UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN"

Transkriptio

1 UUSI BUSSILIIKENNE DEN NYA BUSSTRAFIKEN

2 BUSSILIIKENNE UUDISTUU Elokuussa 2014 bussiliikenteessä tapahtuu useita muutoksia. Bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut muuttuvat koulujen alkamisviikolla maanantaina 11. elokuuta HSL:n laatima syysliikenteen aikatauluesite linjakarttoineen jaetaan sipoolaistalouksiin elokuun alussa. Lisätietoja: Heinäkuussa ja elokuun alussa ( ) bussit ajavat erillisen aikataulun mukaan. Kesäesite on jaettu sipoolaistalouksiin. Lisätietoja: > Palvelut > Liikenne. Pohjolan Liikenne ajaa lähtien useimmat Sipoon bussivuorot (HSL:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämä ostoliikenne sekä muutamia markkinaehtoisia vuoroja Etelä-Sipoon kautta). Talvella Pohjolan Liikenne ottaa useilla linjoilla käyttöön matalalattiabussit. Porvoon Liikenne, Pukkilan Liikenne ja Etelä- Suomen Linjaliikenne ajavat Helsingin ja Porvoon väliset bussivuorot Uutta Porvoontietä tai Uutta Porvoontietä ja moottoritietä. Lisäksi Porvoon Liikenne ajaa yksittäisiä bussivuoroja Sipoon kautta Kilpilahden teollisuusalueelle. ML-Charter ja Pohjolan Matka ajavat Porvoo Nikkilä Pornainen Järvenpää -reitin viikonloppuvuoroja. Liikenne Seppälä ajaa osan Pornaisten ja Järvenpään välisistä vuoroista. HSL:n matkakorttia voi jatkossakin käyttää useimmissa busseissa matkoilla Sipoossa tai Sipoosta länteen. Muita lipputuotteita voi käyttää ostoliikenteessä Sipoon ja Porvoon, Pornaisten tai Järvenpään kuntarajan ylittävillä matkoilla. Liikennöitsijöiden järjestämässä liikenteessä käyvät liikennöitsijöiden hyväksymiä lipputuotteita. HSL:n kertaliput otetaan Sipoossa käyttöön HSL-alueen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla Matkahuollon kertalipputaksa jää yhä voimaan. Nikkilän ja Helsingin välinen vuorotarjonta monipuolistuu Maanantaista perjantaihin Nikkilästä pääsee Helsingin keskustaan sekä suoraan että Keravan kautta (Helsingistä klo jälkeen ja Nikkilästä klo jälkeen vain Keravan rautatieaseman kautta). Nikkilän ja Helsingin keskustan väliset viikonloppuyhteydet muuttuvat vaihdollisiksi, jolloin vaihtopaikkana on Keravan rautatieasema (perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kulkevaa yöbussivuoroa lukuun ottamatta), mutta vuorojen määrä kasvaa huomattavasti. Osa Nikkilän ja Helsingin välisistä vuoroista kulkee Lahdenväylää ja osa Kuninkaanmäen ja Itä- Hakkilan kautta. Nikkilän ja Helsingin keskustan väliset bussit ajavat lähtien Hämeentietä pitkin Rautatientorille. Helsingin ja Keravan suunnan bussit alkavat kulkea yhtenäistä reittiä Nikkilän keskustassa. Nikkilässä useimmat bussit kulkevat Nikkilän linja-autoaseman kautta. Helsingin ja Keravan suunnan bussit sekä Porvoon, Pornaisten ja Järvenpään viikonloppuvuorot sekä Porvoosta klo 7.50 lähtevä koulupäivävuoro kiertävät Itäisen Jokipuiston kautta. Keravan suunnan bussit alkavat kulkea Nikkilän linja-autoaseman kautta. Nikkilän ja Keravan sekä Nikkilän ja Söderkullan välisten bussivuorojen määrä lisääntyy. Myös iltaisin ja viikonloppuisin kulkee busseja. Näin yhteydet Nikkilästä junaverkostoon ja Etelä-Sipoon kautta kulkeviin idän suunnan kaukobusseihin paranevat. Söderkullan reittitarjonta monipuolistuu. Uusi liityntälinja 841 alkaa kulkea Itäkeskukseen, jossa voi vaihtaa muihin busseihin tai metroon. Useat moottoritievuorot alkavat todennäköisesti kulkea Söderkullan kautta Helsingin keskustaan, useimmat Porvoo Kulloo Box Söderkulla moottoritie Viikki Pasila Kamppi -reittiä. Elokuussa myös uusi yöbussi 841N alkaa liikennöidä Rautatientorin ja Söderkullan välillä perjantai- ja lauantaiöisin. Uutta Porvoontietä Itäkeskuksen kautta Helsingin keskustaan (Kamppi) kulkee jatkossakin bussivuoroja, joiden luvat päättyvät vasta lähivuosina (bussit 840, 845, 850 ja 870). Söderkullassa bussit ajavat lähtien Söderkullantie Uusi Porvoontie -reittiä, eivätkä enää Söderkullantie Amiraalintie Uusi Porvoontie -reittiä. Söderkullassa on kaksi kääntöpaikkaa: Opintien terminaali (Söderkullan koulukeskus) ja Neiti Miilin terminaali (Sipoonlahden koulu). Muun muassa Gumbostrandiin, Eriksnäsiin, Spjutsundiin ja Kalkkirantaan ajettavien bussivuorojen määrä lisääntyy. 1

3 FÖRÄNDRINGAR I BUSSTRAFIKEN I augusti 2014 sker flera förändringar i busstrafiken. Måndagen den 11 augusti, den vecka som skolorna börjar, ändras bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller. HRT:s tidtabellsbroschyr över hösttrafiken inklusive linjekarta utdelas till hushållen i Sibbo i början av augusti. Tilläggsuppgifter: I juli och i början av augusti kör bussarna enligt en skild tidtabell ( ). En broschyr över sommartrafiken har utdelats till hushållen i Sibbo. Tilläggsuppgifter: > Service > Trafik. Från och med körs de flesta bussturerna i Sibbo av Pohjolan Liikenne (köptrafik som ordnats av HRT och NTM-centralen i Nyland samt några marknadsbaserade turer genom södra Sibbo). Under vintern tar Pohjolan Liikenne i bruk låggolvsbussar på flera linjer. Borgå Trafik, Pukkilan Liikenne och Etelä-Suomen Linjaliikenne kör bussturer längs Nya Borgåvägen eller längs Nya Borgåvägen och motorvägen mellan Helsingfors och Borgå. Härtill kör Borgå Trafik enskilda bussturer genom Sibbo till Sköldvik industriområde. ML-Charter och Pohjolan Matka kör veckoslutsturerna på rutten Borgå Nickby Borgnäs Träskända. Liikenne Seppälä kör en del av turerna mellan Borgnäs och Träskända. HRT:s resekort går i fortsättningen att använda i de flesta bussarna på resor inom Sibbo och västerut från Sibbo. Övriga biljettprodukter kan användas i köptrafiken under resor som sträcker sig över kommungränsen mellan Sibbo och Borgå, Borgnäs eller Träskända. I trafikanternas egen trafik kan de biljettprodukter användas som trafikanterna har godkänt. HRT:s enkelbiljetter tas i bruk i Sibbo På resor utanför HRT-området förblir Matkahuoltos enkelbiljettaxa i kraft. Turutbudet mellan Nickby och Helsingfors blir mångsidigare Under måndagar fredagar kan man åka såväl direkt som via Kervo till Helsingfors centrum (från Helsingfors efter kl. 20 och från Nickby kl endast via Kervo järnvägsstation). Under veckosluten förutsätter alla bussresor mellan Nickby och Helsingfors centrum tågbyte i Kervo (med undantag av nattbussturen under natten mellan fredag och lördag samt lördag och söndag), men antalet turer ökar betydligt. En del av turerna mellan Nickby och Helsingfors går längs Lahtisleden och en del via Kungsbacka och Östra Haxböle. Bussarna mellan Nickby och Helsingfors centrum kör fr.o.m längs Tavastvägen till Järnvägstorget. Bussarna mot Helsingfors och Kervo börjar köra en enhetlig rutt i Nickby centrum. I Nickby kör de flesta bussarna via busstationen. Helsingfors- och Kervobussarna, veckoslutstrafiken från Borgå, Borgnäs och Träskända samt skoldagsturen kl från Borgå kör via Östanåparken. Bussarna mot Kervo börjar gå via Nickby bussstation. Antalet bussturer mellan Nickby och Kervo samt Nickby och Söderkulla ökar. Också på kvällar och veckoslut går bussar. På detta sätt förbättras förbindelserna från Nickby till tågnätet och till de fjärrbussar som går genom södra Sibbo österut. Ruttutbudet i Söderkulla blir mångsidigare. En ny anslutande linje 841 börja trafikera till Östra centrum, där man kan byta till andra bussar eller till metron. Ett flertal motorvägsturer börjar sannolikt gå via Söderkulla till Helsingfors centrum, de flesta rutten Borgå Kullo Box Söderkulla motorvägen Vik Böle Kampen. I augusti börjar också en ny nattbuss 841N trafikera mellan Helsingfors centrum och Söderkulla under fredags- och lördagsnätterna. Längs Nya Borgåvägen via Östra centrum till Helsingfors centrum (Kampen) kör fortsättningsvis bussturer, för vilka lovet upphör först under följande år (bussarna 840, 845, 850 och 870). Från och med kör bussarna i Söderkulla rutten Söderkullavägen Nya Borgåvägen, inte längre Söderkullavägen Amiralsvägen Nya Borgåvägen. I Söderkulla finns två vändplatser: Lärdomsvägens terminal (Söderkulla skolcentrum) och Fröken Miilis terminal (Sipoonlahden koulu). Antalet bussturer utökas till bl.a. Gumbostrand, Eriksnäs, Spjutsund och Kalkstrand. 2

4 TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET KUKA PÄÄTTÄÄ? Järjestelyvastuu Sipoon bussiliikenteestä on siirtynyt liikennöitsijöiltä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle. Uuden joukkoliikennelain mukaan Uudenmaan ELY-keskus päättää toimivaltaisena viranomaisena Sipoon kunnan läpimenoliikenteen järjestämisestä. Läpimenoliikenteeseen kuuluvat Järvenpäästä, Pornaisista ja Porvoosta Sipoon kautta pääkaupunkiseudulle kulkeva bussiliikenne sekä Keravalta ja Helsingistä Kilpilahden teollisuusalueelle kulkevat bussivuorot. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä päättää toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen järjestämisestä HSL-alueella, johon kuuluvat Sipoo, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa. HSL päättää Sipoon kunnan sisäisten linjojen sekä Sipoosta pääkaupunkiseudulle ja Keravalle suuntautuvien linjojen liikennöinnistä, kuitenkin ELY-keskuksen läpimenoliikenteen järjestelyt huomioon ottaen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat hankkia ostoliikennettä tai myöntää lupia liikennöitsijöiden järjestämälle markkinaehtoiselle liikenteelle. Sipoon kunta voi antaa lausuntoja joukkoliikenteestä toimivaltaisille viranomaisille, mutta kunta ei voi järjestää joukkoliikenneyhteyksiä eikä tehdä päätöksiä niistä. LIPPUTUOTTEET Lipputuotteiden käyttömahdollisuudet muuttuvat HSL:n matkakorttia voi jatkossakin käyttää bussiliikenteessä koko HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa). Perusopetuksen oppilaat, joille on myönnetty koulukuljetus, saavat HSL:n koululaismatkakortin koulun kautta. HSL:n matkakortin lisäksi sipoolaiset voivat hankkia muun muassa Matkahuollon vuosikortin (aikuisten liput ja lastenliput), Porvoon, Pornaisten ja Järvenpään työmatkalippuja sekä liikennöitsijöiden omia lippuja. Muita lipputuotteita kuin HSL:n matkakorttia ja kertalippuja voi käyttää ostoliikenteessä lähtien Sipoon ja Järvenpään, Pornaisten tai Porvoon välisen kuntarajan ylittävillä matkoilla. Liikennöitsijöiden järjestämässä liikenteessä voi käyttää liikennöitsijöiden hyväksymiä lipputuotteita. Kertaliput HSL:n kertaliput otetaan käyttöön Sipoon sisäisillä matkoilla ja Sipoosta muulle HSLalueelle suuntautuvilla matkoilla. Esimerkiksi Sipoo Kerava-alueen sisäisessä bussiliikenteessä rahalla maksettu matka maksaa 3 euroa aikuisilta ja 1,50 euroa 7 16-vuotiailta. 0 6-vuotiaat matkustavat maksutta. HSL-alueen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla Matkahuollon kertalipputaksa jää voimaan. Kun maksaa rahalla matkansa Sipoosta Porvooseen, Pornaisiin ja Järvenpäähän, kertalipun hinta määräytyy Matkahuollon taksan mukaan. Kertalipun hinta vaihtelee matkan pituudesta riippuen (enintään 6 km: 3,30 euroa, 9 km: 3,90 euroa 25 km: 6,10 euroa jne.). Kertaliput myydään puoleen hintaan 4 11-vuotiaille. 0 3-vuotiaat matkustavat maksutta. HSL:n matkakortti HSL:n matkakortille voi ladata kautta ( päivää) tai arvoa (rahaa). Myös HSL-alueen ulkopuolella asuvat voivat hankkia HSL:n matkakortin (arvolipun hinta on sama, mutta kausilippu voi olla kalliimpi). Normaalihintaisten lippujen ohella myydään lastenlippuja 7 16-vuotiaille (0 6-vuotiaat matkustavat maksutta). Opiskelija-alennukset ym. edellyttävät alennukseen oikeuttavan matkakortin hankkimista. Lastenvaunujen kanssa liikkuva matkustaa ilmaiseksi HSL-liikenteessä, eli Sipoossa useimmissa Pohjolan Liikenteen ajamissa vuoroissa. Yhden vyöhykkeen lippu Kerava Sipoo, Espoo Kauniainen, Helsinki, Kirkkonummi tai Vantaa Kausilippu: 24,30 euroa/14 päivää + 1,39 euroa/lisäpäivä (46,50 euroa/30 päivää) Arvolippu: 1,95 euroa/matka Kertalippu: 3,00 euroa 3

5 BEHÖRIGA MYNDIGHETER VEM BESLUTER? Ansvaret för busstrafiken i Sibbo har överförts från trafikanterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Samkommunen Helsingforsregionens trafik. Enligt den nya kollektivtrafiklagen besluter NTMcentralen i Nyland som behörig myndighet om ordnandet av genomfartstrafiken genom Sibbo. Till genomfartstrafiken hör busstrafik från Träskända, Borgnäs och Borgå via Sibbo till huvudstadsregionen samt bussturer från Kervo och Helsingfors till Sköldvik industriområde. Samkommunen Helsingforsregionens trafik besluter som behörig myndighet om ordnandet av kollektivtrafiken inom HRT-området, till vilket hör Sibbo, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. HRT besluter om de interna busslinjerna i Sibbo samt om busstrafiken på busslinjerna från Sibbo till huvudstadsregionen och Kervo, dock med beaktande av NTM-centralens arrangemang beträffande genomfartstrafiken. De behöriga myndigheterna kan själva ordna köptrafik eller tillåta marknadsbaserad trafik som trafikanterna ordnar. Sibbo kommun kan ge utlåtande om kollektivtrafiken åt de behöriga myndigheterna, men kommunen kan inte ordna kollektivtrafikförbindelser eller fatta beslut om sådana. BILJETTPRODUKTER Villkoren för biljettprodukterna ändras HRT:s resekort kan också i fortsättningen användas i busstrafiken inom hela HRT-området (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda). Grundskoleelever som har beviljats skolskjuts får HRT:s skolresekort via skolan. Utöver HRT:s resekort kan sibbobor skaffa bl.a. Matkahuoltos årskort (vuxen- och barnbiljetter), Borgås, Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter samt trafikanternas egna biljetter. Andra biljettprodukter än HRT:s resekort och enkelbiljetter kan i köptrafiken användas fr.o.m på resor över kommungränsen mellan Sibbo och Träskända, Borgnäs eller Borgå. I trafikanternas egen trafik kan de biljettprodukter användas som trafikanterna har godkänt. Enkelbiljetter HRT:s enkelbiljetter tas i bruk på de interna resorna i Sibbo och på resor från Sibbo till det övriga HRT-området. Till exempel i den interna busstrafiken inom Sibbo Kervo-området kostar en resa betald med pengar 3 euro för vuxna och 1,50 euro för 7 16-åringar. 0 6-åringar reser gratis. På resor som sträcker sig utanför HRT-området förblir Matkahuoltos enkelbiljettaxa i kraft. Då resenären betalar sin resa med pengar från Sibbo till Borgå, Borgnäs och Träskända, bestäms priset på enkelbiljetten utgående från Matkahuoltos taxa. Enkelbiljettens pris varierar beroende på resans längd (högst 6 km: 3,30 euro, 9 km: 3,90 euro km; 6,10 euro osv.). Enkelbiljetter säljs till halva priset åt 4 11-åringar. 0 3-åringar reser gratis. HRT:s resekort HRT:s resekort kan laddas med perioder ( dagar) eller värde (pengar). Också personer som är bosatta utanför HRT-området kan skaffa HRT:s resekort (värdebiljettens pris är detsamma, men periodbiljetten kan vara dyrare). Utöver biljetter till normalpris säljs barnbiljetter åt 7 16-åringar (0 6- åringar reser gratis). Studeranderabatter mm. kräver att man anskaffar ett resekort i vilket rabattgruppen registreras. I HRT-trafik åker personer med barnvagn gratis, dvs. i Sibbo i de flesta av Pohjola Liikennes turer. En zons biljett Kervo Sibbo, Esbo Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt eller Vanda Periodbiljett: 24,30 euro/14 dagar + 1,39 euro per tilläggsdag (46,50 euro/30 dagar) Värdebiljett: 1,95 euro/resa Enkelbiljett: 3,00 euro Närregionsbiljett för två zoner Sibbo Kervo Vanda Esbo Grankulla Kyrkslätt Periodbiljett: 50,10 euro/14 dagar + 2,86 euro per tilläggsdag (95,80 euro/30 dagar) Värdebiljett: 3,65 euro/resa Enkelbiljett: 5,00 euro 4

6 Kahden vyöhykkeen lähiseutulippu Sipoo Kerava Vantaa Espoo Kauniainen Kirkkonummi Kausilippu: 50,10 euroa/14 päivää + 2,86 euroa/lisäpäivä (95,80 euroa/30 päivää) Arvolippu: 3,65 euroa/matka Kertalippu: 5,00 euroa Kolmen vyöhykkeen lähiseutulippu Sipoo Kerava Vantaa Helsinki Espoo Kauniainen Kirkkonummi Kausilippu: 74,50 euroa/14 päivää + 4,26 euroa/lisäpäivä (142,60 euroa/30 päivää) Arvolippu: 5,70 euroa/matka Kertalippu: 7,00 euroa Lipunmyynti Kunnan subventoimia HSL:n matkakortteja myydään Nikkilässä pääkirjastossa tiistaisin torstaisin klo ja Söderkullan kirjastossa maanantaisin klo (suljettuina ) sekä HSL:n palvelupisteissä Itäkeskuksessa, Rautatientorilla ym. Korttimaksu on 5 euroa. HSL:n matkakortin voi ladata R-kioskeissa, S-marketeissa, ja VR:n lipunmyyntipisteissä sekä muissa myyntipisteissä, joissa myydään matkakortteja myös ilman kunnan subventointia. Matkakortin voi ladata myös HSL:n automaateissa. Muita lipputuotteita kuin HSL:n matkakortti, kuten Matkahuollon vuosikortti, Porvoon, Pornaisten ja Järvenpään työmatkaliput, voi ostaa esimerkiksi Nikkilän ja Porvoon linja-autoasemilta. KYLIEN BUSSIYHTEYDET Nikkilä Helsinki Nikkilästä pääsee sekä suoraan että Keravan kautta Helsingin keskustaan, Rautatientorille. Iltaisin ja viikonloppuisin kaikki bussivuorot kulkevat Keravan rautatieaseman kautta (perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kulkevaa yöbussivuoroa lukuun ottamatta), mutta vuorojen määrä kasvaa huomattavasti. Nikkilästä voi matkustaa suoraan tai Keravan ja Söderkullan kautta Helsingin keskustaan. Maanantaista perjantaihin suorien bussivuorojen määrä pysyy suunnilleen samansuuruisena kuin aikaisemmin, mutta lähtien iltaisin (Helsingistä klo jälkeen, Nikkilästä klo jälkeen) ei enää kulje suoria yhteyksiä Nikkilän ja Helsingin keskustan välillä, vaan yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi Keravan rautatieaseman kautta. Viikonloppuisin kaikki bussivuorot kulkevat Keravan kautta. Bussivuorojen viikonlopputarjonta kasvaa, vaikkei enää kulje suoria yhteyksiä Nikkilästä Helsinkiin (perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kulkevaa yöbussivuoroa lukuun ottamatta). Bussit kulkevat Nikkilästä Lahden moottoritietä Helsinkiin. Bussit 785K 788K ajavat Kuninkaanmäen ja Itä-Hakkilan kautta Helsinkiin. Itä- Hakkilassa voi vaihtaa Vantaan sisäisiin busseihin. Helsingissä bussit kulkevat Hämeentietä Rautatientorille. Nikkilästä Keravan kautta Helsinkiin pääsee joka päivä bussilla 985 ja Keravan rautatieasemalta lähtevillä junilla. Hitaammat K- ja N-junat pysähtyvät useammalle asemalle kuin nopeammat R-, H- ja Z-junat. Nikkilästä tulevien bussien aikataulut on sovitettu yhteen Helsingin suuntaan lähtevien nopeiden R- ja H-junien aikataulujen kanssa. Nikkilästä voi matkustaa busseilla 991, 992 ja 993 Söderkullaan, jossa voi vaihtaa Helsinkiin meneviin busseihin. Bussilla 841 pääsee Söderkullasta Itäkeskukseen, josta kulkee metro Helsingin keskustaan. Bussit 840, 845, 850 ja 870 ajavat Porvoosta Uutta Porvoontietä Söderkullan ja Itäkeskuksen kautta Helsingin keskustaan. Bussit ajavat Sturenkatua ja Mannerheimintietä Kampin kaukoliikenneterminaaliin. Useat moottoritievuorot alkavat todennäköisesti kulkea Söderkullan kautta Helsingin keskustaan, useimmat Porvoo Kulloo Box Söderkulla moottoritie Viikki Pasila Kamppi -reittiä. Alustavat aikataulut: Helsinki Nikkilä, 785, 785K, 786, 786K, 787, 787A, 787K, 787AK, 788, 788K, maanantaisin perjantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.20, viimeinen vuoro klo o Rautatientorilta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.25, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: ruuhka-aikana15 20 minuuttia, muulloin minuuttia (keskipäivällä kahden tunnin tauko) o perjantaiöisin yksi vuoro Rautatientorilta klo 1.00 o lauantaiöisin yksi vuoro Rautatientorilta klo

7 Närregionsbiljett för tre zoner Sibbo Kervo Vanda Helsingfors Esbo Grankulla Kyrkslätt Periodbiljett: 74,50 euro/14 dagar + 4,26 euro per tilläggsdag (142,60 euro/30 dagar) Värdebiljett: 5,70 euro/resa Enkelbiljett: 7,00 euro Biljettförsäljning På huvudbiblioteket i Nickby säljs HRT:s resekort med kommunrabatt tisdagar torsdagar kl och i Söderkulla bibliotek måndagar kl (sommarstängt ) samt på HRT:s serviceställen i Östra centrum, vid Järnvägstorget m.m. Kortavgiften är 5 euro. HRT:s resekort kan laddas i R-kiosker, S-marketar, och på VR:s biljettförsäljningsställen med flera ställen, där kortet också kan köpas utan kommunrabatt. Resekortet kan också laddas i HRT:s automater. Andra biljettprodukter än HRT:s resekort såsom Matkahuoltos årskort, Borgås, Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter kan köpas på t.ex. bussstationerna i Nickby och Borgå. BYARNAS BUSSFÖRBINDELSER Nickby Helsingfors Från Nickby kan man resa direkt eller via Kervo till Järnvägstorget i Helsingfors centrum. Under kvällarna och veckosluten förutsätter alla bussresor tågbyte i Kervo (med undantag av nattbussturen under natten mellan fredag och lördag samt lördag och söndag), men antalet turer ökar avsevärt. Från Nickby kan man resa direkt eller via Kervo och Söderkulla till Helsingfors centrum. Under måndagar fredagar är antalet direkta bussförbindelser ungefärligen lika stort som tidigare, men från och med går inte längre direkta kvällsförbindelser (från Helsingfors efter kl , från Nickby efter kl ), utan resenärerna skall byta från buss till tåg på Kervo järnvägsstation. Under veckosluten förutsätter alla bussresor från Nickby till Helsingfors tågbyte i Kervo. Utbudet av bussturer under veckosluten ökar, fastän det inte längre går direkta förbindelser mellan Nickby och Helsingfors (med undantag av nattbussturen under natten mellan fredag och lördag samt lördag och söndag). Bussarna kör från Nickby längs Lahtis motorväg till Helsingfors. Bussarna 785K 788K kör via Kungsbacka och Östra Haxböle till Helsingfors. I Östra Haxböle kan man byta till Vandas interna bussar. I Helsingfors kör bussarna mellan Nickby och Helsingfors längs Tavastvägen till Järnvägstorget. Från Nickby kan man dagligen ta sig via Kervo till Helsingfors med buss 985. Den går till Kervo järnvägsstation, varifrån man kan åka vidare med tåg. De långsammare K- och N-tågen stannar på flera stationer än de snabbare R-, H- och Z-tågen. Bussarna från Nickby har anpassats till de snabba R- och H-tågens tidtabeller. Från Nickby kan man resa med bussarna 991, 992 och 993 till Söderkulla, där man kan byta till bussar som går till Helsingfors. Med buss 841 kan man åka från Söderkulla till Östra centrum, varifrån går metro till Helsingfors centrum. Bussarna 840, 845, 850 och 870 kör från Borgå längs Nya Borgåvägen via Söderkulla och Östra centrum till Helsingfors centrum. Bussarna kör längs Sturegatan och Mannerheimvägen till Kampens fjärrtrafikterminal. Ett flertal motorvägsturer börjar sannolikt gå via Söderkulla till Helsingfors centrum, de flesta rutten Borgå Kullo Box Söderkulla motorvägen Vik Böle Kampen. Preliminära tidtabeller: Helsingfors Nickby, 785, 785K, 786, 786K, 787,787A, 787K, 787AK, 788, 788K, måndagar fredagar o från Nickby avgår den första turen kl. 5.20, den sista kl o från Järnvägstorget avgår den första turen kl. 6.25, den sista kl o turintervall: under rusningstid minuter, övriga tider minuter (mitt på dagen två timmars paus) o under fredagsnatten avgår en tur kl från Järnvägstorget o under lördagsnatten avgår en tur kl från Järnvägstorget Nickby Tallmo Kervo, 985, 985K måndagar fredagar o från Nickby avgår den första turen kl. 5.50, den sista kl o från Kervo avgår den första turen kl. 6.20, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen, under skoltider två turer i timmen 6

8 Nikkilä Talma Kerava, 985, 985K maanantaisin perjantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.50, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.20, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa, kouluaikoina kaksi vuoroa tunnissa Nikkilä Talma Kerava, 985, lauantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.25, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.50, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Talma Kerava, 985, sunnuntaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 9.55, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.20, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: kerran tunnissa Alustavat aikataulut: Helsinki Nikkilä Savijärvi Hinthaara Porvoo, 788, 788K, maanantaisin perjantaisin o Rautatientorilta klo 6.25, 7.25, 8.00, 9.00, 12.10, 14.00, 15.00, 15.55, 16.30, 17.30, o Nikkilästä Porvooseen klo 7.10, 8.10, 9.05, 10.05, 13.15, 14.50, 15.50, 16.45, 17.20, 18.20, o Porvoosta klo 6.15, 6.50, 7.50, 10.30, 12.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Linnanpelto Pornainen Järvenpää, 988, lauantaisin o Nikkilästä Porvooseen klo 8.15, 12.15, 16.15, o Porvoosta klo 9.10, 13.10, 17.10, Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Linnanpelto Pornainen Järvenpää, 988, sunnuntaisin o Nikkilästä Porvooseen klo 16.15, o Porvoosta klo 13.10, Nikkilä Savijärvi Porvoo Nikkilän ja Porvoon välisten bussivuorojen reitti muuttuu Nikkilässä. Viikonloppuvuorot kulkevat jatkossakin Itäisen Jokipuiston kautta, mutteivät maanantai perjantai-vuorot. Nikkilästä Porvooseen pääsee busseilla 788 ja 988. Viikonloppuvuorot kulkevat Itäisen Jokipuiston kautta, mutta maanantai perjantai-vuorot eivät kulje (paitsi koulupäivisin Porvoosta klo 7.50 lähtevä aamubussi). Nikkilän keskustasta Porvooseen matkustavan kannattaisi maanantaista perjantaihin nousta bussiin (Aktia Pankin edessä olevalta) Jussaksentien pysäkiltä ja Itäisestä Jokipuistosta matkustavan Nikkiläntien ja Laaksosuontien risteyksessä, jottei hänen tarvitsisi kiertää Nikkilän linja-autoaseman kautta. Maanantaista perjantaihin kulkee bussi 788. Sen reitti on Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Helsinki. Viikonloppuisin kulkee bussi 988. Sen reitti on Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Linnanpelto Pornainen Paippinen Järvenpää (lauantaisin neljä edestakaista vuoroa ja sunnuntaisin kaksi edestakaista vuoroa). Nikkilästä Pornaisiin ja Järvenpäähän Linnanpellon ja Pohjois-Paippisten viikonloppuyhteydet Helsingin suuntaan muuttuvat vaihdollisiksi siten, että vaihtoehtoisesti voi matkustaa Järvenpään tai Nikkilän kautta (Nikkilässä voi vaihtaa Keravan suunnan bussiin ja Keravalla junaan). Paippisten ja Helsingin välille on järjestetty työmatkayhteys maanantaista perjantaihin. Nikkilästä voi matkustaa busseilla 787, 987 ja 988 Linnanpellon kautta Pornaisiin. Maanantaista perjantaihin Nikkilästä Järvenpään rautatieasemalle pääsee Paippisten kautta busseilla 786 ja 986 tai Pornaisten kautta bussilla 987. Lisäksi Pohjois-Paippisten kautta kulkee bussi 989 Järvenpään ja Pornaisten välillä. Viikonloppuisin bussi 988 ajaa Porvoosta Nikkilän, Linnanpellon ja Pornaisten kautta Järvenpään rautatieasemalle (neljä edestakaista lauantaivuoroa ja kaksi edestakaista sunnuntaivuoroa). Etelä- Paippisten kautta ei kulje viikonloppuyhteyksiä. Alustavat aikataulut: Helsinki Nikkilä Linnanpelto Pornainen, 787, 787A, 787K, 787AK, maanantaisin perjantaisin o Rautatientorilta klo 6.55, 10.10, 13.10, 15.20, 16.15, 17.00, 18.30, o Nikkilästä Pornaisiin klo 8.00, 10.55, 14.15, 16.10, 17.05, 17.50, 19.17,

9 Nickby Tallmo Kervo, 985, lördagar o från Nickby avgår den första turen kl. 6.25, den sista kl o från Kervo avgår den första turen kl. 6.50, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Nickby Tallmo Kervo, 985, söndagar o från Nickby avgår den första turen kl. 9.55, den sista turen kl o från Kervo avgår den första turen kl , den sista turen kl o turintervall: en tur i timmen Nickby Savijärvi Borgå Rutten för bussen mellan Nickby och Borgå ändras i Nickby. Veckoslutsturerna går fortsättningsvis via Östanåparken, men måndags fredagsturerna går inte via området. Från Nickby kan man åka till Borgå med bussarna 788 och 988. Veckoslutsturerna går via Östanåparken, men måndags fredagsturerna går inte via området (utom morgonbussen från Borgå kl under skoldagar). Under måndagar fredagar lönar det sig för resenärer från Nickby centrum till Borgå att stiga på bussen på Jussasvägens hållplats (framför banken Aktia) och för resenärer från Östanåparken att stiga på i korsningen mellan Nickbyvägen och Dalkärrsvägen för att inte behöva åka via Nickby busstation. Måndagar fredagar trafikerar buss 788. Dess rutt är Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Helsingfors. Under veckosluten trafikerar buss 988. Dess rutt är Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Borgby Borgnäs Paipis Träskända (lördagar fyra turer och söndagar två turer i vardera riktningen). Preliminära tidtabeller: Helsingfors Nickby Savijärvi Hindhår Borgå, 788, 788K, måndagar fredagar o från Järnvägstorget kl. 6.25, 7.25, 8.00, 9.00, 12.10, 14.00, 15.00, 15.55, 16.30, 17.30, o från Nickby till Borgå kl. 7.10, 8.10, 9.05, 10.05, 13.15, 14.50, 15.50, 16.45, 17.20, 18.20, o från Borgå kl. 6.15, 6.50, 7.50, 10.30, 12.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Borgby Borgnäs Träskända, 988, lördagar o från Nickby till Borgå kl. 8.15, 12.15, 16.15, o från Borgå kl. 9.10, 13.10, 17.10, Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Borgby Borgnäs Träskända, 988, söndagar o från Nickby till Borgå kl , o från Borgå kl , Från Nickby till Borgnäs och Träskända Veckoslutsturerna från Borgby och Norra Paipis mot Helsingfors förutsätter byte till buss eller buss och tåg. Man kan resa via Träskända eller Nickby (i Nickby byte till Kervobussen och i Kervo byte till tåg). En arbetsreseförbindelse har ordnats mellan Paipis och Helsingfors under måndagar till fredagar. Från Nickby kan man resa med bussarna 787, 987 och 988 via Borgby till Borgnäs. Under måndagar fredagar kan man resa med bussarna 786 och 986 via Paipis eller med buss 987 via Borgnäs från Nickby till Träskända järnvägsstation. Dessutom trafikerar buss 989 mellan Träskända och Borgnäs via Norra Paipis. Under veckosluten kör buss 988 från Borgå via Nickby, Borgby och Borgnäs till Träskända järnvägsstation (lördagar fyra turer och söndagar två turer i vardera riktningen). Via Södra Paipis går inte bussar under veckosluten. Preliminära tidtabeller: Helsingfors Nickby Borgby Borgnäs, 787, 787A, 787K, 787AK, måndagar fredagar o från Järnvägstorget kl. 6.55, 10.10, 13.10, 15.20, 16.15, 17.00, 18.30, o från Nickby till Borgnäs kl. 8.00, 10.55, 14.15, 16.10, 17.05, 17.50, 19.17, o från Borgnäs kl. 5.30, 6.45, 7.15, 8.30, 13.40, 14.40, o från Järnvägstorget natten mellan fredag och lördag en nattur kl (Nickby kl. 1.50) till Borgnäs o från Järnvägstorget natten mellan lördag och söndag en nattur kl (Nickby kl. 2.10) till Borgnäs Nickby Borgby Borgnäs( Norra Paipis Träskända), 987, 987B, 987BB, måndagar fredagar o från Östanåparken kl. 6.50, 8.50 och under skoldagar också kl. 9.30, 13.30, / från Borgnäs kl. 7.10, 9.15 och under skoldagar också kl o från Träskända järnvägsstation kl och under skoldagar också kl / från Borgnäs 8

10 o Pornaisista klo 5.30, 6.45, 7.15, 8.30, 13.40, 14.40, o Rautatientorilta perjantain ja lauantain välisenä yönä yövuoro klo 1.00 (Nikkilästä klo 1.50) Pornaisiin o Rautatientorilta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä yövuoro klo 1.20 (Nikkilästä klo 2.10) Pornaisiin Nikkilä Linnanpelto Pornainen( Pohjois-Paippinen Järvenpää), 987, 987B, 987BB maanantaisin perjantaisin o Itäisestä Jokipuistosta klo 6.50, 8.50 ja koulupäivinä myös klo 9.30, 13.30, / Pornaisista klo 7.10, 9.15 ja koulupäivinä myös klo 9.55 o Järvenpään rautatieasemalta klo 7.40 ja koulupäivinä myös klo 8.40 / Pornaisista klo 8.05 ja koulupäivinä myös klo 9.05 ja Helsinki Nikkilä Paippinen Järvenpää, 786, 786K maanantaisin perjantaisin o Järvenpäästä klo 6.00, 9.15 o Rautatientorilta klo / Nikkilästä klo Nikkilä Paippinen Rajakulma( Järvenpää), 986, 986B maanantaisin perjantaisin o Itäisestä Jokipuistosta klo 6.15, 7.50, ja koulupäivinä myös klo 12.10, 13.05, 14.05, o Järvenpään rautatieasemalta klo 7.10, ja koulupäivinä myös klo 8.10, Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Linnanpelto Pornainen Pohjois-Paippinen Järvenpää, 988 lauantaisin o Nikkilästä klo 9.50, 13.50, 17.50, / Pornaisista klo 10.10, 14.10, 18.10, o Järvenpään rautatieasemalta klo 7.25, 11.25, 15.25, / Pornaisista klo 7.50, 11.50, 15.50, Porvoo Hinthaara Savijärvi Nikkilä Linnanpelto Pohjois-Paippinen Pornainen Järvenpää, 988 sunnuntaisin o Nikkilästä klo 13.50, / Pornaisista klo 14.10, o Järvenpään rautatieasemalta klo 15.25, / Pornaisista klo 15.50, Pornainen Pohjois-Paippinen Järvenpää, 989, 989A, H, J, V, maanantaisin perjantaisin o Pornaisista klo 7.45+, 8.26+, , , , (+= vain koulupäivinä, ++ = vain koulujen loma-aikoina) o Järvenpään rautatieasemalta klo 7.35+, , , 16.30, (+= vain koulupäivinä) Nikkilä Talma Kerava Kerava Talma Nikkilä -reitillä liikennöidään jatkossa joka päivä ja vuorojen määrä kasvaa. Nikkilästä Talmaan ja Keravalle pääsee bussilla 985. Bussi 985 ajaa Talmassa Talmankaaren kautta. Bussi 985K ajaa Keravantietä ja Neulasniityn kautta Talmaan ja Keravalle. Koulupäivinä bussit kulkevat kaksi kertaa tunnissa, muina päivinä sekä iltaisin ja viikonloppuisin kerran tunnissa. Koulupäivinä liikennöi bussi 984. Bussi 984 ajaa Hindsby Nikkilä Talma -reittiä ja bussi 984K Hindsby Nikkilä Mårsbackantie Talma -reittiä. Alustavat aikataulut: Nikkilä Talma Kerava, 985, 985K maanantaisin perjantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.50, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.20, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa, kouluaikoina kaksi vuoroa tunnissa Nikkilä Talma Kerava, 985, lauantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.25, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.50, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Talma Kerava, 985, sunnuntaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 9.55, viimeinen vuoro klo o Keravalta ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.20, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: kerran tunnissa Hindsby Nikkilä( Mårsbackantie) Talma, 984, 984K maanantaisin perjantaisin (vain koulupäivinä) o Hindsbystä klo 7.30, 8.30, 9.30, ja (vuorot 7.30, 8.30 ja 9.30 ajavat Mårsbackantietä) o Talmasta klo 8.05, 9.05, 12.20, ja (vuorot 12.20, ja ajavat Mårsbackantietä) Kerava Nikkilä Kilpilahti, 983 maanantaisin perjantaisin o Keravalta klo 6.05 ja 7.05 / Nikkilästä klo 6.20 ja 7.19 o Kilpilahdesta klo / Nikkilästä klo

11 kl och under skoldagar också kl och Helsingfors Nickby Paipis Träskända, 786, 786K måndagar fredagar o från Träskända kl. 6.00, 9.15 o från Järnvägstorget kl / från Nickby kl Nickby Paipis Rajakulma( Träskända), 986, 986B måndagar fredagar o från Östanåparken kl. 6.15, 7.50, och under skoldagar också kl , 13.05, 14.05, o från Träskända järnvägsstation kl. 7.10, och under skoldagar också kl. 8.10, Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Borgby Borgnäs Norra Paipis Träskända, 988, lördagar o från Nickby kl. 9.50, 13.50, 17.50, / från Borgnäs kl , 14.10, 18.10, o från Träskända järnvägsstation kl. 7.25,11.25, 15.25, / från Borgnäs kl. 7.50, 11.50, 15.50, Borgå Hindhår Savijärvi Nickby Borgby Borgnäs Norra Paipis Träskända, 988, söndagar o från Nickby kl , / från Borgnäs kl.14.10, o från Träskända järnvägsstation kl , / från Borgnäs kl , Borgnäs Norra Paipis Träskända, 989, 989A, H, J, V måndagar fredagar o från Borgnäs kl , 8.26+, , , , (+= endast skoldagar, ++ = endast skolornas lovdagar) o från Träskända järnvägsstation kl , , , 16.30, (+= endast skoldagar) Preliminära tidtabeller: Nickby Tallmo Kervo, 985, 985K, måndagar fredagar o från Nickby avgår den första turen kl. 5.50, den sista kl o från Kervo avgår den första turen kl. 6.20, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen, under skoltider två turer i timmen Nickby Tallmo Kervo, 985, lördagar o från Nickby avgår den första turen kl. 6.25, den sista kl o från Kervo avgår den första turen kl. 6.50, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Nickby Tallmo Kervo, 985, söndagar o från Nickby avgår den första turen kl. 9.55, den sista turen kl o från Kervo avgår den första turen kl , den sista turen kl o turintervall: en tur i timmen Hindsby Nickby( Mårsbackavägen) Tallmo, 984, 984K måndagar fredagar (endast skoldagar) o från Hindsby kl. 7.30, 8.30, 9.30, och13.55 (turerna 7.30, 8.30 och 9.30 via Mårsbackavägen) o från Tallmo kl. 8.05, 9.05, 12.20, och (turerna 12.20, och via Mårsbackavägen) Kervo Nickby Sköldvik, 983 måndagar fredagar o från Kervo kl och 7.05 / från Nickby kl och 7.19 o från Sköldvik kl / från Nickby kl Nickby Tallmo Kervo På rutten Kervo Tallmo Nickby trafikerar bussar i fortsättningen varje dag. Dessutom utökas antalet turer. Från Nickby kan man åka med buss 985 till Tallmo och Kervo. Buss 985 kör via Tallmobågen i Tallmo. Buss 985K kör via Kervovägen och Barrängen till Tallmo och Kervo. Under skoldagar trafikerar två turer i timmen, under andra dagar samt kvällar och veckoslut en gång i timmen. Under skoldagar trafikerar buss 984. Buss 984 kör rutten Hindsby Nickby Tallmo och buss 984K rutten Hindsby Nickby Mårsbackavägen Tallmo. Från Nickby till mellersta och södra Sibbo Mellan Nickby och Söderkulla går från och med bussturer varje dag och antalet turer ökar. Från Nickby kan man resa med bussarna 991, 992 och 993 till Söderkulla, där man kan byta till bl.a. bussarna mot Helsingfors. Bussarna 991 och 991B kör längs Söderkullavägen till Söderkulla, varifrån buss 991 fortsätter vidare till Eriksnäs. Buss 992 kör från Nickby till Söderkulla på västra sidan av Sibbo å, dvs. längs Hindsbyvägen och Massbyvägen. Buss 993 kör från Nickby till Söderkulla via Gesterby och Box. Bussen 993K kör dessutom via Boxby skola. Från Nickby kan man åka till Hindsby med buss

12 Nikkilästä Keski- ja Etelä-Sipooseen Nikkilän ja Söderkullan välillä liikennöidään lähtien joka päivä ja vuorojen määrä kasvaa. Nikkilästä voi matkustaa busseilla 991, 992 ja 993 Söderkullaan, jossa voi vaihtaa mm. Helsinkiin meneviin busseihin. Bussit 991 ja 991B ajavat Söderkullantietä pitkin Söderkullaan, josta bussi 991 jatkaa Eriksnäsiin saakka. Bussi 992 ajaa Nikkilästä Söderkullaan Sipoonjoen länsipuolta, eli Hindsbyntietä ja Massbyntietä pitkin. Bussi 993 ajaa Nikkilästä Söderkullaan Gesterbyn ja Boxin kautta. Bussi 993K ajaa myös Boxby skolan (Boxin koulun) kautta. Nikkilästä Hindsbyhyn pääsee bussilla 984. Linjat 984, 992 ja 993 tarjoavat lähinnä koulumatkayhteyksiä, kun linja 991 kulkee myös iltaisin ja viikonloppuisin. Alustavat aikataulut Hindsby Nikkilä( Mårsbackantie) Talma, 984, 984K maanantaisin perjantaisin (vain koulupäivinä) o Hindsbystä klo 7.30, 8.30, 9.30, ja (vuorot 7.30, 8.30 ja 9.30 ajavat Mårsbackantietä) o Talmasta klo 8.05, 9.05, 12.20, ja (vuorot 12.20, ja ajavat Mårsbackantietä) Nikkilä Söderkulla (Eriksnäs), 991, 991B maanantaisin perjantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.42, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.25, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.10, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B lauantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.10, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.35, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 8.45, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B sunnuntaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.45, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.25, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.15, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Söderkulla Massby Hindsby Nikkilä, 992 maanantaisin perjantaisin (vain koulupäivinä) o Söderkullasta klo 7.25, 8.25, 9.25 o Nikkilästä klo 13.15, 14.15, Nikkilä Gesterby Box( Boxby skola) Söderkulla, 993, 993K, maanantaisin perjantaisin (vain koulupäivinä) o Nikkilästä klo 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 13.15, 14.15, 15.15, 16.10,17.10 o Söderkullasta klo 7.20, 8.20, 9.20, 12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, o osa vuoroista kulkee Boxby skolan kautta Porvoo Söderkulla Helsinki Söderkullan reittitarjonta monipuolistuu. Uusi liityntälinja alkaa kulkea Itäkeskukseen. Nykyisten Porvoon ja Helsingin välisten bussivuorojen lisäksi useat moottoritievuorot alkavat todennäköisesti kulkea Söderkullan kautta Helsingin keskustaan. Uusi liityntälinja 841 alkaa kulkea Itäkeskuksen ja Söderkullan välillä Bussi 841 kulkee Neiti Miilin terminaalista (Sipoonlahden koulu) Itäkeskuksen bussiterminaaliin. Itäkeskuksessa lähtölaituri on nro 8. Itäkeskuksessa voi vaihtaa muihin busseihin tai metroon. Uusi yöbussi 841N alkaa liikennöidä viikonloppuisin Helsingin keskustan ja Söderkullan välillä. Bussit 840, 845, 850 ja 870 ajavat Porvoosta Uutta Porvoontietä Söderkullan ja Itäkeskuksen kautta Helsingin keskustaan. Bussit ajavat Sturenkatua ja Mannerheimintietä Kampin kaukoliikenneterminaaliin. Näiden suorien bussivuorojen määrä vähenee , koska suuri osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista on päättynyt. Useat moottoritievuorot alkavat todennäköisesti kulkea Söderkullan kautta Helsingin keskustaan, useimmat Porvoo Kulloo Box Söderkulla moottoritie Viikki Pasila Kamppi -reittiä. Bussi 871 ajaa reittiä Kamppi Sturenkatu Viikki moottoritie Västerskogin moottoritieliittymä Uusi 11

13 Linjerna 984, 992 och 993 erbjuder närmast skolreseförbindelser, medan linje 991 också trafikerar under kvällar och veckoslut. Preliminära tidtabeller: Hindsby Nickby( Mårsbackavägen) Tallmo, 984, 984K måndagar fredagar (endast skoldagar) o från Hindsby kl. 7.30, 8.30, 9.30, och13.55 (turerna 7.30, 8.30 och 9.30 via Mårsbackavägen) o från Tallmo kl. 8.05, 9.05, 12.20, och (turerna 12.20, och via Mårsbackavägen) Nickby Söderkulla (Eriksnäs), 991, 991B måndagar fredagar o från Nickby avgår den första turen kl. 5.42, den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl. 6.25, den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen kl. 6.10, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Nickby Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B lördagar o från Nickby avgår den första turen kl. 7.10, den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl. 7.35, den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen k. 8.45, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Nickby Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B söndagar o från Nickby avgår den första turen kl , den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl , den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen kl , den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Söderkulla Massby Hindsby Nickby, 992 måndagar fredagar (endast skoldagar) o från Söderkulla avgår turer kl. 7.25, 8.25, 9.25 o från Nickby avgår turer kl , 14.15, Nikkilä Gesterby Box( Boxby skola) Söderkulla 993, 993K, måndagar fredagar (endast skoldagar) o från Nickby avgår turer kl. 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 13.15, 14.15, 15.15, 16.10, o från Söderkulla avgår turer kl. 7.20, 8.20, 9.20, 12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, o en del av turerna går via Boxby skola Borgå Söderkulla Helsingfors Ruttutbudet blir mångsidigare i Söderkulla. En ny anslutande linje börjar gå till Östra centrum. Utöver de nuvarande bussturerna mellan Borgå och Helsingfors kommer sannolikt ett flertal motorvägsturer att börja gå via Söderkulla till Helsingfors centrum. En ny anslutande linje 841 börjar trafikera mellan Östra centrum och Söderkulla Buss 841 kommer att gå från Fröken Miilis terminal (Sipoonlahden koulu) till Östra centrums bussterminal. I Östra centrum är avgångsplattformen nummer 8. I Östra centrum kan man byta till andra bussar eller till metron. En ny nattbuss 841N börjar trafikera mellan Helsingfors centrum och Söderkulla under veckosluten. Bussarna 840, 845, 850 och 870 kör längs Nya Borgåvägen via Söderkulla och Östra centrum från Borgå till Helsingfors centrum. Bussarna kör längs Sturegatan och Mannerheimvägen till Kampens fjärrtrafikterminal. Antalet direkta bussförbindelser minskar , eftersom att en stor del av trafikeringsavtalen under övergångstiden har upphört. Ett flertal motorvägsturer börjar sannolikt gå via Söderkulla till Helsingfors centrum, de flesta rutten Borgå Kullo Box Söderkulla motorvägen Vik Böle Kampen. Buss 871 kör rutten Kampen Sturegatan Vik motorvägen Västerskogs motorvägsanslutning Nya Borgåvägen Söderkulla Nya Borgåvägen Hangelby vägskäl motorvägen Borgå. Ny, marknadsbaserad trafik som går mellan Borgå och Helsingfors genom södra Sibbo kan uppkomma fortgående. Preliminära tidtabeller: Söderkulla Östersundom Östra centrum( Järnvägstorget) 841, 841N, måndagar fredagar o från Söderkulla går den första turen kl. 5.00, den sista kl o från Östra centrum går den första turen kl. 5.30, den sista kl o turintervall: under rusningstid 20 minuter, övriga tider minuter 12

14 Porvoontie Söderkulla Uusi Porvoontie Hangelbyn tienhaara moottoritie Porvoo. Uutta, Porvoon ja Helsingin välillä, Etelä-Sipoon kautta kulkevaa, markkinaehtoista liikennettä voi syntyä jatkossakin. Alustavat aikataulut: Söderkulla Östersundom Itäkeskus( Rautatientori) 841, 841N, maanantaisin perjantaisin o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.00, viimeinen vuoro klo o Itäkeskuksesta ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.30, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: ruuhka-aikana 20 minuuttia, muulloin minuuttia o perjantaiöisin Söderkullasta Rautatientorille klo 23.30, 1.00 o perjantaiöisin Rautatientorilta Söderkullaan klo 0.15, 1.50 Söderkulla Östersundom Itäkeskus( Rautatientori) 841, 841N, lauantaisin o Söderkullasta Itäkeskukseen ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.00, viimeinen vuoro klo o Itäkeskuksesta Söderkullaan ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.30, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: minuuttia o lauantaiöisin Söderkullasta Rautatientorille klo 23.30, 1.00 o lauantaiöisin Rautatientorilta Söderkullaan klo 0.15, 1.50 Söderkulla Östersundom Itäkeskus( Rautatientori) 841, 841N, sunnuntaisin o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.30, viimeinen vuoro klo o Itäkeskuksesta ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.00, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Porvoo Box Söderkulla Östersundom Itäkeskus Kamppi, 840, 845, 850, 870 maanantaisin perjantaisin o Porvoosta ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.30, viimeinen vuoro klo o Kampista ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.40, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Porvoo Box Söderkulla Östersundom Itäkeskus Kamppi, 840, 845, 850, 870, lauantaisin o Porvoosta ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.45, viimeinen vuoro klo o Kampista ensimmäinen vuoro lähtee klo 8.30, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Porvoo Box Söderkulla Östersundom Itäkeskus Kamppi, 840, 845, 850, 870, sunnuntaisin o Porvoosta ensimmäinen vuoro lähtee klo 12.15, viimeinen vuoro klo (SS) o Kampista ensimmäinen vuoro lähtee klo 9.00, viimeinen vuoro klo (SS) Kamppi Sturenkatu Viikki moottoritie Västerskogin moottoritieliittymä Söderkulla Hangelbyn tienhaara moottoritie Porvoo, 871 o maanantaisin perjantaisin: Kampista klo 11.00, 19.00, o lauantaisin: Kampista klo o sunnuntaisin: Kampista klo Kamppi Pasila Viikki moottoritie Västerskogin moottoritieliittymä Söderkulla Box Porvoo o suunnitteilla useita markkinaehtoisen liikenteen vuoroja Ranikkokylistä Söderkullaan Muun muassa Eriksnäsiin, Gumbostrandiin, Spjutsundiin ja Kalkkirantaan ajettavien bussivuorojen määrä lisääntyy. Eriksnäsistä voi matkustaa Söderkullaan ja Nikkilään bussilla 991. Uudella Porvoontiellä voi vaihtaa mm. Helsinkiin meneviin busseihin. Bussi 991 kulkee maanantaista sunnuntaihin ympäri vuoden. Gumbostrandista Söderkullaan pääsee bussilla 994. Bussi 994 kulkee Immersbyn kautta ja bussi 994K suoraan Uutta Porvoontietä Söderkullaan. Kalkkirannasta Söderkullaan pääsee bussilla 995 ja Kitöstä bussilla 996. Nämä bussit tarjoavat lähinnä koulu- ja työmatkayhteyksiä. Uudella Porvoontiellä voi vaihtaa mm. Helsinkiin meneviin busseihin. Vuodesta 2015 lähtien kesäliikenne toimii seuraavasti: maanantaista perjantaihin bussi 995 ajaa seitsemän edestakaista vuoroa, bussi 994K kaksi edestakaista vuoroa ja bussi 996 yhden edestakaisen vuoron. Lauantaisin bussi 995 ajaa kolme edestakaista vuoroa ja bussi 994K kaksi edestakaista vuoroa. Alustavat aikataulut: Nikkilä Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B maanantaisin perjantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 5.42, viimeinen vuoro klo

15 o o under fredagsnätter från Söderkulla till Järnvägstorget kl , 1.00 under fredagsnätter från Järnvägstorget till Söderkulla kl. 0.15, 1.50 Kampen Böle Vik motorvägen Västerskogs motorvägsanslutning Söderkulla Box Borgå o under planering flertal marknadsbaserade bussturer Söderkulla Östersundom Östra centrum( Järnvägstorget) 841, 841N, lördagar o från Söderkulla till Östra centrum avgår den första turen kl. 6.00, den sista kl o från Östra centrum till Söderkulla avgår den första turen kl. 6.30, den sista kl o turintervall: minuter o natturer från Söderkulla till Järnvägstorget kl , 1.00 o natturer från Järnvägstorget till Söderkulla kl. 0.15, 1.50 Söderkulla Östersundom Östra centrum( Järnvägstorget) 841, 841N, söndagar o från Söderkulla avgår den första turen kl. 6.30, den sista kl o från Östra centrum avgår den första turen kl.7.00, den sista kl o turintervall: ungefär en gång i timmen Borgå Box Söderkulla Östersundom Östra centrum Kampen, 840, 845, 850, 870 måndagar fredagar o från Borgå avgår den första turen kl. 7.30, den sista kl o från Kampen avgår den första turen kl. 5.40, den sista kl o turintervall: ungefär en gång i timmen Borgå Box Söderkulla Östersundom Östra centrum Kampen, 840, 845, 850, 870, lördagar o från Borgå avgår den första turen kl. 7.45, den sista kl o från Kampen avgår den första turen kl. 8.30, den sista kl o turintervall: ungefär en gång i timmen Borgå Box Söderkulla Östersundom Östra centrum Kampen, 840, 845, 850, 870, söndagar o från Borgå avgår den första turen kl , den sista kl (SS) o från Kampen avgår den första turen kl. 9.00, den sista kl (SS) Kampen Sturegatan Vik motorvägen Västerskogs motorvägsanslutning Söderkulla Hangelby vägskäl motorvägen Borgå, 871 o måndagar fredagar: från Kampen kl , 19.00, o lördagar: från Kampen kl o söndagar: från Kampen kl Från kustbyarna till Söderkulla Antalet bussturer utökas till bl.a. Eriksnäs, Gumbostrand, Spjutsund och Kalkstrand. Från Eriksnäs kan man åka till Söderkulla och Nickby med buss 991. Vid Nya Borgåvägen kan man byta till bland annat bussarna mot Helsingfors. Buss 991 trafikerar under måndagar söndagar året runt. Från Gumbostrand till Söderkulla går buss 994. Buss 994 kör via Immersby och buss 994K direkt längs Nya Borgåvägen till Söderkulla. Från Kalkstrand till Söderkulla går buss 995 och från Kitö buss 996. Dessa bussar erbjuder främst skol- och arbetsreseförbindelser. Vid Nya Borgåvägen kan man byta till bland annat bussarna mot Helsingfors. Fr.o.m. år 2015 fungerar sommartrafiken enligt följande: måndagar fredagar kör buss 995 sju turer, buss 994K två turer och buss 996 en tur i vardera riktningen. Under lördagar kör buss 995 tre turer och buss 994K två turer i vardera riktningen. Preliminära tidtabeller: Nickby Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B måndagar fredagar o från Nickby avgår den första turen kl. 5.42, den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl. 6.25, den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen kl. 6.10, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Nickby Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B lördagar o från Nickby avgår den första turen kl. 7.10, den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl. 7.35, den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen kl. 8.45, den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen 14

16 o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.25, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.10, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B lauantaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.10, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 7.35, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 8.45, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Nikkilä Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B sunnuntaisin o Nikkilästä ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.45, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.25, viimeinen vuoro klo o Eriksnäsistä ensimmäinen vuoro lähtee klo 10.15, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: noin kerran tunnissa Kilpilahden työmatkaliikenne Sipoon ja Kilpilahden välillä kulkee muutama bussivuoro. Alustavat aikataulut: Kerava Nikkilä Kilpilahti, 983 maanantaisin perjantaisin o Keravalta klo 6.05 ja 7.05 / Nikkilästä klo 6.20 ja 7.19 o Kilpilahdesta klo / Nikkilästä klo Svartbäck Box Porvoo maanantaisin perjantaisin o Svartbäckistä klo 9.50 Helsinki Söderkulla Kilpilahti maanantaisin perjantaisin o Helsingistä klo 5.55 Söderkulla( Immersby) Gumbostrand, 994, 994K maanantaisin perjantaisin (vain koulupäivinä) o Gumbostrandista klo 7.00, 8.08, 9.08, 13.58, ja o Söderkullasta klo 7.35, 8.35, 13.40, 14.40, 15.40, ja Söderkulla Kalkkiranta, 995 maanantaisin perjantaisin o Kalkkirannasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.05, viimeinen vuoro klo o Söderkullasta ensimmäinen vuoro lähtee klo 6.45, viimeinen vuoro klo o vuoroväli: yksitoista edestakaista vuoroa päivässä Söderkulla Kalkkiranta, 995 lauantaisin o Kalkkirannasta klo 10.05, o Söderkullasta klo 9.35, Söderkulla Box Kitö, 996 maanantaisin perjantaisin o Kitöstä klo 6.45, 7.50, 8.55+, , , , 16.20, (+ = vain koulupäivinä) o Söderkullasta klo 7.20, 8.25+, , , , 15.50, 16.55, (+ = vain koulupäivinä) 15

17 Nickby Söderkulla( Eriksnäs), 991, 991B söndagar o från Nickby avgår den första turen kl , den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl , den sista kl o från Eriksnäs avgår den första turen kl , den sista kl o turintervall: ungefär en tur i timmen Söderkulla( Immersby) Gumbostrand, 994, 994K måndagar fredagar (endast skoldagar) o från Gumbostrand kl. 7.00, 8.08, 9.08, 13.58, och o från Söderkulla kl. 7.35, 8.35, 13.40, 14.40, 15.40, och Söderkulla Kalkstrand, 995 måndagar fredagar o från Kalkstrand avgår den första turen kl. 6.05, den sista kl o från Söderkulla avgår den första turen kl. 6.45, den sista kl o turintervall: elva turer i vardera riktningen per dag Sköldviks arbetsresetrafik Mellan Sibbo och Sköldvik går några bussturer. Preliminära tidtabeller: Kervo Nickby Sköldvik, 983 måndagar fredagar o från Kervo kl och 7.05 / från Nickby kl och 7.19 o från Sköldvik kl / från Nickby kl Svartbäck Box Borgå måndagar fredagar o från Svartbäck kl Helsingfors Söderkulla Sköldvik måndagar fredagar o från Helsingfors kl Söderkulla Kalkstrand, 995 lördagar o från Kalkstrand kl , o från Söderkulla kl. 9.35, Söderkulla Box Kitö, 996 måndagar fredagar o från Kitö kl. 6.45, 7.50, 8.55+, , , , 16.20, (+ = endast skoldagar) o från Söderkulla kl. 7.20, 8.25+, , , , 15.50, 16.55, (+ = endast skoldagar) 16

18 AJOREITIT TAAJAMISSA KÖRRUTTER I TÄTORTERNA Ajoreitit Söderkullassa Bussien ajoreitit muuttuvat Söderkullassa Bussit ajavat jatkossa pelkästään Söderkullantie Uusi Porvoontie -reittiä, eivät enää Söderkullantie Amiraalintie Uusi Porvoontie -reittiä. Bussien 993, 995 ja 996 päätepysäkit sijaitsevat Opintien terminaalissa (Söderkullan koulukeskus) ja bussien 841, 841N, 991B, 992 ja 994 päätepysäkit Neiti Miilin terminaalissa (Sipoonlahden koulu). Bussi 991 ajaa Söderkullassa Neiti Miilin terminaaliin kuitenkin niin, että Eriksnäsistä klo 8.10 ja 9.10 lähtevät vuorot ajavat Opintien terminaalin kautta Neiti Miilin terminaaliin. Bussit 840, 845, 850 ja 870 kulkevat Uutta Porvoontietä Helsinkiin. Useat moottoritievuorot alkavat todennäköisesti kulkea Söderkullan kautta Helsingin keskustaan, useimmat Porvoo Kulloo Box Söderkulla moottoritie Viikki Pasila Kamppi -reittiä. Bussi 871 ajaa reittiä Kamppi Sturenkatu Viikki moottoritie Västerskogin moottoritieliittymä Uusi Porvoontie Söderkulla Uusi Porvoontie Hangelbyn tienhaara moottoritie Porvoo. Körrutterna i Söderkulla Bussarnas körrutter i Söderkulla ändras Bussarna kör i fortsättningen endast Söderkullavägen Nya Borgåvägen, inte längre rutten Söderkullavägen Amiralsvägen Nya Borgåvägen. Bussarna 993, 995 och 996 har sin ändhållplats i Lärdomsvägens terminal (Söderkulla skolcentrum) och bussarna 841, 841N, 991B, 992 och 994 sin ändhållplats i Fröken Miilis terminal (Sipoonlahden koulu). Buss 991 kör i Söderkulla till Fröken Miilis terminal, dock så att turerna kl och 9.10 från Eriksnäs kör via Lärdomsvägen terminal till Fröken Miilis terminal. Bussarna 840, 845, 850 och 870 kör längs Nya Borgåvägen till Helsingfors. Ett flertal motorvägsturer börjar sannolikt gå via Söderkulla till Helsingfors centrum, de flesta rutten Borgå Kullo Box Söderkulla motorvägen Vik Böle Kampen. Buss 871 kör rutten Kampen Sturegatan Vik motorvägen Västerskogs motorvägsanslutning Nya Borgåvägen Söderkulla Nya Borgåvägen Hangelby vägskäl motorvägen Borgå. 17

19 Si Söderkulla Si Söderkulla Si N Itäkeskus (M) Hki Rautatientori Hki Kamppi Nikkilä Eriksnäs Hindsby - Nikkilä Gumbostrand ,992, Porvoo Söderkulla Söderkulla Boxintie - Nikkilä Kalkkiranta Kitö N ,995, Neiti Miilin tie Fröken Miilis väg Itäkeskus (M) Hki Rautatientori Hki Kamppi Nikkilä Eriksnäs Hindsby - Nikkilä Söderkulla Gumbostrand Opintien terminaali Lärdomsvägens terminal lait. 1 lait Söderkulla Kalkkiranta Kitö Boxintie - Nikkilä Gumbostrand Neiti Miilin terminaali Fröken Miilis terminal lait. 1 lait N Eriksnäs Boxintie - Nikkilä Gumbostrand Kalkkiranta Kitö Itäkeskus Rautatientori Nikkilä Hindsby - Nikkilä 991 Nikkilä Amiraalintie Söderkullantie Massbyntie 994K Uusi Porvoontie Eriksnäsvägen 991 Eriksnäs 17 Gunnarsintie Bondaksentie Nya Borgåväg en Itäkeskus - Söderkulla Östra centrum - Söderkulla 840- Helsinki - Porvoo 870 Helsingfors - Borgå 991 Eriksnäs - Söderkulla - Nikkilä/ Nickby 993 Söderkulla - Box - Gesterby - Nikkilä/Nickby 995 Söderkulla - Kalkkiranta /Kalkstrand 996 Söderkulla - Kitö Söderkulla - Massby -Nikkilä/Nickby Söderkulla - Gumbostrand

20 Ajoreitit Nikkilässä Bussien ajoreitit muuttuvat Nikkilässä Suurin osa bussilinjoista kulkee Nikkilän linjaautoaseman kautta. Bussit 984, 992 ja 993 eivät kuitenkaan kulje linja-autoaseman kautta (984: Hindsby Nikkilä Talma; 992: Söderkulla Massby Hindsby Nikkilä; 993: Söderkulla Box Gesterby Nikkilä). Itäisen Jokipuiston kautta kiertävät Helsingin ja Keravan suunnan bussit, Porvoon, Pornaisten ja Järvenpään viikonloppuvuorot sekä Porvoosta koulupäivinä klo 7.50 lähtevä aamubussi. Järvenpään ja Pornaisten suunnan bussit (linjat 986 ja 987), jotka ajavat Nikkilässä koulukeskuksen kautta, lähtevät Itäisestä Jokipuistosta. Nämä bussit ajavat aamu- ja iltapäivisin vastakkaiseen suuntaan. Aamuisin bussit ajavat Nikkilän linja-autoasema Nikkiläntie Suursuonkuja (koulukeskus) Itäinen Jokipuisto Nikkilän linja-autoasema -reittiä ja iltapäivällä Nikkilän linja-autoasema Nikkiläntie Itäinen Jokipuisto Suursuonkuja (koulukeskus) Nikkiläntie Nikkilän linja-autoasema -reittiä. Körrutterna i Nickby Bussarnas körrutter i Nickby ändras De flesta busslinjerna går via Nickby busstation. Bussarna 984, 992 och 993 går dock inte via busstationen (984: Hindsby Nickby Tallmo; 992: Söderkulla Massby Hindsby Nickby; 993: Söderkulla Box Gesterby Nickby). Via Östanåparken kör bussarna som går till Helsingfors och Kervo, veckoslutsturerna till Borgå, Borgnäs och Träskända samt under skoldagar morgonbussen kl från Borgå. Från Östanåparken avgår de Träskända- och Borgnäsbussar (linjerna 986 och 987) som kör via skolcentrum i Nickby. Dessa bussar kör i motsatta riktningar under morgnar och eftermiddagar. På morgonen kör bussarna rutten Nickby busstation Nickbyvägen Storkärrsgränd (skolcentrum) Östanåparken Nickby busstation. På eftermiddagen kör bussarna rutten Nickby busstation Östanåparken Storkärrsgränd (skolcentrum) Nickbyvägen Nickby busstation. Ajoreitit Keravalla Nikkilästä Keravalle kulkevat bussit ajavat jatkossakin reittiä Martinkyläntie Porvoontie Porvoonkatu Asemansilta Asemantie Keravan rautatieasema. Nikkilästä tulevien bussien aikataulut on sovitettu yhteen Helsingin suuntaan lähtevien nopeiden R- ja H-junien aikataulujen kanssa. Körrutterna i Kervo Bussarna från Nickby till Kervo kör också i fortsättningen rutten Mårtensbyvägen Porvoontie Porvoonkatu Asemansilta Asemantie Kervo järnvägsstation. Nickbybussarnas tidtabeller har anpassats till de snabba R- och H-tågen som går mot Helsingfors. 19

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 1.1. - 5.6.2016 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 18.6. - 12.8.2018 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 19.6. - 13.8.2017 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 14.8.2017-3.6.2018 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

111 08.04.2014. Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo

111 08.04.2014. Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 111 08.04.2014 Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo KH 111 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 8.4.2014 Valmistelija/Beredare: erikoissuunnittelija/specialplanerare

Lisätiedot

Tidtabeller - Aikataulut. Från och med/alkaen

Tidtabeller - Aikataulut. Från och med/alkaen Tidtabeller - Aikataulut Från och med/alkaen 12.8.2019 1 Ingå/Inkoo - Helsingfors/Helsinki Helsingfors/Helsinki - Ingå/Inkoo Kyrkslätt Kirkkonummi Kyrkslätt (tåg) Kirkkonummi (juna) Helsingfors Helsinki

Lisätiedot

Aikataulut Tidtabeller 5.6.2006 3.6.2007

Aikataulut Tidtabeller 5.6.2006 3.6.2007 Aikataulut Tidtabeller 5.6.2006 3.6.2007 SIPOO SIBBO Kansikuva: Landbon pikavuoropysäkki, Itäsalmi Pärmbild: Landbo snabbturshållplats, Östersundom SIPOO SIBBO Aikataulut Tidtabeller 5.6.2006 3.6.2007

Lisätiedot

Aikataulut Tidtabeller 7.6.2010-5.6.2011 SIPOO SIBBO PORNAINEN BORGNÄS

Aikataulut Tidtabeller 7.6.2010-5.6.2011 SIPOO SIBBO PORNAINEN BORGNÄS Aikataulut Tidtabeller 7.6.2010-5.6.2011 SIPOO SIBBO PORNAINEN BORGNÄS SIPOO SIBBO PORNAINEN BORGNÄS Aikataulut Tidtabeller 7.6.2010-5.6.2011 Julkaisijat / Utgivare Alueen liikenteenharjoittajat / Regionens

Lisätiedot

SIPOO SIBBO. Aikataulut Tidtabeller

SIPOO SIBBO. Aikataulut Tidtabeller SIPOO SIBBO Aikataulut Tidtabeller 6.6.2005 4.6.2006 Julkaisijat / Utgivare Alueen liikenteenharjoittajat / Regionens bussbolag Sipoon kunta / Sibbo kommun Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia. Julkaisijat

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Kansikuva: Maitolaituri, Pornainen Pärmbild: Mjölkbrygga, Borgnäs

Kansikuva: Maitolaituri, Pornainen Pärmbild: Mjölkbrygga, Borgnäs Kansikuva: Maitolaituri, Pornainen Pärmbild: Mjölkbrygga, Borgnäs SIPOO SIBBO PORNAINEN BORGNÄS Aikataulut Tidtabeller 7.6.2010-5.6.2011 Julkaisijat / Utgivare Alueen liikenteenharjoittajat / Regionens

Lisätiedot

Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo Kampen - Böle - Vik - Söderkulla - Borgå. Porvoo Borgå

Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo Kampen - Böle - Vik - Söderkulla - Borgå. Porvoo Borgå U848 Kamppi Kampen Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo Kampen - Böle - Vik - Söderkulla - Borgå Porvoo Borgå Kamppi, kaukoliik. Söderkulla Linja-autoasema, l.2 Söderkulla Kampen, fjärrtrafik

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. KH 60 Kunnanhallitus 12.2.2013 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, liikennesuunnittelija Eva Lodenius

Aloite merkittiin tiedoksi. KH 60 Kunnanhallitus 12.2.2013 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, liikennesuunnittelija Eva Lodenius Valtuusto 21 15.06.2015 21 Aloite Etelä-Sipoon nopeista bussivuoroista/rkp:n valtuustoryhmä 663/08.01.00/2012 KV 105 Valtuusto 5.11.2012 Monika Zakowski jätti RKP:n valtuustoryhmän puolesta aloitteen,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

SIPOON UUSI BUSSILIIKENNE Palautekooste ja vastineet

SIPOON UUSI BUSSILIIKENNE Palautekooste ja vastineet SIPOON UUSI BUSSILIIKENNE Palautekooste ja vastineet Sipoon kunta ja Helsingin seudun liikenne HSL 5..04 0 Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämä joukkoliikenne alkoi Sipoossa.8.04.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 60 12.02.2013 176 13.05.2013 Motion om snabba bussturer i södra Sibbo/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp / Aloite nopeiden bussivuorojen

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Nikkilä - Etelä-Paippinen - Järvenpää Nickby - Södra Paipis - Träskända

Nikkilä - Etelä-Paippinen - Järvenpää Nickby - Södra Paipis - Träskända 986 Nikkilä Nickby Itäinen Jokipuisto Östanåparken Nikkilä - Etelä-Paippinen - Järvenpää Nickby - Södra Paipis - Träskända Järvenpää / Rajakulma Träskända / Rajakulma Järvenpää, laituri 4 Träskända, pf.

Lisätiedot

Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo Kampen - Böle - Vik - Söderkulla - Borgå. Porvoo Borgå. Porvoo, laituri 2 Borgå, pf.

Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo Kampen - Böle - Vik - Söderkulla - Borgå. Porvoo Borgå. Porvoo, laituri 2 Borgå, pf. , linja-autoas, busstationen - Pasila - Viikki - - - Böle - Vik - -, pf. 2 6.38e 4.35e 4.55e 7.18e 5.05e 5.25e 7.48e 5.35e 5.55e 8.18e 6.05e 6.25e 8.48e 6.35e 6.55e 9.18e 6.55e 7.15e 9.48e 7.15e 7.35e

Lisätiedot

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Linjojen 175-189 merkkien selityksiä Teckenförklaring för linjerna 175-189 M-P = maanantai-perjantai / måndag-fredag L = lauantaisin / lördagar S = sunnuntaisin ja

Lisätiedot

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava:

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: Hyvät matkustajat! Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: su 8.5. klo 10.00 15.30 su 15.5. klo 10.00 15.30 K-junat kulkevat yllä mainittuina

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

$($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR. $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER

$($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR. $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER $($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER Asuntokunnat 753 Sipoo-Sibbo Kaikki talotyypit 6 994 1 727 2 308 1 032 1 174 562

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Nikkilä - Etelä-Paippinen - Järvenpään asema Nickby - Södra Paipis - Träskända station

Nikkilä - Etelä-Paippinen - Järvenpään asema Nickby - Södra Paipis - Träskända station 986 987 989 10.8.2016-18.6.2017 986 987 989 Nikkilä - Etelä-Paippinen - Nickby - Södra Paipis - Träskända station Nikkilä - Pornainen - Järvenpään asema Nickby - Borgnäs - Träskända station Pornainen -

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 5.6. 9.8.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen Sorsakorpi Sorsakorpi - - - Kytömaa - Kervo station - 5.00 5.09 5.00 5.09 6.03 6.14 5.38K 5.52K 6.15K 6.20K 6.32K 6.04 6.16 6.32B 7.40B 6.35K 6.40K 6.52K 8.31 8.45 7.05B 9.17K 9.30K 8.01 8.15 9.31 9.45

Lisätiedot

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 1.1. 3.6.2018 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 9. 31.12.2018 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Katajanokan terminaali - Rautatieasema Skatuddens terminal - Järnvägsstationen

Katajanokan terminaali - Rautatieasema Skatuddens terminal - Järnvägsstationen 10.4.-20.8.2017 Katajanokan terminaali - Skatuddens terminal - Katajanokan terminaali - Skatuddens terminal - Katajanokan terminaali Skatuddens terminal 10.4.2017-18.6.2017 6 48e 6e 6 33e 41e 49e 8e 7

Lisätiedot

TIDTABELLER AIKATAULUT KANSANPUISTOJEN FOLKPARKER HELSINGFORS STADS SOMMAREN Obs.! Vid behov anordnas såvitt möjligt extra turer.

TIDTABELLER AIKATAULUT KANSANPUISTOJEN FOLKPARKER HELSINGFORS STADS SOMMAREN Obs.! Vid behov anordnas såvitt möjligt extra turer. H v o m.! Tarvittaessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan HELSINGIN KAUPUNGIN KANSANPUISTOJEN AIKATAULUT KESÄLLÄ 1935 TIDTABELLER FÖR HELSINGFORS STADS FOLKPARKER SOMMAREN 1935 ylimääräisiä vuoroja.

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 6.8. 31.12.2018 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 10.8.2016 3.6.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO WALTIN KÄYNNISTYSAIKATAULU Lappeenrannan paikallisliikenne 4.1.2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka ELYn Imatra-Joutseno-Lappeenranta

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 984/2005 vp Hämeenlinnan Pendolino-vuorojen lakkauttaminen Eduskunnan puhemiehelle VR:n päätöksen mukaan Pendolinot eivät enää ensi vuoden syyskuusta alkaen pysähdy Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Pargas / Parainen Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Endast under skoldagar Vain koulupäivinä Våno -Granvik Pargas/Parainen 07.35 Pargas/Parainen 13.10 15.15 Sattmark 07.45 Tervsund 13.20

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Väestön toiminta Sipoossa

Väestön toiminta Sipoossa henkilöitä 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Väestön toiminta Sipoossa 1990 1 1995 2 2000 3 2006 4 Työlliset Työttömät 0-14 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset

Lisätiedot

Kirkkonummi Kilpilahti Kirkkonummi (bussin etuosassa lukee Neste Jacobs) Kerava - Nikkilä - Kilpilahti - Nikkilä Kerava

Kirkkonummi Kilpilahti Kirkkonummi (bussin etuosassa lukee Neste Jacobs) Kerava - Nikkilä - Kilpilahti - Nikkilä Kerava Kilpilahden aikataulut 11.8.2014 alkaen 1(6) Espoo Helsinki Kilpilahti (Huom. Bussi pysähtyy kaikilla sinipohjaisilla kaukoliikennepysäkeillä. Keltaiset pysäkit ovat lähiliikenteen.) Kello Reitti arkipäivisin

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

INFOPAKETTI ELOKUUN JOUKKOLIIKENNEMUUTOKSISTA TUUSULASSA JA KERAVALLA

INFOPAKETTI ELOKUUN JOUKKOLIIKENNEMUUTOKSISTA TUUSULASSA JA KERAVALLA Info Julkinen 8/2019 tiedote Offentligt meddelande Public bulletin Tuusulan ja Keravan uusi bussilinjasto INFOPAKETTI ELOKUUN JOUKKOLIIKENNEMUUTOKSISTA TUUSULASSA JA KERAVALLA Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Raportti ajalta 02.03.2017-30.06.2017. Vastauksia annettu yhteensä 580 kpl. Minkä ikäinen olet? / Hur gammal är du? Alle 18 /

Lisätiedot

Toimitusjohtaja / /2019

Toimitusjohtaja / /2019 Hankintapäätös julkinen Toimitusjohtaja 7.5.2019 65/08.01.01.00/2019 23 LIIKENNÖINTISOPIMUKSIEN OPTION KÄYTTÖ Päätös Päätän ottaa käyttöön kilpailukohteiden 133, 171, 172, 184 ja 186 liikennöintisopimuksiin

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 KEHITYSKUVA OSA 2: TAVOITETILA. Rakennemalli V: Valtuusto 28.8.2006. Yleiskuvaus

SIPOON YLEISKAAVA 2025 KEHITYSKUVA OSA 2: TAVOITETILA. Rakennemalli V: Valtuusto 28.8.2006. Yleiskuvaus SIPOON YLEISKAAVA 2025 KEHITYSKUVA OSA 2: TAVOITETILA Rakennemalli V: Valtuusto 28.8.2006 Yleiskuvaus Vaihtoehdon/suunnitelman johtoajatus: Yhdyskuntarakennetta kehitetään raideliikenteeseen perustuen

Lisätiedot

SOMMARTIDTABELLER KESÄAIKATAULUT

SOMMARTIDTABELLER KESÄAIKATAULUT SOMMARIDABEER KESÄAIKAAUU 4.6 13.8.2018 Bekvämt från Kristinestad till Karleby Mukavasti Kristiinankaupungista Kokkolaan eckenförklaringar / Merkkien selitys M-S M- M-Fr/P Fr/P S = daglig trafik /joka

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen Sorsakorpi Sorsakorpi - - Kaskela - Kytömaa - Kervo station - 6.01 6.12 7.32 7.44 6.33 6.44 8.32 8.44 6.59 7.10 9.02 9.14 8.03 8.14 9.32 9.44 9.30 9.41 10.01 10.14 10.00 10.12 11.00 11.13 10.30 10.42 12.02

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala. Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas. Helsinki - Martinlaakso

Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala. Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas. Helsinki - Martinlaakso Linjoilla 452 ja 453 muutetut aikataulut 14.2.2011 alkaen 400N 452 453 400N 452 453 Helsinki - Myyrmäki - Martinlaakso - Ylästö - Pakkala Helsingfors - Myrbacka - Mårtensdal - Övitsböle - Backas Helsinki

Lisätiedot

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 14 2013 Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma Sipoon järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Espoonlahti - Vanttila - 65 Vantinmäki - Kauklahden asema - Espoonkartano - Kauklahti

Espoonlahti - Vanttila - 65 Vantinmäki - Kauklahden asema - Espoonkartano - Kauklahti Espoonlahti - Vanttila - 65 Vantinmäki - Kauklahden asema - Espoonkartano - Kauklahti Esboviken - Fantsby - Fantsporten - Köklax station - Esbogård - Köklax 1.1.-15.6.2014 Espoonlahti / Esboviken Lippulaiva

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 249 20.08.2019 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 2022 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Rautatient - Tikkurila - Havukoski - Korso - Kulomäki - Rautatientori. Järnvägstorget - Dickursby - Havukoski - Korso - Brännberga - Järnvägstorget

Rautatient - Tikkurila - Havukoski - Korso - Kulomäki - Rautatientori. Järnvägstorget - Dickursby - Havukoski - Korso - Brännberga - Järnvägstorget 700N Rautatient - Tikkurila - Havukoski - Korso - Kulomäki - Rautatientori - Dickursby - Havukoski - Korso - Brännberga - 12.8.2013-15.6.2014 Rautatientori, lait. 12, pf. 12 Pe ja la /Frochlö Kulomäki

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15.

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15. Tikkurila/Dickursby nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. lähtee laiturilta 15. avgår från plattform nr 15. Hiekkaharju/Sandkulla nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. Koivukylä/Björkby

Lisätiedot

TIDTABELLER AIKATAULUT KANSANPUISTOJEN FOLKPARKER HELSINGFORS STADS SOMMAREN 1934 KESÄLLÄ 1934

TIDTABELLER AIKATAULUT KANSANPUISTOJEN FOLKPARKER HELSINGFORS STADS SOMMAREN 1934 KESÄLLÄ 1934 HELSINGIN KAUPUNGIN KANSANPUISTOJEN AIKATAULUT KESÄLLÄ 1934 TIDTABELLER FOR HELSINGFORS STADS FOLKPARKER SOMMAREN 1934 H v o m.! Tarvittaessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ylimääräisiä vuoroja.

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kilpilahden aikataulut alkaen

Kilpilahden aikataulut alkaen Kilpilahden aikataulut 3.9.2018 alkaen 1(6) Espoo Helsinki Kilpilahti (Huom. Bussi pysähtyy kaikilla sinipohjaisilla kaukoliikennepysäkeillä. Keltaiset pysäkit ovat lähiliikenteen.) 05.48 Keilaranta, pysäkki

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot