Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön laatu, mittaus ja koestus. Marko Ruotsalainen Espoossa 9.10.2012"

Transkriptio

1 Sähkön laatu, mittaus ja koestus Marko Ruotsalainen Espoossa

2 Sisältö 1. Yleistä, Säännökset ja teoreettiset taustat 2. Jakeluverkon haltijan haasteet 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot 4. Kunnon valvonta ja koestukset 5. Mittaukset

3 1. Yleistä, säännökset ja teoreettiset taustat

4 Sähkön laatu Sähkön toimituksen laatu: käyttövarmuus (SAIDI / SAIFI) Jännitteen laatu: käyttökelpoisuus (EN50160) Kaupallinen laatu: sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, esim. Informaatio asiakkaalle

5 Sähkön laatu Sähkön laadun osatekijät, et al. Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010

6 Sähkön laatu Yleinen periaate sähkön laadun kytkeytymisestä hinnoittelun valvontaan, Honkapuro 2006

7 Sähkön laatu Esimerkki sähkön toimittamiseen liittyvän asiakaspalvelun laadusta, Vantaan Energia

8 Jännitteen laadun määritelmä EN50160 mukaan U eff +10 % 100 % 6kV saakka -10 % <90%...>1% 10 ms to 1min < ±10% < ±5% < 1 % < 3 min > 3 min >110% UN < UL-L few sec. 1 μsec to few ms P lt = 1 1 % Jännitekuoppa Hitaat jännitteen muutokset Nopeat jännitteen muutokset Lyhyt katko Pitkä katko Välkyntä Ylijännite Transientt ylijännitteet Mitatut jänniteet on analysoitava jatkuvasti standarin IEC mukaan IEC standardi määrittelee jokaiselle PQ parametrille arviointikriteerit ja agretointi intervallin Jokaisen mitattavan arvon tallennus 10 min välein Yhden viikon mittaisen jakson puitteissa sähkön laatu on mitatta (Euroopassa EN50160)

9 Epälineaaristen kuormien vaikutus jännitteeseen Jännitteen laatuun vaikuttavia häiriölähteitä Nykyään sähköenergian kulutusta ohjataan laajasti taajuusmuuttajilla, hakkureilla yms elektorisilla laitteilla Kuormilla on epälineaarinen U/I luonne ja tämä johtaa siniaallosta poikkeavaan virran aaltomuotoon Virran epäpuhtaus aiheuttaa häiriöitä verkkojännitteeseen sähköverkon ominaisimpedanssin välityksellä

10 2. Jakeluverkon haltijan haasteet

11 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN MEGATRENDIT 2010-LUVULLA Sidosryhmätyöpajan ja -kyselyn tulosten perusteella Energiamarkkinavirasto on määritellyt neljä megatrendiä, jotka vaikuttavat merkittävimmin sähköverkkotoiminnan kehittymiseen Suomessa 2010-luvulla: 1. Sähköverkkojen investointitarve kasvaa 2. Sähköriippuvuus kasvaa 3. Päästötön sähkön tuotanto lisääntyy 4. Sääntely lisääntyy ja eurooppalaistuu Näiden megatrendien lisäksi verkkotoimintaan voivat osaltaan vaikuttaa myös muut kehityssuunnat tai - tapahtumat. Älykkäiden verkkojen käyttöönotto on näistä kehityssuunnista todennäköisin ja vaikutuksiltaan laaja-alaisin. Älykkäitä verkkoja voidaan hyödyntää ratkaistaessa edellä esitettyihin megatrendeihin liittyviä verkkotoiminnan haasteita. (Energiamarkkinavirasto 2009)

12 Smart Grid Visio, Regulaattorin näkökulma Regulaatio On mahdollista, että kansalliset viranomaiset tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä EU:n sisällä, jolla voi olla vaikutuksia kansallisiin päätöksiin. Tulevaisuuden skenaariot Energiamarkkinaviraston mukaan sähköverkon haltijoiden tulee keskittyä yhä enemmän ydin verkkoliiketoimintaan. Haasteet Sähköverkon haltijoihin kohdistuu kasvavia sähkön jakelun laatuun liittyviä vaatimuksia. Tavoitemalli vuoteen 2020 mennessä (Energiamarkkinavirasto, 2011)

13 Energiamarkkinaviraston valvontamallit Valvontamallien evoluutio vuoteen 2020 saakka, Energiamarkkinavirasto (2011)

14 Smart Grid Visio, Asiakkaan näkökulma Älyverkot - Road Map, Kuluttajatutkimuskeskus (2012)

15 Sähkön laatu Häiriön vakavuuden riippuvuus keskeytyksen kestoajasta ja laajuudesta, et al. Verho, 2010

16 Sähkön laatu Maksetut vakiokorvaukset, Partanen, 2012

17 Sähkön laatu Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

18 Sähkön laatu Toimitusvarmuuskriteeristöllä tarkoitetaan jakeluverkon suunnittelukriteeristöä ts. suunnittelussa käytettävää käyttövarmuuden tavoitetasoa. Ehdotetut toimitusvarmuuskriteeristön tavoitetasot city-, taajama- ja maaseutualueilla ovat (Partanen, Honkapuro, Verho, Lassila, 2010): Toimitusvarmuuden tavoitetaso cityssä Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 1 tunti vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Ei lyhyitä katkoja Toimitusvarmuuden tavoitetaso taajamissa Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 3 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 10 kpl vuodessa Toimitusvarmuuden tavoitetaso maaseudulla Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 6 tuntia vuodessa Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä: Enintään 60 kpl vuodessa Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen, Lassila 2006, Partanen 2012

19 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista Kotilatauspiste voidaan asentaa autotallin tai -katoksen seinälle tai omana lataustolppana parkkipaikallesi. Ulos asennettava lataustolppa on mahdollista varustaa RFID -tunnistusjärjestelmällä, jolloin vain luvan saaneet voivat käyttää lataustolppaa. Järjestelmä estää luvattoman käytön ja sen avulla voidaan tarvittaessa seurata virrankulutusta mahdollista laskutusta varten. Lataat nopeammin: koska kotilatauspiste asennetaan omalle sulakkeelle voit vähentää sähköautosi lataamisaikaa yli 60 %. Säästät aikaa ja rahaa! Lataat turvallisemmin: kotilatauspisteen ansiosta voit ladata autosi turvallisesti ja samalla käyttää kodin muita sähkölaitteita normaalisti. Lataat helpommin: Se mahdollistaa helpon lataamisen aina kun sinulle sopii - yöllä ja päivällä.

20 Esimerkki uusien haasteiden ennakoinnista ERÄÄN SÄHKÖAUTOILIJAN KOKEMUKSIA Kiinteistön kaikki paljon sähköä kuluttavat laitteet olivat samanaikaisesti päällä: Sauna (3V), Liesi (3V), Kuivausrumpu (1V), Sähköauto sähkölämmitys jne Kahden vaiheen virta oli mitattaessa 5-6 A ja yhden vaiheen virta lähes 40A, jonka seurauksena ylikuormittuneen vaiheen 25A pääsulake laukesi OPETUS Ennen asennusta tarkistettava vaihekohtaiset kuormitukset ja aikariippuvaiset kuormituksen vaihtelut. Tarvitaan laatumittauksia. Tarvittaessa toteutettava kiinteistökohtainen kuorman ohjaus Tarvittaessa toteutettava pääsulakkeen kokoa, jos mahdollista. Vaihekuormituksen raja-arvovalvonta olisi myös helppoa toteuttaa latauslaitteen osaksi. <25A Kuormituksen valvonta

21 Yhteenveto Sitä mitä ei voi mitata ei voida parantaa! tarvitaan uusia kehittyneempiä mittausratkaisuja sähköverkkoliiketoiminnan tulevat muutokset huomioiden - Sähköverkon perusfilosofia on pysynyt lähes 120 vuotta samana - Sähkö on kulkenut yhteen suuntaan, hajautetun energiantuotannon mukaan tulo tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös uusia ennakoimattomia haasteita tarvitaan lisää mittaustietoa. Pelkkään historiatietoon perustuva trendien ennustaminen ei enää riitä. Verkon kehittämisen tueksi tarvitaan uusia kehittyneempiä menetelmiä kaikilla sähköverkkoliiketoiminnan tasoilla (tulevaisuuden ennakointi/ eri skenaariot) - Jakeluverkon haltijan suurimpia haasteita ovat nykyhetkessä tehtävät investoinnit. Ovatko nyt tehdyt ratkaisut kustannustehokkaita ottaen huomioon älyverkon tarpeet? Älykkään sähköverkon tärkeimpiä SENSOREITA tulevat olemaan: - Älykkäät sähkömittarit (laskutustiedot ja sähkön laatu) - Vaihekulman mittauslaitteet (Phasor Measurement Unit s PMU s), joita tarvitaan kaikkiin suuntiin kulkevan energian valvontaan ja hallintaan (>110kV verkot)

22 3. Sähkön laadun mittalaitteet ja ohjelmistot

23 Sähkön laatu standardit Asiakaskohtainen standardi (PJ, KJ ja SJ) EN Paikalliset Standardit Asiakkaan määrittämä Grid Code Mittaus/Tarkkuusluokka Standardi (Class A, S) IEC Harmoniset IEC Jännitteen laadun mittaus IEC Välkyntä Tuotestandardit IEC PQI: IEC (2012/13) Sähkön laadun mittalaitteille ja mittaamiselle on asetettu selkeät standardit ja säännöt!

24 IEC : Class A vs. Class S Class A This class is used where precise measurements are necessary, for example, for contractual applications that may require resolving disputes, verifying compliance with standards, etc. Any measurements of a parameter carried out with two different instruments complying with the requirements of Class A, when measuring the same signals, will produce matching results within the specified uncertainty for that parameter. Class S This class is used for statistical applications such as surveys or power quality assessment, possibly with a limited subset of parameters. Although it uses equivalent intervals of measurement as class A, the class S processing requirements are lower.

25 SIMEAS Tuotevalikoima Mittamuunnin: SICAM T Valvontayksikkö: SICAM P850/P855 7KG9 4x analogia ulostuloja Tiedonsiirto mm IEC KG85 Tehoanalysaattori/ Sähkön laatuanalysaattori Tiedonsiirto mm. IEC61850 Laatuanalysaattori: SICAM Q80 Häiriöpiirturi/PMU: SIMEAS R/SIPROTEC 5 7KG80 Sähkönlaatuanalysaattori Keskiarvotallennus Analysointi- ja Raportointi 7KE6/7SJ8 Häiriö- ja Tapahtumatallennin Analysointi- Ohjelmisto

26 SICAM P850 ja P855 Uusi SICAM P850/P855 monitoimimittarien tuoteperhe jännitteiden virtojen, tehojen, energian ja harmonisten (40. asti) ja sähkön laadun tallentamiseen, visualisointiin ja tiedon välitykseen (mm IEC61850) Mittausarvojen prosessointi IEC mukaan (Class S Power Quality (PQ) standardi). Monitoiminen tehomittari (SICAM P850) 7KG850 X - tai Monitoiminen tehomittari ja laatuanalysaattori (SICAM P855) 7KG855 X - varustettuna lisätoiminnallisuuksilla esim. tapahtuma ja EN50160 evaluoinnilla ja 2GB massamuistilla.

27 SICAM P850 ja P855 Liitäntä 4 jännitesisääntuloa (optiona galvaanisesti erotettuna ) - Vph-N = 400 V asti (maks. 347 V at Vph) ja Vph-ph = 690 V (maks. 600 V at Vph) 3 virtasisääntuloa 5A (10 A asti jatkuva) Kommunikaatio Sarja: Modbus RTU tai IEC Ethernet: Modbus TCP ja IEC61850 Binääri ulostulot 2 itsenäisesti ohjelmoitavaa ulostuloa Universaali apusähkön syöttö VDC ja VAC (45-65 Hz) Laitetyyppi 96 mm x 96 mm x 100 mm (L x K x S) Ohjelmoitavat ledit Paikalliset merkinannot Mittaukset IEC Class S mukainen True RMS jännite ja virta 63 harmonisella / 128 näytettä per jakso Taajuus Pätöteho (class 0.2S), loisteho Q ja näennäistehot Pätö-, lois- ja näennäisenergiat Tehokeroimet Epäsymmetria Jännitteiden ja virtojen harmonisten mittaus 40. asti Vaihekulmat Raja-arvojen ylitykset Loogiset funtiot Web- Serveri Laitteen parametrointi ja online arvojen katselu Synkronointi Ulkoinen aikasynkronointi Ethernet NTP kautta Sisäinen synkronointi (mikäli ulkoista synkronointia ei ole saatavilla) Näyttö Mittaustietojen visualisointi ja parametrointi

28 SICAM P855 lisätoiminnot Sähkön laatu EN50160 (ilman välkyntää), arviointi ja raportointi Tietojen siirtoformaatit Tietojen siirtoformaatit: PQDif ja COMTRADE-muoto Evaluointi Sähkön laatu raportit (esim EN50160 mukaan), tapahtumien luokittelu, online-katselu web-selaimella Joustavat tallentimet Mittaustietojen tallennus Trendi käyrien tallennus PQ raja-arvotallentimet Häiriötallennin 2GB SD Muistikortti Sisäinen muisti Lisämittaukset Min/Max/Keskiarvo lukemat Häiriötallennus Tapahtumien tallennus, luokittelu ja tallennus, esim. kuopat, Swells ja laitehäiriöt

29 SICAM P850 / Paikallisnäyttö SICAM P 850 /P855 - Näyttö Digitaaliset arvot ja diagrammit ACG, MIN ja MAX arvot Harmoniset histogrammit / Taulukot Vaihekulmat ja vektoriesotys Tapahtumalista 4 kpl käyttäjän määrittämiä näyttöjä Digitaaliset arvot, 2 tai 4 lukemaa Pylväsdiagrammi, 2-3 arvoa Parametrointi WEB selaimella

30 SICAM P850 / Liitäntä vaihtoehdot

31 SICAM 850 / P855 Parametrointi ja visualisointi

32 SICAM 850 / P855 Online arvojen näyttö

33 SICAM 850 / P855 Online Histogrammi

34 SICAM 850 / P855 Loogiset funktiot

35 SICAM Mittaustietojen tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

36 SICAM Keskiarvot

37 SICAM Trendi tallennin Taulukko Diagrammi (SIGRAPlugin) SICAM P855 tarjoaa mittaustietojen esityksen suoraan joko HTML taulukkomuodossa diagrammiesityksenä

38 SICAM Tallennusvaihtoehdot Recording Measurands Storage interval/storage method Application Frequency 10 s (fixed in SICAM P850/P855) Measurand recorder Mains voltage level Unbalance of the mains voltage Harmonics of the mains voltage Additional data (e.g. power values, min/max values etc.) 10 min (for SICAM P850/P855: 30 s, 1 min, 10 min, 2 h) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160 Event recorder Residual voltage Vrms (1/2) and time stamp (duration) Long-time monitoring of the power quality according to EN50160, classification of voltage events, e.g. CBEMA curve Trend recorder Voltage dips, Voltage interruptions Overvoltages (Swells) Vrms (1/2) Maximum voltage amplitude Vrms (1/2) and time stamp (duration) For measured value changes (in percent or absolute) and cyclic (time interval) Subsequent analysis of the power quality with any grid codes Fault recorder Voltages Currents (optional) Power (optional) Triggered by voltage events, programmable up to 3 s, 2048 sampled values each 10/ 12 periods Analyzing the causes of power quality problems

39 SICAM P850 / Tapahtumien analysointi

40 SICAM P850 / PQ Dif ja COMTRADE muodot

41 SICAM P850 / Online EN50160 Raportointi

42 SICAM P850 / Kuvaruutukaappauksia Visualisointi EN50160 Raportointi Tapahtumien analysointi Parametrointi PQ Dif ja COMTRADE tiedostomuodot

43 SICAM P850 / All in one Valvontajärjestelmä Parametrointi PQDif ja COMTRADE Export EN50160 Raportointi Visualisointi Tapahtma analyysit Otettavissa helposti käyttöön... With the addition of an Ethernet Switch, more devices can communicate via the existing network Luo yksinkertainen järjestelmä SICAM P85X mittalaitteesta, kytkimestä ja tietokoneesta, jossa selain. Toiminnallisuudet: PC+ Internet Selain Jatkuvat virta, jännite, teho ja energialukemat Raja-arvojen ylitykset Hälytysten tila ja historia Tapahtumat / Aaltomuodot EN50160 raportointi Tietojen siirto COMTRADE, PQ Dif jne Kytkin Erillinen ohjelmisto ei välttämätön, jos perusominaisuudet riittävät

44 Laajat sovellusmahdollisuudet kaikilla jännitetasoilla Järjestelmäautomaatio, SCADA, DMS, EMS IEC 61850!!! Mahdolliset sovellukset EN50160 PQ raportit Tapahtumien analyysit Kuormitusprofiilit Verkon tehonjaout Jännite, taajuus ja harmonisten profiilit Raja-arvojen ylitykset Hälytykset Jne. Suur- ja keskijänniteasemat 110KV / 20kV 20KV 20KV Keskijännite / Pienjännite Pienjännite

45 SICAM P850 / 855 Järjestelmän periaatekaavio Evaluointi - Käytönvalvontakeskus HTML Parametrointi / Visualisointi Analysointi Raportit Tallenteiden eksportointi SIGRA COMTRADE katselin Aikasynronointi NTP Serveriltä Ethernet - Modbus TCP / IEC61850 Kenttälaitetaso Sarjaliikenne: MODBUS RTU tai IEC

46 Ominaisuustaulukko Hälytys logi Harmoniset Keskiarvo, Min, Max Raja-arvojen ylitykset I/O Aikasynkronointi Sarjaliikenne Ethernet liikenne Tarkkuusluokka (IEC ) Jännitteen laadun tallennus EN50160 Evaluointi / Reportointi Aaltomuotojen tallennus / häiriötallennus Sisäinen muisti Transientit ja välkyntä SICAM P50 T MMU P850 V, I, f, P, Q, S, Energia, Vaihehulma, cos phi Tarkkuusluiokka (IEC Class 0.2S) Parametrointi / Evaluointi Web selaimella 21st P Par 2BO/ Opt Serial Modbus RTU /Profibus/T MB - - 2BO/ 4AO NTP Modbus RTU /T103 Modbus TCP/ IEC st - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / T104-40th - 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP / IEC P855 40th 2BO NTP ModbusRTU /T103 Modbus TCP/ IEC61850 Class S 2GB Q80 50th 4BO/4BI NTP/GPS/IRIGB, DCF77 - Modbus TCP Class A 2GB

47 Yhteenveto Kaikki kerättävä tieto on hyödytöntä niin kauan kuin sitä ei jatkojalosteta!! Tarvitaan kehittyneitä, tämän päivän vaatimukset täyttäviä ohjelmistoja Sähkön laadun arviointiin, raportointiin ja analysointiin riittää yksi ohjelmisto, SICAM PQS

48 SICAM PQS V7.0 / SICAM PQ Analyzer V2.0 Yksi järjestelmä kaikkeen sähkön laadun tietojen hallintaan SICAM PQ Analyzer Toimistotaso (Analysointi) Yksi työpiste koko SICAM PQS tietokannalle Nopea sähkön laadun yleiskuva Kattava dokumentointi SIGRA (opt.) Laajat vikaraportti analyysit Sähköasemataso (Varmennus) Häiriötallenteet Sähkön laatutiedot PDR tallenteet Vian paikannus Grid Code evaluointi Ajastettuh jen raporttien luonti SICAM PQS Arkisto Topologiatiedot Evaluointitulokset SICAM PQS automaatio Imoitukset & SMS kautta COMTRADE / PQ Dif Export Raporttien siirto Vikapaikkaraportit Ajastetut raportit SICAM Diamond (opt.) Evaluation via Web Prosessitaso (tallennus) SIPROTEC IEC61850 IEC Profibus FMS : Autom. COMTRADE tuonti Autom. PQ Dif tuonti : Modbus Profibus DP : Snapshot of violated operational data via SoftPLC&PDR Muut SICAM R 7KE85 Muut SICAM Q80 SICAM P855 Muut SICAM P / P850 SICAM T Muut Suojareleet Häiriötallennin PQ Tallennin Tehomittari

49 SIPROTEC5 Tyypillinen PMU laite 4 x Jännitemuuntaja 4 x Virtamuuntaja 11 I, 8 O 2 x Ethernet-moduli 1 x IEEE C37.118,1 x IEC61850 (optiona) Suuri näyttö (optiona myös pieni)

50 PMU funktioryhmä osana SIPROTEC5 tuoteperhettä

51 Järjestelmäarkkitehtuuri SIGUARD Vaihekulma tietojen käsittelijä

52 SIGUARD PDP Käyttöliittymä Järjestelmän tila - trendikäyrä Monitorointi - Online näkymä tai - Historianäkymä (valittavissa) Karttanäkymä (Google Earth pohjainen) Aikakaaviot Tapahtumalista Vektoridiagrammit

53 4. Kunnon valvonta ja koestukset

54 Omicron Koestuslaitteet

55 Omicron CMC koestuslaite ja CMControl R paneeli CMC koestuslaite varustettuna helppokäyttöisellä CMControl R ohjauspaneelilla on suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajoilla olevien katkaisijoiden testaamiseen. Täydellinen pari nopeaan pylväskatkaisijan (myös maahan asennetun) testaamiseen maastossa (kompakti generaattori tarvitaan, jos ei saatavissa). OMICRON Page 55

56 CMControl R Keskeiset ominaisuudet

57 CMControl R Keskeiset ominaisuudet CMControl R testaustyökalut:

58 CMControl R Keskeiset ominaisuudet Kannettava testauslaitteisto ilman tarvetta PC:lle Yksinkertainen ja nopea testaus innovatiivisen käyttöliittymän johdosta Suunniteltu erityisesti pylväskatkaisijoiden ja jakorajojen testaukseen Parantaa verkon käytettävyyttä ja lisää työn tuottavuutta Ei vaadi mittavaa koulutusta

59 CMControl R Automatisoidut koestusraportit

60 Pylväskatkaisijoiden koestus Verifiointi: R2: Lukitussignaali vastaanotettu, ei LAUKAISUA R3: LAUKAISU, laukaisukäsky lähetetty pylväskatkaisijalle R4, jälleenkytkentä vasta R4 laukaisun jälkeen ja R5 ohjataan kiinni R4: Laukaisukäsky vastaanotettu (R3), LAUKAISU (ilman vikavirtaa, KIINNIOHJAUS käsky lähetetty pylväskatkaisijalle R5 R5: KIINNI (kun signaali vastaanotettu R4:ta), vahvistus (katkaisija kiinni käsky) lähetetty R4:lle ja R3:lle.

61 5. Mittaukset

62 Impedanssimittaukset Johtojen ja kaapeleiden oikeat impedanssiarvot ovat välttämättömiä Distanssireleiden oikean toiminnan turvaamiseksi OMICRON CPC 100 Keskusyksikkö Impedanssiarvot on laskettavissa hyvinkin tarkasti nollaimpedanssia lukuunottamatta CP CU1 Sovitusyksikkö Laskelmien oikeellisuuden perustana on oikeat lähtötiedot ongelmana muuttujien paljous Nykyisin mittaukset voidaan tehdä erittäin pienikokoisilla laitteilla hyvin tehokkaasti CP GB1 Maadoitusyksikkö

63 Mittausperiaate Mittauksissa käytetään eri mittaustaajuuksia näin varmistetaan luotettavat mittaustulokset

64 Mittausten kulku Tehdään mittauskytkentä kaavion mukaisesti

65 Mittausten kulku Mittaustulokset tarkistetaan välittömästi ennen kytkentöjen purkua

66 Mittausten kulku Ja saatuja tuloksia verrataan laskettuihin arvoihin

67 Miehiä työssä Impedanssimittaukset käynnissä (Fortum Espoo 2006)

68 Yhteenveto Tuotteistamme löytyy paljon tietoa Internetistä Suojareleet: tai Automaatio: Sähkönlaatu: Katkaisijat: Koestusratkaisut:

69 Lähdeluettelo EMV Tiekartta 2020 hanke - loppuraportti. Energiamarkkinaviraston julkaisuja, Dnro 96/040/2009 /2011 Heiskanen, E., Matschoss, K., Saastamoinen, M., Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon lisäarvoon, Kuluttajatutkimus, Partanen, J., Lassila, J., Kaipia, T., Matikainen, M., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Kivikko, K., Pylvänäinen, J. ja Nurmi, V-P. Sähkönjakeluverkkoon soveltuvat toimitusvarmuuskriteerit ja niiden raja-arvot sekä sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetettavien toiminnallisten tavoitteiden kustannusvaikutukset. Tilaustutkimusraportti, KTM Partanen, J., Honkapuro, S., Kaipia, T., Lassila, J., Järventausta, P., Verho, P., Mäkinen, A., Strandén, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot, Tilaustutkimusraportti, Energiateollisuus ry Partanen, J., Haakana, J., Kaipia, T., Lassila, J., Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Tutkimusraportti, TEM, 2012.

70 Kiitos! Valitse yhteistyökumppaniksi vahva Partneri

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT Jari Aalto, Asiantuntijapalvelut, Are Oy 5.10.2016 ARE PÄHKINÄNKUORESSA Toimipaikat 25 paikkakuntaa Suomessa Pietari,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Jakeluverkko myrskyn silmässä

Jakeluverkko myrskyn silmässä Jakeluverkko myrskyn silmässä Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Finlandia-talo, Helsinki Jorma Myllymäki Käyttöpalvelujohtaja Vattenfall Verkko Oy 1 J. Myllymäki 2.12.2010 Asiakas avainroolissa Asiakas Verkkoyhtiöt

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

110 kv verkon sähkönlaatu

110 kv verkon sähkönlaatu Raportti 1 (10) 110 kv verkon sähkönlaatu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteen laatu 110 kv verkossa... 2 2.1 Verkkojännitteen taajuus... 3 2.2 Jännitteen taso... 3 2.3 Jännitteen vaihtelut...

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X) Sähköpaja Kimmo Silvonen (X) Loppusyksyn 2016 ohjelma Ma 28.11. Viimeinen luento Pyydä tarvittaessa pääsyä Pajalle normiaikojen ulkopuolella! Ma 5.12. Paja on auki ainakin klo 12-18 Ti 6.12. Koulu on kiinni

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Compact NSX. Pienjännitekatkaisijat. Tuoteluettelo

Compact NSX. Pienjännitekatkaisijat. Tuoteluettelo Compact NSX Pienjännitekatkaisijat 09 Tuoteluettelo Sisällys sivu Compact NSX100 - NSX250 Rungot... 5 Suojareleet sähkönjakeluun... 6 Suojareleet generaattorisuojaukseen... 9 Suojareleet moottorilähtöihin...

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

6. Sähkön laadun mittaukset

6. Sähkön laadun mittaukset Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016 Sähkövarastot t Tekes Energian varastointi -tilaisuus 24.5.2016 Julkinen 2016 siemens.fi Vahva paikallinen partneri 200 maassa Siemens globaalisti Liikevaihto 76 mrd. Henkilöstö 348 000 Saksa 11,2 mrd.

Lisätiedot

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Syksy talvi 2015 Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Esittelyssä uudet Flukelämpökamerat ERIKOISTARJOUS Fluke T5600/ 1000FLT paketti Fluke. Keeping your world up and running. Helppo tiedonkeruu:

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien

Lisätiedot

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mittaa kaikki tarvittavat suureet

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue Tekniset tiedot Tyyp. mittaustarkkuus ± 1,0 mm Alue 0,05 enintään 300 m X-Range Power Technology Smart Base -mittausalue Vaakasuora 360 Pystysuora 40 80 Etäisyys m 2, 5, 10 m P2P-toiminnon tyypillinen

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Automaatioratkaisu vedenottoon pohjavesikaivosta

Automaatioratkaisu vedenottoon pohjavesikaivosta Automaatioratkaisu vedenottoon pohjavesikaivosta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.05.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Jouni Tervonen, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 14.3.2016 Johdanto Tavoite yhdessä määritellä miten data-analytiikkaa voi auttaa

Lisätiedot

Signaali Tila Tyypillinen arvo. Kiinnitetty piikki - ei testitietoja saatavilla tai satunnainen digitaalinen signaali

Signaali Tila Tyypillinen arvo. Kiinnitetty piikki - ei testitietoja saatavilla tai satunnainen digitaalinen signaali Napojen puoli Johdin puoli Komponentin/virtapiirin kuvaus ECM piikki Signaali Tila Tyypillinen arvo Oskilloskoopin asetukset (Ehdotetut asetukset - Jännite/aika per jakso) Aaltomuoto Ajotietokone - E36

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausraportti Petri Kotilainen OH3MCK Mittausjärjestelmän lohkokaavio on kuvattu alla. Vastaanottoon käytettiin magneettisilmukkaantennia

Lisätiedot

Simatic S7-1511F & S7-1513F

Simatic S7-1511F & S7-1513F Turvauutuudet, 02/2015 Simatic S7-1511F & S7-1513F siemens.fi/answers Uudet turva CPU:t SIMATIC S7-1511F & S7-1513F CPU 1511F-1PN Entry-level CPU standardi- ja turvasovelluksiin keskitason suorituskykyvaatimuksilla!

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Liittymien sallittu pääsulake ja liittymisoikeus 25 A Verkko täyttää valtakunnalliset

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

TUTWSN-mittausverkon käyttö opetuksessa TTY:llä

TUTWSN-mittausverkon käyttö opetuksessa TTY:llä TUTWSN-mittausverkon käyttö opetuksessa TTY:llä TTY:n on asentanut kehittämänsä uudenlaisen automaattisen langattoman mittausverkon TTY:n kampusalueen rakennuksiin. Verkkoa käytetään opetuksessa sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

FMT aineenkoetuslaitteet

FMT aineenkoetuslaitteet FMT aineenkoetuslaitteet PC-ohjatut testaussylinterijärjestelmät MATERTEST OY PC-ohjatut servohydrauliset testaussylinterijärjestelmät 1-5000 kn Käyttösovellutukset Testaussylintereitä käytetään säätöä

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Energiaomavaraisuusilta Imatra, 07.10.2014 Janne Karppanen Sisältö Toimintaympäristön muutokset kehitystarpeita Älykkäät sähköverkot

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilyturvakeskus Turvateknologia Tarja Ilander tarja.ilander@stuk.fi 4.11.2009 3-4.11.2009 Organisaatio Luvut kuvaavat henkilöstön määrää vuoden 2008

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot