Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone"

Transkriptio

1 Aika Klo 14:00-15:30 Paikka Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 26 Kokouksen avaus 2 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 3 toteaminen 28 Pöytäkirjan tarkistajien nimeäminen 4 29 Kehitysvammaisten tilapäisen perhehoidon 5 edistäminen alueella yhteistyönä kuntien kanssa - tilannekatsaus 30 Maria-Katariinan talon toimintatilanne 6 31 vuoden 2014 toimintatavoitteet 7 ja hinnoitteluesitys 32 Kehitysvammaisten tukiyhdistysten edustajat 8 kehitysvammahuollon neuvottelukunnassa toimikaudella neuvottelukunnan kokousajat 9 vuodelle Muut asiat 10

2 Osallistujat OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä LÄSNÄ Kallinen Markku 14:00-15:30 Puheenjohtaja Haapalehto Seija 14:00-15:30 Jäsen Karppi Sonja 14:00-15:30 Jäsen Saari Leo 14:00-15:30 Jäsen Kaivosoja Matti 14:15-15:30 Kehitysvammatyön johtaja Raudasoja Seija 14:00-15:30 Ylilääkäri Häggblom Päivi 14:00-15:30 Kehitysvammatyön tulosyks.johtaja, kokouksen sihte Pelttari Olli 14:00-15:30 va osastonhoitaja POISSA Järvelä Johanna Aspvik Ulla Lahti Pentti Pihlajaharju Tarja Jäsen Tulosalueen varajohtaja tukiyhdistyksen edustaja tukiyhdistyksen edustaja Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus: /.2013 /.2013 Puheenjohtaja Markku Kallinen Sihteeri Päivi Häggblom

3 Pöytäkirjan tarkastajat: /.2013 /.2013 Leo Saari Sonja Karppi

4 Kokouksen avaus Keh 26 neuvottelukunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Keh 27 Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirjan tarkistajien nimeäminen Keh 28 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkistajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Saari ja Sonja Karppi. Pöytäkirja valmis tarkistettavaksi ke klo 13. Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitusten jälkeen pöytäkirja lähetetään kirjeitse tarkistettavaksi valituille tarkastajille.

7 Kehitysvammaisten tilapäisen perhehoidon edistäminen alueella yhteistyönä kuntien kanssa - tilannekatsaus Keh 29 Kevään 2012 kehitysvammahuollon kuntaneuvotteluissa erityisesti Kokkolan kaupungin taholta nousi esille toive, että Kehityspoliklinikan koordinoimana pyrittäisiin edistämään kehitysvammaisten tilapäistä perhehoitoa. Myös neuvottelussa Jytan kanssa sovittiin, että perhehoidon kehittäminen alueella voitaisi nostaa mahdolliseksi yhteiseksi kehittämishankkeeksi. Asian edistäminen on kirjattu tavoitteena Kiurun vuosien 2013 ja 2014 toiminta- ja laadunhallintasuunnitelmiin. Kehityspoliklinikan sosiaalityöntekijä Satu Seppelin-Kivelä on aloittanut kehittämis- ja selvitystyön, joka on samalla osa hänen lisensiaattityötään. Asiaa on käsitelty Neuvottelukunnan kokouksissa ja Päätöksessään Neuvottelukunta puolsi sitoutumista tutkimukseen /tarvekartoitukseen kehittämishankkeen kautta. Neuvottelukunta myös päätti neuvottelukunnan toimimisesta tutkimuksen ohjausryhmänä, ryhmää täydennetään asiaa käsiteltäessä Kokkolan ja Jyta-alueen virkamiehillä. Esitys: Sosiaalityöntekijä Satu Seppelin-Kivelä antaa tilannekatsauksen tekemästään työstä perhehoidon alueelliseksi edistämiseksi. Tehdyn esiselvitystyön perusteella olisi hyvä miettiä perhehoidon edistamistä alueella olemassa olevien resurssien, yhteistyömuotojen ja tiedottamisen näkökulmasta. Alustava raportti esiselvitystyöstä esitellään kokouksessa. Neuvottelukunta keskustelee asiasta ja evästää jatkotyötä. Keskustelu: Neuvottelukunta pitää tärkeänä perheiden tukemista varhaisessa vaiheessa. Perheiden jaksamista tukevien palvelutarpeiden selvityksessä on tärkeää ottaa mukaan myös kolmannen sektorin toimijat ja näiden toimesta tehdyt selvitykset. Neuvottelukunta keskusteli tutkimus- ja kehittämistyön aikatauluttamisen ja välitavoitteiden asettamisen tärkeydestä. Mitä sellaisia asioita selvitystyön

8 palautteena löytyy, johon olisi mahdollista tarttua jo nyt olemassa olevia resursseja ja toimintatapoja kehittämällä. Sosiaalityöntekijä Satu Seppelin-Kivelä jatkaa palautteiden keräämistä alan toimijoilta ja perheiltä alkuvuodesta ja esittelee palautteet neuvottelukunnan kokouksessa Palautteiden perusteella neuvottelukunnassa laaditaan palveluiden kehittämistyötä ohjaavat linjaukset.

9

10 Maria-Katariinan talon toimintatilanne Keh 30 Neljäs ryhmäkoti on aloittanut toimintansa. Kahden asukkaan sisäinen muutto toteutui ja yhden asukkaan muutto Eskoosta Tällä hetkellä pitkäaikaisia asukkaita on 10. Tilapäishoitopaikkoja on laskennallisesti 8. Esitys: Osastonhoitaja Olli Pelttari antaa tilannekatsauksen Maria-Katariinan talon toiminnasta, työntekijöiden rekrytoinnista ja koulutustilanteesta. Keskustelu: Osastonhoitaja Olli Pelttari kertoi Maria-Katariinan talon tämän hetkisestä toimintatilanteesta. Neljä ryhmäkodin toiminta on alkanut hyvin. Lisäksi uuden ryhmäkodin avaaminen on rauhoittanut tilannetta siten, että käytöshäiriöitä on ollut vähemmän myös muissa aikuisten ryhmäkodeissa. Henkilökunnan jakautuminen neljään eri ryhmäkotiin edellyttää henkilökunnalta uudenlaista toimintamallia. Aikuisten tilapäishoidon kysyntä on ollut suurta ja asiakkaiden vastaanottoa on jkv jouduttu rajaamaan ja asiakkaita laittamaan jonoon. Intervallijaksoilla olevat ovat yleensä hyvin hoidettavia ja valvottavia ja vaativat resursseja. Lasten intervallihoidon kysyntä on puolestaan ollut aikaisempaa vähäisempää ja hoidon tarve ja kysyntä painottuu vahvasti viikonloppuihin. Jatkossa kokeillaan onko mahdollista suunnitella lasten yksikön toimintaa siten, että joinakin arkipäivinä yksikkö olisi suljettu, jolloin resursseja olisi enemmän suunnattavissa viikonloppupainotteisesti. Henkilökunta on kouluttautunutta ja työohjaukset ryhmäkoteihin on järjestetty. Uuden ryhmäkodin avautumisen myötä tulee vakinaistettavaksi kolme pitkäaikaista sijaista.

11 Neuvottelukunta merkitsee saamansa selonteon tiedoksi ja kiittää henkilökuntaa joustavasta asennoitumisesta muuttuneisiin työtilanteisiin.

12 vuoden 2014 toimintatavoitteet ja hinnoitteluesitys Keh 31 Esitys: Tulosyksikköjohtaja Päivi Häggblom esittelee vuoden 2014 kehitysvammahuollon toimintatavoitteet sekä hinnoitteluesityksen. Hinnoittelua kustannuslaskennan näkökulmasta on käyty läpi laskentasihteeri Kaisa Rannankarin kanssa. Tässä vaiheessa Maria-Katariinan talon palveluhintoihin ei olla esittämässä muutosta, poliklinikkapalveluiden hinnastoon tulee yksi muutosesitys. Toimintatavoitteet ja hinnastoesitys liitteinä. Keskustelu: Neuvottelukunta kävi keskustelua kustannuksista. Neuvottelukunta merkitsee vuoden 2014 toimintatavoitteet ja hinnoitteluesityksen tiedoksi. Lisäksi esittää, että taloustietouden lisäämiseksi jossakin vuoden 2014 kokouksessa tuotaisiin esille vertailutietoa muiden vastaavien toimijoiden palveluiden hinnoittelusta ja kustannuslaskennasta. Neuvottelukunta kutsuu kokoukseen mukaan laskentasihteeri Kaisa Rannankarin.

13 Kehitysvammaisten tukiyhdistysten edustajat kehitysvammahuollon neuvottelukunnassa toimikaudella Keh 32 Alueen kehitysvammaisten tukiyhdistyksiä pyydetty nimeämään edustajansa kehitysvammahuollon an toimikaudelle Esitys: Kokkolan kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:n edustajana neuvottelukunnassa toimikaudella jatkaa Pentti Lahti ja Halsua-Kaustinen-Veteli Tukiyhdistys ry:n edustajana Tarja Pihlajaharju. Esityksen mukaan alueellisten tukiyhdistysten edustajina jatkavat Pentti Lahti ja Tarja Pihlajaharju. Myös Kannuksen ja Toholammin Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksillä on edelleen mahdollisuus nimetä edustajansa an.

14 neuvottelukunnan kokousajat vuodelle 2014 Keh 33 Neuvottelukunta päätti kokouksessaan , että neuvottelukunnan puheenjohtaja ja kehitysvammatyönjohtaja tuovat esityksensä vuoden 2014 kokousaikatauluista seuraavaan kokoukseen. Esitys: neuvottelukunnan kokousajat vuodelle 2014: klo Kehityspoliklinikan kokoushuone klo Auringonkukka-koti, Kannus klo Kehityspoliklinikan kokoushuone klo Joke-koti, Veteli klo Kehityspoliklinikan kokoushuone. Neuvottelukunta merkitsee kokousajat tiedoksi.

15 Muut asiat Keh 34 Sovittu alustavasti tutustumiskäynneistä neuvottelukunnan kokouksien yhteydessä klo Auringonkukka-kotiin Kannuksessa ja klo Joke-kotiin Vetelissä. Kokouksen pitäminen onnistuu Joke-kodin tiloissa, mutta Auringonkukka-kotiin tutustumiskäynnin yhteydessä kokoustilan käyttö sovittava muualta Kannuksesta. Neuvottelukunta merkitsee tutustumiskohteet ja kokouspaikat tiedoksi. Ateriapäivän hinnassa perityn työosuuden palauttaminen Maria-Katariinan talossa pitkäaikaisessa asumispalvelussa asuneilta on peritty ateriapäivän hintaa (11 /pv), johon on sisältynyt myös työnosuutta. Ateriapäivän hinta, joka sisältää ainoastaan raaka-ainekustannukset on 9,75. Neuvottelukunta esittää, että Maria-Katariinan talossa asumispalvelussa oleville henkilöille palautetaan vuoden 2013 aikana perittyjen ateriapäivien ja ainoastaan raaka-ainekustannukset sisältävien ateriapäivien erotus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Valtuustotalo, TV-studio, Espoonkatu 5, Espoon keskus

Valtuustotalo, TV-studio, Espoonkatu 5, Espoon keskus Espoon kaupunki terveyslautakunnan terveys- ja Pöytäkirja 08.03.2012 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.03.2012 torstai klo 17:00-18:30 Paikka Valtuustotalo, TV-studio, Espoonkatu 5, Espoon keskus Saapuvilla

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Kunnanhallitus 59 16.02.2015 Kunnanhallitus 76 02.03.2015 PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Khall 16.02.2015 59 Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Kokousaika 1.10.2014 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Baltic Queen, 5. kokouskerros, kokoustila Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 19.06.2014. Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 19.06.2014. Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 Johtokunta 19.06.2014 Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45 Paikka NordLabin neuvotteluhuone ja Lync yhteys Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai 7.10.2014 klo 10.00 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot