Universaali apusähkön syöttö VDC ja VAC (45-65 Hz) Laitetyyppi 96 mm x 96 mm x 100 mm (L x K x S) Ohjelmoitavat ledit Paikalliset merkinannot Mittaukset IEC Class S mukainen True RMS jännite ja virta 63 harmonisella / 128 näytettä per jakso Taajuus Pätöteho (class 0.2S), loisteho Q ja näennäistehot Pätö-, lois- ja näennäisenergiat Tehokeroimet Epäsymmetria Jännitteiden ja virtojen harmonisten mittaus 40. asti Vaihekulmat Raja-arvojen ylitykset Loogiset funtiot Web- Serveri Laitteen parametrointi ja online arvojen katselu Synkronointi Ulkoinen aikasynkronointi Ethernet NTP kautta Sisäinen synkronointi (mikäli ulkoista synkronointia ei ole saatavilla) Näyttö Mittaustietojen visualisointi ja parametrointi

28 SICAM P855 lisätoiminnot Sähkön laatu EN50160 (ilman välkyntää), arviointi ja raportointi Tietojen siirtoformaatit Tietojen siirtoformaatit: PQDif ja COMTRADE-muoto Evaluointi Sähkön laatu raportit (esim EN50160 mukaan), tapahtumien luokittelu, online-katselu web-selaimella Joustavat tallentimet Mittaustietojen tallennus Trendi käyrien tallennus PQ raja-arvotallentimet Häiriötallennin 2GB SD Muistikortti Sisäinen muisti Lisämittaukset Min/Max/Keskiarvo lukemat Häiriötallennus Tapahtumien tallennus, luokittelu ja tallennus, esim. kuopat, Swells ja laitehäiriöt

29 SICAM P850 / Paikallisnäyttö SICAM P 850 /P855 - Näyttö Digitaaliset arvot ja diagrammit ACG, MIN ja MAX arvot Harmoniset histogrammit / Taulukot Vaihekulmat ja vektoriesotys Tapahtumalista 4 kpl käyttäjän määrittämiä näyttöjä Digitaaliset arvot, 2 tai 4 lukemaa Pylväsdiagrammi, 2-3 arvoa Parametrointi WEB selaimella

30 SICAM P850 / Liitäntä vaihtoehdot

31 SICAM 850 / P855 Parametrointi ja visualisointi

32 SICAM 850 / P855 Online arvojen näyttö

33 SICAM 850 / P855 Online Histogrammi

34 SICAM 850 / P855 Loogiset funktiot

35 SICAM Mittaustietojen tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

36 SICAM Keskiarvot

37 SICAM Trendi tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

38 SICAM Tallennusvaihtoehdot Recording Measurands Storage interval/storage method Application Frequency 10 s (fixed in SICAM P850/P855) Measurand recorder Mains voltage level Unbalance of the mains voltage Harmonics of the mains voltage Additional data (e.g. power values, min/max values etc.) 10 min (for SICAM P850/P855: 30 s, 1 min, 10 min, 2 h) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160 Event recorder Residual voltage Vrms (1/2) and time stamp (duration) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160, classification of voltage events, e.g. CBEMA curve Trend recorder Voltage dips, Voltage interruptions Overvoltages (Swells) Vrms (1/2) Maximum voltage amplitude Vrms (1/2) and time stamp (duration) For measured value changes (in percent or absolute) and cyclic (time interval) Subsequent analysis of the power quality with any grid codes Fault recorder Voltages Currents (optional) Power (optional) Triggered by voltage events, programmable up to 3 s, 2048 sampled values each 10/ 12 periods Analyzing the causes of power quality problems

39 SICAM P850 / Tapahtumien analysointi

40 SICAM P850 / PQ Dif ja COMTRADE muodot

41 SICAM P850 / Online EN50160 Raportointi

42 SICAM P850 / Kuvaruutukaappauksia Visualisointi EN50160 Raportointi Tapahtumien analysointi Parametrointi PQ Dif ja COMTRADE tiedostomuodot

43 SICAM P850 / All in one Valvontajärjestelmä Parametrointi PQDif ja COMTRADE Export EN50160 Raportointi Visualisointi Tapahtma analyysit Otettavissa helposti käyttöön... With the addition of an Ethernet Switch, more devices can communicate via the existing network Luo yksinkertainen järjestelmä SICAM P85X mittalaitteesta, kytkimestä ja tietokoneesta, jossa selain. Toiminnallisuudet: PC+ Internet Selain Jatkuvat virta, jännite, teho ja energialukemat Raja-arvojen ylitykset Hälytysten tila ja historia Tapahtumat / Aaltomuodot EN50160 raportointi Tietojen siirto COMTRADE, PQ Dif jne Kytkin Erillinen ohjelmisto ei välttämätön, jos perusominaisuudet riittävät

44 Laajat sovellusmahdollisuudet kaikilla jännitetasoilla Järjestelmäautomaatio, SCADA, DMS, EMS IEC 61850!!! Mahdolliset sovellukset EN50160 PQ raportit Tapahtumien analyysit Kuormitusprofiilit Verkon tehonjaout Jännite, taajuus ja harmonisten profiilit Raja-arvojen ylitykset Hälytykset Jne. Suur- ja keskijänniteasemat 110KV / 20kV 20KV 20KV Keskijännite / Pienjännite Pienjännite

45 SICAM P850 / 855 Järjestelmän periaatekaavio Evaluointi - Käytönvalvontakeskus HTML Parametrointi / Visualisointi Analysointi Raportit Tallenteiden eksportointi SIGRA COMTRADE katselin Aikasynronointi NTP Serveriltä Ethernet - Modbus TCP / IEC61850 Kenttälaitetaso Sarjaliikenne: MODBUS RTU tai IEC

46 Ominaisuustaulukko Hälytys logi Harmoniset Keskiarvo, Min, Max Raja-arvojen ylitykset I/O Aikasynkronointi Sarjaliikenne Ethernet liikenne Tarkkuusluokka (IEC ) Jännitteen laadun tallennus EN50160 Evaluointi / Reportointi Aaltomuotojen tallennus / häiriötallennus Sisäinen muisti Transientit ja välkyntä SICAM P50 T MMU P850 V, I, f, P, Q, S, Energia, Vaihehulma, cos phi Tarkkuusluiokka (IEC Class 0.2S) Parametrointi / Evaluointi Web selaimella 21st P Par 2BO/ Opt Serial Modbus RTU /Profibus/T MB - - 2BO/ 4AO NTP Modbus RTU /T103 Modbus TCP/ IEC st - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / T104-40th - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / IEC P855 40th 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP/ IEC61850 Class S 2GB Q80 50th 4BO/4BI NTP/GPS/IRIGB, DCF77 - Modbus TCP Class A 2GB

47 Yhteenveto Kaikki kerättävä tieto on hyödytöntä niin kauan kuin sitä ei jatkojalosteta!! Tarvitaan kehittyneitä, tämän päivän vaatimukset täyttäviä ohjelmistoja Sähkön laadun arviointiin, raportointiin ja analysointiin riittää yksi ohjelmisto, SICAM PQS

48 SICAM PQS V7.0 / SICAM PQ Analyzer V2.0 Yksi järjestelmä kaikkeen sähkön laadun tietojen hallintaan SICAM PQ Analyzer Toimistotaso (Analysointi) Yksi työpiste koko SICAM PQS tietokannalle Nopea sähkön laadun yleiskuva Kattava dokumentointi SIGRA (opt.) Laajat vikaraportti analyysit Sähköasemataso (Varmennus) Häiriötallenteet Sähkön laatutiedot PDR tallenteet Vian paikannus Grid Code evaluointi Ajastettuh jen raporttien luonti SICAM PQS Arkisto Topologiatiedot Evaluointitulokset SICAM PQS automaatio Imoitukset & SMS kautta COMTRADE / PQ Dif Export Raporttien siirto Vikapaikkaraportit Ajastetut raportit SICAM Diamond (opt.) Evaluation via Web Prosessitaso (tallennus) SIPROTEC IEC61850 IEC Profibus FMS : Autom. COMTRADE tuonti Autom. PQ Dif tuonti : Modbus Profibus DP : Snapshot of violated operational data via SoftPLC&PDR Muut SICAM R 7KE85 Muut SICAM Q80 SICAM P855 Muut SICAM P / P850 SICAM T Muut Suojareleet Häiriötallennin PQ Tallennin Tehomittari

49 SIPROTEC5 Tyypillinen PMU laite 4 x Jännitemuuntaja 4 x Virtamuuntaja 11 I, 8 O 2 x Ethernet-moduli 1 x IEEE C37.118,1 x IEC61850 (optiona) Suuri näyttö (optiona myös pieni)

50 PMU funktioryhmä osana SIPROTEC5 tuoteperhettä

51 Järjestelmäarkkitehtuuri SIGUARD Vaihekulma tietojen käsittelijä

52 SIGUARD PDP Käyttöliittymä Järjestelmän tila - trendikäyrä Monitorointi - Online näkymä tai - Historianäkymä (valittavissa) Karttanäkymä (Google Earth pohjainen) Aikakaaviot Tapahtumalista Vektoridiagrammit

53 4. Kunnon valvonta ja koestukset

54 Omicron Koestuslaitteet

55 Omicron CMC koestuslaite ja CMControl R paneeli CMC koestuslaite varustettuna helppokäyttöisellä CMControl R ohjauspaneelilla on suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajoilla olevien katkaisijoiden testaamiseen. Täydellinen pari nopeaan pylväskatkaisijan (myös maahan asennetun) testaamiseen maastossa (kompakti generaattori tarvitaan, jos ei saatavissa). OMICRON Page 55

56 CMControl R Keskeiset ominaisuudet

57 CMControl R Keskeiset ominaisuudet CMControl R testaustyökalut:

58 CMControl R Keskeiset ominaisuudet Kannettava testauslaitteisto ilman tarvetta PC:lle Yksinkertainen ja nopea testaus innovatiivisen käyttöliittymän johdosta Suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajojen testaukseen Parantaa verkon käytettävyyttä ja lisää työn tuottavuutta Ei vaadi mittavaa koulutusta

59 CMControl R Automatisoidut koestusraportit

60 Pylväskatkaisijoiden koestus Verifiointi: R2: Lukitussignaali vastaanotettu, ei LAUKAISUA R3: LAUKAISU, laukaisukäsky lähetetty pylväskatkaisijalle R4, jälleenkytkentä vasta R4 laukaisun jälkeen ja R5 ohjataan kiinni R4: Laukaisukäsky vastaanotettu (R3), LAUKAISU (ilman vikavirtaa, KIINNIOHJAUS käsky lähetetty pylväskatkaisijalle R5 R5: KIINNI (kun signaali vastaanotettu R4:ta), vahvistus (katkaisija kiinni käsky) lähetetty R4:lle ja R3:lle.

61 5. Mittaukset

62 Impedanssimittaukset Johtojen ja kaapeleiden oikeat impedanssiarvot ovat välttämättömiä Distanssireleiden oikean toiminnan turvaamiseksi OMICRON CPC 100 Keskusyksikkö Impedanssiarvot on laskettavissa hyvinkin tarkasti nollaimpedanssia lukuunottamatta CP CU1 Sovitusyksikkö Laskelmien oikeellisuuden perustana on oikeat lähtötiedot ongelmana muuttujien paljous Nykyisin mittaukset voidaan tehdä erittäin pienikokoisilla laitteilla hyvin tehokkaasti CP GB1 Maadoitusyksikkö

63 Mittausperiaate Mittauksissa käytetään eri mittaustaajuuksia näin varmistetaan luotettavat mittaustulokset

64 Mittausten kulku Tehdään mittauskytkentä kaavion mukaisesti

65 Mittausten kulku Mittaustulokset tarkistetaan välittömästi ennen kytkentöjen purkua

66 Mittausten kulku Ja saatuja tuloksia verrataan laskettuihin arvoihin

67 Miehiä työssä Impedanssimittaukset käynnissä (Fortum Espoo 2006)

68 Yhteenveto Tuotteistamme löytyy paljon tietoa Internetistä Suojareleet: tai Automaatio: Sähkönlaatu: Katkaisijat: Koestusratkaisut:

69 Lähdeluettelo EMV Tiekartta 2020 hanke - loppuraportti. Energiamarkkinaviraston julkaisuja, Dnro 96/040/2009 /2011 Heiskanen, E., Matschoss, K., Saastamoinen, M., Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon lisäarvoon, Kuluttajatutkimus, Partanen, J., Lassila, J., Kaipia, T., Matikainen, M., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Kivikko, K., Pylvänäinen, J. ja Nurmi, V-P. Sähkönjakeluverkkoon soveltuvat toimitusvarmuuskriteerit ja niiden raja-arvot sekä sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetettavien toiminnallisten tavoitteiden kustannusvaikutukset. Tilaustutkimusraportti, KTM Partanen, J., Honkapuro, S., Kaipia, T., Lassila, J., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Strandén, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot, Tilaustutkimusraportti, Energiateollisuus ry Partanen, J., Haakana, J., Kaipia, T., Lassila, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Tutkimusraportti, TEM, 2012.

70 Kiitos! Valitse yhteistyökumppaniksi vahva Partneri

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us.

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us. Vahvavirtatekniikka Kontram Oy PL 88 02201 Espoo Puh. 09 8866 4500 sahko@kontram.fi www.kontram.fi Vahvavirtatekniikka Kulmanmittaustekniikka Prosessinohjaustekniikka Ltd Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

HEIDI KROHNS SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖISSÄ KÄYTETTÄVIEN TILANNEKUVAJÄRJESTELMIEN NYKYTILA-ANALYYSI. Diplomityö

HEIDI KROHNS SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖISSÄ KÄYTETTÄVIEN TILANNEKUVAJÄRJESTELMIEN NYKYTILA-ANALYYSI. Diplomityö HEIDI KROHNS SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖISSÄ KÄYTETTÄVIEN TILANNEKUVAJÄRJESTELMIEN NYKYTILA-ANALYYSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2283 Hajautetun tuotannon hierarkkinen ohjaus ja tiedonsiirto, esimerkki tuulipuisto Palvelu X Tuotannon ennustamispalvelu O&M-palvelu TCP/IP TCP/IP Voimalatoimittaja TCP/IP

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2361 Verkkovisio 2030 Haja asutusalue KJ verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestelmä Energiamarkkinat

Lisätiedot

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Täydellinen lämpötilanmittauspaketti. Uuden konseptin Monitoimipiirturit. Nyt myös vuokraus ja käytetyt

Täydellinen lämpötilanmittauspaketti. Uuden konseptin Monitoimipiirturit. Nyt myös vuokraus ja käytetyt PROFELEC OY TUOTEUUTISET 2011 Uuden konseptin Monitoimipiirturit Sefram on kehittänyt uuden konseptin monitoimipiirturit DAS 20 ja DAS 40. Laitteet ovat akkukäyttöisiä ja toiminnoiltaan ennen näkemättömän

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuoteopas

Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkönlaadun parantamiseen Alstom Grid:n valmistamat tuotteet auttavat asiakkaitamme tehokkaampaan toimintaan säästämällä

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen. Tuotekatalogi 2013

Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen. Tuotekatalogi 2013 Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen Tuotekatalogi 2013 C2 SmartLight Oy on älykkäisiin ulkovalaistuksen ohjausratkaisuihin erikoistunut Suomalainen teknologiayritys. Yritys on perustettu 2004 ja sillä on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Tuukka Huikari Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU Jarmo Rantala Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

power Verkon äly tuo luotettavuutta

power Verkon äly tuo luotettavuutta power 1 11 ABB Oy:n asiakaslehti Verkon äly tuo luotettavuutta Juomavettä energiatehokkaasti 07 Turun Seudun Vesi luottaa ABB:n taajuusmuuttajiin Kumppanuuteen perustuva kunnossapitomalli 16 Full Service

Lisätiedot

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Kandidaatintyö 15.12.2011 Jari Miettinen 0280751 Säte N Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto PL 20, 53851 LAPPEENRANTA,

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

ASIAKASVIRTOIHIN REAGOIVA MEDIANÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

ASIAKASVIRTOIHIN REAGOIVA MEDIANÄYTTÖJÄRJESTELMÄ TIETOTEKNIIKAN OSASTO Antti Kananen ASIAKASVIRTOIHIN REAGOIVA MEDIANÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2013 Kananen A. (2013) Asiakasvirtoihin reagoiva medianäyttöjärjestelmä.

Lisätiedot

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Ari Serkkola Aalto-yliopisto Jan Nyman, Kary Främling, André Kaustell STOK - Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus, Posintra Oy Ari Serkkola,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot