BASWARE OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.2.2006 BASWARE OYJ"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE BASWARE OYJ BasWare Oyj:n hallituksen päättämä suunnattu osakeanti ja toinen hallituksen yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämän osakeantivaltuutuksen puitteissa toteutettava suunnattu osakeanti, molemmat yhteensä osaketta BasWare Oyj:n ("Yhtiö" tai "BasWare") hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla ,30 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,30 euroa ( Apporttianti I ). Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Analyste Oyj:n ( Analyste ) osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa Yhtiön ja Analysten kauppasopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Analysten osakkeista. Osakkeen merkintähinta Apporttiannissa I oli 12,06 euroa. Osakkeiden merkintä maksettiin apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna yhtä luovutettua Analysten osaketta vastaan merkitsijä sai merkitä 0, BasWaren uutta osaketta. Yhtiön hallitus esittää myös Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle , että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Uusmerkinnässä hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä, että silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Mikäli Yhtiön varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osakepääoman korottamista koskevaa valtuutusta koskevan esityksen, Yhtiön hallitus korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla ,50 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,30 euroa ( Apporttianti II ). Myös kyseessä olevat uudet osakkeet on tarkoitus tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Analysten osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa Yhtiön ja Analysten välisen kauppasopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Analysten osakkeista. Osakkeen merkintähinta Apporttianti II:ssa tulee olemaan 12,06 euroa. Osakkeiden merkintä maksetaan apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna yhtä luovutettua Analysten osaketta vastaan merkitsijä saa merkitä 0, BasWaren uutta osaketta. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla. Osakevastikkeena annettavat BasWaren uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakasoikeudet, kun kyseessä olevat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee uusien osakkeiden listalleottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla samanlajisina BasWaren vanhojen osakkeiden kanssa Apporttianti I:n osalta arviolta viimeistään alkaen ja Apporttianti II:n osalta arviolta viimeistään alkaen.

2 Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan huomioimaan, että Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) ainoastaan hakeakseen edellä mainituissa Apporttianti I:ssä merkityt ja Apporttianti II:ssa merkittävät osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan myös huomioimaan, että Apporttianti II edellyttää vielä Yhtiön hallitukselle myönnettävää antivaltuutusta suunnattuun osakeantiin Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä osakkeita apporttianneissa. Listalleoton yhteydessä ei myydä eikä tarjota BasWaren osakkeita yleisölle.

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 RISKITEKIJÄT... 6 TÄRKEITÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITTEESTÄ LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT NEUVONANTAJAT JA TILINTARKASTAJAT APPORTTIANNIN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN EHDOT KAUPANKÄYNTI UUSILLA BASWAREN OSAKKEILLA LIIKKEESEENLASKUN KUSTANNUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN BASWARE YLEISET TIEDOT YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA TUNNUSLUVUISTA BASWAREN LIIKETOIMINTA KONSERNIRAKENNE TOIMINTAHISTORIA JA KEHITYS TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA RAHOITUKSEN LÄHTEET YHTIÖN HALLITUS, JOHTO JA CORPORATE GOVERNANCE ANALYSTE YLEISET TIEDOT YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA TUNNUSLUVUISTA ANALYSTEN LIIKETOIMINTA OPERATIIVINEN RAKENNE TOIMINTAHISTORIA JA KEHITYS TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA RAHOITUKSEN LÄHTEET YHTIÖN HALLITUS, JOHTO JA CORPORATE GOVERNANCE UUSI KONSERNI YLEISET TIEDOT YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA TUNNUSLUVUISTA KONSERNIN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA VIIMEAIKAINEN KEHITYS UUDEN KONSERNIN LIIKETOIMINTA KONSERNIRAKENNE TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS YHTIÖN HALLITUS, JOHTO JA CORPORATE GOVERNANCE SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS

4 LIITTEET 1. Riippumattoman asiantuntijan lausunto apporttiomaisuudesta 2. Uuden konsernin pro forma -tilinpäätöstiedot 3. Tilintarkastajien lausunto pro forma -tilinpäätöstiedoista 4. BasWaren tilinpäätöstiedot tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus 5. Analysten tilinpäätös tilikaudelta Analysten tilintarkastuskertomus Tilintarkastajien lausunto listalleottoesitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta 2

5 TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä toimii Listalleottoesitteen johdantona. Tiivistelmässä on lyhyesti kuvattu BasWarea ja sen liiketoimintaa, Analysteä ja sen liiketoimintaa, uutta konsernia ja sen liiketoimintaa sekä osakeantien taustaa ja niihin liittyviä seikkoja. Yhteenveto ei ole kattava. Tiivistelmä perustuu kokonaisuudessaan tässä Listalleottoesitteessä esitettyihin yksityiskohtaisempiin tietoihin ja se tulee lukea yhdessä niiden kanssa. Sijoittajien tulee siksi perustaa mahdollinen sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena. Järjestelyn tausta BasWaren hallitus ja Analysten osakkeenomistajat ovat päättäneet yrityskaupasta, jossa BasWare hankkii Analysten koko osakekannan. Yrityskauppasopimuksen mukaan järjestely toteutetaan siten, että BasWare tekee Analysten osakkeenomistajille ostotarjouksen, jolla se hankkii omistukseensa kaikki Analysten osakkeet. BasWare maksaa 27,37 miljoonan euron kauppahinnasta rahana arviolta 9,72 miljoonaa euroa ja osakevaihtona 17,65 miljoonaa euroa, joka toteutetaan kahdella suunnatulla osakeannilla Analysten osakkeenomistajille (Apporttianti I ja Apporttianti II) ja Analysten omistajat luovuttavat apporttivastikkeena omistamansa Analysten osakkeet BasWarelle. Kaupanteon yhteydessä maksettiin kauppahinnasta 9,17 miljoonan euron käteismaksu. Lisäksi myyjille maksetaan lisäkauppahinta arviolta 0,55 miljoonaa euroa kevään 2006 aikana. Osakeanneissa Analysten omistajat saavat merkitä Apporttianti I:ssä kappaletta Baswaren uusia osakkeita ja Apporttianti II:ssa kappaletta BasWaren uusia osakkeita. Kaupan myötä Analysten osakkeenomistajat saavat yhteensä 12,9 prosentin omistusosuuden BasWaresta. Apporttianti II edellyttää vielä varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnän antia varten tarvittavalle hallituksen valtuutukselle korottaa yhtiön osakepääomaa. Mikäli hallitus ei saa yhtiökokouksen hyväksyntää antivaltuutukselleen, maksaa BasWare kyseessä olevan suunnatun annin sijasta loppukauppasumman, vähintään euroa, myyjille rahana. Kaupan toteuduttua Analystestä tulee BasWaren kokonaan omistama tytäryhtiö. BasWare lyhyesti BasWare on vuonna 1985 perustettu kansainvälinen ohjelmistoyritys, jonka tuotteet tehostavat ja automatisoivat asiakasorganisaatioiden talousprosesseja. Yhtiön kotipaikka on Espoo ja sillä on toimipisteet Espoon lisäksi Tampereella ja Porissa Suomessa. Yhtiöllä on kahdeksan tytäryhtiötä Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä jälleenmyyntitoimintaa 21 maassa. BasWare kehittää sähköisen liiketoiminnan ohjelmistoja erityisesti hankintatoimeen ja laskujen sähköiseen käsittelyyn sekä talousohjauksen ohjelmistoja liiketoiminnan suunnitteluun ja raportointiin. BasWaren ohjelmistoilla pyritään tuomaan asiakkaille kustannussäästöjä automatisoimalla toimintoja, nopeuttamalla prosesseja ja parantamalla niiden kontrollia ja läpinäkyvyyttä. BasWaren tarjoamat tuotteistetut kokonaisratkaisut sisältävät ohjelmiston lisäksi asennus-, käyttöönotto-, tuki- ja ylläpitopalvelut. Yhtiö tarjoaa myös ohjelmistoihin liittyvää liiketoimintakonsultointia ja koulutusta. BasWaren IFRS:n mukainen liikevaihto vuonna 2005 oli 42,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 lopussa BasWarella oli 395 työntekijää. Analyste lyhyesti Analyste on vuonna 1981 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja toimittaa sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja. Analysten kotipaikka on Tampere, ja sillä on toimipisteet myös Helsingissä ja Oulussa. 3

6 Analyste kehittää ohjelmistoja yritysten ja pankkien väliseen maksuliikenteeseen, laskujen sähköiseen käsittelyyn sekä kassa- ja rahoitussuunnitteluun. Analysten tuotteita ja palveluita on käytössä yli yhteisössä, muun muassa lähes puolessa Suomen 500 suurimmasta yrityksestä ja puolessa Suomen kunnista. Analyste konsultoi yrityksiä ja auttaa löytämään tehokkaan sähköisen taloushallinnon mahdollisuudet liiketoiminnassa. Analysten IFRS:n mukainen liikevaihto vuonna 2005 oli 9,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 lopussa yhtiöllä oli 107 työntekijää. Uusi konserni lyhyesti Järjestelyn seurauksena syntyy ohjelmistoalan konserni, joka on tuotevalikoimaltaan ainutlaatuinen valmisohjelmistoyritys. Yritysoston ansiosta BasWaren johtava asema laskujenkäsittelyjärjestelmien kehittäjänä Suomessa vahvistuu ja sähköisen liiketoiminnan tuoteperhe täydentyy. BasWare kykenee jatkossa tarjoamaan asiakkailleen omilla ohjelmistotuotteilla toteutetun hankinnasta maksuun - kokonaisratkaisun. Konsernin vahva markkina-asema kotimaassa mahdollistaa panostukset kasvuun Suomen rajojen ulkopuolella. Tuotekehitystoimintaa yhdistyneessä yhtiössä voidaan yhtäaikaisesti sekä vahvistaa että tehostaa resurssien uudelleenkohdistamisella. Lisäksi tehostamishyötyjä saavutetaan kotimaan, Ruotsin ja tukitoimintojen yhdistämisellä sekä siirtymällä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Yritysoston avulla arvioidaan saavutettavan vuonna ,8-1,0 miljoonan euron ja vuonna ,3-1,5 miljoonan euron synergiahyödyt. Yritysoston seurauksena uuden konsernin henkilöstö määrä kasvaa kauppahetkellä 504 henkilöön. Yrityskaupan jälkeen BasWaren pro forma -liikevaihto vuonna 2005 olisi ollut noin 52,6 miljoonaa euroa, pro forma -liikevoitto noin 7,1 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,44 euroa osakkeelta. BasWaren ja Analysten liiketoimintojen yhdistämistä voidaan pitää yhtiöiden strategioiden mukaisena sekä kaupallisesti ja taloudellisesti perusteltuna, koska se palvelee kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden pitkän aikavälin intressejä. Uuden konsernin tavoitteena on jatkaa yritysten taloushallinnon valmisohjelmistojen ja niihin liittyvien palveluiden myynnin kansainvälistä kasvua. Tiivistelmä taloudellisista tunnusluvuista Tilikausi 2005 BasWare Analyste Pro Forma Tuhatta euroa IFRS IFRS* IFRS* Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä *) Analysten IFRS-tiedot ja pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia. 4

7 Keskeisiä riskitekijöitä Esite sisältää arvioita konsernin tulevasta kehityksestä, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Konsernin todellinen tulevaisuuden tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa arvioissa esitetystä. Vaikka Yhtiön johto pitääkin BasWaren markkina-asemaa sähköisen liiketoiminnan valmisohjelmistoissa vahvana suhteessa sekä paikallisiin kilpailijoihin että kansainvälisten ohjelmistoyritysten tarjontaan, on mahdollista, että kilpailutilanne kiristyy tulevaisuudessa huomattavasti. On esimerkiksi mahdollista, että suuret kansainväliset ohjelmistotalot lisäävät panostuksiaan BasWaren tuotealueille. On myös mahdollista, että kilpailijat onnistuvat BasWarea paremmin rakentamaan tehokkaan myyntikanavan maihin, jotka ovat keskeisiä BasWaren kansainvälisen kasvustrategian kannalta. Kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus BasWaren liikevaihtoon ja tulokseen. BasWaren menestys, kilpailukyky ja kasvu riippuvat osittain sen kyvystä suojata tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet. BasWare suojaa immateriaalisia oikeuksiaan pääasiassa tekijänoikeuksilla, tavaramerkkien rekisteröinnillä, yrityssalaisuuksina ja salassapitosopimuksilla. Baswaren asiakkaille toimitettavat ohjelmistotuotteet suojataan lisenssiehtoihin sisältyvien rajoitusten perusteella. Yhtiö ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että konsernin toimenpiteet immateriaalioikeuksiensa suojaamiseksi olisivat riittäviä immateriaalioikeuksiin kohdistuvien intressien suojaamiseksi. Mahdollisella yhtiötä vastaan nostetulla immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvällä vaatimuksella saattaisi olla olennainen vaikutus liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön osakeomistusta voidaan pitää tietyssä määrin keskittyneenä. Apporttiantien jälkeen tietyillä hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on yhteensä arviolta 49,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Osakkeiden omistuksen keskittyminen kyseisille henkilöille johtaa siihen, että he voivat yhdessä äänestäessään kontrolloida yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä. Henkilöt voivat myös myydä osakkeensa, millä saattaa olla merkittävä vaikutus Yhtiön osakekurssin kehitykseen. Lisäksi muun muassa konsernin tuotteisiin ja niiden tekniseen kehitykseen, kasvun hallintaan ja yritysjärjestelyihin, kansainvälistymiseen, pätevän henkilöstön saatavuuteen, jälleenmyyjä- ja yhteistyökumppanuussuhteisiin sekä yleiseen markkinoiden kehitykseen liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti Esitteen kohtaan Riskitekijät, jossa riskejä on esitelty tarkemmin. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan tiivistelmän laatijoihin ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. 5

8 RISKITEKIJÄT Osakkeiden merkitsemistä ja ostamista harkitsevien sijoittajien tulee tarkoin ottaa huomioon tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot ja erityisesti alla esitetyt seikat. Alla esitetyt seikat eivät kuitenkaan sisällä kaikkia osakesijoitukseen sisältyviä riskejä. Osakeomistuksen keskittyminen Apporttiantien jälkeen tietyillä hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on yhteensä arviolta 49,9 prosenttia (luku sisältää kyseessä olevien henkilöiden epäsuorat omistukset heidän määräysvaltayhtiöidensä kautta sekä heidän alaikäisten lapsiensa omistukset) Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Kyseiset henkilöt omistavat lisäksi yhteensä Yhtiön liikkeeseen laskemaa optio-oikeutta, joiden perusteella he voivat merkitä yhteensä enintään Yhtiön osaketta, joka määrä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Edellä esitetyn perusteella Yhtiön osakeomistusta voidaan pitää edelleen tietyssä määrin keskittyneenä. Osakkeiden omistuksen keskittyminen kyseisille henkilöille johtaa siihen, että he voivat yhdessä äänestäessään käytännössä kontrolloida yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä, jotka voivat liittyä muun muassa hallituksen jäsenten valintaan, vastuuvapauden myöntämiseen, osingonjakoon ja tilinpäätöksen vahvistamiseen. Näillä henkilöillä on ollut myös keskeinen merkitys Yhtiön tähänastiselle kehitykselle ja heidän merkityksensä Yhtiön kehitykselle tulevaisuudessa uskotaan edelleen olevan huomattava. Markkinat BasWare on ohjelmistotalo, joka kehittää, markkinoi ja myy sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen valmisohjelmistoja. BasWaren menestys perustuu suurelta osin kyseisten ohjelmistojen kysynnän kehitykseen yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Vaikka Yhtiö odottaa kyseisten ohjelmistojen kysynnän kasvavan nopeasti seuraavien vuosien aikana, ei ole olemassa takeita sille, että kysyntä kasvaa ennusteiden mukaisesti. Lisäksi vuosittainen markkinoiden ja kysynnän kasvu saattaa poiketa huomattavasti tämänhetkisistä ennusteista. Kyseisten markkinoiden kasvun hidastumisella voi olla vaikutuksia myös Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Ei myöskään ole takeita siitä, että BasWaren kasvu yltäisi kyseisten markkinoiden kasvuun. Kilpailutilanne Vaikka Yhtiön johto pitääkin BasWaren markkina-asemaa sähköisen liiketoiminnan valmisohjelmistoissa vahvana suhteessa sekä paikallisiin kilpailijoihin että kansainvälisten ohjelmistoyritysten tarjontaan, on mahdollista, että kilpailutilanne kiristyy tulevaisuudessa huomattavasti. Osalla BasWaren nykyisistä ja potentiaalisista kilpailijoista on huomattavasti suuremmat taloudelliset, tekniset, markkinointi-, myynti- ja muut kilpailuresurssit kuin BasWarella. Ei ole takeita siitä, että kilpailijat eivät kehittäisi ja toisi markkinoille BasWaren tuotteita kilpailukykyisempiä ohjelmistoja. Lisäksi markkinoille voi tulla kilpailijoita, jotka eivät tällä hetkellä ole BasWaren suoria kilpailijoita, mutta toimittavat ohjelmistoja, jotka ovat toiminnallisesti lähellä BasWaren ohjelmistoja tai toimittavat laajempia tietojärjestelmiä tai ohjelmistokokonaisuuksia. On esimerkiksi mahdollista, että suuret kansainväliset ohjelmistotalot, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning, ERP) valmistajat, integroivat tulevaisuudessa BasWaren ohjelmistoja vastaavia toiminnallisuuksia omiin tuotteisiinsa. On myös mahdollista, että kilpailijat onnistuvat BasWarea paremmin rakentamaan tehokkaan myyntikanavan maihin, jotka ovat keskeisiä BasWaren kansainvälisen kasvustrategian kannalta. Kilpailun lisääntymisellä voi markkinaosuuksien pienentymisen sekä alempien hintojen ja myyntikatteiden seurauksena olla olennainen haitallinen vaikutus BasWaren liikevaihtoon ja tulokseen. 6

9 Kasvun hallitseminen Yhtiön johdon näkemyksen mukaan BasWaren orgaaninen kasvu jatkuu tulevaisuudessa. Kasvua on osittain tuettu ja sitä voidaan tarvittaessa myös tulevaisuudessa osittain tukea yritysjärjestelyin. Kasvuun liittyy useita epävarmuustekijöitä, eikä ole takeita sille, että kasvu tulee toteutumaan BasWaren strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Myynnin kasvu vaatii panostuksia muun muassa tuotekehitykseen, organisaation ja jakelu- ja myyntikanavien rakentamiseen sekä markkinointiin. Tämä aiheuttaa kuluja, joiden hallitseminen on keskeistä konsernin kannattavuuden ylläpitämiseksi. Yhtiön johto kuitenkin arvioi, että tehtävistä lisäpanostuksista huolimatta Yhtiön kiinteät kustannukset kasvavat jatkossa liikevaihdon kasvua hitaammin. On silti mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu kulujen hallitsemisessa tai että huolimatta konsernin panostuksista kasvuun se ei saavuta kasvutavoitteitaan. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen sekä Yhtiön osakekurssiin. Lisäksi yritysjärjestelyihin ja ostettavien yritysten integrointiin liittyy riskejä. Kansainvälistyminen BasWaren kansainvälinen laajentuminen tulee jatkossakin vaatimaan huomattavia investointeja. Konsernin strategian mukaisen myyntikanavan rakentamiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Ei ole olemassa takeita sille, että liiketoimintojen laajentaminen Suomen ulkopuolella toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Liiketoimintojen laajentamiseen ja organisaatioiden kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla liittyy paljon kustannuksia ja useita riskejä, ja mikäli myynnin kasvu on konsernin odotuksia huomattavasti heikompaa, voi kannattavuus heikentyä merkittävästi. Teknologinen kehitys ja tuotekehitys BasWaren kehittämien ja myymien ohjelmistojen markkinat muuttuvat uudistuvan teknologian ja asiakkaiden vaatimusten myötä. Uusien ohjelmistojen, teknologioiden ja käyttöjärjestelmien tulo markkinoille ja uudet standardit sekä viranomaisvaatimukset voivat johtaa tuotteiden vanhentumiseen ja niiden kilpailukyvyn heikentymiseen. Yhtiön johdon virheelliset arviot markkinoiden ja teknologioiden kehityksestä, uusien kilpailukykyisten tuotteiden markkinoille tuomisen viivästyminen tai niiden myynnin epäonnistuminen voivat johtaa konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen aseman heikkenemiseen. Konsernin menestyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaatii teknologisen kehityksen huomioon ottamista ja sen mukaisten uusien tuotteiden ja olemassa olevien tuotteiden uusien versioiden tuottamista markkinoille. Uusien tuotteiden ja versioiden kehittäminen vaatii merkittäviä tuotekehitysinvestointeja. Uusien tuotteiden ja versioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä siitä huolimatta, että konserni on aikaisemmin menestyksekkäästi kehittänyt, tuonut markkinoille ja myynyt uusia tuotteita ja versioita. On mahdollista, että konserni epäonnistuu jossain meneillään olevassa tai tulevassa tuotekehitysprosessissa joko teknologisesta näkökulmasta taikka ajoituksellisesti, asiakkaiden tarpeiden osalta tai muusta syystä. Konsernin kasvuodotusten perustuessa osittain uusiin tuotteisiin ja olemassa olevien tuotteiden uusiin versioihin tällaisella epäonnistumisella saattaa olla vaikutusta konsernin kasvuun ja kannattavuuteen. Riippuvuus johdosta ja henkilöstöstä BasWaren menestyminen riippuu suurelta osin sen ja sen ostamien yritysten johdosta ja palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä BasWaren kyvystä pitää palveluksessa nykyinen johto ja tarvittava henkilökunta sekä palkata uutta ammattitaitoista henkilökuntaa kasvun mahdollistamiseksi. Yhtiön johto odottaa johtoon ja avainhenkilöihin kohdistuvien vaatimuksien kasvavan. Avainhenkilöiden menetys voi vaikuttaa epäedullisesti konsernin toiminnan tulokseen. Vaikka BasWarella ei tähän mennessä ole ollut vaikeuksia henkilöstön rekrytoinnissa tai palveluksessa pitämisessä, konserni ei voi antaa takeita mahdollisuuksista palkata uutta henkilöstöä tai pitää henkilöstö palveluksessa. 7

10 Riippuvuus jälleenmyyjistä, alihankkijoista ja yhteistyökumppaneista BasWaren kansainvälinen myynti ja kasvustrategia perustuvat osin jälleenmyynti- ja yhteistyökumppaniverkoston varaan. Ei ole takeita siitä, että konsernin nykyiset jälleenmyyjät panostavat konsernin kannalta riittävästi sen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin tai että ne jatkavat jälleenmyyntisopimuksiaan konsernin kanssa tai että yhteistyökumppanien kanssa toteutettava yhteistyö jatkuu konsernin kannalta tarpeellisella tasolla. Ei ole olemassa myöskään takeita siitä, että BasWare pystyisi solmimaan tarvittavia sopimussuhteita uusien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppanien kanssa sen pyrkiessä laajentumaan strategiansa mukaisesti. Mikäli nykyiset jälleenmyyjät tai yhteistyökumppanit eivät markkinoi tuotteita riittävän aktiivisesti tai ne eivät jatka yhteistyötä konsernin kanssa tai mikäli BasWare ei pysty solmimaan uusia jälleenmyynti- ja/tai yhteistyösopimuksia, tällä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Joihinkin BasWaren kehittämiin ohjelmistotuotteisiin sisältyy kolmansien osapuolten valmistamia ja lisensoimia ohjelmistokomponentteja. Yhtiön johdon käsityksen mukaan konserni on käyttänyt ohjelmistokomponentteja omissa tuotteissaan ainoastaan voimassa olevien lisenssiehtojen mukaisesti. Tällaisen osapuolen kieltäytymisellä jatkamasta komponenttien lisensioimista BasWarelle saattaisi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan ja tulokseen. Immateriaalioikeudet BasWaren menestys, kilpailukyky ja kasvu riippuvat osittain sen kyvystä suojata tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet. Konserni suojaa immateriaalioikeuksiaan pääasiassa tekijänoikeuksilla, tavaramerkkien rekisteröinnillä, yrityssalaisuuksina sekä salassapitosopimuksilla. Baswaren asiakkaille toimitettavat ohjelmistotuotteet suojataan lisenssiehtoihin sisältyvien rajoitusten perusteella. Lisäksi Basware pyrkii tekemään asianmukaiset rajoitukset sisältävät sopimukset työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, jälleenmyyjien, alihankkijoiden ja muiden kolmansien osapuolten kanssa. Yhtiö ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että konsernin toimenpiteet immateriaalioikeuksiensa suojaamiseksi olisivat riittäviä immateriaalioikeuksiin kohdistuvien intressien suojaamiseksi. Ei ole myöskään takeita siitä, että muut tahot eivät jäljentäisi tai riitauttaisi konsernin immateriaalioikeuksia tai saisi itse sellaisia immateriaalioikeuksia, jotka vaatisivat konsernia huomioimaan toiminnassaan tällaiset oikeudet, hankkimaan mahdollisesti saatavissa olevan käyttöoikeuden, lopettamaan tällaisen immateriaalioikeuden suojaaman tuotteen käytön ja toimittamisen taikka maksamaan oikeudenloukkaukseen liittyviä korvauksia. Vaikka Yhtiön johto ei usko konsernin tuotteiden tai asiakaskohtaisten sovellusten loukkaavan kolmansien tahojen immateriaalioikeuksia, ei tällaisten loukkausten mahdollisuutta voida sulkea pois. Mahdollisella Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan nostetulla immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai voimassaoloon liittyvällä vaatimuksella saattaisi olla olennainen haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ohjelmointivirheet ja vahingonkorvausvastuu BasWaren tarjoamat nykyiset tai tulevat ohjelmistot taikka niiden uudet versiot saattavat sisältää ohjelmointivirheitä, joita ei testaustoimenpiteistä huolimatta ole havaittu. Virheitä sisältävien ohjelmistojen käyttö tai virheellisten palveluiden suorittaminen saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vahinkoja asiakkaan tietojärjestelmissä sekä talous- ja hankintaprosesseissa. Tällaisilla häiriöillä saattaa olla haitallinen vaikutus konsernin asiakassuhteisiin. Ohjelmistoissa esiintyvät ja muut konsernin toimittamiin palveluihin liittyvät virheet voivat johtaa virhevastuuseen ja korvausvaatimuksiin. Ei ole varmuutta siitä, että konsernin tuotteissa ei esiintyisi ohjelmointivirheitä tai palveluja toimitettaisiin virheettömästi. Konserni pyrkii suojautumaan tällaisia riskejä vastaan korvausvelvollisuutta rajoittavilla sopimusehdoilla. Sopimusperusteisten vastuunrajoitusten kattavuudesta ja sitovuudesta kaikissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole varmuutta. Mahdollisten ohjelmointivirheiden esiintymisellä ja palveluiden virheellisellä tuottamisella saattaisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 8

11 Liiketoiminnan kausivaihtelut Yhtiön taloudellinen tulos vaihtelee eri vuosineljänneksillä. Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja tulos ovat tyypillisesti heikompia kuin muiden vuosineljännesten liikevaihto ja tulos. Tämän kausiluontoisen vaihtelun arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. On mahdollista, että liikevaihdon ja tuloksen kausivaihtelut lisäävät Yhtiön osakekurssin vaihteluita. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen voivat vaikuttaa vuosittaisten kausivaihteluiden lisäksi myös teollisuuden ja asiakasyritysten toimialojen yleiset suhdannevaihtelut ja taloudellisen tilanteen muutokset. Valuuttakurssivaihtelut Euroalueen ulkopuolelle suuntautuvan viennin ja ulkomaisten toimintojen osuuden BasWaren liikevaihdossa uskotaan kasvavan tulevaisuudessa Baswaren toiminnan kansainvälistyessä. Vuonna 2005 Yhtiön liikevaihdosta noin 38 prosenttia tuli muussa valuutassa kuin euroissa. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että valuuttakurssien vaihteluilla ei voisi mahdollisesti olla olennaista haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Osakemarkkinoiden riskit Apporttiantien toteuttamisen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa. Yhtiön johto uskoo, että apporttianneilla on osaltaan myönteinen vaikutus Yhtiön osakkeen kaupankäyntiin ja kurssikehitykseen pitkällä aikavälillä. Osakemarkkinoihin ja julkiseen kaupankäyntiin liittyy kuitenkin aina merkittäviä epävarmuustekijöitä eikä siten ole takeita, että Yhtiön osakekurssi ja kaupankäynti kehittyisivät odotetulla tavalla. Osingot BasWare on kasvuyritys, joka pyrkii kasvamaan voimakkaasti lähivuosina. Mahdollisten BasWaren tulevaisuudessa jakamien osinkojen määrä riippuu BasWaren, taloudellisesta asemasta, pääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Lähivuosina Yhtiön maantieteellistä laajentumista sekä lisääntyviä investointeja tullaan ainakin osittain rahoittamaan tulorahoituksella, mikä tulee rajoittamaan Yhtiön mahdollisuuksia jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osakeyhtiölain ja suomalaisen käytännön mukaisesti osinkoa maksetaan kerran vuodessa varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä mahdollisesta osingonjaosta Yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. BasWaren ja Analysten liiketoimintojen integrointi BasWaren ja Analysten liiketoimintojen onnistunut integrointi vaatii suunnitelmallisuutta ja määrätietoista toteuttamista. Yhdistymiseen, kuten yritysjärjestelyihin yleensäkin, voi liittyä ennalta arvaamattomia riskitekijöitä. Mikäli integrointiprosessi epäonnistuisi, tällä voisi olla kielteinen vaikutus BasWaren kykyyn toteuttaa tavoitteena olevat Analysten hankintaan liittyvät synergiaedut. Näiden mahdollisten riskitekijöiden toteutuminen riippuu useista tekijöistä, ja huolimatta siitä, että BasWaren johto on arvioinut näitä riskitekijöitä parhaan kykynsä mukaan ja pyrkinyt varautumaan niihin, ei voida varmuudella välttää kyseessä olevia yrityskauppaan liittyvien riskien mahdollista toteutumista. 9

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 2 PERUSESITE 18.2.2008 Tämän Perusesitteen on laatinut Takoma Oyj (jäljempänä myös Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Yhtiön Osakkeet ovat

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 SSH Communications Security Oyj:n ja Applied Computing Research (ACR) Oy:n sulautumisessa liikkeeseen laskettavien uusien SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden hakeminen

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 Cargotec Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot