BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE Klo (14) BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2002 Klo 9.00 1(14) BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2001"

Transkriptio

1 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE Klo (14) BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2001 Vuosi 2001 lyhyesti BioTie solmi japanilaiseen Takeda-ryhmään kuuluvan Shimizu Pharmaceuticalin kanssa yhteistyösopimuksen BioHepariinin kehittämisestä hemodialyysiin Japanin markkinoille. EU-jäsenmaan lääketutkimuksia säätelevä viranomainen antoi puoltavan lausunnon kliinisten tutkimusten aloittamisesta Biohepariinilla. VAP-1 vasta-aineterapiaohjelman kliinisten tutkimusten I/II vaiheen ensimmäiset lääketutkimukset saatettiin päätökseen. Toisen polven VAP-1 -vasta-aineen (Huvap) tutkimusaikataulua nopeutettiin alkuperäisestä noin kuudella kuukaudella. BioTien pienimolekyylinen VAP-1 SSAO entsyymin estäjä (Vapill) osoitettiin tehokkaaksi nivelreuman eläinmalleissa. Teknologian kehittämiskeskus(tekes) myönsi 3,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta yhtiön tutkimus- ja lääkekehitysohjelmille. Patenttiriidassa Orionin kanssa odotetaan saatavan ratkaisu vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö pitää Orionin vaatimuksia perusteettomina. Liikevoitto (tappio) oli vuonna ,2 miljoonaa euroa (-6,9 miljoonaa euroa vuonna 2000). Tutkimus- ja kehityskustannukset kasvoivat 63 %. Yhtiön likvidit varat olivat ,5 miljoonaa euroa. Katsaus tilikauden toimintaan BioTie on lääkekehitysyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt tulehdustautien, tromboosin ja syövän hoitoon. Lääketutkimusta ja - kehitystä tehdään yhteistyössä akateemisten tutkimusryhmien, kliinisten tutkimusorganisaatioiden ja sopimusvalmistajien kanssa. Lääkekehitysprojektit Monoklonaalisten vasta-aineiden lääkekehitysprojekti Tilikauden aikana saatettiin päätökseen BioTien VAP-1 vastaaineterapiaohjelman kliinisten tutkimusten I/II vaiheen ensimmäiset lääketutkimukset. Tutkimuksissa selvitettiin VAP-1 tulehdusreseptorin toimintaa estävän hiiriperäisen monoklonaalisen vasta-aineen (Vapantix) turvallisuutta, siedettävyyttä ja vaikutuksia ihon nikkeliallergiaa ja haavaista paksunsuolentulehdusta sairastavilla potilailla.

2 2(14) Kaikkiaan 18 potilaalle annettiin suonensisäinen infuusio BioTien kehittämää monoklonaalista vasta-ainetta (Vapantix) annoksella 0,05-0,5 mg/kg. Tutkimusten pääpaino oli lääkkeen turvallisuuden tutkimisessa. Vakavia tai odottamattomia haittavaikutuksia ei ilmennyt ja lääke oli hyvin siedetty. Paksusuolentulehdusta sairastavilta potilailta selvitettiin lisäksi alustavasti lääkkeen vaikutusta taudin kliinisiin oireisiin. Vapantix infuusion saaneista potilaista neljällä yhdeksästä oli kliinisesti oireileva tauti välittömästi ennen lääkkeen antoa. Yhden kuukauden seurantajakson jälkeen kaikilla näillä oireilevilla potilailla taudin kliininen tila oli parantunut. Yhtiön VAP-1 vasta-aineterapiaohjelman toisen polven lääkkeen, Huvapin tutkimusaikataulua nopeutettiin noin kuudella kuukaudella. Huvapin arvioidaan siirtyvän kliiniseen tutkimusvaiheeseen vuoden 2002 puolivälissä; aiemmin ennakoitu ajankohta oli vuoden 2002 lopussa. Huvap on BioTien VAP-1 vasta-aineterapiaohjelman toisen polven lääke. Se on humanisoitu IgG2 -vasta-aine VAP-1:tä kohtaan. VAP-1 - terapiaohjelman ensimmäisen polven lääke, Vapantix, on hiiren IgM - vasta-aine VAP-1:tä kohtaan. Sekä Huvap että Vapantix salpaavat VAP-1 tulehdusreseptorin toimintaa, mutta humanisointinsa ansiosta Huvapia voidaan annostella potilaalle toistuvasti ja erityisen vasta-ainerunkonsa ansiosta sen uskotaan olevan myös turvallisempi kuin nyt markkinoilla olevat vastaainelääkkeet. Huvap on ensisijaisesti tarkoitettu kroonisten tulehdustautien hoitoon. BioTie on kehittänyt toisen polven VAP-1 vasta-ainesalpaajansa yhteistyössä Cambridgen yliopiston, Turun yliopiston ja Boehringer Ingelheim Pharman kanssa. Huvapin lääkekehitysohjelman nopeutumisen seurauksena yhtiö on siirtänyt päätöstään Vapantixin kliinisten tutkimusten toisen vaiheen aloittamisesta vuoden 2002 puoliväliin. Silloin BioTiellä on käytettävissään tutkimustietoa Huvap -lääkemolekyylin käyttömahdollisuuksista kaikissa VAP-1 vasta-aineterapiaohjelman indikaatioissa, myös Vapantixin indikaatioissa. Pienimolekyylinen VAP-1 SSAO entsyymin estäjä (Vapill) BioTien VAP-1 SSAO entsyymin estäjän(vapill)osoitettiin olevan tehokas kahdessa eri nivelreuman eläinmallissa. Vapill vähensi tilastollisesti merkitsevästi hiirien ja rottien kokeellisen niveltulehduksen kliinisiä oireita lumehoitoa saaneeseen kontrolliryhmään verrattuna. Myös akuuttia tulehdusreaktiota mittaavissa eläinkokeissa johtoyhdisteellä oli tulehdusreaktiota estävä vaikutus.

3 3(14) Yhtiö katsoo saatujen tulosten osoittavan VAP-1 SSAO-entsyymin keskeisen roolin tulehdustaudeissa. Kuten aiemmin on raportoitu, pienimolekyylinen VAP-1 SSAOsalpaajaohjelma (Vapill) on viivästynyt 6 kuukautta, koska lääkeaineen teollisen tuotantoprosessin kehittäminen on kestänyt odotettua kauemmin. Biohepariini BioTien BioHepariinin osoitettiin eläinkokeissa olevan tehokas laskimotromboosin eli laskimotukoksen estäjä. BioHepariinin ja eläinperäisen hepariinin veritulppia estävä vaikutus perustuu samaan mekanismiin eli veren hyytymisentsyymien toiminnan estoon. Yhtiö saattoi päätökseen lääkeviranomaisten edellyttämät BioHepariinin turvallisuutta selvittävät eläinkokeet suunnitellusti vuoden 2001 aikana. EU-jäsenmaan lääketutkimuksia säätelevä viranomainen antoi puoltavan lausunnon kliinisten tutkimusten aloittamisesta Biohepariinilla. BioHepariini on tarkoitettu tromboosien eli veritulppien estoon. BioHepariini edustaa uudenlaista sokerirakenteista lääkemolekyyliä, joka on tuotettu yhtiön patentoiman BALP (Biologisesti Aktiiviset Lineaariset Polysakkaridit) teknologian avulla. Alfa2 -integriinisalpaaja Alfa2-beeta1-integriiniin keskittyneessä laajassa tutkimusohjelmassa yhteistyössä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Jyväskylän yliopiston kanssa löydettiin uusia kemiallisia alfa2-integriinisalpaajia. Uudet alfa2-salpaajat tarjoavat uusia keinoja estää verisuonivaurion aiheuttamia verisuonitukoksia. Lisäksi monet syöpäsolut käyttävät alfa2-integriiniä levitäkseen kudoksissa, joten myös tietyt syöpätaudit kuuluvat mahdollisiin kliinisiin käyttöaiheisiin. Lääketutkimusohjelma perustuu solun pinnalla ilmenevän alfa2- integriinireseptorin kolmiulotteisen rakenteen mallintamiseen ja reseptoriin sitoutuvien tunnettujen rakenteiden hyödyntämiseen kemiallisten pienimolekyylisalpaajien suunnittelussa ja synteesissä. Alfa2 -integriinisalpaajaohjelma siirtyi tammikuussa 2001 prekliiniseen vaiheeseen. Keksintötutkimus BioTien keksintötutkimus on keskittynyt yhtiön ydinosaamisen kehittämiseen ja uuden tutkimustiedon tuottamiseen keskeisimmillä tutkimusalueilla. Yhtiö on etsinyt aktiivisesti uusia, ydinosaamisalueille soveltuvia lääkekehityskohteita. VAP-1

4 4(14) terapiaohjelmassa ja BALP -teknologioissa BioTie on jatkanut toimintaa kahdessa Euroopan Yhteisön rahoittamassa tutkimuskonsortiossa (BANG ja TUNE-UP). Tutkimuskonsortioissa pyritään löytämään uusia sovelluksia BALP-yhdisteille ja SSAO-inhibiittoreille. BioTiellä on konsortioissa ensisijaiset oikeudet tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämiseen. BioHepariinin valmistusprosessiin tarvittavan C5-epimeraasientsyymin teollista tuotantoa varten entsyymiä on ilmennetty hiivasoluissa. Katsauskauden aikana BioTie on vahvistanut C5-epimeraasin ja SSAOinhibiittorien patenttisuojaa. Vuoden 2001 lopussa yhtiö solmi aiesopimuksen täysin uuden imu- ja verisuonissa esiintyvän proteiinin lisensioimiseksi lääkekehityskohteeksi. Tämän proteiinin toimintaa estävien vasta-aineiden on osoitettu estävän syöpäsolujen ja tulehdussolujen tarttumista kudoksiin. Yhteistyösopimukset BioTie solmi joulukuussa yhteistyösopimuksen japanilaiseen Takedaryhmään kuuluvan Shimizu Pharmaceuticalin kanssa. Sopimuksen mukaan BioTie kehittää Shimizun kanssa yhteistyössä hemodialyysihoitoon tarkoitetun BALP-teknologialla tuotetun biohepariinin. Kun tuote on kehitetty, Shimizu maksaa BioTielle merkittävät virstanpylväsmaksut. Sopimuksen ennakkomaksun Shimizu maksaa vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotteen markkinoille tulon jälkeen BioTie tulee lisäksi saamaan rojaltimaksuja. Yhtiö solmi huhtikuussa 2001 prosessikehitys- ja pilotmittakaavan tuotantosopimuksen Vapill-lääkeaineen tuotannosta englantilaisen Rhodia ChiRexin kanssa. Yritys on Euroopan johtavia lääkeaineiden valmistajia ja sen asiakkaina on maailman johtavia lääketehtaita. Tämän sopimuksen myötä on kaikkien BioTien lääkekehitysprojektien kliinisiin tutkimuksiin etenevien lääkeaineiden tuotantomittakaavainen valmistus varmistettu: Vapantix valmistetaan BioTien oman tuotantoprosessin kautta Huvap-lääkeaineen tuotannosta vastaa saksalainen, alallaan maailman johtava Boehringer Ingelheim Pharma Vapill-lääkeaineen tuotannosta vastaa englantilainen Rhodia ChiRex BioHepariinin tuotannosta vastaa BioTien pitkäaikainen kumppani, italialainen Inalco S.p.A. BioTie etsii jatkuvasti uusia lääkekehityskohteita pääteknologiaalueisiinsa liittyen. Tulos Liikevoitto (tappio) tilikaudella oli 10,2 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 6,9 miljoonaa euroa. BioTie on

5 5(14) strategiansa mukaisesti kasvattanut investointejaan lääkekehitysprojekteihin, keksintötutkimukseen ja organisaationsa rakentamiseen. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 11,3 miljoonaa euroa (vuonna ,0 miljoonaa euroa) ja kasvoivat siten 63 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitus Rahoitusasema säilyi hyvänä koko tilikauden ajan. Teknologian kehittämiskeskus(tekes) myönsi kesäkuussa 3,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta BioTien lääkekehitysohjelmille.myönnetyt tuotekehitysavustukset ja lainat kattoivat yhtiön tiettyjä lääkekehityskustannuksia vuoden 2000 toiselta puoliskolta tilikauden loppuun saakka. Kehitysprojektien Tekesiltä saama rahoitus vaihteli projektikohtaisesti ja kattoi prosenttia projektien kustannuksista. Tekesin kesäkuussa myöntämä rahoitus päättyi ja yhtiö on hakenut jatkorahoitusta. BioTien omavaraisuusaste oli ,9 % (vuonna ,0 %). Yhtiön likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 9,5 miljoonaa euroa (16,0 miljoonaa euroa vuonna 2000). Tilikauden lopussa yhtiöllä oli pääomalainaa 3,0 ja vieraan pääoman ehtoista lainaa 1,8 miljoonaa euroa. Konsernin rakenne Konsernin emoyhtiö on Biotie Therapies Oyj. Tilikauden aikana perustettiin tytäryhtiö Biotie International Oy, joka ei harjoittanut liiketoimintaa tilikauden aikana. Investoinnit Yhtiön investoinnit olivat tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa (vuonna ,1 miljoonaa euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä tutkimusja kehitystoiminnan laitteista. Varsinainen yhtiökokous Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Turussa Kokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 :ää muutetaan siten, että kutsu osakkeenomistajille toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 11 :ää muutettiin siten, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään

6 6(14) kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Hallituksen valtuutus osakepääoman korottamiseen Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen ja yhtiökokouksessa tehdyn lisäyksen mukaisesti antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettu valtuutus yhdessä olemassa olevien käyttämättä olevien valtuutuksien kanssa korotusten yhteismäärältä ja annettavien osakkeiden tai vaihtovelkakirjalainan nojalla vaihdettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän mukaisesti korotuksen enimmäismäärä on ,86 euroa eli osaketta. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista uusmerkintään tai vaihtovelkakirjalainaan liittyvistä seikoista ja ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia omia osakkeita. Konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole hallussaan omia osakkeita. Optio-ohjelmat Varsinainen yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti antaa yhteensä enintään kappaletta optio-oikeuksia. Optiooikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään kappaletta Biotie Therapies Oyj:n osaketta. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen määräämällä tavalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Biotie Therapies Oyj:n palveluksessa oleville avainhenkilöille, yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen määräämälle tytäryhtiölle. Optio-ohjelman nojalla annettavista optio-oikeuksista yhtiön hallituksen jäsenille voidaan antaa yhteensä enintään optio-oikeutta. Kaikki optio-oikeudet merkittiin tilikauden aikana. Merkintähinnaksi muodostui 5,6514 euroa per osake, joka oli yhtiön osakkeiden kaupankäytimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä välisenä aikana. Samassa kokouksessa päätettiin edelleen muuttaa yhtiön , ja , sekä päättämien optioohjelmien nojalla annettujen optio-oikeuksien ehtoja siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävät osakkeet saavat oikeudet osinkoon siitä lukien kun osakkeiden merkintä on rekisteröity kaupparekisterissä. Tilikauden loppuun mennessä hallitukselle vuonna 2000 myönnetyn optioohjelman optio-oikeuksien nojalla oli merkitty yhteensä

7 osaketta, jonka seurauksena osakepääomaa korotettiin 150 eurolla. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin (14) Yhtiöllä oli vuoden 2001 lopussa yhteensä liikkeeseen laskettua ja merkittyä optio-oikeutta. Optio-oikeuksia oli yhteensä 68 henkilöllä. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kymmenen osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 euroa. Optio-ohjelmien perusteella tapahtuvien osakemerkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma voi siten kohota enintään ,20 eurolla, vastaten uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta ohjelmisssa 1-4 on 2,271 ja ohjelmassa 5 on 5,6514 euroa. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne merkitään kaupparekisteriin. Jos kaikkien optio-todistusten merkintäoikeus käytetään, niiden tuoma osuus merkintöjen jälkeisestä yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on 7,4%. Hallitus Varsinainen yhtiökokous valitsi Biotie Therapies Oyj:n hallitukseen Hannu Hanhijärven, Risto Jalosen, Markku Jalkasen ja Kalevi Kurkijärven sekä uusina jäseninä Jeffrey Jonasin ja Björn Mattssonin pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Björn Mattsson. Tilintarkastajat Biotie Therapies Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin Johan Kronberg, KHT ja KHT-tilintarkastusyhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT. Henkilöstö BioTien henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana 71:een (vuoden 2000 lopussa 65). Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana oli keskimäärin 68 henkilöä (55). BioTien osakkeen kehitys Listautumisannissa 29 kesäkuuta 2000 BioTie Therapies Oyj:n osakkeen kurssi oli 6,80 euroa ja ,50 euroa. Tilikauden lopussa kurssi oli 4,05 euroa, eli 37,7 % alempi kuin vuotta aikaisemmin. Samalla ajanjaksolla HEX:n portfolio indeksi laski 22,3 %, Nasdaq biotekniikka indeksi laski 13,1 % ja NEMAX biotekniikka indeksi laski 51,4 %. BioTien osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 6,84 euroa ja alin oli 3,60 euroa. Keskikurssi oli 5,17 euroa. BioTien markkinaarvo tilikauden päättyessä oli 75 miljoonaa euroa.

8 8(14) Keskimääräinen kuukausivaihto vuonna 2001 oli osaketta. Yhteensä osakkeita vaihdettiin 6,3 miljoonan euron arvosta tilikauden aikana. BioTien osakkeen pörssierä on 100 osaketta. Pääosakkaiden omistuksessa olevien osakkeiden määrä on osaketta joka on 73,7 % osakekannasta. Oikeudenkäynti Tammikuun 4. päivänä 2000 Yhtiölle annettiin tiedoksi Orionin haastehakemus koskien eräitä Yhtiön patentteja. Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä Orion vaatii, että oikeudet VAP-1, CD-44, Syn-1, Syn-Therapi, Syn-Ecto ja Syn-Fire keksintöihin liittyviin patentteihin / patenttihakemuksiin siirretään Orionille. Edelleen Orion vaatii, että sillä on yksinoikeus käyttää em. patenteissa / patenttihakemuksissa kuvattuja keksintöjä liiketoiminnassaan. Yhtiö on huhtikuun 27. päivänä 2000 antanut käräjäoikeudelle vastineensa, jossa se kiistää kaikki Orionin vaatimukset perusteettomina. Täten tilinpäätökseen ei ole tehty kustannusvarausta oikeudenkäyntiin liittyen. Lausumassaan 29. joulukuuta 2000 Orion on lisännyt yhden patentin (VAP-1 Amine Oxidase) alkuperäisiin kannevaatimuksiinsa. Yhtiö on toukokuun 7. päivänä 2001 antanut käräjäoikeudelle vastineensa, jossa on kiistetty myös viimeksi mainittua patenttia koskeva Orionin vaatimus. Jutun valmistelu käräjäoikeudessa on päättynyt joulukuussa 2001 ja pääkäsittely alkoi 22 tammikuussa Käräjäoikeuden odotetaan antavan päätöksensä helmi-maaliskuussa Näkymät vuodelle 2002 BioHepariinin kliiniset tutkimukset käynnistyvät vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisen polven VAP-1 -vasta-aine, Huvap siirtyy kliiniseen tutkimusvaiheeseen vuoden 2002 puolivälissä. Vapill-projektin johtoyhdisteen evaluointi jatkuu. Jos evaluoinnin tulos on myönteinen, yhtiö arvioi jättävänsä kliinisten tutkimusten aloittamiseksi tarvittavan dokumentaation lääkeviranomaisten arvioitavaksi vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö jatkaa käynnissä olevia neuvotteluja tuotteiden lisensioinnista kansainvälisille lääkeyhtiöille. BioTie panostaa merkittävästi myös vuonna 2002 BALP-teknologiaan ja sen uusien sovellusalueiden kartoittamiseen. Yhtiön tuotantoyksikkö muutetaan monikäyttötilaksi uusiin kohdemolekyyleihin perustuvien vasta-ainelääkkeiden kehittämiseksi. Patenttiriidassa Orionin kanssa odotetaan saatavan ratkaisu vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimus- ja kehityskustannusten kasvu hidastuu. Yhtiö on arvioimassa strategisia vaihtoehtoja pääomatilanteensa vahvistamiseksi.

9 9(14) Hallituksen esitys osingonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vaan emoyhtiön tilikauden tulos ,66 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan.

10 10(14) TULOSLASKELMA 1000 EUR kk 12 kk Liikevaihto 0 2 Hankinnan ja valmistuksen kulut 0 0 Bruttokate 0 2 Tutkimus- ja kehityskulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (tappio) Rahoitustuotot ja kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät +/- 0 0 Voitto (tappio) ennen veroja ja Tilinpäätössiirtoja Tuloverot 0 0 Tilikauden voitto (tappio)

11 11(14) TASE 1000 EUR Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto 0 0 Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Pääomalainat Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä

12 KASSAVIRTA 12(14) EUR 12 kk 12 kk Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Pakollisten varausten muutos Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot ja -kulut Liiketoiminnan kassavirta Investointien kassavirta Investoinnit Investointien kassavirta Kassavirta ennen rahoitusta Ulkopuolinen rahoitus Pitkäaikaisten lainojen muutos Osakeanti Ulkopuolinen rahoitus Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

13 TUNNUSLUKUJA 13(14) EUR 12 kk 12 kk Liiketoiminnan kehitys Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Tutkimus- ja kehitysmenot Investoinnit Kannattavuus Liikevaihto 0 2 Liikevoitto (tappio) prosenttia liikevaihdosta, % n.a. n.a. Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä prosenttia liikevaihdosta, % n.a. n.a Voitto (tappio) ennen veroja prosenttia liikevaihdosta, % n.a. n.a Tase Rahavarat Oma pääoma Taseen loppusumma Rahoitus ja taloudellinen asema Oman pääoman tuotto, % -95,1-77,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -68,0-59,5 Omavaraisuusaste, % 43,9 80,0 Nettovelkaantumisaste, % -85,8-86,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), EUR -0,52-0,43 Oma pääoma/osake, EUR 0,29 0,81 Osinko/osake, EUR - - Osinko/tulos, % - - Efektiivinen osinkotuotto, % - - Hinta/voitto suhde (P/E-luku) - - Osakekohtainen kurssikehitys alin kurssi 3,60 5,50 ylin kurssi 6,84 8,00 keskikurssi 5,17 6, päätöskurssi 4,05 6,50

14 14(14) Osakkeen markkina-arvo milj.eur Osakevaihto vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, kpl Osuus osakkeista, % 6,6 8,1 Osakkeiden osakeantioikaistun määrän painotettu keskiarvo tilikaudella, kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, kpl Osakkeiden osakeantioikaistun määrän painotettu keskiarvo tilikaudella, laimennettu, kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, laimennettu, kpl VASTUUSITOUMUKSET 1000 EUR Leasingvastuut Pääomalainojen kertynyt korko Biotie Therapies Oyj Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Markku Jalkanen, Biotie Therapies Oyj, puh , Talousjohtaja Jari Saarinen, Biotie Therapies Oyj puh , JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

BIOTIE THERAPIES OY TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 - JOULUKUU 31, 2000

BIOTIE THERAPIES OY TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 - JOULUKUU 31, 2000 Page 1 of 34 Print this page Back to News List BIOTIE THERAPIES OY TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 - JOULUKUU 31, 2000 Published: 06.02.2001 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2001 Klo 12.00 BIOTIE THERAPIES

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2006 klo 10.00 BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 Vuosi 2005 lyhyesti BioTien Pohjois-Amerikan lisensointipartneri Somaxon Pharmaceuticals

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 KESÄKUU 30, 2005

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 KESÄKUU 30, 2005 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2005 klo 9.00 BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 KESÄKUU 30, 2005 Tammi kesäkuu 2005 lyhyesti Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Timo Veromaa.

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 SYYSKUU 30, 2005

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 SYYSKUU 30, 2005 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 klo 9.30 BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 SYYSKUU 30, 2005 Tammi syyskuu 2005 lyhyesti BioTien Pohjois-Amerikan lisensointipartneri Somaxon

Lisätiedot

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2002 Klo 9.00 1(20) BIOTIE THERAPIES, CONTRAL PHARMA JA CARBION FUUSIOITUVAT JA MUODOSTAVAT VAHVAN LÄÄKEKEHITYS- JA BIOTEKNIIKKAYHTIÖN - Biotie Therapies Oyj:n,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. The solution lies in your cells We will make your cells behave

Vuosikertomus 2000. The solution lies in your cells We will make your cells behave Vuosikertomus 2000 The solution lies in your cells We will make your cells behave S I S Ä L L Y S BioTien historia...2 Vuosi 2000 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...5 Strategia...6 7 Lääkekehitysprosessi...8

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Tietoa sijoittajille. Osakkeen perustiedot. Taloudellinen raportointi vuonna 2008. Ilmoittautuminen. Yhteystiedot:

Tietoa sijoittajille. Osakkeen perustiedot. Taloudellinen raportointi vuonna 2008. Ilmoittautuminen. Yhteystiedot: Vuosikertomus 2007 Tietoa sijoittajille Osakkeen perustiedot Listauspaikka OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy Kaupankäyntitunnus BTH1V Lista Pienet yhtiöt Toimialaluokka Terveydenhuolto (Health Care)

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00

F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00 F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00 F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Kasvu jatkui vahvana kaikilla virustentorjunnan ja hyökkäykseneston osa-alueilla (Osavuosikatsaus ja vertailuluvut

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 4

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 4 Vuosikertomus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 BioTie lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kaupalliset sopimukset 10 Tutkimus ja tuotekehitys 12 Riippuvuussairaudet 14 VAP-1tulehdustautien

Lisätiedot

Herantis Pharma Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii UB Capital Oy.

Herantis Pharma Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii UB Capital Oy. VUOSIKERTOMUS 2014 2 Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät

Lisätiedot

Biotie Therapies Vuosikertomus 2005

Biotie Therapies Vuosikertomus 2005 Biotie Therapies Vuosikertomus 2005 BioTie lyhyesti BioTien strategia BioTie on lääkekehitysyhtiö, jonka tutkimuksen ja lääkekehityksen painopistealueet ovat riippuvuussairaudet, tulehdussairaudet ja tromboosi.

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tammi-Joulukuu - Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40,0 % (14,2 miljoonaa

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 TIEDOTE ORION-YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Orion-konsernin liikevaihto vuonna 1999 kasvoi 4,9% ja oli 5 424 milj. mk (5 172 milj. mk

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

sisällysluettelo Orionin vuosikertomus 2010

sisällysluettelo Orionin vuosikertomus 2010 Tilinpäätös 2010 sisällysluettelo Tilinpäätös 2 Taloudellisia tunnuslukuja 6 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös (IFRS) 18 Konsernin laaja tuloslaskelma 19 Konsernitase 20 Laskelma konsernin

Lisätiedot